Orbán és a zsidók–A hízelgő átverés anatómiája (1. rész)

2016 február 18 6:37 de.83 hozzászólás

Az alábbi írás először angolul, a Hungarian Free Press, majd az Amerikai Népszava és a Hungarian Spectrum kiadásában jelent meg 2015 Novemberében a következő címmel: Is Hungary Taking Canada’s Jews for a Ride? E magyar nyelvű változat több helyen is frissítette az eredeti angol szöveget, és immáron több részletre bontva jelenik meg a Kanadai Magyar Hírlap oldalain. A szerző ezúton szeretne köszönetet mondani Kertész Ákos, Kossuth Díjas írónak, Holokauszt túlélőnek, aki nagyszerű fordításával, stilisztikai érzékével járult hozzá e szöveg magyar nyelvű közléséhez.

(Elie Wiesel és Randolph L. Braham tiszteletére…)

*

Orbán Viktor

Orbán Viktor

Bevezetés az affinitás látszatát keltő hízelgés műfajába

„Ne arra hallgass, amit mondok, azt figyeld, mit teszek!”

Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke

Az affinitás látszatát keltő hízelgés, az átverési technikák legrégibb és talán legsikeresebb formája. Központi szerepet játszik az Ó Testamentumban. Éva ezzel a módszerrel vette rá Ádámot, hogy egyenek az Élet Fájának tiltott gyümölcséből, ami aztán az emberiség tragikus bukásához vezetett. Iskarióti Júdás a szeretet csókját színlelve, ugyanezzel a módszerrel árulta el Jézust. Durante (alias Dante) Alighieri az Isteni színjáték című remekművében, több mint 700 évvel ezelőtt, a Pokol legalsó bugyrába helyezte azokat, akik ugyanígy, szeretetet mímelve rabolták meg embertársaik lelkét, úgy csapták be a jóhiszeműeket, hogy visszaéltek a bizalmukkal. Dante tudta, hogy a szeretetet hazudó csábítás a leghatékonyabb és éppen ezért a leggyalázatosabb csalás. A legundorítóbb formája ennek, amit a gyermeket elcsábító pedofil pap tesz, aki visszaél a gyermek ártatlanságával, nyíltszívű bizalmával és szeretetével, és így rabolja el tőle eredendő jogát a boldogsághoz. A hazug, hízelgő szeretet eltereli a gyermek figyelmét a zavaráról és a természetes szégyenérzetéről, és egy hamis örömélménnyel csapja be, s ettől úgy érzi, hogy „különleges” bánásmódban részesült. Ez a különleges bánásmód teszi aztán, hogy az áldozatok olyan nehezen döbbennek rá a hízelgő csalásra, hogy alig bírják fölismerni a megrontásukat, és szembenézni azzal, mi is történt velük, és bevallani legalább önmaguknak, hogy a kapcsolatuk a normális élettel és a természetes szeretettel mindörökre megromlott. Sokan évtizedekig kínlódnak tőle, és van, aki soha többé nem bír menekülni az élmény gyalázatától, ami megnyomorította egy életre.

Ezt a fajta átverést, a Wikipédia a következő módon ismerteti: „Az affinitás látszatát keltő, hízelgő átverés áldozatai rendszerint olyan csoportok tagjai, mint mondjuk vallási vagy etnikai közösségek, nyelvi kisebbségek, vagy generációs csoportok, például idősek közössége, vagy akár szakmai testületek. A szélhámosok, akik az affinitás látszatát keltő átverés módszerével élnek, gyakran maguk is tagjai a csoportnak, vagy legalábbis úgy tesznek. Sokszor épülnek be megbecsült közösségi és vallási vezetőkként a csoportba, és így győzik meg az embereket, mondjuk egy bűnüggyel fölérő befektetés felől, hogy az a legszabályosabb, és a legnyereségesebb. Ezek a csalók a csoport tagjai között lévő barátságot és bizalmat használják ki. Mivel az ilyen szűk csoportoknak nagy a belső kohéziójuk, az áldozatok sokszor nem értesítik a hatóságokat, hogy hivatalos úton jussanak jogorvosláshoz, hanem inkább a csoporton belül próbálják megoldani a problémáikat”.

Alapvető művében a két amerikai pszichoterapeuta, Bonnie és Richard Schaub (Lásd: Dante’s Path, Gotham könyvkiadó, 2003), metaforaként alkalmazza Dante Isteni színjátékát, hogy kapaszkodókat adjon az áldozatok kezébe a fent ábrázolt átveréssel szemben. Leírják ennek a szélhámosság típusnak a megjelenési formáját és a hatásmechanizmusát: „A becsületes arc vonzalmat ébreszt, fölkelti az ösztönös szeretetedet, így hálóz be, hogy könnyen manipulálhasson. Te lépremész, és ráfizetsz, bedőlsz a jóindulatodnak és a gyanútlan természetednek. A csaló a jámborságodra épít; a jóságodat használja föl ellened. Mindannyian (normális emberek) rendkívül nyitottak vagyunk. Rövidre szabott életünk során nagyvonalúan akarunk túllépni a kicsinyes problémákon, ezért nem vesszük észre a csalást. Nem akarunk kisstílű részleteken fönnakadni, így aztán a nagylelkűségünkre fizetünk rá, és későn eszmélünk, hogy még egyszer nem követhetjük el ezt a végzetes hibát”.

Arbeit Macht Frei: ez volt az a csalárd istenhozott, ami a bevagonírozott és az öt-hat napos utazástól holtfáradt zsidókat köszöntötte Auschwitzban, a pokol kapujában, a lengyelországi náci koncentrációs táborban. Ez talán a kegyetlen megtévesztés leghírhedtebb szimbóluma a világon. A német szociológus Max Weber a protestantizmusnak tulajdonítja a magasfokú munkamorált. A német nácik viszont azt is tudták, hogy a protestánsok mellett a munkamorál sehol nem olyan erős, mint Ábrahám népében. Tudták, hogy a pokol kapui fölött hívogató, csábító ajánlatnak, egy zsidó, alkatilag, majdhogynem képtelen ellenállni. Gondosan válogatták meg a szavaikat, hogy az érkezőket megnyugtassák, gyanakvásukat elaltassák, így kísérték őket sebesen

zuhanyozni, hogy lemoshassák magukról mind a szennyet, mely kimerült testüket borította, hogy aztán fölfrissülve olyan gyorsan állhassanak munkába, ahogy csak lehet. Mielőtt beléptették a munka felszabadító erejére gerjedő zsidókat a zuhanyozóknak álcázott gázkamrákba, még egy utolsó csábítással hízelegtek nekik: arra figyelmeztették a szerencsétleneket, hogy ne feledkezzenek meg arról, hová akasztották ruháikat, mert a zuhanyzás utáni keresgélés, hátráltatná a felszabadító munka kezdetét. Másfél millió zsidót – egyharmaduk magyar volt – csábítottak el a hízelgő csalásnak ezzel a trükkjével a nácik az örökre emlékezetes auschwitzi haláltáborban.

