Ember az embertelenségben–Jó Ember-díjat kapott Kiss Anikó képzőművész

2015 április 27 8:00 du. Ember az embertelenségben–Jó Ember-díjat kapott Kiss Anikó képzőművész bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

A mindent elárasztó embertelenségben fuldokló orbáni rendszerben joggal állítható, hogy Kiss Anikó EMBER az EMBERTELENSÉGBEN!

Az alkotmányos szinten kiherélt szociális és alapvető emberi jogok felett közösen érzett aggodalmunk és tevékenységünk hozott össze Kiss Anikóval. A szegénység, a rasszizmus, az antiszemitizmus voltak a hívószavak, az egyre növekvő tömeges kiszolgáltatottság.

Kiss Anikó, Jó Ember Díj 2015. Fotó: Garai-Édler Eszter.

Kiss Anikó, Jó Ember díj 2015. Fotó: Garai-Édler Eszter.

A gonosz és mindig más színű orbáni hatalom Magyarországon bizarr világot kínál: a Horthy-kultusszal, annak minden szégyenét vállaló rituáléival és nyelvezetével a rasszista ideológiát táplálja. A mostani rendszer tudatosan mélyszegénységbe lökte a társadalom jelentős hányadát, és a kirekesztés, a gyűlöletkeltés, a rasszizmus, az antiszemitizmus, a romaellenes érzelmek és homofóbia gerjesztésében érdekelt.

Közel hét éve annak, hogy Anikó felfigyelt antirasszista tevékenységemre, és egy személyes összejövetelre invitált. A Nyitott Műhelyben beszéltük meg az első találkozónkat, amelyet soha nem fogok elfelejteni. Határozott, intelligens, jó humorú és szerény, szuggesztív, szenvedélyes és érzékeny egyéniséget ismerhettem meg benne. Anikó lenyűgöző szolidaritással, empátiával, aggodalommal és önzetlen tenni akarással beszélt roma embertársainkért tett erőfeszítéseiről, a szegénység elleni küzdelméről. Azóta is rokonszenvvel figyeljük, olykor segítjük egymás civil tevékenységét.

Kiss Anikó - Jó Ember Díj - 2015. Fotó: Garai-Édler Eszter.

Kiss Anikó – Jó Ember díj – 2015. Fotó: Garai-Édler Eszter.

A hátrányos helyzetű emberek – köztük a roma népesség – sanyarú sorsa ekkortájt már katasztrofális volt. Anikó valamilyen civil segélyszervezet létrehozásában, a társadalmi szolidaritásra ösztönző, nagyszabású megoldásban gondolkodott.

Hosszú és küzdelmes munkája során sikerült elérnie, hogy a bennünk lévő lelkiismeret hangját szélesebb körben is hallhatóvá tegye. A szegénység ellen vívott küzdelme fontos állomáshoz érkezett, amikor életre hívta a Szociális Csomagküldő Mozgalmat (SzoCsoMa), – ma már több mint ezer tagja van – amely a mélyszegénységben élő, nagyrészt vidéki romákat hívatott támogatni. A szervezet aktivistái magánemberek, akik folyamatosan gyűjtenek össze alapvető élelmiszer- és ruhaadományt, azt gondosan becsomagolják, majd postára adják. Ma már a mélyszegénységben élő rászoruló családok, gyermekek százai részesülnek ebből a humanitárius segítségnyújtásból, amely számos esetben bizonyult életmentőnek. Az adományok mellett lelki támogatást, vigasztalást, tanácsadást és esetenként jogvédelmet igyekeznek biztosítani a súlyos diszkriminációt elszenvedő, mélyszegénységben, szegregátumokban élő embertársainknak.

Jó Ember Díj, 2015. Fotó: Garai-Édler Eszter

Jó Ember díj, 2015. Fotó: Garai-Édler Eszter

Kiss Anikó a társadalmi szolidaritáson alapuló tudatos közösségépítő tevékenységének elévülhetetlen érdeme van: az embereket önálló, felelősségteljes gondolkodásra, valódi cselekvésre tanítja. Ennek megtartása és erősítése érdekében magas színvonalú tevékenységet, és kitartó munkát végez.

Pécsváradi vár. Fotó: Garai-Édler Eszter.

Pécsváradi vár. Fotó: Garai-Édler Eszter.

A Káplár László emlékére alapított Jó Ember-díjat 2015. április 25-én szombaton Kiss Anikó vehette át a pécsváradi vár lovagtermében. Judit Hagner, Németországban élő magyar szobrász simogató emberi kezet mintázó alkotását a Káplár László Emlékére Kulturális Alapítvány kuratóriuma ítélt oda.

Az elismerés átadását követően az ünnepség hagyományosan a zengői bánáti bazsarózsák termőhelyén megrendezett piknikkel zárult.

A bánáti bazsarózsa. Fotó: Garai-Édler Eszter.

A bánáti bazsarózsa. Fotó: Garai-Édler Eszter.

Arany János gyönyörű sorai jutnak eszembe Anikóról: „A legnagyobb cél pedig, itt, e földi létben, Ember lenni mindég, minden körülményben!” Egy biztos: Anikó az emberi élet értelmén nem töpreng, ő aztán tudja, hogy mi az! Éppen ezért ezt az elismerést nálánál senki jobban nem érdemelhette volna ki!

Még nagyon sok ilyen Jó Embert kívánok Magyarországnak. Soha nem késő embernek maradni az embertelenségben.

Garai-Édler Eszter

*

Ady Endre: Ember az embertelenségben
„Szivemet a puska-tus zúzta,
Szememet ezer rémség nyúzta,
Néma dzsin ült büszke torkomon
S agyamat a Téboly ütötte.”

**

„SZOCIÁLIS CSOMAGKÜLDŐ MOZGALOM!

Csatlakozz!!! Miből áll?

Összegyűjtesz személyre, segítendő családra, közösségre szabottan fölösleges, háztartásotokban nélkülözhető, akár bolhapiaccon kapható tárgyakat, eszközöket. Falbontó felsorolja mi kell, de magad is kitalálod, mire lehet szüksége a szegregátumi mélyszegénységben élőknek, vagy a hozzánk hiteles közvetítőn keresztül forduló közösségeknek. A postai szállítási költség nem horribilis. Az ötlet onnan jött, hogy barátnőm elmesélte: egy szélnek eresztett volt apáca folyamatosan minden keresményét szegényeknek készített csomagok küldözésére áldozta. Engem lenyűgözött ez a lehetőség, a segítés kreativitása…

Kipróbáljuk?

Kiss Anikó: Társadalmi Falbontó”

Segíts a SZoCSoMa-nak, hogy segíthessen!
Számlaszám: IBAN: HU83 10400140-50526565-74491081
Számlavezető bank neve, címe: K&H Bank Zrt.
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
Oltalom Karitatív Egyesület tartalék alszámla (A SZOCSOMA – részére elkülönítve)
Kedvezményezett neve, címe: Oltalom Karitatív Egyesület
1086 Budapest, Dankó u. 9.
Devizanem: HUF
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
Megjegyzés rovatba: az „adomány” szó írandó

Comments are closed