A Magyar Katolikus Püspöki Kar árván hagyja a cleveland-i magyarságot

2010 február 26 2:06 du.3 hozzászólás

Amennyiben nem fogadja el a Vatikán a cleveland-i Szent Imre Egyházközség indítványát, melyben a város püspökének templombezárásokkal kapcsolatos döntését kivánják felülvizsgáltatni, június 30-án végleg megszűnik a helyi magyarság 105  éves temploma. Figyelemre métló fejlemény, hogy lassan nemzetközi üggyé emelkedik a Szent Imre Templom bezárása, hiszen Dennis Kucinich, az amerikai kongresszus demokrata párti képviselője összefogott Bajnai Gordon magyar miniszterelnökkel és együtt lépnek a templom megmentése érdekében. De egy meglehetősen fontos szereplő szinte teljesen némán figyeli a 600 tagot számoló magyar egyházközség kálváriáját, nevezetesen: a Magyar Katolikus Püspöki Kar. Peller Miklós, a Szent Imre Templom ügyvivője szerint a Magyar Katolikus Egyház még egy támogató levelet sem írt a történelmi magyar egyházközség érdekében.

“A Magyar Katolikus Egyház és a Püspöki Kar részéről, egy nyugalmazott püspök kivételével, eddig semminemű tettleges támogatást nem kaptunk, még csak egy támogatási szándékú igyekezet kimutatását vagy egy érdekünkben írt levelet sem”–mondta Peller Miklós, a halálra itélt clevelandi magyar közösség ügyvívője. A Magyar Katolikus Egyház némasága különösen érthetetlen, hiszen a Szent Imre Templom egy fiskálisan stabil, lelkes magyar pappal és 600 taggal rendelkező gyülekezet.

Amennyiben a Magyar Katolikus Püspöki Kar nem támogatja Dennis Kucinich és a Magyar Köztársaság kormányának akcióját, melynek révén egy szorványságban működő magyar katolikus közösséget próbálnak megmenteni, nem kell csodálkozni azon ha az észak-amerikai magyar közösségek keserűséggel gondolnak vissza az őket cserben hagyjó anyaegyházra. “Az ezeréves magyar kereszténység egyik tengerentúli, magyarok által fenntartott virágzó szigetét árván hagyta a Magyar Katolikus Egyház, nem törődvén azzal, hogy így Észak-Amerikában eggyel kevesebb magyar nyelvű templomban énekelhetik a Magyar Himnuszt és a Boldogasszony Anyánk-at, nem törődvén azzal sem, hogy távolmaradásuk és hallgatásuk milyen mély sebet ejt híveink lelkében”–mondta Peller Miklós ügyvívő.

Ha a Vatikán Papi Kongregációja nem halasztja el a Richard Lennon clevelandi megyéspüspök által kijelölt bezárási dátumot, június 30-án szomorú, kellemetlen és kínos jeleneteknek lehetünk majd a tanúi Clevelandban. Mint ahogy ezt néhány héttel ezelőtt már a Clevelandhoz közeli Szent Szív Templomban megtette, Lennon püspök felfegyverzett rendőrök kiséretében kizárja a magyar híveket saját otthonukból, kiűzi a Cserkészetet és a Magyar Iskolát és a színes ablaküvegek eltávolításával elkezdi a 105 éves templom lerombolását.

Peller Miklós hitelesített aláírás és levél-gyűjtésbe kezdett és ezeket az iratokat a washingtoni apostoli nunciátuson keresztül továbbítja a vatikáni Papi Kongregációhoz.

Bajnai Gordon miniszterelnök Dennis Kucinichnek küldött levele a Kanadai Magyar Hírlap oldaláról letölthető (bajnai_letter_kucinich_0912 ).

Ádám Christopher 

Kapcsolódó cikk a Kanadai Magyar Hírlapban: Cleveland püspöke felszámolja a térség magyar közösségeit

3 hozzászólás

 • “Magyar Katolikus Egyház még egy támogató levelet sem írt a történelmi magyar egyházközség érdekében.”

  AZÉRT EZT NEM LEHET ÁLLÍTANI, MERT BÍBOROSUNK AZ ALÁBBI LEVELET ÍRTA A CLEVELANDI PÜSPÖKNEK:

  Budapest, 2009. december 13.
  Excellenciás és Főtisztelendő Püspök Úr!
  A magyar médiában hírek jelentek meg egy magyar templom eladásáról, mely nem kis felzúdulást keltett a nép körében.
  Cserháti Ferenc, a külföldi magyarok lelkipásztor ellátásával megbízott püspök, megbízásomból Clevelandben járva szóban említette az egyházmegye vezetésének a problémát. Időközben az ügy Magyarországon olyan jelentős társadalmi és politikai kérdéssé vált, amellyel a sajtó is foglalkozik.
  A Magyar Katolikus Egyháznak az Egyesült Államokban élő magyarok felé vállalt szolidaritását kifejezve fordulok Önhöz, mint illetékes főpásztorhoz, azzal a kéréssel, hogy amennyiben lehetséges, szíveskedjék a templomot a magyar közösség használatára meghagyni, vagy ha az már nem lehetséges, akkor a magyar szenteket ábrázoló, színes üvegablakokat a magyar katolikus közösségnek ajándékozni.
  Természetesen meg vagyok arról győződve, hogy Ön, mint az egyházmegye főpásztora, a helyi adottságokat és körülményeket nálam sokkal jobban ismeri.
  Kívánok Excellenciádnak kegyelmekben gazdag Karácsonyi Ünnepeket és áldott Új Esztendőt!
  Őszinte nagyrabecsüléssel és szívélyes üdvözlettel
  Erdő Péter
  esztergom-budapesti érsek
  a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke

 • BAJNAI MAJD ÚGY MENTI MEG A TEMPLOMOT AHOGY MAGYARORSZÁGOT

 • Barbara Vamos

  A Magyar Katolikus Puspokseg arvan hadja Clevelandi Magyarsagot.

  A clevedlandi Magyarsagot nem csak a Magyar puspoki kar hagyta arvan, hanem a VATIKAN IS. Ezek szerint JEZUS egyhazat nem igaz hitu emberek vezetik.

  Ezek az igan hitu embereknek semmi kozuk az Istenhez. A sotet oldalt szolgaljak es magaukat.

  Tisztelettel;

  Vamosne, Borbala

This site is protected by Comment SPAM Wiper.