Az affinitás látszatát keltő, hízelgő átverés műfaját a világ minden táján alkalmazzák. Miközben Sztálin álnokul fölmagasztalta a proletariátust, kirabolta a Szovjetunió teljes lakosságát (a proletárokat is!), utána Közép- és Kelet-Európa népeit; megfosztva valamennyit az élethez, a szabadsághoz és a boldogsághoz való joguktól. Sztálin Orosz utódai manapság, e template puhább módszereit csiszolgatják, ezzel nyomulnak, újfent Közép- és Kelet-Európa felé.

Hitler az árja fajt magasztalta föl, és ennek ürügyén söpört el hatmillió zsidót a föld színéről, és kezdett egy globális háborúba, mely végül, világviszonylatban, százmillió ember életébe került. Ma Kína, Irán, Törökország és több tucat autokrácia világszerte finomítja, korszerűsíti az eredeti receptet. Orbán Viktor, a jelenlegi magyar miniszterelnök ennek a szirénhangú betyárkodásnak egy joviálisabb, szívélyesebb mestere. Ma már egyre több Közép-Európai kormány az ő általa kifinomított módszereket majmolja.

Orbán, a határon túli, elsősorban Észak-Amerikai magyarok körében, az Anti-kommunizmusra, a keresztény értékekre, a magyarságtudat fenntartására, az összefogásra, a hazaszeretetre helyezi a hangsúlyt, e szavakkal nyúlja le több millió külföldön élő magyar lelkét. E jól bevált módszerrel zsebeli be a szavazatait azoknak, akik Sztálin és Brezsnyev magyar csatlósainak kegyetlen, testet és lelket nyomorító rémuralma elől menekülve hagyták el hazájukat 1945 és 1990 között. A hazai szegényeknek azt hazudja, hogy kormánya jobban teljesít, és ezt úgy bizonyítja, hogy meghamisítja a szegénységi index mércéjét, illetve, pártjához lojális, idomított bábukat szerepeltet közmédiumokban, akik a hízelgő átverés technikáival etetik a népet. A szabad és olcsó internet használat elleni lépéseit egy olyan szakáccsal főzi ki és etetteti be, aki nemcsak otthonosan mozog a Twitter, a Facebook, a közösségi médiumok által hasznosítható átverések eszköztárában, hanem az átverésre szakosított rendszer egyik leghűségesebb, legszorgalmasabb katonája. Orbán ugyan ezt a hízelgő átverést használja most a lázadozó pedagógusokkal, vagy azokkal szemben, akik a közegészségügy lerombolt falai mögül próbálják a közösség figyelmét felhívni mindazokra az átverésekre, amelyekre nincs más kifejezés, mint szégyen és gyalázat.

Orbán a konzervativizmus eszméivel csábítja a konzervatív politikai tömörüléseket világszerte, eltitkolva előlük, hogy valóban milyen ellenszenvvel viszonyul azokhoz az eszmékhez, melyek a konzervativizmus központi értékei mindenütt a világon. Miközben Magyarországon, saját szavaival élve, egy „illiberális államot” épít, az újonnan választott kanadai Liberális kormányt azzal eteti, hogy ő is a kanadai Liberális Párt által képviselt értékek és elvek híve. Mint e sorozatban bemutatjuk, Orbán ugyan ezt a hízelgő technikát alkalmazza a külföldi zsidósággal szemben: az affinitás látszatát keltő, hízelgő átverés eszközeivel próbálja leplezni kormányának, pártjának Magyarországon elkövetett antiszemita indíttatású lépéseit.

Kertész Ákos, akinek a kanadai kormány politikai menedékjogot nyújtott Orbán önkényuralma elől 2012-ben, a következő szavakkal foglalta össze a hízelgő átverésre szakosított Orbán rendszer lényegét: „Orbánt kizárólag a hatalom megszerzése és megtartása érdekli. Vakon engedelmeskedő embereivel mindig oda nyomult, ahol a politikai térben vákuumot észlelt. Ha a kommunista-gyalázás látszott célravezetőnek, akkor komcsizott, ha a liberalizmus, akkor liberális lett, ha a konzervatív polgári duma jött be, akkor konzervatív lett, ha a klerikalizmus, akkor hívő katolikussá vált, ha magyarkodni kellett, ő volt a legnagyobb magyar, ha a rasszizmus jött be, akkor rasszista volt, de ha úgy volt előnyös, hogy hízelegjen a zsidóknak, a zsidók védelmezőjeként rántott kardot – mikor mi volt a trendi”. (Kertész Ákos. „A bukás anatómiája” Amerikai Népszava. 2015. Április 27.) Saját írásom arról a hízelgő átverésről szól, amelyre Kertész Ákos utolsó mondata utal: Orbánnak a külföldi zsidóság felé tanúsított hízelgését, az affinitás látszatát keltő átveréseit elemzi.

Dolgozatomat Elie Wiesel és Randolph L Braham holokauszt-túlélők, történészek tiszteletére írtam. Ők nem csak metaforikusan sétáltak át a pokol kapuin, mint Dante, de a maguk hús-vér valóságában is megjárták a poklokat, és vissza is jöttek, hogy óva intsenek bennünket azoktól, akik a gyakorlatban alkalmazzák a hízelgő átverés módszerét. Tisztelettel köszöntöm őket az áldozatukért, és különösen azért a szerepért, melyet áldozatuk árán, mint hírhozó tanúság tevők töltenek be az én generációm számára, példát mutatva a bennünket követőknek is.

folytatás kövezketik…

83 hozzászólás

 • Szokás szerint kitűnő írás!
  Azt hiszem közel járok az igazsághoz, hogy ez a csoportos megnyilvánulása a szociopata egyéni viselkedésnek.

 • És mindeközben Genosse Putyin kinyújtja markát az elmúlott birodalom felszabadult országai felé.
  A nép, az Istenadta NÉP pedig tapsikál hozzá.

 • ez magyar mezesmazzag politika!!
  a sok-sok hulye meg ugy ugrik ra mint gyongytyuk a takonyra!!

 • Nekem a cikkről a régi mese jut eszembe, a jóemberről , a szamárról, meg a fiával.
  Ha felül az ember szamárra az se jó, ha a gyerek űl fel, az még rosszabb, ha az ember a hátán viszi a szamarat, az már kész röhely.
  Aki utálja Orbánt, annak minden rossz amit az mond, vagy tesz!
  Kiváncsi lennék, ha Orbán véletléenül antiszemita lenne, akkor mi lenne a véleményük?

