A jövő a gyerekeinken múlik

2020 szeptember 7 5:01 de.46 hozzászólás

Nem túl hivalkodó, a tartalmához képest talán túlságosan is szerény a Pallas Athéné Kiadó legújabb könyvének borítója. „A közjó gazdasága” olyan kérdéseket feszeget – és választ is próbál adni rájuk – melyek napjainkban már égetően aktuálisak, sokakban fel is merülnek, de a legtöbben úgy gondolják, hogy ebben ők tehetetlenek. Megoldásuknak az egyén, magában, képtelen aktív részese lenni. A könyv ezt cáfolja.

A szerző, Christian Felber, a bécsi Közgazdaságtudományi és Üzleti Egyetem tanára szerint a gazdaságnak emberibbnek, szociálisabbnak, az elosztásban igazságosabbnak, fenntarthatóbbnak, demokratikusabbnak – összességében etikusabbnak kell lennie, azaz nagyobb hangsúlyt kell fektetni a közjóra. Könyvében egy teljesen új, alternatív modellt mutat be a gazdaság működésére, amelyhez gyakorlatias és részletes útmutatót is ad. A helyenként merésznek és radikálisnak tűnő, ugyanakkor a realitásokat is maximálisan figyelembe vevő vízió nem kevesebbre vállalkozik, minthogy megváltoztassa a gazdaság működéséről alkotott képünket. Nemcsak elméleti tanácsokat osztogat, a megvalósításban maga is tevékenyen részt vállal. Politikai aktivista, a „Közös javak bankja” kezdeményezője, előadó és mellette még kortárs táncos. Az Attac Austria társalapítója, számos bestseller szerzője, mint például az „50 javaslat a tisztességesebb világhoz”.

Ez a könyv azoknak az embereknek szól, akiket foglalkoztatnak a gazdaság szolidáris, demokratikus, humánus és fenntartható formái, vitatkoznak róluk vagy példát mutatnak rá a saját életükben. Még 2010-ben elkezdődött egy mozgalom, melyet napjainkban már közel 3000 vállalkozás támogat, Svédországtól Chiléig. Egyetértenek abban, hogy a reform már nem elég. Új látásmódra van szükség. Létre kell hozni a „Közjó gazdaságát” (KJG). Az ötlet nem új. Arisztotelész is megkülönböztette a gazdaság gyakorlásának két formáját. Az oikonomia célja a jó élet megteremtése, mindenki számára. A pénz itt kizárólag eszközként szolgált. Azt, melyben a pénzszerzés öncélú, chrematistiké-nek nevezte és természetellenesnek minősítette. A mai, profitra törekvő gazdaság tehát nem ökonómia!

A tudomány tévútjának legjobb példája a közgazdasági Nobel-díj. A svéd Birodalmi Bank kifejezetten Nobel Alfréd örököseinek akarata ellenére hozta létre és a krematisztikusokat jutalmazza. A KJG olyan demokráciaértelmezésen alapul, mely több bizalmat ad az embereknek annál, amit a 4-5 évente valamilyen pártra leadott szavazat jelenthet. A társadalmat ugyanis a bizalom tartja össze, nem a hatékonyság. Nem a verseny a leghatékonyabb módszer, hanem az együttműködés. Ebből pedig egyenesen következik egy sor megdöbbentő állítás: a kapitalizmus tíz hibája, melyek közül az első a hatalom koncentrációja és a visszaélés a hatalommal. A kapitalizmusnak nem az alapvető szükségletek kielégítése a célja, hanem a profitmaximalizálás. Ahol az alapvető szükségletek mellé nem társul megfelelő vásárlóerő, ott azokat nem is csillapítják. Ilyenek az élelmezés, orvosi ellátás, lakhatás, oktatás. Ezzel a ténnyel nehéz vitatkozni! Különösen súlyos az a megállapítás, hogy manapság a legantiszociálisabb emberek érvényesülnek legkönnyebben, mert csak a pénzügyi célok elérése számít. A globális vállalkozások, bankok a pártfinanszírozás eszközeivel parlamenteket és kormányokat tudnak érdekeik szolgálatába állítani, így lesz a demokrácia a szabad piacgazdaság legfontosabb áldozata!

A problémák összefoglalása után a szerző rátér a javasolt megoldásra. Ismerteti, mi KJG modell lényege. Megvizsgálja számos ország alkotmányát, a némettől az olaszon át az USA-ig és valamennyiben megtalálja, hogy a cél a közjó! A Felber által kidolgozott modell azt javasolja, hogy az alkotmányos célok a valós gazdaság rendjében is érvényesüljenek. Igen ám, de hogyan? Ehhez a piacgazdaságot a nyereséghajhászás helyett a közjóra való törekvés, az együttműködés irányába kell elmozdítani. Csakhogy a célnak mérhetőnek kell lenni, a gazdaság minden – makro, mezo és mikro szintjén is. Ma viszont az eredményt mindhárom szinten pénzügyi mutatókkal mérjük, ez a fő probléma. A pénz csupán eszköz, csereérték, az embereknek viszont használati értékre, élelemre, ruhára, gyógyításra van szükségük és erről a GDP meg a vállalati nyereség számai semmit nem mondanak.

Fontos kérdés, hogy egyáltalán mi a közjó? Elsőként Aquinói Szent Tamás mondta ki pontosan: „A közjó jobb, mint az egyén jóléte.” A szerző leszögezi: a közjó alapjainak lefektetése a „közjóközösségekben” történhet és bár a megvalósítástól messze vagyunk, ilyenek már 45 államban léteznek. Róluk pontos tájékoztatást található a https://www.ecogood.org oldalon, egyelőre csak angol nyelven. Felber bemutat egy viszonylag könnyen felépíthető, jól áttekinthető „közjómérleg”-et, ami képet adhat egy vállalkozás tevékenységéről. Ha sikerülne ezt általánosan bevezetni, minden vevő azonnal látná a kiválasztott termékért vagy szolgáltatásért felelős cég közjóteljesítményét. Már ma is léteznek olyan gazdasági eszközök (pályázat-elbírálás, hitelképesség megállapítása), melyekkel a vállalkozásokat ösztönözni lehetne ennek használatára. Meglepő elemzést talál az olvasó arról, hogyan jutalmazza ma a gazdaságpolitika a nem etikus vállalkozásokat, pedig a dolog fordítva is működhetne. A KJG nem irányul a nyereség csökkentésére, sőt hasznosítására is több jó ötletet kínál. Ugyanakkor felhívja a figyelmet a tulajdonszerzéssel járó hatalomnövekedés veszélyeire.

