Néhány mondat a KMH-ban megjelenő hozzászólásokról

2018 augusztus 28 10:46 du.226 hozzászólás

Amikor úgy döntöttem, hogy a Kanadában megjelenő többi magyar laptól eltérő módon, a Kanadai Magyar Hírlap lehetővé teszi a kommentelést cikkeink alatt és így a kritikának, illetve az eltérő véleményeknek is platformot teremt, a cél az őszinte és nyílt eszmecsere, az eltérő nézetek értelmes, elgondolkodtató ütköztetése volt.  Nem söpörjük szőnyeg alá a vitatott kérdéseket. Nem teszünk úgy, mintha egy diaszpórában megjelenő lap szerepe az lenne, hogy magyar házakban megrendezett bálokról közöl semmitmondó beszámolókat, az őszinte reflexió és önreflexió helyett. Nem építünk Patyomkin falúját a ma végképp nem létező “nemzeti összetartozásnak.”

Ugyanakkor az is látszik – ismét – hogy a legtöbb cikk alatt a kommentek jelentős része markonyi ember verbális marakodásából áll. Pár hózzászóló, elsősorban azok, akik a civakodás elmélyítésében vállalatak szerepet — emailben kerestek fel. Van aki ebben azzal fenyegetett, hogy ha nem tiltom ki a vele vitázó kommentelőt, akkor valamilyen titokzatos kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszeren keresztül eléri azt, hogy a KMH-t hamarosan betiltsák. Aztán volt olyan is, aki miután tucatnyi mérges, nyomdafestéket nem tűrő kommentet küldött a lapnak sorozatban — amelyek nem jelentek meg – köremailben továbbította gyalázatos szavait levelezőtársainak. Az ilyen felkeresésekre és fenyegetésekre nem válaszolok, viszont a következőt kérném mindenkitől:

 1. Van amikor felháborít amit olvas, vagy lát a világban. De amikor kommentet ír és vitázik, vegyen vissza egy kicsit a méregből. Válaszoljon, érveljen és vitázzon permanens dühroham nélkül.
 2. Van itt olyan, akivel soha nem fog egyetérteni és akivel soha nem lesz lehetősége civilizált vitára. Felnőtt, érett emberek ekkor elegánsan lapoznak egyet és megszüntetik a további civakodást.
 3. Lapunk elutasítja a fajgyűlöletet, illetve a bigott nézeteket. Ez azt is jelenti, hogy nincs olyan személyes történet, tapasztalat vagy történelmi traumra, amely feljogosít bárkit arra, hogy más népcsoportot gyalázzon.
 4. Az adott cikkhez szóljon hozzá és kérem, olvassa is el a cikket, mielőtt hozzászólást ír. Az érthető, ha egy cikk nyomán olyan vita alakul ki, amely tágabb, de azért a cikkhez még köthető kérdéseket és témaköröket feszegett. Ha a figyelmet teljesen más, a cikkhez nem kapcsolható témákhoz tereli, akkor az egész vita elveszíti relevanciáját. Tisztelje meg a szerzőt az által, hogy cikkére, illetve az ott felvetett gondolatokra reagál.

Az elmúlt napokban egy olyan eszközhez fordultam, amit eddig nem használtam: amikor már nagyon elszállt, vagy lezüllött  egy cikk alatt egy vita, lezártam a kommentelés lehetőségét. Nem ideális megoldás, sok szempontból kényszerhelyzet, de a továbbiakban is alkalmazni fogom. Továbbá: utólagosan is törölni fogom a kommenteket egy bizonyos pont után, amennyiben azok átcsapnak értelmetlen gyalázkodásba.

A KMH mai napig a kanadai magyar diaszpórában egyedüliként teszi lehetővé a kritikát és a vitát. Talán azt is mondhatjuk, hogy az évek folyamán ezen az oldalon kialakult egy féle online közösség — a maga sokszínűségével, vitáival, problémáival együtt. Szeretném ha ez a továbbiakban is megmaradna, de ehhez az Önök közreműködése szükséges.

226 hozzászólás

 • Göllner András

  Kedves Christopher:

  Nagyra becsülöm jó szándékodat, és teljes mértékben osztom azt a nézetedet, hogy egy értelmes, józan, civilizált vitafórumnak fontos szerepe van, az egymással vetélkedő politikai nézetek etikai megmérettetésében. Ez főleg akkor nagyon fontos, amikor egy közösség megosztott, és a közösséget megosztó ügyeket, érdekeket nehéz áttekinteni.

  Az egyre gyorsuló technológiai változások korában az emberek csak kapkodgatják a fejüket, egyre kevesebben értik, mi is folyik valóban körülöttük. Sajnos, ma azok a nyerő politikusok, akik az érzelmeinkre, félelmeinkre játszanak, könnyen lerajzolható bűnbakokat állítanak elénk, és elködösítik a határvonalat a valóság és az illúziók között. Ennek az „új” poszt-modern politikai „osztálynak” az értelmes, józan, civilizált vitafórumok nem előnyt, hanem veszélyt jelentenek. Ezért árasztotta el ennek a vitafórumnak a pincéjét is a szennyvíz.

  A poszt-modern autokraták a világ minden táján „troll”-ok ezreit alkalmazzák arra a célra, hogy megszállják azokat a csatornákat, amelyek nem kizárólag az érzelem, hanem elsősorban, az értelem hullámhosszain óhajtanak közvetíteni. Ennek a poszt-modern elitnek, az általuk mozgósított hadaknak, a látszatkeltés az alfája és omegája. Számukra az értelem nyelvén kommunikáló emberrel szemben csak egy fegyvert szabad alkalmazni – a hazugság, a gyalázás, és a személyes lejáratás fegyverét. A névtelen tolloknak az a feladatuk, hogy olyan szövegekkel árasszák el az ésszerűségre törekvő vitafórumokat, amelyektől a józan, ésszerű, civilizált nyelven érvelő ember bedobja a törülközőt, elmenekül, egyszerűen otthagyja a közéleti teret. Egy józanabb, értelmesebb irányba forduló pince-helység csak nagyobb erővel fogja magához szívni a szennyvizet.

  Kedves Christopher. A jó szándékodnak csak úgy tudsz hatást adni, ha gátat emelsz a szennyvíznek. A poszt-modern autokráciák vírusával szemben a liberalizmus képtelen labdába rúgni. Új időket élünk. Új törvények kellenek.

 • Azért én még megpróbálkoznék még egy utolsó kísérlettel.
  Mégpedig azzal, hogy a magyar kivételesség okán emlékeztetném a közösséget, amely vitathatatlanul összejött itt, hogy a magyar intelligencia mindenkor fenntartotta magáról, hogy magasabb minőséget képvisel a másokénál. Ezt itt kiváló alkalom kínálkozik bizonyítani.
  Tessék tehát azt a szinvonalat támogatni és fenntartani, amelyet állítólag a magyar értelmiség magának tulajdonít! Kettőn áll a vásár. Ha az átkozódók nem akarják elveszíteni az alkalmat a megszólalásra, akkor jó lesz moderálniuk magukat. Ha viszont a cél a fórum bezárása, a hangok elhallgattatása, (aminek számos jele látható,) akkor valóban radikális eszközökre lesz szükság. Nem tudom azonban, hogy egy ilyen esetben van-e még értelme működtetni a KMH-t.
  Ebben az esetben ugyanis tisztes liberális, nyitott forumból átváltozna ellenzéki szószólóvá. Nekem ugyan az is megfelelne, mert magam ellenzéki vagyok, de a KMH céljainak a kudarcát jelentené.
  Ezért kell elhatároznia magát az átkozódóknak, hogy mit kívánnak inkább: átkozódni minden áron, még esetleg egy hétig, vagy egy hónapig a fuccs előtt, vagy inkább fenntartani a KMH-t a megszólalás lehetőségét, azon az áron, hogy civilizálódnak.
  Sejtem, hogy mi lesz a válasz, de talán nem mindenki fog egy irányba dönteni. Aki pedig ”rosszul” dönt, attól búcsút kell venni.

 • Kedves Chris!
  Súlyos dilemma, kétségtelen. Az sem titok, hogy én kommentpárti vagyok,sőt magam is gyakran beleszólok a diskurzusokba.
  De jóhiszeműbb vagyok, mint Göllner úr. Nem gondolom, hogy a hozzászólók többsége kifejezetten egyik vagy másik politikai oldal felbújtására, pláne fizetségért aktivizálná magát egy ilyen fórumon.
  Bár a választások előtt voltak erre utaló jelek. Egyik társunk pl. minden kommentjét több darabban, szinte mondatonként küldte el. Mintha a hozzászólásait valaki darabra figyelte (fizette?) volna. Április elmúltával ismét hosszabb egységekben szól bele a beszélgetésbe.
  Nem titok:az oldal egyik szerzője is vagyok, és gyakran tanulságosak a reakciók. Szerencsére nem túl gyakran, de előfordult, hogy ténybeli tévedésre figyelmezettek.Ez arra intett,hogy ne bízzam a memóriámban: ellenőrizzem több helyről, ha valamit állítok.
  Még tanulságosabb közvetlenül megtapasztalni: mit, hogyan ért félre a leírtakból az olvasó.Ez figyelmeztet: fogalmazzak pontosabban.
  A Göllner úr által használt “pincemélyi” hasonlattal végképp nem tudok azonosulni. Mintha a “lent” és a “fent” lévők jogai a megszólalásra nem lennének egyenlőek. Pedig ez szerintem a liberalizmus egyik alaptétele.
  Ráadásul: ha nem figyelek arra, mi okból nem ért velem egyet valaki, hogyan szerzek támogatókat az elképzeléseimhez? Persze, van, aki gyakorlottabb fogalmazó, más kevésbé szavakész. De ettől még a szavuk azonosan esik latba – főképp szavazáskor.
  Ajánlok pár eszközt a moderáláshoz.
  1.Olvasatlanul kidobni,aki úgy kezdi:”nem olvastam az írást, de…”
  2. Limitálni a hszek hosszát,pl. 2500 karakterben. (Valszeg ez a komment ki is esne mindjárt.)
  3.Trágár kifejezés előfordulása: törlés.
  Végül: nem igaz, hogy a kommentek brutális hangnemét nem lehet befolyásolni. Lehet,de csak nagyon pici lépésekben, hosszú időn keresztül, nagy türelemmel. (Meg lehet tanulni fogalmazni.)
  És:olvasóink tán nem érzékelik, hogy Chris ezzel a moderálással egy komplett munkakört lát el naponta, amiért köszönet jár. Legalább, ha már fizetni nem tudunk.

 • Nagyon egyetértek, és remélem, hogy személyes véleményemmel nem ártok a lap megítélésének.

  Néhány cikk alatt tényleg olyan kommentfolyamok voltak, hogy se füle, se farka.
  De azért ismételten felhívnám a figyelmet, hogy van itt egy súlyosabb probléma, mint a zagyva kommentek néhány legutóbbi cikk alatt (3-as pont). Nem tudom, Chris hogy oldja meg ezt, de biztos “lőni” fognak rá ezért mindkét szekértáborból. Magyarországi fiatalok már tudják, hogy vagy megszoksz, vagy megszöksz, különben lőnek rád, ha a senki földjére menekülsz … (politikai témákban)

  Vannak itt törzstagok, főleg az újság szerzői között, akiket nem nevesítenék, de tökéletes példái a bigott, doktriner liberalizmusnak. Unos-untalan a százszor megcáfolt, téves eszméiket hajtogatják. Nem kell elhinni, amit más mond. De akkor mégis milyen demokráciáról papolnak, ha lesöprik az asztalról a bizonyítékokkal alátámasztott tényeket?

  Igaz, hogy a jobboldali kommentelők is elég avítt nézeteket képesek hirdetni. De ők nem is mondják magukról, hogy mekkora demokraták.

 • Göllner András
  2018 augusztus 29
  12:29 de.

  “poszt-modern autokráciák vírusával szemben a liberalizmus képtelen labdába rúgni”

  A róka is azt mondta, mikor nem érte el a szőlőt az alacsonysága miatt: úgyis savanyú volt …

  Rá lehet fogni mindent a fizetett trollokra, de ez elég olcsó magyarázat. Mindenesetre addig se kell szembenézni a megbukott dogmákkal, nem kell megújulni.

 • Igentisztelt Christopher Adam !

  Felvetése teljes mértékben releváns. Ezért ezt a szándékát csak üdvözölni tudom…
  Az itteni (KMH-s) vitakultúra ugyanis eddig kisebb,nagyobb kilengésektől eltekintve szemben más fórumokkal azért úgy
  á l t a l á b a n – legalább szóhasználatában – nagyjából megfelel a polgári beszédkultúra elvárásainak.
  Egy más lapra tartozik, és ez a szomorú, az érzelmek nyilvánvalóan és sok esetben alattomos, szubjektív fokozatba kapcsolása, és ezzel a módszerrel a legjobb értelembe vett vita szándékos kizökkentése a normális kerékvágásból, illetve egy adott cikkben tárgyalt téma átterelése egy attól eltérő, sokszor gonosz és primitív oldalvágásokkal hadakozó hangvételű zavaró-adásba.
  Ezen az alapon már teljesen jogos, illetve indokolt a szerkesztőség igénye egy rend, bizonyos keretek közti megteremtésre.
  Ugyanakkor vigyazni kell arra is, hogy nehogy még a végén a fürdővízzel a gyereket is kiöntsük. Nagyon nehéz feladat, amely talán még plusz apparátust is igényelne, de az Ön eddigi személyes áldozata (gondolom anyagi is) ez ügyben így is fölöttébb tiszteletre méltó, de határos… Csak arra kell majd vigyázni, nehogy úgy járjunk – ti. a KMH – mint az Amerikai Népszava amely éppen az ittenihez hasonló helyzet előálltakor dobta be a törülközőt, és a trollok örömére bizony megszűntette a komment lehetőséget… Azzal pedig sajnos minimálisra csökkenetette az olvasótábora számát is…
  Én úgy gondolnám, hogy a legjobb középút valahol az anno, Ille Istvánnal fémjelzett túl szigorú moderátor-korszak és a most eltervezett finomabb de következetes változat között rejlik majd…
  Egyetértek azzal, hogy szólásszabadság nem jelentheti a másik személyének szubjektív alapon történő minősítését és nyilvános földbedöngölését és lepocskondiázását, de főleg nem a kipécézett illetőre ráaggatott jelző(k) folyamatos ismételgetésével… Az egyedül megengedhető egyéni, de objektív kritika a komment és a kommentben föllelt hibás, vagy az annak gondolt álláspont, igaztalan és szándékosan tényeiben elferdített történések helyreigazítása és leleplezése, de csakis érvek és tények [pl. kötelező irodalmi hivatkozások szerkesztői megkövetelésével] felsorakoztatásával történő részletes értékeléssel…

  Ehhez kívánok sok Sikert !!! Üdvözlettel: Đ

 • ui

  “irodalmi”
  értsd: szakirodalmi, tényirodalmi, régi cikkek és esetleg új szaksajtó, stb. hivatkozások megkövetelése,de minimum elvárása a az állítás megalapozottsága érdekében.

 • Azt írja: “Utólagosan is törölni fogom a kommenteket egy bizonyos pont után, amennyiben azok átcsapnak értelmetlen gyalázkodásba.”
  Jól teszi. Ha nem tenné, kérni is szeretném rá.Sajnos meglehetősen elterjedt a kommentek írói között, hogy amit írnak, annak mát semmi köze a cikkhez. Mintha versenyeznének abban, hogy ki képes minél pejoratívabb jelzőket megfogalmazni.
  Harag és elfogultság nélkül kérdezem: “Mi értelme az ilyen kommentelésnek?” Örülök, ha törlik.

 • mielőtt a többi hsz -t elolvasnám,

  ez az idézet a cikkből alapvető, a vitára szükség van a jelenlegi nemzetközi egypólusúvá váló (vagy “valakik” által egypólusúvá változtatni kívánt világban nagyon fontos mindenki véleményét megismerni, magam részéről a píszí és az egypólus ellen vagyok és sohasem fogom elismerni az “egyigaz” förmedvényeket a világ sokféle, sok színű és annak kell, hogy maradjon! ez a fórum is ennek egyik nagyon jó eszköze)

  “Lapunk elutasítja a fajgyűlöletet, illetve a bigott nézeteket. Ez azt is jelenti, hogy nincs olyan személyes történet, tapasztalat vagy történelmi trauma, amely feljogosít bárkit arra, hogy más népcsoportot gyalázzon.”

  köszönettel Chris nek

 • Göllner András
  2018 augusztus 29
  12:29 de.
  baráti üdvözlettel és egyetértéssel

  úgy gondolom, hogy az nem vétek, ha az “autokraták” néven vannak nevezve, mert ugye a ki mit ért autokrácia alatt az örök dilemma marad, és mindig: “a szomszéd tehene is dögöljön meg” “hozzáállás” sem irtható ki, még a legpotensebb zagyszivattyúval sem… de automatára kell állítani a szivattyút és az a világosabb megoldás, amelyben a kérdés kristálytisztán kiemelve és ellenvéleményként meg is jelenhet

  az anyagi érdekeket nyavalyás “érzelmi” pályára terelő autokratákat és trolljaikat is meg kell nevezni mint az “ige” is mondja: fel kell mutatni az “ostyát” vagy aminek nevezni akarjuk az éppen aktuális pestist

 • Egyetértek, vissza kell térni a normálisabb hangnemhez!

 • talalom
  2018 augusztus 29
  3:55 de.

  Bizony előfordul, hogy egy szerzőnek olvashatatlan a cikke! Vagy a nyelvezet miatt, vagy mert abszurd, százszor megcáfolt marxista propagandát nyomat, pl. a magyar történelemről. Ilyenkor mi más lehetősége van a kommentelőnek, mint jelezni ezt?

  Jobboldaliak is idehoznak képtelen témákat, amiket már száz éve megcáfoltak a történészek. De ugye őket rögtön helyreteszi a balos törzsközönség.
  De ha a ballibek túlkapásai ellen lép fel valaki, akkor rögtön megvádolják a legkülönbözőbb rágalmakkal. Szóval, ha liberális valaki, akkor nem lehet kritizálni, mert az a szólásszabadság elnyomása! Így fordulhat elő, hogy egy liberális leírhat olyanokat, hogy pl. kis, zöld, hatujjú lények és cowboyok családot alapítottak a texasi sivatagban, és feltalálták a rák ellenszerét.

  Ha valaki ezt megcáfolja vagy kifejezi kétségeit, akkor rögtön bigott, maradi, hülye, aki támadja a szólásszabadságot.

 • hazai lámpa
  2018 augusztus 29
  4:19 de.

  Legfeljebb nem kerül ki, de azért megírom:
  “Unos-untalan a százszor megcáfolt, téves eszméiket hajtogatják. Nem kell elhinni, amit más mond.”

  Azért ugye néha tükörbe tetszel nézni.
  1/ A liberalizmus nem az, aminek Te, jobbára a Jobbik arcvonalából szemlélve, hiszed;
  2/ Még eddig egyetlen egyszer sem érveltél úgy, hogy
  – a) Idézel egy szöveget, szövegkörnyezettel;
  – b) Konkrét, a tárgyhoz tartozó érvekkel vitatkozol vele;

  Sőt! Ha ilyen kérést merészeltem feléd címezni, akkor eltűntél, mint az aranyóra. Cáfolatokról tehát Te nem nagyon beszélhetsz, mert Te biztosan nem cáfolsz semmit. Doktriner módon kijelentesz, leszólsz, bejelentesz. Elvonva másoktól a jogot, hogy más véleménye lehessen.
  Többször szóltam menet közben. Mások is. Elfogadva, hogy Geyza nick stílusa olykor, hát… Hmmmm.

 • Kedves Chris!

  A szándékkal egyet értek, ha Andráshoz hasonlóan kétségeim is vannak. Meg alapvetően kommentpárti vagyok. Még az olyanok esetében is, akik szerint mindenki abnormális, aki nem ért velük egyet.
  András emlegette a troll-okat. Az utóbbi időben, úgy másfél éve, a KMH estében is látszik a tendencia. Ezzel valószínűleg nagyon keveset lehet érdemben tenni. Ráadásul a fizetett párt-troll úgysem fogja kiírni, hogy bértrollnok.
  Maradnak a vélemények. Nevesítem, és legfeljebb ne engedd ki:
  Boda pl. minden ismérvével rendelkezik egy olyan troll-nak, aki bérmunkában dolgozik. Bár az állítása szerint nem napidíjban kommentel. Bendegúz nem kevésbé tűnik hivatásos fórumrombolónak, ahogy “beszéltünk” is róla valamelyik poszt alatt.

  Egyébként az, ha a cikk témája lenne a szelekciós szempont az valószínűleg ritkítaná a rombolási szándékot. Ha egy cikknél, ami a arról szól, hogy a fű zöld nem lehetne migránsozni azon az alapon, hogy a dzsihad is zöld zászlóval vonul, akkor valószínűleg segítene.

 • hazai lámpa
  2018 augusztus 29
  4:19 de.

  Ez egy liberális lap.
  Ha idáig nem vetted volna észre.

  Egyébként meg TOTÁLISAN egyet értek Göllner Bandival.
  A trollok és a pártpropagandisták elképesztően virulens társaságának kéne gátat vetni.

  Nekem is vannak politikai nézeteim de nem propagálom őket nap mint nap , akit érdekel a személyem azok ismerik ezeket.
  Jó megférek más nézeteket vallókkal, ha nem náci vagy fasiszta eszmerendszert próbálnának meg mindenkire ráerőltetni.

  Véleményem szerint egy liberális oldalon nincs helye náci vagy fasiszta eszméket képviselőknek.

  Ezeknek az ordas eszméknek nincs és nem is lehet semmiféle alternatívája.

 • Andrew_s
  2018 augusztus 29
  8:06 de.

  Látod pontosan erről van szó :

  Hazai már most is terel.
  Libsizik és észt oszt.
  Holott a táma más.

  Mert propagálni akar valamit, amire nem vagyunk vevők.
  És soha nem hagyja abba.

 • HL! A gond az, hogy legyen szó akár a pandamackók szaporodásáról, akár a tiszavirágok örök életéről, Te egy nótát ragozol. Történelmi olvasókönyvekből vett hosszas idézetekkel mentegeted a nagybányai vitézt (Romsics is idézhető kiragadva.)
  Nem cáfoltuk, hacsak nem írtál olyan csacsiságokat, mint a másik cikk alatt: azt viszont tényekkel.De ha a hosszú litániáknak közük nincs az eredeti témához, mit tehetünk: átlépjük.
  Te bőszen “címkézel”, többnyire érvként használva a címkéket. Bár engem nem zavar, ha ballibsizel, mert az vagyok: szabadelvű és szocialista. Ami meg Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnököt, a DK elnökét illeti: alapjaiban egyetértek az elveivel,ezért is támogatom.
  Van persze, amivel nem értek egyet – főként a politikai taktika területén. De azt nem Veled, hanem Vele és az elvben társaimmal (elvtársaimmal) vitatom meg.

 • T.C.Adam !
  Ajándék nekünk, hogy bátran a kommentelés lehetősége mellett, döntöttél…
  – Mivel a KMH szellemisége, és tartalma, a Te személyes felelősségedben manifesztálódik, a dolog egyszerű…
  – Aki, a névtelenség mámorában, elvéti a mértéket, vagy a magyar nyelv iránti tiszteletet,
  – és nyilvánosságot kap, – a Te felelősséged!
  A kommentelő jõhiszeműen rábizza a közlendőjét a moderátorra, aki érti a dolgát, a tartalmak, és a nyelvhelyesség vonatkozásában…

 • Meglehet, hogy az ide írogató nickek egy része troll, de őszintén szólva ezt nem nagyon hiszem. Ahhoz túlságosan primitívek (bocs: egyszerűek) a hozzászólásaik, és inkább csak a butaság vagy a fontoskodás süt belőlük, nem az agyafurtság. De lehetséges, hogy túlságosan naiv vagyok. Sajnos sokunkat értek már több helyen is frusztráló élmények, és ezen nehéz felülemelkedni.

 • Egyetértek talalommal a hozzászólások hosszának korlátozására. Tapasztalatom szerint ilyenkor semmiféle értékes gondolat nem vész el.

  Hogy pedig SEMMI – a leglehetetlenebb hozzászólás se – vesszen el, talán a nem helyénvaló hozzászólásokat egyszerűen át kéne helyezni valami “kukába”, vagyis egy olyan topikba, amelyhez hozzászólni nem lehet, viszont a hozzászólásokat el lehet olvasni. Vagy pedig a közönség “megnyugtatására” talán az is elég volna, ha a hozzászólás szövege helyett a “moderálva” szöveg jelenne meg a hozzászólás helyén. Mindkét megoldás szépen kidomborítaná, melyik nickek azok, amelyek hangneme, stílusa, vagy az általa erőltetett téma nem kívánatos.

  De lehetséges, hogy ez egyik sem megy, ilyesmiben nincs tapasztalatom.

