Nyelvében él a nemzet–A kanadai magyar diaszpóra alkonya

2015 július 3 7:56 de.130 hozzászólás

Az ugye világos, hogy hiába töm Orbán Viktor miniszterelnök úr kormánya a kiváló, és minden hegedűn virtuózan zongorázó nagykövetén keresztül súlyos milliárdokat a hipnotikus transzba esett Orbán-rajongó, az illiberális diktatúrát istenítő, Felcsút távoli illatától is megrészegülő kanadai magyar diaszpórába, lyukas vödörbe önti a vizet.

Ez a diaszpóra haldoklik, napjai meg vannak számlálva.

Hány magyarul csacsogó, csivitelő két-három-négy éves kislányt, kisfiút bírsz találni bárhol széles Kanadában az Atlanti Óceántól a Csendes Óceánig és vissza? Ha tízet találsz leborulok a nemzet életképessége, élni akarása előtt. De nem találsz tíz magyarul beszélő kisgyereket, ahogy az Úr sem talált Szodomában és Gomorában összesen tíz igazat.

Kénköves eső sem kell, saját szabad akaratából pusztul ki a kanadai magyar diaszpóra, nem adok neki húsz esztendőt. Addigra sorra elkaparják a megroggyant térdű, elferdült gerincű, megkérgesedett lelkű, Magyarországról egykor ideszármazott aggastyánokat, és vége a kanadai magyar nemzetnek.

Utánpótlás nincs.

Nyelvében él a nemzet, mondotta volt Széchenyi. Nem mindegyik. A svájciak, például, három nyelvet beszélnek, de azért a svájci, az egyetlen nemzet. Az indiai nemzet több száz nyelvet beszél, ezek között ma leginkább az angol a közvetítőnyelv, de az indiai, „hindosztani” nemzet létezése kétségbevonhatatlan. És van még példa, jónéhány.

De a magyar nemzet aztán csakugyan a nyelvében él, csak a nyelvében, olyan, hogy magyar, etnikailag nincs is, csak magyar nyelv van.

Language of the forest / Nicholas Roerich (1922)

Language of the forest / Nicholas Roerich (1922)

Magyar etnikum? Hol vannak már a honfoglaló ősök? Még ha a hét törzs egyetlen nép lett volna (nem volt az!), ez a maroknyi finn-ugor nyelvet beszélő hódító csapat (törzsszövetség) azóta ezerszer is föloldódott Kárpát-medence népeinek tengerében. Az történt, ami oly sokszor a történelem során, hogy a meghódítottak átvették a hódítók nyelvét, viszont a hódítók átvették a meghódoltak kultúráját, életformáját, és etnikailag beolvadtak a legyőzött népek közé. Illírek, kelták, avarok,bolgárok, és óriási mennyiségben szlávok éltek itt a honfoglalás idején; Szvatopluk népe, Zalán népe; aztán jöttek a tatárok elől a kunok, besenyők, jászok; a tatárdúlás után a németek: svábok, cipszerek, szászok… (ráadásul, óh borzalom, a cigányok meg a zsidók. De ők etnikailag még megkülönböztethetőek ma is, hát a magyarul beszélők nem is mulasztják el őket megkülönböztetni.)

„Anyám kun volt, apám félig székely, félig román, vagy tán egészen az…(…)…török, tatár, tót, román kavarog e szívben” – mondja József Attila akkor is, ha ma már a nevére is alig emlékeznek a – „mai magyarok!”

A magyar nemzet azoknak az összessége, akik még magyarul beszélnek, és ezek száma egyre fogy.

Szinte mióta élek, hallom a mélymagyar hazafiúi kesergést, hogy elfogy a magyar, és az intő szózatot, hogy kocsi helyett inkább kicsit akarjanak a fiatalok. Érdekes, itt Montrealban senki nem biztatja a fiatal házasokat, mégis nyüzsögnek a csillagszemű, édes apróságok mindenfelé, amerre csak néz az ember, mert nem ösztönzés kell, hogy készüljön a jövő nemzedék, nem kell ahhoz más, csak a szülők pozitív jövőképe. Ha a fiatalok látnak jövőt maguk előtt, boldogan vállalják a gyereket.

És azok a szülők tanítják meg idegenben az anyanyelvükre a gyerekeiket, akiknek van valami álmuk, látomásuk a saját diaszpórájuk jövőjéről, életképességéről. A szülők valódi hazaszeretete, igazi honvágyuk az elhagyott szülőföld iránt, melynek bódító emlékeit az édes anyanyelv otthonos csengése őrzi, és mindaz, amit még a nyelv hordoz: saját kultúrájuk, verseik, irodalmuk, mesekincsük, dalaik szövege; a szülők hite a népükben, az igazi nemzeti identitás, ami nem szájtépésben, melldöngetésben, mások kirekesztésében nyilvánul meg, hanem a csöndes örömben: milyen jó, hogy a nyelvünket beszélők közösségéhez tartozom. Mert ettől a közösségtől kapok valamit: otthonosságot, egy kis szülőföld-légkört itt, idegenben, az új hazában, és barátságot, támogatást, összetartást, empátiát, amit én is visszaadok a többieknek, a velem egyívásúaknak, az itteni honfitársaknak… Hát persze, hogy összejárunk, hogy közös programokat csinálunk, és ezt az örömöt dehogy is venném el a gyerekeimtől!

És ha a párom, a gyerekeim apja, vagy az anyjuk régebbi kanadai, mint én, és már csak angolul és franciául beszél, a gyerekemet akkor is megtanítom az én anyanyelvemre, amit a párom is helyesel, mert ő is tudja, aki több nyelvet ismer, többet is ér. Nem beszélve arról, hogy szereti az én anyanyelvemet, az én szülőföldemet, a népet, amelyből származom, hiszen engem is szeret!

Ez így van itt minden diaszpóránál, akiket én szegről-végről megismertem: az oroszoknál, a görögöknél, a filippinóknál, az olaszoknál és a thaiföldieknél, a mexikóiaknál és a peruiaknál, a románoknál és a moldvaiaknál, a lengyeleknél és a horvátoknál – a magyarokat kivéve.

Tavaly Québec City-be látogattunk autóbusszal , ahol a nyolcvankét évemmel én voltam a korelnök, a legtöbb utas negyven alatti volt, és rengeteg gyerek, az egy évestől a kis tini korúakig. Arra nem számítottunk, hogy az utaskísérő (egyébként egy moldvai származású hölgy) végig oroszul beszél majd, csak a mi kedvünkért foglalja össze időnkint a lényeget egy-egy angol mondatban. De a buszon mindenki tudott oroszul, a karonülő gyerekek is!

Három saroknyira van tőlünk a görög templom, a görög művelődési ház, ha arra járok, látom, hogy környékén nyüzsögnek a görögül beszélő kislányok, kisfiúk. Egy barátom a Little Italy-ban lakik, ha meglátogatom, az utcán a gyönyörű, dallamos olasz nyelven csicsergő kisgyerekekbe botlom… a házunkban román, moldvai, columbiai, argentin, perui családok élnek kicsi gyerekekkel; mindegyik az anyanyelvén csacsog, de a magyar barátaink arról mesélnek, hogy az unokák már egy szót sem tudnak magyarul.

A magyar szórvány itt halálra ítélte önmagát. Minden politikai duma, magyarkodás, melldöngetés tökéletesen fölösleges; aki nem követ el mindent, hogy az unokája ugyanúgy élvezhesse Csokonai Vitéz Mihályt, Petőfit, Aranyt, Vörösmartyt, Adyt, Juhász Gyulát, Karinthyt, József Attilát, Radnótit, Nagy Lászlót, ahogy ő (élvezhette volna, ha odafigyel), az nem magyar. Aki nem követ el mindent, hogy unokája ugyanúgy gyönyörködhessen népmeséink bölcsességében, az „egyszer volt, hol nem volt” dallamában, az „aki nem hiszi, járjon utána” ravaszdi fordulatában; népdalaink nyelvi leleményében, a „tavaszi szél vizet áraszt, / minden madár társat választ” rímpárjában, a virágének költői látomásában: „magas kősziklának oldalában nyílik a szerelem orvosság”… vagy a „megrakják a tüzet, mégis elaluszik, nincs az a szerelem, ami el nem múlik” ősi bölcsességében, mély, pentaton bánatában, ahogy ő, az nem magyar.

Akit nem bűvöl el a magyar nyelv millió csodája, a kifejezési lehetőségek változatossága és fordulatossága, amitől magyarra minden nyelvből minden lefordítható, az nem érdemli meg, hogy valaha magyarul beszélhetett. Akit nem lelkesít, hogy milyen jelentésárnyalatokat képesek az igekötőink létrehozni, az mit tud a magyarságról?

Hadd mutassak példaképp csak egyetlen igét: azt, hogy „ver”. Odaver, idever, összever, visszaver (támadást, fényt), kiver (ellenséget, kutyát a házból, ~i a veríték), bever (fejet, szöget, tudást a fejbe), átver, megver (ellenfelet, ~i a sors, az isten), fölver (habot, árat, az alvót), lever (poharat az asztalról, ellenséget, kedélyt), ráver (asztalra, melóra)… nem győzöm sorolni. De példának elég, hogy lássuk a csodát.

Aki magyarul csak a magyarságból kirekeszteni tud, csak idegenlelkűt, nem-magyart keres, csak hogy gyűlölhesse, az nem magyar. Annak mindegy. Az lehetne hottentotta is, csak gyűlölni lehessen a nem-hottentottát.

Vagy a pirézt, hogy korszerű legyek.

Aki – tartozzon bármilyen nemzethez –, idegengyűlölő, az elsősorban nem az idegent gyűlöli, hanem a vele egyívásút, a saját népe gyermekeit. A szomszédját, mert belát az ablakon. De leginkább saját magát.

Csak nem meri vállalni.

Mindegy – nem kár érte.

Viszont volna egy javaslatom a nagykövet úr számára. A rendelkezésére álló eszközökkel próbálja arra ösztönözni a magyar diaszpórát, hogy mindenki tegyen meg mindent a magyar nyelv megőrzése érdekében. Aki szereti a szülőföldjét, annak ez volna az igazi hazafiúi cselekedet.

Kertész Ákos

130 hozzászólás


 • Mielőtt végképpen eltemeti a kanadai magyar diaszpóra fiatalságát, tegyen már egy sétát a montreali Magyarok Nagyasszonya Plébániára. Licskó Szabolcs plébános úr (alig múlt 30) sok mindennel megismertetné, s amellett közvetlen, barátkozó, (enyhén) balos felfogású, – s amellett még jó vörösbora is van.

 • Kicsit igazságtalan a cikk és kissé tudatlan.
  Montrealban, az egyházak köré van összpontosítva a BEVÁNDOROLT magyarság nagy része. Természetes, az aki egyikhez sem tartozik, annak a gyerekei, unokái nem tudnak magyarul.Vagy akinek már a mamája papája is itt születet.
  Az egyházaknál minden magyar ingyen és bérmentesen járathatja gyerekét magyar iskolákba. Az én négy gyerekem is járt. De a férjem is magyar volt.
  Itt jön be a nehézség, ha a fiatalok MÁS nemzetiségű élettársat választanak.
  Gyermekeim kifogástalanul beszélnek, írnak, olvasnak magyarul, de élettársuk egy sem magyar, így az unokák sem tudnak magyarul. Ez van. Montreal különben is két nyelvű, jó, ha ezeken a nyelveken tudnak.
  Szembe kell nézni a tényekkel: iskolák, barátok, élettáérsak nem magyarok, tehát az unokák sem lesznek azok.
  Ez az amit én nem bocsájtok meg soha a büdös politkának, elsősorban, a komcsiknak.

 • Göllner András

  Ami nekem tiszteletre méltó Kertész Ákos írásaiban az bátorsága, és csodálatosa nyelvi képessége. Egy olyan ember aki nem “szopja be” a konvencionális gondolkodást, mintha az anyatej, vagy szentírás lenne. Mindent megfontol, mindenre egészséges módon rákérdez, és teszi mindezt nagyszerű stilisztikai érzéssel, magyarsággal. Nem kell minden szavát aláírni – nem is várja ezt tőlünk. Azt várja, hogy beszélgessünk már egymással végre, magyarok, és ne féljünk azoktól, ne utáljuk ki magunk közűl azokat akik másként látják a valóságot mint mi. . Cikke azokról a favágókrol szól itt Kanadában akik maguk alatt vágják a fát, akik alkalmatlannak tartják a nyitott, félelemmentes párbeszédet, mert tudják, hogy ha abba belevágnak vége az egyeduralmuknak.

  4 évvel ezelőtt jó magam is tettem egy kísérletet ennek az önpusztító műveletnek a leállítására, megpróbáltam kinyitni az ablakokat, a helyi Bethlen Gábor Irodalmi Kört újjá éleszteni, igazi diskurzusra, nyílt, bátor, ésszerű párbeszédre akartam buzdítani a montreáli Magyar közössség tagjait, de a helyi plébános el küldött a pokolba. Egyetlen honfitársam e helyi közösségben, amely kb 15,000 lélekből áll, nem mert megszólalni a nyilvánosság előtt, hogy megvédjen. Egyetlen ember se vállalt velem, vagy Christopher Adamal nyílvános együttérzést, szolidaritást e környéken. Egyetlen egy ember sem állt a szószék előtt, hogy kimondja: Álljon meg a menet főpapok ‘s vitézek, az egyivásúságtól úgy fogunk elpusztulni mint azok akik kizárólag saját családtagjaikkal szeretkeznek !!!!

