Palesztinok, a kitalált nép

2015 november 6 5:10 de.80 hozzászólás

Nos, úgy vélem, elég érdekes cikkre bukkantam egy internetes újságban. Olyan témát boncolgat, ami meglehetősen régi boszorkánykő a közel-keleten. Mert hát, a mai napig tartó vitatéma – és az ellenségeskedés alapja (nem beszélve a Bibliáról) – hogy hát, kik is azok a palesztinok – mármint, mint nép – és honnan is származnak, hol is volt hazájuk. Van, aki azt mondja, éppolyan arabok, mint a többiek. Van, aki előfordulásuk – és ismét a Bibliát kell felhoznom – és külső írásbeli források szerint azonosítja be őket.

Nézzük hát egy autentikus véleményalkotó, Y.K. Cherson Ph.D. in International Politics and Economics tárgybani írását:

„A palesztin nép történelme …..évre nyúlik vissza…” – és ez az a pont, ahol az arab történészek nem értenek egyet. Egyesek azt állítják, a palesztinok 4000 éves történelemmel büszkélkedhetnek, mások becslései szerint 10.000, ismét mások szerint 30. 000 év, sőt – és most kérem ne nevessenek – egyesek szerint 200.000 éves múltra tekinthetnek vissza. Ily módon a neandervölgyiek meglehetősen fiataloknak számítanak a „rejtélyes palesztinokhoz” képest. De jóllehet az arab történészek nem értenek egyet az olyan „jelentéktelen” részleteket illetően, mint a „palesztin nép” kora, abban igenis megegyezik a véleményük, hogy hihetetlenül ősi, a zsidóknál, rómaiaknál és görögöknél sokkal ősibb népről van szó.

A „palesztin nép” dicsőséges történetével “csupán” egyetlen aprócska gond van: még soha senki a történelem folyamán nem találta meg őket.

I. e. 721-ben az asszírok elfoglalták Izrael királyságát. Ezt a történelmi tényt senki sem tagadja. És ugyebár a „palesztin nép” halált megvető bátorsággal küzdött a hódítókkal, komoly veszteségeket okozva nekik? Hát nem egészen. Egyetlen asszír krónika, egyetlen agyagtáblácska sem tesz említést ezekről a tiszteletreméltó hősökről. Vajon előfordulhatott olyasmi, hogy „palesztinok” százezrei szálltak szembe hősiesen az asszír hódítókkal – és ezek a hódítók még csak észre sem vették őket? Ugyanakkor, ugyanezek az asszír krónikák tele vannak az izraeliek ellen vívott csatákról szóló beszámolókkal. Az asszírok tehát gond nélkül megtalálták az izraelieket, de egyetlen „palesztin” sem tűnt volna fel nekik?

“Palesztinok” a babilóni krónikákban sem szerepelnek.

Nos az asszírok egy fia „palesztint” sem találtak. Valószínűleg azért, mert II. Sargon király cionista volt. És mi a helyzet a babiloniakkal? Amikor olvasni kezdjük a Júda Királyságának elfoglalásáról ( i.e.597 – i.e 582) szóló babiloni krónikákat, ugyanebbe a rejtélybe ütközünk. A zsidók ott vannak minden második oldalon. És a „palesztinok?” Róluk egy szó sem esik. A babiloniak sem találták őket.

De ugye akkor a perzsák csak megtalálták a „palesztinokat” és részletes leírásokat hagytak ránk erről a csodálatos népről, gazdag kultúrájukról, érdekes szokásaikról, nyelvükről…? Sajnos, ők sem bukkantak rájuk. A krónikák mesélnek a zsidókról, elmondják, hogyan adott nekik engedélyt Cyrus arra, hogy visszatérjenek Jeruzsálembe, hogyan uralkodtak a satrapák Júdeában és Izraelben…De a „palesztinokról” nem esik egy szó sem.

Még szórakoztatóbbá teszi a palesztinok utáni kutatást, hogy 332- ben, Türosz ostroma idején Nagy Sándor Palesztina partjaitól egészen Gázáig vonult, de egyetlen „palesztint” sem talált, csupán zsidókat.
Hol a fenében bujkáltak hát a „palesztinok”?

Rendben. Az asszírok, a babiloniaiak, a perzsák, sőt még maga Nagy Sándor is réges- régen éltek. De mi a helyzet a lelkiismeretes és módszeres rómaiakkal? A történet ugyanaz.

A rómaiak nagyon részletesen elmagyarázzák, hogyan ostromolták meg Jeruzsálemet, és arról is lelkiismeretesen tájékoztatnak, milyen kétségbeesetten védekeztek a zsidók. Leírják a zsidó lázadásokat, azt , hogy miként vallatták őket és szereztek információkat arról, hogyan harcoltak ellenük a zsidók Masszadában, hogyan osztották fel a rómaiak Júdeát és nevezték át Palesztinának, hogyan nevezték át Jeruzsálemet Aelia Capitolinanak. …Sok mindenről mesélnek …de „palesztinokról” sem ejtenek egy szót sem.

Mi több, jóllehet a földet átnevezték „Palesztinának”, lakóit továbbra is úgy nevezték, ahogy már évezredek óta. Zsidóknak. Palesztina lett tehát a terület hivatalos neve, de a lakói zsidók maradtak.

És egy pillanat: hol voltak a „palesztinok”, amikor jöttek az arabok?

Egymillió dolláros kérdés. A modern arabok azt állítják, ők „palesztinok”. De vajon mit mondtak erről a VII. századi arabok, akik meghódították Palesztinát?

Ismernek akár egyetlen olyan dokumentumot is abból az időből,amikor Palesztina arab uralom alatt állt, ami említést tett volna bizonyos „palesztinokról”? Mert én nem. És senki sem tud ilyenről, mert ilyen dokumentum egyszerűen nem létezik.

A helyzet kezd nagyon szórakoztató lenni. A mai arabok ugyanis tajtékozva mesélik, hogy ősatyáik emberemlékezet óta Palesztinában éltek, de ősapáiknak fogalmuk sincs itt töltött, dicsőséges és ősi múltjukról.

Nos, az arab uralom végső soron nem tartott túl sokáig Palesztinában. Mindössze 300 évvel az arab hódítást követően a törökök – először a mamelukok majd az ottománok- elsöpörték őket. Különböző nevek alatt- szeldzsukok, mamelukok, ottománok – a törökök uralkodtak Palesztinában 600 éven keresztül. Ennyi idő már csak elég lett volna ahhoz, hogy rátaláljanak egy olyan népes és dicsőséges etnikumra, mint a „palesztinok”. Vajon megtalálták őket a törökök? Szó sincs róla!A hivatalos török statisztikák akkurátusan nyilván tartották a Palesztinában élő zsidók, arabok, karkászok, bosnyákok lélekszámát, részletes információkat szolgáltatva az ott élő muszlimok, keresztények és zsidók arányáról, de soha egyetlen olyan személyről sem tettek említést, aki a „palesztin” néphez tartozott volna.

Még a rómaiak, akik átnevezték Palesztinának az országot sem találtak “palesztinokat.”

Hogy- hogy nem, az asszíroknak, babiloniaknak, görögöknek, rómaiaknak, perzsáknak és az araboknak egyetlen palesztin sem tűnt fel. Rendben. A törökök, akik 600 éven keresztül uralkodtak Palesztinában, szintén nem találták meg őket. De vajon hol rejtőzött ez a hihetetlenül ősi és hihetetlenül hősies nép 1917 után? A számos népszövetségi bizottság (a későbbi ENSZ bizottságok megfelelői) szintén nem bukkantak rájuk. Ennek az időszaknak a népszövetségi dokumentumai mindössze zsidókról és arabokról tesznek említést, de szó sem esik bennük semmiféle „palesztinokról”, mint különálló népcsoportról. Akkor talán a nyugati országok politikusai beszéltek „palesztinokról”? Nem, ők sem. 11 nemzet küldöttei utaztak a térségbe, de csak azt találták, ami már régóta nyilvánvaló volt: két szemben álló csoportot, az arabokat és a zsidókat, az egymáséival összeegyeztethetetlen nemzeti aspirációkkal. „Palesztinok”? Kik ők?

Bezzeg az arab országok politikusai…Az arab országok politikusai nagyon is világosan fogalmaztak a témával kapcsolatban:

„Palesztinát Arab- Szíria részének tekintjük, ami soha nem választható el tőle. Nemzeti, vallási, nyelvi, természeti, gazdasági és földrajzi szálak kötnek hozzá bennünket.” (A Muszlim-Keresztény egyesületek első kongresszusa, 1919 február)
Az Arabok Legfelsőbb Bizottságának ENSZ – képviselője 1947 májusában egy nyilatkozatot nyújtott be a Közgyűlésnek, amely kimondta, hogy „Palesztina Szíria tartományának része volt, politikai szempontból pedig a palesztinai arabok nem voltak olyan értelemben függetlenek, hogy egy önálló politikai entitást képeztek volna.”

1937-ben egy helyi arab vezető, Auni Bey Abdul-Hadi azt nyilatkozta a Peel bizottságnak, amely végül javaslatot tett Palesztina felosztására. „Palesztina nevű ország nincs!” „Palesztina” egy , a cionisták által kitalált fogalom! A Bibliában nincs Palesztina. Hazánk évszázadokon át Szíria része volt.

„Palesztina és Transzjordánia egy” (Abdullah király, az Arab Liga kairói találkozóján, 1948. április 12)

Tehát az arabok az 1940-es években egyetlen „palesztint” sem vettek észre. Mi több, semmiféle „Palesztinát” nem vettek észre.
Rendben. A 40-es években az arab politikusok a „palesztin nép” egyetlen képviselőjére sem találtak rá. Ebben nincs semmi meglepő, hiszen senki más sem találta meg őket.

De talán később rábukkantak erre a rejtélyes „palesztin” népre? Nem.

