Halált virágzik most a türelem

2014 november 12 7:49 de.59 hozzászólás

Mellézuhantam, átfordult a teste
s feszes volt már, mint húr, ha pattan.
Tarkólövés. – Így végzed hát te is, –
súgtam magamnak, – csak feküdj nyugodtan.
Halált virágzik most a türelem. –
Der springt noch auf, – hangzott fölöttem.
Sárral kevert vér száradt fülemen.

Csak ezt a sort, csak ezt bírnám elfeledni. Pedig ott, a tarkón lőtt bajtárs mellé zuhanva a sárban, ez a sor volt a legigazabb. Már negyed százada halált virágzott a türelem. A béketűrés. A türelemmel elviselt gyalázat.

Már kétezer éve.

Pedig tudta, hogy halálraítélt, erre számított. „Ha megpillantasz barátom, fordulj el és legyints.” Érteni vélte, pedig nem értette. Az abszurdumot nem értette –, nem is akarta megérteni. Azt, hogy csak azért kell meghalnia, mert a szülei (akiket alig ismert) zsidók voltak. Anyja belehalt a szülésbe, és az apja nem merte vállalni a fölnevelését – rokonok között nevelkedett –, akik annyira világpolgárok voltak, annyira neológok zsidók, hogy mellettük gyerekként sohasem ismerte a zsidó közösség akolmelegét. Nem viselt kipát, nem énekelt a kórusban héber dalokat, a nagymama nem sütött neki héber betűket formázó sütiket, amikből akkor kapott a négyéves kisfiú, ha meg tudta mondani a betű nevét.

Azt hitte (azt akarta hinni), hogy azért ítélte halálra a szörnyű kor, mert antifasiszta, mert antirasszista, mert humanista, mert itt „ki néma volt netán s csak lelkesedni rest, már azt is gyűlölték, akár a pestisest”, nem értette miért, mitől zsidó ő? Hiszen ő csak a nácik, a rasszisták, a fajgyűlölők szemében zsidó; azok szemében akik az egységes emberiséget fajokra bontják, a fajok között sorrendet állítanak föl, egyes fajokat uralkodásra termettnek, másokat kártékonynak minősítenek, akár a kártékony állatokat, melyeket ki kell irtani. Akik aszerint ítélik meg az embereket, hogy kinek milyen vallásúak voltak a szülei, az ősei. Ő magyarnak, baloldalinak, humanistának, európainak tartotta magát. A verseiben, úgy tudom, egyszer szerepel, akkor is személytelenül az a szó, hogy „zsidó”.

Rémhírek s férgek közt él itt francia, lengyel,
hangos olasz, szakadár szerb, méla zsidó a hegyekben,

És mégis. Egész élete – amikor például negyvennégy őszén nem hagyta, hogy a barátai kiemeljék a menetből, mert vállalta a bajtársai sorsát –, csak arról szólt, hogy olyan morál vezérli, amelyet az Ószövetségben a zsidók fogalmaztak meg, amelyért a zsidó Jézus vállalta a kereszthalált, amelyet a náci hatalmi gépezet akart gyökerestől kiirtani. Ha nem is mondta ki, tetteiben vállalta a zsidóságát, a zsidó sorsot, és egész élete azt példázza, hogy az asszimiláció útja nem visz sehová. Mert ott, ahol „…méltó átkot [itt] úgysem mondhatna más, – a rettentő szavak tudósa, Ésaiás” – ott nincs többé kihez, nincs mihez asszimilálódni.

Tudom. Apám is ott raboskodott mellette, Borban. Ő a Lager Heidenauban, apám a Lager Voralbergben. Mindketten az Első Lépcsővel jöttek, vagyis nem azzal, amit elfogtak a partizánok, hanem azzal, amelyiknek a bánáti sváb SS tömegsírba lőtte Cservenkánál a nyolcvan százalékát. Apám megszökött Újvidéken, így élte túl.

De aztán a háta mögött összesúgtak az emberek, és azt mondták: egy ment be, kettő jött ki”. A gázkamrából. És a gyűlölet sok magyar lelkében máig sem aludt el – sőt! Most lobog csak újra, igazán! Ma még ijesztőbben igaz a vers ötödik sora: halált virágzik most a türelem.

