Orbán és a zsidók — A hízelgő átverés anatómiája (4. rész): A látszat és a valóság

2016 február 25 10:19 de.140 hozzászólás

Göllner András hat részes sorozatának negyedik része a KMH-ban már publikált harmadikmásodik és első részből folytatódik. A szöveget magyarra fordította a KMH részére Kertész Ákos.

*

“A holokauszt emlékezete kormányunk politikájának és hazánk nemzeti identitásának a sarkköve”.

Ódor Bálint, Magyarország kanadai nagykövete.

Kinevezett keresztapámnak, vitéz Nemerey Mártonnak, és az ő szeretve tisztelt ellentengernagyának, Horthy Miklósnak, Szálasi Ferencnek és Prohászka Ottokárnak ma már nincs egyéb rendeltetésük, mint hogy az alvilágban őrizzék a múlt szellemét. De a gyűlölet, amit ők szítottak a magyar zsidók ellen, hevesebben lángol Orbán Viktor kormányzása alatt, mint bármikor a rendszerváltást követő években. A gyűlölet katabázisát sajnos időnként a palingézis követi. Sokan állítják, hogy a felelősség a zsidóság iránti gyűlölet újjászületéséért, Orbán Viktor kormányát terheli, illetve azokat, akik, mint Ódor Bálint, a magyar adófizetők pénzén, gáláns fogadások, és adományozások keretében leplezik Orbánék ellentmondásos magyarországi magatartását kinn, a nagyvilágban.

Mint azt e dolgozat 2. részében jeleztem, (Alászálás a poklokra) mindazok, akik visszatértek „lentről”, saját, sötét pokluk aljából a világosságra, egy örök életre meghatározó kérdéssel találják szemben magukat, amikor a felszínre érnek. Hogyan tovább? Vannak, akik csendben kilépnek és eltűnnek a tömegekben, felszívódnak, és megpróbálnak a személyes boldogulás útján, immáron tisztességes magatartással járni. Vannak, akik visszaesnek, képtelenek a világosság, a tisztaság talaján járni. És vannak a megváltók, azok, akiket a görögök Anax néven szólítanak. Ezek azok az emberek, akik az ige erejével, vagy csak jó példa-mutatással, tanítanak, figyelmeztetnek bennünket a bukás, a zuhanás veszélyeire, és arra hogyan járjunk az igazságosság talaján, ha kell, vizén.

Kénytelen vagyok bevallani: e sorozat 3. részében ecsetelt, mellékvágánynak látszó reflexióm, saját, vagy akár keresztapám átverésén, illetve azoknak az átveréseknek a mai napig kibeszéletlen részletein, egy céltudatos, dramaturgiai eszközként került e narratívába. A szimbolisták, akik szárnyán most még csak naplemente után repülök – Rimbaud, Verlaine, Baudelaire, Huysmans, Rilke, Malarmé – nem szoktak magyarázkodni. Ők, mint azt Baudelaire jegyzi, une sourcellerie evocataire segítségével repítenek bennünket a látszat és a valóság közt tátongó gravitációs övezet felett. Nekem most sajnos azért kell magyarázkodnom, mert itt valóban nem a szépirodalom, hanem a politika asztalánál ülünk. Ez a kis kerülő út, Marci bácsi felé, azért volt szükséges, hogy személyes példamutatásommal hívjam fel olvasóim figyelmét arra, amiről gyakran megfeledkezünk: a kifelé vezető út, lefelé vezet, mielőtt kifelé nézünk, muszáj befelé fordulnunk. Aki kizárólag a biztos úton jár, az eleve elveszett. Tehát: arra szerettem volna olvasóimat rávenni, Marci bácsi segítségével, hogy mielőtt kilépnek a felszínre, saját poklaik mélyéből, vegyenek egy mély lélegzetet, és gondolkodjanak el annak a gyakran szégyenkeltő, és mindig édes-keserű átverésnek az ízén, amely a szeretet látszatával, hízelgéssel csorbította lelki erejüket, bizalmukat. A Skót filozófus, David Hume jó pár száz évvel ezelőtt figyelmeztetette a racionalizmus, a tiszta ész erejével elkápráztatott gondolkozókat, hogy a személyes, érzelmi tapasztalat a legfontosabb forrása a tudásnak. Ehhez a személyes érzelmi forráshoz óhajtottam visszavezetni egy pillanatra olvasóimat, mielőtt kiléptetem őket a társadalmi szinten zajló átverés észleléséhez. Azt szerettem volna elérni, hogy nézzenek szembe azzal a módszerrel, amely meg fosztotta őket természetes jogaiktól a boldogsághoz, és tegyék fel maguknak a kérdést: Hogyan is tovább? Nos, nézzünk hát szembe azzal, mi folyik kinn a felszínen, a társadalmi nyilvánosság terepén, Orbán és a zsidók közt.  E társadalmi szintű szembenézéshez muszáj egy pár szót ejteni a magyar társadalom sajátosságairól.

A „magyar alkat” (itt most Bibó István fogalmával élnék), nemzetközi összehasonlításban is, talán az egyik leggyakoribb áldozata annak fajta átverésnek, amely a szeretet látszatát keltő, hízelgéssel keresi a kenyerét. 1867, 1920, 1948, 1956, 2010, 2014. A részletekkel most ne foglalkozzunk, pl azzal, hogy miért hagytam ki 1990-t. Ki ki bővítse a listát saját elképzelése szerint. Hogy neurotikus é ez a politikai kultúra, azt most hagyjuk Freud-ra, vagy Bergler-re. Vegyünk csak egy példát: 56 Október 23. után alig fél évvel, 1957 Május elsején, száz ezrek ünnepelték kinn a Hősök terén, azt a Kádár János-t, aki elárulta 56 szellemét. Az ünnepelt, ez után felakasztatta a forradalom szellemének megtestesítőit, akiket aztán arccal a föld-felé, mésszel leöntve, temetettet el egy mindenki által ismeretlen parcellában. Majdnem negyven éven át, a hazai magyarok majd-mindegyike úgy kerülte az árulás tényét, mint a pestist. Orbán Viktor, Kövér László mind a kommunista párt valamelyik lépcsőfokán ágaskodtak, KISZ-titkárkoskodtak, amikor Gorbacsov bedobta a törülközőt, és takarodót fújt birodalmának. Orbán egy szempillantás alatt a mikrofonhoz állt, és „Ruszkik haza” kiáltással hőssé avatta magát. Ma a magyarok legtöbbje nem Nagy Imrét, hanem Kádár-t siratja.  Nagy Imre szobrát, nem más, mint a „Ruszkik haza” hamis szlogenjét szajkózó politikus, Orbán Viktor távolította el a Kossuth térről, József Attiláéval egyetemben.

Tény és köztudott: a magyar alkat, ellentétben mondjuk a német alkattal, képtelen szembenézni, kibeszélni, feldolgozni saját átveréseit – azt egyszerűen a balsorsra keni. Aki nem érti, miről is beszélek, legyen szíves végighallgatni nemzeti himnuszunkat. Ez a hiányosság, ez a félelem, a társadalmi szinten zajló átveréseink szembesülésétől, nem valamiféle genetikai aberráció: a tartózkodás, a félelem azért van, mert a magyarnak, a némettel ellentétben, sose engedték meg a reflexiót, a kibeszélést, a nemzet hátán ülő huszárok. Mindig is vakon, szófogadó módon ugratták e népet az egyik szakadékból a másikba, és a baleseteket hol a zsidókra, hol szabad-kőművesekre, a szlávokra, a nemesekre, a Nyugatra, a Keletre, a Bokrosra, vagy mint manapság, a Gyurcsányokra kenik. Ebben az országban, a lóvá tett nép, semmit sem kér számon a gerincét ferdítő huszáraitól, ha azok a szeretet és összefogás látszatát keltő, hízelgő szavakkal ugratják őt a válságba.

E cikkben arról a huszárról beszélek, akit Orbán Viktor néven ismerünk. Aki nem ismeri ezt a huszárt, kezdje azzal, hogy elolvassa kötcsei ígéretét, Ezután, kérem, kapcsolja be, a Fidesz által működtetet köztelevíziót, illetve azokat a csatornákat, amelyeket a közpénzből finanszírozott és Fidesz közeli magyar nagytőkés haverok, pl Andy Vajna, Habony Árpád, és a többi, működtetnek. Kérem, kerüljék a kormány ellenes fórumokat, melyek az összlakosság talán 5 százalékához jutnak el. Ha ezeket a lépéseket megtették, folytassák szövegemet. Én itt, e fejezet hátralevő részeiben, azzal foglalkozom, hogyan próbálja lóvá tenni Orbán, a nemzetközi zsidóságot.

A Simon Wiesenthal Intézet és a világszerte elismert Anti-Defamation League (ADL) fölmérései szerint, az antiszemitizmus Magyarországon már 2010 előtt is jóval meghaladta az európai átlagot. De miután Orbán hatalomra került, a gyűlölet szintjének növekedése sokkal gyorsabb lett, mint bárhol Európában, és ez egyértelműen összefügg Orbán választási győzelmével. Vajon ez az összefüggés véletlen-e, vagy találunk ok-okozati kapcsolatot a két jelenség között? Bár markáns válaszom van e kérdésre, hadd beszéljenek helyettem a tények: most inkább olvasóimra bíznám, hogy ki-ki vonja le saját maga a következtetéseit. Íme, a bizonyítékok serege, az Orbán kormány kétszínű, ellentmondásos magatartásáról.

A magyarországi antiszemita, cigányellenes militáns csoport, a Magyar Gárda egyik alapítója, Bencsik András ma is oszlopos tagja Orbán pártjának. Bár a Gárda ma már egy tiltott szervezet, átalakult formátumban, és több tucat hasonló szervezettel karöltve, megállás nélkül terjesztik rasszista nézeteiket Magyarországon. Bencsik hetilapja, a Demokrata, évek óta rendkívül népszerű túrákat szervez Hitler egykori pihenő rezidenciájához, a “Sasfészekhez”. A folyóirat minden évben komplett cikksorozatban ünnepli azokat a csapatokat, amelyek késleltették Auschwitz felszabadítását, és azért harcoltak, hogy Hitler a háború utolsó percéig megtarthassa a hatalmát. Bencsik András, egyik vezércikkében egy tál fekáliához hasonlította azt a művet, amelyért Kertész Imre Holokauszt túlélőt irodalmi Nobel Díjjal tüntették ki. (Jóval később, és nyílván, azért, hogy kimutassa affinitását Kertész felé, és ezzel maga mellé állítsa nem csak őt, hanem a Holokauszt túlélők tömegét, Orbán a keblére ölelte Kertészt, de úgy hogy közben a Kertészt gyalázó párttársának odadobott egy szép, nagy, darabot az adófizetők pénzéből feltöltött húsosfazekából).

A korábban kommunista propaganda szövegeket gyártó, ma már Fideszes Bencsik, annak a Vitézi Rendnek a lovagja, amelyet Horthy ellentengernagy azért alapított 1920-ban, hogy megőrizzék a magyar faj tisztaságát, és megakadályozzák a demokrácia helyreállítását Magyarországon a két világháború között. Miután Orbán Viktor a hatalomra került, Bencsiket egy sor kormányzati kitüntetéssel tisztelte meg. Gyűlöletkeltő lapját, az előbb említett húsosfazékból kiemelt falatokkal táplálta, hogy azt nyereségessé tegye, és az ország egyik legolvasottabb periodikájává tupírozza föl. Orbán többször, a nagy nyilvánosság előtt, Bencsik lapját javasolta a magyar olvasóknak, hogy abból tájékozódjanak a közügyekkel kapcsolatos összes kérdésben. Nem, nem Orbán hirdeti a zsidó-ellenes igét – az a feladat, többek közt, Bencsikre van bízva, illetve olyan jól kiképzett pacsirtákra, mint Vona Gábor, aki Orbán személyes áldásával repült ki a Fidesz fészkéből, hogy egy egészen új hullámhosszon gerjessze a magyarok antiszemita érzelmeit. Ma már, e két párt, a Fidesz (Light) és a Jobbik (Strong) uralja az előítéletekre, az érzelmekre építkező politikai piacot, övék a magyar parlamenti mandátumok több mint háromnegyede. Minimális az esély arra, hogy ezt a fölényüket bárki is meg tudná törni 2018-ban.