  A nyáj a mai napig úgy lapít a fűben mint nyuszik a húsvéti roham előtt. A plébános aki a pokolba küldött, húsvét napján búcsú nélkül cserben hagyta nyáját ‘s ma már poggyászkezelőként keresi a kenyerét a montreáli réptéren. Én még egy rövid ideig itt szórakozom de asszem én is irányt fogok váltani. Örvendetes hogy van még egy ember Montreálban aki kiállt és elmondta azt amit másoknak is el kellene mondaniuk. Csak így tovább Kertész Ákos. Köszönet, hogy ékes Magyar szóhasználatoddal, bátorságoddal példát mutatsz mind(nyájunknak).

 • Christopher Adam

  Figyelő,

  Nem értem, hogy mi köze van “a komcsiknak” a kanadai magyar vegyesházasságokhoz, meg ahhoz hogy az unókák nem tudnak magyarul?

 • Christopher, mi köze ehhez a komcsiknak?
  Igen egyszerű erre a válasz.
  Ha nem veszitjük el a forradalmat, Kádár apánk nem kerül hatalomra, ma is Budapesten élnék és gyermekeim, unokáim magyarul beszélnének.

 • Göllner András

  Cse:

  A kispapnak lehet hogy jó a bora – nekem is van még egy pár flaskára való. Szépen prédikált nővérem temetésén de nem jött oda hozzám, hogy megrázza kezemet. Szerénysége, baloldalisága, borospincéje ellenére, ő volt az az ember aki megtiltotta hogy belépjek egyháza területére amikor Christopher Adam bajtársam átadta a montreáli magyar közösségnek a kanadai kormány emlékérmét, azt az emlékérmet, amelynek kibocsájtásában Christopher Adam komoly szerepet játszott. A kispap, az összes helyi kispap, nagyon jól tudja, mit kapnának a fejükre azoktól akik szerződtetik őket, hogy saját szájuk íze szerint hirdessék az igét és kirekesszék azokat akik nem családtagok, nem a magunkfajták.(á la Norvai Krisztina)

  Figyelő: Maga is jókor keresi a komcsikat – amikor azok már vagy 30 éve ki lettek pucolva az ágyunk alól mint a csótányok. Magát is látom jól átverte a maffiózó aki az anti-kommunizmus igehírdetésével a hazaszeretet, kereszténység, magyarságtudat hamis meglovagolásával, ferdíti népünk gerincét. Ideje lenne átlátnia ezen az ócska trükkön – ne csak az igét halgassa, nézze a cselekedeteket is. Az hogy idejáró képviselők Holokauszt kiállításokkal, Klezmer zenészekkel, Körösi Csomásokkal kilora veszik a szavazatokat, húlyítik az itt élő, tisztességükben, jogaikban megsértett idős honfitársainkat, nem bizonyít semmit csak a “szeretet csalás” módszerének hatékonyságát. Van erre egy jó magyar közmondás – jó lenne ha erre is odafigyelne.

 • Göllner András

  2015 július 3
  11:12 de.
  Magam részéről, egyáltalán nem vagyok oda a mostani paptól. Lehet, hogy ez az én hibám, nagyon ritkán jutok ki a templomunkhoz. Egy biztos, hogy intelligens. Egyszer probáltam megmagyarázni neki, hogy az itteni egyházak, végsőfokon, a magyar emigrációnak otthona is, nem csak temploma. Nem is beszélve a kultúrális fontosságáról, amiben az elmúlt közel 60 évben résztvettem. Magam részéről 80-as években sok, sok kultúrális magyar progrtamot rendeztem ott, Takács Miklós segítségével.

  Egyben téved, senki itt nem tudja ki lesz az új pap, nem a helyiek jelölik ki a külföldi egyházaknál a papot, hanem a külföldi egyházak magyar püspöke..

 • Göllner, Valamit kihagytam. Nekem fogalmam sincs a maga által panaszolt rendezvényekről, és semmi befolyásom nincs ahhoz manapság, hogy kit hívnak meg, és mikor.

  Úgy látom, valahogy elfelejti, hogy szabad országban élünk.
  Mindenki azt hív meg akit akar, és az megy el a rendezvényre, aki akar.

 • Figyelő, elképesztő hülyeség, amit ír.

  “Ha nem veszítjük el a forradalmat”

  De elvesztettük, mert a magyar évszázados jó szokása szerint képtelen volt a bölcs és megfontolt cselekvésre, megint fejjel mentünk a falnak, oszt csodálkoztunk, hogy koppantunk.

  Nézze már meg a magyar utcaneveket! Minden falu főútja a népét katasztrófába vivő , mai szóval populista Kossuthról van elnevezve. Deák Ferencről meg valami mellékutcácska. Széchenyiről alig valami.

  Tökéletesen szimbolizálja, mennyire képtelen vagyunk a helyén értékelni történelmi személyiségeinket.

 • cornelius

  2015 július 3
  12:03 du.
  Csak azt szeretném tudni, mi köze az utcanevekhez a forradalomnak?
  Ha élt volna 45 évig orosz megszállás alatt, akkor megértené a forradalmat is.

 • Ákosbácsi Mr. Kertész :
  Szeretnék hozzászólni, de csak mellékes témában , ha lehet .
  Svájcban nemcsak 3 nyelvjárás van !
  Van egy negyedik is , azoké akik a hegybe’ élnek.
  Egészen a huszadik század elejéig a hegyiek nem tudtak előjönni csak amikor elolvadt a hó a hágókon. Aztán ősztől megint eltüntek egész télre.
  A nyelvüket sem nagyon értették a kinntiek és félelemmel vegyes csodálkozással tekintettek reájuk.
  Persze mostanában már kicsit javult a helyzet , a sok alagút miatt.
  Így mesélték nekem , mikor oda jártam szabadúszásos vállakozásban elektronikát fejleszteni.

 • figyelgető Bencsics Klára :
  Miaz hogy el-vesz-tet-tük ??
  Tán csak nem maga is lejárt kiskatonákat akasztani , meg barnacipősöket* agyonverni a Köztársaság térre ??!
  ( Bár a multkor meg azt hazudta hogy jóval korábban , ’45 -ben távozott el hálistennek a hazámból. )

  * Barnacipősöket a csőcselék azért vert agyon párat , mert valami balhékeltők elterjesztették hogy akik barnacipőt viselnek , azok ÁVÓ-sok csak civilruhát rekviráltak valahol, de a cipőt persze megtartották.

 • sebestyén eszter

  A magyarság itthon is fogy. Mindenhol fogy. Összességében és általánosan fogy. És valóban létezik önálló nemzetség nélküli nyelv, ilyen a magyar is.

 • Géza, Kiskatonákat nem akasztottak, egyetlen egy ÁVH-st láttam, de nem segítettem.
  A forradalmak már ilyenek, akasztják a diktatúra verőlegényeit.
  A barna cipőt pedig, olyanok találták ki mint maga.
  Soha életemben nem írtam, hogy 45-ben mentem el. Valakivel összetéveszt.

 • Göllner András

  Figyelő:

  Megint elfutott az ágy alá az eszével. Már hogyan is felejtettem volna el, hogy szabad országban élünk??? Ezért jöttünk ide Orbanisztánból, jó magam és Kertész Ákos is. Ézért élünk itt és nem Orbán Viktor paradicsomában

  Kérem, ne bántsa a kedves plébános urat, van neki elég baja a Detre Gyuszi Bá’ val, az MHBKásokkal, az öreg Vitézekkel meg a többi mélymagyarral itt Montreálban. Nekem nem kell elmagyarázni hogyan lehet megfúrni az egyházi vezetőket akik nem úgy muzsikálnak ahogy egyesek akarják. Hagyja szépen kibontakozni a fiatalembert. Szálljon le az Atyáról, és vegye észre, hölgyem, hogy az ön ágya alá nem kizárólag egy fajta rovar tud beférkőzni, nem csak a kommunista csótány tud ott élősködni, hanem a FIDESZ-es poloska is szépen elvan ott. Sőt vannak ma már olyan bogarak is amelyek direkt úgy csempészik be magukat az idős nénik és bácsik szívébe, hogy jótékonynak álcázzák magukat.Körösi Csomás kis-tündi-bündikkel állnak a helyi bácsik elé. Ezek a bogarak, példáúl az idős Holocaust áldozatoknak, Klezmer muzsikusokkal kedveskednek. Ezek a bogarak az idősebb, a kommunizmus által meghurcolt, hívő és hazafias emberek jóhiszeműségére vadászva szívják a vérünket. Olvasson bele abba a sorozatban amelyet angol nyelven futtatok a Hungarian Free Press oldalain – az utolsó részébe, amely rövidesen fenn lesz a neten és pont annak a bogárnak a módszeréről szól amely az Ön vérét is szívja. (A módszer angolul “affinity fraud” néven vált ismertté, és arról híres, hogy az idősebb korosztály átverésére szakosította magát.)Figyeljen szépen, hallgasson a rovarirtók tanácsára, ne csak népmesékkel altassa el magát, mert annak az lesz a vége, hogy rettenetesen viszketni fog a bőre, nagyon sokat fog majd vakarózni. Tudja ?

 • hehehe. Újabb életrajzi adat: Bencics évig orosz megszállás alatt élt 😛

 • Geyza. azért csak volt valami jó 56’ban. Képzeld el, ha itt marad! Elég nekünk Wittner… hozzá még Béncics…brrrr

 • heheeheheeheh Illepityu 😀 😀
  Bencsics-t megszállta valami rossz. Valami orosz. Vagy mi.
  ( Ó az a rossz orosz… )
  Nagy kérdés hogy kijött e már belőle ? Vagy kihajtották e belőle ?
  ( Az oroszt könnyű kihajtani szerencsére. Csak szigorúan kell őtet nézni. Szúrós-szemmel. Asztat nem szeretik a tyovariskovics bátyuskók.)

 • Göllner,
  Nem tudom, hogy honnan jönnek a bogarai, de biztos a maga pihent agyában-. Nekem semmiféle bogár nem cincog, megvagyok magamban, köszönöm szépen.
  És ha kérhtném, szálljon le rólam.
  ÉN SENKIT SEM BÁNTOTTAM, ÍRTAM, HOGY A PAPOT NEM ISMEREM.

 • Figyelő: Perszehogynemakasztották őket.
  Me agyonlőtték őket csoportosan.
  Többek között azokat az államvédelmis kiskatonákat , akiknek közük nem volt a verőlegényekhez. Sorkatonák voltak a Köztársaságtéren.
  Akit fejjel lefelé felakasztottak az nem volt ÁVÓ-s. Valami katona volt. Kivágták a szívét neki. Hja a forradalmak már csak ilyenek.
  Láttam olyan fotókat a bestiális kegyetlenkedésekről , hogy egy másik katonatisztet a száján keresztül szuronnyal a padlóhoz szegeztek és egy Lenin képet dobtak rá.
  ( Gondolom aztán már nem nagyon zavarta őt a rajtalévő Lenin-kép.)

 • To whom it may concern….
  A (kialakult) imidzsünk (legalább) ötven százalékáért önmagunk vagyunk a felelősök !!!

 • Jó annak aki tud latinul…

 • Göllner András

  Figyelő:

  Nem tudom honnan veszi, hogy magára szálltam. Általában lóháton utazom, és Önt nem tekintem lónak. A libákhoz sincs közöm, hisz nem vagyok Ludas. Lovamat Oberonnak hívják, Henry Millertől kaptam ajándékba mielőtt elpatkolt Kaliforniába. Kanca. Sokat szoktam vele csavarogni, tegnap éjjel a káposztásmegyeri határnál legeltettem, miután éjfél után elhagytuk Titánia sátrát.

 • Göllner András

  Che:

  Mi ütött beléd ? Téged is zavarba hozott Kertész Ákos ? Mivel ?

 • Kedves Figyelő!

  “Magam részéről, egyáltalán nem vagyok oda a mostani paptól. Lehet, hogy ez az én hibám, nagyon ritkán jutok ki a templomunkhoz.”

  Had kérdezzem meg, hogy az előző papért, az Androvichért odáig volt? Ha igen, mitől volt jobb mint Licskó atya?

 • Sokszor irigységgel gondolkozom azon, hogy más nemzetek kanadai diasporái mennyire együttartóak szivvel és lélekkel. Mi nem tudunk vagy nem akarunk együtt érezni egymással, magunkkal. Bennünk van egy degenerált görcsös vágy, amely keresteti velünk, hogy miben külöbözünk egymástól és nem akarjuk tudni, hogy miben hasonlítunk egymásra. Versenyzünk, úgy hiszem saját magunkkal, hogy melyikünk okosabb, szebb, gazdagabb, kinek van más hangzású neve, mivel vagyunk különbek testvéreinktõl és mennyire külöbözünk egymástól. Mi Versenyzünk önmagunkkal, mert a kisebbség érzés elszakít és elszigetel bennünket egymástól és önmagunktól. A magyar nyelv az egyetlen, ami abszolút és összehúzna, összetartana és egyensúlyba hozna, amely által egyenlõk lehetnénk. Valamelyikõtök hallott már errõl a valószínüségrõl?