Magyar akart lenni, de még inkább: gondolatait, hitét, elkötelezettségeit szabadon megválasztó ember, és döbbenettel élte meg azt az abszurd folyamatot, amely a magyarságát is, európaiságát is, emberi mivoltát is megkérdőjelezte csupán zsidó ősei miatt. Tiltakozott: ő nem egyszerűen zsidó, de nem azért, hogy megtagadja az őseit, hanem mert az nem kategória, hogy valaki zsidó. Egy kategória létezik: Ember!

De zsidósága meghatározta. Radnóti költészete minden sorában, élete minden pillanatában az Igazak Ivadéka volt úgy, ahogy azt Schwarzbart megírta.

Az Erőltetett menet és a Nem tudhatom versmértéke azonos, csak az Erőltetett menetben a cezúra tipográfiailag is ki van emelve ettől keményebb, ütősebb, dübörgősebb ugyanaz a versforma.

Egyik a veszélyeztetett otthonról szól, „nekem szülőhazám itt e lángoktól ölelt” / kis ország, a másikban a talán már nem is létező otthon felé menetel rogyadozva a Heftling: hiszen „hanyatt feküdt a házfal, eltört a szilvafa, / és félelemtől bolyhos a honni éjszaka”. Ez is kristálytiszta üzenet. A hazáról szóló üzenet. És nem szívderítő.

Az alatt a nyolc hónap alatt, ami a két vers születése között eltelt, végleg bebizonyosodott, hogy „az ország megvadult s egy rémes végzeten vigyorgott vértől és mocsoktól részegen”. És a virrasztó éji felleg hiába borítja nagy szárnyát a tájra, ahol dolgozók, költők, csecsszopók is élnek bűntelen, mégis minden nép felel a vezetői bűneiért, és semmit sem lehet megúszni.

A költészet csodája és Radnóti tehetségét, megtörhetetlen lelkét példázza az is, hogy a Holokauszt egyik legkegyetlenebb jelenségéről, a fegyverrel hajszolt foglyok könyörtelen gyalogmenetéről szóló versben mutatta föl sugárzóan azt a békés, polgári idillt, amely örökre elhamvadt a második világháború tűzvészében: “a béke méhe zöngne, míg hűl a szilvalekvár, (…) és Fanni várna szőkén a rőt sövény előtt, s árnyékot írna lassan a lassú délelőtt…” és a magyarul beszélőknek örök ajándékul adta a Békegalamb mellé a békének egy másik gyönyörű szimbólumát: a béke méhét… , hogy aztán jutalmul Abdánál úgy végezze ő is…

Azt hitetlenül is hitte, hiszen ő volt az, ki „másról szól, ha lázad, nem önnön érdekéről”, hogy ebből az apokalipszisből van kiút, van remény. Hogy az emberiség számára lesz jövő. Bár leendő gyilkosairól tudta, hogy „nyugodtan ölnek, majd ha ölni kell” – és mégis… De azt a jövőt, akár József Attila ő is „már végképp másoknak” remélte.

Kertész Ákos

***

November 9.-én Kertész Ákos budapesti barátai megtartották a hagyományos Radnóti menetet Radnóti sírjától a Pozsonyi út 1. számú házig, ahol a költő özvegye, Fanni élt, míg két évvel ezelőtt itt nem hagyott bennünket ő is. Amíg Kertész Ákost nem üldöztek el Magyarországról, minden évben ő is részt vett és verset mondott a Radnóti meneten.

Idén Montreálból, egy technikában is járatos kanadai barátja segítségével MP3-asra mondta a költő három versét, a Nem tudhatom kezdetűt, az Erőltetett menetet, és a Razglednicák közül a negyediket a Mellézuhantam kezdetűt, mert összefüggnek. Föntebb, első KMH-s cikkében írta le, hogyan és miért. A fölvételt a menet végállomásán kihangosítva bejátszották a résztvevőknek, és november 10-én, hétfőn a Szabadság téri Radnóti ünnepségen megismételték.

Szeretettel köszöntjük Kertész Ákost a Kanadai Magyar Hírlapban! (A szerk.)

Kertész Ákos Montreálban

Kertész Ákos Montreálban

59 hozzászólás

 • A Kohányi-társaság, a MAZSIHISZ, pár kommentelőnk, Kerekes úr vagy É. Eszter bizonyára készítettek felvételeket az idei Radnóti-menetről. De jó lenne, ha ide felkerülhetnének a KMH-ra ! Előre is köszönet. -k.zs-

 • Göllner András

  Különleges, elgondolkoztató, méltó megemlékezés. Nagyon örülök, hogy itt vagy köztünk Ákos és nagy érdeklődéssel, szeretettel várjuk további írásaidat.