Bencsik András.

Bencsik András.

Ha a Holokauszt áldozatai emlékének a tiszteletben tartása az Orbán kormány önazonosságának a sarkköve, miért ad ki ugyanez a kormányzat postai emlékbélyeget a magyar náci múlt olyan üdvöskéjének a tiszteletére, mint Szeleczky Zita művésznő, Magyarország saját termésű Tokió Rózsája, aki az egész háborús korszakot annak szentelte, hogy harcra buzdítsa a magyarokat a Harmadik Birodalom oldalán egészen a náci hadigépezet totális vereségéig?

Ha a holokauszt áldozatainak tisztelete az Orbán kormányzat szellemi bázisa, ez a kormány, és ennek a kormánynak kanadai Nagykövete miért ünnepli a Kanadában élő Detre Gyulát, aki a háborús bűnös Szálasi Ferenc, a Nyilaskeresztes Párt vezetőjének biztonsági osztagát vezette, és Szálasival járt Hitlerhez, hogy utasításokat hajtsanak végre a Náci birodalom fenntartása érdekében? A montreáli Detre gyakori vendége Ódor Bálintnak, Orbán kanadai helytartójának. Detre megbecsült tagja a montreáli magyar közösségnek, elszánt antikommunista, hívő keresztény és fanatikus hazafi. Természetesen tagja a Vitézi Rendnek is, annak a rendnek, amelyet, mint köztudott, többek közt, azért alapított Horthy, hogy megvédje a Magyar Vér tisztaságát, megóvva azt a zsidó fertőzettől. Detre Németországból érkezett Kanadába 1950-ben. Önéletrajzában, amely szabadon letölthető az internetről, nyomatékosan kijelent, hogy a mai napig büszke a magyar „Führer” mellett betöltött szolgálatára. Ő is sorozatban veszi fel az Orbán rendszer kitűntetéseit. Detre nem tudott jelen lenni tavaly azon az ünnepségen, amelyen Szálasi tisztjei, vitézei összeborultak Szakály Sándorral, Orbán hivatalos történészével, de hosszú és meleg hangú üdvözletet küldött a háborús bajtársaknak, akik azt hangosan fölolvasták a magyar miniszterelnöki hivatal magas-rangú vezetőjének, aki ezekre a szavakra elismerően bólogatott. .

Ha a holokauszt áldozatai emlékének a tiszteletben tartása az Orbán kormány önazonosságának a sarkköve, miért támasztja föl Orbán kormánya olyan elítélt háborús bűnösök, mint Wass Albert vagy a nyilaskeresztes párttag, Nyírő József emlékét úgy, mintha napjaink modern Magyarországának hősei volnának?

Ha a holokauszt áldozatai emlékének a tiszteletben tartása az Orbán kormány önazonosságának a sarkköve, ugyanez a kormányzat miért engedi, hogy nyilvános emlékműveket emeljenek olyanoknak, akik a zsidógyűlöletet szították a holokauszt előtt – előkészítve a népirtást – és a holokauszt alatt?

Ha a holokauszt áldozatai emlékének a tiszteletben tartása Orbán Viktor kormánya politikájának a sarkköve, miért küldet ő maga legrangosabb munkatársaival és pártja kiemelkedő tagjaival óriási koszorúkat ezekre az emlékművekre?

Ha a holokauszt áldozatai emlékének a tiszteletben tartása Orbán Viktor kormánya politikájának a sarkköve, miért nevez ki a Miniszterelnök egy olyan embert a nemzet történészének, aki azt a karhatalmi szervezetet isteníti, amelyik a legmocskosabb, legdurvább módon szolgálta a magyar Zsidók megsemmisítésének céljait?

Ha tisztelni kell a holokauszt áldozatainak emlékét, akkor a magyar iskolarendszer középiskoláinak tantervébe hogyan kerülnek bele egykori náci szerzők munkái? Azok, akik műveikkel a gyűlöletet terjesztették 70 évvel ezelőtt, hogy tehetik meg ma ugyanezt, hogy fertőzhetik ma újra a magyar társadalom legérzékenyebb rétegét, a fiatalokat?

Ha a holokauszt áldozatainak az emlékezete az Orbán kormány eszmei sarkköve, mért karolta föl ugyanez a kormány a pár évvel ezelőtt elhunyt hírhedt antiszemita drámaírót, Csurka Istvánt? Röviddel a halála előtt miért kapta Csurka társ-igazgatói minőségben ajándékba az Orbán kormánytól az önkormányzati tulajdonban lévő Új Színházat? Miért vett részt gyakorlatilag az egész kabinet, a Magyar Országgyűlés elnökét is beleértve, Csurka temetésén, ahol Orbán talán a legnagyobb koszorút küldte a sírra annak jeléül, hogy kormánya milyen nagy tiszteletben tartja azt a férfit, aki semmi mást nem hordozott a lelkében, csak ádáz zsidógyűlöletet? Aki netán nem tudna Csurka Zsidó-gyűlöletéről, a Zsidók elleni uszításairól, íme, egy pár idézet tőle, amelyet a nagy nyilvánosság előtt tett közzé, és amellyel, úgy tűnik, kiérdemelte Orbánék megbecsülését, tiszteletét. (A Magyar Fórum, közéleti hetilap, Csurka István lapjának 2007. augusztus 9. számából idézek: “Ellenállás” 2. oldal):

1882. április elsején örökre eltűnt Solymosi Eszter 14 éves szolgálólány, akinek utolsó útja a zsinagóga előtt vezetett el, ahol a sakterválasztásra összegyűlt vad lengyel zsidók (…) rituális okból vérét vették, hulláját eltüntették… (…) most a neoliberalizmus mocskos századában, valami hasonló történik (…), most látjuk, hogy milyen kegyetlenek tudnak lenni a zsidók a nem zsidókkal szemben. (…) „

A Magyar Jelen  a 64 Vármegye Ifjúsági Mozgalom hivatalos lapja. Ez a szervezet a mai napig a Jobbik szövetségese. Íme, az ő állásfoglalásuk a Zsidókkal szemben. „A magyarországi zsidóságot soha a magyar néphez tartozónak el nem ismerhetjük (2008. Június 7.  13. oldal) Siklósi András, a Magyar Jelen-ben, “Tiszaeszlár tanulságai” című cikkében, Csurka korábbi idézetét a következő szavakkal eleveníti fel:

A pajeszos, kaftános, rókaprémes idegenek…a rosszarcú sakterek 15 évvel az emancipáció könnyelmű kimondása után meggyilkolták Solymosi Esztert….100 millió halott tanúsítja a zsidók többségének égő, olthatatlan vérszomját…Magyarország legnagyobb tragédiái mögött – Muhi, Mohács, Világos, Trianon – rendre ott álltak a zsidók”.

A Jobbik szövetségese, a 64 VIM vezetője, Toroczkai szerint,

Szálasi Ferenc az utolsó olyan vezetőnk aki a Szent Koronára esküdött fel…nem kézfogás önfeledt játszadozás jár a mi részünkről, nemzetünk legsötétebb ellenségeinek , hanem pofánverés,, s a kötéllel sem hancúroznunk kell velük, pusztán azért, mert egyelőre nem tudjuk őket fellógatni egy fára” (Toroczkai üzenete a Magyar Jelen 2008. október 30. számának 2. oldalán)

Toroczkai ma, egy magyarországi település, közpénzekből fenntartott önkormányzatát vezeti. Toroczkai szövetségese, a Jobbikos Morvai Krisztina, akit a fent idézet mondatok elhangzásának idejében lelkesen sztároltak Kanadában azok az emberek, akik ma a magyar nagykövet lelkes szövetségesei, a következőként reagált Toroczkai üzenetére, : “Nem udvarlásként mondom, hiszen számos előadáson felszólaláson, felszólalásomban említettem már, hogy a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalmat szoktam példaként felhozni, hogy a civil szervezetek mennyire fontosak” (Toroczkai László interjúja Morvai Krisztinával. 2009. április. 2. 9. oldal)

Orbán egyik legközelebbi elvbarátja, pártjának egyik alapítója, az 5-ös sorszámú párttagkönyv tulajdonosa, Bayer Zsolt, ugyancsak egyike az Orbán rezsim nagyra-becsült és fényesen megfizetett propagandistáinak, aki számtalan közpénzen alapított elismerés birtokosaként fejti ki rasszizmustól átitatott nézeteit. Saját bevallása szerint, Bayer úr nem híve a konszenzust kereső konfliktus kezelésnek. Az ő kedvelt probléma-megoldó eszköze az erő – bepancsolni egyet az ellenfél pofájába, „hogy még a saját fogorvosa se ismerje föl az ábrázatát”. (Lásd a Hol a pofátlanság határa. Budapest. Kairosz kiadó, 2001. 166 o.) Bayer a következő tanácsot adja annak, aki esetleg elgázol egy roma gyereket az autójával: esze ágába ne jusson ebben az országban megállni, csak nyomja a gázt és hajtson tovább segítségnyújtás nélkül. (Lásd Bayer cikkét a Magyar Hírlapban, Magyarország második legnagyobb kormánypárti napilapjában, melynek tulajdonosa vitéz Széles Gábor nagyvállalkozó, Orbán miniszterelnök multimilliomos haverja.). Bayer a következőket szokta mondani azoknak a kollégáinak a budapesti médiában, akik történetesen zsidók: „a zsidó újságírók puszta léte a budapesti médiában is épp eléggé indokolja az antiszemitizmusunkat”. (Lásd fentebb). De lépjünk közelebb a jelenhez, nézzük, mi folyik ma, amikor a magyar nagykövet szerint, a Holokauszt tisztelete, Orbán kormányának a fényes sarkkőve.

Amikor 2012-ben, Magyarország egyik legnagyobb élő írója, Kertész Ákos, maga is holokauszt-túlélő, fölemelte a szavát az Orbán rezsim uralkodó pártja támogatását élvező honfitársainak a holokauszt áldozatai emlékével kapcsolatos szégyenteljes magatartása ellen, Budapest főpolgármestere megfosztotta őt az önkormányzattól korábban kapott kitüntetésétől, a „Budapest Díszpolgára” státustól. Ez után pedig Orbán felállt Parlamentben, és az eddigieket megtoldva azt javasolta, hogy alkossanak új jogszabályokat, melyekkel Kertészt megfoszthatják minden korábbi állami kitüntetésétől, köztük az ország legrangosabb irodalmi díjától, a Kossuth-díjtól is. Kertész Ákos kénytelen volt 80 éves korában fogni a bőröndjét, és Kanadába menekülni, ebben az országban politikai menekült státuszt kérni, mert az élete már Magyarországon nem volt biztonságban. Ő lett a „magyargyalázó büdös zsidó, aki rossz hírét merészelte kelteni Magyarországnak”. Kertész azóta Kanada védelmét élvezve állandó lakosként él Montrealban, szegényen és magyarnak számkivetve, de szabadon, mint a madár; egy ember, akit a szülőhazája meg tudott gyalázni, de a lelkét megtörni nem tudta soha.

