Orbán Mihály atya első szentmiséjét celebrálta mint montreáli plébános

2021 július 31 10:36 de.37 hozzászólás

Orbán Mihály atya e hónapban érkezett meg Kanadába és július 25-én celebrálta első szentmiséjét mint plébános a montreáli Magyarok Nagyasszonya Egyházközségben. Elődje Licskó Szabolcs atya volt. Utoljára Karácsonykor járt Montreálban, ekkor az ünnepek alatt szolgálta ideiglenesen a helyi magyar katolikus közösséget. A múlt vasárnapi szentmise alatt több alkalommal franciául és angolul is összegezte azt amit magyarul részletesebben elmondott — mindkét nyelvet folyékonyan beszélve.

“Hála Istennek megérkeztem a héten szerdán és most már itt maradok. Nem kell majd kérdezni, hogy mikor mész vissza”–mondta Mihály atya és szavait nagy taps követte a padsorokból. “Itt maradok, ahogyan megígértem nektek. Türelemmel legyünk egymás iránt és haladunk tovább. Itt vagyok, itt vagyunk ameddig bírjuk egészséggel és jó akarattal”–tette hozzá, aztán elmondta ugyanezt Kanada két hivatalos nyelvén.

Orbán Mihály atya (Kép: jezsuita.hu)

Az 1969-ben született Orbán Mihály jezsuita atyát Montreálban szentelték pappá 2000-ben, ahol teológiai tanulmányokat folytatott és a néhai Deák Ferenc SJ atyát segítette a helyi magyar templomban. Az elmúlt években Brazíliában és Romániában élt. Marosvásárhelyen templomigazgatóként szolgált, aztán Szatmárnémetiben egy német nyelvű közösségben végzett lelkipásztori szolgálatot.

Mihály atya (vagy ahogy többen ismerik — Misi atya) érkezésével visszatért a Magyarok Nagyasszonya Egyházközség jezsuita gyökereihez. A jezsuita rend 1976 és 2007 között nyújtott lelkipásztorokat a helyi szorvány közösségnek. Ebben a korszakban különös hangsúly került az oktatásra és az ifjúságra. Felépült a plébánia mellett az Ifjúsági Otthon és felvirágzott a Montreáli Magyar Iskola, a néptánc és a cserkészet.

Legyen Misi atya lelkipásztori szolgálata Kanadában mind neki és a közösség számára is életet adó élmény.

37 hozzászólás

 • Aki ezt a cikket írta,az egy kimondott URIEMBER volt!!!! -dia-

 • Orsós Elemér

  Sok sikert az egész Közösségnek!!!

 • Chris annak alapján amit írsz ez egy nagyon jó kis közösség… nekem, mint presbiteriánusnak vannak hasonszőrű emlékeim és nagyon szerettem oda járni de oktatni is kezdtek “a dogmát” … az nagy tévedés volt erőltetni (szvsz az is maradt!) és mint egy ojan világot éppen megismerni vágyó és tevő kiskrambó otthagytam, soxor gondolok rá… lazítani kellene ha érted mire célzok?

 • Isten áldja meg a szolgálatát, a közösséget.

  A HIT hegyeket képes megmozgatni – ezért nem mindegy mire használjuk – miben hiszünk!! Tanitani mindezt a beszéd által lehet – – Jézus tanítasa szerint:
  “Ami kijön az ember szájából, az a szívből származik, és ez teszi tisztátalanná az embert. Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanúskodások és az istenkáromlások. Ezek teszik tisztátalanná az embert.”

  Ezt mondja Jézus: a szív teljességéből szól a száj.
  A Szent Lélek vezesse munkájában, életében – Jézus nevében!

 • God bless Misi!

 • A jezsuita rend küldetése a hit szolgálata és az igazságosság előmozdítása.

  A világon mintegy 4300 vallás létezik; ezek nagy többsége a tizenkét klasszikus vallás – bahá’í, buddhizmus, kereszténység, konfucianizmus, hinduizmus, iszlám, dzsainizmus, judaizmus, sintó, szikhizmus, taoizmus és zoroasztrianizmus – alá tartozik. Minden egyes vallás a saját hite szolgálata és az igazságossága előmozdításán munkálkodik már évszázadok óta. Csak a keresztényeket említve, kb. 2,42 milliárd „keresztény” él ezen a világon, akiknek egy kézikönyve van a Biblia, amiben az a tanítás, hogy mindegyiknek egyetértően kell beszélnie. Mindegyik keresztény felekezet versenyzik az ügyfelekért. (Gyere hozzám, gyere hozzám, én majd megmutatom a helyes utat Istenhez!). A kérdés az, hogy miért nem beszélnek egyetértően, és ki dönti el, kik igazak és kik a hamis keresztények? Kétlem, hogy bárki elismerné, hogy téved vagy hamis. Mindannyian azt állítják, hogy igazuk van. Honnan tudja egy átlagember, hogy kit hallgasson meg, kiben bízzon? Csak Amerikában több mint 300 000 protestáns egyház van. 100 gyülekezeti résztvevőre, egy papra vagy egy lelkipásztorra és körülbelül 100 000 dollárra van szükség ahhoz, hogy nyerjen egy ügyfelet vagy nyerjen egy megtértet. A több mint 2 milliárd keresztényből álló globális testület a felekezetek ezreire van felosztva. Pünkösdi, presbiteriánus, evangélikus, baptista, apostoli, metodista, jezsuita – a lista hosszú. A becslések azt mutatják, hogy több mint 200 keresztény felekezet van az Egyesült Államokban, és megdöbbentő 45 ezer világszerte – írja a Centre for the Study of Global Christianity. Kérdés, miért van ilyen sok ága a kereszténységnek? Miért van a kereszténységnek annyi felekezete? Egy áttekintés azt mutatja, hogy hitbeli különbségek, fanatizmus, hataloméhség és a korrupció mind szerepet játszanak. És itt nem említettem más vallásokat, mint például az iszlámot – (vagy a sok misztikus hitvallásokat, okkult gyakorlatokat, homályos szektákat, kultuszokat, asztrológiát, fekete mágiát, növekedési csoportokat, terápiákat és különös furcsa filozófiákat). Ezeken a csúf tényeken mindannyiunkat gyászolnunk kellene, mindannyian alaposan szégyellnünk kellene magunkat. Az ego az emberi elme része. Ettől a ténytől nincs menekvés. 24/7 van velünk. Az egónk biztos abban, hogy a szeretet és az egyetértés veszélyes. Ez a CENTRAL tanítása. De ez az intelligens, okos, nagyon tehetséges, több arcú teremtmény, viszont soha nem így fogalmaz. Éppen ellenkezőleg azon foglalkozik, és intenzíven sürget bennünket a szeretet és az egyetértés keresésében. De leplezve, oszd meg  őket és uralkodj rajtuk a célja és életben maradása miatt az utasítása a következő: KERESS, DE NE TALÁLJ! 
  Közben a Biblia tisztán kijelenti: „Sem azt nem mondják: Ímé itt, vagy: Ímé amott van: mert ímé az Isten országa ti bennetek van.” Ha igaz, akkor miért kell egyáltalán templomba mennünk és miért kell ennyi szervezett, egymással versengő vallásoknak lenni, ennyi különböző címkékkel? 
  Ez az emberiség katasztrofális állapota. Valóban rendkívüli szomorú állapot. Nyilvánvaló, hogy az emberiségen a szervezett vallások nem sokat segítenek. Virágzás, boldogság, barátságos, egységes és egy szerető világ helyett, a zaj, a szenvedés és az ellenségeskedés a részünk.
  Emberiség, emberiség! Micsoda szerencsétlenség!

