Elrettentő példa — Szili Katalin karrierje

2015 április 30 10:28 de.38 hozzászólás

Sajnálom szegény Szili Katit. Egyszer föl fog ébredni. Rá fog döbbenni, hová jutott, és az fájdalmas eszmélés lesz; nem lesz képes többé a tükörbe nézni.

Valamikor jó viszonyban voltunk. Akkortájt, amikor a Parlament elnöke volt, amikor a szocialisták Köztársasági elnöknek jelölték, amikor 2007-ben balról bírálta az MSZP hivatalos pártvonalát, amikor a szocialisták deviáns revizionistája volt… igen, ebben az időben még azt is el bírtam képzelni róla, hogy segíthet az MSZP-t megállítani: ne csússzon tovább jobbra, hogy megtisztuljon a korrupció mocskától, ezáltal a demokrácia, a Köztársaság is visszafordulhasson arról a végzetes útról, melyen a szakadék felé, a Fidesz 2010-es kétharmados győzelme felé rohant.

Amikor 2009-ben Szili indult a pécsi időszakos polgármesteri választáson, segítettem is neki, az utolsó kampánynapon még Pécsre is elmentem. Most nem sorolom föl a sok teszetoszaságot, kampánydilettantizmust, amit tapasztaltam – de akkora bukásra nem számítottam. Nem tartottam lehetetlennek hogy a saját városában győzzön, és úgy hittem, a Szilihez hasonlóan balos szocialista Toller László, aki Pécs igen népszerű vezetője volt, és tragikus, sőt gyanús autóbalesete és halála után még nem felejtettek el a pécsiek, Szili mögé állíthatja a választópolgárokat.

De a Fidesz még többet is profitált Szili Kati kudarcából, mint amennyit az MSZP a győzelmen nyerhetett volna. Orbán azóta volt biztos a kétharmados győzelmében. A Fidesznek attól kezdve nem is volt más kampány jelszava, csak ez: megbízható többséget! Semmilyen választási ígéret, mézesmadzag nem kellett már. Tudom, hogy a szocialista pártvezetés jó része nem is akarta, hogy Szili győzzön. Megint félreálltak mögüle, mint már annyiszor és annyi beugrasztott szocialista politikus mögül, ugyanis a pécsi bukás előre látható volt, hát úgy gondolták: „hadd bukjon egy jó látványosat a deviáns Szili!”

Ez a deviáns Szili, ez volt az, akit kedveltem. Kati hívő volt, és egyidőben úgy tűnt, szocialistának baloldali. Bár tőlem távol állt a vallás, természetesnek tartottan, ha valaki a krisztusi szeretet modern formáját a szocialista igazságosságban és szolidaritásban találja meg. Amíg hívő, de nem áll ügynöknek a klérus szolgálatába, addig a hite és a baloldalisága nincs ellentétben egymással – sőt, hívőként és nőként a baloldaliságának nagyobb a hitele.

Éppen ezért értettem egyet azokkal, akik 2005-ben köztársasági elnöknek jelölték. Gondoltam: vonzó, művelt, diplomás fiatal nő, akit balesete minden empátiára képes ember számára csak szerethetőbbé tesz, így nem csak itthon, de mint az ország egészét képviselő államfő, a külföldi partnerek szemében is rokonszenves lehet. Ezt a szerepet vitte végeredményben Ház-elnökként is: szocialista volt, baloldali volt, mégis többé-kevésbé pártsemleges

Amikor 2004-ben Gyurcsány leváltotta Medgyessyt, Szili nem volt egyértelműen Gyurcsány mellett, de ez végképp nem indokolta azt a gyalázatos paktumot, amit aztán Gyurcsány és egy pár szocialista vezető kötött az SZDSZ-szel. Miután Szili Katalint a párt elnökjelölő kongresszusa köztársasági elnöknek jelölte, az SZDSZ koalíciós partnerként megvétózta a szocialisták jelölését. A liberálisok egy évvel a választások előtt ilyen húzásra nem vetemednek, ha nem kapnak a koalíciós partnertől egy sokatmondó kacsintásnál lényegesen konkrétabb bíztatást; meggyőződésem, hogy a titkos egyezmény máig megvan valahol, ha meg nem semmisítették. Pedig Szili Katalin, mint az aktuális jobbra húzó vezetés (és személyesen Gyurcsány) riválisa, a köztársasági elnöki székbe küldve lett volna a legsimábban semlegesíthető, de ehhez indulat helyett higgadt és profi politikusi mérlegelés kellett volna. Mindenesetre ennek a sumákolásnak köszönhetően kapta meg az ország akkor, amikor a szocialista-liberális koalíció lett volna esélyes köztársasági elnököt állítani, Sólyom Lászlót. Megérdemelte.

