Egy új ’56-ról

2014 október 29 12:52 du.62 hozzászólás

Az Amerikai Népszava eredményes blokkolása okán – ugye, milyen mókás is ez az internet? még hogy az információk szabad áramlása!  – alant közöljük Bartus László témába vágó írását.

“Amikor új 56-ról beszélünk, nem egy győztes forradalomról szólunk, hanem a szabadságvágyak végleges bukásáról. Ebben az értelemben lesz egy új 1956, amely lezárja a NER „átmeneti zavaros éveit”, és egyértelműsíti, hogy ebből nincs menekvés. Orbán bandáját leváltani nem lehet, mert ők a „nemzet”, ők a haza. Haza pedig – ugyebár – nem lehet ellenzékben.

Az internetadó esete mutatta, hogy egy gyufaszál, apró szikra robbantja majd ki az új 56-ot, amellyel elkéstek a kedves polgártársak. Orbán a NENYI-ben szólt az ő népéhez, és abban mindent elmondott. Közölte velük, hogy megválasztását a diktatúra bevezetésére használja fel, szavazataikat erre való felhatalmazásként értelmezi. A kommunista diktatúra utáni demokrácia éveit az „átmenet két zavaros évtizedének” nevezte. Később alaptörvénye is világossá tette, hogy a szocializmus által megszakított „keresztény-nemzeti” Magyarországhoz való visszatérést tekinti a magyar identitással azonos állapotnak.

A liberális demokrácia évtizedei nem a célba érést jelentették, csupán átmenetet a Horthy-korszakba, amely a „Szent István állama, a Mária országa és a Szent Korona” hazugsága köré építette fel az antiszemita magyar identitást. A magyar nemzet keresztény (értsd ezalatt a politikai katolicizmust), a keresztény pedig azt jelenti, hogy nem zsidó. Ebben az értelemben ez semmiféle más tartalommal nem bír. A liberális demokrácia ezzel szemben zsidó, amely ellentétes a nemzeti identitással, és pusztítja a „keresztény” magyar nemzetet. Prohászka Ottokár, az „ország apostola” szerint „a zsidóság fekélye csontvázzá rágta a keresztény magyar népet”. A numerus clausus a „keresztény” nemzet önvédelme volt a zsidósággal szemben. Az orbáni szabadságharc kódoltan ezzel azonos.

A „keresztény-nemzeti” magyar identitásból lehet érteni az orbáni szövegeket, amelyeket felületes elemzők csupán zagyvaságnak vélnek. Évezredes hazugság áll mögötte, ebből nyeri babonázó erejét és támogatottságát. Senki nem meri a magyar népnek megmondani, hogy nem „keresztény”, és soha nem is volt az, a „szentnek” nevezett korona soha nem volt István király fején, az nem is a római pápától, hanem Bizáncból származik. Gábriel arkangyal közbenjárása egy mese, amit Hartvik püspök talált ki, előtte soha senki nem hallott róla. Ha István király „keresztény” volt, akkor Koppány is „keresztény” volt, mert megkeresztelkedett ugyanúgy, csak nem a római katolikus, hanem a bizánci egyházban.

Kettejük között nem a „kereszténység” harcolt a „pogányság” ellen, hanem az akkori küzdelmeknek megfelelően a német-római birodalom Bizánc ellen, és a német lovagokkal megtámogatott István legyőzte Koppányt. A német császár támogatta István királlyá választását, nem a császár alá rendelt római pápa, és a geopolitikai döntést erősítette István házassága is. A két birodalom határán levő ország ezzel nyugathoz csatlakozott, és nem a „kereszténységhez”, egyáltalán nem a római katolikus egyházhoz. A magyar nemzet identitása ezért nem az, hogy „keresztény”. A történelemtanítás gyengesége, hogy a szélsőjobboldal eszméit oktatja a tények helyett, amelyek kevés kereséssel akár az internetről is megismerhetők. Feltéve, ha van miből fizetni az internetadót.

Mindennek jelentősége abban áll, hogy ez a hivatkozás írja felül a jogot. Ezért ők a nemzet igazi és hiteles képviselői, mert ők azonosak csak a „keresztény” nemzeti identitással. Ez a „keresztény” nemzeti identitás kizárja a demokratikus államberendezkedés lehetőségét. Olyan, hogy keresztény demokrácia, nincs. Ez ráadásul azonos a magyar fajjal, ahogyan Orbán szellemi elődei faji kérdésként kezelték a vallási identitást. Ha valaki nem tartozik hozzá, akkor a magyar fajt, a magyar nemzetet pusztítja, a magyar lelket öli meg.

Ezért hibáznak, akik azt állítják, hogy Orbán-rendszere csupán egy maffia, és nincs mögötte semmiféle ideológia. Ez az állítás nem vesz tudomást az orbáni alaptörvényről és a magyar történelemről. A következményei beláthatatlanok, mert a magyar nép ezt fogadja el, tudat alatt ezzel azonosul. Nem tudja, hogy ez hazugság, de az erősebb inger számára, mint a liberális alkotmányban rögzített jogok. Orbán azért lehet egy maffia, mert ezen az ideológiai alapon őt leváltani nem lehet, és ezért tehet meg bármit, mint egy feudális király.

*

Mindezt azért mondom el, mert ez az oka annak, hogy a magyar nép szótlanul elfogadta az antidemokratikus fordulatot. Mindenki tehet egy próbát, mondja azt a liberálisnak vagy baloldalinak tartott ismerősének, hogy a „Szent Korona” hazugság, Magyarország nem „keresztény ország”, a Biblia szerint nem is lehet az, mert csak keresztény egyének vannak, „keresztény ország” nem létezik. És azonnal meglátja, hogy mintha az anyját szidták volna a baloldali liberálisnak, mintha önazonossága gyökereit szaggatták volna ki. Ezért a liberális ellenzéki tiltakozás nem érinti a rendszer gyökereit, mert elhiszik a jobboldal hazugságát, amire az egész alapul. Emiatt halálra van ítélve.

Ezért nem tudták megállítani Orbánt időben, amíg erőszak nélkül lehetett volna. A liberális jogok nem részei a magyar identitásnak, holott az emberi természet elidegeníthetetlen jogaiból indulnak ki, teljes összhangban állnak a Bibliával, amely a „keresztény Magyarország” identitásával ellentétes. Emiatt nem lehet a “keresztény-nemzeti” hatalmat korlátozni, mert saját hazugsága szerint ez a hatalom isteni eredetű (“Isten küldte Gábriellel a koronát”), és ez a nemzet identitását érinti. Emiatt lázadás csak a hatalmi visszaélések és az anyagi ellehetetlenülés miatt következhet be. Ez pedig Orbán ügyességén múlik, mikor történik meg.

Mindez azt is jelenti, hogy ha a magyarok leváltják egyszer Orbánt, és eltörlik a rendszerét, de nem tisztázzák a „keresztény magyar” identitás hazugságát, akkor az időzített bombaként örökké ott ketyeg alattuk. A „nemzeti pártok” soha nem a konzervatív értékek képviseletét, hanem fasiszta rendszerek létrehozásának újabb szélsőjobboldali vágyát jelentik. Mivel az olyan hatalom, amely magát a nemzeti identitással azonosítja, nem korlátozható, ezért elkerülhetetlen a forradalom, amely az igazságtalanságai (nem pedig a hatalma alapját képező ideológia) miatt fellázad ellene.

A liberális demokrácia történelmileg éppen ebből indult ki. A hamis magyar identitás volt egész Európa identitása, ezt erőltette a római katolikus egyház egész Európára. Több évszázados késéssel éppen erre a „keresztény Európára” hivatkoznak az Orbán-banda egyes tagjai, akiknek a „keresztény” szó úgy áll a szájukban, mint disznónak a villásreggeli. Európa a felvilágosodás és a második világháború után megértette, hogy a történelem tanulsága az, hogy a vallási ideológiára alapozott korlátlan hatalom vérengzésekhez és háborúkhoz vezet. Ezt egyedül a liberális demokrácia akadályozhatja meg.

