Sárba tiport forradalom

2015 október 23 12:02 de.54 hozzászólás

Nincs nekünk szerencsénk, még a forradalmainkkal sem.

1848 még tartja magát úgy-ahogy, habár tanulságait annak se vontuk le, helyette csináltunk belőle egy szép, színes mesekönyvet, Háry Jánossal, Iluskával, kétfejű sárkányokkal, gonosz Hókuszpókkal, meg lánglelkű forradalmárokkal. Hogy szembenéztünk volna a tanulságokkal, bevallottuk volna a politikai melléfogásokat, szembenéztünk volna az illúziókkal, melyekért az életüket adták Klapka és Bem honvédei – olyan istenfia ebben az országban nincs. Ha itt valaki azt mondta volna, hogy a Nagy Háborút lezáró Trianoni béke durva rendelkezéseiben ott voltak 1848 bűnei a nemzetiségi kérdés kezelésében, valószínűleg kiátkozták volna, hiszen nem igazán illett a Bem-após, Klapkás, hős Kossuth-apánkos freskóra, említeni is súlyos modortalanság volt. Kossuthról sem készült kép szakáll nélkül, női ruhában, menekülés közben (ráadásul a véletlenül nála maradt hadipénztárról sem esik szó. a szerk. megjegyzése).

Hiába, az illúzió általában felülírja a valóságot.

1818 már feledésbe merült, az őszirózsás forradalom kiszenvedett, mint liba a lakodalomban. Emberfia nem meri említeni, hiszen ha valaki szóba hozza, hát kénytelen megemlíteni a gyűlölt, nyúlszájú grófot, aki a saját birtokain kezdte volna a földosztást, hogy juttasson valamit a háborúban vérét adó, a vérontásba belefáradt parasztságnak, munkásoknak, hogy legyen okuk feltápászkodni a földről, ahova lerogyni alig maradt erejük, mire hazabotorkáltak az Isonzótól, négy év harcai után. A gróf egyetlen szerepet tölthet be a magyar történelemben: ő lett kinevezve felelősnek Trianonért – a valódi felelősök által. Ez a szép szokás a mai napig fennmaradt, ma is azok nevezik meg a felelősöket saját bűneikért, akiknek lelkén száradnak a mai közállapotok.

1919 forradalmát említeni egyenesen hazaárulás-számba megy, jóllehet az alatt a négy hónap, az ominózus 133 nap alatt az a rezsim – igaz, vörös zászlók alatt – az utolsó honvédő háborút folytatta, nem is eredménytelenül az ország területi épségének fenntartása érdekében.

Ha nem ezt teszi, Debrecen, Szolnok, Hódmezővásárhely ma ősi dák városok, Szeged meg Szerbia gyöngyszeme lenne. De erről sem szabad beszélni, ahogy a Tanácsköztársaság Vörös Hadseregét vezető Stromfeldről sem, annál inkább a lováról, melyet a románok után hősiesen bevonuló Horthy különítményesei elrekviráltak, hogy a Fővezérnek legyen min bevonulni a bűnös városba, Budapestre. És a véres, ötezer áldozatot követelő megtorlást sem lehet említeni, sem a Dunába lőtt újságírókat, sem a megnyúzott papot, sem a felakasztott festőnőt, sem Orgovány élve elásott áldozatait, ellenben taknyunk-nyálunk összefolyhat a meghatottságtól Horthy említésekor.

Hogy a Trianoni Békeszerződést ő íratta alá, az senkit nem akadályoz meg abban, hogy honmentőnek tartsa. Hogy az országot a nácikhoz kötő bécsi döntések miatt hongyarapítónak gondolják, hogy a magyar zsidók százezreit elpusztító intézkedéseket a németek nyakába varrják – napi gyakorlat. De az országot megszállni kívánó kisantant elleni harcot vezető Kun Bélát természetesen lehet boldogan Kohn Bélázni, és nincs senki, aki elmondaná, hogy hülyegyerek, amikor bánatosan belebőgöd az éjszakába kiérlelt nézeteidet erről a cseppnyi országról, akkor jusson eszedbe: Kun Béla, Stromfeld, Landler nélkül éppen feleakkora lenne az ország.
Amikor meg a Székely Himnuszt porlasztod, emlékezzél egy percre a Székely Hadosztályra is, amelyik megnyitotta a frontot a románok előtt.

