Asperján György: Levél Radnóti Miklóshoz

2016 április 13 7:32 du.111 hozzászólás

Asperján György — József Attila-díjas magyarországi író — a napokban felkereste a Kanadai Magyar Hírlapot és közlésre ajánlotta “Levél Radnóti Miklóshoz” című versét. Továbbá a költő jelezte, hogy a jövőben is szívesen közölne jegyzeteket, illete prózát is lapunkban. Üdvözöljük a KMH virtuális hasábjain Asperján Györgyöt!

*

Radnóti Miklós

Radnóti Miklós

Levél Radnóti Miklóshoz

Közeli lett itt bármiféle távol,
ahogy üzensz az elnémult halálból:
a szögesdrótok már bennünk feszülnek.
A kóros eszmék látszólag elültek
Európában, rendel béke fénye:
azoké, kiknek ügyes leleménye
az új rend, mely ó-törekvést kiszolgál:
egyenlők között szalutál a bolgár,

polák, magyar, tót, rác, s persze a többi,
ki az új parancsnak rongyát felölti.
Tudjuk, elvileg történelmi kényszer,
mely teli gátlással, nemzeti félsszel.
Kis nép, pöfeteg nacionalizmus,
csak egymást szennyező a pernye-virtus;
helyi kiskirályok, helyi uralmak
lelket, eszmét és javakat uralnak.

Cifra takarónak kell közös érdek,
átlátszik rajta: ki nem sérti, sértett.
Nincs más út, ez meg önzéstől göröngyös,
ki szabad, kalitkába zárva röpdös;
határokon átvánszorog a válság,
szegényekre úgy uszul, mintha várnák.
Kik tehetetlenül láttak előre,
tudták, hogy mindent felül ír a tőke.

Hirdeti s nem ismeri a kegyelmet,
lehányja az erkölcsöt, a szerelmet,
szívünkbe és ágyunkba befekszik,
törvénye szerint betölti a kedvit.
Mit jónak lát s enged, az a szabadság –
óvja, őrzi villanypásztor a marhát.
Egymást tapossuk összezavarodva,
eszmélni menekülünk már a rosszba. –

Itthon vagyunk, nincs hova visszatérni.
Folytonos veszélyben vérzik, ki férfi.
Amint teheti, elmerül a vágyban,
hazát ölel örökre megtaláltban,
ha dúlt lelkében érték még a hűség,
s nem álma: másik nő karjai hűtsék.
Úgy érzi itt sok, kit sorsa leltároz:
a kétszerkettő józansága káros.

Asperján György

111 hozzászólás

 • Radnóti Miklós
  NEM TUDHATOM

  Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent,
  nekem szülõhazám itt e lángoktól ölelt
  kis ország, messzeringó gyerekkorom világa.
  Belõle nõttem én, mint fatörzsbõl gyönge ága
  s remélem, testem is majd e földbe süpped el.
  Itthon vagyok. S ha néha lábamhoz térdepel
  egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom,
  tudom, hogy merre mennek, kik mennek az uton,
  s tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon
  a házfalakról csorgó, vöröslõ fájdalom.
  Ki gépen száll fölébe, annak térkép e táj,
  s nem tudja, hol lakott itt Vörösmarty Mihály;
  annak mit rejt e térkép? gyárat s vad laktanyát,
  de nékem szöcskét, ökröt, tornyot, szelíd tanyát;
  az gyárat lát a látcsõn és szántóföldeket,
  míg én a dolgozót is, ki dolgáért remeg,
  erdõt, füttyös gyümölcsöst, szöllõt és sírokat,
  a sírok közt anyókát, ki halkan sírogat,
  s mi föntrõl pusztítandó vasút, vagy gyárüzem,
  az bakterház s a bakter elõtte áll s üzen,
  piros zászló kezében, körötte sok gyerek,
  s a gyárak udvarában komondor hempereg;
  és ott a park, a régi szerelmek lábnyoma,
  a csókok íze számban hol méz, hol áfonya,
  s az iskolába menvén, a járda peremén,
  hogy ne feleljek aznap, egy kõre léptem én,
  ím itt e kõ, de föntrõl e kõ se látható,
  nincs mûszer, mellyel mindez jól megmutatható.
  Hisz bûnösök vagyunk mi, akár a többi nép,
  s tudjuk miben vétkeztünk, mikor, hol és mikép,
  de élnek dolgozók itt, költõk is bûntelen,
  és csecsszopók, akikben megnõ az értelem,
  világít bennük, õrzik, sötét pincékbe bújva,
  míg jelt nem ír hazánkra újból a béke ujja,
  s fojtott szavunkra majdan friss szóval õk felelnek.

  Nagy szárnyadat borítsd ránk virrasztó éji felleg.

  (1944)

 • Hát ez gyönyörű!

 • Figyelő: Űbereled?
  Azthiszed csak te jártál általánosba ?

 • Figyelő!

  A Nem tudhatom-ot még 1944. januárjában írta a költő. Akkor még nem ábrándult ki teljesen a hazafias ideáiból, mint később, augusztus, szeptemberben, amikor már ennek komoly jelei mutatkoznak, illetve kénytelen belátni, bizonyos realitásokat erről a hazáról. Ilyen “realista” költői vallomás a Levél a hitveshez – Bori noteszben – ott “Lager Heidenau, Zagubica fölött a hegyekben”, ahol már “mint hűvös hullám: a 2×2 józansága hull” Rá. Javaslom figyelmesen végigolvasni mindkét verset a maga által idézettet és az általam említettet is.
  Rá kell szegénynek döbbennie, hogy e tiszta szívvel magáénak vallott haza és nép Őt – és társait – nem tartja a magáénak és bár az a reménye teljesül, miszerint “teste is majd e földbe süpped el” valószínű, azonban az is majd teljesen másképpen történik majd, mint azt oly sok költői álmában, még néhány hónappal korábban is megálmodta. A Levél a hitveshez-ben már nagyon is sejti, hogy majd a Magyar Királyi (nemzeti) Hadügynek a munkaszolgálatosok “őrzésével” és hajszolásával megbízott katonai keret személyzet dobja majd sokad-magával együtt egy út melletti hevenyészett tömegsírba már ugyanannak az évnek októberében…

  E váteszi látomást mutatja a halott költő zsebében meglelt Bori Notesz fedelére 5 nyelven sajátkezüleg felírt prózai üzenete is:

  “EZ A JEGYZŐKÖNYVECSKE RADNÓTI MIKLÓS MAGYAR KÖLTŐ VERSEIT TARTALMAZZA. KÉRI A MEGTALÁLÓT, HOGY JUTTASSA EL MAGYARORSZÁGRA ORTUTAY GYULA dr. EGYETEMI MAGÁNTANÁR CÍMÉRE…”

  Kedves Figyelő! Ha egy módja van rá szerezze meg a Bori Notesz kézírásos és nyomtatott változatát: Helikon 1974. Biztosan másképp fog viszonyulni forma és tartalom viszonyához, mint azt eleddig tette…

 • kieg.

  A Magyar Királyi Hadügy ………… . g y i l k o s . kerete…

 • Nekem megvan Radnóti összes verse. Abban több vers is van a munkatáborban írottak.Nem láttam haza ellenes verset.
  Ami meg a megőlését illeti , életrajza alapján, német nácik lőtték le sok társával együtt a német határnál.

 • Geyza, mikor én általánosba jártam, nem tanultunk Radnótit. Horthy korban volt és eleminek hívták.
  Én tartottam a Kanadai Magyarságtudomány Társaság keretében egy konferemnciát Radnóti Miklósról, 2004-ben Winnipegben, az egyetemen.

  Ezért ismerem munkásságát és életét.

 • Figyelő,
  nem erkölcsös visszaélni egy óriási tehetségű,naivitásában a “hazaszeretetét” megörökítő költő versével.Annak a hazának a szeretetét,melynek pribékjei néhány hónappal később merő szittya passzióból Bórban gyilkolták meg társaival,többek között a 37 éves nagybátyámmal együtt.Klárika,egyre jobban úgy nézel ki,hogy hivatásszerűen űzöd a szidolozást.Egyre jobban hasonlít Rád a haza és Te pedig a hazádra. Így együtt nem vagytok egy szívderítő látvány.Talán Te elviselhetőbb vagy!?Elég a szerecsen mosdatásból! Nálatok minden szavatok hazugsággal alapozódik meg?

 • FORTIMBRAS
  Olvastam az emlitett műveket. Igen, valóban egy kis fűzetben irta verseit, holtestén, a zsebében találták meg a fűzetet.