Valahol eltévedtünk, írta Szili Katalin később a „Muszáj baloldalinak lenni” című cikkében, 2007 elején, amikor baloldali fordulatot sürgetett. Nem hiszem, hogy a cikk visszavágó lett volna a köztársasági elnökválasztás körüli disznóságokra, de az egyértelmű, hogy Gyurcsány 2004 januárjában megjelent „Merjünk baloldaliak lenni” című tanulmányára utalt. Annak szólt, aki végülis nem mert baloldali lenni.

Akkor már, a kiszivárogtatott őszödi beszéd, a gyalázatos 2006-os ősz, a forradalom szégyenletesen bemocskolt ötvenedik évfordulója, az elbukott önkormányzati választások után, Gyurcsány egyértelműen a liberálisok meg a saját pártja oligarcháinak és korrupt vezetőinek a fogságában volt, és érezhette a tarkóján a sarkában lihegő Orbán jeges leheletét. Csak egy olyan baloldali fordulat, ami mögé a tömegek is odaállnak, menthette volna meg nem csak a szocialista pártot, de az egész magyar demokráciát Orbán egyre fenyegetőbben fölvonuló seregétől.

A cikket ma is érdemes lenne újraolvasni Szilinek szinte mindenben igaza volt; a politikusasszony múltjában egyetlen olyan pont van, ahol nem értettem vele egyet, és a mai rejtélyes pálfordulása is ezzel a ponttal függ össze: s ez az úgynevezett „kettős állampolgárság” kérdése. A szolidaritás a határokon kívül élő magyarsággal evidens kötelességük az anyaországiaknak, de ennek módja nem a kettős állampolgárság és nem a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma.

A trianoni békeszerződés, már sokszor leírtam, de újra elmondom – ismétlés a tudás anyja –, nem Magyarországot osztotta föl, hanem a háborús vesztes Osztrák-Magyar Monarchiát, a Habsburg birodalmat, melynek a kiegyezés óta Magyarország „társtulajdonosa” volt. A határokat etnikai alapon húzták meg, hogy egy multinacionális föderáció helyett a Habsburg Monarchia helyén több szuverén nemzetállam alakuljon, ami – gondolták a győztes hatalmak –, kevesebb konfliktussal jár majd. Hogy ez jó ötlet volt-e, azon lehet vitatkozni. Azon is, hogy a határokat Magyarország részére kedvezőbben is meghúzhatták volna.

Mivel a Monarchia területén a nemzetiségek nem éltek zárt tömbökben, nagyszámú magyar ajkú lakos került az utódállamok közigazgatása alá Romániában, azaz Erdélyben, Jugoszláviában és Csehszlovákiában.

A békeszerződés lehetővé tett volna további tárgyalásokat az idegen fennhatóság alá kerülő nemzetiségek autonómiája ügyében, de ezek, miután vala-mennyi utódállam, a győztes is, a vesztes is, de elsősorban a sérelmi politikára berendezkedő, irredenta Horthy-Magyarország, azonnal a nemzeti gyűlölködés sündisznóállásába vonult, el sem kezdődhettek.

És mivel a nemzeti gyűlölködés sündisznó-lőállása, legalábbis magyar részről azóta, közel száz esztendeje, permanensen tart, autonómia ügyben nem történt előrelépés, mert ezen az alapon nem is történhetett.

Megismétlem: a szolidaritás a határokon kívül élő magyarsággal evidens kötelességük az anyaországiaknak, s ennek egyetlen módja van:

Ha Magyarország virágzó, erős, jól prosperáló liberális piacgazdasággal rendelkező, a belső ellentéteit a plurális parlamenti demokrácia érdekegyeztető konszenzusaival harmonizálni képes, ciklusokon keresztül egységes diplomáciai vonalvezetést követő országgá válik, amely kiegyensúlyozott viszonyt képes kialakítani a szövetségeseivel, az Európai Unióval, a NATO-val, nem vív „szabadságharcot” Brüsszel ellen, miközben elvtelenül fölnyalja az uniós pénzeket, nem kacsingat Moszkva, Baku, Isztambul és Peking felé, nem fantáziál „illiberális demokráciáról”, nem épít egypólusú politikai erőteret, a szomszédos országokban élő állampolgárait nem arra használja, hogy azok szavazataikkal bebetonozzák a Fidesz diktatúrát –, nos, egy ilyen országnak szinte automatikus az a pozitív kisugárzása, amivel javítani tud a szomszédos államokban élő honfitársai helyzetén.

Egy ilyen Magyarország komoly és tekintélyes tárgyalópartner lenne valamennyi szomszédos ország számára, és a Romániában, Szlovákiában, Szerbiában, Horvátországban élő magyar kisebbségek érdekében komoly előnyöket tudna a gazdanemzeteknél kieszközölni. Minél demokratikusabb lenne az ország, minél harmonikusabb viszonyt ápolna Brüsszellel, minél evidensebben átjárhatóak lennének a határok az unió kebelén belül, annál több előnyt lenne képes Magyarország a Kárpát medence magyarjai számára biztosítani.