Hja, a történelem nem fekete-fehér ám…

Aztán a vesztett II. Világháború után Sztálin vasmarkában már csak vergődni lehetett, majd halála után elindulhatott az erjedés.

Lett Petőfi kör, az egyetemisták is elkezdtek politizálni, a munkásság is elégedetlen volt a hidegháborús állapotokkal, de a világtörténelmi körülmények is szerepet játszhattak abban, hogy ismét lett egy forradalmunk, mely 1956. október 23.-án délután kettőtől hatig tartott, mert ami utána következett, az már mindennek volt nevezhető, csak forradalomnak nem. Az eredeti követelések feledésbe mentek, megjelentek a Horthy-restauráció képviselői, kommunistákat gyilkoltak, romboltak, fosztogattak – de hát persze, egy forradalom csak távolból szép, közelnézetből leginkább hányingert lehet kapni a látványtól. Tulajdonképpen a Szovjetunió teljesített volna bizonyos követeléseket, de a kialakult helyzet miatt erre már módja sem volt, hiszen az államhatalom felbomlott, irányítás nélkül maradt, így politikai megoldás helyett törvényszerűen bekövetkezett a bukás.

Szánalmas forradalmaink egytől-egyig elbuktak, mégis azt mondom, hogy lehetett volna hasznuk.
A nemzeti összetartozás, a közös célok akár össze is kovácsolhatták volna a magyar népet, de nálunk ez valamiért soha nem sikerül.

1956 esetében a Horthy-restauráció szorította ki a demokratikus elképzeléseket, 56-ban a hazatérő nagybirtokosok, 1989 után pedig a nosztalgiázó dzsentrik és csemetéik tették lehetetlenné, hogy ez a nap a nemzet összetartozását és közös céljait szimbolizáló nap legyen. A pontot az i-re a forradalom ötvenedik évfordulója tette fel, amikor a nemzet tiszteletére összegyűlt ötven állam és kormányfő jelenlétében puccskísérletre került sor, mely nem a hatalom határozottsága, hanem a tömegtámogatás hiánya ítélt halálra.

De arra jó volt, hogy 1956 eszméjét szarba tapossa az a beteg ember, aki szeretné bizonyítani, hogy a történelem vele kezdődött.

Ma már ott tartunk, hogy az ünnepen sem a kormányfő, sem az államelnök nincs jelen, ami tulajdonképpen derék dolog, hisz nincs annál szánalmasabb, mint amikor a maffia lengeti a szabadság zászlaját.

Itt állunk ma forradalom nélkül, a hajdani forradalmárok és ellenfeleik sírjai előtt, többségüket csak az különböztette meg egymástól, hogy az egyiken egyenruha volt, a másikon meg civil, de mindketten egy szebb, jobb, demokratikusabb, békés Magyarországot szerettek volna. Ahogy elnézem, ez a vágy a fülkeforradalom után sem jött össze… Ma, amikor Rákosi pocakos szelleme itt flangál közöttünk és Horthy hangján szól a néphez, el kellene gondolkodnunk azon, hogy nem lenne-e időszerű elkezdeni levonni forradalmaink tanulságait.

Még mielőtt már megint késő lenne…

54 hozzászólás

 • Na igen. Csakhogy, akkor NÖR, azaz a nemzeti összetartozás ment füstbe, habár Orbán akkor még egy erotikus gondolat sem volt, most meg a NER ér szart se, habár a nemzet Legkisebb Közös Többszöröse pont ennek mentén osztotta meg a népet.
  Látszólag csak egy betű a különbség, nade, micsoda különbség!

 • Megemlékezésül: Egy névtelen kissrácról van szó ki 1956 nyarán többedmagammal velünk volt a Császár uszodában, hol ment a fogócskázás, a fejes ugrások, a mókázás és, hogy ki tud a víz alatt maradni a leghosszabban. Aztán jött Október 23 és újból találkoztam vele a Széna téri harcoknál. Köztünk serénykedett, nálam fiatalabb, talán 16 éves lehetett, de egy nagyon bátor, balhés kissrác volt. Egy nap a Széll Kálmán tér (Kalef) felől ruszki tankok, köztük oldalkocsis, orosz katonai motorbiciklisták közeledtek és kitört a lövöldözés és ő egy gerinclövést szenvedett. Ömlött a vére mikor beraktuk egy Pobjeda kocsi hátsó ülésére és bevittük a Városmajor utcai kórházba. Hordányon, egy tolókocsi tetején meghalt. Szó nélkül álltunk mellette és csak néztük. Őrzöm emlékét.

