Egy igazmondó ember, Orbán Viktor igaz mondásai 1989-től napjainkig.

2014 február 11 11:48 de.39 hozzászólás

Hosszú lesz, de érdemes elolvasni. Ékes példája annak, hogy egy „politikus”  hatalma megszerzéséért mi mindenre képes, és hatalma birtokában mennyire torzul jelleme. Jól nyomon követhető, hogy szükség szerint milyen szemérmetlenül hazudik, sok esetben saját magát is szembe köpve, jól nyomon követhető gerincének, emberi tartásának romlása, köpönyegforgatása és a tömegek kihasználása. Lássuk.

Kordonbontó Viktor

Rácsok mögött. Kordonbontó Viktor

Idézetek, 1989 – 1993

Ha nem tévesztjük szem elől ’56 eszméit, olyan kormányt választhatunk magunknak, amely azonnali tárgyalásokat kezd az orosz csapatok kivonásának haladéktalan megkezdéséről.  (1989. június 16-án a Hősök terén, Nagy Imre temetésén elmondott beszédéből)

Ha a választásokon csak pártok indulhatnak – amit helytelenítenék -, akkor kényszerűségből talán létre fogunk hozni egy választási pártot, amit azonban a választások után sürgősen feloszlatunk. […] A hozzám legközelebb állók, Kövér László és Fodor Gábor velem együtt egyfajta szociálliberális meggyőződésűek. A Századvég című lapunknál ugyanakkor dolgoznak olyan reformkommunista szerkesztők is, mint Stumpf István és Wéber Attila. Őket változatlanul barátaimnak tartom, de egyszersmind politikai ellenfeleimnek is. (HVG, 1989. augusztus 26.)

Mit gondoljunk akkor, amikor az egyik miniszterjelölt meghallgatásakor kijelenti, hogy minden tekintetben helyre kell állítani a ’47-es tulajdoni állapotokat. Vagy arról, hogy akad olyan miniszterjelölt, aki szerint a Kádár-rezsim kormányainak minden intézkedése törvénytelen. (Parlamenti jegyzőkönyv, 1990. május 22., az Antall-kormány programjának vitája)

…Ugyanakkor határozottan ellent kell mondjak Csurka István képviselőtársamnak a tekintetben, miszerint Magyarországon az állampolgárok a haza szempontjából olyanfajta megkülönböztetés alá esnének, miszerint aki fegyveres szolgálatot vállal, az értékesebb, aki nem vállal az értéktelenebb…Úgy gondoljuk, hogy a haza számára nem az szabja meg egy polgár értékét, hogy valaki vállal-e fegyveres katonai szolgálatot vagy nem. …. A mi elgondolásunk szerint a nevelésnek nincsen helye a hadseregben, bármilyen természetű lenne is az.bármilyenfajta nevelésnek helyét nem találjuk, nem látjuk a hadseregen belül. (1990. október 16. 8. ülésszak)

…vannak-e garanciák arra nézve, hogy az egyházak nem avatkoznak be közvetlenül a politikai életbe, nem gyakorolnak közvetlen befolyást az államra? Ez a kérdés. (Parlamenti jegyzőkönyv, 1991. július 4.)

Én úgy gondolom, hogy a mai magyar politikai helyzetben az, hogy az állam költségvetési támogatásban fogja részesíteni évente az egyházakat, az kifejezetten függőségi viszonyt teremt az állam, egyház viszonylatában. (Orbán Viktor parlamenti beszéde, 1991. július 4.)

Budapesti értelmiségi körökben kedvelt beszédtéma a Fidesz esetleges kormányra kerülése. A helyzet azonban az, hogy minket senki nem keresett meg ez ügyben, s egy ilyen gyenge kormányban a Fidesz nem is kérne szerepet. […] Nem örülünk a szabaddemokratáknál kialakult helyzetnek, de szeretném egyben azt is leszögezni, hogy a Fidesznek nem érdeke, hogy az SZDSZ válsága elmélyüljön vagy elhúzódjon. (Népszabadság, 1991. november 25.)

Ha ma megnézünk egy vidéki MDF-es társaságot, azt kell mondanom, hogy nagyon-nagyon rossz közérzettel távozik az ember egy-egy összejövetelről. A tagság kicserélődésének a jele és bizonyítéka, hogy Lezsák az MDF alelnökeként visszatért a vezetésbe, és Csurka István ma az MDF legnépszerűbb politikusa. (Beszélő, 1992. március 7.)

…összességében az MDF egy olyan elkorhadt, régi világot képvisel, ami soha többé nem fog Magyarországra visszatérni. […] a XX. század végi modern társadalomtól idegen az a gondolatvilág, amellyel kéretlenül boldogítani akarják a nemzetet. [Az MDF] a társadalommal szemben keres politikai szövetségest az egyházakban. […] vajmi kevés esély van arra, hogy a kormánykoalíció pártjaiból korszerű konzervatív párt alakuljon ki. (A Fidesz pécsi kongresszusa, 1992. május) 

Saját pártja ügyeiről szólva kifejtette: immár kifejezetten bosszantja, hogy háromnaponként jelenti be egy-egy fideszes országgyűlési képviselő a lemondását. Fodor Gábor, Molnár Péter és immár Ungár Klára lépésére utalva megerősítette: emberileg megérti, de politikusként nem tudja elfogadni e vélhetően összehangolt lépéseket. (A Népszava tudósítása egy sajtótájékoztatóról, 1993. november 9.)

Idézetek, 1994 – 1998

„Elöljáróban hadd jegyezzem meg, hogy a liberális szó helyett inkább a szabadelvűt használom, hiszen vidéken semmit nem értenek abból, ha azt mondom, liberális. A mérsékeltség hangsúlyozása nagyon fontos, mivel a Fidesz korábban valóban radikális párt volt.” (Kritika, 1994. március)

„A Fidesz – Magyar Polgári Párt elnöke úgy véli, Horn Gyula nem az ország kormányfője, mert nincs miniszterelnöki hatásköre. Ezt ugyanis részben a koalíciós szerződés, részben a Bokros-csomag korlátozza.” (Tudósítás a Magyar Nemzetben egy sajtótájékoztatóról, 1995. szeptember 21.)

„Nem tudjuk, mit hoz a jövő. Óvatosnak kell lennünk az 1998-as kormány összetételére vonatkozó bármilyen következtetés levonásában a mai erőviszonyok alapján. Ami a kisgazdákat illeti, nem az együttműködés kialakítása, hanem a békés egymás mellett élés megteremtése van napirenden. […] Idáig nem voltak (négyszemközti tárgyalások Torgyán Józseffel). Parlamenti folyosókon szokásos rövid beszélgetések előfordulnak.” (Népszabadság, 1996. október 26.)