 • Pityi Palkó
  2021 augusztus 1
  5:04 de.

  Én kérlekalássan az Egyetemes Galaktikus Vallásban hiszek.

  Ez kérem már harmincmillió éves tan, van kb hétszázezermilliárd híve neki.

  Alapvető tétel benne a galaktikus Fekete Lyukak imádata !!
  (Mindig és mindenhol.Feltétlenül.)
  Továbbá szigorúan elő van írva a híveknek az, hogy mikor a bolygólyukon felkél a Nap, pálinkát kell inni !

  (Aki nem teljesíti, az úgymarad aznapra.
  Gyötörheti a lelkifurdalás hogy nem adta meg Istennek ami jár neki!)

  Szaal ez a hitvallás nem egy rossz vallás…

 • Pityi Palkó
  2021 augusztus 1
  5:04 de.

  érdekes amit mondasz! ha igaz – és miért ne – a régészek kutatási eredményei, akkor emberszabásúak több mint két és fél millió évvel ezelőtt már belakták a Föld -et!

  volt mindenféle klimatikus különbség és a túlélési küzdelem

  {a létfenntartás forrásainak szűkössége miatti állandó kenyérharc}

  eredménye lett
  (és ezt meg én mondom [SIC]): a sok vallás – amej adataid szerint (elfogadom, nincs mit vitázni rajta benne élek) –

  indokolni kell valami megfoghatatlannal, megmagyarázhatatlannal, ami ráadásul legyőzhetetlennek is kell, hogy legyen ami a halhatatlansággal azonos
  azaz ki kellett találni még a feltámadást is, hogy a sok legyőzhetetlen egymással értünk halandókért fojtatott titáni küzdelmeikben elhullottak visszajönnek és bosszút lihegve az egész kalamajka fennmarad minden halandó nagy rémületére

  ÉS AZ A CÉLJA AZ EGÉSZNEK A RETTEGÉS FENNTARTÁSA

  manapság már van neki delta variánsa egyébként egy nagy darab SARS lánykori nevén COVID-19, kis bakfis(SIC) és akkor elérkeztünk a MÁBA…

  majd utódaink akik a nagy harc után elfoglalják a hajléktalanok jelenlegi sátortáborait és újabb rémhírekkel rémképeket festenek majd a falra: MÉNE MÉNE TEKEL UPHARSIN … és kuncognak is hozzá

  a három lábukon két szájukon és öt fülükön a kék és hupilila nyünyükék vidám életük lesz és ők is fognak hinni a Belfegor eljövetelében és a jobb sorsban ami sohasincs a jelenben de majd a jövőben…

  nem ismerős?

  én csuklok tőle és viszketegséget kapok (még emléxek arra amikor a milliárdos vállalkozó BABTISTA FŐPAP BILL GRAHAM MAGYARORSZÁGRA ÉRKEZETT)

  fogadták mint a megváltót …

  kell ez, ha nincs ez, van Rolling Stones, Beatles, Drake, Beyoncé … ugyanaz csak rövidebb szöveg és zajosabb

  majd innen fojtatod

 • a babtistában a második “b” “p” re cserélendő

 • Izgalmas, uj feladat egy olyannak, aki onnan szarmazik.
  Nem ismerem a kozosseget, de remelem, hogy egymasra talalnak az uj pappal.

  Nem akarok unnepronto lenni, de nekem vannak bizonyos eloiteleteim a mai katolicizmussal, tehat csak remelni tudom, hogy az atya nem viszi tulzasba a forradalmi otleteket.

 • Csek Atka
  2021 augusztus 1
  8:28 du.

  Csak nem a Ferenc pápa által is támogatott “felszabadítási” teológiára utalsz?

  Jézus válaszolt erre, idézem szavait:
  “Mert a szegények mindenkor veletek lesznek, de én nem leszek mindenkor veletek.”

  Bövebben idézem:
  6 És mikor Jézus Bethániában, a poklos Simon házánál vala,
  7 Méne ő hozzá egy asszony, a kinél vala drága kenetnek alabástrom szelenczéje, és az ő fejére tölté, a mint az asztalnál ül vala.
  8 Látván pedig ezt az ő tanítványai, bosszankodának, mondván: Mire való ez a tékozlás?
  9 Mert eladhatták volna ezt a kenetet nagy áron, és adhatták volna a szegényeknek.
  10 Mikor pedig ezt eszébe vette Jézus, monda nékik: Miért bántjátok ezt az asszonyt? hiszen jó dolgot cselekedett én velem.
  11 Mert a szegények mindenkor veletek lesznek, de én nem leszek mindenkor veletek.
  12 Mert hogy ő ezt a kenetet testemre töltötte, az én temetésemre nézve cselekedte azt.
  13 Bizony mondom néktek: Valahol az egész világon prédikáltatik az evangyéliom, a mit ez én velem cselekedék, az is hirdettetik az ő emlékezetére.
  14 Akkor a tizenkettő közül egy, a kit Iskariótes Júdásnak hívtak, a főpapokhoz menvén,
  15 Monda: Mit akartok nékem adni, és én kezetekbe adom őt? Azok pedig rendelének néki harmincz ezüst pénzt

  ————-

  De hogy ne essünk tévedésbe, ime a lényeg:

  ————-

  Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat.
  18 Monda néki: Melyeket? Jézus pedig monda: Ezeket: Ne ölj; ne paráználkodjál; ne lopj; hamis tanubizonyságot ne tégy;
  19 Tiszteld atyádat és anyádat; és: Szeresd felebarátodat, mint temagadat.
  20 Monda néki az ifjú: Mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva; mi fogyatkozás van még bennem?
  21 Monda néki Jézus: Ha tökéletes akarsz lenni, eredj, add el vagyonodat, és oszd ki a szegényeknek; és kincsed lesz mennyben; és jer és kövess engem.
  22 Az ifjú pedig e beszédet hallván, elméne megszomorodva; mert sok jószága vala.
  23 Jézus pedig monda az ő tanítványainak: Bizony mondom néktek, hogy a gazdag nehezen megy be a mennyeknek országába.
  24 Ismét mondom pedig néktek: Könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, hogynem a gazdagnak az Isten országába bejutni.

  ————
  Mondjad az alábbit egy marxista pátvezérnek:

  – Menj add el minden vagyonodat és fordísd közcélokra, – a válaszba amit kapsz, kapaszkodj bele jól!!

 • Csek Atka
  2021 augusztus 1
  8:28 du.
  legfentebbi {talán első?} hsz -emben írottakra senki sem reagált, kivéve itt téged???