Ezért értik Európában, milyen középkori szörnyűségeket beszél ez a felcsúti ember, akinek országa még a holokauszt után sem értette meg, hogy a magyar nem azonos a „kereszténnyel”, a „keresztény” nem azonos az antiszemitával, és a demokrácia nem a zsidók trükkje, hanem az emberiség egyetlen megoldása a diktatúrákra és a vérontásokra. A katolikus egyház nem mondott le arról, hogy visszaállítsa a „keresztény Európa” jelszavával a római pápa szellemi fősége alatt működő feudális Európát. Ehhez keres bűnözőket, akiknek a „keresztény uralkodó” hazugsága és a vele járó korlátlan hatalom (annak anyagi előnyeivel együtt) megtetszik. Mindig is ilyenekkel fogtak össze. Ezeknek bunkósbot a kezében a „keresztény” szó és nemzettel való azonosság, a cél a pénz és a világi hatalom. Ehhez kell a lelkiismerettel fogságba ejteni az embereket, és ha lehet, már gyerekkorban.

Ezért hangzott el e lap hasábjairól is számos alkalommal a felszólítás, hogy az ellenzék leplezze le ezt a csalást, rombolja le a hamis magyar önképet, és értse meg, hogy a magyaroknak egy igaz identitást kell adniuk, amely az Isten által teremtett embertől elidegeníthetetlen szabadságban gyökerezik. A nemzetektől függetlenül igaz minden emberre. Ezért hangzott el számos alkalommal az a figyelmeztetés, hogy használják a jogot, amíg van, mert utána már késő lesz, nem lehet mit tenni. A diktatúra jogi kiépülése után a „keresztény nemzettel” szembeni ellenállás az érvényben levő jog szerint bűncselekmény lesz, és Magyarországgal szembeni ellenállásnak minősül, mivel Magyarország velük lesz azonos. Most is azt mondják: Magyarországot támadja Amerika, nem az ő sötét kormányuk diktatúráját.

A hivatalos ellenzék és a médiája mindezt figyelmen kívül hagyta, és nem nagy meglepetésre, bekövetkezett minden, amire számítani lehetett. Elkéstek, már a rendszerre fel is esküdtek, így végük van. A rendszer természetéből következik, hogy a lázadás, a forradalom (nevezzük akárhogyan), elkerülhetetlen. Ezeket a rendszereket nem lehet vérontás nélkül megúszni. Ezért vállalta e sorok írója is a kiközösítést a demokratikus közösségből, személyének méltatlan gyalázását, féltő, jogos és indokolt indulatainak gúnyolását és szélsőségesnek bélyegzését is. Az események ezt mind érthetővé teszik majd. Elfelejtik egyesek, hogy én abból az országból írok, amely kitiltotta Orbán embereit Amerikából. Ne csodálkozzanak a vehemencián. Itt a magyarok viselkedése érthetetlen és elfogadhatatlan. Pontosan tudják, hogy ez hova vezet. Lesz egy új 1956, de nem abban az értelemben, ahogy a kollaboráns álellenzék vakhitű fanatikusai remélik. 1956 abban az értelemben lesz, hogy elmúlik a rendszer kétarcúsága, viszonylagos szabadsága, és megértetik mindenkivel, hogy nincs menekvés. Ennek totális katasztrófa lesz a vége.

A választási eredmények világossá tették, hogy a rendszerrel kollaboráló álellenzék elveszítette a minimális bizalmat is, így képtelen lesz az eseményeket kontrollálni. A parlamenti díszletként pénzért képmutatóskodó álellenzék nem a másik oldalon áll, hanem Orbán oldalán. Ezt ők elfelejtik, bent is akarnak lenni, kint is akarnak lenni, de a kettő együtt nem megy. Ahogy az idő halad, egyre jobban megutálják őket. Ebből az következik, hogy amikor betelik a pohár, és egy jelentéktelennek tűnő ügy miatt felrobban az ország a diktatúrában lefojtott feszültségek miatt, akkor pusztító lesz. Emlékezzünk ne csak az október 23-i felemelő tüntetésre, hanem a koncolásokra és a Köztársaság téri vérengzésekre is. Ezért az első számú felelősség a politikai ellenzéket és az ellenzékinek hitt médiát terheli a 2014-es választásig tartó időszakban tanúsított magatartásáért.

De bármilyen pusztító legyen egy ilyen népfelkelés, nem győzhet. Vérből nem nőnek virágok, és ez csupán alkalom lesz Orbán diktatúrájának, hogy pontot tegyen az „átmenet zavaros éveinek” végére. Kemény fellépéssel értésére adja az országnak, hogy ezt a hatalmat leváltani nem lehet, de megdönteni sem, mert ez maga a nemzet. Akik erre kísérletet tesznek, azok hazaárulók, az amerikaiak és brüsszeliek bérencei. Kíméletlenül fognak leszámolni a belső ellenséggel, és ha kell, olyan vérfürdőt rendeznek, amihez képest a szovjet bevonulás iskolai bál volt. Természetesen kívülről senki nem avatkozik be, a magyar nép akarta így. Magyarország előbb-utóbb kikerül a demokratikus országok közösségéből: kirúgják vagy Kövér doktor óhajának megfelelően maga lép ki, megőrizve azt a bizonyos „önrendelkezését”.

Síri csend következik, mindenki megtudhatja megint, hogy a magyar nem egy szabadságszerető nép, hanem gyáva és megalkuvó, amely elkezd meglapulni, majd alkalmazkodni, hogy puhítsa a diktatúrát. Megszűnik a jelenlegi átmeneti állapot, hogy lehet mindenfélét pofázni, a jogilag már kiépült diktatúra azokat az eszközeit is használja, amelyekre eddig nem volt szükség, az erőszakot. Nem lesz a forradalom Orbán kedve ellen való, mert egyértelműsítheti a rendszerét. S akkor kezdődik el az igazi Orbán-rendszer, amely vélhetően addig tart, amíg a rendszer és létrehozója is fizikailag ki nem fárad. Akkor jön majd újra a bölcs magyar nép, amely békés úton rendszert vált. A szovjet pártfőtitkárok szintjén biológiailag alig élő vezér és bandája bíróságról bíróságra jár, míg meg nem hal. A magyar pedig megint azt hiszi, hogy ő egy szabadságszerető nép.

Ez vár a magyarokra a jelenlegi állás szerint. Ez előre látható törvényszerűség.

*

A mostani tüntetések csak előszelei a későbbi eseményeknek. Ez még nem a forradalom. Látható abból is, milyen könnyen kezelik. Másrészt ez még nem az elkeseredett és mindenre kész tömeg. Ezek megvárják, hogy keddre összehívják őket megint. Igazi forradalomban másnap reggel megtelnek újra az utcák, és az események spontán módon alakulnak. Azzal, hogy kollaboráns ellenzéki pártok is megszólaltak, támogatásukról biztosították a civil kezdeményezést, az egészet halálra is ítélték. Ahol ezek megjelennek, ott meghal minden. Olyanok, mint a pestis. Az igazi forradalom megjelenésekor ezek a gyáva és pénzéhes, a koncra leső műkedvelők ugyanúgy a gyűlölet tárgyai lesznek, mint az Orbán-rendszer minden más része. A forradalom ellenük is szól, és reszketni fognak, követelik majd a „rend” helyreállítását.

Ha kis szerencséjük van a civileknek, nem jönnek énekelni, akik szoktak, nem akarnak szónokolni, akik szeretik a hangjukat hallani, és nem ül rá az egészre a fontoskodó és gyáva liberális értelmiség. Ettől függetlenül a helyzet nem érett még arra, hogy sikerrel járjanak. A civileknek ez arra jó, hogy megtalálják és definiálják önmagukat, méghozzá élesen elkülönülve azoktól a gazemberektől, akik felesküdtek Orbánra és a törvénytelen alaptörvényre. Ezek az emberek politikailag meghaltak, megkapják Orbántól a pénzüket, de demokraták között semmi keresnivalójuk nincs. Ezt már akkor megmondtuk, amikor felesküdtek a diktatúrára. Ők döntöttek, közöttünk, demokraták között, nincs keresni valójuk. Nem kell meglepődni DK-sok, vagy bent vagytok, vagy kint. Mi kint vagyunk, ti meg bent. A gyűlölködés ezen nem segít. Aki áruló, az áruló. A többiektől nem is vártunk mást. Árulók ne tartsanak igényt semmiféle tiszteletre, mert a szabadság hajója ott süllyedt el.