 • GA
  Kertész úr ezzel az írásával nem hozott zavarba, sajnos teljesen igaza van. Zavarba csak akkor jövök, amikor a “genetikailag alattvaló” kitétele jut az eszembe (amit persze azóta meggyőznek kidialektizálni…). Kertész úr akkor helytelenül imidzs-épített. Miképpen neked is ront a tekintélyeden, amikor pl. a szegény elmagányosult Figyelővel rongylabdálkodsz. Ezt meg hagyni az arra hivatottaknak…
  Nővéred eltávozta kapcsán fogadd részvétemet.

 • Göllner András

  Cse

  Minden tanácsot meghallgatok, nem mindent fogadok meg. Bencsics asszony idegurított alacsony labdáival akkor szoktam nagyritkán foglalkozni, amikor azok jól tükrözik a helyi szervezett magyar közösség nézeteit. Nem vele beszélgetek, hanem velük. Kérem ezen kicsit gondolkodjék el.

  Nem illik Önre ez a Cse imázs, ha szabad megjegyeznem. Szerintem valamilyen más fedőnevet kellene használnia mert ez kicsit zavaró. Esetleg sajátját ? Az egy valóban bátor lépés lenne.

 • Göllner András: Che elvtárs gondolkodás helyett inkább meghatároz: kinek, mi ront a tekintélyén, kinek mit kellene csinálnia, írnia a helyett, amit éppen ír, vagy tesz.
  Szerinte, persze. Kérdés, hogy kicsoda ő, hogy ezt megengedi magának? Milyen éteri magasságokból szemlézi szerény személyünket?
  Írók, írjatok remekműveket!
  Nomeg ttt by Aczél. Igaz, ő árvaházi proligyerek volt. Lehet, hogy Che meg panelesztéta?

 • András és István, egyetértek önökkel abban is, hogy névtelenül orvosságot egy sokoldalú betegség gyógyítására az adja, aki nem gyógyítani akar. Most megyek meghallgatom CBC Radio beszélgetést Máté Gábor et al., à kanadai monumentumról a kommunisták áldozatainak fölállításáról.

 • Kertész Ákos

  Che
  Akinek egyszer tudatosan, provokatív céllal kiforgatták a szavait, az attól a rávarrt rágalomtól nem szabadul, amíg él. Sőt: amíg az emléke él.
  Kedves Che, nem “genetikailag”, hanem “genetikusan”!
  Genetikailag azt jelenti: a vérében van, ezzel született.
  Genetikusan azt jelenti: történelmileg, társadalmilag meghatározottan. Vagyis alattvalóvá lesz, “ki EZER ÉVE magával kötve, mint a kéve sunyít, vagy parancsot követ.”
  Nem tudom, hányadszor mondom el a tisztességes szándékú megtévesztetteknek, de nem fáradok bele újra és újra elmondani.
  Egyébként… azon az egyetlen mondaton kívül írtam néhány egészen tűrhető regényt…
  Kedves Ági Vezér, gyönyörűséggel olvasom sorait (soraidat?), nagyon a szívemből szólnak! Köszönöm!

 • Erről a “genetikai” meg “genetikus” kifejzés közötti állandósult hungarófélreértelmezésről egy régi hüle vicc jut eszembe :
  Két szovjet tudományos munkatárs Párizsban , az ottani Akadémia meghívására komoly jutalmat és elismerést vesz át addigi tudományos tevékenységéért.
  Este aztán örömükben egy elegáns bárban iszogatnak, jó sokat.
  Egyszer csak feláll az egyik és akadozva imígyen szóla :
  -Iván Ivanics , én most odamegyek a zongorához és beleszarok !
  Mire a másik visszanyomja a székre :
  -Ugyan haggyja el Jegor Jegorovics… EZEK , ITT , EZT , MOST, úgysem értenék meg…

 • Kedves Kertész Ákos, köszönöm, hogy türelmesen kibogarásztad szavaimat, ez egy csodálatos ajándék nekem. Soha ne fáradj el, csak írjál, beszéljél, simogasd meg egy kutyus fejét és fogadd be kisgyerekek kacaját erõért, hogy még sokáig tudjuk élvezni az ajándékaidat. Azért bátorkodtam tegezõdni mert így közelebb érzem magam hozzád. Most elmegyek megsímogatni kutyám buksi fejét.

 • Kertész Ákos
  2015 július 4
  10:59 de.
  Az hogy mondattanilag hogyan írjuk le helyesen a gének szintjén örökletes tulajdonságokat, az ominózus írás esetében másodlagos. Játék a szavakkal. Annyit jelent, hogyan írjuk le helyesen a mondatot.

  Azóta a cikk óta ez az első írása amit elolvastam.
  Valószínű ön sem gondolta, hogy ekkora visszhangja lesz az írásnak, de másként jönnek le a dolgok egy tanulatlan prosztó esetében, és megint másképpen az ön múltjával, munkásságával.
  Az indulatait ugyan mint ember megértem, de akár tetszik, akár nem, az a cikk egy antiszemita megnyilvánulás. Mégpedig azért, mivel nem egy jelenségre összpontosította a támadását, hanem egy népre, nemzetre, a magyar rasszra. Ezen viszont nem változtat a mondat szerkezettana. A cikkben nem csak a gének szerepelnek. Mivel tőlem távol állnak a szélsőjobbos nézetek, így a számomra még sértőbb volt a megnyilvánulása. Az, amit a cikk összessége mondott. Ebben viszont semmiféle szándékos félremagyarázás nincs.
  Játszadozhatunk egy-egy szó jelentésén, de minek. Az a cikk akkor is az, ami.

 • Ági Vezér
  2015 július 3
  6:29 du.
  Kedves Ági Vezér

  “Széchenyi ezt írja Esterházy Pálnak: „Egy olyan országban, amelyben oly csekély a közösségi szellem, mint a mienkben, ahol mindenki csak magával törődik, és a közre nem gondol, -…..”

  Mi már évszázadok óta egy megosztott társadalom áldozatai vagyunk kedves Ági Vezér – ezt Petőfi is megjegyezte a ‘A MAGYAR NEMZET’ című versében vagy 170 évvel ezelőtt – itt egy része:

  Jóra termett nép honában
  Egy a szív, az akarat,
  A közérdek mellett minden
  Különérdek elmarad.
  Itten oltárt minden ember
  Ön bálványaért emel –
  És az ilyen önző nemzet
  Életet nem érdemel.

  Ági Vezér
  2015 július 4
  3:46 du.

  Amit itt írtál Kertész Ákosnak az gyönyörű – ritkán olvas az ember ilyen szépet ! Köszi szépen.


 • Valóban a “genetikusan” szó íródott le, készséggel elismerem. Ugyanakkor jó ha az eredeti szöveg mindenkor rendelkezésre áll (Amerikai Népszava, 2011.aug.21):
  “…A magyar GENETIKUSAN ALATTVALÓ… boldogan dagonyászik a diktatura pocsolyájában, röfög és zabálja a moslékot…”

 • Ági Vezér
  Látod ez a ti bajotok, a kiskutyák/nagykutyák fejét simogatjátok, sőt ha kell még Kanadába is kiszállítjátok Őket. Az unokák (if any…) feje labdába sem rug…

 • Figyelő!
  2015.július 3.11.04.

  Koránál fogva már tudhatná, hogy a “ha” az nem játszik a történelemben, a politikában meg pláne nem – nincs olyan ugyanis, hogy ha ez nem történik vagy az nem úgy lesz stb, mert mindig és mindenkor a megtörtént dolgokat kell értékelni.

  Ócska duma tehát az Ön részéről, hogy mert elmenekült az országból (saját akaratából hagyta el)és ennek következtében a kint született gyermekeinek gyermekei azaz az unokái már nem beszélnek magyarul, akkor erről a komcsik tehetnek!
  Ez akkora csavar az Ön részéről, hogy maga Grespik László vagy Papp Lajos is megnyalná a tíz úját ennek hallatán !

  Nem először állapítom meg, hogy történelmi ismeretei egyenlőek a nullával – a tények saját szája íze szerinti tálalása viszont nagyon megy, úgy látom!

  Az hogy Ön 17 évesen menekítette az irháját, az Ön dolga: gondolom megtette amit egy 17 éves forrófejű vérszagra gyűlő, valójában semmiről semmit nem tudó kamasz tehetett, vagyis jó balhénak tekintette a forradalmat, mint azt annak idején úgy általában tették a csuda bátor pesti srácok, mert kevesen értették és látták át mi történik valójában – őszinte tisztelet a kivételnek!

  A különbség, hogy nem mindenki menekült el,aki maradt vállalva cselekedeteit sokféle sorsot megért: Önnek sem kellett volna elhagynia a hazáját, ám amikor rájött fele sem tréfa, sürgősen meglépett!
  Eddig talán még meg is érteném, figyelemmel az akkori életkorára és tapasztalatlanságára!

  Ám, ha annyira vérzett a szíve a hazájáért amit itt hagyott,később is hazatérhetett volna, az elmúlt közel 60 év alatt lett volna módja, hogy kivitelezze – sokan megtették, de Ön nem tette!
  Feltételezem jól belakta Kanadát, gyökeret eresztett, hiszen Önnek mint menekültnek senki sem mondta, hogy … van magának hazája, hát húzzon oda vissza….(by Orbán) -befogadták, kötött egy vegyes vagy magyar (?) házasságot és bár gyermekei ugyan jól beszélnek, írnak magyarul, az unokái már nem ! (Jut eszembe, nyilván magyar házasságot kötött, hiszen valahol, valamelyik cikkel kapcsolatosan leírta, hogy a vőlegénye kedvéért szökött el,ezek szerint az AVÓ csak amolyan hatás emelőként tér vissza a hozzá szólásaiban ????
  És ezért a “komcsikat” teszi felelőssé? Nem éppen saját magát, a hanyag nemtörődömségét, a “cimke – magyarságát” kéne ?

  Magyar nagyszülők magyar gyermekének esetleges vegyes házasságából született gyermekei már nem beszélnek magyarul ? Ezek szerint az 1 darab idegen belépése a párkapcsolatot oly mértékben befolyásolja, hogy az rögvest felülírja a másik azaz a magyar szülő valamint a magyar nagyszülők ráhatását ?

  Kinek lett volna a dolga, felelőssége, hogy az unoka is ismerje és magáénak tudja a magyar nyelvet, történelmet ?
  Nem éppen a magyar nagyszülőké, és legalább az egyik magyar származású szülőé ?

  Mi köze ide “Kádár apánknak” vagy a komcsiknak, hogy maga 1956- ban gyáva módon meglépett és nem mert hazajönni, de olyannyira nem fontos a magyarsága, hogy azt sem tudta kivitelezni, hogy legalább az unokái – akikkel még személyes kapcsolata van – ismerjék valamilyen szinten a magyart, nyilván nem akadémiai székfoglalóhoz szükséges módon !
  Ne keressen itt senki felelőst, és ha valakinek, hát saját magának ne bocsássa meg soha ezt a vétkes felelőtlenséget !
  Mert ez az Ön keresztje – senki másé!

 • GA, 7:49
  Kérésre kissé fényesítenék a CHE bemutatkozási szavamon, egy nap késéssel:
  Szombaton ránk köszöntött a drájvohn. Az öt csapás öt dologra hivhatja fel figyelmünket: Tórára, szellemi zsidóságra, fizikai zsidóságra, öntudatra és a megtérésre. S elgondolkodhatunk Bileam szavain: Milyen szépek a te sátrai Jákob és a te hajlékod Izrael!
  Persze az ilyenekre az öntelt anarchista kommentelők már nem vevők. Alas!
  Sálom!

 • 2015.július 1.
  1:3

  Kedves Figyelő – micsoda infókat hallgatott el eddig!
  Ön 45 évig orosz uralom alatt élt mielőtt lelépett – állítása szerint 17 évesen?
  Hát ezt meg hogy csinálta?

  Vagy netán az ’56 utáni időkre gondol, az elhíresült negyven évnyi “átkosra” ?
  De hisz akkor Ön már Montrealban kavargatta a paprikás csirkét, vagy szaggatta hozzá a nokedlit a havi aktuális “magyar-napokon” attól függően, hogy épp mit osztottak magára!
  Honnan is tudná, hogy milyen a 45 éves “orosz uralom”? (mellesleg ha már,akkor is szovjet!)

  Össze kéne rendezni az emlékeit – a kora még nem indokolja ezt a káoszt – mert látja az eszembe sem jutott, hogy nem saját élményeire hivatkozik ilyenkor!

 • Göllner András

  Sajnos nekem nincs kutyám de majd megvakarom az Ákos kutyájának a fejét, ha legközelebb látom.

  Milyen jó lenne ha nem a szavakon lovagolna az ember hanem gondolatain, és ha azt nézné, hogy miről is szól a vágta, és nem azt, hogy történt e valahol, a sok lépés között egy amelyik talán nem volt a legszerencsésebb. Nekem pl. fenn akadt a szemem egy gondolatán Kertész Ákosnak, amelyet a Makra című csodálatos regényében tett közzé, és aláhúztam magamnak: “Az embernek, a világ számára csak a látszat létezik, és soha senki nem kiváncsi rá, hogy mi lehet a látszat mögött”. Milyen kár, hogy olyan sokan e tájon is, meg hát hol is nem, elvesztették kiváncsiságukat és vesztüket azon verik el aki képes volt megtartani a kiváncsiságát.