  Ídézzem Sarastro -? Majd rákeresel!>>> …s, kit baráti kéz vezet, az a véghetetlen éjben sem téved el.

  a közösség és az egymás szeretete alapvető és ehhez semmi más nem hiányzik, mint egymást tetőtől talpig való megértése és elfogadása ha katlikék® képesek ezt gyakorolni és a dogmákat szépen hagyni “elhalványúlni” akkor van jövőjük, amit Chris ebben a csodálatos cikkében ír azt jelzi számomra, “misi” egy azok közül, akik Ferenc Pápa [szvsz ő is, mint én, de neki van még 1000 éve erre nekem meg nincs, NEKI IS SIETNIE KELLENE!]

  ÉS A TÖBBI TÖBBI DAFKE ZÉ GRÓSZ kőfejűek is tanulhatnának ettől az argentin tól de addig, amíg gyuri10 -ek léteznek addig marad Gáza romokban

 • Gabriel, 2021 augusztus 1 10:48 du.

  Ne haragudj, de nem ertem mit is akartal ezzel mondani, kiveve a tolvaj TSZ elnokot es az allami epitoipari vallalat igazgatojat, aki annyit lopott, hogy mar az elvtarsai is szegyelltek a dolgot.

  Nem hiszek a Biblia csalhatatlansagaban, es talan emiatt van az, hogy kisse szkeptikusan fogom fel az ilyen joemberkedo, a felszinen kivalonak tuno “parancsolatot”. Ugyanis ha jobban belegondolunk ebbe a jezusi tanitasba, akkor egyreszt ugyanoda jutunk ami miatt a kommunizmust nem szeretjuk, masreszt ha mindenki el akarja adni mindenet, akkor ki lesz a vevo? A nincstelen?

  Hasonlo modon furcsanak talalom a szemkinyomasos, vagy eppen a kihereleses parancsolatot is, mert ha mindenki betartotta volna, akkor most nem lennenk itt.

  De lehetne arrol a paranyi ellentmondasrol is beszelni, hogy Jezus szerint o nem a zsido torveny eltorlesere jott, hanem annak “betoltesere”, azaz betartasara. Azonban a torveny egyik parancsa az (tobb helyen is irva) hogy e torvenyekbol nem vehetsz el, es nem adhatsz hozza semmit.
  Ezek az “add el a vagyonodat”, “nyomd ki a szemed” … stb parancsok hozzaadasok, barhogy is nezzuk.

  De ettol fuggetlenul igazad van, a lopos igazgato nem osztotta szet a szegenyek kozott a lopott vagyonat, hanem nagymenot csinalt a kisfiabol, hogy aztan az unoka ma mar kiszolgalhassa az egyik europai nagyhatalmat.

 • Rodeo11
  2021 augusztus 2
  3:40 du. hozzaszolasodban irtad:

  “” a közösség és az egymás szeretete alapvető és ehhez semmi más nem hiányzik, mint egymást tetőtől talpig való megértése és elfogadása ha katlikék® képesek ezt gyakorolni és a dogmákat szépen hagyni “elhalványúlni” akkor van jövőjük…”

  Minden bizonnyal nem egy mas alakult tarsasagrol van szo, ha odajarnak meg mindig minden bizonnyal kedvelik egymast. Ez jo, es remelem is hogy sokaig igy marad meg.

  ” ÉS A TÖBBI TÖBBI DAFKE ZÉ GRÓSZ kőfejűek is tanulhatnának ettől az argentin tól de addig, amíg gyuri10 -ek léteznek addig marad Gáza romokban ”

  Itt kisse elter a velemenyunk, es bar nekem mint “hitetlennek” nem sok kozom van hozza, szerintem ez a Papa rossz iranyba kormanyozza a hajot. De mivel nyilvanvaloan nincs egyedul ebben, csak ok ezert nem lehet okolni.
  Van nehany olyan kisebb-nagyobb kereszteny szekta, vagy vallas (ki mit szeret) amelyek szerint a Vatikan maga a Satan. Ez ugyan eros tulzas, de szerintem ha feltamadnanak az alapito szentek azonnal szivrohamot kapnanak, amint megtudnak, hogy mi minden erdekes dolgoban hisz ma mar a “Vatikan”.

  Viszont azt abszolut nem ertem hogyan jon bele ebbe a kepbe a Gyuri10 es a romokban hevero Gaza?

 • Minden bizonnyal nem egy ma alakult tarsasagrol van szo…

  ma, nem mas

  csak ot ezert nem lehet okolni.

  ot, nem ok 🙂

 • Csek Atka
  2021 augusztus 2
  11:12 du.

  ez a kritikád balul ütött ki és jobbra el is ment!

  abban egyetértünk (eredeti állításom szerint is), hogy ez már régi tömörülés tehát a vezényléshez az ő partitúrájuk ismerete alapvető misinek és akkor nem lesz kakofónia ami már Chris szavai szerint láccik is.

  a gyuri10 és tsai. rohadt alakok, a biblia egy ….g és betartása lehetetlen {én betartottam de csak hamu maradt utána} ha universiálét akarok [IGEN AKAROK] csinálni az ijen egyházakból ahol kevés a kétség akkor kötelezném azokat akik lerombolták Gázát hogy saját zsebből újjáépíccsék és azokat akik céllövöldének használják agyagbábúvá váljanak az én céllövöldémben

  a többi megy magától, Francisco-t nem báncsuk, jó?

 • Orsós Elemér

  Adassék Neki annyi világosság hogy, legfőbb szempontja ne a vallásba való visszatérítés, hanem egy értékes kuriózum Közösség megtartás, sőt gyarapítás legyen!

 • Csek Atka
  2021 augusztus 2
  10:59 du.

  Csak azért tettem be a részletes idézetet, mert nem igen szeretem “magyarázni” mások szavait
  Azzal rögtön megvan a lehetöségem a “CSUSZTATÁSRA” – amit sajnálatos módon az emberiség eddig története során mindig elöszerettel alkalmaztok azok akik “POZICIÓKBA” vagy mondjuk egyszerübben HATALOMBA kivántak kerülni.

  De nézzük amit irtam:

  1 – kiemeltem a kijelentést külön, amint láthatod ott van lejegyezve, mint kijelentés/megállapítás/vélemény
  “Mert a szegények mindenkor veletek lesznek, de én nem leszek mindenkor veletek.”
  Judás (az áruló ettöl kapta fel a vizet a történet szerint, hiszen Jézus szerint “SZEGÉNYEK MINDIG LESZNEK” – tehát ebböl azt vonta le Judás, hogy Jézus nem egy szociálista “megváltó” – hanem ugyanugy a gazdagokat (tökéseket) propagálja!
  Vagyis keresztre vele!

  2 – A második idézetrészlet kicsit nehezebb, valóban elsö nekifutásra azt hihetnénk, hogy Jézus is arról prédikált, amit a Pál-féle egyházi intézmény, élükön a pápával prédikálnak (A VIZET)
  – hogy osszd szét minden vagyonod, aztán majd onnantól, mikor minden elfogy mindenki együtt éhezik
  Igen, maguk az egyház, mint intézmény vezetöi nem ezt követik, hanem biborba, bársonyba öltöznek, veszett jómódjukba már nem is tudják mit eszeljenek még ki (A BORT ISSZÁK)

  De ha végigolvasod a rövid történetet, a dolog egyszerüen azt hivatott bizonyitani, hogy férfi létedre ne csak a pénzedre tedd fel minden bizodalmad, ne csak abban bizzál mindenekfelett.