 • Köszönet Kertész Ákosnak.
  Köszönet Kanadának és köszönet B. Gyuri barátomnak aki tiszta szívvel segítette ennek a nagyszerű EMBERNEK a befogadását Kanadába.

 • Judith Kopácsi

  Végre! Üdvözöllek közöttünk Ákos Báttyám nagy szeretettel.

 • Örvendek , hogy egy új kanadai magyar is megszólalt.
  Radnótiról tartott előadásom, születésének 100.évfordulóján, méltó megemlékezés volt a kanadai Magyarságtududományi társaságban.
  Csak egyet kérek Kertész Ákostól,ne írjon semmit a mai magyarországi helyzetről.
  Aki őt megsértette, nem egyelő a mai magyar kormánnyal és a mai magyarsággal.

 • figyelő: kérni lehet, de kertész ákos vagy eleget tesz neki, vagy nem.
  állítása pedig minden alapot nélkülöz: bizony, egyenlő.

 • Figyelő Akkor talán olvassa el a magyar honlapokon a hozzászólásokat, mikor Kertész Ákos szóba kerül. A határtalan gyűlölet, mert le merte írni a véleményét? A halálának kívánása a legkevesebb. Maga tényleg semmivel sincs tisztában?

 • figyelő: itt a bizonyíték:
  http://1.1.1.1/bmi/nepszava.com/files/2011/03/szalasi-emlekmu-avatasa-qpr.jpg
  http://nepszava.com/2011/03/magyarorszag/szalasi-emlekmuvet-avattak-magyarorszagon.html

  igaz, 2011-ben követték el. kik is voltak akkor kormányon, és milyen magyarság sorakozott ott fel?

 • Figyelő,
  Ó…mindent tudó kedves nagyanyókám.A Te korodban már tudhatnád,hogy Kertész Ákos egy Magyarországon született a mai magyar náci ivadékok elől Kanadába menekült ZSIDÓ.Ne számíts rá,hogy majd részt kér a ti agyonmagyarkodástokból.Ez az ember EMBER.Nem mimikris féreg.

 • Nagyszerű cikk Ákos és egy színvonalas weblapon! Gratula!
  Kár, hogy Magyarországon újra sok lett a humanitás iránt az analfabéta!

 • llanfair
  2014 november 12
  12:11 du.
  Én nem csodálkozom. Ha valaki egy becsmérlő cikket közöl volt “hazájáról” külföldön, annak mindig lesz reakciója a fórrófejüektől!

 • Ille István
  2014 november 12
  12:17 du.
  Az első link nem nyilt meg.
  Az Amerikai Népszavát ismerem. Semmi jót nem tudok róla mondani. A Szálasi emlékműnél hámny embert számolt meg? Ez a kis náci csoport, csak nem félemliti meg?

  Olvasson körbe a világon. A németeknél egy valódi náci párt működik, csak egyet mondtam.
  DE az USA-ban, Angliában, a franciáknál sokkal NAGYOBB az antiszemitizmus, mint nálunk.

 • figyelő: valamit nagyon nem ért. engem egy nagy náci csoport sem félemlít meg, de nem a számosságuk a lényeg, hanem a létük.
  teljesen érdektelen a véleménye az AN-ról.

 • Judith Kopácsi

  Figyelő, ha a “nálunk” Kanadában van, akkor még igazat is irtál. Magyarországon viszont van antiszemitizmus. Ténykérdés.

 • Kedves Judith! Szerintem, még több lesz ha állandóan erről írnak és beszélnek.
  Ahogy fentebb írtam, a nyugati államokban ez sajnos sokkal erősebb.

 • Akos! Azt azert illene tudni, hogy Gyarmati Fanni iden februarban hagyott itt minket, nem ketto (2) evvel ezelott.

 • Szili Adam Ennyi az összes problémája? Öregen, betegen, hazájából elüldözve egy idegen világba, ahol fel kell építenie egy életet. Maga meg ebbe tud belekötni? Gratulálok.

 • Figyelő Úgy akarta mondani, hogy nem lepte meg, hogy a [email protected]ákok így reagálnak az igazságra? Azt akarta mondani, hogy szégyelli ezeket az alakokat, akik nem bírják a kritikát, és nekiugranak egy 80 éves embernek? Azt akarta mondani, hogy szégyelli ezeket az alakokat, mert viselkedésükkel éppen igazat adnak Kertész Ákosnak?
  Azt is szerette volna leírni, hogy nagyon becsüli Kertész Ákost, hogy öregen és betegen ki mert állni elvei mellett? Azt is akarta írni, hogy irigykedik, mert maga nem mer ilyen karakán lenni? Nem baj, leírtam maga helyet. Elég, ha aláírja.

