Ságvári menet: tüntetés a Markóban

2013 augusztus 7 8:54 de.112 comments

Július 27-én 17 órakor Ságvárira emlékeztünk, valamint Szilvásy és másokkal szemben indított koncepciós perek ellen tiltakoztunk. A megemlékezést, illetve a tüntetést Donáth Ferenc, a Nagy Imre Társaság Budapesti Szervezetének elnöke szervezte. Beszédet mondott többek között Veres Dávid, egyetemi hallgató (ELTE Jogtudományi Kar). Olvasóink Veres Dávid beszédének teljes szövegét olvashatják.

Garai-Édler Eszter és Veres Dávid: „Ságvári cukrászda” (jelenleg Remíz-cukrászda, Budakeszi u. 7) Fotó: Sajósi Gábor

Úgy gondolom, hogy Ságvári neve az itt jelenlévők közül sokak számára ismerősen cseng, én mégis elmondanám történetét. Úgy vélem ez rávilágít arra a folyamatra, amely Magyarországon jelenleg zajlik, méghozzá legalább 2006 óta.

1944. július 27-én meggyilkolták Ságvári Endre antifasiszta ellenállót, az MSZDP ifjúsági tagozata, az OIB (Országos Ifjúsági Bizottság) titkárát, jogászt. Ságvári 1936-tól folytatott háborúellenes propagandát. 1937-ben a baloldali ifjúmunkásoknak a Tompa utcai nyilaskörzet ellen intézett támadásában, amiért 8 hónapi börtönbüntetésre ítélték. Ezután több fővárosi kerületben is háborúellenes szemináriumokat tartott. Ezért a tevékenységéért háromszor adtak ki ellene elfogató parancsot, hiszen náci- és háborúellenes tevékenysége kimerítette 1930. évi III. tc. szerint megfogalmazott hűtlenség bűntett tényállását.

1944. július 27-én, Kristóf László csendőr Sugár Györgyöt követve bukkant rá egy számára ismeretlen férfira, az illegalitásban lévő Ságvárira. Mivel Sugár György lakcímét a csendőrség már ismerte, a másik férfit, Ságvárit kezdte el követni. Egészen a már ismertetett cukrászdáig /Remiz/, ahol Szabados Lajossal találkozott. Mivel Kristóf Szabadosban Kádár János személyét vélte felfedezni, erősítést hívott. Az elfogó osztag Cselényi Antal csendőrrel és Pétervári László gépkocsivezetővel kiegészülve próbálta meg Ságvárit elfogni. Csőre töltött pisztollyal berontottak a cukrászdába és Ságvári iratait kérték, de – mint Svéd László írja – Ságvári jellegzetes vonásait azonnal felismerték, és miután ennek Cselényi hangot is adott, Ságvári nem hamis irataiért nyúlt aktatáskájába, hanem fegyveréért majd a feleségét korábban hetekig kínzó náci csendőrség tagjaira a túlerő ellenére tüzet nyitott, amikor megpróbálták őt és társát, Szabados Lajost elfogni.

Ságvári menettel egybekötött tüntetés a Legfőbb Ügyészség előtt a koncepciós perek ellen. Fotó: Nagypál Anikó

Ságvári menettel egybekötött tüntetés a Legfőbb Ügyészség előtt a koncepciós perek ellen. Fotó: Nagypál Anikó

Az elsősorban a menekülést kereső Ságvári elküzdötte magát a kijáratig, és ismerve a rendőrségi fegyverhasználatra vonatkozó szabályait, menekülés közben eldobta fegyverét, sőt zakóját is. Az üldöző csoport tagja, Palotás hátulról rálőtt, de lövése célt tévesztett, viszont a kimerült Ságvári néhány méter után összeesett. Ekkor érte őt be Cselényi Antal, aki 9 mm-es fegyverével a földön fekvő, védekezésre képtelen áldozatot agyonlőtte. Ezzel olyan súlyosan szegte meg a horthysta fegyverhasználati szabályokat, hogy – az elfogó csapat többi tagjával ellentétben – kitüntetésben nem is részesült. (Nem mintha az akkori kitüntetéseknek valamilyen értéke is lenne.) A tűzharcban a csendőröket könnyebb sérülések: kar- illetve lábtalálatok érték. A csendőrség – a jobboldali elképzelésekkel ellentétben – nőtlen járművezetője haslövést kapott, aminek kapcsán szövődmények alakultak ki és később elhalálozott. Természetesen a horthysta ‘jogállamban’ a felelősségre vonásból Ságvári teljesen ártatlan felesége sem maradhatott ki: büntetésül Cselényi arra kényszerítette Ságvárinét, hogy minden reggel 7 órakor jelentkezzen nála, kefélje le a kalapját és hozza rendbe a ruháját.

A Legfelsőbb Bíróság (LB) 2006-ban meghozott ítéletében megállapította, hogy a Ságvári Endre halálakor intézkedő csendőrök az akkor hatályos jog szerint törvényesen jártak el, ezért a Kristóf László terhére rótt cselekmény az 1959-es ítélettel ellentétben nem minősíthető háborús bűntettként. Az LB politikai ideológiáktól mentesnek feltüntetett ítéletét az 1921. évi III. tc.-re való hivatkozással támasztotta alá. A törvény a jogállam és a törvényes jogrend megdöntőiről nyilatkozik. Az LB így az 1944. március 19-én szuverenitását és legitimitását vesztett államot jogállammá nyilvánította, és a jogállam részeseként tekintett többek közt a Sztójay-Weesenmayer kormányra, valamint a nagyszöllősi, és huszti gettókban kegyetlenkedő csendőrségre. Tette ezt a párizsi békeszerződésben, és az Egyesült Nemzetek nyilatkozatában foglaltak ellenére. Az LB ítéletében még arra is hivatkozott, hogy Kristóf Lászlót 1959-ben koncepciós perben ítélték el. Az LB azon túl, hogy ítéletében nagyobb hitelt adott a ‘köztudottan szavahihető’ csendőrség 1944-es jelentésének, mint az 1959-ben több tucat tanú meghallgatásával hozott ítéletnek, még egy jogelméleti apróságot is figyelmen kívül hagyott. Nevezetesen azt, hogy „egy magatartás büntethetőségének hiánya még nem jelenti feltétlenül a magatartás jogszerűségét”. Az antifasiszta ellenálló bűnösségét kimondani pedig szinte hihetetlen és példa nélkül álló, hiszen ennyi erővel egy a hitleri Németország hadseregéből dezertáló katonát is felelősségre lehetne vonni. Erre Szilágyi Péter, jogtudós, egyetemi tanár fel is hívta a LB figyelmét. Hiszen „a formailag hatályos jognak vannak olyan normái, amelyek oly mértékben illegitimek, igazságtalanok, ellentétesek az emberi jogokkal, hogy jogi minőségük is hiányzik, ezért azokat a demokratikus jogállam bíróságai az elkövetéskor hatályos jog alkalmazása során nem vehetik figyelembe”.

Kállai Gábor író akkor így reagált: „A LB. ítélete formailag egy, az akkori államot parancsra védelmező csendőr mentesítésére vonatkozik, hatásában hozzájárul a jogállam mellett csak azért is kiállók történelmi és mai diszkreditálásához. Így válik Ságvári a jogállam kétszeres mártírjává.”

A recept egyszerű: a jogkorlátozást, a diktatórikus eljárásokat mindig a leggyengébbekkel, a legnépszerűtlenebbekkel, az önérdek érvényesítésére a legkevésbé képesekkel kell kezdeni. Mert ilyenkor a szűk látókörű társadalom nem ellenkezik, és ezzel hozzájárul a módszer legitimálásához, amit később majd rajtuk is fognak alkalmazni.

Donáth Ferenc és Veres Dávid: Tüntetés a legfőbb ügyészség előtt a koncepciós perek ellen.

Donáth Ferenc és Veres Dávid: Tüntetés a legfőbb ügyészség előtt a koncepciós perek ellen.

Ez a 44-es szemlélet teheti csak lehetővé, hogy a Gyurcsány-kormány miniszteri rangú tagjának perét titkosan tárgyalják – milyen szerencse, hogy a vádlott legalább tudja miért ítélik el. Ez teszi lehetővé, hogy a Szilvásyt korábban felmentő bíró perét is titkosítsák, hogy a hajléktalanokat üldözzék, hogy a tartósan beteg gyermekektől elvegyék a támogatást, hogy az idős szüleiket gondozóktól elvegyék a támogatást, hogy 14 éves gyermekeket be lehessen börtönözni szabálysértésért. Hogy a miniszterelnök, olyan nyilatkozatot mer közzétenni, miszerint „közpénzen, adófizetők pénzéből egyetemen tanítani, taníttatni középszerű teljesítményű fiatalokat nem érdemes”. Ennek dekódolásához figyelembe kell venni még azt, hogy ”mindenki annyit ér amennyit megkeres”, hogy lassan minden jog érvényesülése, a magánélet nyugalma, a magántulajdon szentsége is aszerint alakul, hogy a miniszterelnök menyiben találja érdemesnek betartani a jogállami garanciákat, és hogy kebelbarátja Polt Péter mennyire kéri ezeket tőle számon.

Tüntetés a legfőbb ügyészség előtt a koncepciós perek ellen.

Tüntetés a legfőbb ügyészség előtt a koncepciós perek ellen.

A mostani kormánnyal kokettáló, konzervatív bírók, ügyészek és jogászok munkája saját személetükkel is ellentétes. Lassan már mielőtt az ügyészség a tárgyalóterembe lép, ügyészvalló levelet kell kérnünk, hogy tudjuk: a független magyar állam ügyészeként, vagy az Orbán-kormány közhatalmi jogosítványokkal visszaélő zugügyvédjeként lépnek-e fel. Ha az ellenzékieket el is sikerült tüntetniük, Janus arcú munkásságuknak nyoma marad. Nyoma marad a magáncélú, ügyészséggel megtámogatott feljelentésekben, a közérdekű ügyek, pl. a Szilvásy-ügy elhallgatásában, a trafik ügyben benyújtott feljelentések visszautasításában és más ügyekben. A többszörös gyilkosok kiadatásában. A székházfoglalókkal szemben tanúsított jogtalan erőszak életmentő tevékenységként történő beállításában. A Ságvári ítéletben. Az Alaptörvényben. Különösen e két utóbbi összehasonlítása világíthat rá arra , hogy amíg a 49-es alkotmányt letagadják, a 44-es állam jogállam, a 44-es kegyetlenkedések, elfogatások jogszerűek, a 44-es csendőri jelentések közhitelesek. ĺme a modern „konzervatív állam” értéke: a folytonosságot felváltó szelektív jogfolytonosság.

Intelmül szolgáljanak végül Kozma Sándor egykori ügyész szavai: „Az ügyész őre a törvénynek, de nem eszköze hatalomnak.”

(Saját kiegészítés, mivel az MTA legutóbbi dekrétumában – aminek meghozatalában a háromtagú kijelölt bizottságból csak a tiszteletbeli csendőr volt hajlandó részt venni – persona non gratának minősítette Ságvárit. Ez a jobbos szemlélet már 2006-tól áll, és ezért van az, hogy a megemlékezés koszorúját ott tudtuk csak elhelyezni, ahol valaha az antifasiszta ellenálló szobra állt.)

Veres Dávid egyetemi hallgató (ELTE Jogtudományi Kar)

112 Comments

 • asher alexander

  most mar csak az hianyzik innet hogy az L zsidok tomeges deportalasaban,kifosztasaban,legyilkolasaban szerepet vallalo-(onkentesen,buzgon)-Magyar csendoroket is felmentse mondvan a 44-es torvenyek ertelmeben az “jogos” volt!!
  ugyanis ha Sagvari leloveset annak tartjak az LB-n akkor kovetkezik hogy a zsidorendeleteket,deportaciokat,gettozasokat is!!
  -es nem egyè fasiszta orszag Orbanistan ugye???!!!
  gyalazat!!!!!!

 • Kedves Eszter a cikkel egyetértek de egy névelírásra szeretném felhívni a figyelmet tehát nem Donáth László hanem Ferenc ahogy a képen is természetesen ki is derül. De van egy hasonló est is amiről talán már néhányan elfeledkeztek még amikor Szekeres Imre volt a Honvédelmi Minisztérium vezetője és Sólyom László a Köztársasági elnök és egyben a honvédség főparancsnoka vissza kapta vezérezredesi rangját kisbarnaki Farkas Ferenc aki az utolsó pillanatig szolgálta Szálasit és még a Számon kérő Szék munkájában is részt vett, ma a pákozdi most Honvédségi Emlékpark leánykori nevén a pákozdi csata emlékhelyekén funkcionált ott jutott két emléktábla is a vitézi rendnek egyik táblán felsorolva a főkapitányok nevei harmadikként kisbarnaki Farkas Ferenccel de a 24 1956-os mártír katonáknak nem jutott emléktábla. Annak idején amikor ezt a tettét számon kérték Szekeresnek azt válaszolta a jogi osztály megvizsgálta az ügyet és rendben valónak találta de a jogászprofesszor Sólyom se vette észre, hogy nagyon durva hibát sőt bűnt követnek el, de ismert történészünk Szakály Sándor se talál a Ságvárit agyonlövő csendőr tettében semmi kivetni valót Ő is inkább Ságvárit hibáztatja azt figyelmen kívül hadja, hogy a csendőrség együtt működött a Gestapóval, igaz e miatt Szakály kiérdemelte a tiszteletbeli csendőr cimet

 • Garai-Édler Eszter

  Kedves János!
  Igen igen, köszönöm, én vagyok a ludas, sajnos elírtam, de már korrigáltuk! :)
  Köszönöm a további nagyon értékes információt!