Nagyon érdekes, hogy még a Népszava publicistája is azt írta, hogy senkinek nem érdeke az Orbán-kormány bukása, mert azt káosz követné, mivel nincs, aki kormányozhatná az országot. Bármilyen szomorúan hangzik, ez így van, és ez mindent elmond a magát „demokratikus ellenzéknek” nevező társaságról. Hogy ezek minek vannak, azt csak a fizetések napján tudnánk megmondani. A nagy Gyurcsány, akiért ölni tudnának a fanatikus hívei, akit még mindig nem ismert ki az értelmiség, mert elbűvölik az üres szavak, képtelen kormányozni. Ezt még ő maga is beismerte, ami döbbenetes. Ez a pont az, kedves Feri, amikor abba kell hagyni, és nem azzal tölteni az időt, hogy az „egy a tábor, egy a zászló” jelszavával megteremtsétek a baloldali orbánizmust, és megfojtsatok mindenkit, aki ki meri dugni a fejét. Demokrataként el kellene ismerni, hogy létezhet civil társadalom, amely attól civil, hogy nem akar a pártpolitika része lenni.

Cammogunk a forradalomba, amely a nyílt totális diktatúra kapuja lesz.”

Bartus László

62 hozzászólás

 • Kerekes Sandor

  Csacskasag!

  A civil tarsadalom alig varja, hogy belephessen a politikaba, mindossze az alkalomnak kell eljonnie. A lesajnalt partok mindegyike rendelkezik boseges szamu masodvonalbeli politikussal, akik egy het alatt beinditanak a kormanyzast, tobbszorosen jobban, mint Orban akar fenykoraban.
  Te mutasd meg nekem az Orban kormany veget es en megmutatom neked azt a polgari, szakerto, koalicios kormanyt amely sikeresen es tisztessegesen el fogja kormanyozni az orszagot.

 • Georgina Bojana

  Békés megegyezésre számítok.
  Reménykedem, Döbrögi és sleppje kihátrál abból a katyvaszból, amit meg akarnak nekünk főzni és a mi torkunkon lenyomni.
  No, kísérőként pedig megy a fene nagy ködösítés.
  +ban nehogy azé’ is felszámolják majd a “zene”-díjat!?
  (( 🙁 ))
  Úgy értem, nem akarnám, hogy ők húzzák el a nótánkat.
  Mi mondjuk meg milyen zenét akarunk, hogyan, miként és mikor akarunk rá csárdásozni.
  Punktum.
  *
  Aki a háborút, vagy akár “csak” 1956-ot élte át, retteg az erőszaktól.
  *
  G.B.

 • Georgina Bojana

  Kedves Sándor Kerekes!
  Isten beszélne belőled és általad!
  Ámen.

  G.B.

 • Lehet Bartusra legyinteni, csak egy a baj: ami a cikkeiből pár éve még egy őrült próféta látomásának tűnt, és sokszor le is hülyézték érte – hadd ne idézzem pl. Kéri László véleményét -, az mostanra maga a KŐKEMÉNY valóság.
  A VÉRES valóságról szóló “jövendölései” pedig még nem váltak valóra, lásd az ebben a cikkben is – de egyébként már százszor is – leírtakat.

  Szóval el kéne már gondolkodni az ellenzéknek, mi miért van, mert az egész kezdi egy Kasszandra-effektus formáját ölteni: igazat jövendöl, csak épp senki nem hisz neki.

 • Georgina Bojana Láttál már hiénákat önként répát enni? Imádom a naivitásodat.

 • Nagyon sajnálom, de egyszerűen nem is értem azt, amit Bartus mond.
  Mi az, hogy Orbán helyett nincs senki, aki működtetné az országot ? Bajnait, Gyurcsányt tárt karokkal fogadnák a nyugati partnerek, mert most már látják : az igazi kolonc az EU és a NATO nyakán éppen Orbán. Gazdaságilag, politikailag, mindenhogy…
  Mindenki jobban járna, ha tárgyakóképes, szakmailag felkészült ember lenne Mo. első embere.
  Szervusztok, jó estét !

 • Bartus monomániás, körmondatokban fogalmaz, lenéz mindenkit aki nem ért vele egyet, és a demokráciaképe olyan, hogy csak ő mondhatja meg a tutit.
  DE. Mindez nem jelenti azt, hogy ne lenne pár dologban igaza.
  Például hülyeség volt anno, hogy kardot tört a választási bojkott mellett. Ott és abban a formában hülyeség volt. Az aktív bojkottot ugyanis elutasította, és ahhoz, lássuk be Magyarországon nem volt meg az ellenzék sem. Ma sem lenne.
  Ellenben ugyanakkor világos, hogy Orbán beékelte magát, mint a combcsontba vert ékvas.
  Miközben körötte rothad a nemzet szövete, és gennyes fekéllyé tályogosodnak a hivei által belakott lápos pocsolyák.
  Ezt valós forradalom nélkül nem lehet megoldani. Egyszerűen azért, mert kell az embereknek az “ott voltam” katarzisa. Az, amit ’89-ben, Orbán aktív részvételével is, elloptak. Nem véletlenül, hanem előre megfontolt szándékkal. Pozsgayval és Antallal az élen. Egy elsőosztályú intrikus által irányított harmadosztályú kanapépolitikus párosaként..
  A forradalomigényben tehát Bartusnak igaza van. Lehet ezt szeretni, vagy nem szeretni, de az a népszavazás fog valószínűleg valós feloldozást hozni a népnek, amelyikben flaszterkövek lesznek a szavazólapok. Akár csak átvitt értelemben is.
  Ahogy egy heves kocsmai verekedést is le lehet fojtani, mielőtt az indulatok kijönnének, a nézeteltéréseket ki nem üvöltik a felek. De attól a bajok, indulatok ott maradnak, és generációs vendetták előjátékává gennyednek. Vagy kijönnek a rendőr távoztával a szomszéd sarkon. Meg nem úszható módon.

  Georgina Bojana
  2014 október 29
  1:13 du.

  Szép álom lehet és vágy a békés megoldás. De, bármennyire nem szeretném, nem fog menni. Ami ’89-ben két pofonnal levezethető lett volna, az mára polgárháborúvá erjedt a mélyben. Csak a gyenge pontot keresik a buborékok, mielőtt a felszínre robbannának.

 • mavtelep: nyugaton lehet, de itthon már nincs elfogadottságuk. azon felül, nem az ország első emberének kellene annak lennie. minden téren egyszemélyi döntéseket hozni, ez lehet, hogy alkalmas a hatalom megtartására, de teljességgel alkalmatlan a szakmai vezetésre.
  egy jó vezető arról ismerszik meg, hogy hozzáértő, okos, felkészült, döntésképes munkatársakkal veszi körül magát, és nem vindikálja magának a jogot a mindent jobban tudásra.
  orbán meg úgy véli, mindenkinél mindent jobban tud, ezért tán még szülészeti kérdésekben – eljárás farfekvéses magzat esetében – is képes döntéseket hozni 😀

 • bonhomme
  2014 október 29
  2:12 du.

  Leszámítva a hivatalos médiát a tendenciák világosak régóta,ahogy világosak voltak azok is, amelyek a díszellenzék vereségét vetítették előre. Nem csak Bartusnál, hanem másutt is.
  ld. pl. ezeket az összefoglalókat:
  http://endresy.blogspot.com/2014/04/kasszandrak-neveben.html
  http://endresy.blogspot.hu/2014/04/orbania-kasszandrai-neveben-ii.html

  csak ugyebár a rózsaszín bugyi fátyolán keresztül sokkal szebb a seggfejek világa.