 • A Nemzet Gyávái

  A gyáva diktátor összefosta magát:
  népharagtól félti termetes valagát.
  Jbbbnak látta idén pocakos őkelme,
  ha meghúzza magát – mint szokta – Brüsszelbe’.

  Hol van már az ifjú, ki huszonhat éve
  úgy belopta magát nemzetünk szívébe?
  Hol vannak a régi, demokrata eszmék?
  Mind lemállott róla, mint kifakult festék.

  Tavárisi, konyec, mondta volt akkoron;
  ifjonti hevéből nem maradt, csak korom.
  S ki ruszkiknak adott nyílt ultimátumot,
  most suttyomban kötött velük rossz Pak(s)tumot.

  Érzed-e te szájhős, közelgő vesztedet?
  Tudod-e, hogy néped többsége nem szeret?
  A Kárpátok Eszét hozzák fel példának;
  lehet, odavetnek társaid prédának?

  Bajuszos bűntársad is Münchenbe ment el:
  díszbeszéd helyett most jó bajor sört rendel.
  Külföldről lesitek, mi lesz az országban?
  Lehet, osztoztok majd Pahlavi sorsában!

  Csak a Durungbajcú, ki őrzi a Házat;
  ő sem mond beszédet: micsoda gyalázat!
  Igaz, árulók ne méltassák a Hazát:
  ők okozták minden jelenlegi baját!

  Hogy Semjén hol sunnyog, arra mit sem mondok:
  helyettesként kéne, hogy tartsa a frontot!
  Harrach Péter persze beszédet mond Szobon:
  alulmúlja magát, mint szokta, gondolom!

  Nos, nagyjából ez lesz huszonharmadikán:
  távol tartja magát minden tolvaj zsivány.
  Tán jobban is járnak; jogos a félelem:
  még megismétlődhet ma a történelem!

  Elegünk van nagyon, nem kell, csak egy szikra,
  s egy emberként szállunk jogainkért síkra.
  S nem csak jogainkért: a Köztársaságért!
  Egy ismét élhető, új Magyarországért.

 • Ennek a cikknek MINDEN szava igaz…mélységesen igaz.

  ( talán csak annyit szólnék nagyon halkan hogy a darutollasok a cikkben említettnél nagyságrendekkel több jómagyarembert gyilkoltak meg. Levéltári adatok szerint cirka 25-30 000 -et és akik egyszerűen eltűntek a falvakból:kb. 200 000 ember.)

 • Igaz,hogy az örményről,a jányikról és kunpáterekről nem ír,dehát egy oldalon nem fér el egy ország sok évtizedes alávaló történelme.

 • Gyuri10:
  Ki volt az az “Örmény” ?

 • Göllner András

  Jól összefoglalta a dolgokat ez a cikk, bár az 56-ban hazatérő nagybirtokosok szerepe kissé el van túlozva, a munkástanácsok szerepe velük szemben alúl becsülve. Egy biztos, mint 1920-1945 közt, most is mi magyarok kúrjuk el esélyeinket, nem külföldiek hanem mi húzzuk ki a fenekünk alól a demokráciát.

 • Minden szava igaz. Nem tudok semmit sem hozzátenni.
  Aljas emberek aljas vezetői.
  Nagy árat fizetünk ezért!

 • Fényes cikkére.
  Már felnőtt voltam 56-ban, tehát tisztán és világosan emlékszema történtekre ( másik topikban elmondtam, hogyan kezdődött)
  Az persze, NEM igaz, hogy bármilyen földes úr visszajött volna forradalmat segíteni. Tisztán a diákság és a munkásság forradalma volt, én is ott voltam legtöbbször, de nem fegyveresen.
  okt. 23 an diákság mozdult meg, de már az országházi tűntetésnél, munkás, hivatalnok stb ezrei is ott voltak, Nagy Imrét meghallgatni.
  NagY Imrét kivégezték részvétele miatt, bár Ő csak a nép követelésére jött el.
  A forradalom elbukott, éppen úgy orosz tankok ezrei miatt, amit az áruló Kádár behívott, ( és 1848-ban más áruló), ha már forradalmakat hasonlitunk össze.

