Részletgazdagon: akiért a migráns-származék Zola-ártány a hazájára kente… – és a mai itthoni ábra

2017 augusztus 7 9:12 de.84 hozzászólás

Újragondoltam egyik, a Kanadai Magyar Hírlap által közölt írásomat, amire a Kanadában élő magyarok kommentjeinek tekintélyes része késztetett. Orbán Viktor leplezett antiszemitizmusának egyik sajtóbeli propagátorát talán valóban nem volt szerencsés az ő cizelláltan nem zsidózó könyörtelen mamelukjaként bemutatni, mert többen nem értették, amiért tettem ezt.

Egyikük szarkasztikusan megköszönte “a pontos beszámolót a kevesek által nézett-olvasott Gajdicsról, meg az Echo-ról”, másikuk szerint “ennyi karaktert igazán kár volt rápazarolni”, a harmadikuk pedig kifejezetten nagylelkűségnek tartotta ”erre a miazmás, nyálkás pondróra” fordított figyelmemet.

Pedig az illetőt nem én vettem elő a sufniból. Sokszor használt kifejezéssel szólva azért “emelkedkedhetett a szerencsecsillaga”, mert az orbáni újsütetű antiszemitizmus tartalmának terjesztéséhez a zsidózást kerülő, de a gyűlületpropagandát elemeire bontva hittel és harsányan (bömbölve) szajkózó emberre volt szüksége a hatalomnak. Akire azért pazaroltam a sok karaktert, ami miatt néhány hónapon belül egy új kormánypárti rádió, meg egy még újabb kormánypárti nyomtatott napilap főszerkesztője lehetett.

Helytálló, de a kelleténél bonyultabb szöveg, hogy ő ma Orbán Viktor cizelláltan nem zsidózó könyörtelen mamelukja. Mert ez a mondat két jövevény szavunkkal terhelten nem direkten, hanem áttételesen közli, ami az Orbán-éra újkeletű antiszemitizmusára jellemző: úgy zsidózunk, mintha nem zsidóznánk.

És a mostani propagandában nem azért nem “a zsidó” az ellenfelünk, mert “nekünk is vannak zsidó barátaink”, hanem mert a zsidóinkat is célszerű megosztani. Hiszen valóban vannak köztünk és körülöttünk, akik a mi szekerünket tolják, akik ezért a támogatásunkból, a kegyeinkből, a mi lopott javainkból is kellő arányban részesednek, a többire, az átkozottakra pedig nem a zsidóságuk miatt uszítjuk a nemzetet, hanem mert ártanak, vagy ártani szándékoznak nekünk, s ezért azt állítjuk róluk, hogy a nemzetünknek ártanak.

Egy nem magyar nyelvű közösségben élő, magyarul ritkán beszélgető magyarnak azonban kétségkívül nehéz lehet egy számára nem igazán informatív betűsor jelentésének kihámozása. A nehézség valós oka az írásom címében és a dolgozatban egyaránt szerepeltetett két nem magyar eredetű szavunk: a cizellált és a mameluk.

A kommentelők legtöbbje érteni vélte ugyan őket, s a bendeguz79 néven folyamatosan e szavakat kipécézve értetlenkedő társuk kapott is tőlük hideget-meleget. Volt, aki az értelmező szótárt ajánlotta a figyelmébe, volt, aki magyar tolmács fogadását javasolta neki, akadt, aki kifigurázta, de nem azért, mert ékezetek nélkül és – egy jóakaratú hozzászóló szerint – “megkopott magyarsággal”, hanem mert zavarosan, nem ritkán durván és ellenségesen fogalmazott.

Miszter Bendegúz velem is szórakozott.

“All right, Mr. Szerzo” – válaszolt, miután másokkal együtt a cizellált szó jelentését igyekeztem megértetni vele –, “tehat a hozzaszollok allitasai szerint (az ‘Orban Victor Cizellalatlan Nem Zsido Könyörtelen Mamalukja’) az lenne: Orban Victor finoman csiszolt /vagy/ reszlet gazdag nem zsido torok tisztviselo”. És a “felvilagositasok alapjan” a fenti magyarsággal sokkal kevésbé magyarnyelvűnek, sőt, teljesen értelmetlennek nyilvánítva a címet, MAGYARUL kérte azt megadni.

Megadtam.

Így:

Ön idéz pontatlanul megint (“Orban Victor Cizellalatlan Nem Zsido Konyortelen Mamalukja”), mert az illetőről, akiről írtam, sem azt nem állítottam, hogy cizellálatlan, sem azt, hogy nem zsidó. Hogy cizelláltan fogalmaz, s hogy nem zsidózik, azt igen.
És ön fogalmaz rendre magyartalanul, olykor értelmetlenül is, de ezt eszembe sincs a szemére hányni. Alább tehát (“szemelyi gyalazkodasok es szidakozasok mellozesevel”) MAGYARUL, azaz az ön által magyarnak elismert szavak alkalmazásával próbálom megfogalmazni az írásom címét.

Orbán Viktor részletgazdagon nem zsidózó könyörtelen mamelukja.

Amennyire ismerni vélem, nem gondolom, hogy ezzel megelégszik.

És igazam volt:

“Mr. Aczel valaszat koszonom, de az alatala magyarazo leirasa ugyan-ugy ertelmetlen” – írta egy bejegyzésben, amelyben minden kritikusának válaszolt – és azt kérdezte: “Mi a ‘RESZLETGAZDAG’?”

Továbbá – érzékelvén, hogy a mameluk szó általa való félreértelmezése elkerülte a figyelmemet – azt is megkérdezte:

“S mi ertelmet probalt kifejezni a ‘MAMALUKA’ szoval?”

Voltaképpen ez a két kérdés késztetett újragondolni a már publikált és a kommentek tanúsága szerint a többség által egészében félreértett dolgozatomat.

Igen, meglehet, hogy bennem volt a hiba.

A cizellált fogalmát ugyan írásom alanyától vettem át, ő használta, ezáltal különböztetvén meg a maga kifejezőkészségét a nem publikálókétól, de e szó jelentésének magyarázatával is adós maradtam. Emellett én neveztem őt mameluknak, mégpedig anélkül, hogy akárcsak utaltam volna arra, amit a mameluk jelent.

Nem, nem követem meg Mr. Bendegúzt, mert szerintem színlelt az akadékoskodása is, és ha nem tartanám gyógykezeltetendőnek, a hozzászólók általa való unalmas cikizése és nyelvismeretük magyartalan megkérdőjelezése felháborítana.

De mindkét kérdését köszönöm.

Előbb az utóbbira kísérlem meg a válaszadást, mert bárkinek a mamelukja mamalukának csakis beteg elmével olvasható. Ha pedig Mr. Bendegúz a viccelés szándékával nevezte mamalukának a mamelukot, akkor viszont (amellett, hogy fájdalmasan rossz ez vicc) értette, tudja, hogy ennek a fogalomnak napjainkban főként az átvitt értelmű, melléknévi változata a használatos.

Ahogyan én használtam.

Ez a melléknévi változat azokból az időkből való, amely időkben az eurázsiai sztyeppéken élő népek legyőzött harcosai, vagy megvásárolt tagjai olyan rabszolgákká váltak, főként Egyiptomban, akik különös hűséggel szolgálták új uraikat.

Félelmetes – kegyetlen! – katonák is lettek belőlük és állami feladatokat ellátó hivatalnokok, igen-igen, a Bendegúz úr által említett nem zsidó török tisztviselők is közülük kerültek ki, részint, mert iszlámhitűekké váltak, részint, mert az Egyiptomot a 16. században meghódító törökök a szolgálatukba fogadták őket. Ennek azonban a mamelukság átvitt értelmű használatához semmi köze, mint ahogy annak sincs, hogy a törökök uralmát Egyiptomban a mamelukok uralma előzte meg, vagy, hogy maguk a törökök is ráfáztak a mamelukjaikra, mert a 18. század közepe táján a szultán által kinevezett török pasáknak már ők parancsoltak. A mamelukság szempontjából nem fontos tény az sem, hogy a visszahódított, szinte korlátlan uralmuktól Egyiptomot e század végén Napoleon hadjárata szabadította meg, továbbá, hogy a mamelukoknak egy, a napoleoni hadseregbe fogadott szakasza Franciaországban a császárság bukásáig a császári testőrség festői csapata volt.

A mameluk szó főnévként való használata Magyarországon az 1867-es kiegyezést követően lett honos: mamelukoknak nevezték a kormánypárti és a kormányt támogató politikusokat. Egy mameluk nem kérdőjelezhette meg a kormányfő szavát. Ezért a mameluk főnév átvitt értelemben is funkcionált: a hatalom előtt hajbókoló személyt jelentett, a főnökének soha ellent nem mondó, az alávetettségét önként vállaló beosztottat. Mondhatni, hogy a mameluk becsülete a hűség volt.

A szó melléknévi használatát is ez tény alapozza meg. Mamelukként tette a dolgát a testőr, a szultán hűséges embere, és ilyen mamelukként viselkedik ma a kormányfő kegyére áhítozó képviselő, tisztviselő, az orbáni szóra bólogató és ugró szolgák hada, az e szavakat felböfögő és hirdető végrehajtók népes tábora.

A részletgazdagság, különösen a részletgazdagon való nem zsidózás, azaz a részletgazdagsággal leplezett zsidózás, egészen pontosan a mintha nem zsidózó zsidózás részletgazdag volta mibenlétének meghatározása keményebb dió.

