Válasz Feszty Dániel csúsztatásaira

2012 december 21 9:45 de.50 comments

Göllner András, a Kanadai Magyar Demokratikus Charta nemzetközi szóvivője a KMOSZ 2012. december 19-én kiadott nyilatkozatára válaszol.

2012 december 19-én, a montreáli Magyar Krónika egy hosszas írást közölt Feszty Dánieltől, a Kanadai Magyarok Országos Szövetségének (KMOSZ) elnökétől, „A CBC célt tévesztett riportja a magyarországi Romákról” címmel. A cikkben Feszty a KMOSZ nemtetszésének ad hangot azzal a dokumentum filmmel kapcsolatban, melyet a Canadian Broadcasting Corporation (CBC) készített a kanadába kivándorolni akaró Rómákról. (lásd: Nahlah Ayed: CBC: The National, 2012 December 12).

A KMOSZ elnökének állásfoglalása sajnálatos módon–és ellentétben többszörösen is hangoztatott szándékaival–újfent az autoriter magyar kormánypárt egyoldalú dicsőítésével, a FIDESZ-el szemben álló személyek lejáratásával, és az igazságosság megkerülésével operál. A továbbiakban kilenc olyan csúsztatásra szeretnék rávilágítani, amely tagadhatatlanul bizonyítja a KMOSZ hunyóságát azokkal az anomáliákkal szemben amelyek egyre jobban megosztják honfitársainkat akár odahaza, vagy itt Kanadában. A KMOSZ elnöke újfent egyértelmű és félreérthetetlen bizonyítékokkal szolgál: szervezete nem az eltérő politikai értékek etikai megmérettetésének oldalán áll, nem a közös megértésre törekvő párbeszédben látja hazánk felemelkedését, hanem abban, ha mindenki az általa kedvelt pártot ajnározza, dédelgeti, magasztalja. A KMOSZ legújabb állásfoglalása ismét azt bizonyítja, hogy ez a szervezet képtelen szembe nézni azokkal a hatalmi játszmákkal, amelyek egyre inkább rontják hazánk nemzetközi megbecsülését, egyre nagyobb károkat okoznak honfitársaink lelkében, egzisztenciális környezetében. Az alábbi kilenc idézet egy csokorba fogja azt a káros szemléletet, amely már egy hosszú ideje, nem az igazságosság, az emberi méltóság tiszteletben tartása felé, hanem a hamis illúziók és bűnbakok irányába tereli a kanadai magyarokat.

Feszty Dániel (Forrás: Carleton)

 1. „Amint Kanada teljesíti történelmi kötelezettségeit és foglalkozik bennszülött népessége közti egyenlőtlenségekkel, Magyarország hasonlóképpen eltökélt, hogy gondolkodjon a legsebezhetőbb embereknek és csoportoknak olyan javakról és életformáról amely elérhető minden magyarnak”.

Orbán Viktor kormányzása alatt nem csökkent, hanem úgrásszerűen megnőtt a gyűlöletkeltés a hazai közbeszédben. A gazdagok és szegények közötti szakadék nem csökken, hanem növekedik. Az ország területéről kivándorlók száma Orbán Viktor kormányzása óta több százezerrel nőtt, tízezrével hagyják el hazájukat a magyarok legtehetségesebb fiai és lányai, mert kormányuk egy olyan fosztogató politikát folytat, mely képtelen emberhez méltó javakat és életformát biztosítani a többség számára. A világ legismertebb hitelminősítő vállalatai egytől egyik az elmúlt 22 év leg rosszabb bizonyítványát adták Orbán Viktor kormányának. Vaclav Havel, a néhai cseh elnök és több száz igaz demokrata szerint: „Mindössze húsz évvel a kommunizmus bukása után, Magyarország egyébként demokratikusan megválasztott kormánya, visszaélve a törvényhozási többségével módszeresen leépíti a demokrácia fék- és ellensúlyrendszerét, eltörli az alkotmányos korlátokat és a kormányzó párt uralma alá hajtja az összes hatalmi ágat, a független intézményeket és a sajtót.”

2. „Továbbá, a CBC úgy festette le a magyar népet, mint akik előszeretettel fajgyűlölők, xenofóbok és hajlanak a parancsuralmi ideológiák felé. Ilyen általánosítások gyakran a valós információ hiányát mutatja”.

A fent állítása Feszty Dánielnek egy szemenszedett hazugság. CBC dokumentum film sehol sem állította azt amit a KMOSZ elnöke ír. Nem a magyar népet hanem a Jobbikot, a „skinhead”-es Magyar Gárdát ábrázolta fajgyűlölőnek, és ezt jogosan tette. A magyar szavazók Európai átlagánál nagyobb nyitottságát a parancsuralom felé nem a CBC találta ki. Ezt az összes hazai és nemzetközi közvélemény-kutatás nyíltan bizonyítja.

3. „A magyar kormány és bíróságok, a múltban és jelenben – és most a mi Szövetségünk is – elítéli a Jobbikat – mely egy ellenzéki párt – és ennek a radikális szárnya a Magyar Gárda betiltott 2009 óta – ezt a tényt a Kanadai Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal elismeri”

 A  Magyar Gárda a mai napig szabadon garázdálkodik, vonulgat Magyarországon. A hungarista nyilas mozgalom szabadon randalírozik Budapest utcáin, a Korvin közben, és országszerte. Az utóbbiak ellen Feszty Dániel egyszer sem emelte fel szavát. A Jobbik egy fajgyűlölő párt, a magyar parlamentben ül, és a támogatja a FIDESZ majd minden politikai döntését amely a demokratikus értékek visszaszorítását szolgálja. A két pártnak majd egy tucat közös önkormányzati képviselője van. A FIDESZ alelnöke, a parlament elnöke, Kövér László a Jobbik vezérével együttműködve próbálta hazaszállítani annak az embernek a hamvait aki a nyilas párttal együttműködve, annak fajgyűlölő szemléletét képviselte a magyar parlamentben Szálasiék kormányzása alatt. A FIDESZ kormány annak a Bencsik Andrásnak adott állami kitüntetést nemrég aki Kertész Imre zsidó származású magyar írónknak ítélt Nobel kitüntetését agy tál fekáliához hasonlította, és akinek a lapja, a Demokrata, nem azokat ünnepli minden évben akik Kanada oldalán harcoltak a második világháborúban a fajgyűlölők ellen, hanem Hitleréket védték. A KMOSZ elnöke, Feszty Dániel személyesen szervezte a nyíltan antiszemita Morvai Krisztina kanadai útját, és a magyar kormány kanadai nagykövetével karöltve annak az embernek – Raffay Ernőnek – az útját is, aki a zsidókra keni az egész Trianoni tragédiát. A montreáli Magyar Krónika, amely most kiadta Feszty Dániel cikkét rendszeresen azt a fajgyűlölőt– Csurka Istvánt – isteníti, mint a magyarok „Világítótornyát” aki még a Jobbiknál is durvább módon gyalázta Magyarország zsidóságát.