Hafez Asszad szíriai elnök így oktatta ki Yasser Arafatot, a palesztin vezetőt, a Palesztin Felszabadítási Szervezet (PFSZ) és a Palesztin Nemzeti Hatóság (PNA) elnökét, a Palesztin nép Atyját:
„Ön nem képviseli annyira Palesztinát, ahogy mi. Egy dolgot sose felejtsen el. Nincs olyan, hogy palesztin nép. Nincs palesztin entitás, csak Szíria. Ön a szíriai nép szerves része. Palesztina Szíria szerves része. Ily formán mi, szírek vagyunk az a fennhatóság, akik a palesztin nép valódi képviselői.”

Természetesen a palesztin vezető, a „palesztin nép atyja”, stb. felháborodással utasította el ezeket a szavakat, és… Azaz mégsem.

Yasser Arafat : “A mi nemzetünk az Atlanti Óceántól a Vörös tengerig, sőt, azon túlra is kiterjedő arab nemzet” forr: http://www.familysecuritymatters.org/
Mi több, később, 1993-ban maga Arafat is határozott és egyértelmű nyilatkozatot tett e koncepció mentén : „A határok kérdése nem érdekel bennünket. Arab szemszögből nem szükséges határokról beszélnünk. Palesztina semmi más, mint egy csepp a határtalan óceánban . A mi nemzetünk az Atlanti Óceántól a Vörös tengerig, sőt, azon túlra is kiterjedő arab nemzet…A PFSZ a Pán- arab mozgalom nevében harcol Izrael ellen. Amit te „Jordánnak” nevezel, nem más, mint Palesztina.

Azmi Bishara (A Knesset egykori tagja, akit azért száműztek Izraelből, mert a második libanoni háború idején kényes információkat juttatott a Hezbollah birtokába), aki sok mindennek nevezhető, csak Izrael barátjának nem, nem is olyan régen ugyanezt mondta: palesztin nép nincs. Az alábbi felvételen önök is láthatják és hallhatják, amint ezt kimondja:


„Az igazság az, hogy Jordánia Palesztina és Palesztina Jordánia” – Husszein, jordániai király 1981-ben.

„Jordánia Palesztina és Palesztina Jordánia, csupán egyetlen föld van, amelynek egy a történelme és egy a sorsa”- mondta Hasszán herceg a Jordániai Nemzetgyűlésben 1970 február 2-én.

Abdul Hamid Sharif, jordán miniszterelnök ezt nyilatkozta 1980-ban: „A palesztinok és a jordániaiak nem képeznek két külön nemzetiséget. Ugyanolyan jordán útlevelük van, arabok és ugyanahhoz a jordán kultúrához tartoznak”

De azok az arabok, akik azóta élnek – ahogy biztosítanak róla bennünket- időtlen idők óta – Palesztinában, természetesen nem engedték meg ezeknek a szíriai és jordániai diktátoroknak, hogy megfosszák őket büszke palesztin múltjuktól? Nagyon meg lesznek lepődve: megengedték nekik. És erre nagyon komoly okuk volt:

Tudták Önök, hogy 1950-ig a Jerusalem Post a THE PALESTINE POST nevet viselte?
Hogy az Amerikai Cionista Szervezet lapjának NEW PALESTINE (Új Palesztina) volt a címe?
Hogy a Leumi Bank eredeti neve ANGLO-PALESTINE BANK volt?
Hogy az Izraeli Áramszolgáltató társaság eredeti neve PALESZTIN ÁRAMSZOLGÁLTATÓ TÁRSASÁG volt?
Hogy volt PALESZTIN ALAPÍTVÁNY és voltak PALESZTIN FILHARMONIKUSOK?
És hogy ezek ZSIDÓK által megszervezett és működtetett ZSIDÓ SZERVEZETEK voltak?
Hogy az amerikai cionista fiatalok himnusza így hangzott: „PALESZTINA, ÉN PALESZTINÁM”, PALESZTIN CSERKÉSZDAL”, „PALESZTIN TAVASZI DAL”

A hatvanas évek végéig sértésnek számított „palesztinnek” nevezni egy arabot, a hatvanas évek végéig ugyanis a „palesztin” szót általánosan és hallgatólagosan a zsidókhoz társították világszerte és ezt mindenki tudta. Palesztina csupán Izrael és Júdea egy másik neve volt, ahogy például Kemet ősidőktől fogva Egyiptomé. A Palesztinában élő arabok araboknak nevezték magukat, és sértőnek érezték, ha valaki palesztinoknak titulálta őket. „Mi nem zsidók vagyunk, hanem arabok”- válaszolták ilyenkor.

Öntsünk tiszta vizet a pohárba
Van egy ország a Távol-Keleten. Az itt élő emberek (és sok száz éve élnek ebben az országban), költőien a „Felkelő Nap Országának” nevezik. Aztán nyugati utazók és földrajztudósok érkeztek ebbe az országba, és adtak neki egy másik nevet. Hogy miért? Talán mert nem voltak költők, vagy talán mert ők napnyugtakor érkeztek, vagy mert nem tudták kiejteni az eredeti nevet az eredeti nyelven…Megváltoztak-e az ott élő emberek azért, mert a nyugati utazók, aztán meg a politikusok és az újságírók is másik néven kezdték nevezni az országukat? Nem. Ugyanazok az emberek maradtak és továbbra is a Felkelő Nap Országának nevezték a hazájukat.

Nyugaton pedig Japánnak hívják.

Van egy ország a Közel- Keleten. A nép, amely több évszázada él itt, „ Erec Jiszráélnek”- Izrael Földjének nevezi. Aztán emberek jöttek nyugatról és adtak neki egy másik nevet. Megváltoztak az itt élő emberek? Nem. Ugyanazok az emberek maradtak, akik voltak és továbbra is Izrael földjének nevezik az országukat.

A Nyugat pedig Palesztinának nevezi.

(periszkop.com)

80 hozzászólás

 • Judaika szakértő ismerősöm szerint a palesztinok ősei a filiszteusok voltak.
  Mindenféle hősi máz nélkül.

 • Christopher Adam

  A Y.K. Cherson egy szélsőjobboldali és rasszista gyűlölködő, aki azt irta, hogy a multikulturalizmus a nyugati világ öngyilkosságához vezet. Immigrants of Doom c. könyve például olyan mértékig rasszista és szélsőjobboldali, hogy a Kuruc.infón lenne a helye.

  El kéne küldeni Orbán Viktornak is a könyvet – bár lehet, hogy már látta – mert ő is pontosan ezt szorgalmazza:

  In the mid-sixties, the West accepted the suicidal doctrine of multiculturalism as its official approach to the problem of immigration. This resulted in an endless stream of immigrants from third world countries pouring into Europe, the USA, Canada and Australia, subsequently displacing the native populations and creating both social tensions and an unsustainable financial burden.

  Uncontrolled immigration has contributed to a dissipating economy, disturbing crime statistics, a high rate of unemployment among natives, swollen welfare rolls so out of control they are practically bankrupting Western countries, and has even led to an unprecedented wave of terrorism. But the gravest problem of massive immigration, that which dwarfs all the rest, is the supplanting of the native populations of Western countries with people who quite often do not share those values that were and are the cornerstone of Western Civilization. Moreover, they often come to the West with the intent to destroy it. The sharp growth of the number of immigrants often openly hostile to the West, combined with the distortion of traditional Western values by liberals and leftists pose a serious threat to the very existence of Western civilization.”

  Mintha Orbánék is olyan plakátokat tettek volna ki országszerte, amelyben arról irtak, hogy a bevándorlók tönkre akarják tenni Magyarország kulturáját…

 • bonhomme: ja. Mi meg a Sziriuszról származunk.

 • Chris: egyet nem értek. Ebben a cikkben mintha nem fordulna elő széljobb és rasszista gyűlölködés. Levezet valamit a maga ismeretei szerint. Mi ezzel a gond?
  Lehet cáfolni.
  Magyarország kultúráját a bevándorlók nem tudják tönkre tenni, mert olyan nem létezik, hacsak az orbáni kultúrát nem vesszük. Arra meg kíváncsi lennék, hogy a Fekete György MMA-ja ellenében, ugyan, milyen kultúrát tennének tönkre?

 • azert mert kurva anyad egy cigany kurva / volt attol meg neked nincs kulturad , de elgazolunk te rothadek allat ha addig elek is

 • íme, egy régi rajongóm megnyilvánulása a floridai Tampa városából. Úgy látszik, nem mert visszamenni a Kissimmee-beli ócska bérelt szobájába, ott egy kicsit forró alatta a talaj 😀

 • Ille István
  2015 november 6
  2:09 du.
  Ha netalán jeleznénk a Kissimmeei serifnek hol találja, kereshetne más panziót.

  Más.
  A szlovákok sem történelmi nemzet, a bohémek leszármazottjai, keveredve más betelepítettekkel. Viszont onnan kezdve, hogy a világ elismerte nemzetalapításukat cirka 100 éve, nem vitatéma.
  Úgy tudom, a palesztinokat is már vagy 160 nemzet elismerte önálló nemzetként.Így az eredetüktől független nincs miről vitázni.
  Igaz, ott ellenségeskedés folyik, mivel betelepültek egy elhagyatott területre, amit a nagypolitika egy tollvonással elvett tőlük. A zsidók ragaszkodnak ahhoz a területhez ahonnan elzavarták őket, a palesztinok meg ragaszkodnak ahhoz a területhez, ami gazdátlan volt amikor odamentek. Szimpátia alapján lehet elfogult véleményt alkotni valamelyik oldal mellett, de nem lehet igazságot tenni.

 • Kedves Donom, a seriff minden információt megkapott, éppen csak a szobaszámot nem. Simán lepasszolta, mivel a város határán kívül esik az a szegényotthon, ahol ez a tetű tengeti napjait. Arra se volt képes, hogy átadja a megyeieknek a megkeresését. Ráadásul az egyik IP-cím tökéletesen beazonosítja, mivel ahhoz a nyomortanyához tartozik.
  Felajánlottuk nekik az on-line üzemmódot, mi szerint, mihelyt megjelenik a kommentje, csak rá kell nyitni az ajtót, de túl lusták – és közömbösök. Annyira akkor is el lehetne kapni, ha másik két kedvenc helyéről – a közkönyvtárból, vagy a mekiből – mocskolódik, mert hány 60 éven felüli, fehér, szingli, kettős állampolgársággal rendelkező férfi ül ott számítógép előtt?
  De leszarják, és ezzel lovat adnak alá. Simán gúnyolódik a seriff hivatalán. Talán, ha felvilágosítanánk erről a mókájáról, a hiúságuk esetleg felpiszkálná őket.