 • Figyelő nem tudsz semmit Radnótiról.
  De nincs is rá szükséged.
  Te is csak egy irodalmi sznob vagy mint Tóth vagy Brainless Marcsi

  Radnóti halála jól dokumentált történet, nyugodtan lehet ebben a kérdésben támaszkodni a Wikipédiára,
  tehát onnan idézek most :

  “A már járni sem tudó költőt a győri kórházba irányították. Mivel a várost a szövetségesek éppen szőnyegbombázták, így rengeteg súlyos sebesült és halálos áldozat lett a romok alatt. Emiatt az intézmény nem tudta fogadni, elküldték. A beteg munkaszolgálatosokat – köztük Radnótit – egyetlen győri kórház se fogadta be.[12] Halálának pontos körülményei nem teljesen ismertek, de egyes források szerint Marányi Ede honvéd alezredes parancsára, Tálas András hadapródőrmester ötfős kerete 1944. november 4-én vagy november 9-én Abda község határában lőtte le a végsőkig kimerült Radnóti Miklóst, 21 társával együtt.[13] A negyedik Razglednica sorai „Tarkólövés. – Így végzed hát te is…” az ő végzetét is előrevetítették. Az áldozatokat a Győrhöz közeli Abda község határában tömegsírba temették.

  Holttestét, illetve annak (Szemenyei-Kiss Tamás szerint) feltételezett darabjait 1946. június 23-án exhumálták, ekkor találták meg zubbonya zsebében a noteszét (az ún. Bori noteszt), benne utolsó verseivel.”

  EZ a legvalószínűbb változat , a németek kuvvául nem foglalkoztak a Magyar Hadsereggel vagy annak egyes részeivel.

  Szaal NE költsél , NE szépítsed a dogot. Derékmagyaremberek ölték meg, ahogy soktízezer másikat is.
  Akát tetszik neked akár nem.

 • Gyuri, bár megfogadtam, hogy nem válaszolók, sértegető, igazságtalan írásaidra, de most kivételt teszek. Te miért NEM írtad be Radnóti versét, előttem és helyettem?
  Bemutava a helyi olvasóknak kitűnő tehetségét?!
  Én is éltem a náci időkben, éppen úgy mint Radnóti, mégsem vagyok magyar ellenes, akárcsak Radnóti.
  Máshol már írtam arról magyar alja népről, ami sajnos volt és van mindig.-Persze MINDEN nemzetnek van ilyen alja népe, kiderült ez Európában 1944-ben. A német,a francia, olasz nép között is volt elég sok. A magyarnál is volt.De nem jelenti azt, hogy mindenki olyan! Radnóti ezt nagyon jól tudta 1944-ben is.
  Gyönyörű verse erről tanuskodik.

 • Figyelő,
  mint mindig,most is van egy kis féligazad is.Azonban Radnóti 1944 januárjában még nem tudhatta,hogy”keresztény”volta ellenére sem lehet”MAGYAR”egy zsidó eredetű ember.Ezt annak idején a szittya pribékek jobban tudták.
  Az pedig elég kevés értelemre valló kérdés,hogy miért nem írtam én be Radnóti versét.Elég hosszú ideje ismersz már(levelezésből)ahhoz, hogy tudjad,hogy kissé averzióval vagyok az agyonmagyarok iránt. Az hogy az én családomnak is egy nagy részét magyarok gyilkolták meg és hogy én is megszenvedtem a magyar nácikat és gyilkosságaik következményeit még sok éven át, nem ok rá,hogy szeressem a gyilkosok népét. Akkor sem ha a sors fricskájából ott születtem és nyelvüket is tudom.A németekre sem lehet mindent rákenni.A németek nagyrészt világhatalmi aspirációból és parancsra gyilkoltak.A magyarok gyűlöletből és élvezettel.Nem 1944 április 19 étől kezdve.
  Most folytathatod a szidolozást és a lelkizést!

 • Gyuri, olvastad az előbbi beirásomat, vagy nem?Írtam az “alja népről” is.
  Géyzának is ajánlom olvasásra.

 • Geyza
  2016 április 14
  10:26 de.

  A Holokauszt Múzeumban ezt írják:

  “A bori bányákat 1944 augusztusában kezdték kiüríteni a visszavonuló németek. Radnóti a központi (Berlin) táborba került. A szadista Marányi Ede alezredes parancsnoksága alatt álló lágerben gyakoriak voltak a verések, fenyítések. Kivégzések is előfordultak. A tábort két csoportban evakuálták. A költő a második lépcsőbe került, de hitelt adott a híresztelésnek, hogy a táborban maradókra a kivégzés vár. Ezért elérte, hogy az első csoporttal, szeptember 17-én hagyhassa el a lágert. A második lépcsőt nem sokkal később jugoszláv partizánok felszabadították.

  Az első lépcsőben útnak indított bori munkaszolgálatosokat Magyarország felé hajtották. A menetben vánszorgókat ütötték verték, sokukat lelőtték. “Bolond, ki földre rogyván fölkél és újra lépked,/ s vándorló fájdalomként mozdít bokát és térdet” -írta Radnóti még mindig nála lévő füzetébe. Október 7-én éjjel SS-alakulatok több száz munkaszolgálatost lőttek agyon Cservenkánál. Radnóti nem volt köztük, és a későbbi, ósziváci mészárlásnál is elkerülte a halált. Bajtársát, Lorsi Miklós hegedűművészt ekkor végezték ki. Utolsó versét valószínűleg ez ihlette: “Mellézuhantam, átfordult a teste/ s feszes volt már, mint húr, ha pattan./ Tarkólövés. – Így végzed hát te is, -/ súgtam magamnak, – csak feküdj nyugodtan./ Halált virágzik most a türelem. – /Der springt noch auf, – hangzott fölöttem. / Sárral kevert vér szárad fülemen.” A költemény profetikusnak bizonyult. A nyugati határra érve a költő a végkimerüléssel küzdött. Miután egy győri kórház nem volt hajlandó őt és néhány társát befogadni, november 9-én Abdánál őrei kivégezték. A füzetet a háború után, az áldozatok exhumálása során találták meg.”

 • gyuri10
  2016 április 14
  1:42 du.

  Parancsra gyilkolt az a német SS, aki a tűzbe dobta a zsidó gyerekeket, és azt mondta, hogy Ma is tettem valamit a hazámért? Nem a mundért védem, de gyilkolási skálán a magyarok még akkor is a hátsó fertályban vannak, ha belevesszük a kalandozásokat. Horvátországban ráugrottak a koncentrációs táborok foglyainak mellére meg kivágták a szemüket.

  Sztójay Döme, Hóman Bálint és a hozzájuk hasonló szégyenfoltok inkább cinikusak voltak, mint szadisták.

 • Hogy a vershez is írjak valamit.

  Nekem a második résznél a tőke büdös szája jut eszembe és József Attila. Az eleje inkább szól Radnótihoz, ahol a nacionalizmusról van szó. A “cifra takaró” az EU lenne, de mi baja van vele a költőnek? Az első két versszak Orbánról is szólhatna, azzal a sok szögesdróttal.

 • Klárika,
  tudom,hogy tisztességes ember vagy.Csupán vannak dolgok Nálad, amiket nehéz felfognom.Nehéz megérteni és sajnos nem találok értelem szerű,megfelelő magyarázatot sem.Nem vagyunk ellenségek,de barátok sem.Igaz vagy nem de két különböző világban élünk,akkor is ha sok mindenben azonosak is lehetnénk.Nekem 60 éve az első naptól van a valódi hazám.Te pedig örök életre a hazátlanságot választottad.Nem irigyellek!

 • Figyelő,

  Radnóti nem a német birodalom, hanem éppen annak a hét-nyolc hónappal korábban még “Nemtudhatom-haza” foglya. E tényre e vers sorok döbbentik rá, illetve mondatják ki vele őszintén…
  Az idealizált múltból – és jövőből is – kénytelen átvetkőzni az immár realizált jelen, a 2×2 valóságába: az őt őrző
  >fegyvertől és hatalomtól nyugodt férfiak<-tól, azaz
  a "saját honfitársaitól" kell majd elfogadnia a kivédhetetlent, a közelgő . t a r k ó n l ö v é s . v a l ó s á g á t.

  "…
  csodákban hittem, s napjuk elfeledtem,
  bombázórajok húznak el felettem,
  szemed kékjét csodáltam épp az égen,
  de elborult s a bombák fenn a gépben
  zuhanni vágytak. Ellenükre élek,-
  s fogoly vagyok. Mindent, amit remélek
  fölmértem s mégis eltalálok hozzád;
  megjártam érted én a lélek hosszát,

  s országok útjain; bíbor parázson
  ha kell, zuhanó lángok közt varázslom
  majd át magam, de mégis visszatérek;
  ha kell szívós leszek, mint fán a kéreg,
  s folytonos veszélyben, bajban élő
  vad férfiak fegyvert s hatalmat érő
  nyugalma nyugtat s mint egy hűvös hullám
  a 2×2 józansága hull rám."

  .

 • Figyelő:
  Neharagudj de a tegnapi nap óta, a tegnapi felháborodásom óta nem olvaslak.
  Ha látom hogy nekem írsz és nem hoszabb négy sornál, akkor átfutok rajta.

  Tudod..én úgylátom vannak igazságaid , de nem kutatok utáuk tovább.

 • FORTIMBRAS
  Igen szép ez is, különben, nagyon szeretem a Fannyhoz, feleségéhez írt verseit!
  Olvastam, hogy Fanny nemrég halt meg, ő hűséges maradt Radnótihoz, haláláig.!

 • gyuri10
  2016 április 14
  4:40 du.