Sajnos, ez ilyen pofonegyszerű.

Ilyen szemérmetlenül egyszerű – volna. Ha egy minimális esélye lenne annak, hogy Magyarország belátható időn belül olyan demokráciává váljon, amilyet föntebb pár szóval fölvázoltam.

Ennek csak az elmúlt negyedszázad visszarendeződése, a main-stream-mel meredeken ellentétes fejlődése, és a ma már egy törvénytelen „Alaptörvénnyel” évtizedekre bebetonozott diktatúra az akadálya, a dicsőséges Fidesz adminisztráció, és a Vezér, Orbán Viktor szentséges személye mellett.

Szili Katalin már 2004-ben kiállt a kettős állampolgárságért, ami akkor is súlyos politikai tévedés volt részéről, és ezen az álláspontján azóta sem változtatott. Minthogy a kettős állampolgárságnak, és az állampolgárság könnyített megadásának, amit az akkor még ellenzékben levő Fidesz javasolt, egyetlen célja volt, egyetlen célja van ma is, és az idők végezetéig egyetlen célja lesz: szavazatokat gyűjteni a Fidesz rablóbanda diktatúrájának bebetonozására olyan emberektől, akik nem élnek Magyarországon, nem dolgoznak Magyarországon, nem fizetnek adót Magyarországon, tehát erkölcstelen módon kihúzzák magukat választásuk, döntésük minden következménye alól.

Szili Katalin a Fidesz-KDNP körül.

Szili Katalin a Fidesz-KDNP körül.

Ha Szili szereti a hazáját, ha úgy gondolja baloldali politikusként, hogy a nemzet érdekében kell tevékenykednie, ezen az úton véletlenül sem mehetne tovább. De Szilit is elvarázsolta a populizmus mákonya, ő is népszerűnek tűnő, de eleve teljesíthetetlen ígéretekkel akarja megszerettetni magát, maga mögé sorakoztatni és engedelmes hívővé tenni a szép, de csak az álmokban megvalósuló jövő kábítószerével hipnotizálható embereket.

Most autonómiával kereskedik. Azzal érvel, hogy kell legyen néhány pont, néhány nemzeti minimum, ahol átléphető az ország kettéosztottsága, ahol megszüntethető gyűlölködés.

Ez a szeretetteljes szöveg csöpög a könnyes giccstől. Hogy óh, hát lépjük át a gyűlölködés gödrét, „mit állsz tátongó mélység lábaimnál, hiszed, hogy éjed engem elriaszt?” Hát legalább egy ponton fogjunk össze, mi, magyarok, s „én glóriával átal lépem azt!” (Vigyázat, nem Madách a giccses; Madách itt a giccsről beszél!)

Ne tévedjünk: annak, hogy a Kárpát medencében bármilyen autonómia-elképzelés, akár csak a legalacsonyabb szintű is, megvalósulhasson, egy akadálya van. Egyetlenegy. Orbán Viktor rendszere Magyarországon.

Hiába minden jóindulat, hiába szereti Szili Kati a határokon kívül rekedt magyar testvéreit, föl kell fognia, hogy miniszterelnöki megbízottként, miközben látszatra értük dolgozik, kiket, milyen embereket, milyen erkölcsi hullákat, milyen hazug tolvajokat, milyen elvetemült maffiózókat, milyen múltba ragadt amorális politikai hatalmat szolgál. Nem az erdélyi magyarokat, nem az autonómiáról – joggal – álmodó székelyeket, nem a Kárpátmedence más országaiban, vagy szerte a világon idegenek gyűrűjében szorongó testvéreinket, hanem személyesen azt az Orbán Viktort szolgálja, akinek „megtiszteltetés, hogy együtt dolgozhat vele”, az állatokat szórakozásból lóhátról gyilkoló Semlyén Zsoltot, ezt az álkeresztény farizeust szolgálja.

Biztos, hogy az uraknak van a kifosztott magyar néptől ellopott pénzük protokollra, csillogásra, a megvezetett külföldi magyarok számára odavetett alamizsnára, akiktől cserébe az „illiberális demokrácia”, vagyis a minden euró-atlanti értékkel és szabadságeszmével szembemenő, erkölcstelen rendszer dicsérete mellett Orbán egymillió szavazatot vár. Az is biztos, hogy az uraknak van elbűvölő modoruk, vannak érzelmekre ható érveik, van ott kézcsók, bokacsattogtatás, divatos ruhák, pezsgőbontás, elegáns szállodák, elegáns autók, repülőutak, fogadások… én megértem Szili Katit, annyi mellőzés után jól eshet a figyelem, az elismerés, jólesik együtt forogni a jelentős személyiségekkel, azokkal, akik számítanak, és jól esik érezni, hogy ő is újra egyike lett azoknak, akik számítanak, de sajnálom is szegényt, az ébredés, mert egyszer minden álom végetér, az ébredés nagyon ijesztő lesz.