4. „Továbbá, ami felfogásunkat illeti az, hogy a média kötelessége kiegyensúlyozott képet nyújtani. A CBC, úgy véljük, igencsak megrontotta riportjának hitelességét azzal, hogy a megszólaltatott személyeket Magyar „szakértőknek” nevezte”

Feszty Dániel és a Magyar Krónika saját magukat teszik súlytalanná amikor a CBC-től számonkérik a kiegyensúlyozottságot. A Magyar Krónika rendszeresen megtagadja a lapban gyalázott emberektől a lehetőséget hogy válaszoljanak az ellenük indított hazug kampányokra. Azt a lehetőséget az én esetemben a Magyar Krónika tulajdonosa, Mailáth Mária tagadta meg az után, hogy Feszty Dániel, illetve Androvich Tamás egykori katolikus pap és montreáli plébános, valamint Koltay Gábor–a Kádár rendszer propagandistája–gyalázataira a válaszolás lehetőségét kértem tőle. A CBC-nek nem a KMOSZ vezérétől vagy Mailáth Máriától kell e téren bármit is tanulnia.

5. „Sem a korábbi EU parlamenti képviselő Mohácsi Viktória, sem Christopher Adam nem mentes kontroverziától, és ők a leghatározottabban szólva nem képviselik a kanadai magyarságot, sem a Roma népet. Mohácsi gyakran követett el gyújtogató hatású és alaptalan vádaskodást tények és a következmények meggondolása nélkül. Egy magyar bíróság mostanában helyezte őt vád alá miután „menedéket keres” Kanadában”.

Feszty Dániel! Beszüntetné a gyalázkodást, az emberek sértegetését ? Nem hinném, hogy a fent említett Mohácsi Viktória vagy Christopher Adam felvállalná azt a merészséget amivel Ön gyalázza őket. Mindkettő sajátos és tiszteletre méltó nézeteket vall, egyik se állítja magáról hogy ő a nép, vagy a haza megtestesítője, mint teszi azt Feszty Dániel hőse, Orbán Viktor. Az, hogy a Feszty az általa pocskondiázott két személyt konztroverziálisnak minősíti különben, nem jelent semmit. Martin Luther King Jr, Jézus Krisztus, vagy akár Feszty Dániel is ebbe a kategóriába tartozik. Ámen. A magyar igazságszolgáltatás függetlenségét nem Mohácsi Viktória ásta alá, hanem Orbán Viktor. Idéznénk a magyar igazságszolgáltatás legmagasabb, legtekintélyesebb vezetőit – a Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának teljes ülésének, az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnökének, az itélőtáblák, a megyei bíróságok elnökeinek nyílt levélét: „ Soha sem gondoltuk volna, hogy 21 évvel a rendszerváltás után egy, az Európai Unió soros elnöki tisztét betöltő országban újra a demokrácia minimum értékeiért kell küzdenünk. Soha nem hittük volna, hogy hazánkban közösen kell kiállnunk a jogállamiság és a demokrácia alapértékeinek védelmében azokkal szemben, akik közül többen részt vettek a diktatúra lebontásában, a demokratikus államszervezet kialakításában …a. magyar kormány.. ellentétben áll a bírók függetlenségére, jogállására, elmozdíthatatlanságára vonatkozó legalapvetőbb nemzetközi szabályokkal és elvekkel….a javaslat alkotmányosítására egyetlen válasz kínálkozik, hogy ez a demokratikus jogállam alapelveivel ellentétes jogalkotás ne legyen megtámadható az Alkotmánybíróság előtt… az Európában elsők között bevezetett bírósági önigazgatási modell felszámolására való törekvés, az a körülmény, hogy az Alaptörvény tervezete immár nem részesíti alkotmányos védelemben a bíróságok személyi kérdéseiben bírói többséggel döntő OIT-ot….Szakmailag elfogadhatatlan, morálisan vállalhatatlan lenne, ha bíróként, igazgatási vezetőként ebben a helyzetben nem emelnénk fel a szavunkat a bírósági szervezet önállóságáért, függetlenségéért, elhatárolódva minden jövőbeni politikai befolyásolástól, de kihasználva az egyetlen lehetséges és számunkra elfogadható eszközt, az ország és az Európai Unió nyilvánosságának az erejét”

Mohácsi Viktóriát meggyanúsította a fenti módon megcsorbított hazai igazságszolgáltatás. Tárgyalása még el sem kezdődött, Ez úton szeretném felszólítani Feszty Dánielt, hogy tartsa tiszteletben Mohácsi Viktória emberi jogait és méltóságát, és ne prejudikálja őt, mielőtt a bíróság meghozná ítéletét.

6. „Cozma (szerk: a veszprémben brutálisan meggyilkolt Román kézilabdás) ki volt szemelve és ok nélkül lett az áldozata egy szörnyű, szervezett Roma támadásnak….A CBC felelőssége lett volna jelenteni ezeket és más eseményeket, ami leleplezte volna a Romák közötti kézzelfogható és valóban bűnös problémát”.

Feszty úr. Nem tudja ? Itt Kanadában nem szokás emlegetni, hogy milyen színű bőre van a gyilkosoknak. És ez azért van, hogy ne tereljük át a gyilkosságról a faji gyűlöletre a figyelmet. Tetszik tudni ? Ez a magyarországi rasszisták műfaja.

7. „Hasonlóképpen, Christopher Adam, aki szerződéses oktató a Carlton Egyetemen, nem tanít magyar történelmi kurzusokat, sem nem részese számtalan magyar szakértő hitelességének, akik egyetemen vannak, vagy laikus társaságokban Kanada-szerte. Adam úr hivatkozása egy forrásnélküli okiratra, a bizonyítás folyamán, a hitelességnek egy riasztó hiányát mutatja”

Itt bukkan ki a szög a zsákból. Mi a baja Fesztynek Christopher Adam nyilatkozatával ? Az, hogy szerződéses oktató, vagy az, hogy nem tanít magyar történelmet ? Ez a kritérium gondolom akkor Krisztus Úrunkat is elég gyorsan kizárná a hiteles emberek sorából….Miből veszi Feszty Dániel hogy Ő, mint egy mérnök ember, jobban felkészült ilyen témákban mint egy szakmailag igen is tekintélyes történész ? Miért kell lejáratni egy olyan embert, aki fiatal kora óta, és nem a kirekesztésen át hanem a párbeszéden keresztül, hűségesen szolgálja közösségét, egyházát és az igazságot ? Azért mert nem FIDESZ rajongó, és nem Orbán Viktor kezében látja a magyarok boldogulását ?

8. „A Kanadai Magyarok Országos Szövetsége (KMOSz) úgy véli, hogy kötelessége és missziója előmozdítani az emberi jogok ügyét, és így tévén legyen pontos, megbízható, kiegyensúlyozott és mindenkinek elérhető központi forrás”.

Ha Feszty Dániel az emberi jogok ügyét szeretné szolgálni, akkor ne hívogassa Kanadába a gyűlöletkeltő Morvai Krisztinát, vagy Raffay Ernőt, hogy itt szennyezzék a közéleti levegőt. Ha Feszty Dániel az emberi jogok ügyét akarja szolgálni, akkor ne küldözgessen gratuláló táviratokat olyanoknak, akik a faji gyűlöletet szítják Magyarországon. Ha Feszty Dániel a kanadai magyarok békés egymás-mellett élését, párbeszédét szeretné szolgálni, akkor ne próbálja petíciókkal kirekesztetni azokat a magyarokat közösségünkből, akiknek az egyedüli bűnük az, hogy nem az Ő általa kedvelt pártot képviselik Kanadában. Eddigi magatartása nem a megbízhatóságról vagy a kiegyensúlyozottságról tanúskodik.