 • Ille István
  Pontosan erről beszélek, – nem egyszemélyi vezetés kell – a világ előtt képviselni természetesen igen -, hanem éppen egy csapatjátékos, aki felismeri, hogy minden információt meg kell szerezni és meg is kell vitatni az arra hivatottakkal, hogy működtetni lehessen a gépezetet.
  Csak emlékeztetőül : Gyurcsány próbált az SZDSZ-el együtt működni.

 • Bartus gyűlöli a magyarokat.
  Sajnálom, hogy hozzászóltam.

 • mavtelep: ezt vitatom. bartus csak a politikailag impotens magyarokat gyűlöli, habár, az ő esetében a gyűlölet nem helyes szó. megveti őket.

 • @andy
  “Ami ’89-ben két pofonnal levezethető lett volna, az mára polgárháborúvá erjedt a mélyben.”
  ……
  Milyen kedves lelkű vagy a komcsikhoz, 45-89 időszakért “két pofon”.
  Le se írom mi lett volna az én javaslatom, mert megint a “sarokba térdepeltet” az admin egy hétre.

 • apuwader: pontosítsunk.
  rovatvezető, társszerkesztő és moderátor. nem tudom, ki az admin. azonfelül, mint említettem, egy darabig nem moderálok – ez amolyan állatkísérlet.
  már olvasható a MODEM az impresszumban. ha a szerint működik, nem gondolom, hogy sarokba térdepeltetés lesz.
  no persze, lehet, hogy a megítélés szubjektív. ez ellen nem tehetek semmit.

 • Andy mage,
  értem én, csak azt nem értem, hogy az úgynevezett baloldali értelmiség nagy része miért nem érti(nekem is volt már vitám egyébként jóeszű értelmiségivel, aki még azt sem akarta belátni / megérteni, hogy már 2 éve alkotmányos fasizmus van).
  Nem beszélve az impotens ellenzéki pártokról.
  A ” le nem csapott magas labdák sora”…
  Pontosan ezt kifogásolja, Bartus, Endrésy, Tuareg.
  Bartust, Endrésyt ismered, Tuareggel nem tom találkoztál-e már, mindenesetre itt az októberi választás utáni cikke:
  http://tuaregblog.blogspot.hu/2014/10/odadobtatok-fovarost-balfaszok.html

 • Kerekes Sándor,
  “Te mutasd meg nekem az Orban kormany veget…”

  Ez egy lehetséges, és azóta már folyamatban lévő forgatókönyv:
  http://tuaregblog.blogspot.hu/2014/07/orban-megbuktatasanak-forgatokonyve.html

 • @Ille
  Elolvastam a MODEM-et, hát nem könnyítik meg az életem.
  Szerencsére a magyar nyelv nagyon választékos, valahogy majd csak kifejezem magam, ha egyesek nem értik meg, hogy pontosan mire gondolok.
  A szubjektivitást el is várom, nem szeretnék másik prekoncepción ötletelni.

 • @bonhomme
  A linket elolvasva, most tényleg a nemzeti-radikális oldal bevált, anno fasisztázott ötleteit lopkodjátok?
  Lesz demokrata gárda is eu-s karszalaggal?
  Ennyire elég a hatalmas szakértői háttér?
  Most majd nekem kell “húgyosjózsizni” benneteket, ha letáboroztok a Parlament körül?
  Ez a megújult névsorotok? Tóbiás József, Gyurcsány Ferenc, Szigetvári Viktor, Schiffer András, Fodor Gábor, Bokros Lajos, Majtényi László, Alföldi Róbert, Kuncze Gábor, Tóta W. Árpád, mint “tíz alapító atya”?
  Se egy cigány, se egy nő?
  Szedjétek már össze magatokat.

 • Hogyne; a 2010 óta az alkotmányos berendezkedés elleni államcsíny kezdete óta Gyurcsány, Bajnai ( ez utóbbi “baloldali” politikus nagyon okosan már rég lelépett az üzleti életbe ); és a többi hozzájuk hasonló mást se bizonyított, mint a demokratikus jogállam iránti elkötelezettségüket. Például idén felesküdtek az illegitim, illegális, senki által jóvá nem hagyott alaptörvényre ( gyengébbek kedvéért a parlamenti mandátumok bármekkora többséggel is, nem teszik lehetővé ” forradalom ” bejelentéstét, az alkotmányos rend megváltoztatását, a fékek és ellensúlyok ( hatalmi ágak szétválasztása, alkotmánybíróság függetlensége, hatásköreinek lényegi megszüntetése stb. ) lebontását vagyis a hatalom egy kézbe történő összpontosítását. A jogállam elárulását csak a náci fajvédő mocsok majmolásával és kis békemenetes, meg futballstadionbeli béközép stílusú ( hiába no, ez az uralkodó rétegek által meghatározóvá tett kultúrnívó ) lincseléssel lehetett jó érzékkel tovább fokozni. Igen; akadnak emberi értékrendet kedvelők, akik mélységesen megvetik ezt. Magyarországon a legtöbbeknek halványlila fingjuk sincs a fejlett ( nyugati ) társadalmak alapvető szervezőelveiről; tépheti a száját akár Bartus László, vagy Róna Péter, vagy más intellektuális és morális integritással bíró személy. Azoknak az iskolázottabb felsőbb társadalmi osztályokhoz tartozóknak akiknek meg van, pontosan tudják, hogy az egzisztenciájuk csak egy ilyen velejéig korrupt ( nemcsak száraz büntetőjogi hanem szociokulturális értelemben ) ” uram-bátyám ” világban biztosított. Szóval a gyurcsányista békemenet ( egyébként Bartus is éppen erről írt, hogy kedves Gyurcsányukat szintén a szar se veszi komolyan Nyugaton, ellenben mondjuk az Ökotárs alapítvánnyal ) csak meneteljen szépen a Nemzethy Együttműködés/Összefogás stb. keretében kifelé a civilizált világból Moszkva, Teherán, Peking, Damaszkusz, Khartoum, Ashgabat stb. irányába… de jó lenne, hogyha az ország többségét képviselő kihasznált, hülyére vetteket, akik nem érdekeltek se a fasiszták se a velük kollaboráló, bűntárs “ellenzék” piszkos ügyeiben, nem vinnék magukkal cipőpucolónak; hanem itt hagynák őket Európában.

  Amúgy természetesen tényleg akadnak olyanok, akik képesek lennének demokratikus, jogállami módszerekkel irányítani a ( kedves “baloldali” hőseik közreműködésével, akik ezért Kövér titkárságáról felvehetik a fizujukat ) az elárult, megpuccsolt Magyar Köztársaságot; csak többségében már rég emigrációba kényszerítették őket több százezer ember társaságában.

 • Egyénként a gyengébbek kedvéért: már TARTALOMSZŰRÉST alkalmaznak a neten; mint bármely valamirevaló illiberális államban. Lehet várni a szabad választásokat buzgómócsing gyurcsányisták!

 • Amúgy ha már a KMH-t is blokkolják Magyarorsz.-on belül, marad a szamizdat…?

 • apuwader,
  pár apróságot elnéztél: a cikk dátumát, ami júliusi.
  Az a tüntetés bő két és fél hónapja zajlik a Kossuth téren.
  A másik, hogy ez egy kontrollált, demokratikus szerveződés, önkéntes pártolókkal és résztvevőkkel, nem a fideSS által fizetett bérsöpredék.
  A harmadik, hogy a demokratáknak nincsenek rohamkéményseprőnek álcázott rohamosztagosaik, úgyhogy ne gárdázz lécci.
  Négy: mivel ez egy jól szervezett tüntetés, itt nincs szarás-hugyozás a téren, mint a fideSS csőcselékénél volt, szóval nagy bánatodra hugyosjózsizni sem tudsz.
  Öt: a lista, amit kifogásolsz, egy ajánlás volt, mondhatni felkérés az érintetteknek, hogy ha komolyan gondolják, üljenek már le egy asztalhoz és legyen végre valami konszenzus. Azóta megvolt az őszi választás, néhány emberről kiderült, hogy érdemtelen, a lista tehát rövidült és valószínűleg tovább is fog rövidülni, illetőleg más iránba változni, bővülni, lásd egy kommenttel feljebb a másik linkben írtakat.
  Hat: azóta volt már korrupciós botrány, két internetadó elleni tüntetés, sőt Viktor kedvenc ultrái is demonstráltak a téren, szóval nagyot fordult a világ Agyarországon.

