Orbán, KÉSZ

2017 szeptember 16 4:37 du.89 hozzászólás

Orbán Viktor esetében egyre rövidebb élettartamú akkumulátorokat tesznek be az egyes töltések alkalmával. De az is lehet, hogy a közelgő választások okoznak komoly túlterhelést. Ezt azért gondolom, mert két idiotisztikusnak tűnő roham között egyre rövidebb idő látszik eltelni. A mostani roham, a HVG tudósítása szerint, a KÉSZ kongresszusán érte utol.

A kereszténynek, és értelmiséginek gondolt emberek klubfoglalkozásáról, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) XI. kongresszusáról szóló, tudósítás közlése, hogy „a miniszterelnök szerint a múltban sem a fejsze, sem pedig a fűrész nem tudta kiirtani a kereszténységet az európai életből”. Amellyel kapcsolatban érdekes lenne tudni, hogy Orbánnak mit is súghattak a hangok valójában. Mert a fejsze, a fűrész leginkább a favágók eszköztárába tartozik. Fát jobbára épületek, hajók építéséhez, és tűzifának vágtak. Legalább is ilyen képzetek jelenhetnek meg a fejszecsattogást felidézve. Talán az utóbbi járhatott legközelebb a kereszténységhez. Mármint a tűzgyújtás. Azonban van egy „kis probléma” ezzel a képzettel. Jobbára nem keresztényeket égettek meg máglyákon, hanem keresztények égettek meg másokat, az ő istenük nagyobb dicsőségére és a kereszténység nevében. Azokat a fejszéket, akkortájt, keresztények forgatták. Mások ellen.

Egy másik idézet szerint a miniszterelnök azt mondta, hogy „a belső kerítésbontókat távol kell tartani a kormányzattól, és minden korábbinál erősebb felhatalmazást érdemes adni azoknak, akik készek megvédeni a keresztény Magyarországot”. Meg hozzátette, hogy a kormány erre készen áll. Márpedig erről mondatfűzérről az „Emlékmás” című filmben emlegetett skizoid embólia jut az eszembe. Akik ugyanis nem teljesen hibbantak, amnéziások, illetve újszülöttek, azok még emlékezhetnek arra, amikor Orbán saját kezével bontott kordont. Nem Londonban, hanem Budapesten. Márpedig egy érdekes állapot lehet, amikor a kormányzat készen áll, hogy a kormányfő felhívására távol tartsa a kormányfőt a kormányzástól. Egy percig sem vitatva, hogy erre az ország igencsak érdemes lehet. Ahogy Jézus tanításából is több pont érvényesítésére. Amely tanítások igencsak távol állnak a jelenlegi vezetés világszemléletétől.

Ehhez képest igencsak érdemes megemlíteni azt a földművelői képzavart is, amely ugyancsak előfordult a kedvetlenségi kórságban szenvedni látszó vezető önbíztatásában. Mondá eszerint, hogy „a mai európai program az altalaj kicserélése, ezzel a módszerrel lehet véglegesen meggyengíteni a kereszténységet”. Az ugyanis jelenleg még földrajzi tény, hogy Magyarország Európában van. Európai programról pedig kicsit nehéz beszélni úgy, hogy nem állt fel az Európai Egyesült Államok. Miközben persze azon is érdemes lehet elgondolkodni, hogy a kereszténységet a Jézus tanításához jól-rosszul, de igazodni szándékozó Ferenc pápa, vagy a Jézus tanításával inkább szembe menni kívánó szemlélet veszélyezteti-e jobban. Még akkor is, ha Orbán ehhez olyan támogatókat talál, mint a politika fenéknyelvelés katolikus nagymestereként debütált Erdő Péter. Azzal az altalajcserével a szó szoros értelmében is gond lehet persze. Magyarországon, például, igen komoly altalajcserével tettek termékennyé szikes területeket. Azonban nem magyarok, hanem olaszok közreműködésével. Aki nem hiszi, járjon utána a „digózás” szó eredetének.

Összességében, azonban, inkább sajnálom a miniszterelnököt. Mert közel lehet az idő, amikor már csak a belső hangokat hallja, és eközben az sem zavarja majd, hogy eközben a zsebét sem fogja használni, és nyílt színen habzó szájjal próbál bátorságot meríteni a péniszirigysége, nála mindig megtalálható, tárgyából.

89 hozzászólás

 • Ugye, kezd már értelmet nyerni az Alaptörvény egyes megfogalmazásai? Idézek:

  Hazánk 1944. március tizenkilencedikén elveszített állami önrendelkezésének visszaálltát 1990. május másodikától, az első szabadon választott népképviselet megalakulásától számítjuk. Ezt a napot tekintjük hazánk új demokráciája és alkotmányos rendje kezdetének.

  Alaptörvényünk jogrendünk alapja, szövetség a múlt, a jelen és a jövő magyarjai között. Élő keret, amely kifejezi a nemzet akaratát, azt a formát, amelyben élni szeretnénk.

  Mi, Magyarország polgárai készen állunk arra, hogy országunk rendjét a nemzet együttműködésére alapítsuk.

 • Elég ronda ez a cikk, csodálom, hogy ezt is engedélyezték! T.i. tudomásom szerint a lap szerkeztője tagja az ottawai egyik plébániának és kis korában pap is tanította!

 • Drizari
  2017 szeptember 16
  4:55 du.

  Ezért volt az ellenzék? egyik legszemetebb? leggyávább? legárulóbb? lépése az Operaház előtti teljesítménye az alaptörvény orbáni fennhéjázásakor.
  Az, hogy úgy szervezték, hogy nehogy megzavarja a vezért. Úgy fejezték be, hogy nehogy gondot okozzon a vezérnek. És úgy küldték haza az embereket, hogy bizonyítsák: nem jelentenek semmi veszélyt a vezérre.

  Azóta is igaz, hogy a “többi néma csend”.

 • http://www.drdiag.hu/kereso/diagnosztika.adatlap.php?id=52994

  Amikor egy miniszterelnökön végig lehet pipálni a paranoid skizofrénia megfigyelhető tüneteinek a közel kilencven százalékát, az egyenes út a pokolba:

  Aki ehhez asszisztál, az nem keresztény, hanem áruló, illetve tapló csicska. Akármekkora hatalma is van.
  Ahogy Berija sem volt több egy ócska embernél.

 • már nincs erősebb dilibogyó kéznél? marad az OPNI vagy annak változata a börtöny?

 • Igen Orbán tényleg közéjük való; ők valósítják meg azt a műveletlen paraszt-suttyók bagázsát, ami egy perverz értelemben vett kereszténység és egy hasonlóan értelmét és lényegét vesztett értelmiséget takar.
  Meg kell jegyezni az utóbbi vonatkozásában szerves következménye az MDP-MSZMP értelmiségi “vérfrissítésének”! =))

 • Micsoda “keresztény” lett a Staatsführerből, aki anno “csuhásoknak” emlegette a parlamentben a papokat. Szerintem a ‘miatyánkot’ sem biztos, hogy fejből elmondja.

 • Én úgy tudom, hogy a keresztények hisznek Jézus Krisztusban, és jól tudják, hogy mit jelent egy kereszténynek egy keresztény magatartási norma. Hogy mit jelentenek a legfontosabb keresztény értékek az le van írva az Isten által nyújtott egyetlen információforrásból a Bibliában.

