Bratislava

2020 június 22 8:03 de.44 hozzászólás

Tünetmentesen a halál felé, most épp biciklivel, az országúti kerékpár után gravel; kényelmes, lassú „száguldás az úton”. Százhatvan kilométer oda-vissza. Na jó, háromszáz méterrel kevesebb, és benne van a pozsonyi séta.

Ayn Rand objektív metafizikája jár az eszemben. Az axiómák, a bizonyíthatatlan valóság, aminek elfogadása kényszer, ami nélkül nincs tudatos cselekvés. A metafizika olyan dolgokról szól, amikre nem mondhatjuk, hogy „olyan mint”, de amiből minden objektív származik, az emberi gondolkodás alapja, olyan, mint Isten, metafizikai tény, nem igazolható, és igazolásra nem szoruló valóság: megállapodás, hit. A hívők istene az ateisták tagadásának tárgya; istentagadásuk a tagadás hite. A nem hívő számára Isten nem metafizika, nem hit kérdése, hanem objektív dolog, a létező valóság része. Isten van, mondja a hitetlen. Isten létezik: Az ember teremtette magának! Szüksége van rá.

Isten nélkül a mágiák emberáldozatos káoszába süllyednénk -gondolom- miközben Schützen határában cseresznyézek. A kerékpárúti fák ajándéka most gyümölcs, az augusztusi kánikulában árnyék. Cseresznyézés közben az egyistenhit nélküli távol-keleti vallások jutnak eszembe, Buddha, az istentelen, és az istenek káoszában vergődő többi. Békében élnek évezredek óta. Kína nem háborút indít más népek ellen, hanem nagy falat épít, hogy védekezzen a háborúk ellen, Európán pedig az Isten sem segít: a vallásháborúk ocsmánysága nem kisebb, más öldöklő hadakozások mocskánál. Mégis Isten javára szól a különbség -gondolom- miközben falatozok. Az egy Isten, az „abszolút jó”, és azzal, hogy megteremtettük mellé az ördögöt -Mefisztót, az abszolút rosszat- szabadságunk is van: választhatunk a jó és a rossz közt. Az isteni mindig jó, az ördögi mindig praktikus. Talán ez az objektív metafizika(?) ha az ember teremtette Istent, akkor Isten objektív valóság, ha Isten teremtette az embert, akkor Isten metafizika.

Hát van ebben a prolifejben zűr és zavar, jobb, ha tovább eszem a cseresznyét.

Buddhánál nincs szabadság, csak a vágytalan élet jutalma, a nirvána. A nem akarás akarása. Olyan ez, mint az objektív metafizika. Akarni, a nem akarást vagy objektívvé tenni azt, ami nem az. Az ötszáz évvel fiatalabb Jézus, tanítása legyőzi Buddháét: Buddha tanácsai szerint élő ember boldog, és boldogan hal meg, ha mindenki követné tanait boldogan halna ki az emberiség. (Kollektív nirvána.) Jézus tanításait követve, boldog egyének élnének boldog társadalomban. Jézus győz! Kedvem lenne azt mondani, hogy győzött, győz és győzni fog, de nem mondhatom mert Isonzónál ugyanannak az istennek áldásával mentek egymást gyilkolni olasz és magyar katonák, és Jézus kínhalála épp úgy nem győzelem, mint a nevében vívott háborúk. A jézusi tanítás a boldog jövő ígérete. A Megváltó megszenvedte bűneinket, de nem váltott meg tőlük. Szabadok maradtunk, és gátlástalanul választjuk a bűn, mert praktikus: Goethe Faustjában Mefisztó, Margitnak mérget ad altató helyett, mert az másnapra is jó, a Megváltó halálra kínzott testének szobra pedig ott függ minden templom keresztjén. (Intő jel: Így jársz, ha jó leszel!)

Aztán újra gravel. Fogynak a kilométerek, elhagyom a Fertő-tavat, a parndorfi St. Ladislaus templom tövében megpihenek. Ez a tejes út harmada. Eszem-iszom. Időnként jó a magány. Nincs, aki eltéríti gondolataim, ugrándoznak maguktól, szabadon.

A filozófusok, irányzatai, igazságaik sokfélesége egyszer arra kényszerít, hogy válassz közülük. Választanod kell, hogy a sokszínűség ne káosz, az „így is jó meg az úgy is jó” helyett irányt mutató tudás legyen. Vajon Ayn Rand filozófiája jó választás lenne? Kérdezem a tanulatlan paraszt (alias „panelproli”) bizonytalanságával: Az „A” egyenlő „A”-val egyszerű gondolattal induló, identitást, tudást és a szabadságot középre állító Rand filozófiájával; a vagyok, gondolkozom, akarok hármasának egyszerűségével azonosuljak, vagy legyek az ideák világát kutató Platón hívője, beletörődve, hogy amit látok az a valóságnak a barlang a falán vibráló árnyéka, és dolgom az ideák világának -az abszolút igaznak (jónak)- kutatása?

Nem tudom, de már ideje lenne választani. – Mondom magamban és még vigyorgok is hozzá, aztán legyintek. Emberi erőforrás (és az ő minisztériuma). Tehetetlen vagyok, vagy telhetetlen? Ki tudja(?) talán a NER.