„A Fidesz és az FKGP békés egymás mellett élése immár valósággá vált, ennél többről azonban nincs szó.” (Magyar hírlap, 1997. október 31.)

 Idézetek beszédeiből, 1990-1994

A Fidesznek igenis van elvi kiindulópontja… a modern XX. század végi liberalizmus.

Egyszer már volt részünk ilyen mocskos kampányban, ahol lezsidózták és lekommunistázták az ellenzéket. Ennek azonban egyszer s mindenkorra vége, ezt mégegyszer nem engedheti meg magának az MDF.

Ennek az országnak a sorsát csak egy polgári középerőkből álló kormány tudja megnyugtatóan rendezni. Olyan polgári liberális kormány, amely… nem enged sem egy jobb-, sem egy baloldali etatista gazdaságpolitika csábításának. Csak egy ilyen liberális kormány látszik alkalmasnak arra, hogy megértesse a polgárokkal, hogy a privatizáció lehetőség, hogy meggyőzze őket arról, hogy minden olyannyira várt intézkedés – legyen szó nyugdíjról, gyedről, családi pótlékról, munkanélküli-segélyről – csak akkor lehetséges, ha előteremtjük hozzá a szükséges pénzt. Márpedig pénz csak piacgazdaságban terem, pénz és piac pedig nincs a pénzforgatáshoz értő vállalkozók, tőkések nélkül… Hangulatkeltés folyik a bankárok, a bankok, a pénztőke és a nemzetközi pénzügyi intézmények ellen… Egy liberális kormány képes lesz arra, hogy kíméletlenül szembeszálljon az… idegengyűlölettel…

Szeretném leszögezni, hogy… a szocialista politikai gondolkodás és gyakorlati politika számunkra nem az ördögtől való… A kommunisták utódpártja, az MSZP esetében… az eltelt másfél év alatt… odáig fejlődtek a dolgok, hogy talán már a következő választási ciklusban hiteles szociáldemokrata párttá válnak… A magyar demokrácia stabilitása érdekében úrrá kell lennünk rossz emlékeinken.

A populizmus élő klasszikusai szájában a „liberális” szó káromkodás, szitok. A liberálisok ugyanis szabadságot követelnek a népnek, hogy vállalkozhasson és választhasson. A populisták ellenben fel akarják emelni a népet… Ezért vonzódtak a populisták mindig az állam gyámkodó hatalmához.

A radikális jobboldal nemzetiségi politikája patetikus magyarkodásban, hazafias frázisokban… merül ki. Visszaélnek a nemzeti retorikával, valójában nemzetellenes politikát folytatnak… Csak olyan liberális pártok érdemlik meg, hogy talpon maradjanak ebben az országban, amelyek képesek választ adni arra a politikai kihívásra, amelyet a határainkon kívül élő magyarok iránti felelősség jelent… Ugyanakkor egyetlen magyar kormány sem érezheti felhatalmazva magát arra, hogy a kisebbségek iránti politikai felelősséget átvállalja a határainkon kívül élő magyarok politikai szervezeteitől.

Az egyházak csak akkor fogják betölteni azt a pozíciót, amely egy modern társadalomban megilleti őket, ha megőrzik és visszanyerik autonómiájukat. Amennyiben a politikai élet egyes szereplői közül egyeseket ellenségeknek, másokat meg szövetségesnek minősítenek, maguk is politikai szereplővé válnak. Márpedig ha valaki erre a porondra lép, akkor rá is érvényesek lesznek a politika gyakorta kegyetlen törvényei. Ezért mondjuk, hogy hibát követnek el, ha azok szolgálatába szegődnek, akik ideológiai átnevelőtábort akarnak csinálni Magyarországból.

A nacionalizmus… és a politikai demagógia újjáéledését, az autoriter nosztalgia és a politikai szélsőségek fölerősödését tapasztaljuk az egész térségben. Ez az új, a szélsőjobb elvakult, demokráciaellenes erői által szított és a megnövekedett szociális feszültségeket kihasználó radikalizmus rendkívül veszélyes. A radikalizmus ma egészen mást jelent, mint tegnap. A tegnap radikalizmusa a demokrácia kiépítéséért és az emberi szabadságjogokért küzdött, a mai radikálisok pedig megpróbálják lerombolni a demokratikus rendszert.

Aki ma életkörülményeink gyors javulását ígéri, hazudik… Ha szembefordulunk a többpárti parlamentáris demokrácia intézményeivel, akkor helyette valami más fog következni Magyarországon… A parlamentáris demokráciánál csak rosszabb megoldás létezik… a parlamentáris demokrácián kívül minden más rendszer szükségszerűen vezet az egyén szabadságának elvesztéséhez…

Idézetek, 1998 – 2001

„Nem azért dolgozott-e az elmúlt nyolc évben a társadalom, hogy soha többé ne legyen olyan kormányfője Magyarországnak, aki nyugodtan kijelentheti: rajta kívül nincs más alternatíva. Aki ezt állítja, az nem kormányozni, hanem uralkodni akar.” (Magyar Nemzet, 1998. április 9.)

„Az új magyar kormány az állam és az egyház szétválasztása helyett sokkal inkább az állam és az egyház együttműködésére helyezi a hangsúlyt…” (Orbán Viktor pápai látogatása a Vatikánban, 1998. szeptember 19.)

„Úgy látszik, a Ház ellenzék nélkül is működik, talán nem lesznek olyan élvezetesek a viták, és elvesztünk néhány megfontolásra érdemes érvet is.” (Miniszterelnökként arra reagálva, hogy az ellenzék kivonult a parlamenti ülésről. 1998, december) Népszabadság

„A keresztény Magyarország kifejezés annak idején, a két háború között okkal vagy ok nélkül bánthatta az ország protestáns polgárainak érzékenységét. 1989 után pedig a keresztény kurzus kifejezést próbálták kevésbé tájékozott emberek riogatásra használni. Ezzel szemben nekem meggyőződésem, hogy ha a jövő Magyarországának fundamentumai között nem lenne ott nagyon jelentős örökségként a keresztyénség, akkor ez a Magyarország nagyon szegény és kiszolgáltatott ország lenne.” (Reformátusok Lapja, 1999. április 4.)

– Riporter: „Van-e forgatókönyvük arra az esetre, ha 2002-2003-ban sem sikerül Magyarországnak csatlakozni az Európai Unióhoz?

