Ezt is megszavazták: 120 év után megszűnt Magyarországon a Társadalombiztosítás!

2013 május 16 10:28 de.36 hozzászólás

A “népképviselet” jelenleg ebben a csodálatos épületben működik önzően, becstelenül. Történelmünk sötét idejét megidézve megvalósította az államosítás legszörnyűbb, harácsoló formáját. 386 ember!

Többségük megszavazott zsinórban olyan törvényeket, amit ésszel fel sem fogtak! Pillanatnyi előnyökért eladták magukat a tisztesség látszatára sem adva. Egy gombnyomással elvették az egész nemzet jogát, amit még a háború után is, a szinte teljesen megsemmisített állapotban ez az ország megőrzött és tovább fejlesztett! Segítségükkel torz, hűbéri struktúrát felépítő, bebetonozó hatalmat és védelmet adtak 1 azaz egy emberen keresztül maguknak a magyar nemzet minden állampolgárát kisemmizve, jövőjükből kiforgatva. Miért nem halljuk ezt minden közszolgálati riporter kérdésében? Miért nem harsogja ezt minden ellenzéki? A közszolgálat mindent elhallgat! Miért nem készítik fel az embereket erre? Ebből az is sejthető, hogy a most fizetett járadék is bármikor ötletszerűen elvehető, csökkenthető! Miért engedik, hogy valaki kegyelemére szoruljon a nép, jogos járandósága helyett? Köztörvényes bűnöző véleményem szerint az, aki elhallgatja, és nem tudatosítja az emberekkel: holnap a nyugdíjad töredékét kaphatod, mert a törvény ezt megengedi! Miért lehet adó a célzottan fizetett, valami fenntartására szedett pénz, ha nem arra fordítják? Mi ez, ha nem fosztogatás???

Feudalizmus

Feudalizmus

Kérem, hallgassák meg ezt a beszélgetést. Az utolsó 10 perc miatt hozom elő megint a témát, amit annyira agyonhallgatnak. Ennyire világosan sehol senki nem beszélt a következményekről, amit nem árt mindenkinek tudni és minél szélesebb körben tudatosítani, mert az emberek többsége fel sem fogja, minek is tapsol még most is a következő választásig…

Kimerik ejteni a szájukon azt a szót: KERESZTÉNY? Az emberek közé mernek menni? Európa közepén megteremtve a kínai modellt, ahol senkinek nem jár semmi, akkor sem, ha fizet érte! Bocsánat, rosszul mondtam: jár! Egy szűk rétegnek (mert a maguk járandóságát törvénybe iktatták!) a luxus minden formája, testőr és szolgálati palota és a kiemelt orvosi ellátás mellett még milliós reprezentálási költséget is vesznek el adónkból maguknak. Kit képviseltek ezek az emberek? A választóikat? Erre valóban kaptak felhatalmazást? Mikor, hol közölték ezt nyíltan választóikkal? A “hölgyek, urak” elvették a 15 éves megtakarításokat, és ők aztán valóban eltüntették azt, a beígért egyéni számla meg sehol! Sőt alapizéjükbe foglalták, hogy neked kell gondoskodnod hozzátartozódról, miközben minden filléredtől megszabadítanak az adóik tömegével, de semmit nem építenek, adnak érte – hacsak a stadionokat annak nem tekintjük… Tiszta feudalizmus!

Mennyire igaz, ami a riportban elhangzik, bizonyítja azt a gyógyszerkassza leültetése, a gyógyászati segédeszközök (mankó, járókeret, felnőtt pelenka, cukorbetegek autonóm eszközei, stb) nagymértékű felhasználói csökkentésének előírása, szigorítása napjainkban.

Komolyan hiszik, hogy élhetnek ebben az országban nyugodtan az alkotmányra tett esküt félredobva, pártállamot felépítve?

Komolyan hiszik, hogy hosszútávon élvezhetik az így megszerzett vagyonukat, és továbbra is szükség lesz szolgálatukra a megszavazott törvények után?

Hol hagyták az eszüket? Köpködnek a tanácsköztársaságra, de a gyerekágyi segélyt, a mezőgazdaságban dolgozók és kisvállalkozásban dolgozók ellátását, amit megteremtett, most is alkalmazzák – valameddig!

Miért nem nézték meg, mi kerül eléjük, mire adják voksukat?

Ezen is elgondolkodhatnak a nép korántsem tisztelt képviselői (már, aki képes a gondolkodásra): létezik végül a politikának egy olyan dimenziója, amit kevés közszereplő képes birtokba venni, ám amin keresztül valamiféle intézmények fölötti kapcsolat alakulhat ki egy politikus és a közvélemény között. Ez azonban már hovatovább a mágia birodalma, ahol például az olyan prózai ellentmondások sem idézhetnek elő zavart, mint ami mondjuk, az új alaptörvény XII. cikkében mutatkozik, amely úgy szüntette meg ez év elején a munkához való jogot, hogy közben deklarálta mindenki számára a munkavégzés kötelességét. Az ilyen apróságra a 2/3 nem ad.

MINDÖSSZE 10-15 ember fogta fel, értette meg, amikor megszavazta az új alapizét, hogy KIVETTÉK belőle a Társadalombiztosítás JOGÁT!

2007. MÁRCIUS. Mikola István sajtótájékoztatóján éles kirohanást intéz a Gyurcsány-kormány egészségügyi reformjavaslat-csomagja ellen. Mint mondta: „a Fidesz álláspontja szerint a társadalombiztosítás egy közösségi monopólium, a 10 millió állampolgár és az állam közötti nagy társadalmi szerződés, amelyet a hatalomnak nincs joga egyoldalúan felmondani, de ha mégis megtenné, a Fidesz – amikor fordul a politika – azonnal helyreállítaná azt”.

Ezzel szemben az Orbán-kormány az első intézkedései között gyakorlatilag megszüntette a társadalombiztosítást. Az új alapizében már szó sincs társadalombiztosításról, a 2012-es évi költségvetési törvény pedig Rogán Antal fideszes képviselő javaslatára meg is szüntette a biztosításalapú egészségügyet. A munkaadói kötelezettségként befizetett 27 százalékos társadalombiztosítási járulékot átkeresztelték szociális hozzájárulássá, vagyis adóra változott. Ezzel már nem kötelező a nyugdíjakra és az egészségügyi ellátásokra költeni ezt a bevételt. S bár Orbán Viktor még 2011-ben is azt ígérte, saját lábra állítja az egészségügyi és nyugdíj-biztosítási alapot, azaz megszűnik az adóktól való függésük, a Rogán-féle javaslat után a jövőben még inkább a döntéshozók jóindulatán múlik, mennyit adnak az „állami” bevételekből nyugdíjra, illetve egészségügyre. Hiába, Orbán soha nem volt olyan szegény, hogy ígérni ne tudott volna.