„SZÓKRATÉSZ: Gondolom, a kitűnőek gyermekeit átveszik és nevelőintézetekbe viszik dajkákhoz, akik külön laknak egy városrészben. A gyarlók gyermekeit és a kiválók nyomoréknak született gyermekeit pedig, ahogy illik, eltüntetik valami hozzáférhetetlen titkos zugban.

GLAUKÓN: Hát igen, ha azt akarjuk, hogy az őrök rendje tiszta maradjon.

SZÓKRATÉSZ: A vezetők gondot viselnek majd a gyerekek ellátására is: az anyákat, ha van tejük, elvezetik a nevelőintézetbe, de minden fortéllyal azon kell lenniük, hogy az anyák ne ismerjék fel saját magzatukat,”…(Platón Az állam)

Választottam: ideám a polgárt erőforrásként kezelő, embertenyésztő Platón nem lehet, és Rand, kiválók alkotta ideális társadalma is ijeszt. Mi lenne velem nélkülem? Nem akarok olyan lenni! Én, én vagyok. Sartre autodidaktája identitászavaros, pedig a könyvtárban már a „J” betűnél tart. Igaza van Rand-nak, vállalom magam, nincs identitászavarom, a gyerekként véresre vert csavargóból íróvá „züllött” Kassáknak sem volt. Ő sem akarna Ayn Rand ideája lenni és én sem akarok. Platón a valóságot az ideák világában keresi, Rand az objektív metafizikát ideákból alkotott társadalomban véli megtalálni. Pedig mennyire találó társadalomfelosztása: alkotók, élősködők, tudatosan pusztítók mondja rólunk, akik hol alkotunk, hol élősködünk, és (bizony!) pusztítunk is, és akkor vagyunk szerencsések, ha minden felismert bűnünk ellenére vállalni tudjuk magunkat, és nem válunk gyilkos ideológiák áldozatává, vagy nem süllyedünk a megfeszített előtt térdelő, önmarcangoló istentagadók közé.

Marad a káosz, a tanulatlan panelproli gondolatainak káosza, meg a gravel, és a Parndorf utáni sík mezők áramfejlesztőket hajtó szele, ami természetesen mindig szembe fúj, aztán Kittsee a Pozsonnyal szinte egybe nőtt osztrák falu, és a pozsonyi külváros, amelynek töredezett, poros aszfaltja és kopott házai szép lassan pompás kerékpárúttá szelídülnek. A gondozott lakótelep kis presszóiban a környék lakói beszélik meg a világ nagy dolgait. Szép város a várral és a Dunán átívelő féllábú híddal. Élet gondtalanul Buddha módra, vagy van remény, hogy egyszer-csak letisztul minden gondolat, és béke lesz, miközben a szabadság is megmarad? Jézus segíthetne, de Őt a keresztények kisajátították -Hogy hivatkozhatsz Jézusra, hiszen nem vagy hívő?- és csodálkozó szemmel néznek rám.

A gyönyörű belvárosban járványdalt zeng a csend, ha a járványnak van dala, és a csendet lehet zengésnek nevezni, ám ez a csend nem a nyugalom csendje. Ez szar. A város kihalt, a tér fotókiállításának egyik képén ölelkező szerelmespár szájvédő maszkban, és a tér sarkában ülő koldus arcát szintén maszk fedi. Kellemes séta egy rémült város közterein.

Panelproli agyam a járvány körül kering. Karinthy Frigyes iróniája jut eszembe: „Ihaj, csuhaj, vége a járványnak, ma már csak én haltam meg!” Írja, és igaza van, ezt tényleg komolyan kell venni; aki meghal az meghal. És mégis… Barátomnak sok napja eldugult az egyik füle, a gyógyszerész kínálta fülcsepptől a másik is. Megismerte a csend nélküli csendet. Fülét egy hét múlva talán kimossák. Másik ismerősöm protézisére vár harmadik hónapja. A kenyeret morzsolva, az almát reszelve eszi. A beteg nélküli járvány mellett megjelent az orvos nélküli beteg. Pozsonyban lakó ismerősöm szerint ott szigorúbbak voltak a járvány miatt hozott intézkedések, és az üres köztereken látom, a pánik is nagyobb, a turisták hiánya pedig világpánikra emlékeztet.

Néhány fotót kattintok, aztán újra az úton. Hazafelé mindig nehezebb; az új cél, a zuhany és a meleg vacsora a csodavárosnál kevésbé érdekes, és a fáradság is egyre nő. Bratislava, olvasom a pirossal áthúzott táblán. Trianonra gondolok. Európában megszűntek a birodalmak, hol békével, mint a monarchia vagy a Szovjetunió, Csehszlovákia, hol gyilkos háborúban, mint Jugoszlávia. Mi megúsztuk békésen Trianonnal, aztán nem nekünk szánták, és mégis nekünk jött létre az Európai Unió; az európai nemzetállamok szövetsége.

Béke velünk!

