A Kanadai Magyar Demokratikus Charta üdvözli Kanada kormányának a történelmi igazságtétel irányába tett lépéseit

2014 augusztus 25 11:50 de.3 hozzászólás

A Kanadai Magyar Demokratikus Charta üdvözli a kanadai kormány nyilatkozatát, melyet az 1914 és 1920 közötti internálások századik évfordulóján tett. Az I. Világháború alatt és az azt követő másfél évben, összesen 8.600 ártatlan nőt, gyereket és férfit internáltak mint “idegent és ellenséget” 24 lágerben, csupán azért, mert az Osztrák-Magyar Monarchia területeiről származtak.

A kanadai Miniszterelnöki Hivatal által kiadott közlemény szerint: “a kormányok kötelessége, hogy védelmet nyújtsanak háborúk idején, ezért sajnálattal tekintünk vissza egy olyan kormányzati politikára, amely ahelyett, hogy védelmet nyújtott volna, a kollektív bűnösség elve alapján cselekedett, és nem vette figyelembe az „ártalmatlanság vélelmét”. Ezzel a közleménnyel Kanada beismeri a múlt bűneit és deklarálja, hogy tanult a múlt hibáiból. Egyben kijelenti: „kötelességünknek tartjuk, hogy megemlékezzünk az áldozatokról”.

Bár a legtöbb internált ukrán származású volt, magyar nemzetiségű áldozatai is voltak az internálásnak; így értelemszerűen magyarok is kerültek az elszigetelő lágerekbe. Ezen kívül a kanadai települések rendőrségei több magyar származású személyt is nyilvántartottak a többi 80 ezer szintén “idegennek és ellenségnek” titulált kelet-európaival együtt.

A Kanadai Magyar Demokratikus Charta elismeri a kanadai ukrán közösség erőfeszítését és munkáját, melyet annak érdekében végzett, hogy végre ismertté válhasson Kanada történelmének ez a szomorú fejezete. Többek között a Shevchenko (Sevcsenko) Alapítvány, a Ukrainian Canadian Civil Liberties Association (Ukrán-Kanadai Polgári Jogok Egyesülete) és Ukrainian Canadian Congress (Ukrán Kanadai Kongresszus) dolgozott a történelmi igazságtétel érdekében hosszú éveken keresztül. Ennek a munkának köszönhetően született meg a C-311-es törvény, mely egy 10 millió dolláros alap létrehozását tette lehetővé. Az alap támogatásának és projektjeinek köszönhetően ismerhetik meg a kanadaiak – származásuktól függetlenül – ezt a sokáig elfeledett történelmi tragédiát.

A Kanadai Magyar Demokratikus Charta sajnálattal veszi tudomásul, hogy odahaza, a magyar politikai vezetés a mai napig sem tud hasonló példamutatással járni e téren. A KMDH sajnálatosnak tartja, hogy a jelenlegi kormány képtelen őszinte és félreérthetetlen irányt mutatni a huszadik század első felében elkövetett kormányzati igazságtalanságok feldolgozásának érdekében, és ma is inkább másokra keni a felelőséget szomorú múltunk több esetében. A kanadai aktivisták, tudósok, múzeumok és kormányzati tisztviselők együttműködése az ukrán diaszpórával annak ékes bizonyítéka, hogy lehetséges őszintén és nyiltan megemlékezni a történelem sötét és tragikus korszakaira.

A Kanadai Magyar Demokratikus Charta – egy, az akadémikusokat és aktivistákat összefogó országos szervezet – fejet hajt az igazságtalanul meghurcolt embertársaink emléke előtt, tiszteleg az internálás magyar és más nemzetiségű áldozatai előtt. Továbbá, kötelességének tekinti, hogy felszólaljon minden olyan jelenlegi kormányzati lépéssel szemben, amely igazságtalanul érinti az embereket.