 • Ejjnye Dávid kisfiam , dejó cikket írtál !
  ( Meg is könnyeztem pedig vén rokker vagyok már..)

 • Ságvári a kommunista párt tagja volt, párttársai a nyilasokkal együtt – mint veszélyes, szélsőséges felforgató elemek a Margitkörúti fegyházban ültek.
  (Késöbb a fegyházban a nyilasok tartották ellenfeleiket (horthysta tiszteket, politikusokat, kommunistákat majd a kommunisták az ellenfeleiket (polgári politikusokat, horthysta tiszteket, kiket átvett a néphadsereg, polgári politikusokat, később s a j á t párttársaikat is, illetve végezték ki őket másokkal, nagy számban)

  Rendőri jelentés
  Részlet: „Folyó év július hó 27-én 19 óra 45 perckor a csillaghegyi nyomozó csoportnál szolgálatot teljesítő Cselényi Antal detektív, Kristóf László és Palotás Ferenc csendőrnyomozók, hosszú megfigyelés után, Budapest területén nyomára jutottak dr. Ságvári Endrének, aki már mintegy hét éve földalatti baloldali szervezőmunkát végzett és vezetett. Nyomon követték és a XII. ker. Szép Ilonai villamosvasúti kocsiszín mellett levő Nagy Béla-féle cukrászdában egy állítólagos Szabados nevű kommunista társával figyelés alá vették, majd őket elfogni igyekeztek. Elfogásuk után motozás, illetve bilincselés közben dr. Ságvári Endre, aki izmos férfi, hirtelen dulakodni kezdett és a szomszéd asztalon lévő aktatáskájához kapott, onnét önműködő pisztolyát előrántotta és rögtön tüzelt. Lövéseivel Cselényi Antal detektívet a jobb vállán, Kristóf László csendőrnyomozót a jobb combján súlyosan megsebezte, míg a hatósági közegek segítségére siető Pétervári János rendőrőrmester gépkocsivezetőt haslövéssel életveszélyesen találta.

  A lövések leadása után dr. Ságvári Endre a helyiségből kimenekült, de a Palotás Ferenc csendőrnyomozó és a sebesülten utána futó Cselényi Antal detektív lövéseitől eltalálva holtan összeesett. Dr. Ságvári Endre Szabados nevű társát sikerült elfogni.”

  Tehát Ságvári, mielőtt lelőtték, három embert lőtt meg, egyet halálosan.

 • Puchert János

  Enterprise a kommunista párt europa demokratikus országaiban szabadon működő párt volt míg a fasizálódó Magyarországon űzött vadként élték életüket azok akik egy jobb Magyarországért emelték fel a szavukat. Ságvári Endre egy bátor antifasiszta harcos volt az ellene fellépő csendőr és rendőr nyomozok a megszálló német Gestapóval együttműködve léptek fel ellene Őn szerint azt kellett volna cselekedni Ságvárinak, hogy önként feladja magát Európa tisztességesebb része együtt tudott működni s Szovjetunióval bár annak rendszerét elítélték de a nácikat veszélyesebbnek találták akkor miért vár el más magatartást honfitársainktól,én inkább az ellenállok mellett vagyok és nem a csendőrök mellett.

 • Aki a hazánkat elpusztító magyar és német fasiszta banda ellen a legkisebbet is tette, hőse a magyarságnak. Ságvári az.

  A magyar állampolgárok százezreit marhavagonokba hajtó Csendőrség meg a magyarság szégyene.

 • Enterprise
  2013 augusztus 7
  1:35 du.
  Há, nemtom, jókomám..
  nemtuttam, hogya komenyista eltársak mega sziciáldemokrata eltársak egypártvótak.
  Ettűmég csöndérnekis beköll tartanyia regulát.
  Ha edoptaja stukkerot, nemlüvünk.
  Persze, tígedet megírtelek.
  Teníked má attúis föláll, ha lejirhatod, hogy komenyista..
  Iga, vijagráná ócsóbb.
  Nü, keresd föl a kecskét.

 • marcus aurelius

  dr Ságvári Endre antifasiszta ellenálló volt és az illegális kommunista párt tagja. (Ezért is járt pisztollyal a cukrászdába…). Nem szerencsés azonban kisajátitani csak azért, mert az eredeti neve Spitzer volt, és nem Orsós vagy Petrovics. Én tisztelem GÉE-t a cikkirót, biztosan kismillió értékes tulajdonsága van, de a tömegmegmozdulások szervezése nem tartozik ezek közé. Az pedig, hogy a MENET-ben valaki vizespalackot tart a kezében (legyen 40 fok árnyékban…) nem méltó egy ilyen tragikus/véres megemlékezéshez !

 • Puchert János, Európának(nagyon sokaknak) fogalma sem volt arról, mit jelent a kommunizmus, nem tudták mi az a gulag, CSEKA, s megöltek milliói. Churchill kínjában valóban együttműködött a Szovjetunióval, amely már a háború hajnalán bemutatkozott Lengyelországban, s Katynban.
  Magyarországon 1919-ben megtanulták, mit jelent a kommunizmus, s nem kívánták mégegyszer. Magyarország még egyszer megkapta a kommunizmust sok más többre érdemes közép s keleteurópai országgal együtt, amely ezreket végzett ki, tízezreket internált, börtönbe záratott, százezreket emigrálásra kényszerített. Ebbe az elnyomó rendszerbe kapcsolódott volna be Ságvári is valószínüleg (bár a történelemben nincsen “ha”), mint Rajk, Kádár, Rákosi, Gerő, Révai stb., s a többi gazember, ha meg nem, elvtársai végeztek volna vele a tűzpárbaj helyett, mint annyi más kommunistával, a kommunista szokásoknak megfelelően.

 • Felvinczy Károly

  2013-ban egy kommunista terroristáert megemlékezni nem politikai hanem orvosi eset.

 • ENTERPÁJZ tudod mit ? Dögöjjé’ meg.

 • Ha meg nem teccik amit írtam magának , akkor is.

 • Először is,köszönet Enterprise tényeket közlő beírásáért, t.i. a VALÓSÁGRÓL fogalmam sem volt!
  Másodszor, enyhe hányingert kaptam a cikktől, hiszen szenvedője voltam a kommunizmus terrorjának már egész fiatalon. Sok ezer ártatlan embert itéltek el koncepciós perekben és végeztek ki 1949-től 1960-ig.
  Az ÁVÓN pedig sok száz ártatlan embert vertek agyon.
  Ezekért senki sem tüntet!
  De mit látnak szememim Budapesten, tüntetnek egy ember miatt, akit 1944-ben lelőttek, a hatóságok ellen lővöldözött, egyet meg is ölt.
  Mevetséges az egész, hiszen mindenhol a világon, az ilyen embert lelővik a rendőrök! Nem kell hozzá diktatura vagy háborús idő.
  Legjobban a tüntetésben a magyar zászló zavart…..hiszen nem látom az illetőket annak.
  Ami meg az “igazságtétel” elleni hőzöngést illeti,miért most tüntetnek? Mért nem 2006-ban Gyurcsány kormány alatt, mikor is a LB. határozata szerint a témát elvetették felülvizsgálatra. Akkor NEM voltak a bírák konzervatívok.
  A mai kormányt kellet belekeverni, más tárgyalások miatt, hát persze!

 • Enterprise
  2013 augusztus 7
  4:32 du.
  Gondolom, hogy ön szerint Orgovány, Siófok, avagy a Szabadkai vérengzés viszont jogos volt, mint a tiszti különítmények is.
  Az, hogy ezek az emberek a fasizmus ellen harcoltak, az ország hősei. Persze, nem is vártam mást a neonáci és újnyilas szimpatizánsoktól.

  Az az alapprobléma a jelenlegi “konzervatívokkal”, hogy jelenleg Magyarországon nincs klasszikus értelemben vett konzervatív párt. Ugyanis az MSZP sem baloldal, hanem liberális jobboldal. A konzervatívok hiányoznak, és már a fidesz is szélsőjobbnak tekinthető.
  Ebből adódóan a magukat konzervatívnak vallók zsigerből elvetnek mindent, ami nem a fidesz, és így a már mérsékeltebb szélsőjobb eszményképe. Az ön elvakultságára jellemző, hogy már az őszirózsás forradalom ellen is kikelt, holott annak aztán abszolút semmi köze nem volt a kommunizmushoz.

 • asher alexander
  2013 augusztus 7
  9:32 de.

  “Ságvári Endre lelövése nem volt bűncselekmény
  Negyvenhét évvel a kivégzése után a Legfelsőbb Bíróság felmentette Kristóf László egykori csendőrt, akit a történelemkönyvek évtizedeken keresztül Ságvári Endre gyilkosaként neveztek meg. Azt a Legfelsőbb Bíróság ítélete sem kérdőjelezte meg, hogy 1944-ben ő ölte meg a kommunista vezetőt. …

  … Az LB tegnap kimondta: Kristóf nem felelhet Ságvári haláláért, mert a végzetes lövöldözés idején sebesülten feküdt. Ennél fontosabb, hogy az LB szerint már csak azért sem történt bűncselekmény, mert a csendőrök az akkor hatályos törvények alapján körözött emberrel szemben jogszerűen léptek fel, és indokoltan használtak fegyvert. ”

  Népszabadság| 2006. március 9.

  2006-ban az ítélet idején Gyurcsány (MSZP_SZDSZ) kormány volt.

 • Felvinczy Károly
  2013 augusztus 7
  5:21 du.
  Mesejjé, Károlyom!!
  Egy szociáldemokrata mitől lesz kommunista-terrorista?
  Akkor -mondjuk- Hamingway mi volt? Kereszténydemokrata?

 • Ságvárit – mint antifasisztát – nem mossuk össze a későbbi, szovjet típusú kommunistákkal. Abban az időben politikailag és erkölcsileg jó oldalon állt. Ha elfogják, az számára egyenlő lett volna a halállal, esetleg további ellenállók halálával. A csendőrökre önvédelemből tüzelt. Nem őket, hanem a rendszert gyűlölte.
  Ságvári Endre a jobboldali Bajcsy-Zsilinszky Endréhez hasonlóan egy antifasiszta mártír volt, aki tiszteletet érdemel.
  Ahogy a holokauszttal, úgy Ságvári nevével is próbál visszaélni a politika, hogy hozzá méltatlanokat mentegessen, illetve hatalomba juttasson. Aki a szememben baloldali értékeket képvisel, és sokkal inkább Ságvári örökösének tekintem, az Thürmer Gyula.

 • Enterprise: Jól írsz. Tényleg sokkal jobb és emberségesebb volt a fehér terror. Horthy is a mi apánk volt, csak kicsit megritkította a sorainkat. Az a csúnya Ságvári meg képes volt harcolni az elnyomás ellen. Mert az emberek elnyomása, sárba tiprása nem bűn. Hiszen mindenki annyit ér, amennyije van. És hát az “urak” védték a kiváltságaikat, bármi áron. A munkások kizsákmányolása, éhbérért dolgoztatása, beteggé tevése, nem gyilkosság?
  És küldték a magyarokat a vágóhídra. A sok hazaáruló pedig nem akart megdögleni a vezető rétegért, amely nem tartotta őket embernek, csak ágyútölteléknek. Fúj! Szemét egy nép.
  De valamit nem értek. Ságvári aljas módon védekezett a rendőrök ellen, de 2006-ban azok a rohadt rendőrök megtámadták az ártatlan gyújtogatókat. Ez olyan viccesnek tűnik. Csak nekem? Át kellene gondolni már ezt az egyirányú “kommonistázást”, mert ez nagyon bárgyú. Nekem nevetséges, hogy az a hibás aki visszaütött. Magának miért nem?

 • Kis Bencsikklára ,vagy Figyelő..mindegy.
  Ahogy elnézem a maga stílusát , kb. annyit szenvedhetett mint potyázni kívánó utas a jegykezelőtől.
  Akik VALÓBAN szenvedtek ( A Rákosi-rendszer előtt vagy után ) azok hallgatnak. nem járatják feleslegesen a bagólesőjüket.
  Maga csak egy szimpla gyűlölködő és gyűlölet-keltő.
  Gondolom elvették a felmenői jóljövedelmező zsíros uradalmát és széjjel osztották a zsellérek között.

 • Megjegyzem az ÁVÓN leginkább a VALÓDI kommunistákat verték , a komcsik. Akik és akiknek a leszármazottjai most is hatalmon vannak.