Ez azt jelenti, hogy az egészségügyi ellátáshoz sincs alkotmányos jogod. Európában nincs még egy ilyen ország, ahol ezt meg merte volna tenni a törvényalkotó!

Ezért van az, hogy életmentő és egyéb vizsgálatokra IS hónapos előjegyzések vannak. Sinkó Eszter, a Szakmai Kollégium Menedzsment és Egészség-gazdaságtan Tagozat és Tanács elnöke szerint a társadalombiztosítás önállóságának felszámolásával bármikor szűkítheti a kormány a szolgáltatási csomagot. Ez spontán módon már meg is kezdődött: bizonyos bonyolult beavatkozásokat a kórházak egész egyszerűen már el sem végeznek. Például a nagyon alulfinanszírozott gerincsebészeti műtétekre egyre kevesebb helyen vállalkoznak. A Fidesz-kormány az elmúlt két év alatt maga is csak elvett az egészségügyre fordítható forrásokból. Csak a Széll Kálmán Terv egyes, illetve kettes változatával további 190 milliárd forinttal apasztotta a gyógyszertámogatást. Az elvonás szakértők szerint bedöntheti a gyógyszerellátást. Mind gyakoribb a hiány, és előfordul az is, hogy daganatos betegek terápiáját kell félbeszakítani, mert nem tudják beszerezni a gyógyszerüket.

A lényege az, hogy az új alapizében kivették az alkotmányos jogok közül a társadalombiztosítást, ami azt jelenti, hogy adó formájában fizetünk nyugdíjadót és egészségügyi adót. Ezért cserében NEM JÁR semmi, sem nyugdíj, sem ingyenes egészségügyi ellátás, a kormány biztosít valamennyit, amennyit éppen kedve tart és simán megvonhatja bármikor a baleseti ellátási jogosultságot és hozzányúlhat az eddigi nyugdíjakhoz is! Nincs alkotmányos garancia semmire, nincs jogorvoslatért kihez fordulni, mert törvénysértést nem követ el a kormány. Hiszen az alapizében ilyen jogod nincs. Ergo a teljes kiszolgáltatottság állapotában teljesen védtelenek az állampolgárok, különösen a gyermekek, a foglalkoztatottak, munkavállalók és a nyugdíjasok. A nem oligarchák, népképviselők, pártnacsalnyikok természetesen nem. Mégis, kik vannak többen?

A cselédtörvény így nyer tökéletes értelmet, ahol az alkalmazásnál még bejelentési kötelezettség sincs és fizetni sem kell az alkalmazott után: rendezze önmaga, ha akarja és tudja a “zsebpénzből”!

Jöjjön egy kis történelem (okulásként), a hazánkban kialakult társadalombiztosítási rendszerről:

Alapelv: a társadalombiztosítás az állam által működtetett szociális ellátórendszer része, amelyben a rendszer hatálya alá vont tagokat mindaddig, míg képesek önmagukról saját munkájukkal gondoskodni, tartalékképzésre kötelezik. Ennek fejében betegség, munkaképtelenség idején, eltartó elvesztése esetén, valamint más kockázatok fennállásának esetén, jogosultak lesznek a rendszer által biztosított ellátásokat igénybe venni.

A társadalombiztosítás a társadalom tagjainak közös kockázatvállalása alapján működő rendszer, melynek fenntartásához minden foglalkoztatónak és jogosultnak bizonyos befizetésekkel, járulékokkal – nyugdíj- illetve egészségbiztosítási járulék valamint a foglalkoztatót és a biztosítottat terhelő járulékok csoportjával – kell hozzájárulnia.

A munkahelyekhez kapcsolódó szociális ellátások a különösen veszélyes bányászatban alakultak ki először. A bányamunkások az egyház javaslatára bányatársládákat alakítottak ki. Legkorábbi adatunk ilyen bányatársládáról 1224-ből való. A bányatársládák elterjedése azonban csak a15. század végén, a 16.század elején valósult meg. A társláda a munkaadó és a munkások önkéntes elhatározásából létesült. A bányászlegénység kezelte, önkormányzati alapon. Pénzügyi alapjai a munkásoktól levont járulékokból és a munkaadó hozzájárulásaiból gyűltek össze. A következő ellátásokat biztosították:

– betegség esetén pénz, orvosi és gyógyszer segély;

– munkaképtelenség esetén nyugbér vagy végkielégítés;

– temetkezési segély, özvegyek és árvák ellátásai.

1778-ban II. József elrendelte, hogy a kincstári bányákban is szervezzék meg a bányatársládákat. 1854-ben az osztrák bányatörvény nyomán, amely Magyarországon is hatályos volt, elrendelte, hogy minden bányabirtokos köteles társpénztárat létrehozni.

Az 1840-es évektől sorra jelentek meg az olyan törvények, amelyek kötelezték a munkáltatókat a beteg vagy balesetet szenvedett munkások támogatására. Az ipari munkások önkéntes szervezkedésekkel munkásegyleteket alakítottak, azzal a céllal, hogy betegeket gondozzanak. A legjelentősebb ezek közül az 1870-ben megalakult Általános Munkásbetegsegélyező és Rokkantpénztár. A pénztár tagjai 12 és 60 év közötti tagokat fogadott be, célja pedig a beteggondozás és a rászorultak segélyezése volt.

1884-ben megjelent az ipartörvényről szóló törvénycikk, mely rögzítette: az ipartestület feladata a segélypénztárak kialakítása. A törvény hatálybalépése után, nagyobb gyárakban számos vállalati pénztár alakult. A kötelező biztosítás 1891-es bevezetése előtt, a különféle önkéntes vállalati betegsegélyező pénztáraknál a biztosítottak létszáma az összes munkás mintegy 40%-át tette ki.