 • Hát ha valamikor hatalomra kerülünk, remélem ezt a számomra is undorító „hízelgő átverést” nem fogjuk gyakorolni.
  Piszok sokba kerül a magyaroknak, és mint a cikk is bizonyítja, értelmetlen.

 • Figyelő!

  Itthon minden egyház kap állami támogatást,megtartják a holokauszt emléknapját,keresztények és zsidók, több ízben is közös istentiszteletet tartottak,a mi templomunkban is.
  Keresztény,zsidó,mohamedán stb.hívök tiszteletben tartják a másik hitét és békében élünk szerencsére!
  Na ez a mai magyar igazság!

 • Na Figyelő : kérdésedre nem fognak válaszolni

 • Ja és Kertésznek nem véletlenül kellett „menekülnie”,ezt itthon
  mindenki tudja,bár csak egyes szélsőségesek részéről érte,de
  nem véletlenül!!!!atrocitás,amit szerencsésen túlélt(jól futott,úszott)meg később letagadta amit mondott…….
  A maggyar nem „genetikailag allatvaló barom” amit a történelem is igazolt,de ezen az oldalon sajnos több génhibás ember van…..

 • Ja, még a cikk címéhez.
  Nem látok sehol „átverést”!
  Ha ezt valaki részletezné……

 • Marcsi
  2016 február 18
  1:55 du.

  Marcsi legalább magát ne hazudtolja meg egy hozzászóláson belül többször is.

  Az írja: Nem véletlenül menekült Kertész Ákos? Ön ezzel azt mondja, hogy egyetért azokkal a szélsőségesekkel akik sorozatosan támadták, sőt ha a közelében lett volna nyilván ön is megkergette volna az esernyőjével, vagy a seprűjével ebben biztos vagyok, ha ilyet ír, hogy „nem véletlen” menekült. Ezzel a hozzászólásával egyébként pontosan aláírja, hogy jogosan menekült el. A jól futott, jól úszott megjegyzése pedig szokásosan ízléstelen és primitív!

  Végezetül pedig, ön még idézni sem tud, sőt fogalma sincs, hogy Kertész Ákos mit mondott, mi volt a tartalmi mondandója az ominózus kijelentésével és fogalma sincs mi a „genetikailag” és „genetikusan” közti különböző jelentésekkel, ahogy pontosan fogalmuk sincs azoknak akik miatt valóban el kellett menekülnie Magyarországról. Kertész Ákos soha nem mondott olyat, hogy genetikailag. Ezzel szemben azt mondta, hogy genetikusan. Ízlelgesse a két szót és vegye észre a jelentések különbözőséget, aztán pedig vizsgálja meg összefüggésében a tartalmát K.Á. kijelentésének.

  „A magyar genetikusan alattvaló. József Attila talált mentséget:….”

 • Nem fogják részletezni.mert nincs mit…egyébként a Népszava cikke
  meg a fordítás sem hiteles forrás,ezt ők is tudják!
  Na nem történt semmi,csak megint egy félrevezetési kísérlet,ami nem
  sikerült…..
  Hát ez van a „hiteles” kinti és itthoni baloldalon,többre nem telik….!
  Én nyugodtan alszom a lelkiismeretem miatt ,meg az itteni szánalmas
  rágalmazók sem tudnak ártani szerencsére,túl kicsik ahhoz….de ez nekik nem dicsőség hekyett szégyen!

 • Elnézést az elütésekért,de aki értelmes az érti
  Na pá,jó éjszakát,jó filmet néztem a fórum helyett!

 • Figyelő:
  Sajnos ezek a dolgok az elmondhatatlanság és az érthetőség határán vannak.
  De nem csak az Orbán dolgai , hanem a másik oldal ügyei is.
  Nem tudok mást javasolni menj a Bartus Laci oldalára és próbáld böngészgetni az Archivumot.
  A Laci (pedig ő papnak készült régebben , úgy lett oknyomozó újságíró) nagyon jól el magyarázza ezeket a dolgokat.
  Amikor leg leg legelején olvastam a témába vágó első cikkeit , ( Magyaországon fasiszta rendszer épül ) Azt mondtam magamban : ” Ez marhaság…nem is érdekel.”
  Aztán elolvastam újra , öszevetettem az apró jelekkel amiket a Tv-bő Rádióból lehetett megtudni és elkezdett kirázni a hideg.
  Pedig ez még nagyon régen volt.

 • Drága jó Marcsi, amit a legutobbi bejegyzésével elkövetett a drága jó Kertész Ákossal szemben azt gyanítom a drága jó Geyza nevű ideológusunk hasbarájának köszönhetően nem fogja ürömkönnyek nélkül megúszni! Kár volt provokálni Őt, mert most Ön ezek után minimum primitív náci jelzővel lesz visszautasíthatatlanul megajándékozva, persze én is mert, botor módon maximálisan egyetértek Önnel!

 • Csárli:
  Ti , alja-nácik fogjátok csak igazából gyakorolni !

  A nácizmus három alap-ismérve:

  1 fajelmélet
  2 élettérelmélet
  3 szociális demagógia

  Ez mind bőven megvan az eszköz-készletetekben.

  Úgyhogy légyszíves ne hazudozzál itten.
  Nem valami lepusztult faluban vagy, ahol mezítlábasoknak lökitek a sódert.

 • Kedves Kelemen Éva:
  Köszönöm a kedves szavakat, mindig örömmel tölt el ha szép szűzek udvarolnak nekem.
  De igazán nem kellett volna…

 • Geyza:
  „Ti , alja-nácik fogjátok csak igazából gyakorolni!” – írja Csárlinak.

  Azt hiszik, hogy gyakorolni fogják, de szerintem nem lesz rá módjuk. (Ezt a szerepet eljátsza helyettük majd a mai Vezér és bandája.) Elfelejtik, hogy már volt (ma is akad) pár olyan Vezér, akinek barátjának, szövetségesének lenni nem kevésbé volt életveszélyes, mint ellenségének lenni.

 • Bocsi, de Kertész valóban mondta az idézett
  szavakat a magyarokról!Olvastam, eredetiben.
  Senki se várja, hogy ennek a magyarok örülnek és szívükre ölelik érte!

 • Figyelő Kertész nem azért írta, hogy örüljenek a magyarok, hanem azért, hogy felébredjenek. Ha örömet akart volna szerezni, akkor hazudik valami szépet. Azt sem kérte, hogy a szívükre öleljék, elég lett volna, ha tükörbe néznek. De tényleg naiv volt, 1000 év megcsontosodott rossz szokása nem múlik el egy írás hatására, mikor két világégés is kevés volt hozzá.