 • Kádár Jánosnak pl. kitépkedték a körmeit….csak úgy mondom.
  Úgyhogy Kicsibencsik ( vagy Figyelő , tökmindegy ) jó lenne ha felhagynál ezzel a FIDESZ-termpóval , miszerint mindent el lehet lopni ami a PÁRT hasznára válik :
  Történéseket , kifejezéseket , jelszavakat.
  ( A pénzről és javakról most nem beszélek , az egy másik cikk témája. Elkommunizálás , államosítás , elrablás.)

 • De még mennyire,hogy nem vagytok komcsik…

 • Sajnos mint sok minden hasonló dolgot kitetszenek forgatni. Tök mindegy, hogy Ságvári mi volt ki volt. Kirívó esetete ez annak amit ma is gyakorol a fegyveres hatalom. Ha valaki már fegyvertelen a földön fekszik és nem tud kifejteni semmiféle ellenállást semhogy támadást annak likvidálása bármely jogi törvénykönyv alapján gyilkosság. De a megemlékezőknek nem ez volt a célja csupán, hogy egy áldozatból a sok közül hőst csináljanak. Pontosan arra szerették volna felhívni a nagyérdemű figyelmét, hogy az a jogtiprás ami akkor természetes volt hatvan évvel a borzalmak után ismét bevett szokás a hatalom résziről és gyakorolja is azt szorgalmasan. Nem kell kiforgatni a szavakat dolgokat. Elég siralmas, hogy nem értette meg a nagytöbbség, hogy mire fel van az egész hajcihő. Nem sorolnám itten fel amiről szinte az egész világ tud és megbotránkozással beszél, hogy a még élő nyilasok közül nem lett egy sem elitélve börtönbe zárva, sőt állami védelemben részesülnek és még pofátlan módon emléktáblákat is avatnak fel róluk. Azt sem akarom megemlíteni, hogy már sokban rácáfoltak arra is, hogy semmi kedvük és hajlandóságuk nincsen az emberi normákat betertani(lásd az ozdi vizbotrány vagy a nyilt zsidózás, békés kormányellenes tüntetés rendőrileg támogatott szétverése jobbikos gárdista besegítésekkel )Most még nem, de előfordulhat majd az a huszáros húzás, is, hogy bejelentik, köszinik szépen de az Európai Unio ne akarja megmondani a frankót, ne szóljanak bele abba mit és hogy csinál a kormány mert az belügy. Ők sem akarnak beleszólni, hogy más országba mi van és bizonyos helyeken hogyan látják a magyarság helyzetét ( még ha akarnának akkor sem tudnának)t. Ha nem tetszik akkor zárják ki őket az EU-ból mint nem oda illő országot.

 • Figyelő
  2013 augusztus 7
  5:59 du.
  a valóságról fogalma sem volt :)
  hát persze.
  kanadában meg nincsenek önkormányzatok :D
  szegény bencsics, a nem létező kommunizmus terrorjának volt áldozata egész fiatalon!
  ugyan, mit hazudhatott össze a menekültkérelmeket elbíráló bizottság előtt?
  ha 1956-ban született volna, most 57 éves lenne. de saját magát is szenilisnek minősíti, tehát, nem akkor született.
  legyen, született 1938-ban, és 56-ban már 18 éves volt, akit, persze, rendszer elleni lázadása okán már annak előtte, 16 éves korában üldözött az ÁVH.
  hát, igen.
  az ilyen rendszerellenesek töltötték fel az ’56-os szervezeteket. meg a partizánszövetséget. meg azt, ahol azok gyülekeznek, akik horthy csendőrének a lovát is legalább egyszer bizonyíthatóan jól tökön rúgták :D

  ez a kényszeres bizonykodása, bencsics, már zavaró…

 • falusi
  2013 augusztus 7
  3:19 du.
  nálad a pont!
  kétségtelen, hogy enterpicinek tényleg csak a kecske marad :D
  tudod, esténként, ahogy jönnek befelé a karámba, mint jó gazda, számolja őket: egy…kettő…három…négy… szervusz, drágám…hat…:P :P :P

 • asher alexander

  Garai-Edler Eszter!
  Liber Mädele!
  ———————
  merci!!
  tout ce que vou fait pour le mèmoire de la Shoah,est fais chaud au coeur pour nous survivants!!
  nous n’est sommes plus trop nombreux encore en vie!!
  je prie ‘H-(gloroifier le Saint NOM pour l’eternite!amen v’amen!!)-que vou donne un longue et heureuse vie et un excellent santee,aussi pour tous de votre mispaha!!
  continuez votre chemin!!
  fais tout que cette horreur n’est plus oublier et n’est pas re-ecrir!!
  i-l-y’a trop de menteur veut dire des diffamations sur nous victimes de la barbarie nazi en europe!!
  quant a nous?
  on se sent un certein façon coupable d’ètre survecu et des autres non!!
  on se pas sortie indemn!!un partie notre neshama est reste toujour enferme dans les camps!!nous vivons deux vie paralelle-paradox!!un ici et en mème temps un la bas continuellment de la souffrance!!
  encore un fois MERCI!!!
  -et comme se dit en yiddisher!
  bist di ajn echte MENSH!!!!
  -et ce la pas seulment………….je pèse mes mots!!!
  Asher Alexander
  Erets Israel

 • asher alexander

  don ovuz!
  jajj de jo kerdest tettel fel a “enterpicinek”!
  mert arrol pl szegyenlosen hallgat a ficek hogy horthy a bacska-banat-i verengzesek utan pronay-t hadbirosag ele allitatta es eliteltette!!

 • “Ha igazat mond, betörik a fejét.”
  Ez az igazság itt érvényes igazán.
  Undoritó komcsi banda!

 • Figyelő
  2013 augusztus 8
  10:10 de.
  szegénykém…orvos mit mond? van még remény?

 • asher alexander

  figyelo!
  mi a baj fiam!!
  szorit a bocskai sapka??dobja el nyugodtan!!
  majd elkuldom helyette a regi levente sapkamat!!

 • bencsik, mint kommunizmus üldözöttje!
  hehehe
  az operaház fantomja, esetleg :D

 • Avi ben Giora

  2013 augusztus 8
  7:26 de.

  Na az a baj,hogy mindezt ti teszitek elképesztö szorgalommal.Fogalmad nincs a magyar valóságról,mégis ítélkezel szaporán,mert nemzetietlen elvtársaid nem diktatúrhatnak a… zavarosban.Végre magyar kormánya van Magyarországnak.Ezt nem tudjátok ti lenyelni.Isten engedje meg,akadjon a torkotokon!

 • asher alexander

  2013 augusztus 8
  10:46 de.
  Sajnos,komcsik vagytok,komcsik.,.,.komcsik bizony.,.magyarellenes komcsik.,.,.!Feldughatod a satyidat…

 • küszküllö
  2013 augusztus 8
  10:56 de.: Vegye be a gyógyszerét. Nagy baj van!

 • A parittyás hangja

  Figyelő!
  Most már nem is akarom szebben mondani! Maga tényleg egy szar ember! Mi köze volt Ságvárinak ahhoz a korszakhoz aminek maga oly “hős” szenvedője volt???
  Ságvári egy antifasiszta ellenálló volt, ezért lőtték le annak a csendőrségnek a tagjai amelyik a németeket is meglepő ügybuzgósággal vagonírozott be hatszázezer zsidót a vér útjára!
  Hányingere van gestanyó? Hát hányja le gyorsan enterfrászt vagy hogy hívják azt a másik nyomorultat, és azután kéz a kézben lehúzhatják magukat a kanálisba!
  Oda valók mind a ketten!

 • A parittyás hangja

  Küszküllö! Te meg már megint megszöktél? Gondolom a fajanszon keresztül törtél ki, azért borít így el a szar! Mondjuk sokat nem rontott rajtad, a véglényszerű mivoltod a rád rakodott fos alatt is csak egy rothadó sejtburjánzás!
  Na ne nyugtalankodj szaros kis fajmagyar! Visszavisznek most már hamar és rághatod újra egész éjjel a wc deszkádat!

 • A parittyás hangja

  Felvinczy Károly!
  Egy fasiszta rohadéknak lenni viszont 2013-ban is nagyon nyomorult eset!

 • A parittyás hangja

  Ille István
  2013 augusztus 8
  8:28 de.

  “…szervusz, drágám…” :) :) :) ))))))))
  Meg akarsz ölni István?
  Majdnem megfulladtam a röhögéstől!

 • küszküllö
  2013 augusztus 8
  10:56 de.
  sajnos, maga, fiam, egy senki.
  inkább vagyok – egy nem létező – komcsi, mint egy olyan mentális környezetszennyezés, mint maga.
  bár még komcsinak lenni – aki mégiscsak valaki – sokkal jobb, mint egy olyan senkinek, mint maga.
  én ugyanis holnap is leszek.
  de maga?

 • Figyelő,Küszküllő!
  Oda se neki ez a “népség” csak a saját múltjával ,”üldöztetésével”(már akit üldöztek….,de sokan profitáltak..)van elfoglalva, amit a másik oldal ellen elkövettek (társaik) az nekik nem számít!!!
  Minden népirtást,kínzást,igazságtalanságot elítélek,de
  időnként komolyan sajnálom,hogy egyeseket nem értek utol
  az üldözők….most szebb lenne nélkülük a világ és a
  VALÓBAN!!!!szenvedett társaiknak sem kellene szégyenkezni
  miattuk!
  Na most jön a fasiszta,rasszista stb fröcsögés(ami persze
  messze nem igaz),de ki nm tojja le!

 • asher alexander

  kuszkullo!
  te majom!!
  szerinted mikor voltam en komcsi?,hol?,a Yeshiva-ban az nem divat fiam!!
  most nagyon-nagyon mellelottel!!

 • marcus aurelius

  asher
  A francia személyes névmások helyes írására jobban kellene vigyázni! Más: amig Izraelben nem nyilvánitják IGAZ-nak Ságvárit, addig csak egy lövöldöző illegális kommunista marad,- s ennek a szerencsétlen embernek az emléke kapcsán kampányol most a DK…. Gyengén.

 • Figyelő!

  Én elhiszem, hogy ’56 előtt üldözték, ahogy sok más embert is. A forradalom is ezt támasztja alá.

  A cikk, illetve a beszéd egy nagy katyvasz. Bele van keverve Gyurcsány, Szilvásy, a hajléktalanok, minden… A “jogtalanság” címén kötik össze a jelent Ságvárival. Ez a logikával nehezen követhető bonyolult eszmefuttatás az Ön mentsége, és az, hogy korábban nem ismerte a sztorit. Ön belement abba a csapdába, hogy elkezdte védeni a csendőrök fegyverhasználatát, ami ha jogszerű lett volna, az sem menti fel az akkori hatalmat. Ne ezekkel a részletekkel foglalkozzon, mert miközben a csendőröket védi, az a látszat, hogy Ön a nyilasokat védi.(Magánvéleményem, Ságvári sokkal többet ért volna élve, mint halva a nyilasoknak. Úgy, hogy szerintem a csendőr ösztönösen és nem tudatosan cselekedett)

  Ne féljen elismerni, hogy Ságvári jó ügyet szolgált. Ettől Ön nem lesz kommunista. Ságvári kezdettől a háború és a nyilasok ellen volt. A történelem pedig őt igazolta. A jobboldalon – kicsit lassabban – ugyanezekre a felismerésekre jutott Bajcsy-Zsilinszky Endre is. Annyira, hogy a nácik ellen kezet fogott a kommunistákkal. Nagyon hasonló körülmények közt fogták el őt is. Ő a letartóztatására érkező német gestapo embereire lőtt rá, majd rövid tűzharc után megsebesült és úgy fogták el. Nem járt jobban, mint Ságvári, mert mielőtt Sopronkőhidán kivégezték volna, többször is megkínozták.

  Nézzen utána Bajcsy-Zsilinszky Endrének. Ha megismeri, megérti és megszereti Ságvárit is.

  http://www.antifasiszta.hu/bajcsy-zsilinszky-emlekbizottsag.php/1598

 • Figyelő
  2013 augusztus 8
  10:10 de.
  Talán írja le nekünk “üldöztetésének” konkrét történetét. Miért üldözték, hogyan üldözték, mi is történt valójában.
  Ha megismerjük az ön történetét, lehet, változik a véleményünk.
  Így általánosítva a propaganda kategóriába sorolandó.

 • sárdi jani
  2013 augusztus 8
  5:25 du.
  Korrekt hozzászólás. Érti a lényeget.
  Üdv.: D.O

 • MArkuszkám most itt mi NEM nyelvtanórán vagyunk.
  Hagyja ezt az ócska NET.-es dumát. ( Ha kifogynak az érvek , jönnek a helyesírási szabályokkal való alázások. ) Gyenge vagy öreg.

 • Bencsics Figyelő lára :
  Ha úgyérzi kiskegyed hogy it beverik a fejét , akkor minek jár ide ?
  Csak hülye megy olyan helyre ahol beverik a fejét.
  Járjon baráti helyekre.
  Egy ilyesféle helyre mint ez itt ,kb. 35 olyan webhely esik ahol a magafajta gyűlölködők beltenyészete fröcskölődik megállás nélkül.
  Keresse azokat az oldalakat , köszönöm.

