Civil vagyok — Mindennek van határa…

2017 november 26 11:05 de.72 hozzászólás

„Az az ország, amelynek nincsenek határai vagy nem tudja azokat megvédeni, nem ország.” – Orbán Viktor

Mi van, művészkém, nem tetszik a rendszer?!

Hát nem! Egyáltalán nem! – súgtam magamnak, feküdj csak nyugodtan! Hógolyót virágzik most a türelem; Tóth főhadnagy elvtárs, Várhegyi szakaszvezető elvtársra kacsintva, a rohamsisakomat próbálta eltalálni nyolc lépésről a jéggé dermedt hókásával. Néhányszor sikerült is neki; a vas bili minden koppanással előrébb csúszott az orromon. Ott feküdtem a Budapesti Határőr Ezred adyligeti gyakorlóterének dermesztő! poklában, kiszolgáltatva feletteseimnek [felettes – jó szó], mint aki megfagyott, lehugyozták, és abba belefagyott, s már mozdulni se képes, nem is akar, lesz, ami lesz. [Ami túlzás. De hirtelen ez a túlzás lesz a valóságos, ez a túlzás tölt be mindent, az érzékeket és a képzeletet, fölrémlik egy anarchiába hulló társadalom, a város, mint dzsungel, melyben különböző hordák uralkodnak, és ahol majd résen kell lenni, föl kell ismerni a fenevadakat.] Tényleg azt vártam, hogy fölébredjek.

Három nappal korábban [1981. december 31.-én] az 1. Kiképző Század eligazításán. Síry alezredes elvtárs szónokolt: „Az az ország, amelynek nincsenek határai vagy nem tudja azokat megvédeni, nem ország! Az önök feladata ezeket a határokat akár az életük árán is védelmezni. Ezt követeli önöktől a haza!” Elhangzott néhány lelkesítő mondat a Szocialista Értékrend felsőbbrendűségéről, arról, hogy vége a liberális blablának nevezhető szellemi-ideológiai korszaknak, a nyugati [kapitalista – hehe!] világ morális értelemben megrendült; hanyatlik, szakadék felé tart, és ezért ébernek kell lennünk, mert végső agóniájában ránk támad…

Önök felelősek a gyerekeikért, aztán a szüleikért, majd a lakóhelyükért, aztán jön a hazánk! A határokat [valamint Magyarország etnikai és kulturális összetételét] meg kell védeni. És Magyarország meg fogja védeni határait, meg fogja akadályozni a “Soros-terv” megvalósítását, és végül ezt a küzdelmet is megnyeri.” Lehet, hogy nem pontosan ezekkel a szavakkal, de nagyjából ezt mondta.

Meg ezt: „A látvány ellenkezője így lenne leírható: a hős határvadászok büszkén, lelkesedéstől kipirult arccal, csillogó szemmel, dobogó szívvel hallgatják a – egy ideilleszthető eposzi jelzőt keresgélek…, megvan!: kötcsei – beszédet, késznek mutatkozván arra, hogy az eleven ördög [K.Z. szóvivő leleménye] ellen is megvédjék hazájukat!

A valóságban azonban az előttünk álló másfél nap ígérete vibrált az idegeinkben; a bevonulás óta, másfél hónap múltán, most először szabadulunk ki a laktanyából, ha rövid időre is, de visszatérhetünk a normális életbe, amitől a kaszárnya kerítése [nem egy GYoDA, de kerítésnek kerítés] választott el bennünket. Néhány perc és kézbe vehetjük, életünkben először, a katonakönyvünket, benne a kimaradás időpontjával (1981. december 31. 12.00 – 1982. január 1. 24.00), magunkra ölthetjük kimenőruhánkat és indulhatunk haza! A parancsnok még felhívta a figyelmet a határőrhöz méltó viselkedés fontosságára, és elhangzott a parancs: Oszolj! Majd:

Éry határőr, az alezredes elvtárshoz! 

A lélegzetem megszegett: mi a fenét akarnak tőlem?! Ökölbeszorult gyomorral léptem be a századparancsnoki irodába: 

Éry határőr, jelentkezem! 

No, fiam, maga ugye zenész?

Letagadni sem tudtam volna; Várhegyi szakaszvezető elvtárs adategyeztetéskor a személyi igazolványom munkahely rubrikájából kiolvasta (csak úgy csöpögött hangjából a maró gúny): szellemi szabadfoglalkozású előadóművész… [Mi van, művészkém, nem tetszik a rendszer?!]

Iiiigen,…, de nem tehetek róla!

Síry alezredes bíztatóan vicsorgott. Elmondta, hogy itt a nagyszerű alkalom, hogy bizonyítsam a mitt’oménmimet; a dobogókői BM-üdülőbe zongorista kell a szilveszteri mulatsághoz! Ott lesz a belügyminiszter meg sok vezető elvtárs, akiknek a szórakoztatása hazafias kötelesség! (Akkoriban, ahogy ezt Gulyás Gergely képviselő is – hogy mit képvisel, ezzel most nem szöszölnék –, a régi szép időket emlegetve nyilatkozta nemrég: a Határőrség a Belügyminisztériumhoz tartozott. Hogy ez a képviselőnek miért volt olyan nagyszerűség, amit a gaz liberálisok leromboltak, nem értem, de ez itt most nem is fontos.) Ugyan nem parancsolhatják meg, hogy vállaljam a megtisztelő feladatot, de gondoljam végig a lehetőségeket, nézett rám szúrós szemekkel az alezredes.

De hiszen most mehetnék először haza! Ezt meg kell érteniük! Keressenek valaki mást!

Hát jó, Éry elvtárs, meglátjuk…

Megláttuk. Néhány pillanatig szívhattam be a szabadság levegőjét, éppen édesanyámnak panaszoltam a katonalét elviselhetetlen könnyűségét, a családi vacsorához készülődve, amikor egy rendőrautó állt meg a házunk előtt. Egy táviratot tartottak az orrom elé: szolgálati helyemre azonnal vonuljak be! Villogva, szirénázva felvittek a laktanyába, egyenesen az ügyeletes tiszt színe elé.

Éry elvtárs, a dobogókői üdülőbe megy, és zongorázik! (Nocsak, mégis megparancsolhatják?) Ne hozzon szégyent a Határőrségre!

Már vittek is tovább. Az üdülőbe érve egyenesen a kihalt bárba, a zongorához vezettek (az ebédlőben Járóka Sándor zenekara muzsikált, a nagyteremben diszkó pufogott): üljön le, játsszon, ha a miniszter elvtárs aludni megy, abbahagyhatja!