 • Belzebub:
  Igen , továbbá megírta már régebben a Bartuslavi azt is hogy
  -idézem-
  „Sírva fogunk még mi , liberálisok is a FIDESZ-re szavazni, csakhogy EZEK ne kerülhessenek hatalomra.
  Hát a fene tudja…

 • Figyelő:
  „Genetikailag alattvaló”
  Elemezzük ki pár szóval:
  Alattvaló az , aki szereti ha van felette valaki, aki megmondja mit kell csinálni, aki ellátja az „alattvalót” lelki táplálékkal és ezért cserébe az „alattvaló” mindent elnéz a Vezérnek.
  Ez a definíció totálisan jellemzője az Iszlám híveinek , nagyon fellelhető azokban a népekben akik feltétel nélkül kiszolgálják az ÁLKOMMUNISTA rablóbandákat akik a nyakukra ültek és sajnos erősen felfedezhető a magyarok széles rétegeiben is.
  Röviden : Vezérelvű nép a magyar.

  Figyelő: Most, hogy így öreg fejjel visszagondolok ifjú éveimre , bizony magamban is fel-fel fedezem ennek a jeleit.
  Mostmár nem , mert roppant cinikus lettem.

  Továbbá: „Genetikeilag”
  Ez csupán annyit jelent hogy az illető a génjeiben hordozza ezt a lelki tulajdonságát. Ebben nincs semmi meglepő.
  Például genetikailag szemérmesek vagyunk, nem ülünk le fényes nappal a Nagykőrűton egy fa alá dolgunkat végezni.

  Ákosbácsi a kitűnő írásában pontosan határozta meg a jelen állapotokat, de a szélsőjobb -akárcsak az Öszödi Beszédet- ezt is kiforgatta. Úgy tálalta a „híveknek” hogy az írásban az szerepel hogy a mi született alávaló fajta vagyunk.
  Ami ugye nemigaz.

 • Figyelő:
  Még előzőhöz egy példa amit elfelejtettem:
  A Néphadseregben (de szerintem más fegyveres erőknél is)
  űgy mondták röviden a szolgálati sorrendben lejjebb
  lévőket hogy ” ALATTAS”
  Namost amikor az ember bevonul , akkor egy egésznapos fejtágításon elmagyarázzák ezeket katonai kifejezéseket és dogokat.
  Az ALATTAS szóval kapcsolatban elmagyarázták hogy az nem sértés , nem lebecsülése a katonának , hanem azt jelenti hogy a szolgálati beosztása ALATTA van valakinek, Alattas.

 • JichakPerlmutter

  A 4.bekezdéshez [á’lá „Dante pokla”] csatlakozva emlékeztetnék nagyszüleim esetére: Ők a későbbi (több évtizeden át –>) kanadai emigráns, Finta Imre csendőrszázados* gettó-parancsnoklása alatti Szegedi Gettó „lakóiként” választhattak – megadták nekik „a választás” lehetőségét – hogy az első, vagy a második, vagy hányadik transzporttal kívánnak a munkatáborba utazni. Élve a parancsnokság nagylelkűségével ők, 70-akárhány évesen úgy gondolták, hogy miért ne mennének mindjárt az első szállítmánnyal, és így is döntöttek…
  Ugyanis úgy látszik, a Wannsee-i Endlösung [értsd:”végső megoldás”] Konferencia (1942.január) döntése nemcsak a szorosan vett német birodalmi büntetésvégrehajtókra nézvést volt kötelező, de magyar csatlósaik is jónak és célszerűnek találták és alkalmazták az említett értekezlet jegyzőkönyvének azon passzusát, miszerint a pánik elkerülése, tehát a halálmenetek zavartalan lebonyolítása érdekében, célszerű az áldozatok (milliói) szemében azt a látszatot fenntartani, mintha valamiféle békés céllal lennének kénytelenek az otthonaikat elhagyni…
  Ehhez hasonló eset volt, a KISOK pályán lezajlott eset is ’44. októberében, amikor – vsz. egy tömeghisztéria elkerülése végett – egy szülő nőt egy német tiszt mentővel szállíttatott kórházba, közvetlen a marhavagon mellől.
  ˙

  .
  *Finta Imre „emigráns gettóparancsnokot” az Antall féle,
  j o b b o l d a l i .MDF-k o r m á n y . a 80.szülinapja alkalmából, kanadai főkonzulja útján szívélyes . ü d v ö z l ő . levélben köszöntötte fel. Ugye kedves gesztus…
  Amúgy nem sokkal később ez a tömeggyilkos is a családja körében ágyban, párnák közt szenderülhetett örök álomra…

 • Barlev!

  Erre a „mézesmadzagra” még Lauder a ZSVSZ főtitkára, meg a Lubavici főrabbi is ráragadt, sőt mi több, még Köves Slomó is…
  Hogy van ez?

 • Sőt, a mézesmadzagon még Ilan Moor nagykövet is egy jóideig rajta vergődött…

 • Javaslom elolvasásra mindenkinek az Amerikai Magyar Hírlap, Ortodox Főrabbi Kerestetik című elemző dokumentum munkája.

 • Marcsi,
  és mindenki aki veled egyetért tudomására szeretném hozni:Beleértve a különböző szentfazekakat is,ha képesek egyáltalán felfogni horpadt homlokukkal,hogy Kertész Ákos megjegyzése szerint”a magyar egy genetikailag alattvaló nép”.Óriási tévedése volt hogy nem részletezte mivel ti (nem túl kedves) szentfazekak,anblokk genetikai „alávaló hulladékok” vagytok.Azóta már gondolom K.Á.is felfedezte fatális tévedését.

 • charlie,
  álmodozzál csak.Majd ha kihúzod a kezedet a biliből,rá fogsz jönni, hogy a 3.14 csa előbb fogja elénekelni a himnuszt,mint ahogyan a te mocskos náci-pártod uralomra juthatna.

 • emberkecskestunde

  Kedves András!
  Várom a folytatást. Úgy tűnik ez még tényleg csak a bevezető, s eztán jön a fő mondanivaló.

  Figyelő,
  „Kiváncsi lennék, ha Orbán véletléenül antiszemita lenne, akkor mi lenne a véleményük?”
  Azért nincs válasz a „nem is igazán érdekli” kérdésére, mert nincs „ha” és nincs „véletléenül” (sic.).

 • Figyelő
  2016 február 18
  9:20 du.

  Kedves Figyelő! Ne legyen már olyan aki elfelejtett magyarul érteni, bár ez érthető volna kétségtelen ennyi idő után, és ez nem szemrehányás. Annyiszor meg lett ez már beszélve, hogy Kertész nem a genetikailag szót használta, hanem a „genetikusan”-t, és ez voltaképpen írói nagyságát is jelzi, hogy milyen szinten ismeri a szavak jelentését és miképpen tudja azt használni. Az, hogy az egyszerű ember, aki nem ennyire művelt a szavak jelentésének tekintetében, az már ne Kertész Ákost minősítse, hanem a hiányos tudással rendelkezőket. Legalábbis normál esetben így kellene, hogy legyen.