  Az OGYM pedig terv szerint, lépésről lépésre halad.
  Talán olvasd el Tuareg legfrissebb posztját is:
  http://tuaregblog.blogspot.hu/2014/10/tegnap-radszamoltak-viktor.html

 • Bartus folyamatosan forradalmat vizionál. Mennyivel jobb, ha halomra gyilkolja egymást a magyar?
  Persze, a cikk nagyon sok igazságot is tartalmaz. Úgy mondanám, hogy az elemzés kitűnő, a megoldás nem vezet sehová.
  Egy forradalom nem old meg semmit Magyarországon! Ez területi nagyság kérdése is. Megölünk pár embert, és nincs tovább. Nincs választék a folytatáshoz.
  A diktatúra átszőtte a közigazgatást a saját beépített embereivel, ami gátolni, megakadályozni fogja akkor is a változást. Féltve a korrupcióval megszerzett javait, biztonságát. Ez utóbbival zsarolható is.
  Vagy öljük meg őket is?

  Ahogyan a régi egypártrendszer átszőtte a társadalmat, ugyanúgy átszövi a jelenlegi rendszer. Annyi embert nem lehet lemészárolni, hogy a fanatikusok eltűnjenek. Az ország fele mégsem irtható ki!
  Kis nemzetként nincs választék “tiszta” és politikában jártas emberekben sem. Mert vagy kötődik, vagy dilettáns. Egy újabb “Antall kormány” tanulópénzt anyagilag nem bír ki az ország.
  Eléggé ördögi kör, de szerintem mégis csak törvényekkel kellene lebontani a diktatúra intézményeit.
  A cikkről az a véleményem, hogy 50%
  Jó a cikk, de butaság egy civil megmozdulásból forradalmat vizionálni. Ezt túlértékelte. Szerintem csak billenő pont, amikor arról döntenek önmagukban az emberek, hogy elutasítják a fideszt. Irányvonalat meg még nem választottak.

  Még jó hogy ez nem az AN, mert erre a kommentre innen is kitiltana! 🙂 Nem bírja elviselni a kritikát.

 • bonhomme
  2014 október 29
  3:54 du.

  A baloldali értelmiség egy nagyon tág fogalom. Heller Ágnes, TGM és az a kör már régen valami elefántcsonttoronyból kiabál ki a tömegnek.
  Szerintem nagyon sokan látják ami zajlik. Nem véletlen, hogy Orbán nem zárja le a határokat.
  A gazdasági exodus látványos vonulata mellett nagyon sokan mennek el az országból érzelmi, ideológiai alapon is.

 • apuwader
  2014 október 29
  3:26 du.

  A gyülöleti láncban meddig mennél vissza. Odáig, amikor a Római Birodalom légiói szétverték az itt élő, jobbára szláv közösségeket?
  Komcsik, előtte nyilasterror, leőtt horthy, előtte habsburgok, előtte törökök, előtte csákmáték, előtte ulászlók, előtte akárkik……
  Ez a baj a “nemzeti” fasisztákkal. Nemveszitek észre, hogy hátrafele nézve országos pofára esés lesz.
  mert gyávák vagytok. Csak a megtett utat meritek nézni és közben a régi sérelmeket dédelgetni. Mert azt ismeritek.
  A multat nem szabad elfelejteni, hogy ne kövessük el ugyanazokat a hibákat. De Ti féltek előre menni, mert az nem a kellemes, lanygos, már ismert gyülölködés, ismert keresztek, siralomházak világa.

 • 1. Mi van az AN-nel? Néha ránéztem, pár napja még megvolt egy régi cikkel, hsz-ek nélkül – de úgy tudom, a hsz-eket maga a főszerkesztő tiltotta le. Ma viszont már nem jött be az oldal.
  2. Ahogy Ti is írtátok: Bartus elemzése helyes és helyes volt korábban is, a következtetései viszont szerintem nem helytállók. Ahogy mondani szokták: a diagnózis helyes, a terápia kérdéses.
  Az ajánlott terápia egyik baja, hogy elsikkad olyan “részletkérdések” felett, hogy ha a Magyarországon ma politikával foglalkozók egyike sem, akkor ki, milyen erő? Van egyébként ugrásra készen álló erő: a gárdák népe. A Jobbik ma is erőteljesen mutatja kormány-ellenességét. Még megérhetnénk, hogy a következő “1957 május elsején” milliók éljeneznék a Hősök terén Orbánt, mint a “nép megmentőjét”.
  A terápia nagyobbik baja viszont az a kérlelhetetlenség, az a minden eltérő véleményben ellenséget szimatoló üldöztetési érzés, ami egyébként a “nemzetthy” jobbosok sajátja.
  Rátérnék a jelenlegi ellenzék bírálatára, de ezt egy külön hsz-ben, mert olyan hosszú leszek, hogy senki nem olvassa el.

 • @bonhomme 7:13
  Igazad van, elkerülte a figyelmem ez a szervezet, mivel nulla hatásfokú. (OGYM).
  A koppintást továbbra is érzem.
  ………
  Anno egy hónapig lehetett mikrofonhoz jutni nálunk bárkinek a Kossuth téren, most bevezetitek ti is, “ez az igazi demokrácia” néven.
  A “narancsvilágon túli szerveződés” a Budaházy féle Hunniára hajaz.
  ……
  Amíg egy maroknyian vagytok, addig nincs is gond a brunyálással, de nálunk 12 toytoy WC is kevés volt, pedig napi kétszer cserélték.
  ……..
  Ideológiátok nulla. Pedig valamit össze kéne csapni, mert a hevület piszok gyorsan elmúlik. Mi sem tudunk már tízezreket mozgatni, de az ideológiai üzenetünket elég mélyre “égettük”.
  ………
  Valahol már említettem, amíg a baloldal nem vakarja le magáról a kéretlenül rájuk ragadó libsiket, addig minden próbálkozás esélytelen.
  A “pőrén” megjelenő Mszp felé indult el most Tóbiás, így talán lehet esély egy teljes és közös megoldásra. (fidesz, jobbik, lmp ,mszp ez már 95%)

 • .
  A történelem minden nap, minden percben íródik és egy bizonyos életkor felett ( 🙁 ! bántási szándék nélkül) illene rájönnie Kedves Bojana-L u j z a, hogy ez nem is kívánsághangverseny, nem a kényelmes vágyak világa. Hamis illuzionizmus, önbecsapás és a mások becsapása is ez a fajta álpacifizmus, amit kiskegyed képvisel.
  Már megbocsásson, elismerve, hogy joga hozzá, de Öntől, mint e nívós szerkesztőség tagjától – hogy finom legyek – nem az ilyen szerkesztetlen, szubjektív megjelenéseit várnám el…

  Mert, Bartus László nem csupán a minapi ösztönös tüntetésekből és nem is a saját szubjektív vágyaiból indul ki, hanem alapos elemzés útján von le igensúlyos és mélyenszántó következtetéseket. Alapvetően azt állítja, hogy ami manapság Magyarországon zajlik az törvényszerűen már nem változtatható meg egy pacifista és áldemokratikus, nyárspolgári rendszerbe tagozódással. Az ilyen illúziókkal, márcsak az elmúlt választások tanulságai alapján is le kell számolnunk! Különben megnézhetjük magunkat, vagy már azt sem…
  .

 • Apuwóter! 4,54 utsó,bek:

  Ha ellenséged dicsér, gyorsan nézd meg mit rontottál el ! (Mao)
  .