 • Először is gratulálni szeretnék Chrisnek, hogy ilyen rendkívüli szinten műveli a magyar nyelvet, ami még egy élete 100%-át Magyarországon élőnek is a becsültetére válna.
  Én Andrással és Andrew-val tökéletesen egyetértek. Sándorral és Margittal most kevésbé. Szerintem nagyfokú naívitás azt várni, hogy a troll sereg meg fog változni. Nekik ez a lényük és a dolguk – mint András is elemezte.
  Az én toleranciám végesebb a szándékos bűnözőkkel szemben, akik nagyon negatívan hatnak ki a magamfajtákra, akik valóban egy civilizált vita résztvevői akarnának lenni.
  Sokszor eltűnődöm, hogy végülis ez a troll sereg miért is olvassa ezt a fórumot. Érteni láthatólag semmit nem értenek belőle, csak valóban a szennyvíz fröcskölés a szerepük.
  Részemről én csak 4-5 jobb, cikkhez tartozó hsz-t jelentetnék meg, de értem, hogy ennek milyen hátulütői lennének. Sok értelmes ember adta fel, hogy ide írjon a trollok miatt…

 • slapaj
  2018 augusztus 29
  9:33 de.

  Mert TE aztán annyira ismert vagy.
  Az állandósult kormánypárti propagandáddal.
  Előbb had ismerjünk meg TÉGED.Utána ostorozzad a”névteleneket”

 • Szerintem nem kellene korlátozni a hozzászólások hosszát.

  Azokat kellene korlátozni akik értelmetlenségeket írnak kilómétereken keresztül.
  Miért egy-két hülye miatt legyen büntetve a többség?

 • Almási Alma
  2018 augusztus 29
  10:45 de.

  Légy erős :
  A TROLL.-nak pontosan az a dolga hogy kissé naív stílusban irjon.
  Hogy az idetévedő “nép egyszerű gyermeke” könnyen megértse az írományát.
  A valós helyzetet boncolgató és megvilágító irások általában bonyolultak.

  Ezért vergődött fel a FIDESZ de főleg a Jobbik.
  Primitív, jól hangzó és zsigerekre ható hazugságokkal tömték tele az alapvetően nem nagyon felkészült emberek tömegeinek a fejét.

  És ezzel a jól bevált módszerrel igyekeznek “teljespályásan” letámadni minden -még megmaradt- fórumot.

  Nézzétek csak meg Tóth Pétert:
  A legutóbbi vitában , 1 hozzászólásában három hazugsága volt.
  Ha az ember -időt és energiát pazarolva-nem néz utána annak amit állít, akkor úgymarad a helyzet és a később érkezők neki fognak igazat adni.

  Nem látom értelmét a nácikkal, fél-nácikkal és fasisztoidokkal való végtelen vitáknak, iszapbírkózásoknak.

  Most lehet köpködni az időnkénti “harsh” stílusomat, de mikor egy egy ilyen hazugsághalmazt durván elutasítok, akkor talán a későbbérkezők felocsúdnak és utánanéznek a dolgoknak a NET-en.

 • Geyza
  2018 augusztus 29
  8:24 de.
  jó lenne, ha ezeknek is helyük lenne és lehetne velük érdemi vitát (na nem mint a kandeláber) folytatni a nagyérdemű számára (akik csak olvasnak) fontos…sohase’ feledd a cionizmust és az összes többi “anti”-t >>>> antiorosz, antikínai, antiperzsa, antimuzlim, antipiréz, antianti… ésatöbbi: és a holló ról szóló mese mese mátkát lejárt lemez, lerágott csont sőt már csont sem maradt belőle az idő vasfoga csinált helyette afganisztánt, iraqot, szíriát, yement, colombiát, chilét pinoccséval, argentínát az akárkivel, és most brazíliát lulátlanítva akiről ugye… (hogy pukkaggyanak meg…) venezuelát, cubát (az még kitart mert rájöttek valamire pont abból, ami behatolt hozzájuk amit ugye a “valakik” demokráciának neveznek… -a venézeknek sem kell, pont azért feketeseggűek- az egy büszke latino nak pofánköpés amikor az új tulaj abból amit ő termelt meg hóvégén ad neki egy szeretetcsomagot műanyagszatyorban fogkefe és fogkrém meg szappan és hasonló dolgok amikkel az üzletek tele vannak és ez “prémium” és örülni kell neki… de bárkit meggyógyítanak ingyen és hatalmas és nagyon jól képzett orvosaik és tanáraik vannak akik hatalmas exportcikkek is pontosan ezért…)

  essetunni?

 • Andrew_s
  2018 augusztus 29
  8:21 de.

  Hát igen.

  Boda és Bendeguz SEMMIT nem ad hozzá az oldal szellemiségéhez,
  viszont mindent megtesznek a rombolásáért.

  Meg még páran.De nem írom le kik azok, majd leírja más.

 • Nos, itt lathatjuk eppen ebben a cikkben is, hogy hogyan probaljak ellehetetleniteni, megfelemliteni es elgancsolni a nem Fideszul gondolkodokat a Fidesz hituek meg itt Kanadaban is,sajnos ez a szemelyes tapasztalatunk,pedig csak par eve jottunk. Szamukra a HIREK nem szolnak tobbe a hiteles tajekoztatasrol,riportokrol, vitaindito velemenyekrol hanem a trollkodasrol, agymosasrol es barmilyen olyan eszkozrol, amivel masokat megfelemliteni lehet, sot szamukra szukseges is ez az eszkoz. Nyitott vagyok, ha ugy tetszik LIBERALIS a szo legnemesebb ertelmeben, azaz tessek szives lenni engem meggyozni, hogy nem ugy van, ahogyan en gondolkodom,gondolkodom…De ok ezt a lehetoseget nem ismerik. Erovel, penzzel, fenyegetessel,listazassal es ellehetetlenitessel probaljak a meg gondolkodo” kisebbseget” tonkretenni. A Kanadai Magyar Hirlap tajekoztat, es engedi a mashogyan gondolkodokat hozzaszolni, okfejteni, magyarazni, vitazni….De sajnos, egyre inkabb ugy tapasztalom, ahogy meg edesapamtol hallottam…Kislanyom, az okos emberrel lehet vitatkozni-jolesoen.A butat, dicserni kell. Felmuvelteke a vilag….Boldogok a lelkiszegenyek… 🙁

 • Nem teljesen értem ezt az “utólagosan is törölni fogom a kommenteket egy bizonyos pont után, amennyiben azok átcsapnak értelmetlen gyalázkodásba.” – kitételt.

  Ugyanis itt – ellentétben más fórumokkal – a leírt és elküldött komment még soha nem jelent meg azonnal, csak egy eddig számomra kideríthetetlen idő eltelte után.
  Ebből eddig arra következtettem, hogy előzetes moderáció történik, tehát gyalázkodó komment meg sem jelenthetne.

  Egy komment hosszát behatárolni? Aki hosszabban szeretné mondandóját közölni, az majd a végére biggyeszti: folyt. köv.

  Nem titkolom, akadnak itt néhányan, akiknek ha meglátom a nicknevét, olvasatlanul görgetek tovább. Velük akkor sem tartom érdemesnek a társalgást, ha éppenséggel egyik hozzászólásomra reagálnak.

  A cikkben foglalt célokat elfogadhatónak tartom, általában eddig is ehhez tartottam magam.

 • Andrew_s
  2018 augusztus 29
  8:06 de.

  Blablabla … Semmit nem tudsz rólam, de azért címkézel. És nem igaz, amivel vádolsz. Szerintem fogjatok kezet talalommal.

 • Drizari
  2018 augusztus 29
  1:09 du.

  “akadnak itt néhányan, akiknek ha meglátom a nicknevét, olvasatlanul görgetek tovább. ”

  Mi lenne velünk ilyen liberális kisistenek nélkül? Nehogy véletlenül a köznéppel keveredjél, mert még megárt!:)

 • Az első 10 soros beírásaimra az akkori Geyza, aki névvel, mint Ille István, (kitűnő stilusérzékkel, és magyarsággal) égette magát, azt mondta, – rosszúl fogom érezni magamat ezen a felületen…
  – Én mindig, jóhiszemű érdeklődéssel olvasom a megnyilvánulásokat, és állítom, a pallérozottság hiánya nem bűn… Csak, az borzaszt el ha valaki tudatosan, ártani “Geyzázni” akar nyelvünknek, amit Mr.C.Adam is tiszteletre méltó alázattal művel…
  – Szerintem a “trollozás” eléggé beteges dolog !

 • Ha-ha-ha-ha… Ha emlékezetem nem csal, időről időre be lett lengetve a “fórumtársaknak” a szigorúbb moderálás “rémképe”, de mindig csak falrahányt borsó volt… Szerintem az lesz most is, de ha nem így lenne jót röhögnék; főleg azon, hogy milyen pofát vágna az itt “megszólaló” zsidózó, arabozó, cigányozó satöbbiző sok hadnemondjammi…

  Azért ami az értelmiségi fórumot meg minőséget illeti… háááá-há-háhá-há-há-há….

 • hazai lámpa
  2018 augusztus 29
  4:02 du.

  IRW tényleg nem tudok rólad semmit.
  De azt látom, hogy érvek helyett fikázol, tények helyett személyeskedsz.
  NoP.

 • “A KMH mai napig a kanadai magyar diaszpórában egyedüliként teszi lehetővé a kritikát és a vitát.”

  Amúgy szerintem az ide büfizők többsége eleve nem is kanadai ( esetleg némi engedménnyel ) észak-amerikai , legalább is a Flag Counter szerint a látogatók többsége “anyaországbeli”, de a többi “diaszpórabeliek” is eggyüttesen jóval többen vannak a kanadaiaknál. Esetleg akár le is lehetne zárni ( nem tudom ez technikailag mennyire körülményes ) a fórumot a kanadán ( észak-amerikán ) kívülről büfizők elől. Nekem nem hiányozna annyira… Elvégre ez egy kanadai újság, nem kellenek ide a jöttment “véleménymigránsok”… há-há-há-há-há…

  No, azért a HFP-n a “lenguidzsberrír” mindjárt jótékonyan hat a szemétszűrés érdekében… há-há-há-há-há…

 • ALMASI ALMA;
  Ne igen aggodjon az u.n.”troll”-ok miatt itten.
  Ket fele trollok leteznek a web-en.
  Az elso, akik kepessgeiket bizonyitnaniuk szukseges mielott alklamzva.
  Azok kepes, tudatos, ertelmes egyenek akik a kozonseg kerdeseire kepesek reszletes es valo magyarazatokat nyujtani.
  Ahol a weblap celja a pyblikum erdeklodesit terjeszten.

  Az en ‘kedvenc troll’-om, a “Quora Digest” lapon, Dima Borovjev nevu volt Kermlini propahanda osztaly-vezeto.
  Kivallo es oszinte reszleteket kepes nyujtani az elmult rendszeruk “belso” adatain.

  A masik “trollok” akiket fizetnek a propaganda celu weblapok durvasagaikkal “elmarni” a “nem ohajtott hozzaszollokat”.

  Azok ‘munkaja’ mindeg ellenseges es durva valaszokat adnak akiknek a velemenyeit a lap nem ohajt .
  Azok roviden irnak, mert NEM a minoseg, hanem csupan a reagalasok szamai alapjan fizetve.

  A tobbit magara hagyom ertelmezni.

 • Göllner András

  @ talalom

  Köszönöm, hogy udvariasan ferdítette el a mondanivalómat. Ezt már megszoktam magától. Legalább kozekvens.

  Az én javaslatom Talalom, nem a vita betiltásáról, a Fidesz kitiltásáról szólt, hanem arról, hogy aki képtelen betartani a civilizált, értelmes politikai párbeszéd szabályait az húzzon el az agorából, menjen át a kocsmába.

  Aki a bűnbakkereséssel, az indulatok hergelésével, az értelmes, civilizált, józan érvelésre szarva kommunikál, összemossa a tényeket az illúziókkal, az nem építi hanem rongálja a közösségi tudat, a bátor, igaz társadalmi párbeszéd kibontakozását. Mondja talalom, magának miért olyan nehéz ezt megérteni ?

  A padlás-pince hasonlatomon kérem ne húzza fel az órrát. Azt nem kell ipso facto pejoratív minősítésként értelmezni. A pince, a padlás, a földszínt nem alsó-felső rendűségi hanem építészeti kategóriák. El nem tudnám képzelni saját házamat egy jó pince nélkül. A pincémet pedig nem vagyok hajlandó egy WC-nek tekinteni. Aki az én pincémet erre a célra használná azt úgy kicsapnám a házamból mint a macskát szarni. Érti, talalom ?

  Kérem, ha maga azt szeretné hogy a kommentekkel kezdődjenek ezek az oldalak – a pince legyen fönt és a padlás lent – forduljon a szerkesztőséghez. Én ezt nem találom egy szerencsés építészeti megoldásnak, de ha Ön ettől jobban érezné magát, legyen úgy. Csináljuk meg ! (ahogy Gyurcsány Ferenc szerette mondani :-))

 • A cikkek minősége és témaválasztása is hagy maga mögött néha némi űrt. Csak olyat volna szabad – szerintem – megjelentetni, ami a Hungarian Free Press-ben is megállná a helyét (nyilván angolul).

 • Hazai L. 7:42

  Cáfoltak, de . n e m . m e g c á f o l t a k !

  Ez óriási különbség.

  Marxizmust egyelőre nem cáfolták . m e g . legföljebb egyes pontjain túlhaladt az idő. Azokról már nem is beszélve, akik azt igy meghamisítva majdnem végzetes károkat okoztak neki úgy, s ezzel éppen az elleségeinek adtak fegyvert a kezébe. Azonban, ahogy a biológiában, a fizikában, stb. szóval a természetben a törvényszerűségek előbb vagy utóbb bekövetkeznek, ugyanúgy a történelmi, illetve a gazdasági rendszereket is a szükségszerű változások alakítják…

  Egyébként az Ön >marxista propagandára< vonatkozó – ráadásul valótlan – megjegyzése is egy olyan tipikus "oldalvágás", mint amit jómagam a 4:44 latt külön is kiemelek: mégpedig az egyes partnerek már eleve egy jelző alatti megbélyegzése és típizálása azt remélve, hogy ezzel a . t r ü k k e l . állíthat sokakat majd a maga pártjára… Na nem! Én viszont nem jelzem a maga sértő eljárását semmilyen melléknévvel, mert az önmagáért, ill. magáról beszél… 🙂

  .

 • Ui: Đ 2:27 II.bekezdés végéhez :

  …történelmi ill. gazdasgi . s z ü k s é g s z e r ű . változásokat nagyobb horderejű . m u t á c i ó k . idéznek elő, vagyis alakítanak ki…

  .

 • Nyuszika
  2018 augusztus 29
  8:16 du.

  háááát te bunny honnan kerültél elő? csak nem? és minek büföx annyit ide bele? mondani nem akarsz semmit csak ilyen idétlenségeket…csendben maradtál volna a róka nem kergetne vagy a medve nem kérdezné meg, hogy: nyuszika hullik e a szőröd? a választ ugyi tudod?

  hahahahaha te kis diaszpórikus

 • Nyuszika
  2018 augusztus 29
  8:16 du.

  “akár le is lehetne zárni ( nem tudom ez technikailag mennyire körülményes ) a fórumot a kanadán ( észak-amerikán ) kívülről büfizők elől.”

  És egyúttal kitörölni a Magyart a Kanadai Magyar Hírlap nevéből? Hová írnád akkor az okosságaidat?:)

  Amerikai Népszavára láttam mostanában nem írtál. Ha már te sem vagy megfelelően ultraliberális, ultra demokratikus, akkor nem tudom, ki az?:) Már úgy értem, a szerkesztőn kívül.

 • Nyuszika
  2018 augusztus 29
  7:56 du.

  “a szigorúbb moderálás “rémképe”, de mindig csak falrahányt borsó volt… ”

  Ha rendszeresen olvasnád a lapot, akkor tudnád, hogy nem így van. Van több példa is rá, hogy hatásosak voltak az új szabályok. Mindenesetre Chris nem sunyiban hozta meg az intézkedéseket, és talán ez neked nagyon szokatlan. Szerintem nem vagy hozzászokva, hogy a magyar embert partnernek tekintse valaki, ne csak terelendő birkának.

 • Kedves Nyuszika! Mint “véleménymigráns”, hozzáteszem: szívesen olvasnám olyan, Magyarország határain kívül élők véleményét is, akik, bár beilleszkedtek új hazájukba – fontosnak tartják magyarságukat, és figyelemmel kísérik az itthon történteket.
  A tapasztalatom viszont az, hogy főképp olyan, pl. Kanadában élők szólalnak meg, akiknek meggyőződésük, hogy Magyarország pont olyan, amilyenből évtizedekkel ezelőtt távoztak.
  Az FHP-ről: nekem nagy szívfájdalmam, hogy egyetlen nyelvet sem bírok normális színvonalon. Bár pofátlanságom határtalan, és élőszóban bármikor, bárkivel, bármilyen nyelven kommunikálok, de ez kevés ahhoz, hogy hosszú,írott szövegeket megértsek.
  Megtisztelnének nem itt élő honfitársaim, ha magyar nyelven is beszélnének ottani gondjaikról (Chris ezt megteszi itt is, amiért köszi). Esetleg elmondanák véleményüket magyarországi tapasztalataik alapján.

 • Dubois
  2018 augusztus 29
  4:44 de.

  ” elferdített történések helyreigazítása és leleplezése, de csakis érvek és tények [pl. kötelező irodalmi hivatkozások szerkesztői megkövetelésével] ”

  Én kezdetben alkalmaztam ezt a módszert, de megkaptam bizonyos illetőktől, hogy csak összeollózom a történészek munkáit. (Pedig ahhoz is tudás kell, hogy a megfelelő részt idézzük.)
  Közben igyekeztem családi, személyes történetekkel is alátámasztani a mondandóm. Erre megkaptam ugyanazoktól, hogy túl “fiatal” vagyok, ezért nem érthetek hozzá. (Mintha ők éltek volna az 1. v.háborúban, amiről osztják az eszet.)

  Szóval elismerem, hogy van olyan probléma, hogy valaki ellenőrizetlenül álhíreket közöl. De az igazi probléma a magyar közélet válsága, ami ide is begyűrűzik. És tönkre fogja tenni ezt a lapot is, hacsak Chris nem talál fel valamit. Ti. a kultúrharc ellen.

 • Változatlanul preferálnám, hogy valóságosan mindenki, aki részt akar vállalni a hozzászólásokban, igenis mutatkozzon be.

  Akkor vége a “troll” kérdésnek.

  Nem tudom, hogy mi más oka lehet valakinek “nem felvállalni” a véleményét, a stílusát és így tovább, ha nem azért mert másokat és a lapot is provokálni és lejáratni akarná.

  Tudom, hogy a facebookon, vagy linkedIn-en is van rengeteg álszemélyiség (troll)

  De itt, kisebb körben, biztos vagyok benne, hogy szinte rögvest “lebukna” egy “virtuális” valaki.

  Hogy kevesebben szólnának akkor hozzá? Nem hiszem. Hisz sok olyan személy s hozzászólna, aki most pont annak félelmében nem fűz megjegyzést a laphoz, annak cikkeihez, mert “nem tudja, hogy kit rejthetnek” a résztvevők.

  A legjobb szűrő a nyilvánosság, a transzparencia.
  A tartalmat illetően is.

  Én valahol, valamelyik cikknél már régen, pont a fentiek miatt “közzé is tettem” a nyilvános adataimat.

  Vállalom magamat, még így is, hogy nem vagyok “tökéletes”.
  Lehet hogy a Teremtő a felelős érte?? 🙂 🙂 🙂

  Hogy a megszólalásáim sem mindig tökéletesek?
  Hát ezért már viszont én vagyok felelős, amiért kész vagyok megkövetni azokat, akiket sért, és korrigálni magam, ha tévedtem.

  A tévedés is emberi jog – vica-verza

  Nem tudom, hogy hogyan lehetne “levezényelni” az átmenetet a rejtőzködésből a nyilvánosságba, de pártolnám.

 • slapaj
  2018 augusztus 29
  4:19 du.

  Megjegyzem nincs “akkori Geyza”
  Kár ilyen hazugságokat sugalmaznod kisecsém.
  Kevés vagy hozzá mint tehénaknában a lőpor.

  Az igazi nevem, városom ahol lakok VALÓS IP címem és VALÓS email címem
  ott van annál akit itten megillet.A fényképemmel együtt.
  Azért mert nem teszek ki fotót magamról mostanában, az nem azt jelenti hogy régebben nem volt kinnt a fotóm.
  Ráadásul személyes közös ismerősűnk is van.

  TE viszont kedves Slappantyú, csak a szart kevered itt és szélső jobbos pártprogandát löksz.
  Miközben semmit nem tudunk rólad.
  Nem tudjuk ki vagy
  Nem tudjuk mi vagy
  nem tudni egyáltalán hapsi, esetleg spinkó vagy
  Annyit tudunk (ha igaz) hogy a magyar adófizetők pénzén Kanadában lopod a napot és pártpropagandát terjesztesz
  az ottani diaszpórában.

  Továbbá:
  Attól hogy TE kijelented hogy MI “égetjük” magunkat csak mert egy liberális ujságban liberális szellemben kommentálunk, pusztán annyit mutat hogy egy mélyen diktatórikusan gondolkozó (ez azért túlzás hehe “gondolkozoó” ) troll vagy csak itt.

 • hazai lámpa
  2018 augusztus 30
  4:54 de.

  Régebben több eszed volt.
  Jól láttad a mostani kor problémáit.
  Mostanra ez megváltozott nálad és csak a
  Horthy és korának fényezésén jár az a maradék eszed.

  Ennek a célnak az érdekében nem riadsz vissza semmitől:
  Súlyos ferdítések, valótlanságok állítása
  Történelmi események össze-zagyválása összemosása..
  Ha meg az orrod alá tartjuk az igazságot, nem azt írod hogy
  “boccsedli tévedtem” hanem felszívódsz mint szürkeszamár a ködben.

 • Almási Alma
  2018 augusztus 29
  10:45 de.

  ” Meglehet, hogy az ide írogató nickek egy része troll, de őszintén szólva ezt nem nagyon hiszem. Ahhoz túlságosan primitívek (bocs: egyszerűek) a hozzászólásaik, és inkább csak a butaság vagy a fontoskodás süt belőlük, nem az agyafurtság. De lehetséges, hogy túlságosan naiv vagyok. ”

  Kedves Alma!

  Igen, egy kicsit naivan ítéled meg – vagy talán helyesebb ha azt írom, túlságosan jóhiszemű vagy!
  Szerintem egy troll-tól nem elvárás, hogy esze legyen, azaz gondolkodjon, tényszerű ismeretekkel bírjon, netán stílusa, bizonyos fogalmazási készsége legyen, meg még “agyafúrt” (is)legyen! A fenét, még a végén átlátná amit művel, és az kinek jó? Akinek érdekében “trollkodik” annak biztos nem!
  Aki ugyanis nagyjából rendelkezik a fenti ismérvekkel, az már nagy valószínűséggel a saját véleményét írja, és legyen az bármilyen is, már régen nem troll! Vékony mezsgye válassza el a kettőt, de a trollt épp az különbözteti meg a saját elképzeléseit kommentelőtől, hogy bármikor bármit képes leírni, “megvédeni” függetlenül attól, hogy ő valójában mit gondol, egyáltalán gondol e valamit! Egy idő után valóban nem gondol mást, annyira átveszi a saját hadováit, és az “agyába költözik” amit mantráz, hogy a valóságban is meggyőzi magát! Nem kellenek ide bonyolultabb gondolatok, összetett mondatok, érvek, ellenérvek – még egyszerűsítve sem, csupán 10-12 éves gyerek szintjén (néha már a 8 éves is túlértékelt)ugyanazt elmondani, leírni napjában többször, ahogy a jó kormányunk egyes képviselői na meg a feje is teszi! Mindig és mindenhol ugyanazt a begyakorolt néhány egybites (by talalom) mondatot,”érvet” kiabálni, és az eredmény, hogy mindig vannak /lesznek néhányan akiknél fennakad valami a sok zagyvaságból! Ha mást nem is, annyit biztosan sikerül elérni vele, hogy egy cikk alatt folyó, vagy akadozva ugyan de meginduló társalgást darabokra törjenek, szétzilálják, mert sajnos mindig van aki ugrik rá, a másik meg annak válaszol majd a harmadik negyedik kommentelő is csatlakozik, és már kész – el is lehet felejteni, hogy miről is folyt eredetileg a “beszélgetés” – tehát a troll elérte a célját! Nézd csak meg nagyjaink miről és milyen stílusban győzködik a széles tömegeket? Az egyszerű (primitív) gondolkodású egyének az ő embereik, hozzájuk szólnak, őket etetik- ők az ideális alanyok! Aki már fenntartással fogadja a populista, lehetőleg tőmondatos agyzsibbasztásaikat az már le van írva! Minderre tekintettel milyenek is lennének a trolljaik? Amilyen az úr, olyanok a szolgáik!
  Nem kell ide más, mint jó gyomor, vastag bőr, idő és türelem – nulla elvek nélkül! Mindig van akinek épp ebből van sok. Kb 2-3 éve volt itt egy “tropa” nevű nick – szerintem ő volt a klasszikus troll, egyfolytában “gyurcsányizott, liberálfasisztázott stb szellemi muníciója még annyi sem volt mint az itt lévő társainak, magyarázatot, miértet semmire nem adott, majd el is tűnt ahogy jött, nem sokáig bírta – valószínű rájött, hogy a folyamatos “résen levés”, a klaviatúra egész napos püfölése nem az ő világa! -:)))

 • húúúúúúúúúúúúha hahaha

  szóval leplezzük le… és akkor mi lesz?

  troll az tudtommal azt az egyént fedi, aki tudatos rosszindulattal a tények modulálásával a közvéleményt akarja változtatni bizonyos vagy minden témában ami a blogon megjelenik!

  a trollokon kívül más karakterek is tevékenykednek: ismereteik hiányosak, felelőtlenek vagy a kettő együtt és emiatt ellenérzéseket keltenek önmagukkal szemben de

  az egész blog azért lett kitalálva -és szvsz nagyon demokratikusan és liberálisan-, hogy mindenről lehessen beszélni és lehessen meggyőzni érveléssel, keserű vagy savanyú humorral, és más “irodalmi” eszközökkel azokat akikkel bárki nem ért egyet

  “bedobni” egy állítást és lesni a vízgyűrűket amiket kelt az nem az “igazi” de van… tapasztalatom az, hogy bizonyos kérdések sohasem kapnak választ de azt igen, miszerint már a kérdés “rossz” a kérdést nem minősítjük ez alapvető kommunikációs szabály azt mondani, hogy ez egy jó kérdés vagy rossz kérdés az a kérdező sértegetése (szvsz) és lebecsülése, azért kérdez mert meg akarja tisztelni azt aki válaszol azzal, hogy elolvassa és ha kell reagál is rá

  ez nem igen alakult ki bár a blog egyik célja -ha nem tévedek- pontosan ez is lenne

  nagyon nem szeretem az “excatedra” akármiket és a schlagwortokban odavetett nesze semmi fogd meg jól izéket, ez tiszteletlenség és a másik fél lebecsülése

  magam részéről liberális vagyok szólíthattok Kutruczó Alfonz nak is vagy Gipsz Jóskának attól még az álláspontom és a nézőpontom egy jottányit sem fog változni

  jaaaa és hekmekükütyű…

 • ‘De amikor kommentet ír és vitázik, vegyen vissza egy kicsit a méregből. Válaszoljon, érveljen és vitázzon permanens dühroham nélkül.’