  Egy keresztény az, aki Jézus Krisztus módszereit és tanítását követi. Ez arra tanít, hogy kövesse az Ő példáját és az Ő értékei értékekké válnak. Azok, akik egyetértenek evvel megosztják a közös értékeket.

  Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. (Máté 22:37)
  Ez az első és nagy parancsolat. (Máté 22:38)
  A második pedig hasonlatos ehhez: Szeresd felebarátodat mint magadat. (Máté 22:39)

  (megvédeni a keresztény Magyarországot a szerencsétlen menekültek megrugdalásával a Magyar határon nem azonos egy keresztény viselkedéssel – ilyen viselkedés meggyengíti a keresztény normákat – ilyen viselkedés után énekelni a Himnuszt – hogy Isten áld meg a Magyart – egy istenkáromlás !)

 • 6:15

  Ahogy elnézem Figyelőnk dohogását, itt egy igazán demokratikus fórumon, el kell gondolkodnom azon is, hogy ugyan ez a mi Matróna Hungariae-énk nem szenved e ugyanabban pszichés kórban mint az ő felettébb nagyratartott Vezére, Orrban és fejben nagy Viktor ?

  Ugyanis a hölgy elfelejti, hogy ő, itt (BodaMári nénivel karöltve) már e fórumon is hányszor hangoztatta azt, hogy úgymond “itt demokrácia van”, mondván ezzel aztat, hogy a demokráciában még gyilkos elméltek terjesztése is megengedett… Mellesleg a Hitler-Goebbelsi szisztéma is pontosan erre a győzelmi stratégiára épült.

  Tette ezt olyankor, azokban az esetekben, amikor ő rendre, “zúgva bőgve törte át gátot”, jelenidőben is rendszeres gyakorisággal lépi át a demokratikus párbeszéd kereteit a mások létjogosultságát is kétségbe vonó “vad kényszerképzetek” burkolt vagy nyílt hangoztatásával.

  Aztán meg elfelejti még azt is, hogy hányszor is hivatkozik ő olyasmire, hogy Ő biza kisgyermek kora óta ismeri már e lap főszerkesztőjét, gondolatjelbe téve azt, hogy márpedig ez a tény Őt itt, ezeken a hasábokon valamiféle többletjogokra biztosítja a többi olvasóval és kommentátorral szemben. Ez azonos éppen azzal a nevetségesen infantilis megközelítéssel, miszerint attól, hogy Ő egy történéssel éppenséggel egy időben élt, ezzel már a nagysasszony a bölcsek kövét is joggal birtokolja, azaz jobban tudja mint más…

  Most pedig nekiesik a tul. főszerkesztőnek, hogy úgymond, hogyan s miként “engedélyezhették” [ugyan kicsodák engedélyezhetnék?] ezt a cikket, amikor Cristopher Adam is a papoknál tanult, na meghogy tagja egy plélbániának is… Mellesleg – a Figyelőtől megszokott téves lényeglátással – nem észrevéve azt, hogy a fenti cikk inkább védi >éppen az ő egyházfőjét<, Ferec pápát, mintsem bármiben is elmarasztalná őszentségét, avagy támadná azt… Meg azt se, hogy aki belülről ismer egy intézményt, az még jobban felismerni képes – ha akarja – annak a hibáit is… Ámde a maga katolicizmusára oly büszke és oly kényes őnagyságánk,Figyelő már többször is oly' hangot ütött meg éppen Isten – assisi Szent Ferenc nevét és tanítását még a tetteiben is hordozó – földi helytartójával szemben, mely stílust még a legvadabb antiklerikálisok is megirigyelhetnének a katolikus Bencsics Klárától. Na de hát, Ő ezt azzal magyarázza, hogy "a mi egyházunknak már eleve ilyen demokratikus a szelleme…"

  Kérdem hát, hogy e néhány kiemelés, nem a skizofrénia kórisméje a köbön, szegény Klára testvérünknél…? Ugye, hogy az !?

  😀

  .

 • Figyelő
  2017 szeptember 16
  6:15 du.

  Ez az engedélyezős szöveg a bolsi cenzura visszakövetelése?

  Amúgy melyik részét tekinted olyannak, amit egy keresztény, értsd: nem kormánykatolikus, hanem, Jézus tanításaiban hívő, kifogásolhatna?

 • RonaGyuri
  2017 szeptember 16
  11:08 du.

  Az “értelmiség” nem azonos a diplomással. De ebben szerintem egyet értünk.
  A KÉSZ meg ezek szerint nem keresztény. Mert akkor felállnak és távoznak Orbán beszéde közben.
  Orbán meg orvosi eset. De ebben sem fogunk sokat vitázni azt hiszem.

 • Ritka, mint a fehér holló. Egy ember, aki minden évben visszautasítja Orbán Viktor vacsorameghívását. 2008-ban színházat alapít, melynek igazgatója. A Színház- és Filmművészeti Egyetem adjunktusa. Kossuth-díjas. Nem tagja a Magyar Művészeti Akadémiának, Fekete György elnök nem szívesen látná az akadémikusok között, akik havonta jelentős életjáradékot (290.000 Ft)kapnak az államtól.

  MMA tagok : http://www.mma.hu/akademikusok

  Filmtervei a fióknak íródnak, színházához nem kap támogatást, egyedül él egy erdő közepén. Nagy Imre rokona, de míg miniszter volt, családjával nyomorogtak Kaposváron. Lukáts Andor idén 74 éves. Miért nem fogadja el rendszeresen Orbán meghívását? Itt elmondja:

  https://www.facebook.com/veiszeralinda/videos/1802475923096052/

 • rodeo36
  2017 szeptember 16
  8:20 du.

  Sajnos az OPNI-t már rég bezárták, pont az ilyen várományosok, akik most kint szabadon osztogathatják az észt a “paraszt-suttyó bagázsnak”! 🙁

 • Fejsze meg a fűrész helyett lehet, hogy sarlót meg kalapácsot akart mondani.

  Egyébként a bevándorló országok kifejezés szerintem Orbán nyelvi szüleménye. Mindenki tudja, hogy a volt gyarmattartó országokról van szó.
  Ma már sajnos azt is tudjuk, hogy nagy hiba volt a 2. v.háború után kivonulni a gyarmatokról az angoloknak és franciáknak. Ugyanis sokszor katonai puccsok történtek utánuk, polgárháborúk, súlyos éhínségek és népirtás.

  Azért indultak el a bevándorlók pl. Afrikából, mert éheznek vagy nyomorognak. Pl. Nigériában ott a sok kőolaj, és alig marad valami a haszonból nekik. Kiviszik a nagy kitermelő multicégek a profitot az országból.

 • RonaGyuri
  2017 szeptember 16
  11:08 du.

  “ők valósítják meg azt a műveletlen paraszt-suttyók bagázsát, ami egy perverz értelemben vett kereszténység és egy hasonlóan értelmét és lényegét vesztett értelmiséget takar.”

  Ez lenne a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ)? “Parasztozni” teljesen értelmetlen dolog.