  3 – Nem idéztem valamit, ami teljesen helyre teszi mindezeket az elöbbieket (van több is) – leirhatom a lényegt röviden, hiszen ha nem szoktad olvasni Jézus tanait, nyilván fárasztó és kissé “nehézkes” szöveg (nem ugy mint marx és engelsz 120 kötetete)

  Jézus itt kimond egy egyszerü de annál EGYETEMESEBB KÖZGAZDASÁGI TÉTELT:
  A PÉNZFORGÁS AZ AMI MINDENNÉL SZÉLESEBB KÖRNEK BIZTOSITJA A LEHETÖSÉGET A MEGÉLHETÉSRE!

  Minden céltalan pénzfelhalmozás, vagy a penzforgás megakadályozása büntett, mert vele megakadályozod, hogy mindenkinek munkája – értelmszerüen kenyere legyen.

  Aki ezt megszegi, attól el kell venni a javakat, amik rá lettek bizva, és annak adni a gazdaságot generál
  Van egy olyan példázat is, amire ugyan homályosan, de rendszeresen utalni szoktak, hogy nem halat kell adni a szegényeknek, hanem halászni tanitani és eszközöket a kezükbe adni.
  Ez is benne szerepel a tanitásai között, feketén-fehéren leirva – mint egy rövid történet, hogy amikor a halászok napok óta semmit sem fogtak (speciálisan az apostolok) akkor nem hallal töltötte fel a csónakjaikat, hanem tanitotta öket, hogy hova vessék hálóikat.
  De elég ha csak most az elsöt idézem, már igy is tul hosszu lett amit irok:

  ——-
  A talentumok
  14 „Mert úgy van ez, mint amikor egy idegenbe készülő ember hívatta szolgáit, és átadta nekik vagyonát.
  15 Az egyiknek adott öt talentumot, a másiknak kettőt, a harmadiknak pedig egyet, kinek-kinek képessége szerint, és elment idegenbe.
  16 Az, aki az öt talentumot kapta, azonnal elindult, vállalkozásba fogott velük, és nyert másik ötöt.
  17 Ugyanígy az is, aki a kettőt kapta, nyert másik kettőt.
  18 Aki pedig az egyet kapta, elment, gödröt ásott a földbe, és elrejtette ura pénzét.
  19 Hosszú idő múlva aztán megjött ezeknek a szolgáknak az ura, és számadást tartott velük.
  20 Eljött az, aki az öt talentumot kapta, odavitte a másik öt talentumot, és így szólt: Uram, öt talentumot adtál át nekem: nézd, másik öt talentumot nyertem.
  21 Ura így szólt hozzá: Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, menj be urad ünnepi lakomájára!
  22 Odament az is, aki a két talentumot kapta, és ezt mondta: Uram, két talentumot adtál át nekem: nézd, másik két talentumot nyertem.
  23 Ura így szólt hozzá: Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, menj be urad ünnepi lakomájára!
  24 Odament hozzá az is, aki az egy talentumot kapta, és ezt mondta: Uram, tudtam, hogy kérlelhetetlen ember vagy, aki ott is aratsz, ahol nem vetettél, és onnan is gyűjtesz, ahová nem szórtál.
  25 Félelmemben elmentem tehát, és elástam a talentumodat a földbe: nézd, itt van, ami a tied.
  26 Ura így válaszolt neki: Te, gonosz és rest szolga, tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és onnan is gyűjtök, ahova nem szórtam?
  27 Ezért el kellett volna vinned a pénzemet a pénzváltókhoz, és amikor megjöttem, kamattal kaptam volna vissza azt, ami az enyém.
  28 Vegyétek el tőle a talentumot, és adjátok annak, akinek tíz talentuma van!
  29 Mert mindenkinek, akinek van, adatik, és bővelkedni fog; attól pedig, akinek nincs, még az is elvétetik, amije van.
  30 A haszontalan szolgát pedig vessétek ki a külső sötétségre: ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás.”
  ——

  Szóval kapiska?:
  Ha más nem, legalább a pénzváltók asztalára tette volna a pénzt, már azzal is forgatta volna azt, mert aki megakadályozza a pénzfolyást, az sokak kenyerét elveszi ezzel ….

  Szóval száz szónak is egy a vége – van olyan tan, amivel ÚGY A MEGÉLHETÉSRE, MINT A HAMONIKUS ÉLETVITELRE VONATKOZÓ TANITÁS BENNEFOGLALTATIK.

  Csak ez nem arról szól mint a megzakkant lelkü és megborult elméjü félnótás tanitása, aki elöször apró szegmensekre ossza a társadalmat, aztán ezeket egymásnak uszitja!
  Igen ö A GYÜLÖLET URA! – a marxisten! – AMI VALLÁST MA SOK-SOK SZÁZMILLIÓ BIRKA ÉS NÉHÁNY TIZEZER HATALOMRA ÉHES RAVASZRÓKA KÖVET – AZ ARÁNY HASONLÓ MINT MINDEN ILYEN VALLÁSI INTÉZMÉNYNÉL

  Az iszlám egyszerüen csak egy sima sivatagi rablóvezér nevében kreált szörnyeteg halandzsája, amivel justifikálni próbálták a fosztogatásukat, orgiákat.
  Nyilván valami megveszekedett, megborult elméjü római katolikus valaki adta a mohamed kezébe, hogy ez legyen a kezében az “ESZMEI OK” a KÖZELKELETEN AKKOR MÉG VIRÁGZÓ ÖSEGYHÁZI KÖZÖSSÉGEK SIMA FIZIKAI MEGSEMMISITÉSÉRE.
  Sikerült…

  VISZONT SENKI ÉS SEMMI SEM CSALHATATLAN!
  És ez igy helyes

 • Mit er a vallas, barmi vallas, a hit nelkul????”

  S mit er barmi vallas amely ellentetes dogmakat terjeszt ???

  Mely szervezett vallas amelynek nem lenne anyagi erdekei es jovedelme, szervezett hiarchial jelentos befolyasu lehetoseggel ???

 • “Mihaly atya”????

  Nincsen irva a kereszteny bibliaban valahol a fiatal rabbi szavai,”ne hivjal senkit atyadnak a mennyei Teremtodon kivul”?????

  De a keresztnyeek a fital rabbit velik termetonek, mindenhatonak, megvaltonak, messiasnak, stb.

  Hat nem a fiatal rabbi szavainak es utasitasainak az ellenteteben vala az ???

  Megtagdjak, sot semmibe veszik meg a “teremtojuknek”, “megvaltojuknak” velt egyen utasitasait is?????
  Hogyan velhetik tanitasainak kovetesenek azt????

  Hogyan lehetne azt nevezni “hit”-nek, sot meg vallas-nak is ????

  Sajnalom, az nem egyeni velemenyem, hanemd valojaban az tortenik mar kozel ket-ezer-eve.

  Persze a vallas-szabadsag joga azt is biztositja!!!!!
  Hat miert ne ??????