  Ez egy kicsit problematikus lesz, mivel egy Magyar ember legismertebb alapvető jellemvonása a mások gáncsolása.

 • Hazai Lámpa! 4:54

  Ebben teljesen egyetértünk. 🙂

 • Hazai Lámpa 4:54

  Akik az idézetek ellen gúnnyal, és a másik leszólásával hadakoznak, azok a sajátmaguk elégtelen bizonyítványát állítják ki, amelyben benne foglaltatik a maguk keresésre vonatkozó lustasága és pongyola gondolkodásmódja is.

  Márpedig vitázni tényszerű érvek, tehát tények és források felsorakoztatása, azaz hivatkozás nélkül, egyenlő a blöffök és hazugság taktikájával, ami Nicolo Machiavelli és Joseph Goebbels legfőbb módszere volt. Csakhogy ők mindent a hatalomért folytatott harc jegyében gyakoroltak és tanácsoltak a maguk despotáinak…

  ÉS MI … ?

  .

  Már csak egyre kérem, kedves “fiatal” kommenttársam, hogy a viták hevében sose ragadtassa el magát annyira, hogy a másikat – a partnert – mindenféle ráragasztott címkével ruházza föl, mert ezzel fölöslegesen Ön kerül erkölcsi és még ráadásul időhátrányba is. De minek ? Megjegyzem, a maga ténybeli tájékozottsága és kutatási szorgalma itt sokunkat felülmúl. Folytassa békésen ! 🙂

  .

 • Auróra Boreálisz

  Gábriel 8:24

  Ahogy megfigyeltem, maga egy külhonba szakadt hazánkfia. Ebből pedig egyenesen az következik, hogy Ön, kedves barátom kockázatmentesen “vállalja fel” 🙂 önmagát bátornak. De kérem, ne állítsa be ezzel szemben a még inkognitóban sem kockázatmentes, a hazai végeken zajló álneves kommentelést valamiféle gyávaságnak…

  Egy otthoni ismerősöm pedig vállalkozó, azt mondja,
  “majd ha hülye leszek kihívni magam és a családom ellen a sorsot és magamra vonni a hatalom nyűgét s nyilait és a hivatal packázásait”, hogy holnap, ki tudja, pl. teszemazt majd arra ébredjek, amit több civil alapítvánnyal és szervezettel is műveltek Oralisztán hatóságai… Ez egyenlő lenne az öngyilkossággal, ha nem is fegyverrel, de egzisztenciálisan biztos… A hatalom ezzel szorítja az éppen legaktívabb korosztályt a passzivitás mocsarába, ahonnan az egyetlen kivezető út marad a . m i m i k r i , vagyis a nicknév használata. Ez a természetes önvédelem ösztöne és a ritka okosabbja messziről kerüli el – az adatokkal kereskedő,stb-ként manipuláló – Facebook veszélyes vizeit…

  Megjegyzem még a nyugdíjas is könnyen ugrál, ámbár ki tudja ezt manapság.

  Ami pedig a KMH-t illeti, biztos vagyok abban, hogy az Ön bátor kiállása, azaz a valódi személy adatainak föltárása esetén nemcsak a komentátorok, de az olvasók számát még jó esetben is a tizedére csökkentené és maga a lap vesztené el közéleti fórum jellegét, vagyis az értékét.

  Megjegyzés: Olvastam, hogy Magyarországon egyre csak növekszik az öngyilkosságok száma. Európában (de lehet,hogy a világon, erre nem emlékszem pontosan) a harmadikak vagyunk a növekedés ütemében. A legtöbbet a vasúton követik el, amit a tulajdonos- állam, csökkentendő a tények mennyiségét és súlyát, véletlen balesetként – szimpla gázolásként – kommunikál… (nonszensz).

  Bátorság! Fel !!! AB

 • Auróra Boreálisz

  PS:
  Márcsak emiatt is dícséret illeti a KMH tulajdonos Christopher Adam főszerkesztőjét, hisz a sorolt, általános kétségek sivatagában ez a lap mégiscsak és épp ezért egy oázisnak számít… 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂

  .

 • egyesek itt nagyon nincsenek tisztaban -(alapveto fogalom!!!!)- a DIASPORA jelentesevel!!
  szo nincsen se kozelrol sem tavolrol “arrol” amiket itt irnak rola!!-az CSAK es KIZAROLAG 1 Nepcsoportra vonatkozik,akik a szetszoratas utan -(i.sz.utani 70-ben!!)-Kenytelenek a szulofoldjuktol tavol elni!!
  vagyis az erovel szetszoratott nep!! szo nincsen arrol hogy onkent mentek volna oda elni!!-es meg ott az uj-“hazaban” is uldoztetesnek kiteve!!
  ——————————————————————(ha ezt is kitorlik itt……….akkor nem ertem!!barati hangon irtam megvalogatva minden egyes szot!!)-

 • Sajnálom, t. Göllner Úr! Nem ferdítettem el az Ön mondatait: legfeljebb félreértettem. De úgy tűnik, a félreértés kölcsönös.
  Akkor próbálok egyértelműbben fogalmazni.
  Miközben tiszteletem a kiművelt főké – nagyon élveztem pl. az Ön Arisztotelész sorozatát -, aközben nincs ínyemre az a habitus, amely minden eltérő, vagy sutábban fogalmazott mondatot szennyvíznek minősít.
  A komment, ha úgy tetszik, populáris műfaj, lehetővé teszi, hogy olyanok is reagáljanak, akiknek korábban a méla befogadó szerepe jutott. Kicsit hasonló a “műveltek” fennsóbbséges reakciója az interaktív kommunikációra, mint úgy 200-300 éve a hivatásos gondolkodóké az írott szó terjedésére a nyomtatással, a sajtóval szemben.
  Ezt a habitust akkor sem sorolnám a szabadelvű gondolkodáshoz, ha egyébként itt is, másutt is a soviniszta, rasszista álláspont képviselői élnek gyakrabban a düh, a gyalázkodás eszközével. (Van ellenkező példa is.)
  Példájánál maradva: a stzennyvizet ki lehet zúdítani a folyókba, had szennyezzék a környezetet – de tisztítani is lehet. Igaz, ez utóbbi macerás, hosszan tartó – és nem is mindig steríl folyamat.

 • Auróra Boreálisz:

  Valóban:
  Feltűnően felszaporodott
  a “vonat általi gázolásos balesetek”
  száma. Olyannyira hogy már mindenki tudja:
  ezek öngyilkosságok sajnos. Csak a Kormánymédia nem tudja.

 • Gabriel:
  “Változatlanul preferálnám, hogy valóságosan mindenki, aki részt akar vállalni a hozzászólásokban, igenis mutatkozzon be.”

  Jó ötlet, de talán azt is meg kellene követelni, hogy a Magyarországon élő hozzászólók egyidejüleg küldjék meg minden kommentjüket személyi adataikkal együtt az AVH-nak, a külföldön élők pedig esetleges magyarországi rokonaik, hozzátartozóik adataival együtt a magyar nagykövetségnek. 🙂

 • Fenntiekhez:

  Már szinte naponta van ilyen “vonatbalesetes” híradás.
  De meglehet,később betiltják ezeket,hangulatjavítási célzattal

 • Fogalmam sincs hová tűntek beírásaim és a főszerkesztőnek küldött üzenetem. Sajnos moslék is felkerül jócskán a lapra, ezért fejezem ki csodálkozáom…+

 • Gabriel:

  Marhaságot javallasz DDDDDDDDDDDDDDDDDD

 • Gabriel:

  Más se hiányzik
  minthogy az én hülye
  “Troppauer Hümér” nevemmel
  az ilyen Gurl-tizek vicceket csináljanak.

 • Afrancba..
  hát nem elárultam
  az igazi nevemet?Mi mi milesz most ??

 • Geyza:
  “hát nem elárultam az igazi nevemet?”

  A múltkor egy óvatlan pillanatomban véletlenül én is megszegtem a szigorú konspirációs szabályokat; elárultam, hogy az igaz nevem valójában nem is Belzebub, hanem Lucifer. Lehet, hogy álcázás és az ellenség megtévesztése céljából nickname változtatásra kényszerülök, pl. “Kővendég” – remélem, tetszene mindenkinek.

 • Ahogy Ille Pityu, úgy C.A. sem tartja be a saját moderálási szabályait. Nézzük csak meg, szabad e személyeskedni a szabályok szerint, – nem!! – és nézzük meg pl. Göllner úr mit engedhetett meg magának valakivel szemben azért, mert az ragaszkodik a politikai nézeteihez.
  Az külön visszatetsző, amikor zsidókat kitiltanak innen, mert nem az egykaptafás kánont merészelik fújni, hanem egyéni világlátásukat megosztották velünk, otthonélőkkel.

 • Geyza
  2018 augusztus 31
  1:26 du.

  most vered a dilit? már régen tudtam… de rám számíthacc, én nem mondtam volna el senkinek…
  én már két nevemet elmondtam de a maradék még hátravan:

  I Ching Li Ló burkha bor u sopen

  és ehhez grófi cím is jár

  valamint Bal Morál y singabeer del Honchoű

  és ehhez meg főhercegi rang jár mert a Földszintes kávézókban a pult előtt mindig beszólok: habos herceghy -t kérek dupla kurva izével

  aszongya a fáma, hogy mekekekek Kéjn koporsóját sokan fogják cipelni Washington Főkatedrálisában körbe körbe majd kifelé közöttük egy speciális orosz ügynök őt akarta a Mekekeke Kéjn Putyin helyére mint a Poros Enkó t a törvényes helyére a demagográcia szent nevében: tudvalévő mióta a majdan volt azóta államcsőd is van jukrajnában és ugyanerre szervezett egy nagy Központi Bizoccságot benne a Politbüró vezetőjének kijelölte esztafaszit de még nem sikerült bedobniuk…közben az orosz gazdaság felvirult, jó hatással van rájuk, hogy már nem annyira süsük mint korábban… és a hazaárulóik majdnem mind a süsüék fizetési listáján vannak pirossal aláhúzva

  én meg ugye Glenliveth 15 éves single malt csak a te egészségedre….nehogy kiderüljél

 • Vegtelen halas v agyok Christophernek ezert a forumert. T.i. egyetlen hely ami ket “Urat”is szolgal szamomra., Egyedul itt ertesulok hazai , vagy magyar esemenyekrol, a masik adva van egy magyar forum, ami Kanadat es Magyarorszagot osszekoti.

  Es irhatok magyarul ide, koszonom!

 • Belzebub
  2018 augusztus 31
  8:09 de.

  Gabriel:
  “Változatlanul preferálnám, hogy valóságosan mindenki, aki részt akar vállalni a hozzászólásokban, igenis mutatkozzon be.”

  Jó ötlet, de talán azt is meg kellene követelni, hogy a Magyarországon élő hozzászólók egyidejüleg küldjék meg minden kommentjüket személyi adataikkal együtt az AVH-nak, a külföldön élők pedig esetleges magyarországi rokonaik, hozzátartozóik adataival együtt a magyar nagykövetségnek. 🙂

  Hát, valahogy így gondolom én is!

 • gabriel
  2018 augusztus 30
  8:24 de.

  “Változatlanul preferálnám, hogy valóságosan mindenki, aki részt akar vállalni a hozzászólásokban, igenis mutatkozzon be.

  Akkor vége a “troll” kérdésnek.”

  Túl azon, hogy az a javaslat ami az “igenis”-en alapul már eleve hamvába holt, még a tetejében maglehetősen naiv is!
  Miért gondolja, hogy abban az esetben ha bemutatkozik mindenki, akkor megszűnik a trollok jelenléte? Semmit nem jelentene, ha egy troll Kovács Józsefként, vagy Balog Jolánként mutatkozna be – attól már nem lenne troll? Vagy netán azt is tegyék hozzá, hogy egyébként a “bomlasztás a szándékom” azaz troll vagyok? Tök mindegy, hogy Aba-Ubu nick néven vagy Faragó Botond néven ír valaki, bármi benne van – nekem elég lenne, ha a C.Adam által pontokba szedett elvárásokat (ha tetszik szabályokat)betartjuk mi ide írogató fórumozók, nálam nem igazán nyom a latba, hogy úgy egyébként kinek mi a polgári neve, mivel foglakozik stb utóbbi egyébként is nagyjából kiderül a hozzászólásaiból, de ez sem fontos. Szerintem ennél több nem is kell egy véleménycserén alapuló fórumon, feltéve, hogy annak célja valóban a közéleti cikkekre való reagálás, vélemény, azaz vita!

 • Geyza!

  Latod-látod te is úgy jársz mint én.
  Megírod, aztán mielőtt újraolvasnád – kliicck – mar el is küldöd.
  Hát lebuktál …. cömcöm….

  ez itten nem fészbúk, hogy utána javítgatunk….

  Olyan mint a házasság, elmész az anyakönyvihez, ott aláírod, oszt annyi ……

  Onnantól mindig a tied az utolsó szó joga.

  🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂

 • Auróra Boreálisz
  2018 augusztus 30
  11:53 du.

  Úgy tűnik, hogy mégis “jó úton járunk”

  Már megérkeztünk a szép Csauszesku-időkbe.

  Amikor ha mi magyarok, bementünk egy erdélyi-magyar házába, az kötelezően bekapcsolta a RÁDIÓT, aztán meg így is csak suttogva beszélgettünk.

  De nem kell aggódni, fog ez még javulni is…

  Tényleg itt tartanánk?

 • Belzebub

  Értem én, értem bizony….

  De tudod, nem félünk a farkastól… (sem) dömdödöm….

 • charlie
  2018 augusztus 31
  3:57 du.

  Neonáci Charli :
  TE már pusztán azzal megsértesz minden moderálási, erkölcsi és európai-békekötési szabályt ha valahol csak annyit szólsz:

  “Jónapot kívánok”

  Egy aljanáci megjelenése egy demokratikus fórumon kb. felér azzal mintha valaki vendégségben hátbahányja a házigazdát.

 • Figyelo
  2018 szeptember 1
  1:36 de.

  Látod-látod..
  Milyen jól érzed magadat ezekközött
  a csúnya ballibsibibsi kisebbségi hazudozók között.

 • charlie
  2018 augusztus 31
  3:57 du.

  Nahát..
  Mik ki nem derülnek..
  Az derült ki (amint továbbolvastam a nácit)
  hogy van itten egy józsidóember barátja.Akit kitiltottak.
  Pedig csak a nácik igazságát próbálta kihangsúlyozni trágárul.

 • Besancon!

  Nyilván úgy gondoltam, hogy ne csak arról szóljon, hogy simán megadunk egy nevet, hanem feltesszük szépen a képünket (garantálom hogy az enyém nem fog vonzani senki férjvadászt)
  megadjuk különféle szociális-hálózati jelenlétünket amennyiben vannak (linkedIn, fészbukkan stb)
  Elérhető e-mail címünket.

  Nem gondoltam bele melyen az identitásunk igazolásába, nem igazán a specialitásom az ilyeneknek a kitalálása.

  DE!

  Olvasom Auróra Boreálisz véleményét, mely szerint bizony sajnos már újra olyan időket kezdünk élni, amelyben bizony okkal lehet félni, hogy egyesek komolyan visszaélhetnek az identitásunkkal.

  Ennek fényében valóban messze elvetendő a lehetőség.

  Amúgy én közvetlen kapcsolatban vagyok a helyi konzulátussal (követséggel), magyar közösségekkel, a címemre érkeznek rendszeresen a választási papírok, konzultációk és propagandaanyagok – természetesen minden késve.
  Csak azt akarom ezzel mondani, hogy megtalálható vagyok.

  Gyerekeim Magyarországon élnek, ki melyik éppen dolgozik, tanul.
  Szóval van felelősségem bőven.

 • Besancon-nak igaza van. Pl. Neked mi a neved azon kívül, hogy Gabriel?

 • Rodeo11 Nem tudom, mi történt veled, de nem szúrja az oldaladat ez a bayeri mélység, ahogy egy még el sem temetett embert gúnyolsz, gyalázol, szórakozol a nevével mint egy óvodás? Tényleg nem érzed, mennyire lejáratod magad? Tudom, nem érdekel a véleményem, de azért visszavehetnél.
  Szándékosan annál a cíkknél (is), ahol Chris kér mindenkit az emberhez méltó bejegyzésekre?

 • Gabriel Egy tisztességes országban igazad lenne, nagyon jó lenne tudni, ki milyen háttérrel kommentel, mennyire kell és lehet komolyan venni.
  De itt az őszíntségért minimum gúnyt kapsz, ráadásul a házmesterek országában hamar elvesztenéd még a munkahelyedet is, hazavágva a családod és saját életedet. Ott, ahol kötelezik a dolgozokat a Fidesz mellett tűntetni, illetve megtiltják az élet menetén résztvenni? Ezt egy egyedülálló még megteheti, de egy családos embernek nincs jogy felelőtlenül hősködni. Magyarország sosem volt az a hely, ahol bűntetlenül lehet véleményt nyilvánítani.
  Kérésed jogos, de sajnos teljesíthetetlen. Én minden leírtam magamról (megtehetem, külföldön élek), azóta hol gúnyt kapok érte, hol lehazugoznak. Szerinted jó ötlet volt? 🙂

 • Göllner András

  @ Charlie

  “és nézzük meg pl. Göllner úr mit engedhetett meg magának valakivel szemben”

  Köszönöm, a váratlan megtiszteltetést. Én is úgy érzem, hogy Christopher Adam cikkét követő 2 drb fenti hozzászólásomat azért engedte ide a főszerkesztő úr mert azokat józan, értelmes formában tettem közzé. Ennyit talán én is megengehetek magamnak, nem ? Bátran kövesse jó példámat idelenn, Charles.

 • Kenny
  2018 szeptember 1
  1:26 du.

  tömeggyilkosról ennyit, a helye a hágai népbíróságon lenne

  bűnei számtalanok, jót nem tett

 • kedves Margitka!

  Jó régen közzé is tettem nevemet, e-mailemet, van fészbukom, Linkedin-em.

  A másik nevem egyszerű: Karikás.

  A kép is engem ábrázolt csak néhány évvel ezelőtti, és kicsit fotosoppoltam.
  Ma szakáll nélkül és szép fehér hajjal.

  A felirata: Pega leve – vagyis: vedd könnyen; (szójáték portugálul – mert azt is jelenti, hogy: könnyen megfog) van még rajta három szó, amiről itt ne is álmodjunk (???) béke, szeretet harmónia.

  De: ma már látom hogy a Kenny-nek igaza van bizony – a rosszindulatok el- és felszabadultak.

  Kinyitották a “Pandóra szelencéjét”

  Margitka, hát pont ezek miatt szabadul fel bennem is néha az indulat azok ellen a vélemények ellen, amik az irigységet, a megosztást, a gúnyolódást – ezeknek a betetőzéseként jön a rasszizmus, (fajgyűlölet) a másként gondolkodás megvetése, megítélése, és a legvégén a másként gondolkodók fizikai üldözése.

  A Göbbelsi propagandában az a csodálatos, hogy mindezeket pont az el- és megítélendök nyakába varrják.

 • Geyza
  2018 szeptember 1
  9:23 de.
  EZ A BEIRASOD< IGEN CSUNYA VOLT!

  Muszaj, mindig elrontani mindent?
  Vagy keptelen vagy elfogadni egy oszinte irast?
  Shame on you!

 • Kennynek igaza van. És nem az itthoni retorzió a leggázabb.
  Rólam is tudhatóak a nézeteim, az irányultságom: erre bármit mondok, az ellenérv az: persze, komcsi.
  Nem az ide beköpködő egybodásokról van szó: ők nem számítanak. Az tényleg szennyvíz, át kell lépni.
  De pl. Figyelő magabiztos tájékozatlansága már megér néhány mondatot. Charlietől, Salpajtól meg kell kérdezni: szerintük mitől lesz jobb a diktatúra, ha nem XY, hanem ZZS vezeti? Tóth Péter elvakult sovinizmusát – nem nacionalizmusát! – nem lehet szó nélkül hagyni. Ugyan mitől lenne bárkinek jobb attól, hogy a másiknak rosszabb? Hazai L. meg tiszta Bodóné: az is mindig másról beszélt, ha a bor árát kérdezték. Geyzának: a bunkóság nem jópofa!
  A legnehezebb: bar-lev. Őt legyőzték a családját kiirtók, az életét megnyomorítók: bezárták a gyűlölet kalitkájába. Neki azt ajánlom: olvasson Kertész Imrét!

 • Mr Adam!

  A fenti bejegyzések némelyike ékesen bizonyítja, hogy nagy fába vágtad a fejszédet. Ha az egymás sértegetését nem tudod megállítani akkor továbbra sem lesz béke az olajfák alatt!

  Első lépésként javasolnám, hogy minden bélyeget MODERÁLJ ki. Ne engedd a fasiszta-kommunista, troll és hasonló értelmű kifejezések használatát és számold fel a megalázó elnevezések alkalmazását. A személyeskedések semmit nem adnak a lap tartalmához és egymás becsmérlése elkerülhetetlenül a színvonal süllyedését eredményezi.

  És ha már itt tartok hadd legyen szabad javasolnom, hogy követeld meg az magyar szavak helyesírását, ha a fogalmazást nem is, de a megfelelő szavak és betűk alkalmazását meg lehet követelni egy magyar nyelvű bloggon.

  Én a magam részéről a fentieket betartom, és a rám zúduló unintelligens és sértegető szándékú megjegyzéseket simán át fogom lépni.

  Sok szerencsét a lap megtisztításához, de ha lehet kérni a bébit ne öntsd ki a mosdóvízzel együtt. Továbbra is engedj szabad vélemény gyakorlást ideológiai korlátozástól mentesen.

  ui. Gratulálok a helyesírás ellenőrző alaphoz, mindenki könnyel alkalmazhatja ha meg van a szándéka. 🙂

 • Auróra Boreálisz

  ˙

  Christopher Adamnak címezve egy nemzeti demokrata 5:47.kor írja, hogyasszogya:

  “Továbbra is engedj szabad vélemény gyakorlást
  . i d e o l ó g i a i . k o r l á t o z á s t ó l . mentesen.”

  Meghiszem azt! Na persze, jól ismerjük és jól is hangzik, k i v é v e . azokat “az úgymond’ véleményeket”, amelyek pl. a KMH lapjaira csempészve; más embereket, népcsoportokat, népeket és úgymond’ “”fajokat”” nyíltan vagy burkoltan alsóbbrendűnek – esetleg kiírtandónak – hirdető ideológiákat és eszméket interpretálnak, m i n t . egyfajta . v é l e m é n y t… 🙁

  .

 • Magam reszerol, tiszteletet erzek Christoher irant. T.i. Kanadaban szuletett es a “magyar iskolaban” tanulta meg a magyar helyesirat es annak helyed alkalmazasat.
  Bizony sokan szulettunk Magyarorszagon, de nem irunk ilyen jol magyarul.