  Az Obama-adminisztráció új országjelentésében nagyon fölháborodott azon, hogy ma Magyarországon mekkora az antiszemitizmus, majd három sorral lejjebb közölték, hogy nem vernek zsidókat az utcán és zsinagógát is szabadon lehet építeni. Orbánnak nem is kell barát, mikor ilyen ellenségei vannak! 🙂

  Ha a külhoniak csak ilyen politikai segítséget tudnak adni nekünk, mint te, akkor köszönjük, de inkább nem kérjük. Ezúton jelezném, hogy ma Magyarországon mindenki veszélyben van származásától függetlenül, aki az oktatás és egészségügy karmaiba kerül. De mint már máshol kifejtetted, ez számodra elhanyagolható tényező.

 • Halnak szépen a kórházakban !
  A betegüktől független,ott kapott fertőzések miatt.
  MA Magyarországon kórházba kerülni közvetlen életveszély.

 • hazai lámpa

  2016 április 15
  10:24 de.

  Kedves hazai lámpa!
  Sajnos, a külföldön élő vagy járó balos magyarok hiresztelnek mindnféle rágalmat, a magyarok ellen. Ezt figyelembe kell venni!
  Ennek köszönheti a magyar kormány, főleg Orbán, a kűlföldön terjedt rossz hírét is!

 • Figyelő
  2016 április 15
  11:47 de.
  Két roppantegyszerű kérdésem nőtt..
  1. Honnét tudod, hogy “balosok”?
  Tábla van rajtuk, jelvényt viselnek, vagy a homlokukra van tetoválva? (Bokros Lajos, Jeszenszky Géza pl neked balos?)
  2. Honnét tudod, hogy rágalmak?
  Saját bevallásod szerint alig olvasol hazai sajtót, mégis megfellebbezhetetlen, sommás véleményed van a hazai ügyekről…
  Ps. Egyszerű a te világod…

 • Falusikám:
  FIGYELŐ biztos forrásból tudja,hogy a külhoni demokrációk hazai nagykövetségének a sajtó-attasséi, akik kiválóan beszélik a magyartot és az a munkájuk hgy minden lapot átnézzenek, azokból sűrített kivonatot készítsenek és aztán letegyék a nagykövet asztalára , hogy aztán ő értesíteni tudja a küldő ország külügyminisztérimát az állomáshelyén lévő dolgokról, hogy aztán az adott külhoni külögyminiszter , vagy egy beosztottja az adott ország kormányának elmondja mik is vannak itt.

  Na szóval.
  Ez a nagyokos FIGYELŐ biztos forrásból tudja , hogy ezek a sajtóattassék büdös komcsik mind. Azé terjesztenek rólunk hazugságokat. Becsapják Mr. Obamát és Frau Merkelt.

 • .falusi

  2016 április 15
  12:45 du.
  Kedves falusi, ha hiszed, ha nem olvasni még tudok!
  Az ellenzék, mai viszonylatban balos, ha tetszik , ha nem.
  Szeretnék Orbánt és kormányát megbuktatni és az ő embereit (bárki legyen az!) a kormányra űltetni!
  nem tegnap születtem, ezt te is tudod!

 • Különbség az a kanadai és magyar politikában, ha valakit megválaszt a nép, 4 évre. azt a kandai elfogadja és várja , hogy legközelebb az őú jelőltje győzzőn és kerüljön a kormányra.
  A magyar meg a vesztes oldalon, 4 évig mást sem tesz, mint piszkitja, lehordja és mindenféle győlőlettel tele híreket terjszt a kormányáról!

 • Sajnos ez a verejtékes plágium durva paródiája az eredetinek, ezt Radnóti kikérné magának, mert igaz hogy csak kényszerből lett magyarrá, de ez már valószínű Neki is kiverné a biztosítékot!

 • hazai lámpa,
  én fordítanék:akinek ilyen barátai vannak ,mint ti,ellenségre már nincs is szüksége.

 • Figyelő
  2016 április 15
  11:47 de.

  Nem fogsz örülni, de én is szívesen kelteném a rossz hírét Orbánnak, ha ismernék külföldieket. Az a legkevesebb, hogy antiszemitákat ünnepel és olvas a kormány. Rosszabb, hogy nap mint nap azt hallgatjuk, hogy az ellenzék Soros Gyuri bácsi meg a háttérhatalom megbízottja. Ez ellen szólaljon föl az Obama, ne a szoborállítás ellen!

 • Geyza
  2016 április 15
  11:17 de.

  Sándor Mária nem adja föl, mert a mai nap erőt adott neki! Kár, hogy a kórházakban megfélemlítik a dolgozókat, és letépik a fekete szalagokat a kerítésről.

  http://hvg.hu/itthon/20160415_Kockas_fekete_nap_ketoras_figyelmezteto_sztrajk_oktatas_egeszsegugy

 • FIGYELŐ:NE FERDÍTS !!!
  2006 a legékesebb bizonyítéka annak, mire képes imádottad ha nem választják meg!!!

 • Hazai Lámpa:
  És arról hallottál , (tegnapi hír ) hogy EGYENESEN MEGTILTOTTÁK a kórházi dolgozóknak hogy kimenjenek tüntetni ?
  Kirúgással fenyegetik őket !

 • Géyza, na ne mondd!
  Én meg megismertem a Gyurcsány kormány műkődését 2006-ban!

 • falusi, nem az általad írt emberekről írtam.
  Elnézést, valamit félreértesz.

 • Figyelő!

  FORTIMBRAS itt nem a vers esztétikai vonatkozásait hozza ki, az evidens egy ekkora zseninél, mint Radnóti, de mégcsak nem is a felesége iránti olthatatlan szerelmét, ami e versben, bármilyen furcsa is, csak másodlagos és a csupán a formát szolgáló eszköz.
  E költemény a késői rádöbbenés arra, hogy mindaz amit néhány hónappal korábban még “szentnek” tartott, az tényleg elhagyta Őt és “köp” az ő hazaszeretetére és ideáira… Nem akartam csúnyább kifejezést használni.
  Ön egyszerűen nem érti a költészet lényegét, amely elsősorban filozófia s csak aztán esztétika… Vagy, csak úgy csinál, hogy az tényleges igazságot szánt szándékkal elfedje.

 • FIGYELŐ:
  Nem ismertél te meg semmit.
  Halvány fogalmad sincs semmiről.
  Csak osztod az “igazságot” a tények ismerete nélkül.

 • DonGolo, én nem analizáltam a vers strukturáját, részletekben a mondani valóját, csak az öszképről beszéltem.
  Vers analizis , iskoláim után, szerintem olyan kétes valami, hogy igen kell vigyázni vele.

  Vannak versek, melyeket annyiféle képpen értelmeznek, ahányan olvassák. A műbe való belemagyarzás a különböző analiziseknél, igen tanulságos.

 • gyuri10
  2016 április 15
  2:45 du.

  Megértem, ha szerinted a holokauszt a világvégét jelenti, de akkor ne dolgozzál és ne egyél, ahogy Pál apostol mondta!

  Ha szerinted se jön el a közeljövőben a világvége, akkor hagyhatnád, hogy az ártatlanok leszármazottai éljék az életüket, a bűnösök meg jóvátegyék a bűnöket!

 • FORTIMBRAS
  2016 április 15
  4:35 de.

  Van egy ismert fénykép, ahol a varsói gettó lakóit kíséri egy német fegyveres. Föléje magasodik a görnyedt zsidóknak a magas német, akinek hihetetlen pökhendi a tartása és kő nyugodt az arca.

  Nem vagyunk angyalok, de a németek nélkül tényleg nincs holokauszt. Radnóti halálát nem a közönyös és cinikus Sztójay-kormány okozta, hanem a nyilas terror esztelen időszaka, akiket a németek emeltek hatalomba.

 • Hazai Lámpa:
  Csak épp ott a bökkenő , hogy ha hagyjuk a dolgot elhomályosodni , akkor meg fog ismétlődni.
  Ilyen egyszerű ez.

 • Katona Zsombor

  hazai lámpa
  2016 április 16
  4:25 du.
  hazai lámpa
  2016 április 16
  4:41 du.
  Húúú, ez bátor kinyilatkozás volt! Minden szavad igaz, de pont azért -egyesek szerint ez- büntetendő relativizálás!

 • hazai lámpa,
  sajnos olyan ártatlan naivitással beszélsz,mint egy 14 éves szűzlány.Ha már elmúltál 16 éves,mert még azért biztos van 16 éves szűzlány is,akkor tudnád,hogy ezekre a bűnökre nincs bocsánat még a nemzetközi jogban sem.Az emberiség ellen elkövetett bűnöket nem lehet jóvá tenni.Az pedig,hogy saulus-paulus mit mondott?Hát már egy zsidó mondásai is számítanak?

 • Hazai Lámpa!