Erről beszélgetve nemrégiben egy angol anyanyelvű képzőművésszel arra jutottunk, hogy az írásomban szerepeltetett cizellált szót helyettesítő részletgazdagságot a részletest, a részletezettet, és részletes összetettséget is jelentő “specified” fogalma fejezi ki a leginkább angolul. Szerinte egy néhány vonalas rajz jobbára egyértelműbb és erőteljesebb információt tartalmaz, mint egy részletekben gazdag.

A hitleráji Der Stürmerben megjelent, a fent jelzett beszélgetést követően általam célzatosan előkeresett karikatúrán például nyilvánvaló, hogy az erőtől duzzadó, overallos, csákányos szovjetférfiúval a kereszténységet romboltatja le a gonosz zsidó.

7d7d3b73126a9f0e8c59aa9d15d91e9b

A másik két – részletgazdagabb – rajzon látszólag nincs zsidó.

Az 1800-as évek vége felé Párizsban publikálton egy Émile Zola bámulatos részletességgel megrajzolt fejét viselő, könyvesládán ücsörgő disznó a bal első patajával tartott éjjeli edénybe mártott ecsettel Franciaország térképét nemzetközi ürülékkel keni be. A látvány értelmezéséhez feltétlenül tudni kell, hogy a karikatúra Zolát az ő világszenzációt keltő, J’accuse (Vádolok) címmel, a hazárulásért ártatlanul elítélt Alfred Dreyfus vezérkari kapitány érdekében írt vezércikkének a francia államot és a francia hadvezetést bűnösnek vélelmező tartalma miatt gúnyolta így. Akkoriban, persze, Franciaországban többen tudták, hogy a kigúnyolt író apja olasz volt, s hogy e bevándorolt férfiú gyermeke a vádiratát egy zsidó érdekében fogalmazta meg (akinek a bűnösségét, mert nem volt rá bizonyíték, a zsidó volta okán valószínűsítették).

Zola

Egy napjainkban Magyarországon kiadott, 888.hu elnevezésű termék ábrája A brüsszeli csúcs címet viseli. Az ábrán egy Európa-térképes játékasztalt négyen vesznek körül, közülük három játékos nagy gonddal megrajzolt ábrázata ismert külföldi személyiségekére hasonlít valamelyest, a negyedik kártyást a széke hátoldalára írt név alapján lehet beazonosítani. Az asztal felé – amelynél nincs ötödik szék – ötödik személy közelít, aki a bal lábát rúgásra emeli. Vélhetően többen felismerik, mint ama kártyást, aki az asztalnál valóságos zsetonhegyeket söpör magához és igen nagy, görbe orra van.

b43f4c32b30fb758c1961b79566407abdae9fdc0

Aczél Gábor

84 hozzászólás

 • Mr. Aczel;

  Vegre talalt egy erdekes alanyt azzal hogy engem vett celtablajara Orban melett egyesz cikevel tamadni engem.
  Rendben, az engem nem zavar.
  Csak remelnem ,hogy azzal nem ohajt valami benyomast kelteni.

  Mind a nyelvtani kifogasai persze tevesek, mint az elobbi cikkehez adott sorok a World Encyclopedia adatai adataibol azt bizonyitja.

  Csupan a kovetkezoket ohajtanam megkerni;

  1., IRJON CSUPAN MAGYARUL ! Ne probalja abordalni anya-nyelvet kevergetni idegennek hangzo es latszo maszlagokkal !

  2., NE probalja ismeteleni, tukrozni, ismet felidazni, meg utanozni az ANTISZEMITIZMUS veres es kegyetleen tetteit a multjukbol!!!

  ANTISZEMITIZMUS az antiszemitizmus, barhol, barmikor, barmi-kifigasok alatt is jelenti azt be. NE ISMETELJE!

  Ha nem kepes mas alanyokat talalni ,boldogan folytassa az ellenem kezdett gyulolet terjeszteseit!
  Az engem nem fog bantani ! Maga, es az olvasok tobbsege majd magasztalaja magat azert.
  Let’s make that clear !

 • Tisztelt Aczél úr!
  Megértem a felháborodását, de sajnos azt kell mondjam felesleges. Hiába példálózik sajnos egyeseknek ez ugyan úgy falrahányt borsó. Akik ma Magyarországon élnek azoknak nem lehetett kicserélni a gondolkodás moódját. Ugyan olyan begyepesedett fejüek mint voltak. Mondhatnám azt mint pesti lépcsőházak: sötétek és korlátlanok.

 • Ismet, lenne jo adni ertelmes magyarazatat, hogy mit jelent, vagy mit ohajtana kifejezni a cim kezdetevel; a “RESZLETGAZADAGON” szavaval?

  Mit jelent az? jelenthetne ,hogy RESZLETSZEGENYEN” is ?

  Vagy mint KOZEP-OSZTALY? talan a regi elvtarsaik altali KULAK, vagy meg az OSZTELT-ELLENSEG-et ?

  Vagy talan a mai ottani Forintban milliomosok?

  Csak kerem adja meg hogy pontosan es magyarul mire hivatkozik? Mi tarsadalmi es anyagi kategoriban soroltakat jelzett maga azzal a kifejezesevel.
  De kerem maradjon a magyar nyelv, s lehetoleg a cinikus es gyulottel telet ragalmazasok nelkul.

  Koszonom !

 • Mr.Aczel, sajnalom, de mint ismertettem ” Az Orban Victor Cizelaltan….” cimu cikk hozzaszollasaban, a World Encyclopedia adatai lapjan, amely kozol minden Latin betus nyelvek letezo szavait, de mint ottan irtam a “Cizel” szo valoban Francia. Abbol eredt az Angol Chisel, ami tisztan VESOT jelent.
  Teaht a Francia erdet, s hasonloan a VESES, egy hozzaszollo altal helyes kovetkeztetes volt.

  A MAMLUKE szo nem letezik semmi nyelvben.
  Mint mar irtam a MAMALUKA , az egy Pacific region-i novemt a MAMALA novenycsoportbol.

  A World Encyclopedia (Vilag Lexicon) egy igen ronada )meg ottan sem betuzve)NYC-i Olasz utcai-vaganyok altal ahsznalt nev a MAMA-TUL-KEDVENC fijat jelzi.
  A szot itten NEM irhatom.

  Tehat minden mas talalgatasok, mint az rgyik hozzaszollo irta : “..meg a szakertok is csak talagatkak ..”

  Valojaban, nem igen taltak !

 • A cikk szerzoje, a cikkenek otodik paragrafusaban igazan
  bemutatta magat.
  Az az celjait, mint nemzet-ellenes es antiszemita, “LOPOTT JAVAIKBOL” fizetett propagandista, idegen celokat es erdekekt szolgallo ugynok aki;
  ” PEDIG NEM A ZSIDOSAGUK MIATT USZITJUK A NEMZETET”.

  Amint irta soraiban; ( az otodik paragrafussaban)

  ” VALOBAN VANNAK KOZOTTUNK ES KORULOTTUNK, AKIK A MI SZEKERUNKET TOLJAK, AKIK AZERT A TOMEGHATARUNKBOL A KEGYELMUNKBOL, A MI LOPOTT JAVAINKBOL IS KELLO ARANYBAN RESZESULNEK, A TOBBIRE, AZ ATKOZOTTAKRA PEDIG NEM A ZSIDOSAGUK MIATT USZITJUK A NEMZETET, HANEM MERT ARTANAK , VAGY ARTANI SZANDEKOZNAK NEKUNK, MERT AZT ALITJUK ROLUK, HOGY A NEMZETUNKNEM ARTANAK..”

  Mind az Mr.Aczel bevallasainak csupan egy kis resze, de ketsegtelenul bizonitja sajat szavaival es soraival.
  Tisztan adva soraiban ,hogy egy NEMZET-ellenes,uszito es fizetett Antiszemita.

  S “LOPOTT JAVAINKBOL” , kitol laptak mind azt ?
  S hogyan veli a LOPOTT osszegeket “javaiknak” ?
  Amit lopott az lopot, az NEM tolvaj “JAVAI”, az volt talan a szegeny-dolgozo-magyar-nep “JAVAI” De maguk azt mind “LOPTAK”, mint sajat szavaival bevalja.

  Nem csoda ,hogy “ATKOZOTTAKNAK” veli mind azokat akik az igazsagot ki-mutatjak.
  Ez a banda itten csupan a “lopott” osszgekbol terjesztik nemzet-ellenes propagandaikat. Aczel azt itten bevaotta!

  De miert? Mi a celjuk azzal?
  Hatalomra vagynak ismet, “LOPNI” tobbet? Meg “USZITANI” tovabba a nemzet es a zsidosag ellen ?
  “USZITJUK A NEMZETET”. Persze nemzet-ellenes USZITAS NEM az igazsag kinyilatkoztatasa. Azert a gyuloletuk azok ellen akik a valosagot ki-mutatjak. Meg ha tecesen is gepelne, vagy pontok es vesszok felett a maganhangzokon.

  Mind azt persze csak “ALLITJUK” soha nem bizonyitottak.

  Azert alakalmazzak azokat a felre-vezeto ragalmaskodasaikat.
  Az igazsag nem szolgalja nemzet-elnes uszito tolvajokat es antiszemita propagndaikat.
  Azert a gyuloleteik allandoan.

  Nem kritizaljak, s NEM< cenzurazzak azokat "AKIK A SZEKERIKET TOLJAK" aki a "LOPOTT" penzbol jovedelmeznek.

  Talan ideje a valosagot irni, s a hazug propagandakat leleplezni. No de azt cenzurazzak !
  Az az az "USZITO"k altali "szabad-elvu-gondolkodas" !!!

  Lehetne barmi mas ? A sorai bizonyitjak mind azt !!!