 • Sárdikám EZT jól megmondta !
  Valóban , voltak a komunisták meg a komcsik.
  A komcsik utóbb kinyírták a komunistákat.
  Ságvári valószínűleg a Rákosiék börtönében végezte volna ha megéri a Felszabadulást.
  ( Hisz jól tudjuk : a forradalmak felfalják a gyemekeiket. Csak az a halk kérdésem lenne : ez vajon igaz e a ” Fülkeforradalomra ” is ? )

 • Szegény Bajcsiról ha tudnák, hogy valóban ki is volt? De sokan nem tudják. Mert rákennék, hogy komcsi, pedig ez marhaság. Ugyan is az egyik közeli őse benne volt abban a gyilkosságban amit valami nagy parasztvezér ellen tettek( nem tudom biztosan a szántó Kovávs volt e vagy más, de annyi volt, ugye) Lényeg ami lényeg, hogy náci ellenes lett miután megtudta különböztetni már a szocilista és mi a fasiszta. Marcsikát és társait elkellene vinni ilyen kiképzésre. Pár jó nagy seggberugdosás után kiváncsi lennék hogy kit tartanának ingyen élőnek piszkis zsidónak cigánynak meg komcsinak. Marcsia mag még arra sem képes, hogy tisztában legyen olyan abszólut magyaros dolgokkal, hogy Arany János kicsivel nagyobb magyar költő óriás volt mint Pityafi( ki ne derüljön Petőfiről alias Petrovicsról, hogy zsidó volt, mert kiveri a biztit) Úgy mellékesen arany erdélyi volt Nagyszalontai, Szerintem ezért nem fér bele az ön magyarságtudatába.
  Ég napmelegtől a kopár szik sarja
  Tikkadt Boda Marcsik heverésznek rajta
  Nincs a torzsa közt egy magyar sem kelőben
  Nincs ki Marcsit nyuzza hasalji mezőben

 • asher alexander

  nos az en csaladom szatocsbolt-tal kezdte…………es azzal is vegezte 41-ben a rok karpataljara torteno bevonulasa alkalmabol!!
  utana az a tevekenyseg-(39 evi IV.ik TC masodik zsidotorveny)-zsidoknak tilos lett!!

 • asher alexander

  lemaradt,;
  a MAGYAROK karpataljara torteno bevonulasa 41-ben……..
  …-akartam irni!

 • Néhány kiigazítás, azoknak, kiket illet (csak, hogy a tényeknél maradjunk, mert az öklendezőknek, ez nem nagyon megy):
  - Nem tudok róla, hogy az őszirózás forradalomról nyilatkoztam volna itt, a “Tanácsköztársaság”-ra (mint a kommunista terror első hazai megjelenésére) valóban utaltam. De akkor hiánypótlás:
  - Az öszirózás forradalom indított el bennünket a lejtőn (Trianon felé), vezetőjével az impotens, bármire alkalmatlan, de nagyra vágyó Károlyival, aki
  – leszerelte a magyar hadsereget, mikor meg kellett volna (s lehetett volna védeni a határokat)
  – átjátszotta impotenciájával, s alkalmatlanságával
  a hatalmat Kún Bélának s véreskezű, terrorista bandájának, ami tetézte a bajt
  – Tehát azonkívül, hogy Köztársaságnak keresztelték
  az államformát más eredményt nem tudtak felmutatni,
  csak az anarchiába, majd terrorba hajlást
  - Ami Ságvárit illeti csak hivatalos jelentést idéztem (1), melynek lényege volt – Ságvárit, miután 3 rendőrt lelőtt, lelőtték (nem meglepő, ma is ezt tennék). Az esetnél a csendőrség emberei az akkori törvények szerint jártak el.
  (2) A Magyar Legfelsőbb Bíróság ítéletét, 2006-ból, nem a FIDESZ-KDNP, vagy -FKGP kormány, hanem a Gyurcsány – MSZP-SZDSZ idejéből, amely több lépcsős j o g i eljárás végeredményeként hozott ítéletet, hatályos törvények alapján – a többi csak tárgyszerütlen puffogás
  (3) Megemlítettem: A kommunizmust nem választotta, hanem Magyarországra s más országokra kényszerítette, hadsereggel, politikai rendőrséggel KGB-vel (magyar neve ÁVÓ), vérrel és korbáccsal – terorral – a Szovjetunió és kommunista pártja, a “haladó” Nyugat gyáva közönyének a segítségével, illetve a kollaboráns, hazaáruló magyar kommunista vezetés segítségével, kiknek jó valószínűséggel Ságvári is önként “elvtársa” lett volna, kisebb valószinűségel áldozata is.
  Jól példázza ezt a folyamatot olyan zsidók nyilatkozata, kik Auschwitzból történt hazatérésük után Péter Gábor internálásában, vagy a recski koncentrációs táborban folytatták tragikus életüket.
  Javaslom a történelem könyvek e l f o g u l a t l a n olvasgatását az érintetteknek – (lehetőleg nem Révai és Aczél időszakából, az úgynevezett “történelmi materializmus” alapján megjelentettet…)

 • A parittyás hangja

  Enterprise
  2013 augusztus 9
  11:29 de.

  Javaslom a történelem könyvek elfogulatlan olvasását, lehetőleg ne a Horthy-korszakban identitást kereső jobboldal mai történelem hamisító időszakából!
  Azért vegyük sorba a rettenetes baromságaidat te hazudozó nyavalyás!
  ” Károlyival aki leszerelte a magyar hadsereget, mikor meg kellett volna (s lehetett volna védeni a határokat)”
  Mit kellet volna tennie? Szétlövetni Kolozsvárt, Kassát, stb, ahogy a “dicső” utódok tették ’44-ben Budapesttel a náci Németország szolgálatában! És mégis mivel? A K und K hadsereg már az engedelmességet is megtagadó, járni is alig tudó alakulataival? A horthysta történelmi folklórban mitikus viszont gyakorlatilag hadtáp és fegyver nélküli székely hadosztállyal?
  “állandóan az volt a jelszó, lőszerrel spórolni mert nincs! Tíz lövéssel pedig nem lehet csatát megvívni, pláne nyerni”
  (Shvoy Kálmán titkos naplója és emlékirata, 1918-1945)
  Mert ha Károlyi lemészároltat még néhány tízezer magyar katonát, akkor az antant felteszi a kezét, és azt mondja pardon! Ha nem, hát nem! ???
  Te idióta!
  A Tanácsköztársaság megpróbálta a lehetetlent, a felvidék egy részét vissza is foglalták, miközben Horthy lapított mint szar a fűben a tiszti különítményei élén és várta, hogy a román!!! királyi hadsereg leverje a proletárdiktatúrát!
  Trianon hangyányit sem Károlyi felelőssége te barom hanem a nemzetiségeket gátlástalanul elnyomó rendi Magyarországé, Apponyi Alberté, meg Tisza Istváné, az uraké akik húszra kértek lapot, és megkapták Trianont!

  “Az esetnél a csendőrség emberei az akkori törvények szerint jártak el”
  Ságvári már fegyvertelen volt amikor lelőtték ami az akkori törvények szerint szabály ellenes volt!!

  “Jól példázza ezt a folyamatot olyan zsidók nyilatkozata”
  Egy ilyen velejéig rohadt, a Horthy múltba révedő náci patkány mint te, ne példálózzon a zsidókkal!

 • Enterke nem ismered te az első vilháb utáni történések pontos menetét kérd vissza az iskolapénzt öreg.
  És idd le magadat belőle.( Ha kapsz , jó sokat kapsz.)

 • Egy tipikus rohatt jobberes történelem-hamisító vagy.

 • Enterprise
  2013 augusztus 9
  11:29 de.

  Há’üdvözúlek esmeg, jókomám..
  Namakarnákén a tehozzádhasonó igenokos emeberk mégokosabb hosszálólásajiba beleugatnyi, csakitten mindha marhaságokat mondaná, oszt azér.. mer min itten segíttünk mindenkinn. Nonemazárokszíllin hagyottaknak, azoknak segíjjen a zózdi pógármester.
  Szal. Itten ezzeja Károlyiva, asszem törököt foktá..
  Mer ugyveszemki abbú amit a tanittójur fölóvasott, hogy te itten a Trijatonér ütet hibásztatod, meg aszondod, hogy nemharcút a betörők ellen, akika bocskoros románok vótak, deja csesszlovákokis foglatake területteket, deméga szerbusokis! A kroát is azé hőzöngött akortájt, mer nemvót szabad Bosznija..(Penig szeretett.)
  naszóva. mennyünkitten időrű, meg pontrú.
  1918. október 17.

  Tiszapista begyelentette, :evesztettük a háborút. 21-én szétzuhanott a Monarkija. Főlmerüt a kírdís, hogy mi legyen a zországga. Az ellenszéki pártusok megalapították a Magyar Nemzetti Tanácsot. A zelnöke: Károlyi Mihály, taggyaji: Jászi Oszkár,Garami Ernő, Kunfi Zsigmond.

  Október 26. – 12 pontos kiáttványt fogalmázott meg Jászi Oszkár, programgyukat közzítíve.

  Célköröszt vót ezügybe: általánozs, meg titkútt választójog, fődosztás, háború abbafejezése. Csinyátakeggy egy ellenkormányt, erre aza Wekerle lemondott.

  Október 28. – Hatamas tömeg gyűt össze Bp-en, Károlyi minisztárelnökki kinevezéséér tüntetve. IV. Károly József főherceget kütte Magyarországra, hogy rendezze a helyzettet.(Aszonta a királ, hogy kapnak két pofontot, oszt hazamennek!) A níp a Lánchídonn körösztű Budára akarott menni, deja rendőrsíg főtartottaüket. (3-an haltak meg = lánzhídi-csata)

  Október 29. – A rendőrök amikor asztatlátták, hogymá nem lehet fő, meg letóztatni a nípet, odaátak a forró dalármok mellé..

  Október 30. – Összegyűtt a tömeg at Astorijáná. A frontról hazagyütt katonákis a nípmellé átak, oszt efoglaták Budapest fontossabb stratégijaji pontyait.(essevót kösztük nyurga, meraccsak tókba szokik.)

  Október 31. -Eaz Józskaherceg kineveszte Károlyit (1918-19) minisztárelnökknek.(Monta neki, sapka. sáll, de énekűnöd nemköll.)

  Szal így, a békási útonn győzött a forró dalom, ennek a jelkípe a zőszirúzsa, amitasztánna katonák a kalaptyukra tüsztek.

  A forró dalomnak vótak árnyasódalaji is.

  Október 31-én Tisza Istvánt megőtík a lakásán ismeretlennek. A fóradalommra hazagyütt katonákmeg lüvűdösztek,meg fosztogattak.Maqgyarú, nemvótak turulbaótottak. Asztmeg, a hat almáskodókonn bosszútátak. Linder nevü Béla hat ágyminiszter ezéra katonnák leszerelísit követete. Ezze aszlettabaj, hogy nemvót aki megvíggye a zországot a könnyező szomszídnípek támadássaji ellen.

  November 3. Padovában ( eszegy tésztaevő ország várossa, akikneka zországa asz nem rántotthusalaku, hanem csizma! nemgumi, de sokarra a cipész, montaja kántoris.)a Monarhijja mega Zanntan megkötöttik a békaszerződíst. Magyarországnak meg azlettvóna jó, haja Zantantott külön tuttak vóna tárgyallásilag körasztakonnyi, merakkó azza elismertíkvóna Magyarországott öngyárónak..

  November 7. Belgrádban (esziseggy külfődi váross, arrú hires, hogy sokk benne szerbijánus, mega Hunnyadi) tárgyatak a magyarokk a franciskánusokka, eggy Franc itt de Esperessy tábornokka, de az aszonta, hogy buktuk a háborutt, minda plébánosur tennap a betlijit, aszt így tárgyallás nuku.
  Wilson elnök (eis külfődi) meg emeheta zannyába, nemszámítt hogy mitugat!

  November 13. A francok meg még asztatis monták, hogy veszekedős területté nyiványíccsák a délt, meg e délkelettett ezér demár kálciós vonalat csikoznak a Maros (aszegy fojó), Arad, Szeged, Makó, Nagykanizsa vonalába.(ezek rendess magyar városok vótak, tele korcsmákka, borra, meg verekedísekke bucsukor) Ezze szénmagyar területekket evágtak a zországtú. A csikott elmíletilegg senkinekse szabadott vóna átlípni, deja környező nípek (románok, csehek, szerbek) szartak rá, mer aszonták, ünekik egy csigazabálló franciskánus nepofázzon, aszt fegyveressen bevonútak a zországba. Íszakonn a csehek má Trencsénné jártak.(Penig azokonn nemis bocskor vót!!)