Javaslatai nem nélkülöznek utópisztikus elemeket sem, de bízik abban, hogy az emberi természet hibáit a „mérleg” segítségével csökkenthetjük. Egyik javaslata például bizonyára nagy népszerűségnek örvendene. A tudományos és üzleti világban (no meg a Bibliában) ismert fogalom a szabad hetedik év, a „sabbatical”, a kutatóév, mely segít a kiégés elkerülésében. Ha a KJG működik, a dolgozók minden tízedik év után egy év (fizetett) szünetet tarthatnának, melyet bármire, a családra, pihenésre, továbbképzésre fordíthatnánk. Roppant érdekes elgondolás a „demokratikus bank”, ennek kapcsán megkülönbözteti a készpénz, elektronikus pénz, teljes pénz fogalmát. A kereskedelmi bankokról lesújtó véleménye van. Az iparszintű adóelkerüléstől az öregkori elszegényedés ellen védelmet keresők átveréséig, bűncselekmények sorozatának lehetnek részesei. Állítását alátámasztja, hogy világszerte kezdenek megjelenni az etikus bankok és tőzsdék. A tulajdonról szóló fejezetet nagyon kemény kijelentéssel kezdi: „A mai gazdasági életben a magántulajdon sérthetetlensége jelenti a legnagyobb veszélyt a demokráciára.” Később persze ezt árnyalja, de bizonyítja is, hiszen így vásárolt George W. Bush olajbirodalmat, Berlusconi médiabirodalmat, Trump államelnökséget.

Majd jönnek az ellenpéldák, a Svájctól Brazíliáig különböző formákban létrejött „demokratikus közvagyon”. A KJG-ban való részvételre az embereknek motivációra van szükségük, és erről is találunk részletes elemzést. A „boldogságkutatás” széles körben elfogadott tudományág, mely kimutatta, hogy a magas jövedelemtől – egy szint fölött – már nem leszünk boldogabbak. Vannak más tényezők, melyekkel az embert a pénznél sokkal jobban lehet motiválni és ez már egyenesen átvezet a gyermeknevelés területére! Azok a gyerekek, akik nem tanulták meg felismerni saját érzéseiket, engedelmességért kaptak jutalmat, később pedig pénzt a teljesítményeikért, végül csak pénz ellenében fognak bármit is megtenni. Így a belül legszegényebbek számára a pénz lesz a legfontosabb érték. A rendkívül gazdag emberek sokasága ezért belül kifejezetten szegény! Az oktatás – nevelés kérdésének a könyv egész fejezetet szentel és az abban foglaltak igazsága kétségbevonhatatlan. A feltétel nélküli szeretet és az erőszakmentes kommunikáció tanulható, ezért tanítani is kell! Mindemellett szükség van a demokrácia kiteljesítésére, reneszánszának elsődleges és alapvető feltétele a szuverén nép tudatosságának fejlesztése! Példákkal igazolja, hogy ahol mostanában a szuverén nép dönthetett, ott okosabban cselekedett a kormánynál. Elgondolkodtató a javasolt „hárompilléres demokrácia” modellje.

Amikor az olvasó eljut idáig, egyre határozottabbá válik benne az érzés: mindez nem más, mint szép ábránd. Az emberi természet nem változott az elmúlt tízezer évben, mitől változna most? Ekkor jön a meglepetés. A szerző működő példák sokaságát sorolja, alátámasztva, hogy a KJG nem utópia. Felber nem marad adós a megvalósítási stratégia kidolgozásával sem. Igyekszik megválaszolni a kételkedők egy sor jogosan felvetődő kérdését, mint például a KJG viszonya a feltétel nélküli alapjövedelemhez. Végül érdemes szót ejteni még egy szempontról, ami igencsak a KJG megvalósítása mellett szól. A cégvezetők, menedzserek nem dobják el a klaviatúrát délután ötkor és rohannak haza a családjukkal lenni, tévézni. Éppen ellenkezőleg, a munkájuk nagyon komoly és folyamatos jelenlétet, koncentrációt igényel, hiszen az üzleti élet kegyetlen világ. Egyik pillanatban fenn van az ember a csúcson, a másikban akár mindent elveszítve bukhat hatalmasat. Nagyon stresszes életről van szó, ami magával hoz igen sok, sorsszerűen kialakuló betegséget is. Ennek pedig már most is, minden nap tanúi vagyunk.

Christian Felber

A KÖZJÓ GAZDASÁGA

Pallas Athéné Könyvkiadó 2020

Cpoy & Consulting Kft. Budapest

ISBN978-615-5884-94-8

46 hozzászólás

 • “A Jovo a Gyermekeiken Mulok.”

  Az nagyon valotlan allitas es meglatas.
  Mert eppen ellenkezoleg tortenik az elet folyaman.

  A gyermekeik jovoje mulik a mi mai tetteiken.

  Az iro, Christian Felber jol kepzett fiatal ember.
  Tanult a Spanyol nyelvtol kezdve tobb agakat,de legsikeresebb foglalkozasa az hogy contemporari tancos.
  Ami kozelebb all a cirkuszi akrobatahoz.

  Tanulmanyi eveit persze masok koltsegeibol elvezte.

  Irogat, szonokol, megszabott osszegekert, s persze kiadta a jelzett konyvet.

  A kozgazdasag, barmikor, barhol a kozosseg anyagi-szuksegleteinek a kielegitese.

  Persze a tortenelem folyaman tobbszor tortent mar hogy a tarsadalmak uralkodoi a sajat elklepzeleseiket, vagy mondhatnank inkabb onzo elkepzeleseiket kenyszeritettek a tarsadalomra.
  Ami persze SOHA nem a tarsadalom/kozosseg erdekeit szolgalta.