  No igen, ezzel az erővel vissza is mehetnénk már oda is, hogy tulajdonképpen a II. Világháborút tulajdonképpen az első Világháború okozta, tehát ha ama háború kirobbantóit – az Osztrák-Magyar Monarchiát és Németországot nem veri szarrá a többi nagyhatalom, akkor nincs Trianon, minek következtében nem létezne az a nagyhatalmi gőgből következő, mindent a zsidókon elverő nagyhatalmi sértődöttség, minek aztán egyenes következményeként – a szegény sértődöttek – zsidótörvényeket és az abból következő előbb diszkriminatív, majd mindezt az egész katyvaszt az érintettek vagyontól és élettől való megfosztása koronázta meg. Ebből, következhetne akár az is, hogy tulajdonképpen a holokausztban főbűnös személy maga Habsburg Ferencz József császárunk és királyunk, aki “mindent megfontolt és mindent meggondolt”, amikor hadat üzent a “kutya szerbeknek”.
  (Persze ez is csak akkor igaz, ha mindeme oki összefüggésből leszámítjuk a szerb anarchista nacionalista Gavriló Principet, mert hát ugyebár mégiscsak ő ölte meg a mi trónörökösünket, mely egyetlen tett joggal kívánta újabb milliók vérét az egész sárgolyón.)

  Egyszóval, kedves Lámpa! Amit “a keret” a munkaszolgálatosokkal művelt, azt magyar tisztek és bakák fegyverrel a kezükben, “fegyvert s hatalmat érő zord” pofával követték el, mely folyamatban a németek csupán katalizátorként működtek közre.
  ÉS, ha nincsenek – bizony már Hitler előtt (értsd: a Mein Kampf előtt) 8 évvel – azok a magyarságra nézve igenis szégyenletes, több, mint diszkriminatív, zsidó törvények néven elhíresült szörnyűségek, akkor 24 év múlva Radnóti Miklós nem lesz MUSZ-os fogoly a saját hazájában – és így, ma sem számítana zsidó költőnek…

 • FORTIMBRAS
  2016 április 17
  6:52 de.

  Nem vagyok történész, de mindig élvezettel javítom ki a kádárista-lózungokat nálam tájékozottabb emberek kommentjeiben!

  1. Ezt már rég megcáfolták a történészek, hogy a németek és Vili császár robbantották ki az első világháborút. Ma már ismerjük a cári Oroszország katonai és diplomáciai machinációit, a francia katonai készültséget, valamint a brit és francia háborús terveket (Ormos Mária).

  2. A párizsi békerendszerről utóbb bebizonyosodott, hogy egy nagy túlkapás volt. Ki akarták iktatni a győztesek a német konkurenciát, de túl jól sikerült, annyira hogy tönkrevágták a vesztesek gazdaságát, társadalmi rendjét, káoszba ás anarchiába fulladt Kelet-Európában az országok sorsa. Ha ez volt a cél, akkor én kérek elnézést, akkor természetesen zseniálisak voltak a Versaillesben tanácskozó antant politikusok.

 • Persze, azt sem szabad elfejteni, hogy egy katona felsőbb utasitásra csellekedik, mert ha nem, akkor őt lővik agyon.A német uralom alatt, bizony a magyar munkaszázadoknak is iylen parancsolók diririgáltak, és sokan viszont megmenekültek, még időben, mert vagy laza volt a vezetés vagy a századuk olyan helyre volt iárnyitva, ahol hamarabb felszabadultak. Ismertem ilyet is, aki megmenekült a némethatárnál-és onnan ment haza gyalog.

 • Katona Zsombor
  2016 április 17
  4:57 de.

  Azt sajnos el kell ismerni, hogy nem a magyarok találták ki a zsidók kitelepítését majd kiirtását, de őszintén hittek ezekben a tanokban. A Sztójay-kormány úgy hajtotta végre a vidéki zsidók deportálását, hogy tudták, milyen sors vár rájuk. Ezért fosztották meg őket testüregi motozással utolsó vagyonkájuktól, nehogy már a német nemzetgazdaságot gazdagítsa a sok jegygyűrű ill. más elrejthető értéktárgy. Talán az aranyfogakat meghagyták a német elvtársaknak, legalábbis nem tudok arról, hogy fogászat működött volna a vidéki gettókban.

  Ezen nincs mit szépíteni, ezt el kell ismerni. De ezek alapján azt se szeretném, ha most víz alá nyomnák a magyarokat, úgymond hadd hulljon a férgese!

 • Figyelő
  2016 április 17
  10:16 de.

  A magyarok közt van példa mindenre, a rosszra és a jóra is!

  Nagy Vilmos honvédelmi minisztert a Jad Vasem a Világ igaza címmel tüntette ki, mert igyekezett a muszosok ellátását jobbítani a keleti fronton, bár rendelkezéseit sokszor elszabotálták a beosztottak. A fronton kevesebb volt az esélye a muszosoknak a túlélésre, mint a katonáknak, de nem volt mozgó vesztőhely. 1943-ban Nagy Vilmost a széljobbosok nyomására lemondatták, ekkor került a szadista Marányi Ede parancsnoknak a bori rézbányákba. A szerbiai bányákban németek irányították a kényszermunkát, de magyar rabok dolgoztak, a munkán kívül magyar katonák felügyelete alatt. Marányi Ede alatt kezdődtek a kikötések, kivégzések.

  A nyilas puccs előtt a munkaszolgálat magyar színtéren menekülés volt a zsidó férfiaknak a deportálás elől. A nyilas puccs idején SS-ek gyilkoltak muszosokat, pl. október 7-ről 8-ra virradó éjszaka német és bosnyák SS-ek 700-1000 embert lőttek tömegsírokba Cservenkánál. Később magyar katonák nyitottak tüzet a menetoszlopban vánszorgó munkaszolgálatosokra.

  Október 16-án Pusztavámnál mintegy 200 embert (egy egész századot) öltek meg a nyilasok. Budapesten, a Népszínház utca környékén az ellenállást tanúsító munkaszolgálatosokat nyilas és német egységek mészárolták le.

 • Hazai Lámpa:
  Viccelsz ? Méghogy fogászat.
  A legyilkoltak szájából harapófogóval tépték ki az aranyfogakat.

  Az eljárás nem bonyolult:
  Rohamkéssel szét kell feszíteni az ajkakat , harapófogóval benyúlni ,bakkancsal rálépni a halott fejére ( neki már mindegy úgysem fáj neki ) és kitépni a fogsort. Aztán a földről a fogóval ki lehet magozni az aranyat egy dobozba.
  Kifőzni később kell, mikor már sok gyűlik össze.

 • Hazai Lámpa !
  Nagy vonalakban ugyanazt mondjuk mindketten, legfeljebb az ok és okozat kérdésében van köztünk differencia.
  Sajnálom, hogy az én/6’52 kommentemben javát nem tettem idézőjelbe, hisz mindazzal csak azt akartam mondani, hogy a szerecsenmozsdatásnak ezer féle válfaját produkálta már a felejteni akaró “hálás” utókor. Erre korszakra nézve éppenséggel ez a mindenki hibás, csak mi nem vótttunk azok… megy a legnagyobb lendülettel. Könyörgöm, 600ezer meggyilkolt magyar állampolgár erőszakos halála túltesz több évtized természetes elhalálozási statisztikáján. Lehet efölött napirendre térni, vagy magyarázgatni e koromfekete bizonyítványt akkor, amikor mindannyian tudjuk, hogy az előidéző mindenképp a Horthy rendszer “zsidó politikája” és hagyományosan konzervatív antiszemita szemlélete volt. Minderre csak rátett – kis kivételtől eltekintve – a magyar lakosság jobb esetben nem antiszemita, előbb csupán közömbös, aztán már csak szorgos, alattvalói >parancsvégrehajtó< mentalitása a parancsnoktól a közlegényig, ahogy azt az egyszerű Figyelő is a maga "ártatlan" megjegyzésében/10'16 röviden megvilágítja… 🙁

 • Még most is borsódzik a hátam attól a naturálisan szemléletes és “szakszerűen” leírt “fogászati beavatkozástól” ami egy habzó szájú fanatikus nácinak is “dicsőségére válna”! Biztos hogy, mind igaz, de nem kellett volna ilyen nagy profizmussal feltálalni, mert a gyakorlati tapasztalat érzetét keltheti!

 • Katona Zsombor,
  és ez annyira sebzi szűziesen érzékeny lelkivilágát?!

 • FORTIMBRAS

  2016 április 18
  2:56 de.
  Az “egyszerű” Figyelő átélte ezt a kort IS,
  és családja szenvedő alanya volt.
  Kopjon le rólam.

 • hazai lámpa

  2016 április 17
  11:10 de.
  Kedves hazai lámpa, valóban mindenféle dolog volt, amiről itt és máshol sem beszélnek sokan.
  A budapesti keresztények hány zsidót bújtattak és mentettek meg!

 • Katona Zsombor

  gyuri10
  2016 április 18
  10:45 de.
  Miért, magának nem?

 • Geyza
  2016 április 17
  11:26 de.

  Géza, te már megint gyógyszerre ittál! A harapófogót még elhiszem, de hogy lehet egy fogsort (?) kitépni?

  Magunkat (magyarokat) ismerve a következő okok játszottak közre a fent nevezett áldozatok aranyfogainak német nemzetgazdaságnak való átengedésében:
  1. Nem találtak elég fogorvost a munkára.
  2. Nem értek rá a fogorvosok a gettóba kimenni.
  3. Nem vállalták annyi pénzért a munkát a fogorvosok.
  4. A fogorvosok is a vonaton voltak.