  Jobb és ballib oldalon inkább az elkényeztetett, felső-középosztálybeli, közepes tehetségű és élettapasztalat nélküli, akarnok emberek fújják a passzátszelet jelenleg.

 • “Magyarországon, például, igen komoly altalajcserével tettek termékennyé szikes területeket. Azonban nem magyarok, hanem olaszok közreműködésével.”

  Itt van egy kis félreértés. Magát az altalajcserét nem az olaszok találták fel. Magyarországon először Tessedik Sámuel neves magyar mezőgazdasági szakember alkalmazta 1800-ban, ő még latin nevet adott ennek.

  A digózás kifejezés később, az alföldi folyamszabályozások idején terjedt el, olasz munkások révén. A diga olasz szó gátat jelent. Ugyanis voltak külföldi vendégmunkások Magyarországon, mikor beindult nálunk az ipari forradalom a 19. században, pl. hídépítés, Tisza-szabályozás.

  Lsd. még a kiváló néprajztudós, Katona Imre munkásságát a kubikos bandákról.

 • Interjú a Magyar Hírlapban a KÉSZ elnökével, (Makláry Ákos görögkatolikus pap):

  “– Akik terrorcselekményt követnek el, bűnösök, a legnagyobb bűnt követik el, amikor emberéleteket oltanak ki. Éppen az ő bűnük miatt alakult ki és vált sajnos általánossá az elmúlt időben a migránsok irányába megmutatkozó ellenérzés, sok esetben a gyűlölet. A migránsok többsége vagy valóban háborús területről érkezett menekült vagy gazdasági értelemben menekülő, jobb életet kereső ember. Az ellenük irányuló gyűlölet miatt nevezi Ferenc pápa – Assisi Szent Ferenc szavait idézve – fivéreknek, nővéreknek, azaz testvéreknek őket. Vajon Jézus Krisztus követőjeként mondhatna-e mást a pápa? Ha mást mondana, jogosan kérnék számon rajta az irgalmas szamaritánus ellenséget is szerető, sőt segítő példáját. Innen nézve értjük meg azt, hogy Ferenc pápa szavainak teljes összhangban kell lenniük az evangéliummal. Magyarország ezen a területen fontos lépéseket tesz: segítsünk saját hazájukban ezeken az embereken, hogy el se kelljen indulniuk. Építsük ott újra a házaikat, intézményeiket, templomaikat. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által meghirdetett gyűjtés nagyon sok embert adakozásra indított.”

 • Hol a vallas-szabadsag biztositasa mindenki szamara?
  Az csupan a “vallas-semlegessege” jelezhetne, ami ottan nem letezik.
  A kormany-fo reszrehajlo kihagasat kovette el.

  Draziri kozolte az u.n. allitolagos(?) Alaptorveny, ill alkotmanyukkat. De az semmi mas mint alapveto iskolai propaganda.

  Minden ujj kepet kozolve itten lathatoan a PM naprol-napra getting to be a real “meat-head”. Ami az o koraban igen nagy veszelyt mutat. Nem lenne orvossa, cardiologussa aki legalabb figyelmeztetne ?

 • Úgy emlékszem, hogy még a KMH-ban is szerepelt a KÉSZ nyáron.

  Akkor még nem volt “értelmiséginek látszó” “parasztsuttyók egyesülete”, mikor fellépett Bayer Zsolt szövege ellen az elnök? Most már az, miután meghívást kaptak a Parlamentbe?

  Ezért utálja már szinte mindenki a ballibeket, a fanatikus szavazóikon kívül. Ezért nem szeret senki közéjük keveredni, mert felzabálják az embert, mint a disznók a gyöngyöt.

  http://www.keesz.hu/szemelyesen-bayer-zsoltnak

 • Úraim, maguk megint mellébeszélnek, Orbánt hivatottak szidni, de közben, nem fogynak ki , engem szapulásából. Számtalanszor írtam, hogy soha nem ismertem, nem követtem Orbánt, és soha nem dicsőitettem, mert ahogy írtam nem ismeem.
  Egyszóval senkit sem bántok soha itt, tehát hagyjanak békébre! Nem vgyok vagy voltam Gyurcsány párti sem, részben nem élek otthon, részben van egy felejtehetetlen emlékem ról.

 • Drizari
  2017 szeptember 17
  7:46 de.

  ezeknél a tetveknél még az acélgyuri is jobb volt az legalább patronálta a neoton familíát, az omegát, a zorrángyüttkiahang nevű vidám szerbmenekülteket és még sok mindenki mást asszem a konczzsuzsit sem szabad ebből kihagyni a búsmagyarlélekbúvár dalaival söralátét és a kovácskati aki meg kiordította magát a hallgatóság helyett és még sok mindenki más szvsz a hofi sem volt kivétel

 • Figyelő,
  nem vagyok hivatva a cikk elbírálására,bár szerintem nem rossz. Ennek ellenére annyit mondhatok,hogy a bármikori Magyarországot és a demokráciát ugyanazon az oldalon leírni annyi mintha disszertációt írnánk a szűzkurvákról.Az értelme körülbelül azonos

 • 2017 szeptember 16 6:15 du.

  Mi az, hogy “engedélyezték” ezt a cikket? Esetleg valamiféle érvelés, értelmes vitaalap (mondjuk a szólás, a vélemény szabadsága, lelkiismereti szabadság) …

  Néhány figyelemre méltó keresztény “érték” (a teljesség igénye nélkül): inkvizíció (máglya, spanyol csizma, csiga, “istenítélet”), hittérítés (Amerika “felfedezése), bűnben fogant lombikbébi (apropó: Ki figyelt oda, Isten hogyan nemzette egyszülött fiát?), –

  … és ráadásul: engem is “tanított” (59 évvel ezelőtt) kiskoromban pap; hogy mire, azt már egyszer itt megírtam. Még mindig szó szerint hányingerem van, ha eszembe jut …

  Szóval: nem akarok kommunista Magyarországot, nem akarok keresztény Magyarországot, nem akarok árvalányhajas, csendőrkakastollas, magyarosch, naftalinszagú Magyarországot, nem akarok ilyen-olyan jelzővel teleaggatott Magyarországot. Csak a humanizmust tudom elfogadni; az meg liberalizmus nélkül nem megy.

 • Figyelő!

  Igazad van megint egy idétlen cikk,de minek? kinek?
  Amúgy itt nem sokan voltak kapcsolatban a kereszténységgel,akik meg igen,már elfelejtették…..
  Különben a tény,hogy “kissé régebben”…tényleg égettek máglyán embereket(inkvizíció,boszorkányüldözés ),ez tény,meg az is,hogy nem is olyan régen (közelmúltban!!!)komcsi,ÁVH-s elvtársak is
  gyilkoltak,nem is keveset….,de ehhez ugyan mi köze van Orbánnak?…..na semmi!Azt viszont joggal állítja,hogy Magyarország alapjaiban ugye (történelem..)keresztény ország,akár tetszik egyeseknek akár nem…ahol mostanság az itt élő zsidók
  tisztességes muzulmánok,meg minden egyéb vallásúak is biztonságban békében élhetnek.
  Természetesen nem tartoznak a ide a kétes,fanatikus,erőszakos
  határátlépők,nekik itt nincs helyük!
  Megint ész,hitelesség nélkül,pusztán politikai gyűlöletkeltésből írogatnak egyes “tehetségek”…..