  Szal, a zújj hatágyministráns, akinek Bartha Albert vót a (szerinte )böcsületes neve, erendete hogy állíccsákfő esmeg a hat sereggt. 300 ezer főve!
  Aszt ezekk nekiátak harcúni a csehekkeis, mega románokkais.
  Szal, jókomám, csak esztetakartukitten a korcsmábú hejrerakni, mer’ tigedet valszeg a zemútt háborukk okoszta lelki sírülísek, meg a káros ideggbetegsígek ojannyira megvisetek, hogymá asztatis efelejted, amita zoskolába tanítottak. (Ne idegeskeggyé, énisefelejtettem, de nemakarom hogya tanittóur szomorulegyenn, hát nemmontam neki, de teníked vigasztalásilagg persze.hogy.)
  Há’, jókomám, meginn jó ebeszígettünk, gyere máskoris, mer mink szeressük a vendígeket.
  Ha lekközelebb gyössz, hozzá agyaspálinka recepitis, de valami külöllegesset, mer szeressük a zújj dógokat!
  Most bucsuzásilagg még iszok néhány csoszáva a zegíssígedre. Mer sokat gondulok rád. sajnánám hajaza sokk marhaság amiket összeóvasó, meg iró, megrontána a pájinkához való viszonnyodat.
  Nü, akkó, Isten-Isten!!

 • A parittyás hangja
  2013 augusztus 9
  4:30 du.

  A hangvételét nem minősítem, az saját magát minősíti, biztosan otthon szokta meg.
  De akkor a konkrétumokról:
  - Nem a “Tanácskötársaság” foglalta vissza a Felvidék egy részét … Eperjest stb., hanem Stromfeld Aurél honvéd főtiszt, nemzeti érzelmű tisztjeivel és magyar katonáival. Stromfeld azonnal lemondott, mikor a beszari Kún Béla a Clemenceau jegyzéket elfogadta…
  (Érdekes, ezekhez a hadműveletekhez volt lőszer…).
  - Auschwitz (Hitler, Németország) – Recsk (Sztálin, Rákosi, Péter Gábor) ezek tények, s közöttük az ideológiai rokonság, ha nem is tetszik.

  falusi
  2013 augusztus 9
  8:32 du.

  - Örülök, hogy legalább utána lapozott egy kicsit
  - Magyarország intakt állapotban fejezte be a háborút, nem álltak idegen csapatok a területén, hadserege a környéken a legerősebb volt, technikailag, szervezetileg
  - A fejekben volt baj, de a töketlen Károlyi által “szabadjára engedett” még töketlenebb Linder Béla a fejekben rendcsinálásra teljesen alkalmatlan volt. Tiszát valószínüleg nem véletlenül ölték (ölették) meg
  - Jászit a mában leginkább Tölgyessyhez lehetne hasonlítani. Szoba “tudós”, politizálásra teljesen alkalmatlan. Vannak néha gondolatai, pro és kontra, de maga sem tudja, hogy közűlük melyik való a papírkosárba és melyiket szabad kiengedni a szobából

 • Hát kérem ez van ma Magyarországon.Ezen jogállási szemléleten lelkesedik a Béke ()BÉKA) menet valamennyi réssztvevője.Aelkük rajta.Én szégyelem megam helyettük.

 • A parittyás hangja

  Tisza István látókörének beszűkültségére jellemző, hogy a monarchia végóráiban is azon fáradozott, hogyan szabotálja el a jogok kiterjesztésére vonatkozó uralkodói szándékot, és a megegyezést nemzetiségekkel. Az ő személyes korlátain bukott el az utolsó utáni lehetőségünk is!
  Károlyit két héttel Tisza bejelentése után, hogy elvesztettük a háborút, nevezte ki az uralkodó miniszterelnöknek. Ezek tények! Károlyi csődgondnoki feladatot kapott. A szarházi történelem hamisítók az ő nyakába varrják Trianont, mert a kiegyezés utáni ostoba önteltséggel, mindenkibe beletaposó rendi gőggel eltékozolt évtizedek után nem tudott két hónap alatt egy ép Nagy-Magyarországot kihozni a totális összeomlásból!
  Ezek a barmok semmit nem változtak százötven év óta! Nem tudnak felülemelkedni rendi előjogaikba kapaszkodó feudális értékrendjükön, a gőgös, mindenkit lenéző önhittségükön! Még mindig “uralkodó nemzetben” gondolkodnak, és nem értik, talán soha nem is fogják, hogy Trianonban találkozónk volt a történelemmel, és az benyújtotta a számlát.

 • hehe ha így megy tovább Féleszú Encső’ bejelenti hogy Trianonért is a Gyurcsány-Bajnai a hibás.
  ( Mert a FIDESZ által bedöntött devizáért már őket okolják. Mindent lehet. A végtelen lehetőségek hazájában élünk , csak legyen mindig kéznél kellő számú ée kellően lealjasodott fiskális.)

 • A parittyás hangja

  falusi
  2013 augusztus 9
  8:32 du.

  Öreg! Te vagy a legjobb!:)
  Ezek a szösszeneteid magasan irodalmi értékűek!
  Kérek egy gyűjteményt!:)

 • asher alexander

  -”de meg a szerrbusok is…”-
  csak ippeg arru felejtkeze meg mindenik hogy ippeg az magyariak luttek rongyosra Sabac-ot mingya a vilghaboru kidobolasa utan ustollest,….masnap!!
  az apam ott vot mint tuzvezenylo egy 10,5 tabori tarack-nal a szerbija-i fronton 1914-ben!!
  ki vagy kik kzedtek el lodozni a masikat??ugyi hogy az a franya K u K hadsereg a ludas benne!!
  lasd,; Vitezlo Hellebronth Antal-(magyari kirali tuzerseg fonokje a vezerkarban)-emlekiratai!!

 • marcus aurelius

  falusi, (alias Göre Gábor)
  Öreg barátom Hamiltonból(ill. Nanaimo-ból) hivta fel rád a figyelmemet. Emlitette, hogy te Apt Kamill barátjának tartod/tartottad magad… Elolvastam pár hozzászólásodat. Teljesen fejreállt ez a világ!!!!

 • asher alexander

  aztan a legerdekesebb az egeszben az is,hogy olyanok irnak “velemenyt” bizonyos dolgokrol akik ok maguk akkoriban meg meg se szulettek,nem eltek at azt a kort!!
  de mindenrol-mindent jobban tudnak megis!!
  meg azoktol is jobban akik ateltek eloben azt a korszakot!!
  jomagam,;
  1926-ban szulettem Ungvaron!egeszen az 1944-es deportaciokig ateltem eloben ugy az irredentizmust-(1938-as kongresszus)-mint sok-sok mast!!!
  ugy gondolom jobb hitelesebb ralatasom van!!

 • marcus aurelius
  2013 augusztus 10
  7:32 de.
  Szia.
  Rossz hírem van. Nem én vagyok Göre Gábor, viszont valóban, Apt Kamilt jóbarátomnak tartom.

 • Enterprise

  Ságvárival kapcsolatban ne cseréljük fel az okot az okozattal. Akkor sem, ha a cikkben – az állítólagos megemlékezők – nem Ságvári és az antifasizmus lényegével foglalkoznak, hanem a rendőrök fegyverhasználatának jogosságával. Olyan időkben, mikor a menetből lemaradó, elcsigázott munkaszolgálatosokat egyszerűen tarkón lőtték, bizarr a fegyverhasználat jogosságán vitázni. Ságvárinak az utóbbira lett volna esélye, ha a törvények tiszteletét választja.
  Azt pedig csak én képzelem, hogy Ságvári vigyázott az őt letartóztatni akaró rendőrökre. Nehezebb volt a centikre lévő rendőröket vállon, illetve lábon lőni, mint súlyosabb sebet ejteni rajtuk. Aztán, a sebesültekre nem lőtt újra, hogy biztosra menjen. Véletlen? Csak a távolabbról érkező rendőrt találta el szerencsétlenül, akire nehezebb volt célozni.

  Bár tisztelem Szolzsenyicint, de szerintem van jó kommunista is. Nélkülük nem lett volna vértelen rendszerváltás. Elfogadod-e, hogy ezt egy jobboldali írja?

 • Persze hogy fejre állt a világ .
  Ha ilyen Arany Márkás önjelöltek pocskondiázhatnak mindenkit.

 • Enterprise
  2013 augusztus 10
  3:03 de.
  Há’ örülök, hogy esmeg megtisztűté ittenn levélirásilag. Montamisa plébánosurnak, hogytejeggy igenrendes magyargyerek vagyó, mer nemnízedle a szegínyemberet, amit aszismutat, hogy főtételezed rullam, hogy még szokok lappingatni. Iga, má csak a kenyereslányt, deammeg nembánnya..(A Zetát a sarokrú aszt nemszokom, mer ammeg píztakar a lappintgatásér, émmeg illesmijér nemszokok fizetnyi.)
  na, hogya szavajumat egymásbane őccsem, asztatakarom csak mondanyi, hogyeza Stromófődi Aurélijusügy, ez nemegísszen úgyvót.
  Mer aszongyaja tanittóur, aki állandójann a plébánosur könnytárába szokik alunnyi, aszt óvasásnak álcázza, hogy bizonny vótak mindenféle cselákok, meg szőröskípü bocskoros románokis a zországba, amikor a Stromfőd ekeszte üket kipucúnyi.
  meramikor hazagyütt a digófrontrú- ahunmá mindenféle lázadozásokis vótak, a kroátok eccerüjen otthagyták a frontott, meg vót két magyar ezredis, amellik aszonta arraság, hogy finittó. (Azémonták, mermá sokat vótak azonna környíkenn, aszt mektanútak pasztazabállójul. Iga, vótakakik nemeszt monták, csak eccerójenn asztat, hogy a teanyádat ferencjóska.)
  Szal, hogy itten sörrendileg fővilágiccsunk tígedet, a tanittóur összeállította teníked a törtíníseket, hogy maj máskor nemongyá ökörsígeket, merakkor a kevésbé toleráncs nípek (na? mitszósz? nyesem-vágom ezeketa kűlfődi szövegeket, mind Csabi kárija a zaluttejet! pedigén nemis a könnytárba szokok alunnyi, hanema temetőkertbe, merottan sohanemkeres a kőzetmegbiszott.)
  Szal. Aszongyaja tanittóur, hogy eza Stróman Alfréd, ez novemberebe írt haza, de hosztamagáva a zezreditis. A határonnmeg monták neki, hogy zavargya hazaja katonájit, mer háborumá nincsenn, asz zsódotseakar fizetnyi a kórmány. A Stróbel meg aszonta, hogy nemzavargya! De eiscsakollan gyerekmakranc vót, mera következő bumáskakíregetők pontyáná má fölószlatta a zembereket. Szal üis ollan vót, minda zonokám, annakis legalább kéccerkő mondanyi mindent, mer esőre mindig aszongya, hogy nem!
  Há’ igyvót jókomám. Hazagyütt budapestre, mer ottvótneki háza. Iga, a felesíge ammeg Bécsbevót, de má decemberbe hazahozatta, mermég erőtejjes fírfivót, aszt nemakart álladójann a kalaposjányok utánn koslatnyi.
  Mikormega zévvíginn a kormánny erendete, hogy a zezredeseket lekő szerenyi, akkó beballagotta hatügyministrácijóba, reglamálásilag. Tanátisott eggy Bőmnevü álomtitkárt, akimég rájadású szociálldemokrutaisvót, asztmive a katonaji akadémikások levílbeis ácsingósztaka Stromfőd utánn, hát nemszerete le, meg nyugdijjbase kütte.
  valszeg ettű lett annyira háládatos, hogy januárba belípett a szociálldemogratta pártba. Osztmikor ebbű a Bőmbű hadügyministráncs lett, háta Zaurélot biszta meg, hogy verbunkujjon egy hetvenezeres hatseregett, decsak ötezresset tudott, mermá a puskaforgatóknak televót a rámáscsizmájja a lüvűdözísse, aszt inkább hazamentek kapányi.
  Szal, mikó kikijabáták a tanácsházrú, hogy innentű kösztársaság, akkó egy Pogánynevü ellenlábassát neveztík kija Hatügyi Nípbisztosság ílire, oszterre a Stromo aszonta, hogy kaptyátok be, emegyek nyugdíjjba. Aszt ement. Győrbe. Mer ottanvót a tesvérgyinek ety háza, amellik közelesett a Vadvirág cukrászdához, oda meg szeretett járni. Aszonta a felesíginek, hogy krémesér, (vittisneki mindig) de főleg azér, mer lehetett csempészkonyakotis kapni a törzsvendígeknek. Eszt ismerem, mer a korcsmáros itteiniscsak pultalú aggyaja háromszor lefőzöttet, a zidegenek azok meg igyákcsaka komárszott. ha gyüssz, maj tígedetis beprotezsállunk, mer mindent megteszünk mink a baráccság ápolásájér!)
  Szal ottan Győrbe kereste meg egy vót katonájja, hogy gyüjjékkend üstöllést, mera románok gyünnek! Mentis, mer köszbe a Pogányot ehajtották, aszt letthelette egy öttagu bizoccság. Elősször aszonta, hogy eszt nektek, deasztán valszeg mekkináták valami rendessebb italla, amitű megbaráccságosodott, aszt efogatta, hogy űlegyen a Tiszántulli csapatok főparancsnoka. Aszt amillen kis okos vót, egynapalatt megis szerveszte a hogyannt.
  Szolnokkon állítottafő a parancsnokságot, oszt minnyá ekeszte pofánvagdosnija cseheket. Esősorbaja székelyezredre számíthatott, merazokat nemoszlatták kösztársaságilag, aszt tuttákhogy a puskin mellik oldálán gyön ki a gojó, hát elis zavarták a cselákokat a knédlizabálló morva annyukba. A Klemenc Samu nevü békaevőnekmeg nemteccett, mer nagy baráttya vót a cseszkóknak, demive mink akkor ipeg kötíltáncon attuk elő a hortobágyi guggolóst, hát jópofát vágtunk, aszt nemzavartuk tovább a moslék cselákokat.
  Abbiza nagy hiba vót, mer a román bocskorosok meg megvertek bennünket, mind ríszeg szódás a lovát szoktya, bevonútak pestre, aszt a köszitársaságnak annyiis vót!!
  Aza Hortinevü lovonnadmiráll is, meg Szegedenn- ahun nemszabadottvóna, de a franciskák féreníztek neki, oszt gyorsann csinyát egy kormányt. Kijis neveszte magát kormányzónak. (Ezasszem a hajósinas korábú rámaratt ácsingózás mijánn eshette meg magát, mer elejinte a közelibe se engették a keréknek a hajónn, még a szidolozást se csinyáhatta a részveretekenn. )
  Iga, vót másik kormányiss bécsbe, mer akkoriba avvóta szokás, hogyha nyóctiz magyar összegyütt, akkó nem cigány híttak muzsikányi, hanem fiskálist, aki letutta írni, hogy mellik millen ministráns akar lenni.
  Szal, eza lóügyileg kivállójan kiokosított tenger ész, kertekalatt átballagott szegedrű a Balatonmellé, merottan kellemesebb vót a borellátás. A bocskorék meg pestné megátak, a dunáninnenbű megcsak picinykét csiptek maguknak, mer a zantant montanekik, hogy coki!
  A tiszántúlli veresíg mega kösztársasági hatsereg megsemmisülíse utánn a dikk te túra szocijálldemogratáji azonna eggy másikk kormányot alakítottak, mer Kanbélájék ehusztak a redvesbe, ezekmeg kormányilag akarták üdvözűni a románokat.