9. „A Kanadai Magyarok Országos Szövetsége elítél minden faji, vallási és nemzeti diszkriminációt és az antiszemitizmus minden formáját. Nem kapcsolódunk semelyik politikai párthoz vagy lobby csoporthoz”.

A KMOSZ elnökének nyilatkozatából ez a leg hajmersztőbb. A KMOSZ elnöke számos alkalommal bizonyította–tudatosan vagy tudatlanságból–hogy olyanok társaságába jár, olyanokat hív ide közösségünk termeibe igét hirdetni, akik a faji és nemzeti diszkrimináció műfaját képviselik írásaikban, politikai és közéleti megnyilvánulásaikban. Feszty Dániel a szájának két széléből próbál egyszerre beszélni. Ezt, jobb szóval mellé beszélésnek, rossz szóval közönséges hazudozásnak hívják. Válasszon. De ne nézzen mindenkit hülyének aki értetlenül áll szavai előtt.

Göllner András

50 Comments

 • Nem ismerem Feszty Dánielt, csak amit olvastam róla, illetve amiket ö irt itt-ott……

  Nemrég él Kanadában illetve észak Amerikában, és ezek szerint még nem hallott a HHRF-röl, pld.

  Továbbra sem értem, minek kell ez a KMOSz, mi az igazi küldetése, és mint már több helyen irtam, most akkor itt is: úgy tünik hogy Feszty Daniel and co. are also trying to reinvent the wheel itt az emigrációban….

 • hehehe
  ez az ifjú titán – fesztyről már csak ez a jelző jut eszembe, méghozzá az átkosbeli személyzetis telefonhívásából, amint felhívja a kollégáját: te, figyelj csak, itt van ez az ifjú, ti tán tudjátok valamire használni – lenne az, aki minden kanadai magyarok igaz gyámola, képviselője, és véleményének megfogalmazója – mert ugyan még nem tudják, hogy ez a véleményük, de feszty majd megmondja, szóval, a fidesz helyi hívője, zászlóhordozója és bajnoka?
  akinek, persze, ebben a missziójában halmozottan semmi köze az itthon történtekhez.
  göllner andrásnak nincs igaza, feszty nem a szája mindkét sarkából beszél. egy egészen más testrészét veszi ehhez igénybe.
  KMOSz-nál nem csak a kereket találták fel újból, de kb. úgy gyártanak trappistát, hogy vesznek egy pár lukat, és körbe öntik sajttal.

 • Kicsoda-micsoda Kanadában ez a Feszty?
  Valami helyi kórkép? :)

 • Micsoda kis primitív, álságos, személyeskedő “cikk”. Nyilván Feszty Dániel képét bele kellett tenni, óriási hozzáadott értéke van a képnek a cikkhez. Minden esetre szívesebben nézem az ő képét, mint a tiédet göllner.
  Gondolom nem jön be neked Feszty, azért vagy ennyire ellene.

  “Meggyőződésünk, hogy a közérdek és a magánérdek nem egymást kizáró, hanem egymással összhangba hozható kategóriák.” – ismerős?

  Kormányzati tanácsadóként közpénzt kaptál a Gurcsány kormánytól, majd ezért cserébe a kormány ellenfeléről hazugságoktól hemzsegő, uszító cikket írtál az LA Times-ba, (gondolom, szintén jó zsozsóért), megvalósítandó a közérdek és a magánérdek összhangját. Saját magad előnyére, több millió honfitársad megalázásával.

 • Gobbi Hilda!
  Fesztyt nem ismerem, de amit Gollner-rol ir az a tokeletes igazsag. Most is “zsozso”-ert mocskolodik.

 • göllner, köszönet a részletes, tételes felsorolásért, a fotóért külön.
  Már első ránézésre is szimpatikus ez az ember. A “cikkedet” olvasva ez az érzés egyre erősebb lett :)

 • Minek bantani a Feszty-t?
  Egyenlore a KMOSZ kiadott 2 vagy 3 nyilatkozatot.
  A vezetoseg vagy 16 tagu.
  Nem tudni mit csinalnak, egyenlore nem latszik semmi, de ettol meg alakulhat a helyzet.
  Leglabb egy evet illeni varni a bizonyitasra, mire mennek.
  Ha semmire eggyel tobb magyar szervezet. Ha dolgoznak es sikerul valamit tenniuk a magyarokert itt Kanadaban, akkor van letjogosultsaguk.

  Fel evet keretik meg varni es turelmet adni nekik.

 • Gobbi Hilda
  2012 december 21
  1:44 du.
  bizony, bele kellett tenni. hátha olvassa egy pszichiáter is, aki az arcvonásokból is kórismét tud alkotni.
  bonhomme-nak nagy igazsága vagyon: valóban egy kórkép! és egy korkép is.

 • dakota
  2012 december 21
  9:31 du.
  megértem a lelkesedésed. a dakota lótolvajok közt ő a lócsiszár:-)

 • Göllner András

  Gobbi Hilda, Dakota, Jimbo. Tomboljatok szépen, nyugodtan gyerekek. Gobbi, nagyon jól idézel, köszönet érte. Ma is ezeket az elveket képviselem. Egy dologra kérlek csak benneteket – vigyázztok magatokra, nehogy a feszültségetekkel valami kárt okozzatok magatokon most az ünnepek alatt. Ennek nem örülnék. Javasolnám, hogy szépen olvassátok el Senator Cardin tegnapi felszóllalását az amerikai kongresszusban, hogy ne unatkozzatok miközben most egy pár napig mással foglalkozom mint veletek. Remélem, hogy azért közétek is le jön a menyből az angyal…

  http://www.congress.gov/cgi-lis/query/D?r112:1:./temp/~r112XASXab::

 • Göllner András
  2012 december 22
  9:40 de.
  miből gondolod, hogy tudnak olvasni? sőt, hogy az angyal közéjük is lejön?
  nem kapott pártutasítást!

 • Ille István
  2012 december 22
  3:02 du.

  Ejnye Ille, tényleg megdolgozol a pénzedért.

  Békés Karácsonyt mindenkinek.

 • Szereny keresem van:

  Mi lenne ha targyszeru keretek kozott folyna a beszelgetes es nem egymas anyazasaban merulne ki.
  Ez lelacsonyitja az ujsag szinvonalat es az ide iro, sajat nevuket vallalni mero embereket is.
  A nickneves beirokat nem ertem. Miert nem merik vallalni a nevuket? Talan meggondolnak ha sajat nevukon irnak, hogy mit is irnak, mert utana szamon lehetne rajtuk kerni?
  Vagy vannak, akik a butasagukat es primitiv viselkedeseket igy elik ki. Szegenysegi bizonyitvany akar hogy is nezzuk, de semmi esetre sem demokratahoz melto viselkedes.

  Elbujni egy nick nev moge nem tisztesseges dolog!