 • gyuri10
  2017 szeptember 17
  12:27 du.
  Sajnos nagyon találó a hasonlatod, de mentségünkre legyen hogy, nem sok valódi demokrácia regnál jelenleg a világon, az az érzésem hogy, még nálatok sem!

 • Amúgy “Kedves Cikkíró”!
  Anno ugye nem zsidókat égettek a máglyákon?…hanem többnyire boszorkánynak
  vélt embereket,de a komcsik, bizony keresztényeket gyilkoltak,nem is olyan rég!…….(köztük több zsidó ávós!!!)
  Aztán a nácik,fasiszták nem voltak tisztességes,vallásos emberek,
  közük sem volt az igazi keresztény emberekhez,ezt minden normális ember tudja…..
  Na tök égő…ha valaki ok nélkül és csupán tehetetlen dühében gyűlölködik!Csak lejáratja magát!

 • hazai lámpa
  2017 szeptember 17
  8:47 de.
  Olvasni, olvasni……

  “Magyarországon, például, igen komoly altalajcserével tettek termékennyé szikes területeket. Azonban nem magyarok, hanem olaszok közreműködésével.”

  Itt van egy kis félreértés. Magát az altalajcserét nem az olaszok találták fel.
  Senki nem állította, a cikk sem, hogy az olaszok találták fel. Vö. “közreműködésével”….


  Magyarországon először Tessedik Sámuel neves magyar mezőgazdasági szakember alkalmazta 1800-ban, ”
  Ez pontos. A Starvas környéki szíkesek javítására. a szíkben szegény, meszesebb altalaj felszínrehozásával (sárgás, homokos, agyagos altalaj volt)

  “A digózás kifejezés később, az alföldi folyamszabályozások idején terjedt el, olasz munkások révén. ”
  Valóban az olasz munkások miatt terjedt el.

  De hogy ne csak a középiskolás emlékeimre támaszkodjak:
  “digózás

  különböző fajtájú talajok összekeverésén alapuló talajjavítási mód. Mo.-on 1800 körül Tessedik Sámuel kezdte alkalmazni szikes földön, kis területen az általa alapított szarvasi gazdasági iskolában. Tessedik homokot, mésztörmeléket és maltert hordatott a szikes talajra és keverő szántással elegyítette. Jó eredményei láttán követőkre talált a környék parasztgazdái között. A később kialakult gyakorlat szerint a szikesek altalajából a mészgöbecses sárga márgás földet vagy az ártéri fekete földet kiásták és a szikes foltokra 2–4 cm vastagon ráterítették, majd beleszántották. A digózás költséges volta miatt azonban a Körösök és a közeli Tisza mentén csak a nagyobb birtokosok és a módosabb parasztgazdák között terjedt el. A diga olasz szó, gátat, töltést jelent. Valószínűleg a múlt században az alföldi folyamszabályozásokon dolgozó olaszoktól származik. Tessedik még melioratiónak (’a talaj megjavítása’) nevezte a digózást. – Irod. Enesei Dorner Béla: Rétek és legelők művelése és termésfokozása (Bp., 1929.).

  http://mek.oszk.hu/02100/02115/html/1-1590.html

 • hazai lámpa
  2017 szeptember 17
  8:54 de.
  Interjú a Magyar Hírlapban a KÉSZ elnökével, (Makláry Ákos görögkatolikus pap):

  “– Akik terrorcselekményt követnek el, bűnösök, a legnagyobb bűnt követik el, amikor emberéleteket oltanak ki. Éppen az ő bűnük miatt alakult ki és vált sajnos általánossá az elmúlt időben a migránsok irányába megmutatkozó ellenérzés, sok esetben a gyűlölet. ”

  Mely utóbbit Orbán is táplál. Ennek ellenére nincs hír arról, hogy a KÉSZ bármely tagja felállt volna, javította volna Orbánt, és elhagyta volna a termet.

  Ahogy a KÉSZ egyik tagja sem foglalt állást Erdő Péter 2015-ös állásfoglalásával szemben.

  Ennyit a KÉSZ-ről. KÉSZ.

 • Figyelő
  2017 szeptember 17
  10:04 de.
  “Úraim, maguk megint mellébeszélnek,”
  Egyelőre Te szapultad a szerkesztőt, a nem létező cenzort. A példa kedvéért.

  Korábban feltettem a kérdést:
  “Amúgy melyik részét tekinted olyannak, amit egy keresztény, értsd: nem kormánykatolikus, hanem, Jézus tanításaiban hívő, kifogásolhatna?

  Van rá válaszod, vagy maradsz a semmibe-csúsztatásnál?

 • RonaGyuri
  2017 szeptember 16
  11:08 du.

  Amúgy a KÉSZ olyan zártkörű klub, ahol a tagfelvétel két ajánlóhoz kötött, de diplomához, IQ-teszthez nem.
  http://www.keesz.hu/alapszabaly

  Na, az ilyen szervezetek szoktak idővel kontraszelektált, kontraproduktív, egymás vállát (vagy mást) veregető gittegyletté válni.

 • Ez a Simay teljesen bele vörösödik a kéjtől, amikor a katolikusokon rughat egyet. Miért nem a saját vallásával idétlenkedik ?

 • Felhívnám a figyelmet a kormányfő egy “elszólására”, miszerint az országnak “államformát is kell esetleg váltani”.
  Nem valószínű, hogy királyságot akarna, inkább a parlamentarizmus átalakítására készíti föl híveit. De az illető sosem a pontos megfogalmazásairól volt híres.
  Ezúttal szerintem a kétkamarás parlament iránti szenvedelméről van szó.
  Magyarországon (nem tudom másutt hogyan működik a szenátusi rendszer) a háború előtt a Felsőház az arisztokratacsaládok tagjaiból, valamint egyházak, más társadalmi szervezetek képviselőiből állt. Őket NEM ORSZÁGOS VÁLASZTÁSON szavazták meg, hanem az adott szervezet küldötteként ültek a Házban.
  Kétségem nincs, mely szervezeteknek lenne joguk a felsőházi tagságra, ha ez a garnitúra kétharmadot kap. Vitézi Szék, CÖF, kamarák, szakszervezetek, egyházak közül csak azok, amelyek elnyerték korábban a parlament többségétől(a vallásszabadság nagyobb dicsőségére) az egyházi státuszt.
  Közöttük persze a KÉSZ-séges mamelukok, akik immár kipróbálhatták a felsőházi teremben, mennyire illik az ülepükhöz az ottani ülések kárpitja.
  Ez a tétje a 2018-ban elérhető kétharmadnak.

 • Kedves talalom!
  Ezt értsük úgy, hogy minimum egy kormányzó öföméltóságára is szükségünk lesz? 😮

 • Boda Marcsi
  2017 szeptember 17
  4:55 du.
  “Amúgy “Kedves Cikkíró”!
  Anno ugye nem zsidókat égettek a máglyákon?…hanem többnyire boszorkánynak”

  Vö. Toquemada munkásságával.