 • @andy
  Ezt írod:
  “Ez a baj a “nemzeti” fasisztákkal….mert gyávák vagytok…. Ti féltek előre menni, mert az nem a kellemes, lanygos,…
  …….
  Érdemes lenne elismerni azt a tényt, hogy 44 óta nem volt nemzeti kormány hatalmon. Elszenvedtünk több évtized szocializmust, 89 óta pedig egy liberális fertő garázdálkodik napjainkig, Orbán bagázsát is beleértve.
  ……..
  Logikailag értelmezhetetlen a mi közösségünket ilyen fogalomhalmazzal vádolni: “gyülöleti lánc, nyilasterror “nemzeti” fasiszták, keresztek, siralomházak világa stb.
  ……
  Ha eljön az idő, mikor megtisztel minket bizalmával a nép és hatalomra jutunk, akkortól érvényes lehet a bírálatod.
  Addig csak szimpla libsi hangulatkeltés a szöveged.

 • apuwader: éppen ideje volt színt vallania. tehát jobbikos.
  akkor szebb jövőt! magára is ráfér, mert ez a bizalom, meg hatalom dolog, attól tartok, még várat magára 😀
  nodemajd akkor!

 • Ille István Meglepődtél? Első mondataiból látszik.

  “egy liberális fertő garázdálkodik napjainkig, Orbán bagázsát is beleértve.”

  Orbán mint liberális? Ennek fogalma nincs arról, mit jelent a liberalizmus. Te még komolyan veszed ezt az embert?

 • llanfair: egyáltalán nem. kb. ezt vártam tőle. vitatom, hogy ne lenne fogalma a liberalizmusról. csakhogy, egy egészen más szemszögből értelmezi. mint említettem, jobbikos. az ő liberalizmus értelmezésük meg eléggé sajátságos 🙂

 • Ille István

  2014 október 30
  6:27 de.

  Ne már István! Ö egy echte Huggyóóós-Józsi, legalább is úgy emlékszik! =))

 • Ille! Az ellenzék bírálatom hová tűnt? Túl hosszú volt?
  Apuwader! Ha “nemzeti kormány” alatt azt érted, hogy a nemzet nagy részét elpusztítom – kit a harctéren, kit a gázkamrákban -, hogy a nemzeti vagyon háromnegyedét leromboltatom, a maradék negyed felét meg elrabolom, akkor tényleg 1944-ben volt utoljára “nemzeti” kormánya az országnak. Szerencsére.
  Te nem magyar vagy, és a nemzeti jelzőt is loptad, akárcsak úri véreid manapság.

 • Szép kis ferdítés, hogy az ország kb. fele érdekelt volna az ország max. 1-2 %-át kitevő politikai, gazdasági uralkodó rétegek nyomorba, pusztulásba döntő uralmában. Legfeljebb a lakosság fele rendesen meg van vezetve, de szerintem még ez az arány is kisebb az “önkormányzati választás” részvételi adataiból ítélve. Viszont a többség meg van félelmítve, illetve az uralkodó rétegek megpróbálnák teljesen elzárni őket az információkhoz való szabad hozzáféréstől. És ugyan miért vezet egy forradalom törvényszerűen tömeges vérfürdőhöz, pláne az ország ” felének kiirtásához “? Belgrádban, Kijevben, vagy éppen Tuniszban is kipusztult az ország fele mert a főmaffiózók eltakarodtak? Ugyan már; Magyarország ezzel a sumák mellébeszélő hozzáállással csak ne számítson semmi jóra, és ne fogjon mindig mindent a balsorsa, meg a kívülről érkező gaz, ármánykodó erőkre… Amúgy Magyarországon nem forradalomra lenne szükség, ” csupán ” a törvénytelen államcsíny elkövetőinek és kollaboránsainak felelősségre vonására, vagy ahogyan az ismert állampárti propaganda szólam mondja: elszámoltatására.

 • Facebook-os hír – a Demokrata Oázisban a megosztás 3 órás -, nem tom, Kanadában hivatalosan mekkora a visszhangja:

  Zoltan Vass

  Kedves barataim, ismeroseim,

  Szeretnelek tajekoztatni benneteket hogy a mai nappal visszaadtam vancouveri tiszteletbeli konzuli megbizatasomat.

  Dontesem indoka, hogy meggyozodesem szerint a magyar komany az elmult evek soran fokozatosan felszamolta es tovabbra is felszamolja a demokracia alappillereit, folyamatosan nyirbalja meg a szolasszabadsagot, kul – es gazdasagpolitikajaban pedig strategiailag szamos megkerdojelezheto lepest tett es tesz mind az Europai Unios tagsagunk illetve a NATO szovetsegesi viszonyunk vonatkozasaban, amelyek szerintem szoges ellentetben allnak az igazi magyar erdekekkel. Mindezek tukreben a tiszteletbeli konzuli feladat szamomra a jovoben felelosen nem vallalhato es nem kepviselheto.

  Kifejezetten karosnak es sajnalatosnak tartom, hogy a magyarorszagi politikai csatarozasok ugymond kikoltoztek az orszag hatarain tulra, igy lathatoan felutotte a fejet Vancouverben is. A kormany azon torekvesei, hogy kifejezetten onos partpolitkai erdekektol vezerelve elfoglaljon minden egyes bastyat a kulhoni magyarsag intezmenyeiben egyre inkabb megosztja a magyarokat illetve rendkivul veszelyes illuziot kelt az orszag es a nemzet viszonyaban, amely sorspusztito kovetkezmenyekkel is jarhat.
  Mindazonaltal, orommel tolt el, hogy az elmult kozel tiz esztendo soran elosegithettem szamos magyar honfitarsunk hetkoznapi ugyeinek intezeset, tortenelmileg is indokolt magyar allampolgarsaguk megszerzeset, s mint kettos allampolgar hozzajarulhattam a magyar-kanadai kapcsolatok apolasahoz.

  A tovabbiakban Molnar Andras tb fokonzul folytatja es latja el a konzuli teendoket.

  Koszonom figyelmeteket, eljen a magyar koztarsasag!

 • talalom: ott van a főoldalon. amúgy privátban jeleztem.

 • bonhomme: upppsz. nyílnak a szemek.

 • apuwader,

  a “nulla hatásfokú” olyan “savanyú a szőlő” megállapítás a részedről. Lassan, de biztosan haladunk, elkerülve olyan csapdákat, amikbe ti ifjonti jobbikos lelkesedéssel azonnal beleszaladtatok volna, és már rég vizsgálati fogságban ülnétek. Illetve 2010 után a Lenin-rend Narancs Térdszalagját is megkaptátok volna, mint “nemzeti hősök”.

  A koppintásos megállapításod is erőltetett. Bizonyos dolgokat ugyanúgy csinálnak, bal- és jobboldalon egyaránt, mert a részmegoldások a főcsapás irányától függetlenek: ha hatékony, akkor azt úgy kell, és kész.

  A mikrofonhasználat egy dinamikusan, a helyzet függvényében változó dolog. Amikor 1 politikus volt kint, nyilván ő kapott megszólalási lehetőséget, amikor 5.000 tüntető a Nettüntiből, akkor nyilván azokból annyi, amennyi szólni akart, illetve belefért az időbe.
  És még egyszer kérlek, ne hasonlíts egy demokratikus mozgalmat semmiféle hungarista söpredékhez.

  Ha “nulla ideológiáról” írsz, szövegértési nehézségeid lehetnek, vagy csak a képeket nézegetted a posztban. Az “ideológia”, hogy ennél a szónál maradjunk, a Demokratikus Minimum:
  1. az Orbán-banda leváltása
  2. a demokratikus állapotok visszaállítása (Alkotmány, független Alkotmánybíróság, fékek és ellensúlyok rendszere, etc.)
  3. mindezek után új, demokratikus, nem manipulált választások kiírása.