 • Magam reszerol, tiszteletet erzek Christoher irant. T.i. Kanadaban szuletett es a “magyar iskolaban” tanulta meg a magyar helyesirat es annak helyes alkalmazasat.
  Bizony sokan szulettunk Magyarorszagon, de nem irunk ilyen jol magyarul.

 • Dubois
  2018 augusztus 30
  2:27 de.
  Csak most olvastam ezt a beirasat.

  Ha meg eddig nem tudna, a marxizmus elve, megbukott az egesz vilagon! talan Kinaban akrnak hozza hasonlot, megis a termeleseik hatalmas profitot hoznak nekik. Lehet, hogy
  csak az allaminak,de semmit az egyeni munkasnak. A kapitalizmus viszont abban kulonbozik, hogy az egyeni munkas vagy alkoto reszesul sajat erdemei zerint elobbre karrierjen! Ez a kulonbseg.

 • Rodeo11 Értem. Tehát egy hivatásos katona aki tette a kötelességét, az csak gúnyt érdemel, bármennyit is szenvedett érte. De más politikus nevét rendesen írod, mert Ő ártatlan, hiszen csak parancsot ad a gyilkosságokra. Értem.

 • talalom
  2018 szeptember 2
  5:14 de.

  hahahaha leosztottad az újabb ultipartit(?) és már készülnek a rekontra tök rebetlik… (amire a válasz makk ulti negyvenszáz rekontra) mindenki fog rá reagálni… valahol az itteni egyik bejegyzésre írám, hogy a Parkinson törvények -úgy tűnik- örökérvényűek… ezek közül kiemeltem az egyiket, mely szerint: “aki nálam hülyébb annál én okosabb vagyok” namost ennek én felfedeztem egy mai modulációját, mely szerint: “aki nálam nyomorultabb annál én gazdagabb vagyok”

  ettől még mind a kettő egyformán “nyomorult” (Victor Hugo most forog e a sírjában?) de az egyik assziszi és ez a “belehiszés” sokaknak ugyanaz mint másoknak Vancouverben az opioid adagolás… ( ha egyszerre beadná magának az egyheti adagját azonnali megoldás lenne!) mind a kettő hamis megoldás (azaz nem megoldása semminek de valaki másoknak nagyon sokba kerül)

  az örményeknek van egy emlékművük ami állandóan gyászos zenét sugároz az emlékezés azokra (millióan lehettek?) akik egy valami idegen hatalomnak “fölöslegesek” voltak …mindez végigvonul az emberi történelmen (nekem szembetűnő, hogy a barlangrajzok idején még létezett humanitás és szolidaritás és nem volt szó sem kannibalizmusról sem szomszéd törzsek legyilkolásáról, hanem az élet napi lét képekben… érdekes módon ez a “termelés, és a társadalom ún.: fejlődése során egyre kevésbé igaz és el is kezdődtek az egy igaz isten meg az egy igaz pantheon “nevében” ezutóbbi nevében kevésbé!!!! azaz a monoteizmus egyfajta égi diktatúra sárbarángatott véres gennyes és anyagi alapokon működő harci kecskéje amely felöklel bárkit akire rámongya pap vagy a király vagy a -nevezzük headhoncho nak-, hogy ez ellenség, azaz más szóval elveszi a tiedet (nincs is neki semmije de elhitte hogy “az a gonosz” vette el és máris teljes harckészültségben a király vagy krump lee harci fingjára el is indul előreszegzett fegyverrel amihez vannak a hólivudi propaganda gyár selejtes szardobálásai ami szintén a hitet hivatott fenntartani valamint elhiszk a mek kéjn nek, hogy ő egy nemzeti hős egy nemlétező nemzetben és egy nemlétező hekmekükütyűben…) és máris kész az egész

  nagyon beteg, egészségtelen ez az egész agnoszkálás de a butának nevelt tömeg kövérre hízlalva elhiszi, hogy az utolsó pattogatott kukoricájáért jönnek nukleáris rakétákkal a kimdzsongun és maduro meg a lula és gaddafy, nelson mandela, asszád meg a leggonoszabb a PUTIN na az már maga a patás ördög mert még a papírzacskót is megeszi előle

  hahahahahaha

  erre kössél masnit és keressél gyógyszart ami nem opioid (én a magam részéről friss ásványvizet szoktam)

 • Kenny
  2018 szeptember 2
  1:36 du.
  a hivatásos katona másnéven zsoldos az gyilkoló gép pénzért aljas indokokból
  és mint politikus ő szította és próbálja halála után is szítani az ellenségeskedést a sohasem létezett igazáért ami piszkos anyagi érdekek és a 12 darab családi birtoka és a sok milliós családi vagyon amit az ősei kezdtek összeharácsolni mások véréből és verítékéből
  nem érdemel mást, mint a teljes feledést és hamvait a szélrózsa négy irányába szétszórni

  erre kössél masnit

 • Figyelo
  2018 szeptember 2
  1:25 du.

  #@#@###zsebibaba kedves bájos , honnan szeded eme bölcselmeidet?
  sohasem olvastad a műveit (mármint Marx Károly ét akitől még haló poraiban is halálosan retteg a Gulyás Gergely nevű seggnyaló az orbánrezsim főbohóca meg a rétvári bence kisaszszony a kádéjempé nevű nem létező párt korifeusssha ki is rakatta a Marx Károly közgazdaságtudományi egyetem aulájából a szobrát)

  szóval ki cáfoltra és hogyan?
  szóval a kapitalizmus az az egyenlőség és a közös ejakuláció (bocs élvezetek) alappillére kivéve a világon ma létező 4,2 milliárd éhező és nyomorgó emberszabásút

  hogyan is van ez ki cáfolta lelkem bogaram mesélj és kössél rá masnit

 • Kenny
  2018 szeptember 2
  1:36 du.

  te erről a “jelenségről” beszélsz mint hivatásos katona és háborús hős? magam részéről azt tudom, hogy szavaid -hogy ne mondjak mást- tévedések és rossz indulatú tévedések!

  íme olvasd:
  ….
  As Meghan McCain spoke, even the most willing sycophants must have been discreetly raising their eyebrows and shifting uncomfortably in their pews. Standing before a cathedral packed to the rafters with politicians and high ranking military figures, she recast Vietnam, America’s most brutal and barbaric war, as a noble fight “for the life and liberty of other people’s in other lands”.

  In her tribute to her father’s service, McCain reminded her audience, with a noticeable hint of venom in her voice that Vietnam was a “most distant and hostile corner of the world” in which to fight. Perhaps, she too shares her father’s well-known distaste for the Vietnamese, about whom he once wrote: “I hate the gooks. I will hate them as long as I live.”

  McCain insisted his use of the term was only ever in reference to his captors during his time as a prisoner of war, but the jury is out on that one. When McCain’s plane was shot down over Vietnam, securing his legacy as an American “war hero,” he was on his way to bomb a civilian light bulb factory — one of 23 bombing missions he flew as part of Operation Rolling Thunder, during which the US dropped 643,000 tons of bombs on the country.

 • Göllner András

  @ talalom

  ” nincs ínyemre az a habitus, amely minden eltérő, vagy sutábban fogalmazott mondatot szennyvíznek minősít.”

  Elnézését, hogy lassabban reagálok. Egy hosszabb bizigli túrára mentem Rodostóba, II. Rákoczy Ferenc nyomában.

  Gratulálok magának a hozzám intézett vallomásáért. Én is a pontos megnevezések pártján állok. A krumplilevest hívjuk krumplilevesnek, a szenyvizet pedig ne hívjuk sutában fogalmazott mondatnak. Az utóbbinak én is helyet adnék ide lenn, az előbbinek nem ide lenn, hanem a csatornában a helye.

 • “…a marxizmus elve, megbukott az egesz vilagon!”
  Na, ezt hívom – nagyon udvariasan – Figyelő magabiztos tájékozatlanságának. Pedig lehet, hogy ez az egyszerűbb:az ember bevesz egy tabletta marxizmust, meg van oldva. Vagy lenyel egy kiskanál bibliát, koránt, vagy tórát, esetleg feldug egy kúpnyi meinkampfot – a “világ” bajai eltűnnek.
  De ha ráiszik! Akkor jönnek a Rodeo által is emlegetett csúnyaságok:keresztes – félholdas, lófarkas – háborúk, népirtások, felszabadítások stb.

 • Rodeo11 Nem hiszem, hogy masnit fogok kötni ra. Mellébeszélsz.
  Ezzel nem magyaráztad meg, hogy egy másik tömeggyilkos politikusnak miért tudod rendesen leírni a nevét. Ő is tomeggyilkos, ő is nagyon meggazdagodott, de Őt megtiszteled a helyesirassal. Azert mert él, tehat még veszelyes, vagy csak azért mert nem amerikai, es olyan “jol mutat” félmeztelenül? A tömeggyilkosok sem egyformák a szemedben? Erre a válaszra varrtam volna inkabb gombot. De mindegy is, egyre kevesebbet olvaslak, mert mar csak a gúny és a gyűlölet. beszél belőled, mintha kicseréltek volna.
  Gondolom ez nem is zavar Téged, hiszen én még azt sem tudom ki énekelt egy kilenc évvel ezelőtti előadáson, mit számítok a világban? Csak kivancsi voltam, nezd el nekem. Köszönöm előre is.

 • Kenny
  2018 szeptember 3
  3:49 de.

  hahahahaha eljutottunk a végső stációhoz a Patás Ördög avagy “Putin” a világ leggonoszabbja

  már “csak” arra szeretnélek kérni, hogy szűkreszabott időd megengedi felsorolnád azon bűntettek leggonoszabbjait, mert én is tudni szeretném… várom nagyrabecsült írásodat… olyan kíváncsivá tettél…
  tudás a mindenek atyja annya és a nagyszülők valamint a blöki

 • Szerintem egyáltalán nem bukott meg a Marxizmus mint alap-gondolat.

  Tudomásom szerint a háború után az USA közgazdaság-tudománya sok használható elemét átvette hogy elkerülhető legyen a kapitalista világra addig jellemző túltermelési válság.

  Ez láthatólag sikerrel is járt.

  A Marxizmus java része elavulttá vélt.Nem alkalmazható manapság.
  De biztos vok benne hogy egyszer, valakik tovább fogják vinni ezt a gazdaságtudományt.

  Amerikai közgazdászok szerint már nem sokáig tartható a jelenlegi elképesztően pazarló fogyasztói társadalom.

  Ugyanakkor a sztálinizmusra jellemző áruhiányt és az egyéni innováció eltiprását sem akarhatja senki.

 • Kenny
  2018 szeptember 3
  3:49 de.

  ugye nem arra “gondoltál”, hogy a Szovjetunió nem önmagát támadta meg a II.VH-ban (az elsőben sem) hanem immáron Napóleón Bonaparte mintájára ( a svédekről ne is beszéljünk meg Iván Szuszanyinról…) ugye hagyták, hogy elvérezzen (az volt a cél!) mai napig is az és akkor Clinton elvtárs a Kis Zinger és a Brzsezsinki segítségével tevé vala Yelciny elvtársat oda bele neki telibe pedig akkó’ még nem volt “majdan” de nem sokkal utána lett Gorbacsov a másik hazaáruló dilinyós meg a tecser és régentép nevű harmadosztályú statiszta hólivudi ból lett paprikajancsi majd a sorozat

  jaaaaaaaaaaa és amíg el nem felejtem hogyan is vó’t Pörl Harbőr a valóságban? ugye csőrcsill ott is ügyeskedett… ugye a németek meg (miután kiszorultak a gyarmatok szerzéséből és a nyersanyagforrásaik is behatárolódtak és a kedves csőrcsill felmutatta középső újját nekik is!!! és kikötő nélkül is akarták őket hagyni… és akkor kitört a és végén sikerült pörl harbőr révén süsüéket belerángatni és azzal már a dönkerk is más színben szaglik jaaaa és a németek saját valutát is akartak …jaaaa hogy Krupp (zsidó mágnás lásd még Istenek alkonya Luchino Visconti rendezésében) melyik oldalon is állt?

  szóval az életet nem azon a szemügén át kell szemlélni amin át Hoffmann a Hoffmann meséiben Olympiá t összekeverve holmi nővel…. Dappertutto na az igen az műxik ma is, úgy híjják netán yahoo

  hahahahahahaha

 • Rodeo11 Nem erdekel McCain életútja. Azon sem óhajtok vitatkozni, hogy hős volt e, vagy nem. Nem erdekel. Csak szóvá tettem, hogy nem vagy következetes, az egyik tömeggyilkost gúnyolod, a másik nem zavart. Csak ennyi, nem több. Tőlem tovabbra is gúnyolódhatsz mindenen es mindenkin, ha ez neked jo. De megértenem azert nem kell? Ez nem hozza meg a békét, csak jobban elfajulnak a kommentek Ha ez a célod, jol csinálod.

 • Kenny
  2018 szeptember 3
  10:08 de.

  az is válasz hogy “nincsválasz” ugye kenny? szóval te meg tömeggyilkosnak titulálsz valakit akiről nem tucc semmi mást mint amit a “féjknyúsz” ból tanulhattál… kösz, akkó’ úgy veszem, hogy lebuktál,

  egyébként 9 év és 4,5 hónappal ezelőtt Zsazsa ben Ihhmann Kató énekelte cicc moll ban, esse’tu’nni?

 • Rodeo a hülyeségeid már Pearl Harbour fövenyét ostromolják mint afféle kisebb cunami

 • McCain nem azért volt hős mert lelőtték a harcirepülőjét Hanoi felett, hanem mert mikor az apját -aki admirális volt és igy a fiatal haditengerész pilóta parancsnoka is- kinevezték a Csendesócáni Flotta főparancsnokává, akkor a vietnámiak el akarták engedni. Hogy térjen haza békével.

  De nem fogadta el az ájánlatot.
  Azt mondta, majd akkor tér haza ha többi amerikai hadifogoly is szabadul.
  EZ TETTE ŐT AMERIKA HŐSÉVÉ !!

  A félkegyelmű Trump ezt is félreértette.
  Azt nyilatkozta hogy csak mert lelőtték Vietnám felett, attól még szerinte nem hős.

 • Rodeo11 Lehet, hogy te humorosnak veszed azt a zagyvaságot amit irsz, de nem az. Mit csinaltal a regi normalisabb Rodeoval? Az csak neveletlen volt, az elviselhető. Kezeltetni kellene a szenzoros affáziádat. Az nem vicces, az betegség.

 • Rodeo11
  2018 szeptember 2
  3:14 du.
  Elfelejtetted, hogy en Rakosi korban voltam fiatal! Abban a szep idoben, KOTELEZO volt Marxot es tanait tudni! kulonben, ha nem igy volt, neked annyi!

 • Rodeo11
  2018 szeptember 3
  9:27 de. En mar sok hulyeseget olvastam eletemben, de ez az iras mindent lever! Mivel ateltem, mind a II. Vilaghaborut, mind a mai idoket, hal Isten ep aggyal, ilyen marhasagra nem emlekszem! Csodalom, hogy Christopher atengedte!

 • Geyza
  2018 szeptember 3
  11:39 de.
  EZT most olvastam eloszor! Errol seki, soha nem beszelt, meg z amerikaiak sem,pl. azok akik unnepeltek most!

 • Mweg nnyit, McCain es Trump mindketten Amerika elnoke akart lennI! Trump gyozott. Tehat vetelytarsak voltak.

 • Talalom
  2018 szeptember 3
  3:14 de.
  Reszben igazad van es mindez az en hibam.
  Nem tettem a mondatomhoz , a “nyugati vilagot” T.i. mi van a legtobb europai orszagban? Kapitalizmus. Mi van ezen a foldreszen, Eszak Amerika es Kanada? Kapitalizmus! Ahogy hazai irja”vad kapitalizmus”!

 • Rodeo11
  2018 szeptember 2
  3:14 du. Sajnos ez lemaradt elobb. , fel kell ebresszem joindulatabol. Az egesz vilagon vannak szegenyek, igen a kapitalista orszagokban is,! Sok oka van ennek, az adott orszagban esetleg rossz a gazdasagi tervezes, NINCS a munkasoknak munka. ROSSZ a vilag gazdasagi helyzete nincs munka, Bejott Eszak Amerikaba, Kanadaba, Europaba a kinai olcso aru is, rengeteg gyar szunt meg emiatt! Ma mar nincs szukseg munkasokra, esetleg a gepek tudjak azt is tenni. MI a megoldas? Nem tudom, talan az oktatas. En ketszer voltam gyarimunkas eletemben, Eloszor Magyarorszagon, mikor egy hollega felhivta a figyelmemet a Kando Kalman technikumra, esti tagozaton elvegeztem zt! Mindjart ellenori beosztast kaptam. Masodszor mint menekult csak egy keztyu gyarban kaptam munkat , ott kezdtem kanadai karrieremet. A\ Alcan com. nal mentem nyugdijba mint konyvtaros.De voltam elotte a McGill egyetemen is konyvtaroas. Az egeszet azert irtam le. hogy a legtobb az ember akaratatol fugg! KI, hogyan akar elobbre jutni, meg akkor is, ha egy kicsit nehez!

 • U.i. meg mgjegyeznem az utcan eloket.az gesz foldi tulajdonukkal ulnek az utcakon es keregetnek. Itt , montrwealban csinaltak felmerest , azaz sze,elyes interjuk alapjan publikaltak. A legtobb utcanelo igy akar elni. Neha osseszedik oket es elviszik bizonoshazakba lakni. Nem szerettek.

 • Geyza
  2018 szeptember 3
  11:39 de.
  nem akarok durva szavakat válaszként neked (rettegek a comme’il faut tól) de azt nem tudnád schlagwortokban előadni, hogy mi a bánatos paripa pimpilit keresett ott Vietnam felett repkedve 635000 tonna bombával terhelve és azokat dobálva és lesve hogyan pukkannak

  mongyuk ha nem mente volna oda m’ Agáta akkó’ ugyi csak nevjorki stricik lőtték volna le a sötét sarkon grínicsvillidzsben mikor be volt szippózva és strihelt

  szóval nemhogy hős de még seggfejnek sem megy el mert ugye egy seggfej legalább annyit tud, hogy égő házba nem viszünk napalmot vödörben

  hahahahahaha

  már megint nem tartottad meg a reggeli páleszáldozatodat ez nagyon schnass így ott Germerzdorfikusban az Androméda Köd mellett a kanyarban erről nem hallottál? vagy túl gyorsan száguldoztál a táltosoddal? hogy van a posztócsizmád?

 • Kennyhez csatlakozom. Sajnálom, hogy Rodeó olvashatatlanná vált. Régen nem volt ilyen, most már kerülöm hozzászólásait. Sajnos ő is elkapta a magyar nemzeti betegséget: a rögeszmékre épülő mindent tudó frusztrációt.

 • Rodeo11
  2018 szeptember 3
  4:23 du.

  Parancsot kapott ilyen eccerű mit nem értesz ezen

  Tagadta volna meg tán ?

  Utána mehetett volna füstöt lapátolni a gőzmozdony-múzeumba, nem pedig legmodernebb harcigépekkel elvágtatni a horizontig és ott kilógatni a szárnyvéget.

  Nem értesz te semmit komám.

  Maradj meg a Valkürok lovaglásánál az is szép sport.

 • szocdem89
  2018 szeptember 3
  6:41 du.

  Nem jól mondod:

  Nem rögeszmékre épülő
  hanem rögeszmékbe fúló..

 • Kenny
  2018 szeptember 3
  2:06 du.

  Figyelo
  2018 szeptember 3
  2:33 du.

  nem akartam “száraz tényeket” glédába állítani, gondoltam egy kis humoros kacifánt -annak aki bír a hozzávaló ismeretekkel- jó röhögőssé teszi a véres valóságot

  dehát úgyjártam, mint a sündisznócska, Óh pardon hölgyem, szólt és leszállt a surolókeféről

  erről ennyit, és nem kívánom tovább részletezni

  a valóság néha borzalmas (Rejtő zsenije kell ahhoz, hogy -mint- a Piszkos Fred ben leírja az imperializmus aljas területszerzési machinációit és az az olvasó aki nincs felkészülve az jókat rötyög a “humoron” pedig “marxi” mélységekben vájkál)

  kár értetek

 • szocdem89
  2018 szeptember 3
  6:41 du.

  sohasem hagyom figyelmen kívül a nagyérdemű bejegyzéseit, nagyra értékelem!

  ajánlom figyelmedbe amit azoknak írtam éppen itt fenn, és amihez csatlakoztál

  ajánlom Rejtő Jenő: Piszkos Fred a kapitány című alapvető politikai gazdaságtani és történelmi esszéjét alaposan végig rágni “egy teljesen más szemügével, mint amivel eddig tetted”

  mint egy 12+ ismeretlenes egyenletrendszerbe a megfelelő “értékeket” behelyettesítve “érdekes” tények derülnek ki… és akkor nem kell arra a “vitára” (nekik még volt humoruk!)
  hivatkozni mikor a filozófia nyomorát a nyomor filozófiájával hasonlította össze a két zseni (milyen régen volt… ma már ez selyemfátyolba rejtett humor nem divat… lásd még az éppen aktuális hóli vudi propaganda filmet a győzhetetlen armadáról, amely helyből felszáll és seperc alatt a 12. galaxisban lövöldöz holmi “lényekre” amiket persze kiírt a nemzetközi béke szent nevében, majd az életben maradottak újrafestik (pemzlivel) az galaxisközi menetrendszerű járat élhajóját és máris landolnak nev jork ban ahol -mongyuk- dzséj zí a néger celeb papucsban zoknival szétveri az üstdobot és a cintányért és belesuttog a mikrofonba: szeretlek Garmínia és tiéd a lelkem is, meg a sarokházam

  na erről ennyit

  gyógyulást kívánok, folyt köv

 • Figyelö!

  Az Újszövetség egyik legfontosabb mondata – Jézus kijelentése:

  …..Szegények pedig mindig lesznek köztetek!….

  Sokan nem értik, biztos kegyed sem első hallásra.
  DE – JÓ ELGONDOLKOZNI RAJTA!

  Aki megérti elkezdi másként látni és érteni a világot!

 • Rodeo11
  2018 szeptember 2
  2:21 du.

  Ma éppen arra gondoltam, hogy berajzolom valahogy ide azt az olyant, ami a rákfeneség – AZ EGY GAZ ISTEN DECLARÁLÁSA …
  de megelőztél.
  Csak most olvastam, hogy hellyel közzel ölég jól leföstetted:

  mondván:

  “”…érdekes módon ez a “termelés, és a társadalom ún.: fejlődése során egyre kevésbé igaz és el is kezdődtek az egy igaz isten meg az egy igaz pantheon “nevében” ezutóbbi nevében kevésbé!!!! azaz a monoteizmus egyfajta égi diktatúra sárbarángatott véres gennyes és anyagi alapokon működő harci kecskéje amely felöklel bárkit akire rámongya pap vagy a király vagy a -nevezzük headhoncho nak-, hogy ez ellenség….”””

  …. és igy tovább, stb…

  Hát ettől döglik a zümZüm meg a zzzzzzzzzzzzzzzzzz

 • Kedves Figyelő! (+ Talalom + Geza)
  08.30./1:25

  A magam 08.30/2:27 kommetjére adott néhány reakcióra reagálva Talalom 3:14 jól fején talalja a szöget, amikor azt mondja, hogy filozófiai kérdések soha nem bevehetők afféle tabletta, avagy egyetlen kapszula formájában.
  Úgy is mondhatnánk, hogy az elv nem sültgalamb, amely úgy egészében berepül az eltátott szájba, de az a minimum, hogy foglalkozni kell vele, mielőtt csak úgy en bloc a “figyelői kritika” 😀 tárgyává tesszük… Tény hogy vannak erők – de mennyien! – amelyek mégis ezt próbálják beadni épp az érdekelt tömegeknek, valamiféle hitvilág formájában, mintha a marxizmus is csak egyfajta hit lenne. Valahol éppen az a baj, hogy akiknek végsősoron tényleg az érdekét szolgálja, szolgálná, sokan inkább hajlanak a “hit” diktálta részigazságokhoz, mint a tudományos alapokhoz… Mert ezt bizony tanulni, ill. tanulmányozni kéne.
  Egyébként ez esetben Geyza is a Figyelő szintű, szinte vele összhangban választja a vulgáris megközelítést akkor, amikor azt írja, hogy “a marxizmus java része elavulttá “vélt” [- most akkor vélt, vagy vált ?, mert nem mindegy…]. Nem alkalmazható manapság.” Tudniillik a marxizmus egy komplex ktató és feltáró rendszer, amely részeiben is hat, és ezek igazolják az egész létjogosultságát, de semmiképp egyes “pontentát” személyek elahtározása képpen, hogy alkalmazzák, vagy nem… Az hat és kész.
  Ennek megfelelően az sem várható, mint véli “hogy egyszer majd “valakik” továbbviszik ezt a tudományt…” Ismétlem, a marxizmus nem kívánsághangverseny, ahogy a darwinizmus és a newtoni fizika sem az, viszont, hogy tudomány, az biztos… Azt is mondhatjuk, hogy egy dialektikus feltáró rendszer, amely képes megmutatni és igazolni várható, illetve megtörtént törvényszerű társadalmi jelenségeket, konkrét eseményeket viszont – amit sokan számonkérnek rajta – annál kevésbé képes…
  A sztálinizmus pedig végképp nem a marxizmus szülötte, az számára legföljebb csak a hivatkozási alap volt. És méginkább nem “az áruhiányt és az egyéni innováció eltiprását” (á’lá Geyza). Pontosan ezek ellenkeznek a feltárt marxi utakkal.