 • Göllner András

  Ne búsuljon Che, én már közben átléptem a tejúton, most épp a kozmosz láthatatlan anyaga közt keresem a zseblámpámat.

  Hallelúja

 • sebestyén eszter

  @che,

  http://www.nyest.hu/hirek/mit-allitott-kertesz-akos

  a bárczi-országh féle ún. Magyar Értelmező Szótár szerint, valamint az MTA
  Magyar Nyelvi Osztályközi Állandó Bizottság​ának a tagja szerint
  (hivatkozott cikk szerzője) Kertész Ákos szavait szándékosan félreinterpretálták.
  a gyomorforgató az ügyben: az ellenzék ebben fajsúlyos szereppel bírt anno.
  a jelenlegi magyar ellenzék fideszebb a fidesznél!!!!​ (pl. lévai júlia az ÉS /könyörgöm az élet és irodalom hasábjain!/ http://www.es.hu/levai_julia;genetikusan;2011-09-07.html)

  valami kamu tüntetés (álellenzéki, álcivil) oldalára beküldtem egyik nap egy KÁ. cikket, és nekem estek, hogy KÁ. megosztó, még a szoclib oldalon is, én meg biztos bomlasztani akarok a cikkel… “ellenzék”… “civilek”. 2015, magyarország…

 • Kedves CHE, Nagyon köszönöm a bajom diagnózisát. Sajnos, ismét tévedtél, mert nem tudsz semmit rólam, csak a nevemet és azt, hogy van kutyám és kisilabizáltad a koromat. Nagyon sajnállak, nehéz lehet mindenkirõl véleményt alakítani tények nélkül, és a tévedések okozta rossz hiteket elhinni. Ha megengednéd à szívednek, hogy a fejed gondolkodjon, biztos vagyok benne, hogy mindannyian jobban megértenénk egymást.

 • sebestyén eszter
  2015 július 5
  8:48 de.
  Kertész Ákos egyetlen mondatot vont vissza, mondván, mondattanilag nem létezik.
  Maga az írás szélsőséges, rasszista alapokon nyugszik. Ugyanis nem jelenséget, vagy irányvonalat támad, hanem gyűlöletbeszéd egy rassz ellen. Az ellen rasszizmus nem erősíti a rasszizmus elleni harcot, hanem hitelteleníti azt, igazolást adva a másik oldalnak.

 • GA
  7:36
  A Makra nekem is élmény volt (valaha). Előkerítem ismét.
  Üdv’, CHE

 • Kedves Pityi Palkó, fiatal koromban menekültem történelmünk nagyjainak bánatos lamentálásai elõl. Már felnõttem, és segítséggel, mint a te idézeteid, továbbra is fejlõdnöm kell. Köszönöm mindent szavadat.
  Kedves Göllner Andras, Makra volt az egyik könyv, amit magammal hoztam Kanadába zöld fülü fiatalként…

 • sebestyén eszter

  @Don Ovuz, a magyar nem lehet rassz, kezdjük itt, mivel ugyan nem vagyok antropológus, meg szociológus se, de — részben — nyelvészként — is — azt kell állítanom, hogy nemzetség nélküli nyelv. Ezt az akadémia is jegyzi. Bocsi. Ezért rasszt nem tudott támadni. Pont erről szól az a cikke is, ami alatt ez a thread* megy. Na, ez volt az egyik. A másik az a már fentebb is idézett Magyar Értelmező Kéziszótár, amit a Fityesz akadémia elfelejtett felülírni. 🙂 Fentebb hivatkozott linkben ott van, mit jelent a genetikusan. Magánvéleményem szerint egy jelentésátalakulásról van szó. A magyar nyelv, mint minden nyelv,organikusan változik (a fogalom /organikus változás/, nem a magánvéleményem, hanem tudományos tény, bővebben lásd: Nádasy Ádám – Modern Talking). Azért miért a Kertész a hibás, hogy egy archaikus fogalmat használt? Hozzáteszem, ha valóban, tehát tudományos értelemben archaikus lenne a genetikusan fogalom, akkor a szótárban ott lenne a kis kereszt a szócikkben, de mivel nincs ott, hivatalosan nem is archaikus. Ja, hogy a magyar gyerek hamarabb tanulja meg azt, hogy ájsztí, azért is Kertész a hibás. Továbbá a nyelvművelő, nyelvápoló nem lehet baloldali (vagy liberális), ha ápolja — és így használja — a magyar nyelvet, mert akkor náci, ugye?
  Azt a rohadt nagy félreértést kéne helyretenni, hogy a magyar, akinek fontos az, hogy magyar, igenis lehet baloldali!

  *nem alakult ki rá magyar szó, ezért nevezem angol (valójában idogermán 🙂 ) nevén

 • sebestyén eszter

  “Mit állított Kertész Ákos?

  Hogyan kerülnek az értelmezések a szótárba? Mit lehet belőlük kiolvasni? Ezeket a kérdéseket különösen fontos akkor végiggondolnunk, ha egy szöveg megértésén díszpolgári cím múlik. Akkor viszont a politikusok vagy a közbeszédet meghatározó egyéb szereplők miért nem forgatják gyakrabban az értelmező szótárakat?

  Kertész Ákostól a Fővárosi Közgyűlés 2011. szeptember 21-én visszavonta a díszpolgári címet. Az indokot (vagy vérmérséklettől függően: ürügyet) Kertésznek az Amerikai Magyar Népszavában augusztus 29-én megjelent nyílt levele, illetve az abban foglaltak szolgáltatták. Hogy mindennek milyen tanulságai vannak például a véleményszabadság kérdéskörére, azzal e helyt ne foglalkozzunk. A szöveg egészének tartalmi, esztétikai, morális és egyéb szempontú elemzésének sem a nyest az ideális terepe. A kérdés nyelvi vetületét azonban épp itt és most érdemes megfontolni.

  A vihart az ügyben az írónak az a mondata kavarta, mely szerint: „A magyar genetikusan alattvaló.” Ez a mondat lényegében pártállásra való tekintet nélkül szinte egyöntetű nemtetszést aratott. Olyannyira, hogy a szerző egy helyreigazításban ezt a mondatot megsemmisítette, nem létezőnek nyilvánította. Épp ezért végül is a közgyűlési előterjesztés szövege sem a fenti mondaton alapult. Mivel azonban a közbeszédben mégiscsak ez a – névelő nélkül számolva – három szó vált meghatározóvá, ráadásul minden bizonnyal számos félreértéssel tetézve, érdemes alaposabban is szemügyre vennünk.

  Mit tudnak a szótárak, és honnan?

  A szavak jelentésének meghatározása komoly filozófiai kérdéseket is felvet; Wittgenstein óta például tudjuk, hogy egy szó jelentése valójában nem más, mint a nyelvbeli használati szabályainak összessége. Tehát ha egy szó jelentését akarjuk megismerni, nem valamiféle ideáltípusokból kell kiindulni, hanem megvizsgálni az adott szó sok-sok előfordulását sokféle szövegkörnyezetben, majd ezekből elvonni azokat a jellemzőket, amelyeken az adott szó jelentését értjük. (A nyest olvasói számára már minden bizonnyal feltűnt, hogy ez kísértetiesen hasonlatos megközelítés ahhoz, hogy a nyelvtaníró sem a priori, eleve létező szabályokat fogalmaz meg, hanem mondatok vizsgálatából vonja el a nyelvtan szabályait.)

  A szótáríró tehát – jó esetben, de ez manapság már a számítógéppel könnyen feldolgozható elektronikus szövegtáraknak, ún. korpuszoknak köszönhetően meglehetősen általános – szóelőfordulások elemzésének eredményét foglalja szócikkekbe, részben persze korábbi szótárírók korábbi elemzéseit is felhasználva, beépítve a saját munkájába. A szótárhasználó – bár gyakorta nem tudja ezt – ilyen elemzéseket olvas, amikor szócikkeket böngész.

  Mindebből persze következik, hogy amit a szótárból kiolvasunk, a nyelv szókészletének legjobb esetben is a tegnapi állapota, így előfordulhat, hogy a pillanatnyi nyelvállapotban jelen levő újabb jelenségeket nem reprezentálja a szótár. Abban viszont – ritka kivételektől, azaz hibás esetektől eltekintve – szinte biztosak lehetünk, hogy amit egy szótárban megtalálunk, annak van valóságalapja.

  Genetikus vs. genetikai

  Az elmúlt hónap szövegértelmezési kísérletei alapján mondhatjuk, hogy a kertészi mondat legproblémásabb szava a genetikusan. Bár közleményében a nyílt levélnek teret adó Amerikai Magyar Népszava szerkesztősége felhívta a figyelmet arra, hogy az említett szó félreértés, félreértelmezés áldozata, sajnos szövegértelmezési próbálkozásaiban nem volt sokkal sikeresebb az általános félreértésnél. A probléma onnan ered, hogy Kertész nem azt írta, hogy genetikailag, hanem azt, hogy genetikusan. Az előbbi jelentése egyértelműnek tekinthető, az utóbbi – mint az elmúlt hetekben kiderült – nem.
  Kössük tehát az ebet a karóhoz, és nézzük meg, közhasználatú szótáraink milyen jelentéseit ismerik a genetikus szónak.
  Bárczi Géza és Országh László főszerkesztette, hétkötetes A magyar nyelv értelmező szótára (röviden: ÉrtSz.) II. kötetében (1960) ezt írja:

  genetikus [e-e v. ë-ë] mn -an (Tud)
  Származást, eredetet, fejlődést feltüntető; a megismerendő tárgyat, jelenséget keletkezésében, eredetében bemutató. ~ definíció; ~ módszer: származtató, történeti, oknyomozó m.
  A Magyar értelmező kéziszótár Pusztai Ferenc főszerkesztette 2. kiadása (röviden: ÉKsz.2, 2003) így szól:
  genetikus  I. mn Tud | Eredetet, fejlődést feltüntető. | Történeti, oknyomozó . II. fn A genetika szakembere.
  Végül a Bakos Ferenc nevéhez kötődő Idegen szavak és kifejezések szótára (röviden: IdSz.) legfrissebb kiadása (2002) ezt mutatja:
  genetikus gör–lat I. a genetika szakembere II. 1. keletkezési, fejlődési 2. eredetet, fejlődést feltüntető 3. származtató, fejlődést vizsgáló, oknyomozó; genetikus módszer származtató, eredeztető, a történeti fejlődést vizsgáló módszer 4. gen öröklötten meghatározott.

  Mi ebből a tanulság?

  A szótárak római számokkal jelölik az egy szófajhoz tartozó jelentéseket (a Magyar értelmező kéziszótár ki is írja, az Idegen szavak és kifejezések szótára esetében kitalálandó, hogy az I. szófaj a főnévi, a II. a melléknévi). A mondatban egyértelműen melléknév áll, tehát ’a genetika szakembere’ jelentéstől nyugodtan eltekinthetünk. A melléknévi jelentésekből világosan látszik, hogy hagyományosan a genetikus szónak alapvetően a történetiségre, a fejlődésre utal a jelentése.

  Miért, hogy mégis mindenki (eleinte e sorok íróját is beleértve) egy oda nem illő jelentést olvasott ki a szövegből (legfeljebb azzal mentegetve a szerzőt, hogy íróként bizonyára metaforikusan érti a genetikát)? Legalább két okot kell számba vennünk: egyrészt a genetikának mint tudománynak az utóbbi évtizedekben való fontossá válása megváltoztatta e szócsalád egyes tagjainak a különféle jelentésekben való előfordulási gyakoriságát, másrészt az utóbbi években a magyar társadalom egésze olyan hiszterizált, beszűkült tudatállapotban leledzik, amely komolyan korlátozza a szövegértést, előfeszítve bizonyos jelentéseket.

  Van tehát két olvasatunk: az egyik kilóg a szövegösszefüggésből, nem áll összhangban a szerző vélhető személyiségével, korábbi tevékenységével, a másik révén viszont logikus szövegösszefüggés áll elő. Ilyenkor a grice-i társalgási maximák értelmében (illetve annak következtében, hogy ezeknek a maximáknak a betartását feltételezzük a szöveg alkotójáról) általában spontán módon a második olvasatot választjuk. Ráadásul a szerző korára való tekintettel különösen jogos a feltevés, hogy a hagyományosabb jelentéssel kívánt élni.