  Te valószínű a lengyelországi megsemmisítő táborokról írtál, én viszont a vidéki magyar gettókról beszélek. Ahol szakképzett szülésznőket alkalmaztak a motozáshoz, kár hogy a gumikesztyűvel spórolniuk kellett …

 • FORTIMBRAS
  2016 április 18
  2:56 de.

  Már bocsánat, de az előidéző a náci Német Birodalom volt. Bocs, de itt olyan frusztráltak egyesek, hogy ha valami csoda folytán az összes magyar zsidó életben marad, akkor is hibáztatnátok a magyarokat, pl. hogy miért nem szabadították föl a hárommillió lengyel zsidót vagy ilyesmi.

  A magyarok ősbűne inkább az, hogy szégyenérzet nélkül indítottak napi hat vonatot, ami még Auschwitznak is sok volt, megrepedtek a kémények. Höss könyörgött, hogy ne küldjünk csak napi két szerelvényt.

 • Hazai Lámpa:
  A faterom mesélte.
  Sok mindent átélt a Vilháb alatt.
  A témával kapcsoatos komolyságomat hüyéskedéssel álcázom.

 • Katona Zsombor,
  képzelje el,hogy az én érzékeny lelkemet hét éves koromban ölték ki belőlem.Amikor a gettóból kijövet a Dohány utcai zsinagóga udvarában az emelet magasságban,mint a farakást felslichtolva láttam a több száz legyilkolt zsidó tetemét és az utcára folytak ki a hullákból a borzalmas,bűzös nedvek.Hetven éves koromig képtelen voltam elmenni a zsinagóga udvara mellett,mert orromban éreztem a hullaszagot.Nos engem a nácik bármilyen aljas kegyetlenkedése már nem ejt csodálkozásba.Én hat éves koromban a hullaház törött vízcsapjából gyűjtöttem a vizet,hogy Anyámnak és még egy két zsidó embernek legyen ivóvizünk.Bizony az én szűzies,ártatlan lelkem akkortájt ölték ki belőlem.Nem tetszik?Nekem sem!

 • Katona Zsombor,
  képzelje el,hogy az én érzékeny lelkemet hét éves koromban ölték ki belőlem.Amikor a gettóból kijövet a Dohány utcai zsinagóga udvarában emelet magasságban,mint a farakást felslichtolva láttam a több száz legyilkolt zsidó tetemét és az utcára folytak ki a hullákból a borzalmas,bűzös nedvek.Hetven éves koromig képtelen voltam elmenni a zsinagóga udvara mellett,mert orromban éreztem a hullaszagot.Nos engem a nácik bármilyen aljas kegyetlenkedése már nem ejt csodálkozásba.Én hat éves koromban a hullaház törött vízcsapjából gyűjtöttem a vizet,hogy Anyámnak és még egy két zsidó embernek legyen ivóvizünk.Bizony az én szűzies,ártatlan lelkem akkortájt ölték ki belőlem.Nem tetszik?Nekem sem!

 • Geyza:
  “Halnak szépen a kórházakban !
  A betegüktől független,ott kapott fertőzések miatt.MA Magyarországon kórházba kerülni közvetlen életveszély.”

  Ez ugyan igaz, de a helyzet hamarosan változik; aki öreg, rokkant, magatehetetlen, nincs elég pénze és a hozzátartozója is szegény, az – a Vezér, a Párt és a Kormány tervei szerint – hamarosan nem kórházban hal meg majd, hanem az utcán.

  http://kolozsvaros.com/2016/04/18/micsoda-embertelen-magabol-kifordult-nyomorult-kurva-vilag-ez/

  http://kolozsvaros.com/2015/12/18/halalos-politika/

  A magyar reformok működnek!
  Hajrá Magyarország, hajrá magyarok!

 • hazai lámpa,
  2016.ápr.18 11:26 és 2:56
  az utóbbi két beírásoddal nem tudom hova soroljalak.Talán sehova?

 • Belzebub:
  Naaa…akkor jól járunk:
  Nem az egésségügy gyilkol minket le majd,
  hanem magunktól pusztulunk.Az mégiscsak jobb mint
  kiszogáltatva,ágyban párnák közt halni,a titkosféreg fogától.

 • Gyuri10:
  Hazai Lámpa jó kölyök, azonban van egy hibája:
  Még nagyon fiatal.
  A szörnyűségeket , mivel nincsenek közvetlen tapasztalatai illetve kissé kevés a “beleérző-képessége” hajlamos meglehetősen pragmatikusan kezelni.

  Ezé mondom neki mindig:
  Összpontosítson a jelen kor eseményeire , azokban példátlan tisztánlátassal rendelkezik.

  A múlttal nem kéne neki foglalkoznia.

 • Geyza:
  “Hazai Lámpa jó kölyök, azonban van egy hibája: Még nagyon fiatal.

  A fiatalság nem hiba és nem is érdem, hanem állapot. (Azt mondják, elmúlik.) Akad itt egy-két, Lámpánál valószínűleg idősebb hölgy és úr , akikhez képest Hazai Lámpa maga Lao-Cse, az öreg bölcs.

  Geyza:
  “A szörnyűségeket , mivel nincsenek közvetlen tapasztalatai illetve kissé kevés a “beleérző-képessége” hajlamos meglehetősen pragmatikusan kezelni.”

  Arra, hogy a tapasztalat nem feltétlenül ér sokat, ha akarnék, említhetnék egy itt kommentelő urat, akinek legalábbis a szülei, rokonai megtapasztalhattak egy-két szörnyűséget – pardon, érte őket “méltánytalanság”, ahogy itt egyszer egy szintén idősebb hölgy fogalmazott – de az illető úr mégis… 🙁

  Geyza:
  “A múlttal nem kéne neki foglalkoznia.”

  Szerintem nincs igazad. “Akik elfelejtik vagy nem ismerik meg a múltat, arra ítéltetnek, hogy újból átéljék azt” (talán George Santayana)

 • Katona Zsombor

  gyuri10
  2016 április 19
  4:38 de.
  Nézze Uram, bele tudom képzelni magam az Ön jogos fájdalmába, de a sebeket nem én szakítottam fel, egy buta 1950-ben született goj vagyok ezért ne haragudjon hogy, nem élhettem át hasonló katasztrófákat és ennek ellenére cinikus halottgyalázásnak tartottam a kéjesen részletezett “fogműtétet”!

 • Figyelő
  2016 április 15
  1:30 du.
  Gyakdmeg, galambocskám, az nem létezik, hogy ennyire vak legyél..
  Az ellenzék a jelenlegi felállás szerint a Jobbik, az MSZP, az LMP, a DK,. meg az Együtt. Ha belevesszük Fodor Gabi egyszemélyes pártját is, akkor ez hat ellenzéki párt. Ebből sem a Jobbik, sem az LMP, demég Fodor pártja sem “baloldali”.
  Az meg különösen tetszik, hogy teljesen idiótának tartod a külföldi konzulátusok vezetőit. Amelyik nem beszél magyarul, annak reggel tízkor az asztalán van a hiteles fordítása az aznapi sajtónak. A parlamenti jegyzőkönyveket, határozatokat szintén olvassák. Vagy az eredetit, vagy a fordítást. És nem baloldali, magyar foirdítóik vannak, hanem az adott országokban született, vagy nevelkedett, magyarul is tökéletesen tudó állami hivatalnokokból. Ami kb azt jelenti, hogy akár egyetlen hibás mondat az adott anyagban munmkahelyvesztéssel jár. Ki az a vadbarom, aki ilyesmit kockáztat?
  Colombiában az amerikai követségnek 7 (hét !!) tolmácsa volt, pedig a nagykövet tökéletesen, akcentus nélkül beszélte a spanyolt.
  A hazai választóknak a hótopánja legalább annyira megtelt a baloldali politikusokkal, mint a jobboldaliakkal.

 • Katona Zsombor
  2016 április 19
  2:21 du.
  “Nézze Uram, bele tudom képzelni magam az Ön jogos fájdalmába, ”
  Tévedsz. Nemtudod. Vannak dolgok, amik a fantáziánál is borzalmasabbak, vannak érzések, amik megfogalmazhatatlanok. Az érzelemvilág nem átplántálható, copyzható, vagy egyáltalán magyarázható.

 • Katona Zsombor

  falusi
  2016 április 19
  3:21 du.
  Nagyon megharagszol, ha azt mondom, hogy Te hülyébb vagy mint én?
  Nézz már utána hogy, ki kezdte az egészet:

  Geyza
  2016 április 17
  11:26 de.

  Hazai Lámpa:
  Viccelsz ? Méghogy fogászat.
  A legyilkoltak szájából harapófogóval tépték ki az aranyfogakat.

  Az eljárás nem bonyolult:
  Rohamkéssel szét kell feszíteni az ajkakat , harapófogóval benyúlni ,bakkancsal rálépni a halott fejére ( neki már mindegy úgysem fáj neki ) és kitépni a fogsort. Aztán a földről a fogóval ki lehet magozni az aranyat egy dobozba.
  Kifőzni később kell, mikor már sok gyűlik össze.