 • Geyza,
  az örmény eredeti neve: szalosján ferenc.Nem ismerős a rohadék fellengetettnek a neve?

 • orosz tankok ezrei 😀

 • Ille, ugye milyen vicces?
  De akik Budapesten éltek akkoriban azoknak nem volt az, mert a házak , emberek megszenvedték valóban!
  Távoli rokonom fiatal felesége, a pesti utcán halt meg egy golyótól, pedig csak vízért akart menni a szomszédba!

 • Fejes Endre: Mocorgó

 • Figyelni kellett volna jobban.
  Jődögéltek szépecskén visszafelé a régi földesurak.
  Meg a csendőrtollakat is kezdte lengetni a Horthyzmus áporodott szellője.

  Mostmég az is kiderühet hogy az öreghölgy davajgitárral a kézben védte itten nekünk a demokráciját.

  Gyuri10:
  NEM ismerek semmiféle szalosjánt , kiafene az ? Sohasem hallottam ezt a nevet.

 • Geyza: nebazmeg. Lehet, hogy nem személyes ismerősöd, de:
  “Apai ágon Szálasi ősei örmények voltak, akiket még Apafi Mihály telepített le a Kis-Küküllő vármegyei Ebesfalván (ma Erzsébetváros, románul Dumbrăveni). Dédapja még a Szálosján vezetéknevet használta, fia azonban már magyarra fordította a nevét”

 • Jahogya Szálasi.
  Hát azt már korábban kellett volna felakasztani.

 • Fényes István

  Kedves Figyelő. marhaságokat írogatsz és konfabulálgatsz.
  Kádár nem hívott be senkit, az oroszok itt voltak, legfeljebb kicsit ide-oda vonulgattak, Kádárt viszont kivitték Moszkvába, eleinte azt se lehetett tudni, hogy milyen minőségben.
  Hogy tájékozatlan vagy, azt elnézem, velem vitatkozhatsz is, de a tényekkel nem könnyű, én a helyedben nem erőlködnék…
  Bizony, megjelentek a Horty-rendszer nagybirtokosai, Apponyi, Festetich, Esterházy, Draskovich, volt gyárosok, horthysta katonatisztek, és a katolikus egyház is bejeletkezett.
  A nép még emlékezett rájuk, azért is maradt viszonylag csendben a magyar falu.
  Ha valamiről nem tudsz, arróűl ne beszélj, és legfőképpen ne próbáld úgy hitelesíteni a prekoncepcióidat, hogy te ott voltál.
  Hol voltál te ott?
  Ne idegelj már, kedves Figyelő!
  :O)))

 • Fényes Pityu:
  1848 szellemisége a már rendszerváltáskor elkezdődőtt errodálódni :
  Megkérdezték a nemtudom-kiket hogy milyen címere legyen a Magyar Köztársaságnak.
  A nép a Kossúth-címert akarta…természetesen.
  Mire a horthy-fan féleszű Antall Józsi és “elvbarátai” beemelték azt a Horthy-címert , ami alatt a rengeteg szörnyűség esett meg Magyarországon.
  Mintha semmi sem történt volna. Átléptek mindenen és kész.
  OTT kezdődtek a problémák amik mostanra kezdenek kezelhetetlenné válni.

 • sebestyén eszter

  Pupu minden szavával egyetértek.
  Kiegészíteném kedvenc filozófusommal, Pál Zsomborral:
  “fosunk a jövőtől, büszkén a múltra
  de hogy mi volt a múlt, azt senki se tudja
  úgy tudtuk, más bánt el velünk
  pedig mi voltunk azok, hidd el nekünk”

 • Eszter : 😀 😀 😀 😀

 • sebestyén eszter

  @Geyza,

  re 12: 33

  “OTT kezdődtek a problémák amik mostanra kezdenek kezelhetetlenné válni.” És folytatódnak is. A mostani állítólagos baloldal állítólagos megmentője egy ősmadöfös, nem is titkolja, h azokat az elveket vallja. Valamiért 2002-ben befogadta a baloldal. Végül olyan bizalmi feladatok jutottak hozzá, mint pl. NBH outsoursolta bizonyos tevékenységeit hozzá. Most pedig ő veszi meg a maradék baloldali médiumokat.
  Ő fedezte föl a fő történelem hamisító Ungváry Krisztiánt. Baloldali kormány alatt. Satsatsat.
  Ja, még egy “apróság”, az ő lobbitevékenységének a következménye Kész Zoltán….
  Kell még valamit mondanom… ? 🙁

  re 1: 14

  fent említett személynél mennyivel jobban járna bármelyik ellenzéki párt, ha ezeket a fiúkat kérné fel tanácsadónak.