  Kezdve Cofu faraohtol barmely szocialista diktatorig.
  De azon esetekben, NEM a tarsadalom, sot meg a diktatorok sem talaltak meg kielegedeseiket.

  A szabad, korlatlan tarsadalmakban minden egyen a sajat ohajai es kepessegei alapjan cselekszik.
  A korlatlan lehetoseg nyutja nem csak mindenki megelegedettseget es joletet.

  S mivel a tarsadalom az egyenek osszessege, amodon az egesz tarsadalom sikeres es megekegedett a korlatlan kozgazdasag mukodese-alapjan.

  Vajon miert ellenezne azt bar-ki-is ????
  Hiszen mind azok akik azt probaltak, csupan kudarcokat produkaltak.
  A regi magyar kozmondas alapjan, csak nadragjuk lett vizes! Mert a termeszet mukodesevel altak szemben.

  A “demokracia” az nem egy gazdasagi modszer, hanem a kozugyek hatarozatai a lakossag tobseg-hatarozata altal.

  S vajon ki nem ohajtana szabadon elni es mukodni?

  Ne fledd V.I. szent-athad szavakt, “aki masokat kenye-kedve szerint ural, nem lehet az maga sem szabad sem sikeres.”

 • Pont ma foglalkoztam a témával – hatalom – uralom kinek a kezében van – melyet soha nem ad ki belőle… örök rabszolgaságra ítélve az emberiség többségét – rosszabb esetben elpusztítását…(…ha engeded…)
  álláspontom véleménye a tudás – ugyan az mint fent: idézem magom:
  Jegyzem ma 2020. 09. 07. én id. Kiss László : „…a Reichstag felgyújtásának tisztázását és az igazi gyújtogatok, felkutatását illeti…” nem a kommunisták tették, ha nem a hitleri ármány ma ezt így tudom! Azt is tudom, hogy az uralom bitorlók azonos megfontolásból…. azóta számtalan hasonló tettet hajtottak végre…. világ szerte több helyen… ma is ! Ha figyelmes vagy – te is látod a ma ármányát – vírus fedőszó alatt elkövetett – újból kezdjük folyamatot – mert a hatalmat nem adja át és ebben igaza volt Dimitrovnak – idézem: „….Dimitrov (tovább beszél): Mi, kommunisták, ma nem kevésbé eltökélten, mint az öreg Galilei, mondhatjuk:
  „És mégis mozog a Föld!” A történelem kereke előremozog – Szovjet-Európa felé, a szovjetköztársaságok világszövetsége felé!
  S ezt a kereket, amelyet a proletariátus forgat a Kommunista Internacionálé vezetésével, semmiféle pusztító rendszabállyal, börtönbüntetéssel, halálbüntetéssel mozgásában feltartóztatni nem lehet. Ez a kerék forog, és forogni fog a kommunizmus végső győzelméig!…” mondjuk ez nem így történt – mert úgy látszik Szovjetunió megszűnt – a nemzet államokat számolják fel – vajon – kérdezem én mi fog ebből kisülni – a valódi kommunista eszme? =(….ha majd a bőség kosarából….…” ha majd a jognak asztalánál…”) – bűnözők nélkül ami azonos a vallás csábító ígéreteivel?
  KI TUDJA AKI TUDJA ÍRJA LE NEKEM – KÖSZÖNÖM, HOGY ELOLVASTÁL TERJESZD KÉRLEK – ID. KISS LÁSZLÓ 2020.09.07

 • id Kiss László
  2020 szeptember 7
  11:01 de.

  Lacibá’ valamit kihagytál a SARS mellett és már ezer évek óta (SIC) a rasszizmus üli torát mindenféle álruhában, jelmezben, “filozófiában”, álarcban (demokratikus ez az egész akkor is ha messzebűzlő hatalmi téboly mondja sulykolva a hatalom és ugyanazt mondja mint Dimitrov csak nem akar osztozni a koncon)

  a többi jó kis felismerés

 • idos Kiss Laszlo, had mondjak Maganak megy titkot, habar egyaltalan nem titok, sot aki az “idos” elonevet-hasznlaj az tudhatna is.

  S az hogy az emberi gyarlosagnak, gazembersegnek hatara NEM letezik!!!!!

  Olvashato irott szovegben is mind az, az u.n. az emberideg torteneleme alatt.

  S ismet, mint “idos” azon is megftozodhetet volna mar, sot tapasztalhatta volna mar reg.

  De a “bosegkosarabol”-valosagat csak a korlatoztalan kozgazdasag lehetosege nyujthatja!

  S a “jognak asztalanal mindenki egyarant foglal helyet” valojaban CSAK a JURY system a valosagban.

  Egyszerubben mondva, mindent a lakossag tobbseg-hatarozzta alapjan, SEMMIT a politikisok altal!!!!

  Persze az sem fogja az emberi gonoszsagot megszuntetni, de egy elonyosebb kuruklmenyeket biztosit az atlag lakosssag dontesei alatal!!!!!

  Az ismervre mint a demokratikus modszer.

  Sajnalatosan a magyarok azt remesen ellenzik es utaljak, annyira hogy meg annak emlitesere is a “dogolj meg” es hasonlo reagalasokat nytujtanak itten is.

  Hat csak had egjen a Reischtag a foldig?!

  Az emberiseg keptelen bune-nelkul elni !!!!

 • Nemrégiben jelent a témában meg Stephanie Kelton: The Deficit Myth: Modern Monetary Theory and the Birth of the People’s Economy c. – szerintem fontos – könyve. Valakinek itt ajánlottam már, s most is ajánlom minden, a téma iránt érdeklődőnek. (Kivéve Mr Bendeguz79-nek, mert ő szinte vallásosan beleszerelmesedett a 250 esztendeje elavult – úgy az elmélet, mint a gyakorlat által sokszorosan megcáfolt – legócskább gazdasági dogmákba. Bendeguz urat pedig igazán nem szeretném meggyanusítani hogy ő netán hajlandó bármit is tanulni, olvasni.) )

  https://www.amazon.com/Deficit-Myth-Monetary-Peoples-Economy/dp/1541736184

  A szerző egyik, 59 perces előadása ingyen meghallgatható itt: https://www.youtube.com/watch?v=a9pAPIUYXxQ

 • A jövő végetért.