 • Rodeo11
  2021 augusztus 3
  8:21 de. hozzaszolasodban irod:

  “a gyuri10 és tsai. rohadt alakok, a biblia egy ….g és betartása lehetetlen {én betartottam de csak hamu maradt utána}”

  Teljesen igazad van, hogy betarthatatlan, akar a zsido, akar a kereszteny iratokrol legyen szo. Ha mas nem a tobb tucatnyi ellentmondas korulmenyesse teszi, hogy betartsuk.

  es

  ” ha universiálét akarok [IGEN AKAROK] csinálni az ijen egyházakból ahol kevés a kétség akkor kötelezném azokat akik lerombolták Gázát hogy saját zsebből újjáépíccsék és azokat akik céllövöldének használják agyagbábúvá váljanak az én céllövöldémben ”

  Meg mindig nem vilagos hogy jon ez ide. Izrael nem egy vallasos allam, Gazat nem azert bombazzak, mert a zsido vallas ezt megkoveteli, hanem azert mert napi tobbszaz raketat lovoldoznek ki onnan Izraelre, nem beszelve a gyujtobombakrol, lovoldozesekrol, az alagutakon at valo bejutasi kiserletekrol – amikbol akar tomeggyilkossag is lehetne.

  Egyszeru onvedelem. Ne pakoljak tele a lakoepuleteiket raketakkal es akkor azok nem lesznek lerombolva.

  A gyengebbnek sincs joga nekiallni az erosebbet szurkalni egy kessel, csak azert mert nem nez ki jol, ha az erosebb padlora kuldi ot.

  es

  ” a többi megy magától, Francisco-t nem báncsuk, jó? ”

  🙂

  Engem tulzottan nem erint. Tolem barki lehet a Papa es hihet amiben akar. Sot, meg az sem erdekel igazan, ha megmondtak neki, hogy miben akar hinni. 🙂

 • Gabriel 2021 augusztus 3 6:44 du. Hozzaszolasodhoz:

  Igy mar jobban ertem mit akartal mondani.

  Hogy a Judas a “Mert a szegények mindenkor veletek lesznek, de én nem leszek mindenkor veletek.” kijelentes miatt arulta el Jezust talan kisse elhamarkodott otlet, hiszen Jezus mar elore megmondta, hogy az egyikuk el fogja arulni ot. Ami felveti az eleve elrendeltseg kerdeset is, nem csak azt, hogy Judasnak nem kellett mergesnek lennie ehhez.

  De nezzuk: A Mark 14-ben es Mate 26-ban levo ket tortenet nagyon hasonlo, gondolom azert mert tortenelmileg nezve ez az elso ketto a negy kanonizalt evangeliumbol.
  Azonban Janos 12 is egeszen mas, hiszen eddigre mar a korai kereszteny teologia sokat valtozott.
  Az elmeletedre nezve azonban Lukacs 22 a legrosszabb:

  1 Elközelgetett pedig a kovásztalan kenyerek ünnepe, mely husvétnak mondatik.
  2 És a főpapok és az írástudók keresnek vala módot, hogyan öljék meg őt; mert féltek a néptől.
  3 Beméne pedig a Sátán Júdásba, ki Iskáriótesnek neveztetik, és a tizenkettőnek számából vala;
  4 És elmenvén, megbeszélé a főpapokkal és a vezérekkel, mimódon adja őt nékik kezökbe.

  Tehat a Satan volt, nem az orok szegenyseg miatti fajdalom. Ez az elmeleted mar azert is santit, mert Judas is zsido volt, a zsido vallashoz szokva – ami ugyanezt tanitja, azaz parancsba van adva, hogy a szegenyt minden generacioban segiteni kell. Ez egyertelmuve teszi a dolgot, meg ha talan furcsanak is tunik, hogy az emberek 90%-a a szereto Isten altal eleve elrendelten szegeny, beteg, gyilkolja egymast…stb.
  De ez hit kerdese. Irod:

  “ Nem idéztem valamit, ami teljesen helyre teszi mindezeket az elöbbieket (van több is) – leirhatom a lényegt röviden, hiszen ha nem szoktad olvasni Jézus tanait, nyilván fárasztó és kissé “nehézkes” szöveg (nem ugy mint marx és engelsz 120 kötetete) “

  Rossz helyen kotekedsz, nekem kb annyira tetszik a marxizmus mint neked. 😊

  “ Jézus itt kimond egy egyszerü de annál EGYETEMESEBB KÖZGAZDASÁGI TÉTELT:
  A PÉNZFORGÁS AZ AMI MINDENNÉL SZÉLESEBB KÖRNEK BIZTOSITJA A LEHETÖSÉGET A MEGÉLHETÉSRE! “

  Amig a tokefelhalmozasban is van rossz, addig van benne jo is. Ha nem lenne, meg mindig lovon jarnank, igy viszont hogy lett es gyakorlatilag ellenorozhetetlenne es kontrollalhatatlanna valt eljutottunk oda, hogy jon az uj rabszolgasag – csak most mindenkinek, mindenhol.
  Amit itt ideztel abba bele lehet kotni, elsosorban a penzvalto szo miatt. Egy masik bibliai tortenetben Jezus minden ok nelkul ratamad a penzvaltokra (akik nem mellesleg sohasem tartozkodhattak a templomban).
  De amit akarsz mondani azzal is ellentetben all, hiszen aki a 4-et es a 2-ot megduplazza az toket halmoz fel. Es megis o a jo fiu. Persze a tortenet itt igazabol nem penzrol szol, hanem a hitetlenek megteriteserol, de ez most nem erdekes.

  “ Csak ez nem arról szól mint a megzakkant lelkü és megborult elméjü félnótás tanitása, aki elöször apró szegmensekre ossza a társadalmat, aztán ezeket egymásnak uszitja! “

  Oszd meg es uralkodj. Es ehhez mindig hasznald csocseleket, a hasznalhato idiotakat.
  Es itt egy fordulattal mas iranyba mentunk el:

  “Az iszlám egyszerüen csak egy sima sivatagi rablóvezér nevében kreált szörnyeteg halandzsája, amivel justifikálni próbálták a fosztogatásukat, orgiákat.
  Nyilván valami megveszekedett, megborult elméjü római katolikus valaki adta a mohamed kezébe, hogy ez legyen a kezében az “ESZMEI OK” a KÖZELKELETEN AKKOR MÉG VIRÁGZÓ ÖSEGYHÁZI KÖZÖSSÉGEK SIMA FIZIKAI MEGSEMMISITÉSÉRE.”

  Mit adott a Mohamed kezebe? A Koran sokkal jobban hasonlit a zsido torvenyekre, mint a kereszteny Bibliara. Medinahoz kozel elt harom zsido torzs, azokkal szovetkezett Mohamed, amig nem lett eleg eros ahhoz, hogy eluzze vagy kiirtsa oket. Toluk vett at sok izgalmas dolgot, gondolok itt a haboru megnyeresehez szukseges terrorra, a nok es gyerekek rabszolgasitasara, a zsakmany kiosztasa Isten altal… stb. Bar figyelmesebb olvasas mellett feltunik hogy nem nagyon kellett ot tanitgatni es sok uj forradalmi otlete is lett. Volt honnan meriteni a kesobbi megalomaniakusoknak es egyeb “teoretikusoknak”.

  Erdekes viszont, hogy Mohamed meg a Talmudbol is idezett egyet. Az speciel epp bekes dolog volt.

 • Bendeguz

  Ha ennyire belemélyedtél életedben a vallások kutatatásába, és amennyiben érdekelnek vélemények, akkor adok egy fogódzkodót!