  A baloldaliság, meg a liberalizmus eléggé osszetartozó fogalmak, ámbár egy jobbközép irányzattól sem idegen néminemű szabadelvűség. Minél konzervatívabb álláspontot képvisel valaki, annál kevésbé hajlamos toleranciát tanúsítani az övétől eltérő felfogás iránt. A jobbikos liberalizmus valami fából vaskarikának tűnik a szememben, szóval az utolsó felvetésedet nem is értem: “teljes és közös megoldásra. (fidesz, jobbik, lmp ,mszp…”

  A fideSS egy neohorthysta-fasiszta irányvonalat képvisel, nevükkel ellentétben már rég nem fiatalok, és pláne nem demokraták.
  A Jobbik a fideSS KISZ-alapszervezete, amely az elmúlt 11 évben némiképp önjáróvá vált, a Gárdáival együtt pont olyan mint az SA a náci Németországban. Hasznos szövetséges az uralkodó pártnak, de ha érdekellentétek merülnek fel, akkor az “erősebb kutya baxik” elve fog érvényesülni.
  Az LMP egy zöld párt lenne, ha Schiffer nem lenne Orbán szekértolója. A normálisabb társai ott is hagyták, csodálom, hogy bejutottak a Parlamentbe. Ámbár a fideSS-féle választási csalásokba ez is belefér. Meg a szavazatelszívó sok kis kamupárt is.

  Az MSZP-nek meg meg kéne végre újulni. Gyurcsány ezért birkózott velük: jobban tette volna, ha előbb átadja a terepet Bajnai szakértői kormányának, akkor talán más lett volna 2010-es választás eredménye, ámbár ahhoz napi szintű, világos, egyszerű kommunikáció kellett volna, amire az MSZP képtelen. Arra meg, hogy szinte az egész médiát ölbe tett kézzel engedték át a fideSS-nek, hadd ne mondjak semmit. Még az impotens banda a legenyhébb jelző.

  “egy teljes és közös megoldás” ezzel a 4 párttal? Na, ez kb. olyan lenne, mintha a rókák és a libák megegyeznének, egy közös, egészséges étrendről.

 • bonhomme

  2014 október 30
  10:43 de.
  Ugye ezt az orbáni értelemben vett konzervatívizmusra gondoloD?

  “Minél konzervatívabb álláspontot képvisel valaki, annál kevésbé hajlamos toleranciát tanúsítani az övétől eltérő felfogás iránt.”.

 • @talalom
  A magyarok nemzeti kormányán azt értem, hogy úgy sáfárkodik a rábízott értékekkel, hogy Magyarországon a magyarok élhessenek a legharmonikusabban. Nekünk nincs máshol lehetőségünk jól érezni magunkat, tehát küzdjünk, hogy a magyar családok, magyar vállalkozók, művészek stb. itthon legyenek a legjobban menedzselve. Ma sajnos nem így van.

  A vérgőzös sületlenségeidet “gázkamrákkal,rombolással, pusztítással” nem is kommentálom, olyan gyenge.

 • @bonhomme
  este visszatérek, hsz-od kivesézést kíván, nincs elfelejtve.

 • Papaveder :
  Ha már mások beleit nem ” vesézheted ” ki.
  Azt majd 2018 után mi ?

 • @bonhomme
  – “savanyú a szőlő”-t nem értem, mi a nulláról jutottunk 25%-ig, totál ellenszélben. Lehet utánunk csinálni.
  – “Lassan, de biztosan haladunk” – már eltelt öt év és nem tartotok sehol én se szeretném Orbánt hallgatni még tíz évig. Nekünk nagyon jó lenne egy közel 30%-os Mszp, a Jobbik 25%-a egyből felértékelődne.
  – ha bizonyos dolgokat eredményességük miatt mindenki egyformán csinál, akkor miért csak a Jobbikot szapulják, ha pl. külföldi kapcsolatokat keres. (kettős mérce)
  – hogy lehet valaki “demokratikus”, ha viszonyítási alapja az, ha emberek csoportját hungarista söpredéknek állítja be, ezért őket meggyőződésük miatt ki kell rekeszteni a hatalomgyakorlásból. Nekem amúgy rokonszenves ez az álláspont, de nem is fényezem magam “demokratává”.
  – A “demokratikus minimum pontjai” mint ideológia, szerintem rohadtul kevés.
  Ennyi maradt nektek, minden használható frázis, eszme a baloldalról átkerült hozzánk vagy a Fideszhez. Egy száz fős sztrájkot nem vagytok képesek már megszervezni, a fiatalok rajonganak a lázadásért, a mozgalomhoz tartozásért, a közösségi élményekért. Ezeket ti már (még) nem tudjátok kínálni.
  – a négy felsorolt párt megegyezhetne az alkotmány, a hatalmi ágak, az oktatás, kultúra alapjairól. Ezekről a pártok szavazói nagy többségben egyet is értenek és ez a lényeg. Mezei mszpésekkel beszélve szinte nincs kérdés, amiben ne lehetne megoldást találni. De ők is tudják, jön egy libsi és megmondja nekik, hogy pl. Bokros lesz a főpolgi-jelölt, vagy be kell venni a Fodort. Ettől hány a régi mszp-s és átjön hozzánk.
  – a Fidesz liberális párt a mi szánk íze szerint, nálad meg fasiszta. Elfogadom a véleményed, tényleg vannak jelek, de csak aprócskák.
  – Gyurcsányt felejtsétek már el, neki már nem terem babér. Mi is azt hittük Csurka Pista bácsinál nincs okosabb, aztán szerencsénkre kiderült, van.
  …….
  Szóval hajrá, mert kellene egy erős baloldal.

 • @geyza
  Jól mondod.
  2018 után.
  Meg is bíztuk Zoltai Gusztávot, segítsen a tanácsaival, pénzért.
  És segít.

 • apuwader: azért annak a 25%-nak a fogadó közegét is érdemes lenne értékelni…a populizmus, meg a fiatalok lázadása ugyancsak múlékony. a fiatalok lehiggadnak, a populizmus hívei meg a cirkuszi játékok után, az elmaradt kenyér okán váltanak.
  közösségi élmény, a jobbiknál? na, ez valami újdonság.
  bírom ezt a fölényes “ennyi maradt nektek” meg “libsi” dumát 🙂
  igaz, az alapját nem igazán vélem felfedezni…
  egy gond bizonyosan van: erről az oldalról ugyan nem fognak elvtársakat hódítani (remélem, magasabb szinten áll az elvtárs szó értelmezésekor, mint a meglehetősen perifériális szabványú bede)

 • @Ille
  “közösségi élmény, a jobbiknál? na, ez valami újdonság.”
  …….
  Mondok akkor egy példát.
  A Kárpátia együttes évi 100-150, jobbára sportcsarnokos! koncertet ad, telt házzal. Nyolc éve, minden évben. A helyszínek változatosak, bejárják az egész országot.
  ….
  http://www.karpatiazenekar.hu/index.php?mpc=koncert
  ….
  Elmegy Nyíracsádra vagy Nagycenkre. Itt csak nekünk nem derogál megjelenni. Minden koncert remek közösségi érzés, együtt énekelni csacska, három akkordos dalokat, lengetni az árpádsávost.
  Szerintem fillérekből profi misszió.
  ……
  Ha gondolja mesélek a Magyar Szigetről is.

 • @geyza Zoltai nem egy buta ember. “Jó” tanácsokkal könnyen befűzheti ezeket az öntelt alakokat.

 • “mi a nulláról jutottunk 25%-ig”
  Azért Szálasi és pribékjei leszármazottai, nem szívódtak fel. Nem nevezhetném nullának. Esetleg a jellemüket.

 • apuwader: kárpátia, mi? érdekes lenne pszichiátriai vizsgálat alá vetni a közönségét 🙂 persze, a maligánfok sokat segít.
  a magyar szigetet kihagynám.
  valahogy nem tartozik az érdeklődési körömbe.
  tudja, nem jól viselem a nemzeti hovatartozás kisajátítását.