– Orbán: „Nem történik tragédia, ha nem valósul meg 2003-ban a csatlakozás. Most sem vagyunk az Unió tagjai, s mint látjuk, van élet az EU-n kívül is. De nem erre készülünk. Azért sürgetjük az integrációt, mert az újabb lökést adna a gazdasági fejlődésnek.”(Világgazdaság, 1999. december 17.)

„Amíg a sínpályák, valamint annak a működtetéséhez szükséges berendezések azok értelemszerűen állami tulajdonban kell, hogy maradjanak, addig mind a személyszállítás, mind az áruszállítás területén egy nem elkapkodott, de meglehetősen gyors és értelmes magánosítás, privatizáció, az elképzelhető. Ennek a részletein dolgozik most a miniszter úr…” (Interjú a Kossuth Rádióban, 2000. január 12.)

„…és lehetőleg a külföldi tőke is megjelenne, vagy akár magyar tőke a MALÉV-ban. És nem az állam, hanem a piac működtetné, a magángazdaság, üzletemberek működtetnék a magyar légitársaságot is, mint oly sok helyen a világban máshol.” (Interjú a Kossuth Rádióban, 2001. február 14.)

„Azokra kicsit másképp tekint az ember, akik nem tettek katonai esküt” (Orbán Viktor: újra vonzóvá kell tenni a katonai hivatást, Budapest, 2001. március 1., MTI)

„Minden fiatalnak be kell vonulnia katonai szolgálatra. …minden magyar fiatalembernek kell kapnia alaki kiképzést, és bizonyos mértékű lelki felkészítést is. Ehhez ragaszkodni kell.” (Orbán Viktor beszéde a Magyar Honvédség vezetői állománya számára tartott éves értékelő és feladatszabó állománygyűlésen, 2001. március 1.)

Idézetek, 2002 – 2005

„Ne nyerjünk annyit, amennyit kértünk, ne mi kapjuk a legtöbbet.” Index, 2005. március 17.

„Először is győzzük meg a többieket, és mondjuk el mindenhol azt, amit ma itt együtt hallhattunk. Másodjára menjünk el szavazni úgy, ahogyan ezt már megtettük az előző vasárnapon. És harmadjára mindenki hozzon magával a következő választási fordulóra még egy embert.” (2002. április 9.)

„Kedves barátaim, április hetedikén sokan voltunk, de mégsem voltunk elegen. […] Isten áldja mindannyiukat! Hajrá Magyarország! Hajrá magyarok!” (2002. április 13.)

(2002. április 9-én Orbán Viktor a Testnevelési Egyetemen, majd 13-án a budapesti Kossuth téren elmondott beszédében az országgyűlési választások első fordulójára utalva.)

„Hiszünk a szeretet és az összefogás erejében…” (2002. április 13.)

Orbán egyelőre nem tud magyarázatot adni a Fidesz-MDF választási vereségére, hiszen az előrejelzések jelentősen eltértek az első forduló eredményeitől. „Van valami összefüggés, egy tény, amit nem ismerek, nem értek” – fejtette ki Orbán, aki szerint a kérdésekre majd az idő választ ad. A választások tisztaságával szemben felmerült kifogásokat – még hivatalban lévő miniszterelnökként – Orbán nem kívánta minősíteni.” ( Index, 2002. május 1.)

„Tegyük világossá a gyermekeink előtt – és az államtól ebben várunk segítséget -, hogy az, aki a kábítószerhez nyúl, az ördöggel cimborál. Nem kell az életben minden rosszat kipróbálni ahhoz, hogy nemet tudjunk rá mondani.” ( 2002. október 16.)

„A magyar közélet jelentős változás előtt áll, összeomlott a célok helyébe az ellenségképet helyező politika, s a jólétet nem ellenségekkel, hanem közös célokkal lehet megteremteni. Ezek megvalósításához határozott kormányzati lépések szükségesek.” ( Index, 2003. október 19.)

„Az új miniszterelnök, annak a kormánynak a miniszterelnöke, aki a szabad Magyarország történetében elsőként kerül hatalomra választási felhatalmazás nélkül, éppen Szent Mihály napján lépett hivatalba. Szent György napján, kihajtáskor, mindenki lehet pásztor, de Szent Mihálykor, behajtáskor csak az pásztor, aki elszámol.” (Index, 2004. október 1.)

„Nagy öröm, hogy a sorkatonaság általunk már 2000-ben kezdeményezett eltörlését sikerült alkotmányos módon rendezni.” (Magyar Nemzet, 2004. november 20.)

„Orbán Viktor szerint hiba, az állami vagyon elkótyavetyélése lenne eladni a repülőteret; a Fidesz elnöke a közvagyon fenntartását tartja indokoltnak a MÁV, a Magyar Posta és a kórházak esetében is.” (MTI 2005. augusztus 29.)

Idézetek, 2006

„Meg akartuk őrizni a hitet, hogy volt értelme küzdeni az orosz csapatok kivonásáért. Volt értelme küzdeni a szabad választásokért, volt értelme küzdeni a határon túl élő magyarokért, hogy volt értelme megőrizni az ’56-os forradalom emlékét. Meg akartuk őrizni a hitet, hogy kell lennie a világban egy erkölcsi rendnek, amely végül mindent és mindenkit odahelyez, ahová való.” (Magyar Szolidaritás Napja, 2006. április 2.)

„Engem is piszkálni fognak, mert az ellenfelet elmarasztalta az Országos Választási Bizottság, hogy telefonon országosan még biztattak szavazási részvételre, de következménye nem lett. Úgyhogy én is biztatok szombaton és vasárnap a talpon maradt összes kerületben az én hangomon megy a szavazásra való felhívás, amiért majd engem elmarasztal az Országos Választási Bizottság, a jogászok meg megvédenek, oszt jónapot. De az ellenfél is ezt csinálja, nem tudok mást tenni, ha az ellenfél is ezt csinálja, nekem is meg kell tenni.” (Index, 2006. április 21.)