Az antiszemitizmus föléledését Magyarországon talán mi sem példázza jobban, mint egy arcátlanul antiszemita, cigányellenes, homofób és antidemokratikus Párt, a Jobbik gyors növekedése, amely nem tekinthető Orbán igazi ellenzékének a magyar parlamentben. A Fidesz és a Jobbik együtt olyan hatalmi tényező Magyarországon, amely valószínűtlenné tesz a közeljövőben bármiféle változást. Ennek a lojális ellenzéknek a vezetője, Vona Gábor, Orbán pártjának emlőin nőtt föl. Ő volt a Fidesz ifjúsági szárnyának az elnöke, mielőtt a saját projektjét innen kiindulva megalapította volna mentorának, Orbánnak, elismerő biztatásától kísérve. Vona pártjának szoros szövetségese néhány igen szélsőséges és militáns antiszemita polgárőr csapat, mint azt már odafenn is jeleztük. . Továbbá a Jobbik erősen kötődik az orosz elnök, Vladimír Putyin körüli antiszemita csoportokhoz. Orbán és Vona szoros és folyamatos kapcsolatot tart fönn az iráni rezsimmel, amely egyebek között Izrael elpusztítását tűzte ki céljául. Orbán miniszterelnöki hivatalának egyik kiemelt megbízottja, a homofób Kerényi Imre, aki nem tekinthető éppen Kertész Ákos rajongónak, nyíltan célzott rá, hogy hamarosan a „Tel Aviv – New York tengely” székhelye a puszta földdel lesz egyenlővé téve, ahol kecskék legelésznek majd közvetlenül a Fehér Ház tőszomszédságában, a Pennsylvania Avenue-n. Amikor az újságírók kiemelt tanácsadójának erről az Irán-barát, orosz-barát és Amerika ellenes gyűlölet kirohanásáról kérdezték Orbánt, ő vállat vont, és azt mondta, hogy örülne, ha több olyan ember lenne a csapatában, mint Kerényi. Tettei a szavainál hangosabban beszélnek.

Ódor nagykövet úr kanadai retorikája és a Magyarországon uralkodó politikai elit gyakorlata közötti különbséget napnál világosabban illusztrálja az a tény, hogy a magyar parlament Oktatási és Kulturális bizottsága élére Dúró Dóra került, aki pártkönyvvel rendelkező, tagdíjfizető oszlopa a magyar neo-náci pártnak, a Jobbiknak. Ezt a kinevezést csak Orbán pártja parlamenti frakciójának az egyértelmű támogatása tette lehetővé. Ha a holokauszt-túlélők emlékezetének a tiszteletben tartása a magyar kormányzó párt politikájának sarkköve, miért választ egy neonáci párttagot ennek a fontos parlamenti bizottságnak az elnökévé? Dúró férje, Novák Előd, a saját bevallása szerint is ízig-vérig holokauszt-tagadó. Abraham Cooper rabbi, a Simon Wiesenthal Központ dékánhelyettese így nyilatkozott: „Annak a bejelentése, hogy a parlament Oktatási és Kulturális bizottságénak elnöke lesz Dúró Dóra, a jobbikos és militáns holokauszt-tagadó Novák Elődnek a felesége, megkérdőjelezi Magyarország elkötelezettségét a holokauszt emlékének pontos és történelemhű ápolásával kapcsolatban. Amikor Novákot a múlt héten megkérdezték, hogy feleségével együtt miért nem vesz részt a holokauszt-megemlékezés eseményein, azt válaszolta, „csak olyan népirtásra emlékezünk, amely valóban megtörtént”. (Lásd: Simon Wiesenthal Központ sajtóközleménye. 2014, május.)

Öt évvel Orbán hatalomra kerülése után, a magyar tájat Horthy és Prohászka emlékművek tarkítják. Nem lennék meglepve, ha egy szép napon Szakály úr keresztapám nemlétező sírja fölé is emeltetne egyet. Leginkább Orbán közvetlen fegyverhordozói leplezik le ezeket az életnagyságúnál nagyobb szobrokat, olyanok, mint Kövér László és Lezsák Sándor, a magyar parlament elnöke illetve alelnöke.

Dolgozatom e negyedik részét a magyar származású Nobel Díjas Holokauszt túlélő, Elie Wiesel szavaival zárnám. Wiesel, Randolph L. Braham-al egyetemben átlátott az affinitás látszatát keltő, hízelgő átverésen, amelyet tudatosan próbált vele szemben alkalmazni az Orbán rezsim. Ő is és Braham is, visszadobtak minden elismerést és díszes kitüntetést, melyekkel az Orbán-rezsim elhalmozta őket, hogy a történelem hamisításhoz és a Soá áldozatai emlékének egyre kiterjedtebb meggyalázásához megvásárolja a hallgatásukat. Hadd idézzek egy rövid részletet Elie Wiesel nyilvános vádiratából az Orbán kormánynak azokkal a gyalázatos hazudozásaival kapcsolatban, melyeket Ódor Bálint Nagykövet úr Kanadában terjeszt: „A magyar a rezsim, ahelyett hogy feldolgozná, fehérre próbálja mosni Magyarország múltjának bűnös és tragikus epizódjait, nevezetesen, hogy a háború alatt többszázezer magyar polgár elszállítása és meggyilkolása a magyar kormány részvételével és hozzájárulásával történt… Ezzel a magatartással semmilyen módon nem kívánok közösséget vállalni, és így a Magyar Köztársaság Nagykeresztje Érdemrendet, melyet nekem adományozott, visszautasítom.”

Folytatás következik 

Angels of Deception / Michael Lang

Angels of Deception / Michael Lang

140 hozzászólás

 • György Molnár

  “….. a Magyar Gárda egyik alapítója, Bencsik András ma is oszlopos tagja Orbán pártjának.”

  És amit sokan máig nem tudnak róla, részben ő is zsidó származású.

 • Mondják hogy Hitler felmenői között is volt zsidó.
  Canaris tengernagynak, a furfangos gondolkodású Abwehr főnöknek állítólag voltak erről dokumentumai, jó mélyen elrejtve.
  Minden eshetőségre.
  Kár hogy magával vitte mindet a halálba.
  Amikor az SS pribékek henteskampóra akasztották mint egy vágómarhát.

 • A zsidóság egy vallási alapú, kötelezően így és így kell csinálni életfilozófia.
  Érdemes azt is látni, h az antiszemitizmus mindig a nyomor növekedésével együtt nő.

 • Christopher Adam

  Nagy Gyula,

  valóban, a primitív emberek és a demogagóg politikusok is mindig a kisebbségeket szokták kiszemelni célpontként, ha rosszul mennek a dolgok. Magyar nacionalistáknál történetesen a zsidókat…

 • Mivel sajnos, átéltem a holkauszt rémtetteit, éppenúgy a “felszabaditó haderegét ” is, és az utána követő Rákosi rendszer rémettetit, a cikkhez annyi hozzászólásom lenne, hogy a felsorolt történelmi események után, nem tudom mit vár valakitől a cikk írója, akik 1963-ban születet pl. Orbán Viktortól?

  Magyarországon, nagy szerencsékre, csak félévig volt nácizmus, amit Szálasi uralmától számitok. Mert, ami előtte volt, az nem volt az (más vélemények ellenére)!
  Az igaz, hogy a mai kormány vezetése nem kifejezetten baloldali, de nem is jobbos.

  Aki a kort megérte és megszenvedte, tisztában van azzal, hogy az utókor 70 év múlva, nem is képes azt felfogni és átélni.

  Mint ahogy ezen a fórumon is észlelem, mennyi úgynevezett baloldali írógat, akik nem is tudják, mi az igaz balodal!

  A nácizmus hál Isten eltűnt Hitlerrel együtt és győzött a II Világháborúban a náci ellenes háború-!

  Szerintem, nem kéne bujtogatni, olyan állitásokat írni, melynek nincs is alapja, pl. ki a mai kormányban és a mai ottawai magyar nagykövetségen antiszemita, azaz jobboldali, mert ez már valóban anakrónizmusnak hat egy átlag olvasó szemében.

  Senki ne kivánja Orbántól vagy Ódor Nagykövettől, hogy meakulpázzon, a nácik bűnei miatt!

  Sőt, volt itt baloldali nagykövet is, akire, ha jól emlékszem, nem lehetet ráfogni, hogy a magyar múlt balodali bűneiről beszélt volna.

 • geyza

  2016 február 25
  10:57 de.

  Szintén olvastad Canaris emlékiratait?

  Rendkivül érdekes olvasmány, mindenkinek ajánlani tudom…

 • A cikkhez még annyit írnék, az utolsó idézethez.
  Aki ezt nem érti, annak szerencséje van. T.i. nem élt soha politikai megszállás alatt!
  T.i. amagyar kormánynak sem a német, sem az orosz megszállás alatt nem volt SZABAD akarata, hanem azt kellett tennie, amit a megszálló követelt!
  Remélem, ez a tény nem túl magas egyeseknek.

 • Tiszteletem!
  Kérdezem, tudjátok – e, hogy most kik bitorolják a magyar kormányát és uralkodnak felette!
  Megállapításom – ne zsidózzatok! Sose írd, hogy ZSIDÓK!
  Tegyetek különbséget és ne többes számban írjatok!
  Mert van valódi zsidó és van nem valódi zsidó!
  Van bűnöző zsidó és van nem bűnöző zsidó!
  és stb. folytathatnám végtelen….
  Van bűnöző minden népnél azt ítéld el – ne a magyart!

 • Christopher Adam

  Nem a mi feladatunk arról dönteni, hogy ki a “valódi” zsidó és ki nem. Az a zsidó és egyébként az a magyar aki annak vallja magát.

 • Christopher, ezzel egyet tudok érteni!

 • Christopher Adam
  2016 február 25
  12:40 du.

  Köszönöm ŐSZINTE VÁLASZÁT!

 • Sajnos a cikkíró csak a saját látószögéből szemléli a történéseket. Meg se próbálja magyarként szemlélni azt. Ugyanis mit szóljon az az egyszerű szavazó akinek először (1990) a Soros György, a Freedom House és az akkori amerikai nagykövet Mark Palmer ügyeskedése által a nyakába kapta a gyenge bábuként jellemezhető Antall Józsefet, aki egy másodrangú figura volt az MDF-ben, az elnök és a stratégák Bíró Zoltán, Csengey Dénes, Csoóri Sándor, Csurka István, Fekete Gyula, Für Lajos, Kiss Gy. Csaba és Lezsák Sándor mellett. De közülük nem kerülhetett ki az új miniszterelnök, akárkire is gondolt közben a magyarság.
  ……
  A szocialisták visszatértéhez egy újabb zsidónak kellett feltünni, a gyűlöletkampányok nagymestere Ron Werber csapott a lovak közé, és a magyarok csak néztek mint a moziban, hogy kerülhettek ezek a szocik hatalomba, amikor minden előrejelzés a jobboldal sikerét jelezte.
  ……
  A következő stratéga, aki eldöntötte helyettünk a sorsunkat (2008) a Arthur J. Finkelstein és George E. Birnbaum páros, a Fidesz elkövetkező évtizedeinek megtervezői. Szintén zsidók, akik a “libsi” dehonesztáló kifejezés megalkotói.
  Finkelstein a kilencvenes évek közepe óta (sikeres USA évek mellett) máig az izraeli jobboldal legbefolyásosabb háttérembere. Ő csinált Netanjahuból miniszterelnököt, ő vezényelte le a Likud-Yisrael Beiteinu-koalíciót, a szélsőjobbot hatalomba segítve. Finkelstein és Birnbaum átlag öt-hat hetente járnak Budapesten, tanácsaikat láthatólag sikeresen megfogadják a hatalomban levők.
  …….
  Tehát összefoglalásképp láthatjuk, hogy teljesen hamis az a látszat, miszerint a magyarság önállóan, saját elképzeléseket alkotva alakítaná sorsát és formálná együttélését másokkal.
  …….
  A cikk néhány ténybeli tévedésére most ki sem térnék, egy vak(?) szenvedéllyel megírt cikknél előfordul.