 • Szolgálati közlemény: a jelenlegi ellenzék bírálatára írt kommentemet a szerk. feltette az Ellenszék egyik cikkének, bár szerintem ez azért nem igazán hatásos, mert Bartus terápiájának kritikája. Látogassátok meg, mondjátok el a véleményeteket. Köszi.
  2. Szegény apuwader Te! Mivel sem a gázkamrákat, sem a rombolást, pusztítást nem én szervíroztam – a II. vh-nál azért fiatalabb lévén -, hanem a Horthy, majd a Szálasi kormány (az a 44-es utolsó nemzeti kormány), így nem is értem, miért én lennék a “vérgőzös”.
  Hálás lennék, ha az általános izéknél azért többet elárulnál arról, hogy miért kellene “küzdeni” a magyar családoknak, a magyar vállalkozásoknak, művészeknek stb., hogy “itthon legyenek a legjobban menedzselve”. Én is itthon élek, és én úgy gondolom, hogy nekem a hazám a támaszom. A nyelvben, amit bírok, a családomban, amelyik itt él, a barátaimban, a tájakban, városokban, amik kápráztatóan gyönyörűségesek. Erre jössz Te, és zavaros nemzetieskedéssel elhajtanál, ha tudnál. De nem tudsz. Nem azért, mert éhen halnék Nyugaton, ahol a nyelvet sem ismerem. Fiatalkoromban az tartott vissza, hogy elhagyjam ezt a hazát, hogy mégis, milyen jogon szólhatnék bele vendégként egy másik nemzet életébe? Nekem a magyarság élete a fontos. Ki a bánat tiltotta meg bármikor is a “magyar” családoknak, vállalkozásoknak,művészeknek, hogy jól “menedzseljék magukat”? Talán a néhai Hofi egyik, a kevésbé bonyolultan gondolkodók számára kitalált bonmotjával érvelhetnék (bár ehhez azért elvárnám, hogy Te is érvelj). Azt mondta a halhatatlan komikus: “Az aszfaltozott járdáért nem küzdeni kell, hanem aszfaltozni”. Lefordítva: a magyar művészetért nem küzdeni kell, hanem zseniális műveket alkotni.
  Valszeg nem fog kitörni belőled az antiszemitizmus – ezt már a moderátor sem engedné -, de volt alkalmam hozzád hasonlókkal élőben is vitázni. Ahol a “magyar” azt jelentette, hogy nem zsidó. Hát ezért, és kizárólag csak ezért, mert különben senkinek semmi köze hozzá, közlöm, hogy nem vagyok zsidó. Ez kiderült, amikor Édesanyám halála után megtaláltuk azt az iratköteget, ami 1941-es házasságkötésükkor kötelezően bizonyította, hogy sem az ő, sem Édesapám felmenői között úgy negyedíziglen nemhogy zsidó, hanem még református sem található. Tiszta rómkat. család a mienk, még valami kutyabőrrel is megpatinázva. De ez azért nem örökletes gátja a gondolkodásnak.

 • Szép dolog a liberalizmus de gyilkosokat ( vagy potenciális gyilkosokat ) mégiscsak korlátozni kéne abban hogy a mocskos nézeteiket propagálják itten.
  Nem elég nekik a fél hazai média ?

  ( Igen papa magáról beszélek.)

 • Piszokul nem értem miért kell ITT is ilyen alakokkal találkoznom , mikozben a cikkeket olvasom !!
  A mocskos Kurucinfó zavartalanul okádja a szennyet , mikozben az Amarikai Népszavát blokkolják.

 • @talalom
  Ezt írod:
  “Erre jössz Te, és zavaros nemzetieskedéssel elhajtanál, ha tudnál…nyugatra”
  Ezt légyszi támaszd már alá egy tőlem idézett gondolattal. Sajnos nem először derül ki kisebb nagyobb füllentés a véleményemmel kapcsolatban.
  …….
  Ezt is írod:
  ” Ki a bánat tiltotta meg bármikor is a “magyar” családoknak, vállalkozásoknak,művészeknek, hogy jól “menedzseljék magukat”?”
  Megint egy füllentés tőled. A magyar nemzet kormányáról! volt szó a beírásomban, amelynek elsődleges feladataként szerepelne a magyar érdek menedzselése. Tehát ne a magyar vállalkozás küzdjön magára hagyottan, hanem az állam hathatós segítségével szálljon versenybe.
  Nézd milyen sikeres lett Fischer Iván és a Fesztiválzenekar, ha az állam sok száz millióval a hóna alá nyúlt.
  Remélem Hofi példáján keresztül nem azt akarod mondani, hogy Fischer nem tud “aszfaltozni”?
  Az meg hogy ki zsidó származású totál hidegen hagy, az a fontos, hogy értékrendszerében legyen rokon a magyarral.

 • Geyza, mostanában olyan savanyú a hangulatod, örülj már az életnek, hisz olyan szép.

 • apuwader
  2014 október 30
  6:24 de.

  Tudomásul vettem, hogy nem sikerült felfognod amit a kollektív gyávaságról, az előrenézéssel szembeni viszolygásról, és a soha véget nem érő beképzelt gyűlöletről írtam.
  Biztos bennem van a hiba. Mert egy olyan nemes jobbikos, pincérruhába parádézó csenndőrnosztalgiásan törzsökös génparipa, mint Te nem lehet ostoba, szemellenzős, és felfogóképességében sérült.

 • Jaj, apu! Véleménnyel kapcsolatban semmiféle “füllentés” nem értékelhető. Az csak tényekkel szemben lenne állítható, de mivel Te nem állítottál tényeket szembe az én “füllentéseimmel” , amihez egyébként kéne valami egzakt pont, hogy miben “füllentettem.”
  De akkor ugorgyunk. Te azt állítod elég homályosan, hogy: “A magyar nemzet kormányáról! volt szó a beírásomban, amelynek elsődleges feladataként szerepelne a magyar érdek menedzselése.” Na, eddig egyetértünk. De abban már nem, hogy mi a magyar érdek? Szerintem az, – és most figyelj, itt lenne tered a “füllentésimet” lefülelni -, hogy a magyarság elsőrendű érdeke, hogy a népek családjában elfoglalja a minket méltán megillető helyet.Ez pedig nem megy az “ezeréves” álomból. Csak munkával, teljesítménnyel. És őszintén érdekelne, hogy szerinted mi “a fontos, hogy értékrendszerében legyen rokon a magyarral”. Szerinted mi a “magyar értékrend”?

 • Atyawaker !

  A Kárpátia együttes közös élményei a legjobban csak az egykori barnainges Németországi Hitler-együttes országjárásával hasonlítható náci közösségi élményekkel vethető egybe. Egyre sikeresebbek voltak a náci propagandagépezet e sejtjei is…
  Mitöbb, siker a köbön 🙁

 • @talalom
  Ha azt állítod!, hogy én “elhajtanálak”, ez füllentés, mert sehol nem írtam ilyet.
  A második esetben tényleg jobb szó a csúsztatás, az egyéni menedzselés helyett az államiról volt nálam szó.
  …….
  ” Na, eddig egyetértünk. De abban már nem, hogy mi a magyar érdek?”
  – Nafene. Honnan tudod, hogy nem értünk egyet? Erről a témáról még nem is írtam.
  …..
  A magyar értékrendről.
  Szívesen beszélgetek erről, de javaslom olvass el egy liberális okfejtést erről a témáról, hogy aztán egyenként ízekre szedhessük.
  http://anonymus-hu.blog.hu/2013/06/04/osszezavarodott_magyarok

  A fenti írás kulcsmondata:
  Ha Magyarországot valóban egy sikeres országgá szeretnénk formálni, akkor elsősorban a fejünkben levő értékeket kell lecserélnünk olyanokra, amik a sikeres nyugati országokra jellemzőek,…
  ……
  Ez ellen a csere ellen ágálok én.

 • @dubois
  Ritka zűrzavaros mondatot sikerült idegépelned.Mondd, voltál már Kárpátia koncerten? Mi az a “barnainges Németországi Hitler-együttes”?
  Hallgatod te rendesen a Szentkorona rádiót? Nem?
  Na, ez a baj.
  Megtuhatnád, hogy nemzeti zenekarok százai! alakulnak, értelmes mondanivalóval. Hallgass bele egy órácskát, szerintem érdemes.