 • Kővendég
  2020 szeptember 7
  3:49 du.

  namost fussunk e neki?
  nagyon tisztelem sőt szeretem is az alapos tudományos elemzéseket, nagy gond velük (majdnem mind-del), hogy soha nincs senki aki meg is valósítaná, magától az elmélet meg egyre vastagabb porréteget kap amit csak nagy vihar képes tisztára fújni de … és marad a de a:

  les temps quotidien (aujourd’hui) n’est pas révolutionnaire

  ide a “ha”x12 (nem merem beírni egészben mert a wordpress csiklandós) következik részemről

 • T.Kővendég !
  – Engem is megvett kilóra S.Kelton a maga Modern Monetary Theory “mozgalmával” amikor azt állítja hogy az államnak soha sem kell semmire azt mondania, hogy nincs rá pénz. Ha a társadalom akarja, ha az a közjót szolgálja, akkor az állam – mint szuverén pénzteremtő – képes azt finanszírozni. A jegybank „pénzt nyomtat” (a mai világban számítógépes formában létrehoz), és ebből nulla százalékos kamattal megvásárolja azt az államadósságot, amelyet a kormányzat kiadásai hoznak létre.

  Azaz ezek szerint, értelmetlen volt az összes megszorítás és stabilizálásnak csúfolt károkozás a Bokros-csomagtól az eurozóna válságkezelésén át az Orbán-kormány jelenlegi nullás költségvetés fétiséig. – Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a költségvetésből orrán-száján folyhat ki a pénz, mint a Gyurcsány-korszakban vagy manapság.
  – Persze azért nem a mértéktelen pénznyomtatás híve, velem ellentétben, – hanem a nagyon jól végiggondolt költségvetési politikáé – mert ez akár hiperinflációt is generálhat…

 • Chris, drága arany apám…ha te nem érted a treffát [email protected]ővendég-nek címeztem, még senki sem kap hexenschusszt ha elolvassa, te sem(SIC);

  és bízzál benne, hogy címzett veszi a lapot és mond valami tőle megszokott humorosat, a blog szükséges derültségére

  mindazonáltal legyen meg a te akaratod, mert tiéd a blog és az ország, emez majd csak később (lehet, hogy mindenkinek jobb lenne ???)

  ha gondolod majd bemásolom az “arcsívumomból®” egy kis ré busz (vagy a 7C a Thököly- Rákóczy-egészen a Móricz-ig úton?) sohasem árt

 • Hiányt pótol a könyv és az ismertetője is, mert többször kéne a témáról, jó színvonalon írni.
  A cikkből hiányolom a konkrét példákat, de azok a könyvben megvannak, csak nem fértek az írás keretébe, ha jól értem.

  Illetve akár a könyv, akár az írás koncepciója, de sokan elkövetik azt a hibát, hogy a kapitalizmusnak csak az ördögi arcát mutatják be. Épp azért hatékony, mert nagyon jó jelszavakkal kampányol. A szabad verseny, a kreativitás, a bőség, ezekkel kampányoltak nekünk is a kilencvenes években a téma szakértői. Pl. valakit a Kádár-korban azért perbe fogtak, mert saját ötlete alapján a meggymagot megvette a konzervgyártól, és jó pénzért árusította. Így nyomták el a vállalkozókat a szocializmusban, mármint a kampány szerint.

 • SLAPAJ:

  Ne feledd, a Monopoly penz semmit er!!!!

  Ha az allamhatalomnak csak a papirt es festeket kell vasarolnia penzt nyomtatni, az a “penz” mint a mondas, nem fogja megerni a papir arat amire nyomtatva van.

  Lasd mind azokat a tarsadalmakat ahol az megy.
  pl. Venezuela, ahol ket kilo penz kell fizetni egy kilo kenterert.

  De Mgayarorszag is atmnent azon parszor mar.
  SLAPAJ csak tul fiatal emlekezni azokra.

  Hiszen nem oly-regen volt hogy egy talicska penzt kellett vinni egy kenyeret vasarolni, de mire oda-ert egy talicska penz nem volt elegendo egy arva szelet kenyewret sem venni.

  Ugyan az tortenik ma is a Forinttal.

  Nyomtatja majd Matolcsi ismet a “szaz-mill-B-Forintot”?

  Igen a “mill” a milliot jelntette, a “B” meg a billiot.

  A bankjegy nem volt eleg nagy a penz erteket szamokban kifejezni.
  26 nulllat kelett volna irni a 10 utan.

  SEMMI ALLAMHATALOMNAK NEM LEHETNE JOGA PENZT KIBICSAJTANI.

  Az allam-altal on-adomanyoZott joga kibocsajtani penzt a LEGnagyobb gazemberseg a vilagon !!!!

 • Bendeguz79
  2020 szeptember 8
  10:49 de.

  grizi
  mi a különbség a FED és az állam között ott lankás usa alsón?

  mert ugye emezet írád nekünk, halandóknak:

  “Az allam-altal on-adomanyoZott joga kibocsajtani penzt a LEGnagyobb gazemberseg a vilagon !!!!”

 • Kővendég
  2020 szeptember 7
  3:49 du.

  még valami; most esett le

  ugye abban egyetérthetünk, hogy a lyukas 2 filléres is monetárius® és neki is 2 oldala “vagyon®” namost ha -pölö- azt halljuk, hogy az a gonosz (ide gondolj amit vagy akit akarsz) meg van szankcionálva, mert ellent mondott és egyébként is feketeseggűnek kiáltottam ki és ha “én” mondom (az én helyére nem való a ródeó11 sem de…) akkor annyi…
  és akkor leesik a 2 filléres, és kiderül, hogy a megszankciózott vidáman ünnepli 7….dik születésnapját (a csodaszép szőnyegek eredeti hazája)… és Timbuktuban is felkel a nap

  namost … remélem megértetted ha nem kérdezz … válaszolok ha a wordpress beengedi

 • HAZAI LAMPA panszkodik hogy a cikbol hianyzianak a peldak,

  Hozzaszollasomban persze tisztan jelezztem es meg is neveztem a peldakat.

  Mint a Kinai del-keleti tartomanyok ahol a szabad es korlatlan (kapitalista) hazdasag szabdon mukodhet.
  Sot Viet Nam esete is.