Ezt a bandát egyszer elsöpri a történelem, Kati, ne áltasd magad, ezt lelked mélyén te is tudod. És tudod, hogy totális csőd, hogy romhalmaz, sebesültek és hullák maradnak utánuk.

De a legszörnyűbb, minden csődnél és romhalmaznál fájdalmasabb a szégyen lesz, Kati, hogy hagytad magad elkábítani, hogy részt vettél ebben. A fekete, a szívedig hatoló szégyen.

Kertész Ákos

Kertész Ákos Montreálban

Kertész Ákos Montreálban

38 hozzászólás

 • Gyula Bognar, Jr.

  A cikk elején feltételezés van, miszerint Szili Katalinnak volna pozitívan elkönyvelhető értékrendje, avagy erkölcse. Szerintem nincs.

  Szili Katalin talán már a tíz parancsolat mindegyikét megszegte, azokat magyarázattal és indokkal el tudta látni, kivéve az ötödiket. “Ne ölj”.

  Erre még keresi talán a frappáns felmentő indokot, ha netalán sor kerülne rá, hogy ezt is megtegye, valamilyen elfogadható összegért.

 • Göllner András

  Azon lehet vitatkozni, hogy pontosan mikor csatlakozott Szili Katalin az erkölcstelenekhez, azokhoz akik nem az igazmondást hanem a hasznot tartják a politikai élet első számú céljának. (Nagyon jó ez a fotó, amelyikben Kövér László kezét rázza, mert Kövér személyesen már több mint 10 éve, és nyílvánosan hirdeti ezt az igét, a maffia-állam igéjét)
  Azon viszont nem lehet vitatkozni, hogy Szili Katalin ma már nyílvánosan, a fényképező gépek előtt kimutatja, hová süllyedt. Sajnos itt Kanadában is elég sokan vannak, akik vagy pénzért, kitüntetésekért, mesekönyvekért, magyarországi utaztatásért, akár holokauszt emlékezésekre odadobott pár zsetonért, eladták a lelküket, és behódoltak az illiberális hazugsággyárnak. Erre a gerinctelen magatartásra hívje fel mindnyájunk figyelmét Kertész Ákos. Mindnyájunk tiszteletét érdemli ezért.

 • Kedves Ákosbácsi Mr. Kertész !
  Nagyon jó a legutóbbi cikked az AN.-en 😀 😀

 • Szilit nem érdekli már semmi..önmagán kívül.
  Úgy lehet a legerkölcsösebben erkölcstelenné válni , hogy azt hajtogatjuk magunknak -napjában ötezerszer- :
  ” Dögöjjön meg mindenki. Csak ÉN számítok más senki. “

 • Kövérlacának mégsem volt igaza..
  Mégiscsak lehet “kommunista kutyából demokratikus szalonna…”

 • Na nem Szilit kell sajnálni,aki egy konkrét közérdekű feladatra vállalkozott a Kormányban,hanem azokat akiknek nem jut el a tudatáig,hogy MSZP-ésként sem követett el semmi szégyellnivalót,(mint sokan!!!)korrekt volt,amiért Gyurcsány próbálta is kicsinálni(mint esélyes riválist)…meg ugye időben kilépett a “bandából”!Nm véletlenül!

 • Még egy dolog, amiért Gyurcsány a hibás: Szili Katalin.

  Nehéz Gyurcsánynak lenni Magyarországon. A liberálisoknak baloldali, a baloldaliaknak liberális, a jobboldali médiának a született sátán, a baloldalinak minden nyomorúságunk okozója.

  Egy frászt. Orbán dúlásának 5. évében illő lenne már abbahagyni baloldalon is a permanens gyurcsányozást, mert semmi hibája, semmi tévedése nem menti és nem indokolja a maiak született aljasságát. A világ legkönnyebb és legkevesebb energiáját igénylő dolga egy reformer politikust bírálni és sikertelenségét állandóan a fejéhez vágni, egyedül őt hibáztatni érte, nem pedig azt a magyar mocsarat, ami lehetetlenné tesz minden ésszerű és szükséges változtatást.

  Az Orbán-rendszer gazemberségeiért elsősorban és legfőképp Orbán és pártja a felelős, nem pedig Gyurcsány Ferenc. Orbán sikerért nem Gyurcsány a fefelős, hanem a magyarok többségének alattvalói tudata, ahogy ezt pont Kertész Ákos írta meg egy írásában.