  Deasztánn mégsevót összeborulás a románokka, mereggy Friedrich megeggy Csilléry nevü lovassrendőr foktamagát, aszt egy század rendőrre megszáta a budaji ministránslnöki palota környíkit. Friedrich főment a palotába ahun ott rágtaja körmit a Peidl-kormány. Aszt annyira fítek a lovaktú, hogy amikor eza Fridrikk aszonta nekik, hogy jáccanak vadlibásdid, mer egyébként főtálajják üket gombáskörette, széket, asztalt, pennát feledve etakarottak.
  Hortiasztánn novemberbe fővonútt sijófokrú Budapestre, de előtte jósokat huszakottak, meg alkoholizátak a zantattokka, mer azokis nagy pijások vótak. Asztamig nemneveszték kórmánylónak a hortit, addiga Friddrikknevü lószakértők intészték a dógokat..
  Há rövidenn ennyilettvóna, amibe kijakartunk segítteni tígedet, mer asszem valami rossz rézeleji szart ihattá, aszt attú borútá be marhaságbeszídileg.
  Deamugymeg örülünkteneked, meg háládatossakis vagyunk, mer mindíg bearanyozod a napunkat, meg a fölóvasás közbe sokka több pija fogy, aszt illenkor a korcsmáros mindig hoznekünk egy ingyenkört, mer a féfalu gyün, ha iró, meritten tisztülik a zokos városi emberet!!
  Most ebucsuzásilag integetek teníked, mega többijekis csokútatnak, akija a plébánosur, a tanittóur, a kántor mega korcsmáros, de ezutóbbicsak futtába bucsuszkodik, mer nemakargya, hogy valaki fizetésnékű lelíptyen, aszt fészemme a nípeket, a másik fészemit mega pultmellé támasztott szöllőkarónn tarcsa.
  Mosmongya a plébánosur, hogy kivánnyunk teneked szépdélutánot, meg valami tisztességes italt, meraz serkentija tisztánnlátásot. ( szerintemis, szal nemis keveremén, mindig tisztánniszok!)
  Baráccságga maradunk még egy csöppet, mer asszem a korcsmáros hoz még egy ingyenkörrt.

 • A parittyás hangja

  Enterprise
  2013 augusztus 10
  3:03 de.
  Stromfeld Aurél valóban nemzeti érzelmű volt a fogalom tiszta, eredeti értelmében amikor valóban a hazájáért tiszta szívből aggódó embert jelentette, mielőtt még a magadfajta trógerek, demagóg hazugsággá silányítva kisajátították!
  Stromfeld miután 1921-ben kiszabadult tevékeny részt vállalt a Magyar Szociáldemokrata Pártban, annak is a belső BALOLDALI frakciójának vezetője volt!!! 1925-től haláláig a Kommunisták Magyarországi Pártjának volt tagja!
  Igen Enterpöcs! Stromfeld nemzeti érzelmű volt, a fogalom legtisztább értelmében, és ezért pontosan tudta, hogy a magyar keresztény-jobboldali kurzus a legnagyobb rákfenéje, a lepránál is pusztítóbb betegsége ennek az országnak!

 • A parittyás hangja

  sárdi jani
  2013 augusztus 10
  9:06 de.

  Jani! Le a kalappal előtted!

 • Kedves Sárdi Jani,
  Köszönöm érdekes hozzám-szólását, de nekem a dolgokról MÁS véleményem van.
  1, Bajcsi-Zsilinszky bíróját jól ismertem itt Montrealban. Ő, egész másképp mutatta be Őt. Pl. Hogy valakit le is lőtt anno…halálos itéletet ezért kapta, nem pedig a fasiszta ellenes munkájáért.Bírója is meghalt már, 93 éves korában.
  Előre bocsájtom, családom is megszenvedte a nácizmust a 40-es években! Tehát nem védem őket.Sőt!
  Én meg megszenvedtem a kommunizmust 17-18 éves koromban….volt minden:kicsapás az ország összes iskolájából, ÁVÓ, börtön…gyárimunka stb.
  Ami a cikket illeti,hogy a Ságvási síratással NEM értek egyet. Mindenhol a világon, a rendőr lelővi azt, aki rálőtt. Mégpedig Ságvári, 3 csendőrt lőtt meg, egyet halálosan.
  Mostanában volt egy torontói hír, hogy egy fiatal srácot lelőttek a rendőrök, mert nem tette le a kezében lévő kést! Kilencszer lőttek rá a rendőrök. NEM volt sem nácizmus, sem kommunizmus, itt a TÖRVÉNY szólt.

 • Kiegészitem hozzászólásomat. szeretnék hozzászólni ahhoz, amit enterpisnak írt.
  Nagyon rossz hasonlat a munkaszolgálatosok tarkonlővése Ságvári agonylévéséhez. Ahogy fent emlitettem, az illető MAGA LŐTT először, aztán lőtték agyon.
  A másik, az utolsó mondata, melyben “tiszteli” a kommunistákat, mert a magyar rnedszerváltás vérnélküli történése az ő érdemük! Elképesztő hamis képe van bizonyos dolgokról. A kommunisták már 1-2 évvel előbb (mikor a változás szele meglegyintette őket) készültek rá. Igaz, nem volt vérontás. Antall miniszterelnök úriember volt.(Nem mintha köze lett volna hozzájuk!)
  DE a komcsik minden állami tulajdonban lávő vállalatot, gyárat prívátizáltak, aminek a kárát ma érzik csak igazán a magyarok!
  Ami a lényeg, hogy SOHA nem volt elszámolás a sok szerencsétlen ember haláláért, ami a komunizmus allatt végbement, amit Kádár apánk fejezett be! Soha, egyetlen egy volt ÁVÓS, bíró nem volt felelőségre vonva sok ezer áldozatért.
  Valóban, ez sikerült!

 • Kedves Figyelő!

  hu.wikipedia.org/wiki/Bajcsy-Zsilinszky_Endre‎

  Nem másolom ide az egész életrajzot. Az említett gyilkosság 1911-ben történt. Nehezen hihető, hogy ezért ítélték volna el 1944-ben.

  “Békéscsabán élő család nézeteltérésbe keveredett Áchim L. Andrással, a Magyarországi Parasztpártot megalapító politikussal, akit Bajcsy-Zsilinszky Endre és testvére, Zsilinszky Gábor egy verekedéssé fajult szóváltás közben két pisztolylövéssel halálosan megsebesített.”

  —————————————

  “1944. március 19-én budai lakásán a Gestapo emberei keresték fel, hogy letartóztassák. Fegyverrel szállt szembe a rátörő németekkel, akik rövid tűzharcban megsebesítették, majd letartóztatták és elhurcolták. Napra pontosan két hónappal később, október 11-én a magyar kormány követelésére szabadon bocsátották.

  1944. november 9-én elnökletével megalakult a Magyar Nemzeti Felkelés Felszabadító Bizottsága (MNFFB), amely a német megszállással és nyilas hatalommal szembeni ellenállókat és demokratikus pártokat tömörítette. Az elnökség elvállalására a Bizottságot létrehozó Magyar Fronttól kapta a felkérést.[3][4] A Bizottság legfőbb feladatának a fegyveres felkelés megszervezését és a szovjet csapatokkal együttműködve az ország, és elsősorban a főváros felszabadítását tartotta. Árulás következtében a nyilasok november 22-én az MNFFB vezérkarának gyűlésén rajtaütöttek és a résztvevőket letartóztatták. Bajcsy-Zsilinszkyt, aki nem volt jelen, ugyanebben az időben külön tartóztatták le. Valamennyiüket a Margit körúti katonai fegyházba hurcolták, ahol brutálisan megkínozták őket. Ezt követően társait még ott kivégezték, míg Bajcsy-Zsilinszkyt a sopronkőhidai fegyházba szállították, ahol december 24-én felakasztották. A háború után, 1945. május 27-én ünnepélyesen eltemették Tarpa nagyközségben.”

 • Figyelő
  2013 augusztus 10
  1:49 du.
  Tedd hozzá azt is, hogy összesen kilenc golyót eresztettek bele, utána meg még a teaser-gunnal is sokkolták egyet. Most mindegyik rendőr fel lett függesztve, ugyanis a buszon egyetlen utas sem maradt, de még a vezetőt is elengedte. A lövöldözés teljesen felesleges volt, mert önmagán kívül senkire sem volt veszélyes. A rendérök a busz mellett, a srác a buszon..
  Néhány évvel ezelőtt, amikor egy másik agyalágyult lefejezett valakit a buszon, ott a rendőrök nem lőtték le, hanem lefegyverezték és megbilincselték..
  Igaz, ez a bedrogozott kölyök, szemmel láthatóan arab volt..
  Nemtartom valószínűnek, hogy a továbbiakban ezek a rendőrök azok is maradnak, valamint nagy valószínűséggel komoly kártérítést fognak kapni a szülei.
  Ps. A kanadai rendőrség nem gyakorolja, meg nemis ismeri kar, vagy a láblövést. Pedig évente soktíz ember életét lehetne megóvni egy kicsivel komolyabb kiképzéssel.
  Igaz, a hozzáállást is meg kéne változtatni..

 • Figyelő
  2013 augusztus 10
  2:06 du.
  aha. a komcsik államosítottak. most meg a fidesz. igaz, ők is a komcsik örökösei, ráadásul orbán rákosi legjobb tanítványa.

 • falusi
  2013 augusztus 10
  6:17 du.
  nem is olyan régen láttam a bbc-n egy riportfilmet new-york-i zsarukkal. az egyik a fegyveréről – és főleg a lőszerről mondta – az olyan, hogy a banditát a lövés felkeni a falra. fegyveres támadóval szemben nincs könyörület, nem is adnak esélyt a fegyvere használatára.
  itthon meg előadják a nagy humánust, és meg vannak lepve azon, ha a meglőtt elviszi magával a golyót.
  arról nem is beszélve, hogy a hazai lőgyakorlatok száma eleve esélytelenné teszi a mezei rendőrt a pontos “sebző” célzásra.

 • A parittyás hangja
  2013 augusztus 10
  1:01 du.

  Mindenki annyira hülye és következetlen amennnyire akar.
  Ez Stromfeldre is igaz. Mindenki annyira bunkó és tróger amire tanították, ez meg Önre.