A bárban a zongorán és rajtam kívül nem maradt senki. Kényszeredetten nyomkodni kezdtem a billentyűket (nem egy Csodazongora, de egy, ennél azért többre hivatott, szép állapotú Bechstein); a piros műbőrfoteleknek, a színesen villogó lámpáknak, az üres bárpultnak játszottam. A jelenet kívülről-belülről valószerűtlennek tetszett, de volt benne valami szürreális izgalom. [Tényleg azt vártam, hogy felébredjek.] Előbb csak gépiesen kalapáltam, de a hangszer (lehet, hogy mégis Csodazongora) magával ragadott, elemelt a valóságból; elfelejtkeztem belügyminiszterről, alezredesről, őrmesterről, az egész vircsaftról: zongorázni kezdtem.

Lehetne így: hangokból építettem (katedrális helyett) -falat, -függönyt, -kerítést, körbekerítettem a mikrokozmoszomat, bezárkóztam, védtem a kultúrámat, értékeimet.

De fordítva is: kerítés helyett karám, rács, ketrec; nem magamat, őket kerítettem körbe, a határőröket, kultúrájukkal?, értékeikkel? együtt, s én kívül maradtam, egy civilizáltabb világban.

Vagy: elmenekültem, megszöktem, kivándoroltam, emigráltam a valóságból. A zene ki-, meg-, felszabadított, mintha röpültem volna: határ (kurzív tőlem) a csillagos ég! És akkor:

Mi ez a szar dzsessz?! Játszd a Csattanógacsucsut!

A kékfényes Szabó László – fontos a név: a korabeli közszolgálati televízió ikonikus alakja (afféle biztonságpolitikai szakértő), potentát, akinek, ha el tudtam volna zongorázni a nótáját, s ily módon a kegyeibe férkőzöm, hatalmában állt volna akár leszereltetni is engem időnek előtte. Akkoriban az önkényuralom képviselőjét [a képviselő is, mint a felettes] láttam benne, de ’89-ben kiderült róla: gerinces ember!  „Én a régi rendszernek voltam az újságírója, hittem a szocializmusban, hittem abban, hogy belülről megjavítható a rendszer. A rendszerváltás hajnalán átgondoltam az életemet, és arra jutottam, ha tovább csinálom a munkám, akkor vagy engem köpnek le, vagy magamat köpöm szembe. Úgy döntöttem: leteszem a tollat, nem veszek a kezembe mikrofont, hátat fordítok a kamerának.”] hetykén a táncparkett közepére vezette partnernőjét várva az ismerős dallamot. Hát azt hiába várta: [mint akit lehugyoztak, de nem fagyott bele] az önérzetében megbántott művész felháborodásával lecsaptam a zongora fedelét, felpattantam, nem törődve a következményekkel, és a mögöttem lévő hónapok (kiképzés!) minden keserűségét cipelve kirohantam a m(M)ikrokozmoszból… 

A Dobogókői Lázadás másnapján már az összes tiszt tudta az adyligeti laktanyában, hogy határőrhöz méltatlanul viselkedtem! Század- szakasz- és rajparancsnok egy emberként torolta meg a mundér becsületét meggyalázó függelemsértésemet [insubordinatio]. Vécét, bakancsot, ablakot, fegyvert, krumplit pucoltam, stokiztam, álldogáltam az ügyeletes asztalnál, zongora helyett a géptávírót püföltem, alaki szabályzatot magoltam…

És: kúsztam-másztam a gyakorlótér dermesztő poklában.

Látja ott azt a kerítést?! Az a határ! Elkúszik odáig, beássa magát egy lövészgödörbe, és védelmezi, őrzi, biztosítja, óvja, oltalmazza, vigyázza!

Mi van, művészkém, nem tetszik a rendszer?!

Egy hős felpattan, és rövid sorozatokkal határ-ozottan a náci gazemberek tudomására hozza, mit gondol az egész vircsaftról:

BASSZÁTOK MEG A KERÍTÉSETEKET! A KULTÚRÁTOKKAL EGYÜTT!

De az én Kalasnyikovomban (lásd: mellékelt ábra!) nem volt lőszer.

Ehelyett:

Na, most ment el a kedvem az egésztől! Mindennek van határa!

 vendégszöveg: Esterházy Péter, Királyhegyi Pál (és Orbán Viktor, Kövér László)

Éry Balázs

Éry Balázs: Fuck the Fence (The Fucked Fence): (Kattintson a videóra…)

72 hozzászólás

 • Teljesen hihető történet Balázsunktól, aki húszévesen már “szellemi szabadfoglalkozású előadóművész” lehetett, és akiről nem is sejtették a katonai elöljárói, hogy apja az egyik legbefolyásosabb ember a szocialista rendszerben.
  Szimpla orbánozás is megtette volna cikként, minek ide ilyen meséket köríteni?

 • charlie! (2017 november 26 1:27 du.)

  Szégyelld magad! Ti ott, azon az oldalon tényleg nem vagytok képesek másra, többre, mint emberek sértegetésére, egzisztenciális, morális kinyírására? Hát miféle keresztényi magatartás ez? Vagy nálatok a verbális lincselés bevett, hivatalos, orbánilag jóváhagyott (Őcsény!!!) módszer?

 • Kiss Kálmán,

  így nevelkedett. charlie gyerekkorában homokvárakat és homokpogácsákat rombolt a homokozóban. Később legyek szárnyait tépkedte ki, és óra alatt elengedte őket az iskolapad tetején.

 • Ez a cikk pásszé az én részemről. Nekem elég volt már a sok gyűlölködésbből.
  Ha nem hoz rendes, értelmes cikkeket ez a fórum, akkor nem fogom olvasni többé.

 • Mindennapos történet a ’70-es ’80-as évekből. Semmi meglepi.

 • Drizari, gyerekkorom egy részét a cikkíróval töltöttem, már a suliban is úgy bántak vele mint a hímes tojással.
  ……
  Kiss Kálmán, a manapság vizilókönnyeket hullajtó pártfunkci-gyerekek sajnáltatását rád bízom.

 • Nekem keserű szájízt okozott a fentiírás. Tudom, hogy a katonaság egy szükséges rossz amit mi emberek kreáltunk itt a földön.A nemzet szolgálata, az egy olyan kötelesség amit válalni kell, és itt megszünnek a határok mivel minden állam rendszerének része. Nemcsak azért érzem így mert én is hordtam egyenruháját annak az országnak védelmében ahol ifjuságomat töltöttem, és hazámnak fogadtam, vagyis polgárának fogadott. Találkoztam Éry Balázs szerű kiskatonákkal fötörzsörmester koromban és bizony némelyik ” mama kedvencéből ” körülményes volt katonát faragni. Aki aztán a kiképző táborból kikerülve frontkatona lett, az nem szidta a verejtékes kiképzést mert az mentette meg az életét. Nem részletezem a rossz szájízt amit ez a néhány becsmérlő sor okozott, csak annyi hozzáfűzni valóm van, hogy szégyent hozott az egyenruhára nemcsak amit ő viselt hanem amit ezen a világon minden hazáját védeni esküdött fiatal magára ölt.