 • Kedves Éva!
  Geyza a stílusán,nácizásán nem tud változtatni, és az elmeállapota
  is sajnos végleges!
  Én nem akarom provokálni őt,de ő mindig próbálkozik……

 • Na már HunCanada és Gyuri10 sincs szinkronban de az észt tudják
  (tudnák ha lenne…osztani)
  Jót röhögtem az egyik „genetikusan” a másik „genetikailag” sötét!
  Na nem oszt- szoroz,hibásak (mindketten…!)de nincsenek egyedül!

 • Eltünt az utolsó levelem,talán kínos volt?

  2011.augisztus 29-i amerikai Népszava:”genetikailag” szót használta,
  meg még barom …is volt,persze az egészet később letagadta….

  Gyuri10 „győzött” HunCanadával szemben…

 • Idióta Mari nénje:Nem a leveled a kínos hanem te magad.

 • emberkecskestunde

  Marcsi!!!

  Könyörgöm! Már megint miről beszél? A szimpla tényeken azért még Ön sem képes változtatni. Ajánlom figyelmébe a linket, annak is a 10. bekezdését.

  http://nepszava.com/2011/08/velemeny/kertesz-akos-nyilt-levele-az-amerikai-nepszavahoz.html

  „A magyar genetikusan alattvaló. József Attila talált mentséget: „ezer éve magával kötve, mint a kéve sunyít, vagy parancsot követ.” ” – írta Kertész Ákos.

  Mellesleg nyelvészet ide vagy oda – genetikusan avagy genetikailag – tökéletesen mindegy, mert az üzenetet igen kevesen értették meg.

 • Nem kell könyörögni,csak rákattanni az újságcikkre…..,meg ügyelni arra,hogy a „kiokító „hívek legalább szinkronban legyenek…..
  most meg magától azt hallom,hogy mindegy melyik kifejezést használta? na ez érdekes és kicsit ellentmondásos,de nem igazán számít(egyébként Figyelő is az elhangzott „genetikailag”kifejezést
  idézte).Talán utána kell nézni….a cikknek,meg az itteni beírásoknak!
  Egyébként József Attiláról képzelje hallottam…az itt közölt hivatkozásban meg nem Kertész mondata hangzik el,hát….
  Véleményem(nem vagyok egyedül)továbbra is fenntartom!

 • emberkecskestunde

  Marcsi!
  Bemásolom az eredeti cikk linkjét, hogy saját szemével meggyőződhessen arról, hogy mit írt Kertész Ákos, s arra sem veszi a fáradtságot, hogy belepillantson? Nem gondoltam én, hogy végig olvas egy ilyen „terjedelmes”, gondolatokkal zsúfolt írást, ezért próbáltam figyelmét a szóbanforgó részre irányítani.

  Ön ettől a pillanattól fogva egy hiteltelen, ellehetetlenült hozzászóló számomra. Ebből kifolyólag soha többet nem reagálok megnyilvánulásaira – összhangban saját szabályaimmal.

 • Ha Kertész József Attilát akarta szó szerint idézni,akkor lehet,hogy nem sikerült neki,mint kedvenc költőjét Radnótit sem, akit „náci”
  létemre én is szerettem(tanultam is),meg is írtam neki a „hibát” az idézetében….kellemetlen!
  Hát egy kis önkritika nem ártana,főleg magukat intelligensnek mondó
  emberektől,nem lesznek kevesebbek,sőt
  Persze a baloldal nem erről híres….!

 • Marcsi
  2016 február 19
  12:07 du.

  Marcsi nincs ellentmondás. Azzal meg ne égesse le Figyelő társát, hogy felhívja arra a figyelmet, hogy Figyelő is hibásan idézte a „genetikai”-t, amikor K.Á- genetikusant írt!

  Továbbá Marcsi, miért lennénk szinkronban, vagy miért kellene Gyurival szinkronban lennem? Én egyedül az igazság oldalán, és azzal vagyok szinkronban. Önnel ellentétben én ráadásul helyesen idéztem Kertész Ákost, aki nem a biológiailag értelmezhető „genetikailag” szót (ahogy ön hibásan is írta a „génhibás” primitív példájával) használta, hanem metaforikusan a genetikusan kifejezést. Amit egyébként ugyan így használt Orbán Viktor is a baloldalra, mely biológiailag az is nyilvánvalóan értelmezhetetlen, ahogy biológiailag Kertész Ákosé is az!

  DE! Mindegy, hogy így, vagy úgy értelmezzük mert K.Á.-nak mindenképpen igaza van. Ön Marcsi pontosan az ékes példája (példánya) annak, hogy K.Á-nak teljesen jó volt az óvó és féltó meglátása és a kijelentése akár biológiailag akár metaforikusan is vesszük, hiszen önnek habzik a szája a saját tudatlan, butasága kapcsán és ezt a tudatlanságát, gyűlöletét leplezve inkább kivetíti másra, mást hibáztatva.

 • Egyébként Tündétől egy Kertész levelet kaptam,amit a Bartus Lászlóhoz írt,és abban az ominózus és(sokak szerint elítélendő!!!)Kertész 2011-es kijelentése nem szerepel!(amit egyébként a neten meg lehet nézni és Figyelő is jól idézte!))
  Na erről ennyit és választ nem várok,csak levonom a konzekvenciát…
  továbblépek!

 • Marcsi,
  leírni sem lenne szabad K.Á.nevét egy olyan oldalon,ahol te és a hozzád hasonlók is előfordulhatnak.Ha önkritikával néznél szembe önmagaddal úgy járnál,mint Orbán a velencei tükörrel.
  Ennél még lejjebb is akarsz süllyedni?Ne csináld,mert a Titanicot már megtalálták,de téged ki a franc fog keresni?Mondd már,hogy pá… és merülj el.

 • Na Kertész egyszer helyreigazított „a magyarok genetikusan allatvalók”ilyen mondat nincs, mondá(letagadta!!) a „nagy ember”,de előtte az újságban „genetikailag allatvalókat „írt sokan olvasták pláne kint(de itthon is megjelent),az itteni okosok meg a nézzék meg a neten,ha már képtelenek emlékezni,főleg egy kinti újságra…..az meg külön égő,hogy össze vissza beszélnek és még egymást is cáfolják….
  Az egész cikk,Kertész és az itteni összezavarodott dühöngők….
  nem érnek annyit,hogy tovább érveljünk velük,csak időpocsékolás és
  hasznosabb,meg fontosabb dolgokkal is lehet foglalkozni!

 • Marcsi
  2016 február 19
  3:09 du.