 • Katona Zsombor
  2016 április 19
  4:10 du.
  Amit írtam, annak semmi köze a kezdetekhez. Egyetlen mondatodra reagáltam, úgy, ahogy.
  A hülyeségemet meg nevondd kétségbe!!
  Én nem akármilyen hülye vagyok!! Én még büszke is vagyok rá!! 😀

 • falusi

  2016 április 19
  3:17 du.
  Valóban, megint rátévedtél!
  Hol írtam azt, hogy a külföldi konzulátusok híresztelik rossz hírét a magyar kormánynak? Én a külföldi baloldali magyarokról írtam,akik ha tetszik, ha nem,ellenzik a magyar kormányt,például temagad is az vagy.
  Egy szó sincs a követségekről, vangy konzulátusokról.

 • Katona Zsombor

  Kössz! Akkor lehet hogy, avval a nézetemmel Te is egyetértesz miszerint: a hülyeség nem kellemes, de a hülyéskedés kifejezettem hasznos!” (idézet tölem)

 • Geyza
  2016 április 19
  9:08 de.

  Szerinted hány éves vagyok? Sajnálom, ha az érintettek érzékenységét sérti a tények feltárása, de igaza van Belzebubnak, én inkább a figyelemfelkeltés érdekében írok ezekről a dolgokról.

  Valamit félreérthettél apukád elbeszéléséből, szerintem valószínűsíthető, hogy “csak” az aranyfogakat tulajdonították el az elgázosítottak testéből. A többit az áldozatok csontjaival együtt értékesítették. Feltételezem valami közeli, a tábor kényszermunkásaival dolgoztató üzem volt a felvásárló. Innen lehet a magyar legenda, amit manapság cáfolni próbálnak: szappant főztek az elhunytakból. (Ugyanis nincsenek tömegsírok, de a csont másképp is eltüntethető, úgy tudom.)

 • Figyelő,
  semmi szükség a magyarok rossz hírét terjeszteni.Aki ellátogat Auschwitz-Birkenauba minden segítség nélkül megtanulhatja a szittya- mentalitást.Aki pedig jó hírét szeretné terjeszteni árvalányhajia dicső népének röhej tárgyává teszi önmagát.Mint azt kanadai barátom írta: Nem kell ménkű
  Nem kell átok
  Ott van nektek
  Kis hazátok.

 • Katona Zsombor,
  nézze”uram” ön 2050 ben egy 100 éves goj lesz.Érzelmileg ugyanannyit fog elképzelni,megérteni mint ma.Elődei tetteiért azonban 500 év múlva is szégyen marad önön,népén és hazáján. Jóvátenni csak egy kicsit is(ha egyáltalán lehetséges)nem az önhöz hasonlóak lehetnek képesek.Ennek ellenére bízok benne,hogy vannak és lesznek emberi emberek is magyarországon.

 • Katona Zsombor

  gyuri10
  2016 április 25
  5:10 du.
  Miből gondolja hogy, naivan bedőlök az átlátszó provokációinak csak azért hogy, maga egy jóízűt antiszemitázhasson, mert az eddigi aranyköpéseiből ez tisztán látszik?

 • Hazzaykám:
  Lehet valaki öregen is éretlen (ebben a témában) , aki pl. nem olvasta a “Halálgyár” vagy az” Éjszaka és köd” című tényfeltáró munkákat.
  TE láthatóan kihagytad ezeket az alapműveket tehát még gyermek vagy ebben a témában.

  És lehet valaki egészen fiatal gyermekkora ellenére tapasztalt öreg EBBEN A KÉRDÉSKÖRBEN , mint pl. én, aki ezeket a könyveket már (szülöi tiltás ellenére ) kb 10 évesen végigszörnyülködtem, párosítva a faterom elbeszéléseivel.

  Szaal ne okoskodj, ne feltételezz, ne gyártsál elméleteket, elég ha elolvasod a kapcsolódó szakirodalmat.

 • Zsombolyogi:
  Már megint mit próbálsz rám “addresszálni” ?

  Látom olyan vok neked mint nagy elődeidnek a Gyurcsányi.

  Ha valami sérelem ér téged , akkó a Gyurcs..izé..a Géjza tehet róla.

 • gyuri10
  2016 április 25
  5:10 du.

  Az AN-en több cikket is írtak a new-yorki haszid zsidókról, akik Kövérékkel fotózkodnak, hogy miért most nem lényeg. A szellemi vezetőjük a híres-hírhedt Kasztner-vonattal menekült nyugatra. Ez a vonat, amelynek utasai vállalták, hogy nem tájékoztatják a vidéki zsidóságot a deportálások igazi céljáról. Több száz utasa volt a K.-vonatnak kárpátaljai és erdélyi gettókból.

  Írhatnál erről te valamit, én már elég sokat írtam a náci kollaboráns magyar kormányról (Sztójay-kormány)!

 • Azért fotózkodnak a Yorki haszidok , mert -miután összeborultak a jelen hazai kurzussal, a magyar adófizetők és egy bizonyos Alex Rovt nevű magyarszármazású amerikai VALÓBAN milliárdos pénzén szépen bevásárolták magukat a TELJES hazai baloldali médiába !!!!!!!!!!!
  Alex Rovt azért adja a pénzt mert azt szeretné ha az Izrael-ellenes zsidó eszmét terjesztenék a világ lehető legtöbb médiájában és minél több zsidó csatlakozna hozzájuk, az Orb.Korm. pedig azért mert így már ők igazgatják a háttérből a Klubrádiót meg a többi , egy kezemen megszámolható balos médiát.

 • Mellékesen én nagyívben szarok mindenkire, legyen az illető zsidó vagy nem zsidó vagy piréz, mindegy.
  De azt nem fogom szónélkül hagyni ha valaki Izraelt pocskondiázza.

 • Geyza
  2016 április 27
  6:14 du.

  Nem tudom, miért kellene nekem betéve tudni az összes irodalmat a holokausztról? Nem én csinálok róla múzeumot.

  Amire a kérdésem vonatkozott, az manapság nem olyan egyértelmű, ismert a mai fiatalok számára. Vannak ilyen tankönyv illusztrációk, hogy a csontok értékesítése X márka, legalábbis a mi könyvünkben volt. De inkább ne beszéljünk róla, most már én is azt mondom.

 • Figyelő
  2016 április 20
  12:22 de.
  Pontosan ez a te óriási tévedésed.
  A nyugati országok, pillanatnyilag ugyancsak lekezelik Orbánt és kormányát, de nem a külföldön élő, baloldali, vagy jobboldali, demokratikus, vagy anarchikus magyarok véleményei alapján, hanem a Budapestre akredittált követségeiktől kapott információk alapján.
  Hiszed, nem, már megszünt a lóvasót, a KGST, meg az Osztrák-Magyar Monarchia. Nem füstjelekkel, vagy postagalambokkal informálják országaikat a követségek.
  Te olyan keveset tudsz a diplomáciáról, hogy az már egyenesen fájdalmat okoz nekem..

 • Katona Zsombor
  2016 április 20
  4:58 de.
  A legutóbbi pisológiai vizsgálaton a doki azt kértdezte tőlem, hogy szenved-é a családomban bárki is mentális betegségben. Közöltem vel,- határozottan,- hogy nem. Mindannyian murvára élvezzük!!

 • Hazai TE szórakozol velem?

  Ahhoz hogy valaki ismerje Petőfit, nem kell elolvasi az öszes műveit meg mindent ami róla fellelhető.

  HA TE beleártod magad ebbe a témába , akkor legyen valami alap-tájékozottságod.
  Ha nincs , akkor ne köhögj bele abba amiről fingásod sincs !!!

  ÉS FŐKÉLPPEN NE itázzál olyanokkal akik

  1 átélték
  2 elolvastak róla mindent

  Úgyhogy javasolnám neked , a további értelmetlen vita elkerülésére, hogy ejtsed a témát , van még itt annyi más amihez valóban értesz.

  Jiddisch-kérdésben dinnye vagy .

 • Geyza
  2016 április 28
  3:30 de.

  Kijavítottam egy nyilvánvaló tévedésedet, de nem kell megköszönni. Itt találtam egy utalást arra, amit apukádtól hallhattál: az aranyPROTÉZISEKET távolították el az áldozatokból a sonderesek.

  http://www.holokausztmagyarorszagon.hu/index.php?section=1&type=content&chapter=12_2_1

  Nagy hiányossága a Holokauszt múzeumnak, hogy nem ír a holokamuzókról. Az ilyenek szerint nem volt h., mert pl. “emberből nem lehet szappant főzni”. Megtörtént esetről beszélek. Ez különösen annak tudatában említendő, hogy a hazai bűntudat-megnyilvánulásnak ez a fő toposza, a “szappanfőzés”, tehát ez fejezi ki, hogy hova küldtük a zsidókat. Vannak, akik ezt megkérdőjelezik, és most nem azokról beszélek, akik eléggé el nem ítélhető módon viccet csinálnak ilyenből is. Hanem azokról, akiket nem a hamuvá válás ténye zavar, hanem a szappancsinálás mikéntje.