  Maros Zoltan

 • dakota
  2012 december 22
  6:30 du.
  én, picinyem, még a te pénzedért is megdolgozom:-)
  az álszent karácsonyozásodat meg hagyd az arra érdemeseknek.
  te, békéset?
  na, ne röhögtess, mert kiszáradnak a légutaim:-)

 • Válasszal egyetértek!Sajnos vannak titán Feszty Dánielek,akik csak azért vannak hogy jobban megélhessenek.Itt már többször megirtam hogy mekkorra hirverést tett egyik,ma már nem láttom /Tamás Istvánra gondolok,putnoki/az Amerikában ,Kanadában jártam filmet forgatónak,a megsegitése és hirverése tul jól sikerült.ez év májusától Los Angelesben müködő Hun TV-nél dolgozik,az egész családjával kint él.Kitelepulésekor inditott egy Amerikai-Magyar TV oldalt a facebookon,ahol Varró István.Ostyán Lajos nagyon szélsősséges emberek irányitottak,s normálisan gondolkodó embereket nem türték meg soraiban.Kérésüknek megfelelően ez az oldalt müködtető egyén törölte.S elgondolkodok hogy ezt a KMH is lelkesen támogatta,hozzá segittette hogy olyan környezetben kerüljön ő és családja amit a többi MO-on élő ember csak álmodni tudna!Javaslom az itt lévő szerkesztőknek megnézni,hogy mihez segitették hozzá.

 • Zoltan Maros
  2012 december 22
  11:10 du.
  kedves zoltán, a tisztesség az ő esetükben ismeretlen fogalom. nekik küldetéstudatuk van. a nicknév pedig, biza, a gyávaság szinonimája az esetükben, bár legtöbb esetben igencsak jellemző egyéniségükre. már, amelyiküknek van olyan.
  valami mazochista indíttatásból elolvassák írásainkat, azután ide böfögik szellemi emésztési gondjaik melléktermékét, és büszkén körülnéznek: na, milyen jól megmondtam nekik?
  csakhogy, nem érnek el vele semmit. tkp. a céljukat sem értem. mit akarnak egyáltalán? hogy ne írjak, pl.? vagy ne azt, és úgy? vagy, hogy szűnjön meg a lap? esetleg, hódoljon be a narancsos zászló alá gyérülőknek?
  ehhez kevesek, mint sünben a dauer.
  persze, az is lehet, hogy – ahogy írod – ebben élik ki magukat, mint az egyszeri elfajzott, aki akkor érezte a gyönyört, amikor mellé ütött:-)
  (aki nem ismerné az alap történetet, privátban szívesen elmondom neki)

 • Kedves Maros Zoltan,

  ne tegy ugy, mintha nem tudnad, hogy a jobberek szervezetten ulnek a szamitogepek elott es az a dolguk, hogy a szamukra kellemetlen hozzaszolokat artalmatlanna tegyek, nagyon sokszor eredmenyes a tevekenyseguk, pontosan tudjuk az otthoniaktol, mit muvelnek (te nem?)….kifene akarja kitenni magat es fokent a csaladjat effele zaklatasoknak, de ha csak a szamitogepeinkbe belemasznak is oriasi karokat okozhatnak…azt javaslom, adj lehetoseget az embereknek arra, hogy maguk dontsek el, mit vallalnak fel es mit nem azokban a napokban, mikor allami szervek tamogatasaval lehet emberek karrierjet, eletet tonkre tenni, akkor most hadd ne higgyem, milyen gerinces dolog erre onkent vallalkozni…

 • Ille István
  2012 december 23
  5:34 de.

  Ille, akkor kapj be egy negrót, az majd segít a légutadon.

 • Kedves cikkíró,
  Látom, hogy érdekli a romák helyzete Magyarországon, nagyon aggódik értük, ami nagyon helyes. Magyarországon, mint másutt is Európában a romák helyzete szomorú, és orvoslást igényel. ezt nem tagadja meg senki, főleg nem a Fidesz, amely az egyedüli olyan magyar kormány, amely tenni is akar értük. De nem nyújtom a szót, mert ezt ön is tudja, és én is ugyanúgy tudom, ahogyan ön, hogy miért írogat, és hazudozik itt, és hogy milyen nemzetközi politikai és gazdasági érdekeket támogatva teszi ezt, jó pénzért, elárulva saját nemzetét. Eltekintek attól, hogy itt egyes pártokat támogat, és telehazudja a fél világot, és szemtelenül a saját nemzetét feketíti be ország világ előtt, és teszi ezt, ahogyan nem szégyelli. Isten büntesse meg a legsúlyosabban minden hazugságáért, amit a nemzete ellen mond és ír. Ámen.
  Csak meg szeretném kérdezni, hogy mikor ír majd cikket ön, és kedves kanadai elvtársai a délvidéki magyarokat ért verésekről, a felvidéki kormányok magyarellenes intézkedéseiről, az erdélyi magyarok ellen történő diszkriminációról, jogos autonómiatörekvéseik elleni román támadásokról (habár 1918-ban megígérték), a Benes-dekrétumokról, és a kis antant államok beolvasztó politikájáról. Gondolom Kanadában nemcsak magyarországi magyar és roma bevándorlók vannak, hanem erdélyi, délvidéki, felvidéki, kárpátaljai magyarok is. Az ő sérelmeikkel mikor fognak foglalkozni? Vagy őket nem tekintik magyaroknak és embereknek? A határon túli magyarok sorsa miért nem érdekli önöket soha. Megnyugtatom, hogy legalább annyi diszkrimináció, és sokkalta több agresszió éri őket országaikban, magyarságuk miatt, mint a romákat vagy zsidókat Magyarországon. A Fidesz kormány alatt én nem hallottam megvert romákról, zsidókról, vagy más magyar állampolgárokról, nemzeti mivoltuk, vallásuk, fajuk miatt. Sőt a kormány tagjai is részt vettek a tüntetésen, amikor támadás érte a zsidó közösséget. De például Kolozsváron nem telik el hónap, amelyben ne bántanának magyarokat magyarságuk miatt. De ezek ellen a román kormány sohasem tüntet, úgy ahogyan önök sem szentelnek ezen eseményeknek egy szót sem. Sőt, talán titokban örülnek is ezeknek, ki tudja? A határon túli nemzettársaik szenvedése miért nem érdekli önöket? Ez itt a költői kérdés!

 • És még valami. Miért nem szólnak a CBC, meg hasonló, az emberi jogok megsértése iránt aggódó tengerentúli sajtóorgánumoknak, hogy készítsenek filmeket, cikkezzenek a határon túli magyarokat ért támadásokról, jogfosztásokról, elnyomásról, agresszióról, a határon túlra került magyar emlékművek pusztításáról, a szlovák állampolgárság megvonásáról, stb?

 • dehat teljesen egyertelmu, hogy a hataronbeluliek sorsa, igy a ciganyoke is nyilvan fontosabb, mint a hatarontuliak problemaja…a hatarontuliak sorsa orban intezkedesei nyoman valtak sulyosabba…lehet rajta szamonkerni! semmilyen modon nem elvezzuk se a nyugat, se a kelet szimpatiajat, egyedul pedig olyan jelentektelenek vagyunk, mint a levegoben keringo legyfos…ezt kene vegre tudomasul venni kedves sylvain…mikor elszakitottak tolunk ezeket a teruleteket, akkor is utalt minket mindenki es most is…On szerint mit kene tenni?