 • Figyelő asszogya, hogy “szerencsére Magyarországon csak fél évig volt nácizmus”.

  Itt a KMH fórumán is már legalább százak írták le e műveletlen, magát Figyelőnek nevező valakinek, hogy a nácizmus (mint más izmus is) nem attól az ami, hogy hogyan nevezik, hanem a tettei, például a törvényei és az intézkedései, vagyis a gyakorlati politikája által. Ez a történelmi tényeken alapuló, tudományos törvény.
  Ennél fogva a horthyzmus, mint olyan politizálási és ideológiai gyakorlatot realizáló “”elméleti rendszer”” 🙁 * egy árva garassal nem jobb, mint a nálánál mondjuk úgy, a legalább nyolc évvel fiatalabb hitleri nácizmus… Ha valaki, hát a Mein Kampf írója már 1920-ban akár órákat vehetett volna Horthy fővezérnél, vagy adjutánsánál Gömbös Gyulánál, de Hóman Bálintnál és Klebersberg Kúnónál náci törvénykezésből és antiszemita gyakorlatból, amire német szövetségesénél is csak és legföljebb 1933-ban került sor. Ha történéseit vizsgáljuk, kisebb gyakorisággal, de ugyanolyan részletekkel és végeredménnyel működik…
  Figyelő eme álnaiv hazudozása arra a fidesznyik Gulásch Gergely államtitkár, Orbanini jogász jobbkezére hasonlít, aki a tegnapi napon egy másik – történetesen Donát György – vérnáci (nyilas) képviselő mellszobrát avatta a fővárosban (a Hóman szobor antitéziseként), akit szintén a népbíróság ítélt halálra 1946-ban, és épphogy csak azzal nem érvelt, hogy bár igaz, egy gazember antiszemita volt, de nem ölte meg a saját apját-anyját.

  * a Szegedi Gondolat

 • id Kiss

  Hogyhogy őszinte???
  Ez tény és nem szubjektív állítás.

 • Göllner András

  @ Figyelő és a többiek akik únják a folyamatos holokauszt témát, és inkább a komcsik bűneiről szeretnének itt hallani, mert ugyebár az hosszabb ideig tartott mint a nyilasoké, és alig 25 évvel ezelőtt ért véget)

  Aki figyelmesen olvassa írásomat, és nem úgy mint Bencsics Klára (a.k.a. Figyelő), az tudja hogy ez a cikk nem a Szálasi kormány bűneit kéri számon Orbán Viktortól vagy kanadai helytartójától, Ódor Bálintól, hanem saját bűneiket. Azért feleljenek !!! A sorozat nem a Szálasiék, Horthyék átveréséről szól, hanem Orbán és Ódoréról. Ahogy ezt angolul mondjuk “nice try, but no cigar”, Figyelmetlenkém 🙂 A Figyelő és a trollok figyelem elterelő művelete csak a figyelmetleneknek szól. Gerjedjenek hát szépen, és vigyázzanak, nehogy csalánkiütést kapjanak.

 • Göllner András

  Akarnám mondani, alig 70 évvel ért véget. Egy kutya melegmálé….

 • FIGYELŐ!!!

  Most se időm,se kedvem a cikkhez hozzászólni,de számodra fontos
  közlendőm van:Itthon ma van a kommunizmus áldozatainak emléknapja,így az ország több városában,Bp.-en is megemlékeztek
  a bebörtönzött,gulágokra elhurcolt,megölt ártatlan áldozatokról,több túlélő,mint Kovács Béla kisgazda (meghurcolt)képviselő is felszólalt,koszorúzás is volt!Októberben pedig az 56-os eseményekről,áldozatokról lesz megemlékezés mint minden évben eddig is.
  Ez nagyon helyes egy normális országban,ahol a holokauszton kívül más tömeges népirtásról is megemlékeznek,mivel legalább annyira
  magyarok voltak ők is,arról már nem is beszélve,hogy míg a zsidó
  túlélők hatalmas kárpótlást (Pl.50 %-os nyugdíjemelést)kaptak,amit senki nem irigyel tőlük,addig a kommunizmus áldozatai(leszármazottai) eddig semmit,most pedig pár
  ezer forintos nyugdij kiegészítésben részesültek,aránytalanul
  kevés….
  Egyébként itthon minden egyház (a zsidók is!!!)jelentős állami támogatást kapnak,szabad vallásgyakorlat van,békében élnek a
  zsidók a más vallásúakkal és szolidárisak,megemlékezéseken
  a kormány is részt vesz lerója a kegyeletét, koszorúz.
  Gondoltam megírom ezt neked,mert ez a fórum a másik oldal szenvedéseivel szemben teljesen érzéketlen,akik ugyanolyan ártatlan áldozatok voltak,mint a zsidók.
  Ha ide eljutnának akkor kevesebb lenne a szócsata,sértegetés,gyűlölködés!

 • Kiss László!

  Az igazi hívő zsidó soha nem gyűlölködik(pláne olyanokkal szemben
  akik nem ártottak neki,se régen se most)de aki nem vallásos,csak
  tisztességes,becsületes az sem,arról már nem is beszélve,hogy a
  keresztények többségben vannak,mégsem akarnak uralkodni,leigázni
  másokat….!
  Na ezen el lehet gondolkozni!

 • Kiss Lászlóval egyetértek,csak a “többieknek”egészítettem ki
  hozzászólását a véleményemmel!

 • Miben és mennyire kacsa a gumikacsa?
  Jézus is megmondta: Nem a testtel van a tusakodásunk, hanem szellemi hatalmasságokkal.
  Én egy igaz mércét látok. Ez pedig az amit EMBERSÉGESSÉGnek mondanak.
  Érdekes még a cél szentesíti az eszközt kérdés is.
  Mi szent cél és milyen eszközöket szentesít?

 • „Nagy Imre szobrát, nem más, mint a „Ruszkik haza” hamis szlogenjét szajkózó politikus, Orbán Viktor távolította el a Kossuth térről, József Attiláéval egyetemben.”

  Varga Tamás Nagy Imre szobra a Kossuth térhez kapcsolódó Vértanúk terén áll, 96. óta ugyanott. József Attiláé néhány méterrel került lejjebb a Kossuth tér átalakításakor, közelebb a rakparthoz.

 • Klárika,
  Te itt is,mint mindig kiteszel magadért.Az itteni bejegyzéseid már nem foghatók az időskori hülyülésre.Egyes őseid és rokonaid joggal forognak a sírjukban.Azok is akik “hithű katolikusként”lettek eltemetve.Akik pedig még élnek joggal szégyellnek Téged.Én is.Csak azt még nem tisztáztuk,hogy kanadai,amerikai dollárban vagy dunamenti mongol forintban kapod a honoráriumot.

 • Gratulálok Baldwin,nem árt néha egyeseket tájékoztatni…!
  Az a lényeg,hogy a szovjet emlékmű ott maradt…emlékül…!

 • Csárli:Ócska szélsőjobbos propagandista vagy csak.

 • A gyengébbeknek:

  “Hagyd,hogy mások is kifejezzék véleményüket.
  Nem kell egyetértened velük,és megvan a jogod
  csendben maradni.” Sokszor hasznosabb lenne…

 • Baldwin: és ez helyes szerinted ?

 • Marcsi:
  na ne hazudozzál már oyan irigy vagy a náladnál lényegesen sikeresebb magyarokra hogy majd bele gebedsz.
  Minden harmadik sorodból árad a gyűlölet, mert TE képtelen voltál kicsi életedben elérni azt ami másoknak munkával, tehetséggel sikerült.
  Nem csoda hogy gyilkos gyűlölet lobog benned.
  Mindig más a hibás a sikertelenségeitekért, tehát dögöjjön meg.
  A tehenével együtt lehetőleg.

 • Ja geyza….

  Az hallottad,hogy
  “a bölcs emberek azért beszélnek,mert van mondanivalójuk,
  a bolondok azért,mert mondaniuk kell valamit”
  (Platón)
  (csak neked szól!)

 • Göllner András,
  köszönet ezért a nem túl vidám perceket okozó,de tudomásom szerint tökéletes dolgozat sorozatért.
  A fordításért (és gondolom lektorálásért)Kertész Ákosnak jár köszönet.Az pedig,hogy a horpadt homlokúak mit elleneznek,hát… legyen az ő gondjuk-bajuk.

 • Értsük már meg végre, hol béke lakozik, ott él a szeretet ! A szeretet imád osztozni velünk ha megengedjük. A béke és a viszály ellentétesek ! Ahol az egyik lakik ott a másiknak nincs helye ! Ahol az egyik megjelenik – a másik eltünik !
  Orbán megtanulhatná azt, hogy egy társadalmat nem lehet átverni üres, hízelgő maszlaggal – bocsánat kérés egy családban teljesen semmitmondó ha a szeretet hiányzik belőle !

 • Geyza:
  Az egész “megújult” Kossuth tér a Horthy érát idézi. Azon József Attilának aligha van helye. Akkor inkább A Dunánál. Háttal a térnek.
  A Nagy Imre szobor szerintem nem nagy műalkotás, de helyes hogy van, és hogy (még?) nem vitték el. +Az valóban nem maga a Kossuth tér, amihez neki sincs köze.

 • Tragikomikus a kettős mérce.
  A zsidó ha gazemberkedik, akkor azt nem a zsidóságában teszi.
  A nácizmus pedig mindegy minek nevezik, akkor is nácizmus.
  Horthyt egybemosni a nácizmussal, pedig több, mint vicces.

 • Málnaszőr ! – 1,12

  Hírek szerint azt, ti. az újabb náci-szobor avatást, antifasiszta tüntetők zavarták meg. Miközben Gulyás obersturmbannführer “ünnepibeszédét” nem hagyták végigmondani, fekete szemeteszsákot húztak a szobor fejére. – Oda valók…

 • Harcsi!

  Gyűlölködés?

  Az gyűlölködés, ha a deportált, kirabolt s végül lemészárolt felmenőik, testvéreik és oldalági rokonaikat kérik számon egy semmit be nem valló és mindent felejte(t)ni akaró népen és vezetőin ?

 • málnaszőr

  2016 február 25
  1:12 du.
  Igen, éppen a tettekről írtam. Az igazi üldőzések, Szálasi kortól kezdődtek el. Tudomásom van arról, hogy 1945 óta a történelmi könyvek m.O.-on, másképp tanítják, és a Horthy kort is annak számítják.- Azt is tudom, hogy Horthy behozta a numerus klazusz törvényt, sokkal előbb. De a zsidóknak, főleg a pesti zsidóknak nem volt semmi bajuk, míg Szálasi be nem jött. T.i. éppen ezért tedték a nácik a kormányra, mert Horthy nem végzett “jó munkát” a zsidó kérdésben.
  Mellesleg, a montreali McGill egyetemen is behozták a numerus klazuszt a 20-as években.Nézzenek utána.
  Erről, már máshol is írtam.