  Én baromira örülnék, ha most a Gyurcsány-rendszeren vitatkozna a jónép, mert az a rendszer minden hiba ellenére nyugatos, demokrata és a világra nyitott rendszer volt, nem pedig bizantinus, illiberális és lábszagúan provinciális.

  Azért beszélek Gyurcsányról, mert ő valaki. Szili meg mára egy senki lett. Szellemileg soha nem volt valaki, nőiségből és balesetből pedig a politikában nem lehet megélni. Kertész Ákos téved, Szili nem fog rájönni semmire. Ő már beállt a sorba, és ha egyszer – reménykedjünk – lesz demokrata rendszerváltás és nekiszegezik a kérdést, miért is tette ezt, magyarázkodni fog, nem pedig hibáját beismerni és bocsánatot kérni.

 • Na már megint felúszott a csatorna-rendszerből ez a nagydarab Marcsi.

 • Falusikám :
  Annál is inkább , mert ő maga is vérkomcsi ( Volt. Vagy lesz. Mindegy.)
  Figyelsz ugye ? Direkte nem írtam kommunistát mert az meg egy másik kategória.

  Ismertem egy igazi kommunistát.Párttitkár volt és vidéki biztosítós kárszakértő. Egyszer egy nagyobb jégkár után valami falusiak libákat satöbbit vittek neki. Kérdezte hogy ezt meg mivégre ? Mondták hogy mert olyan szépen fogott a tolla a kár felmérésekor. Kidobta őket a kosaraikkal, libáikkal együtt mérgesen , hogy ha kisebb lett volna a kár akkor kevesebbet kaptak volna. Ha nagyobb akkor többet. Most meg menjenek a fenébe.

  Az ilyen kommunisták nem lettek vagyonosok de legalább tiszta lelkiismerettel élik kisnyugdíjjas életüket , ami még hátravan nekik.

 • Kedves Ákos Bátyám !
  Sajnálom, hogy cikke vezérfonalán végigfut ez az “ártatlan bárány”, Szili Katalin. Ebben az egyben tetszik csak tévedni, de abban nagyon. Ez esetben sajnos félrecsúszott az oly sok regényére jellemző emberismerete.
  Két jellemző emberi gyengéje biztosan végig kíséri ezt a nőt egész eddigi életén a nyilvánosság előtt. Az egyik a karrier iránti elkötelezettség, a másik a kisebbségi komplexusa, illetve annak elleplezése, mely jellemzői a mentális énjén át kihatnak a teljes közéleti magatartására.
  Mindezt megtetézi egy, sajnos a külsőségeiben is megjelenő valami olyasmi, amit a legfinomabban is úgy jellemezhetnénk, hogy nem egy lumen, s amelyet megtetéz egy nem titkolt hiúsággal, ami főleg az elvárt számára kötelező tiszteletben testesül meg úgy, hogy mind eközben a népszerűsége érdekében eljátssza a lentről jött szerény egyszerű asszonyt…
  Egy alkalommal Lendvai Ildikó elvtársa és barátja, róla beszélve a rádióban Szili Katinak nevezte, mire másnap cáfolat gyanánt nyilvánosan kikérte magának, hogy Ő “nem Szili Kati, hanem Doktor Szili Katalin”…
  E negatív emberi tulajdonságai már kezdettől fogva felismerhetően ott dolgoztak a politikusi énjében is. Őt a bizonyítási kényszer vitte el eddig a “Pál-fordulóig” ahova most eljutott. Az “Én” nála sokkal fontosabb szerepet játszik, mint az a szűkebb közösség, mely számára állítólag évtizedekre elkötelezte magát.
  Gyurcsány és még rengeteg egyszerű szavazó is ezt súlyos mentális zavart látta a magatartásában, amely nemcsak az éppen betöltött munkakörére hatott ki mindig is károsan, de párton belüli ellentéteket is szítva megosztó hatást gyakorolt már annak közszellemére is.
  És ha már itt tartunk, őt az Őszödi Reform-beszéd kiszivárogtatói között is, a közvélemény szerint még mindig biztos befutóként kandidálhat a címre. Az erre tippelő sokak részéről ez az árulás a Gyurcsány iránti személyes bosszút szolgálta, miközben egy későbbi Orbán felé való nyitás kapuját nyitotta meg. (Orbán részéről a vazallusokat a hála is megilleti.)

 • A “magyar” norma szerint Szili tehetséges politikus. Mindegy miért, mindegy hogyan, mindegy milyen áron, de még mindig van helye. Így aztán ő nem bukott politikus, nem politikai hulla.

  Van még kérdés arról, hogy mi van Magyarországon?

 • Szili? Magyarázkodni sem fog, hanem beáll az új sorba.

 • Dr. Rudas László

  Tisztelt Kertész Ákos!

