Egy nyílt levél a Hóman-szobor és a manipulatív emlékezetpolitika ellen

2015 november 30 9:20 de.10 hozzászólás

A napokban a Kanadai Magyar Hírlap olvasói is értesülhettek arról a felháborító fejleményről, miszerint Székesfehérváron szobrot állítanak Hóman Bálint horthyista miniszter emlékére. Vannak azonban elkötelezett és bátor civilek akik fellépnek a Fidesz-KDNP kormány manipulatív emlékezetetpolitikája ellen. Ime nyílt levelük Székesfehérvár fideszes polgármesterének és a kormánypárti önkormányzati testületnek.

Hóman Bálint

Hóman Bálint


Tisztelt Polgármester úr, tisztelt önkormányzati képviselő Hölgyek és Urak,

a mai napon Székesfehérváron, a Bartók Béla téren mi, az őszinte nemzeti emlékezet felébresztésében érdekelt magyar polgárok szimbolikusan elfoglaltuk azt a helyet, ahova a városi önkormányzat 2015. december végén a Horthy-rendszer kirekesztő törvénykezéséért súlyosan felelős Hóman Bálint szobrát akarja felállítani. Ezzel egyidőben tájékoztató kampányba kezdünk a város nyilvános terein, hogy a helyi közvélemény jobban megismerje a tiltakozó demonstráció okát, Hóman Bálint történelmi szerepét.

Nem vitatjuk, hogy Hóman Bálint középkorra vonatkozó történészi tevékenysége eredményes volt. Nem vitatjuk, hogy miniszterként az oktatásügy fejlesztéséért jelentős lépéseket tett. Továbbá nem mentegetünk semmiféle vele szemben később jogszerűtlenül lefolytatott eljárást.

Mégis úgy gondoljuk, hogy a XXI. századi Magyarországon, egy magát demokratikusnak tekintő európai államban köztéri szobor nem hirdetheti egy olyan politikus emlékét, aki kezdeményező szerepet vállalt a magyar zsidókat súlyosan diszkrimináló törvények megalkotásában, vagyis tevőlegesen hozzájárult hatszázezer honfitársunk tragédiájához.

A Hóman-szobor ügyét úgy tekintjük, mint annak a manipulatív kormányzati emlékezetpolitikának a töretlen folytatását, amely a budapesti Szabadság-téri „német megszállási emlékmű” botrányához is vezetett. Nem nézhetjük tétlenül, hogy hivatalos helyről ismét megerősítést nyerjen az egykori magyar állam és vezetőinek mentesítése a legsúlyosabb történelmi bűnök felelőssége alól. Akciónk folytatása és kiterjesztése a budapesti Eleven Emlékmű és a Szabadság Színpad békés, civil tiltakozásának, amely az élő emlékezést – a személyes és családi emlékezet tárgyait, valódi dokumentumait és az emlékezők folyamatos jelenlétét – állítja szembe a hazug, üresen kongó bronztákolmányokkal.

Célunk, hogy megértessük a hatóságokkal és a közvéleménnyel: ennek a szobornak nincs helye sem Székesfehérváron, sem másutt. Ezért ma a kiszemelt köztéren felállítottuk a tervezett szobor árnyékképét, amelyet állványként installáltunk – és arra hívjuk a város és a környék polgárait, hogy – hasonlóan a budapesti Szabadság térhez – hozzák ide és helyezzék el rajta személyes emlékjeleiket! A személy- és helységnevekkel megjelölt kavicsok, fotó- és dokumentummásolatok, régi tárgyak mécsesek foglalják el a szobornak szánt helyet és emlékeztessenek arra, amit a kedélyes zsánerszobor egyszerűen eltagadna. Az installáció előtt elhelyezett, egymással szembefordított két fehér szék annak a társadalmi párbeszédnek a nélkülözhetetlenségére emlékeztet, amely olyannyira hiányzik mind a politika, mind a társadalmi élet mindennapjaiból, s amelyet az Eleven Emlékmű beszélgetőköre is ösztönözni szeretne.

2015. december 7-én, hétfőn este 17.30 órától a helyszínen csendes tiltakozó demonstrációt tartunk. Ezt követően 18.00 és 20.00 óra között a moderált beszélgetést tartunk a Hóman-kérdésről és a nemzeti emlékezet problémáiról, amelyen mindenki részt vehet, aki elfogadja az Eleven Emlékmű-beszélgetések rögzített szabályait. Erre a beszélgetésre tisztelettel meghívjuk Önöket.