 • Judith Kopácsi

  Figyelő, te komolyan gondolod, hogy a magyarországi antiszemitzmusnak mi vagyunk az oka, akik merünk róla irni? Ez engem igen emlékeztet arra szép szólásra, amikor valaki megöli apját, anyját, csak hogy részvehessen az árvák vasárnapi vacsoráján.
  Különben én nem a sajtórol irtam, hanem a magyarországi antiszemitizmusról, mint jelenségről. És nekem teljesen mindegy, hogy hol van, én mindenütt elitélem. Egyik sem jogositja fel a másikat.

 • Judith Kopácsi

  Marcsi, ezek szerint a rendetlen zsidó az, aki nem akar magyar bakák áldott keze által meghalni, sőt még esetleg vissza is lő, és elmegy onnan, ahol bántanák. Az annyukat! Mecsoda egy gyesznó banda! Főlháboritó! Ugye nem haragszol, ha körberöhöglek?

 • Kedves Judith!

  Sok dolgon lehet vitatkozni,de vannak olyanok, amin csak felháborodni!
  Egy: kétszer szóltam hozzá kulturáltan lehet,hogy nektek nem nyerte el a tetszéseteket…..de azért illett volna megjelentetni,erre Te
  a mások által nem is olvasható hozzászólásomra reagáltál…ez lenne egy demokratikus fórum és gondolod ezt nem veszik észre?….
  Talán szólnod kéne a “főcenzornak”,hogy ez így nagyon nem korrekt!
  Gondolkozz el ezen kérlek!
  A véleményem továbbra is fenntartom!

  Kettő:A másik állításod (egyoldalúan és a valóságtól nagyon távol!!!)hogy itthon ma bárkinek is meg kellene halnia azért,mert
  zsidó?…..Hát ezt nem gondolod Te sem komolyan.!
  Figyelőnek nagyon igaza volt,hogy az ilyen alaptalan és a jelenlegi helyzetben irreális vádak, rágalmak miatt terjed itthon
  az antiszemitizmus,meg abban is,hogy más országokban valóban vannak durva atrocitások,de ITTHON ILYET állítani hazugság!!!!

  Én nem röhöglek körbe(bár sokakat indokolt lenne…)és sírni sem sírok(erre is lenne okom,ha komolyan venném az inkorrekt hozzáállást!),csak levonom a konzekvenciát a fórum tárgyilagosságáról és egyáltalán a véleménynyilvánítás szabadságáról ITT!!!!

  Ha korrekt vagy leközlitek a hozzászólásom,így lehet szó párbeszédről,különben csak a régi-régi átkos időket igazoljátok,(amitől mindig elhatárolódtok!)amikor csak az egyik fél beszélhetett!

 • Kedves Judith,
  Úgy látom,hogy a féleszű cselédet kimoderálták(végre).Végülis oly mindegy,hogy ő senkisége milyen halált ajánl nekünk.A gyógyszer adagját kapja meg és akár el is tünhet örökre erről az oldalról.

 • gyuri10: nem moderáltuk ki, csak éppen egyezség van, hogy az ákost gyalázó kommenteket nem engedjük ki.

 • Judith Kopácsi

  Marcsi, már megbocsáss, de amikor arról van tudomásunk, hogy valaki, akinek negativ véleménye van egy ország jelenlegi vezetéséről, no meg a pillanatnyi (rossz) hangulatról, no meg az emberek általános viselkedéséről és erre zsidózással és testi sértéssel reagálnak, amit az állam nem csak, hogy nemakadályoz meg, sőt, még elveszi az irodalmi dijjat is, amit elözöleg kapott…szóval akármerről is nézem ez nem egy demokratikus országhoz méltó viselkedés.Ezért én sem dicsérném meg sem az államot sem az egyéneket, akik ilyenre képesek. Tulajdonképpen, ha jól megnézzük, a Genfi egyezmény szerint is az az egyén számit menekültnek, akit akár politikai nézete, vallása, neme, szexuális orientációja, vagy egy bizonyos csoporthoz tartozása miatt megkülönböztetnek, tesi biztonságában fenyegetésnek van kitéve, és az állam nem képes vagy nem hajlandó őt ezektől megvédeni. Én úgy tudom, hogy ezekből a kritériumokból a legtöbb stimmelt (sajnos) Kertész Ákos esetében.