  Másfelől azonban vitathatatlan, hogy az adott szöveghely erősen félreérthető, tehát egy hivatásos írástudónak valóban célszerű lett volna elkerülni ezt a galibát (hacsak azt nem tételezzük, hogy vagy szándékosan fogalmazott provokatívan, illetve benne is feszültek az említett hiszterizáltságból fakadó indulatok – mindkettő bőven benne foglaltatik az írói szabadságban).
  Mit is jelent tehát?
  A mondat további két szava is vethet fel értelmezési problémákat, bár ezek kétségtelenül egyszerűbbek. Egyrészt úgy tűnt az elmúlt hetekben, hogy az alattvaló szót többen is a szótári ’az uralkodó hatalma alá rendelt (ember)’ (Magyar értelmező kéziszótár) jelentés helyett ’alávaló’-nak olvassák (e félreolvasás esetén nem tudjuk elhessegetni magunktól a szándékosság gyanúját).
  Másrészt a mondatban előforduló a magyar kifejezés is erősen többjelentésű. Létezhet olyan olvasata, hogy ’minden magyar ember’, aztán olyan is, hogy ’a magyar emberek általában’, de olyan is, hogy ’a magyar kulturális közegben felnevelkedett, ezeket a hagyományokat követő ember’ (ezek a finom árnyalatok pusztán szótárak segítségével már nem fejthetők fel maradéktalanul). Kollektív bűnösséggel való, nehezen elfogadható vádaskodást az első olvasat esetén lehet feltételezni. Mivel azonban a genetikusan szó kapcsán láttuk, hogy a történeti fejlődésre utal a szerző, nyilvánvaló, hogy a harmadik olvasat lehet csak a helytálló.
  Kifejtőbb megfogalmazásban tehát az eredeti mondat: Történeti meghatározottságból adódóan a (hosszú ideig feudalizmusban élő) magyar társadalom tagjainak kulturálisan meghatározott, jellegzetes viselkedése, hozzáállása a mindenkori hatalomnak való alárendelődés. Ez kétségkívül szabatosabb, támadhatatlanabb megfogalmazás, viszont szürke, érdektelen és unalmas, tehát semmilyen olvasóközönséghez nem jut el. Márpedig ez nem lehetett egy nyílt levél célja. Ezért élt a szerző erős hatású retorikai eszközökkel.
  A szerző lexikográfus.”

  (MTA, 2011. szeptember. 23.)

  Hello mindenkinek!-> Mivel az álellenzék hamarabb feküdt be a mainstream Fityisznek, mint az állami intézménynek, aminek egyikét MTA-nak hívunk.

  Gratulálok mindenkinek!

  @Don Ovuz,te jössz! 🙂

 • SE
  Keményen folyik itt az anarchista/liberális szerecsenmosdatás. Iszonyat: a magyar nem rassz, nem nemzet, tehát nyugodtan lehet moslékevő disznónak nevezni!! Ez tehát nem bűn, s nem rasszizmus…
  Remélhetőleg te is kitántorogsz mielőbb Kanadába (s akkor már eggyel többen lesztek ott nyelvművelők…)

 • sebestyén eszter
  2015 július 5
  1:52 du.
  Ön beleakadt egy szóba, és képtelen másról beszélni. Vagy úgy gondolja, hogy ez az egyetlen szó felülírja az egész gyűlölet beszédet? Szerintem nem. Ugyanis a cikk nem egyetlen szó. Függetlenül attól hogy ez az egyetlen szó szótári cikkely, avagy sem. A cikk jelentése az, aminek leírta. Nem egy csoportról vagy eszméről szól, hanem önről, rólam, és mindenki másról, aki magyar. Tiszta és homogén rassz viszont sehol nem található. Ha úgy gondolja, hogy a családfájában meglevő keveredés miatt önre nem vonatkozik az írás, téved.

 • sebestyén eszter
  2015 július 5
  2:03 du.
  Jobban örültem volna ha van személyes véleménye az ügyről!
  Saját gondolatai.
  Mint tudjuk, ennek az állásfoglalásnak voltak politikai előzményei, és ráhatása. Ha akkoriban ön is követte az eseményeket és megnyilvánulásokat, tudja.
  Én mindenesetre nem tapsolok annak, ha szembeköpnek. Ráadásul ha érdemtelennek érzem, még kevésbé örülök a dolognak.

 • Cse muszály magának idejárni ?

 • Göllner András

  Nem is értem….a magyar alkatról mért nem esik szó itten? Az miből van ? Hogy néz ki ? Hányféle képpen lehet megjeleníteni, és a megjelenítés a múltra és a jövőre is átruházható vagy kizárólag tiszavirágként él, a jelenben, mint az a bizonyos bokréta Isten kalapjának peremén melyet be-emelt az alaptörvénybe a kis szótárfejlesztő? Kopik a nyelv !!! Valaki mindíg bomlasztja. Ezt tudjuk. Én leveszem a bomlasztók előtt előtte a kalapomat. A szemrehányásnak is többféle értelmezése van. Én azt a fajtát nem szeretem amelyikben sárgarápa darabok vannak.

  Tulajdonképpen, csupán azt szerettem volna itt megjegyezni, hogy minden újjászületés bomlasztással kezdődik és erről nem lenne szabad megfeledkezniük az illetékeseknek. Vagy arról, hogy az élet értelme, a bomlasztásban rejlik. A bomlasztó az igazán jó szamaritánus. Krisztus Urunknál nagyobb bomlasztó aligha járt a vizeken. Nézzünk csak fel az égre – azok a csillagok amelyeket odafenn látunk, azokat amelyek több millió fény évre vannak tőlünk, azok már rég nincsenek, lebomlottak, és mégis milyen szépen xsillognak. Pascal mindezt már korábban leírta. A szótáríróknak nem könnyű a dolguk amikor kertészkednek velük.

 • sebestyén eszter

  @Don Ovuz & @ Che,
  értem az előítéleteiteket, értem, hogy szerintetek — az alapján, amit itt írtok — a szavak nem számítanak. Azt is értem, hogy az MTA szava nem számít. Kettőtök közül annak van igaza, amelyik azt írta, hogy Kanadában fogok kikötni. Legalább megtanítom az unokatestvéreimet magyarul. Ugyanis nem tudnak. Mivel ott születtek.
  Egyik’tök azt írja, a kontextus nem számít (Che), a másik meg épp az ellenkezőjét (Don O.), miszerint egy helyzetben íródott a cikk. Akkor ti egymással se értetek egyet meg (ti együtt) velem sem, miközben egymással sem. Így _szuper_ minden. Azt hiszem.
  Egy a lényeg: ti igaz magyarok vagytok, s miszerint ezen a felületen vagytok aktívak még elvileg baloldaliak is.
  Nem tudom, mit mondhatnék még. Annyit talán, h ha @Figyelőnek írok valamit, ami egzakt és nem érzelmi (így pl. politikai) akkor ő arra reflektál, amit egzaktul írok, soha nem az érzelmekre reflektál, legalábbis velem nem viselkedik így. A helyzet sajátossága (pikantériája), hogy veletek ez kevéssé megy, miközben éppen bennünk több a közös ideológiailag.
  Még egyszer ide írom: Kertész Ákos szavai az akadémiai szótár, és az aktuális akadémiai (Nyelv és tudomány) állásfoglalás szerint nem foglaltak magában rasszista intenciót. Pont.
  (Arra pedig magasról szarok — és remélem, Kertész Ákos is –, hogy az aktuálisan baloldalinak nevezett média mit suhogott róla. Akik kitalálták róla azt, amit, hamarabb nem lesz kenyerük, mint nektek vagy nekem — így működik ugyanis a média. Felhasználnak, eldobnak. Amúgy Mo-on a politika is így működik. Perchuszárok vannak, nem kell nekik bedőlni.)

  Che, az, hogy a magyar önálló nemzet nélküli nyelv, az nem az én véleményem, idéztem az akadémiát. Természetesen úgy, ahogy vannak, mehetnek Kanadába, mert te, aki valójában jobbikos vagy, így látod jónak. Hát, jó. Majd “jönnek a román pásztorok” (Kozmosz) és te rettensen boldog leszel — meg a zsidó ribanc, aki jön ilyen tényekkel az is Kanadában lesz. Hey, Che, eljön ám a te időd! — amelyben lubickolni fogsz. 😛

 • Göllner András

  Don Ovuz:

  Oké. A szembeköpést értem. A szemrehányáshoz mit szól ?

 • sebestyén eszter

  @Geyza, muszáj neki, és ez nem belső késztetés részéről, per se csak szigorú magánvéleményem szerint. 😉

 • sebestyén eszter

  @Don Ovuz, re 2015 július 5 4:14 du.
  > “Jobban örültem volna ha van személyes véleménye az ügyről! Saját gondolatai.”
  Mivel úgy hiszem, h téged megtámadott az informatika ördöge, még egyszer ide biggyesztem a saját gondolataimat az ügyről: “sebestyén eszter
  2015 július 5
  1:52 du.
  @Don Ovuz, a magyar nem lehet rassz, kezdjük itt, mivel ugyan nem vagyok antropológus, meg szociológus se, de — részben — nyelvészként — is — azt kell állítanom, hogy nemzetség nélküli nyelv. Ezt az akadémia is jegyzi. Bocsi. Ezért rasszt nem tudott támadni. Pont erről szól az a cikke is, ami alatt ez a thread* megy. Na, ez volt az egyik. A másik az a már fentebb is idézett Magyar Értelmező Kéziszótár, amit a Fityesz akadémia elfelejtett felülírni. 🙂 Fentebb hivatkozott linkben ott van, mit jelent a genetikusan. Magánvéleményem szerint egy jelentésátalakulásról van szó. A magyar nyelv, mint minden nyelv,organikusan változik (a fogalom /organikus változás/, nem a magánvéleményem, hanem tudományos tény, bővebben lásd: Nádasy Ádám – Modern Talking). Azért miért a Kertész a hibás, hogy egy archaikus fogalmat használt? Hozzáteszem, ha valóban, tehát tudományos értelemben archaikus lenne a genetikusan fogalom, akkor a szótárban ott lenne a kis kereszt a szócikkben, de mivel nincs ott, hivatalosan nem is archaikus. Ja, hogy a magyar gyerek hamarabb tanulja meg azt, hogy ájsztí, azért is Kertész a hibás. Továbbá a nyelvművelő, nyelvápoló nem lehet baloldali (vagy liberális), ha ápolja — és így használja — a magyar nyelvet, mert akkor náci, ugye?
  Azt a rohadt nagy félreértést kéne helyretenni, hogy a magyar, akinek fontos az, hogy magyar, igenis lehet baloldali!

  *nem alakult ki rá magyar szó, ezért nevezem angol (valójában idogermán 🙂 ) nevén”

  Röviden szólva: Kertész a jelentésátalakulás — értsd mint terminus — áldozata lett. Ez a szakmai véleményem, a közérdeklődőé pedig az, hogy politikai hecckampány volt.

 • sebestyén eszter

  @Göllner András, én kezdem feladni! A tények NEM számítanak, mert mindenre van LÁTSZÓLAGOS válasz. Mit lehet még tenni? Ui. Che nyilván nem jobbikos, de az lesz, mert a talajtalan baloldali MENEKÜL a Jobbikba. Vélemény?

 • Göllner András
  2015 július 5
  5:03 du.
  Válasz:
  Don Ovuz
  2015 július 5
  9:14 de.

 • Oooo, ezt a dumát mar ismerjük! Kb 5 vagy talán 10 évente valaki halálra ítéli valamelyik kanadai/amerikai-magyar közösséget, nem ad neki többet mint 5,10,20 evet, aztan majd beolvad. De ez nem történik ez meg. Minden vegyes házasságból született gyerekhez, aki nem tud magyarul, fel tudok mutatni egy olyant, aki viszont tud, mégpedig apai ágon magyar ( mert inkabb az anyák adjak at az anyanyelvet). Persze vannak hullámok, mélypontokon amikor ugy tűnik, csak öregeknél áll a közösség, de aztan mindig jon egy fellendülés. Én mindenestre optimista vágyók.

 • Besancon

  2015 július 5
  5:12 de.
  Hosszú írásához, csak egy rövid megjegyzésem van, sehol sem írtam, hogy 17 éves koromban hagytam el az országot. Tizenhét éves koromban csukott le Rákosi legfelsőbb bírósága.
  Én a forradalom urán, 24 éves koromban menekültem.
  Remélem, ezt más is olvassa, mert már többek a koromról írtak.

 • Egy igaz amit nem tagadtam soha, a 45 év komcsi uralomból, csak 12 évet éltem otthon. DE az uralom fennmaradt Kádár apánk idejében is, erre az időre
  céloztam!

 • Göllner András
  2015 július 5
  5:03 du.
  A szemrehányás nem ez. Gondolom ezt mind a ketten tudjuk.

 • sebestyén eszter
  2015 július 5
  5:29 du.
  Kertész Ákos Augusztus 29. közölte az írást.
  A MTA gyorsan belekötött egy, azaz egy szóba, és nem egészen egy hónap alatt kiadtak egy állásfoglalást egy, azaz egy szóról. Ugye, augusztus 26, ahogy írta.
  Ha jól tudom Mártonfi Attila lexikográfus. De ezt az állítást Kálmán László nyelvész már vitatta. Vagyis az, hogy az adott szó kapcsán ön melyik megfogalmazást preferálja teljesen másodlagos a cikk egészét tekintve. Mint mondottam a cikk nem egyetlen szóról szól.
  Az, hogy Kertész Ákos akkoriban közel került a politikához, pontosabban Gyurcsányhoz, talán jobb rálátást engedett a politikai trendekhez. Így láthatta, vagy sejthette Orbán diktatórikus hajlamait. Vagy jobb rálátása volt a szélsőjobbal történő összefonódásokra. Viszont más dolog egy irányvonalról beszélni, és megint más kivetíteni egy nemzetre.

  Ami a rasszt illeti, állításával ellentétben van még magyar, ha kevés is. De valóban jobb megfogalmazás a nemzet. Viszont ez ugyanaz az értelmetlen szofisztika mint a genetikusan szó esetében, semmi köze a cikk mondanivalójához. Szimpla terelés.

 • sebestyén eszter
  2015 július 5
  5:29 du
  Kiigazítás:
  Nem augusztus 26, hanem Szeptember 23, de ez másodlagos.