 • Eszter – ez a szöveg tökéletes !
  Pontosan kifejezi a mi magyar lelkünket, tudatunkat!!!!
  Vagy inkább tudattalanságunkat?

  Még mindig nem tértem magamhoz, mert az ATV – Híradójában láttam egy összeállítást az “utca emberével” – a kérdés:
  mit ünneplünk október 23.-án ?
  Talán 8-10 vegyes korosztályú megkérdezettből nem akadt aki tudta volna mi történt akkor – az már nem is volt téma, hogy hogyan miként és mi zajlott!

  Persze, van ennek egy bővített változata ( valamelyik oldalon a neten bukkantam rá ) ahol azért néhányan már hozták a megfelelő választ – és felteszem csak a jellemzőbbeket emelte ki a kérdező amit bejátszottak a Híradóba, mégis elhűltem egy kissé!
  Fényes tekintetű fiatalok, őszes hajú idősebb asszonyok hárították a kérdést, hogy fogalmuk sincs – bár néhányan az aradi vértanúk körül keresgéltek, nem túl nagy meggyőződéssel….

 • Geyza,
  csodálkozom,hogy nem tudtad ki volt hazánk,nemzetünk vezetője. Zazi Gabi elődje a magyar ugaron.Sebaj…István megmagyarázta jobban, részletesebb adatokkal mint én ismertem.Ha most azt fogod írni,hogy nem tudod ki a zazi akkor tényleg megharagszom.

 • Nemvagyok egy nagy Petőfi rajongó, de néhány verse tetszik.
  Viszont bebizonyosodott, hogy mint jövőbelátó csapnivaló volt..
  Ugyanis azt írta, hogy ” Hol sírjaink domborulnak, unokáink leborulnak”..
  Hát…nem.. Az unokák rákuporodnak a sírokra, és lesqarják…

 • ÁÁáááá….Gyuri10…Tudatlan vidéki fémmunkás vok.
  Írni-olvasni is alig tudok..

 • Eszter:
  Én már nyugodt vagyok a “baloldal” miatt.
  Memmondotta Laciúr odaátról, idézem :
  ” Istennek terve van a FIDESZ-szel. Éspedig az , hogy a FIDESZ eltakarítsa az MSzP-t az igazi liberális baloldal felemelkedésének az útjából. Mert jelenleg ennek legnagyobb akadálya maga az MSzP.”

 • Kész Zoltán annyira súlytalan, hogy még csak nem is haragudhat rá az ember: van – nincs, majdnem mindegy!
  Megjelenésében, hanghordozásában, szerepléseiben de főleg elképzeléseit, és tényleges politikai tevékenységét illetően abszolút jelentéktelen személy.

  Nem tudom ki találta ki – de rosszul tette !

  Próbáltam rájönni, ki az ősmadöfös aki most a baloldalt mentegeti – egy ilyenről tudok ( Debreczeni) de az nem igen vásárol médiákat, – aki meg ezt tenné, az tudomásom szerint nem volt madöfös!
  Bár, engem már semmi meg nem lep, akár lehetett is.

 • Geyza,
  nem rovom fel ellened,hogy ennyire nem ismered a haza sírásóit. A mindenkori és minden oldali magyar kormányok mélységesen hallgattak ennek a félresikerült,balsors tépte népnek a bűneiről.A bűnözők egy részét,akiket már nem lehetett fényesíteni felrántották.Sokszor a bűnrészesek.Majd évek múltán szép,maffia stílusú újratemetést rendeztek.Adtak a népnek könnyes,mell dagasztó,újszittya identitást. Minden nemzetnek szüksége van egy kifényezett ethoszra.Akkor is ha fényezhetetlen.

 • Nembaj Gyuri10 , minden TESCO-ban lehet kapni gazdaságos rozsdamarót. Az tán segít valamennyire.