 • Andrew_s
  2017 szeptember 18
  11:30 de.
  Ez a Tomás de Torquemada összevetésed nagyon félresikeredett, ugyanis speciel ez a szenvedélyes főinkvizitor zsidó származású volt és kedvencei az áttért zsidók voltak! 🙁

 • talalom
  2017 szeptember 18
  5:31 de.
  Ha megirná, hogy ki lenne alkalmas úlni a parlamentben., mégis?

 • cukihara
  2017 szeptember 17
  5:54 de.
  Tudja kedves, hány politikai kort megéltem? Nem hinné.
  Személyes piszkálodása rólam, lepereg, mint az őszi falevél.
  Higgye el, hogy hosszú életemben, sok kort megéltem, és megszenvedtem, mint magyar!
  Voltam az ország ősszes iskolájából kicsapott diák, mert Sztálin elvtársat nem éljenezten. Voltam utána a fiatalkoruak börtönében, ahol kiadtam egy könyvet, ezért levettek az időmből és szabadultam,.Voltam utána gyári munkás, majd abból kitörtem, mert elvégeztgem a Kandó Kálmán technikumot.
  Felmerűl a kérdés bennem, maga átélt ehhez hasonlót?

 • cukihara
  2017 szeptember 17
  5:54 de.
  Mégegy, smmiféle “pszichés korban” nem szenvedek! Egyszerűen nem hiszk a mai ” szocilaistáknak,” akik csak a hatalomra törekszenek!
  Orbánt is megértem.

 • Andrew!

  Értetlen kötözködőkkel reménytelen idő pocsékolás,nincs mit tárgyalni!

 • Andrew_s
  2017 szeptember 17
  6:53 de.
  Szerintem a fenti, egy keresztény ellenes cikk volt, amit olvashattam a 6O -as években a magyar sajtóban. De azt nem hittem volma, hogy a lap tulajdonosa ezt engedélyezi.
  Aki temmplomba járó gyakorló katolikus.

 • Orsós Elemér
  2017 szeptember 18
  1:28 du.

  Akkor ugyebár mégis csak származásalapon és vallási fanatikusként működött. Egyébként nem csak a kikeresztelkedetteket irtotta.

  “Hitvallása: „Egy ország, egy nép, egy vallás”. Ő fogalmazta meg azt a rendeletet (ediktum), amit a spanyolországi zsidók 1492-ben történt kiűzése követett. Nevéhez több ezer ember lemészárlása és elűzése kötődik. Kikeresztelkedett muzulmánokat és zsidókat is meggyilkoltak idejében, mivel áttérésük nem feledtette etnikai hovatartozásukat.

  Amúgy tényleg zsidó származású volt.
  De ugyebár ismerjük (pár száz évvel későbbről is) azt, hogy az üldöző dönti el, hogy ki a zsidó.

 • Boda Marcsi
  2017 szeptember 18
  2:35 du.

  Attól, hogy Orsós kartársat megtapsolod, és azt hiszed, hogy iagaz van, attól még olvasgathatnál… Történelmet.

 • Kedves Figyelő, ez bájos…
  “…Egyszerűen nem hiszk a mai ” szocilaistáknak,” akik csak a hatalomra törekszenek!
  Orbánt is megértem.”

  Vagyis, Orbánt megérted, ha lop és hatalomra törekszik. A szocialistáknál viszont ezt nem díjazod…
  Mit is szoktak mondani erre a sablonos gondolkodású fórumozók? 😀

 • Orsós Elemér,
  miből gondolod,hogy a mai világ bármely népe alkalmas a demokráciára? Ez a kitétel ugyanolyan fikció mint a többi.Az egyetlen ami biztos,hogy a kurvák szűznek születtek.Később ment mindegyik a maga útjára.

 • Nos Orbán valóban kész ember(szerencsére),míg az ellenzék is “kész” teljesen… és persze negatív értelemben,bár ezt ők is tudják!Többen be is vallják!
  Na most igyekeznek kitörni ebből a szerencsétlen helyzetből,
  hát majd elválik hamarosan…,hogyan is sikerül!

 • Figyelő,
  légy szíves magyarázd meg,hogy mit jelent az,hogy”gyakorló katolikus”.Gyakorló orvosról,ügyvédről hallottam.Más nyelven ez sztazsert jelent,vagyis kezdőt.Az orvos sok évi gyakorlás után professor lesz,az ügyvéd bíró. Egy gyakorló katolikus később még katolikusabb lesz?

 • gyuri10
  2017 szeptember 18
  4:29 du.
  Gyuri bácsi, miből gondolod hogy, azt gondolom? 🙂
  Nekem egyébként már az eredeti fogalom is elég furcsán hangzik egy olyan felállásban, amikor a cseréppel szavazónak rabszolgája lehetett, aki nem tartozott a néphez, mert élő árucikk volt.

 • Orsós Elemér
  2017 szeptember 18
  1:28 du.
  spanyolok és onnan elszármazott latínók nem képesek felismerni “eredetüket” nagyon sok közülük -természetesen- zsidó mert nem is lehet más

  mi is a bajunk mindezzel? asszem semmi csak a “valakik” élesztik a zsarátnokot néha ottn is ahol sohasem maradhatott zsarátnok és ez a legaljasabb amit valaha

 • Almási Alma
  2017 szeptember 18
  3:18 du.
  Én egy percig sem hittem, hogy Orbán lop, mit lopna, az istenért? Sajnos , nincs mit lopni. Amit az EU-tól kap abból élnek valhogy otthon, mert a gazdaság nulla!

 • Többeknek, egy biztos, hogy szereti a hatalmat, de ki nem?
  Ezért kerűlt hatalomra!

 • Almási Alma
  2017 szeptember 18
  3:18 du.
  Én egy percig sem hittem, hogy Orbán lop, mit lopna, az istenért? Sajnos , nincs mit lopni. Amit az EU-tól kap abból élnek valhogy otthon, mert a gazdaság nulla!
  Ja, és a “gyakorló” katolikus az aki nem csak névleg az, hanem családjával templomba is megy.
  Mint az a gyakorló zsidó, aki elmegy a zsinagogába.
  Ez minden vallásra vonatkozik.

 • Andrew!

  Én történelemből mindig jó voltam,szerettem, bár már nem minden évszámra emlékszem már(de a fontosabbakra igen és minden lényeges
  eseményre..)persze nem az “56-os fehér könyvből”tájékozódtam,mint
  itt többen…amely ugye 56-ot ellenforradalomként “ragozta”….

 • “Én egy percig sem hittem, hogy Orbán lop, mit lopna, az istenért?”
  Hmm… Kedves Figyelő, te elfelejtettél Orbánra Figyelni… (Ezredrésze pénzed lenne, mint amit ő lop, már nagy úr lennél ott a kies “Canadában”… 😀 )

 • klárika,ez a “gyakorló”szó nem hiszem,hogy vallásokra vonatkozna, legalábbis nem Kazinczy találta ki.Ha igen,akkor sem zsidókra, mert a zsidó NÉP 80%-a NÉP és nem vallás,tehát nem jár templomba sem.Hozzám hasonlóan.A vallásosak is a Nép alkotói,de nem vallás gyakorlói,hanem mesteri szinten vannak,mint a professzorok vagy a bírók.

 • Boda Marcsi
  2017 szeptember 19
  5:57 de.