 • SE
  Kissé hosszúra nyúlt ez a polémia. A magam részéről kiszállok. Pillanatnyilag az egyik kisunokám kétoldali t.gyulladása magasan überel mindent. Csak pár utó-megjegyzés: Kikérem magamnak, hogy jobbikos vagyok ! Kikérem magamnak, hogy a magyarságot ócsároljad! Kikérem magamnak a kioktató, pökhendi hangvételt! Annak ellenére hogy a YAD VASHEM-hez sokkal több érzelmi szál fűz az átlagosnál, – ha ismersz olyan “zsidó ribancot” (SIC!, idézet tőled), aki Kanadába akar kitelepülni, do not hesitate to contact. VELE.
  (CHE)

 • Figyelő!

  Maga úgy zagyvál ahogy csak lehet, és eközben mind inkább belekavarodik saját állításaiba!

  A kutyát nem érdekli a kora – de ha jelen állításai igazak akkor jóval túl van a nyolcvanon – és igen furcsán működik az emlékezete! Ez mondjuk a magán ügye,nem is hiszem, hogy bárkit érdekel míg nem kerül folyamatosan ellentmondásba !

  Jellemző azonban, hogy a dolgok érdemi részét ( írásom lényegét) válasz nélkül hagyta : vagyis, hogy ne keressen a komcsiknál felelőst amiatt, hogy kint Montrealban az unokái nem beszélnek magyarul, mert az kizárólag a magyar nagyszülők és felerészben magyar szülők felelőssége és feladata lett volna, hogy szem előtt tartsák!

  Állítása szerint a kinti egyház ingyenes magyar iskolát is működtet, bárki okíttathatja ott a gyermekét, unokáját – de mint Ön is írta, ha az iskolák, élettársak,házastársak, barátok, nem magyarok, akkor az unokák sem lesznek azok !

  Ez olyan tény melyet nagy valószínűséggel Ön is láthatott, tudhatott az elmúlt évek / évtizedek alatt, tehát ha nagyon mellbe vágta volna a felismerés, nyilván tett volna ellene!
  Nem tett – ezzel elismerte a felelősségét, és ne “Kádár apánkra” meg holmi komcsi politikára fogja, amiért maga fogta menekülőre a dolgot,miután fiatalkorú meggondolatlanságáért nem vállalta a következményeket!

  Hogy ebben igaza volt e vagy sem, azt nem tudhatom, hiszen nem ismerem elég közelről az Önt körülvevő tényeket – Őn pedig rendesen ködösít – de a tény attól még tény marad, hogy az unokái (úgy is mint magyar vérei) a magyar nyelvet, történelmet illetően tudatlanok maradtak….

  Ez kizárólagosan az Önök mint nagyszülők és az unokák szüleinek a nemtörődömségén és hanyagságán múlott – ne keressen tehát felmentést a “komcsik” okán!

 • Kedves Kommenttársak !

  Egyet ne felejtsünk el ! Azt az ominózus >g e n e t i k u s a n< kifejezést először Orbanini, a Vezér használta egyik, nem is jelentéktelen, a neki oly kedves szélsőjobboldali közönsége gyönyörködtetésére Posványosdagonyán, amikor nem kis provakatív szándékkal kijelentette, hogy

  "…a magyar baloldalba már . g e n e t i k u s a n . van betáplálva az, hogy időnként ráront a nemzetére"…

  Meggyőződésem, és a "Nyílt levél" elolvastakor is egyből az ugrott be nekem, hogy ezt a fajta egyberendelést Kertész Ákos – az idézett igazságtalan beszéd hatására az azóta is benne fortyogó fájdalom hatására – szinte ironikus idézetként ültette be a mondandójába, hogy legalább így dörgölje az orbanista alattvalók orra alá ama hazugságra adott válaszaként is…
  Mely bátorságáért ma még jobban tisztelem Őt, mint annak előtte.

  Isten éltesse sokáig !!! :-): DG

 • Ui

  Az “alattvaló” jelzőt a jobbszél meg felkapta, és mint véres kardot hordozta körül, DE már mint alávaló-t tolmácsolták, osztották szét csőcselék fogyasztására, amely ezt föl is kapta és országszerte szanaszét vartyogta…

 • Geyza: kényszeres a kisgyerek, vagy pártfeladatot lát el 😀

 • Figyelő: 17 éves kiskorú ügye még akkor se került a legfelsőbb bíróság elé. Nomeg, akkor is voltak bírósági fokozatok.
  Némi konkrétum:
  “A Legfelsőbb Bíróságon 1954-től külön büntető, polgári, katonai és közlekedési kollégiumot alakítottak. Utóbbi két kollégium a korszakban működő különös bíróságoknak (Katonai Bíróság, valamint az 1954-ben létesített Közlekedési Bíróság) volt a legfelsőbb fóruma. Első fokon egy szakbíró és két népi ülnök, másodfokon három szakbíró alkotta a LB kollégiumaiban a bírósági tanácsot. A LB ún. teljes üléseket is tartott, amelyen részt vett a LB elnöke, helyettesei és valamennyi hivatásos bírája.”
  Tehát magát, mint a nemzetre rendkívül veszélyes bűnözőt, a két fokot kihagyva, a maga a LB ítélte el. Aztaaa!
  Magát hol dolgoztatták? Ugyanis a BV a rabokat kivétel nélkül munkára fogta.

 • Figyelő: mi köze volt magának ahhoz a többi 33 évhez? Milyen komcsi uralom volt Kádár idejében Magyarországon?

 • DonGolo
  2015 július 6
  5:09 de.
  Nem akarok külön vitát nyitni, de némi időzavarban van.
  Kertész Ákos írása 2011 augusztus, posványos 2014 július.

 • sebestyén eszter

  Bocs. Don Ovuz nyilván önérzetességből nem kezdte bizonygatni, hogy baloldali. (Nézd vissza a kommentjeit!)Viszont mindkét oldallal szemben érzékeny, ha úgy érzi, hogy a magyarságát piszkálják.

 • Besancon

  2015 július 6
  2:56 de.

  Nem kell ahhoz doktorűtus, hogy egyenes tényeket valaki megértse. Tisztán és világoswan írtam le a lényeget.
  Egy nagyszülő, (1) nem tud és nem szabad forszirozni vegyes házasságoknál a saját kivánságát. A családi béke és kölcsönös szeretet többet ér. Ha ehhez nem ér fel a felfogóképessége, nem az én hibám.
  Amiket ír alaptalan vád, csupán egyszerű rosszindulat.

 • Ille István

  2015 július 6
  6:27 de.Nem először hauzdtól meg, azaz hauzgnak állit be.
  Persze a tényeken ez nem változtat.

 • Ille, mindenki dolgozott a Fiatalkoruak Fogházában.
  Volt kerti brigád, konyha brigád, mosokoknyha brigád stb. Én iródán dolgoztam, és az igazgatónő könyvét gépeltem.

 • Ille, 1950-51-ben, Jankó Péter Tanácselnök volt pl. legfelső bíró. Nézzen utána.
  Ő itélt el.

 • Figyelő: a tényeken valóban nem, de sajnos, a maga emlékezete a tényeket egy csöppet figyelmen kívül hagyja.
  Nem neveztem hazugnak, csak szembesítettem az akkori ítélkezési hierarchiával, amit még a maga minden bizonnyal kiemelt fontosságú – gondolom, Nagy Imre szintjén tárgyalták – ügye sem tudott megkerülni.

 • http://zaol.hu/hirek/a-politika-jatekszerei-voltak-1514503
  Itt van Jankó Péterről egy link, csak hogy tudja ki volt.

 • Figyelő: na látja, csak kibogozódik végre az igazság szövétneke! Elismert egy apró tényt, csak így tovább, meglátja, nem lesz olyan nehéz a többit sem elismernie.

  Tudja, ezt még az ÁVH kihallgatástechnikai tanfolyamán tanultam: ismertess be egy apró, szinte mellékes dolgot a kihallgatottal, és jöhet a következő lépés. A delikvens megkönnyebbül, rájön, hogy nem is volt olyan nehéz, jöhet a következő, most már kicsit komolyabb beismerés előkészítése. Mindez villanyozás, alvásmegvonás, talp gumibotozása, verés és egyéb szélsőséges kényszer nélkül. Szépen, intellektuálisan, lépésről lépésre. A delikvens a végén boldog, hogy aláírhatja a kihallgatási jegyzőkönyvet.

  Ja, és 17 évesen (mivel az apácáknál gyors- és gépírást tanult) egy BV-s igazgatónő – aki addigra, mivel az ÁVH átvette a BV-t (na, itt passzol az, hogy a Markó utcába az ÁVH irodájába rendelték be) – gondolom, békebeli visszaemlékezéseit írta, mondjuk, “Milyen is volt Rákosi börtönőrének lenni” címmel 😀

 • Ille, kivánom MAGÁNAK, hogy ha annyi idős lesz mint én, legalább ilyen memoriája legyen!

  (Látja, én nem vagyok bosszúálló!)

 • Ille István

  2015 július 6
  11:19 d
  Jé, lehet, hogy maga is ÁVÓS kihallgató volt?

 • Figyelő: valamit nem ért. Hiába volt ő a LB elnöke – és nem a legfelsőbb bíró – csak az első két fok után ítélkezhetett volna. Ki fellebbezett másodfokra, és ki onnan az LB-hez? Egy diákcsíny miatt? Mert ez volt, nem rendszerellenes cselekedet!

 • Figyelő: nem a személye érdekes, hanem a maga rögeszméje.

 • Figyelő: a bosszúállás személyes cselekedet, amire, attól tarok, nincs módja.
  Ami a kívánságát illeti, egész light a fekete muszlim nagycsaládos szomszédhoz képest 😀

 • Figyelő: is. Meg MOSZADos. Tudja, rengeteg magamhoz hasonló korú kihallgatóval találkoztam az Andrássy úton.
  (’47es születésű vagyok, maga idióta! Ha meg nem érti az iróniát, mi a francnak tartja magát entellektüellnek?)

  Nagy Imre ’56 okt. 28-án felszámolta az ÁVH-t.

  “1956. november 27-ei keltezéssel jelent meg a kormány elnökhelyettese és a legfőbb ügyész 5004/1956. számú együttes rendelete a volt államvédelmi szervek beosztottainak elbocsátásáról és tevékenységük felülvizsgálatáról. Ennek megfelelően a megszüntetett államvédelmi szervek beosztottait – tekintet nélkül arra, hogy milyen területen teljesítettek szolgálatot – a Belügyminisztérium állományából 1956. december 1-jéig el kellett bocsátani, le kellett szerelni és felülvizsgálat alá kellett vonni. Ez utóbbi célja annak megállapítása volt, hogy az illető részese volt-e a megszüntetett államvédelmi szervek által elkövetett törvénytelenségeknek.”

  Jajistenem, magát meg az ÁVH még megpattanása után is kereste!

 • Ille István

  2015 július 6
  11:26 de.
  Akkoribn, ha hiszi ha nem, bizony az ország összes iskolájából kicsaaptak. Csak mint gyári munkás tudtam elvégezni esti tanfolyamon a Kandó Kálmán technikumot, kiszabadulásom után.
  Megint az a rosszindulat és buta ÁVOS szisztéma.
  Nem tudja én mire vagyok képes, azaz mi mindenre.
  Gépírni azon a nyáron tanultam meg, miután kicsaptak az iskolákból!
  Ja, és nem az apácák csaptak ki,1948-ban, addigra javában komcsi államositott iskola volt.

 • Elsófokon 6 hónapra itéltek, de az ügyész fellebbezett, és így kerültem a Legfelső Bíróságra.

 • Ille István

  2015 július 6
  11:38 de.
  Hívtam én magát idiótának, akármit állitott rólam? Úgye nem?
  Tehát elvárnék egy civilizált stílust magától is!
  Honnan tudjam a maga születési évét?
  Csak maga “kiképzését” emlegette, ezért hittem, hogy még a régi szép fiúkhoz tartozik.

 • Engem is érdekelne a “rögeszmém”? Maga szerint, mi is az valójában.

 • Igen bizony, nem tudom ki keresett, de 57-ben két civilruhás keresett, Apám szerint.

 • Figyelő: mellé. Az első fok után a másodfok következik.

 • Figyelő: nem kell bizonykodni. Három év alatt kiderült, hogy maga mindenre képes. Érdekes módon az elleszék megjelenése előtt nem gyártott legendát magáról, de az első kételkedés után mostanra mártírrá képezte át magát.
  Ki is állította, hogy az apácák csapták ki? A szent életű nővérek? Na, ne már! Ki is vitatta, hogy kicsapták-e bárhonnan is?

 • Figyelő: ugyan már, a maga képességeivel, ne mondja, hogy nem nézett utána? Gondolja, hogy a profilképem az érettségizős tablómról való?
  Nem igazán érdekel, hogy mit vár el tőlem, mivel maga eleve egy rohadt libsibolsikomcsinak tart. Akkor meg?
  Bencsics, maga tényleg egy zárvány. Ha tovább olvasott volna bármit is tőlem, ami itt megjelent a privát CCCP és NDK élményeimből, akkor tudhatta volna, hogy nem tartozhatok a “régi szép fiúkhoz”.
  De magában a gőg túlteng, csak nem fog egy ilyen komcsit (mert hát, magának minden baloldali = komcsi) olvasni?

 • Figyelő: kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét. Ha nem megy, keresse a komcsi és a fekete muszlim címszavaknál.