A munkásbiztosítás fejlődésében nagy fordulatnak számít az 1891. évi 14. törvénycikk elfogadása. Ez volt az első olyan jogszabály, amely a kötelező biztosítás elve alapján rendelte el az érintettek ellátásának megszervezését. A törvény a védett személyek két csoportját határozta meg: a kötelező védelem alá esőket és az önkénteseket.

Kötelező védelem alá esők: az ipartörvény hatálya alá tartozó vállalatoknál foglalkoztatottak, a bányákban, kohókban, nagyobb építkezésen, vasúti üzemeknél és ezek gyáraiban, a postánál, a távbeszélőnél, a hajózásban illetve a hajóépítésben, a fuvarozásban, a szállítmányozásban, raktározásban, 8 napnál hosszabb ideig foglalkoztatottak, feltéve, hogy napi bérük nem haladja meg a 4 forintot.

Önkéntes tag lehetett minden olyan személy, aki: 8 napnál rövidebb ideig foglalkoztatott, napi 4 forintnál több kereső, háziiparban foglalkoztatott, önálló iparos, mezőgazdasági vállalatok vezetői és munkásai, a felsoroltak családtagjai. A biztosítás a következő ellátásokat nyújtotta: ingyenes orvosi kezelés és ingyenes gyógyszer, táppénz (legfeljebb 20 hétre), kórházi ápolás, négy hétre gyermekágyi segély, temetkezési segély. A pénztárak, a pénzügyi forrásaikat a munkáltatót és a munkavállalót terhelő befizetésekből származtatta. A járadékkulcs a bér 2-5%-a volt.

1891-re mintegy 450 ezer biztosításra kötelezett volt Magyarországon. A biztosításokkal kapcsolatos feladatokat mintegy 400 pénztár végezte. Magasak voltak az adminisztrációs költségek, gyakran pedig az előírt kötelezettségeiket sem tudták teljesíteni. Ezt a nehézséget kívánta áthidalni az 1907. évi 19. törvénycikk, amely megvalósította a betegségi biztosítás egységes, országosan központosított szervezetét, és létrehozta a baleseti biztosítást. A törvény lényegesen kiterjesztette a védett személyek körét is.

Az első világháború után a magas infláció szétzilálta az ellátásokat, új törvényre volt szükség, amely átalakította az érvényben lévő betegbiztosítást. Ezt a változtatást az 1927. évi 21. törvénycikk hozta meg, mely megerősítette a centralizációt és megszüntette a helyi szervek önálló jogi személyiségét. A betegbiztosítási járulékot 7%-ban állapította meg, ugyanakkor kiterjesztette a jogosultsági kört és az igénybe vehető ellátások körét is.

A két világháború között született meg Magyarországon az öregségi és rokkantsági biztosítás, az 1928. évi 40. törvénycikkelynek köszönhetően. A biztosítottakat két csoportba sorolták: 1. az úgynevezett javadalmazási határ alá esőkre (tisztviselők, művezetők, stb.) és 2. javadalmazási határ alá nem esők (mindenki más, kivéve a mezőgazdasági dolgozók, ők csak 1938-tól lettek védettek). Az öregségi korhatár 65 év volt. A biztosítással kapcsolatos feladatokat az Országos Társadalombiztosítási Intézet (OTI), a javadalmazási határ alá esőket a Magánalkalmazottak Biztosító Intézete (MABI) és az elismert vállalati nyugdíjpénztárak látták el.

A második világháborúban a nemzeti vagyon több mint 40% megsemmisült, a társadalombiztosítást ért háborús veszteségek elérték a 160 millió dollárt. Kórházak, rendelőintézetek felszerelése megsemmisült, a betegek élelmezése is probléma volt. A járulékfizetők száma egyharmadára csökkent, romlott a fizetési készség. A Minisztertanács soron kívüli jelentős támogatást nyújtott társadalombiztosítási célokra, ez adta meg a pénzügyi alapot, melyből építkezni lehetett. Az öregségi nyugdíjbiztosítás területén áttértek a felosztó-kirovó formára, melyet 1947. január elsején hivatalosan is deklaráltak. 1948-ban a MABIT összeolvasztották az OTI-val. 1950-ben az Országos Nyugdíjintézet vette át az összes közszolgálati és vállalati nyugdíj- és társadalombiztosítási járadék folyósítását. Ettől kezdve az intézmény irányítását a szakszervezetek látták el, létrehozva a Szakszervezeti Társadalombiztosítási Központot, az SZTK-t. A társadalombiztosítás központi irányítását a Minisztertanács magának tartotta fenn. A vállalati pénztáraknál biztosított nyugdíjasok az 1948-ban alakult Állami Vállalatok Központi Nyugdíjpénztára alá kerültek.

A Tanácsköztársaság idején, a rendszer ideológiai indíttatásainál fogva jelentősen bővítette a dolgozók ellátásait. Ebből az időből származik a mai terhességi-gyermekágyi segély is. 1948-tól folyamatosan bővült a biztosítottak köre, a mezőgazdasági szövetkezetek megállapodásokat köthettek a társadalombiztosítási szervekkel a tsz-tagok betegségi ellátására. A kisipari szövetkezetek tagjai először önkéntes lehetőséget kaptak, majd 1951-től a kötelező biztosítás alá estek. Biztosítottak lettek továbbá az egyházak lelkészei és családtagjaik, valamint az egyetemi és főiskolai hallgatók is. Ez a rohadt komcsi rendszer mikre nem volt képes!

Az első egységes nyugdíjtörvény, az 1950. évi 30. számú törvény volt, amely kiterjedt minden, az állami társbiztosítás keretében betegbiztosításra kötelezett dolgozóra, az ipari szövetkezetek tagjaira, illetve ezekről a helyekről nyugdíjba vonulókra. E törvény különböző korhatárt állapított meg férfiaknál és nőknél: a férfiaknál 60 év, a nőknél 55 év jelentette a korhatárt. Az új törvény szigorította a jogosultsági feltételeket a korábbi 400 járulékhétről, 10 év szolgálati időre, valamint ekkor jelent meg az a szabály, hogy ha valaki indokolatlanul 5 évig nem teljesít szolgálatot, annak korábbi évei elvesznek. A tb-járulék 10% lett, melyből betegségi ellátásra 6%-ot, a nyugdíjakra és baleseti ellátásokra 4%-ot fordítottak.