  .

 • Figyelő:”KOTELEZO volt Marxot es tanait tudni”…
  Gratulálok! Sikerrel ellenálltál. Bár lehet, hogy az oktatás volt a bűnös. Én is a gyárban, gyalogosként kezdtem ismerkedni az elvvel – egyáltalán elvekkel – a pirosfedelű brosúrákból. Bár nekem már nem volt kötelező:sőt, törték magukat sokan, hogy bejussanak.(Otthon a télire eltett alma esett a fejemre, nem görög bölcsek értekezései. Bár nem pincében laktunk – de földszinten.)
  Mondd Figyelő!Neked nem tűntek föl az ellentmondások? Hogy mitől “áruló” a szociáldemokrácia, és hogy is van ezzel a proletárforradalommal?
  Lenin tényleg továbbfejlesztette e tanokat a”gyenge láncszem” elvével, ami szerint nem a legfejlettebb – ahogy Marxék tartották,- hanem éppen a leggyengébb fejlettségű államban győzhet a proletárforradalom? A többségi (bolsevik) demokrácia tényleg a megoldás? Ez a hit sokakban él:Benned is,amikor olyasmit írsz,hogy a többséget szerzett párté az uralom.
  Egy fontos gondolata maradt meg bennem (tán egy levelében írta, nem emlékszem pontosan). Olyasmit mondott: a társadalom működésének törvényszerűségeit kutató vizsgálatainak az lesz a halála, ha dogmaként kimerevítik, nem veszik figyelembe a változásokat. Vagyis a marxi következtetések halála a marxizmus.

 • Fentebbi
  2018 szeptember 3
  9:24 du. Rodeiohoz szólóan elküldött bejegyzésemben lemaradt egy – bár így is van értelme –
  akár kétértelme

  csak hogy ne legyen vita, nem akartam GAZ ISTENT írni, de így sikerült.

  persze, azok akik isten nevében irtják ki a szomszédokat, vagy szomszédnépeket, azoknak IGAZ ISTENÜK semmiképpen nem lehet

 • Rodeo11 Tudod kedves Rodeo, tudom miért rossz a kapitalizmus, miért rossz a szocializmus, miért nem lett volna jó a kommunizmus, azt is tudom, miért nem jó az egyházak hatalma és acsarkodása. Mint írtad, már Rejtő is leírta, de írták ezt le már néhányan.
  Nem erre van szükség, hanem megoldásra. De azt Te sem nyújtod.
  Értem nem kár, ne sajnálkozzál, már nem az én dolgom a világ megváltása. Mint slapaj már többször leírta, itt mi már mind öregek vagyunk, és ahelyet, hogy szépen befeküdnénk a koporsónkba, itt rontjuk a levegőt és csépeljük a szót. Kedves fiú.
  Bár biológiát nem tanult, mert akkor tudná, hogy ma egy hatvanéves ember csak középkorú. A fiatalság szemtelensége nem változik. 🙂
  A másik: A Te írásaid sajnos nagyon nehezen érthetők, de könnyen félreérthetők, főleg sértően gúnyosak. De biztos bennem van a hiba.
  Rejtő egyedi, utánozhatatlan.
  Rejtő sosem gúnyolt volna ki egy fogságba esett katonát, főleg nem a halála utan. A cél lehet kétséges, a viselkedése hősies volt McCain-nek. Azon kivül gyűlölök minden katonásdit, inkább vezettem nyolc évet buszt Budapesten, hogy elkerüljem a sorkatonaságot. Aki nem csinálta lenézi, aki csinálta az tudja milyen embertelen munka, mégis inkább azt csináltam. De ha mar csinálja valaki a katonásdit, akkor csinálja rendesen és én nagyon nem szeretném azt a hadfogságot kipróbálni Vietnámban, szerintem Te sem.
  Mit keresett ott? Biztos Ő döntötte el, hogy ott lesz háború?
  Most ott tartunk, hogy egy sportoló “hősiesen” küzd, de egy katona nem hős, mikor az életét kockáztatja. Nekem ez érthetetlen.

  Szerinted csak Te érted Rejtőt? Szerintem vagyunk néhányan.
  De nagyon elkerültünk a mondanivalómtól, én CSAK azt tettem szóvá, hogy nem illik egy halottat gúnyolni. Te nem értesz vele egyet, én tudomásul vettem. Ennyi a történet.

  Az pedig, hogy ki számít tömeggyilkosnak, ahogy nézem nálad erősen szubjektív. Én szélesíteném a kört.

 • Dubois
  2018 szeptember 4
  3:45 de.

  Úgy értettem hogy “elavulttá VÁLT ” elnézést.

  Éspediglen állítom ezt abból a meggondolásból kifolyólag, hogy a Világháború után gyökeresen megváltoztak a termelési viszonyok, különösképpen a mostani időkben.
  Marx nem láthhatta ezteket a változásokat előre.

  Ezért kellene továbbvinni a marxi gazdaság-filozófiát, de ez már ABSZOLUT nem az utca emberének való dolog lenne.

  Egy vicc a hetvenes évekből:

  Rendőr éjjel egy embernek mutatja a gumibotot agresszívan.
  -Tuggya mi ez?
  -Tudom hát..Egy gumibot.
  -Egy frászt! Ez itt a sűrített marxizmus…

 • Kenny
  2018 szeptember 4
  9:13 de.

  Én egyetértettem a az USA harcirepülőinek a céljával.

  És egyetértettem a céljuk céljaival is.

  Mily különös dolog nemde ?

  És mi van ma?

  A régi cél időnként géppárban repül a volt célzók leszármazottaival.

  (Gondolom a gyakorlat végén pediglen isznak, ahogy az pilóta-körökben illik és szokás is.)

 • Azért ne felejtsük el, hogy Amerika nem azért adta fel azt a háborút mert elvesztette, hanem mert az amerikaik nagy része “felébredt”, elege lett a háborúból.

  Rodeio szereti az igazságokat “dalban kifejezve” hallani.

  Akkor álljon itt újra:

 • Kenny
  2018 szeptember 4
  9:13 de.

  Geyza
  2018 szeptember 4
  9:28 de.

  mivel én megneveztem (mármint a tömeggyilkost, az nem felmentő ok, hogy “parancsra tettem” pontosan önmagatok ellen szóltok ti akik beleestetek a hollókausztika és az antipasto csapdájába, még azután is, hogy lelepleztem a mekkéjn kapcsán kialakított és növekvő hamis szenttéavatási szertartást) az, hogy -végre- meghalt nem menti fel semmi alól, marad egy aljas szemét bérgyilkos, aki még egyet is értett a “céllal” mármint a gyilkolás céljával… és te meg még ebben a hatalmas szótömegben sem vagy képes rá, következésképpen FENNTARTOM AMIT ÍRTAM!

  az, hogy bárki egyetért tömeggyilkosságokkal az számomra elfogadhatatlan és mivel a célja egyikőtök által sincs megnevezve (én igen! én megneveztem) ezért a kezdő soraimhoz hozzátenném: szócséplés amit csináltatok

  adódik egy kérdés, @geyzus miért ilyen lakónikusan semmitmondó és képtelen megnevezni tényeket

  maradtam tisztelettel és blogtársi üdvözlettel várva egy világos válaszra (nem világosabbra mert amit írtatok az sötét, mint az a bizonyos ott Egyip Tomi ban)

  hahahahahah

 • Geyza Én meg gyerek voltam akkor. A gombfoci jobban érdekelt.

 • Rodeo11
  2018 szeptember 3
  4:23 du.
  DE MINDNKINEK IS SZOL> Tegnap tudtam meg, hogy Mc Cain MIERT volt olyan ngy hos!Alltolag, azt mondta, hogy amig minden amerikai nem szabadulhat fel, o sem akar szabadylni, Ezert hyzott le 5 evet!

 • Kenny
  2018 szeptember 4
  9:13 de.

  összehasonlítani egy élsportolót (manapság kizárólag profi sport van sok vagy több pénzért) aki -számomra- szórakoztató időtöltés egy hivatásból gyilkolásra programozott gépesített valaha ember volt “lénnyel” az komolytalan (lásd a legújabb PREDATOR szörnyszülött propaganda filmet igaz csak szeptember 14-én kerül a mozikba de már megy körülötte a hirdetés mert el kell adni a győztes süsü armada mítoszát és annak bármi okból kreált “igazát” (@geyza be is kapta szépen és már adja is tovább))

  namost valamit szeretnék kiemelni a mezopotám időszakban a földművelés és az állattenyésztés “szent” volt -azaz mint később a magyar napi életben a búza és a kenyér más néven: “ÉLET” …- ott maradt fenn az első írásos emlék (nagyon régen volt egy rádiódráma erről egy teljes estén át: a GILGAMES ÉPOSZ) a természet eme szereplőinek megszemélyesítésével és mint egy az életért vagy túlélésért folytatott istenek harca az akkori politeisztikus világképre oktrojálva! azaz az ember áldozatokat végez azaz tiszteli és megáldja áldozatait mert azok létéhez szüxégesek és csak bizonyos szertartások elvégzése után lehet végrehajtani a feláldozást (lásd még: OFFERTORIO)
  magam részéről többször is személyesen láttam amint természeti népek leszármazottjai egy fa kivágása előtt bocsánatot kérnek a fa teremtőjétől és a fától mint egy lélektől és csak miután a megfelelő szertartást végrehajtották (napokig tart) lehet kivágni a fát és ez minden másra is vonatkozik

  legenda szól arról ott középkeleti sztyeppéken anno élt egy hatalmas nép amelynek vagyonára és területére vágytak a körötte élők (ez meg emberi szentségtelenség) és mindig az lett a vége, hogy valahogy kaptak egy üzenetet, miszerint: “ha megtalálsz talán le is tudsz győzni” ennyi maradt fenn belőlük

  namost, mi van ma? amit látunk… “valakik” jogot formálnak maguknak arra, hogy népeket kiírtsanak és megszerezzék a terület kincseit… még csak nem is álcázzák

  nem ismétlem önmagam korábbi bejegyzéseit amit ma már a kenny sem a geyza sem akar megérteni vagy kituggya…

  de attól még a “száraz” valóság van és a fegyvergyártó maffia eluralta a világot és ideológiát is kreáltak hozzá ők ezt demokráciának nevezik (a demokráciához semmi köze és a demokrácia sehol sohasem létezett) és ennek hitalapú terjesztése vérben és szenvedésben… a kevesek jól érzik magukat mert nem is érdekli őket, hogy egy NFL játékos műveletlen buta iskolázatlan ugribugri hogyan és miből kaphat százmilliókat ugyanakkor amikor egy tervező mérnök már évente (adófizetés előtt) akár fél milliót is kereshet… tehát a jester többet ér, mint aki a cirkusz épületét létrehozta

  hahahahahahaha

 • Dubois
  2018 szeptember 4
  3:45 de.
  a remény foka, hogy a címzettek el is olvassák, valamint meg is értik az olyan közel van a nullához, hogy az asymptota már alig különböztethető meg a hyperbola tól

  bevették a “hittablettát” és most hat rájuk

 • Figyelo
  2018 szeptember 4
  12:39 du.

  azaz tömeggyilkos aki 24. bombázási behatolása során lett lelőve, és mind az összes hadifoglyot ki kellett volna végezni az első percben

  te meg olvasgass kiskátét meg a piroska és a farkast

 • Figyelo
  2018 szeptember 4
  12:39 du.
  amilyen agyament agylúdtalpas izé vagy csak hogy példa legyen:

  valaki bemegy hozzád a lakásodba, szétveri, fel is gyújtja, téged megerőszakol majd leönt sósavval… az egy hős mert mikor a rendőr elkapja nem akar addig … amíg a tettestársait is ki nem negedik

  engedd ki te magad és aggyál neki pusszedlit meg és simogasd meg a kis buksiját hogy ejnyebejnye hát mit szenvedtél ott a börtönben, te kis “hősöd” asztakirelejzumátneki

 • Figyelo
  2018 szeptember 4
  12:39 du.

  Így igaz.
  Ember volt ő a javából !!
  (Nomeg pilóta.A kettő nem áll távol egymástól.)

 • Gabriel és Kenny :

  Az USA légiereje kb 15 000 vízi aknát potyogtatott a vietnámiak folyóiba meg tengeri létesítményeibe bele.
  Többet mint amennyit a Vilháb idején felhasznált.

  Aztán a békekötéskor
  a ravasz Ho si Min kigründolta Párizsban
  hogy az amerikai hadinegerészetnek kelljen felszedegetnie mindet DDDD.

  Végülis…megérte az USA.-nak mert ki szaszeroltak néhány automatizált akna-mentesítő módszert. Kipróbálási lehetőség volt bőven.

  Legérdekesebbek (és hatékonyabbak) a REPÜLŐESZKÖZRŐL VONTATOTT TÖBB ROBBANTÁSI (GYUJTÁSI) CSATORNÁT INICIALIZÁLÓ TRÁLOK voltak .

  Gondolom a derék vietnámiak csak néztek ki a fejükből mikor nem begyűjtötték a sokezer vas-fenevadat hanem futtából felrobbantgatták őket.

  Azt nem tudom hogy akkor volt e, de valahogy nagyon megtetszett a vietnámiaknak az USA harci gépeinek a felségjele. A széles fehér csíkok közötti fehér alapon ötágú csillag aminek a színe egyezik a repülőgépével..
  Ezért aztán gyorsan el is lopták :
  Széles aranyszegélyes piros csíkok között piros alapon aranyszínű csillag van a gépeik oldalán.
  https://htka.hu/wp-content/uploads/2013/01/Foto13-590×394.jpg

 • Rodeo11 Szerinted én nem értelek meg, szerintem Te nem értesz engem. Igy ez egy patthelyzet.
  Miert érdemel egy NFL játékos annyi pénzt? Mert a cirkusz fontos. Tudod, biztos tudod, mikor a színes TV-t vagy a hűtőt házhozszállitották, az emberek jattoltak. Mikor a nagymamát hazavittük a kórházból, 10-ik emelet hordágyon, akkor odabökktek az ágyra, oda tegyék viszlát. Ilyen a világ, nem én tettem ilyenné, az értékrend így alakult. A sajátunkat viszont úgy alakítjuk, ahogy akarjuk. (Ha olyan országban élsz ahol megengedik). De az is jó megoldás, ha keresel magadnak egy olyan országot, amely fedi az ertekrendedet
  Mi azt csináltuk.

  Miutan minden háborút ellenzek, ne kérd rajtam számon. De azert mert ellenzem, attól tarthatok egy katonát bátornak. Meg persze gyilkosnak is. A kettő nem zárja ki egymást. De gúnyolni a nevét, főleg halála után, olcsó bosszúnak tartom. (csakazértis :))
  De legalább megtudtam Tőled, hogy Putyin csak békét hirdetni küldte a hadsereget mindenhova, ahova mentek. Szép dolog a békemisszió, a szírek is örültek neki biztos. Az ukránok is. A béke kedvéért küldözgeti a hajóit és repülőit mindenhova mostanság. Értem én, ha az USA csinálja, akkor rossz, ha Putyin akkor jó. Aki mást gondol, az agymosott. Pedig szerintem egyik sem jó. Bár mostanság a Che Guevara is nagy hős lett megint, pedig csak egy hóhér volt. Horthy-t is kimossák. Szép is a politika.

 • Figyelő:
  “Elfelejtetted, hogy en Rakosi korban voltam fiatal!

  Szerintem ez eléggé meg is átszik Önön, ti. ugyanúgy minden átgondolás, kritika, reflexió nélkül hajtogat bizonyos paneleket, bár tartalmukban ellenkezőket,

  Figyelő:
  “Abban a szep idoben, KOTELEZO volt Marxot es tanait tudni!”

  Nagyra értékélem, hogy Önnek, kemény ellenállónak sikerült ezt teljesen elszabotálnia. 🙂

  Kötelező… Egy kérdésem lenne. Apám mesélte,
  hogy még az 1970-es években, sőt még az 1980-as évek elején is a legtöbb gyárigazgató, párttitkár, tanácselnöki iroda könyvespolcán ott diszelgett jópár Marx, Engels kötet. Ön szerint az említett igazgatók, párttitkárok, tanácselnökök közül hányan olvastak bele?

 • Kenny
  2018 szeptember 4
  3:17 du.
  “érdekes” helyekre raksz egyenlőségjeleket… ez a nagyon “hosszúd” megint túllőtt a célon… nincs patthelyzet…
  mivel a világban sincs patthelyzet és ez nagyon nagy probléma… a többit nem akarom most kibelezni (megjegyzem, hogy olvasható szerte széjjel olyan média bejegyzés, miszerint -nyugati beszólók!- azt reklamálják miért olyan passzív az orosz kormányzat…és azt is hogy az EU nagy államai egyenként önjáróak akarnak lenni és annak fegyveres megoldása nélkül, mert felismertek valamit amit sem te sem @geyza nem akar megérteni… a britek most nagy gázban vannak mert két szék közül a pad alá estek de az egyikbe próbálnak kapaszkodni az meg csak ki akarja használni őket mialatt a másikakat ők akarják kihasználni de a csőrcsilli mószerek manapság nem eladhatóak… bár mindent elkövetnek még utolsó szkripalitással…

  @Gabriel betette a Hair részletet, anno még volt lehetőség ilyen bemutatására de a mai fasisztoid süsü rendszerben már nincs! magam részéről komolyan veszem a Götterdämmerung zárójelenetét és rettegek tőle…

  jó lenne kifejtenéd az ukrán, és a szír “eset” kapcsán felvetett “gondolataidat” mert ebben a schlagwort ban nem vagyok képes megérteni csak annyit, hogy Quod licet Iovi non licet bovi és te a hülye Iovi mellé helyezkedsz (kérdésem csendben nagyon halkan suttogva: mi előnyöd származik neked személyesen abból amit dicsőítesz?)

  kösz, ha megtisztelsz egy részletes kibontással

 • Geyza
  2018 szeptember 4
  3:12 du.
  már deklaráltad, te egyet értesz az aknák ledobásával és dicsőíted az agresszort

  namost megmarad a kérdés amire becsületes választ várok:
  MIÉRT?

  ha nem válaszolsz az is valami de … amit eddig te itt… az hajmeresztő

 • Kenny
  2018 szeptember 4
  3:17 du.

  remélem értesz angolt? nem fordítom ez egy felvetésedre válasz akar lenni:

  U.S. Is Defending al-Qaeda in Idlib

  Assad was supposed to be gone already. President Obama thought it would be just another “regime change” operation and perhaps Assad would end up like Saddam Hussein or Yanukovych. Or maybe even Gaddafi. But he was supposed to be gone. The US spent billions to get rid of him and even provided weapons and training to the kinds of radicals that attacked the United States on 9/11.

  But with the help of his allies, Assad has nearly defeated this foreign-sponsored insurgency.

  The US fought him every step of the way. Each time the Syrian military approached another occupied city or province, Washington and its obedient allies issued the usual warnings that Assad was not liberating territory but was actually seeking to kill more of his own people.

  Remember Aleppo, where the US claimed Assad was planning mass slaughter once he regained control? As usual the neocons and the media were completely wrong. Even the UN has admitted that with Aleppo back in the hands of the Syrian government hundreds of thousands of Syrians have actually moved back. We are supposed to believe they willingly returned so that Assad could kill them?

 • gabriel
  2018 szeptember 4
  10:07 de.

  Játszunk a szavakkal? “Hair” mondod te, én meg: “Hair raising”
  legfrissebb egy izraeli analysis szíriáról és mitadisten, leleplezi önmagát:

  #1:
  What the report found outrageous and deplorable, others could find very reasonable and positive. Let’s read, here is what the “IMPACT-se” is quoting, while ringing alarm bells:

  “Saddam Hussein took power, and his period witnessed a number of wars in the Arab Gulf area. The first was with Iran, called the First Gulf War (1980–88), which occurred through incitement by the US, in order to weaken both countries. History, Grade 12, 2017–18, p. 105.”

  LOL

  #2:
  LOL, LOL,LOL,LOL BEVALLOTTA TANKÖNYVEK RÉSZLETEI (mialatt az agymosott nyugatról a szír gyerekek hazamennek, Aleppo ban húsvétot ünnepeltek és…)

  “IMPACT-se” continues quoting the Syrian curriculum, naively thinking that the words engraved there, will terrify the entire world:

  “This competition and struggle worsened as the capitalist system developed and new occupying forces such as the US, took control over international politics. It exploited its scientific, technological, economic and military supremacy in order to expand its influence and [gain] control over the capabilities of the peoples of the world. This was done in cooperation with its allies, to increase its presence in the international arena as the only undisputed superpower. National Education, Grade 8, 2017–18, p. 81.(The US) strives to maintain its supremacy by monopolizing developing technology, controlling wealth and energy sources in the world, most importantly oil, and forcing its hegemony on the international community. National Education, Grade 8, 2017–18, p. 82.

 • Rodeio!

  Szóval hallgatom, hallgatom, hogy az amcsi nép szerinted (süsüék) azok mind imperialista fenevadak, a bátor orosz nép fiai pedig mind cuki báránykák.
  Igaz, hogy amikor a Jhon Kennedy végezni akart a Vietnámi háborúval, egy arra járó golyó vele is végzett.

  A pszichopata latinamerikás idolóid, mint a Maduró, Lula, Morales pedig mind párjukat ritkító szentek.
  Köztük a Ortega leginkább.
  Kár, hogy azt dzsing-dzsong csikófrizurás eszementet még soroltad be a makulátlan báránykák közé. Csak sarló-vetésben meg kalapácsdobálásban benevezett. Meg egy kis atom ebédre.
  Csak ez hibádzik.

  A Lulaladrão, az 171, a brazil történelem legnagyobb banditája címet már kiérdemelte – akik képesek a kisiskolások ebédjére szánt közpénzt teljes egészében ellopni, akik képesek a mentőautókra szánt pénzt mind ellopni, az önkéntesektől levett vért pénzért eladni.
  A félsivatagokban a vízszállításokra kiutalt pénzt svájci, uruguayi, panamai számlakra átutalni – nem sorolom tovább.

  Egyszerűen visszataszító mocskos disznók, hitler, sztálin kispályás lenne náluk.

  Putyin, aki megrendezte azt az iskolát ért terrortámadást, hogy utána kiirthassa a fél csecsen-országot, aki megrendezte a párizsi vérengzést, csak azért, hogy utána kedvére szétbombázhassa a maradék sziriát, a legnagyobb fanod!

  Jól vagy amúgy?

  Ezen az alapon a magyarok is valóban mind vérengzőek, mert hát volt nekünk Horthy és a bandája, most is van nagyunk, na nem tenger, hanem stadion-nagyunk.
  ne is beszéljünk a bárminemű egyéb színezetűekről – hol piros, hol zöld, hol fekete az eggyen-ruha a többi meg nézi.

 • Geyza ! Tisztázzuk, jómagam is, még a vita elején kijelentem, hogy a marxizmus egyes elemein túlhaladt az idő.
  Azonban az idő tovább haladt és kihozta a kapitalizmusnak Marx és Engels által előre kiszámított fejlődési fokait is, amelybe bele tartozik a mai globalizmusnak becézett formája, sőt mondhatnók termelési módja, amelyet egy másik teoretikusuk a kapitalizmus legfelső fokának, azaz imperializmusnak nevezett el…
  Ebbe a falánk, bár a korainál sokkal bölcsebb és rafináltabb – rendszerre törekvő politikai-gazdasági komplexumba beletartozik mindaz, amit az első-második világháborúk folyományaként még ma is megél a Világ. Annak a bizonyos értelemben vett önbeteljesítő fejlődésnek nemcsak a jódolgában elhízott amerikai, a hiányt úgy általában nem szenvedő európai, de ugyanúgy megtapasztalja Mexikótól Chíléig a dél-amerikai favellák karneváli sokasága és a kinai gyárakban robotoló éhbérmunkás tömegek munkára éhes népe is szemtanúja.
  Ezzel együtt egyre többet és részletesebben nap-mint nap értesülünk a globalizmus előnyeit élvező legnagyobb katonai-gazdasági komplexum(ok) politikai igyekezétére egyrészt, hogy egy reális ellenség(kép)et formáljanak maguknak és a többi száz és százmillóknak, hogy zavartalanul működtethessék egyre preciziósabb propaganda gyáraikat.
  Mindez teljes mértékben a tőke, illetve a profit logikájából az egész világot – most már a volt SzU-t és Kínát is – behálózó élő organizmus, amely lassacskán képes önmagát is felfalni… Ezek tények, amelyek egyre inkább előre vetítik a . c i r c u l u s . v i t i o s u s . rémképét, hacsak … ?