 • Bencsics nagyasszony fontos tényező volt már akkor . ( is )
  Lehet hogy akár három imprulista kémszervezet is járt beléje…izé…feléje.
  A CIC , a CIA , meg még valami.
  Azzé kezelték őtet kiemelten.
  Lehet a börtön-spinkó könyvének a másolása közben a sorok közé rejtette a jelentéseit.
  Ez ám az agyafúrtság kérem.
  ( A SZOC.-ban az volt a divat : az írók műveik megírásakor a sorok közé rejtették valódi mondanivalójukat.)

 • Figyelő: ’57ben. Apja szerint. Két civil ruhás. Egy gyerekcsíny elkövetőjét. Aha.
  Lehet, hogy be akarták szervezni? Annyira azért még ők sem lehettek hülyék 😀

 • sebestyén eszter

  @Don Ovuz
  re 2015 július 5 5:29 du.
  Kálmán László egy komolytalan neohippi, a Fidesz beépített embere.
  Nyelvészként: tanár és nem nyelvész, óriási különbség. Viva Bologna! A régi diplomák elkülönítették, s mivel neki régi van, ezért nem nyelvész, hanem nyelvtanár. Óriási különbség. Plusz nem akadémiai ember.
  Szóval, vitathatja, kábé annyira annyira nevetséges szakmailag, mint amikor a hangya belemászik az elefánt orrmányába, mert csak így tudja piszkálni.
  Az különösen vicces, h egy nyelevész az akadémia szótár ellenében érvel. 😀

  Politikai ékként: folyton megjelenik az álellnzék tüntetésein és hecckampányt folytat. lásd pld. itt: http://www.hirhatar.hu/index_blog_tartalom.php?hh=Ezek_Spartaban_ot_napot_nem_eltek_volna_tul

 • sebestyén eszter

  @Che
  Ha elolvastál volna egyetlen sort is tőlem, épp a magyarság és magyar nyelv mellett álltam ki kőkeményen. Plusz múltkor lezsidóztál nyíltan. Az unokádat se vagy rest felhasználni egy pitiáner szublimációs játszmában, hát, szégyelld magad! Szegény gyerek…
  Azért szublimálsz, mert ide írtam magamról, h zsidó ribanc, és ezt te – teljes joggal – magadra vetted. Ez pedig azt jelenti, érted a soraimat. Ergo fentiek, pl., amit az unokáddal csinálsz, hatványozottan elítélendőek.

 • sebestyén eszter

  @DonGolo

  re ” Kedves Kommenttársak !
  Egyet ne felejtsünk el ! Azt az ominózus >g e n e t i k u s a n< kifejezést először Orbanini, a Vezér használta egyik, nem is jelentéktelen, a neki oly kedves szélsőjobboldali közönsége gyönyörködtetésére"

  Ne csinálj úgy, mintha erre nem adtam volna választ. Lásd fentebb: jelentésátalakulás. A kedvedért kétszer is ismételve. Te jössz! 🙂

 • sebestyén eszter

  @jani

  re “Bocs. Don Ovuz nyilván önérzetességből nem kezdte bizonygatni, hogy baloldali. (Nézd vissza a kommentjeit!)Viszont mindkét oldallal szemben érzékeny, ha úgy érzi, hogy a magyarságát piszkálják.”

  Én is, és emitt, csak ebben a threadben ezerszer kifejtettem. Vagy szerinted az valami antonimo, h ha ő magyar én nem lehetek az? Én is éppen a magyarság mellett érvelek, mondom, vesd össze fenti kommentjeim. És én is bocs.:-)

 • sebestyén eszter

  @István,
  re
  2015 július 6 11:38 de.
  Bocsánatot kérek, de az AVH-t 1958-ban Sebestyén Ferenc számolta fel. Ez csak a halála után került napvilágra – mert akkor kerülhetett. Nem vitatkozni akarok, csak nekem ez fontos, hogy ne legyenek félreértések, ha már olyan későn derült ki. Bocs…

 • sebestyén eszter

  @Mindenki,

  beszéltem ma Mártonfi Attilával, nem ezért, ami itt folyik, mi több még el se meséltem neki, viszont btw. elküldtem neki ezt a cikket http://nepszava.us/kertesz-akos-ki-itt-a-beteg/ , szerencsére jól tettem, mert lemaradt róla.
  ő meg átküldött nekem egy másikat, amiről meg én maradtam le eleddig, ez az: http://nepszava.com/2013/11/velemeny/kertesz-akos-alavalo-hamisitasok.html

 • sebestyén eszter

  @jani,
  ui. tehát úgy áll össze a kép, muszáj magyarázni, mivel napközben nem volt időn, és sok köztes komment gyűlt össze, h magyarországon az a sablon, h a magyar identitást vagy erős önreflexiót a jobboldalhoz kötik. ez nagyon nagy zűr, szerintem. vesd össze, pl. Kalmár Szilárd vagy Gyurcsány Ferenc idei emlékév kapcsán tett érzelmi megnyilvánulásait. Mivel Szilárd elég balos, simán lenácizták, Gyurcsányra meg jellemtelenséget mondtak, mert az is az ő hibája, h az emlékév most van… 🙂

 • Nemtudom megfigyeltétek e , de NEM LEHET normálisan megvitatni egy irást , egy cikket , mert állandóan megjelennek ilyen Bencsics és Che – félék és gyakorlatilag , nagy szakértelemmel totális vakvágányra terelik a társalgást.
  Véleményem szerint nem csorbulnának a liberális eszmék , ha ez az állapot valamiféleképpen megszűnne.
  Nem a jobboldali véleményekkel van bajom , hanem az állandósult tudatos csúsztatásokkal teli végnélküli és felesleges karattyolást viselem nehezen.

 • Ille, maga “gyerekcsínynek” hívja, a “bűnömet”, ök “Izgatásnak és külföldi érdekek veszélyeztetésének” ez volt a vádíratban.
  Kis különbség!

 • Ille István

  2015 július 6
  12:44 du.
  Ezt a beírását csak most láttam.
  Honnan olvashattam, tudhattam volna magáról? Csak itt ismertem meg, szorgalmas ténykedése óta.

 • sebestyén eszter
  2015 július 6
  3:44 du.
  Feladom!
  Ön egyetlen szóról beszél, én egy komplex írásról. Ez így vakok és süketek párbeszéde.
  Amit ön képtelen megérteni, az hogy az írást nem befolyásolja ha nem szótári szavakkal fejezik ki. Vagy úgy gondolja, hogy ha ebbe az egy szóba beleköt, ez annullálja az egész írást?
  Valószínű, hiszen bármiről írunk, ön képtelen leszakadni erről az egyetlen szóról. Tipikus példája, hogy a magyar értelmiség hogyan dugja a homokba a fejét. Fentebb azon erőlködésem hogy érdemi vitát csiholjak meddő maradt. Felakadt gramofonként kerengett egyetlen szó körül. Pedig érdekes lett volna több látószögből megvizsgálni a cikk egészét.
  A magam részéről nem látom értelmét egy sérült lemezt hallgatni. Önnek egyetlen szót jelentett az írás, ezt megértettem, és a vitát lezártnak tekintem. Remélem a vita hevében nem írtam túlságosan sértő dolgokat. Lépjünk tovább a következő cikkre.
  Üdv.: D. O.

 • Figyelő!
  július 6.
  10:55

  “Nem kell ahhoz doktorátus, hogy valaki az egyenes tényeket megértse” – írja !

  Pontosan, ezt nagyon helyesen állapította meg: tehát amikor én azt írom Önnek, hogy a saját (és a magyar férje) valamint gyermekei ( akik a szüleik után szintén magyarok) felelőssége, hogy az unokái nem beszélnek magyarul, és úgy általában a “nagyi” magyarkodása nem mond nekik semmit – akkor arra hívom fel a figyelmét,hogy NE KERESSE A MÁSOK FELELŐSSÉGÉT, SEM A POLITIKÁÉT, SEM KÁDÁR APÁNKÉT, SEM A “KOMCSIKÉT” STB – MERT EZ ORDAS CSÚZTATÁS, MONDHATNI JELLEMTELENSÉG az ÖN RÉSZÉRŐL

  Akár van Önnek doktorátusa, akár nincs, ez az a tény amit mondjuk hat elemivel is fel kell, hogy fogjon egy gondolkodó ember !

  Hogy a családjában a szeretet és béke milyen viszonylatban volt azzal, ha a nagyszülők következetesen kiállnak és elvárják, hogy az unokák (akik Kanadai áll.polgárságuk ellenére is részben magyarok)ismerjék valamilyen szinten a magyar nyelvet, azt nem tudni – de érdekes családja lehet, ha a családi békét és szeretetet épp ez borította volna fel !
  Arról ugyanis, hogy az családi ellenérzést váltott volna ki
  ha az unokák magyarul (is) tanulnának, egyből odalenne a szeretet és a béke – nos eddig erről nem írt, csak a mocskos politikának nem akarta megbocsátani, meg a komcsiknak !
  Hiszen az unokák szüleik is “hibátlanul írnak és beszélnek magyarul” mint írta, tehát miféle szeretet az aminek érdekében ilyen kifogásokat előrángat?

  Kedves Figyelő – nagy ívben teszek rá( gondolom mások is)hogy az unokái mit tudnak, gondolnak Magyaro.-ról, de személy szerint mocskos húzása, hogy a 60 évvel ezelőtti politikát (legalábbis sz Ön által vélt helyzetet ) teszi
  felesőssé unokái tájékozatlanságáért !

  Mert doktorátus ide oda – ez az Ön felelőssége (is) meg a gyermekek magyar-ági szüleié! Ha nem tartották fontosnak,az egy másik dolog, de akkor ne komcsizzon az, aki nem tudja valójában mi a komcsi és ki a komcsi – pláne hogy kinek mi a bűne !

  Minden egyéb amit írtam tény és nem vád! Érti a különbséget?
  Amikor azt írtam, hogy ÖN nem jött haza, mikor már valamelyest rendeződött a helyzet – bár sokan megtették, Ön nem, nyilván sok oka volt, ami felülírta a haza iránti olthatatlan vágyát – akkor tényeket írtam és nem vádoltam!
  Képes felfogni? Vagy rosszul tudom és Ön évtizedek óta itthon kucorog ?

  Amikor azt írom, hogy Ön fiatalon, nagyon gyér és egyoldalú ismeretekkel elhagyta az országot ( a hazáját ) és ott azon az ismeretszinten megrekedve osztja az eszét – az megint tény és nem vád !

  Kedves Figyelő – én azt hiszem senkinek nem hiányzik Ön Magyarországon – hiszen emberek sokasága tette ezt annak idején Önhöz hasonlóan, hogy elment, mert jobbnak látta, aztán kint egzisztenciát teremtett és ott él, a haza max. emlékkép a szívében, vagy haza látogat időnként vagy nem !
  Nem óhajtják megváltani a világot.

  Velük nincs is bajom/bajunk ! A gond az Önhöz hasonló mélymagyarokkal van, akik meggondolatlan hőzöngéseik után elhúzták a csíkot, kint feltehetően megtalálták a számításaikat (eddig nincs is gond ) aztán visszafelé mutogatva ÖNIGAZOLÁSKÉNT kezdik szidni a félvilágot, mert hogy mindenki tehet egyéni sorsuk alakulásáról csak épp ők nem !

  Éljen jól és boldogul,legalább egyszer magamagának ismerje el a felelősségét, ne Kádározzon, és ne komcsizzon mert ismétlem semmit nem tud az elmúlt évtidedekről !

 • S.Eszter

  A szavak és szándékok kiforgatása sajnos kölcsönös mindkét politikai oldalon. Kertészt pedig nem volt nehéz félreérteni.

  Szerintem ott az igazság, hogy Kertész Á. “kibukott” a választási eredményeken. Ugyanis, amíg a baloldal nyert, addig nem írt ilyen kritikusan, pedig “genetikusan” addig sem voltak mások a magyarok. Az emberek oda-vissza ennél cifrábbakat is szoktak mondani, csak nem írják le, főleg nem jelentetik meg újságban. Hibáztatom a környezetét is, hogy hagyták ebben a formában megjelenni az írását.

 • Don Ovuz !

  Ne akarj hülyét csinálni a másikból !!!

  A posványos [email protected] tudja minek titulált szélsőjobboldali már legalább 2007. óta folyamatosan hinti szanaszét a mérgező, baloldal ellenes miazmáját a Kárpátmedence légkörébe.

  Annak, hogy tájékozatlan vagy valamiben nem kell rögtön a másik tájékozottságát kétségbevonó cáfolattal hangot adni…

 • eszterlánc, köszönöm a pontosítást

 • Figyelő: külföldi érdekek veszélyeztetése 😛 ennyire azért ők sem lehettek hülyék!

 • SE
  jul.6. (4:01)
  Kiegészítés: Nem biztos, hogy az a bizonyos Sebestyén Ferenc (aki talán rokonod is volt ?) szüntette meg az AVH-t 1958-ban, hiszen azt már 1956-ban hivatalosan feloszlatták. A megbízható kádereket általában az AVH-ból az újjáalakult Belügyminisztériumba mentették át, de ez már 1957-ben megtörtént. Többen innen meredek pozitív spirálra kerültek!