 • judith kopácsi: ne erőltesd. bodának megvan a saját véleménye, dogmarendszere és értékrendje, és azon nem fog változtatni. ráadásul mindent jobban tud és ha ő megmond valamit, mi is van ma magyarországon, és mi nincs, akkor, kérem, nincs apelláta!

 • llanfair
  2014 november 12
  4:10 du.
  ne mondja meg , hogy én mit mondok.Olyan szöveget adott le nekem, mintha azt én mondani akarnám. Ez nem igaz, kikérem magmanak. De egy demokráciában öszintén lehet beszélni , amit az ember gondol.
  Én soha nem írok, mondok semmit a volt vagy új hazámról, főleg rosszat nem. Ez a különbség köztünk,Kertész Ákos és én közöttem. Pedig, őt csak EGY ember támadta meg, engem kicsaptak az öszes iskolából, így tanulmányaimat kizárták, elvitt az ÁVÓ és egy év fiatalkoruak börtönét kaptam, igen, a magyaroktól.
  Mégsem írók, mondok róluk rosszat.

 • T. KMH ! Legalább egyetlen képet tegyenek fel ide a KMH-ra a Radnóti-menetről, de jó lenne! Kerekes úr kiválóan szokott fotózni !!!

 • Nem akarom! Nem akarom, nem akarom, nem akarom ezt az anakronisztikus vitát! Annyira méltatlan. Mi ellensúlyozhatná Radnóti Miklós vállalással, szenvedéssel, vérrel pecsételt sorsát?
  Zsidónak vállalta-e magát vagy (???) magyarnak? Édes jó Istenem, fontos ez, amikor a magyar irodalom apostola volt?! Ő ott volt. Helyettünk is, és ránk hagyományozta a légies, ugyanakkor kőkemény költészetet, a valóság sűrítményét, valamit, ami a mai napig aktuális. Mindezt szépséges anyanyelvünk kifejezőkészségével. Mondhatni, azóta is utánozhatatlanul.

  Kislányommal Sopron és Budapest között utazva többször megálltunk anno – vagy 30 éve – az ihletett szobornál, amit most állítottak helyre. Csak egy szál virágot vittünk, néha még azt sem, csak megálltunk kicsit. Időnként meg kell állni. Pedig nem vagyunk zsidók (akár lehetnénk is), fölmenőink anyai ágon svábok, apai ágon földműves “tirpákok”, ahogy megbélyegeztek. Mert a megbélyegzés az mindig ment. Korábban, akkoriban és most is. Pedig ideje lenne túljutni ezen, ha másért nem, a saját lelki önbecsülésünk, egészségünk érdekében!

 • Figyelő No látja, éppen ez a baj. Maga nem ír rosszat a magyarokról (csak egy részéről), maga boldog lenne ha lenulláznák az országot. Maga hazudik a valóságról, és még dicsekszik is vele. Kertész Ákos fel mert szólalni az igazságért (már a szocializmusban is), maguk meg ezért gyalázzák. Régi szép magyar szokás. A disznóságot takargatni kell, nem megoldani. Mert mit szólnak a szomszédok? Mert ők nem látják a nő monokliját, mert hülyék? Kertész Ákos gyalázói a cipőfűzőjét nem köthetik meg.
  Boldog és büszke vagyok, hogy egyik segítője a barátom, és első kézből tudom meg, mi van vele Kanadában.
  Folyamatosan panaszkodik az ÁVÓ-ra. De még mindig nem tudjuk, mit csinált. Mert nekem ne mondja, hogy 56-ban magának fogalma volt arról, mit csinál? Vitte a tömeg, JÓ BALHÉNAK TŰNT. Ha pedig belemászik valaki egy ilyen durva patáliába, akkor tudnia kell, hogy ennek következményei lesznek. Lehet jó, lehet rossz. Magának nagyon jó lett, élhetett egy szabad és gazdag országban. Köszönheti ezt az AVÓ-nak. Engem a semmiért jelentett fel a körzeti meghízott, a semmiért vertek meg kardlappal, és visszaküldtek a határról. Végigszenvedtem a Kádárkorszakot, mert nemhogy szabadságom, de ruhám és ételem sem volt, hiába dolgozott anyám 16 órát. Az iskoláimat is estin csináltam, mert szükség volt a fizetésemre. Utána szerencsésebb kortársaim lenézését és gúnyolódását kaptam. Most megrovásokat kapok, mert segítség nélkül másztunk ki a [email protected]ól (ahogy kedves burokban született magyar mondta), és erre büszkék vagyunk. Miért ne lennénk?
  Mégis szurkolók annak, hogy a magyarok visszataláljanak Európába, és nagyon boldog lennék, ha elmondhatnám, kár volt eljönni.
  De ehhez nem hazudni kell a jólétet. Ehhez meg kell csinálni.