„Vereséget szenvedtünk, de nem győztek le! Nem eszméik, hanem a pénzük vert meg minket. Bár a pénznek nincs szaga és színe, gazdájának azonban van. A sok pénz legyőzte az igazságot ”

„Az út, amelyet végigjártam, nem a liberalizmustól vezet a konzervativizmusig. A liberalizmus meg a szocializmus ideológia, a konzervativizmus pedig nem az. Gondolkodásmód, észjárás, habitus, talán jellem is, de semmiképpen sem ideológia. Tehát nem egyik eszmétől a másik eszméig vezetett az utam. Úgy vélem, hogy ráéreztem az ideológiák viszonylagosságára, jelentőségük korlátaira. Elérkeztem abba az életkorba, amikor megérett bennem a gondolat: nincs szükségem arra, hogy a világról vallott nézeteimet, gondolataimat, még ha a politika világát érintik is, beleerőszakoljam bármifajta ideológia egy könyvben összefoglalható ketrecébe.” Orbán Viktor: 20 évBeszédek, írások, interjúk 1986-2006

„A helyzet úgy áll, hogy nekünk nincs hova visszavonulnunk. […] Az ország nyakig úszik az adósságban, a költségvetés romokban, a gazdák kivéreztetve, a munkanélküliség nő, a magyar vállalkozók pedig alárendeltek a saját hazájukban, a felvett kölcsönök, száz és ezer milliárdok pedig eltűntek. Nekünk, magyaroknak nincs hova hátrálni! Az ellenfeleink kimutatták a foguk fehérjét, agresszívek, kíméletlenek és durva hatalomvágy hajtja őket. Nincs hova hátrálnunk!” (A Fidesz kampánygyűlésén a Budai várban elmondott beszédéből, 2006.) Népszabadság online, (2006. április 10.)

„ne figyeljenek arra, amit a megválasztásomért mondok” 2006 WikiLeaks dokumentum diplomatákkal való beszélgetésről

„Én sem hazudtam soha az embereknek.” (CNN interjú, 2006. szeptember 23.) MTI

„Sosem rejtettem el valós szándékaimat a választók elől.” (Magyar Hírlap interjú, 2006. szeptember 27.)

„Különleges idők, napok, hetek egyetlen ponttá tudnak sűrűsödni életünkben, mintha egyetlen pillanatig tartottak volna. Csillaggá változnak és halhatatlanok. Október 23-án varázsütésre álltunk talpra. Néhány óra alatt megbukott a kommunizmus, megalakult a nemzetőrség, a munkástanácsok, újra éledtek a betiltott pártok, felállt az új kormány, kiléptünk a Varsói Szerződésből. Egyetlen hét alatt a Szovjetunió egyik tartományából újra nemzeti közösség, önálló állam lettünk.” (Beszéd az Astoriánál, 2006. október 23.)

„[…] ha olyan nyilvánvaló, hogy jóakarat vezérel bennünket, akkor miért gyűlölnek bennünket ennyire […] És ha az ember ezt nem dühében gondolja végig, hanem egy ilyen könyv olvasása közben gondolja végig, akkor szerény választ is tud adni erre a kérdésre. És világossá válik, hogy valójában nem bennünket gyűlölnek […], nem tőlünk félnek. Azt gyűlölik, attól félnek, amit mi, keresztények hiszünk. Azt gyűlölik és attól félnek, amit mi magyarnak és nemzetinek hiszünk. Függetlenül attól, hogy egyébként az, amit mi kereszténynek hiszünk és magyarnak gondolunk, semmilyen gyűlöletre nem ad okot.” ( Népszabadság, 2006. december 21.)

„A pártelnök hangsúlyozta: óva inti a jobboldali politikát attól, hogy az egyházat kritizálja.” (Balog ZoltánMélység és magasság című interjúkötetének megjelenése kapcsán adott interjújában. Magyar Nemzet, 2006. december 20.)

Idézetek, 2007

„Kritikaként nem érdemes felróni azt, hogy az egyébként néppárti politikát folytató jobb- és baloldal integrálja a radikális szavazókat. Ezt én társadalmi szempontból jótékonynak tartom. Ez akadályozza meg, hogy Magyarország azokhoz az országokhoz hasonlítson, ahol hol jobb-, hol baloldalról nőnek fel radikális erők, amelyeket csak a Jóisten tudja meddig lehet a 20 százalék alatti kalodában tartani.” (Manager Magazin interjú, 2007. január)

„Az elhatárolódás rossz szó. Mint látja, öntől is el vagyok határolódva. Ugyanis ön ön, én meg én vagyok, a Magyar Gárda a Magyar Gárda, mi meg itt vagyunk.” (2007. augusztus)

Idézetek, 2009

Lesz 2010-ben egyszeri, nagy arányú adócsökkentés, ha a Fidesz kerül kormányra.” (ATV, 2009. november 10. 20.00)

Idézetek, 2010

Azok, akiket 25 évvel ezelőtt nem zavart, hogy Magyarországon egypártrendszer volt… Ott nem volt egyeztetés, még ellenzék sem volt. Nagyon jól éltek abban a világban. Részt vettek a politikai életben. Azok most elkezdenek rettegni a Fidesz demokratikus, választópolgárok által biztosított kétharmados többségétől? Nem nevetséges ez? Nem érzünk itt valami ellentmondást?

Magyarország lassan világbajnok lesz a kiadások lefaragásának tekintetében. Ha önök megnézik, hogy mi minden történt az elmúlt egy esztendőben Magyarországon a pénzügyi stabilitás helyreállítása érdekében, akkor valószínűleg ezt túlzás nélkül minősíthetik világrekordnak. (2010. 07. 21. Közös sajtótájékoztatón – Angela Merkellel)

Ez a kommunista rendszer öröksége. A kommunisták ugyanis hazudnak. A maiak is. (Magyar Nemzet)

A parlamentáris hagyományt szeretném folytatni Magyarországon. Ha elkezdünk népszavazást kiírni, mondjuk, az alkotmány kérdésében, akkor meg fogunk indulni az elnöki rendszer felé, és én ezt nem szeretném. Azért választják meg a parlamenti képviselőket, hogy a mindenkire tartozó fontos kérdésekben döntsenek, ezért csak kivételes esetekben kell népszavazást tartani. (Heti Válasz)

Nekünk a realitás kevés, mi nem érjük be az adott világ kereteivel, mi nemcsak a realitást, mi a valóságot is akarjuk. 2010 szeptember

Idézetek, 2011

Természetesen a kiadásokat csökkenteni kell. Bizonyos területeken a bevételeket növelni kell. De ez nem megszorítás. 2011 január

A Kínai Népköztársaság és Magyarország szövetségesei lettek egymásnak. Ehhez erős alapokra van szükség, de ezek az alapok már léteznek a két ország közt. Az elmúlt hatvan év és az, hogy hasonlóan gondolkodunk a jövőről, csak megerősítette ezeket. (index.hu) 2011.06.25.

Idézetek, 2012

Tizennegyedik ország értékelő beszéde a Millenáris Parkban, 2012. február 7-én kedden:

Hosszú lesz, itt-ott meredek, úgyhogy csatolják be az öveiket. Kedves Dalma asszony, tisztelt hölgyeim és uraim. A népből, a néppel, a népért. Vagyis az emberektől kapott felhatalmazással, az emberekkel együtt, az emberek érdekében. Valahogy így mondta és bizonyára így is értette Ábrahám Lincoln, amikor megfogalmazta a demokratikus kormányzás lényegét. Milyen kár, hogy ez az észjárás manapság kifelé megy a divatból. Sőt, hovatovább populizmusnak, veszélynek minősül.