  Más: a cikk nem képezi vita tárgyát. Egyszerű historiális felsorolás, függetlenül attól, ki, kit ismer el. Attól, hogy elismerték őket, semmi nem változik. Mert hát, vannak pirézek is, nem?
  “…a palesztinok meg ragaszkodnak ahhoz a területhez, ami gazdátlan volt amikor odamentek. ” Ezzel attól kezdve van gond, hogy abból indul ki, vannak palesztinok. És, ha elfogadjuk a cikk állításait? Vagy annak talán nincsenek értelmezhető alapjai?

 • Kedves Don Ovuz,
  Lehet,hogy 160 nemzet egy “palesztin nemzetet”nemzett.Tudomásom szerint,egy nemzetnek szüksége van némely alapvető dologra,hogy azzá váljék,amivé nemzői szeretnék,akik számának valódiság is még ellenőrizhetővé kellene tenni.Lehet,hogy 1600 nemzetről van szó?
  Nos hát beszéljünk komolyan.Lehet igazságot tenni,ha megvizsgáljuk az arabok lehetőségeit.1.Munkalehetőségük 90%-ig vagy Izraeli területen és ami még borzasztóbb zsidó tulajdonosok által van.
  2.Fizetési eszközük az izraeli shekel.3.Még a gázai rakéták gyártásához is Izraeltől kapják az áramot,melyért ma már néhány százmillió dollárral tartoznak.4.Városokat,falvakat összekötő országútjaik csak Izrael államának vannak,még akkor is,ha gyilkos terrortámadásaik legnagyobb részét ezeken az utakon követik el.
  5.Ivóvíz beszerzésére semmiféle más lehetőségük nincs,mint az Izrael által adott kegyelem(vízen)kenyéren élni.6.Kődobáló és embereket hátba szúró csőcseléket leszámítva vagy rakétákat izraeli polgárokra kilövő és utána gyorsan menekülő aljas terror hősökön kívül semmiféle hadseregük nincs és garantáltan nem is lesz. 8.És most olyant mondok,hogy jogosan minden széplélek felkaphatja a vizet:Kedves zoológus barátaim,mikor veszitek észre,hogy az
  “erősebb kutya [email protected]”,mert ez a világ rendje!

 • Ille Ur!
  olyan nep hogy “palastinai” nincs es sosem volt!!
  1,;- palesztin-nak az 1930-as evekben a kozepeuropai zsidokat neveztek!!
  2,;- volt egy olyan tortenelmi nep amit o-heber szoval ugy hivtak,;-“phlystim”
  ez viszont azt jelenti szo szerint,;-a nep amelyik a tenger felol jott!!
  igy nevezte el oket az okori har Megiddo zsido lakossaga akik elsokent eszleltek oket!
  ennek a nepsegnek viszont meg elnevezeseben sincsen koze a mai arabokhoz!!
  3,;- a mai szo palastin a brittek rosszul leforditott munkajabol ered!!azt a romai latin szot forditottak igy “palestra” ami bekeritett teruletet jelent!
  egeszen az 50-es evekig senki se beszelt a szentfoldi arabokrol ugy palastinaim!!
  ——————————————————
  aki mast allit az mutasson nekem egy palastini nyelvtan konyvet es szotart!!

 • bonhomme
  a filiszteusok -(eredetileg igy PHLYSTIM)-a mai mauritania teruleterol szarmaznak!!kozuk nincsen az ugynevezett -(inkabb gunyolt)-palastinaim-hoz!!

 • Tampa varosaban van sok-sok kituno jobaratom es ket kuzinom is!!
  a san jose street-en nem messze a mc dill air forces bazistol!
  iranyitoszamuk,; 33629 TAMPA / FLA

 • Ille István
  2015 november 6
  3:33 du.
  Részben.
  Én megmaradnék a szlovákoknál. Mert ha abból indulunk ki, hogy szlovákok nincsenek is,….Akkor revízió mert nincsenek is? Valamint betelepültek elhagyatott, a tatárok által kiirtott területre. Ráadásul az még gazdátlan sem volt.
  Mert hát vannak ugye a csehek.
  Persze, a palesztinok próbálják történelmileg igazolni létüket, de nem csak ők. A székelyek meg hunnak tartják magukat, de az sem igazolható.

 • gyuri10
  2015 november 6
  6:25 du.
  Az állam és a nemzet nem azonos. Felsorolta az állam ismérveit.
  A 8. pont ami a konfliktus forrása. Illetve voltak ott nem éppen korrekt, hanem erre a pontra épülő terület foglalások, amiből kiindult az egész.
  Belemehetünk a mi volt előbb tyúk vagy a tojás, de minek?
  1- A rómaiak elvettek egy ott élő néptől egy területet.
  2- A nagypolitika amikor visszaadta, elvette egy másik néptől ugyanazt a területet.
  3- Mindkét nép ragaszkodik a területhez.
  4- Mivel azonos területen vannak, az infrastruktúra kapcsolódik
  5- Hogy Izrael milyen lehetőségeket ad a kapcsolósó infrastruktúrának, az belpolitika, nem nemzeti kérdés.
  6- Ha a zsidók nem is ismerik el létüket, vannak. Sőt a világ által történt elismerésük után teljesen mindegy mit ismernek el, vagy nem, onnan kezdve nem eredet kérdése.

  Az eredet kérdésnek akkor lenne értelme, ha kitétele lenne a nemzetalapításnak az igazolt eredet. De nem az. Lásd a példaként felhozott szlovákok.

 • barlev: köszönet a megerősítésért!

 • barlev: remélem, ez az idióta nem tartozik a barátai közé!

 • kedves Donom, ismereteim szerint akkoriban nem léteztek azon a területen se csehek (lényegesen feljebb és nyugatabbra volt gyepűjük), se szlovákok, csak különféle szláv törzsek, akiket morvaként emlegettek.
  Bővebbet itt: http://toriblog.blog.hu/2008/02/19/a_szlovakok_eredete
  Erdélyről – és a székelyekről – pedig: http://erdely.ma/multidezo.php?id=145421&cim=a_vlahok_eredete

 • A Ni-Hon vagy Ni-(cu)-Pon /azaz NiPpon/ szó első jele: Nap.
  Az a gyanúm, hogy a Felkelő Nap Országa ennek a fordítása.

 • endre: nikkel-réz-polonium…na jó, csak viccöltem. A poloniumnak csak Po a jele.

 • Az egész csak duma.
  A legrégebbiek itten a magyarok.
  A szíriuszról érkeztek 30 ezer évvel ezelőtt , lila bocskay-kabátban.
  Mindenki azoktól származik.
  Később még jöttek magyarok a szíriuszról , zöld bocskay-kabátban.
  Utóbbiak pediglen előbbiek szolgái lettek.

 • A réz (cuprum) vegyjele (atomjele) nem cu, hanem Cu.

  Azért írtam nagybetűvel, hogy jelezzem a Kandzsi kiejtésének kezdtetét. (Kandzsi = Kan-Ki = kínai jel) A cu szótag kanával (fonetikus japán szótagjellel) írandó. Habár a Hihon vagy Nippon ugyanaz a két kandzsi, a fonetikus árítása ni-hon vagy ni-(cu)-pon, ahol is a cu szótag azért van zárójelbe téve, mert a ni és a pon között süllyesztve, kisebb méretben írják, ezzel jelzik, hogy nem cu-nak ejtendő, hanem (magyaros magyarázattal) a p hang kettőzését jelzi.

 • 1. Én úgy emlékszem olvasmányaimból, hogy a pelazg vagy pelaszt vagy hasonló nevű, tengerről jött és a tengerparton megtelepedett népek szerepelnek az egyiptomi és babiloniai iratokban. De nem tudok hivatkozást, és nem keresek rá, mert annyira azért nem fontos nekem a kérdés.

  2. Ha jól értem a cikket, ami önmagában talán nem hülyeség, az új értelmezésű palesztínok nem önálló nép, hanem egy pán-arab jelszó. Olyan, mintha feltalálnánk egy európai nemzetet (népet), mely már a Rómi Birodalom bukásakor itt volt, sőt már Róma előtt is.

 • bonhomme: Az a “szakértő”, aki szerint a palesztinok ősei a filiszteusok voltak – nyugodtan visszaadhatja a diplomáját.
  A filiszteusok egy görög eredetű hajós nép voltak, letelepedtek az akkori Kánaán tengetpartján, és ott öt városkát alapítottak. Ezek ma is megvannak, eredeti neveiket is megőrizték. Az ugyancsak betelepült héberek sok harcot vívtak ellenük (az izraeli bírák korában), ők adták a filiszteus enklávé nevét is, “Paleset” = “behatolás, beékelődés” héberül. Saul király és fia elesett egy csatában, az utánuk következő Dávid sokat csatázott ellenük, Fia, Salamon alatt már eltűntek, vagy beolvadtak, azóta többet nem hallunk róluk.
  Ezer évvel később Hadriánus császár, miután leverte a rebellis Júdea Provincia szabadságharcát, millió számú halott és 2 millió rabszolga Európába hurcolása után, megkérdezte a történészeit, kik voltak a zsidók legnagyobb ellenségei a történelemben. A válasz hallatára átnevezte az addigi Júdeát Palesztina Provinciává, Jeruzsálemet pedig Aelia Capitolinává. Ettől kezdve létezik ez a szó az adott területre – de ez nem jelölt semmilyen, ott lakó népet. A terület ilyen elnevezését a brit mandátum újította fel 1918-ban, akkor még a Jordán folyótól nyugatra eső teljes területet (a mandátum 23%-át) Jewish Palestine-nek, a keletre eső 77%-át Arab Palestine-nek nevezve el (ott létesítették 4 évvel később a Transjordan Emirátust, a mai Jordániát).