 • Amikor kopasz katona voltam, az első nyugis hétvégén bejött egy ember a körletbe és nagy komolyan megkérdezte:
  -Elvtársak ki tud teherautót vezetni ?
  Olyan idegesformának lászott.
  Egy segítőkész marha jelentkezett.
  -Jó akkor menjen és takarítsa meg a pisszoárokat.
  Még hetek múlva is ezen röhögött a körlet.

 • Charlie!
  nov.26.1:27

  Mi ez az összekacsintó “Balázsunk” – a jól értesültek lekezelő kicsengésével? Nekem pl nem Balázsom, és szerintem sokaknak nem – de ha neked személyes ismerősöd, akkor írj róla úgy és ne akarj senkit belevonni a minősítésedbe, mert ez a kitétel így ahogy írtad már minősítés, akár annak szántad, akár nem!
  Éry Balázs egy történetet írt le, melyhez hasonló történetet valószínű nagyon sok katonaviselt fiatal, vagy kevéssé fiatal ember mesélhetne ez igaz, de ettől még nem válik hiteltelenné! Én magam nem voltam katona, tehát saját tapasztalataim nem is lehetnek, de a szűkebb, tágabb családom, barátaim és rengeteg ismerősöm “emlékezett meg” az akkori viselt dolgaikról, vele/velük megesett sztorikról, melyek így utólag talán vesztettek az élükből, de akkor a tehetetlenség fojtogató érzését idézhette elő szinte mindenkinél. Bárkivel megeshetett és meg is esett,de mi köze ennek ahhoz, hogy kinek mi volt vagy ki volt az apja? Hisz te magad írod, hogy “..és akiről nem is sejtették a katonai elöljárói, hogy apja az egyik legbefolyásosabb ember a szocialista rendszerben…” Tehát ettől függetlenül került bele ő is a szórásba! É.B. akkor egy sorkatona volt, és számomra értékelhető stílusban írt egy sajátos világról, egy vele(is) megesett napi gyakorlatról, de vajon miért érzed úgy, hogy neked megint le kell rántanod a leplet valamiről, valakiről? Sikerült? Mit akartál ezzel a kinek a fia volt c. pontosítással elérni? Ettől kevéssé lesz valós a történet? A cikkről magáról érdemi mondanivalód úgy tűnik nincs, de annak íróját magánjellegű intimpistáskodással próbálod hitelteleníteni, ezzel elütni a témát, és mindazt amiről É.B. valójában ír!
  Mindannak pedig, hogy a suliban hogy bántak a “pártfunkci” gyerekekkel, a sorkatonasághoz nincs köze, de erről talán egy másik “érintett gyereket” is megkérdezhetnél, talán tudna mesélni!

 • Te Gejza! Mint hivatásos katonaviselt ämber:

  Szólj mán hozzá… Szerintem, akit a (csapat)zászló előtt kimenőruhában fényképeztek le, az már a >kiváló katona< kitüntető cím birtokosa volt, ugyebár… ? Most már csak az a kérdés, hogy ezek szerint jó előmenetelű hősünket a cikkbeli ominózus eset előtt vagy esetleg a hőstett után tüntették ki ezzel a sorkatona számára elég sok előnyt jelentő elismeréssel ?

  Várom részletes reagálásod. ))) 😀 (((

  DG

 • Besancon, a magunkfajtáknak van már szeme az ilyen hazug cikkekhez, sajnos Balázsé is ilyen lett. A laktanyai szlengben csak “csókosoknak” hívott, a többségtől “eltérő hátterű” kiskatonaként előadni az áldozatot, a lázadót nevetséges. Mindezt az Orbán rendszerrel egybekötni meg röhejes. Ennél még Gyurcsány “elveszett gyermek” megtalálása is hitelesebb történet.

 • Látom, “charlie”, siklasz, mint a kígyó …

  Szóval: a szövegértésedet nem vitatom; ezt bizonyítja, hogy a mellébeszélést, a terelést ügyeskedve gyakorlod. Van, aki be is veszi. (Tudod, nálam az okos meg az ügyes nem egymással behelyettesíthető …)

  Ez az egyik megjegyzésem.

  Egyébként pedig: Ott, a “te oldaladon” ismerős az a fogalom, hogy empátia? Vagy ezt végképp kiirtotta belőletek a NER?

  Csupán kiegészítésül: nem egy, nem kettő, hanem ennél több testvéremet hívták be az egyetem után két évre sorkatonai szolgálatra, pedig lett volna rá lehetőség, hogy az úgynevezett előfelvételi rendszerrel tizenegy hónapi szolgálat után mehessenek az egyetemre. “Történt” is velük egy s más rendesen. Úgyhogy kérlek, engem a továbbiakban ne oktass ki arról, “milyen volt szőkesége” …; merthogy a cikk nem arról szól, amiről te itt szaporítod a szót.

 • Tisztelt Mindenki! ÉB egy történetet mesélt el, ami MINDEN hadseregben megesik, “kapitalistában” és “szocialistában” is. Nem tennék különbséget aközött sem, hogy mi a “hazafiasabb”: kiválóan zongorázni vagy készen állni a fegyverhasználatra.
  A különbség szerintem abban van, hogy kell-e kötelező sorozással hadsereget fenntartani – béke esetén szerintem nem. Vagy bízzuk inkább a honvédelem erőszakos formáját (mert a jó politikánál nincs erősebb honvédelem) olyanokra, akik hivatásként, az eszközök használatát profi módon elsajátítva – és persze megfelelő fizetéssel – végzik el ezt a feladatot. Az már tényleg katonaszakmai ügy, hogy értelmetlen szívatásokkal kell-e rávenni a katonát az embertől alapvetően idegen önpusztításra, vagy tanítsam meg arra,hogyan lehet képes megvédeni önmaga és szerettei életét.
  Egy időben – nagyon fiatalon – elszánt pacifista voltam, de rá kellett jönnöm a “tartsd szárazon a puskaport” mondás igazságára. Azóta úgy tartom: a legfontosabb lenne azon a keskeny ösvényen egyensúlyozni,amelyen a haladás nem a fizikai erőszakon múlik, de nem is önfeladó. Talán a mai békefenntartó haderők parancsnokai tudnának erre valamiféle választ adni.
  Egy biztos: a félelem, a pánik felkeltése a lehető legrosszabb út. Annyira megmaradtunk ösztönlénynek, hogy az emberi társadalomban is működik, hogy a nyugodt, magabízó csoport képes megvédeni önmagát, sőt hatni is a többiekre. Ezért, aki mindenféle soros rettegésre épít – biztos vesztes.