44 hozzászólás

 • szeretnélek emlékeztetni arra, hogy Mephisto más néven Lucifer (LUCE= a FÉNY AZAZ Lucifer az aki a fényt hordozza a sok borzalmas sötétségen)

  kitalálni valamit az egyszerű… én is ki tudok találni sok mindent de nem fárasztom vele mások idegeit…, a kapzsiság és a minden áron jobbnak lenni a másiknál (a kapitálistapistaság alapelve mindenben és állandóan versenyeznek és jól fizetik a győztest aki meg csak indult az hagyják éldegélni és hogy megint induljon) nem szoktam versenyezni, majd kialakul… az esetek többségében győzök azaz első leszek, mert én meg már csak olyan vagyok

  Jézus az KOMMUNIZMUS tehát meg kell ölni és mindenki mást ugyanakkor aki vele egyetért (ezrével???) álltak a keresztek…

  a monoteizmus és a belőle kifejlesztett perverzió a szentháromság amiből a lényeg hiányzik: az, hogy ezeknek ellent lehet mondani és az ellentmondás MEPHISTO=LUCIFER dehogy mérgez… a szentháromság altat Lucifer ébreszt!

  jó étvágyat

  a kapitalistapistaság addig üli torát, amíg két különböző érdekű ember meg tudja ölni azt a harmadikat aki nem akarja azt amit ők ketten

  a “tréfa” micsoda ócska szar tréfa!!!! az, hogy mindig egyedül állsz szembe a munkáltatóval és az dönt arról, hogy (kérdése és elfogadod azt amit ajánlottam? igen -mondám- pontiosan ugyanúgy ahogy meghírdetted erre a “drága ócska tróger mert megtehette aszongya: felveszlek de nem 45000/év hanem 37500 / év és nem tudtam pofánköpni meg leütni mert szükségem volt rá)

  itt el is van hantolva az az ördög ami nem LUCIFER hanem az az ördög ami hólivudi filmekben riogatja a gyermeknek tartott felnőtteket… és úgy leve

 • ugyanaszerint a legenda szerint Mephisto ugyanúgy halhatatlan azaz elpusztíthatatlan mint a másik…nem mondom, hogy isten(!!!)

  azaz a fény és árnyék egyik a másik nélkül nem létezik ha nincs árnyék a fényt sem látni

  ügyes kis kitaláció

  Buddha és a Nirvána meg a kismillió pici istenke a politeizmus kavalkádja sokkal inkább természetes, mint a monoteizmus, a politeizmus itt van melletted a biciklizés közben a MONOTEI az valahol éppen el van foglalva önmaga dicsőségének ápolásával
  (pláne az amit kihagytál az afrikai törzsi vallások és Yemayá meg Ochún Chango (Xango) +++ pedig Obbatalá??? Orúnmila?

 • Nagyon szép volt Rezső, köszi!

 • REZSŐ, lépjünk túl a kommentelő idősebb hölgyek nivóján: TRIANONT közel sem békésen úsztuk meg. Nagyszüleimet marhavagonokkal szórták át a “csehek”, anno. A pozsonyligetfalui népirtásról is elfeledkezünk, pedig az egy szörnyű elszenvedett Katyn volt… Az erdélyi borzalmas baltás progromokról sem illik beszélni… a délvidéki tizszeres bosszúról pedig (ujabban) végképpen nem…
  Más: Írói vénád és műveltséged predestrinálna arra, hogy szerző légy itt a KMH felületen. Jól járnánk veled !

 • Jurásek Fábián Sebestyén

  Szukits Rezső!

  Az hiába olvas Goethe-t meg Szókratész-t, stb. aki ezek után is csak a mérget terjeszti, alattomosan, de biztosan. Az un. Világnézet összetett dolog, ami összetett gondolkodást, azaz intelligenciát kíván, van aki egész életét tanulással tölti mégse lesz a végén se intelligens, van aki meg erőlködés nélkül viszi a lécet… A mindenekfelett “okos” és kritikus un. ballibsi megmondóemberek szerintem zömében megfelelnek ennek a definíciónak, továbbá csak akkor lehet a társadalom megújult közösség, ha az egymásra mutogatás helyett végre készek leszünk az önvizsgálatra, mert könnyebb a szálkát észrevenni a másik szemében, míg a gerendát a sajátjában. Nem minden rossz, ami némi téren hibádzik és nem minden jó, ami elsőre annak látszik. A pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve… A világ az anarchia és polgárháborúk felé robog és ennek az ügynek szekértolói még mindig nem képesek tükörbe nézni és magukra ismerni!
  Szóval sokadszor azt üzenem a Szukits Rezsőnek és eszmetársainak, hogy hajtsanak végre számvetést, mert ahelyett, hogy ők fognak minket normálisan gondolkodókat “lámpavasra húzni”, az vár ránk, hogy a teremtményeik(!) fognak mindannyiunkat megkövezni és jobb éghajlatra küldeni!

 • Rezső: ÖRÜLJ !!

  Bernsein alias Che aki a szélsőségek híve
  meghívott a sajátmagáénak érzett lapra szerzőnek.

  Ezek, ahová csak a
  lábuk beteszi a kezét,
  úgy viselkednek mintha otthon lennének.
  Talán a nagy államosítások idején tanulták el ezt a tempót..

  Jut eszembe:
  Nem találkoztunk véletlenül a V2
  hatodik és tizedik emelete között? Rendszerváltás tájékán.

 • Jurásek Fábián Sebestyén
  2020 június 23
  4:40 de.

  Ebben a “Jurák” nickben is legalább három
  különböző ember (ember..? TROLL inkább) írogat.
  Legalábbis az írások stíluselemzése erre enged következtetni.

