Pokoli törvényeink

2015 november 9 1:18 du.2 hozzászólás

Az Örökkévaló szerint az istentelenek nem lehetnek örökéletűek, következésképpen olyan pokol nincsen, amelynek tüzében örök szenvedésre ítéltethetnének.

Ha jól tudom a bibliai gyehenna valójában egy (hasonló nevű) völgy volt Jeruzsálemtől délre, amelyben Izrael egyik (pogány) királya Baál-t istenítette, bálványimádást és más gonoszságokat cselekedett, még a saját fiait is tűzre vettette itt, amiért is később ez a völgy Jeruzsálem szemétégetője lett. Ahol tehát elhamvasztották a szemetet, amiként Sodomát és Gomorrát elhamvasztotta az Isten.

Ami és aki elég, az megsemmisül, annak vége van. A halott nem érez többé. Az örökké való szenvedés még az egyistenhívők vallása szerint is babona, mert az ilyesféle borzalmas halhatatlanságról, a végtelen ideig kínlódó lelkekről való ismeret a földi lét után nemigen boldogíthatja sem a mennyországba, sem a Paradicsomba kerülő lelkeket.

Nem a pokolban, nem az ördögök, és nem a gonoszokat sütötték a saját zsírjukban, hanem ezen a Földön élő emberek a szerintük megsemmisítendő más embereket, s ez utóbbiak valóban mind megsemmisültek.

Számomra egy hittantanár, aki a pokol ilyetén látványos felidézésével késztet istenszeretetre gyerekeket, az maga az ördög. És amely országban a gyerekeket ez ördögi vasvilláktól nem óvhatják meg a szüleik, annak az országnak pokoliak a törvényeik.

http://www.168ora.hu/itthon/elsosoknek-mutogattak-pokolban-sulo-embereket-hittanon-122114.html

2 hozzászólás

  • Egon Erwin Kisch írt egy tudósítást Kínából arról, hogy az ottaniak szerint miképp bűnhödnek a túlvilágon, és hogyan ábrázolták ezt valami kiállításon. A végén megjegyzi: hogyha a tisztelt látogatóan mindezen látványok hatására szexuális gerjedelem támad, az nem a véletlen műve.

  • Amúgy ez a pokol és örök szenvedés teljesen igaz, csak nem a rajtunk kívül álló világban, hanem magunkban. Mi magunk szenvedünk bűneinktől, és a kisebb baj, ha csak a testünk. Az az igazi örök égető tűz, ami saját lelkünben kínoz.