 • Személyes tapasztalat: minden fiatal férfinek aki elmúlt 18 éves, jót tesz egy-két évi katonaság. Valahogy a mai fiatal is részesülhet egy bizonyos fegyelmezésben.
  A fiatalság ezt sajnos nem nagyon ismeri.
  Az egyenruha sem árt, de a fegyelem szükséges az életben, főleg az önfegyelem.

 • A huppa.hu -n, egy éve, is elengedte ezt a “katona történetet” ÉB! – A kép tanusága szerint, Éry tizedes elvtárs, aki feltehetően, nem bánt kesztyűs kézzel a kopaszokkal! – Káder családból szalajtott, akárki így fikázza, kenyéradó szocializmusát…

 • Figyelő A nőket nem kell fegyelmezni? Ők már alanyi jogon fegyelmezettek? A magyar hadsereg nem fegyelmet tanított, hanem sumákolni. Értelmetlen tevékenységek, vagy ingyen munkaerők. Mikor az írni-olvasni nem tudó börtönviselt szívatta az újoncokat, az tényleg nagyon előremutató. Vagy úgy gondolod, ez az életre nevelés, úgy is mindig a hülyék vannak felül, szokják meg? Szép példakép, mikor az ÜTI részegen lepisálja a parancsnoki irodát (első lépcsős laktanyában). Ettől lesz fegyelem? Életemben annyi részeget és sumákolót nem láttam, mint a magyar hadseregben. Nagyrészt öntelt, hatalommániás tiszttel. A régi formájában a hadsereg egy teljesen értelmetlen, ócska valami volt, ami csak a fiatalok megtörésére és megalázásáról szólt.

 • No igen, békeidőben sorkatonaság, vagy profi kiképzést kapva szerződéssel zsoldos hadsereg? Azt gondolom (mert átéltem 24 hónapot) semmi szükség a sorkatonaságra, mert a hadrafoghatóságuk nulla értékkel bír. Ez a magyarországi tapasztalat, és biztosan állítom, hogy a magyar sorállományú hadsereget percek alatt elsöpörte volna egy támadó profi haderő.
  Mondjuk egy olyan, amelyik ilyen kiképzést kapott:
  .

 • Figyelővel egyetértek, a sorkatonaság hasznos dolog, növeli az önbecsülésed, rájössz a csapatszellem lényegére, egyenlőként bánnak veled, legyél akár indián, néger, zsidó vagy cigány – persze az érybalázsoknak más elbánás jár.
  Megtanulod a tiszteletet, a tisztaságot, a rendszerességet, az önállóságot és még sorolhatnám. Ugyan én a 80-as évek elején voltam katona, és maga a sorkatonai rendszer tényleg nem volt hibátlan, de hasznomra vált, életre szóló élményt adott.

 • llanfair
  2017 november 28
  11:38 de.
  Nem gondolod, hogy túlzásba estél?

  Szerintem, fogalmad sinccs , hogz mire képes és mi jó egy kiskatonának.
  Nem mindeni részeg és nem mindenki olyan ahogz lefested. Szégzyelled magad.
  Kókönben Angliában is, ahol élsz , millió katona van, szerte világon, akik a békét védik.

 • Marha régen jártam erre, de nem változott szinte semmi. Ez az Éry Balázs által jegyzett cikk nem arra akar utalni,milyen volt katonának lenni. Az elején leírt nagy duma a lényeg. Senkinek nem akart leesni a huszfilléres? Ugyan az duma amit manapság nyomnak csak ugye nem a katonaságon hanem a médiában. Hogy ezt nem véletlen írta így le abban biztos vagyok. Hogy mi volt a múltja ki volt az apja az az ő dolga. Nekem is negvan erről a véleményem, pláne hogy Szabót gerincesnek nevezte. Lehet hogy Szabó eleresztett valamikor egy ilyen dumát a médiában de nem nagyon köpte magát szembe. Nem szerepelt többet sehol sem, de nem azért mert meghasonlott magával. Lejárt a negyven éve neki is akárcsak a többi elvtársnak. Neki nem sikerült az ami másoknak.

 • Figyelo A MN-rol beszeltem, nem a vilag katonairol. Csak nem voltal katona is, hogy ezt is jobban tudod nalam? A korletben nem lattalak.

 • llanfair
  2017 november 28
  11:38 de.
  A lányoknak sem árt egy kis fegyelem, manapság.
  DE itt az általános katonaságról volt szó.

 • Don Golo :
  Hááá nem tom !
  Elég fegyelmetlen katona voltam, so’sem fotoztak le a csapatzászló előtt.
  Olyat meg kiváltképp nem láttam hogy kimenőruhához fegyvert lehetett volna vételezni.

  Minden juttatásomat a Seregben azért kaptam mert jól értettem a rádióberendezésekhez és már elektronikus eszközökhöz.
  Ahol én voltam, ott volt egy BME-n végzett fiatal villamosmérnök őrnagy, aki az egész Dunántúl haditechnikai – hiradástechnikai eszközeinek a fő atyaúristene volt.
  Namost az a srác maga köré gyűjtötte a sorállományból azokat akik VALÓBAN értettek a dolgokhoz. TV-szerelőket , végzett üzemmérnököket stb..

  Az állománytáblára meg nagyívben szart rá.
  Ez azt jelenti hogy elméletileg sorállományú nem nyúlhatott volna egy adóvevő belsejéhez.Csak hivatásos tiszthelyettesi rangban lévő “műszerészek” akik amúgy totál hülyék voltak hozzá.
  Csakhogy ha ezt az idiótikus rendelkezést betartották volna, kb 90 százalékkal romlott volna a megjavított berendezések aránya.