 • Nos Kedves Aczél Gábor!

  Ez megint egy teljesen valótlan és értelmetlen cikk(mint több előbbi…)
  Orbán nem antiszemita,Ő vezette be a holokauszt emléknapot,a zsidó
  egyházak zavartalanul és nem kevés állami támogatással működnek,jó a kapcsolatuk a kormánnyal
  (Főrabbik igazolták!)meg ugye itthon minden tisztességes zsidó biztonságban és főleg jól él!
  Ezt nemrég az idelátogató izraeli elnök is igazolta,elismerte!
  Mi kell még,hogy egyes balliberálisok észre térjenek és ne ők
  szítsanak ellentétet,és terjesszenek hazugságokat????
  Talán egy kis tájékozódás,valóság ismeret…..!

 • Inkább azzal kellene foglalkozniuk(elismerniük!!!)hogy a zsidók,a zsidó hívők és nem hívők legnagyobb árulója történetesen a zsidó származású Soros,aki már eddig is sokat ártott nekik,Izraelben és másutt is,sokkal hitványabb és kártékonyabb,mint az esetleg antiszemitizmusra hajló más vallású vagy keresztény emberek,akik természetesen itthon nincsenek többségben!!!!

 • Aczél Gábor!

  Elnézést, de ez az analfabéta szófosó nem érdemelt meg egy egész cikket meg ennyi figyelmet Öntől…

 • Bendeguz79!

  Ez a fórum illetve egyes cikkírók,sajnos nem írnak igazat,nem hitelesek,ami 99%-ban bizonyítható is!
  Nem érdemes bosszankodni rajtuk és a sértegetéseiken,csupán le kell vonni a tanulságot: írnak ….de minek?!

 • Szavakon csatázó okostojásnak, aki itt is aktivizálja magát: Nem használhatja légkondícióját egy pécsi nő, mert az önkormányzat megtiltotta neki.

  Hiába vásárolt magának az utóbbi idők forrósága miatt lakásába a hölgy egy légkondit, az önkormányzat ezt határozatban tiltotta meg a szomszéd feljelentése alapján, aki szerint a készülék zajos. Zajmérést nem végzett a határozatot hozó, csak a panaszos videófelvétele alapján döntött így.

  Egy szakmérnök szerint a készülék zajszínt határérték alatt működik. E fölött forgalomba helyezni és árusítani sem lehet ilyen készülékeket.

 • Winnie
  2017 augusztus 7
  3:16 du.
  A cikk nem róla szól.

 • Szerintem az igencsak szorgalmas kommentelő már attól is merevedést kap, hogy a fenti cikkben többször név szerint is meg lett említve.

 • Jópár uralmi módszertani útmutató látott már napvilágot.
  Az egyik alap eszköz az uralom alá vonni kívántak egymást megértő képességének lerontása.
  Más megközelítésben ez a bábeli zűrzavar, a babiloni átok.
  A Bibliában a végidők egyik jelének írtan az van, h amikor a szavak nem azt jelentik amit jelentenek.
  A cikk szerzőjének pedig azt üzenem, h le van maradva egy brosúrával.
  Már nagyban zajlik a korszakváltó működtetési rend változtatás, ehhez az emberiség átideologizálása.
  Ennek keretében az ÖRDÖGISÉG KIÉGETÉSE. Mind az egyes emberekből, mind a társadalmi működtetési rendekből.
  Szép szaknevet is adtak annak amit felháborodottan kifogásol. Szalon zsidózásnak nevezik.
  Nekünk pedig van egy közmondásunk amely szerint akinek nem inge, ne vegye magára.
  Soros egy interjúban nyíltan beszélt az életfilozófiájáról. Ebben az van, h a felsőbb akaratot mindenképpen végrehajtják. Akkor is, ha ez eget rengető gazemberség. Ha választhat, akkor inkább aktív végrehajtóként a haszonélvezője, mint a kárvallottja.
  Én nem látok érdemi különbséget Soros és a legutolsó államigazgatási, “szolgáltatói” pultosok között akik a főnökeik utasítására hajtanak végre gazember utasításokat. Csak a károkozás mértéke és a VÉRDÍJ mennyisége más.

 • Orsós Elemér

  Winnie
  2017 augusztus 7
  3:16 du.

  “Aczél Gábor!

  Elnézést, de ez az analfabéta szófosó nem érdemelt meg egy egész cikket meg ennyi figyelmet Öntől…”

  De egy ilyen gusztustalan lejáratást sem!

 • Elnézést, de magyarok vagyunk! Pár perce magyar bronzérem született 110 gáton Londonban, az atlétikai v.b-n !!!! HAJRÁ !!!(Ilyen is már régen volt….). Azért az angoloknak is belekerülhetett ez a világbajnokság egy csomó lélegeztetőgépbe, nemcsak nekünk a vizes…

 • Úr Isten! Mi megy itt?

  Elképedve olvasom Boda Marcsi sunyi zsidózását, ISTVAN Nagy árvalányhajlengetését 110 gáton (gondolom, zöld mezőn piros cipőben, fehér gatyában), Bendeguz79 nyelvészeti gyakorlatait, és egy kicsit megértem Avi Ben Giora elkeseredését azok miatt, akik most is itthon, Magyarországon élnek; de hát én is itt élek immár hét évtizede! Csak nem szeretek ordítozni! Az árpádsávos rikoltozást elég nehéz túlharsogni, a csend meg nem hallatszik ebben az átkozott focializmusban. Mitévő legyek?

 • De mi a helyzet Rozgonyi Cicellével?

 • Nagy Gyula
  2017 augusztus 7
  4:38 du.
  Lehet, hogy le vagyok maradva egy brosúrával, de felhívom a figyelmét arra, hogy az ÖRDÖGISÉG KIÉGETÉSE meglehetősen régi szándék, s hogy szalonzsidózás a régi brosúrákban is olvasható.
  A tájékozottaknak tekinhető hazai értelmiségiek között mindig voltak zsidózók, akik nyíltan és megokoltan támadták, és szalonzsidózók is, akik előítéletekre alapozva, alattomosan bántották, rágalmazták e népcsoport tagjait.
  Alább egy zsidózó és egy szalonzsidózó publikációból idézek néhány mondatot, a kommentelőkre bízva annak megítélését, hogy melyik szöveg az antiszemitább. Talán valaki azt is meg tudja tippelni, hogy ki az egyik és ki a másik szöveg szerzője.

  A zsidózó publikációból:
  “A Talmud a zsidóság faji közösségének lényege, a judaizmus magja, lelke, rugója; a Tóra és a marxizmus pedig, amelyekkel saját világuralmukat a gyakorlatban építik és a népeket mételyezik erkölcsi, szellemi és anyagi síkon egyaránt, hogy készséges rabszolgáik legyenek és maradjanak. Azt természetesnek kell vennünk, hogy a marxizmus eddig csak a zsidóknak tudott eredményeket biztosítani, hiszen csak számukra van, és olyan ostobák számára, akik látják ugyan a fától az erdőt, csak azt nem tudják, hogy mire való.”

  A szalonzsidózó publikációból:
  “A szabadság: a gyakorlati lehetősége annak, hogy az egyén, a személyiség vagy a közösség értékeit kifejleszthesse az egyén, a személyiség és a közösség javára. A függetlenség és az önállóság a kellékek, az eszközök, hogy a szabadság mint valóság létre is jöhessen. Ami csak az egyén javát, de a közösség kárát, vagy fordítva: csak a közösség javát, de az egyén kárát szolgálja, nem szabadság, nem függetlenség, nem önállóság, hanem erőszakuralom, melyet legtöbbször bizonyítottan demokráciának csúfolnak, hogy már eleve felmentést kapjanak minden felelősségrevonás alól.”

  A zsidózó publikációból:
  “A zsidók éppenúgy kisajátították és saját szájukízének megfelelően magyarázták és állították be a nacionalizmust és a szocializmust, mint a szabadságot, a függetlenséget és az önállóságot. A sovinizmus, a materializmus, a liberalizmus, a parlamentarizmus és az internacionalizmus azok a tények és valóságok, amelyek minden épeszű nép számára nem jelentenek mást, mint álnacionalizmust, álszocializmust, álszabadságot, álfüggetlenséget és álönállóságot. Ezekkel az áltényekkel és álvalóságokkal tartották a zsidók földgömbünk minden népét morzsajólétben és idült katasztrófabiztonságban.
  A zsidók évezredek óta lángbaborítják a világot; lázadást és forradalmat szítanak és vezetnek; felforgatnak és rombolnak. Úgy tartják, hogy az egész földgömb a hazájuk, a honuk. Tehát bacillus-életet élnek. Így viszont ne csodálkozzanak, hogy bacillustermészetük ellen a földgömb népei védekeznek és úgy viselkednek velük szemben, ahogyan bacillus-természetük ellen viselkedniök kell.”

  A szalonzsidózó publikációból:
  “Ha valaki elférgesedik, ki a hibás: az ember-e vagy a féreg. A féreg, mondják a piszkosak. Az ember, mondják az igazak. Közvetlenül és egyedül az ember. A féreg van. És mert van, szükséges, feladata és hivatása van. És a Teremtő akaratából van. De miért van ilyen is a teremtő akaratából. Válasz: hogy a tiszta erkölcsi világrend értelmi, érzelmi és akarati tudatában vésődjék egyedülvalósága az ellentétével folytatott kíméletlen harc árán. Féreg van, hogy figyelmeztesse az embert, hogy piszokba került, ha vele kapcsolatba kerül.
  Egyáltalában nem szükséges, hogy mindenkor elférgesedjünk, hogy tisztálkodási szükségérzetünknek eleget tegyünk. Egyetlen tapasztalat ezen a téren legyen már elegendő arra, hogy elejét vegyük neki megfelelő előintézkedésekkel.
  Vannak emberek, akiknek természete a tisztátalanság. Ezek emberférgek és velük szemben ugyanúgy kell eljárni, mint a férgekkel magukkal.”