  Üdv! Đ

 • +1 Gezának !

  Az első és második világháborúk folyománya:

  Először is, ezek imperialista háborúk voltak:, amelyek:

  I.VH. a/ Kierőszakolt békekötésével megalapozta egy II.kitörését.
  ….b/ K ö z v e t l e n . h a t á s á r a . a világ egyetlen bolsevik állama létrejöttével a bolsevizmus közvetítésével létrejött egy kísérleti szocialiasta állam, a szovjet állam és világrendszer.

  II.VH. a/ A szovjet állam megerősödése (szívesen nevezték világrendszernek: jól jött) és kétségtelen győzelme a nácizmus felett, főleg gazdaságilag arra ösztökélte az addig időleg még vele szövetséges imperialista nagyhatalmakat, hogy a háború után új ellenséget kreáljanak a SzU-ból és megindítsák az ún. hidegháború korszakát. Így összefogva volt (tőkés) ellenségeikkel, hozták össze a mai globalitást is.
  ….b/ 1990.körül a HH. okafogyottá válásával, a hadipari-gazdasági komplexumnak új ellenség után kellett, kell néznie. Ezt naponta megtapasztalhatja mindaz, akit érdekel a történelem.
  ÉS bár a volt SzU immáron szintén tőkés állam, mostmár nacionalista felhangokkal nem győzik ugyanúgy szapulni Az Oroszokat, mint annak előtte Szovjet Oroszországgal 70 évig tették…

  Üdv: Đ

  .

  Aj. irodalom: Oliver Stone: Amerika elhallgatott történelme
  (You Tube kitűnő dokufilmen is!)

 • Kedves Gabriel! 11:08

  És az mind, semmi (ti.Auróra abszolúte igaz bejegyzése), hanem képzelj el egy 1-2-ezres létszámú tornyos falucskát egy fidSS polgármesterrel, odalenn az’sten háta megetti al- vagy felvégen… Ha mondjuk ottan lakol, ez utóbbi mindenható fiataldemokrata kiskiráll aztat is tuggya rullad, hogy te kivel is tartod a kapcsolatot, mikor s hol, kivel telelefonoztál a legutóbb, azt meg méginkább, hogy kire szavaztál… E társadalmi hol-állásod dönti el az állásod, nemcsak azt, hogy jut é néked “közmunka”, mert ha nem, hát mehetsz máshová keresni… – a lehetetlent. Ugyanezt a gyárilag beépített fenyegetettséget most szorozd meg a családtagjaid számával, aztán írd meg, írjátok meg aneved és címed, valaimint E-mail címed a KMH-ban – mutatkozzatok be, több már nem is kell, hogy végül földönfutót csnyájjon belülled a legfőbb főddesúr* helyi vazallusa…
  ÉS EZ NEM VICC, EZ MADE IN HUNGARY.

  .

  *Legfőbb földesúr: a Királl

  .

 • Dubois
  2018 szeptember 4
  3:45 de.

  Szocialista propaganda alatt azt értem, hogy a Párt által előírt jelszavak az előző rendszerben.

  Ezt olyanok szeretik itt hajtogatni, akik most harcos liberálisnak tartják magukat. De ha véletlen kritizálja valaki a lózungjaikat, akkor szeretnek áldozatnak látszani, és hajtogatják, hogy őket “lekomcsizták”!
  Ettől különbözik, aki hű maradt kommunista elveihez vagy ismeri a marxizmus alaptételeit. Az ismert alaptételek alapján van egy világnézete, amit lehet bírálni vagy elfogadni.

  Tehát ha valaki pl. az absztrakt festészetet a Párt ’50-es évekbeli határozata alapján bírálja (ti. Révai József tiltottnak minősítette ezt a művészetet, miközben ilyenekkel volt tele a lakása), az ugye jelszavakat hangoztat, miközben már teljesen más világban élünk.

 • Belzebub
  2018 augusztus 31
  8:09 de.

  Az, hogy a TEK látja a nevünket és címünket, az egy dolog. De hogy az ember önként megadja az adatait, hogy aztán unatkozó izraeli nyugdíjasok ráolvashassanak (átkokat), az már kicsit sok.

  Úgyis kinyomozzák az adatainkat, hogy aztán konkrétan “ráimádkozzanak” ugyanabban az időpontban, de ez már az ő bajuk. Régebben itt szervezték ezeket az “imaláncokat”, akik most nagyon haragban vannak egymással, de aztán ezek a kommentek is moderálás alá kerültek, ha jól sejtem.
  Én csakis ezen okból nem adom meg a saját nevem, képem, honlapom. Plusz a kedvenc liberális kommentelők miatt, akik bárkit, bármit képesek bemocskolni, lerántani a sárba.
  Az ellenségeimmel magam is elbánok, de a barátoktól csak a Jóisten szabadíthatna meg! (Ezt az itteni politikai szekértáborokra értem.)

 • ˙

  Figyelő! 1:25

  Azt írja, hogy a “marxizmus megbukott az egész világon, talán [csak] Kínában akarnak valami hasonlót… ” mely hatalmas profitot hoz nekik…” lehet hogy csak az államnak, de semmit az egyéni munkásnak…”.
  Aztán nagybölcsen így folytatja [kicsit megmagyarosítva]:
  “A kapitalizmus viszont abban különbözik [ettől], hogy az egyéni munkás vagy alkotó részesül a . s a j á t . é r d e m e i . s z e r i n t . előbbre a karrierjén…”

  Tisztázzuk, “minden áru értékét az abban megtestesülő [rögzült] emberi munka határozza meg. Az egyedi érték a piaci – kereslet, kínálat – viszonyoknak megfelelően eltérülhet, de nagyátlagban az azonos minőségű muka mindig egyezőséget mutat, mégpedig a GDP [bruttó hazai termék] össztömegében.

  Először is megjegyezném, hogy Kína már régen sem nem szocializmus,sem pedig kommunizmus. Kína egyszerűen szólva is egy államkapitalista gazdasági rendszer, ahol ugyancsak a tőke [das Kapital] logikája szerint történik minden olyannyira, hogy gyártásszervezéstől a bankrendszerig a külföldi megrendelő diktál mindent, a munkás [-osztály] a megtermelt áru értékének a helyi [kínai munkaerőár!] világpiaci minimumából részesül. Csakhogy éppenséggel nem a marxista, hanem a kapitalista logika szerint részesedik az áru értékéből, mégpedig mindig azt a l á t s z a t o t . keltve [mint azt bárhol világon teszi], hogy a munkás . a . m u n k á j a . é r t é k é t . kapta meg. Ami csak annyit jelent, hogy az adott munkerőáru helyi piaci értékét és semmiképp a világpiacit. Tudniillik ha annyit kéne fizetnie érte [nevezzük világpiaci árnak], mint mondjuk a drágább amerikai munkásnak, akkor hülye lenne a “befektető” a . m u n k a e r ő á r u t . a messzi Kínából importálni.
  Nem véletlenül hangoztatta Trump elnök éppen a legelső beszédében, hogy a hazai munkanélküliség megállítása érdekében minden erővel akadályt gördít a munkaerő importja elé, ami legkevésbé szólt a latin bevándorlásról, mint sokkal inkább az azoknál jelentősen nagyobb volument termelő kínai összeszerelő kulikról… Egyébként – azt hiszem még Obama alatt – volt kínában egy hatalmas gyárbezárási válság, amikor percek alatt munkások milliói kerültek utcára, anélkül, hogy előre szólt volna nekik valaki a veszélyről…

  Ez is kapitalizmus! Méghozzá a “javából”.
  Mert ugyan miért is importálna bárki is az idegen munkaerőt, és miért is részesíti hátrányban a helyieket, akkor amikor ennyire akarja a helyi “munkás vagy alkotó saját érdemeit”, mint azt magabiztosan Figyelő 1:25-kor tényként állítja ?

  .

 • A mukabér:
  a munkaerő ára
  [és nem feltétlen az értéke].

 • Figyelő!

  A kapitalizmus csak annyiban munkás- v. alkotó centrikus, amennyiben a [belföldi, v. külföldi] társadalmak eme sokasága állítja elő a profitot termő javakat, termékeket. DE, hogy a profit nagysága mekkora lesz, az elsősorban attól függ, hogy a munkaadó [tőkés] mennyit képes lefaragni a költségekből, mint pl. a mukabérből, azaz a munkaerő árából… A munkaerő értékének és árának [azaz a kialkudott összegének {a kifizetett munkabérnek}] a
  . h á n y a d o s a = k i z s á k m á n y o l á s i . r á t a

  .

 • Rodeo11
  2018 szeptember 4
  5:31 du.

  Ne terejjé.
  A második soromat lehagytad.
  Hogy egyetértettem a célok céljaival is.

  Amugy meg túlsokat akarsz…választ..hehehe

 • Lalika
  2018 szeptember 2
  5:47 de.

  Te már megint itt osztad az észt?
  Peg már hogy örültünk hogy elevett innen a fene tégedet.
  Nézzétak már hogy pattog a kis Lalyboy.Jótanácsokat ad.DDDDD

 • Dubois:

  Hát lehet.
  Mindenesetre én inkább az amerikai életformát választanám mint a megélhetés többi alternatíváját.
  (Orosz, kínai,zimbabwei, stb..)

  Sajnos utóbbi 10 évben mintha az Amerikai Életforma is kezdene errodálódni.

  De leszarom.
  Amíg még élek addig kitart, a többi meg nem érdekel.
  Úgysem tudom megváltani a Világot, majd a Világ elboldogul valahogyan nélkülem ha eljön annak az ideje.

 • gabriel
  2018 szeptember 4
  11:43 du.

  hogy mennyi újdonság van a világban… és ezt mind most? és te? nahát…meg vagyok lepve… még a csecsen sem.-..na és ez a szíriai izé…hát szóval mit ne mongyak… forrásaid …na azok vannak…

  most még a Nelson Mandela ról kellene kiderítened valami borzalmat és akkor a kör be is zárul

  kkk

 • gabriel
  2018 szeptember 4
  11:43 du.

  folyt köv itt és most:
  nyugoggy le és kérjél tanácsot @geyza tól és ha már ő sem, akkó’ @gabriel től

  magam részéről a mekkekekekéjn temetési maceráján látott képek alapján semmilyen izében (igaz addig sem de ez azután) nem hiszek ahol demokraták és konzik egymást ölelgetve és szép női hátsófeleket (na ugye a szép fekete miniszoknya amiből kilóg az afrik az is tipikus temetési egyenruha) bámúlva együvé kerültek az mindent leleplez mekkora kabaré is az egész… és a gyalogok taszajtgatása a sakktáblán egyre kiesebb tájakra ahol még a szagát sem…, csak amit mutatni akarnak neki és ahogy a GWbush cukorkát csúsztat az obamáné kiskacsójába és sokáig szorongattya na az mindenről szól

  most itt másik “oszlopban” @gabriel kiderítette, hogy mindenki aki nem kapitalpista az csakis gonosz sikkasztó lehet, meg egyébként is alapvetően gonoszak mert annak születtek a Rioi favellákban, amit ők maguk hoztak létre… szóval meg vagyok most nevelve lehet hogy még marad néhány évtizedem, hogy felnőjek ehhez addig is mókás perceket és vidámságot meg sok finomságot és feledd a bút

  addig is javaslom újratanulmányozásra Marx műveit valamint szállj bele a vitába! a vita tárgya milyen foglalkozása is lehetett Istennek
  az orvos aszongya csakis orvos lehetett mert életet adott, a mérnök aszongya, hogy csakis mérnök lehetett mert létrehozta a világot a közgazdász beleszól, hogy csakis közgazdász lehetett mert különben ki teremtette volna a Káoszt

  másik kérdésem csakis neked (egészen fel vagyok….va az írottyaidtól)

  milyen szerepet osztasz te asszádnak, gaddafy nak, szaddam husszeinnek, javszer arafat nak, netán yahoo nak, hugo chavez nek, és a volt panamai elnökről aki most futkosón van

  még legyezem magam olvasatod után

  az ok és az okozat viszonyáról -ugye- hallottál már? na ennek tükerében hogyan is néz ki mindaz, hogy …ja és Pinochet az a drága embör… a maiakról ne is mint tonyblair, theresamay, margarettecserronaldrégentép…szóval ők a benefaktorok amikor extrapolálják őket?

  légyszíves segíccs és magyarázzál nekem, olyan kiürültnek érzem magam pearlharbour és a 911 után (kuncog és elfordúl)

  várom nagyrabecsült… és ide azt gondolsz amit akarsz

 • Geyza
  2018 szeptember 5
  9:00 de.

  kösz, sikerült lelepleztetnem önmagadat… most kerget a röhögés… de skecher be bújok és elsétálok
  hahahahahahaha

  minő izé, méghogy válasz?

 • Rodeio!

  Én nem osztok senkinek semmilyen szerepet.
  Nem nézek “fel” senkire, mivel bárki más ha humano, akkor egyenlőnek kell hogy tartson úgy ahogy engem, mint téged is!

  Én ifjabb koromban már rég túl voltam az ilyenfajta pelyhesálluak féle felosztásokon.
  Hogy pszichopata örültekkel azonosítsak egy-egy társadalmat.

  Olyanokkal, akik nagyon ügyesek azon téren, hogy meglovagoljanak egy éppen aktuális deficites közhangulatot, az élére “álljanak” a mozgalomnak – KIKIÁLTVA AZT VALAMIFÉLE IDEOLÓGIAI MEGVÁLTÓ MOZGALOMNAK – MAGUKAT A MEGVÁLTÓKNAK – ÉS EZZEL KÁOSZBA DÖNTSÉK AZ ADOTT TÁRSADALMI-ÁLLAMI ALAKULATOT.

  Persze a valódi cél (a végső) az uralom (hatalom)

  Valszinu, hogy nemcsak, hogy sokmindent a “magam bőrén” való megtapasztalás miatt, hanem mert végigrágtam magam a Filók irományain is.
  Még Lukácson, ami kicsit “nehezebb” mint Marx irományai. De a másik oldalakon is.
  Hitlertöl Adam Smith-ig, Koutler és társai irományai a kapitalizmusról.

  Kinaiak, iniaik, Konfuciost is végigböngésztem. A görög elmélkedőkről ne is beszeljünk.

  Ne hagyjuk ki Kantot se – akinél csak az szenved többet a világból aki olvassa. Aki kisement a házából.

  Nyilván beletartoznak ebbe a körbe a “nagy” vallásalapítók írományai, vagy a róluk fennmaradt lejegyzések.

  Barátom, tettem mindezt mert valóságosan gondoltam keresgélni az u.n. “harmadik utat” ami persze a sokadik út lenne igazából.

  Főlégmente az tudhassa, aki mindezeket végigbogarazta.

  Birodalmak, városok, városállamok vagy bármily közösségek története, az hogy hogyan szervezték meg a “sociedadiukat” mind beletartozik ebbe a körbe.

  Sajnálom, nagyon a kezdeteken tartasz még. Még sok fázison kell átmenned, hogy megértsd. Vagy szemtelenül fiatal vagy.
  Akkor meg egy autodidakta felpiszkáló.
  Ok.
  Ez tetszik.

 • Rodeio

  Ja, akkor megválaszolom a kérdésedet.

  A negyedik – az ügyvéd – mert ki formálta volna “renddé” a káoszt?

 • Rodeo ne bulvárosodj el.
  Ezekkel a nagy leleplezésekkel.

 • gabriel
  2018 szeptember 5
  1:20 du.

  juszt sem árulom el a koromat! mindazokat amiket te én is átrágtam

  mindezek után nagyon csodálkozok azon, hogy benneélve kevésbé látod a rendszer valóságát mint az aki kívülről szemléli, mint aki a varázsgömböt forgattya az ujjain…

  a magam tapasztalata az, hogy az alkotó munkát és a humanitást (mármint egy viselkedési mószert) bárhol istenítik és nagyon (úgy tűnik a ritka holló kékes fehér zöld pettyekkel)

  bárhol jártomban teoretikailag -néha majdnem- gyakorlatilag is a vállukra emeltek… és erre nagyon büszke maradok… nincs kivétel!

  a sok “lelkizés” el kell hogy vezessen bennünket oda, hogy emberi értékként határozzuk meg a negatív társadalmi tendenciákat is (a pozitívakat is) azaz a csoportot (réteget bárminek oktrojálod) érdekei mellett az előbbi kategóriák léte vagy hiátusa rakja össze

  ezért átkozom a gonoszokat és sokkal kevésbé a tudatlanokat a naivakat, ugye mert igaz Dante Alighieri mondása

  minden pokolba vezető út jószándékkal van kövezve és ezt még tovább kell finomítani

  nem kaptad el a keserű humort a Pearl Harbour=911 bedobásommal pedig jó lett volna… és a theresamay mai parlamenti bejelentése miszerint megtaláltak 2 orosz tettest a skripál ügyben,…. hány hónap is telt el a besikoltás óta? jaaaa, hogy a múltat átfesteni drágább és bonyolultabb, mint a jelent

  kkk

  az ügyvédekről nem mondanám ugyanazt

 • Rodeio

  csak mégegy:

  2002-ben amikor az ámokfutó parazita lulát rettenetesen nagy ovációk között a megvezetett birka nép elnökké avanzsálta, beleremegtem.

  Onnantól tudtam, hogy a brazilok, és magukkal rántva egész latinamerikát, megint “visszatáncoltak” néhány évtizedet a szegénységbe, az analfabetizmusba.
  Nem beszélve az emberi értékrendekről, a rasszizmus, a sovinizmus újra-gerjesztéséről. Fogalmad sincs, hogy mi van latinamerikában.

  Akkor a brazilok nem fogták még fel, hogy az mivel járt, ma sokan érzik.

  Ma a többsége megtapasztalta a bőrén.

  Csakhogy, ezzel a gyereket kiöntik a fürdővízzel megint, mert hasonlóan a mélymagyar hungaristákhoz a kommunizmus számlájára írják – és mit választanak?
  A kapitalizmus kéngözösmocsarába való visszasüllyedést!

  Akik a népeket ideológiák mentén meg akarják osztani, azok csakis mindig egy saját egyéni érdek mellett vannak elkötelezve, mégpedig:

  A saját zseb!

  Hogy te szerinted a zsidóknál van a pénz? Ezért a zsidókat kell bűnbakká tenni? Barátom, néhányan a zsidók csak kiszolgálják ezt az irányzatot.

  A legnagyobb butaság csak a pénzben látni a hatalmat.

  Mások jogfosztásához nem kell pénz.

  Az csak egy formája – az a kapitalista formája mindössze – a jogfosztásnak.

  Ezenkívül még sok-sok formája létezik.

 • gabriel
  2018 szeptember 5
  1:20 du.

  még valamit (nem tudván mennyire vagy otthonos a témában)

  Leontyne Price Europa ban kellett, hogy naggyá váljon a La Scala Wiener Staatsoper (Karajan mint mindkettő igazgatója)
  majd Jessey Norman aki az NDK ban Kurt Masur irányításával vált azzá amiként ma a süsüék visszareklamálják őket, (Masur a MET egyik vezető karmestere lett, a kedvenc James Levine mellett aki később beteggé vált és most Yannick Nézet-Séguin lett a követője) pedig szóhoz sem engedték őket jutni (szó szerint) elszöktek!

  és az a karajan aki “halálos ágyához” még egy sohavisszanemtérőt akart meghívta Jessey Norman t aki Isolda zárójelenetét adta elő úgy ahogy Karajan valaha meg tudta volna álmodni

  mindezt ahhoz, hogy van ám gonoszság a világban és a butasággal kart karba öltve miket eredményez

  és ez csak egy arról a területről beszélve amit -úgy hiszem- majdnem ismerek… mélyen

  és akkor hol a többi?

 • gabriel
  2018 szeptember 5
  1:59 du.
  latinamerika egy olyan “bolygó” amely mindig beveszi az ügyeletes maszlagot…amúgy igazándibúúúúúúúúl még sohasem volt nekik jó, de voltak “jobb” időszakok, és ugye a lét meghatározza a tudatot bár a lét elég nehéz mexerezni és pláne jól fialtatni…magam részéről a hit szerepét látom ebben (is) arrafelé az egyed valahogy genetikusan magában horgya a hit szükségességét és annak megoldó varázsát ami persze a legócskább kábítószer annál már csak a kalapács rosszabb (tudod a durva viccet a bolond ott áll a favágó tőke előtt és kurvára gyapálja a…át egy kalapáccsal és a normális megkérdezi mit csinál? hát kiverem… de mikor élvezel? mikor melléütök

  na valahogy ez így műxik a vallások és hitek kapcsán is és ezért egy sajátos (geek?) jelenség a manapság honos római pápa is

  nincs ennek megoldása de sokan nagyon jól kihasználják lásd amit leírtál és colombia++++ egy sajátos beltenyészet és érdekes módon ezzel együtt és ennek ellenére arrafelé (bizonyos egyedek) még boldogok is lehetnek, benne van a levegőben meg a virágillatokban és sok minden másban

  és ezért útálom azokat akik pont ezt a particularitását akarják szétverni mert … ismert a globálosításiharcikecske egységes rabszologa egyforma gyalogok a sakktáblán… igaz a sakktáblán a király is egységes: “egységsugarú király” most olvastam, hogy Apple nagy kopasz halottja kényszerítette a léánygyermekét hogy végignézze szexelését a nevelőannyával (még képen is gusztustalan az ürge csak úgy álldogálva, de abban a delejes állapotában…hát az már Freudian)

  kkk

 • Geyza
  2018 szeptember 5
  1:50 du.

  La hija de Steve Jobs afirma que su padre la obligaba a ver sus escenas sexuales con su madrastra
  Además, Lisa ha contado que en su lecho de muerte Jobs le dijo que olía a inodoro.

  konteó a 12. hatványon>>>
  ezen kívül még rátaláltak a két gonoszoroszra akik beskripálozták nagybritanniát (mióta keresték őket és most…)

  valamint közeledik 911 ünnepe iraq és lybia hogyan ünnepli

  hahahahahaha
  vulgármarxismus

 • Rodeio

  Hát ez az! (szept.o5. 2:43 du)

  Én csak szimpla mezei műkedvelő vagyok zene terén, az utóbbi években már igazán távol a zenei élettől, de néha még mint ahogy a mozdony füstje, úgy az operaház fantomja is “megcsap”
  Az Akadémián csak tenort próbáltam imitálni a kórusban – Psalmus Hungaricus.

  A gyerekeim már inkább a mai zenei világban élnek, de a lányom például egy itteni helyi városban “történelmet irt” mint az első operaelőadás a színház történetében, az Orfeusban próbálgatta hangját.

  A fentiek megvalósulási lehetőségei nem függnek politikai ideológiáktól!

  És csak azért írtam az előbbieket ilyen gyermetegen ide le, hogy értsd, nem “ex-katedra” ugatok bele, hanem átérzem amit mondok.
  Te nyilván – mint kitetszik – profibb vagy, így tudhatod, hogy:

  A szellemi alkotók, szereplök felett a politikai hatalmasoknak pontosan hogy nincs kontrollja!
  Ezért csak “módjával szeretik az alkotókat”!

  Mindig is így volt! Akár már Sumériában is!

  Vagy éppen a hatalom képviselője irodalmi, vagy zenei babérokban is megakarta mutogatni magát!

  Lásd Gilgames! Vagy Néró, Salamon király…

  Próbáld hát megérteni, hogy egyes hatalmi babérokra törekvő egyéneknek a hatalom azt jelenti hogy önmagukat “megmutatni”

  Ennek mi köze az adott állami, társadalmi formációval?
  Hacsak nem, hogy nyilván a benne élők nem tudnak kiszakadni az adott kulturális környezetből.

  Ezért nem lehet semmiképpen egy-egy országot, népet – vagy valami hasonló formációt – az aktuális politikai, gazdasági dominánsain keresztül ítélgetni!

  Ezt pont te nem teheted, aki “fertőzött” vagy kultúrával.

  Hazai vonatkozásban a “mélymagyarság” az ilyen állapot, de nem más ez sem amcsi, sem cseh, lengyel, német, angol, francia vagy bármi más szinten.

  MÉLYSÉG – AZ ADOTT NEMZET, VAGY CSOPORTOSULÁS SZELLEMI, KULTURÁLIS MÉLYSÉGE – A KÚT FENEKE, AHOVÁ A NAP MÁR CSAK ÚGY SÜTNE BE, HA ÉPPEN A DELELŐPONTJÁN A MERIDIÁNON LENNE!
  VANNAK RÉSZEI A FÖLDNEK, AHOL AZ ÉV EGY NAPJÁN EGYSZER ELŐFORDUL EZ IS.