 • Geyza,
  nekem is van valamelyes anyagismeretem a vasszakmában.A rozsda lemarása után sem lehet fényezni,mert nagyon rücskös marad a felület különösen,ha puh(ány)a fémről(sic…)van szó.

 • Fényes István

  2015 október 23
  12:30 du.
  kedves Fényes István!ű
  Azt hiszem, kettőnk közül, mégis Te vagy az alul informált.
  Váltoaztalnul, nincs logikai lehetőség arra, hogy az állitásod megtörtént, mert a forradalom és annak “győzelmi” állapota, összesen 10 napig tartott.
  Ez az idő NEM elég arra, hogy mindazok visszajöjjenek és bármit tegyenek akikről írsz.. Nov. 4.-én az oroszok leverték a forradalmárokat és először Gerőt, majd Kádárt tették a kormány élére.

 • sebestyén eszter

  @Besancon,
  a fedőtevékenysége: tévés műsorvezető. komoly. + ud-bortányban felszínre került.

 • sebestyén eszter

  @Geyza,
  és ez még így lesz egy darabig. bár tóbiástól eléggé retkes attila déjà vu-m van.

 • Eszter:
  kb 20-25 év…

 • sebestyén eszter

  @Geyza,

  Az igazán szomorú az, h ennek örülni kell. Mert még mindig jobb, mint így:

  Tóth Bertalan (a szocik új felfedezettje vagyok, de az ország nem ismer) – miniszterelnök

  Szigetvári Viktor (én nem drogozom, mint Deutsch Tomi, csak a Hírt tv kamerája előtt) – miniszterelnök-helyettes

  Szabó Rebeka (anyám, akinek nem mondom meg a nevét Gyurcsány seggéből került elő, de péemes vagyok) – miniszterelnökséget vezető miniszter

  Juhász Péter (csak két jogerős ítéletem van, a harmadikat megúsztam, mert Lázár János eltüntette a papírokat) – belügyminiszter

  Vajda Zoltán (enyém a fél gozsdu udvar, de a jelenleg ügyeletes elmúlt 25évező vagyok) – emberi erőforrások minisztere

  Kónya Péter (én voltam a szuper felderítő, de a csúnya kövér laca a mezőgazdasági bizottságba száműzött) – földművelésügyi miniszter

  Demeter Márta (már másodéves vagyok a zrínyin, de nincs időm bejárni, viszont szeretek biztonságpolitikáról baromságokat beszélni) – honvédelmi miniszter

  Teket Melinda (csak azt a kisebbségi mivoltomat vállalom fel, ami érdekemben áll, a többit letagadom) – igazságügyi miniszter

  Hajdú Nóra (a férjem diplomata, ezért veszem a bátorságot, h pártom fő külügyére legyek, a többi le van szarva)- külgazdasági és külügyminiszter

  Pápa Levente (Csányival még jóban vagyok, de Gordont már jobban szeretem/ezt mutatom) – nemzetgazdasági miniszter

  Vona Gábor (bevettek a csapatba, hagynak lopni az eus-s forrásokból, h övék legyen a hatalom) – nemzeti fejlesztési miniszter

 • Fényes István

  Kedves Figyelő, Gerő szóba sem került, akivel kevered, az Münnich Ferenc.
  Ami meg a Horthy-restaurációt illeti, nem írtam sehopl, hogy Horthy bevonult fehér lovon Hegyeshalomnál, talán ideje lenne megtanulnod azt kiolvasni egy szövegből, amit más ír, nem pedig azt, ami passzol a prekoncepciódhoz.
  :O)))

 • Figyelő,
  4 ember is számításba jött volna, de Kádár volt a nyerő:

  https://ia802508.us.archive.org/17/items/MoldovaGyorgy-kadar-1kotet/MoldovaGyorgy-kadar-1kotet.pdf

  168-169-oldal

 • Vigyázá Eszter , me megenn magamra burittom kofimat.
  ( Röhögés okán )

 • Nem baj Gyuri10, előtte bekennyük egy kis sárral. Aztán smirglit neki.

 • sebestyén eszter

  @bonhomme,
  köszi. 🙂 Akkor én idéznék is belőle (megjegyezve azt, h amit M.Gy. összeszedett, nyilvánosan elérhető forrásokból van.)