Tisztelt Polgármester úr, mint felelős vezetőt arra kérjük Önt, hogy a köztéri installációt ne kezeljék köztisztasági, városképi vagy egyéb rendészeti ügyként, és ne távolíttassák el, hanem tekintsék annak, ami: kegyeleti megnyilvánulásnak és szabad polgárok vélemény-nyilvánításának.

Borsos János
Bosnyák Magda
Eperjesi Ágnes
Gyimesi Edit
Homoki Andrea
Kozma Katalin
Lima Maria Victor
Lőrinc Lilla
Palkovics Balázs
Sebő Judit

10 hozzászólás

 • es a Hufnagel Pisti mikor kap emlekmuvet miiiiiii???

 • Várjuk már a kunpáter, jányi gusztáv, baky, jaross, bárdossy és a további zoo-kultúrából jöttek szobrait. Ezek is a magyar történelem dicső lapjait gazdagítják!

 • Meg a Gömbösgyuláét is.

 • Gyuri10,

  Kihagytad Szálasi Ferencet és Klebersberg Kúnót is…

  .

 • Fiúk,
  a névsor végtelen.Salasiánt azért nem említettem,mert nekem meg van youtube-on az akasztása.Olyan szép volt a megnyúlt pofájával!Kár,hogy csak egyszer rántották fel. Vidítóként néha újra meg újra megnézem.A többitől meg amúgy is hányingerem van.Már jó lenne látni a gyöngyösi,emőke,zazi szobrokat az elődeik között. Egyébként nem hagytam ki egyetlen senkit sem.Úgy jegyeztem be,hogy “a többi zoo-kultúrából jöttek szobrait”.

 • BrunszvikTeri

  E témával kapcsolatban se felejtsük el, hogy . H ó m a n . Bálint volt az, aki 1942-ben benyújtotta törvényhozásnak azt a törvényjavaslatot, amely . h a t á l y o n . k í v ü l . h e l y e z t e . az 1895.évi 11. törvénycikket, a m e l y . a zsidó hitfelekezetet bevett vallásból . e l i s m e r t . v a l l á s s á . nyilvánította.

 • ˙
  Nevetséges ez a pitykés maskara.
  .
  Az elfogásakor, érdekes, de nem ebben a jelmezben mutatkozott.

 • Azt mondja Heisler úr, hogy a magyar kormány rengeteg pozitív gesztust tesz a zsidóság felé, csupán választási meggondolásból engedményeket kénytelen tenni a Jobbiknak.

  Hát kedves Heisler András Úr, ön nagyon téved.

  Ez “a jószándékú” kormányfő ma sem gondolkodik másképp, mint amikor Zazriveczcel, még az I. Orbanisztán idején közösen megalapította a Jobbikot, azt a már nyíltan is náci-fasiszta (csak semmi neózás!) pártalakulatot, mely megalapításának az volt a pragmatikus célja, hogy az ő pártcsőcselékük mondhassa ki azokat a szalonképtelen disznóságokat, amelyeket a szalonkeresztény anyapártjuk, azaz a Fid-SS (és annak 3-tagú szövetségese, a KDNP) márcsak a nemzetközi nyomás miatt sem, de kormányon különösképp nem mondhat ki.
  Nem véletlen, hogy ahhoz, hogy megalakulhassanak, akkor adminisztratíve szükség volt még a mozgósítható náci hálózat – úgynevezett Polgári Körök képében történt ;- kiépítésére. Néhány hónap alatt aztán közvetlen ezekből nőhetett ki ez, a magyar nép parlamenti kloákája, amely tehát nem más, mint a Fid-SS f i ó k p á r t j a, amely nagy kérdésekben semmi esetre sem ellenzéke.

  A naivság az Ön korában és tisztségében már-már bűnnek számít.
  ˙

  .
  +1 megjegyzés: nem véletlen ez a népnyelvben meghonosodott forma; a Fid-SS sem.

 • A Horthy és a Hómann szobrok avatása nem csak e lator bűnösök, de az ő nyíltan antiszemita politikájuk fidSS-kdnp általi igenlését és hű követését is jelentik.

 • Szörnyetegek emlékezete

  Apropó: Ez a két H-betűs H ősmagyar – Horthy és Hóman

  Goebbels III. birodalmi propaganda miniszter ugyancsak vérnáci felesége, hogy a Hitler iránti végtelen és féktelen lojalitását kifejezze, mind a Hat gyereküknek H-betűvel kezdődő nevet adott… – ami a nagysasszonyt nem zavarta abban, hogy május 9-én mind a hatot sajátkezüleg gyilkolja meg.