 • Göllner, igaza van, ez a cikk Orbánról és a Nagykövet úrról szól főleg.
  Talán a cikksorozat előbbi számaihoz kellett volna a fentieket írnom.
  Ami viszont ezt a cikket illeti, kissé mulatságos , hogy a mai magyar poltikusokat a fenti kor szereplőihez hasonlitja.
  T.i. soha ilyen szabadon és békében nem éltek a zsidók az országunkban, mint most. Még az izraeli szervezet is megdicsérte Orbánt ezért.

  Sajnos, antiszemitizmus mindig volt, nem csak hazánkbab, hanem máshol is. Pl. a mai újság szerint a McGill egyetemen megalakult egy társaság akik ellenzik Izraelt és antiszemiták.

 • "tisztelthölgyeimésuraim"

  Dubois! És ha csak felejteni akarnának, de nem. Inkább újraélesztik, t á p l á l j á k . ezt a hamu alatt izzó
  h u n g a r i s t a . p a r a z s a t . nosztalgikus Kossuth tér átépítésekkel, újabb és újabb Horthy és nyilas szobor avatásokkal, februári kitörés-ünnepekkel…stb.
  …És mind eközben még ők kiabálják, hogy
  “a zsidók gyűlölködnek”, ha a kígyó áldozata véletlenül visszaharap. Van hozzá pofájuk. És egyre inkább.
  Pláne, ha van. aki t e r e t . a d . az ilyen, véleménynek vélt, vagy minősített hányadékok kifejtéséhez, hát persze, hogy nem jönnek zavarba, sőt… Hitler annak idején ezt “a weimariak hülyeségének” becézte, hozzátéve, hogy “saját naivságuk okán majd nézzék meg magukat”.
  Lásd: a meggyőzhetetlen Marcsi-féléknek itt a KMH-n is, ezeket a sötét ördögi fondorlattal kifundált, a goebbelsi propaganda trükköket is meghazudtoló, folyamatosan eljátszott és leközölt szeplőttelen ártatlanság misztériumjátékait… 🙁

 • naggyula:Te is csak egy ócska relativizálű náci vagy,

 • Baldwin:
  Úgyva ahogy írod.
  És helyes dolog a Horthy-érát feltámasztani?

 • HEHEHEHEheheehehehehee….Dubois…:D 😀 😀 “HARCSI”… 😀

 • Harcsuka:
  (úgy is mint bolond nő)
  Akkor TE miért beszélsz állandóan?
  Gondolatod egy szál se csak az aljas náci dumád
  Megspékelve végtelen primitív és pökhendi külvárosi stílussal.

 • Tisztelthölgyeimésuraim:
  Göbbelstől tanulnak ezek a patkányok.

 • Figyelő:
  Annyira szabadon élhetnek “országunkban” hogy Ákosbácsit is majdnem agyonverték.
  Semmit nem tudsz mégis úgy írsz mintha mindent tudnál.

  Érdemes tanulmányozni a felmérést:

  http://www.szombat.org/politika/antiszemitizmus-magyarorszagon-2014

 • Klárika,
  nem tudom hol éltél.Az örmény korszakkal csak beteljesültek a tömeggyilkosságok.Az örmény nemzetvezető még csak kandidátus sem volt amikor horthy deportáltatta a vidéki zsidókat,a férfiakat munkaszolgálatra vitette és ugye Kamenyec Podolszk idején 1941-ben az örmény még a börtönnaplóját vezette.Mondd már meg ki fizet neked ezekért a hamisításokért.Ha megmondod,még jobban foglak kedvelni.

 • Göllner uram, tisztelettel!
  Miért tartja fontosnak a magyarországi “zsidókérdés” állandóan napirenden tartását?

 • kisferi:
  Kérlek alázattal má mé ne lehetne a kérdést napirenden tartani, mikor maguk a németek is napirenden tartják a médiáikban a Hitleri Németország szörnyűségeit ?

  Pedig ma Németországról VALÓBAN példát lehet venni.

  Nomegaztán legfőképpen a gyilkosok szellemi örökesi tartják napirenden a témát.

  Ma a magyar lakoság cirka 20 százaléka legyilkolná azt párezer zsidót aki megmaradt.

  Merthogy azok tehetnek mindenről.
  Mohácsról , Világosról , Trianonról, arról hogy a Holdra sem a magyarok jutottak el először, mindenről.

 • G.A.helyett szabadon:
  Azért,mert máskülönben”kisferi”kérdései merítenék ki a KMH oldalait,
  melyeket mélyebben kell szégyelni egy magyar embernek.
  Nos… kis(ferkó)komám,erre varrhatsz egy szép nagy kokárdát.

 • Klárikám,
  arany csillagom.Azt írod,hogy szálasival,tehát 1944 okt. 16-al kezdődött a zsidó üldözés és mindössze fél évig volt náci uralom Magyarországon.Ha ez így igaz,akkor Édes Apád Magyarország határain kívül volt 18 hónapig munkaszolgálatos?Vagy az,hogy Ő már előtte évekkel kikeresztelkedett a bizonyíték arra,hogy katolikusok(sic)is voltak munkaszolgálatosok.Ezt előző beírásaidból tudom.Nem aljas árulóként írom a külön levelezésünk alapján.Érted és érzed,hogy… Kedvellek?

 • Geyza

  2016 február 26
  3:36 de.
  Géjza, Ákos bácsira azért haragudtak a magyarok,az amit róluk írt, az nem túl hizelgő! Minden nemzet védi a maga igazát az ellen, aki azt ocsárolja.

 • gyuri, én a mai időkről írok, nem 1941-ről.
  Amit a magyarok tettek a zsidók ellen anno, az a német uralomnak volt köszönhető, mert sajnos vannak gerinctelen emberek mindenhol és mindig. A kommunista korban pedig, még az osztálytársnő is feljelentett egy meggondolatlan mondatért.

 • A házmesterek Budapesten, már egy külön kategoria.
  Úgyanaz a volt nyilas házmester aki a bujkáló zsidókat jelenette, éppen úgy tette ezt a Rákosi időkben a “rendszer ellenségeivel” is.

 • Geyza!
  Ne őrjöngj,kérj gyorsan egy szurit…
  Egyszerű dolgokat sem tudsz megérteni…,miért is hittem,hogy egy idézetet igen?csak nem a bölcs emberekhez soroltad magad.???..ha-ha-ha.
  Aztán nekem nincs okom irigykedni,mert a tisztességes 40 éves
  munkám után jó nyugdíjam van,rendezett körülmények között élek a hazámban!(és nem uszításból,hazaárulásból)Az kétes múltú bűnözőkre, politikusokra,besúgókra, mint akik itthon és kint is….meggazdagodtak(nem a munkájukból,tehetségükből!)nem irigykedem,hányingerem van és megvetem őket.
  Az olyan primitív érv nélküli leépülteknek mint te azt üzenem,csak nácizzátok tovább nyugodtan az egyre több !!!!
  tisztességes MAGYAR hozzászólót,képességeitek alapján csak erre
  futja!
  Egyébként most jelenik meg (interneten is utána lehet nézni)több
  mint 500 komcsi,szoci bűnöző listája,akik a múltban és főleg 56-ban “áldásos”tevékenységükkel irtották a honfitársaikat.
  Magasrangú,beosztású politikusokról,ügynökökről,ÁVH-sokról van szó!!!!Hát sokan belekukkantunk majd!A lista élén Gyurcsány feleségének nagypapája….áll,de érdemes tovább böngészni….
  Kár,hogy például a hírhedt ÁVH-ás Péter Gábor(egyébként zsidó)!)természetes halállal halt meg,meg a szemét vén Biszku B. ellen is csak vádat emeltek,tárgyalgatják….nem úgy mint a náci
  bűnösök esetében,akik többségét már kivégezték!
  Na óriási különbség!

 • Ja meg “okos” Geyza,a hazaárulást,bűnözést,spicliskedést csak a ti
  oldalatokon nevezik munkának……remélhetőleg a még életben lévő
  söpredéknek is egyenlít a sors…vagy netán a törvény ereje!

 • Pityi Palkó!

  Azért mindenkit…szeretni ugye nem kötelező?rá is kéne szolgálni,de ez még mindig jobb ,mint a féktelen gyűlölködés,alaptalan uszítás
  szándékos károkozás…

 • Na néddmár..a párthülye Marcsa megint elszabadult.

 • Figyelő:
  Neharagudj de nem reagálok már.
  Annyiszor kitárgyaltuk Kertész Ákos cikkét nincs értelme a további vitának.

 • Figyelő:
  Dehogy a témánál maradjunk:
  Tanulmányoztad a linket amit mutattam Neked ?
  A hazai antiszemitizmus fejlődéséről pár évre visszamenőleg?

  (Merthogy ez volt az eredeti felvetés)

 • Figyelő!

  Szerencsére itthon már nincsenek házmesterek(se ilyen,se olyan…)
  kaputelefon és kapukulcs van…több mint 40 éve(régen még voltak én is emlékszem,bár
  rólunk nem volt mit jelenteni az egyébként teljesen normális házmesternek,aki legfeljebb csak azért morgott, ha kicsit később
  mentünk haza,és már aludt,de kapott borravalót)
  Szerencsére ezek az idők már csak emlékek,pár régi filmben még
  szerepelnek…..

 • Egyébként “Ákos bácsi”főleg ,meg az azóta(pár éve) “kimenekült”
  üldözöttek csak maguknak köszönhetik az itthoniak megvetését, ok nélkül sértegették a honfitársaikat….egyesek meg képtelenek voltak
  tisztességes munkával megteremteni az egzisztenciájukat,meg olyanok is voltak,akiknek nem volt megfelelő képzettségük,képességük… ahhoz,hogy itthon
  meggazdagodjanak….kint minden sikerülhet,ugye Amerika (Kanada is)
  a lehetőségek hazája…..
  Itt senkit nem üldöznek csak a lumpen elemeket,tehetségtelen hőbörgő
  senkiket,de azokat sem éri fizikai atrocitás!

 • Csak bátorkodom megkérdezni,a lappal,a cikkel kapcsolatban egyes más véleményen lévő hozzászólókkal szembeni reagálókra, nem vonatkozik a moderálás ?(ebben az esetben , ha netán “sérült”az illető….ezért
  felmentést kap?….) ha a így van akkor némileg érthető….de ugye
  kicsit kellemetlen…de nem nekem!

 • Csak a reklám alatt írok,mert ugye tartalmasabb szórakozásom is van,….de szeretném megjegyezni :egy olyan fórum, ahol Geyza a
  főszereplő, “érdemi”hozzászóló nem igazán lehet nyerő….se itthon,se máshol!
  Na jó éjszakát!

 • idióta harcsa-Marcsa : Csak épp agyonverik őket félig a kopasz párttársaid.
  Egyenlőre.
  Az utcai lincselések még váratnak magukra, de ami késik nem múlik.

  Különben meg te magad vagy az a bizonyos “házmester-típus”
  A nyilas időkben a magadfajta embertípúsból lettek a legkiválóbb feljelentgetők, majd mikor elvitték a szerencsétleneket, a lelkes lakás-kirablók.

  A korai Kádár-rendsze idején csak azért nem lehettél besúgó házmester mert még taknyos voltál. A szomszédaid nagy szerencséjére, amilyen egy aljas nőszemély vagy te.

  Hogy abban a szakközépben miket művelhettél a szerencsétlen kollegáiddal, az még kiderítésre vár.
  Az ilyen “gazdasági-igazgatócskáknak” mint amilyen te is voltál saját bevallásod szerint,többnyire volt egy titkos “másodhivatásuk” is.