 • gabriel
  2018 szeptember 5
  6:21 du.

  ez jó: a politikának nincs valós beleszólása a kultúra ágazataiba…de! de akar és minél silányabb az egyén (lásd krump lee, vitya, és akkor marad még a nagyon régi és Maecenas nevéhez tapadt…) annál inkább magamutogatásra használja: igenám de “őt” nézni ki megy el? mert én -ugye- sohasem!

  a tudomány és a művészet az utolsó bevehetetlen erőd a senkiháziak számára, bár örökké próbálkoznak

  anno egy nagyon kedves és bölcs tanárom (irodalmat tanított) mondta: legyen bátorságod bármilyen könyvet becsukni! és én ezt akkor már alkalmaztam de nem csak könyvekre hanem másra is

  amikor a Operaházban a mű persziflázsa kerül a nagyérdemű elé akkor volt merszem a szünetben kisétálni és körülnézni majd elmenni sörözni “ehelyett” mert “a” művet én ismerem de a művész kizárólagos feladata (a magyar előadóművész szó nem pontos) interpretáció na az igen, ha ez nem jön létre akkor minek az egész (most jó most ne mozogj az ismételt “dolgok” variációinak végtelenségére utal…) egy kis nyüzge lobogó szőke hajú Guidon Krémer kiállt az Erkel színpadára egyedül és JS Bach Partitákat interpretált… ha lett volna késem beleállt volna a visszafogott lélegzetekbe… máskor ugyanott csak a baloldali oldalerkélyre sikerült jegyet kapnom de Dietrich Fischer Dieskau (JSBach egyenesági leszármazottja) és Szvjatoszláv Richter Hugo Wolff -ot interpretáltak hát ott meg az a közönség volt jelen aki ismerte a dalszövegeket eredetiben és a dalokat is “csak” ebben az interpretációban még nem…

  én ezért áldom Aczél György TTT irányelveit, mert az lehetővé tette annak megismerését amit Révai annó tiltott mialatt személyesen nagyrabecsűlte mert kiskorúnak tartotta a nagyérdemüt, pedig sohasem nő fel ha nem hagyjuk megismerni “a” művet… a latin szó mindent elmond erről: “eis” mint a mise offertorio ja

  íme lásd felajánlom…
  és akkor megszülethet az amit nekem nagyon kevesen hisznek el (nem érdekel én ebben kő következetes maradtam) én nem tudom elviselni az olcsóságot az ürességet és a csepürágást

  a Bilicsi bohóc nagy volt de sokan mások megnézésre alkalmatlanok

  és ez kicsúcsosodik a filmművészet kapcsán kialakított
  Antonioni Csuhraj, Visconti, Pasolini és Fellini akinek már a nézőpontjával is érdemes vitázni de ő a commedia del arte alapján indul neki és adja a csodákat, mer hozzáférhető lenni
  de nem szabad elfeledni a nehezen emészthető dolgokat

  ugye Lukács mondta:

  az igaz művészet kimeríthetetlen

  és a sekélyes senkiháziak a giccs és a semmi körüljárása felmutatásával odáig fajulnak, hogy én lapozok… és pl a már régóta mai celebkultusz és a hozzátapadt feneketlen üresség engem eltaszított magától és ma már kattintok mikor feltűnik egy darabja számomra ezek az útszélen heverő száraz kutyaszarra emlékek tehát…nem igen aggódok létük miatt csak azok miatt akinek ez jelent valamit

  kkk

 • gabriel
  2018 szeptember 5
  6:21 du.

  Geyza
  2018 szeptember 5
  1:50 du.

  (geyzának külön: a cél céljának célja amely célba lett véve és még célozzák de céltalanul!)

  elkapták a képét -6 hónappal az akció után- annak a két magasról küldött orosz mérgeseknek ugyanabban a pillanatban ugyanazon a helyen két különböző személy: az egyik Gipsz Jóska, a másik Recsegő Rezső
  de ha Kún Bélát írok és Vladimir Iljics Lenin t akkor sem tévedek sokat, a british kémek nagyon dús fantáziával bírnak, illetve ezek megfelelője, lehet Kacsak Robika és Kecske Béla is hahahahahaha és már -a kémek és a rendőrök nem- de a theresamay már tudhassa és el is mondta, hogy a kreml kű’tte a gonoszokat és az mégis tűrhetetlen, hogy POLITIKAILAG A LEGMEGFELELŐBB PILLANATBAN TALÁLTÁK MEG A KÉPEKET, a palikat nem mert azok már légneművé váltak mint Paganini szelleme és éppen ezért azt lehet róluk mondani ami a politikai pillanatban legmegfelelőbb

  a méreg amitől a nőci megkrepált az egy L’Oreal nylon zacskóban egy charity izégyűjtőben volt és a csaj 3 hónappal a “betétel” után vette ki -az egy olyan bedobálós útszéli izé nagy nylonzacsekból amelybe minden más izét bele lehet dobálni hátha valaki még- … és a csajnak pont erre volt szüksége és pont be is fútta magát vele mert illatos akart lenni
  …. kac kac konteó a 14. hatványon

  Today, in a politically convenient moment, the British government released new information about the poisoning of the British spy Sergej Skripal, his daughter, and three other persons. It claims to have identified two men with Russian passports who arrived in London from Moscow on March 2, went to Salisbury on March 3 on a ‘reconnaissance’ trip, came back to Salisbury on March 4 to put Novichok poison on the doorknob of Skripal’s home and flew back from London to Moscow on the same day.

  The names of the men were given as Alexander Petrov and Ruslan Boshirov which are Russian language equivalents of Joe Smith and Sam Jones. These names are likely false.

  LOL

 • Geyza,arany haverom! (szeptember, és éppen 9:11 🙁 – a francba!)

  Írod, hogy nékem; “és sajnos az utóbbi 10 évben mintha az amaerikai életforma is kezdene erodálódni…” Ezek szerint akkor a gazdasági rendszer javuló mégis tendenciát mutat… 😀
  Mert tudomásul kell venni, hogy az ún. amerikai . é l e t f o r m a . valójában az ottani államnak a világban betöltött burkolt gyarmati (valójában tényleg az) vezérszerepének köszönhető, mely előnyök bizony a tőkéből, mint manna-cseppek l e – l e c s ö p ö g n e k . még a legegyszerűbb jenki munkásember tányérjára is… – Hozzáteszem, persze más népek ill. munkások kárára.
  Javaslom, vedd le a látványos eredményekből az állami megrendelések hadi szállítók vonatkozásait, a szuper drónoktól az utsó’ bakancsszögig… Mi lenne, ha ezek a tételek nem lennének benne? Nemcsak a statisztikában, hanem a mindennapi élet prosperitásában. Asszem’ úgy már minden a kártyavár szindróma jeleit produkálná. Alighanem Te is abban a bizonyos említett erózióban ezt a hamisan ragyogó, lopakodó varázslatot kapisgálod fölfedezni…
  Az pedig Geyzukám a legtermészetesebb, hogy te is, mint bárki más magánember inkább választanád Amerikát a félig-meddig gyarmatként kezelt – legalábbis gazdasági pórázon tartott – Kína, vagy Zimbabve helyett. Mert hát kijafene akar önként gazdasági kalodában élni. Senki. Azok se a jószántukból, hanem egyfajta kényszer függőségből vannak benne… De pl. Kína már elindult a fejlett kapitalizmus irányába, sőt… Asszongyák, hogy az USA dollárban(!) már jelentős milliárdokkal, nem csupán szállítási deficit terén van eladósodva Kína felé… Hova vezet ez ?
  – Oroszország pedig a tipikus bűnbak szerepében – akit már földrajzi méretei miatt sem lehet csak úgy kolonializálni, legfeljebb megintcsak belkényszeríteni egy fölösleges hadigazdálkodásba. Életmód szempontjából tehát már szóra sem érdemes. Amikor persze ő gyarmatosít, az bezzeg jó ürügy a nyugati katonai-gazdasági komplexum kezében a további fegyverkezési verseny fokozása érdekében törököt kiáltani és hisztériát kelteni az infó-piacon. Megéri. Annyi azonban tény, hogy ma már “az oroszok” is a kapitalista fejlődés útját járják, annak minden “előnyével” sallangjával együtt, ami jelentheti tőkés vállaltok sokasodásával együtt az ottani szoldateszka megerősödését is.
  Mostmár tehát nem “két világrendszer” harcának, hanem megintcsak tőkés hatalmak gazdasági rivalizálásának lehetünk tanúi…

  Üdv’ Đ

 • JAV

  írod “hogy nékem” helyett: írod nékem, hogy

 • Geyza

  Kínáról még csak annyit, hogy figyeld a kínai turizmust.
  Ma már több a kínai túrista, mint a japán. Talán ez is mutat valamit a fejlődésből és az éledmód változásából.

  Đ

 • Helyesbités
  2018 szeptember 5 6:21 du. kelt bejegyzésemhez

  Kihagytam az utolsó mondatban a “KÉTSZER” szót.
  Úgy szántam írni, hogy “egyszer-kétszer előfordul ez is”

  Bár amit jellemezni akartam vele, azon nem változtat, vagyis értelmezhető marad, de helytelen, mivel a térítők közötti “vándorlása során” évente a nap kétszer van a meridiánon az adott helyen, és csak magukon a terítőkön egyszer.
  Csillagászatilag nyilván így helyes.

 • Dubois
  2018 szeptember 6
  5:40 de.

  szent krumpliföld! és mibe’ fogadunk, hogy a geyza nem válaszol vagy ha igen az pirézül lesz? lakónikusan: pl.: beesik az eső mert nincsen ernyő nincsen kas vagy valami hasonszőrű geyzatudományosdelej

  hahahaha
  megvárjuk?

 • gabriel
  2018 szeptember 6
  8:51 de.

  nálunk otthon bizonyosan nem lenne igazad sem egyszer sem kétszer mert a kúton csodaszép piros cserepes tető volt fehérre meszelt cementtel és a káva meg egy nagyon klassz faajtóval le is volt riglizve, hogy a víz nehogy nehogy kimásszon

  mindez etimológiailag és astromiailag is igaz a gastronómiáról már nem vagyok ilyen bizonyos

  kkk

  te el tudod képzelni azt, hogy két különböző személy ugyanabban a másodpercben ugyanazon a helyen legyen a Gatwick airport repülőgépbe vezető “alagútjában” és sem előttük sem utánuk senki sem megy azaz valami magángéppel mentek csakis nekik volt kibérelve… mert én még olyat nem tapasztaltam, hogy ama csatornán egy valaki tök magányosan battyog se előtte se utána senki

  kkkkimádom a british humort és a L’Orealt összekeverte a Maca a Nóvi Csókkal és beszórta magát vele miután a szemétből (bedobálós kuka a szegényeknek hátha meg tudja…ni) légmentesen lezárt zacsekból kinyitva és illatosította magát vele mert a szórótubus az igazán L’Oreal feliratú volt de már…azóta röhögök… és a theresamay nem is röhögi el magát amikor felolvassa, a kanadai teve meg ismétli rémült pofával, hogy minő borzalmak ott britanniában és együttérzésünk meg minden és a gonosz mérges oroszok…nahát hogy mik vagynak

  a fizika törvényei az meg smafu vagy erre érvényes a Heisenberg tétel?
  kkk

  valahol itt nyugszik…

 • Dubois
  2018 szeptember 6
  5:46 de.

  Így igaz.
  Oszt hozzák magukkal a sok óccó szart.

 • Rodeio!

  hogy még egy kicsit “közelebb jussunk” a témához:

  megismétlem ahogy én írtam:

  “””A szellemi alkotók, szereplök felett a politikai hatalmasoknak pontosan hogy nincs kontrollja!
  Ezért csak “módjával szeretik az alkotókat”!”””

  Te meg úgy értetted, hogy:

  “””‘ez jó: a politikának nincs valós beleszólása a kultúra ágazataiba…”””

  pontosan, hogy nem így értettem!
  Hiszen a politika az “ideológia harc” része, ami kvázi egyet jelent a kultúrák párharcával!!!

  Legyen az bármilyen “SZÍNEZETŰ”

  AZ ALKOTÓK ÉS AZ INTERPRETÁLÓK azok személyek!

  Akiket a hatalmi politika “nem szeret” vagy csak annyiban amennyiben az érdekeit szolgálja.

  Vagy ha maga is “culto” mint Hitler volt például, azokat preferálja, ami az ö kultúrvilága.

  Operában Wágnert, építészetben a klasszikus stílust. Maga is festett, festő akart lenni, de nem vették fel. Ezért hiába volt Bécs a szíve városa, meggyűlölte.

  Szerinte a zsidók dominálták! Nem szerette a Bauhaust, mert az zsidó!

  Ekkor és ettől kezdte gyűlölni a zsidókat!

  A “kulturálatlanságuk” miatt lenézte Horthyt, Mossulinit!

  Berlin városrendezési terveit szinte ö rajzolta, benne az új operaházat, kulturális központokat.
  Bécstől átakart vinni mindent Berlinbe!

  Ezekről itt a mély-magyaroktól nem hallasz semmit, de nem is beszélhetnek erről, hisz úgyse “szenvedik” 🙂 🙂 🙂

 • Rodeio

  Ezeket a 007 “izéket” meg hagyjuk inkább, már megbeszéltük.

  Mivel természetükből ki- és befolyólag úgyis “secret departmant” az egész, lehet LOL is, meg akármi.

  Mesélhette volna a az egykori hős Münchausen Báró maga, mindegy.

  Úgysem kell ellenőrizni, nem arról szólnak.

  Sim: pode-se, mais não se deve!

 • gabriel
  2018 szeptember 6
  10:20 de.

  belefirkálok az ídézettbe:
  hogy még egy kicsit “közelebb jussunk” a témához:

  megismétlem ahogy én írtam:

  “””A szellemi alkotók, szereplök felett a politikai hatalmasoknak pontosan hogy nincs kontrollja!
  Ezért csak “módjával szeretik az alkotókat”!”””

  Te meg úgy értetted, hogy:

  “””‘ez jó: a politikának nincs valós beleszólása a kultúra ágazataiba…”””

  pontosan, hogy nem így értettem!
  Hiszen a politika az “ideológia harc” része, ami kvázi egyet jelent a kultúrák párharcával!!!

  én> nagyon érdekes felbontás a kultúrák párharca az a te meglátásod szerint egy egységes népi nemzeti kultúra, ami szvsz már nagyon régóta nem létezik de beszélünk róla azaz két nemzet harca a kultúrájuk alapján az egyetlen igazán zárt “kultúra” a zsidó maradt kivéve a diaspora, amely érdekes képet mutat, bár még mindig egységesnek látszik… az összes többit én “nem látom” még a mozlimok sem egységesek és az összes többi sem eszkimók?

  és pont ezért ez a fajta (Hitler nálad egy kapaszkodó vagy sorminta?) nemzetiesített generálszósz nem nevesíthető

  szerencsétlen Wagner-t hurcoljátok szerte szana és mindenki a saját képére akarja formálni anélkül, hogy alapvető (bázikus) ismeretei lennének a művek igaz tartalmáról… ugyanilyen alapon Beethoven-t, Bellini-t, sőt Donizetti -t is meg lehetne hurcolni és most tudatosan nem hozok fel példát mert Erkel Ferenc Hunyadi László, Bánk Bán (már Katona is) és sok minden más Móricz és Móra Karinthy, Rejtő Jenő…(csak néhány előugrott példa) a hatalom észre sem vette mit is mond a mű, pláne egy Beethoven III. szimfonia neaggyisten egy Fidélio kapcsán a sok zenei süket és kultúrálisan még süketebb szépen meg is tapsolja

  hatalmas példa erre Ránki György Pomádé király új ruhájának bemutatója ahol Rákosi (pedig az nem is volt olyan buta??? kkk) vastapsolt hozzá észre sem vette hogy Ő maga Pomádé de ez kilóg a lóláb alapon de egy JSBach orgona mű kapcsán ki merészel oktrojálni? hahahaha (kkk)

  mind Révai mind Aczél felismerték ezeket a dolgokat de kétféleképpen “álltak hozzá” és ez az inkvizíció és a többi szarházi története során másképpen jelenik meg de az meg nem állami politika hanem a katlik egyház világpolitikája és ehhez Verdi Don Carlos -a az legjobb leleplezés és akkor La Traviata ról nem is szóltam és a többi művéről sem

  ugye Verdi neve olaszul mint rövidítés zászlóvá is vált…

  csak, hogy szóljak…nincs vége
  kkk

 • gabriel
  2018 szeptember 6
  10:32 de.
  mas, que eles se fodassem, kkk

 • Rodeio!

  Hol és milyen egységes “nemzeti” kultúráról írtam én valahol is?

  Mint olyan az sehol és sohase volt

  ami volt és van azok, ha lehet ugy hívni, különféle tanok (vagy iskolák) amelyek végigszövik az egész emberiség történelmét

  Már amennyit ismerünk belölük

  Vannak eszmék, stílusok amelyek hol itt,hol amott bukkannak időnként a felszínre – hol kinában, hol athénban, hol indiában, hol perzsiában, hol egyiptomban, hol cuscóban – ahol épp bizgetik

  Mindezeknek vannak képviselőik, amelyek már viszont személyek köthetőek, és kifejezetten személyek testesítik meg!

  Hogy éppen hogyan fejezik ki, vagyis milyen eszközzel, ecsettel, lanttal, pennával – az már az akkori adott lehetöségek tárhaza, ami persze már helyfüggő.

  Vallásokat ne keverjük bele, bár nyilván részeik – valamennyire!

  De az csak “köntöse”

  Pont ezért igaz az mind amit leírsz az interpretációkról, mert – hogy keverjük bele egy kicsit a Geyza “tudományát” is – nem elég az “adó” kell a “vevő” is.

  Ha rákosi elvtársurunk, vagy Viki nagyurunk “készülékében” nincs a dekóder – mit fog mást csinálni mint tapsikol, amikor a többiek.

  Ezért mondom, ismétlem a kultúra ugyan productum, de mit se jelent “se não tem um mente e cabeça CULTA, para admirar-a”

  És ennek a kultúrának semmi köze az idegbajos “nemzeti agymenésekhez” Nyilván a szövegek megértéséhez részben kellenek nemzeti-történelmi hátterek.
  De a mondanivaló, amigo, “egyetemes” kell hogy legyen. Ha nem az, akkor kuka.

  Madách-ot portugálul, franciául ugyanúgy meg lehet érteni, mint ahogy Pablo Nerudat magyarul.
  Kobayashi Ken Ichirónak nem kellett magyarul tudnia ahhoz, hogy csodálatosan vezényeljen le egy Kodály szimfóniát!

 • gabriel
  2018 szeptember 6
  4:36 du.

  Kobayashi emlétese miatt minden meg van ….”értve”

  nincs más miről beszélni de…..azért kell

 • Rodeio

  mas vamos voltar ao pouco sobre seus idolos politicos,
  Aqui um video sobre seu idolo Maduro:

  Bocs mindenkitől de a video egy brazil riport sajnos brazilul, spanyolul van.

  Egy kis ízelítő Rodeio-nak hogy mi történik egy Venezulához közeli brazil városban. A Maduro-féle szocialista Venezuálában, aminek a létrehozásában a brazil szocialista kormányok oszlopos szerepet vállaltak. Enélkül a Hugó Chaves soha nem juthatott volna hatalomra.

 • Gabriel 1:14

  Már bocs’, hogy csak úgy belekontárkodok Rodeoval folytatott (de tényleg) magasröptű vitátokba, de nem hagyhatom szó nélkül ezt a kommentedet, ahol kf. filoszokról elmélkedvén minden konkrétabb példa nélkül egy kalap alá véve őket, egytől-egyig egyformán hatalommán’ váddal illeted őket függetlenül attól a döntő tényezőtől, hogy mely történelmi – bocsika, termelési mód – korában alkottak, mert az se mindegy. Ilyesformán és e szkeptikus nézeted jegyében mégis, éppen és micsoda véletlen – példáidból, akiket te, mint írod olvastál is – kihagyod Machiavellit és Marxot. Akik pedig a te állításodnak – ti. az egyéni hatalomvágy – pontosan a két tökéletes ellentét pólusát lettek volna hivatottak képviselni, illetve azt képviselik.

  A valóban csakis az egyénnek, szavaiddal “a hatalom és uralom” megszerzése szemszögéből filozofáló Machiavelli, a “Filó”, fejedelmek és pápák udvarában adott számtalan példát megbízóinak az elvtelen – de méginkább embertelen – politizálás válogatott módszereire. Mindezt tette-volt a közép és az újkor a gazdag despotizmus és a feltörekvő polgárság egyre növekvő hatalma határán, a kor akkor jellemző igényeinek alaposan megfelelve… Sajnos Orbanisztán védékin ma is előszeretettel alkalmazzák sötét üzelmeik hatékonyabbá tételéhez…

  Marx, a szintén “Filó”, ezzel szemben már a polgári társadalom fejlettebb fokán – tudományos munkássága (benne a másik társ-“Filó”, Engels: A természet dilaektikája, ill. a dialektikus materializmus stb.) eredményeként – jut el többekközt ahhoz a döntő tény-felismeréshez, hogy tőkéből profit csakis munkás, dolgozó kezek és alkotó fejek milliói [ma, globális szinten már milliárdjai] által létrehozott értékből születhetik, amelyet a termelőeszközök tulajdonosa, szavaiddal “a hatalom és uralom” birtokában, közbe-közbe és lassan megfelelő szociális engedményeket téve, de folyamatosan kisajátít. Jól tapintasz rá, hogy ennek a helyzetnek is a kulcsa valóban a hatalom, csakhogy nem a pl.Machiavelli-i egyéni, hanem az értéket létrehozó termelők, és alkotó milliók demokratikus hatalma, mely igazi demokrácia Marx szerint nem feltétlenül erőszakos eszközökkel, ill. forradalmi úton, hanem pl. konvergens módon, fokozatos társadalmi evolució útján is elérhető.

  Egy más lapra tartozik az, hogy a kapitalizmusnak ezen a leges- legfelső fokán a globalista termelési viszonyok közepette, ez az egyre rohamosabb folyamat, miként válhat történelemmé. Demokratikus kompromisszumok árán, avagy tőrőlmetszett machivellizmusukban a ‘birtokosok inkább választják >az adott társadalom káoszba döntésével<, mondjuk az atomfegyver igazságosságát… – Ez itt a kérdés…

  Az idő nem tényező – annak mértékét és mennyiségét Marx sem jövendölte. Tőle ugyanis abszolúte távol állt a saját, egyéni hatalom ideája. A tollán kívül nem is birtokolt mégcsak termelőeszközt sem …

  .

 • gabriel
  2018 szeptember 6
  10:03 du.

  egy “tényező” kimaradt

  anélkül meg konteo…de meghallgatom mert már régen hallottam brazil portugált és …

 • gabriel
  2018 szeptember 6
  10:03 du.

  épületes… mondtam, hogy kimaradt “csak” a lényeg… a többi rablómese de jópofa ahogy ezek a dumafrancik előadják

  kkk

 • A II. Vilaghaboru idejen, bizony sok Hos volt, akire ma mar senki sem emlekszik! Eppen igy elfeljtette mar a legtobb ember azokat, akik igenis hosok voltak , mert harcoltak a nacizmus ellen. Eppen igy , azokat is elfelejtettek foleg, akik a masik diktatura a kommunzmus dllen harcolt, vagy meghalt. Magyarorszag sajnos, mingket diktaturat megszenvedte.! Sokan, mama is az utobbit tamogatja a nagyaroknal, bar most maskepp hivjak. Csak ezt a lapot kell olvasni.
  Valtozatlanul allitom, hogy a magyaroknal soha nem volt igazi demokracia, ez mindig elkerult bennunket!
  Tehat, jobb ha errol nem nyilatkoznak.

 • C.Á!

  Örülök,hogy leírta a véleményét az utóbbi időkben többek (és az általam is..)
  felvetett problémákkal kapcsolatban!,és igyekszik véget vetni az alpári,sértegető hozzászólások megjelenésének is!Így legyen!
  Ez nagyon korrekt volt,meg az is,hogy bár több esetben törölte
  az egyébként kulturált,de esetleg más véleményen lévő hozzászólókat,(de azért nagy erőlködéssel időnként megjelent)most változás történt!
  Ha lehet kérem mindenkit figyelmeztessen a jó modorra,tisztességes vitára ,hitelességre pártszimpátiától függetlenül,ami mindenképpen a fórum javára válik!
  Köszönöm,többek nevében!

 • Geyza írja, hogy az utóbbi 10 évben mintha “az amerikai életforma kezdene erodálódni”.

  Most ebből a mondatból csak

  “az utóbbi 10 évben”-t

  kérdezném, ill. emelném ki. Azt például, hogy a Hair c. Milos Forman opusz talán nem éppen erről az erózióról tesz tanúbizonyságot, ami már önmagába véve is 40 év? S ha figyelembe veszem, hogy az eredeti s z í n p a d i rockmusical pedig 1967-ben lett bemutatva, ami a Johnsoni katonai-gazdasági komplexum, totális úthengerének a beindulását figyelembe véve 1964-től válik komoly történelmi tétellé, akkor ez azt jelenti, hogy a darab szerzői nem ma 10 éve jöttek rá a te felismerésedre, hanem már 54 évvel ez előtt. Mégpedig, hogy az amerikai életforma nagy titka bizony az egy a szoldateszka által gerjesztett örökös háborús készenlét gazdasági eredményén keresztül lecsepegő, inkább leömlő dollármilliárdok átalakulása életszínvonallá. A darab tehát már 50 éve kérdezi:

  de milyen áron ?!