 • Ezúttal offolok (már az eddigi parázs vitához képest 🙂 )

  Az alkotás folyamata

  A türelem rózsát terem.
  Nem, a türelem ezúttal halált terem.
  A türelem halált eredményez.
  Halált terem_ most a türelem.
  Halált teremhet most a türelem. Nem, ez nem jó: határozott kijelentő mód kell.
  Mert a türelem most halált terem. Jó a belső rím, de sallangos. Egyszerű kijelentő mód kell.
  A halálba visz most a türelem. Jó, de hiányzik a költői kép.
  Halált virágzik most a türelem. Ez az!

  Ez az egyik lehetséges módja a vers(sorok) alkotásának.

  A másik pedig, hogy egyszerűen kipattant a fejéből, mivelhogy rendszeresen ilyen költői képeket használt.

  Ahogy Arany János mondotta volt: gondolta a fene.

 • Balogh József

  Tisztelt Kertész Ákos!
  Nagy örömömre szolgál,hogy ebben a nívós lapban újra olvashatom cikkeit.Korábban az Amerikai Népszavában volt szerencsém megismerni nagyszerű írásait.Kérem önt,hogy továbbra is ezt, a megalkuvást nem ismerő bátor kritikus hangvételt folytassa írásaiban.

 • Gyula Bognar,
  engedelmeddel tovább fejlesztettem az általad használt kifejezés, ami így sokkal kifejezőbb lett:

  humanitárius analfabéta

 • llanfair : fene nagy ellenálló volt bencsics klára. írt valami cikket a faliújságra, bemószerolták érte, és ezért az ÁVÓ elhurcolta. más emlékei szerint csak az után keresték, miután megpattant.
  megint más emléke szerint börtönbüntetést kapott. ezzel van egy kis gond: még az akkori magyar törvények se engedték meg kiskorúak bebörtönzését. upppsz. viszont kétségtelen, hogy üldözöttségéből építette fel kanadai karrierjét.

 • BONHOMME: Köszönöm, miután leírtam a szókapcsolatot, nekem is eszembe jutott kis javítás – humanitási analfabéta. A humanitárius analfabéta, nekem az ellenkezőjét jelentené, annak amit gondoltam, tudniillik ez egy analfabétát jelent nekem, aki humanitárius. Én pedig arra gondoltam, mint olvassa, hogy a humanitás ismeretlen számukra, mint a betűvetés az analfabétának, azaz a humanitást fel sem ismerőegyénre gondoltam.

 • Ille Pista,
  az sem lenne káros,ha éppen kimoderálnád ezt a zilált agyú cselcsit.
  Hogy mit csinálsz ezekkel a farcsi,papowder,glólika,és sajnos most már a stírölő is közéjük fancsalodottakkal nem tisztem Neked megmondani.Gondolom hamarabb felfedezed a hordalékot,mint én.
  Figyelőnél most már megértem mik a nagy problémái.Anyukája megmentett egy zsidó lányt,aki az ő unokatestvére.Ő maga iskolába járás helyett olyan dolgokban vett részt amiért az ÁVÓ a megszokott módján díjazta.A teljes tudathasadáshoz pedig hozzájárul apai ági családja,akik (szönyű még elképzelni is)Izraelben élnek.Mindez kulminál az iskolázatlan ember minden lében kanál tempójához. Azt viszont nem lehet megérteni,hogy miért nem hagyta már régen el azt a bolsilibsibibsi Kanadát és húzott volna ázsiai testvérei közé?
  Minden tiszteletem KERTÉSZ ÁKOSNAK és büszke vagyok B.GYURI barátomra aki segítette beilleszkedésüket.Ennek ellenére összes leírt szavai közül szerintem egyetlen szót tévesztett el. Nem “ALATTVALÓ” hanem “ALÁVALÓ” az igazságot fedő szó.

 • Ille István

  2014 november 13
  8:47 de.