 • Tisztelt Sylvain,

  már létezik a 70es évek óta egy szervezet New York Cityben ami pont a határontúli magyarok helyzetével foglalkozik:

  http://www.hhrf.org/hhrf/index.php?oldal=37

 • Kedves Nyilas Misi és Kanadai, én nem arról beszéltem, hogy mit kellett volna egyik és másik tegyen. Nem is érdemes itt sorolnom, hogy mit tett az Orbán-kormány, meg az őt megelőzők, mert úgyis falra hányt borsó lenne.
  Csak egy dologra hívom fel a kedves figyelmüket. Az önök szoci kormányainak az érdektelensége, reakciónélkülisége a magyarokat a szlovák kormány részéről ért támadások, magyarverések ellen, juttatta oda a felvidéki magyarokat, hogy elhagyottakká, reményvesztettekké váljanak, és emiatt szinte felére csökkent a számuk, és hogy a magyarságuk iránt jó részük érdektelen lett. A magyar többségű helységek lakóit még az sem érdekli, hogy magyar helységnévtáblát helyezzenek ki, és a nők sem folyamodnak az -ova levételéről, habár mindezt az új törvény szavatolja. Erdélyben is hasonló folyamatok történtek. Nem is beszélek olyan „apró” dolgokról, mint hogy Székelyföldön, ahol a magyarság még egyelőre 80 % körül van, szinte minden állami intézmény vezetője román, (nem emlékezteti ez önöket egy kicsit az Apartheidra?), vagy hogy magyar múlttal rendelkező városok utcáit, iskoláit, stb. nem engedik magyar személyiségek után elnevezni. Azonban a felvidéki helyzet valóban a legsúlyosabb, mert ott, szoci kormányok érdektelensége miatt a magyarság többsége már elindult az elszlovákosodás útján, habár még egy részük magyarul beszél, de számukra a magyarság, és kultúrája nem jelent semmit. Ezen próbál változtatni az Orbán-kormány, de lehet, hogy már késő. Gyurcsányék hiába gyúrták pénzzel a határontúliakat, ha nem támogatták a nemzetközi kiállásukkal, és az adott országok elleni diplomáciai fellépéssel. A határon túli magyaroknak nem a magyar kormányok pénze kell (anélkül is megélnek), hanem a mellettük való kiállás, az ellenük elkövetett sérelmek, támadások elítélése nemzetközi szinten, és persze annak az éreztetése az adott utódállamokkal, hogy ha a magyarokat elnyomják, akkor Magyarország az ellen fog szavazni, hogy ne kerüljenek be ide, vagy oda. Az sem érdekel, hogy mit tesz egyik vagy másik nyú jorki szervezet, mert van bőven amerikai, kanadai szervezet, amely a romák, zsidók, vagy egyéb magyar állampolgárok sérelmeivel foglalkozik. Ott van az ADL, az Amnesty International, meg hasonló, hatalmas befolyással rendelkező szervezet. És ezek csakis a zsidók, vagy romák helyzetével foglalkoznak. Például nemrég nyitottam ki az amnesty international weboldalát, amely az adott országokról készít jelentéseket. Megnéztem, hogy mit ír Romániáról, Szlovákiáról vagy Szerbiáról. Furcsa módon, csak a romák helyzetét tárgyalja, de semmit sem ír a magyarságot ért sérelmekről, magyarverésekről, Benes dekrétumokról, stb. Fel is háborodtam, és írtam nekik egy levelet, de persze, nem kaptam rá választ. Az AI és ADL-hez képest a HHRF egy nagy 0, ami a nemzetközi befolyást és a kormányokra való hatást illeti. És látszik is ezek hatása, mert szinte minden héten megjelenik egy cikk, egy film a romák helyzetéről. De a magyarokéról hány jelenik meg? Egyet mondjanak! Tehát nem az lenne az önök feladata, hogy erre is felhívják a világ figyelmét?
  Érdemes lenne utánanézniük, hogy hány romát vertek, vagy netalán öltek meg az Orbán kormány hatalomra kerülése után, és hányat azelőtt. És önök mégis azt a politikus bagázst támogatják, akik alatt cigánygyilkosságok történtek (és magyart is öltek meg cigányok), és amely alatt a magyar gárda fungált. De ez önöket nem zavarja. Mégis Orbánék a rosszak, az elnyomók, a fasiszták, stb. Na de ha mindezt összehasonlítják azzal, hogy csak az utóbbi években hány határon túli magyart vertek meg (egyesek bele is haltak, csak azért mert magyarok voltak, egy volt osztálytársam is ezek közé tartozik), sértettek meg, vették el az állampolgárságát, hány magyar emlékművet rongáltak meg vagy pusztítottak el, hányszor támadták fasisztoid módon a határon túli magyarokat az utódállamok kormányai, politikusai, médiája, hányszor zártak be embereket a börtönbe csak azért mert magyarok voltak, látni fogják a különbséget. Például nézzenek utána, hogy a Délvidéken 2000 óta hány magyart (akik között még idős asszonyok is voltak) vertek meg szervezett szerb bandák, akik azért szerveződtek, állami segédlettel, hogy a magyarokat erőszakkal, megfélemlítéssel, elüzzék a szülőföldjükről. Ehhez hasonló dolgok nem történtek Magyarországon egyetlen kisebbség ellen sem.
  „dehat teljesen egyertelmu, hogy a hataronbeluliek sorsa, igy a ciganyoke is nyilvan fontosabb, mint a hatarontuliak problemaja”
  Kedves NyM., ezt akkor mondhatná, ha nem lenne magyar. Eszibe juttatom, hogy önök Kanadában élnek, és éppen ezért önök nemcsak a magyarországi politikai helyzettel, hanem az összmagyarság gondjaival is kell foglalkozzanak (mert a kanadai, amerikai, ausztráliai, stb. magyarság egy nem elhanyagolható része határon túliakból áll), mert önök a magyarság hangja a világ felé. Honnan értesülhessen a világ a magyarokat ért támadásokról, diszkriminációról, az EU kellős közepén, ha nem önöktől? Nem ez lenne az önök feladata? Kérdem én, megintcsak retorikusan. Ha önök itt azt mondják, hogy a magyarságot képviselik, hogy lehet az, hogy nem hívják fel a világ figyelmét a magyarság szenvedéseire?
  „semmilyen modon nem elvezzuk se a nyugat, se a kelet szimpatiajat…”
  Kedves Nyilas Misi, pont azért nem élvezzük a szimpátiát, mert az ilyen folyóiratok hallgatnak a határon túli magyarság jelenével és múltjával kapcsolatban. És sohasem fognak szimpatizálni, ha eltúlzott hazugságokat hallanak a romák elnyomásáról, és közben a határon túli magyarok egyre fogynak a brutális elnyomás, beolvasztás, bántalmazások következtében, és erről nem tájékoztatják a világot. Önöknek, a folyóiratjuknak, szervezeteiknek lehetne annyi hatalmuk, hogy felhívják a világ figyelmét arra, ami Romániában, Ukrajnában, Szlovákiában, Szerbiában történik a magyarsággal. Mikor küldenek egy nyugati tv stábot, vagy riportert, hogy nagynevű tv csatornákon, vagy folyóiratokban a magyarság mai helyzetéről cikkezzenek vagy készítsenek filmet. Vagy akár a múltunkról is készíthetnének. Például az 1944-45-ös délvidéki mészárlásokról, amelyekben 50 000 magyar vesztette életét, vagy ugyanebben az időben a Maniu-gárda vérengzéséről Erdélyben, vagy pedig a román hatalom a háború után a magyarok és szászok ellen etnikai alapon elkövetett atrocitásairól, deportálásokról, a Duna-kanális ástatásáról, a lágerekről, amelyekben több tízezren haltak meg. Éppen azért nincs semmilyen szimpátiája a nyugatnak velünk szemben, mert azt hiszi, hogy mi úgy éltünk és élünk itt, mint a hal a vízben, és semmi gondunk, vajunk nem volt.
  Én, mint erdélyi magyar, szeretném látni, hogy önök minket is számításba vesznek, és érdekli a sorsnuk.
  Boldog új évet kívánok mindnyájuknak.