 • Jurásek Fábián Sebestyén

  a sokféleség alapvető… lenne, ha lenne de egyirányba tolják fegyverrel mert van aki fegyvert fog pénzért azaz ócska zsoldos a mások érdekéért

  manapság ez látszik egyre jobban de eredménye nem várható… túl sok a fegyveres és már Seattle ben is acsarkodnak valami ellen ami borsot tör a hatalom orra alá…

  nem Szukits Rezső feladata hogy ezt elemezze pláne nem Bratislavába bringázva de amit ír az érdekfeszítő és kellemes olvasmány

  agnoszkálás folyik minden vonalon és a megfelő múlt kitalálása ahhoz, hogy legyen mire hivatkozni… most azok nyomait döntögetik, pedig a szobor nem ártott de az aki -még- védi azt kell kiütni és ledönteni

  de arra még nem jöttek rá

  talán a TIKTOK???

 • Kedves Bernstein család most éppen nem ismert tagja!
  Sz.R, már régóta szerző itt a KMH felületen és Önökön kívül (“eszmetársait” is ideértve) talán senki sem várja el, hogy mindenben egyetértsen a szerző gondolataival. (Vannak itt többen akiknek a rokonait marhavagonokkal nem hozták, hanem vitték 24 évvel később, szóval azért történtek az Önök sajnálatos szerencsétlenségénél “békétlenebb” esetek is a 20. szd-i magyar történelem folyamán.)
  Bőven találhat olyan site-okat a térben ahol az elvárásainak megfelelően Trianon kapcsán elegendő baltás pogromokról és népirtásokról olvashat, nem kötelező itt szenvedtetnie magát olyan írásokon ami nem felel meg NÍVÓS ízlésének.
  Ugyanez, (talán egy kicsit fokozottabban) érvényes az egyébként szerény visszafogottságáért méltán kedvelt Jurásek Fábián Sebestyénre, aki szinte kizárólag csak Rezső kedvéért, írásainak és személyének jobbítása (szálkaszemezgetése? 🙂 nemes céljából jár ide, – természetesen a megbékélés és a honfiúi szeretet jegyében.

 • Hat Bratislava, Szlovakia fovarossa, valamikor ismerve a Pozsony neven, sot volt is a magyarkiralysag fovarossa is egyszer. Csupan mert igen kozl volt Becshez.

  De a kozolt hozzasollasokbol, talan Lucifer szulovarossa es fovarossa is lett?

  Amig a ma kozolt Revay ur/elvtars. szaki,stb. cikke, a Mr.Campbell altal megjelent konyv , a vilag-hoditasok alanyan, azonnal a “Tovabbi Irasaink”, ill. az elmult cikkek szemet-dobozba kerult rogton.
  Talan mert mertem egy igen oszonte megjegyzesemet tenni a foszerkeszto-cenzor-hoz ?

  Nem leve sem vallasos, sem supersticious (babonas), de talan, hangsulyozom “talan” a vilagszerti hoditasok es gyarmatositasok alanya nagyobb erdeklodest fejthetne ki az olvasok kozott mint talan Lucifer hirdetese.

  Persze hangsulyoztam ,hogy “talan”, mert soha-sem tudni a kozvelemenyeket, amig azok nem nyilvanossagra nyujtva.

 • Jurásek Fábián Sebestyén

  Rodeo11!

  én is bicikliztem már Bécsbe és Pozsonyba is, de eszembe se jutott volna erről ilyen tragikomikus írást röttyinteni, megsózva némi nem is titkolt aktuálpolitikai negatív motívummokkal… Megnézheti facebook oldalamon mindkettő utam képes beszámolóját politika mentesen. Aki ilyet ír azt gyötri saját önmaga a lelkiismerete, de még azért még oda-oda baszogat, hogy el ne felejthető legyen rossz lelkülete… Tessék csak ezen az úton járni és ha van lelkiismerete ön se fog másképpen járni, ha meg nincs, akkor meg már elvitte az Ördög!

 • Szukits R!

  József Attila jut eszembe magáról: Anyja,Apja ugyan van(különben nem lenne..)de”se istene,se hazája nincs”!!!!!!!!!!!!!!!

 • SzandiMandi
  2020 június 23
  1:04 du.

  Küldik őket.
  Keserves lehet nekik,
  mire kiizadnak magukból valami
  “izzadságszagút” amiről úgy képzelik
  hogy frappáns. Nagyon szeretnének megfelelni
  az elvárásoknak.Csakhát nehéz.Nagyon nehéz.Ványadt kis életek

 • Szukits Rezső fotója szerepel az oldal jobb oldalán felsorolt “szerzőink” között – a közelmúltban (is) több cikket “kanyarított ide” mindannyiunk örömére! Persze a biztatás – mint az elismerés egyik formája – sosem árt!

 • Besancon
  2020 június 24
  3:08 de.

  Igen, de a primkó lélek egyszerű mint a faék.
  Oldalra már nem lát. Biztosan az árpádsávos szemüge miatt.

 • Jurásek Fábián Sebestyén
  2020 június 23
  3:26 du.

  nem baj…azt írsz amit akarsz, pláne ha a Cenz Ura beengedi!

  az utóbbi napok helyi, azaz canadai történései döbbenetesek (és akkor nem használtam olyan jelzőt ami nem tűr nyomdafestéket!)