  Ismered a mondást; a létezőben úgy hangzott, hogy ha fele annyi ellenálló lett volna, mint ahány tagja volt a partizánszövetségnek fizikailag nem maradt volna helye a németeknek a megszállásra! =))
  Most ez úgy hangzana: Ha annyi ellenálló lett volna a kádár érában, mint ahányan mesélik…..

 • A szégyenszemélyek felsorolásából kifelejtettem csimbókot és a csi szart.Akiket nem említettem és még hozzájuk tartozónak érzik magukat várom jelentkezésüket. Esetleg néma eltünésüket a KMH oldalairól.

 • Kár,hogy a rosszcselédet nem hagyjátok pihenni!-Nem ide való ő. Ahova ő való bezárták mindkét helyet.A Lipit és a kuruc in fost. Azért vigaszként van neki elég nyilas honlap a turul landban.Ha nem ismeri itt elküldöm a novák emőke telefonszámát és e-mailjét is: [email protected] a telefonja pedig:06302723358 Teljeskőrű felvilágosítást kaphat a nemzetes asszony.Esetleg még emőke vagy a neje felfogadja cselédnek.Talán hálából lemond a mi agyunk [email protected]…gatásáról.

 • gyuri10: kérlek, hagyj fel boda elemzésével. mindenki tudja, kicsoda, micsoda ő, nincs szükség a további részletek közlésére.
  boda küldetéstudatos, megbízás nélkül. nem ez az egyetlen hely, ahol osztja az eszét, habár ezen az oldalon leginkább csak az elfogultsága jön elő.
  kétségtelen, akad olyan fórum, amin mást is mutat magából.
  én úgy vélem, kiegyensúlyozatlan lelkületű. egész életében az “átkosban” élt, karrierje, nyugdíja, viszonylagos jóléte annak köszönhető, de valamikor, valami súlyosan átfrodította. persze, az is lehet, hogy már az “átkosban” is elégedetlen volt.
  most annak ellenére narancsszínben lobog, hogy leszarják a fejét. azt hiszi, hogy neki, mint aktív frontharcosnak – tuti, hogy archiválja minden hozzászólását – majd más lesz. hát, nem lesz más. a fia továbbra is munkanélküli lesz, ő meg továbbra is perifériára szorított.

 • Figyelő!

  Ezen a fórumon nincs demokrácia és nincs mit ragozni!…..

 • Marcsi: A demokrácia nem nyelvtan, hírem van számodra, nem lehet ragozni, CSAK BETARTANI!

 • gyula bognár: ne terheld túl bodát. fingja sincs a demokráciáról. kádár nevelte, orbán torzította, ne várj tőle túl sokat….

 • EDIT :
  Mélységesen egyetértek Veled.
  Csak sajnos ezek a nácik és agyatlan követőik mindent szét cincálnak itten ( is ).
  Ezek azt sem tudják ki volt Radnóti.

 • Marcsi egy rag.
  Valahogy ideragadt és nem viszi le semmiféle tisztítószer.

 • Gyula Bognar,
  úgy tűnik, igazságod vagyon: én a funkcionális analfabétából indultam ki, és tán kicsinyt melléfogtam.
  Legyen tehát az ilyen emberek epitheton ornansa: humanitási analfabéta.
  Ámbár ha főnévként kezeljük a humanitariant…
  Ahogy Vida mondaná: Tolmácsot kérek! 😀

 • Az őrjöngő alakokat kéne moderálni……
  Aztán egy “demokratikus”…..fórumon azt a hozzászólást is Illene leközölni,amit ócsárolnak,persze az érzékeny lelkületű Kertészt akarták “kímélni” a hozzászólásomban megjelent véleményemtől és
  persze a tényektől,nehogy felizgassa magát……
  Aki meg nem tud olvasni,értelmezni és nem józan, az bölcsebb ha hallgat,bár a bölcsesség szó itt sokak vonatkozásában kissé
  nevetségesnek tűnik….csak magukat adják,natúr (mint például Geyza,aki időnként félig…..kijózanodik szegény)

 • farcsi:
  .
  “…Aki meg nem tud olvasni,értelmezni és nem józan, az bölcsebb ha hallgat…”
  .
  – Na, ezért fogd már végre be a mocskosa p…fád, és kopj le. Komolyan, olyan vagy, mint a cipőre ragadt kutya…r. Még ha le is tudjuk vakarni, továbbra is bűzlik még hosszan.
  .
  Ember, teveled nem lehet másképpen beszélni…

 • Eldrad hozod a szokott p….szt modorod!
  Ja és csak emberek szoktak egymással beszélgetni…te más kategória vagy!ezért nem megy….Nyugodj le,de tőlem őrjönghetsz is,ha másra nem vagy képes!