  A ma magukat (1963-tól, politikai okokból) palesztinnek nevező araboknak abszolút semmi köze nincs az ókori filiszteusokhoz, sem etnikailag, sem történelmileg. Kisebb részük a 638-as arab hódításkor az iszlám hitre tért zsidók és görögök leszármazottai, nagyobb részben maguk is bevándorlók, főleg Egyiptomból és a Hidzsázból, de Szudán, Csecsnia, Szíria és más területek is adtak hozzá ehhez a népcsoporthoz az utóbbi századok, főleg a 19-ik sz. végétől és a 20-ik század folyamán.

 • endre: szinte előre tudtam, hogy nem lehet itten csak úgy viccölődni holmi vegyjelekkel 🙁
  Hiába, no, ki kell aztat a vegyjelet javítani, mert a végén még így tanulja meg a tudatlan pór, aki itten szokott művelődni.

 • Don Ovuz,
  Cáfolni lehet a hsz majd minden pontját.Mark Twain útinaplójában írja a 19.sz végén,hogy az egész palesztinnak nevezett területet bejárva itt-ott talált kisebb-nagyobb zsidó településeket.Arabokat vagy nem zsidókat a gázához közeli térségben észlelt.A valóság, hogy az angolok inspirálására kezdtek bevándorolni a saját hazájukban éhező arabok,ellensúlyozandó a zsidók kibucokban letelepülését.Az arabok a kibucok köré telepedtek,mert a zsidóktól mindig leesett valami munka lehetőség vagy narancs szüretelés akár anélkül is valami maradék enni való.De mint,minden veszett kutya belemar az ételt adó gazda kezébe.Retorikus kérdés,hogy miért?mert ez bántja a veszett kutyák önérzetét.Ez tart a mai napig is. Pl.A kidobott liszteszsákokat három lukkal átalakították belebújható ruhává.Ezeket hívták Choránimnak.Chor ivritül lukat jelent.
  Nos nem én fogom bizonyítani,hogy voltak e vagy nem voltak a területen arabok,mert arra semmi szükség a történtek után nincs. 1948 ban az ENSZ nevű világszervezet jóváhagyásával megalakult Izrael állama.Ugyanakkor azonnal megtámadta a lágerekből hazatérőket az alig életre jött új államot 4 intervenciós arab hadsereg,megerősítve az itt kushadó arab bandákkal.Mit lehetett tenni?Harcban legyőzni volt az egyetlen lehetőség az életben maradásra.Második revans reményét szétfoszlatandó már csak 3 arab ország reguláris hadseregét és az itt élő arab bandákat kellett felmorzsolni 1956.-ban. Azóta Egyiptommal és Jordániával létre jött egy mára viszonylag erőssé vált béke.Az itt maradt arab hordáknak viszont se apja se anyja.Egyetlen arab ország sem akar még tudni sem létezésükről. Kuvaitból,Dubaiból és az egyéb gazdag arab országokból 1991-ben az öbölháború idején a “palesztin” vendégmunkásokat egyszerűen kipaszarintották,mert már annak reményében,hogy Szaddam Husszein által övék lesznek az ottani elrabolható vagyonok kezdtek erőszakos műveleteket végrehajtani.Nos nekünk ennek a molesztin, rabló és gyilkoló terror bandának kellene államot alapítanunk.Az új szuverén államnak pedig jogosan szállíthatná Európa és az egész humánus világ korlátlan mennyiségben a minket gyilkoló modern fegyvereket.Az arabok nem gondolva az összes általuk kezdeményezett vesztett háborúikra a naiv és enervált népeket megtévesztő hazugságaikkal manipulálják és próbálják a népek emberségére hivatkozva Izrael ellen hangolni.
  Hát… kedves Don Ovuz és minden egyéb közel-keleti szagértő,
  vegyék tudomásul,hogy minket bizony nem újjal csináltak.Annak ellenére,hogy Efrájim Kison alias Kishont Ferenc szavaival élve “bocsánat,hogy győztünk” minden háborúban és minden arab gyilkosok által elkövetett terrorakció ellenére.Hogy valami önöket is meggyőzőt írjak:Stb…Stb…

 • Remelem,hogy ez a video- angol forditassal,
  ahol a “palesztin” belugyminiszter- segitseget
  ker az egyiptomi testverektol- elo beismerese,
  hogy ok Egyiptombol,Jemenbol es mas Arab orszagokbol
  szarmaznak, tehat az “Umma Arabije”hez-az arab nemzethez
  tartoznak.
  Mint mindeg- mast mondanak angolul-kulso hasznalatra-
  es mast- arabul- sajat nepuknek.

 • Izraeli,
  legfeljebb “Balesztin” belügyminiszterről lehet szó,mert a”P” betűt nem tudják kimondani.A “Balesztin állam” meséjével csak azokat tudják beetetni,akik amúgy is szeretik bekapni(a horgot).Akik Becázni járnak és traBBista sajttal eszik az arabok hazudozó BroBagandáját.

 • izraeli: nem ismerős ez? Ezt adja elő Orbán is.

 • Gyuri es Ille!
  Trefan kivul.
  Neha magam sem ertem,hogyan sikerul nekik-
  egyreszt- a kis kortol kezdodo agymosas,
  a dzsihadista “hosok” “toborzasa”,
  mas reszt – a vilag szemeben- a mindenkori
  “aldozat” szerepe.
  Visszaterve a politikara, ugy gondolom,nem
  csak en, hogy a naiv askenazok helyett-
  jobban igenybe kell[ene} venni az arab orszagokbol
  szarmazo zsidok tanacsait,akik sokkal jobban ismerik
  a nyelvet,a kulturat,a hatteret.
  Eszembe jut egy volt kolleganom,aki megkerdezte
  “Nem hallottal a damaszkuszi vervadrol?”
  Egy nagyon tehetseges,jemeni zsido szarmazasu archeologus,
  {o mar az orszag szulotte}akinek eloadasait egyutt
  hallgattuk parommal, ezt igy foglalta ossze:
  “A mi targyaloinknak szamitasba kell venni-
  hogy itt- a perzsa vasar politikajat kell alkalmazni.”
  Ennek jo peldaja, Avigdor Kahalani ezredes,aki
  egysegeivel a Golanban harcolt , es aki minden erejevel
  tiltakozott a Golan hegyseg visszaadasa ellen Szirianak.
  Ra gondolni is rossz, mi lenne velunk most,mikor
  Sziria torzsekre bomlik,es az Iszlam Allam is jelen van.
  Ezt-nagyon talaloan- igy fejezte ki Suleyman Demirel-
  Torokorszag egyik miniszterelnoke :
  “Ha a Kozel-Keleten nem hivnak meg ebedre,
  legkozelebb- te fogsz szerepelni az etlapon.”

 • gyuri10
  2015 november 7
  9:42 de.
  Akkor körbeértünk.
  Izrael állam rómaiak által történt feloszlatása után a terület megszűnt állam lenni a szórvány lakosságtól független. Vagyis a palesztinok nem egy létező állam területére települtek. Így ez a rész csúsztatás. Még akkor is, ha valóban maradtak a területen zsidók is. Történelmileg Izrael az újraalapításig nem létezett.
  Ezen nem tudom mit vitat. A szórványlakosság nem állam.

  A területen élő palesztinok esetében az eredet csak addig volt érdekes, amíg nem ismerte el a világ őket mint Palesztinok. Ebben az esetben ugyanis nemzetet alakítottak mint a Szlovákok.
  Mivel a nagypolitika, és rajtuk kívül már 160 ország elismerte nemzetalapításukat, mind az Ön, mind Izrael állam álláspontja érdektelen a témában. Ezentúl a palesztinok mint nemzet szerepelnek a népek palettáján.

  Ebben a kérdésben lényegtelen a háborúság. Noha azért hiányoltam a terjeszkedésük magyarázatát, de ez sem kapcsolódik a dologhoz. Hagyjuk.
  A lényeg, hogy vannak, és mivel elismerték őket, innen kezdve Palesztinok.

 • Don Ovuz
  Bar hozzaszolasa Gyurinak szolt-es o biztosan
  nem marad ados a valasszal-nehany kerdesem lenne
  onhoz.
  1}Mikor letezett nemzetallam ezen a teruleten-
  Judean es Somronon kivul?
  2}Az utanuk kovetkezok mind-az assziroktol kezdve
  a britekig-imperialista nagyhatalmak voltak,
  melyeknel- a Szentfold-birodalmuknak kis resze volt.
  3} Tehat-valoban -nem volt nemzetallam.
  4}De- MAS NEMZETALLAMOK IS a Kozel-Keleten
  a nagyhatalmak kivonulasa utan szulettek{ujja}.
  5} Hogy ezek mennyire “nemzetallamok” vilagosan
  latszik napjainkban- az “arab tavasz” bukasa utan.
  SZIRIA, AMELY TORZSEKRE BOMLIK alavitak,szunita
  siita,kurd,jezid kisebbseg.
  Hogy a keresztenyekrol ne is beszeljunk,akik mar
  regota menekulnek. IRAKBAN SEM JOBB a helyzet.
  6} Tehat,adva van egy kis orszag {Izrael}amely akkora,
  hogy a NEVE NEM FER BELE TERULETERE a terkepen,
  mely FENNALLASA OTA HONVEDO HABORUT FOLYTAT
  FENNMARADASAERT, es MEGIS OLYAN EREDMENYEKET
  ERT EL ROVID FENNALLASA OTA, MINT MAS NEMZETALLAMOK
  EVSZAZADOK ALATT.

  7} Az 1948 utani {akkor} 710.000 “palesztin” menekultnek
  az ENSZ kulon szervezetet allitott fel,amelyet
  a mai napig penzel,holott mar 3-ik 4-ik nemzedekrol
  van szo,akik kozul tobben mar mas orszagokban elnek.

  8} Izrael allama-kezdeti nehezsegei es harcai ellenere-
  BEFOGADOTT 870.000 AZ ARAB ALLAMOKBOL MINDEN
  NELKUL KIUZOTT ZSIDOT- TALPRA ALLITOTTA ES ALLAM
  POLGARAIVA TETTE OKET- AZ ENSZ SOHIVATAL SEGITSEGE
  NELKUL.