  “Mindenképpen egy új első embert kellett állítani. Kádár János jelölésétől többen is óvakodtak, túl frissen éltek bennük a felkelés alatt tett forradalmi és nemzeti tartalmú megnyilatkozásai. így Münnich személye került előtérbe, Hruscsov barátja és fegyvertársa – egy katonai főiskolára jártak, egy sátorban aludtak, és moszkvai nagykövetként is már nyílott lehetőség felfogásának megismerésére”

  “Kádár János szíve mélyén azzal az illúziójával is nehezen tudott leszámolni, hogy a magyar nép tudatában van a felszabadulás óta eltelt több mint egy évtized vívmányainak, és ezek védelmében szembeszáll majd a jobboldali restaurációs törekvésekkel. Mint már említettük: nem érezte képesnek magát az első ember posztjának betöltésére – érdekes megfigyelni, hogy gyenge képességű vezetőket sohasem gyötörnek hasonló kételyek. Hruscsov és a szovjet pártvezetés lankadatlanul agitálta Kádárt, fel kellett ismernie, hogy a kérdés már eldöntetett. Mindvégig tisztázatlan maradt ugyan, hogy vendégként vagy fogolyként tartózkodik a Kremlben, de azt biztosra vehette, hogy ha véglegesen nemet mond, ő lesz a majdan minden bizonnyal bekövetkező Nagy Imre-per másodrendű vádlottja.”

  “Végül is Kádár János november 3-án este, alig néhány órával a fegyveres szovjet agresszió kezdete előtt szánta el magát az igenlő válaszra. A támadás enélkül is bekövetkezett volna, megint csak Aczélt idézem: >>… A drámai szituációt jelzi, hogy két csapat volt elő- készítve, hogy valamelyikük majd behívja a szovjeteket. Az egyik a pártközpontban volt Moszkvában -Rákosi és Gerő, a másik Kádár és Münnich volt a Kremlben.<<"

  "November 4-én öt óra öt perckor Münnich Ferenc egy nyílt levelet olvasott fel a magyar néphez intézve. Bejelentette, hogy Apró Antal, Kádár János, Kossá István valamint ő maga, valamennyien a Nagy Imre-kormány volt tagjai, 1956. november 1-jei hatállyal kapcsolatukat megszakítják a nevezett kormánnyal és kezdeményezik a Magyar Forradalmi MunkásParaszt Kormány megalakulását. A testület alig néhány tagból állt. Kádár János szerepelt miniszterelnökként, helyettesének, Münnich Ferencnek a kezébe került a belügyi és honvédelmi tárca…"

  "Münnich mint honvédelmi miniszter csatlakozott a Budapestet ostromló szovjet csapatokhoz. Kádár János egyelőre Szolnokon maradt, neki kellett megszervezni az új kormány működését."

  Hát, így… Utolsó bekezdésről a Biszku-per kapcsán MAI (!) KÚRIA határozata szerint IS így történt a tanúvallomások alapján.

  Mindez csak azért érdekes, mert minden forrás alátámasztja, h sem Kádár sem Biszku…

  Viszont rendszerváltásnál Nagy Imre lett a hős.
  És még ma is, az ún. KG-Béla ügy kellős közepén is Nagy Imre az ellenzék hőse.

  Senkit nem zavar az, hogy ugyanazért, amiért Kovács Béla bűnös, addig Nagy Imre az isten.

  Így a végére csak a szokásos: "furcsán bekötött nemzet, ez a szédült nép mi vagyunk a tábor és az ellenség (…) megbűnhödte már e nép az összes ötletét"

 • sebestyén eszter

  @Geyza, bocs… 🙂

 • Fényes István !

  Helyettem is írtad. Minden szava a hiteles történelem.
  Ráadásképpen a stílusod még meg is fűszerezi, könnyen érthetővé teszi ezt a nehéz falatot.
  Amit Landlerékről és Horthyékról írsz, a fél-Magyarországról, az pedig a mai magyar közönség számára egy leleplező detektívregény, mert ők ezt ma is fordítva látják. Az előre, 25 éven keresztül beléjük plántált Horthysta propaganda mély gyökerei a szívüket is behálózta. Nekik 56. is “attól az ázsiai hordától* mégiscsak elszenvedett totális vereség” revánsa lett volna… Ma is ebben élnek, de ezt a hazugságot akarják fosszilizálni a jövő ifjúság lelkeiben is.