Az 1954. évi 28. számú törvény megszüntette a kettős korhatárt és nyugdíjminimumot állapított meg (havi 500 Ft.-ot).

Az 1975. évi II. törvény 22 éven keresztül szabályozta a magyar társadalombiztosítást. A törvény négy biztosítási ágat, a betegségi és anyasági ellátásokat, a családi pótlékot, a nyugellátásokat és a baleseti ellátásokat foglalta törvényi keretbe. Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozása a törvény hatálybalépésétől kikerült a társadalombiztosítás finanszírozásából. Ettől kezdve az ellátások állampolgári jogon nyújtott és az állami költségvetésből finanszírozott, az állami egészségügyi rendszer keretében igénybe vehető szolgáltatásként működtek.

1985-től bevezették a gyermekgondozási díjat, 1989-ben a társadalombiztosítást leválasztották az állami költségvetésről. 1990-ben önállóvá vált az addigi társadalombiztosítási rendszerben szabályozott családi pótlék és állampolgári jogon járó ellátássá vált, ugyanakkor ebben az évben az addig állampolgári jogon nyújtott egészségbiztosítási szolgáltatások visszakerültek a társadalombiztosítás kötelékébe.

1997-ben megszülettek a mai társadalombiztosítási rendszer alapvető törvényei:

– A társadalombiztosítás ellátásaira és magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény és a végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI.5.) Kormány rendelet;

– A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény és a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X.6) Kormány rendelet;

– A kötelező egészségbiztosításról szóló 1997. évi LXXXIII. törvény és a végrehajtásról szóló 217/1997. (XII.1)Kormány rendelet;

– Az 1975. évi II. törvény hatályát vesztette;

– A többpilléres nyugdíjrendszer, a magán nyugdíjpénztárakról és a magánnyugdíjról szóló 1997. évi LXXXII. törvény;

– 1993-ban kimondták az Országos Társadalombiztosítási Főigazgatóság és igazgatási szervei szétválását, a magyar társadalombiztosítási két biztosítási ágra szakadt: az egészségbiztosításra és a nyugdíjbiztosításra. A két biztosítási ág pénzforrásait az Egészségbiztosítási Alap és a Nyugdíjbiztosítási Alap tartalmazza. Az Alapokat a Kormány felügyeli.

1999. január elsejétől az egészségbiztosítótól és a nyugdíjbiztosítótól az APEH járulékigazgatóságához került a járulékok nyilvántartása, beszedése és ellenőrzése.

 Ille István

36 hozzászólás

 • Avi ben Giora

  A fentiekből világosan kiderül, hogy mi is történt. Fehéren feketén állambácsi lenyulta a nyugdíjakat és az egészségbíztosítást. Ezt a világon egy országban sem mernék megtenni büntetlenül. Kivétel ezalól Magyország. Nagy böjtje lesz ennek. Nem vagyok sem történész sem gazdasági szakember csupán a józan ész ami irányit és abből egyenesen következik egy dolog: vagy rendezik valamilyen “látszólagos” formában, hogy az eddig befizetett biztosítási pénzek nem az állam tulajdonát képezik, vagy senki sem fog járulékot fizetni ezáltal mégjobban elszabadítva a társadalmi egyenlőtlenségeket. Harmadik változat az általános anarchia de azt a forgatókönyvet hagy ne részletezzem mert a polgárháborúig is elvezethet aminek beláthatatlan következményei lehetnek.

 • Ez csak egy a 600 új törvényük közül.
  És egyik aljasabb mint a másik.
  Úgy forgatják fel teljesen Magyarország jogrendjét, hogy egy szóval sem említették a választási kampányukban, és ráadásul a legfontosabb intézkedéseik jogsértő, alkotmánysértő, vagy az európai joggal szembe megy.

 • Bocsi István, h kicsit hosszú, de korántsem teljes!

  “gréczyzsolt 2012.12.08. 09:54
  Ezt mind Orbánnak köszönhetjük

  Négymillió magyar létminimum környékén és alatta, Európa-rekord infláció, 28 új adó, 27 százalékos áfa, Dörner nyilas színháza, Horthy-szobrok, Wass-Nyirő-Tormay az alaptantervben, Fekete György, mint kulturpápa, Kerényi Imre festményei, Tokody Ilona alázása, közös önkormányzati irányítás a Jobbikkal, József Attila és Károlyi Mihály eltávolítása, Kossuth tér 1944, újabb lejárató kampány Gyurcsány és Bajnai ellen, a Sukoró-botrány Gyurcsány hazug megvádolásával, a DK-frakció megakadályozása, semmisségi törvény a 2006-os csőcseléknek, Dávid Ibolya, Herényi, Szilvásy megalázása, majd felmentése, Budai és Papcsák ámokfutása, a fideszesek elleni feljelentések polti visszaverése, Szájerné, Szalai Annamária kinevezése, hiába nyer frekvenciát a Klub Rádió, egypárti OVB, választási csalást előkészítő regisztráció, egypárti alaptörvény saját asztallal, “Nemzeti Együttműködés Rendszere”, CÖF és Békemenet rejtélyes százmilliókból, bértapsolók a Múzeum-kertben, lengyel légiósok a nemzeti ünnepen, szétvert határon túli magyar pártok és szervezetek, tönkretett uniós elnökség, teljes nemzetközi elszigeteltség, szabad a baltás gyilkos, cimborák, rokonok földhöz juttatása, törvények órák alatt, megsemmisített Alkotmánybíróság, az MNB elfoglalása, életveszélyes metróvonalak, rekordra nőtt államadósság, ellopott és felélt 3 ezer milliárdos magánnyugdíj, IMF-botránysorozat, házi Videoton, Közgép-milliárdok, megbukott diplomácia, leállt magyar filmgyártás, alternatív színházak felszámolása, bóvli, majd bóvli alá, recesszió, zuhanó ipari termelés, a Gyurcsány-kormány alatt indult fejlesztések átadása (a megkezdő meg nem hívásával), brutális tandíj és egyetemi keretszámok, kivándorló fiatalok, növekvő műtéti várólisták (rákos betegeknél is!!), orvos- és nővérhiány, bezáró kórházak, szétzilált mentőszolgálat, komisszárok a közoktatásban, kötelező hit-vagy erkölcstan, MOL-részvények vásárlása, értelmetlen és káros államosítás, bankadó, kivételezés a devizahitelesek között, stagnáló munkanélküliség, 47 ezerből meg lehet élni, 23 ezer a közmunkás bére, vegzált rokkantak, hajléktalanok, nyugdíjasok, visszamenőleges törvénykezés, uniós eljárások Magyarország ellen, milliárdok haveri kutatócégeknek, a kormányapparátus költségeinek növekedése, Lászlóné kinevezése, leépít a Nokia, a Dunaferr, a Flextronics stb., a bankok visszavágják a hitelezést, Orbán megbukott, mint néppárti alelnök, a sajtószabadság korlátozása, cenzúra és egyoldalú hírszolgáltatás a “köztévében és a közrádióban”, milliárdok a futballba, miközben pár százan ülnek lelátókon, választási ígéretek teljes semmibevétele, Alföldi Róbert megtámadása, lex-haverok Vajnától, Járain át Borkaiig, eladósított önkormányzatok, ügynökakták zárolása, az ügynökök mentegetése, a tévés éhségsztrájkolók megtámadása, eltűnt az iszapkárosultak pénze, a Fidesz-tribün tagjaiból színigazgatók lettek, Matolcsy tündérmeséje, Orbán szabadságharca, fülkeforradalom, leállt építőipar, növekvő gyógyszerárak, rekordon a benzinár, Schmitt és Semjén plágiuma, Kövér és testőrsége, két szervilis köztársasági elnök, a Játékszín bezárása, majd cimborának átadása, csökkenő színházi támogatások, a kulturális alap elfoglalása, Műcsarnok-botrány, elmaradt pedagógus- és orvosbér-emelés, rendvédelmi dolgozók jogainak és nyugdíjának kurtítása, 326 forint is volt egy euró (negatív rekord)…