  Így aztán sok baromságomat elnézték.
  (Azé voltam ám fogdán 😀 Kétszer is 😀 )

 • Én ugyan nő vagyok, személyesen nem tapasztaltam meg a sorkatonaságot. De pl. a legtöbb osztálytársammal én leveleztem,amíg katonák voltak – a mi köreinkben nem volt általános,hogy tudjon is,szeressen is valaki levelet írni. A legtöbben nagyon megszenvedték – még az is,aki nem volt különösebben érzékeny alkat. Amúgy nem “jártunk”, ahogy akkoriban mondták: volt csajuk.De az ilyesmiből adódott gondjaikat is megbeszéltük. Az egyik nagy szerelmem is sorkatona volt: és bár leginkább tán Charliehez hasonló habitussal bírt, a legnehezebben azt viselte, hogy lépten-nyomon megalázták. Szó nem volt a “haza szolgálatáról” – csak vak engedelmességről, az épp jelenlévő elöljárónak.
  Egyébként a nyolcvanas években úgy alakult, hogy sok katonával dolgoztam együtt, hivatásosokkal. Közöttük is volt a Llanfair által említett örök részeg hatalommániás, de nem több, mint a társadalom átlagában. Igaz, ők többnyire nem csapatszolgálatos tisztek voltak. Közöttük is egy külön kaszt a pilótáké – mondjuk egy iskolázatlan sorkatonára nem is lehetett volna rábízni egy MiG-et, vagy MI helikoptert. (Magyarországon akkor még nem voltak Szuhojok.) Ők a repülésnek a megszállottjai, ezért elviselik a nagyon kemény alaki kiképzést is, mert az alapképzésük ugyanolyan, mint a többieké. Eszméletlenül néz ki egy vadászgép belülről – sajnos csak a földön ültem benne, és 30 évvel ezelőtt, úgyhogy nyilván egészen más egy Grippen vagy egy F-akárhányas.
  Tudjátok, hogy a vadászgépes műrepülés világbajnoka sok éven keresztül egy magyar vadászpilóta volt MiG-gel? (Világbajnokság volt, tehát F-16-osok is voltak, meg Mirage-k, Grippenek stb.)
  Egészen biztos, hogy a fegyvertechnikában is kell a nagyon fegyelmezett tűrőképesség, a sorkatonaság viszont az értelmetlen szívatásról szólt leginkább.Az USA is azt az egyetlen háborúját vesztette el, ahol a kényszersorozás került előtérbe.
  Avi Ben Giora! Mi az, hogy “lejárt a negyven éve”?

 • Avi, mi a helyzet Ausztriában? Légy szíves egy helyzetelemzést írj már, mert nálunk teljes a csönd ez ügyben.

 • Figyelő
  2017 november 28
  10:44 de.

  “Személyes tapasztalat: minden fiatal férfinek aki elmúlt 18 éves, jót tesz egy-két évi katonaság. Valahogy a mai fiatal is részesülhet egy bizonyos fegyelmezésben.”

  Megint a szokásos pongyola fogalmazásának esett áldozatául!
  “Személyes tapasztalataira” akkor hivatkozhat bárki, így Ön is, ha azt valóbban személyesen megtapasztalta, átélte de legalábbis a nevelése alatt álló fiai, gyermekei példájával ezt tudja alátámasztani. Miután Ön nem volt sehol, semmilyen katona, de még a gyermekei sem ismerték/ismerhették a magyarországi sorkatonai állapotokat – tekintve, hogy Ön 60 évvel ezelőtt 24 éves korában elment innen – így enyhén szólva elhamarkodottnak találom a témát érintő kijelentéseit! Azt meg főleg, hogy épp Ön szólítsa fel “szégyenkezésre” azt aki valóban a saját tapasztalatai, “élményei” alapján másként vélekedik a magyarországi sorkatonai szolgálatról! Él az emberekben egy általános sztereotípia arról, hogy a “katonaság majd megnevel, rendet, fegyelmet tanít, majd ott aztán ez lesz meg az lesz stb” – ezt többnyire idősebb emberek, főleg nők vélik így – de a sorkatonaság általában másról szólt, és nem lehet véletlen, hogy a kötelezően besorozott katonák ezt akkor is később is másként látták! A környezetemben élő érintettek közül(vannak jó néhányan) valahogy senki nem úgy gondol a sorkatonaságra mint élete egyik nagy élményére – bár nem vitatom, hogy léteznek ilyenek, itt van mindjárt Ch. de a kivétel erősíti a szabályt! Egyébként a rend és a fegyelem úgy általában ráfér mindkét nemre, ám ezt szerintem alapból otthonról kell magával hoznia a 18 évet betöltött egyéneknek, mert rég rossz, ha a kezelhetetlen, neveletlen, szocializálatlan ősbunkókból a náluk sokszorosan neveletlenebb és bunkóbb, de felettesi hatalommal felruházott igen primitív egyedek próbálnak meg “embert faragni” – persze őszinte tisztelet a kivételeknek. Ebből nem származik más, mint kegyetlen betartás,agresszió, a test és a lélek indokolatlan alázása. Talán nem is magát a katonai szolgálatot tartom feleslegesnek, hanem a módot ahogyan azt nálunk a 60-70-80-as években folytatták, és mi a garancia hogy manapság másként működne a kötelezően sorkatonai szinten? A kötelező kiképzés egyetlen nappal se tartson tovább, mint az feltétlenül szükséges, max.3-5 hónapig és nem 24, határőröknél 27 hónapig! A hazai gyakorlat szerint azonban a kiképzésen túli további hónapok nem szóltak másról, mint ingyen munkáról, feleslegesen kiemelve ily módon a sorkatonákat a mindennapi életükből, munkájukból,tanulmányaikból családjaiktól távol, és mindezt békeidőben – mi szükség volt erre? Már rég nem volt köze fegyelemhez, rendhez stb.
  Szerény véleményem szerint ha a haza valóban védelemre szorul/na, igen nagy bajban lenne, tehát valóban egy hivatásos, jól képzett és megfizetett profi állománnyal többre menne, mint a kötelezően két évre “berántott” sorkatonákkal, akik végül is amatőrök, és több nem is várható tőlük.

 • Ernesto Vladimír

  hat ez a szoveg a keritesrol a hatarorizetrol es soros tervrol szol legkevesbe sem a katonasagrol. a sok szovegerto meg arrol vitatkozik tenyleg benn volt e a szobaban a tyukanyo. nem kene összekeverni az intellektualitast az intertextualitassal 🙂

 • Drizari
  2017 november 28
  11:39 de.

  “semmi szükség a sorkatonaságra, mert a hadrafoghatóságuk nulla értékkel bír.”

  Lehet, hogy háború szempontjából nincs szükség a sorkatonaságra, de ettől még más haszna lehet!!

  A történelemtanárunk mesélte, hogy 56-ban a kommunisták által leadott sortüzekben aránytalanul nagy volt a női halálos áldozatok száma!! A történészek szerint azért, mert ők nem kaptak kiképzést, nem vágták automatikusan hasra magukat, mikor meghallották a lövéseket!