 • Ille!

  Engem nem Kádár,a politika,vagy az utca ……nevelt,mint itt “egyeseket”,hanem a szüleim,akik sem
  nácik(nyilasok,ahogy tetszik),de komcsik se voltak,hanem normális tisztességes magyar emberek!
  Aztán megint előjött az “Orbán fóbiája”szokás szerint(akit itt ezen a fórumon többet emlegetnek,mint a saját emberei,ismerősei)ez már tényleg betegség…..szegény!

 • Marcsi
  2014 november 17
  4:25 du.

  Marcsi, milyenek a “rendes, tisztességes magyar emberek”? Hogyan ismerhetőek fel? Csak kérdezem, mert úgy tűnik, hogy az alma akkor messze esett nagyon, de nagyon a fájától.

 • marcsi: hát, ahogy elnézem, a szülei ezzel a neveléssel valamit piszkosul elrontottak 🙂
  a normális emberségüket is vitatom, mivel ha normálisak lettek volna, nem fognak bele egy nemzésbe, aminek olyan végeredménye lett, mint maga 😀
  mióta rendelkezik pszichiátriai ismeretekkel? tudja egyáltalán, mi az a fóbia? az kevés, amit az intézeti váróban magára szedett, az ilyesmihez alaposabb tanulmányok kellenek 😛

 • huncanada: ráadásul milyen szottyosra rohadt 😀
  nem is beszéltünk össze, mégis ugyanarra a következtetésre jutottunk 🙂

 • 🙂 István, szerintem bárki aki Marcsi hozzászólásait követi, az mind hasonló következtetésre jut nagyon hamar.

 • Ille!
  ne lépje túl a saját bunkóságát(bár időnként sikerül!) és foglalkozzon a saját szüleivel,(akik valamit nagyon elrontottak…..)én nem sértegettem őket,lehet,hogy vétlenek abban,hogy ilyen selejtesre sikerült….
  és nagyon szégyenlik,vagy szegények forognak a sírjukban!
  Igyekszik provokálni,mint mindig ,de megsérteni nem tud…..nincs azon a szinten,meg magával szemben én igazat írok és mint hozzászóló
  is szerencsére más kategóriába tartozom….az magáért beszél,hogy
  “főmunkatárs”ként (persze csak itt villoghat,ami a fórumnak nem dicsőség…)mit enged meg magának…!
  Az ATV-én és a baloldali sajtóban sem tűrik meg az ilyen alakokat,meg a parlamentben sem,csak itt.(oda sosem jutna be)…..erre ne legyen büszke,de magára se,a “nyájával” együtt!!!!

 • marcsi:
  “nincs azon a szinten,meg magával szemben én igazat írok és mint hozzászóló
  is szerencsére más kategóriába tartozom…” na, ezen még dolgozzon egy kicsit 😛
  egy valamiben igaza van: tényleg nem vagyok azon a szinten, mint maga, aki a bányászbéka segge alól tekintget felfelé a való világra 😀

 • Bravó!

  Aha…kezdünk begurulni szokás szerint és a “kádári,ÁVH-s” modort elővenni?hogy maga milyen szinten és kiknek a s…..e alatt van azt mindenki tudja,csak meg ne fulladjon,nem éri meg…….bár lehet,hogy
  kifizetődő,de csak idei óráig…..nincs jövője!
  Na nyugi vegyen gyorsan levegőt……míg lehet!

 • István,
  ezt a mondást nem tudom honnan,de ide plagizálom,mert a különböző nemű és “agyú”(kissé túlzás)jobberekkel folytatott randoridra alkalmazhatónak tartom:”Ne vitatkozz idiótákkal,mert lesűllyedsz a szinvonalukra és legyőznek a rutínjukkal”.

 • Kedves Ákos! Szeretettel köszöntelek a KMH csapatában. Kívánok neked új erőt, nagyon sok egészséget és természetesen örök életet. Ifjú barátod, és veled rokonszenveződ: Ábri Zoltán.

 • Kertész Ákosnak a Radnóti Meneten elhangzott hangfelvétele itt megtalálható: https://evitae.wordpress.com/2014/11/10/kertesz-akos-a-6-radnoti-meneten/