 • “A Tanácsköztársaság politikai vezetése a sikeres felvidéki hadjáratot követően úgy döntött, hogy elfogadja az antanthatalmak ajánlatát, és az ígért politikai, gazdasági, illetve területi ellentételezésekért cserében kiüríti a visszafoglalt területeket. A Clemenceau-jegyzék elfogadása és a Vörös Hadsereg visszarendelése elleni tiltakozásul Stromfeld 1919. július 21-én lemondott. Nem tudta elfogadni a győztes hadjárat eredményeinek biztosíték nélküli feladását, mely a hadsereg széthullásához vezetett. …

  ..A döntés nyilvánosságra kerülése után a csalódott “vörös tisztek” ((volt KuK)) – nem egy esetben a döntéssel egyet nem értő és ezért lemondó Stromfeld Aurél példáját követték: nagy számban váltak ki a Vörös Hadseregből, vonták ki magukat a szolgálat alól, és nem kevesen vették útjukat Szeged felé.

  ..A börtönben eltöltött néhány hónap számára a katonai halált jelentette. Soha nem tudta megérteni, hogy 1919-es lépését politikai tettként kezelték és nem a katona hazája érdekében hozott vállalásaként.

  ((nem értette egyáltalán a politikát, ezért nem látott át a kommunistákon sem))

  …Nem volt 50 esztendős amikor 1927. okt. 10-én elhunyt.

  …”Rehabilitációját” csak az özvegye érhette meg, akinek a számára az államfő – Horthy Miklós – a miniszterelnök, honvédelmi miniszter – Gömbös Gyula – előterjesztésére a “mindenkori ezredesi nyugdíj összegének megfelelő kegydíjat” ítélt meg.”

 • Kedves Internàcik!
  Mindig késtek 4-7 évet a problémàkkal! Foglalkozzatok a 2006-os itélettel! Tüntettetek volna 2006-ban!
  Akkor nem mertetek? Gyurcsàny kilövette volna a szemeteket,eltörette volna a megbilincselt kezetek ujjait egy
  késöbb kitüntetettel?
  Kérjétek szàmon a szoc-lib biràskodàst,forduljatok Brüsszelhez!
  “A kommunistàkkal nem müködök együtt a hàboru utàn,mert hazudnak és
  propagandàt csinàlnak”De Gaulle.
  Az anyagi és szellemi örököseik-a szoc.-komm.-nak- is ezt az utat
  tartjàk üdvözitönek?

 • Egy-két pontosítás természetesen nem az összirozsás forradalom alatt dőlt el Magyarország sorsa hisz az már előbb eldőlt nem Károlyiék vitték bele az országot egy értelmetlen háborúba hanem Tisza Istvánék. Stromfeld Aurél a tanácsköztársaság Vörös Hadseregének volt a vezérkari főnöke és ők legalább felvették a harcot a megszállokkal míg Horthy a románokat elkerülve a Dunántúlra ment és ott a védtelen emberekkel szemben vitézkedett a tiszti bandájával . Károlyi egy káoszt vett át megszűnt a monarchia egy új országot kellett építeni, nem igaz az, hogy a kommunistáknak adta át a hatalmat Ő a szociáldemokratáknak adta át a hatalmat hisz aki egy kicsit is ismeri a magyar történelmet az tudja a szocdemek a Gyűjtő fogházban keresték fel a kommunistákat és egyeztek meg velük a hatalom gyakorlásában ez vajon miért lenne Károlyi büne, ha történesen a magyar hadsereg-ami ugyan már nem létezett- a kisantant hadereje elfoglalta volna az egész országot emiatt fogadta el Kun az Antant hatalmak ajánlatát és nem gyávaságból.

 • Kedves Figyelő!

  A munkaszolgálatosok tarkólövését nem hasonlatként, hanem alternatívaként írtam, amennyiben annak idején Ságvári az akkori törvények tiszteletét választja.
  Ön viszont igazságtalan, nem akarja látni, hogy Ságvárit üldözték, az élete veszélyben forgott és önvédelemből leadott lövéseit egy bedrogozott primitív suhanc ámokfutásához hasonlítja.

  A kommunistákról írt szavaim nem jól idézi. Azt írtam, hogy “..tisztelem Szolzsenyicint”, nem pedig, hogy a kommunistákat tisztelem. Továbbá azt írtam, hogy “szerintem, van jó kommunista is. Nekik köszönhetjük a vér nélküli rendszerváltást.”

  Nem tudok arról, hogy pl. Gorbacsov gyárakat privatizált volna magának. Arról sem, hogy Thürmer Gyula tett volna ilyent. De Pozsgai és Szűrös sem… és azok sem, akiket a saját egyszerű környezetemből ismertem.

  Nem világos, hogy miért a kommunistáktól várja a számon kérést, amit – mellesleg – én is nagyon várok. Most innen is üzenem a Fidesznek, hogy ne csak dumáljanak, és ne várják meg, míg kihalnak az áldozatok!

 • 1919 a határtalan gyülőlet és gyilkosságok ártatlan emberek ellen,annak éve volt!
  Az a magyar, aki azt a kort védi bármilyen formában, az kommunista még ma is.
  Annak ellenére, hogy ez a bűnös diktatúra megdőlt és kihal lassan.
  Az a diktatura, ami sokkal több áldozatot követelt világviszonylatban, mint a gonosz nácizmus! Nem csak sokkal tovább tartott, de sokkal több követője volt, és ahogy itt látom, van!

 • A parittyás hangja

  Enterprise
  2013 augusztus 11
  3:36 de.

  És mindenki annyira fasiszta szellemű amennyit a vele született intelligenciája és a családjából hozzáadott erkölcsi színvonala megenged! Ez meg rád vonatkozik majom!

 • Garai-Édler Eszter

  Kedves Asher,

  Nagyon szépen köszönöm a francia nyelvű posztját, egy kis segítséggel sikerült elolvasnom, és bizony nagyon jól esett. Köszönöm a további biztatást és az elismerést!

 • Enterprise
  2013 augusztus 11
  3:36 de.
  Granulámok teníked, jókomám!
  Mer láccik hogy nemhútt termíketlen talajraja zokosíttás tan és ácskösztársaságilag.
  Mermosmá teismondod asztat, hogy mégiscsakvótak bocskorosék, mega cseszkók a mifődünkönn, meg Stromófődis a zakkorijaknak csápút!!
  Most futokis mingyá a tanittóurhó, hagyörűjjön azis, hogy millen hasznosvót a sokk könny között átalutt másnaposság a plébánosur könnytárába.
  Egíssígedre, nemzetttezsvérileg!

 • Enterprise,Figyelő!

  Gratulálok,mindent megírtak,olyan tényeket is, amiket nem
  mindenki ismer!

 • Dénes ERÖS
  2013 augusztus 11
  4:20 de.
  eddig visszafogott voltam, mert abban bíztam, hogy előbb-utóbb feltisztul, és megjön a józan esze.
  de ez az internácizás már több a soknál!

  ha nem akarja, hogy felhívjam az olvasóközösség figyelmét édesanyjának múltbéli tevékenységére, melynek során egy marék homokért csinálta, és most övé a góbi sivatag,
  valamint abbeli tévedésére, hogy homo sapiens helyett egy ilyen, az evolúció alsóbb fokán rekedt izének adott életet, javaslom, hagyjon fel ezzel a nácizással.

  különös tekintettel arra, hogy használt karakterkészlete szerint még csak nem is magyarországról pofázik bele az életünkbe, úgyhogy, outseider, kuss! a többi szellemi honvédő – kivéve a “bocskai kabátot” (burkus nem számít köztük sem)- legalább veszi a fáradságot, és magyar karakterkészletet használ.

  majd szavazzon bálványaira, ha itt lesz az ideje. nem a magáé lesz a sorsdöntő, ehhez szokjon már most hozzá.

 • asher alexander

  liber mädele eszter!!
  megprobalok magyarul irni,ha nem mind jol……nezze el egy oregnek!
  -orommel tolt el hogy vannak meg becsuletben valo ifjak ott akik orizek az emleket a sokszaezernyi szerencsetlen artatlan zsidoknak akiket magyarok gyujtottek,gettoztak,deportaltak!!ott nemet meg mutatoban se volt jelen!!csak magyarok mindvegig!!-a birkenau vernichtungslagerban a barakkunk ugy kb 25 meterre volt a Krematorium udvaratol!ejjelente lattam a sajat szememmel lemenni ezerszamra az oregeket,noket gyerekeket a foldalatti vetkozokbe!!SOHA SENKI SEM JOTT VISSZAFELE ELVE ONNET EGYSZER SEM!!!!a jarokepteleneket egy billenoskocsi egyszeruen leboritotta egy betoncsuszdara ami a vetkozoknel vegzodott,mint a szenet szokas leboritani!!
  egy joideig mi mint a “hilfsbrigade des sonderkommandos” dolgoztunk a krema mogotti egetogodroknel!
  ezekbol per krema volt harom-harom!!egyenkent ugy 15x3x3meteres!
  itt lattam Moll SS Obersturmfuhrert-(a krema parancsnoka)- amint elo csecsemoket rohogve hajigalt be a tuzbe a fortyogo emberi zsirba!!rettenetes latvany volt!!
  ep borrel nem jottunk el onnet!!
  a lelkem egyik resze most is ott van bezarva!!
  tudom-(mert lattam a videokat)-sokan sirnak egy-egy megemlekezes alatt!!
  de!!!
  a konny…………………….keves!!!
  aki nem elte at eloben,az a legvadabb remalmaban sem tudja elkepzelni azt ami ott lezajlott naponta!!!
  liber mädele eszterke!!
  igy tovabb!!
  ne engedjek hogy AZT ujra elesszek ott bizonyos neonyilaskodo korok!!
  az O.-rokkevalo adjon neked ehhez erot!!
  udvozlettel es szeretettel!
  asher

 • Dénes ERÖS
  2013 augusztus 11
  4:20 de.
  Szerintem már tiszta pukli a feje, mivel aki ekkora sötétségben közlekedik, az csak a falnak mehet, és ütődött lesz.
  Nagyokat koppanhatott, ha már mentálisan is látszik.

 • Kedves Eszter!

  A ’90-es években horvát és bosnyák “fasisztákat” gyilkoltak szerb “antifasiszták”. Európa pedig a TV-n keresztül nézte. Ennek is vannak tanúságai.

 • Asher Alexander

  Megrendítő volt olvasni sorait. Köszönöm, hogy nem az egész magyarságot tette felelőssé, hanem úgy fogalmazott, ‘..ne engedjek hogy AZT ujra elesszek ott bizonyos neonyilaskodo korok!! “

 • Figyelő Bencsics Klára:
  Hát a fennti beírásban VALÓBAN igaza volt.
  Szamuelly és emberei , a hírhedt Lenin-fiúk a vörösterror nevében kivégeztek körülbelül 650 embert , mindegyik esetében szigorúan jegyzökönyvezve. Ezek a papírok ma is fellelhetőek a hazai levéltárakban.
  Ez nagyon sötét dolog volt , kétségtelen ,főleg mai szemmel nézve .
  Aztán jöttek Horthy kutyái a darutollasok. Prónay meg a többiek.
  Korabeli jegyzőkönyvek alapján kivégeztek és halálra kínoztak valami 50 000 embert és elhurcoltak olyan 250 000 enbert akik egyszerűen SOHASEM kerültek elő.
  Ezek a magyaremberek mind a mai napig hiányoznak a magyar falvakból.
  Szóval kedves Bencsics valóban sötét idők voltak azok.
  Főleg a magafajták miatt.

 • Dénesske nem normális.
  Ő annyira sötét hogy a régi viccet is komolyan veszi :
  ( Békeharc , stb..)
  A vicc trágár , ezért nem írom be mert leginkább a csúnyabeszéd az ami távol áll tőlem.

 • sárdi jani
  2013 augusztus 13
  2:05 de.
  Garai-Édler Eszter a magyarországi antiszemitizmus ellen küzd. Valóban, az említett országokban volt egy háború. Viszont nem értem, mi köze a dolognak a magyar antiszemitizmus elleni küzdelemhez? Mi köze van Garai-Édler Eszternek a délszláv háborúhoz?
  Ha netalán azzal kezd foglalkozni, akkor Magyarországon megszűnik az antiszemitizmus?

 • A parittyás hangja

  Geyza
  2013 augusztus 13
  9:23 de.

  Geyza ez nagyon ült! És tökéletesen igaz!

 • A parittyás hangja

  sárdi jani
  2013 augusztus 13
  2:05 de.

  Jani! Ezt mondjuk én sem értem mire gondolhattál! A szerb-horvát polgárháború etnikai feszültségek miatt tört ki de nem sok köze volt a fasizmushoz, bár való igaz mind a két oldal követett el háborús bűnöket. Van egy kedvenc, pici horvát szigetem Dalmáciában. A sziget lakosságát mindössze néhány halász, néhány halászból lett panziós, egy boltos, egy kocsmáros meg egy háborús veterán alkotja. A veterán, majd húsz éve, a háború óta nem szólalt meg. Állítólag egy félresikerült katonai akció folyományaként hetekig gubbasztott egy dombtetőn harminc oszladozó hulla nem túl vidám társaságában, akik mielőtt oszladozó hullákká váltak, a bajtársai voltak. Nos, nem csodálkozom, hogy már nincs mondanivalója az emberiségnek!