  Persze Azsiaban Japan, Del Koraa a tagadjatalan peldak.

  S a korlatozott, mondhatnank kenyszeritett , vagy az allami-kapitalizmus eseteivel, mint Cuba, Venezuela esetei.
  Kihico ellentetelet bizonyitanak a jelenben.

  De hogy mi a nevetnivalo mind ezek a mindent-tudo tudosok otleteivel, hogy miert nemm teszik elkepozeleseiket probara olyan helyeken mint Cuba,Venzuela, Eszak Korea, syb.

  HA valosagban otleteik mikodtetheto lenne es sikeres eredmneyt tudnanak bizonyitani a leg-nagyobb kituntett hosok lehetnenek azokban a tarsadalmakban.

  Talan meg a Voros csillag kituntetest es a szocialista munka hose cimet is viselhetnenek buszken.

  Hat nem nagyszeru, humanis es igazi szolidaritas peldaja lenne az ????

  Mint a mondas, “taste of the pudding is in the eating of it.” ( a puding izet csak elfogyasztasaval todhatod.)

 • Slapaj:
  “Engem is megvett kilóra S.Kelton a maga Modern Monetary Theory “mozgalmával”.

  S. Kelton említett könyvét figyelemre méltőnak találtam (“mozgalmáról” nem tudok), ezért ajánlottam a cikk témája kapcsán az érdeklődőknek elovasását és a szerző egy-két előadásának meghallgatását. (Kivéve természetesen Bendeguz79 urat, akinek megrögzült “vallásos” érzelmeit nem akarom, s nem is remélem megbolygatni, amit ő – 2020 szeptember 8 10:49 de.-i – hozzászólásával, miszerint “SEMMI ALLAMHATALOMNAK NEM LEHETNE JOGA PENZT KIBICSAJTANI” tisztességgel vissza is igazolt).

  Azt azért nem mondanám, hogy Kelton könyve és előadásai engem is kilóra megvettek volna(ennél jóval gyanakvóbb vagyok úgy mások, mint méginkább a magam gondolataival szemben), de igen figyelemre és átgondolásra érdemesnek tartom.

 • Bendeguz79:
  “Ne feledd, a Monopoly penz semmit er!!!!
  Ha az allamhatalomnak csak a papirt es festeket kell vasarolnia penzt nyomtatni, az a “penz” mint a mondas, nem fogja megerni a papir arat amire nyomtatva van.”

  Előre is bocsánatot kérek, amiért most hasonlóan primitív demagógiával próbálok élni, mint amilyennel Ön általában szokott.
  Szóval első lépésben szíveskedjen részemre néhány tízmilliós összegben olyan értéktelen “Monopoly-pénzt” átutalni, amilyet például a brit, az ausztrál vagy a japán állam szokott nyomtatni, s ami – Ön szerint – nem éri meg a papr és a festék árát. Ha ez az értéktelen Monopoly-pénzben történő átutalás majd megérkezett a számlámra, folytathatjuk ezt az eszmecserét.

 • EBRESZTO, EBRESZTO KOVEBDEG !!!!!!!!!

  A “Monopol” az egy tarsas-jatek !

  Ahol a jatszok mindenki kap egy mennyisegu jatek-penzt.

  S aztan dobjak a kozkat, s annak a szam alapjan a tablan elohaldnava jelzi hogy mi uzleti lehetoseget kaphat a jatszo.

  S ki fejezi be penz-nelkul, vagy ki sikereskedik sok jatek-oenzzel tulajdonaban az a nyertes.

  Pont anyit er a fedezet-nelkul kibocsajtott penz mint a Monopol-jatek-penz.

  Bizni a hazug politikusokban a kezdeti ostobasag, s mindent azok gazembersegere epiteni meg marhasag.

  Csupan emlitesul, a US Alkotmany tiltja a papirpenz kibocsajtasat, csupan az ezust es arany ermek kibocsajtasa Alkotmanyos.

  Az ARANY es az EZUST volt a penz, NEM ami azon irott.
  Ma nincsen elegendo nemes fem a vilagon, de a magan bankok csupan tulajdonaik ertekebn bankolhatnak.

  Pont azert a Feredral Resevre System dollara NEM allami penz. Hanem a bankok penze. A bankok tul;ajdonai elleneben letezo penzek.

  Persze gyakran a bankarok sem kulombek mint a politikusok, de ha ostobasagot vagy gazembersegeket kovetnek el, onmaguk fizetik annak arat!

  Na de mi lett a vilag volt nemzetkozi penzevel????
  Az Orosz Imperial Arany Rible-val 1917 November 7 -ota ?
  Stalin eladta az aranyat hadiiparat epiteni.
  S mit kapott az orosz-nep azert?????
  Haborukat, Gulahokat es ehalalt milliok.
  Azert tapsoltak Sztalint orakig amikor nevet hallottak.

 • SLAPAJ;

  A “szamitogepes” penzed tisztan nem ertelmezted!.

  De talan az N.S.F. (No Suficient Funds) ramutatna a valosgra?!

  Csupan azert mert a penz nem a szinespapir alakjaban mozog, az nem jelenti hogy nem lennel felelos annak leteert!!!!!

  S ahol a “tree strike and you are out” a torveny. harom NSF eletfogytiglani bortont jelenthet am !!!!

 • Bendeguz79
  2020 szeptember 9
  9:08 de.

  Szerinted a fedhetetlen FED által kibocsátott dollárnak szerinted megvan a valós arany fedezete?

 • RODEO11;

  Mivel tisztessegesen tetted a kerdest , valaszolok.

  A “nation” = a nemzet, vagy az egesz USA.

  A “state”= az “allam”, az “orszag” es a kormanyat is ertelmezi.

  A “FEDs” , roviditese a Federal Reserve System-nek.
  Ami valojaban egyenlo az osszes bankok cp-ao-javal.
  A nev felrevezeto, mert semmi US kormany erdek sem egy centje nem letezik abban.

  Minden bank a USA-ban alavetet tagja.
  Az u.n. “National Bank” a mukodesi engedelye alapjan mukodtethet fiokot barmely orszagban.