 • Sajnos, az egész nem érdekel!

 • Almási Alma
  2017 augusztus 7
  6:13 du.
  „Egy árva szó sem beszéli Zsigmond győzedelmét;
  mind a világ, széles világ, Rozgonyi Cicellét.”

 • Almási Alma
  2017 augusztus 7
  6:13 du
  Egy tolóhajóról volt szerencsém látni Galambóc várát, amely hajón a matrózokkal laktam a Fekete tengerig és vissza.

 • Boda Marcsi
  2017 augusztus 7
  2:44 du.
  Boda Marcsi
  2017 augusztus 7
  2:50 du.
  Nos, Boda, ön sem az! Nem antiszemita. Hiszen ön szerint azt kellene elismernem,
  ”hogy a zsidók,a zsidó hívők és nem hívők legnagyobb árulója történetesen a zsidó származású Soros,aki már eddig is sokat ártott nekik,Izraelben és másutt is,sokkal hitványabb és kártékonyabb,mint az esetleg antiszemitizmusra hajló más vallású vagy keresztény emberek,akik természetesen itthon nincsenek többségben!!!!” A négy felkiáltójele az antiszemitizmustól való elhatárolódását még nyomatékosabbá teszi.
  Fogadja elismerésemet!

 • Kiss Kálmán
  2017 augusztus 7
  6:05 du.
  Mélyen egyetértek önnel, de nem képedtem el.

 • "tisztelhölgyeimésuraim"

  István Nagy 5,15

  “… pedig ez az Atlétikai VB az angoloknak is belekerült egy pár lélegeztetőgépbe, nemcsak nekünk a Vizes…” írja.

  Rossz a viszonyítás, ugyanis az angolok meg is teremtették rá az anyagi feltételeket, miközben az EU-nak a legnagyobb b e f i z e t ő i k é n t . tarják őket számon.
  Ám eme valójában összeszerelő üzem; amit még Magyarországnak mondunk, az ő nagy illuzionistája, a világszerte híres alacsony magyar munkabérből, valamint az Európai Uniótól teljesen érdemtelenül . z s e b r e v á g o t t, nem is kevés . b a k s i s b ó l . harácsolta össze ezt a Vizes látványshow-t hátterében a történelmi Budapesttel, miközben a lakosság nagyrészének a [email protected]@e lóg ki a gatyájából…
  Ezzel paralell, a nagyvilágnak így bemutatott Orbanisztán – értsd: az álomország – pedig még a “n e m z e t i” egészségügy elemi igényeit sem képes, de . n e m . i s . a k a r j a . kielégíteni, mégpedig azért, mert Vezérünk . í g y . o l d j a
  . m e g . a költségvetést olyannyira megterhelő . e g y i k . t é t e l, a lakosság, >mondhatnók a . n e m z e t< autumatikus . r i t k í t á s á t…

  Hozzátéve, hogy a magyar oktatásügy is ugyanennek a lukas cipőnek, vagy gatyának a résein meresztgeti a hazai kultúrpolitika, a felsoroltaktól valóban félelmetes oroszlánkörmeit. 😀

  .

  Ui:
  Egy barátom gyermeke – magyar állampolgár – Londonban dolgozik, súlyos közlekedési blesetet szenvedett úgy, hogy számára teljesen ingyen, rajta egy többmilliós értékű műtétet hajtottak végre, kellemesen elviselhető kórházi ellátás és rehabilitáció mellett. Ma angol költségen ismét munkaképes…

 • Orsós Elemér
  2017 augusztus 7
  5:05 du.
  Hogy az írásomat akár gusztustalannak is lehet minősíteni, azt elfogadom. De nem fogadom el, hogy az illetőt, aki folyamatosan saját maga járatja le magát, s akiről ön ismétli meg, hogy gátlástalan szófosó, ez az írás járatta volna le,

 • Tisztelt Aczél Gábor!
  2017 augusztus 7
  8:44 du.

  Megint csak azt tudom mondani, h akinek nem inge, ne vegye magára.
  Jézus CÍMKÉZETTSÉGGEL is sokmindent írtak.
  Többek között azt is, h nem a testekkel van a gond, hanem bizonyos, a testeket működtető (életfilozófia szinten használt) szellemiségekkel.
  Van a Bibliában egy beszélgetés Jézus és a Farizeusok között. Ebben Jézus korholja a Farizeusokat, h elhagyták Ábrahám istenét és átpártoltak az ördög Atyához. Becsapva a népüket, a népet is az ördög Atya szolgálóivá tették.
  Ha kilépünk a judeo-judeokrisztián keretrendszerből, megnézve más népek vezérlő ideológiáit is, akkor egy egy kézből (szellemi műhelyből) származó valóságkomplexet látunk. Az időbeliséget is nézve meglátunk egy gyártási sémát és útvonalat is.
  Most első közelítésben az egyszerűség kedvéért menjünk a beszédes nevek mentén.
  A hindiben jelenleg Síva IDŐSZAKA van. Az egyiptomi konstrukcióban Sét-é. És mit ad isten, a judeo konstrukcióban Sátáné.
  Az egyiptomi konstrukcióban a Semiták Sét istenség szolgálói. Ebből gyártották a Sém ősapát és ezt etnikaizálták, mint Sém leszármazottai.
  Ugyanez a séma (szellemiség és az ebből eredő FUNKCIONALITÁS etnikaizálása) más helyeken, népeknél is tetten érhető. Hogy ne menjünk messzire, a Hunor ősapában felismerhető a honőr funkcionalitás. A Magorban a mag funkcionalitás. A legendában Ők Ménrót, a vörös ló fiai.
  Hogy mennyire nem biológiai leszármazási kérdés, azt az is mutatja, h a Muszlimok is Sém-től származtatottak.
  Az Askenázik pedig hivatalosan, Szkíta identitástudatúakból ÁTIDEOLOGIZÁLTAK.
  Az egész értelmét, célját már itt is leírtam.
  Nem írom le újra, mert nem szeretném, h a házigazdánk törölje a bejegyzésemet.
  A zsidó név a Zion, Cion névből származtatott. A jelentése a földi mennyország (úgy is, mint az újabb aranykor) létrehozásán munkálkodó.
  Ebben az értelemben én is zsidó vagyok.

 • TISZTELTJOLGYEIMESURAIM;

  Sajnalattal olvasva hogy baratjanak csaladtagja “kozlekedesi balesetben” serult meg.
  Allitotta,hogy ingyen gyogyitottak es kezeltek esetet.

  S nem gondolna hogy Angliaban is kotrelsseg kozlekedsei biztositas vasarlasa mielott valaki hajtasii engenyet kaphatna ?
  Sot ha az mas-tylajdonaban levo eszkoze ami kozrejatszotta a balsetet, annak ugyszinten kolteni volt kotelezve elofizetni a kezelesenek a koltsegeit. Persze nem direktli, de annal nagyobb osszegekben.

  Csupan mert a baleset aldozata nem kapott gye szamlat, az nem jelenti hogy valaki, valami mas moden nem fistett volna azert.
  Mint a mondas ; “nincsen ingyen ebed”, de biztosra veheti ,hogy nincsen am ingyen orvosi,sem korahzi vagy barmi mas kezeles sem “ingyen”

  Tlan emlekezne az eredeti mondasra? Ezen a foldon semmi nem ingyen. Meg a levego amit sziv allandoan. Fizet azert kesobb eleteben valami todo-es-legzesi betegsegekkel oregkorara.
  Van akik velik hogy csak az ‘anya-tej’ lett volna ingyen. De meg azert is fizet am. Mert legalabb koltekezni kell valakinek a szegeny anya elhunyta utanni koltsegekre is.
  Tehat mind azok a politikai szloganik amiket maguk ottan sokaig elhittek, valojaban hazugsagok voltak am, mint mind a tobbik is.
  Azert mert bedoltek annak, az NEM valt valora azert.

 • Tobben meg maig is sirankoznak a Bp-i FINA, s most meg az Angliai Athletik VB eseten.
  Mindenki csak a “koltsegeket” veszik figyelembe.
  De mindenki nem a a profit, ill. a jovedelmezesein.
  S miert ?
  Mert nem kepesek felfogni ,hogy nem tortenik semmi aminek nem lehetne anyagi erdeke,ill. jovedelme ?

  Nehanyan irtak nekem az ottani foci-keptelensegek okait.
  De nem voltak hajlandok elismerni hogy a foci az oriasi jovedelem lehetoseg, az az igazan jovedelmezu is.

  Mit velnek hogy volt masfel hete a REAL MADRID 325 millio-dollaros szerzodest nyujtani Cristiano Rolando Portugal foci-jatekosnak ?
  Rolando heti fizetese alig 3/4 millio dollar. Persze felet az adohivatal zsebeli. De a Real Madrid hajlando azt fizetni.
  Meg a szakertok is veltek hogy Rolando NEM er meg $ 325 milliot, de ha a cspat fizet, hat miert ne?
  Sot Rolando nem boldog, mert Angliaba szeretett volna meni hatszani. Spanyolban problemai vannak az adohivatallal.
  S miert NEM leheto az ottan ahol maguk elnek ? Tudjak ?
  A valasz persze mert az allam az istenuk, az jatszik veluk, s elszurja meg a focit is, mint minden mast.