  9} Jordania lakossaganak 70%a “palesztin”.

  10} Izrael 2005-ben kivonult Gazabol-felszamolva
  viragzo zsido telepuleseket.
  Azota- a Hamasz kormanyozza a teruletet-es az
  ENSZ altal befolyt segelyeket-egy reszt a vezetoseg
  ellopja, mas reszt fegyverkezesre,es alagutak
  furasara hasznalja,melyeken at arut es fegyvert
  csempesznek es tuszokat rabolnak.
  Senki ne mondja nekem,hogy nem volt valasztasuk.
  Itt van Taivan peldaja.

  11} Judea es Samaria- a palesztin onkormanyzat-
  Abu Mazen vezetesevel.
  Megis- hany “Palesztina” kell nekik?
  Ha mar europai- Szlovakia peldajat hozta fel-
  miert nem lehet a Szudeta nemetek peldajat
  hozni- ahol “lakossagcsere” tortent”?

  Hiszen itt is az volt- a “palesztinok” 3 helyen
  is elnek-itt- es mas arab orszagokban-
  mig zsidokat kiuztek arab orszagokbol.

  Vagy ez esetben “csak” zsidokrol van szo?

 • izraeli
  2015 november 9
  11:30 de.
  Nem a politikai viszonyokat elemeztem.
  A Szlovák népet azért hoztam példának, mivel nem példa nélküli a történelemben, hogy olyan nemzet jön létre aminek nincs igazolható eredete. Ugyanis olyan hogy szlovák csak a nemzetalapítás után lett.
  Folyamatosan a politikai helyzetet hozzák példának, holott a téma az, hogy a palesztinok azért nem lehetnek nemzet, mivel nincs történelmi eredetük.
  Én viszont azt bizonygatom, hogy nemzet az, amit a világ nemzetként elismer.

  Az hogy önök ott ellenségeskednek, és emiatt nem ismerik el, még nem mérvadó. Ugyanis ez egy, azaz egy ellenszavazat.

 • Don Ovuz
  Ugy latszik,nem erti-es nem csak on-
  a Kozel-Kelet kulonleges helyzetet, ahol a MAR MEGLEVO
  NEMZETALLAMOK- TORZSEKKE BOMLANAK- itt-kirivo
  peldanak hoztam SZIRIAT-de nem ez az egyetlen.
  Arrol sem nyilatkozott,hogy jelenleg-
  3 “Palesztina” van.
  1}Jordania- 70% palesztin lakossaggal.
  2}Gaza
  3}Palesztin onkormanyzat-Ciszjordania

  Az utobbi 2-{Izraelt beleszamitva} Dunantulnyi teruleten.
  Figyelmebe ajanlom a tenyt,hogy az Osloi Egyezmeny
  utan- Intifada kezdodott-autobusz robbantasokkal,
  gyilkolasokkal.
  Izrael Gazabol valo kivonulasat is allando raketazassal,
  robbano alagutakkal,terrorral “jutalmaztak”.
  Tehat itt-nem csak az eredetrol,hanem egyszeru
  onvedelemrol van szo.
  Ha mar europai peldakkal jon elo-el tudna kepzelni,
  hogy Romania-sajat joszantabol-visszaadna Erdelyt
  Magyarorszagnak-es ez utan a magyarok allandoan
  robbantgatnanak Romaniaban?
  Az,hogy a vilag mit ismer el-nem mindeg mervado.
  Hiszen a 870.000- arab orszagokbol kitoloncolt
  zsidorol- “nem tud” az ENSZ nevu sohivatal.
  Kulonosen akkor nem,mikor “szalami politika” alkalmazasaval
  a “palesztinok”
  Palesztinat-Izrael- helyett – akarjak.
  A Kozel-Kelet nem Europa.
  Ezt- talan legjobban- Torokorszag egyik miniszterelnoke
  Suleyman Demirel hatarozta meg kepletesen:
  “A Kozel-Keleten, ha nem hivnak meg ebedre,legkozelebb-
  te fogsz szerepelni- az etlapon.”
  Ugy latszik, nehany evi migrans aradat utan-
  Eurabia-megertobb lesz.

 • Don Ovuz,
  az ön ellenséges véleménye sem sokat számít,mert ez is csak 1 vélemény.Teszem azt,hogy undorodva és lemosolyogva,de elfogadnám minden alaptudástól mentes “balesztin-molesztin”bukott lawyerkodását. Na és?Akkor mi van?Ettől kinek lesz gyereke vagy kinek megy el a Péterkéje?A zsidó is nemzet volt,van és lesz 2000 éven át,állam nélkül.1948-ban megalapítottuk és megvédtük és védjük a zsidó államot.Arab és főként balesztin segítség nélkül.Ezek állandó intervenciós támadásaival szemben.Az áspis kígyókat melengettük az évtizedek folyamán.Manapság folytatásként naponta próbálnak alattomos hátba szúrásokkal terrorizálni minket.Persze ez is a terror legények és ribancaik halálával végződik.Utána jön a rinyálás:A zsidók még a késelni,elgázolni próbáló,kődobálóinkat is lelövik.Hát végül is mi a bánatos lópimpit képzelnek a kedves nemzet védő testvéreik? Persze államot is fogunk alapítani a megnemzetteknek.Modern üzletházakat,kórházakat,ország utakat,vasút vonalakat,iskolákat,óvodákat,egyetemeket,hadsereget,légierőt, repülőtereket,mecseteket és még a sápadt félszemű török tudja mi mindent fogunk létrehozni a számukra és a nemzőik megelégedésére. Egy sajnálatos hírem van az ön részére,Kedves Don Ovuz Uram: A zsidó géniusztól nem vagyunk hajlandók megválni.Még a 160 nagyrészt arab sejkségek által elismert”balesztín-molesztín” testvérei javára sem.

 • Kár itten ragozni ezt az egész lószart :
  A “palesztinoknak” NEM ÁLL éredekükben semmiféle megegyezés Izráellel.
  Mert akkor nem lehetne halászni a zavarosban , nem lehetne milliárdokat kihúzni az ENSZ-en keresztül más dolgozó országoktól , nekik is dolgozni kellene de tisztességes arab szarházinak nem fűl a foga a megvetett “lakatosmunkához”.
  Ők urak akarnának lenni, a kib—ott nagy semmijükre.

 • izraeli
  2015 november 9
  4:49 du.
  Értem, csak nem erről beszélek (Ezért nem is fogadom el a felkínált irányvonalat). Az alapkérdésnek nincs köze ahhoz, hogy ki kit gyűlöl és miért. Ahhoz sincs köze, hogy ki kivel háborúzik és miért.
  Az alapkérdés, hogy egy tartósan együtt élő népesség összeállhat-e nemzetté, ha nincs azonos néven történelmi gyökere?

  Ezért hoztam Európába a példát, mivel van rá példa. Ráadásul független a közel kelettől.

 • Geyza,
  De, érdekükben áll(na), csak nem tudják, vagy vezetőik nem akarják, mert nekik nem áll érdekükben.

 • Amit Geyza ír az akkor is betűről-betűre igaz,ha az arabok seggnyalóinak nem tetszik.Kedves Don Ovuz erre lehet egy szép gombot varrni,és betenni a gomblukba vagy egy méterrel lejjebb.

 • Don Ovuz
  Igyekeztem logikus,udvarias valaszt adni.
  Gyuri ,Geyza es Endre –
  az ont jobban megilleto stilusban valaszoltak .

 • gyuri10
  2015 november 10
  3:20 de.
  Most hogy mind a vérnyomása, mind a vércukorszintje rendeződött, teljes egészében megnyugodtam.
  🙂
  Ps: Vitatkoztam Geyzával? :-O Valamit benézett. Visszaolvastam, és még áttételesen sem értelmezhető Geyza beírására. Így van ez ha az indulatok vezérlik az embert. Ja, és én mindvégig megmaradtam az alapkérdésnél.

 • Don Ovuz,
  az ön alapkérdése néhány évtizedet visszamenve és asszociálva akár a mein kampfban vagy a Stühmerben megfelelő alapkérdéssé válhatott volna. Hadzs amin el husseini még katonai ranggal is jutalmazta volna.Ugyanis az ön indulatait oda származtatjuk.Azért sem mondom ki a szót,hogy kik közé sorolta és sorolja be önmagát. Geyza csak a balesztinokról írta amit önnek szánt.Én viszont az alapi hozzá állását,ellenséges indulatait akartam és akarom a megfelelő pöcegödörbe sodorni.Remélem ennyit ki tudott olvasni az alacsony vérnyomásom és még alacsonyabb vércukor szintem ellenére.

 • Szvsz, murvára nemértitek, hogy Don miről beszél..
  Ti érzelmek, mindennapok alapján nézitek a dolgokat, Don meg a nemzetközi jog alapján.
  És – nekem, mint kívülállónak- ez az, ami számít.
  Lehet primitívnek,potenciális gyilkosnak, vérnőszös állatoknak kikiáltani az arabokat, ettől még nem lesznek azok.
  Ahogy a zsidókból sem lesz zseni- in general- csak mert sok közöttük az elismert zseni.
  Érintettként nehezebb,- tudom.
  Kivülállóként viszont tisztább a kép, mert csupáncsak a tények számítanak.
  (Ps. Azok a primitív arabok alapították az első egyetemeket, tették kötelezővé az oktatást.. Csak mondom..)

 • Geyza
  2015 november 9
  6:55 du.
  Hát, jókomám, te kb annyit tudsz az arab kultúráról, mint én a NASA űrprogramjáról..