  És még sehol a sor vége”…
  http://greczy.blog.hu/2012/12/08/ezt_mind_orbannak_koszonhetjuk

 • Avi ben Giora

  Itt van a meklenburghi söroskanca Merkel asszonyság nyilatkozta is: http://index.hu/belfold/2013/05/16/veszelyben_a_jogrend_a_jogvedok_szerint/
  Orbánék ebbe is magas lóról beleszarnak. Pedig az EU az egyetlen aki tehetne valamit. Sajna tudom hogy hiu remény

 • “előfordul az is, hogy daganatos betegek terápiáját kell félbeszakítani, mert nem tudják beszerezni a gyógyszerüket.”
  Pontosan ez történt a 2 éves unokámmal is!
  Fél éves kezelés után gyógyultnak nyilvánították.És amikor 8 hónappal később kiújult a rák,nem kezelték tovább,hanem csak fájdalom csillapítót adtak neki!Most külföldön,Izraelben kezelik.Ott számít minden ember élete!

 • Puchert János

  Hát ezt jól összeszedtétek István és Gábor de úgy látom nehéz fejben tartani a sok eszement ötletet és így a legújabb- na ezt is kissé félve írom le hisz ki tudja lehet, hogy már van másik -ötlet a szociális temetésről valahogy lemaradt a felsorolásból

 • Gere Gábor
  2013 május 16
  2:07 du.
  bocs, de népünk boldogsága pénteki rádiószózata szerint a pedagógusok bérének emelése szeptembertől igenis meglesz – persze, azoknak csak, akik még a pályán maradnak, mert azért klebersbergék rendesen szelektálnak ám – és a háziorvosokét is emelik – ami azért mókás, mert ha valahol, hát ott bőven van “keresetkiegészítés”.
  de valahogy sikerült a többi egészségügyben dolgozó béremelését úgy elcseszni, hogy nem éri meg nekik se túlmunkát, se ügyeletet vállalni!

 • asher

  Remelem, hogy unokad meggyogyul es megkapja a szukseges orvosi figyelemet! Isten elott minden elet egy csoda, egy univerzum, elojogok nelkul. Ha maskent lenne, nem lehetne Isten! Az a kijelentesed, hogy Izraelben ” minden elet szamit” azert kisse disszonansan hangzik, egy nem, a Talmud ertekrendje szerint elo ember (ember?) vilagaban. Gondolom ertjuk egymast.

 • Avi ben Giora

  Merkel nagyon okos. Tudja, hogy Nemetorszagot csak haboruban lehet legyozni… Ok, most a beket nyerik meg es legyozoikkel oldalakkent eteteik meg diktaumuk minden pontjat! Mondjuk ugy, hogy Mammon Isten kolykeit megveszi kilora…. Isten nem ver bottal!

 • Gabec
  2013 május 17
  5:29 de.
  „A németek küldtek már lovasságot Magyarországra, tankok formájában jöttek, ne küldjenek, az a kérésünk. Nem volt jó ötlet, nem vált be” – ezt mondta Orbán Viktor szokásos péntek reggeli rádióinterjújában azzal kapcsolatban, hogy Angela Merkel német kancellárt a minap arról kérdezték, lovasságot kell-e küldeni Magyarország ellen vagy sem. ”
  népünk boldogságának minden kétséget kizáróan egyre elborultabb az elméje.
  vagy teljesen tudatlan, ami csak egy fokkal jobb. mert mintha annak idején ugyancsak bevált volna az az invázió.
  arról nem is beszélve, hogy amilyen topa, semmi érzéke nincs a jelképekhez.

  kíváncsi vagyok, hogy az a nagyon okos merkel asszony ezt is benyeli-e, mint a többi sértést orbántól, vagy végre beletapos egy embereset a pofájába?

 • Gabec,
  vajon az a nagyon okos merkel asszony ezt hogy reagálja le?
  “„A németek küldtek már lovasságot Magyarországra, tankok formájában jöttek, ne küldjenek, az a kérésünk. Nem volt jó ötlet, nem vált be” – ezt mondta Orbán Viktor szokásos péntek reggeli rádióinterjújában azzal kapcsolatban, hogy Angela Merkel német kancellárt a minap arról kérdezték, lovasságot kell-e küldeni Magyarország ellen vagy sem. ”
  népünk boldogságának minden kétséget kizáróan egyre elborultabb az elméje.
  vagy teljesen tudatlan, ami csak egy fokkal jobb. mert mintha annak idején ugyancsak bevált volna az az invázió.
  amúgy meg fingja sincs ennek az embernek a jelképekhez. a nehézlovasságot jelen pillanatainkban náci tankokként aposztrofálni nagy mérvű otrombaság, mi több, provokáció.
  tudja ez a bunkó, hogy egyáltalán mit beszél? nem érdekli, hogy ennek a marhaságnak az elhangzása után egy órával már ott van merkel asztalán a fordítás?