  Marcsi miről beszél? Ön hangoztatja, hogy tudni kell beismerni a hibákat, erre ön még egyszer sem volt képes. Pedig itt is feketén és fehéren látszik a tévedése, de belátni azt hogy nem jól írta le, hogy „genetikusan” (mert ön „genetikailag”-ot írt) azt nem, azt már nem. Kertész Ákos eredeti levele az AN-ben jelent meg (fentebb be van linkelve). Nézze már meg azt az egyetlen szót és lássa be, hogy nem jól idézte. Legalább ha véleményt formál és a tárgyilagosságra hivatkozik mindig, akkor egyszer az életben legyen tárgyilagos és ne bohóckodjon, és ne hivatkozzon tárgyilagosságra, amikor épp ön képtelen erre.

 • idióta Mari nénje dugulj már be

 • Marcsi
  2016 február 19
  4:30 du.

  Marcsi ön hazudik! Ön egy hazug ember. Ez is pl. tárgyilagos megállapítás, hiszen mindig is „genetikusan” volt leírva K.Á. levelében az ominózus szó! Szánalmas a próbálkozása, hogy hazudozással kívánja elódázni a butaságának beismerését, szánalmas, hogy tárgyilagosságra hivatkozik és hazudik a tárgyilagosság helyett.
  Miért kellene nekem, Gyurinak vagy másnak egyet mondani, nem egy homogén massza vagyunk, különálló mondatokat formálunk, melyek nem ütköznek egymásba ha értelmezné is azokat. Az viszont annál kellemetlenebb amikor ön saját magával is ellentmondásba keveredik, melyet sorra megtesz. Például azt hazudja, hogy tárgyilagos, erre még azt az egy dolgot sem látja, ha rosszul idéz, hanem helyette elkezd hazudozni és kitalálni valótlanságokat. Ja és hogy örüljön hogy egyet beszélünk, Gyurinak igazat adok, ahogy írta: K.Á. nevét le sem szabad írni ott ahol az ön és az ön oldalának képviselője jelen vannak, ki sem lehet mondani, mert az ilyen habzószájú, magyar nyelvet értelmezni sem tudó emberkék elkergetik az embert Kanadáig.

 • Gyuri bácsi, ezt írod: „charlie, álmodozzál csak…”
  Lendvai Ildikótól Bolgár Györgyig mind ezt mondta a parlamentbe kerülésünkről 2010-ben, s lám már második legnagyobb párt lettünk. Ha nem elfogultan (amit megértek) tekintesz a helyzetre, láthatod, bármely Fideszből kiábrándult szavazó inkább szavaz ránk, mint a baloldalra. A Jobbik elutasítottsága jelentősen javult, már csak az ország 41%-a biztos abban hogy nem támogatna minket. 59% elképzelhetőnek tartja.

 • Azért eléggé undorító nézni Csárlinak ezt a köpedelem párt-propagandáját itt.

 • charlie,
  ebben igazad van.A magyarok alja a ti tulajdonotok.Az örmény nyilaskeresztes pártja csak 19%os volt anno.Azóta eltelt 72 év és a náci szennycsatorna gondolom jogosan megerősödött.Ezek vagytok ti. Duna-menti-mongol horda.Ez a ti hazátok.Ha lenne olyan testrészem amelyik hozzátok kívánkozik,biztos,hogy kioperáltatnám.A fityeSS-ből kiábrándultak menjenek ahova akarnak.Lényeg,hogy a zsidó ifjúság is megtalálja a köldökzsinór elvágásának útját.

 • Charlie,
  amit (február 19 5:48 du) hozzászólásában ír, szerintem is igaz. Ám szerintem nem kevésbé helytálló az én (február 18 6:34 du.) hozzászólásom is.
  Egy-két régmúlt dologra emlékeztetném.
  Orbán eddig minden szövetségesét sikerrel bedarálta, gyakorlatilag megsemmisítette.
  Vajon, ha a két konkurrens, a Fidesz és a Jobbik (szerintem valószínűtlen) nyílt koalícióra kényszerülne, vajon rövid idő után más lenne a helyzet, mint ami a Torgyán-féle Kisgazda Párttal vagy a régi KDNP-vel történt?
  Ha nem jön létre ilyen koalíció, viszont a Jobbik veszélyessé válik Orbánék számára, vajon mi lesz? Nem tudom. Talán nem árt emlékezniük az egykori Kolibri-nűveletre vagy a Legiunea Arhanghelului Mihail sorsának alakulására.

 • Belzebub, soha nem lesz kimondott és bevallott koalíció, legfeljebb kívülről támogatott kormány. A Jobbik csak egyedüli kormányzást vállalna, ami nem lenne könnyű, hisz nemcsak az önkormányzatok, de manapság már az államigazgatás nagy része is fideszes.

 • emberkecskestunde

  charlie,

  az önkormányzatok és államigazgatási apparátus fideszes, amíg kormányon van.. Amennyiben kormányváltásra kerülne a sor, a lojálisokat kirugdalják, az opportunisták meg átszíneződnek. Ez minden kormányváltás után két hét alatt lezajlik. Aggodalomra nincs ok.

  A Jobbik (, mint bármelyik más párt) csak addig keménykedik az egyedüli kormányzással, amíg erre reménye lehet. Vonalasnak mutatkozni, amíg csábítgatják a szavazókat, aztán uccsó pillanatban kompromisszum készséget villantani, mint „az idők szavára rugalmas” vezetők. Ezt se ma találták ki.

 • HunCanada !

  Azért nem csak és nem egészen van így, hogy”hisz Orbán is használta…stb”

  Orbanini, amikor azt mondta az egyik hagyományos posványosi szabadböfögésén, hogy:
  „a baloldal . g e n e t i k u s a n . programozott arra, hogy időnként rárontson a nemzetre…”, (különös tekintettel, hogy az „idegenszívüek” jelzőt is itt használta volt)
  ez a részéról egyáltalán nem egy kis ártatlan retorikai megjegyzés, hanem megintcsak egy nyilvánvaló . k ó d o l t . z s i d ó z á s . volt, amely bizony jóval megelőzte Kertész Ákos ominózus levelét, melyről ezek után persze nem zárható ki, hogy a Vezér szóhasználatát szánt szándékkal – és joggal – építette bele nyílt levele mondanivalójába.

  Na most még mindehhez, csupán a nyomaték kedvéért, gondolatban tegyük hozzá a Vezér legutóbbi [2016-os] „Soros György és körei” hangzású ismég csak kódolt, bár nyilvánvalóan antiszemita felhangú kijelentését immár az állami és kormányhivatalos Kossuthrádióban is…

 • Csarli!