 • falusi,
  itt nem az arab építészetről,arabs számokról és nem a kairói egyetemről van szó,ahol egyébként a mai molesztínok nagyvezíre abu mázen doktorrá nemesült a holokauszt tagadási disszertációjával.
  Itt arab hordákról van szó,akik a zsidók ideérkezése előtt Marokkóban,Egyiptomban,Szíriában,Libanonban,Jordániában és még ezen kívül néhány”Nobel díjjakban”gazdag arab országban vakargatták a homokot.IZRAELI מרים már leírta,hogy Jordánia 70%-a molesztín.A hetvenes években ott is keverték [email protected] .Husszein király általános levadászást intézett ellenük az úgy nevezett fekete szeptemberen. Nálunk kaptak menedéket.Megmentettük tyúkszaros életüket.A veszett kutya tulajdonsága,hogy az őt etető kézbe is beleharap. Valószínű, hogy a mai nemzetközi jog és az UNO nevű sóhivatal szavazógépei szerint ehhez “emberi”joguk is van.Ha egyetemeikről van szó,hát egy kis felvilágosítással szolgálnék.A hatnapos háború után El Bire nevű városukban alapítottuk meg az egyetlen egyetemüket. Természetesen a zsidókra numerus nullussal. A mi haifai,tel-avivi, jeruzsálemi és szde-bokeri egyetemeinken fenntartott helyeikre zsidó nem mehet akkor sem ha IQ-ja szerint megérdemelné.A mi egyetemeinken tanulnak,doktorálnak,később némelyikük parlamenti képviselőkké avanzsál és onnan szítja a tüzet nemzetközi szinten is ahogyan azt már leírtam a veszett kutyák törvénye alapján.
  Kedves falusi nem kívánok vitázni senkivel,Veled sem.Különösen nem arab témában,mert Ille szavait idézve:”Nem harcolok fegyvertelenek ellen”.Bár ne lenne igazam,de itt és ebben a témában nagyobb az anyagismeretem,a néhány ezer kilométer távolságán felül is.

 • Falusikám , TE , amikor önmagaddal vagy és magaddal vitázol , akkor is ilyen idétlen stílusban teszed ?
  (Lehet hogy magaddal szemben a “népieschkedés” jó módszer , de mások csak körberöhögnek miatta. Mert egyszer-egyszer vicc , nade állandóan ??! )

 • Falusi:
  Ezt azért jó tudni:
  Izrael ( vagy mások )első egyetemét az arabok alapították…állítod.
  Ez felvet kettő kérdést:
  Melyikj arabok ?
  A két-három-négy ezer évekkel ezelőtti arabok ?
  MErt akkortájt nem nagyon voltak arabok , muzulmán arabokról már nem is beszélve.
  Vagy talán a közelmúlt, esetleg az 1948 környéki muszlim arabok alapítottak Izraelnek ( vagy másoknak) egyetemeket ?
  Ezesetben gondosan leteszem kávémat nehogy magamra borítsam.
  A röhögéstől , amit a hülyeségeid olvasása vált ki belőlem.

 • Endre:
  Én tudom hogy nagyon sok tisztességes és szorgalmas arab él Izraelben.
  Akik semmi pénzért el nem cserélnék állampolgárságukat valamiféle “sivatagi álom” kedvéért lepusztult és vérfürdőkben gondolkodó környező fél-államokéira.
  De sajnos az arab lakosság jelentől százalákát mégis a pénzéhes , dologtalan , alkotni képtelen , kontraszelekció révén hatalomra került vezetőik fanatizálják , elég nagy sikerrel.
  EZ határozza meg a megítélésüket , szerintem teljes joggal.
  Ha az arab társadalom nem lenne annyira primitív mint amennyire az , akkor nem lenne ekkora társadalmi sikere körükben a gyülöletbeszédeknek és uszításnak.Más vezetőket választanának .
  Tehát -véleményem szerint- a felelősség kollektív .
  Van ilyen más vidékeken is. Nem kell nagyon messze menni hasonló példákért.Bár errefelé a vérfürdők még késnek.
  De ami késik az nem…

 • Izrael egykori UNO képviselője engedélyt kért és kapott az egyik közgyűlésen,majd a következőket mondta a tisztelt kiküldötteknek:
  “Uraim és Hölgyeim,egy kis történelmi tanmesét szeretnék önöknek előadni.Amikor MÓZES 40 évig vándorolt a pusztában egy naptól forró napon,amikor a vörös-tenger partjához ért levetkőzött és besétált a tengerbe a melegtől szabadulni néhány percre.Miután kellemesen lehűlt és kijött a vízből,csodálkozására nem találta a ruháit. Vándorló társai mondták,hogy a PALESZTINOK lopták el.Nos..erre felugrott a PALESZTIN képviselő és felháborodva kiabálta,hogy hazugság,akkor még nem is léteztek PALESZTINOK!Erre az izraeli képviselő csak annyit mondott,köszönöm Uraim és Hölgyeim. Csak ezt akartam hallani.”

 • “VIGYÁZÓ SZEMETEK PÁRIZSRA VESSÉTEK!!!”

 • Don Ovűz!

  A szlovákoknak már a XVI. században önálló nemzeti nyelvük ismert, sőt ők is katolikusok voltak. Szlovák nyelvű egyházi levelek is léteznek abból a korból. Mely nyelvet szlováknak, őket magukat mi meg magyarul “tótoknak” tituláltuk.
  Apropó: a Tót, Tóth vezetéknevű honfitársaink mind szlovák eredetűek. Egy csomó mátrai falucska szlovák nevét is; M- szentlászló, M-szentistván, M-szentimre, stb. mind a Horthy érában változtattuk e “jólcsengő” eredeti magyar nevekre, eltüntetve at eredeti szlovák helységnevüket, ezzel bizonyítva, hogy ott mindig is magyarok éltek. Bizony a ma oda telepített sípályák mentén még manapság is el-elhangzik egy-egy szlovák mondat az ott dolgozók szájából.
  Persze, az már az ő egyéni problémájuk, meg immár a miénk is, hogy a magyarok anno, a szerencsésebb történelmi helyzetüknél fogva “kizárólagos nemzetalkotó” népnek tartották magukat, mert tudomásom szerint pl. szlovák nagybirtokos nem is létezett. Ez pedig rájuk nézve meghatározó – “államalkotó” – kérdés volt. Merthiszen a jobbágy – ugyanis szlovák csak jobbágy lehetett – az ura vallását kellett, hogy kövesse. Nem akartam mondani, hogy vallja…

  Mondja már meg Ovűz uram, palesztínül meg “ki az isten” beszél ott a szentföldön? Senki. Ellenben arabul igen. Ugye, nyelvében él a nemzet, nemde? 🙂

  Az egész angol mandátum területén annak idején mindössze 300-ezer arab élt. A török időkben még kevesebb. A mai Izraelben pedig már 1,5-millió. Ötszörös emelkedés, az életszínvonallal paralelle, és teljes jogú állampolgárként…

 • Brunszvik Teri,
  teljesen egyetértek minden szavaddal.Ezzel együtt azt azért tudomásodra hoznám,hogy egy Don Ovuzba beszélhetsz,mint a beteg lóba.Kár,hogy nem lehet a háza köré telepíteni néhány száz vagy ezer “palesztin” védencét.

 • T. Gyuri10 !

  Napersze, én azonban a fiatal, vagy tájékozatlan olvasókat világosítom fel a történelmi igazságról – szinte érzelemmentesen.

 • BrunszvikTeri
  2015 november 14
  5:03 de.
  Azért van benne jó adag csúsztatás.
  Már ott, hogy a tatárjárás után nem tótokkal, nem csak tótokkal lett benépesítve a terület.

  A tótok kb. 100 éve hívják magukat szlovákoknak, 3 különböző szláv nyelven beszélő népcsoport egyesítésével létrehozták – inkább önkényesen kiválasztva kikiáltották maguknak a hivatalos “szlovák” nyelvet ( a Felső-Magyarország középső területén élők tótok nyelvéből,azért önkényesen, mert annyira különbözött a 3 nyelv,hogy vitatkoztak vajon a morva beütésű legyen-e a szlovák nyelv -ennek híve volt Ján Kolár- vagy valamelyik a más beütésü szláv nyelv ).A három nyelv annyira különbözött és különbözik ma is egymástól mint mondjuk a lengyel , a cseh és az ukrán.
  A magukat tótoknak nevező maroknyi nép egyes régiókban élő tagjai sem a középkorban, de az újkor kezdetén és a XX.században sem , sőt az öreg emberek talán még ma sem értik meg egymás nyelvét – a keleti tótok nem értették-értik meg egymást a nyugati tótokkal, mert a keletiek közelebbb álltak a Kijevi Fejedelemségből átvett szláv nyelvekhez, sőt etnikai szempontból úgy származásilag is, mert erősen valószínűsíthető ,hogy ez a nép nem ugyanazon nemzetség fiaiból származik,mint a Felső Magyarország nyugati részén, a morvákkal határos területen élő tót nép, vagy a lengyelekkel határos középen élő tótság.

  Ehhez vegye hozzá a keveredést. Vagyis a szlovák nép mint nép nem egy nép, hanem 1933 évben az ENSZ-hez beadott és elfogadott beadványával lett az. A választott hivatalos nyelvnek van előzménye. Ezen nem vitázom. Sőt, nem is vitattam a szlovákok államiságának jogát. Ha ezt vette le a hozzászólásaimból, valamit félre értelmezett.

 • na végre, eljutottunk a morvákhoz, mint eredethez. Ők ugyanis már a honfoglalás idején is lakták a Felvidéket, méghozzá az akkori Bécstől – eredetéről itt: http://szgnye.vmmi.org/kormendi2006.htm – az akkori Pozsonyon át – ami erősen a morva birodalom határvárosa volt, mivel tőle délre, valamint a Duna kanyarulatában avar törzsek maradékai szállásoltak – egészen a kijevi fejedelemség határáig húzódó Nagymorva birodalmat képezték.

  Szvatopluk, mint olyan? Ugyan, kérem…legenda.
  A másik oldal nézetéről: http://kozbeszed.sk/2014/02/01/honfoglalas-kori-magyarok-a-szlovak-tankonyvekben/
  Az augsburgi (Lech-mezei) csatáról szólók erősen megerősítik az előbbi citátumot: http://www.bibl.u-szeged.hu/bibl/mil/kozepkor/hadjaratok/augsburg.html

  Nem mellesleg a jelenkori szlovák nyelv a lengyel egyik dialektusa. Ez nem fantazmagória, hanem gyakorlati megállapítás.
  Anno egy osztrák cég hazai ügyvezetője voltam, aminek volt Budapesten kívül leánya Pozsonyban, Prágában és Varsóban is.
  A varsói ügyvezető és a pozsonyi ügyvezető folyékonyan társalgott egymással, mindegyik a saját nyelvét használva.