  Szerintem kár önnek Szili Katalinnal foglalkozni. Ez feleslegesen “megemeli” Katalin jelentőségét. Néhányan tényleg azon kezdenek morfondírozni, hogy “tényleg, mikor és hogyan ment tévútra ez a jobb sorsra hívatott ember?” Nem erről van szó. Ez az ember eredendően PITIÁNER. Még az sem emelheti ki a nímandságból, hogy a magyar politikusok túlnyómó többsége hasonló törpékből áll. Szili Katalin a kis tehetség és a mérhetetlen ambíció ijesztő ötvözete, isten óvjon mindenkit a hasonlóaktól.

 • DonGolo
  2015 május 1
  1:51 de.

  “Az erre tippelő sokak részéről ez az árulás a Gyurcsány iránti személyes bosszút szolgálta, miközben egy későbbi Orbán felé való nyitás kapuját nyitotta meg.”

  Orbánt akkoriban erősen támadták, pozíciója ingott, kétségessé vált, hogy valóban megkérdőjelezhetetlen vezető marad.
  Az őszödi szivárogtató elsősorban Orbán politikai életét, karrierjét mentette meg.

  Ha Szili a szivárogtatók között volt, nem az lesz a legsúlyosabb amivel szembe kellene majd néznie, hogy most beállt a Fidesz zsoldjába, hanem Orbán hatalmának megszilárdításában játszott szerepe.

 • Ille István

  Geyza: csak sudár termetű 🙂

 • sebestyen eszter

  endre: már beállt, erről szól a cikk.

 • Illepityu ne röhögtessél jó ??
  ( ‘Gyanis épp kávézok. Mégmajd jól magamra borítom.)

 • Illepityu: Értem én : Sudár-alakú .

 • Na nem érek rá tovább!

 • Bár a lényeget nem közölte természetesen egy ilyen….alaktól nem is vártam többet,de ugye a fórumon (és Kertészen…?)kívül azért vannak
  tájékozott,jellemes emberek, akiket nem lehet mindennel megetetni,nem gyűlölködnek,pláne ha nem azzal akarnak érvényesülni,persze az öreget kímélni kell…..hogy máskor is alkosson
  ehhez hasonló igaz és alapos cikket,főleg kintről és főleg a “hitelessége”megőrzése érdekében,de ugye feleslegesen…..

 • Úgy látom ez a lipiszökevény marcsa már megint ide buggyant. Csak nehogy szili katalinosdit játsszon itt.Ez az oldal alkalmatlan a pártqrva képzésre.Bemutatásukra alkalmas, Kertész Ákos segítségével.

 • Marcsi
  2015. április 30.

  Szili mint esélyes jelölt Gyurcsánnyal szemben ?
  Max. szeretett volna – azt is csak a legmerészebb álmaiban!
  Gyurcsány nem egy hibátlan pali – hál Istennek – de azért legrosszabb pillanataiban sem gondolhatja senki komolyan – hogy valaha is egy súlycsoportban lennének!

  Szilinek erősen kifele állt a szekere rúdja a pártjában – addig sem volt túl népszerű – de az ominózus ke. választás után (ahol is példátlan hisztit vágott le)látványosan meggyengült!
  Amikor az őszödi kazetta “kikerült” – vajon miért gondolt 10 emberből 11 rögtön Szilire,az MSZP-n belül is, kívül is!?
  Szili egy kicsinyes, pitiáner szarkeverő – hideg pillantása, beszéd közben kissé hátrafeszített feje és előre boltosuló tokája valamint erőszakos zárt artikulációja egy kíméletlen manipulátorra vall.

  Szili nem okos – ezért lépten nyomon belesétál a legkülönbözőbb csapdákba,ám utólag mindig meg van a felelős, aki természetesen sohasem ő !
  Gyurcsánynak nem tudta megbocsájtani, hogy nem lett belőle ke. – pedig az vajmi keveset tehetett róla! Gy. bölcsen tudta – miután az SZDSZ elég nyilvánvalóvá tette – hogy a ke.-i poszt elnyerése okán semmi szín alatt nem fogják támogatni Szilit: bárki mást az addig felmerült jelöltek közül, de őt nem.

  Nem csak mert aktív pártpolitikus volt, hanem egy kicsit talán másként ismerték mint az őt jelölő Toller és társai!
  Ezért próbált beszélni a fejével, próbálta megértetni vele, hiába ő a pártja jelöltje, nem fog átmenni a szavazáson – magyarul kelepcébe csalják!

  Kérte, lépjen vissza önként, kisebb presztízsvesztéssel jár, mint egy vereség – cserébe ismét őt jelölik házelnöknek. Ám Szili hallani sem akart róla, biztos volt a győzelmében hiszen “neki sokan megígérték,a másik oldalról is hogy rászavaznak”!
  Elhitte – rosszul tette – vesztett! Sólyomnak meg volt olyan hajlékony a gerince, hogy a számára szégyenletes választási procedúra után (is) elfogadta a kinevezést!