  A “state” bank, az ami csak abban orszagban mukodhet ahol regisztralva van.
  Azokat az orszaguk u.n. “Commissioner of Banking,Finance and Insurance ellenorzese alatt mukodnek.

  Minden bank, National es State a US Treasury es a Commissioner of Currency and Banking ellenorzese alatt mukodnek.

  A USA-nak nincsen nemzeti penjegye, ill. nincsen Jegynank-ja.
  A penzt a Feds. osszbankajainak a biztositott erteke/tulajdona elleni penzjegyeke a bizonyitekai.
  Minden betetet kotelezve biztositani a USFDIC altal.

  Hitelt penz-ellenebn, es bekebelezeseik elleneben leheto.
  Tehat minden fedezve anyagi errekekkel.

 • ORSOS;

  NEM, azt soha nem allitottak,
  A US megszuntette a “Gold Sdtandard Act”-et 1938-ban.
  Az az arany-pecsetes dollar volt.

  Letezett a “SILVER CERTIFICATE” 1973-ig.
  Akkor MINDEN silver elleneben kibocsajtott dollart bevaltott a Feds, az egy dollar=egy ornce ezustott nyujtotta minden “Silver Cerifivate” tulajdonossainak.

  Ha latnal ma “Silver Certificate” dollart,ami Geroge Washington arckepe felett van irva a legmagasabb helyen. az ma legalabb 18-20 dollart er. S emelkedik az erteke az ezust napi araval.

 • Uto Irat
  Kinaiak vasaroljak az aranyat az ekszer-kesziteseikhez.

  Indiaban a leg-szegenyebbek osi-szokasa az aranyba fektetni minden letezo tulajdonaikat.

  Lathatsz Indiaban nyomorgo , semmitlen fakirokat az utca poraban ulve elik eletuket, es arany-lancok a nyakaikon.
  Semmitlen, ehezo noket arany-ekszerek-csungve a fuleikben es orrukban..

 • Bocsanat>>>>>>>>>>>>>HELYESBITES!!!!!
  Neha meg en is tevedek.
  De mint a mondas; “tevedni emberi dolog”.

  A United States megszubtette a Gold Standard-ot torvenysen 1933 Junius 5-en.

  Attol a naptol kezdve senki NEM kovetelhet fizetest aranyban!!!!

 • Bendeguz79
  2020 szeptember 9
  9:08 de.

  grizi mivel a $ fedezete nem létezik és szabadon nyomtatjátok a FED-ben ezért hány életfogytiglan jár 10000 NSF esetén?
  hogy téged citáljalak

 • Bendeguz79
  2020 szeptember 9
  4:59 du.

  grizi? gold standard? megszüntette… az usa a világ ura és megszüntet meg engedélyez és … még mit? és miért szüntette meg? mert ellopták a Fort Knox ból és elvitték Svájcba? azóta nyomják kilóra a $$$$$$$$$$$$$-t annyit is ér, és aki nem akarja használni azt kikiáltjátok fekete seggünek…ti kis kikiáltók állandóan megy az ordítozás… mint a fába szorult féreg…

  “A USA-nak nincsen nemzeti penjegye, ill. nincsen Jegynank-ja.
  A penzt a Feds. osszbankajainak a biztositott erteke/tulajdona elleni penzjegyeke a bizonyitekai.
  Minden betetet kotelezve biztositani a USFDIC altal.”

  AZAZ EGYIK PAPÍRT A MÁSIK ELLENÉBEN ilyet mi is játszottunk gyermekkorunkban és azt is, hogy vettünk érte kisvödörben homokot, akinek több kisvödre volt az volt a nyerő utána homokvár építő versenyt is rendeztünk én mindig nyertem, ma én vagyok közöttük a leggazdagabb, mert megőriztem a kisvödreimet is… nagy játék ez grizi jól kitaláltátok és ez most a standard

  mondjál még ilyen bölcselmeket… papírtekercsek … ilyet lehet kapni a No Frills ben is 24 két tucat egy csomagban alapon: Sexpír

 • Bendeguz79
  2020 szeptember 9
  4:59 du.

  grizi ez már a bölcsességek legbölcsebbje:

  “Attol a naptol kezdve senki NEM kovetelhet fizetest aranyban!!!!”

  legfeljebb nem adom el neked azt a technológiát (sem és semmi mást sem) $$$-ért ami megoldaná, hogyan lehet Pb -ból Au-t csinálni a konyha asztalon … vagy akármit ami nektek hiánycikk (észt csak Pt-ért de dupla áron)

  neked van Pb a fejedben, attól van, hogy mindig előre dőlsz?

 • CRIS ADAM;

  Igen kivancsi lennek hogyan dontesz mikor hozaszollasom rotlod, de az uto-iratot kozlod.

  Nem gondolnad hogy minden olvaso csodalkozna azon, hogy mi tortenhetett itten?

  Hiszen amodon nem engem buntetsz, hamem RODEO-t, aki kerdesere valaszoltam, es a KMH olvasoit.

 • Bendegúz79

  De hová lett az addig fedezetként demonstrált X X X X tonna színarany ? Megvan még ?

  Ugyanígy több országnak az UsA-nál letétbe helyezett X t.Au-ja?

 • Előbbi 2:38-as hsz-em Rodeo11 megtámogatására is szolgál. 😀

 • Bendeguz79
  2020 szeptember 10
  8:01 du.

  grizi mint látható angolul sem tudsz! Chris és nem Cris… de mindegy

  szóval válaszoltál? és bevallottad, hogy nálad van az arany a spájzban a stelázsin?

  hogy mik vagynak így 911 idején? ma is lesz dirr durr?

 • Bendeguz79
  2020 szeptember 9
  4:59 du.

  GRIZI, ha jól értek angolul (semmi sohasem biztos a 8 közül melyik kerül -váratlanul- a háttérmemóriámba) BIZALOMGERJESZTÉSI BIZTOSÍTÓ TÁRSASÁG?

  már itt tartotok? csak úgy zum beischpiel senki sem bízik bennetek? és mennyi az önrészesedés a biztosítási kötvényeden?