 • Marcsi,
  Péter Gábornak legnagyobb bűnévé lehet felróni,hogy a hozzád hasonlóak még ma is itt zavarhatják a levegőt,a jányi gusztávi és kun páteri szent hazátoknak védelmében.Szerencsére,azért élnek még tisztességes EMBEREK is a kárpát lavórban.Ti pedig folytathatjátok az árpád sávos rongyrázást dunamenti-mongóliátokban.

 • marcsi,
  sajnos csak az időjárás változik.A te szellemi képességeid amióta első alkalommal találkoztunk(Hála a Teremtőnek csak a KMH oldalain) állandó stagnációban vannak.Valamelyes kevés rosszabbodást látok,de az vagy a koroddal vagy a gyógyszered átváltásával függhet össze.Ha szikrányi ész vagy becsület szorult volna beléd,nevét sem mernéd megemlíteni Kertész Ákosnak.Tőled kedves,még a dicséret(ismeretlen szó a számodra)is átoknak hangzik.

 • A tömbházakban jelenleg is megvannak a beépített emberek.
  És a többségükben az irányítás a közös képviselőkkel karöltve az Ő kezükben van.
  Így tudták elérni minden életcélszerűség (józan tulajdonosi érdek) ellenében a tömbházak lepusztulását.

 • Klárika,
  lassan és szótagolva írom le,hogy esetleg megérthesd:1920 tól 1944 már-ci-us 19 ig nem volt sem-mi-fé-le né-met meg-szál-lás.hor-thy fa-sisz-ta,ná-ci u-ra-lom volt és zsi-dó ül-dö-zés is 25 é-ven ke-resz-tül.Mégegyszer emlékeztetni szeretnélek,hogy próbálj meg vissza felé számolni.Rá fogsz jönni,hogy 1945februártól vissza 1944 ápr.19- ig,a német megszállásig 7 hónap volt.Ez azt jelenti,hogy aki 18 hónapot”szolgálta”a szenthazát munkaszolgálatban az nem a német megszállás áldozata volt.Szállj magadba és jó katolikushoz híven gyónd meg a téves gondolataidat,mert ezzel akarva-akaratlanul másokat is erdőbe vezetsz.Már csak azért is,mert szeretném ha továbbra is Kedvelhetnélek.

 • Bolondnő:
  Most éjjel van
  Siess, vége a reklámnak.
  Az adult-filmedben gyorsan peregnek az aktusok!
  Le ne maraggyál valahogyan akár egyről is..hogy nézne az ki ?

 • Tiszteletem uraim és hölgyeim!

  ÖNÖK MÉG MINDIG ZSIDÓZNAK? HÁT SOHA NEM TANULNAK?
  MINDENT ELHISZNEK AMIT OLVASNAK?
  Akkor könnyű a dolgom, tehát:
  NINCS ANTISZEMITIZMUS, MERT NINCS ZSIDÓ, ILLETVE MINDENKI AZ!
  írják itt olvasd csak:

  http://gepnarancs.hu/2015/04/hoppa-arpad-nepe-a-zsidosag/

  Az én véleményem aki gyilkol vagy gyilkoltat az gyilkos péter gábor gyilkoltatott tehát gyilkos és a gyilkosokat nem szeretjük! Akiből árad a gyűlölet butasága és ostobasága miatt azt se, mert össze gyűlve tömegbe öl – UGYE ÉRTED EDDIG?
  GYŰL—-ÖL—ET!
  szóval a szer az a jó aki arra összejön mert az etet – tehát éltet – azaz táplál nem engedi meghalni idő előtt!
  P U N K T U M
  a jó isten legyen veletek és világosítsa meg elmétek –
  marcsi álláspontját meg többet ne támadjátok mert etet bennetek!
  azaz ! éltet magyarul ne zsidózzatok – vétkesek vannak és azokat B Ű N Ő Z Ő N E K NEVEZZÜK!

  Tisztelettel: id Kiss László

 • Ez a cikksorozat végre nem csupán “vagdalkozás” ahogy sokan nevezik azt ha valaki megpróbálja lerántani a leplet ennek a kormánynak a hazugságairól pofátlan szemfényvesztéseiről.
  Nem kell nagyon magába szálnia senkinek sem, és András ahogy írja mindenki vegyen egy nagy lélegzetet. Bármennyire is szeretnénk a magyarra egyáltalán nem jellemző az, hogy szembnézzen a saját baklövéseivel. Szegény Hofi Géjza( Géjza az oroszok már a spájzban vannak)mondta ha elszabtuk(vagy ahogy a köznyelv mondja elb….k utólag már b….k)de ő nem mondta ki azt a nagy igazságot amit András. A magyarnak benne van a vérében, hogy mindenki hibás, főleg a balsors, ha hibákat követ el. Soha sem azt mondja amit elkövettünk azért vállaljuk a felelősséget. Ez így igaz. Ám megtoldanám pár észrevételel amit András is leírt előttem. A magyar egyfajta hübéri esküt tesz annak aki a kormányrudat vezeti irányítja és a hatalmat gyakorolja. Nem biztos, hogy pusztán csak meggyőződésből és egyetértésből. Politikából és azért hogy abból a bizonyos húsos fazékból jó cupákos falatokat tudjon kicsipegetni. Kicsit érhetőbben. 1945 után nem minden nyilast vagy náci beállítottságut itéltek el. Sőt! Szépszámmal voltak olyanok (kis nyilasok) akikből jó elvtársakat faragtak és a rendszer odaadó követői voltak, mig egy újabb fordulat alkalmával (1956 és 1989) mint egy használt köpönyeget le nem hajították és átálltak a “másik oldalra” mondván egyszer az életüket mentették meg ezáltal másrészről a már összelopott kincseiket nem akarták, hogy elvegyék. Hányat mutassak ilyent? Elég ha csak a nagy Csurka Pityut mondom példának. Acél György egyik kedvence (mindig megkérdezte, hogy és mondjék Csurka jól van? Jár még lóversenyre?)Igazolhatóan 3/3-as besúgó. A rendszerváltás (átmázolás) után mint az új rendszer üdvöskéje próbálja megszilárdítani az új egzisztenciát. Ha valahol fellehetne lelni dokumentumokat Orbánról, Kövérről, vagy az úgynevezett mai elít tagjairól, sok hasonló eset derülne ki, egészen a világháborúban elkövetett háborus bünökig. De ahogy egyik gazember védi a másikat ugyan ez van most is. Orbán azért élvez ekkora támogatottságot és a Jobbik mert senki sem hülye, hogy bevalja illetve szembenézzen azzal, hogy amilye jelenleg van az nem az övé hanem lopott. Ő csak egy alkalmat helyzetet használ ki.(jó időben jó oldalra állt be) Nem akar senki sem vádlottak padjára ülni azért, hogy kiderüljön róla, hogy egy felkapaszkodott senki és bűnös módon szerezte a vagyonát és politikailag sem makulátlan. Várom a folytatásokat és mégegyszer gratulálok az eddigiekért.

 • Kedves László!
  Maga tudja miért gyülölik a zsidókat az arabok és a nácik? Egyszerüen azért mert egyrészről nem szeretik ha fejükhöz vágják, hogy tolvajok, sőt rokonok (igazoltan az unokatestvéreink mert nem Izsák volt az elsőszülött hanem Iszmail, de mivel nem a törvényes deleségétől Saratól hát ki volt tagadva.) és a rokonok gyakran összevesznek egy tál lencsén semhogy máson. Nem volt mindenki olyan megbocsájtó mint Josef aki a testvérei eladtak rabszolgának aztán ő még is jobb és jövedelmezőbb foglalkotásba kezdett mint a tisztelt rokonai akik aztán könyörögtek hogy bocsájtson meg nekik. A keresztények meg szintén nem valami hálás népség. Mai napig megakarják hamisítani azt a tényt, hogy Jézus zsidó volt.

 • "tisztelthölgyeimésuraim"

  Nagy Gyula írja:
  “A szegénység növekedésével együtt nő az antiszemitizmus”.

  Sajnos igaz, pedig a szegénység okai a gazdasági körülményekben, azon belül is elsősorban a kizsákmányolásban, illetve a kizsákmányolás fokában (egy elrejtett viszonyszámban) leledzenek.

  A mindenkori gazdasági hatalmasságok rendezik úgy az eseményeket, hogy a szálak véletlenül se hozzájuk, hanem bizonyos bűnbakokhoz vezessenek, mint pl. zsidókhoz, cigányokhoz, avagy a bármilyen földrajzi közelségű szomszédokhoz… Modern korban már úgy a kizsákmányolás, mint a bűnbakkeresés színjátéka a globalizált színpadon is zajlik.

  Megjegyzendő, hogy embernek ember általi kizsákmányolása nem csak a kapitalizmus, de a korábbi korok mindegyikére jellemző, mint gazdasági és politikai hatalom kulcsa és a bűnbakkeresés forrása.

 • "tisztelthölgyeimésuraim"

  Gyuri10 6,02

  Remek a stílusod is ))) 😀 (((

 • id.Kiss László!
  Én nem etetek senkit,csak próbálom megértetni több elvakulttal
  az igazságot a tényeket,ami persze felesleges fáradozás,különösen a csökkent agyúak vonatkozásában,az meg egyenesen jellembeli fogyatékosság,aljasság,hogy egy zsidó gyilkost(több is volt!)felmentenek védenek,míg a másik oldal ártatlan NEM NÁCI
  áldozatait nem sajnálják…..Ezek ők!!!
  Hát itt sok “0 ember” van se ész,se becsület,csak süket alaptalan
  vádaskodás, rágalmazás,meg a leépültek részéről bunkó sértegetés.
  Nekem nincs mit titkolni, szégyenleni mint itt többeknek…(őseim és én is nyugodtan aludtak,alszom) akiket
  megvetek,senkik ahhoz,hogy a véleményük számítana!
  Tényleg jobb programom akadt,most búcsúzom,de nem végleg!
  Addig is gyakorolják egyesek a jó modort……

 • Beteg Geyza…
  Mint többször írtam nekem tisztességes hivatásom,állásom volt,a te sötét fejedben szerepel másodhivatás…(nem szorultam rá,mint egyes itteni tehetségtelenek….)ilyet soha nem írtam,csak azt,hogy egy párt tagja sem voltam,vagyok!a nyugdíjam a 40 éves munkám után kapom,hát ti?……
  Lehet,hogy magadból indultál ki ?
  Részvétem,én jól vagyok!…..

 • Elmebeteg Gyuri 10….
  Én 56-ban csupán 8 éves voltam….ezt még az “okos” Geyza is felfogta…..az,hogy védelmedbe veszed ezt a szemetet az téged minősít…..
  Geyza meg ne aggódjon,mert a kollégáim szerettek,olyanok voltunk mint egy család és többekkel még ma is tartom a kapcsolatot!
  Talán az “égésük”…elkerülése végett jó lenne,ha egyesek megtanulnának számolni..gondolkozni,mielőtt enyhén szólva butaságokat írnának!
  Kertésszel és többekkel kapcsolatban fenntartom a véleményem(nem vagyok egyedül!)jó,hogy kimentek,senkinek sem hiányoznak!

 • Kedves Marcsi!

  Az utolsó szösszenetemmel én is befejeztem állásfoglalásom – véleményem. De mivel név szerint megszólítottál – válaszolok neked.