  A fiatal rabbi küldetése szerint semmilyen ÚJ vallás-alapításáról NEM szólt!
  Söt az ellenkezöje – EGYFOLYTÁBAN A VISSZATÉRÉSRÖL BESZÉLT!
  VISSZATÉRÉS A PRÓFÉTÁK TANITÁSAIHOZ
  (TÉRJETEK MEG – hirdette!)

  Vallást a Saulból Pállá vedlett és a “helyzetet” jól felismerö oportunista nagyravágyó (gyilkos) alapított

  Helyesen valamennyi katólikus (ortodox és római) illetve valamennyi “reformált” leszármazékát Christusi (kristian) helyett PÁLISTA-nak kellene nevezni.

  Péter, (Pedro) akire a római (szentszék) hivatkozik sose járt Rómában.
  Kezdjed olvasni a régi forrásokat – ha van módod hozzáférni azokhoz

  Köztudott, hogy a római császár (a konstantinápolyi) politikai céljaira alapította az elsöt (ortodox)
  De az már kevésbé közismert hogy Kis-Pipin, aki fiát a Franco-Germán császárrá kivánta avanzsálni kiötletelte hogy mint római ura tudja elfogadtatni az akkor még népek sokaságával bíró területet. A visszaállithatja a romai birodalmat “DE FACTO E DE JUSTO” a dolog okés.
  Igy fogta az akkora már kis romhalmazzá változott róma város püspökét, és ad hoc kijelentették, hogy a róma püspöke az IGAZI ÖRÖKÖSE AZ EGYHÁZNAK NEM BIZÁNC!
  az meg felkente császárrá az emlitett urat!
  Létrejött a “Sacrum Imperium Romanum” magyarosan a Szent Német-Római birodalom!

 • Csek Atka
  2021 augusztus 4
  12:05 de.

  ennek brosúra bűze van,

  a brosúra címe: azzal kezdődött, hogy visszaütött

  és ez a nyugati gyemokrácíják lényege is, meg az ájtatosság elvi szempontok szerint: elviszem pont!

  ez a szempont másik szemügét kíván lecserélendő azt amejiket még Dappertutto adományozott nekijjek, vala!

  mindig azt keresem, amiről éppen hallgatnak ott szokott elhantolva lenni az eb (is)

 • GABRIEL;
  Terljesen igazat irtal.
  Jeshuah ben Jozef NEM alapitott semkifele uj vallast!!!!

  Hanem testvere, aki fel-magasztalta tagnak, a Chashidik hit alapjan.
  Ne feledd, soha senki zsido szekta NEM hasznalt pabntismo-t, a vizbemeritest ill. vizzelvalo felavatasat, a Chashid-on kuvul.

  Persze a mai Chashidok, ugy a ben Elizer, mint a Szatmar kovetok azt nnem alaklmazzak.
  Akik Inkabb sokkal kozlebb vannak az ultra-Orthodox-hoz.

  S a tortenelmi jelentesed is teljesen tagadhatatlan.

  A kozel ezer-eves “pogany-romai birodalmat” az u.n. “kereszteny” vagy “szent romai birodalom” kovette ezer esztendeig.

  Amit Napoleon semmisitett meg, s kezdte a modern-idok katonai hoditasok milleniumat.

  Na de az emberi gyarlosag termeke egyenlo mindeg barminek is nevezve idokrol idokre.
  Gazembersegek, tomegverontasok es teljes pusztitasa mindenfele teremteseknek.

  Sajnos azon meg a vallasok sem voltak kepesek valtoztatni!!!

  Tehat az emberiseg megerdemli sorsat!

  De bizhatsz hogy a termeszet ismet felulmulja minden emberi-pusztitasokat, amikor persze mar nem lessz emberileny ezen a Foldon.

  Csak lasd az emberipusztitasoktol mentes termeszet letet!

  Mi gyonyoru vilag lessz majd ezen a Foldon ismet emberek hianyaval!
  Na de az a vilagmindenseg tagadhatalan es valtozhatalan sorsa.

 • PITYI PALKO ketsegtelenul kivallo munkalatot vegzett a vilagszerti vallasok adataianak felkutatasan, amiert elismerest erdemel.

  De teljesen nema maradt barmi vallasok letenek lehetosegen, s az a “vallas-szabadsag” torvenyesen, inkabb alkotmanyosan biztositott lehetosegen, ami Magyarorszagon nem csak ismeretlen, hanem u.n. “sarkalatos torvenyek” altal szigoruan korlatozott.

  Persze gyakran hivatkoznak a Moszkovita rendszerbol orokolt “elismeres” szora, aminek valo erteke teljes zilcs!!!!!

  Egyszeruen irva, Magyarorszagon csupan azon valllas,ill. barki egyen joga barmi valllast hinni, gyakorolni, alapitani, kezdeni, hirdetni, csupan az allamhatalom teljes jovahagyasa alapjan lehet meg elekpzelni is.

  Aki olvasott tortenelmet eleteben, meg Gingis Khan is szabadon serkentette a vallasok korlatlan gyakorlasait.

  Sajnos a tomeg-meszarlasokat is korlatlanul velte es serkentette katonainak.

  Tehat Magyarorszag a vallas-szbadsag elven meg Gingis Khant sem erte el.

  Tehat dughatja P.P. az adatait a micsodajaba.
  Az ketsegtelenul Magyarorszagra nem vonatkozo.

  S nemm is elmitve mas alapveto emberi jogokat!!!!!!

  Na arra igazan buszkek lehetnek a Magyarok!!!!!

 • A GABRIEL altali hosszu idezett a fital rabbi altali “talentum” cimu tanitasa tisztan es tagadhatalanul, sot meg felremagyarazathatalanul is nem csak elitelte, hanem megatkozta a lustasagot es szorgalmatalnsagot.

  Tehat teljesen ellentetes a Marxista elvekre leheto felremagyarazata.

  A “munkaldodjal es dolgozzal” parancsolatakent hirdetve az emberiseg alapveto erdekeit szolgalava.

  Szevhenyi a “hass, alkoss es gyarapits” jelszoval jelezte.

  Csupan a lustak es trehanyok velik azt “kizsakmanyolas”-nak!

 • Rodeo11
  2021 augusztus 4
  10:13 de. hozzaszolasodban irod:

  ” a brosúra címe: azzal kezdődött, hogy visszaütött ”

  Pontosan. Minden haboru az arabok es Izrael kozott azzal kezdodott, hogy Izrael visszautott.
  Ezek tortenelmi tenyek, amiket csak az arab haborus propaganda probal meg letagadni.

  Az viszont konnyen lathato, hogy marxista, valamint muszlim korokben ez a propaganda elegge hatasos is.
  A muszlim ember konnyen ertheto, ok eleve egy egeszen mas tortenelmet tanultak, es szamukra az o hoditasaik, tomeggyilkossagaik, nok es gyerekek megeroszakolasa es rabszolganak eladasa mind ugy van beallitva, mintha az lenne a vilag legtermeszetesebb dolga.
  A marxista embert mar kevesbe ertem, mert bar az egyertelmu, hogy a vezetoik (mint pl. Corbyn elvtars) a gazdag olajsejkek zsebebol kiabalnak ki, azert furcsa, hogy az atlagkommunista sem a hazugsagot, sem a korrupciot nem veszi eszre. De konnyen lehet, hogy epp ezert kommunista.