 • Tisztelt Sylvain,

  ha Önök szerint a HHRF egy nagy 0, akkor nem értem hogy Ön mit vár egy kis kanadai-magyar laptol, amit szabadejükben, munka mellett tartanak fent?

 • Kedves Kanadai, ha az önök lapja egy kis lap, amit munkából tartanak fenn, akkor nem értem azt, hogy miért részrehajló politikailag, amit egy külföldön működő lapnak nem szabadna tenni. Mert az emigráció folyóiratainak össze kell fognia az emigrációt, és nem megosztania azt politikailag, és támogatnia kell azt, és felszólaljanak a magyarokat ért támadások ellen, legyen azok határon inneni vagy túliak. Ugyanakkor az emigráció lapjai támogatni szokták nemzetük mindenkori kormányait, és nem befeketíteni, csak azért, mert azok egyik vagy másik párthoz tartoznak. Kanadában élő magyarokként milyen jogon politizálnak önök? Vagy talán a lapjuk munkából való fenntartása mellett, még magyarországi ellenzéki körökből is kapnak, nem kevés, pénzt? Vagy pedig a sok embert öngyilkosságba taszító libatolvaj Bajnai újra hatalomra kerülését támogató Gáti és Clintonné alapítványaitól? Vagy pedig a Magyarországot teljesen felvásárolni akaró nemzetközi bank- és pénzmaffiától, akiknek a Fidesz-kormányzat szálka a szemükben, mert próbál tenni az ellen, hogy ezek teljesen leigázzák Magyarországot? Ez nem Magyarország és nem a magyarság érdeke, mindez csak az ország felvásárlását, eladósítását, és kiszolgáltatottságát segíti elő. De önök mégis ezeket támogatják, az őket Magyarországon kiszolgáló pártokkal, politikusokkal együtt. hogy tudnak nyugodt lelkiismerettel aludni?

 • Tisztelt Sylvain,

  mindig azt a lovat verik, aki húzza a szekeret, szokták mondani….. Igy van ez itt is. Ez csak 1 lap a sok észak amerikai lap közül, nem muszáj pont ezt olvasni, és ha nem tetszik, nem kell olvasni. Söt, kezdhet egy saját blogot is.

  Egyébként ez nem az “én” lapom. Akik ennek a lapnak irnak meg fentartják, mással foglakoznak. Tenkintse ezt mint “hobby”.

  Részmeröl mint kanadai magyar, böven kivettem az én részem az itteni önkéntes munkámat a közösségi életben, a magyar nyelv és kultúra ápolásában, itt kint az emigrációban.

 • Jávorszky Mária

  Na, ezt eltehetitek magatoknak emlékül ti nyavalyás magyar gyűlölők! Öröm látni ahogy elnémultatok Sylvain igazától.

  Én itt tavasz óta bütykölök, védem a hazát és nemzetemet az itt hozzászóló embertelen magyar gyűlöletükben őrjöngő pszichopaták okádékaival szemben, amiért bennünket magyar nemzeti érzelmű hazafiakat ezért nácinak, fasisztának, rasszistának…neveznek folyamatosan.Mert itt mindenki ellenségnek számít aki merészeli a hazát,s a magyarokat mint nemzetet védelmezni.
  Itt,a magukat zsidónak és cigánynak valló, ateizmusukkal kérkedő uszító rágalmazók és soviniszta fizetett provokátorok istentelen társaságában vagyunk, akiknek minden vágyuk egy mielőbbi polgárháború kirobbantása Magyarországon.
  Tudjuk kik vagytok.

 • sylvain
  2012 december 29
  5:22 du.

  Nagyon jó kérdések, tisztelt sylvain!

 • Koszonjuk, Tisztelelt Sylvain ezt az irast.
  Amint lathatja, vannak itt egynehanyan “jobbkezesek”is.
  Sajnos, a balkezesek tobb neven irnak egyszerre es ugy tunik, hogy sokan vannak.
  Nizvast kijelenthetem, hogy elenyeszo azok szama akik igy ereznek,mint ezek itt nehanyan.
  Megegyszer, koszonom irasat. Boldog uj evet kivanok JIMBO, a Del Keresztje alol.

 • Göllner András

  Jó volt ez a három utolsó beszólás Orbanisztán kórusából – a legnagyobbat Jávorszky Marika kismókus sorain nevettem – “tavasz óta itt bütykölök a haza és a nemzet védelmében”. Ha népünk, nemzetünk ilyen védelemre szorul, mint amit te produkálsz itt Mari, akkor valóban népünknek nem Európában, hanem kinn a Lipótmezőn a helye.

  Sylvain, te pedig úgy látom inkább szilva pálinkával tömted tele a fejedet mint józan ésszel. Hogy mi van ? “Az emigráció lapjai támogatni szokták nemzetük mindenkori kormányait…Kanadában élő magyarokként milyen jogon politizálnak önök?” Figyusz, Szilva, meg mondom neked, hogy milyen jogon politizálunk itt kanadában. Emberi jogon !!! Kóser, szilva ?

  Basszus kulcs, JIMBO, te nem “jobbkezes” vagy – bár bizonyára sokat játszol a jobb kezeddel – hanem balfácán. Csa csa csa…. :-) :-)

  Jobbkezesek ! Olvassátok szépen a cikkeinket, és próbáljatok értelmesen reflektálni, vitatkozni, mert az eddigi taktikátokkal nem minket hanem a jobb oldalt járattátok le. Ha netán nemm tudnátok, ezeken az oldalakon, a józan, demokratikus értékeket tiszteletben tartó jobb oldali politizálásnak ugyan úgy helye van mint a baloldalinak. Mi a félelemmentes, józan politikai diskurzus játékszabályainak tiszteletben tartásával működtetjük ezt a lapot, ellentétben veletek, akik csupán azért járkáltok ide, hogy állnéven és gyáván ideköpködjétek gyűlölködő, a hatalom talpát nyaló görcseiteket. Szedjétek össze magatokat. Mutassátok már meg végre, hogy nem egy turulmadárba, hanem egy racionálisan gondolkodó, az emberi méltóságot tiszteletben tartó emberi testben születtetek.