  és akkor az RCMP vezetője (milyen jól hangzik Commissionaire hahaha) másodszorra és az orra dörgölt tényekkel (VÍDEÓK) leforrázva elismert, hogy van szisztematikus rasszizmus Kanadában de a rangját megtartva távozott a világ szégyene…

  USA mivel Kanada nem nyit határokat lézengőknek akik csak a bajt hozzák (még min 1 hónapig) azonnal +10% -os vágott rá a kanadai aluminium usa ba irányuló exportjára és jövő hónapban indul az új NAFTA (nem jut eszembe az a süket rövidítés amit kiizzadtak hozzá)

  van ám “jó” szomszédság meg pofátlan érdekek, mialatt az történik az USA ban ami történik ne tőlem tudjátok

 • FABIAN:
  Ne feledje nem lehetne magyar ha a Trianont es az Antent nem keverne bele meg a levesebbe sem.

  S annak a KMH a goc-pontja.

  Mind a “szbadgondolkodasuak” megrogzodottsege am az.

  Egyszeru meglatasom a jeln korulmenyek es adatok alapjan, hogy mind azok a volt magyar hatalom alol-szabadult nemzetek sikeresebbek ma is.

 • Na megint nem jelent meg több!!!hozzászólásom,de sebaj,megszoktam és se a lényegen,se az ithoni helyzeten,se a véleményemen nem változtat…meg ugye nem izgatom magam emiatt!.Szukits meg ugye minősítette saját magát!

 • Rodeo11
  4.09 és 3.52

  Rodejo ez
  Hűdejó 😀

 • Mottó
  “Nem azért jöttem, hogy a Törvényt eltöröljem, hanem hogy megerősítsem…” /Jézus/

  Pozsony-Vártelek: az Aranyművesek Utcája mily csodásan hangzik.
  Valójában a nem keresztény – értsd: zsidó – mestereket a Pozsonyi Ötvös Céh szabályzata tiltó rendelkezése értelmében nem vették fel szervezetük soraiba, márcsak azért se, mert a városban pedig a városi tanács tiltotta a letelepedésüket… Ergo, maradt a polgárváros közigazgatásán kívülre eső, úgynevezett Vártelek ahol végülis éppen megtűrték őket. Eképp alakult ki a nemcsak a városfalon, de a céhen is kívülre szorított mesterek nagy-létszámú spontán ötvös közössége és romantikus, Tabán-szerű településük, ott a várdomb oldalában…

  Fortimbras

 • Nekem a t. szerző írásáról nem egy józan gondolkodású parasztbácsika jut az eszembe, pl. Móra Ferenc Mátyás bácsija, hanem a dologtalan középosztály aranyifja, akit Rejtő Jenő egyik regényében megemlít:
  Eddy Rancing zseni volt, és éppen egy találmányon dolgozik, ami majd milliókat jövedelmez, és motorbiciklire kell szerelni. A találmánynak már csak a lényege hiányzik … (A szőke ciklon)
  Mátyás bácsi a könyv végén, annyi fiatal keserves halála után (1. vháború), azzal vigasztalja a múzeumigazgató urat, hogy “mindnyájunkat mögösz a föld”, és ez teljesen rendben van.

  Fentebb a bicikliző középosztálybeli, akinek az a legnagyobb gondja, hogy melyik filozófust válassza meg a fülmosás. Másoknak inkább az a fő gondja, hogy befizessék a netet vagy kaját vegyenek és rezsit, lakbért fizessenek. Sőt, egyesek az orvosok elfoglaltsága vagy slendriánsága miatt, daganatos áttétekkel küszködnek, mert időben nem vették észre vagy nem műtötték meg a rákjukat! (Magyarország 21. század).
  Ez utóbbi emberek talán könnyebben megértik Buddhát, mert nem kaptak semmit készen vagy mert sokat veszítettek az életben. A katolikusok pláne hozzá vannak szokva a lemondáshoz, pl. a böjtök által.
  Na lényeg, ami lényeg, az egyik típus állandóan magyarázatot keres az élet értelmére. A másik típus elfogadja a dolgokat úgy, ahogy vannak. És belátja, hogy vannak magasabb hatalmak vagy elvek, aminek ő nem láthatja a lényegét. Ahogy Figyelő mondogatta régebben: a levegőt se látjuk, mégis van.

  Na pá!

 • FORTIMBRAS 5:30
  Ajánlva Almának is.

  Hadd kontárkodjak mán bele…

  Oszt’ ennélfogva e pozsonyi “kontárok” szebbnél szebb ezüst és aranyműveikbe nem voltak jogosultak beleütni Pozsony város céhének évszámmal ellátott város, ill. céhbélyegét, hanem csak a saját mesterjegyüket, amely általában egy-egy latinbetűs, kétjegyű monogramban hirdeti készítőjének művészi kezemunkáját.

  Pozsony-Vártelek így szegregált ötvöseinek, ill. azok egyéni formátum szerinti monogramjainak Köszeghy Elemér (Magyar Nemzeti Múzeum) nyomtatott gyűjteményben állított örökbecsű emléket a harmincas években.

  Megjegyzendő, hogy dicső nagymagyarország más szabad királyi városaiban is, a jómagyar céhmesterek és céhlegények nemcsak az ötvös szakmában szegregálták a”nem kereszténynek keresztelt” 😀 szaktársaikat, de más mesterségekben és iparokban is…

  Ha most csak ezt az egy példát (tényt) egybevetjük földvásárlásuk tilalmával is, akkor világosan kitűnik belőle, a mesterkélt “zsidó-MÉM” történelmi magyarázata is, melynek nem is hajszál, de inkább főgyökerei vezetnek keresztény és keresztyén egyházi berkekbe…

  Mindeme korai hagyományoknak márcsak egyenes betetőzése volt a XX.századi, úgymond’ “hazatért”, szabad kormányzói* városok szisztematikus zsidótlanítása, ill. minden vagyonuk törvényekben megerősített, hivatalos el és kirablása…

  .