  Semmi sem az aminek látszik, írják, sulykolják meg stb. Én a legnagyobb erőről írtam a szeretetről a táplálásról az etetésről. József története nem a szeretetről szól, pedig úgy látszik. A gyűlöletről, testvérei agyonverik – kútba dobják – majd amikor lehetőség van eladják rabszolgának.
  De mi az amikor József megszánja később őket és megmenti gyűlölködő testvéreit – családját? Ez a példabeszéd a túlélésre, amikor nagy bajban vannak összefognak! Na ez hiányzik jelenleg magyaroknál. De ez is csak úgy látszik, mert hogy még vannak élő bizonyíték. Van egy példa beszéd szerű ahol nagykanalat adnak az étekhez, az egyik csoport lehangolt és gubbaszt -az asztal körül, míg a másik vidám és diskurálnak nevetve. A kívül álló kérdezi: hogy, hogy ez így van – ja kérem a nevető csoport az egymást eteti!
  Szóval amit írok azt úgy kell érteni ahogy le van írva – csak azt nem értem, miért kell mindig megmagyaráznom!
  Természetesen áll az a mondat is – üzenet: , hogy ne higgy el semmit amit olvasol – ezt se – járj utána és nem hinni ha nem tudni fogja aki érti írásom…
  Én értem Marcsi írását és mind azokét is akik írnak olyanokat amit hisznek de nem tudnak!

  Tisztelettel:
  id. Kiss László
  ui. többet nem írok e témában – hiába szólítanak meg, mert aki megszólít azért teszi mert nem érti amit írok…

 • kedves id,Kiss László!

  Köszönöm,hogy válaszoltál.hidd el igyekszem gyűlölködés nélkül,a tényeknek és a meggyőződésemnek megfelelően válaszolni a fórumon acsarkadóknak.!!Úgy vélem azonosan gondolkodunk több dologról,lehet,hogy nem értettelek igazán,de a lényeg az,hogy mindketten kulturáltan és becsületesen próbáljuk megvédeni az itthoni tisztességes magyarokat (mivel azonos értékrenddel bírunk)a hazug és igazságtalan támadásokkal szemben!
  Remélem jobbra fordulnak a dolgok és az itthoniak a jövőben is
  békében élhetnek együtt pártállástól függetlenül,mert ez a magyarok ,az országérdeke.!
  Minden jót kívánok!

 • id.Kiss László!
  kiegészítés: én nem csak azt írom amit hiszek,hanem amit tudok is,
  főleg az itthoni lehetséges információk alapján,gondolom Neked is
  ezek állnak rendelkezésre,mint általában az átlagembereknek.
  Se politikus,se benfentens nem vagyok,mint gondolom Te sem,!

 • Gyagyás MArcsa
  Majd valamelyik héten felhívom a volt igazgatónődet , történetesen nagyon nagyon régről ismerem.
  Nem beszéltem vele hosszú évek óta , épp itt az ideje.
  Mellékesen majd megkérdem ki a jó franc vagy te ezzel a szemét hozzáállásoddal és a pofátlanságoddal ahogy rázod magadat egy olyan társaságban ahol senki nem vevő a szemétkedéseidre és ahol útálnak tégedet.
  (Kivéve persze a hozzád hasonló véresszájú nyilas-palánták.)

 • Marcsi
  2016 február 26
  2:38 du.
  Tisztelt hölgyem.
  Kertész Ákossal kapcsolatban mindössze annyit, hogy akinek nincsenek gondolatai, az a másokét sem tudja megérteni.

 • Avi!

  Valami dereng, hát Te leírod tényként…

  Már elnézést, de “az oroszok már a spájzban vannak” szállóigévé vált mondatot nem Hofi Géza mondotta, hanem a Tizedes meg a többiek című filmben (készült:1965-ben, a rendező Keleti Márton) az egy német tisztet alakító Horváth Tivadar, illetve Márkus László…
  A forgatókönyvet Dobozy Imre író írta és Szász Imre dolgozta át vígjátékká. Így tehát az ő nevükhöz fűződik ez a közkedvelt idézet.

  Biztos Bécsben nem vetítették, csupán ezért felületes az ismereted e kérdésben…

 • Na ez aztán nem semmi. Micsoda lángész az aki ilyent írt, hogy zsidó gyilkosok. Tisztában van egyáltalán azzal, hogy a zsidó már csak a vallása hite miatt sem lehet gyilkos fizikai értelemben, kivéve ha azt önvédelemből teszi. De nem akarom ezt boncolgatni. Látszik hogy sokan “csak” elovasták András cikkét de mivel az agyuk valami egészen máson jár csupán csak azt szemezgeti ki belőle ami a saját gondolatviláguk. Pedig fehéren feketén ott van leírva, hogfy a magyar kormánynak sarkalatos pontja a SOA. Fel van sorolva tényszerüen hogy ha ez valóban így állna akkor mi azok a pontok amiken sürgősen változtatnia kéne. Nem akarok ismétésekbe menni de itt a cikkben le van írva,hogy olyan embereket nevztek ki felelősségteljes poszztra akik bizonyítotan neo nácik nyilasok és antiszemiták. Novák elődöt és a feleségét még a szloválok vagy a románok is lakat alá helyeznék egy diliházban. Én csupán azzal gyógyítanám ezen beteg agyuak agybaját, hogy reggeltől estig azokat a filmeket vetíteném nekik amelyek a haláltáborokban készültek. Egy idő után csak észhez térnének hogy nincs értelme tagadni a tényeket és nincs értelme meg nem történtnek nyilvánítani azt aminek a részesei voltak sokan. Mamár Németországban sem tagadják azt, hogy a SOA nem kitaláció.
  Ami pedig azok agyament gondalatmenete, hogy bizonyos zsidók beálltak a kommunistákhoz és közük volt bizonyos dolgokhoz csak egyet tudok mondani. A zsidó nép (nem vallás ahogy sokan arosztrófálják mert egy népről van szó)ugyan olyan mint bármely más nép. Ugyan úgy vannak köztük becsületes jóravaló emberek mint gazemberek.

 • “tisztelthölgyeimésuraim”
  Jelenleg még nagyon erős közhit az amit írtál.
  A szikár igazság pedig az, h amit lerabolnak tőlünk, az gyenge zsebpénz ahhoz képest amit nem engednek meg megtermelni nekünk.
  Az életlehetőségeink minden módon való rongálása a legegyszerűbb módja a tömegirányító erőfölény gyártásnak.
  Azt csinálják, h az alattvalóknak lehetőleg csak az általuk szabadon hagyott módokon legyen meg az előre beállított mértékű megélhetésük úgy, h gyakorlatilag az összes idejüket, energiájukat a megélhetésük biztosítására kelljen fordítaniuk.
  Ehhez lássátok azt is ami a bolsevik időkben volt.
  A háborús romokból szemdüllesztő sarcolás mellett két évtized alatt felépítettük Hazánkat és jóléti fejlődés indult.
  Úgy, h nem volt külföldi adósságunk és erős export aktívumunk volt. A nyugati (hivatalosan beruházási) hitel felvételre sem volt szükségünk. A felvett hitel többszöröse volt a tartalékunk.
  Az FNA propagandának is az a legfőbb ütőkártyája, h ma már alig van szükség élő (emberi) munkára.
  Nagy természeti katasztrófák nélküli, látszólag békeidőben rohadt le Hazánk a hetvenes években még intenzív épüléséből.
  Pusztán annak hatására, h elkezdték lepusztulásra irányítani.
  Ezt pedig szépen eltakarták a nép szeme elől ügyes tömegpropagandával a nép átideologizálásával és a nagy módszerváltással. Vérprofi módon megoldva.

 • Avi:
  Németország nem csak mostanában , de soha nem tagadta meg a múltját.
  Napi szinten elevenítik fel a Hitleri Németország gaztetteit, a legnagyobb, legnézettebb német satellit TV állomásokon.

  Most nem az RTL-re gondolok mert az csak egy kereskedelmi TV. Pusztán egy a nagyok közül. A német hír-televíziókat viszont mindenki nézi aki kíváncsi a Világ dolgaira. Én is.

 • Gyagyás Marcsi:
  Elddig mem “fogtam fel” hogy hány éves voltál ’56 ban mert még nem hoztad a tudomásunkra ezt az örömteli tényt hogy akkor már megvoltál.

  Most hogy elmondtad, megint gazdagabbak lettünk egy olyan , veled kapcsolatos információnak, amit
  1:senki nem kérdezett tőled
  2:senki nem kíváncsi rá.

  Lehet jobb lett volna mindannyiunknak, ha nem lettél volna meg sem akkor , sem pedig később.

 • Geyza,
  tökéletesen igazad van,de ha ilyen gyagyás csajok nem lennének, kikkel lehetne játszani a csinn-bumm cirkuszban.Most még azon kell imádkozni,hogy nehogy újra megnyissák a Lipót mezőt,mert akkor a marcsi félék Minket már nem szórakoztathatnak tovább.Egyik percről a másikra innen eltűnnek esetleg új-divatú kényszerzubbonnyal.

 • Gyuri10:Valóban.
  Néha azon tűnődök ha létrejönne
  a tökéletes társadalom,kihalna a nevetés is!

  Ha mindenki jó és tökéletes, akkor kin lehetne térdetcsapkodva röhögni nemiga ?..)

 • Geyza!
  Régebben többször is írtam dolgokat,amiből lehetne következtetni,
  persze a normálisaknak,akik netán figyeltek is arra ,hogy mi után osztják a hülyeségeiket!
  Az tény,hogy nem éltem a holokauszt idején,56-ban meg csak 8 éves
  voltam,tehát előtte a “gulág”sem érintett,de a családomat igen(anyám öccse
  ott végezte,mint szakács,akinek soha nem volt fegyvere…)
  A szocializmusban éltem,kaptam is sérelmeket gyerekként egy bunkó
  aljas tanárnőtől,(régebben megírtam a történetet)de túléltem….és az egyébként kommunista igazgató jól helyre tette a nőt,mert ember volt….!
  Te lehet,hogy a holokausztot elszenvedő fizikailag és mentálisan
  sérült szülők gyermeke vagy,akiknek tényleg nem lett volna szabad megszületni,vagy esetleg megjártad a tábort?.(na akkor sajnállak)…akkor minden részvétem!!!,de ha csak minden ok nélkül fröcsögsz, akkor a fajtád szégyene vagy és megvetlek,mint sokan mások!Még a napokban vendégségben lévő zsidó barátaim is azt mondták,hogy az ilyenek a fajtájuk szégyene…ne foglalkozzak
  velük,szerencsére itthon többségében normális,erkölcsös,tisztességes zsidók élnek,akik velünk keresztényekkel és az egyébként demokratikus kormánnyal is normális kapcsolatot ápolnak!
  Gondolom te nem ide tartozol…..
  Különben egy volt beosztottam tényleg megjárta a tábort,(na őt tényleg mindenki sajnálta)leszázalékoltként dolgozott az iskolában,mindenki szerette és ma is tartjuk a kapcsolatot!!!!!
  Itt sokakat “rejtély” övez ( rendes név,kor,foglalkozás,iskolai végzettség…stb)talán nem véletlenül.
  Na sorold be magad:sajnáljalak mert sérült vagy?vagy megvesselek mert aljas élősködő?
  Csak arra várok választ amit kérdeztem!

 • Ja és nem mindenki náci, aki keresztény és nem minden zsidó provokátor,alaptalanul vádaskodó,sértegető!
  Jó lenne ha ilyen egyszerű és normális lenne a helyzet!Sokan örülnének ennek,hidd el!
  várom a kulturált és tárgyilagos választ!

 • Figyi Marcsi:
  Memmondom neked őszintén:
  A franc akar következtetni bármire is az írásaidból.
  Ha valamit közölni szándékozol a T.Publikummal, akkó közöld.