  Ne ködösíts.
  ’56-nak semmi köze ahhoz, amiben éppen orcára pottyantál.
  Azt megbeszéljük majd, ha az a téma. Bár akkor is általában a csúsztatás nemtelen művészetét szoktad gyakorolni.

 • Érdekes, a nép mégis többséggel rászavaz. Talán van valami oka. Talábn, Gyurcsány még többet lopott?

 • Andrew_s
  2017 szeptember 17
  5:01 du.

  Elhagyhatta volna a termet, de megvolt rá biztos az oka, hogy nem ment ki.

  A “demokratikus” ellenzék is ott ül a parlamentben, de hogy minek, azt senki nem tudja, ők maguk sem.

 • Figyelő
  2017 szeptember 19
  1:03 de.

  Itthon a nagy többség szerint Orbán szemérmetlenül lop. Na nem a saját két kezével, hanem törvényekkel. Köztudott, hogy dúsgazdag milliárdos a családja, akik mindig valami jó biznisz közelében ott voltak “véletlenül”.

  Az EU-s támogatásokat is le lehet nyúlni. Pl. úgy, hogy Patyomkin-beruházásokat csinálnak, mondjuk papíron leírják, hogy tartottak 30 továbbképzést. Azt utána hogyan ellenőrzi az EU, hogy valóban megvolt az oktatás? Még azt se tudják ellenőrizni, hogy egy faluban 11 kilátó épült egyszerre, mert nincs kapacitás!

  Sok magyar szavazó ezt csak azért viseli el, hogy nehogy visszajöjjön a bukott ballib oldal. Vagy azért, mert Orbán nem engedi be a migránsokat.
  De vannak szerencsétlen fanatikusok, azok azt hiszik, hogy csak Orbán beosztottjai gazdagodnak, a Rogán meg a Lázár, és erről a drága Viktor semmit nem tud. De már legalább odáig eljutottak, hogy föltűnt nekik néhány fideszes szemérmetlen gazdagodása.

  Vagy ott a Bencsik, annak az a mániája, hogy a jobboldalnak is meg kell gazdagodni, és ez azért van, hogy még jobban tudjanak harcolni a balliberálisok ellen! Hogy ezt mennyien hiszik el, nem tudom, de nem valami meggyőző magyarázat.

  Ugyanis az oligarchák rendszertől függetlenül megvannak, és bármely politikai oldallal képesek jó kapcsolatot ápolni.

 • Kedves hazai lámpa és a többiek.
  Öszintén, én hányingert kapok ha a fentieket olvasom, mert az egész két dologból szármaik: az ellenzék híreiből és az egyéni irigységből!
  Itt hál Isten senki sem beszél, ír az elnökök anyagi állapotáról. Az a lényeg , hogy mit tesz a nemzetért, ami megválasztotta. Orbán, nagyon sokat tett, egyetlen intézkedésével, hogy a magyarokat nem veszélyezteti a bevándorló idegen nép.-
  Kanadának és az USA.-nak milliomos “zum house”, az elnőke.
  Tehát nem kell attól tartani, hogy lop vagy valakik lepénzelik.

 • Ja, és Bencsiket mindig buta embernek tartottam!

 • Figyelő
  2017 szeptember 19
  1:03 de.
  a tudomány és a valóság az nem “hit” kérdése, én meg azt nem hiszem el, hogy ennyire retardált legyél…az idő vasfoga kikezdett?

 • Figyelő
  2017 szeptember 19
  12:08 du.

  Mellékszál, de a fidesz propaganda attól harsogott 2010 előtt, hogy Gyurcsányt el kell számoltatni a vagyonával. Az nem volt irigység?
  Ne haragudj, de ezt nehezen hiszem el, hogy a nyugati demokráciákban megúszott volna olyan ügyeket Orbán, amiket itthon simán elnéznek neki. Úgy tudom, a kinti demokráciában élénken figyeli a sajtó és a közvélemény, hogy meggazdagodik-e a politikus családja, amíg ő a hatalomban van?

  Én nem irigylem senki pénzét, ha mellette van tehetsége, és igyekszik másokra is tekintettel lenni. Az ugye egy ideál, hogy a politikusok nem megvásárolhatók. Móricz Zsigmond már 100 éve megírta a Rokonok c. regényében, hogy bizony sokan állnak sorba a politikusok szobája előtt.

  Szóval néhány stiklit minden politikusnak elnéznek az emberek, főleg ha szeretik és becsülik (és nincs ellenpropaganda). Orbánnal tehát nem az a baj, hogy van egy-két simlis ügye, hanem más baj van vele.

  Különben senki nem tiltotta meg, hogy te rajongj Orbánért, és még elég sokan szeretik itthon is. Én csak leírtam, hogy mi róla a legtöbb ember véleménye (lop). Ugyanez volt a vélemény Gyurcsányról is, megnyugodhatsz. Tehát az embereket nem a gazdagodás háborítja föl, hanem a pökhendiség és a köpönyegforgatás.

  Nem tudom, téged miért zavar, ha írok erről? Nem csak balosok szidják Orbánt, megnyugodhatsz.

 • hazai lámpa
  2017 szeptember 19
  2:21 du.
  Előbb erről a témáról megírtam a véleményem. Szidjátok csak tovább, azt akit akartok.
  Már máshol is írtam, a magyaroknak, ha maga Jézus Krisztus lenne az országvezetője, az sem lenne jó, azt is kritizálnátok !

 • Figyelő
  2017 szeptember 19
  5:26 du.

  “ha maga Jézus Krisztus lenne az országvezetője, az sem lenne jó, azt is kritizálnátok !”

  Bocs, de én nem arról írtam, hogy a magyaroknak senki nem jó. Én azt írtam, hogy mi róla sok magyar embernek a véleménye (lop). Na nem a két saját becses kezével lop, hanem törvényekkel. Papíron legfeljebb egy lakása meg kocsija van, közben meg milliomos az összes családtagja meg haverja. A ballib kormányok idején is volt ilyen, hogy papíron szegény a politikus, mint a templom egere.

  Nem tudom, miért zavar, hogy leírom, hogy ez a véleménye sok embernek? Ettől még nem fogják Orbánt elzavarni, nyugodj meg! Vagy ha elzavarják, akkor nem egy-két stikli miatt.

  Amit az EU-s pénzekről írtam, azt meg kiegészíteném azzal, hogy ma az EU-s bizottság is vizsgálódott a felcsúti kisvasúton.

 • “a magyaroknak, ha maga Jézus Krisztus lenne az országvezetője, az sem lenne jó, azt is kritizálnátok !”
  Jaj, kedves Figyelő! Most mondjam azt, hogyha maga Jézus Krisztus kérne beboccsáttatást a határon, mint menekült, akkor mi lenne?

 • hazai lámpa
  2017 szeptember 19
  11:31 de.

  Melyik ellenzékre gondolsz? Mert nekem az ellenzék ellenzékiségével kapcsolatosan is vannak nem egyszer kétségeim.

  Egyébként meg igen. Számos esetben szintén elhagyhatnák a termet.

 • hazai lámpa
  2017 szeptember 19
  2:21 du.

  Bocsánat, javítanám:

  Móricz Zsigmond kb. 90 éve írta a Rokonokat.

 • hazai lámpa
  2017 szeptember 19
  7:24 du.