  Nagyon csúnya lesz amit most mondok, de bizony a hitleri >gazdasági csoda< titka is a permanens háborús készülődésben rejlett.

 • Dubois
  2018 szeptember 8
  7:49 de.

  miben és mennyiben fogadunk, hogy @geyz áááá nem fog -erresem- reagálni… vagy ír valami lakónikus: “kilöttyent a paradicsom”, vagy “ráborult a szemfedő a furfangos nyesztyerkára”

  “és egyébként is” delej van süsü világuralom, dőljünk be minél jobban és nagy terpeszben várva, hogy “beléhatol” a “jobblét”

  RIP

 • gabriel
  2018 szeptember 6
  10:03 du.

  olvastad? aszongya a fősodratú, hogy az a gonocc asszád vissza akarja kapni az egész szíriát, és nem akar ott vendég rebelleket (amelyekről eddig -tesem- senki sem tudta megaszondani mit is jelent etimológiailag vagy polityikailag)!

  és most Idlib van!… még a “bölcs” kanadai média is bemondta, hogy ott most valami készül és nagy emberi tragődiák hacsak…

  miközben benyalnak tövig … mert nem is tudnak mást…, de olyan retorikusak

  szóval mit mondasz te most erre párizsi vagy szafaládé esetleg krinolin kapcsán amelyek lángra kaptak miközben valaki sütögette pecsenyének?

  kkk

  hogy oda ne rohannyak

 • Figyelo
  2018 szeptember 7
  12:43 du.

  a te történelmi ismeretlenséged határtalan… “csak” a a sok világháború (kezdve Agamemnonék, Dzsingisz Kánék, Szulejmánék, Napóleonék után a nvenincs első és második világháborő melyutóbbi még nem ért véget) valós okát nem ismered és fennakadsz azon a ritka hálón mely szerint gonoszok a jók folytatták és gyilkoltak érte… azaz szvsz hősökről jót vagy semmit ezért én a semmit tartom helyesnek

  hahahaha

  van még ilyened? gyűjteményes kiadványra nem is gondoltál? akkor egyben nem kellene elolvasnom és olvasatlanul a polc alá

 • Rodeókám maga csak ne beszéjjen a nevemben.

  Ha nem válaszolok valakinek annak kettő oka is lehet :

  1: baromságnak tartom amiket ír..

  2: Dubois esetében más az ok :
  tudomásul vettem a véleményét.Az enyém bizonyos tekintetben más.
  Ennyike.Kár ezen szaporítani a szót.

 • Boda Marcsi
  2018 szeptember 7
  2:26 du.

  Na idefigyelj te náci vénasszony:

  TE CSAK NE IROGASSÁL A TÖBBIEK NEVÉBEN !!!

  TE EGY SENKI VAGY ITT.

  Remélem világosan fogalmaztam és az az ostoba náci agyad megértette.

 • Geyza
  2018 szeptember 8
  10:27 de.
  üdv geyz ááááá szóval akkor melyik? a “kilöttyent a paradicsom”, vagy a másik “más”

  véleményed is van? és tényszerű ismereteid amired véleményt lehetne építeni az schmafu?

  nem beszélek senki nevében, rólad viszont igen kedves “temaga”

  olyan kezdesz lenni…na nem mondom… de gondolom

 • Geyza

  A provokátoroknak az agya az nem náluk leledzik
  Söt, akár másik városban – sok véderővel körülvéve.

  A kommunikáció ilyentájt egyirányú – jön az ukáz, oszt annyi.

  jah, a muszáj az nagy úr.

  A kütyü, amit kértem, segítesz a rodeionak nem?

  Illetve nekem, kellett volna, de most-már látom hogy irigy, úgyse küldi a kékfrankost – egyedül issza meg mind

 • Rodeio

  Hogy ott most a pálmafák alatt mik nem nőnek?
  Hogy az asszád már aszalja előre?

  Hogy is?

  como se gosta o carne “Assada”; bém suculenta ou bém passada?

 • Kedves Geyza 10:27 !

  Rodeónak írott melankólikus reakciód az én kommetemre még tovább ösztönözte az én 5:40-es, korábbi military-fantasymat egyfajta továbbgondolásra.
  Tudniillik fölvetődik a gondolat, hogy az az államgépezet, amely 1945-re (Roosevelt halála tiszteletére) döbben rá arra, hogy neki biza még jobban kék kiépítenie addig nem is vóttt katonai-gazdasági-pénzügyi komplexuma gépezetét. Szóval mégjobban mint annak előtte tette. Pl. a huzas évvekhez képöst. De miért csak akkor tette, mért nem korábban…(?) Azért, mert azokban az években nem is létezett ez az “intézmény”. Akkor még nem fejlődött ki. Mindennek megvan a maga sora…
  Leszámítva az I. VH. arzenál-beli hozadékát (v. hagyatékát) bizony alig-alig volt erre úgy direkte kiépített önkielégítő szervezete. Másrészt az említett háború mégis hozott annyit a konyhára, ti. profitot, ami aztán mégis gondolkodóba ejtette a politika csinálókat… Az első hozam-fokozó lépést aztán roosvelti New Deal tette meg, ahol állami szervezéssel – “munka a munkáéért” (és persze nyereségért) alapon – húzták ki az amerikai embereket a 29-es gazdasági válság súlyos mocsarából… Ezen belül is kellő szerepet kapott a fegyvergyártás, szállítás és a hadipari rendelésállomány amelyből, a legyártott készletekből jutott még a későbbi II.VH-s szükségletek kielégítésére is…*
  Az Amerikai Egyesült Államok a II.nagyháborúnak, ha készletekben kevésbé is, de logisztikailag jól felkészülten futott neki és mennyiségben mintaszerűen volt képes a szükséges, sőt még azon túli nagyságú arzenált kiépíteni, amely ráadásul az akkori harctéri… stb. viszonyoknak a legjobban megfelelő minőséget is biztosította. Mindez az otthon-maradt lakosság – főleg nők – állították elő a hadi gyártásra átállított gyárakban és üzemekben…
  Nem mellékes, hogy miközben a yankee fiúk (és még az ilyenkor mégiscsak megtűrt afroamerikai katona bajtátrsaik is) hősiesen ontották vérüket a kf. távoli frontokon, maga “az ország” semmiféle fizikai, háborús sérelmet egyáltalán nem szenvedett el.
  A háborútól szenvedő Föld, oldaltól függetlenül egyaránt Európa, Ázsia stb., a SzU. (utóbbi a leginkább), hadszintereivel, polgári városaival és falvaival mélyen ülő személyes és anyagi, mármár majdnem végzetes és övön aluli ütéseket kapott. Ezzel ellentétben az USA gazdasága és lakossága minden földi országot felülmúló, horribilis gazdasági és életszínvonalbeli növekedést élhetett meg, aminek köszönhetően a háborúból az USA mint . g l o b á l i s . v i l á g h a t a l o m . került ki, melyből egyenesen következhet az addig sosem látott prosperitás és az általad . a m e r i k a i . é l e t m ó d n a k, nevezett de a kialakult rendszer természetéből adódó és . s z ü g s é g s z e r ű e n . 40 évig gerjesztett permanens . h i d e g h á b o r ú . sötét árnyéka is az atombomba gomba alakú kísértetével együtt az egész Globus horizontján…

  .

  * Színtiszta takarékossági meggondolásból 😀 , többekközt a megmarad II.VH-ús fegyverkélszletek óriási sokaságát – $ százmilliárdokat – használta fel az USA az általa kiprovokált és évekig elhúzott vietnami háborúban is…

  Üdvözl :-Đ

 • gabriel
  2018 szeptember 9
  11:56 de.

  suculenta

  kkk

  lehet, hogy nem minden lesz úgy ahogy a “valakik” akarják? és az jó leve!

 • Đ 12:01 II.bek vége: “mindennek megvan a maga sora”,

  És miért éppen Roosevelt halálával, a felszabadulás pillanatában jött el hadipari-gazdasági komplexum kiépítésének az ideje?

  Igaz, hogy az ő elnöksége alatt kísérletezték ki az atomot, de míg R tartotta magát a szerződéses kötelezettségéhez, nem is álmodott annak megszegéséről, a szürke jellemvilágú senki, a “vidéki” alelnök,[ugye érdekes; Johnson is alelnökből lett háborús erynnis] Truman már másképp gondolkodott, Jaltát nem tartotta az USA illetve a maga, mint elnök vállalt kötelezettségének és rögtön bedobta a maga emberi atombombáját a hirhedt Edgar Hoovert a világpolitika piacára… Az aztán el is intézte. Értelmet és tartalmat adott a fegyverarzenál fenntartásának…

 • Dubois:

  Naaa..hát szóval (többek között) EZÉRT (is)
  errodálódik az “Amerikai Életforma”
  És ez undorító.

  Az USA felpuhult.
  Eladta magát.
  Hányás.

  https://nepszava.hu/3007848_moszkva-becsicskitotta-a-google-t

 • Rodeo11
  2018 szeptember 8
  11:07 de.

  Az én véleményeim sziklaszilárd tényekre vannak alapítva.

 • gabriel
  2018 szeptember 9
  11:05 de.

  Nem látom mit kellene segíteni a Rodéjjónak.
  Mongyuk lennének elképzeléseim heheh
  Egy méretesebb palancsitasütővel.
  ( Á La Babette anyó. )

 • Géyza

  inkább nekem kelletett volna – másik hasábon (cikknél) merült volna fel, hogy a Rodeio küldene nekem fénypostával kékfrankost, de már azóta le is mondtam róla – sajnos be kell látni hogy a RODEIO tényleg egy irigy kutya.

  csak linkeket küld operát hallgatni, de a sopronit nem küldi hozzá.
  Pedig fénypostán igazán elküldhetné.

  Gondoltam, mint a Géyza igazán bírod a megvalósítás kapcs-rajzait – és nem tagadod meg egy kis segítséget.

  Itt egy legócskább üveg nedű is több mint 10 dollárt kóstál, egy valamire-való már minimum 20 dollár (chilei)

 • Gábriel:

  Ha kűdesz nehommár kékfrankost !
  CSAKIS ződhasúak gyöhetnek.

 • Geyza
  2018 szeptember 9
  2:03 du.

  azokat a sziklákat még “érlelned” kellene mert még homokkő állapotban leledzenek…lehelletre porladnak… meg még az is hozzátesz a porladásukhoz, hogy hangosan röhögök rajtuk és a vibráció begerjed és olyankor kénköves füstöt is ereszt hogy a delejről is szót ejtsek… magától szétesik tudod mint a viccben a bubu amitől le kell vágni de a Nagy Hatalmas Varázsló mondja neki, hogy nem kell levágni, mert magától leesik… na ezek a dolgaid is olyanok, mint amikor a “bubu” megtámaggya a f…t és használhatatlanná válik

  ez olyan píszíre sikeredett és még mindig nem merted elárulni miért nem költözöl süsülandiába ha már annyira szent hely az neked?

  szeretettel várnak krump lee és tsai…. is és találkozhacc netán a yahoo val is ha már ott vagy

  hahahahaha mint van egy 77. érzékem sohasem fogjuk megtudni a szikláidat…

 • gabriel
  2018 szeptember 9
  3:06 du.

  én kű’ttem neked valamit de ha nem kaptad meg az azért van, mert a GPS koordinátáid nem elég pontosak… magadra vessél (bármit amit akarsz) addig is mondd meg a tuttit, ha egyedül nem megy ott a @&{>#kenny az bizonyosan ki tud segíteni némi éccccával olyan fősodratú…

  koccincsál ha megkapod, konzultáljál Köbükivel hol is lehet a palack?

 • Rodeo11
  2018 szeptember 9
  9:12 du.

  naháááát hogy mit láttam Chicago IL egy nagy hatalmas szocreál bronz szobor mintha a budapesti a Dózsa György úton volt Lenin szobrot látnám, patetikusan előre néz a semmibe és rámutat a jövőre, kinyújtott jobbjával és a mutató ujja előremered…, bő szabású öltönyben van és egy nagy tojást is tart a bal kezében abból kel majd ki a cucilizmus a munkásosztáy örök örömére

  ezt neked élőben meg kell nézned igaz, ez egy 1 yard magas piedesztálon van szépen kifényesítve mindenki nagy örömére

  mikor mész, mostanában a LOT direkt járatokat is küld és jó perkelt is van meg hideg saláta

  hahahahaha

  ugye majd beszámolsz eme élményedről? nagyon repesve várom

 • Geyza
  2018 szeptember 9
  2:03 du.

  rossz volt a GPS és nem adtál rá elég delejt, de azért végűlis sikerült

  Rodeo11
  2018 szeptember 9
  9:51 du.
  Rodeo11
  2018 szeptember 9
  9:12 du.

  naháááát hogy mit láttam Chicago IL egy nagy hatalmas szocreál bronz szobor mintha a budapesti a Dózsa György úton volt Lenin szobrot látnám, patetikusan előre néz a semmibe és rámutat a jövőre, kinyújtott jobbjával és a mutató ujja előremered…, bő szabású öltönyben van és egy nagy tojást is tart a bal kezében abból kel majd ki a cucilizmus a munkásosztáy örök örömére

  ezt neked élőben meg kell nézned igaz, ez egy 1 yard magas piedesztálon van szépen kifényesítve mindenki nagy örömére

  mikor mész, mostanában a LOT direkt járatokat is küld és jó perkelt is van meg hideg saláta

  hahahahaha

  ugye majd beszámolsz eme élményedről? nagyon repesve várom

 • Geyza 6:05 > gratula, jó ez a “bb” Bor és Bankjegy párhuzam:

  Kék Frank(os) és Zöld(hasú) Dollár ))) 😀 (((

  .

  Amúgy, a korábbiakkal összhangban, márcsak így utólag engedj meg kérlek egy pár szót:

  Mert éppenséggel nem felpuhult, mint azt hiszed…

  Hiszen az USA gazdasága II.VH. előtt jóformán sehol nem volt, hanem pontosan csak attól és aztán erősödött meg, és mint láthatjuk 1945-ben lett oly rideg keménységű, ahogy a világ akkor megismerhette. (A háborús gazdaság több-ezrszeresére növelte a nemzeti összterméket és a tőzsde is szárnyalt.)
  Az is igaz, hogy csupán e – máshol zajló – háború árán mutathatta meg az igazi oroszlánkörmeit azt, hogy micsoda gazdasági és logisztikai potenciál rejlik benne, ha persze az úgyszólván szabad gazdaságba az állam is bele teszi, vagy éppen kiveszi a részét bälüllä…[bocs’: á’lá Benedek T.- Zácsek] Na, ehhez viszont szüksége volt näkíjjä [többet nem teszem] az ő földrajzi fekvése adta, vagyis az akkor még problematikus megközelíthetőségből adódó – s z e r e n c s é j é r e,* amely szőröstül bőröstül megóvta az egész rendszert a német és a japán támadásoktól, és nyújtott egy afféle inkubátor-ernyőt a valójában akkor született “amerikai életmód” fölé is…
  Ez a kivételezett adottság adta az amerikaiak számára azt a legyőzhetetlenségi tudatot is, mely a tehetetlenségi lendületből következő pörgés aztán évtizededekig (a hatvanas évek elejéig) kitartva oly magabiztossá és vakmerővé téve, vitte bele őket – akár egy elnökük élete árán is – pl. a Vietnami Háborúba s aztán, ugyane’ elvakultságból való zavart ébredés mozgalmai adták csak be az Eper és vér, a Hair, és a Kabaré, meg stb. nemzedék kijózanító, és – a te szvaiddal élve – fellazító kapszuláit az amerikai életmód mitoszának bedőlt, besorozott amerikai katona áldozatok elnyomorodása és vérén felnőtté vált “veterán hazafi” áldozatok tapasztalatán át… 🙁

  .

  Üdvözlégy Geyzuka, és malaszttal teljes … !!! : Đ

  .

  *A rossz szándékukon túl, ennek a földrajzi védettségnek a reményében oly magabiztosan halogatták, v. ahol csak lehetett akadályozták egyes be n e m avatkozás politika melletti csoportosulások a Roosevelt által viszont szorgalmazott, számukra is létkérdésnek számító antifasiszta katonai szövetség létrehozását.

 • T. Cristopher Adam Úr!

  Ez úton kérek elnézést, hogy hagytam magam eltéríteni a cikk témájától, de nem tudtam ellenállni a köztudatba bedobott, szinte ellenállhatatlan kérdésnek, amelyek az hiszem mindannyiunkat foglalkoztatják. Köszönöm, hogy hagyta kibontakozni.
  Ugyanakkor remélem, hogy az általam és olvtársaim átal lefolytatott építő vitában nem talált az íratlan KMH-etikába ütköző elvtelen hadakozást…

  Üdvölettel: Đ

 • Dubois:

  Van rossz, rosszabb, mégrosszabb és kuvváulrossz.
  Ezek a kategóriák vannak.
  Jó nem létezik.

  Ezzéasztán én a legelsőt választanám a sorból.
  Most vethetsz rám követ hogy hedonista vok DDDDDDDDDD

  De majd ha eljön Marx és Petőfi álma, hogy a bőség kosarából mindenki egyformán vehet, szólj.
  Arra fogok szavazni.

 • Geyza 8:02

  Jól van, aludj hát békében. És nem kívánom néked, hogy ébredj háborúban …

  De azért érdekes. Pedig te nem iszol limonádét, csak nemes nedűt. Honnan hát ez a beletörődő enerváltság ?

  Na persze, a sok még limonádéból is mámorító tud lenni …

  Marx és Petőfi álmai mindig tiszta öntudatot feltételeznek.

  A bőség azonos kosara viszont nem nélkülözheti sőt, feltételezi a jog asztalának egyenlő ülőhelyeit – VIP páholyok nélkül…

  Rendben majd szólok (majszolok), ha legalább ezek felszámolódnak

  Üdv, egészségedre ! Đ 🙂

 • Dubois
  2018 szeptember 10
  6:10 du.

  Úgysem tudom megváltani a Világot.
  Akkor meg minek fáradozzak nemiga ?..: )

 • Geyza
  2018 szeptember 10
  8:02 de.

  hahahahahaha

  te olyan mértékben vagy “geyza” hogy azt semmiféle rebetlivel nem lehet űberelni

  magam részéről piros negyvenszázulti és durchmarsch neked…

  nem gondoltál? (dehogynem de keresztbe dumcsizni olyan jó mert assziszed hahahahaha) sohasem… be vagy programozva és a debella így fog elvinni… szegény debella nem tud jobbat?

 • Figyelo
  2018 szeptember 7
  12:43 du.

  Nem olvastam végig az eszmefuttatást, nem tudom, hogy került elő a II. világháború.

  Sajnos szörnyű kimondani, de a két világháború Európa számára végzetes tévedés volt.
  Az ipari, gazdasági (vélt vagy valós) nagyhatalmak csatározást folytattak azért, hogy ki felügyelje a piacokat. Úgy képzelték, hogy a tőke a nemzetek hatáskörében marad örök időkre, és aki megszerzi a fölötte lévő uralmat, az lesz a világ ura.

  Nos, a két világháború eredményeként még Anglia is meggyengült, és a gyarmatait is elvesztette.
  A liberális kormányok vezették az 1. világháborúba az országokat, mert nekik és a mögöttük álló ipari nagytőkéseknek sajátos képzetük volt a gazdasági terjeszkedésről. Azt hitték, hogy néhány hónap alatt elrendezik egymás között a versengést egy villámháborúval.

  Érdekesség, hogy az 1. világháború végül olyan átrendeződést hozott, ami alapjaitól megváltoztatta és felforgatta az európai társadalmakat. Enélkül elképzelhetetlen lett volna a demokrácia kiépülése, az általános választójog megadása, majd később a jóléti államok (ehhez sajnos még egy, még véresebb világháború kellett).

  Tehát a “békebeli”, polgári, liberális kormányok a világháború előestéjén bizakodva néztek a jövőbe, és nem tudták, hogy őket elsöpri a történelem.
  A radikálisoknak (fasisztáknak és kommunistáknak) ezért volt sok szavazójuk. Mert az elveszett nemzedék, amely értelmetlenül harcolt az első világháborúban, csalódott ebben a liberális, polgári világban.

  Teljesen értelmetlen tehát a szembeállítás, ami a Normandiában partraszállt veteránoknak talán megnyugtató lehet, hogy ti. a jók voltak Angliában, a rosszak meg a németek meg a komcsik voltak. Sajnos ma már tudjuk, hogy nem angyalok és ördögök harcoltak egyik vagy másik oldalon.
  Bármennyire is fáj ez az amcsi veteránoknak, már aki még él közülük, a világnak meg kell haladnia ezt a szembeállítást. Vagy az élet fogja ezt kikövetelni magának különböző módokon.

 • Gondolom, Te nem eltel meg akkor. Ahogy irtam, mar kislany voltam es emlekszem Hitler orditasaira a radioban. mindenkit ki akart “nyirni” az angolokat is! Az USA csak akkor lepett be a haboruba , mikor ez a beszedje Hitlernek elhangzott es Londont bombazta! Lattam egy jo filmet Churchillrol, erdemes megnezni, ha otthon adjak. A foszereplo Oszkar dijat kapott!

 • Az USA haborui, Korea, Vietnam foleg a kommunista elv ELLEN ment. Eszak Vietnam pl. kommunista lett. Meg ma is problemat okoz az USA-nak, mert sikerult azoknak atomfegyvert gyartani es ma azzal fenyegetozik!

 • Figyelo
  2018 szeptember 17
  7:04 du.

  Hitler azért kerülhetett hatalomra, mert az első világháborúban vesztes Németországot padlóra küldték a győztesek. Megalázó békét írattak alá a németekkel is, és kifosztották őket. Főleg azért, hogy a francia legyen az úr a kontinensen.

  Hitlerre azért szavaztak a németek, mert megígérte a német sérelmek orvoslását. Valamint a nagytőkések és a katonaság azért támogatta kezdetben, mert a fasizmust előnyben részesítették egy esetleges kommunista hatalomátvétellel szemben. Mikor Hitler hatalomra került, akkor ügyes trükkökkel egyeduralmat épített ki, és azután már nem volt megállítható a saját állampolgárai által, pedig voltak, akik próbálták.

 • Figyelo
  2018 szeptember 17
  7:10 du.

  É.KOREÁT akartál írni.

  Vietnámmal az USA katonai szövetségben van a Délkínai Tenger térségében.
  Épp a minap látogatott Vietnámba az USA szuper repülőgép hordozója, a Carl Winson.

  A videon éppen a Da Nang -i haditengerészeti bázison horgonyzó anyahajó fedélzetén készűlődik a legénység a vietnámiakkal tartandó jó kis házibulira.
  Érdekes látvány mikor a fedélzeti felvonón harcigépek helyett párezer doboz sör meg hasonlók érkeznek fel a hajó gyomrából.

 • hazai lámpa
  2018 szeptember 18
  5:51 de.

  Ezt helyesen írod.
  Pontosan így volt.

 • Göllner András

  @ Geyza

  A lámpa megigazította a kanócát végre. Hogy ezt miért nem tudja gyakrabban csinálni, azt a jó Isten se tudja. Szia. Elmentem.

 • Güllner Bandi:

  Nem buta lány ez a Hazzay, csak sajnos kissé Horthy-fan.
  Még ezzel sem lenne semmi baj, ha nem ezt mantrázná megállás nélkül.
  Manapság már itt mi nagyn nem foglalkozunk ezzel a Horthyval,
  hacsak ő fel nem hánytorgatja folyton.

  Hja..mindenkinek megvan itt a maga keresztje.
  Neki az abbahagyhatatlan Horthy-fényezés,
  Nekünk meg ez a Hazzay itt.

  (A többi mániákusról ne is beszéljünk. 😀 )

 • Göllner András

  @ Gézuka

  Űz ő ? Fűző ? Önző ? Az ördög is a részletekben bujkál. Én ha feldobom, kő, ha leesik nemkő. A csetnik vajdákat pedig egyszerűen kerülöm. Érted ?

  Figyelj Geyza. Gyere le Etelközbe délután félháromra. Góg és Magóg fiaival báránysültet készítünk. Nyuszikának nem kell félnie. Már kaptam egy fülest. És különben is, az ebet a karóhoz kötöttük. Hozz lécci egy prizmát, mert a lábvízkereskedő már kihúzta a gyufát.

  Csöngettek. Az időjárás bemondta a huszat. A kisalföldet elöntötte a galambepe. A magyarságtudat zöldágra vergődöt Tótkomlóson. A nemzeti hip-hop hívására elmentem innen. Meg különben is, már Zalka Máté is magához szólított. Üdvözletem.

 • Göllner András
  2018 szeptember 19
  7:32 du.

  Nun ist der Her zu ruh gebracht,
  Die Müh’ ist aus, die unsre Sünden ihm gemacht, O selige Gebeine, seht, wie ich euch mit Buss und Reu beweine, dass euch mein Fall in solche Noth gebracht. Habt Lebenslang vor euer Leiden tausend Dank, dass ihr mein Seelenheil so werth geacht’t

  Mein Jesu, mein Jesu gute Nacht!

  Das ist der Wander von der Liebe

This site is protected by Comment SPAM Wiper.