 • bocs, ez a második felesleges.

 • Nagyon igaz a fenti irás,de egyben szomoru is.Ennek a szomoruságos helyzetnek tapsol és tüntet mellettelelkesen az un.”békemenet???”.Szégyelhetik magukat a hazájukért,magyarságukért,jövöjükért aggodó becsületes állampolgárok előtt.

 • Ille István

  Kedves Pista! Mielott kioktatod az Orbant tortenelembol, azert neked sem artana ha atfutnad annak kronologiajat…
  A Nemet-Magyar viszony zsufolasig van ilyen es olyan tapasztalatokkal es az meg a masok erzekenyseget figyelembe vevo tortenelem oktatas szerint is kozel 1300 eves. A modernkori tortenelemunk talan az a szakasz, amit a legkevesebb konfliktussal eltunk meg, ugyanakkor az elmult 100 ev volt az, mely a legmelyebb nyomokat hagyta a Nemzet lelkeben. A II.VH es annak zaro szakasza s ebben a Nemet megszallas nem lesz unnepnap a kozeljovoben az biztos es remeljuk, hogy az elmult 68 evben kialakult jo kapcsolat nem fog megromlani azert, mert a Nemet expanzios politika taktikat valtott. A Nemet dominanciat es eroszakos nyomulast mara csak az ostobak nem latjak tisztan. Magyarorszagnak ugyanugy nincsen szuksege, egy gazdasagi erejevel kerkedo es hodito Nemetorszagra, mint ahogy nem volt a tankjai erejevel hivalkodo Nemetorszagra sem. Ez a Nemet arrogancia, melyet mara szepen a liberalizmus kontosebe bujtattak s kik mara liberalisabbak a liberalisoknal, mar elegge egyertelmu Europaban es az ellenallas iranta is egyre erosodik Europa szerte. Hat te is csak gondold at megegyszer, hogy mit is mondott az a buta Orban az okos Merkelnek!

 • Gabec
  2013 május 23
  1:29 du.
  attól tartok,fiam, nem igazán arról beszél, amiről én, de ez az apróság ne zavarja. igaz, hogy orbán a német gazdaság részévé akarja tenni magyarországot (elvégre legnagyobb partnerünk, hogy ne mondjam, erősen köldökzsinóron vagyunk velük) – ő mondta, bár biztosan nem volt magánál – de az ilyen kijelentések mintha nem eléggé szolgálnák ebbéli törekvését.
  orbánt meg teljesen értelmetlen bármiből is kioktatni. nem az a fajta, aki képes tanulni.
  az pedig, hogy a német jelzőt nagy betűvel írja, hát…
  tudja, ahogy a nyelvtanban tanulta: milyen? német.
  😀

 • Ille István

  Pistikam! A te korodban mar az is egy csoda, ha egyszer nem [email protected] be, tehat megertem, hogy belelkesulsz ha ugy erzed megertettel valamit. Nezd, en nem akarom elrontani napodat es foleg nem akarlak itt olyan informaciokkal bombazni, ami nem illik bele 12 fokos vilagnezetedbe.

 • Gabec
  2013 május 24
  2:24 du.
  azért csak próbálja meg, fiam.
  amúgy nem igazán szólt hozzá a cikkhez, előző kis szösszenete se csatlakozott a témához, ez pedig éppenséggel csak a magától megszokott argumentum ad personam, értelmetlen pimaszkodás volt.
  engem nem zavar, csak egyre kínosabb, hogy ilyen esetekben képtelen valami értelmes, logikus, a tartalomról szóló kommentet kiizadni.
  tudja, ez egy olyan szint, ami a maga féléknek túl magas.
  sejtettem, hogy ez a téma nem igazán lesz a kedvencük.
  ehhez ugyanis kevés a személyeskedés…

 • Ille István

  Pistikam! Szorfozz egy kicsit a neten, biztos kitudsz halaszni valami cikket amit alairsz. Aztan, hogy latinos muveltseged is stimulalodjan: argumentum ad personam…

 • Gabec! A Te járulékodat nem államositották? Vagy kaptál Te is trafikot, esetleg néhány ezer hektárt? Ha kaptál, akkor meg mit firkálsz itt hülyeségeket? Ha meg nem, akkor ………?!

 • todor48
  2013 május 26
  11:17 du.
  dehogy firkál hülyeségeket! nála ez a nagy magyar rögvalóság!
  amúgy neki nem a járulékát, hanem az agyát államosították 🙂 🙂 🙂

 • todor48

  Szasz Tudorka! 42 db trafikot kaptam, amit az MSZPSZDSZ -es, becsuletben es munkaban megoszult tagjaitol koboztak a zorbanek. A rabszolgapiacon mar vettem tonkrement MSZPSZDSZ-s vallakozokat, akiket a zorbanek kifosztottak, foldjeiket szerszamaikat elarvereztek, szal tok jo buli. 15 ezer forint volt darabja. Ezeket fogom beultetni a trafikokba, ahol mergezett cigarettakat fognak arulni minden balos vasarlonak. Ehhez a kompjuter programot a FIDESZ ingyen adta.
  Na. Megnyugodhatsz csavaroseszu Tudorka, minden megtudtal.

 • mivel érdemben kedvenc “rajongóim” nem szóltak a cikkhez – hiába, az általam közöltek cáfolhatatlanok, így marad nekik a személyeskedés – szolgálok egy adalékkal kormányunk végtelen szociális érzékenységéhez:

  a tb rendelkezései szerint attól, aki egy bizonyos összegen felüli jövedelemmel bír, el kell venni a közgyógyellátást és a rokkantsági ellátást. nomármost: adva van egy kerekesszékes ellátott (konkrét példa, nem kitaláció). csak mozgásában erősen korlátozott – e miatt eleve hátrányos helyzetben van a munkavállalása esetén, mivel a vállalkozások, intézmények és egyebek egyszerűen nincsenek felkészülve a befogadásukra, pedig még állami támogatást is kapnának alkalmazásuk esetén – de nem hülye. ennek köszönhetően egészséges társaival teljesen egyenértékű szellemi munkát végez, aminek “jutalmául” ízibe megvonják tőle a közgyógyellátást, pedig lehet, hogy folyamatos kezelésre van szüksége. megvonják tőle a rokkantsági ellátást, pedig lehet, hogy szüksége lenne kerekesszéke cseréjére. de hát, nyilvánvalóan keres annyit, hogy az ilyesmit saját zsebből finanszírozza.

  ennyit ártunk és ormányunk szociális érzékenységéről.
  pedig mecsoda harsánysággal is adta elő a fidesz, hogy ők aztán gondoskodnak az egészségileg hátrányos helyzetűekről!