 • Besancon Nem tudhatod. Lehet Figyelo volt alruhaban a politikai tisztunk, aki betu szerint ejtette ki a CIA es FBI roviditeseket. Talan a mai napig azt hiszi, negy szervezetrol beszeltunk, FBI, CIA, “efbiaj” es “sziaje”. Es ez egy Vietnamot megjart alhadnagy volt. Hat ezert vezettem kilenc evig autobuszt, hogy ezt az ossznepi cirkuszt csak harom honapig elvezhessem. Inkabb dolgoztam havi 300 orat. 🙂

 • Besancon
  2017 november 29
  6:42 de.

  “a kezelhetetlen, neveletlen, szocializálatlan ősbunkókból a náluk sokszorosan neveletlenebb és bunkóbb, de felettesi hatalommal felruházott igen primitív egyedek próbálnak”

  Ez súlyos általánosítás.

  Honnan tudod, hogy az elkényeztetett, gazdag/elhanyagolt, nyomorgó (esetleg problémás, urambocsá’ drogos) gyereknek mire van szüksége? Nem például arra, hogy kiemeljék az addigi környezetéből?
  Egy demokráciában a katonatisztek képzése teljesen más, erről számtalan amerikai katonás filmből meggyőződhettünk! Nem alázhatják oktalanul a közlegényeket.

  Ez nem érv se a kötelező bevonulás mellett, de a kizárólagos profi hadsereg mellett sem.

 • hazai lámpa Most megint az a baj, hogy csak a fiúkról van szó.
  “Honnan tudod, hogy az elkényeztetett, gazdag/elhanyagolt, nyomorgó (esetleg problémás, urambocsá’ drogos) LÁNYOKNAK mire van szüksége?” Tehát minden gyerek menjen katonának?
  Egyébként a valóságban nyugodtam megalázhatják a közlegényeket, legfeljebb néhány százaléka mer szólni érte. Azért a filmeket ne vegyük már alapnak.
  Jópofa, hogy olyan nők ágálnak a katonaság mellett, akik csak a mesékben hallottak róluk. Igaz, könnyen beszéltek, hiszen Ők kimaradnak belőle. Ha lőnek, akkor tényleg hasra kell feküdni. Ezt egy közepesem értelmes nő három másodperc alatt megérti. Nem kel katonának mennie érte.

 • Mindenkinek ajánlom Kubrick felülmúlhatatlan filmjét a katonaságról. Aki megnézi, sosem felejti el. Amerikát ezért csak becsülni tudom, hogy egy ilyen kényes témáról ennyire őszintén tudott megszólalni.
  ………
  https://videa.hu/videok/film-animacio/acellovedek-full-metal-jacket-teljes-drama-film-filmszinhaz-rSczSOnfefEI1p0y
  ………

 • charlie, hazai lámpa, figyelő és egyéb antiliberális KMH ellenség!
  Vegyétek már észre, hogy a Ti patriotizmusotok és tárgyilagosságotok nélkül ez az agóra önmegsemmisítő unalomba fulladna, mert egymás tullicitálásából hamarosan elegük lenne az itteni honpolgár pukkasztással szórakozóknak, ezért ezt a nemes bosszút simán megérdemelnék a kívülről és belülről a hazájuk lejáratására aljasult szuperliberálisok! Persze jót röhögnék, ha még ez a legújabb PC-re agyonöncenzurázott javaslatom is fennakadna a szigorú Moderátor hálóján!

 • Ökör Tomi:
  Megmondom mi lenne ha elhúznátok:
  Olvasnánk a cikkeket nyugodtan, annélkül hogy a baromságaitokkal találkoznánk itt.
  A magadfajták hazugságáradataitól ugyanis kinyílik a zember zsebében a bicska.
  Hidd el öreg:
  Jól ellennénk mi nélkületek !

 • Örök Tamás
  2017 november 29
  3:30 du.
  Én éppen ezért szeretek ideirni. T.i. ugy érzem, hogy valakinek meg kell irni a valóságot, azaz, az igazságot is.

 • Llanfair
  2017 november 29
  12:28 du.
  A katonákat meg kell becsülni, nem csak a magyarnak, hanem minden nemzetnek.
  A katona, betartja a felső parancsokat és ha, kell életét adja hazája védelmében.

 • Geyza
  2017 november 29
  6:08 du.
  Bruhaha-hahaha! Mondja ezt egy szuperliberálisokból sajnálkozó tapsot kiprovokáló, de magából egy értelmes hozzászólásra agyilag képtelen exhibicionista ösztönlény! Jól van Móriczka leülhetsz és amikor hozzád beszélnek vedd ki a hüvelykujjad a szádból, a másik kezedet meg a lyukas zsebedből!

 • Kedves Figyelő! Veled nem az a baj, hogy – állítólag – konzervatív és jobboldali vagy. Hanem, hogy olyan közhelyekben gondolkodsz, mit anyukám konyhájában a falvédő-tanulságok: “Ki a Tisza vizét issza, vágyik annak szíve vissza”. Meg: “Ki az urát szereti, jó vacsorát főz neki”. Meg ilyenek.
  Hazai L. simán buta. “Kommunisták által leadott sortüzek…???” A perek kapcsán kiderült: azért nem lehet a politikai vezetőket felelősségre vonni, mert a sortüzek nem parancsra dördültek el. A fejetlenségben pánikba esett megtámadottak lőttek a legtöbb esetben.
  A fegyveresnek nem azt a legnehezebb megtanítani, hogy mikor lőjön, hanem azt, hogy hogyan kerülje el a pánikot, és ne lövöldözzön félelmében össze-vissza.
  Tamásbátya! A szemellenzőt a lovakra is kétoldalt teszik föl, nem a szemük elé. az ilyenek nem “örök”, csak vak tamáskák.

 • talalom
  2017 november 30
  6:34 de.
  Margit néne! Jó hogy emlited a szemellenzőt, mert mintha Nektek még az sem kell annak felismeréséhez, hogy a ti sorosfinanszírozásu szivárványos szocialista vágyálmotok harmadszorra is csak egy csúnya abortusz lesz, és nem a fajelméletes Orbán vagy a még fajelméletesebb Vona miatt, hanem mert az istenadta nem akar újra mérgezett almába harapni, úgy mint a betegesen hiszékeny Hófehérke, aki már előtte kétszer szívott a jóhiszeműsége miatt!

 • talalom
  2017 november 30
  6:34 de.
  Kedves találom, sajnálom, hogy igy látod a fogalmazásom, de mindenkinek irok, hogy megértse.
  Mivel CSAK ide irok magyarul, különben angol it a nyelvhasználat, vagy francia.
  Egyedűl, Christophert csodálom, aki itt szűletett és tökéletes a magyarja, amit idekint tanult a magyar iskolában,
  Na meg édesanzyjától.