  Az arab-izraeli haboru epp ebben az evben lett 100 eves, 1921-ben kezdodott, akkor is az arabok kezdtek. Aztan rovid nyugalom utan ujrakezdtek, aztan megint ok kezdtek ujra, es ez igy megy azota egyhuzamban. A nagyobb haboru kitoresek kozott is allando terrorizmussal zaklatjak a zsidokat.
  Hiszek abban, hogy minden ember kepes arra, hogy megkeresse hol es hogyan kezdodott egy-egy konfliktus, hogy ne azt hibaztassa, aki csak szimplan vedekezik a vademberek ellen.

 • Bendeguz79
  2021 augusztus 4
  12:17 du. hozzaszolasodban irtad:

  ” Tehat az emberiseg megerdemli sorsat! ”

  Evvel nem ertenek egyet.

  Talan az a legfontosabb, hogy az embereket minden korban es mindenhol felrevezetik, hazudoznak nekik.

  De lehetne csacsogni a Divine Arrangement-rol is, ami enyhen szolva is furcsa egy allitolagosan szereto Istentol.
  Itt tobbnyire biologiai dolgokat ertek, beleertve betegsegek, halal (vagy korai halal), a szinte mar-mar vicces elrendezes, hogy mire olyan oreg leszel, hogy eleg sokat tudsz es ertesz a vilagbol, akkor par even belul mindent elfelejtesz… stb… stb.
  Talan lehetett volna a Teremtonek ezt egy kicsit jobban elrendeznie, nem gondolod?

  Szeressuk egymast gyerekek… ahogy a regi slager mondja.

 • Bendeguz

  Talán mostmár kezded érteni, hogy miért szoktam hivatkozni családom szatmári gyökereire

 • Csek Atka

  Látod, semmit nem értettél meg abból, amit leirtam
  Nyilván, hiszen kevés a “kulturális “átfedésünk”

  Látod, ezért szoktam jókat röhögni az IQ számaikkal pöffeszkedö stupidokon is.
  Hiszen fogalmuk sincs, hogy hogyan alkották meg a mérési “standartokat”
  Mint értheted, sok-sok méröszám van, vajh miért?
  Merthogy a felteendö kérdések más és más kulturális közegben köszönöviszonyban simcsenek egymással

  A kérdéskört öszeállitók (kitalálók) tisztában voltak ezzel, ezért igyekeztek változatos teszteket összeállítani – ami mára persze nagyon nem közismert

  Braziliáról meg ezen fórumon nincs sok értelme érni

  Véletlenségböl épp valami hasonló képzelgésem volt eme kiadványt illetöen, pont olyanom volt, hogy érdeklödjek Kanada, a kanadai magyarság közösségei iránt.
  (Vannk jól szituált kanadába a “höskörban” kivándorolt rokonaim arrafelé, lányomban felmerült a gondolat egy esetleges “kanadai-kaland” iránt)
  Gondoltam talán nem egy “sületlen-gondolat” részben személyes és közédekü információk, események csere-beréje.

  Aztán hatalmasat estem pofára
  Elöször nem akartam hinni a szemeimnek, amiket itt olvastam (cikkek miatt sem, de aztán az itt folyó “eszmecsere ….??? (SIC!)

  Aztan valahogy itt ragadtam – de …
  Azóta lányom se kér már a kanadai kiruccanásból – pedig itt brazilban kemények nyomják a propagandót, hogy kanada nyitott ajtókkal várja a diplomás, többnyelvü fiatalokat

  Viszont az itteni pincebeli csöcselék nem hagy semmi kétséget afelöl, hogy kanada is megindult a lejtön …. LEFELÉ …

  Azt meg hogy én brazilról írjak ….??? Ide, ezekre a hasábokra???

  Ugyan már, hiszen a napnál világosabb, hogy az itt szereplök nagytöbbsége a legkevésbé sem kiváncsiak senkire és semmire … SÖT

  PONTOSAN AZÉRT VANNAK ITT HOGY MARX-KULTUSZT TERJESSZENEK ANNAK A NÉHÁNY SZERENCSÉTLEN FÉLNÓTÁSNAK, AKIK MEG ELÉG NAIVAK

  Hogy ezek milyen része egyszerü bértollnok, és mennyi részt képvisel az aki csak eszelös ámokfutó, szélsöséges marx-hivö, hasonlatosan az ISIS és az Al-Kaida iszlám fanatikusaihoz, nem tudom
  De öszintén nem is érdekel

 • Csek Atka

  Még valamit, ha valóban mint uj valaki vagy valami vagy az itteni pincebeliek között, akkor hogy tudjad, ha meg csak “uj-köntösben szerepelsz, akkor emlékeztetlek

  Én Brazilba sem valami politikai sem gazdasági “menekült”-ként érkeztem, hanem pontosan az ellenkezöje – magyar világcég képviseléteben keveredtem ide.

  Ugyhogy had mondjak valamit, soha eddig a történelem folyamán nem voltak ilyen jó esélyek magyarország és brazilia között ugy kulturális, mint gazdasági kapcsolatokat teremteni.
  Az 56-ban idekeveredett közel százezres nagyságrendü magyar menekült a brazilok számára pont azt egyértelmüsitette hogy minden rést be kell tapasztani ami a kapcsolatokat jelenti.

  A nemzetközi Mainstream sajtó hiradásaival ellentétben a brazil kormányzati szervek tökéletesen tisztában vannak a magyar viszonyokkal.
  Csak a magyar kormány, és a magyar közvélemény hisz teljesen mást, mint ami a valóság.
  Ahol a Rodeio-féle hazudozások jelentik a “hiteles tájékoztatást”

  De ez édes tökmindegy – nekem ehhez semmi közöm
  Nekem százszor többet ér a kapcsolatok ápolása, ujabbak keresése, mint az idétlen, óvodáskori szintet meg nem ütö höbörgökkel, tudatlanokkal való idöfecsérlés

 • Csek Atka

  nem tudom mijen dátumúdhoz recsegett a gábriel?

  brazíliában az usa most márketingel minden elképzelhető mószerrel de eddig sikertelenül

 • GABRIEL 8/5, 7;18 du.

  Ahhh, az valhogyan sugallott, de igy teljesen ertheto!!!!!
  Koszi !

 • CHEKA ATKAQ 8/5, 2;40 du.

  De az csupan az istentagadok kifogasa, Termtojukret vadolni a sajat hibaikert, ill. buneikert.

  Olvasd Mozes Tiz Parancsolatat, nem szukseges zseninek lenni aki azt lenyegeben betartana Foldonlevo szentnek vagy nangyalanak kozlegne lenni.

  De emlekezne mit irt Mozes, miert pusztitva Fold az ozon-viz-altal?

  “Mert az emberiseg minden gondolatai, tettei gazemberseg volt allandoan”.

  A szivarvany a jele, hogy nem lessz ozonviz tobbe, hanem “a tuz pusztitja a vilagot, amikor meg az elemek is elolvadnak”.

  KB. 45 ezer ICBK-ek keszen alanka arra allandoan, sot Kina tobbaszaz shilot epeit, de meg Eszak Korea is azzal fenyegeti a vilagot.