 • A Morva eredet, vagy a morva birodalom által leigázott szláv eredetű népcsoportokból. Ami nem mindegy, mert a Morva birodalom terjedhetett a Kijevi Fejedelemségig, még ha nem is morvák alkották a birodalom egészét.Tény, hogy Szlovák nép 1933-ig nem létezett, és inkább a szláv nyelvcsaládhoz tartozást jeleníti meg a név.
  A magyarok bejövetelekor Szvatopluk már nem is élt.Sőt a birodalom is szétesett. Egy része vagyis az alapfejedelemségek a kornak megfelelően frank fennhatóság alá kerültek. A szórvány fejedelemségeket söpörték el a magyarok.
  Én inkább szláv nyelvcsaládról beszélnék, mint morva eredetről.

  A hivatalos nyelv, és az alkotó nemzetségek nyelve különböző. Eredetük is. De legyenek morvák, akkor viszont a csehekhez kellene tartozniuk, hiszen egyrészt Morvaország oda tartozik, másrészt ’60-as években a szlovákok is leszavazták a morva autonómiát.

  Így továbbra is áll szerintem a dolog, hogy a Szlovák nép szláv gyűjtőfogalomban tartósan együtt élő közösségként alkotott, alapított nemzetet.

  Így itt kapcsolódik a cikkhez. Ami ugyan nem róluk szól, de mivel még csak nem is Tótország, azonos néven nincs múltja.
  Viszont dilemma, amire az ellenzők sem igent, sem nemet nem tudnak mondani, mivel nem egyedi elszigetelt dolog.

  Ha a meglevőkre igent mondanak, ezt is el kellene ismerni. Ha nemet mondanak erre, nemet mondanak a meglévőkre is.
  Ezért akarják tudatosan visszatuszkolni a helyi konfliktusba, és inkább fasisztáznak helyette. Vagy mondjam úgy, mellékágba akarják terelni a folyót.
  A fő ág amit a cikk kapcsolatán fel is tettem:

  – Az alapkérdés, hogy egy tartósan együtt élő népesség összeállhat-e nemzetté, ha nincs AZONOS NÉVEN történelmi gyökere? –

 • Don Ovuz,
  világátfogó disszertációjának olvasása(de mi a túrónak?)közben fura gondolatom támadt.Nyelv és nemzetség tudományi magyarázatai közé kérem felvenni,hogy a napoli,emiliai,római nyelvjárások közül melyik a valódi olasz és miért van,hogy a venetiánert egyik sem érti meg? Ezen túlmenően még azt is megkérdezném,hogyan ejtik ki fonetikusan azt,hogy palesztína.Erre feltételezem egy (ekkora nagy darab) nyelvkutatónak elfogadható válasza van.
  “Maradok kiváló tisztelettel: LEBEL”

 • Egy a lényeg, t.h.és Urak, még Horvátországban nyaralva is rá kell jönni, és bele kell nyugodni, hogy ezek a szláv népek valaha együvé tartoztak.
  Az én kedves életem párja, aki oroszból tett érettségit, horvátokkal oroszul egészen remekül megérteti magát, sőt társalognak ezen a nyelven. Őreg nénikékkel, kofákkal leáll a piacon “oroszul” diskurálni, miközben Jugoszláviában soha nem volt tantárgy az orosz nyelv.
  Néha e népek és vidékek nevei is közös együttlétre, területre utalnak, mint Szlavónia, Szlovákia, “U-kraina”, Szerb-kraina, stb. mindeki tudna egy példát. Még a lengyel is megérti a horvátot, emez meg az oroszt, vagy a bolgárt…
  Megdöbbentő – vagy inkább felemelő – volt az egy dalmát sziget XIII.századi román stílusú katolikus(!) templomában hallható rituális többszólamú ének, amelyet nem ám a helyi ifjúsági kórus, hanem a helyi nénikékből és idős emberekből álló hívek minden vasárnap mise közben produkálnak, amely csakis a szláv, orosz, ukrán, pravoszláv akapella többszólamuság hagyományát követi.

  Egyszóval. Itt ezen a pár-százer négyzetkilométernyi közép-Európában és Balkánon, mint egy ék helyezkedik el a magyarság és kultúrája a szláv tengerben, ami nem baj, ez van. De! Ha furcsaságról és eltérésről itt egyáltalán beszélhetünk, akkor elsősorban e nép kultúrája tér el a többi jelenlevőétől, és nem fordítva. Mert őket olyan egyértelmű kulturális összefüggések kötik össze, amelyek a terület korábbi – a magyar honfoglalás előtti- közös birtoklására, de legalábbis együtt élésére utalnak.

 • Kedves ismétlőpuska!
  Kissé elavult modell.
  Köszönöm kérdését, én is jól vagyok! Bár én még felismerem önmagam a tükörben is. Talán meg kellene tisztítania a szemüveget. Külön köszönet, hogy kulturális szintjét közvetíti felénk. Ez általánosság, vagy egyedi?

  Amúgy a fonetikus ejtésmód másodlagos. Először az elvet kell meghatározni, ami alapján elfogadunk vagy elutasítunk valamit. Ha az egyik ponton elfogadjuk, nem utasíthatunk el egy másik ugyanolyan dolgot. Ha elutasítjuk, el kell utasítani a többi ugyanolyan dolgot. Emiatt lennék az aminek nevez? Érdekes nép. Vagy ez is egyedi? Hááát….!

 • Don Ovuz!
  Tavol all tolem, olyan “geniusszal”
  vitatkozni, mint on-mert en csak egyszeru
  ember vagyok- megis, szeretnem- az ON IDEZETEIT
  FELHASZNALNI,REMELVEN,HOGY A LOGIKA-MEG MUKODIK ONNEL.
  Tehat- idezem ont.
  “Eloszor az elvet kell meghatarozni,ami alapjan
  elfogadunk,vagy elutasitunk valamit.
  HA AZ EGYIK PONTON ELFOGADJUK,NEM UTASITHATUNK
  EL EGY MASIK UGYANOLYAN DOLGOT.
  HA ELUTASITJUK,EL KELL UTASITANI A TOBBI UGYANILYEN DOLGOT.”
  Huha!
  Ez felettebb erdekes, mert a palesztin peldat-
  on csokonyosen Europa Szlovakiajahoz hasonlitja.
  Csak hogy, van itt egy kis bibi.
  En beleegyeztem- a november 9-en kozolt postjaimban.
  Tehat-maradjunk Europanal.
  Ezek szerint- peldanak lehet venni a Szudeta nemeteket-
  es visszateresuket az anyaorszagba.
  Tehat- Izrael BEFOGADOTT 870.000- az ARAB ORSZAGOKBOL
  KIUZOTT ZSIDOT- es talpra allitotta oket-az ENSZ
  segitsege nelkul- mig a palesztin menekulteknek az ENSZ
  kulon szervezetet allitott fel-amely mar a 3-ik
  4-ik nemzedeket gondozza.
  Teny, hogy Jordania lakossaganak 70%a “palesztin”.
  Izrael- 2005-ben kivonult Gazabol,amit a “teruletekkel”
  honvedo haboruban foglalt el-1967-ben.
  Tette ezt-felszamolva viragzo zsido telepuleseket,
  es tobb ezer polgaranak egzisztenciajat es otthonat
  felszamolva.
  Tette ezt- a beke remenyeben.
  E helyett a Hamasz terrorszervezet altal “iranyitott”
  Gaza- evek ota raketak ezreivel tamadja Izrael polgari
  lakossagat,alagutakat fur Izrael lakohazai,falvai,
  kibucai,iskolai,ovodai alatt, melyeken at fegyvereket,
  terroristakat “szallit”,tuszokat rabol.
  Hogy- az on kivansaga szerint- Europanal maradjunk.
  Ez olyan, mintha Romania-onszantabol-visszaadna
  Erdelyt Magyarorszagnak- mire M.O- terrorral valaszolna.
  Ezt- ugy latszik, onnek, mint “muvelt europainak”-
  nehez megerteni.
  A franciak- mar lecket vesznek belole.
  Talan egyszer- maganal is leesik a tantusz-bar ketlem.

 • izraeli:
  Nem tudtad ?
  ” Quod licet iovi , non licet bovi “

 • izraeli
  2015 november 16
  2:06 du.
  Ahogyan látja, következetesen kerülöm a helyi konfliktusba történő belekeveredést.
  Ha szigorúan a cikk témájánál maradunk, akkor a helyi konfliktus annyiban változik, hogy nem változik. Ezentúl nem “palesztinokkal” állnak konfliktusban, hanem a Palesztinokkal. A vitát meg lerendezik ott.

  Nem vagyok revizionista, nem sokat tudok kezdeni Erdéllyel, de valamit megpróbálok kihozni belőle.

  Ha Erdély különálló lenne Romániától, és Székely nemzetet akarna alkotni, de Románia meg arra hivatkozik, hogy ők nem lehetnek nemzet mert magyarok.
  Kicsit nyakatekert a dolog, de erdélyből csak ennyit tudtam kihozni.

  A helyi konfliktussal és a háborúval azért nem foglalkozom, mivel nem kritériuma a nemzetté összeállásnak. Ez magyarázat az önök ellenérzéseire, de nem kizáró ellenérv.

 • Máshol már írtam:
  Fogadjuk el, hogy palesztín az, aki palesztínában és, vagy ott született, és azt tekinti hazájának.
  Tehát akkor palsztín minden Palesztinában (azaz vagy Izraelben, vagy a gázai övezetben, vagy ciszjordániában) élő zsidó, vagy arab vagy más fajtájú, vagy akár más néphez tartozó ember, világnézetétől (pl. vallásától) függetlenül.

 • Palesztinában ÉL, nem és. Bocs.