  GRIZI, azt írja a gúgli (nagyon kíváncsivá tettél, drágám, megfizethetetlen vagy)

  US FDCI
  FDIC: Federal Deposit Insurance Corporation

  http://www.fdic.gov

  The FDIC is an independent agency created by the U.S. Congress to maintain stability and public confidence in the nation’s financial system.

  LOL

 • Nyujtottam magyarazatot RODEO kerdesere , de Mr.Adam azt torolte, es csak az Uto iratat kozolte.

  A US a Gold Stnadard-ot megszubtette torvenyesen 1933 Junius 5-en.

  A US-ban mindenki a banakok magan tulajdonaban levo penzt alkalmazza.

  Azert mind az europai nemzetek az 1930-as gazdasagi valsag idejen arany-fedezteiket alkalmaztak US Dollart vasrolni, mert az volt az egyedulli megbizhato es eretek allo penz akkor a vilagon.

  Fort Knox megtelt arannyal akkor. Habar nem volt a penz alaperteke.
  De az arany tarolasa is penzve kerul.
  Azert ma is koltseges befektetes.
  Aki kiveti a commodity tozsdet, menjen a numesmetic-re azt kovetni.

  Igen, mindenki betejei a bankokban biztositva van torveny altali. Ill. az DFIC alatal. ugy HA a bank bajba kerulne, mindenki betetje biztositva $ 250,000 osszegig.

  A Szovetsegi kormany eloiirt Alkotmanyos kotelezetsege mindenki biztonsagat es joletet biztositani.
  Azt meg a “preembelem-ben” is leszogezve.

  Azert isrtam hogy legalabb az Alkotmany elso lapja kozolve a cikkel, a negyedik kep a Nobel-dij-erem utan.

  Az egewsz US Alkotmany ot-lap mind a Bill of Right es mind a Modositasokkal.

  Minden szo teljes torvenyes kotelezettsegek megszabott rogzitesei, mint tilyja a kormany papir-penz alkalmazasat, ill. vereset. Xsupan az arany es ezust penz-ermek alkalmazasa torvenyes, de annak vewget vetet 1933-ban.
  Sot, mint mar elobb istam, az ezust elleni kibocsajtott papir panzt (“Silver Certifivate”)bevaaltottak 1973-ben.

  Nincsen abban az Alkotmanyban balh-balah propaganda abban a 240 eves dokumentben!!!!

 • RODEO te jatszal a homokos ladadban azzal !!!!

  Kukldtem a magyar arany-korona adatait is, persze Cris Adam azt is torolte.

  Van nehany regi 1914-es magyar-papir 20 es 50 korasom, amit a Budapesti es Becsi Ostrak-Magyar bank garantalt fizetni barkinerk “arany-ercben”.

  Annak arany fizetsey is megszintettek valamikor 1915-ben.
  A US azt 1933-ban fuggesztete fel.

 • Rodeo11
  2020 szeptember 10
  4:54 du.

  Köszönöm hogy, engem is igazoltál a dollár fedezetlenségéről, mert én azt ilyen szakszerűen nem tudtam volna megoldani! 😀

 • Bendeguz79
  2020 szeptember 11
  1:54 du.

  grizi, mivel már túl sokat foglalkoztam veled és az általad ide beküldött és beengedett helyesírási hibákra, most semmit sem írok, de egy valami azért kikivánkozik: semmi sem “úgy van” sőt ugyanannak az ellenkezője sem igaz

  te olyan lehetsz, mint a laposföld hívők és az UFO vadászok én nem vagyok ezekre sem vevő

 • Orsós Elemér
  2020 szeptember 11
  2:16 du.

  Elemér: u r welcome

 • Bendeguz79
  2020 szeptember 11
  10:52 de.

  Chris bocs …ezt még?

  grizi a tőzsde az egy olyan kalamajka amin generált számokkal lehet hülyíteni az egységsugarú állampolgárt és a semmiből valamit csinálni 2 percre és azonnal eladni vagy megvenni a bármit lásd még 2008 Maddock és a többiek az egész izé egy Ponzi scheme (ha tudod mi is az valóban?)

 • RIDEO11, Szept 11, 4;34 du es mas elobbi allitasait kovessek az itteni olvasok.

  De ma, Bernie Maddoff, billiomos Wall Street-i bankar, a leghireseb es ismert starok befekteoi es banjkara, aki ma 150 eces, igen, SZAZ-OTVEN-EVES borton buntetest tolt US Szovetsegi bortonben, aki Rodeo allitasai alapjan probalt sikereskedni.

  Meg also-nadragjat is elkobozva a karteritesre, felesge elvalt, eggyik fia ongyilkos lett a szegyeneben, masik fia rakkal halt el.

  SOK SIKERT minden Rodeo allitasait kovetoknek !!!!!

 • Bendeguz79
  2020 szeptember 12
  11:42 du.

  grizi…

  most (is!!!) bebizonyítottad, hogy olvasni sem tudsz, vagy ha olvasol akkor gonoszságból és az azzal vegyített hülyeségből ilyeneket teszel ide egy nagy helyesírási hibaként

  de már kezdjük megszokni??? (na ne!)

 • gabriel karikas

  rodeioknak, – nagyokosoknak

  igazabol ket hozzaszolo fogta fel, hogy milyen mondanivalot vet fel a cikk, az egyik a Bendeguz, a masik pedig a sajnalatosan, bar megis oromre okot adoan a Slapajunk
  Sajnos Slapajunk a mai napig nem cafolta meg tenyekkel a Gollner Andras allitasait szemelyevel kapcsolatban – de ….
  De ebben az esetben viszont a hivatkozott konyv szerzojet igazolvan, pontos tanubizonysagot tesz arrol, hogy a hivatkozott fiatal generacio igenis kepes konstrutiv eordenario hazugsagoktol kevesbe mentesen ertelmezni

 • gabriel karikas

  folytatom a bejegyzesemet, aminek az elso fele akaratlanul tovabbitasra kerult publikasra – (hiaba na, tabletten irogatas valahogy nem az en ujjaimnak lettek kitalalva), tehat:
  (ja az ordenare szo kezdeten az “e” veletlenul van ott – azt akartam kitorolni, helyette elkuldodott a szoveg)

  ……folyt kov.: tehat Slapajunk igenis kepes ertelmezni amit Revai ur a konyv kapcsan sugallni kivant.
  Es a masik elo tanubizonysag a bolcsesseg fogalmara, igenis maga a cikk szerzoje, Revai ur, akit valoban es teljes lelkinyugalommal tekinthetunk tudosnak, bar maga soha nem hivatkozott erre – hiszen az egyik ismeroje a valodi tudosnak az alazat.
  Ennelfogva felismeri hogy mi az ertekes gondolat, mi az ami jovobe mutat.