  * Azért csak kormányzói, és nem királyi, mert Horthy Fővezér nagy bánatára – lévén ő református – a királyi trón elfoglalására illegitimnek bizonyult. Ezt még Mindszthy is így látta.
  Ímé hát! Így sújtá még az ország legfőbb hadurát is a katholikus szegregáció pallosa. 😀

 • Boda
  2020 június 24
  3:07 du.

  Na megint nem jelent meg több!!!hozzászólásom,de sebaj,megszoktam és se a lényegen,se az ithoni helyzeten,se a véleményemen nem változtat…meg ugye nem izgatom magam emiatt!.Szukits meg ugye minősítette saját magát!

  ————————————

  Az utolsó mondatot – feltételezem – azért ragasztottad a végére, hogy “írásodnak” valami köze legyen a cikkhez, nehogy ez se jelenjen meg! Más oka aligha lehet, miután érdemi hozzászólást nem tudsz hozzáfűzni Sz.R. rövid, de élvezetes bringás túrájáról írt beszámolójához – ám akkor miért csodálkozol, hogy a “hozzászólásaid” nem jelennek meg? Ha esetleg kifejtenéd, hogy a szerző mivel és miért “minősítette magát” és főleg ha azt valóban “tárgyilagosan” a témával kapcsolatban tennéd, elképzelhető, hogy C. közzétenné a véleményedet, de mivel neked ilyen láthatóan nincs, azonkívül hogy otromba módon írogatsz a vakvilágba, nincs mit közzé tenni!

 • Nagyon jó süti a Bratislavai kifli. Bruhaha-haha

 • gyuri10
  2020 június 26
  2:31 du.

  De én úgytudom te a véreshurkát sem veted meg,
  ha megkívánja fogyasztását a hely, idő és alkalom…

 • Orsós Elemér

  gyuri10
  2020 június 26
  2:31 du.

  “Bratislavai kifli”! 😀 😀 😀
  Ez jobb mint a wieni szelet vagy a cluj-napocai szalonna! 😀
  (((Engedelmeddel a “bratislavai” így kis kezdőbetűvel, mert melléknév!)))

 • Miért, Geyzám, te nem eszed meg a hurkát?

 • Almási Alma
  2020 június 27
  5:04 de.

  Hámáhogyafenébe ne falnám be,
  mikor peg istentelen ateista vok.
  Mit nekem kóser konyha.
  Hacsak nem kóser szilvapálinkárul van szó.

  Rövidrezárva:
  Nem kell nekem ahhoz felcsúti meghívás,
  hogy disznótorost egyek 😀 😀

 • Orsós Elemér
  2020 június 26
  5:32 du.

  Naja.
  Csak mán nemakartam ezt IS
  szóvátenni a nemmagyar,ámbátor
  mégiscsak magyar állampolgárságot
  szerzett önjelőlt nyelvtudós irásának
  kapcsán. Tudni kell hogy őkelme sajátságosan
  értelmezi a nagy és kisbötűk változatos használatát.
  Ő kérlekalássan eképpen sprecheli a magyartot.
  Akit nem kedvel,annak kisbetűvel írja le a nevét.
  Ö mondta!Pl.a sajátját is.Nyilván nincs jóban önmagával
  a fijjú 😀 Fennt említett péksüteményért meg biztos rajong.

 • Alma:
  Másik topicban, Hazai Lámpa kapcsán:

  Volt idő amikor próbáltam vele érdemben társalogni
  De be kellett látni,annyi időm nincs hogy egy Horthy-fannal
  folytassak soha végetnem érő iszapbírkozást.
  Már az írásainak a végigolvasása
  is egy kész esti program.
  A zidő meg ugye pénz.
  Svédek mongyák.

 • Almási Alma:

  “Miért, Geyzám, te nem eszed meg a hurkát?”

  Kedves Alma!
  Háát… mondjuk a hurkát én sem a véres, sem a májas formájában nem eszem meg, akárcsak az olajban sült lángost, útálom, de a steiermarki metéltet például szeretem.
  A “Kolozsvári Szalonnát”- https://kolozsvaros.com/ – viszont, akárcsak a KMH-t, időnként átolvasom. 🙂

  (Csak kíváncsiaknak, tájékoztatásként és zárójelben. A piacon vásárolt vágott csirkéből, libából készült akármi és tejfölös disznópaprikás a kasrut, a zsidó vallási szabályok szempontjából tökmindegy, mindkettő tréfli, tiltott étek. Ha ugyanis a csirkét, libát, tehát zsidó vallási szempontból ehető állatot nem az arra előírt vallási szabályok szerint vágtak le, és – pl. a libát – vizsgálták meg, akkor a továbbiakban azzal bűvészkedhet, művészkedhet bárki, akkor is tréfli és az is marad. Az más kérdés, hogy Magyarországon ma hány olyan zsidó él, aki a szigorú étkezési szabályokat megpróbálja legalább többé-kevésbé betartani… Nem sok.)

 • Kedves Kővendég! Van egy barátnőm, aki szintén nem tartotta be soha az étkezési szabályokat. Aztán a fia megnősült, elvett egy keresztény lányt, aki viszont áttért, és azóta annyira vigyáznak, hogy mit esznek, hogy a barátnőmhöz már nem is mennek enni, hiába igyekszik kósert főzni, mert nem hisznek neki.