  De Katica nem felejtett, őszöd után törlesztett, annak akiről úgy gondolta felelős élete sikertelen fordulatáért…. – mondtam, hogy nem egy lángész!
  A kínai horoszkóp csillagjegyei alapján klasszikus patkány -lehetne!
  Hát, van benne valami!

 • Ille István

  Marcsi: magát már régen megetették. Remélem, megérti: a maga képességei teljességgel elégtelenek arra, hogy bárkinek megítélje hitelességét, azt meg pláne, hogy szükséges-e, vagy felesleges. Az pedig, hogy maga tájékozott, vagy jellemes lenne, barokkos túlzás 😛

 • Ille István

  Besancon: feleslegesen érvelsz, Boda ténsasszony kb. csak a kötőszavakat érti belőle. Süt róla a butaság, de kritizálni akarja Kertész Ákost! Nem mondom, bevállalós egy némber 😀

 • Ille István

  Gyuri10: úgy látszik, ma Chris jókedvében van, kiengedte ezt a cselédlelkűt a fórumra.

 • Tulajdonképpen – bár ” Marcsit” tüntettem fel címzettként -ez valójában csak az apropó volt az írásra azaz a nézeteim megosztására, mely nem (csak) neki – úgy általában a fórumnak szólt.

 • Ille István

  Besancon: az más. A fórum tagjai meg is értik. Boda nem. Ő zsigerből képtelen bármit megérteni, ami nem az ő hiteles forrásaiból – Echo TV, Heti Válasz, Lánchíd rádió stb – származik.

 • Mártonffy Dániel

  LEVÉL KERTÉSZ ÁKOSNAK:
  Kedves Ákos! Szili ‘Kati’ nemhogy ennyit, még két mondatot sem érdemel meg. Egy politikai hulla, egy nulla, egy nímand. De ott a fő tévedésed, hogy ez utóbbi volt korábban is, egy buta, karrierista megszállott, egy szemérmetlen megélhetési politikus (talán emlékszel, hogy ő is milyen szépen vette fel duplán OGY elnökként apanázsának járulékait…). Lendvai Pál régi találó megfogalmazásával: “a középszer megtestesítője”… Erről ennyit. Az már a Te szégyened, kedves Ákos, hogy – montreáli elefántcsonttornyodban – erre csak most jöttél rá. Talán Nálad is lehetnek tükörbenézési prblémák 🙂 hogy meddig támogattad “Katit”. Az persze főleg a szocik szégyene, hogyan csúszhattak odáig, hogy őt jelölték köztársasági elnöknek? Amikor ott voltak nála ezerszer érdemesebb személyiségek, mint az européer Glatz Ferenc és bárki más, akiket a szadesz (és az egész ország) jó szívvel elfogadott volna… S hogy emiatt /is!/ még mindig nem kér bocsánatot az MSZP. Ez a szemlélet okozza, hogy olyan hasonlóan gyenge, “középszer ifjútörök vezérek” fémjelzik, mint a 2010-es és 2014-es tragédia fő felelőse: a megint visszakapaszkodó Mesterházy (a demokratikus oldalon futottak még: Schiffer… – vagy újabban Tóbiás. (Demszky találó szavaival: “Ezeket Orbán vagy zsarolja vagy lefizeti…”)S még mindig ők /!/ akarnak a baloldal, a demokratikus oldal vezető ereje lenni. Szóval ilyesmikről kéne írni, nem a teljesen érdektelen “Szili Kati” féle senkikről (lásd még a damaszkuszi úton bukdácsoló egykor, nagyon régen valóban kaliber Pozsgayt vagy az ugyancsak középszer Szűröst…) — Üdv: Mártonffy Dániel (Budapest)

 • A Kati nem buta.Sőt.
  ( A Jóisten sajnos nem ment meg minket az ilyen okos és számító karrieristáktól )

 • “Engem nem a gyűlölet éltet,mint sokakat,szerencsére!
  Szitkozódni,sértegetni lehet,de minek és csak magukat égetik!”

  Aha. Mint ahogy Kertészt se ócsárolja, mi több, még észre sem veszi, valóban nem a gyűlölet élteti: ahhoz ugyanis különbséget kellene tennie értelmes és értelmetlen dolgok közt.
  Sajnálatos módon maga erre képtelen, csak a seggnyaló mantrát hangoztatja. Nyuszó-muszó, kezd magára maradni. Ha javasolhatom, csapódjon máshová. Tudja, a lavina magát is el fogja sodorni, bármilyen sudár termetű 😀

 • “Szerencsére más fórumon szabadon leírhatom a véleményem és utalhatok az ilyen népségre….az ilyen tehetségtelen, hazug és jellemtelen alakokra akiken még a normális baloldaliak is röhögnek és megvetik.
  Gratulálok “0” népség!!!!”