  Ellentetben a karogo ven varjakkal – akik csak visszafele birnak mutogatni.
  Bendeguz szavaibol, allitasaibol semmit nem birtak a hozzaszolok felfogni – a Slapajt kiveve – pedig bendeguz is pontosan azt probalja elmagyarazni, hogy mi a penz.

  Ha mar mas karogo varjak is hoztak hivatkozast en is hoznek, espedig magyar szerzot, aki az mellett hogy mint tudomanyos elme nemzetkozi szinten is elismert, bizony a jovo ott elo magyar generaciojanak elmejet muveli professzori szinten, mint ket egyetem tanara egyazon idoben.
  Mero Laszlo-rol van szo, aki a maga feher hajaval is “csak” Mero Laci tud maradni.
  Rengeteg konyvet irt – az inteligencia/mesterseges inteligencia alapjainak felterkepezese es megvalositasa targyaban.
  A penz, mint csereeszkoz, nyilvan resze barmilyen tarsadalmi formacionak, mindegy hogyan hivjuk.
  Ajanlom elolvasni “Az elo penz” es “A penz evolucioja” cimu muveit.

 • Bendeguz79
  2020 szeptember 12
  11:42 du.

  Most jössz egy fegyelmezetlen -a beavatottaktól szemtelenül önállósodni merészkedő- ürgével, akivel látszatra -vagy figyelmeztetőleg a több, kartellen kívülinek- példát statuáltak, DE hol van a többi száz továbbra is vidáman ficánkoló! 😀

 • DORGONZOLA:

  Mint mar az elobbiekben irtam a tobb nemzetek u.n. arany fedezetei a New Yorki Federal Reserve Bank epulet-alatti pancel raktaraban van tarolva.

  Hogy ki, mennyit tulajdonoz azy nem tudom, talan kuatahatnad, ha kivancsi lennel.

  Velem annak az aranynak egyreszet a tozsden arusitanak.
  Mert amikor a numesmatic tozsden vasarolsz aranyat, ezustot, platinumot, soha nem tudni hogy az valoban hol van tartva. Mert csupan annak a szerzodesen versenyzel.

  Az ekszer-ipar es az elektromos-ipar kepviseloi informaltabbak azon, azok akik szallitasara szerzodnek.

 • gabriel karikas
  2020 szeptember 13
  9:31 de.

  gabcsika

  a forgótőke értéke és a valóságban megtermelt áru értéke között milyen különbség van számszakilag? az érték és árutőzsdén kerengő számértékek és a valóságos értékek között mi a viszony, persze -újfent- számszakilag…
  másik megjegyzésem (nem kérdés!) ha te azt tartod, hogy megértetted a grizi helyesírási hibáit, akkor milyen gyógyszereket írt fel neked az az
  orvos-konferencia, amely téged megvizsgált emiatt? és ha nem hatnak, akkor hogy vagy?

 • Welcome Gabriel!

  De Golner B.Andras itten nem nyujtott semifele velemnyet.

  S SLAPAJ, meg ha ertelmesen es civilizaltan is de lenyegeben a ‘bikavviadalos’ meglatast ismetelte.

  Mert csupan allami jegybankok kepesek allitasainak valosagara.

  Ill. hogy az allami jegybank rendel sok papirt es festeket, majd valaki a nyomdajaban hajlando lenne a munkakat vegezni, s az allam-adossagat fevasorolni azzal.
  Azt koveti Orban-Matolcsi, es persze Raul es Madiro is

  De ne feledd, hogy az a szines-papir amivel felvasarolja az allamhatalom adossagat mi lehetne a szines-papir vasrlo-ereket viztositani ?????

  Latod, pont aert nem ment soha semmire a totalitarian, mondhatnam a szocialista kozgazdasagok.

  A dolgozok dolgoznak amig kenyszeritik oket, de semmi ami serekntene oket kepesseguk telejssegevel mukodni ,ill termelni. mert sajat erdekuk letezhetetlen.

  Azert lett sziksegesse baltoztatni penzrendszeruket par evyizedenkent. De amodon a lakosssag mindenet vesztette minden alkalommal.

  Mint a regi kozmondas, “minden anyit er amit fizetsz erte”.
  Amiert ertektelen szines papirral kapsz az pont annyit er !

  Mit fizettel kocsidert? Hazadert, stb.
  Latod, mind pont annyit ert minden.
  Azt az erteket kapatad a penzedert, az az erteke penzednek.

  Azert nem szukseges manapsag a kiralyok raktaraiban tartani nemes-femeket.

  Vajon mi abban a bonyadalmas megerteni ???????

  Ma a banknotenyomdak par dpllarert keszitik a sjat penzedet a sjat arckepeddel rajta.
  Sot 47 mas es kulombozo es igen muveszeti alaku penzedet keszitik kezdve % 4.95-tol.
  De mint mar reszletesen nyujtottam, ertekessnek kell am lenni, maskent igen konnyen a ketrevbe karulhet barki is hasonlo modon mint pl. Bernie Maddoff.
  Sot vannak akik meg ige kisseb osszegekert ottanm toltik eletuket.

  Mint mar jeleztem, azon 38 US orszagokban ahol a “three strike and you are out”, igen kis osszegekert is oda-kerulhet barki.
  Letezne tovabbi vita azon ??????

  Rodeo elkepzelse 150 evet hozott Berninek.
  150 evet a ketrecben!
  Ki a fene ohajtana azt ????

 • Bocsanat, javitas;

  A sajat penzed keszitesenek koltsege a $ 4.95-el kezdodo.

  De ertekesnek kell am lenni annak !!!!!
  S azt csak onmagad vagy felelos ertekesse tenni.
  Masskent csalast kovetsz el, s az am bun-cselekmeny!!!!