  De még egyszer mondom hagyjuk az egészet, mert én csak segíteni akartam.

 • hazai lámpa,
  az ú.n. Kasztner vonatról elég sokat tudok,de ha 10 x ennyit tudnék akkor sem vállalnám az 1 tizedrészről sem az informátori szerepet. Nem tudom észre vetted-e,hogy még néhány idióta renegáttal is csak annyira vagyok hajlandó vitázni,ameddig nem kell infót adnom Izrael államának semmi problémájáról,öröméről,bánatáról,múltjáról,jelenéről vagy jövőjéről.Vannak itt egyesek,akik boldogan hazudoznának Neked. Még annyit sem szeretnék segíteni a témában,hogy nevén nevezzem az erre hivatott scharf móricokat.

 • Geyza,
  2016 április 27
  7:20 du.
  beírásoddal még többre tartalak mint eddig,ha ilyen fokozás még egyáltalán létezhet.Köszönöm אחי!

 • gyuri10
  2016 április 28
  4:18 du.

  Nem információkat kértem, hanem a véleményedre voltam kíváncsi! Nem hiszem, hogy a zsidó hibák mentegetése jó ötlet, mégha sokkal kisebb súlyuk is volt a tragédiában.

  Apropó, Rohoncot kinek a számlájára írnád, magyar vagy osztrák bűn? Ausztriában nem engedi a Nobel-díjas írónő bemutatni az erről szóló darabot, mert az osztrákok szerinte “bűndölyfben” élnek. Ehhez képest szinte azt lehet mondani, hogy a magyarok példamutatóan föltárták a vészkorszakot. Az a terület hiányzik idehaza fájóan, hogy a bűnösök és áldozatok utódai kezet fogjanak. Az új fideszes törikönyvben példaként említik a Höss unokát, de nincs egy magyar náci kollaboráns, akinek az unokája a napfényre merne lépni. Félek azonnal lemarnátok, hogy mocs. náci, és különben is mit képzel? Mit képzel, hogy a fájdalmunkra mer emlékeztetni minket??

 • hazai lámpa,
  ha kézfogási ingereid vannak,van egy ideillő ajánlatom:Nem is túl drága út,hiszen Auschwitz földrajzilag is közel van hozzátok.Ott kérjetek bocsánatot elődeitek nevében is a serénykedéstekkel tűzdelt tömeggyilkosságokért a legyilkolt családjaink hamujától.Ha a hamu meg fog bocsátani még én is kielégítem kézfogási óhajaidat.

 • hazai lámpa,
  a Kasztner vonattal kapcsolatos kíváncsiskodásodra csak ennyit: Kívánom Neked,(és a többi vádaskodónak)hogy olyan problémád legyen, hogy a családodat,közeli hozzátartozóidat vagy távolról sem ismert,de a népedhez tartozók életét kelljen megmenteni.

 • gyuri10
  2016 április 29
  8:56 de.

  Nekem egy felmenőm se volt náci kollaboráns, legalábbis nem tudok róla. Annyit őrzött meg a családi hagyomány, hogy a félegyházi zsidó boltos megkérdezte dédapámat, hogy nevére venné-e a boltot, de ő elhárította a kérést. Végül csak a boltos maradt meg sajnos a népes családból, a musz-nak köszönhetően, és a háború után kivándorolt vagy elköltözött.

  Nem hinném, hogy nekem kéne kezet fognom, inkább akinek a nagyapja deportálta a zsidókat vagy beült a zsidó vagyonba, csak azoknak a nagy része kivándorolt a háború után vagy 56-ban. Igen sajnálatos szereptévesztésnek, rossz útra tért jószándéknak tartom, hogy a magyar holokauszt túlélők ill. leszármazottaik a német náci bűnbánó unokákat színpadra állítják, és meg sem kísérlik ugyanezt a magyar náci kollaboránsok családjával.

  http://www.origo.hu/itthon/20141121-budapesten-vezekelt-a-tomeggyilkos-unokaja.html

  Ha szerinted a Mazsihisz is hülye, hogy kezet fog Hössel, akkor én kérek elnézést, hogy szóba hoztam a témát …

 • gyuri10
  2016 április 29
  9:03 de.

  Körülbelül erre a válaszra számítottam tőled, hogy Kasztner egy hős és a népét mentette. Sajnos a vidéki zsidókat erről már nem tudjuk megkérdezni, hogy mit léptek volna, ha tudják, hogy mi a végállomás. Már ha saját vezetőiktől hallják, nem Moshe bácsitól, aki Kamanyec-Podolszkijban mászott ki a tömegsírból lőtt sebbel.

  Akkor maradhatnánk annyiban, hogy Horthy és Koszorús is hős, akik a Baky-féle csendőrpuccsot felszámolták. Igaz, hogy közben a saját seggüket is mentették, de ők is kb. annyi vagy kevesebb embert áldoztak föl közben, mint Kasztner. Nem vagyok fideszes, de talán nem hazudik nagyot a fidesz, mikor a 11.-es törikönyvben fél oldalt szentel annak, hogy Horthy és Koszorús kétszázezer pesti zsidó életét megmentették.

 • hazai lámpa,
  horthy valóban a saját ülepét mentette,mert erős figyelmeztetést kapott.A szövetségesek a bombázásokkor röplapokat is szórtak le a következő szöveggel: Budapest zsidók nélkül=Magyarország Budapest nélkül.Ezek után hívta vissza Budapestre Koszorús Ferenc páncélos ezredest Esztergomból a baky féle csendőrök kizavarására B.P. területéről.Ezzel leállította a vagonírozásokat a haláltáborok felé. A salosián féle nyilas pribékeket vagy nem tudta vagy nem is akarta leállítani.Ez további 5000 dunába lőtt zsidó asszonyt,gyereket,öreg embert eredményezett.A budapesti gettóból 70.000 zsidót a nyilasok pogromjától egy Gerhard Schmidhuber nevű német páncélos ezredes mentett meg.Elzavarta katonáival a hős nyilas stábot.Mondván,hogy Ő katona és nem egy gyilkos féreg. Még csak áruló sem volt,mert a 45 február 22. i kitörésnél a szovjet csapatok elleni harcban esett el.Látod,az ilyen EMBEREK és unokáik jogosan igényelhetik a baráti kézfogást.A hössel és gőringgel kapcsolatban nem tudok objektív véleményt mondani.Annál is inkább mert gőring unokája minden év húsvétján és karácsonyán vendégül látja a”harcostársak” leszármazottait.A mazsihisszel kapcsolatosan az én,még csak nem is privát véleményem szerint,nyugodtan kérhetsz elnézést.Nem értem miért gondolod,hogy Kasztner akár egy embert is feláldozott? 1600 ember kimentésére kapott lehetőséget eichmanntól, ennyit mentett ki a nácik karmaiból.Hogy elsőként a saját rokonait mentette ki?Van ezen az átkozott földön valaki aki nem ezt tette volna?Remélem minden kérdésedet pozitív vagy negatív formában,de érintettem.Ha tudok és akarok további felvilágosítást adni,állok rendelkezésedre.

 • gyuri10
  2016 április 29
  12:35 du.

  Nem vagyok rászorulva a te felvilágosításaidra, nehogy azt hidd már, hogy nekem teszel szívességet, ha kommentelsz! Magadért tegyed, és azokért, akikre emlékezni akarsz.

  Szerény véleményem szerint a budapesti zsidókat az mentette meg, aki elhíresztelte, hogy csendőrpuccsra készülnek Bakyék. Továbbá, aki külföldre vitte, terjesztette az Auschwitz-jegyzőkönyvet. Ha ez nincs, akkor a te német ezredesed senkit nem tudott volna megmenteni. Ebben a névsorban nem látom a zsidóság hivatalos vezetőit.

  A nyilasokat Horthy leállíthatta volna, ha valahogy hazatelefonál nekik a német kastélyból, ahol fogva tartották. Esetleg táviratban.

  Felháborítónak azt tartom, hogy kiemelsz egy német ezredest, akikkel reprezentálod az egész német katonai vezetést. Mintha csupa grállovagok lettek volna. Mintha a magyar tisztek közül egy se lett volna a világ igaza. Felülbírálod talán a Jad Vasem intézetet is? Pusziért osztogatták a kitüntetést? A Mazsihisztől talán neked kéne elnézést kérned, mert te nem követed a példájukat, már ami a múlt feldolgozását illeti.

  A vidéki zsidóságot mind Horthy, mind a pesti zsidók, mind Kasztner föláldozta szerény véleményem szerint. A minap szóba került itt a kolozsvári gettó. 300 embert kiemeltek közülük Kasztnerék. Hogyan fordulhatott elő, hogy nem rendeztek tömegjelenetet az ott maradt zsidók? Nem tudtak arról, mi a végállomás, ez az egyetlen magyarázat.

  Göringnek lehet, hogy több unokája volt, de én csak arról a kettőről tudok, akik sterilizáltatták magukat, hogy kihaljon a G.-család.