 • A NEMZETI ÉRTÉKLEVŰ PÁRT, A NÉP pártja FELHÍVÁSA!

  Közöttünk a helye minden olyan embernek, akik valódi változást akarnak:
  – Mindazoknak, akik valódi magyar alkotmányt szeretnének!
  – Mindazoknak, akiknek elegük van a 24 éve tartó “átverésből”!
  – Mindazoknak, akik valódi elszámoltatást, és valódi számonkérést akarnak
  Mindazoknak, akik, a magyar népnek kárt okoznak, az ilyen cégek és bankok felelősségre vonását elszámoltatását akarják.
  – Mindazoknak, akik hosszú távon tisztességes béreket, tisztességes megélhetést, munkavállalói jogbiztonságot és egyáltalán az élet minden területére kiható jogbiztonságot szeretnének!
  – Közöttünk a helye minden olyan embernek, akik valódi változást akarnak:
  – Mindazoknak, akik valódi magyar alkotmányt szeretnének!
  – Mindazoknak, akiknek elegük van a 24 éve tartó “átverésből”!
  – Mindazoknak, akik valódi elszámoltatást, és valódi számonkérést akarnak
  Mindazoknak, akik, a magyar népnek kárt okoznak, az ilyen cégek és bankok felelősségre vonását elszámoltatását akarják.
  – Mindazoknak, akik hosszú távon tisztességes béreket, tisztességes megélhetést, munkavállalói jogbiztonságot és egyáltalán az élet minden területére kiható jogbiztonságot szeretnének!
  – Mindazoknak, akik egy kormánytól valódi tetteket várnak!
  – Mindazoknak, akik alanyi jogú Társadalombiztosítási Rendszert akarnak.
  – Mindazoknak, akik már nem elégednek meg a “színházi műsorral”!
  – Mindazoknak, akik a magyar földet, magyar tulajdonban akarják tudni!
  – Mindazoknak, akik magyar hazában gondolkodnak!

  Kérjük osszátok meg minnel többen, had tudjanak rólunk minden ember!
  – Mindazoknak, akik már nem elégednek meg a “színházi műsorral”!
  – Mindazoknak, akik a magyar földet, magyar tulajdonban akarják tudni!
  – Mindazoknak, akik magyar hazában gondolkodnak!

  http://nep-part.hu

  Kérjük osszátok meg minnel többen, had tudjanak rólunk minden ember!

 • Matyas Evelin

  Mar csak azt szeretnem megtudni , hogy akkor miert kovetelnek tolem visszamenoleg tobb szazezer forintott, pedig kulfoldon elek es itt van biztositasom ..
  (bar igaz van Magyar szemelyi igazolvanyom is..)
  Azt mondtak bizonyitsam be , hogy biztositva vagyok kulfoldon , persze nem nagy ugy be kell szereznem nehany papirt…(csupan hetek kerdese…)de kerdezem en , miert nekem kell folyamatosan bizonyitanom hogy nem hazudk es nem csalok, miert nem kell nekik bizonyitatni mar valamikor????

 • T.Ille úr.
  Nem szabad Gabec-cal golyóváltásba keveredni,a mindenható Simicska Lajos évekkel ezelőtt kijelentette,hogy “mindenkinek alkotmányos joga hülyének lenni “,sokan élnek ezzel a jogukkal ,még a parlamentben is. A parlamentnek nevezett cirkuszban a nemzet szaporúlat növelésére a harmadik gyereket külön növelt pótlékba részesítik a következők szerint , : a bruttó 98 000ft-ot keresőknél 21 400 ft-al a 240 000 ft-ot keresőknél 39 800 ft-al a képviselői átlag 1 200 000 ft-ot keresőknél 100 400 ft-al. Épeszű képviselő ilyen törvényt nem szavaz meg.

 • hmm…

 • Zoltan Polgar

  Ez a fidesz féle aljasság az égbe kiállt. A fideszes parlamenti többség elvette jogi kényszerhelyzet létrehozása útján a magánnyugdíjakat. Megszüntették a társadalombiztosítást. Elvonták a pénzeket a közoktatásból. Elapasztották a pénzeket az egészségügyből. Visszamenőleges hatályú törvényalkotást folytatnak. Az alkotmánybíróság hatáskörét szinte teljesen elvonták. Nyomorba kergették a rokkantnyugdíjasokat. Koncepciós politikai pereket kezdeményeztek. Folyamatosan letagadják a tényleges valóságot, azaz nyíltan hazudoznak. Szembe mennek az európai uniós értékekkel. Politikájukkal több mint ötszázezer magyar embert indítottak arra, hogy elhagyja Magyarországot, és külföldön keressen megélhetési
  lehetőséget. Nyomorba döntő adópolitikát folytatnak. Nem tisztelik a magántulajdon szentségét, és törvényekkel társadalmi egyeztetés nélkül államosítanak. Leépítik a demokratikus értékeket, és egyeduralom, diktatúra, önkényuralom kiépítése felé haladnak.

 • CSAK NEM MEGINT A BALOLDAL RINYÁL????Menjenek vissza az Európai Parlamentbe, ahol szégyenszemre ujjal mutogattak az árulók pl. Göncz Kinguska néni..aki “bepanaszolta a csúnya Ojbán bácsit”” na ne.eeeeeeeee

 • nemzeti zsido

  Ilona Kolo…..a magyar nemzetietlen baloldal maga alatt fureszeli/vagja a fat…ugylatszik nem siman akarnak kikapni jovore,hanem 2/3-ot adnak a fidesznek…..van benne logika,a hulyek logikaja van benne …mert ha megint 2/3-a lesz a fidesznek naponta rohanhatnak brusszelbe,strasszburgba fasisztazni,rasszistazni,antiszemitazni

 • Zoltan Polgar
  2013 július 6
  2:28 du.
  Ezekről beszélünk már évek óta mi is, köztünk a helyed!
  Olvasd a KMH-t rendszeresen, ne úgy, mint Ilona Kolo, az úgy sem érti mi zajlik körülötte.