Európa lassan olyan lesz, mint az alkohol: nagy célokra inspirál és megakadályozza, hogy elérjük azokat.

A szocialista kormányok eltüntettek mindent ami sűrűbb volt a levegőnél, és amikor jött a pénzügyi válság első hulláma, nem volt mihez nyúlni.

Abban a nagy munkában, amelyet 2010 májusában elkezdtünk, most egy mérföldkőhöz érkeztünk. Vállalkozásunk első szakasza lezárult. Magyarország új alapokon áll.

Sikerült jelentősen csökkentenünk az államadósságot is(…) az adósság csökkentése érdekében kidolgozott Szél Kálmán terv végrehajtása jelenleg 83%-on áll. (…) A munka útjában álló másik akadály a régi, aránytalan adórendszer volt, amely büntette a munkát, a teljesítményt és a vállalkozást. Ezért kicseréltük egy másikra. Én is tudom, hogy sokan nem szeretik ezt a új rendszert. Azt is tudom azonban, hogy nincs olyan adórendszer, amit szeretni lehetne. Egy adórendszer esetében elég, ha az emberek belátják annak gazdasági ésszerűségét.

2011 az első olyan év Uniós csatlakozásunk óta, pedig annak már 7 éve, amikor a magyar költségvetési deficit az európai normák szerinti 3% alá csökkent.

2012 új alaptörvényünk hatályba lépésének is éve. Büszke vagyok erre a modern alaptörvényre, mert Európában az elsők között rögzítette az államadósság megfékezésének és az ország költségvetési egyensúlyának felelősségét.

Tisztelt hölgyeim és uraim! Itt az ideje, hogy végre ne a dolgok után kullogjunk, hanem elébük vágjunk. Ne törődjünk az értetlenséggel, az európaiak okoskodó aggodalmaskodásával. Magunkra figyeljünk, a saját meggyőződésünket kövessük és ne ijedjünk meg a váratlan nehézségektől. (…) Ahogy a zseniális Wayne Gretzky tanácsolta: „Ne oda korcsolyázz, ahol a korong éppen van, hanem oda, ahol lesz.”. Hajrá Magyarország, hajrá magyarok!  2012. február 7.

Nyilatkozat a Puskás Ferenc stadion és a Papp László stadion közé építendő új, 65 ezres futball stadionról, 2012. március 20-án kedden:

A kormánynak még ezt meg kell tárgyalnia, ennek a javaslatnak túl kell élnie egy kormányülést. Erre van komoly esély. Ismerek néhány embert akivel tudok beszélni és akkor – mosolyog – többséget lehet kialakítani az álláspont mögé. Tehát úgy érzem, hogy itt a dolog az jó irányba halad. Fix egyesre venném, ha tipp-mix-eznék.

Miniszterelnöki találkozó Brüsszelben, MTV interjú a magyar miniszterelnökkel, 2012. április 23., hétfő:

Most, miután néhány, a cégeket és a bankokat terhelő adót ki kell vezetnünk, ez Európai Uniós döntés hatására szükséges, ezért ez nem jelenti azt, hogy kiengedjük őket a közös teherviselésből, hanem azon dolgozunk, hogy milyen formában tudjuk őket egy átláthatóbb módon, számukra is elfogadhatóbb módon, de fair közteherviselés jegyében bent tartani a magyar közteherviselési rendszerben.

Ha nem csal meg a memóriám, akkor a’ egyiptomiak napra pontosan velünk együtt kezdeményeztek egy IMF együttműködést és ők tulajdonképpen már meg is kapták, mi pedig még el se kezdtünk tárgyalni. Ezt mondom én, ezt nevezem én méltánytalan bánásmódnak és kettős mércének. Ezt szeretném, ha nem alkalmaznák Magyarországgal szemben és azon dolgozunk, hogy Magyarországnak megadják a méltányos elvárást.

Neki tulajdonított idézetek

Kedves barátaim, hogy megvilágítsam nektek az MSZP politikáját, a legjobb, ha a következő idézetet hozom elő a Mein Kampfból: a gyűlölet a legalapvetőbb emberi érzés, a gyűlöletre kell alapozni a politikát, és a gyűlölettel kell megsemmisíteni az ellenséget. Az MSZP politikája erre alapul, így akarja megsemmisíteni a Fideszt. (A Hírszerző szerint a Fidesz kongresszusán elhangzott beszéd, 2006. május 20.)

Senki sem lépheti át a saját árnyékát. Ha egy politikus nem tartja magát korábban kimondott gondolataihoz, s mindig csak a pillanatnyi népszerűségre gondol, eltávolodik egykori önmagától, akkor előbb-utóbb erkölcsileg megsemmisül, kiürül, és zörögni kezd, mint a mákgubó ősszel, ha fújja a szél. (1993) – nol

39 hozzászólás

 • oldalhosszan lehetne írni orbán pálfordulásairól, nyilván való hazugságairól, tudatos népbutításáról, de mivel én raktam fel ide ezt a gyűjteményt, részemről felesleges lenne.
  az utolsó két bekezdés, úgy, ahogy van, tökéletes eszenciája a rókalelkű jellemének.
  csak éppen mókás, hogy az első bekezdésben van pofája az mszp-re célozni.

  a helyzet az, hogy most igencsak bajban lesznek a hívei, amikor itt cáfolni akarják. ezek ugyanis TÉNYLEG orbán mondatai.

 • Noszticzius Judit

  Orbán 1989 óta hazudik a politikájában !!!!!!! 🙁 🙁
  Láttam a videóban Orbán Viktor fiatal korában gonoszkodott és hazudott Gyurcsányról !!!! 🙁 🙁 Valóban Gyurcsány Ferenc tisztán ÁRTATLAN !!!!!!!!!!!!!! http://www.eszakhirnok.com/belfold/35156-orbán-viktor-gyurcsany-ferencrol-1989-ben.html#ax:

 • Nagyon jó és hasznos írás, én azt gondolom, hogy pontonként valami képpel meg
  kéne naponta egy állítását, és hazugságát osztani.Régóta tudom, pontosan akkor amikor olyan sokan kiléptek a fideszből hogy valami nem stimmel körülötte. Nem hittem neki, és ma már nem is lehet. Volt idő gondolom amikor komolyan is gondolta némely véleményét, de mit mondjak egy olyan pártelnökről, aki folyton kommunistázik és ua. Pozsgay volt a mentora, a többiekről nem beszélve akik ma is ott ülnek a soraikba! Nekem már ez is ellentmondás!