 • Kedves Internacionalistàim!
  Mi volt Sàgvàri Endre ? Egy kommunista.Mi egy kommunista ?
  Egy internacionalista.
  Mit csinàlt Sàgvàri ? Küzdött a nàcik ellen.Mindkettö szélsöséges,
  megismertük.
  Mit hozott nekünk a szocializmus ? Mit kaptunk Kun Bélàéktol ?
  Mit csinàltunk mi ? Küzdöttünk a kommunizmus-szocializmus
  börébe rejtett gyarmati sorsunk ellen -56 ota békésen-.
  Szàmotokra-jogosan- hös volt Sàgvàri Endre,a történelmünk szàmàra egy tragikus eset,2 halottal és 2 sebesülttel.
  Mert mit akart,mint kommunista magyarorszàgnak? Amit Kun,Szamuelly,majd Ràkosi,Gerö és Péter az ÀVH-val?

 • Don Ovuz

  A délszláv háború kölcsönös verbális agresszióval indult. Milosevity retorikájában is benne volt a “fasiszta” és az “antifasiszta” szavak.

  A Bibliában Sirak könyve szerint: “A tűz előtt kályhaszag és füst száll, úgy előzik meg a vérontást is átkok, szitkok és fenyegetések.”
  Orbán Viktor néhány elejtett szava alapján Eszter nem rég Hitlerhez hasonlította a miniszterelnököt. Mi ez, ha nem sértés? Ilyen alapon én is retteghetek, hogy ki mikor köt bele a szavaimba, és hasonlít ehhez vagy ahhoz. Máskor pedig a fél, illetve az egész országot leantiszemitázza, ami nyilvánvalóan nem igaz.
  Korábban már írtam, hogy az ilyesfajta verbális agresszió – önbeteljesítő. A gyűlölet ellentétpárja a szeretet, nem pedig az agresszió. Az is egyfajta rasszizmus, ha egy egész népet antiszemitának neveznek. Vagyis, Eszter leereszkedik azok szintjére, akik ellen harcol. Ez pedig már Balkán.

  Ugyanakkor hiányolom Eszter munkájából a frappáns, tudományos és leleplező cáfolatokat az antiszemiták hamis sztereotípiáira és vádjaira. Felvilágosítás és nevelés!

 • Dénes ERÖS
  2013 augusztus 13
  4:26 du.

  Há’ üdvözűlek tígedet drága nejlonnyilas eltárs.
  Mink itten igenn meglepőttünk, hogyte okosember lítedre összekuszátad irásosságilak a komenyista eltársakat a szojálldemográta eltársakka..
  Mera tanitójur aszongya, (igenokosember, mer nemkeveri a zitalokat, hijába akarnád meghínyi egy fédecire, eháríttya azza, hogy nemkeveri, mer eddigis devitivott.)
  Szal, hogy nevigyelekitten mellíközsvínyre Segesvárilagg, hát emondom teníked, hogy a plébánosur, mega tanittóur ménemért tevéled eggyet.
  Tanitójur aszongya, hogy tígedet valszeg azzavarhatott meg, hogy má kíknyakkendős korodba asztínekegetted, hogy kimszesek jártak, meg a zélükönn ez a Sékvári. Penig, ebbű csak annyivót a zigaz- a plábánosurmongya,- hogy eza Vári, esz egy bekönyvezett professzorvót szocijáldemagógrásilag, demegazok összebatyusztak a kisgizdákka, mega mámma, akikmega magyor országi általlánoss munkások pártyavót, aszt ennek Ságvárinak a beszíggyei ide jó Ágilagg kiokosították üket.
  Merugyann a zemesszdéjessz kicseríte a nevit, minda korcsmáros havontaja a zabroszot, deja törzsvendígek marattak. Enneka Sárosspatakinakk meg avvóta dóga, hogy taníccsaja fijatall munkásokkat, akik lakatossok, meg eszter gájások vótak, hogy hogyannkő közösbográcsbú ennyi annékű, hogy beleérne a zember ingujja. Aszt összekötőtte a zokosíttásta sporta, mer nemvót píze stadijonyra. Há’ vitte üket völgybe, amellik hüvösvót, meg a Normanevű nő fájáhó.
  Meg mindenféle tünődíseket is szervázott!! Megámezeka szoci demákródák, ezek ottvótaka parlamentbejis! mernekik nevót tőttve, hogy bandátalakíccsanak, csaka komenyistáknak, mer a szoccálisták azok rendeseltársak vótak a nyilasseltársakszerint, a komenyista eltársak meg nemvótak rendeseltársak a nyilaseltársak szerint. Szeal, szervezetteza Bandi mindennt. Megtáblásztáka Petőfaszobrott, mázskorrmeg összeposzkolóttaka rendőrökke a Zoroszlányos hidonn, de akkóis ementek a Koss Huttrú enevezett tírre, merottanis kosároznyi akartak virágilagg, meg Báthányaji torzóbaszobort emlékmicsessit is meggyujjtották gyertyajilagg.
  Sza, hirtelenníbe ennyivót, drága Déneseltárs.
  Hm.. Ittena kántor aszongya, hogy kírdezzemmámeg tüled,- mer ollan reglám állásossan hangozott, miszerint tőbesszámossan ellenátá, meg küszdöttéja komenyista eltársag ellen, hogy mégis, mivót? A korcsmárosis beleszót, mert hoszott meginekkört, hogy azisérdekül minket, hogy hogyannvarták bele a komenyistába ótott szocijalista eltársak a tőrtínelmett sorsilag, merha birkabőröt, vagy lúbőröt montávóna, asztat érti, mer ojatmá látott, de aszongya, hogya záltalad mondott lelgibetegsígek nemvótak tenyísztve kizshazánkba. Persze, monták, hogy van, énishallottam, de ingemetmá fijatalonn kiokosított a zöregapám. Aszonta, hogy a komeniszmust is mega cicilista dácija is ollasmi, minda kizsvárosokk szellemeji. Vagyishogy mindekki beszíll rúlla, demég látny nemlátta senki.
  Plábánosur még aszonta, hogy istenteremtmínyevót, meghogy aakórság kevessen próbátakcsak Gömpöss eltárs, meg Hórtieltársnak ellenmondani. (Azéis tisztülömén annyira eszta Viktorot, aki mostann a lovasstenger ész, mer emmég felejakkorase nincsen minda Hortivót, oszt mámost nagyobba hatama!!)
  Szal asztakarnánk tunnyi, hogy te miveátá ellenn a komenyista eltársaknak, mega nyilaseltársaknak a zemútt hatvann évbe. De asztatismonták, hogyha a fradi-ujjpest meccs utánn szuróssan níztí a rendőrlúra, asz nemszámítt!
  Má aszxittem végre megihatom a pájinkámat, de itt állandójan tanának ujj dógokat..(Francnakkő ennyire odafigyeni?!)
  Szal, álíttolagg a Kannak meg a Számolly Elli eltársaknak nemvót árvaháza csaka Rákos mega Gerőpéter eltársaknak, desztis megszüntették ötvenhatilagg, mermá igenkevesenn marattak az eltárseltársak, asztmá fítek, hogy ugyjárnakk, minda korcsmárosurr a mútkor a sörre. (Má dílutánn kettőkor nemvót!!)
  Há’akkor drága nejlonnnáci Déneselters, gondúdátt a zirottakatt. Csubba jószándíkka irtuk, mer tígedetis iggentisztülünk.
  Aszongyaja kántor, hogy lekközelebb nefelejcse huszhatnyócat, ije meffet, meg libalopó Bálnait emlegetni, mer tetüled asszoktuk, ahhó értesz, aszt minkis tudunk itten békéssen italoznyi, amig te marhaságokat beszíssz.
  Csókútatunk barátilagg, drága Déneseltárs!!

 • Dénes ERÖS
  2013 augusztus 13
  4:26 du.
  látom, használt a szép szó, kicsi próbanáci!
  már csak internacionalisták vagyunk. :)
  csak így tovább, egyszer még talán valami értelmes gondolat is kipattan abból a punnyadt fehérjecsomóból, amit maga az agya helyén tart a koponyájában.

 • sárdi jani
  2013 augusztus 13
  5:52 du.
  igaza van, eszter hasonlata kicsit erős. orbán még nem jutott el a népirtásig, bár környezete szerint igény lenne rá.

  véleményem szerint orbán rákosi örököse, egy kis ceausescuval szennyezve.
  amúgy orbán árokásó politikájának köszönhetően – amit kiterjesztett már erdélyre is – valóban a balkán lettünk.

  de, ami a délszláv verbális agressziót illeti, egy hangyányit más a valóság.
  de, hogy nem mondhassa, az ille csak pofázik, hamarosan írok erről egy szösszenetet. legalább abba bodáék nem tudnak belerondítani :)

 • asher alexander

  sardi jani!
  -en SOHA NEM OKOLTAM-OKOLOM A TELJES MAGYAR NEPET!!-(noha igencsak elenyeszo szamban voltak valoban az “igazak”)-
  az un,; kollektiv bunosseg csak a nyilasok,nacik es az oroszok szerint letezett!!

 • Dénes ERÖS

  Nem volt olyan rég, hogy ne emlékezz, hogy a kommunista országok nemzeti alapon szerveződtek. A nagy Szovjetunióban köztársaságok és autonóm területek voltak. Ha tényleg olyan internacionalisták lettek volna, akkor nem kellett volna aggódni a környező országok magyar kisebbségeiért. Sajnos nem voltak eléggé internacionalisták.

  A nácizmus és a kommunizmus közt az egyik alapvető különbség, hogy a kommunizmus (elvben) esélyt ad a “megtérésre”. Behódolással egyenjogúvá lehet válni. A náciknál viszont csak az “elit fajnak” van esélye teljes értékű állampolgárnak lenne.
  A holokausztot titokban tervezték és álcázva próbálták végrehajtani. Nem lehet tudni, hogy más nemzeteknek ugyanilyen titokban milyen sorsot szántak. Az ilyen eszmék ellen mindenkinek erkölcsi kötelessége fellépni. Ságvári ezt tette. Egyébként, Ságvári – ha csak magára gondol – elég ügyes volt ahhoz, hogy álnevei segítségével túlélje a vészkorszakot. Másokért áldozta magát.

  A kommunista diktatúrák erőszakos kiépítőit és fenntartóit felsoroltad. Úgy volna korrekt, ha a rendszer békés leépítőit is megemlítenéd. (Volt, aki mindkettőnek részese volt.)

 • Sárdi úr :
  Kommunizmus még nem volt.
  Nem is lehetett volna ebből a sztálinizmusból ami ” létező szocializmus ” gyűjtőfogalom alatt vált ismertté.
  Nézzd meg É.Kóreát ! Egy despota família uralkodik az ötágú csillag alatt amit nyilvánvalóan bitorolnak csupán.
  Vagy nézzd meg Kínát ! A világ jelenlegi legmohóbb imperialista hatalma.
  Vagy pl. Vietnamot : szép csendben halad a nyugati demokrácia irányába. Még mesze van tőle , de az irány felismerhető.
  Csak Kuba merevedett meg , mintha várnának valamire.
  Ezek az alternatívák vannak , de KOMMUNIZMUS az nem származhat ebből.

 • A parittyás hangja

  Ille István
  2013 augusztus 14
  3:12 de.

  István, azt a szösszenetet nagyon várom! Minden ami délszláv téma nagyon érdekel, dolgoztam arrafelé elég sokat!

 • A parittyás hangja

  sárdi jani
  2013 augusztus 13
  5:52 du.
  Jani ez egy figyelemre méltó érvelés volt! A gondom vele az, hogy egy ennyire elfajult világban már nem működik a “dobd vissza kenyérrel” hozzá állás! Tényleg nem igaz, hogy az egész ország antiszemita, de a társadalmi folyamatok abba az irányba haladnak, hogy egyre általánosabb ez a szemlélet. És igen alapvető fontosságú a célzott nevelés, de pont ezen a téren vannak komoly hiányosságok, sőt a jelenlegi oktatás és kultúr politika tudatosan egy olyan nacionalista szemléletet erőltet rá a társadalomra ami katalizátora az ordas eszméknek.

 • Làtjàtok feleim,hogy internàcik Vagytok,ha mi nàcik stb..
  ILLE téged màr a közületek valo Nyilas Misi is primitivnek tartott,meg gyenge is vagy,azért vagy primitiv!

 • Dénes ERÖS
  2013 augusztus 16
  6:17 de.
  bocsika, de bencsics nem közülünk való. már csak a kora, és előélete miatt sem. :D
  maga, fiam, még csak nem is náci, csak egy ostoba kesztyűbáb, önálló gondolat nélkül.
  azt pedig, hogy mis is vagyok, nem igazán képes megítélni.
  ahhoz ugyanis kevés, mint mackósajtban a brummogás :P

 • Háttefiam Déness mitől lettél illyen ??

 • Kedves Propagandistàk!
  Nektek többféle nevetek stb.van,de szerencsére csak Szemenyeiek és
  Illék-propagandistàk és mellé beszélök vagytok,vagyis gyengék-.

 • Dénes mondja Erőssnek hogy nagyfejű…pffff..ff..ff :D :D :D

Leave a Reply


Trackbacks

This site is protected by Comment SPAM Wiper.