 • Kedves Göllner úr,

  Az ön stílusa mindent elmond önről. Elég szomorú, hogy ilyen hülye gyerekek osztják az észt, és írogathatnak és ítélkezhetnek (elnézést, de az ahogyan ön ír, másféle diagnózist nem enged meg). Elég jellemző, hogy a nyugati “demokrácia” pont ilyen jellemtelen embereket használ az elveinek a hirdetésére. Ez is mutatja, hogy mit is képviselnek.
  Még csak annyit szeretnék kérdezni öntől, hogy a határon túli magyarság millióinak szenvedése ön szerint demokratikus? Az önök “demokráciája” úgy látom kirekesztő. Önök számára egyes népek védendők, a mások pedig pusztulhatnak, pusztíthatják őket, üthetik, ölhetik, a náci törvények szellemében született Benes-dekrétumokkal meg is bélyegezhetik (pont ez mutatja azt, hogy a két világháború közti, a zsidóellenes törvények sem jelentenek ön számára semmit, mert ha jelentenének, akkor felháborodna, ha más népek ellen is hasonló törvényeket hoznak). Az sem zavarja önöket, hogy magyaroknak merik, pofátlanul, nevezni önmagukat. Tehát éppen ön és az önhöz hasonlóknak van a legkevesebb joga demokráciáról beszélni. Ha elolvasta a hozzászólásomat, én őszintén sajnálom, ha cigányokat, zsidókat, vagy akárki mást bántódás ér nemzeti mivoltuk miatt, amik főleg a szoci kormányok alatt érték őket, és nem a Fidesz alatt. Én kisebbségiként élem a napjaimat, és tudom, hogy mit jelent, ha megbélyegeznek nemzetiséged miatt. De önben csak pökhendiség, nagypofájúság és egy jó adag hülyeség van, egyéb semmi. A határon túli, vagy akár inneni magyarok, legyenek azok bal- vagy jobboldaliak, nem érdeklik. Pedig a határon túl is van elég baloldali magyar, akit ugyanúgy bántanak a nemzetiségéért, mint a jobboldaliakat. Legalább azokat sajnálná, mert az elvtársai. De jól tudom azt is, hogy ön a cigányokat sem sajnálja, csak most az az érdeke, és azért kapja a pénzt, hogy értük ajvékoljon, és pont azon kormány ellen, amely tenni is mer értük valamit. Önt és az önhöz hasonlókat senki sem érdekli, csak egyedül önmaguk. Önöket az agymosóik arra tanították, hogy még az édesanyjukat is eladják, ha elég pénzt kapnak értük. Ez az önök demokráciája: Egokrácia!

 • Jávorszky Mária

  Göllner András,lehet, hogy jobban szeretnéd ha én egy kalasnyikovot bütykölnék,talán az jobban állna nekem, he…Az itt firkáló kétbalkezeseknek az egyik füle bal a másik meg nem hall, na ez ami nem kóser.
  BÚJÉK!

 • Göllner András
  2013 január 2
  10:51 de.

  Szép riposzt volt, göllner:) Tovább is van? Mondjad még:)
  Fog ez menni, csak kapj be egy-két kóser uborkát, mondtad, hogy azt szereted, attól mindig megtáltosodsz :)

 • Kanadai.

  2012 december 29
  6:09 du.
  “Ez csak 1 lap a sok észak amerikai lap közül, nem muszáj pont ezt olvasni, és ha nem tetszik, nem kell olvasni. Söt, kezdhet egy saját blogot is.”
  Igen,ez csak egy lap.Egy nemzetellenes lap.Egy a sok közül.

 • Jávorszky Mária
  Ha ez az ország olyan,(most) amire szerinted büszkének kellene lennünk, akkor te mit keresel ott, ahol vagy? Miért nem itthonról osztod a nagymagyarnépnemzetiöntudatodat?
  Mi idehaza szenvedjük el a bálványotok (Orbán) minden gazemberségét! Istenemre mondom, nem könnyű a túlélés!
  Gyere haza kedves, és innen dicsérd az urat!
  Hülyítitek az embereket, közben elhazudjátok a mindennapi hazugságokat!
  Ez így nem fair! Itt kell élni, itt kell gondolkodni, itt kell megalázottnak lenni, és itt kell befogni a pofánkat! Bezony ám!

  Az egy szép dolog, hogy a védelmi pénzt felveszitek a sok kormány dicséretéért, közben szemforgató módon gyalázkodtok, Isten szent nevében!
  Zsidóztok, cigányoztok, libáztok! Közben halvány lila segédfogalmatok nincs, hogy miről is van szó idehaza, csak a fidesz narrtívát adjátok elő, ész nélkül!
  Gyere haza babám! Itt kurjongass Orbánod mellett, még a fizetséged is megemeli!
  Tudod, ez az a bizonyos 30 ezüst!!!

 • Jávorszky Mária

  bumburi!
  Ki mondta, hogy nem vagyok ott, babám?
  Ha ti nem nyilasoznátok, fasisztáznátok, náciznátok, akkor mi sem libáznánk, stb.he…..
  Senkit sem bálványozok, és nagyon is képben vagyok, sok mindennel egyet is értek -de!
  No, a -de-azt jelenti, hogy minden pártoskodást, vallási…és önös érdekeket félretéve, csakis a nemzet érdekeit kell előtérbe helyezni.Semmi sincs annál fontosabb!
  Mindent a nemzet érdekében és annak védelmében!
  Továbbra is büszke vagyok országomra és büszke vagyok nemzetemre! Tudom miért.
  SZEBB JÖVŐT!

 • Jávorszky Mária
  Mi nyilasozunk, meg fasisztázunk?
  Orbán barátja a Bayerzsóti mit csinál?
  Szebb jövővel köszönsz, mert jobbikos vagy!
  A Gyöngyösi képviselőtök milyen listát akart a zsidókról íratni a kormányból?
  Ti meg a HAZA 2 külön fogalom! Csak védőpajzsként rakjátok magatok elé, hogy kiélhessétek aljas ösztöneiteket!
  Ráadásul buta vagy mint a cipőtalp!
  Nem érvelsz, csak büszkélkedsz, ami a tök buta emberek sajátja..Nemzeted! Hazád! Magyarságod!
  Pont a kommentjeiddel cáfolod azt, amit el akarsz hitetni, hogy fontos neked!
  Ha az lenne, akkor nem járatnátok le az országot az agyament magyarkodásotokkal…
  Ugyan nem tudjátok miért vagytok büszkék, de azok vagytok….
  Na pá, babám, kár rád vesztegetni a betűket!

 • Natessék.
  -
  Göbbelszky Mária is beléje helyezte a társalgásba a sajátját.
  ( Olyan naív vok. Mindig remélem hogy eljő a pénzes póstás , de csak a Göbbelszkymaris gyön. A Dakota által lopott döglött lovon. )

 • Bumburi!(milyen talalo nev!!)
  A bizonyos 30 ezust a te zsebedet melengeti.
  Kulonben a ti BALVANYOTOK megmondta, hogy el lehet menni.
  “Menekultkent”. Canadaba.Jaaa… persze, ez mar nem megy.
  Itt kint kellene megtanulnod, hogy mi a magyarok Istene.
  Jelentkezhetsz az angol kiralynonel. Mosogatot keres.
  Egy jo politikusi fizetsert… He…he…he…