 • ágnes falus: igaza van, későn gondoltam erre, komoly szerkesztői hiba a részemről, ez így túl tömény.
  másrészt, ha szétszedem pl. három tételre, ráunnak az olvasók: már megint ez a téma?
  a fotókkal az a gond, hogy az igazi fajsúlyosak jogvédettek, így csak a kommersz, interneten megjelentekkel lehet illusztrálni.
  ami orbánt illeti: véleményem az, hogy ő soha nem gondolta komolyan egyetlen véleményét sem – ellenkező esetben nem váltogatná úgy, mint az alsó gatyáját – hanem mindig azt mondta, amit a közönsége/hívei/választói hallani szerettek volna.
  nem éppen jellemes, de ő már csak ilyen.

 • „Ha meg akarod ismerni egy ember jellemét, adj neki hatalmat.” (Abraham Lincoln)

 • kiss eszter: orbán kapott. mi lett a következménye?

 • Kedves Krisztián!

  Nem értem, hogy miért ilyen az adminod. Az admin dolga az, hogy cenzurázzon, de a te adminod veszekszik, provokál, és hülyének néz másokat. Én pár hónapja olvasom az on-line ujságodat, sok dologgal egyetértek, mással nem, de az számomra felfoghatatlan, hogy hogy lehet hülye a fogyasztó?
  Mi, olvasók vagyunk a fogyasztók. Néha eltér a véleményünk, ez normális. Ez nem egy szabadkömüves mühely, ahonnan ki lehet zárni embereket.
  Ha nem is tetszik a vélemény, az admint kérem, hogy ne véleményezze a hozzászóló értelmi, érzelmi és egyéb képességeit.
  Remélem, hogy eljut hozzád.

  Üdv,
  Egy olvasód

 • lajos: ez az admin viszont nem egy nyuszi admin, mi több, a távol levők – és egyes provó hozzászólókhoz le nem ereszkedő – szerzőtársak képviselője. nomeg, a magáé is.
  nem mellesleg az ellenszék rovat szerkesztője, noch dazu moderátor.
  ennek fényében talán üdvös lenne, ha egy kicsit elbóklászna a minket minősítő hozzászólások közt is.
  kit is nézek hülyének? kit is provokálok? csak nem az oldal szellemiségével homlok egyenest szembe menő, pökhendi, pimasz beszólogatókat? javasolnám, vezesse ide fel, ha már olyan lelkes olvasónk.
  az a tapasztalatom, hogy eleddig bárkit is kértem fel ennek igazolására, piszkosul elhallgatott.
  de tudja mit? itt a lehetőség, éljen vele!
  az pedig, hogy ez az oldal mi, már megbocsásson, nem arra vár, hogy maga minősítse!
  fogyasztó pedig az, aki előfizet. ez nem előfizetős oldal. itt olvasók vannak.
  nem mellesleg, maga is beállt azok sorába, aki nem a cikk tartalmával foglalkoznak.
  argumentum ad personam, argumentum ad hominem. mond ez magának valamit? nem? a gugli a barátja 😀

 • Ille István

  az, hogy szívunk, mint a torkos borz, és nem kicsit, hanem nagyon

 • kiss eszter: az a baj, hogy derék beszólogatóink nem veszik észre, hogy ők is a rossz végén vannak az orbáni nemi szervnek!
  vagy netán ők kivételezettek? bár tkp. sajnálom orbánt. már rég óta vérhólyagos lehet neki 😀
  mert hát, orbán megmondta: senkit nem hagyunk az út szélén!
  mármint: ha a mi hívünk vagy, felveszünk a szekérre. ha nem, belerúgunk az árokba.
  az eredmény ugyanaz: az út széle üres lesz.

 • Ille úr köszönöm remek munka.

  Itt hever az asztalomon egy pár hónapja megjelent nyomtatvány,amely 143.azaz-száznegyvenhárom,olyan unortodox
  lépések,kijelentések, jelentések, listája. amely tökéletes folytatása lenne a fenti remek gyűjteménynek.
  Pl:
  A választást fülkeforradalomnak való elnevezése.
  A jogállam leépítése, a független intézmény rendszer szétdúlása.
  Bírák nyugdíjba kergetése.
  A szavazatok győztesnek kedvező kompenzációja.
  Sztrájk jog csorbítása.
  Kutya adó a nem Magyar kutyafajtákra,–ilyen és hasonló gyöngy szemek.-
  Továbbá 39. azaz haminckilenc olyan indoklás amely felsorolja részletezi,hogy Orbán Viktor miért alkalmatlan
  a Miniszterelnöki poszt betöltésére.
  Pl:
  Az Ön vezetésével megalakult s változatlan összetételben
  regnáló bóvli-kormány.
  Ön a jelenlegi törvénykezési gyakorlattal kiüresítette a
  parlamentet-palamentarizmust.-
  Önnek nincs átfogó sratégiája a nyomorban élő milliók helyzetének magoldására.–ilyen és hasonlók.
  Az a lélek rontás, nemes emberi érzések ellen elkövetett
  bűnök,családok,barátok ellenséggé válása,országunk ketté szakitása milliók nyomorgása gyermekek éhezése,EZ Orbán Viktor hosszú politikai pálya futásának eredménye.
  A HATALOMÉRT -minden áron–
  -MACHIAVELLI:1460-1527.
  A kiválló embereket kevésbé becsülik,s látják olyan emberek lesznek társaik és feljebbvalóik akik erre méltatlanok,s tehetség dolgában jóval alattuk állnak

 • Lehetne folytatni a felsorolást a végtelenségig.
  Mint ahogyan a cikkből is kiviláglik, egy elvek nélküli, csak a hatalomhoz ragaszkodó ember köpönyegforgatása, ahogyan a pillanatnyi érdeke kívánja. Elvek nélküli, mivel ugyebár a hatalom az állapot, és nem elvi kérdés. Orbán meg a hatalomhoz ragaszkodik, nem elvekhez.

 • Ez az ember aki a demokrácia élharcosa volt napjainkig,a baloldali nézetek elleni harc vezére napjainkban odáig jutott,hogy olyan egyszemélyi döntést hozott az elmúlt napok egyikén,hogy ha más tette volna,Ö követelné a „leghangosabban”,hogy azonnal mondjon le.A paksi atomerőmű 3ezermillíárdos orosz országban Putyin elnökkel kötött felújítási szerződés aláírásával.Sajnos az országgyűlés „érdemi” vita nélkül el is fogadta azt.Mindezt azért,hogy a rezsi csökkentés szerintük ez a garanciája.A szépség hibája az egésznek csak az,hogy háromezer milliárd forinttal nőtt a magyar állam adósság,amit a még meg sem született gyermekek felnőtt korukban keresett bruttó keresetük adójából lesz majd valamikor kifizetve.