  Tudom, fognak majd atkozni engem ismet azert hogy ramutatok hogy miert es hogyan megy sikeresbben a vilag mint ottan.
  Oersze maguk soha nem ohajtananak felebredni a valosagokat elismerni. Szerencse fel magyarok.
  Talam majd egy napon ?!

 • NAGY GYULA soraira;

  A maga phylosofizlasara tehetnem a kerdest, hogy mit velne, persze csupan sajat ertelme alapjan,mi lehetett volna az indito oka az emberisegnek, hogy mindeg, minden naciok, minden kulturalis korulmenyek kozott is mindeg hitt az emberiseg egy felosobb rendu teremto eroben???

  Az osi Egyptomiak persze voltak az elsok akik az egy-isten hivest bemutattak. Imhotep, mas neven mint Amon-hotep.
  Hituket a Ra, illetve az Amon-Ra Nap-istent hivesevel kezdve.
  Ketsegtelenul mert rajottek,hogy a Nap enrgiaja ami teszi lehetove az eletet a Foldon, s a Nap-rendszerletet.

  Nem is emlitve ,hogy par ev-ezreddel alobb a vilag elso-civilizacioja, a Sumeri-anok irataikban hatrahagytak adatokat amiszerint az emberiseg a 10-ik bolygorol eredt.
  S hogy azok az Innunukis clonokkal nepesitettek ezt a Foldet. Sot meg Mozes is irt megjegyzeset arrol, (az oriasok esete.)

  De minden vallasok, sot meg a leheto-leg-szelszosegesebbek is, mint a WOODOO, es a Sandaria is alapveto magatartasokat es fokent a CSALAD erdekeit es letenek az lapelveit terjeszti.

  Csupan az atheizmus ami az emberi magatrtasat figyelmenkivul teszi. Csupan a “tomegek” inkabb a tomegek iranyitasaval kapcsolatban levok erdekeit tamogatjak. S hasonloan mind ugyan azon celokat es erdekeket serkento mozgalmak, barmi is lenne a nevuk amiket hasznalnak.

  Mint a regi mondas; “a madarat tollarol, embert magatrtasarol” lehet felismerni !
  A magatrtast pedig csupan a szellemi gondolkodasmodja iranyitja !!!

  Tehat konnyen felismerheto mindenkit ami szellemi-gondolkodast, magatrtast tanusit, meg itten a KMH-on is. soraival.
  S lathato, hogy kik azok akik embertrsaik iranti magtartasaik nem, vagy kisebben ellensegeskedo.

  Az egyen erkolcsi novoja a valaszto hatar. Az erkolcs ,ami nelkul semmi emberi tarsadalom enm letezheto.
  Ismet ,mint a mondas, meg a “betharoknak is valami becsulatuk. Az u.n. “Honor among thieves” ( tisztesseg a tolvajok kozott) De tolvajok am, mindenek dacara !!!
  Miert csak az erkolcs ami azt eliteli ?

 • NAGY GYULA soraiban tett megjegyzeseire;

  NEM ohajtanek egy vallas-alapu vitat kezdeni itten, DE a valosag tudata senkit NEM serthet !

  Mivel irogat a vallas es a “Jezus” megjegyzeseit.

  Elsoben, a fiatal rabbi neve NEM Jezus volt.
  Ha olvasgat egy kis “Zsido-tortenelmet” konnyen latni fogja, hogy az elso szazadban egyetlen zsido-csalad nem nevezte volan fiat egy Gorog-nevvel.

  Masodik, a Hassidic szekta, amely volt az egyetlen Izrael tortenelmeben amely a “vizbe-meritest” alkalmazta.
  A Hassid a NEM Rabbinista szekta volt. Az az nem fogadta el vallasi-birak ,ill. a “Szanahadrin” felsobseget.
  Voltak, s vannak ma is kulombozo szektak, a Zsido-hitben , mint mas vallasokban.

  A “Diaspora”, a Romka altali szet-szorodas (70 C.E.)ota, szektak a geographiai alapokon is fejlodtek.
  A magyar-zsidok tomegei ,kb. 92%, az u.n. Neolog-ok.
  Sokaik velik hogy “Izrael” csupan egy igeretbeli ill. szellemi orszag. Amig a “Zion-izmus” elve es celja a geographiai, letezo zsido-nemzet, mint minden mas nemzetisegek joga.

  A szellemi, ill. az erkolcsi kerdes esete pedig,hogy a Horeb-mezejen tett esku jelntette Jacob utodainak az elonyeit, vagy volt az egy “kuldetes” a vilag minden nepeinek erkolcsi vezetesre. Az az a “a feny-lenni az egyesz vilag-nepesegehez”. A Hassidic szektat kesobbi elfogadoi, azt veltek. DE nem amai-letezo ( XIX. szazadban feltamsztott) mai Hassidic szekta.

  De mint minden mas az emberiseg eseten, a gyarlo egyeni erdekek a gyoztesek. Lasd Kain es Abel esetenek adatait amit Mozes adott mindanyiunk szamara azt megerteni.

 • Aczél Gábor!

  Azért egy cikkírótól elvárná az ember,hogy megértsen egy olyan hozzászólást, ami egyértelmű és tényeken alapszik.
  Régebbi cikkeknél már többször idéztem Sorossal készült riportot (külföldi újságíróval)meg az “életéről”,a családjáról közölt tényeket,amelyeket az interneten mindenki megtalál aki keres….!!!(?)
  Én tényleg nem vagyok antiszemita,(több zsidó barátom és jó ismerősöm van!)míg Soros a származása,vallása a zsidóság árulója,szégyene ,aki egy gátlástalan pénzember,mint a balliberálisok között sokan ,de szerencsére nem mindenki!!!!
  Ha erősen igyekszik,talán felfogja?….
  Dicséretes lenne ha ezt felfogná

 • Kis Kálmán!

  Hát a maga “agyát” is kezelni kéne,hogy ennyire nem érti a lényeget és csak azért,mert “balliberális értelmiségi” politikai ügyet csinál olyanból,aminek semmi köze a pártálláshoz,bár igaz,hogy egyes “sunyi” baloldali lekötelezettek jobb híján maguk zsidóznak(sokakban gyűlöletet szítva)alaptalanul és főleg tájékozatlanul…szánalmas!

 • “tisztelhölgyeimésuraim”
  2017 augusztus 8
  2:57 de.

  Mi is megtermeltük.
  Csak épp idegen zászló alatt, fillérekért gürizve.

 • Aczél Gábor
  2017 augusztus 7
  9:11 du.

  Almási Alma
  2017 augusztus 7
  6:13 du
  Egy tolóhajóról volt szerencsém látni Galambóc várát, amely hajón a matrózokkal laktam a Fekete tengerig és vissza.

  _____________________________________

  😀
  Én is jártam arra. Az érdekesség, hogy Lázár deák 1520 körüli Magyarország térképén a galambóci vár ásító kapuja a Duna partján pontosan olyan, mint amikor én (30 éve?) arra jártam.

  Vannak állandó dolgok…

 • Boda Marcsi
  2017 augusztus 8
  11:10 de.
  Boda!
  Már korábban felfogtam.
  Nem tartja magát antiszemitának.
  Punktum.

 • Ms.BODA soraira;

  “Nem irnak igazat”.

  Az lenyegeben igaz, mert csak a szelszoseges politikai propagandikat terjesztik.
  Ill. mint ideztem sorait az otodik paragrafussabol, bevalotta azert reszsulnek a “lopott javakbol”, “uszitani” valotlan vadakkal, ugy a zsidosag es a nemzet ellen, ami az erdekuk.
  s a nepet nevezte, nem csak aki azt beletja, “atkozottank”-nak.
  S azokat kell nekunk hongitarsakanak velni ?

 • Bendeguz79
  2017 augusztus 8
  10:31 de.

  A kérdésére már korábban is megadtam a választ.
  Ennek ismételgetését honorálja a házigazdánk kimoderálással.
  Így röviden csak annyit, h a jégkorszak előttről is vannak hatalmas technikai tudást bizonyító tárgyi maradványok.

 • Mr Aczel soraira a “zsido” es “szalonzsido” idezet soraira;

  Mr. Aczel, kerdesem Onhoz, ha probalna oszinten venni azt a kerdest, miert itten ezen a web-lapon az allando bizonyitakai annak, hogy maguk nem kepesek, vagy talan nem hajlandok barki embertrsaikat mint egy masik emberi lenykent elismerni?
  Miert van az ,hogy valaki “zsido”, s azzal nem magahoz, vagy barki mas egyen elmejeben az az emberi leny lenne mint onmaga.

  Belatja, hogy az “antisemitism” nem csak a gyilkpolasaik es kifosztasaik azoknak akiket maguk “zsido”-nak belyegeznek. Hanem csupan a megkulomboztetes nyilvanositasa, belyegezni egy masik emberilenyt, aki ugyan olyan magyar emberileny mint maguk.

  Tudnanak eletuket elni barmi megkulomboztetesek nelkul barki ellen is ?
  Kepes lenne cikkeit irni annelkul?
  Kepes lenne oszinten eszmecserere barkivel, csupan a cikk alanyan ?
  Kepes lenne elni eltetet, minden figyelmenkivul hagyva hogy masik embertarsa talan barmi is?
  S azt nem allandoan kerdore venni? kritizalni?

  Mikor latni azt a napot hogy mindannyian amodon lennek kepesek elni ?
  Probalaja kerem ! meg ha nehezere is esne a kezdetben, aa mindanyunknak boldogabb napokat jelent majd !!!