  Ti álellenzéke vagytok a V e z é r -nek. Olyannyira kilóg ez a lóláb, hogy amikor nyilvánosan kritizáltok, mindig csak „Fideszt” emlegettek, míg – lényeg – épp Orbán nevét ki nem ejtenétek… Mindez annak köszönhető, hogy már a Jobbik népnemzetifasiszta párt megalakulásakor – ami ugyancsak a közös és egyetlen Vezéretek polgáriköri keresztapasága révén történhetett csak meg – a paktumba beépült az a kitétel, hogy történjék bármi is, Fidesz-bukás, vagy fúzió egy közös koalícióban, egyszóval . O r b á n . minden körülmények között . t a b u – tehát . m a r a d…
  Úgy ám Csarli, a ti jelentéktelen személyiségű Zazriveczeteknek ezért van megkötve a keze és kénytelen pillanatnyilag is eljátszani épp a kutyasímogató kulturált náci dandyt, mely szerepkörben a műveletlen tömegeitek előtt is csak lejáratja magát… – Hisz nincs is hatalma a „szegény gombszeműnek”. Bezzeg Orbánnak! 😀

 • Voronyezs:
  Elmesélek valamit.
  Van egy vér-jobbikos barátom.
  Nem náci a fiú de hiszi -sajnos- a Jobbik lózungjait.
  Fóton lakik és hát tudjuk miféle falu az.
  A barátnője is egy -különben nagyon szimpatikus- cigány leány.
  Vitázni nem lehet a fiúval mert csak néz ártatlanul a nagy kék szemeivel ha magyarázom neki hogy baromság amiben hisz. A végén az ember elröhögi magát rajta.

  Namost egyszer a srác megmagyarázta nekem , hogy ő bizony nem fog a Zazrivecz-re szavazni , mert az összes Jobbikos parlamenti képviselő benne van a Fidesz seggében, tehát rühelli őket.
  És hogy ezzel már nagyon sok jobber van így.

  Hát EZ a nagyon veszélyes !

 • Na a felesleges gyűlölködés helyett,talán meg kellene nézni,hogy
  melyik párt milyen %-os áll?
  A Fidesz ugye nem fasiszta(ezt itthon mindenki tudja),de alapvetően
  a Jobbik sem,meg azt is,hogy egyik sem hazaáruló!(csak a magyarok érdekeit képviseli…)
  csak megjegyzem,hogy több volt baloldali MSZP-és átigazolt a Jobbikba….míg a magukat szétforgácsoló baloldal a béka feneke alatt van,ez a nagy helyzet,meg az,hogy a Fidesz soha nem lépne
  koalícióra a baloldallal,még akkor sem ha az utóbbiak a hatalom
  (és nem a nép!) érdekében kínjukban még ebbe is belemennének!
  Ha ez netán szóba kerülne,na akkor bizony itthon nagy cirkusz lenne,de nincs is rá szükség ,a jelenlegi állás szerint meg
  pláne !

 • baloldali MSZP-és szavazóra gondoltam(helyesbítés)

 • Charlie:
  „Belzebub, soha nem lesz kimondott és bevallott koalíció,legfeljebb kívülről támogatott kormány.””

  Szerintem a „soha” határozószót a szerelemben és a politikában nem kell komolyan venni. Ritkán még a gazdasági életben is megesik, hogy az addig ellenségesnek látszó, egymásra kígyót-békát kiabáló konkurrensek arra kényszerülnek, hogy mosolygva egymás nyakába boruljanak – aztán persze lehetséges, hogy kis idő múlva az egyik hátbaszúrja a másikat.

  Ettől függetlenül én is úgy sejtem, hogy – bel- és külpolitikai okokból – nem lesz nyílt és bevallott Fidesz-Jobbik koalíció.
  Talán abban is egyetértünk, hogy a Fidesz lenyúlta és folyamatosan lenyúlja a Jobbik programját, alapvetően a Jobbik kottájából muzsikál. Nagyon enyhén szólva nem a szívem csücske se a Jobbik, se a Fidesz, semmiképp sem kívánok tanácsot adni a Jobbiknak (gondolom, nincs is szükségük rá), de ez kellemetlen, nem várt politikai helyzetbe szoríthatja a Jobbikot.
  Orbán a nyugati demokráciák felé nyiltan nem mondja ki, de időnként sejtetni próbálja, hogy ő és a Fidesz menti meg Magyarországot a Jobbiktól – ebben akár lehet még némi igazság is, a probléma csak az, hogy ha Orbán netán megmenti is az országot a Jobbiktól, de ki menti meg Orbántól és a Fidesztől?

  Ui.: Nem tudom, elég érthető volt -e (február 19 7:29 du-i) kommentem utolsó bekezdésére, bár gondolom, érti. Hogy még világosabbá tegyem:
  Kolibri-művelet = „Röhm-Putsch” 1934.június 30-július 2.
  Legiunea Arhanghelului Mihail – a Codreanu vezette Mihály Arkangyal Légiója, a Vasgárda.

 • Nagyon jó írás. Köszönöm, és várom a folytatást.

 • Marcsi 2,34!

  Így én is tudok ám érvelni: bi-bi-biiiiiííííí ))) 😀 (((

 • Belzebubi!

  Az a helyzet, hogy Fidesz és Jobbik egyet akar,de m i n d k e t t ő
  l é n y e g e . a . V e z é r . maga, és az érinthetetlen. Ezért sose higgye el senki a Jobbikról, hogy a fidSS ellenzéke. Nem igaz.

  A kozmoszban is akadnak hasonló „páros csillagok”. Csak látszólag taszítják, oszt mikor egymás vonzásába kerülnek s a másik felé száguldva tovább röppennek, ám e kölcsönös vonzásban előbb, utóbb, mint a kezükkel pörögve forgó gyerekek, egyre gyorsabban forognak, forognak s mégis egymásnak rendeltettek így a közös gravitációjuk egybe olvasztja őket, ahol egy hipersűrű tömegű fekete lyuk – sötét alak – tartja össze őket, mígnem aztán csak szét nem robbannak, s feketéből fehér törpévé válva vegetálnak majd a politika egén… Addig amíg idáig jutnak, viszont rombolnak, rombolnak és rombolnak…

 • Voronyezs!

  Igazad van, kész színjáték, komédia amit ez a két „párt” eljátszik.

  .

 • idióta Mari néni:
  Akkor EZ MI ?
  http://fideszfigyelo.blog.hu/2013/03/29/a_jobbik_nem_naci_csak_hitlert_elteti

  Valóban, a FIDESZ nem náci jellegű.
  Ő fasisztoid jellegű párt.
  Olvasd Orbán államelméleteit és vesd össze Mussoliniével.

  Jobb lenne ha addig is hallgatnál .

 • Voronyezs:
  Meg mindent magukba szippantanak, elnyelnek.

  Már itt-ott hallani a „tisztakezűek pártjának” (Jobbik az) tótumfaktumjainak sikkasztásairól és csalásairól.
  Mit művelnének ha hatalomba kerülnének?
  Kijárnának éjszakánként szoci , bibsi és libsi lakásokat fosztogatni ?

 • Képek Szíriáról, most és anno:
  http://cubalibre.reblog.hu/ilyen-volt-sziria
  ……..
  Na, most mint a jó krimiben a nyomozó, tegyük fel a kérdést: Kinek volt ez érdeke? Ki húz ebből hasznot?