 • Gábor Erzsébet

  Miután a körülmények változnak, úgy a politikus állásfoglalása is változhat, sőt kell, hogy ahhoz igazodjon. Hibátlan politikus nincs, mint hibátlan ember sem, s minél többet dogozik egy ember annál többet hibázhat. Mi tetszik sokunknak a jelenlegi kormány célkitűzésében? Célkitűzései: család, munka, nemzet. A legfontosabb kritériumok egy ország életében. Persze 4 év nem elegendő ahhoz, hogy ezzel éppen ellentétes célt maguk előtt tartott kormányok után minden területen jó változást érjünk el.
  Ugyanakkor érdekes módon az előző kormányt nem nevezték hazugnak, holott a kormányfő bevallása szerint is hazudtak …, trükköztek – nem, ezt, szó nélkül hagyják, sőt éppen őket akarják a nyakunkba segíteni, már csak azzal is, hogy őket támogatják, tőlük fogadnak el információt. Nekem nem kell bemutatni az un, szocialistákat, aki másodikos gimnazista volt, 1956-ban, melynek következményei egész életre kihatottak, pedig mindig kitűnő tanuló voltam (érettségiztem is) és nem követtem el semmit. Igaz édesapám 7 gyermekes apaként egy kis faluban munkástanácselnök volt, – azzal együtt nem bántott senkit, csak szerette volna, ha a családját szerényen, de emberséges körülmények között tudja eltartani. Sokan élünk még Mo-on, akik áldozatai voltak annak a rendszernek. Ezeket az embereket nem tudják eltántorítani. Még egy fontos adalék a változáshoz (miután ma ez a sláger) Oroszország, nem Szovjetunió. Különben mit kaptunk mi magyarok az angoloktól, franciáktól, osztrákoktól, németektől, Amerikától valaha is, kivéve, hogy a politikai menekültek egy részét (nem biztos, hogy a legnemesebbeket) befogadták esetenként.

 • Még egy-két ordas hazugsága a demokrácia rombolónak:

  Pusztán annyit kérek, engem ne oktatgassanak ki demokráciáról azok, akik végigszolgálták a diktatúrát,
  és az oroszok szekerét tolták.
  Orbán Viktor (Nógrád Megyei Hírlap, 1996. szeptember 28.)

  Nem akarunk a Gazprom legvidámabb barakkja lenni.
  Orbán Viktor (Magyar Demokrata, 2007. január 4.)

  Nyugaton van keresnivalónk, Keleten semmi keresnivalónk nincs.
  Orbán Viktor (Magyar Hírlap, 2007. november 17.)

  Mi nem hidat képezünk Kelet és Nyugat között, hanem a Nyugat rendíthetetlen része vagyunk.
  Orbán Viktor (Lánchíd Rádió, 2007. december 2.)

  Persze ez a szerencsétlen, kollaboráns ellenzék nem él a magaslabdák százaival.

 • gábor erzsébet: orbánnak nem az állásfoglalása változott, hanem a jelleme. család, munka, nemzet? jól hangzó jelszavak, semmi több.
  ha ide idézné, mit is tett orbán a családért? mert mintha a jelenlegi családjogi törvény – különösen a nők joga – kissé sánta lenne. munka? milyen munka? mert orbán egyetlen munkahelyet sem teremtett – hacsak a 3.000 rendőrt nem tekintjük annak – csak közmunkát. nemzet? milyen nemzet? amiben magyar magyar ellen lehet uszítani?
  örülök, hogy magának nem kell bemutatni az un. szocialistákat. megnyugtatom, magát se nekünk.

 • antifülke: dehogy hazug, csak éppen a helyzetnek megfelelően változtatja álláspontját – mint ahogyan azt kiváló politikai szakértőnk, gábor erzsébet oly éles elméjűen megjegyzi.

 • llanfair: hát, ez kurva nagyot durrant 😀 😀 😀
  sajnos, nincs annyi pénzem, hogy ezt bejátszassam a köztv-be 🙁

 • ” Ne azt nézzék hogy mit mondok , hanem hogy mit teszek ”
  / Mosthatolmonlévő./

 • Érdekes hogy fel vannak háborodva az Orbán-fanok ezen a jó kis íráson.
  Ezek már annyira hülyék lettek hogy a jegyzőkönyvileg dokumentált , mindenki által megtekinthető valóságot is csak ballibsi-bibsi maszlagnak nevezik.
  Menthetetlen idióta banda.A Haza megrontói ezek, az ilyenek tették régebben is tönkre Magyarországot .Mint annyiszor az elmúlt 600 évben.

 • EZ a Himnuszban megénekelt valódi balsorsa Magyarországnak !
  Az ilyen agyatlanok tömegei !
  Ezek mindig mindenre képesek egy-két lepkefingot nem érő hazafias mázzal leöntött szlogen , vagy némi aprópénz érdekében.

 • Kedves István!

  Én magával egészen biztosan nem fogok vitázni. Aki nem hülye az tudja, hogy miről irtam. Engem az érdekel, hogy mi motiválja Krisztiánt, hogy egy alkalmatlan embert alkalmazzon erre a posztra. Ha válaszol, azt megköszönöm, ha nem ,akkor sincs semmi baj.

  Üdv,
  lajos

 • lajos: kétségtelen, hogy nem fog velem vitázni, ugyanis nincs abban a helyzetben, hogy vitapartnernek tekintse bárki is.
  az pedig, hogy alkalmatlan vagyok-e, vagy sem, be kell, hogy lássa, nem a maga kompetenciája eldönteni.
  amúgy mi a véleménye a cikkben felsorolt orbániádákról? mert mintha csak személyemmel lenne elfoglalva.

 • Nem látom a HAZUGSÁGOT.Sok duma de egyik sem bizonyit semmi féle hazugságot(Gyurcsány hazugságaival szemben)Nem vagytok ti valami MSZP párti aktivisták? Ugy néz ki.

 • lászló: hát persze, hogy nem látja. aki maga is hazugságban él, mitől érzékelné, hogy mi is a hazugság?
  amúgy senki nem állította, hogy orbán hazudott volna. csak éppen nem mondott igazat. válasszon két tetszőleges bekezdést 1989 és 2012 között, és rá fog jönni, miről szól a bejegyzés.