Dr. Göllner András, alapító és nemzetközi szóvívő. A Concordia University politológia tanszékének emeritus professzora. Montreál, Québec.

Dr. Ádám Christopher, társalapító és szóvívő. A Carleton University történelem tanszékének oktatója. Ottawa, Ontario.

Dr. Balogh Éva, társalapító és szóvívő. A Yale Egyetem korábbi történész professzora és a Morse College egykori dékánja. New Haven, Connecticut.

Dr. Hernád István, társalapító és szóvívő. A Magyar Tudományos Akadémia külső tagja / Université du Québec à Montréal (UQAM) kiemelt kutatási katedra kognitív tudományokban. Montreál, Québec.

Dr. Szeman Imre, társalapító és szóvívő. A University of Alberta kiemelt professzora angol irodalomban, szociológiában és filmművészetben.

Montreál, Kanada 2014. augusztus 25.

***

További kapcsolat, érdeklődés: www.hungariancharter.com

A kelet európai internáltak egyik emléktáblája Montreálban.

A kelet európai internáltak egyik emléktáblája. Fotó: C. Adam

3 hozzászólás

 • Most van kollektív bűnösség vagy nincs ?

 • Burkus: Kollektív bűnösség MINDIG volt, van, lesz, ahogyan kollektív dicsőség is volt, van, lesz!
  Csak a bűnözők, bűnösök, azok, akik nem hajlandók elismerni, beismerni, elvállalni, felelősséget vállalni, leróni, jóvá tenni, megbűnhődni bűneikért, azok ordítanak, pofáznak, hazudnak, és tagadnak!
  Egy társadalomnak minden tagja egyformán felelős az eredményekért, pontosan ugyanúgy, mint egy focicsapatban! Aki a közösségben, ahol él, az erkölcsével, értékrendszerével teljesen ellentétes cselekedetek tömegét látja, hallja, olvassa és ennek ellenére egy csapatban bent marad, nem száll ki, nem hagyja ott, aki lapít, nem tesz semmit, nem tiltakozik az erkölcsileg ugyanolyan felelős az elért eredményekért, mint aki azt cselekedeteivel elérte, elkövette.
  Az teljesen más, hogy a törvény szerint a bűnnek fokozatai vannak, aki elköveti, aki csak bűnpártoló és aki passzív, az mind az annak megfelelő büntetést vagy elbírálást érdemli.
  Példaképpen: 1941 December 7 “a date which lives in infamy” (FDR) Japán támadta meg az USA-t, nem csak egyes Japán pilóták és tengerészek. AZ USA Japánnak üzent hadat és Japánok ellen harcolt mindvégig, nem volt lista, hogy kik azok, akik kivételek. A kamukazi pilóta szülei gyászolták gyermeküket, de csakúgy mint Ő, aki feláldozta életét hazájáért és a császárért, szinte kivétel nélkül beletörődve, kultúrájuk szerint, helyeselték tettét és így kollektívan áldoztak a hazáért, kollektívan bűnhődtek meg, amikor az USA ledobta az atombombákat.
  Minden embernek kutya kötelessége felelősséggel élni maga és embertársai tetteiért, ezért kell aktívan részt venni a társadalom irányításában. Amikor azonban reménytelen a helyzet, “ki kell szállni a csapatból”. Sok ember, aki nem tud változtatni a társadalmon és ellene vannak mindennek, ami történik, a lábukkal szavaznak ez ellen, van aki véglegesen, van aki csak addig, amíg a helyzet nem változik! Nekik nem kell vállalni a kollektív bűnösséget! Számtalan értelmiségi vonult önkéntes száműzetésbe, amikor nem tudtak egyetérteni a társadalmukban végigmenő folyamatokkal. Ezek előtt is le kell róni tiszteletünket, KOLLEKTÍVAN!

 • KMDCharta
  “The page you are looking for could not be found ”
  Ez a Charta öt ember önfényesítése ?????