 • hazai lámpa,
  magamért és az emlékezéseimért köszönettel lemondok a tanácsaidról, ha rossz vagy akár jóindulatúak is.A magam részéről a Teremtő vigyázott rám,hogy ne tartozzak a kárpátteknő ázsiai hordáihoz,tehát semmi szükségem történelem hamisító szlogenek skandálására.Semmiféle német tisztem nincs,ennek ellenére engem és rajtam kívül még több tízezer zsidót az a bizonyos Schmidhuber ezredes mentett meg a budapesti gettóban ahova a magyarok és törvényeik zártak be hét éves koromban,és szittya nyilas brigantik hajszoltak be akkor 60 éves Nagyanyámmal és két unokatestvéremmel együtt,a Munkácsi Mihály utcai gyermek és öregotthonból a Klauzál térre.A fáradtságtól,öregségtől és éhezéstől Nagyanyám elesett és egy hős nyilas karszalagos dunamenti mongol belerúgott.Egy német katona ezt látva lekevert egy hatalmas pofont a szittya hősnek és felsegítette az idős asszonyt.Távol áll tőlem a németek szeretete vagy smirglizgetése,de a tömeggyilkos németek még mindig különbek voltak csicskásaiknál,mert a csicskások aberrált élvezetből gyilkoltak már akkor is amikor hitler még meg sem született. Megint szeretném megértetni veled,hogy az a bizonyos német nem az én ezredesem esetleg a te rosszindulatod igen.A Jád Vásémben is lehetnek tévedések.A magyar zsidók bírálata sem az én kompetenciám. A nyilasokat horthy csak akkor állíthatta volna le,ha 25évi fasiszta uralmával nem készítette volna elő a magyar zsidóság holokausztját. A síp utcáról nem adok semmiféle információt,lévén hogy neked arra úgy sincs szükséged.gőring lánya be akart térni a zsidó vallásba és hithű zsidóként leélni itt Izraelben bűnbánó életét.Nos…az akkori főrabbi Slomo Goren nagyon rövid levélben eltanácsolta betérítés helyett.Nekem pedig senkitől nincs miért elnézést kérnem.Esetleg Apám és fele családom gyilkosainak népétől amiért pofátlanul merészeltem életben maradni.

 • Gyuri10!
  Miért gyalázod a mongolokat? Nyilván vannak közöttük ilyenek is, olyanok is (mint minden nép között), de azért Horthy csendőreihez, vagy a nyilasokhoz hasonlítani őket mégiscsak
  helytelen.

 • hazai lámpa,
  ha a fityesz 11 es töri könyve a te információid alapja,hát… lelked rajta.Huzavona gabika másképpen fogja megírni.Neked akkor majd az lesz a mérvadó.

 • gyuri10
  2016 április 29
  5:00 du.

  Kevered ám a német katonákat a nyilas suhancokkal rendesen! Mennyire kell Stockholm szindrómásnak lenni ahhoz, hogy valaki azt védje, aki másnap szívfájdalom nélkül deportálta volna?

  Különben szólásszabadság van, tehát tőlem azt mondasz a magyarokról, amit akarsz. Mondjuk ha ezt a “tényeken” alapuló tájékoztatást más fórumokon is űzöd, akkor tisztelettel megkérlek, ne tedd! Egyébiránt ha rám hallgatsz, azt csinálsz, amit akarsz.

 • gyuri10
  2016 április 29
  6:25 du.

  Nem az a lényeg, hogy nekem mi az alapom, hanem hogy a magyar diákok ebből fognak tanulni, amíg NER lesz.

  Ne fáradj a válasszal, a Kertész-topikban már kifejtetted, hogy kvázi a magyar gyerekek ezt érdemlik. Mért nem születtek svédnek?

 • hazai lámpa,
  köszönöm a névre szóló külön engedélyedet.Megnyugtatlak,hogy amióta kiszabadultam a demokratikus dunamenti mongoli-átokból engedélyed nélkül is azt csináltam és csinálom,amit akarok és(egyenlőre)tudok. Én is engedélyt adok mindnyájatoknak,hogy azt képzeljétek el amit akartok.Empátiátokra,szeretetetekre nem tartunk igényt.A jól álcázott,alattomos ferdítéseitek nektek testhezállóbbak.Ezt a szittya-mentalitást tartsátok meg magatoknak.Ezen és a Trianon- zokogáson kívül másotok úgy sincs,esetleg a sötét múltatok.Az pedig,hogy a magyar gyerekeknek mivel mérgezik az agyát engedd meg, hogy ne az én gondom legyen.

 • Belzebub
  tökéletesen igazad van.Bocsánatot kérek a mongoloktól.Igazán túlléptem a jóizlés határait,hogy a turul záptojásból a kárpát teknőbe fröccsent ázsiai hordákhoz hasonlítottam ő sweinkiségüket.

 • javítás:”túlléptem a jóizlés határait……….ázsiai hordákhoz hasonlítottam ŐKET.”(mármint a mongolokat)

 • Hogy oszinte legyek.nem olvastam el MINDEN
  hozzaszolast.
  De-erdekes,hogy EHHEZ A RADNOTI VERSHEZ=
  EGYIKTEK SEM VISZONYULT.
  Bizony, Figyelo es tisztelt vita tarsak-
  EZT A CERUZAVAL IRT VERSET A HALOTT KOLTO
  ZSEBEBEN TALALTAK MEG .
  A munkaszolgalatban “dedelgettek”-annak dacara,
  hogy mar kitert-es ismert kolto volt.

  http://www.babelmatrix.org/works/hu/Radn%C3%B3ti_Mikl%C3%B3s/T%C3%B6red%C3%A9k

 • Gyurikám.
  Ugyanis nagyon sok német katona nem kedvtelésből semmísítette meg az arra kiszemelt “fajokat” hanem mert az volt a feladat.
  A német igyekszik a feladatot a lehető legjobban, leghatékonyabban elvégezni.
  A magyarnáci-csöndér-vasutas-rendőr-házmester pedig (tisztelet a kivételnak) örömmel végezte alávaló munkáját. Lelkesen.

  Ugyanezt a jelenséget tapasztalták a németek a Csernyigovi Területen is, amit a horthysta magyar haderő tartott ellenőrzése alatt, vadállati kegyetlenséggel.

  A németek elképedtek a magyarok értelmetlen bestialitásától.

  NEM ÉRTEM hogy a Hazai Lámpa mit spekulál ezen folyton, ahelyett hogy a jelenkor eseményeivel törődne.

  A múltat teljesen elhibázott szemszögből próbálja értelmezni.

 • Hazzaykám:

  Mond ezt azoknak akikből szappant főztek.

  Lehet hogy akkor azoknak az embereknek a háborgó molekuláik megnyugodnak valahol a tenger fenekén.

  Ha felvilágosítod őket, innen a Dunatiszaközéről és a számítógéped elől, papucsban, otthonkában,egyik kezedben szenvicset majszolgatva , a monitorod mellett koffi , tea , narancslé és hashajtó , hogy örüjjenek mert emberből nem lehet szappant főzni.

 • Hazzaykám:

  Egyébként valóban.

  Emberből nem lehet szappant főzni.

  Ezért fözték a haláltáborokban schweine jidischekből.

 • hazai lámpa

  Belzebub
  2016 április 29
  6:07 du.

  Mekkora cinizmus kell ahhoz, hogy a magyarokat az őket népirtó tatárok aljanépének tekintsd? Sunyi hazudozásra idomítod a szerencsétlen szürke szamaraidat is? Azok értelmes állatok, de amit te tanítasz, az már nekik sok. Szerintem földobták a patáikat a te nevelésedtől, ezért érsz rá itt lófrálni …

  A szerencsétlen Stockholm-szindrómások meg kajálják a csúsztatásaidat, mert ők még a szalmaszálba is kapaszkodnának.

 • hazai lámpa

  Geyza
  2016 május 1
  12:08 du.

  Mondd meg nekik te! Azt, hogy a mai Magyarországon egyesek megkérdőjelezik az emberből szappan főzést! És tedd hozzá, hogy te mint a képviseletükre jogosult utód, nem sok (értelmes) dolgot tettél ez ellen!

 • hazai lámpa,
  ha valóban odatartozol,ahova időközönként beiratkozol,akkor nem Geyzát kellene támadgatnod. Van ezen az oldalon néhány hányadék,akik bizony rá szolgálnak mindenki megvetésére. Geyza semmi esetre sincs a marcsi,katona Zombi,charlie,stb. lajstromában.Az egyetlen charlie aki intelligens módon képes írni.A többiek,nagy erőlködések nélkül nálam vissza süllyesztették önmagukat a megfelelő turulcsatornába.Én már ezeket a hulladékokat el sem olvasom.Merem remélni,hogy Veled kapcsolatosan nem estem bele az embereknek adott szokásos credit datálásomba.

 • hazai lámpa,
  nagyon örülnék,ha a Belzebubhoz írtakban elvileg kicsit is igazad lehetne.Sajnos néhányszor én is beleestem abba a hibába,hogy a magyarokat dunamenti mongoloknak neveztem.Bűnbánatom jeléül bocsánatot kértem a mongoloktól.