 • Jimbo
  A pofátlanság Csimborasszója amit az “el lehet menni”-vel támasztasz alá!
  Drága barátom! Ehhez nem nagy ész kell, hanem tárgyilagos figyelem, és megértés!
  A fidesz sikere abból eredeztethető, hogy 2-3 szavas ugrasztó szavakat kiemel valamilyen témából, és ezt adja be a 20 IQ-val rendelkezőknek!
  Na Pistike, akkor vegyük át, amit eddig nem értettél meg!!!
  Gyurcsány egy megbeszélésen a vállalkozóknak mondta az el lehet menni-t!
  Tudod miért?
  Mert kért mindenkit, hogy hozzák haza a vállalkozásaikat, mert az országnak szüksége van minden Ft-ra!Akkor volt szokás a szlovákoknál bejelenteni a vállalkozásokat, mert ott alacsonyabb adót fizethettek.
  Erre mit mondtak a vállalkozók? ( Széles, Demján, meg a többi nagykutya?) Vigye lejjebb az adókulcsokat, mert a többi vállalkozásukat is kiviszik a külföldre!
  Erre mondta Gyurcsány, hogy el lehet menni, itt lehet hagyni bennünket!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  A szomorú az az egészben, hogy azok pofáztak a legjobban, akiknek offshore érdekeltségük is volt, és van a mai napig!
  Ám az sem lenne érdemtelen, ha megvizsgálnád, milyen gazdasági környezetben kérte ezt Gyurcsány!!!
  Már akkor látta, hogy baj lesz ( világ válság),és hiába beszélt!
  Tudod, ez is a devizahitelekkel van párhuzamban!
  Amikor önkormányzati választásokon a fidesz nyert meg minden helyet Heves m. kivételével, akkor is szólt Gyurcsány… ( az általatok átkozott)
  Szólt a lakossághoz, hogy vigyázzanak a devizaalapú hitelekkel, mert az árfolyam ingadozás nagy bajt eredményezhet!Nem hittek neki!
  Szólt a fideszes polgármestereknek, hogy halasszák el a beruházásokat, mert az ország nehéz helyzetben van…
  Mit csinált erre Orbán???
  Kiállt másnap, és kijelentette, hogy az önkormányzatok márpedig nem halasztanak el semmit, és a beruházásokat meg fogják valósítani, mert meg keresik a megoldást azok finanszírozására… Megkeresték, meg is találták!!!
  Pont most konszolidálják azokat az önkormányzatokat, amik Orbánra hallgatva adósságba verték a településüket!!!!
  Soha annyi szökőkút, meg a központ térkövezése nem volt a településeken, mint abban az időben?
  El lehetett volna kerülni? Igen! A lakosság eladósodását el lehetett volna kerülni? Igen!
  Csakhogy mindig ott volt Orbán, aki ellenzékben ott tartott be, ahol tudott!
  Ki is jelentették, hogy ami az országnak rossz, az a fidesznek jó!!!
  Na barátom! Erre varrjál gombot!
  Ezeknek mindnek utána nézhetsz a neten, mert megtörtént dolgok!!!
  Tönkre vágta Orbán úgy az országot,hogy jobban sem kellett! Mindezt úgy, hogy a hívei istenként néztek rá, és gondolkodás nélkül tették, amire biztatta őket!!!
  Mindezt a csibészséget kommunikálja a fidesz, teljesen ellenkező előjellel!
  Kérdezz meg másokat is, nem kell hinned nekem!
  2006 óta csak a bumerángokat gyártotta Orbán, arra nem gondolva, hogy mi lesz ha ő nyer, és mindennek a következménye az ő nyakába zúdul…

  És akkor ennek fényében átgondolhatod az ” el lehet menni”-t!!!
  MOST mennek 100 ezer számra el a zemberek az országból! A sok konszolidálásra kiadott milliárdokból ha munkahelyeket teremtenének, most előbbre lennénk!!
  Nem hagyná el az országot a sok értelmes tanult fiatal!
  Na akkor ezt a témát kitárgyaltuk…
  Jöhet a következő!
  mert van ám szép számmal Orbánnak a rovásán…
  Természetesen Gyurcsányt sem mentem fel minden alól! Mert követett el hibákat!
  A legnagyobb mégis az, hogy azt HITTE, hogy felelős állampolgárai vannak az országnak. Hát tévedett… Megvezethetők voltak csak… Akik biankó csekket adtak az Orbán kezébe, így tudott nyerni. És így is teszi tönkre az országot!!!

 • Jávorszky Mária

  Geyza!
  Először is, Dakota táltos paripán gyün!
  Még nagyon sokan gyűnnek, mert nagy a mi seregünk.
  A döglött lovat hátrahagytuk a gyüttment magyargyűlölőknek,hogy éhen ne haljanak és megélhessék a végső nékik szánt csatát, amit úgy hínak -Armageddoni!

 • Jávorszky Mária

  bmburi!
  Nem azért köszönök szebb jövőt, mert jobbikos vagyok, hanem azért, mert szebb jövőt kívánok mindenkinek, neked is.
  A Gyöngyösi Márton képviselő által javasolt lista meglesz, ne is kételkedj abban, ugyanazon alapon mint a többi demokratikus országban.JOBB későn mint soha!

  Felvilágosítalak ezennel, hogy az magyarkodik, aki megtanult magyarul írni, de nem magyar.
  Ezért há, ne is bütyköld hiába a betűket itten no,de a vizet se öntögessed mán fölöslegesen csöbörbűl-vederbe! Az angyalát neki!

 • JIMBO:
  Bagoly mondja verébnek…

 • Köllő of Mókuskerék:
  És magának azt diktálja a küldetéstudata hogy a maga által ” nemzetelleneseknek ” aposztrofált oldalakra járjon aljaskodni ?
  ( Fizikai közösségekben az ilyet rövid úton laposra verik és kihajítják a ház elé, a hóra.)

 • Jávorszky Mária
  Aranyom! Amit írtál az nevetséges, úgy a jobbikos képviselőről, mint az agyarkodásról.
  Mivel érdemben semmit nem tudsz cáfolni, sem alátámasztani, olybá veszem, hogy halványlila segédfogalmad nincs a témáról, csak nyomod az elvtelen fideszes seggnyalást ( bocs mindenkitől, akit sért a szó).
  Az országot a hozzád hasonló disznóól takarító Orbán félék teszik tönkre, a nyájjal együtt.
  Vigyázzatok, nehogy a hátatokon csattanjon az ostor!

 • bumburi

  en nem vagyok biztos abban, hogy a Javorszky az egy nő…

 • Jávorszky Mária

  bumburi! Az angyalát!Ne kívánd, hogy még kifejezettebben támasszam alá, mert azt a moderátor biztos nem engedné át.
  “Az országot a hozzád hasonló disznóól takarító Orbán félék teszik tönkre, a nyájjal együtt.”
  A disznós bölcsességedet érdemben alátámasztva –
  valakinek a disznóólat is ki kell takarítani a disznók után. Az is, csak olyan munka mint a többi, egy kis különbséggel, hogy tesszük azt nagy élvezettel és ingyen, ellenben azokkal a disznókkal akik összepiszkították.
  he…

 • Nyilas Misi
  Én sem vagyok biztos benne, de csak a nők tudnak ilyen hülyeséget írni,mint ez az egyén… Feltétlen hívei a diktátornak. Azt nem tudják, hogy miért, csak azt tudják, hogy nagyon. És még jobban, mert ha megszólal, akkor a Messiás szól hozzájuk… Pfuj!!!

 • Jávorszky Mária
  Én nagyon sok TÉNYT írtam le. Illene megcáfolni!Ha nem tudod,- mert nem tudod! – akkor ne fárasszuk egymást. Olybá veszem,hogy a megnyilatkozásaid egy szellemileg elmaradott, gyűlölködésre trenírozott droid vagy.
  Capise?
  Vagy ezt is magyarázzam, kis butám?

 • Helyesbítek!
  Utolsó mondat:
  Olybá veszem, hogy a megnyilatkozásod,egy szellemileg elmaradott,gyűlölködésre trenírozott droid beszédes önvallomása.

Leave a Reply


This site is protected by Comment SPAM Wiper.