 • charlie
  2016 február 22
  9:32 de.
  Gyurcsány, meg emmútnyócév.
  Szíria hogy jött ide a magyar belpolitikához?
  A jobbik fasiszta párt. Ez tény, ezen nincs mit vitatni. Bár próbálja szalonképessé tenni magát, de a választási beszédeiben is beszélt például végleges megoldásról is, ami előrevetít bizonyos dolgokat.
  Ha a jobbik eszméivel azonosul valaki, nem csak a szalonképes dolgokkal azonosul, hanem a teljes eszmeiséggel. A fasizmussal, ami mint a történelemből tudjuk egyrészt gyilkos, másrészt öngyilkos politika.

 • DonOvuz, sajnos a szíriai cikk már feledésbe merült, azért tettem ide. A fontos, hogy lásd Te is.
  …..
  „de a választási beszédeiben is beszélt például végleges megoldásról is” – Biztos tudsz egy linket erről, hogy a hiteled és beírásaid komolysága megmaradjon.

 • Don Ovuz:
  Ha a Jobik fasiszta párt lenne , nem lenne vele semmi baj.
  Hát istenem..azok..sakkor mi van ?
  De ők nem fasiszták, ők nemzetiszocialisták.
  Lásd a fenntebbi linket amit betettem a Hitler-imitátorral.

  A fasizmus fontos alapeszméje az Egyház és az Állam együvé tartozása .
  Ílyen tétel nincs a nemzetiszocializmusban.
  Alapvetően őket nem nagyon érdekli az egyház , nem egyesülnek vele az Államban.

  Sajnos még ma is nagyon sokan összetévesztik a nemzetiszocializmust a fasizmussal, pedig a kettőnek elég csekély köze van egymáshoz, államelméleti szempontból.
  Az „ortodox” fasiszta állam még csak nem is antiszemita vagy rasszista , lásd a Mussolini féle Olaszországot vagy Salazar Portugáliáját.

  Ennek a keveredésnek az az oka , hogy a Szovjetúnió a két kifejezést egybe mosta annó, mégpedig azért mert a meglehetősen tudatlan katonatömegeknek nem lehetett volna megmagyarázni hogy miért kell harcolni a nemzet SZOCIALIZMUS ellen.
  Mégsem adhatták oda nekik a komisszárok a Mein Kampfot , illetve Mussolini államelméletét tanulmányozásra nem?

  Viszont az a mondat röviden,csattanósan, buzditóan hangzott hogy:
  „Halál a fasiszta megszállókra!”

 • Csárli :
  Szíriát főképpen maguk a szírek rombolták le a sárga földig, mégpedig azért mert a népnek elege lett az Asszad család rémuralmából.
  Aztán jött az IS , folytatták a munkát.
  Aztán jöttek a ruszkik a harckocsijaikkal és még tovább pusztították amit csak lehetett.
  Aztán most meg megint jönnek a ruszkik és tömeges bombázásokkal irtják a civileket.
  Azé menekül onnan aki csak bír.
  Az oroszok értelmetlen beavatkozásai miatt már nemzetközi a felháborodás.

 • charlie
  2016 február 22
  1:28 du.
  Értem. Rejtett zsidózás. Bár nem hiszem, hogy az orosz pilóták zsidók lennének.
  ———-
  Személyesen halottam. 2010-ben még új fiú voltam Magyarországon, akkor minden pártot meghallgattam. Akkor és soroltam be őket ultráknak.

 • Geyza !

  Írod, hogy „a szírek”.

  Én meg úgy gondolom, hogy azok is csak arabok, mint az úgynevezett „palesztinok”, vagy teszem azt a magukat „egyiptomiaknak” becéző szintén arabok, stb.

  Ez az arabot hamisan más-más nemzeti színbe burkoló propaganda-politika is bizonyos hamis tudat, egy speciális helyi – vagy épp globális – érdek kiszolgálásában érdekelt…

 • bocs, még egy

  Ez olyan, mint azok a ” tudományos ismeretterjesztő” filmek, ahol pl. az ókori Egyiptom kincseit arab zenével festik alá és a néző észre sem veszi, de máris elhitte, hogy az arabok egyenes leszármazottjai a fáraóknak… Micsoda nemes múlt…

  .

 • Jichak Permutter 4,24

  Bocs’ de elfelejtetted feltűnteteni, hogy ez a . F i n t a . szegedi gettóparancsnok ágyban s párnák közt, a családja békés körében éppen a demokráciájára oly büszke . K a n a d á b a n . szenderült örök nyugalomra.

  .

 • Dubois:
  Hátha egyszer nem maradtak fennt a régi Egyiptom kottái 😀 😀
  Azok a hülye fáraók.
  Hiszen már a fényképezést is ismerték akkoriban, meg úgyhallom hogy feltalálták a katódsugárcsövet is.
  (Hogy honnan vették hozzá a vákuumot, az nem derül ki a legendákból)

  Igazán kiadhatták volna valami fából faragott DVD-n azokat az ősi zenéket nemde ?

 • Geyza http://index.hu/kultur/zene/2015/05/12/egyiptom_penisz_kotta/
  Felelőséget persze nem vállalok a cikkért. 🙂

 • llanfair: Great.
  Honnan a fenéből tudsz te ilyesmiket felásni : 😀

 • Marcsi : idézlek:
  ****************************************
  Marcsi
  2016 február 18
  4:06 du.

  Elnézést az elütésekért,de aki értelmes az érti
  Na pá,jó éjszakát,jó filmet néztem a fórum helyett!
  ****************************************
  Aztán milyen filmet nézett kiskegyed?
  Csak nem azt az örökzöldet hogy
  „Zsidó bontása, birkenaui módra készülő szappan főzéséhez” címűt ?

 • Én pedig tisztelettel köszöntöm Önt, Göllner Úr és köszönöm a téma ilyen formájú felvetését….
  Minden szavával egyetértek és várom a folytatást!

 • llanfair
  2016 február 23
  9:30 de.
  Ez már feldolgozás. Az eredetit másképp is lejátszották csak kottára.

 • Azannya..hogy tudták pengetni a piramidonisták a szárazfát.. 😀

 • Don Ovuz Kösz. Vagy így volt, vagy nem. De érdekességnek jó.
  Ha már tudtak piramisokat csinálni, kitalálhatták volna a kottát is. De így legalább szélesebb a találgatási paletta.

 • Geyza
  2016 február 23
  12:22 du.
  Hát, nem Karajan vezényelte őket az biztos. Nekem sem tetszik, de ha már ide került, ne csak az én idegeimet tépázza.

 • heheheehehe Don Ovuz .. 😀
  ” A pénisz dala „

 • Geyza!

  Márpedig ha a pénisz pengethető sőt, akkor pedig biza a fa is egy pengethető matéria… Ja.

  .