 • "tisztelhölgyeimésuraim"

  Bendegúz936

  Kommentemre adott reakciójában maga pont azt mondja amit én,
  hogy semmi sincs ingyen.
  Az angolok ugyanakkor megteremtették az e l ő f e l t é l e i t . világbajnokságok megtartásának miközben Orbanisztán [értsd: a Fid-SS által vezetett “illiberális” rendszer] ilyen szinte megfizethetetlen . ö n t ö m j é n e z ő . és szenzációhajhász, flancos reprezentációkra költi el a . t e l j e s e n . l e r o n g y o l ó d o t t . egészségügyre, oktatásra, és egyéb szociális hálózatokra szánt, a népnek kijáró forint milliárdokat.

  .

  Megjegyzem a példaként említett balesetet szenvedett egyén nem volt vétkes a baleset bekövetkeztében, mint ahogy viszont maga ettől ellenkező utalást tett, de minek, ez teljesen értelmetlen okoskodás volt. Ráadásul nem is erről szólt a komment…
  Ön tudatosan összevissza reagál. Megtanítom egy szép magyar kifejezésre: hablatyol.
  Na, persze nem véletlen. Igyekszik a lényegről, ez esetben az Orbán rezsim disznómódon kezelt, adópénz-pocsékoló költségvetési herdálásairól, egyszóval visszaéléseiről elterelni a szót. Na de ez az Ön hivatása: maga egy troll-tollnok.

  .

 • TISZTELT HOLGYEM VAGY URAM;

  Teljesen felre ertette. Mert en PONT az ellenkezojet
  hoztam maguk figyelmebe, azt, hogy

  1., a sport az nem az allam nagyszivusegebol letezik amit az anyagilag fedez az dofizetok penzebol

  HANEM

  a sport az egy igazi aeanybanya. Ami igazan jovedelmez.

  Maguk sirankoztak elobbi vitakban,hogy a foci nulla lett ottan mert az allam hamisan es lopva financirozza azt.

  Talan nem olvasta soraimat jelezve, hogy hogyan kepes a “Real Madrid” cofi-csapat tulajdonossa 325 millio dollart fizetni csupan egy jatekosert (Christiano Ronaldo)???Az nem az adofizetok penzebol, hanem a sport-profitjabol ! No de maguk azt elitelik. Azert kalt-el a foci es mas sportok ottan.

  2., A balesetet szenvedo holgy eseten (sajnolok barkit is aki balesetbe kerul), de ismet az alany volt az egeszsegi szolgaltatasok koltsegeinek a fedezese.
  Sajnalom hgoy maga azt kritzalasomnak velte a baleset szenvedojet.

  Azert irtam gyakran,ha valkinek problemaja lenne megerteni hogy mire clzok, kerdezzen!

  3., Hogy a feneben szopta ki a kisujjabol ,hogy en barmi (troll) egyoldalu politiki calokbol irnam egyeni meglatasaimat?

  Pont az ellenzoje. Sajnalva a szegny dolgozo magyarokat ,hogy oly hulye allamigazgatasi modszerekkel hajlandok megelegedni.
  De hogy kritizalo soraim mire mutat, hogy mind az ugyszinten a sajat elmardt szellemi szinvonaluk miatt letezhet.
  Tanuljanak a vilag mas tarsadalmaibtol, nepeitol, nem csak csupan gyalazni mindenkit aki elonyosebb helyzetekbe kepesek sajat eletuket elolenditeni !
  Miert nem jut a magyar az 5-rol a 6-ra ?
  Probalja azt felfogni, s minden maskent megy majd.
  No de azert maguk csat atkozodni kepesek.

 • ACZEL GABOR Aug.7-i soraira WINNIE-hez cimzetten irta;

  ” A cikk nem rola szol.”

  (Winnie reagalasaban a fent idezett soraira jelezte hogy tobszor nevezett meg engem cikkeben)

  Ugyan Mr. Aczel, az egesz cikke ” A cizeleltan.. es mamaluke” szavak alapon levo hosszu vitakat ismerettte soraival.
  Sot ketszer is nevezett engem, lehalabb is “Bendeguz79”-ra valo pontos nevezesevel.

  Ha elfelejtette volna hogy mit irt fentebb, talan szuksege olvasni sajat cikket es emlekezetet felfrisiteni.

  S epp az elobbikeben jeleztem, hogy nehany bevallasaiert, mint a “lopott javakbol”es az “uszitas” bevallasaert elismeresemet fejeztem ki.

  Probal ra-kenyszeriteni mostan “Winnie”-hez tett allitasaval, visszavonni elismeresemet?

  Csodalkozom, miert cafolja a sajat sorait ?

  Voltak akik valaszukban koveteltek cafolatokat. Hat itt van a cafolat, Aczel Gabor tette azt onmaga ellen!

 • Orsós Elemér

  Aczél Gábor
  2017 augusztus 8
  3:13 de.
  Bocsásson meg, de nem a cikkére, hanem Winnie kommentjére reagáltam, abból is nem a jogos szófosó, hanem az analfabéta bosszantott fel.

 • Kedves Boda Marcsi! (2017 augusztus 8 11:23 de.)

  Persze hogy liberális vagyok. Csakhogy ennek semmi köze ahhoz, hogy “jobb” vagy “bal”; szabad akarok lenni, és azt akarom, hogy mindenki szabad legyen. Ma ez itthon nem megy. (“Oszt jó napot!”)

 • Gajdicsról írja a szerző:
  “egy új kormánypárti rádió, meg egy még újabb kormánypárti nyomtatott napilap főszerkesztője lehetett.”

  Nem tudom, melyik orgánumokról van szó, mindenesetre én egyiket se olvasom, mert még nem kötelező ezekre előfizetni, mint a Szabad Népre. Szerintem elég lett volna annyit jelezni az eredeti cikkben, hogy NEM túl olvasott/hallgatott sajtótermékekről van szó.
  Egyébként arról ír tisztelt szerző, akiről akar, természetesen.

 • Avi,
  a pesti lépcsőházak:sötétek és KORLÁTOLTAK.Nem korlátlanok!

 • gyuri10
  2017 augusztus 9
  3:58 du.

  Ha csak a lépcsőházak lennének ilyenek ….. .

 • OIM* nincs bal vagy jobb liberális.

  *OIM : Oldal Idióta Macája

 • Kiss Kálmán:
  Tudok megoldást a problémádra :
  Hajcsál fel egy viszk..bocsánat , egy jó magyaros fél barackot.

 • Hát a nyolc nyolvan nyolc féleszú álkarikaturistája csak vágyálmaiban láthat olyat mint amit bárgyú rajzán megálmodott.

 • NAGY GYULA; Hova lettek a jegkorszak elotti nagy technikai elohaladasok bizonyitekei ???

  Allitotta, Miert nem kozli mindanyunk szamara, kerem ?!

 • Mennyire felesleges volt ez a cikk és a megjegyzések!

 • Bendeguz79
  2017 augusztus 10
  1:14 du.
  Ezek egy része a világ csodáiként van számon tartva.
  Egy nagyon régről való alkotás a Föld tájépítettsége.
  A lej vonalak a Földet megkerülően létező egy vonalban álló hegycsúcsok.
  Az isten képzetek eredetéről annyit, h megtapasztalható egy a mindenségben létező tudati hierarchia létezése.
  Mondható tapasztalatok alapú modellezés eredményének is.

 • "tisztelhölgyeimésuraim"

  Bendegúz79 9:36

  I G E N

  Én sem állítom, hogy ingyen van, sőt. A munkavállalók, akik az értéket megteremtik, azok tartják fenn az egészségügyet – nameg természetesen magát, az egész államot.
  Ma Magyaorországon az állam “g a z d á l k o d i k” a költségvetésnek titulált, inkább . s z a b a d . p o c s é k o l á s . becenevet kiérdemlő, pénzherdáló flanckarika keretéből, mellőzve a félredobott Alkotmányban ráruházott, az állampolgárait . m e g ó v ó . kötelezettségét. Annál inkább sunnyog viszont az Orbanisztán számára oly nagy gondot jelentő, az Ő fellengzős és nagyravágyó terveinek gátat szabó, idős illetve betegügyi tételek . e l h u l l á s o s . alapon kifundált megvalósítása körül…

  Pedig nem volna szabad, hogy az egészségügy, mint >költségvetési tétel< napi hóbortok, és hatalmi játszmák függvényeként az autoriter V e z é r pillanatnyi kézi irányítása szerint, spontán óhajok és parancsok áldozataként úgy alakuljon, ahogy azt – a magyarok többsége – egészsége és a zsebe kárára – napmintnap kénytelen megtapasztalni… –

  Miközben persze ŐK – a Fid-SS kiválasztottak és családjaik – szó szerint dőzsölnek, és magukhoz kotorják a legjobb üzleteket, állami megrendeléseket, és nem utolsó sorban még – az EU-s [pénzben, 1 hektárra vetített] földjáradékkal járó – az egyre nagyobb földbirtokokat is. Ilyen rövid idő alatt ilyen méretű föld-koncentráció nem volt még a magyar történelemben, míg ezeket többségében hagyják parlagon rohadni, minthogy többségük nem is ért a gazdálkodáshoz.

  Utóirat:

  – Egy ismerősömet ájulás, stb. miatt a mentők vitték be a központi belgyógyászati ügyeletre ("Honvéd" kh., a tetetején helikopterleszállóval) ahol 7, azaz Hét órát kellett várnia az őt elkisérő családtagok és mintegy 1oo nyögő, nyavajgó betegtárs társaságában egy betegszállító kézikocsin – a folyosón.
  – Egy másik, barátom egy rutin térdműtétre vonult be kórházba, a felesége márcsak holtan vehette vissza az intézménytől.
  – Számtalan horrorba illő példa napmintnap bővíti a hazay áldatlan egészségügyi állapotokat, miközben

  Na,+még 1:

  Viszont, a legfrissebb (épp tegnapi) magyarországi hír;

  Újra folytatódik Orbanisztán sötét Vezérének dicső
  . s t a d i o n é p í t é s i . programja.