  Felcsúti kisvasúthoz. Különösen Alma figyelmébe ajánlom, akivel többször vitatkoztam kisvasút-ügyben.

  A hírek szerint eddig az EU-nak nincs semmi elvi kifogása a kisvasút felújítás ellen. Azt viszont ők is látják, hogy a felcsúti kisvasútnak még turisztikai haszna sincs. Azt fogja Orbán elérni, hogy még a kiemelten fontos kisvasutakra se fogunk ezek után pénzt kapni!
  Ezen kampányoljon az ellenzék, ne a vidékieket szidja, meg azt, hogy a vidéken élők miért ragaszkodnak a nagy múltú kisvasút-vonalaikhoz!

  http://hvg.hu/itthon/20170920_Az_EP_foellenorenek_osszegzese_olyan_ures_mint_a_felcsuti_vonat

 • Anrew!

  Nyugodj le szépen,nem csak orsós,de többen nem osztják a véleményed….(hazai lámpa,Figyelő,István nagy…)
  A véleményük hasonló az enyémhez,amit továbbra is fenntartok!

 • Na, ha már meg lettem szólítva:

  Kisvasút és kisvasút között van különbség. Általában az utasszállítást autóbusszal ki szokták váltani, gyorsabb is, meg rugalmasabb is, bár korántsem olyan hangulatos.

  Inkább ott van jelentősége, ahol fa-feldolgozó ipar van, mert olcsóbb a szállítás, mint gépkocsival, azt hiszem.

  Aztán még idegenforgalmi (nosztalgia) szempontból érdekes, de ott meg fontos, hogy megmaradjanak az eredeti feltételek (felujítva persze), például egy kis gőzmozdony, vagy a régi fajta személyszállító kocsik. Na meg a turisztikai célpont is szükséges.

 • Figyelő 2:17 és 2:28

  Maga itt sem a feltett kérdésekre válaszol, hanem hamis hivatkozásokkal mellé beszél, mellébeszél, mellébeszél, mellébeszél. Pontosan az önre jellemző taktikát folytatja.

  Egyébként kérdezi megéltem azt a kort amire itt már ezerszer hivatkozott.
  Válaszom: hajjaj, de nagyon is…
  Nem volt egy jó kor, de hát a háború márcsak ilyen, amit a maga Horthyja zúdított erre a nemzetre… mint régi bűnnek általában, hosszú annak is az árnyéka, még mindig az idézi folyton föl a maga démonjait is… HHHHM ! [ez egy sajnálkozó sóhaj volt]
  Ugye?

 • Boda Marcsi
  2017 szeptember 20
  3:32 du.

  Nem az a gond, hogy számosan nem osztják a szubjektív véleményem valamiről. Valójában persze az sem gond, hogy olyan ominózus társaságba illesztetted be magad, különben teljesen jogosan, akikre nem az egyetnem értés a legjellemzőbb, hanem a tényszerű kérdések megkerülése, a csúsztatás, a konkrét tények eltagadása, a terelés, azaz a trollszerű viselkedés.

  Illetve ez sem teljesen igaz, mert lámpa olykor hajlamos a valós vitára, míg Nálad és Fiogyelőnél az érv ami mindent viosz az, hogy elvből nem vitatkoztok, ha érvekkel kellene előjönni.

  Példaként Figyelő reklamált a cikkel kapcsolatban, hogy bánccsa a keresztényeket. azóta sem siekrült elősorolni, hogy ugyan miben.
  De, ha már ilyen lelkesen mellésorakoztál, hátha Neked menni fog, ami Figyelőn kifogott a jelek szerint

  “Amúgy melyik részét tekinted olyannak, amit egy keresztény, értsd: nem kormánykatolikus, hanem, Jézus tanításaiban hívő, kifogásolhatna?”

  Ha sikerül válaszolj, ha nem, akkor se nézz a tükörbe. Összetörne. a tükör.

 • Andrew!
  Látom nagyon begerjedtél…nyugodj le szépen,mert árt az egészségednek.
  Te magad írod,elismered,hogy szubjektív véleményt írsz,persze
  a másképp gondolkodók hozzászólásában is van szubjektivitás,de
  ugye többnyire objektív,tényeken alapuló tartalom!
  Na látod (több más mellett)ez a baj veletek fanatikus balosokkal,hogy nem vagytok képesek elfogadni a cáfolhatatlan tényeket,az igazságot!
  Nagyon szánalmas,nevetséges vagy,amikor nálad értelmesebb emberekkel vitatkozol…..
  Amúgy én bátran nézek a tükörbe,sem a látvány nem riaszt,meg
  a lelkiismeretem is tiszta többekkel ellentétben….!
  Részemről ennyi,jó és szórakoztató műsor jön….!

 • Amúgy ha nem veszed észre a hozzászólásainkban az érveket,az nagy
  hiba….képességeid hiányára vall!

 • Almási Alma
  2017 szeptember 21
  5:33 de.

  Megköszönném a választ, de kétségbeejtő, hogy mennyire nehéz a felfogó képességed.

  Azt nagyon jól tudjuk, hogy az ellenzék szerint minden kisvasút felesleges és gazdaságtalan beruházás, mint te is számtalanszor kifejtetted.

  Most tekintsünk el attól, hogy az országban több település is van, ahol a kisvasút fennmaradásért vagy az újraindításért küzdenek (turisztikai okokból elsősorban) (bugaci-kecskeméti vonal, debreceni Zsuzsi vonat stb). És ott vannak sokkal nagyobb turisztikai célpontok is, mint Orbán lakóháza.
  Az se túl lényeges a vitánk szempontjából, hogy az EU-bizottság is megmondta, hogy az EU-ban nem szokatlan a kisvasút-projekt.

  Az érdekes kérdés az, hogy kinek a szavazatára számít a ballib ellenzék, mikor a (felcsúti) kisvasút ellen hergeli a népeket? Nyilván pár szerencsétlen fanatikust meg lehet ezzel fogni, de én nem látom, hogy ez túl sok szavazót hozna. Főleg a tegnapelőtti bukta után …

 • hazai lámpa!
  Egyetértek A.Almának írt hozzászólásoddal!
  Te is az itthoni “türelmesek”,értelmesek közé tartozol,aki szintén nem fanatikus “Orbán rajongó”mint (én sem!!!) sokan mások sem,csak sajnos
  nehéz,sőt reménytelen cáfolhatatlan érvekkel meggyőzni a baloldali fanatikusokat.
  Lassan már “gyógypedagógiai”,pszichológiai végzettség kell hozzá!

 • Boda Marcsi
  2017 szeptember 21
  2:56 du.

  Pont az a bajom Mari-néne, hogy rohadtul hiányzik az objektív alap a Te szubjektíven sem kifejtett véleményedhez.

  Érvek? Mik? A legtöbb esetben önmagadnak moindasz ellent, ha pár hetes intervallunokat néz valaki.
  Amellett, ha nem tünt volna fel, akkor Figyelő-barátnéd tett egy kijelentést, és ír szegényke mindenről, csak arról nem, hogy ezt a véleményét mire is alapozza.
  De látom: a tényszerű indoklás rajtad is kifogott. Ezért, ismeretlenül bár, de a személyemmel kezdesz foglalkozni. ami igencsak az ostobaság, illetve az érvtelen trollkodás gyanuát veti fel.
  Legközelebb okvetlenül sorold fel az érveket pontszerűen. Mert láthatólag elkeverednek a hihetetlen csúsztatás, indulat, és kamuhegyeid között.