 • izraeli
  2015 november 16
  2:06 du.
  Vonatkoztassunk el egy kicsit a politikától egy pillanatra.
  Ha egy kosárlabdázónál az a kritérium, hogy 2 méter feletti legyen, hiába megy oda a szomszédja hogy ne vegye be a klub, mert mi haragszunk egymásra. Tudja, sportigazgató úr, ő ezt mondta, és azt mondtam, ő leköpött, én meg kiszúrtam a kerekét.

  Értem önt, és megértem. Csak nem egyről beszélünk. Ön a haragszom rádról beszél, én meg a 2 méter felettiről.

 • Ovúznak azért annyi igazság elrejtve mégiscsak akad a kérdésében, hogy példának okárért a magyarság, amikor beékelődött ebbe a Kárpát-medencébe – egy szláv tengerbe – előbb úgy vált magyarrá, fogjuk rá nemzetté, hogy hét különböző törzs, mondhatnók őket népeknek is, egyesült eggyé és magát magornak azaz magyarnak nevezte…
  Ámde az a romantikus rabló-nomád múlt bizony még évszázadokig visszaköszönt a hét törzsnek, mely nosztalgia letörésére egy István király kellett, hogy tényleg egységes nemzetté kovácsolódhassék. Sikerült is néki – tüzes vassal, fölnégyeléssel és karóba huzatással, stb, stb. – na meg hát német orientációval, házasságkötéssel, és persze elfordulva a régi bálványoktól, Róma felé…

 • Don !
  Még annyit, hogy ehhez a nemzetté váláshoz tehát száz évek szükségeltettek. Mint láthatjuk, nem csupán e g y e t l e n óhajtól – pláne nem egy p i l l a n a t n y i, pragmatikus érdektől fogant, p o l i t i k a i gondolattól – indíttatva, mint azt az arabok tették és teszik a “palesztin” m e t a m o r f ó z i s u k során.

 • voronyezs
  2015 november 17
  3:54 de.
  Egyetértek.
  A nemzetté válás folyamat. Nem egyszerű sem a múltban, sem a jelenben.
  A világ rábólintásában jelentős szerepe van annak is, hogy politikailag könnyebb kezelni egy nemzetet, mint nevenincs és sehová nem tartozó törzseket. Ha ezáltal rávehetőek hogy ne legyenek kezdeményezőek, akkor megérte. Ha nem, veszíteni nem veszített senki, csak nevet kapott a gyerek.

 • Nem nemzetre bólintanak, hanem államra szeretnének bólintani, de hiába, mert működő állam vagy nem akar kialakulni, vagy olyan alakulgat, amit éppen a nyugati koalíció bombázgat némi orosz kontrával.

 • Don Ovuz,
  egész válogatott sódert tud szórni.Kár,hogy úgy teszi azt mint a nyálcsorgató,zászlócsóválók.Ezért van az,hogy a villamoson utazva maga is valószínűleg ilyen beszédbe elegyedik:”elnézést,hány óra van?–Szerda!–Hű..akkor már egy megállóval előbb kellett volna leszállnom!–Sebaj..az én fiam is szőke!

 • gyuri10
  2015 november 20
  7:55 de.
  Örökletes dolgokkal nincs mit kezdeni.

  (A téma kifutott, leveszem a jelölést a cikkről.)

 • Don Ovuz
  a maga örökségét nem irigylem.Legyen rá büszke,úgy jobban el tudja majd viselni.

 • Gyurinak es a tobbieknek.
  A “keselos” es a tobbi terror tamadas
  ellenere- Izraelben –

  Azoknak a tiszteletere akik a mindennapok hosei:

  1} Az uzlettulajdonos Tel-Avivban-aki leszerelte-
  fegyver nelkul a keselot-es nadragszijjal
  megkotozte a kezet.
  2} Az imadkozok,akik behuztak a leszurt sebesultet
  a templomba es probaltak megmenteni-es bezartak
  az ajtot a tamado elott.
  3} A Lytman csaladnak, amely utban volt csaladi
  unnepsegre,lanyuk eskuvoje elott,es a terrorista
  autojukba lott,megolte a csaladapat es mellette
  levo fiat.
  Az ozvegy asszony es a menyasszony lany,a volegennyel
  es csaladjaval egyutt- mielobb megtartjak az eskuvot-
  egy sokkal nagyobb teremben-hirdetve-Izrael nepe el.

  Ez emlekeztet, a Szilard Szikla haboruban elesett,
  egyedul bevandorolt katonankra,akit 2000 “testvere”
  kisert-utolso utjara.

  Koltoi kerdes-Europanak.
  Talan- Izrael allando vadolasa –
  a “teruletekrol”szarmazo aruk “megjelolese” – helyett
  halkan kerdezem-lehet tanulni tole-valamit ?
  A dal-amit kuldok-

  ” Mint a ciklamen a sziklak kozott-az Orszag
  felfedi a szep arcat.”

 • A palesztinnak nevezett meglehetősen heterogén hátterű muzulmán, keresztény ARAB nyelvű népességgel ( amely soha nem alkotott ilyen nevű államot ) ellentétben számos nyelvileg , vallásilag, kulturálisan jól elkülöníthető népcsoport nem alkot önálló államot, sok esetben erre irányuló törekvéseik se kifejezetten intenzívek, arról nem is beszélve, hogy a “palesztinokkal” ellentétben szinte alig vagy egyáltalán nem részesülnek semmiféle nemzetközi akár anyagi, akár politikai/diplomáciai támogatásban ebéli törekvésiekben. Nem is kell a Levant vidékétől messzire menni egy közeli példához, a négy ország területén élő iráni eredetű huszonegynéhány milliós kurd népéhez, amely a meglehetősen erős politikai ellenszél ellenére is a “palesztinok”éihoz képest lényegesen jobban működő önigazgatást voltak képesek létrehozni már több évtizede Irakban, illetve a polgárháború következményeként Szíriában.
  Ráadásul a szíriai kurd autonómia ( Rojava ) meghatározó politikai erejének számító baloldali Kurdisztáni Demokratikus Unió párt ( amelyet a reakciós török rezsim által üldözött Kurdisztáni Munkáspárthoz fűződő viszonya miatt szintén denunciálni igyekeznek, már nem is annyira a tőkés osztálytársadalom és a nagyhatalmi imperializmus alapintézményének tekintett nemzetállamban látja a kurdok és a Közel-Kelet ( vagy más térségek ) népeinek boldogulását, hanem decentralizált, demokratikus, önkormányzatok által szervezett közösségek laza hálózatában ( http://www.roarmag.org/2015/11/new-world-summit-rojava-parliament/ http://www.en.wikipedia.org/wiki/Democratic_Confederalism
  Más kérdés persze, hogy a tőkés rendszer logikájából adódóan a nagyhatalmak és térségbeli szövetségeseik érdekeinek jobban megfelel a kétezer év után saját államát újralapító zsidóság nemzetállamának legitimitását tagadó és a helyi arab nyelvű népesség képviseletére hivatkozó nacionalista, iszlámista orientációjú mozgalom támogatása ( már a brit mandátum óta ) az oszd meg és uralkodj taktikája jegyében; amely a térség népeinek etnikai, felekezeti alapú egymás ellen uszításának tendenciájába illeszkedik. Ez a konfliktus a közel-keleti térség más viszályaihoz hasonlóan nem valószínű, hogy a kapitalizmus jelenlegi nemzetközi viszonyai között véget érne, ehhez az egész térség progresszív, demokratikus irányú társadalmi-politikai változására lenne szükség. Amely változások jelenleg még Európában is inkább az ellenkező irányban történnek.

 • Palesztin ?
  Amikor Róma, ki tudja milyen indíttatásból – talán cinizmusból, vagy csupán, hogy ne kelljen a zsidó tartományok és országrészek neveit a hódítás során sorolgatni, éppen a “pax romana” jegyében – de Palesztinának nevezte el a szentföldet, akkor ott csak zsidók éltek. Ha Palesztinára tehát bárki is, mint egy nép névadójára hivatkozik, szíveskedjék a zsidók után zárójelben odatenni, hogy palesztin. Az arabok arrafelé ugyanott csupán legalább félezer év múlva jelentek csak meg…

 • BrunszvikTeri

  DonOvuz!
  Az a kérdés, hogy mi meríti ki a tartós együttélés fogalmát, ahhoz, hogy nemzetté kovácsolódhassék egy nép. Egy évtized, v. egy-két évtized? Semmi esetre. Évezredeket kíván ez a folyamat.
  A szláv népek népművészete főleg a zenéjük pl. fentasztikus hasonlóságokat élvez, miközben az egyház(ak) nem mint összetartó kohézió, de inkább mint kés a vajban darabolja föl őket, nehogy nezetté álljanak össze, vagy inkább nehogy egy nemzetként léphessenek föl…

 • K. Teri!

  Igaz, amit mond, viszont kihagyta azt, hogy ezek az úgynevezett egyházak állítólag mind Jézus, a krisztus közös platformján állnak, miközben e közös platformról, úgymond teológiai alapon darabolják a népeket, nemzeteket ezer szilánkra. Megfigyelhető, hogy még a mai (politikai) határokat is erősen determinálja a mögöttük élő nép, nemzet vallása, illetve egyházi beállítottsága. De, legyünk enyhébbek, kulturális beidegzettsége. Eklatáns példa erre a délszláv háború koncepciózus végeredménye is.

 • Y.K. Cherson kvára se nem “szélsőjobboldali”, se nem “raccista”, aki viszont ilyen rágalmakkal dobálózik az biztos, hogy szélsőséges.
  Az úgynevezett ” multikulturalizmus” a nyugati világ öngyilkosságához vezet. Ez tény, nem pedig rasszizmus. Ilyen szélsőséges, erkölcsi- és kulturrelativista kulturmarxisták ássák a nyugati zsidó-keresztény civilizáció sírját, mint a rasszistázó, szélsőségesező barátunk.

 • A cikk nagyon jó, nagyon örülök, hogy fáradt vele a fordító, időt és energiát szánt rá.

 • Kiváló írás! Gratulálok!

This site is protected by Comment SPAM Wiper.