 • talalom
  2017 november 30
  6:34 de.
  Még erre válaszolnék, mert a sortűzeknél ott voltam.
  2006 okotoberében,
  A rendőrkordont KI rendelte el, ha nem a kormányfő?
  T.i. kora reggeltől együtt voltam a “megemlékezőkkel” és nem tűntetőkkel.
  Mikor a tömeg szembenézett a teljesen felszerelt rendőr századdal. Az igaz, hogy egy forrófejű odadobott rájuk egy téglát, akkor jött a sortűz!
  Viszont, arra várom a válaszodat, hogy a Kecsekméti utcán lévő “Magyar vendéglőbe” miért verték szét a békésen vacsorázókat a rendőrök azon az estén. T.i.én is ott vacsoráztam családommal?!

 • Komolyan mondom, ez már röhej, de mindenképpen beteges hazudozás.
  Miféle “sortüzek” voltak 2006-ban,ahol ott voltál?

 • Brassoi Levente

  talalom
  2017 december 2
  3:15 de.
  Valoszinu a szakertelem hianya Figyelonel a teves sortuz kifejezes, mert azt csak sorozatlovo fegyverrel lehet vegrehajtani, am a parszaz soretes puskaval leadott celzott gumilovedek, meg a szines vizzel valo rebellisjeloles sem gyermekzsuri piskota volt! A portugal turistak vendegloi megleckeztetese meg az idegen zsoldosok hianyos magyar nyelvismeretebol adodhatott! Egyebkent a majdani 1oo halalos aldozatot eredmenyezo sortuz a budapestinek a rossz tapasztalatok alapjan tovabbfejlesztett valtozata lehetett, amihez kepest a budapesti tenyleg csak roheles cirogatas volt! Ezek tenyek, a tobbi mind beteges hazudozas!

 • talalom Most mar tudod a tenyeket.

 • talalom
  2017 december 2
  3:15 de
  Jó, hazudózás szerinted. MIért volt akkor egz ember akinek kilőtték a szemét? Ki lőtte ki és mikor?

 • A vendéglő a Kecskeméti utca elején van, ma már más név alatt. EResú
  deti neve: Magyar vendéglő, ma már máskép hivják és más a manager is.

 • Talalom

  Ugyanis Figyelő a figyelmetlen fizetett rémhírterjesztő…

  És mennyire rá koncentrál, hogy a hazugságait bármi okkal, de széthinthesse.

  Mint a megvadult elefántbika, amikor bedühödve rohangál és szerszámlengetve fröcsögi szanaszét a “levét”*

  *E lének a népi neve Orbán Simicska Lajos keresztapa által adott g…i.

 • FigyeLLő!
  És magát hol érte a lövés, Nacccsád… ? – Valahún nagyon 😀

  .

  .

  .
  Csak gumilövedéket használtak… (azthiszem kanadai gyártmányt)

 • Én biztos forrásból tudom hogy éjszakának leple alatt a Gyurcsányiak lejöttek és kilütték a gyanútlan járókelő szemét.
  Az a szemét..

 • Figyelőkém Kinában meg tankokkal széjjeltapostak rengeteg embert a Tienannen téren.
  Gondolom nem is hallottál az esetről pedig nem túl régen volt.
  Namost meg Istenkegyelmébőlmiurunk majdhogynem kezet csókolt a Kinai Kommunista ( komcsi ) Párt itt járt fő atyaúristenének.
  Gondolom erről sem hallottál te kis figyelő.
  Pedig ez még annyira sem volt régen merthogy a múlthéten volt.
  Amikoris a hungaró-rendőrök letepertek és kissé megvertek egy férfit mert fel AKARTA emelni a Kina által 1948 ban pofátlanul megszállt és annektált Tibet zászlaját.
  Érted ugye ?
  Nem FEL emelte, csak akarta…

  Ennek a Tibetnek akkoriban volt kb. 40 katonája de csak olyan 30 puskája.
  Kína pedig hősiesen , egy bonyolult hadműveletben elfoglalta.

  Más országot is elakart foglani ez a Kína, nevezetesen Vietnámot.
  Csakhogy Vietnám annyira a pofájába csapott neki hogy a hős Kinai Néphadsereg öntudatos harcosai a felszerelésüket, fegyvereiket szertehányva menekültek Vietnámból, ahogy csak bírtak.
  Azóta is ezen röhögnek azok aki értik a hadtörténelmet.
  Azt is mondják a szakértők hogy az a háború kb 10 évre viszavetette Kinát a fejlődésben. A költségek miatt.

 • Csak halkan jegyzem meg a vitázó feleknek és elsősorban Figyelő felé : ha ma ugyanolyan jelenetek zajlanának, mint volt 2006. október 23-án, a rendőrség ugyanolyan keménységgel lépne föl.

  De ilyen összecsapásra – Orbán Viktor szerint – csak jövő tavasszal kerül sor. 🙂

 • Drizari:
  Ne szépítsed a dolgot.
  A mostani különféle állampénzből finanszírozott “magánhadseregek” még fegyvert is használnának, éles-lőszerrel.
  Ha ismétlődne az akkori, FIDESZ és JOBBIK által kiválóan megszervezett alkotmányellenes puccs-kísérlet.

  (Erről a fegyverhasználati jogról mintha hallottam volna pár éve rebesgetni valamit, de mély kuss van körötte.)

 • Geyza
  2017 december 3
  2:30 du.
  Errol csak te hallhattal, meg a partizanjaid, kedves chegevara!

 • Geyza
  2017 december 3
  10:45 de.
  A helyi TV is hozta képpel a kinai verekdést.
  Meg a diákot aki tankok elé állt.

 • Hát az nem ” verekedés ” volt hanem kissé vérbe fojtották a dolgot. Utána meg jól agyonhallgatták.
  Most meg a Világ nyalja azoknak a komcsiknak a hátsó felét.
  Hja az üzlet…

 • Undorító szokás a névmásolás bármilyen formája.
  De ócska náciktól más nem nagyon tellik ki.

  Kétségbe esett helyzetben lehetsz lelkileg szépöcsém, ha már ilyen alja-húzáshoz folyamodsz.

  A jobberektől sohasem állt távol az aljaskodás semmilyen formája sem. Hazudnak , lopnak, csalnak…ja és hazudnak.
  A nap 25 órájában..

 • DonGolo
  2017 december 3
  5:13 de.
  Csak azt írtam le amit átéltem,
  Tehát, én nem olvastam a Népszavát, csak sajnos éppen ott voltam.