 • Boda Marcsi,

  Ami a begerjedést illeti, azért jellemző, hogy hozzászólásaidban fel-fel bukkannak az ilyen és hasonló kifejezések. Szerintem a koroddal, a nőiséget talán sosem bekövetkezett elismerésével kapcsolatos problémáid közvetve sem érdekelnek. De szerintem többeket sem. Legfeljebb kevésbé artikulálják a közröhejt.

 • @lámpa
  Okosan hangzik ugyan a hozzászólásod, de csak első blikkre… (majdnem mindig ez a helyzet 😀 ), de tényleg: MI KÖZE ÁLTALÁBAN egy kisvasút GAZDASÁGOSSÁGÁNAK a választásokhoz?

  A felcsúti kisvasút viszont más, mert teljesen nyilvánvalóan felesleges, játék, hiúság, vagyis nevetséges. Orbán Viktor nevetségessége. EZ VALÓBAN választási propagandára használható…

  Kedves hazai lámpa, tényleg próbálj meg néha a “sorok közé” pillantani. A szavak, a mondatok nem csak önmagukat jelentik, hanem olyan tartalmakat is hordanak, ha megfelelően vannak kombinálva, amelyek magyar anyanyelvűekben szükségképpen tudat alatt felmerülnek. Legtöbbünknél. Nálad nem?

 • AuróraBoreálisz

  Kedves Hazai és Almási !

  A ma kisvasutaknak becézett helyi gazdasági érdekű vasutak létesítésének az . e r e d e t i . o k a az egyes településekhez közeli erdőbirtok, fa feldolgozó magán üzem, valamint magán kőbányák és a bányák megtermelte ipari nyersanyagok, termékek szállítására létesített kesnnyomtávú . i p a r v á g á n y.
  Ezekhez eredetileg csupán kiegészítésként, tehát nem menetrendszerű személyszállításra különféle alkalmatosságokat használtak, pl. a munkások munkahelyszín közelébe szállítására hevenyészett személyszállító vagonok, munkavezetők hajtánynak nevezett 1-2 személyes keskennyomtávú járgányai, és lóvontatta eszközök, stb.voltak.
  Tehát mindez a nagyon is kemény célokat szolgáló, kialakult ipari rendszerek részeként jött létre, aminek akkor a turizmushoz az égvilágon semmi köze nem volt.
  A XX. sz. második felében amikor a helyi érdekeket már fölváltották a nagyüzemi gazdálkodás szükségletei, ezek a kis kaliberű kapacitással bíró, kiszolgáló “iparvágányok” lassan(?) elvesztették a jelentőségüket és elhaltak, ill. közülük egyre kevesebb töltötte be az eredeti rendeltetését.
  E természetes gazdasági igényvesztés után – szerencsére – csak a meglévő infrastruktúrát kihasználva, azok szerepét átvette a turizmus, a szórakoztató, főleg hétvégi utazgatás igényéből fakadó utaztatás…
  Ilyen kedves, már meglévő ipari emlékekre “épültek ki” többek közt a Gemenci, a Szilvásváradi, a Nagybörzsönyi, Nyíregyházai stb, immár utaztató kisvasutak, amelyek köré sok esetben egyes víkend negyedek is tapadtak.
  Nem felel meg tehát a valóságnak az az állítás, vagy inkább sejtetés, miszerint utaztatásra, szórakoztatásra valaha is létesítettek volna ilyen keskeny nyomtávú vasutakat. Ebben az egyetlen kivétel a negyvenes években direkt e célból felépített Úttörövasút hálózata fönn a Budai Hegység csodás vidékein, s amely valóban azóta is kiszolgálja az egykori Uttöröszövetség békés, mozgalmi igényein kívül, a talán azóta milliósra dagadt utas turizmust, plusz még többezer vasutast előképzését is biztosítva a MÁV felsőbb oktatási intézményeinek is… Az Uttörővasút ma is jól szolgál…
  Ugyanakkor a mai viszonyok közt egy olyan . ö n c é l ú , minden racionalis célt mellőző, irracionális, költségvetési, tehát nem is a helyi(!) adófizetők pénzéből létesített csotrogányvonat, mint ez a Felcsút-királyi álomvonal, a nemzeti vagyon elherdálásának a leg-eklatánsabb és legpofátlanabb példája, afféle állatorvosi tehén. Pénzkidobás! Különösen igaz ez akkor, amikor pl. az egészségügy már a szakadék peremén egyensúlyoz, az oktatás is feltételek hiányában akadozik, stb.

 • Kedves AuróraBoreálisz !
  Én úgy tudom, a csillebérci kisvasút is ipari célokra épült eredetileg.

 • Andrew!

  Hát még nem fáradtál el,sőt még arra is van energiád,hogy sértegetni “próbálsz”(mint itt többen,amikor begurulnak…)
  Szerencsére a nőiességem érvényre jutott,soha nem volt hiányérzetem,pár kaland mellett.., hosszú és tartalmas kapcsolataim voltak és mindig én szakítottam,ha már nem volt értelme,a válást
  is én kezdeményeztem,és nem bántam meg!
  Nem engem kell sajnálni….
  Na pá!

 • AuróraBoreálisz
  2017 szeptember 22
  5:21 de.

  http://a.te.ervelesi.hibad.hu/szalmabab

  Senki nem mondta, hogy ezeket a vasutakat személyszállításra alapították.

 • Almási Alma
  2017 szeptember 21
  5:27 du.

  “EZ VALÓBAN választási propagandára használható…”

  Azt, hogy milyen eredményességgel, megmutatja a ballib törpepártok szavazói támogatottsága. Én erre itt ingyen fölhívtam a figyelmet, hátha olvassák a sorokat.

 • Azért egyszer add össze a törpepártok híveit valami közvéleménykutatásból…

 • Figyelő!

  Nagy különbség,ha valaki(Orbán)a hatalmát (törvényesen többszörösen megválasztották!)a hazája védelmében használja fel,mint azok akik eladósították,tönkretették becsapták az embereket!

  Alma!
  Ami a “törpéket” illeti hát minden közvéleménykutató szerint valóban törpék….nem osztanak szoroznak…!Én meg még nyugdíjasként is magas vagyok,egyenes háttal…!!!Így nem látom őket…
  Számold össze Te,aki a közelükben vergődsz….!

 • Boda Marcsi
  2017 szeptember 23
  5:37 du.
  Evel en is egyetertek!

 • Figyelő és a hasonlók!

  Nem kell aggódni (főleg az itthoniaknak..de nektek sem)szerencsére nem a kormány, hanem az ellenzék “kész”,bizony nagy különbség,de tény!

 • hazai lámpa!

  Igazad van,Te,én és többen….mi INGYEN (!!!)mondunk véleményt,több cikkíróval és helyeslővel ellentétben…..,de
  az “igyekvők” díjazás… ellenére nem sok eredményt tudnak felmutatni!

Leave a Reply


Trackbacks

This site is protected by Comment SPAM Wiper.