 • Almási Alma
  2020 június 27
  12:24 du.

  ez pontosan annak a következménye hogy …

  és akkor mi van? éhesek maradnak?

 • Almási Alma
  2020 június 27
  12:24 du.

  Azért alakultak ki a sivatagi népeknél
  ezek az étkezési ill. főzési szabályok, mert régen
  nem tudták megoldani a tartósítást. Megfigyelték
  hogy bizonyos eljárásokkal jóval kevesebb étel-okozta
  megbetegedés fordul elő. Ezeket a módszereket aztán
  beemelték a vallási előírások gyűjteményébe, mert úgy
  könnyebb volt terjeszteni a nép között.

  Dehát ugyebár a mai élelmiszer-feldolgozási eljárások
  mellett ezek a szabályok TOTÁLISAN értelmüket veszítették.
  Csakhogy a megkövesedett vallási doktrinák képtelenek
  alkalmazkodni a modern világhoz. Azért kiváncsi lennék
  hogy pl. egy rongyfejű arab meddig bírná birkahús meg puliszka nélkül, ha csak diznyók lennének a sivatagjában mindenfelé.
  Szteem két hét után boldogan töltené a hurrrkát hehehe

 • Almási Alma:
  “Van egy barátnőm, aki szintén nem tartotta be soha az étkezési szabályokat. Aztán a fia megnősült, elvett egy keresztény lányt, aki viszont áttért, és azóta annyira vigyáznak, hogy mit esznek, hogy a barátnőmhöz már nem is mennek enni, hiába igyekszik kósert főzni, mert nem hisznek neki.

  Kedves Alma, most ki fogsz nevetni, talán okkal. Én is ismerek egy-két ehhez hasonló esetet, s ha jól meggondolom, a dolog tulajdonképpen végül is helyénvaló. Gondold csak meg: van a barátnőd fia (a továbbiakban: a Fiú), és van a felesége (továbbiakban: a Lány).

  A Fiút, mielőtt megszületett, senki meg nem kérdezte, hogy akar -e zsidónak születni, akar -e zsidó lenni. Akkor is zsidó, ha minden szabályt pontosan és aggályosan betart, és akkor is zsidó, ha nem hisz I-tenben, nem tart szombatot, tréflit eszik, egyáltalán nem tart semmiféle zsidó vallási szabályt, annak idején nem metéltették körül, s ő ezt utólag sem pótolta. Mindegy. Az édesanyja zsidó (az apa közömbös), tehát ő is zsidó. Kész.

  Ezzel szemben a Lány nem született zsidónak. Ő be akart térni, zsidó akart lenni. A betérés ugyan általában elég macerás, a rabbinak általában három alkalommal el kell utasítania, a nála jelentkezőt. Ezt követően a betérési folyamat során – ami Magyarországon általában eltart két évig – egy csomó dolgot meg kell tanulnia, a végén egy bét din (vallási bíróság) előtt le kell vizsgáznia, (ha férfiról lenne szó, még egy kínos dolog következne), végül az előírt módon meg kell tennie első (a továbbiakban aztán havonta – de nálunk ez, hogy havonta megtennék a zsidó nők, nem túl gyakori) lemerülését egy mikvébeneki rohamn (rituális fürdőben). No, de hát ő zsidó akart lenni, mindezt ő kérte és vállalta! Kellett rohamsisak? Hát akkor viselje.

  Persze, lett volna két másik megoldás.

  Az egyik, hogy a Lány a fentiek szerint betér zsidónak, a Fiú viszont ugyanakkor kikeresztelkedik vagy betér az iszlám vallásba. 🙂 A dolog azért így se egészen stimmelne, ugyanis az ortodox és az ultraortodox zsidó vallási felfogás szerint
  a zsidóságból kitérni nem lehet, ha felveszi az iszlám hitet vagy megkeresztelkedik, attól még zsidó marad, legföljebb vétkes zsidó. (Hasonló a vallási szabály a keresztényeknél is: a keresztség szentség, amit letenni, vagy azt eltörölni lehetetlen.) A reform és a magyar neológ felfogás, valamint az idevágó izraeli állami törvény (Chok Hásvut) szerint viszont ezzel megszünt zsidónak lenni.

  A másik: csak állami (polgári) házasságot kötnek. Ez ugyan akár a zsidó, akár a klf. keresztény vallási jog szerint nem létező házasság, de ha egyikük se vallásos…

 • Apropó Pozsony,
  apropó hurka:

  Pozsony német ill. osztrák neve Pressburg.
  A hurkát vas-megyében úgy tudom, ma is preszburgernek nevezik.

  Azonban a pozsonyikiflit tudtommal senki nem hívja Pressburgerkipfelnek… 😀

 • Vögelein
  2020 június 26
  5:05 de.

  Most nem azért, de a szabad királyi városokban német polgárság volt a középkorban, akik azért kapták a kiváltságokat a magyar királytól, hogy csak a királynak adózzanak. Ezért nem kellett a magyar földesúrnak adót fizetniük, hiába volt a birtokán a város.