  Köszönöm a precíz munkádat: >V<
  ˙

  *Az ázsiai horda: az 1941-44-es, harcra buzdító plakátok falragaszok szövegéből idézve…
  (de már itt, Figyelőtől is hallottuk-olvastuk)

 • sebestyén eszter

  @voronyezs,
  na, végre vmiben egyetértünk.

 • Fényes István

  2015 október 25
  3:35 de.
  Kedves Fényes István én sem írtam amiről ebben ír, arról írtam,, hogy a Horthy korról szó sem volt, eszünkbe sem jutott. Két dolgot akartunk az orosz csapatok kivonulását és Rákosi leváltását, aki kiszólgálta a szovjetet, nem a magyar érdekeket.

 • Fényes, ismétlem: Ahogy írtam, 10 nap alatt, amig a forradalom győstenek tartotta magát, NEM jött vissza semmi főldesúr, vagy ehhez hasonló-

 • voronyezs

  2015 október 26
  6:02 de.
  Félelmei, abszolut feleslegesek! A Horthy kor “tanitványai”, aki még él, 80-90 évesek és örülnek hogy élnek!
  Nem hinném, hogy bármi befolyást tudnának gyakorolni a mai magyarokra.

 • sebestyén eszter

  2015 október 25
  10:58 de.
  Kedves Eszter, információid nem tudom honnan erednek. Saját tapasztalatom, ahogy feljebb már megírtam. Nagy Imre a forradalmárok erőszakos kérésére csatlakozott és őt akarták m.elnöknek. Közben Kádár János, aki szinten akart m.elnök lenni, elárulta Nagy Imrét és behívta az oroszokat.
  Minden más híresztelás, forrás hazug. Ez történt, és Kádár volt az aki Nagy Imrét kivégeztette. A magyar NÉP emlékében így él ez a kor, minden ellenkező vélemény ellenére!

 • Olvasnivaló.
  Figyelőnek ajánlom leginkább, márcsak azért is, hogy elhigyje, már a Forradalom másnapján megjelentek az orosz tankok Budapesten..

  http://www.viszavzsodor.blogspot.ca/2012/04/forradalom-kronikaja_22.html

 • hát, ez az. Sajnálatos, hogy a magyar nép emlékezete kissé szalajt, mint a Riga-lánc 🙂 Amúgy mintha Kádár abban az időben nem is lett volna itthon…az oroszok meg ki se mentek, csak átcsoportosultak…szar ügy az emlékezet, ha vész 🙂

 • Judith Kopacsi

  Hazatérő nagy birtokosok? Tucat számra az osztrák határon túl várakozó Horthy tisztek? Enyhén szólva is tulzás pláne, amikor az átlagember a pesti utcán egyáltalán nem óhajtotta vissza a Horthy rendszert. Ezzel próbáltak évtizedeken keresztül manipulálni Kádár hívei, nem sok sikerrel. Szerencsétlen Pálinkás vitte el a balhét, aki persze hirtelen Palavichini herceggé vedlett vissza, aki állitólag csak azért szabaditotta ki Mindszentyt, hogy mindjárt visszaszerezze neki a katolikus egyház vagyonát is. Mérhetelen marhaság. Egy szó sem volt igaz belőle.

 • Judith Kopacsi

  Eszter, megmagyaráznád, hogy pontosan mit értettél ez alatt?
  “Senkit nem zavar az, hogy ugyanazért, amiért Kovács Béla bűnös, addig Nagy Imre az isten.”

  Tudtommal senki nem istenitette Nagy Imrét, azt viszont látom hogy Kádár Jánost igenis istenititek. Látom, hogy nagy kuszaság van még az agyakban ezekkel az emberekkel kapcsolatban.

 • Judith Kopacsi

  Miért van az, hogy én akárhányszor olvasok 56-os ellemzést Fényes Istvántól, csakis a hirhedt Fehér Könyvből látom őt idézni?

 • Köszi Judith a válaszaidat, helyettem is kiálltál az igazságért!

 • Falusi, köszi! Nagyjából hitelesnek tűnt a beszámoló, csak még alaposabban kell elolvasnom.

Leave a Reply


Trackbacks

This site is protected by Comment SPAM Wiper.