  .

 • NAGY GYULA soraira;

  Maga persze viccel amikor ahegyvonalak hasonlosagait veli a “jegkorszak elotti nagy technikai elohaladasnak”.

  Sot a hegyek vonalai sem eguiranyuak.

  A Himalaja, az Alpeseok, a Karpatok kelet-nugat iranyuaak, amig az Ural, The Rocky Mountain, Andies eszak-del iranyuak.

  De egy-sem a jegkorszak elotti “technikai elohaladas”bizonyiteka.

  Talan a Sinosauruszok vagy a Mastodanok fejleszttel a technikat sokkal az emberi lenyek elott?

  Nme viccelni ohajtok, de kerem adjon valszt elobbi allitasara !

 • HOLGYEIMESURAIM soraira;

  Miert allandoan csak sirankoznak mint az ored furdos-nenik ?

  Nem volt eleguk abbol a corrupt ,impotens allamigazgatasaikbol mar egy evszazada?

  Ma lehetoseguk van azt letrehozni amit ohajtananak.
  Miert nem ???

  Ha emlitek, vagy hivatkozom valami mas lehetosegekre, akkor engem azert a pokolba szidnak.

  Hat elvezzek amit kedvezznek, DE NE PANASZKODJANAK!

 • “tisztelhölgyeimésuraim”
  2017 augusztus 11
  3:22 de.

  A rákos betegeken pl. úgy nyerészkednek a kórházak, hogy műtét helyett több kemoterápiát írnak elő, mert azért több pénzt kapnak!

  Amúgy ez nem csak a fidesz sara, ez a rendszerváltás óta van, hogy a magánrendelések felé terelik a beteget. De az utóbbi időben feltűnően meghosszabbodtak a várólisták egyes szakokon, ez tény.

 • Bendeguz79
  2017 augusztus 11
  9:03 de.
  Komoly dolgokban nem szoktam viccelni és a vicceim is tanulságokat hordoznak azok számára akiknek mondom.
  A lej vonalakat a hegyCSÚCSOK jelölik ki.
  Amúgy meg, a leggagyibb materializmuson kívül minden más rendszerben a mindenség egyben és a részeiben (az egy résztudatosságaiként) is tudatos. Ebből adódóan, CÉLIRÁNYOS működésű. Az egész fennmaradására való célirányosság gyengül meg kritikusan a nagy vaskori mély időszakokban.
  Többek között a Csángók eredet történetében is szerepel a más naprendszerből való idekolonializálás. Nyilván hozták magukkal az ehhez szükséges tudást.
  Ennek a tudásnak a nyomai számtalan helyen felbukkannak a múltban és a jelenben is.
  Az ezoterikus területen az egyik alap tétel a tudás hermetizálás (belső körivé tétele). Ezzel párhuzamosan a körön kívüliek különféle hitekkel való feltöltése (exoterikus). A belső köriek természetesen gondoskodtak arról is, h a kutakodó körön kívüliek sok félrevezető információba botoljanak. Remek álezoterikus mozgalmakat is indítottak az érdeklődők csőbe húzása, megvezetése és felhasználása érdekében.
  Te pedig vagy utána jársz a szavaimnak, vagy nyugodtan megmaradhatsz a hitedben.

 • KERDESEK NAGY GYULAhoz ahol irta;

  Nem viccelek, sem ragalmazok, de szeretnem HA magyarazatokat adna a kovetkezo soraira, ahol irta;

  “A lejvonalakat meg a HEGYCSUCSOK jelolok ki ?”

  Mi a lej vonal?
  Hogyan jelol ki barmit is a hegycsucsok ?

  Olvastam sokat a CSANGOk-rol, de eredetuk nem igen tiszta.

  Mifele “kulso ” es “belso” korokre hivatkozik.

  Mifele “CELIRANYOS”-sagot vel maga?

  Hivatkozik a “hermatizalas”-ra. Valoban mire?

  Hermatism az a leghianyosag, legmentesseg tere, ill. a vakum.

  Mi a “leggagyibb materializmus..” ?

  Mire hivatkozik a “CELIRANYOS mukodes..” kifejezessel ?

 • A Föld pedig LAPOS, nemrég olvastam a neten, hogy a Laposföld Társaság szép összeget nyert pályázaton, hogy ezt bebizonyíthassa…

 • Ez véleményem szerint elég célirányos kutatás pénzszerzésre. Egyébként is mindnyájan tudjuk, hogy ami a neten van, az csupa igazság és tudomány…

 • hazai lampa Mihez kepest tobb kemot? Tehat operacioval meggyogyithato a beteg, de az orvos inkabb megoli, mert tobb penzt kap a korhaz? Te azt hogyan tudod megallapitani, hogy mutet kell vagy kemo vagy mindketto. Nem kellene legyilkosozni orvosokat, mert semmi kepzettseged sincs a bizonyitasra. Egyszer meg valamelyik berag, es akkor fizethetsz. Ne a mindenegyben blogbol muvelodj, mert az hulyek tarsasaga.

 • Bendeguz79
  2017 augusztus 11
  1:28 du.

  Te pedig vagy utána jársz a szavaimnak, vagy nyugodtan megmaradhatsz a hitedben.

  A gugli időnként hasznos segítség tud lenni.

 • Almási Alma
  2017 augusztus 11
  1:59 du.

  “Ez véleményem szerint elég célirányos kutatás pénzszerzésre. Egyébként is mindnyájan tudjuk, hogy ami a neten van, az csupa igazság és tudomány…”

  Természetesen, ráadásul mentes minden irányított hülyítéstől!

 • NAGY GYULA soraira;

  Hm? Kerteem tisztessegesen jelnteseinek adtait, ill. ertheto magyrazatait, s maga csak ragalmakkal kepes reagalni?
  Nagyon inteligens valszt nyujtott.

  Az am a igazi “gugli”-ja !

 • Bendeguz79
  2017 augusztus 12
  10:36 de.

  Még vád sem volt, mégkevésbé rágalom.
  A lej vonalakról pedig a neten is van információ.
  Daniken és sokan mások is foglalkoznak azzal ami nincs a közhivatalos judeokrisztián történelemben.
  Azért így mondom, mert más hit területeken sokminden megvan ezekből is.

 • Dänikent ne bántsuk. Az ő elmélete teljesen self-konzisztens, akár igaz is lehet. Szemben Nagy Gyula felsőbbrendű világ-igazító szittyáival…

 • Almási Alma
  2017 augusztus 12
  7:14 du.

  Talán nem is annyira érdekes, h én a közhivatalosan hitetett, különféle célpopulációk számára gyártottakat látom inkonzisztensnek.
  Azt pedig amit jó fizikus csinovnyikként a fizika terén is előadtál, itt is megmosolyogták páran.

 • "tisztelhölgyeimésuraim"

  Az asztrológia tudományos képzeteiről

  Az ókorban, sőt már az őskorban is egy >csillagkép< akkor és ott nyert "értelmet" amikor az eget fürkésző elődöknek elsősorban a tér és az idő pillanatnyi meghatározása volt a cél.

  A valamiféle földi értelmet kiadó, fantázia képzetet alkotó ill. szavakban csak így megmagyarázható figurális ábrát képező, már állandó együttmozgásuk révén is egymással összefüggőnek . t ű n ő . csillag csoportok, csillagképnek nevet adó törzsi, vagy népszokásbeli alakjához egyedi tartalmat is kölcsönöztek.

  Jellemző, hogy a különböző népek, sőt népcsoportok ugyanazokat a csillagképeket tartalmilag is teljesen másképpen értelmezik, és nevezik el, azaz magyarázzák.

  Mert jól tudjuk, hogy az egyes csillagképek egyes alkotói csillagai egymástól oly messze – egymáshoz képest, három dimenzióban tekintve, százezer, sőt millió fényévekre is – helyezkednek el, hogy ennek ismeretében abszolút lehtetlen elfogadni bármiféle nekik tulajdonított magába zárt, belső értelmet, tartalmat vagy elnevezést.

  Az űrhajózás tapasztalati bizonysága az is, hogy pl. az Apolló-Hold program során a kozmoszban utazó asztronauták a csillagképeket teljesen más, illetve felismerthetetlen formájukban "elhelyezkedésükben" voltak kénytelenek "megismerni", minek okán akár más neveket is adhattak volna nekik…

  Ez persze nem azt jelenti, hogy az űrjármű az egyes, a mi Tejút galaxisunk viszonylatában mindig fix helyen található bizonyos kiszemelt égitestekre adott, egy idő-intervallumon belüli hangolása ne adna biztos támpontot a járműnek. Mert ez nagyon is biztonságos módszer egy giroszkóp, egy számítógép segítségével, egy atomórával valahol a háttérben…
  A Göncölszekérre, a Skorpióra, Nagyrókára stb. hangolás viszont továbbra is megmarad a költők és a földi, sivatagi vándorok iránytűjének és nem utolsó sorban az emberi kultúrkincs immár nem praktikus, de szép és mesés emlékkönyvében.

  .

 • "tisztelhölgyeimésuraim"

  [ tisztelt… 7:46: negyedik bekezdése kiegészül;]

  “lehetetlen elfogadni egy magába zárt belső értelmet és tartalmat”,
  >de pláne bármilyen közös hatást a Föld lakóira nézve nekik tulajdonítani< …

  .