 • Ilona Kolo
  2013 július 7
  12:34 du.
  picinyem, csak nincs valami szövegértési gondja?
  a tb-ről van szó, nyuszó-muszó, és nem orbán helyre tételéről az ep-ben!
  persze, ha magának annyira jól megy, hogy meg tudja fizetni a privát gyógykezelést, az más.
  akkor csak azt nem értem, mi a bánatnak hepciáskodik itt?

 • Azt hiszem, hogy ma meg aktualisabb Deak Ferenc jellemzese az ellenzekrol, mint a sajat koraban volt. Gondolom, mindenki tudja, hogy mire gondolok.

 • Kedveseimn, jó, tudom, most fáj a kétharmados többség.De megmondanák, hogy mitől lett ennyi? El kellene azon is gondolkodni, hogy valamit a kedves baloldal nagyon rosszul KELLETT, hogy csináljon, hogy ide jutott Gyurcsány-Bajnai után az ország..-esetleg elhallgattak és megmásitottak jelentéseket..hogy is volt? ..persze most ki akarják füstölni, a Másik Magyarországot akarunk 2014-re “balválasztói” a mostani kormányt, de azért azt el kell ismerni, hogy mindent igyekszik a kormány “nem a régi baloldali elcseszsett módon” amit csak lehet jobbítani….ja, ..nem várhatja el a baloldaltól hogy tapsoljon.De be kell valljam, a magam 60 évével, a titkolódzásra kötelezett vallásos nevelődésemmel, és még sok elnyomatással, -amit MOST NEM TESZNEK, KÖNYÖRGÖM, ma azt mondani, hogy nincs szólásszabadság? -jó , ez itt nem merült fel..vajon miért is?
  Szerintem kétségtelen,hogy nem épp azt elemzem amiről ír a cikkíró. De én nem látom, hogy bárkit bármiben korlátoznának.Nem fogom leirni mit tesz másképp az emberek érdekében Orbán, mert röhögőgörcsöt kapnának itt ezen az oldalon,/ be kell valljam, figyele: a legkönnyebb nevetségessé tenni bárkit, felelősségvállalás nélkül=liberalizmus , erről szólnak a mindenkit és mindent kifigurázó összes durva és még durvább rajzfilm a Comedy Centralon..sokat nézem, hogy tudjam, mennyire lealacsonytó politikát is folytatnak egyes médiamogulok a gyerekeknek, fiataloknak, közülük is a befolyásolható butábbaknak…..és az nem jobb oldal..Csak azt tudom mondani, hogy mi, jobboldaliak, 1956-és 1989 között, nagyon nem kaptunk röhögőgörcsöt, de sok minden mást kaptunk. Amit 40 évig Önök, akik itt most fel vannak háborodva, nem kapnak.HA, az ország nem ítélte volna úgy Gyurcsány dolgai után, hogy másképp kell, akkor most még mindig ülhetnének nyugalomban pl. az “álrokkantak, mert lehet hogy Kanadában nincsenek, de én személyesen is két ilyent ismertem..most dolgozni kénytelenek,mint ahogy eddig is feketén simán zsebretették az én havi fizetésem összegét adózás nélkül..szóval nem tudom miről beszélünk….

 • Üdv kedves Ille Úr, már azért nagyon köszönöm, hogy bármit is írt, mert végiggondoltam az elkötelezettségemet. Nekem fájt, ami az EP-ben történet, mert itthon úgy mondják, hogy normális madár nem végzi bele a dolgát a fészkébe, vagyis amit ott a baloldal tett, nem is jellemzem.Én régebben már a Kanadai Magyarok csoportjába emailra jelentkeztem és sokszor olvasgattam milyen tiszta érzelmekkel rendelkeznek a hazájuk iránt, sokszor sokkal jobban hazafiak mint mi itthon. Elkényelmesedtünk, a lokálpatriotizmust 40 évig irtották belőlünk, nem véletlen, hogy ismerek idős embert, aki megfogadta, hogyha az oroszok egyszer /kilátástalannak látszott/ kimennek tőlünk, elgyalogol Bp-től Érdig. Meg is tette.Szóval nem véletlen, hogy mindenhol hallani magyar szót.1956-ról nem is beszélek.Én azt gondolom, igen, sajnos nem arról írok és sokunk nem , amit Ön kiragadott gazdasági-társadalmi szemmel és úgy érzi, hozzáértően, figyelmeztetnie kell másokat.De Ön sem csak arról ír, szerintem. Bármikor olvasok balról kritikát, túlfogalmaz, nagyít, erőltet, földbe döngöl. Bármilyen kicsik ok, ok, hogy elmossa a jó dolgokat és kigúnyoljon. Ebben Önök nagyok, vallja be. Visszaolvastam abba amit írt..pl. írja a felosztó-kirovó formát, amit 1947-ben hoztak létre.Könyörgöm, még a wikipédia is erről az évről az ún. “kékcédulás”választásokat említi!!! ugye tudja miről beszélek? Attól az évtől kezdődik minimum a 40 egypártrendszerű nyomorék évünk….mert nekem sokszor kellett “szavazni”+ arra az egy emberre, kötelezően, akit kijelöltek..ki merte megkérdezni hogy milyen nevetségesd is? ja, aki megkérezte másnap már a börtönt szagolta.Szóval sajnos azt gondolom aki ezen alapokra téve ír dolgokról, nem hiteles. Már bocs, azt gondolom válaszolhat, de vagy csak a tapsolókat fogja olvasgatni, vagy nem gondolja az igazságot komolyan.Üdvözlöm Ilona.K.

 • Ilona Kolo
  2013 július 7
  12:34 du.
  Drágaesszem Ilonkám..
  Nem Göncz Kinga panaszolta be Dunaparte urat, illetve kormányát, hanem az EP nemzetközi alkotmányjogászai..
  (Már csak abban reménykedem, hogy nem Háromszékről, vagy Vajdahunyadból írsz..)

This site is protected by Comment SPAM Wiper.