  Érti már, ténsasszony, hogy merre tart? Persze, ha felhoz valamit mentségére, az más. Mondjuk, erős kormányzati befolyásoltság alatt áll, vagy csak homokba dugta a fejét (ezzel az utóbbival csak egy baj van: minél mélyebbre dugja, annál jobban kimered a segge a felszínen. Abba meg kurvára nagyot lehet rúgni 😀

  Ha kérhetem, közölje, ki jogosította fel, hogy “0” népségnek nevezzen másokat? Ha senki, milyen képességek alapján teszi ezt?
  Postafordultával kérem a választ, különben kénytelen leszek ismét szájzárat rakni kiskegyedre, és takarodhat a más fórumokra!

 • “Az ilyen (a pártjaikhoz hasonlóan)lecsúszott agyament népség engem nem tud megsérteni,meg ugye én semmilyen párt befolyása alatt nem állok szerencsére,mint maguk és csökkent agyú sem vagyok,mint itt sokan!!!!
  Na tényleg jobb dolgom is akadt!”

  Gondolom, most megy hiteles forrásaihoz 😀 Persze, az is lehet, hogy készít egy kis suhhantott levest, mégis legyen valami meleg a gyomrában, mivel amivel beetették, attól ugyan nem múlik el az éhségérzete! 😀
  Meséljen már, az a tehetséges fiacskája már feljutott a közmunkás szintre, vagy még mindig álláskeresési járadékon él? Remélem, hazaadja azt is, mert a piacon egyre drágább a betevő falat 😛

 • Ja a Fiam soha nem volt közmunkás (bár egy idei nem volt munkája),de
  Bognár Géza munkatársuk volt(van) és mégsem szégyellte,meg normális
  hangnemben írt vissza!Egyébként a közmunka még mindíg tisztességesebb mint aljas hazugságokból élni!
  Na magánál mindenki különb!
  Ezt sem közli le fogadom,de tényleg jó film megy és “0” személyekre
  kár időt pocsékolni!

 • Chris és Ille,
  irigylem a jó gyomrotokat.Az én gálám már kiment ettől a lipótmezei szökevény,nemzetes asszonytól.Jó hogy 12 éven aluli gyerekek nem kommentelnek itt.Szellemi és fogalmazási nívójával még kijavíthatatlan kárt tenne bennük.Nem értem.Már megint kiadták a cselédkönyvét?Egye meg a fene azt a barmot aki bezáratta a Lipit.

 • Ille István

  Marcsi: BOGDÁN GÉZA, maga nagyon egyszerű lélek 🙂 Az összehasonlításra, remélem, belátja, teljességgel alkalmatlan, ráadásul magam is úgy vélem, hogy az ilyen “0” személyekre, mint maga, cselédlelkű, tényleg kár időt pocsékolni. Jómagam is csak szórakozásból teszem 🙂

 • Ille István

  Gyuri10: nyugi, amikor újra nyitják, Boda Marcsi a várólista elején lesz 😀

 • Horváth György

  Kedves Kertész Ákos!
  Nemigen hiszem, hogy van az alapból jó ember, aki egyszer csak elromlik.Hallottam ezt Orbán vonatkozásában is, nem hiszem el….
  Azt sem hiszem, hogy a szocik szándékosan el akarták bukni a k.e. választást. Gyakorlatilag előre tudható volt a parlamenti matek, és nem történt csoda. Úgy gondolom, ha Szili okos politikus, a végén visszalép – azt kérhetett volna érte, amit akar… Ő lehetett volna a szocik bölcs nagyasszonya, nem tette meg, nem is vált azzá…
  Lehet megint előkaparni Gyurcsányt, de a kongresszus jelöl. Arról lehet vitatkozni, hogy a modern európai baloldaliságban mennyi a szociáldemokrácia és mennyi a liberalizmus, de Gy. sosem játszott zsákbamacskát, sem akkor amikor platformot akart létrehozni az MSZP-n belül, sem utána, amikor létrehozták a DK.t.

 • Tisztelem Kertész Ákost, de én is egyetértek az előttem szólókkal, hogy ez egy komoly kisiklás. Sziliről olyan személyes szimpátiával beszélni, mint Ő beszél régebbi kapcsolatukról csak azt bizonyítja, hogy itt bizony megbicsaklott az empátiája, mert Sziliről a többiek kritikus leírása nagyon tisztán leír mindent.
  Durvábban, ő már minimum 2003-ban saját pártja árulója volt és sokkal nagyobb károkat okozott, mint amire valaha fény fog derülni, hiszen a hozzá közel álló pár emberrel ő belső puccson dolgozott évekig.