  De összességében nem volt annyi város Magyarországon, hogy a királyi hatalmat érdemben támogatni tudták volna. Ahhoz erősebb polgárság kellett volna, pl. Mátyás király idejében.
  A céhek fölépítése és működése azt is szolgálta, hogy a konkurencia ne tudjon érvényesülni. De fizetőképes kereslet amúgy se lett volna, amelyik ezt megfizetné. Milyen réteg vett akkoriban aranyékszert?
  100 évvel később, a végvári katonaság zsoldját se tudta a kincstár időben kifizetni, innen ered a “se pénz, se posztó” kifejezés. Vagyis sokaknak ruhára sem tellett, nemhogy aranyékszerre. Ezért se tudott fejlődni az ipar, nemcsak a céhek önzése miatt.

 • Kedves Alma,
  Kovendeg mar elottem-remekul elmagyarazta a zsido vallas
  kovetelmenyeit. Igaz,ha egy zsido nem tart be minden eloirast,
  akkor is annak szamit. A beterok- mivel “megmerettetnek”
  vagy meggyozodesbol,vagy a parjuk iranti husegbol-sokszor
  szigorubban veszik a torvenyt.
  A baratno problemajaval kapcsolatban,es a csaladi beke megorzese
  erdekeben- talan lehet tanacsolni valamit.
  A hal,amelynek pikkelye van-pl. ponty,koshernek szamit.
  Mivel nem hus,parve. Tehat utana lehet meg tejeskavet is inni.
  Igaz,lehet hogy uj edenyben kell fozni,amely nem husos,vagy tejes.
  Kulonben, a tej helyett ma mar lehet nagyon jo utanzatokat
  talalni {ha nem akarnak varni orakat a hus fogyasztasa utan}-
  mandula, vagy szoja tejet.
  Remelem, segitettem valamit.

 • Kedves Geyza,
  A koshersag szabalyai- lehet,hogy igy kezdodtek, de ez
  nem teljesen fedi a valosagot.
  Igaz,a klima is kozre jatszott,szerintem a vagas modja is.
  De ez nem az “en asztalom”. Kerdezhetsz egy szakertot.
  Ha hiszed, ha nem-ezek a torvenyek-orzik az egeszseget is.
  Egy gyermekkori emlek. Boldogult nagyapam,aki vigyazott az
  eloirasokra, a haboru utani nehez korulmenyek kozott-nem
  engedte,hogy idegeneknel egyek. A szomszed kisfiu resztelt
  majat kapott ebedre es engem is megkinaltak. Nehany ora
  mulva- kihanytam az egeszet.Nagyapam leperzselte
  a majat- amig az utolso csepp ver is kitisztult belole.
  A hust is kisozzak es lemossak- ugyan ezen okbol- meg
  a modern konyhaban is.
  {Mozes 5.12/23. “Csakhogy abban alhatatos legy,hogy a vert
  meg ne egyed,mert a ver a lelek”.}
  Ezek utan mehez megerteni- honnan “jottek” a vervadak,
  ugy a keresztenysegben,mint az iszlamban.
  Kulonben- nem kell sajnalni bennunket, nagyon izletes
  az izraeli konyha es olyan valtozatos- mint ez a nep.
  Meg valamit- az etkezesek szinte elkepzelhetetlenek-
  a sok fele salata nelkul.
  Apropo- a husos es a tejes- kulonvalasztasa-
  a hust tovabb tart megemeszteni- mint a tejest.

 • מרים,
  természetesen eddigi minden beírásoddal tökéletesen egyetértek. Kővendég írásai is tökéletesek.Nálad az egyetlen probléma,hogy akárkivel szóba állsz.Nehogy tévedés legyen,nem Almát értem akárki alatt.Az Ő nívója tiszteletre méltó,egyes dolgok nem tudása ellenére is. לילה טוב

 • Izraeli
  2020 június 28
  11:55 de.

  Nekem a faterom említette ezt a kóser dolgot mikor megkérdeztem miért tiltott étel a sertés.
  Viszont az apám igen kiváló kóser sóletet tudott készíteni!
  Gyerekkorom óta nem ettem olyan jót !!!!!!!!!!!!!!
  Meg kiváló szárnyas-húsleveseket. Benne töltött libanyakkal.
  Tőle tanultam hogy a húslevesbe milyen jó friss vöröshagymát karikázni.

 • Csillapoggyá’ Gyurka.

 • אורי
  Azt hittem,remeltem, hogy a vilagos hozzaszolasok csokkenteni
  fogjak az ellensegeskedest,a magyar zsidosag “szaraz aga”nal
  is. Nem csoda,hogy nem ismerik elodeik tortenelmet,mert
  nem volt aki atadja szamukra. Nekik ez csak vallast jelent,
  es mivel a tobbseg ateista,nem sokat mond szamukra.
  Mi,akik tokeletesen birjuk a nyelvet,es nincs szuksegunk
  a forditasra es a kozvetitesre csak sajnalni tudjuk hogy
  egy fontos erteket vesztettek vele.
  Bar mennyire nem birom az alpari stilust,amiert majdnem
  abbahagytam a kommentelest,azt mondom,hogy mi-viselkedjunk
  “felelos felnottek” modjan es probaljuk – szereny eszkozeinkkel megismertetni veluk elodeink es a mai Izrael
  eletet es a “szorvanyok egybegyujtesenek” gazdag kulturalis
  orokseget.

 • "tisztelhölgyeimésuraim"

  Hazai Lámpa
  5:05

  Köszönöm a szakszerű kiegészítést – mert annak vettem.

  🙂