 • Bendeguz ennek fussál neki újra.
  (És ne csak betűket hányjál ide.)

 • Alma:
  Nem a Főld a lapos hanem némely rajtaélők agya.

 • "tisztelhölgyeimésuraim"

  Bendegúz 9:07

  Állítja; “Ma lehetőségük van azt létrehozni amit óhajtanak.”

  Igen az Orbáfalóknak, és Orbánnyalóknak…

  Ismétlem: a földkoncentráció ma magyar honban eddig nem látott méreteket ölt. Persze nem művelik, csak zsebrevágják az EU-s hektár utáni járadékot… Úgy látszik Bende úr ebben lát valami olyasfajta fantáziát, hogy ez a lehetőség bárkinek dukál… – Hát ez nem igaz.

  A föld-koncentráció édes testvére a tőke-koncentrációnak, minthogy ebben is csak benfenteseknek van részük.

  Annyiban viszont igaza van, egy új feudális Magyarország van kialakulóban, de lehet választani még a tőke centralizáció áldásaiból is. Ebből azt hoz létre, amit akar, csak legyen hozzá protekciója, illetve állami Fid SS protektora…

  Mindezt a panamát az Európai Unió Euro-milliárdos infúziókkal táplálja az Orbanisztán nevezetű kakukkfiókáját*, míg majd aztán az őt magát is ki nem ebrudalja a saját fészkéből.

  Tudniillik Orbán egy született kakukkfiók, aki az idő múlásával természetesen átalakul kakukk szülővé és jelentős mértékben helyezi saját fiókáit [rokonait, barátait,stb.tányérnyalóit**] nyerő poziciókba, csak az országot képtelen kihúzni a szakadékból sőt, egyre mélyebbre taszítja.

  .

  * kakukk=cuckoo. Az állatvilág Machivellije. [A magyar népmesében a Kisgömböc figurája.]

  ** Hitler, amikor ezt zárt körben a szemére vetették, hogy úgymond a környezete és a pártja tagjai hogyan harácsolnak zsíros állásokat, és zabrálnak értékes javakat,stb., kiabálva, kurtán csak annyit vágott vissza nekik:
  ” Hadd tegyék! Miért, mit gondolnak, hogyan másképp fizethetném meg a nehéz időkben hozzám hű bajtársaimat !?

  .

 • Kedves Nagy Gyula, mosolyotok csak butaságotokat jellemzi. Van egy félreértés ugyanis:

  A fizika tudománya MÉRÉSEKEN alapszik. A méréseket egyenként persze többféleképpen is magyarázhatjuk, de egyre több egymástól független mérésre rendszerint egyre kevesebb elmélet illeszthető. És amennyiben egy elmélet matematikailag is megállja a helyét, akkor a fizika azt elfogadja.

  Vagyis a dolog egyáltalán nem attól függ, hogy hány idióta írja ugyanazt a marhaságot a neten. Ez utóbbi csak a magadfajtáknak útmutatás, egy bolond százat csinál.

  A te elméleted nemcsak bizonyítatlan, hanem számos helyen önmagának is ellentmond. Még dolgozz rajta! 😀

 • Geyza
  2017 augusztus 13
  9:45 de.

  😀 😀

 • NAGY GYULA altal kezdett “tudomany” vitara;

  Mi az ordogert nem adta az elveinek az eredetet,hogy maga a Von Danekin allitasaira hivatkozott.
  Az lett volna a kezdet !

  Persze Von Danekin bemtatott sok erdekes es kerdore vonhato tenyeket. De sem bizonyitek, sem ellen-bizonyotek nem letezik, tehat csupan feltetelezeseket mutatott be.

  De kovetve a “holgyeim..” sorait, igen kerdore vonhato, hogy a Sumeraniak ,hogyan voltak kepesek megallapitani es nevezni a Nap-rendszerunk bolygoit es azok Holdjait.
  S hogyan jutottak a a vilagur terkepezesehez, amikor 90%-a nem lathato a teleszkopok nelkul?

  Persze az irott adataik alapjan az u.n. Innunikis a X. bolygorol erkeztek amik mint “clonokat” hagytak hatra betelepiteni a Foldet.
  S kepessegukert azokat ok isteneknek veltek.

  Sot Mozes is irt az “oriasok” neven rolluk. (Az istenek fiai kedveltek az emberek lanyait es ossze-keveredtek).

  A “Lapos Fold” esete persze a “tudomany altali otlet volt”. Ptolemy termeszet phylozofussa) elvekent volt sok evszazadokon at.
  Persze Isiah, a zsido profeta irta 2600 evvel ezelott;
  ” a Fold kerek/gombolyu es felfuggesztve a semmin az uressegben”.)
  De valoban, mivel a Napredszerunk es a Galaxy, sot meg minden Nebie-k korong alakuak, az eszak es deli sarkok az uresseg irnyaba vannak.
  Tehat az oreg zsido profeta valot irt !!!

 • Dúró Dóra (egy másik cikkben) arról ábrándozik, hogy a tanulatlan emberek ne szavazhassanak… Miről beszél ez a nő? Akkor, amikor a fizika törvényeit is tanulatlan kommentelők szavazzák meg az interneten? 😮

 • Bendeguz79
  2017 augusztus 13
  12:43 du.

  Daniken is tárgyi és legenda emlékeket tett közzé.
  Kérdőjelekkel és véleménnyel arról, h kik és miért hozhatták létre.
  Én is ezekre a jelenben megtalálható emlékekre hivatkoztam.
  Emellé tettem hozzá a kiegészítő VÉLELMEIMET.
  A sumerokkal kapcsolatban most Te mondtad, h ha igaz a lineáris fejlődés tana akkor nem tudhatták azt amit tudtak, használtak. Emellé tettél egy fikciót, h honnan származhatott az a tudás amit használtak.

 • Almási Alma
  2017 augusztus 13
  10:53 de.

  Gratulálok.
  Megint sikerült egy vizet prédikálok és bort iszok primitív hasbara technológiás produkciót előadnod.
  Én továbbra is maradok annál, h az impériumi konstrukciókban mindent a tömegirányításnak alárendelten üzemeltetnek.
  A tudományosság hitelesség LÁTSZATÁT is felhasználva.

 • “az impériumi konstrukciókban mindent a tömegirányításnak alárendelten üzemeltetnek.”

  Most akkor TÖMEG-irányítás van, vagy a szittya vezetőség irányít? És hogyan érik el a szittya “Sorosok”, hogy a fizika is úgy működjön, ahogy az ő úri kedvük tartja? Hacsak nem mindenhatók, vagy a világmindenség csak számítógépes szimuláció.

  Ja, tudom, egyelőre a Föld üres belül, de nemsokára Lapos lesz, már dolgoznak rajta… Ausztrália pedig NINCSEN.

 • Llanfair
  2017 augusztus 11
  2:23 du.

  Az indexben volt erről egy cikk két éve.

  Azért emlékszem rá, mert akkor hunyt el keresztanyám. Méhnyakrákban szenvedett, amiből áttét alakult ki. Nem műtötték egyszer sem, de kétszer kapott kemót 2 év alatt.

 • hazai lampa Ezt en elhiszem neked. De miert nem mutottek? Tobb olyan ok van, hogy nem lehet megmuteni egy beteget. Azt is tudom, hogy van rossz orvos illetve olyan amelyik teved. De olyan, aki szandekosan gyilkol, az szerencsere nagyon ritka. De Te honnan tudod megitelni, hogy helyes volt az eljaras vagy nem? Egyaltalan, volt ertelme operalni. Azt foleg honnan tudod, hogy szandekosan oltek meg? Itt van egy nagy hiba, a beteg kezeloje a sebesz, akik operalni akarnak. Az onkologus a sebesszel all szemben, ha nem akar operaciot. A gazdasagi vezeto parancsara nem fog egy orvos sem gyilkolni. A daganatos betegek protokolja nem tokeletes, sokan csak keson erkeznek az orvoshoz. Esz nelkul operalni olyankor, csak a beteg kinzasa. Sokkal bonyolultabb ez annal, hogy szakertelem nelkul igy ragalmazzal. Minden daganat es beteg mas, mind mas kezelest igenyel. Konnyu sajnos hibazni, sok ismeretlenes az egyenlet.

 • TISZTELYHOLGYEMVAGYURAM soraira;

  Na de probaljon egy par percig oszinten es higgadtan gondolkodni, mielott reagal erre:

  Kiknek a vetke mind az ami ma ottan tortenik, ill. amoril maga panaszkodik ?

  Ma lehetosegeik van azt valtoztatni eroszak es verontasok hianyaban.
  Talan a tobbsegek azt nem fogjak fel?!

  De minden alkalommal amikor azt jelzem, engem maguk tomegesen ostromolnak mindenfele ostoba es pokroc vadakkal.

  Miert nem forditjak energiaikat a szukseges tettek letrehozasara,? S miert csak az ellensegeskedeskre ?

  Lenne inteligens valasza arra ?

 • Bendeguz79
  2017 augusztus 15
  11:28 de.
  Mond valamit az, h megélhetési kiszolgáltatottság, tudat manipuláció, maffia szervezeti szintű visszaélések.
  A tévhitek alapú FORTÉLYOS FÉLELEM tartja az irányító pozícióban tevékenykedőket a helyükön és fogadtatják el amit művelnek.
  A lakótelepeken élők nagyon ki vannak szolgáltatva a nagy ellátórendszereket működtetőknek.

This site is protected by Comment SPAM Wiper.