  S Iran is ejjekl-nappal dolgozik annak lehetosegen.

  Elegendo cuclearis fegyver letezik ma minden eloszerveket otszorosen megsemmisiten ezen a Foldon.

  Nem is emlitve a jelzett “jaravanyoka”-at!

  Boldog es remnyteljes jovot mindenkinek !!!!!!!!!!!

 • Rodeo11
  2021 augusztus 6
  2:40 du. kerdezted:

  ” nem tudom mijen dátumúdhoz recsegett a gábriel? ”

  A Gabriel 2021 augusztus 5 7:50 du. hozzaszolasanak elejet en sem ertettem, nem tudom mire valaszolt ott. Valoszinu vallasi kulonbozosegre gondolt.
  Ugyanakkor itt van cenzura is, amirol te is tudsz. Nem lenne meglepo, ha valami kozben eltunt volna.

  ” brazíliában az usa most márketingel minden elképzelhető mószerrel de eddig sikertelenül ”

  Ok mindenhol marketingoznak. Izraelt is szeretnek rakenyszeriteni egy Iran elleni haborura, amibol akarmi is lehet.

  Bendeguz79 2021 augusztus 6 3:37 du.

  ” De az csupan az istentagadok kifogasa, Termtojukret vadolni a sajat hibaikert, ill. buneikert. ”

  Mit vetett az a haromnapos csecsemo, amelyik meghalt valami oknal fogva? Miert muszaj foldrengeseknek, vulkankitoreseknek, foldcsuszamlasoknak lenniuk? Csak hogy nehanyat emlitsek az Isten ajandekaibol, amelyekkel sok esetben fiatal gyerekeket, kisbabakat is megol.

  Nem lehet, hogy azok az emberek, akik irtak a Bibliat azon gondolkodtak, hogy mivel lehetne megmagyarazni a vilag rengeteg negativumat, es ugy dontottek, hogy bunost csinalnak az emberisegbol, mert akkor mar majdnem meg lehet magyarazni a sok negativumot? Annyi kell csak, hogy ne gondoljunk bele elegge melyen a latszolagosan jo magyarazatba.

  Ebben a temaban erdemes megnezni a Genesist egy kicsit figyelmesebben.
  Latszik, hogy az Adamtol Noeig tarto osoknek ket vonala van. Az egyik szerint Noe Kain utoda, a masik szerint Noe a Set utoda.
  Ket izraelita papsag “csapott ossze”, az egyik papsagnak nem tetszett, hogy ok is gonosznak szamitanak (hiszen a Biblia szerint a gonosz ember minden utoda is gonosz) ha Kaintol szarmaznak. Betoldottak hat a Set nevet es adtak egy uj geneologiat a kovetkezo fejezetben.

  ” Olvasd Mozes Tiz Parancsolatat, nem szukseges zseninek lenni aki azt lenyegeben betartana Foldonlevo szentnek vagy nangyalanak kozlegne lenni. ”

  Beletartozik az is, hogy a feleseg a ferj tulajdona, akarcsak egy tehen, es mint olyan eladhato? Mert az is a 10 Parancsolatban van, hogy a no a ferje tulajdona. Meg a Talmud is arrol magyaraz, hogy a ferj eladhatja a feleseget es a gyerekeit rabszolganak. Ettol lennenk szentek es angyalok?

  “” A szivarvany a jele, hogy nem lessz ozonviz tobbe, hanem “a tuz pusztitja a vilagot, amikor meg az elemek is elolvadnak”. “”

  Ez a “tuz pusztitja a vilagot” valamelyik profeta konyveben lenne? Mert a mozesi konyvekben ilyesmire nem emlekszem, es azokban elegge jartas vagyok.
  Meg hozzatennem, hogy nem vagyok ateista sem.

 • Bendegúz79
  08.05.11:45

  Az én olvasatomban pedig Gábriel Máté 25. 14-30 idézete az abszolút kizsákmányoló rabszolgatartó példája, aki még a legügyesebb, az ő-számára hasznos, tulajdon-szolgáját is csak egy vacsorával vendégeli meg ahelyett,hogy mindhármukat felszabadítaná. Persze Ti azt is hittel hiszitek, hogy a “tulaj” – embernek(!) és az ezüst tulajdonosa – ezt a 276kg ezüstöt is (a többiről itt most nem beszélve) biztosan izzadságos munkájával teremtette elő… 😀 És Jézusnak ehhez sincs semmi hozzáfűzni valója. Ugyanakkor beletörődőn állapítja meg, hogy a rabszolga sorsa márcsak ilyen tehát: el kell tőle venni mindent, mégha az hű is (élet-halál-) gazdájához, ám éppen nem hoz neki közvetlen hasznot*.

  E BESZÉD – ha valóban megtörtént – EGY JÖVENDŐ VILÁGVALLÁS EGYIK PROGRAMBESZÉDE VOLT:
  Ami röviden úgy foglalható össze, hogy húzz ki belőle – ti. a szolgádból – mindent és húzd le róla mind a 7 bőrt mígcsak él, mert utána őbelőle számodra már csak ISA PUR ES HOMU vagik … 🙁

  Szóval szóba se jöhet a rabszolga, A SZEGÉNYEK – mert kik mások is lennének a szentkönyv által annyiszor hivatkozott SZEGÉNYEK ? – felszabadítása, sőt máshol még fel is szólítja (pl. Pál) a rabszolgákat, hogy “békével, ellenállás nélkül engedelmeskedjetek uratoknak!”… STB.

  Mellesleg: ezért önmagának is ellentmond, amikor A szegényeknek vigaszul a megrakott teve és “a tű foka” példázatával, azaz A gazdag elkárhozásával hozakodik elő. Ezt veti oda a rabszolgáknak koncul, mint maradék cafatot…
  Az is önellentmondás részéről, amikor azt mondja, hogy “tetted volna le egy pénzváltó asztalára kamatért”. Tudniillik máshol meg kiderül még az is, hogy Jézus mennyire megveti a pénzváltókat, és kamatot is… Hát nem egy furcsa bíztatás ??? [Mint”ki fegyvert fog,fegyver által vész el”, aztán meg ő ad pénzt Péternek, hogy vegyen belőle kardokat.]

  Tyűh, de erőltetett az Újszövetség c. könyveben, hogy törődj csak bele a sorsodba, ám majd aztán tiéd lészen a mennyeknek országa! Persze ez is csak A szegényeknek, vagyis a rabszolgáknak szól.

  Nem véletlen tehát, hogy ez az iratköteg szellemi startpisztolyként szolgált a rövidesen bekövetkező történelmi évezredek, csak elnevezésükben más, ám gyakorlatukban csak egy-egy másik fajta, tulajdonképp
  kripto-rabszolgatartás – előbb jobbágy, majd munkástartó – változatai bevezetéséhez. És be kell látni e kétezer év után sem semmi, hogy a ma is kizsákmányolt rabszolgák milliárdja mindmáig nem jött rá erre, hogy szakadatlan így, mint itt fent is többen teszik, erre a könyvre hivatkozva verik át Őt is egy palánkon, a tőke deszkakerítésén, de nagyon.
  ˙

  .

  *Kizsákmányol: tisztességtelenül, megfelelő ellenszolgáltatás nélkül kihasznál valakit.