 • cse muszály magának itten okoskodnia örökké most más a téma fegye figyelembe köszike

 • Besancon

  2015 július 7
  3:39 de
  Természetesen, én is teszek arra amit maga ír!
  Ha figyekmesebben olvasna és nem a ragaszkodna saját véleményéhez, már írtam, minden unoka vegyes, azaz angol kanadai és magyar szülőktől származnak. Ilyen esetben, a nagyszülő jobb ha hallgat és nem KÉNYSZERITI őket, hogy az unokát, a nem tiszta magyar kanadai születésűt, magyar iskolába vigyék. Nem is vinnék, csak békétlenség és veszekedés lenne ebből.
  Ha ezt nem érti, sajnálom.

  Más téma. Érdekes, hogy nem akarják megérteni, hogy igenis, a forradalom bukásának és Kádár hatalmának köszönhető, sok, sok magyar menekülése.
  Miért nem mentem akkor haza , a rendszerváltáskor? Mivel szüleimet is kihozattam, gyermekeim 1990 ben már felnőtt, családosok voltak. Hogy a fenébe tudtam volna mindenkivel haza vándorolni?

  Végül, hadd emlitsem meg, hogy a mai világot sem szeretem otthon. A haza kettészakadása, a kölcsönös gyülőlködés nem vonz, egyáltalán.

 • Besancon

  Nyelvet tanulni sohasem késő. Figyelő unokái még nem késtek le. A nyelv is fontos, de az identitás megőrzése még fontosabb.
  A világan élő írek 95 százaléka nem beszéli ősei kelta nyelvét, mégis önérzetes hazafi.

 • Így van Jani, az egyik a legidősebbb, idén májusba magától ment Budapestre, látogatni.

 • Kanadaban minden diaszpora kihal hamarosan, nem csak a magyar. Kivetel egyelore a muzulman diaszpora, de abbol van is boven utanpotlas.
  Az eredeti europai bevandorlas megakadt, elsosorban a kanadai elvtarsaknak koszonhetoen, akik lezartak a sorompot az europaiak, es kinyitottak az afrikai es azsiaiak elott. No es jon rengeteg Kozep Amerikabol is. Akad koztuk meg legalis is…

  Tehat nyilvanvalo, hogy utanpotlas hianyaban az europai diaszporak mind szepen lassan kihalnak nalunk. Az en harom itt szuletett gyerekem se beszeli a magyart, es ez igy jo is.

  De en azt mondom azoknak az elvtarsaknak, akiknek ez nem tetszik, hogy sebaj, nyerjetek meg a valasztasokat Magyarorszagon, aztan majd lesz boven magyar diaszpora Kanadaban megint. 🙂

 • Figyelő !

  Ki a fene beszélt vagy gondolt itt kényszerítésre ?

  Azt gondoltam/lom az a legtermészetesebb dolog, ha a világ bármely pontján élő nagyszülők magyarok, tehát értelemszerűen a gyermekeik is magyarok, akkor a fél magyar unoka is “felvállalhatja” identitását – mégpedig a felmenői segítségével !

  Ha nem épp magyar iskolában, akkor a nagyszülők és a saját magyar származású szüleik tanítgathatták volna – a gyerekek rendkívül tanulékonyak, és sok mindenre képesek, talán még hálásak is lennének érte!
  Ilyen megoldásról még nem hallott ?
  Na erre írtam én, hogy amennyiben ez békétlenséget szított volna vagy a családi “szeretetet” veszélyeztette volna, úgy Önnek igen érdekes családja lehet/tett !

  Az a gyerek pedig akinek ez születése első percétől nem volt természetes, nem ebben a légkörben nevelkedett, tehát nem is ivódott belé származása és az azt ölelő “nemzeti érzés” (melyre oly büszkén verik a mellüket féltéglával Önök és mélymagyar kinti kollégáik ) az már utólag tök mindegy hogy tanul e magyarul – úgy egyébként miért is tanulna? – esetleg számon is kérheti Önökön a mulasztást!

  A Magyarországra látogatás pedig kb annyit jelenthet neki/k mintha Honoluluba utaznának : talán még annyit sem, mert ott biztosan jobban éreznék magukat!
  Látogatást tenni Magyarországon és fényképezőgéppel megállva a Hősök terén végiggondolni, hogy na ez az az ország, ahonnan a nagyanyám 60 évvel ezelőtt elmenekült, vajon mit mozgat meg benne ? Semmit : mert ez az ország már nem az az ország, ahonnan Ön menekült !
  Turista szinten megismerni Magyarországot – hallgatni az érthetetlen magyar nyelvet két hétig – messze nem ugyanaz mint amiről én beszéltem ! Érti ezt egyáltalán?

  Csak érdekesség képen: családunk fele svéd,miután a testvérem egy svéd állampolgárral kötött házasságot 1979-ben.
  Itthon éltek/élnek, a svéd nagyszülők akkor látták gyermeküket és unokáikat, amikor – viszonylag ritkán – látogatóba mentek, a nyolcvanas évek vége felé már sűrűbben, de addigra már mindkét gyermek iskolás volt.

  Kommunikálniuk mégsem volt nehéz, hisz mindkét gyermek születése óta természetes módon tudja, érti, beszéli a svéd nyelvet mert, hogy az is hozzájuk tartozik, és a magyarral azonos módon sajátították el.

  Szüleik ugyanis fontosnak tartották,hogy a magyar-svéd házasságból született gyermekek mindkét nyelvhez, nemzethez vonzódjanak, és legalább nagyjából ismerjék a történelmét is annak az országnak ahol ugyan nem élnek napi szinten, de ugyanúgy a hazájuknak tekintik.

  Pedig nem volt egyikük sem politikai menekült, semmiféle gyűlöletet nem forralt szívében senki, és nem is tett senkit felelőssé a svéd szülő és annak felmenői sem !
  Még csak békétlenséget sem okozott – a családi szeretetet pedig egyáltalán nem veszélyeztette !

  Számos családot ismerek rajtuk kívül is, ahol a vegyes házasságból született gyermekek mindkét szülőjük nyelvét és országát jól ismerve a nagyszülőktől sem távolodtak el!
  Ez pusztán akarat és szándék kérdése!

  Kérdésem, hogy miért nem tért haza mikor már lehetett volna, természetesen költői volt: nyilván kint eresztett gyökeret, kivitette a családját, – ez nagyjából abban az időben történhetett amikor már Ön is jöhetett volna – de esze ágában sem volt hazatérni! A saját döntése volt, tegye, de ne csináljon mártírt magából mert, hogy nem az !
  Nem térek ki rá, hogy kik is a mártírok ebben a vonatkozásban – Ön pontosan tudja, de egy életet leélni úgy, hogy egyéni sorsának alakulásáért mindig másokat tesz felelőssé, több mint csúsztatás… !

  Hogy nem vonzza a “kettészakadt” magyar haza, és nem szeret “itthon sem” – nem lep meg!
  Ebben oroszlánrésze van ugyanis az Ön /Önök által preferált kormányzat áldásos tevékenységének, de ennek következményeit, “gyümölcsét” nem Önök élvezik !

  Igét hirdetni több ezer kilométer távolságból – nagyon könnyű – a következményeit, a kihatásait felvállalni azonban gerinc kérdése: úgy érzékelem, hogy ezt Ön sosem fogja megérteni.
  Lelke rajta.
  !

 • sebestyén eszter

  @Don Ovuz, nem én akadtam le a szónál, Kertészt Ákost emiatt a szó miatt hurcolták meg, és emiatt az egy szó miatt kellett mennie, a szavak pedig azt jelentik, ahogy ahogy a szótárban van.

 • Don Ovuz!

  2015.július 6.
  8:51

  Bár, Ön Eszternek azt írta, a maga részéről befejezettnek tekinti a vitát, mivel ő nem képes lepattanni erről az egyetlen szóról, ahelyett, hogy az írás egészére reagálna – ám ezzel kapcsolatban egy kis tévedést, ill. félreértést nem árt helyre tenni!

  Kertész Ákos a vitatott kifejezést valóban a 2011.-ben írt publicisztikájában használta, ám ezt jóval megelőzte Orbán V.2005 nyarán elhangzott tusványosi (alias “posványos”)beszéde, melyben arról értekezett, hogy …a baloldal ha csak teheti, ráront nemzetére… mely alighanem genetikailag kódolva van esetükben…. !

  Tehát a szóhasználat változatlan, mindössze az időrendet kell helyre rakni!
  Önt valószínű az tévesztette meg, hogy Orbán előszeretettel használja a hivatkozott helyszínt, többször így 2014.-ben is beszédet mondott ott, de a kifejezést – genetikailag – valóban ő használta először, jóval K.Á. előtt !

  Kertész Ákost valóban e miatt az egy szó miatt hurcolták meg példátlanul ahelyett, hogy – mint ön is észrevételezte – az írás egészére koncentrált volna az önérzetében sértett magyar nép : akkor talán ráérzett volna az írás mélységes igazságára, és rájött volna, hogy mi volt K.Á. valódi szándéka !

  Nem is foglalkoztak az írás lényegével, mely rendesen megosztotta akkoriban még az értelmiséget is – a nép hörgött, elégtételt kívánt, és szarházi kis államtitkárocskák és sehonnai képviselőcskék fogalmazták a beadványokat, hogy azonnnnnnal vonják vissza K.Á. Budapest díszpolgára címét !

  Sőt, Schmidt Pál akkor még k.e. (ha jól emlékszem )javaslatot tett arra is hogy vonják vissza K.Á. Kossuth díját is: végül is erre nem került sor, de rendesen pokollá tették az életét, mígnem Kanadában kötött ki!
  A magyar nép sosem volt erős sem önismeret sem önkritika terén – de semmi mással nem húzhatta volna alá jobban K. Á. igazságát, mint épp az írást követő viselkedésével !

 • sebestyén eszter

  @jani,
  re 2015 július 7 5:35 de.

  most vettem észre, h ez a thread folytatódott. szerintem erre válaszoltam fentebb: ún. jelentésátalakulás (ez a terminus, amikor használat közben megváltozik egy szó jelentése) ment végbe. e terminust mártonfi ugyan nem használja a cikkében, mert ragaszkodott a lexikográfia kereteihez, de megjegyzi, hogy a szerző kora miatt az eredeti értelmében használhatta.

  abban igazad van, hogy a szavak kiforgatása mindkét oldal sajátja. ráadásul a magyar nyelv nagyon is alkalmas rá.

 • sebestyén eszter

  @Che,

  re 2015 július 7 8:32 de.

  nem volt akkor “divatos” szó – a helyzet miatt – az átszervezés. szintén a szitu okán jól hangzott a feloszlatás. (én pl. most is feloszlatnék ezt-azt.) magad is írod, hogy átettek részlegeket a bm-be, és annak az átszervezése (a szervezeti egységek elrendezése) fejeződött be 57-re, de – ahogy én tudom – nem a részlegek véglegesítése.

  pozitív spirál: minden forradalom után ez van, nézd csak a meg 2010-es fülkeforradalmat!

 • T. Sebestyén Eszter ! (12,02)

  Forradalmakról írsz. Ebben az esetben, mert nem teszed idézőjelbe az úgynevezett fülkeforradalmat, minden naiv és kezdő olvasó elhiszi róla, hogy az valóban forradalom, azaz forradalmi esemény volt. Holott, ez az oly sok többi mellett szintén hazug állítás ugyancsak a Vezér pofátlan pofájából kelt történelmi útra, hogy az ő szelektíve süket és elvakult választóival elhitesse, hogy amit akkor tett az forradalmi esemény-számba megy. Pedig tudjuk, hogy az nem forradalmi, hanem egy macchivellista kisebbségnek (22,5%) a formalitásokra bazírozó puccsa volt…
  Ha ezt a politikai illozionizmust választási hétköznapjainkban magunk is forradalomként értékeljük, ezzel akár Hitler 1933-as győzelmét is fülkeforradalomnak értékeljük, amelyet Az a Vezér és Kancellár, szintén több elvesztett választás után, módszerében ugyanolyan demagógia dömpinggel végigvitt, és hazug kampánnyal vezetett győzelemre, és amelyet maga is forradalomnak titulált…
  .

  Állításomat az azóta eltelt 5 év köztársaság és alkotmányellenes eseményeinek sora (inkább sokasága) támasztja alá, amely folyamat a mai napig sem ért véget…

  .

 • Besancon ! július 8. – 2,09

  🙂 🙂 🙂 !!!

  .

 • Jani !

  “A világon élő írek 95%-a nem beszéli az ősi kelta nyelvet, mégis önérzetes hazafi.”

  Hát igen, amit a városaik egyes negyedein keletkezett, bombák és pokolgépek okozta foghíjak is igazolnak… Az áldozatul esett ártatlan járókelők százairól már nem is beszélve…

  Egyébként a II. Világháborúban a náci Németország ugyanerre az “önérzetes hazafiságra” épített akkor, amikor az írekben látta az Anglia hátában majd eredményesen kiépíthető és a brit erők elvonását célzó szövetségesét…
  Az, hogy ez a már fel is vett kapcsolat meghiúsulhatott, csupán az írek modern-háborús tapasztalatlanságán és a technikai körülmények “kedvezőtlen” alakulásán múlott. Eközben a briteket ez a tény mégis – az ellenük folyó német légitámadások közepette – abban irányban máris biztonsági kényszerlépésekre és bizonyos erő átrendezésre is kényszerítette…

  .

 • DonGolo

  Kösz’ az info.