 • Há’ tisztületem!! Hosztam tívít, tessíkmán okosonnyi..
  Ais lehetneja cime, hoty hogyan csnyájjunk a szánkbú segget:

 • lajos
  2014 február 12
  8:17 de.
  Akkor hogy ne bután haljál meg!
  Először is nem Krisztián, hanem Christopher Adam! Még akkor is ha fordítasz, tiszteld meg a nevével. Én sem nevezlek Louisnak.
  Másodszor, Christopher nem alkalmazza Illét, hanem helyet adott egy rovatnak. Ille a rovatvezető, az ő kompetenciája kirúgni a rovat komment részében illetlenül viselkedőket.
  Mivel nem tudsz érdemben a cikk témájához hozzászólni sem úgy, hogy hozzáteszel, sem úgy hogy cáfolsz, alkalmatlan vagy a kommentre, csak foglalod a tárhelyet!
  Remélem a válaszom a kérdésedre kimerítő, és érthető volt?
  Üdv.: D.O.

 • László
  2014 február 12
  10:58 de.
  Van az úgy, hogy nem látja a fától az erdőt. Vagy azt sem tudja, hogy bevitték az erdőbe?

 • Nekem valahogy ez jutott az eszembe:

 • lajos
  2014 február 11
  2:59 du.

  Lajcsika! Nem világos, hogy te most trollkodsz, be vagy lőve vagy ennyire setét vagy! Fejtsd már ki milyen alapon véled úgy, hogy a moderátor mint hozzászóló nem fejtheti ki véleményét, nem vitatkozhat, vagy kritizálhat?! És hogy nem lehet kizárni senkit??? Miről beszélsz? Már hogyne lehetne! Olvasd el a moderálási szabályzatot mielőtt csúnyán kiröhögteted magad, vagy kukkants be egy elvonóba… 🙂

 • llanfair
  2014 február 12
  7:46 de.

  Hát ez óriási! Szóval az a felfoghatatlanul megdöbbentő, hogy ezekre az anyagokra amik kézzelfoghatóan, kétséget kizáróan igazolják Orbán botrányos, vérlázító elvtelenségét, hazugságait, őrült mocskát, miért nem ugrik rá az ellenzék??? Hát baszki, egy ilyen anyagot 24 órában kellene nyomnia a maradék médiának, az ATV-nek a Klub rádiónak, óriás plakátokon, meg egész oldalas újsághirdetésen kellene terjeszteni a linkjét! Hát nézd meg, 300 valamennyi letöltése van, egyszerűen az ilyen linkek nem jutnak el az emberekhez. Egy másik blogon olvastam egy nagyon jó elemzést erről és tényleg igaza van! Ezek baszki nem is akarnak nyerni! Csak koncot, csak túlélést, csak további lehetőséget akarnak a moslékban turkálásra! A Q..va anyját az összesnek!

 • Azért , amit a fennti fotón csinálnak azzal a kordonnal ,
  az USA.-ban első felszólítás után lőtt volna a rendőr.
  Bárki is lett lészen volna az elkövető.
  Csak úgy mondom.
  Halkan.

 • Dràga illécske!
  Ki nem vàltozik?
  Vàltozott az orszàgunk,a vilàg,Europa 1989-2008-2013 ota? Az EU vàlsàggal küzd, a 2008-as Bankvàlsàg ota és Kelet nem,mert nincs eladosodva.A Keletet a Nyugat fékezi,mert nincs megfelelöen magas
  fizetöképes felvevö piaca.
  Vältozott Fodor Gàbor,vagy Orbàn baràtsàga hozzà?
  Aki nem vàltozik,nem talàl ujabb feleleteket a vàltozo környezetéhez,az maradi,az lemarad!
  A régen kitanult mérnököknek,fizikusoknak,vegyészeknek….,a régen megtanultak elegendöek holtig?
  Vagy nem igaz,hogy a Pap is holtig tanul?

 • Bizony, hosszú a cikk, sok az idézet, de nem teljes.
  Nem is lehet az, amennyit pózolt már a Führer különböző alkalmakkor a hozzáillő falvédő-szövegekkel.
  Itt van pl. egy video, és hála a YouTube sajátosságainak, kismillió másik orbániádára lehet átkattintani róla.
  Tallózzon mindenki kedve szerint:
  http://www.youtube.com/watch?v=u6xxFSXQTF0&feature=youtu.be

  De van itt még pár gyöngyszem:

  „Senki ne úgy fogja fel a Fideszt, mint egy olyan pártot, amelyik majd leszámol az éppen előtte kormányzó hatalommal. Ez a logika ugyanis szétverné az országot, s állandósítaná a polgárháborús hangulatot.” (Tolnai népújság, 1993. június 15.)

  „Olyanok vagyunk, mint a régi magyarok. Menekülést színlelünk, és hátrafelé nyilazunk.” (Somogyi Hírlap, 1993. november 13.)

  „Unjuk már ezt az ország ügyeire csak csekély befolyással rendelkező ellenzéki szerepet.” (Új Dunántúli Napló, 1995. április 3.)

  „Kiépülő félben van a maffiagazdaság.” ( Heves Megyei Hírlap, 1996. szeptember 28.)

  „Amíg miniszterelnök voltam, a napi ügyek menetéért voltam felelős. Amióta a polgári körök vezetője vagyok, a jövőért vagyok felelős.” (Vas Népe, 2002. szeptember 10.)

  (Polgármesterjelöltek és a zászló) „Ha sokan kapkodnak utána, a földre esik.” (Fejér Megyei Hírlap, 2002. szeptember 13.)

  „Magyarország nem tud olyan rossz állapotban lenni, hogy ne érje meg érte választást nyerni.” ([Veszprémi] Napló, 2006. február 20.)

 • Idézeteket bővebben lásd még:
  Zöldi László: Orbán-breviárium. Corvest Kiadó Kft., 2006. 158 oldal, 1490 Ft

  Ez meg a Mit mondana Orbán Orbánnak? topic az index.hu-n,
  ott is lehet tallózni:
  http://forum.index.hu/Article/showArticle?t=9006672&la=122205528

 • Imponáló gyüjtemény. De hiányolom belőle a pávatáncot, a turul felmagasztalását Ópusztaszeren („A turul őskép a magyarok ősképe. Beleszületünk, akár csak a nyelvünkbe és a történelmünkbe. Az őskép a vérhez és a szülőföldhöz tartozik.”), meg hogy az ellenzék nemzetére ront.

 • Kanadában a juharszirupban lehet valami…
  Ennyi agymosott magától nem lehet ennyire, de ennyire hülye.

 • Utód:
  Jók amiket mondasz.
  Egy baj van vele:Éppen kávé van nálam.
  Most mérjóaz Neked ha hirtelen magamra buríttom ? 😀 😀