 • Gezya, Kina ma egy nagy hatalom, ha kommunista a politikája akkor is.
  A nyugat olyan buta, hogy megveszi a kinai árút, amivel saját árait is lecsökkenti, csak, hogy eladja. Kina ezt űgyesen kihasználja, de persze a népnek nincs haszna belőe, csak az államnak.

 • Drága Figyelő..Kína politikája oly messze esik a kommunista eszméktől mint Makó Jeruzsálemtól.
  Csak mert a sapkájukon a nemzetközi munkásmozgalom ötágú csillagját viselik, attól még ők nem kommunisták.
  Nem is voltak soha azok.
  Mintahogyan a Sztálinizmus sem azonos a kommunizmussal.

 • A “kisnyilas” nagyon elemében van.Nagyon feltöltődött valami feltöltő helyen és csak csapkod jobbra-balra és önmagára.Biztos főtámogató!vagy kevés van hátra gondolataiból-inkább másokét fogja használni.
  Kisnyilasnak üdvözlettel.

 • Örök Tamás

  Balázska!
  Milyen munkás században szolgáltál a fatusás AK-dal 81-ben? Nekem már 1971-ben a legújabb magyar felfesztésü AMD-65 desszant gépkarabélyt nyomták a kezembe! Ügyesen hazudozol!

 • Örök Tamás

  Jaj, aljasul hazugságot írtam, mégsem vonom vissza, mert még a Te művészi szabadságodnak is vannak határai!

 • Tamáska nagyokoska:
  Voltak még ’72-ben is olyan alakulatok e szép hazában, ahol ún.”dióverő” volt a kiosztott kézifegyver.
  Vagyis a jó hosszú puska. Nem ám kicsi és könnyű Kalásnyikov.
  Szaal ne okoskoggyá’ .

  (Meg még ’73 ban is láttam embereket PPSh -val feszíteni.
  A Magyar Néphaccseregben.Igaz, azok csak tartalékosok voltak, Az jutott nekik hehehe…a kantinban találkoztunk velük. Onnan volt tudható hogy tartalékosok, hogy némelyik Beatles-frizrát viselt. Megcsodáltuk a frankó dobtárasaikat.)

 • talalom
  2017 november 30
  6:34 de.

  “Hazai L. simán buta. “Kommunisták által leadott sortüzek…???” A perek kapcsán kiderült: azért nem lehet a politikai vezetőket felelősségre vonni, mert a sortüzek nem parancsra dördültek el.”

  Nem vagyok “újságíró” valóban, de ettől még megvan az embernek a magához való esze. 56-ban magyar a magyar ellen (és az oroszok ellen) küzdött, és ez csak játék a szavakkal, hogy az egyik oldalt minek hívod. De ha annyira sérti az érzékenységedet, akkor azt írom, hogy a rákosisták vagy sztálinisták által leadott sortüzek, így jó?

  Nem tudom milyen perről beszélsz, a Biszku-perről? Nem ismerem a részleteket, de szerintem nem a sorkatonát vonják ilyenkor felelősségre, aki parancsot teljesít.
  Szerintem Biszkut azért mentették föl, mert ő belügyminiszter volt, és nem maradt fönn ilyen parancs.
  Hozzáteszem, hogy hasonló helyzetben, ha pl. Horthyról és a fehérterrorról lenne szó, akkor önkívületig sikoltoznál felháborodásodban. Hogy márpedig Horthy a felelős mindenért, ami az országos káoszban akkor történt.

 • Örök Tamás

  Geyza
  2017 december 4
  4:55 du.
  82-ben már csak a munkás századokban volt rendszeresítve a már a cári hadseregben is bevezetett Mosin-Nagant dióverő becézett puska, valamint a 47-ben rendszeresített fatusás AK-47-es, a PPS dobtáras, pisztoly lőszert szóró géppisztoly és a fatusás AK-47-es gépkarabély pedig a szürke ruhás munkásosztály élharcosainak volt a játékszere, a felsőbbrendü alakulatoknál 82-ben már a korszerübb műanyag tusás AK és az AMD-65 volt rendszerben ezért a Balázska kezében vírító replika kölcsön szerszám vagy nem igaz a szolgálati helye és akkor az egész történet is csak a elfogulatlan művészi képzelet ihletése!
  Szaal ne okoskoggyá’ .

 • Figyelő
  1,24

  A maga eme “politikai gazdaságtan” összefoglalójának a tartalmi, de még alaki színvonala is egy alsós elmi iskolás szintjének felel meg…

  Geyza tökéletesen látja.

  .

 • Szerény meglátásom, hogy Figyelő egy valódi troll, azaz egy szorkeverő provokatőr.

 • DonGolo
  2017 december 3
  5:13 de.
  “Igen minden h=napban kapok egy csekket valakitol tobb ezer dollar erejeig.”
  Nem szegyenlik magukat, hogy ilyesmivel vadolnak, aki nem el mar 6O eve Magyarorszagon?

  Vagy csak a mindenkori irigyseg beszel magukbol?

 • Tudom, nem szeretik ha az igazsagot valaki megirja. Akkor, 2OO6 ban , sajnos GYurcsany volt a kormanyfo es reszben ellene is ment a tuntetes, mert az 56/os megemlekezest gatolta. A rendor osztag szemben allt velunk, szoval nem almodtam meg.
  A szemkilovest nem lattam, azt a Magyar Nemzetben olvastam. Viszont a Kecskemeti vendegloben ott voltam, amit a rendorok ok nelkul megtamadtak.

 • DonGolo
  2017 december 9
  6:59 de.
  Ha maga 6O evig kulfoldon elt volna, maga sem irna jobban, ahogy itt latom, sot, meg rosszabb lenne.
  Az ekezeteket elvesztettem az igaz, majd a fiam csinal valamit a masinammal,e;s vissza varazsolja.

 • Drizari
  2017 december 3
  11:19 de.
  Ezt akozlem;nyt koszonom, ahogy mar itt tobbszor irtam, nem megyek tobbe haza, soha!

 • Brassoi Levente
  2017 december 2
  7:27 de.
  Portugal turistakat nem lattam, csak a lovoldozest. Az uzlet vezetojet felhivtam masnap, mi az igazsag es o beszamolt nekem.
  A turistak minen honnan jottek az evfordulora, Kanadabol, az UsA bol es tobbi orszagokbol, ahol magyar 56 os elt akik a erre az alkalomra mentek Budaoestre. Nem azert. hogy kormany rendeletre lojjek oket.

This site is protected by Comment SPAM Wiper.