  Bár…nem nagyon értem mi haszna származik neked meg mindenkinek ha folyton terhelsz mimdenkit önmagaddal.

  Terhes vagy nekünk csillagom.
  Jobb lenne ha CSAK magadnak maradnál ezzel a teherrel.

  Mér mi viseljük a terhedet ?
  Mennyé analízisba.
  Az tesz jót a terhelteknek.

 • Ja és kedves geyza!

  A régebbi írásodat olvasva jót derültem!
  A volt igazgatónőm egyébként jobboldali beállítottságú …volt
  ennek ellenére,nem ő,hanem a közvetlen munkatársaim számítottak!!! !
  semmilyen kétes ügyletben nem vetten részt szerencsére!….
  Az,hogy őt felhívod azt bizony kétlem nem találod meg,és ugyan minek,kinek?..
  Térj már észre,ha nehéz is!(én hidd el megértem…)

 • geyza!

  érdemi választ képtelen voltál,vagy nem akartál,nem tudtál adni,így megint rájöttem kár volt rád pazarolni az időm! na ennyit érsz…!!!
  az hogy terhes vagyok ,legyen a te és mások gondja……én az értelmeseknek írok továbbra is,főleg ha nem ütközik jobb időtöltéssel….!
  na pá,jobbulást!

 • Marcsi:
  Nem hiszem hogy értelme lenne érdemi válaszokat adni neked,hiszen láthatólag fogalom megértési zavaraid vannak.

  Arra is van gyógymód.
  Beszedsz ilyen kis kapszlikat,
  utána másfél óráig olyan leszel mint mi, emberek.
  Aztán visszaesel a megszokott mindennapi gyagyás állapotodba.

  Patikában “Aggyanta” néven keressed.
  Annyira hatékony, hogy mikor a Mézga Aladár kutyája megette , egyből tudott beszélni.

  Rajtam is segített , amikor régebben elbódultam a hülyeségeidtől. A megmaradtakat szívesen átadom neked bérmentve , ha kevés a nyögdíjjad.

 • Marcsi,
  az hogy terhes vagy legyen annak a gondja aki képes volt hozzád érni.Az pedig,hogy terhelt vagy az a környezeted és a saját gondod. Viszont van számodra egy jó hírem.Közeljövőben újranyitják a Lipi zárt osztályát.Lap topot vigyél magaddal.Ott zsidóktól mentes, fajtiszta környezetben pötyögtetheted az antiszemita dolgozataidat. Nemzetes asszony,még egy rövid ideig Kitartás!

 • Gyuri10:
  Figyeled ennek a mélységesen szemét antiszemita nőszemélynek a mostani undorító beröfögését?
  ” …Vannak zsidó barátaim …”
  Ezért a kiszólásért a Bartuslaci már örökre kitiltja azt aki veszi a pofátlanságot és ilyet ir !

  Marcsa : NEKEM nincsenek zsidó barátaim. Se cigány barátaim.
  CSAK barátaim vannak !! Érted ezt ?

 • Gyuri10:
  Gondolod hogy ráközelítettek a pajszerral?
  Az lehetséges hogy viszketett neki a pamut nade ilyesmit..:D

 • Geyza,
  azt hiszem még a pajszer is undorodna,ha hozzá kellene érnie.Ha csak a pajszer nem aberrált.

 • Geyza,
  megint igazad van a barátokkal.Nekem nagyon jó barátaim vannak. Keresztények,arabok és ami elképesztő még zsidók is.Nagyon szégyelem,de igazán nívós emberek egytől egyig.Hogy egy ilyen swein-kivel hogy kerültem beszélgető viszonyba azt esetleg egy Istentől kapott karma javításként lehet elkönyvelni.

 • Gyuri10:
  Nincs igazad.
  Lehet hogy a gyagyásnő egy igazi Claudia Cardinale !
  Honnan tudhatjuk hogy a hülyeség milyen külsőben jelenik meg?

 • Gyuri10:
  Nekem vannak piréz barátaim is.
  Be szoktam őket engedni a nappalimba !
  Végülis…ha esznek, nagy koszt nem csinálnak..

 • A semita egy etnikai alapú meghatározás.
  A judaizmus egy életelvként is használt ideológia.
  Súlyos hiba a kettőt azonosítani egymással.
  A Hazánkban nagy többségben levő askenácikat szkítákból judaizálták (kazárokból). Nem semiták.

 • "tisztelthölgyeimésuraim"

  Nagy Gyula!

  Amit én ott leírtam az nem köz hit, hanem közigazság.
  Előbb van az egyén kizsákmányolása és aztán jön a közösségeké. Ami például az alattvalói attitűdöt illeti, az meg nagyrészt egy korábbi kizsákmányolási formából, a hűbéri – tod. király, nagybirtokos, kisbirtokos, jobbágy, egyszóval jobbágy-jobbágy hátán – felépítményből öröklődött át, mint haladó hagyomány.

  Az általad “lepusztulásra irányításnak” titulált korszak valóban a tőkés termelési mód imperialista szakaszát jellemzi, de alaposan, ám annak is egyik speciális “a fehérfolt, avagy az ugaron hagyás módszerét”. Ám a kapitálizálódás hazai szétlopás szakaszán még az sem tudott túltenni. Itt, működő üzemek, gyárak mentek a semmibe. Most meg éppen a régi hűbéri rendszer nagybirtok restaurációja van folyamatba helyezve, de nem ám holmi lepusztulásra irányító külhoni csoportok, hanem a tudatosan ugyanezért összefonódott “szegény egyszobás” hazay kollégisták bűnszövetkezete által. 🙂

 • Nekem tényleg normális barátaim vannak hittől, vallástól függetlenül,de a zsidó barátaim különösen tárgyilagosak, normálisak
  (!!!!) és elítélik,megvetik az itteni szánalmas zsidókat,akik a
  népük szégyenei!(kívül-belül)Ami a külsőmet illeti Claudia Cardinalé felett,meg
  felettem is elszálltak az évek…..fiatalon szépek voltunk (én is)
  de most sem kell szégyenkeznem szerencsére…..(én csak elképzelni tudom pár itteni külsejét,különösen,hogy belső …”rejtett”szépséggel rendelkeznek,nem kell izgulni,nem kell válaszolni,se idegeskedni…mert árthat egyes kintiek sosem létezett szépségének…..
  Na pá!

 • Hatalmas Gyula,
  mocskos,tömeggyilkos náci utódok hol kapták a diplomát a zsidó nép meghatározásának és hovatartozásának ide böffentésére?Minden alaptudás nélkül!Természetesen nem kívánok vitába szállni egy ekkora (N)agyaláGyulával! Köszönve az ilyeneknek akik maguk is,de elődeik biztos,hogy aktív közrejátszók voltak a Saul Fia Oszkár-díjas film megszületéséhez.Az Oszkár-díjat is a zsidó gyilkolás sikeréért kapták. Milyen jó élvezni,hogy a film nem Zsolt vagy Csaba fiáról szól és még sok millió dollárt is hoz a gyilkolásban kiemelkedő nép konyhájára.Az arab propagandába a magyar nácik is beillenek egy ilyen nagy meghatározással:”askenácik”.Kiskomám a szennycsatorna buborékol a szádból.

 • Valóságrétegek vannak a valóságrétegekben létező igazságokkal.
  A közvalóságban (az alattvalóknak gyártott színdarab valóságban) csak a kizsákmányolás és annak módszertana látszik.
  Ebben is felbukkan, h emögött még van valami.
  Úgy is, h egy egy döntés politikai, vagy szakmai, gazdasági döntés-e.
  A kapitalizmust eleve imperializálásra és megélhetési alapú függőségben tartásra hozták létre.
  Ti is sok gazdaságilag irracionális központi intézkedésről tudtok. Ezek egyértelműen az elsődleges (politikai) célt szolgálják.
  A vezérkarunk (legalábbis a felső szinteken) nem debilek társasága. Mindaz ami a közvalóság igazságai szerint nézve tömény agyrém, az az Ő célirányos tevékenységük a valódi (politikai) céljaik megvalósulása érdekében.
  Amit a kapitalizálásról írtál, akkor lehetne igazság ha a lerohadás nem érintené a kapitalizmus régi zászlóshajó országait.

 • Gyuri bácsi, a kazárok tényleg nem semiták, vagy ezt már meghaladta a mai tudomány?

 • Dubois!

  Egy régebbi hozzászólásodra reagálva,csak szeretném megkérdezni,hogy
  sokan, akik valóban szenvedtek a holokauszttól,családtagjaik,vagy ők
  áldozatok voltak,ugyan miért a mostani kormánytól és a jelenlegi hozzászólóktól kérik számon,akiknek többsége akkor még nem is élt,vagy ha igen ártatlan volt,vétlen!!!!Az talán nem bűn, ha valaki
  nem zsidónak született,nem tehet róla,…..attól még nem náci,nem
  fasiszta!!!!

 • Ja és kedves Falusi!
  Azért itthon jó pár embernek vannak gondolatai és nagyon is értik
  Kertészt, aki össze vissza beszél,sértegeti a magyarokat vádaskodik,majd beijed,kiszalad és letagadja…

 • Gyuri es a tobbiek!
  Bar nem olvastam vegig az osszes hozzaszolast,
  de a fo “zsido szakerto” Nagy Gyula- “bolcsesseget”
  nem birtam ki rohoges nelkul.
  Ilyen az, amikor egy jobbikos “szagerto” osszekeveri
  az ingo firmat-a fingo Irmaval.
  Mit szol ehhez- a “zsido szakerto?”

  http://magyarzsido.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=36:honnan-joettek-a-zsidok-&catid=2&

 • Nyaggyu : Megint kezdesz undorítóvá válni. Nem zavar téged ?

 • Gyuri10:
  MEgvilágosodásom támadt:
  Ez a Magy Gyula itten egyidejüleg képviseli a szélsőbalos és a szélsőjobbos nézeteket.

  EZ tényleg undorító.
  Egy náci legyen tisztességes és útálja a ballereket.

  De ezek már összeérnek a kör túloldalán.

  Példával élve: Ami nagyon Keleten van , az már Nyugaton van. ÉS megfordítva.

  Másszóval: Összenő ami összetartozik.

  Sztálin is kedvelte Hitlert bízott benne pedig alaptermészete volt a gyanakvás.
  Egészen addig míg amaz le nem rohanta országát. Vagyis Sztálin tehet arról hogy kezdetben a Wehrmacht akkora sikereket ért el a Szovjetúnióban.

 • Meg egy kerdes, a “zsido szakertonek”.
  Hova tartoznak azok, akik, miutan Asziria
  elfoglalta Izraelt {i.e.722} “eltuntek”
  es utodaik napjainkban – kezdenek- visszaterni.
  Pl.”Menasse fiai”- Indiabol, vagy a kinai zsidok
  akik kozul ma 5 lany erkezett Izraelbe,hogy
  csatlakozzanak a mar itt levokhoz.
  Most ok semitak,vagy masok- “szagerto professzor?”

  http://www.zsidok-keresztenyek.eu/diaszpora_alija/pdf/az_elfelejtett_zsidok_kaifengboel.pdf

 • Gyuri10 és Geyza!

  Lehet,hogy nektek (lassan azonos szinten vagytok,)terhes vagyok,de
  nem “terhelt” mint ti…..és nem aljas ,mint akik mások halálát
  kívánják!
  Óriási különbség,de sem észben,sem jellemben nem vagytok azon a szinten,hogy felfogjátok!
  Az viszont elégtétellel tölt el,hogy egyre inkább lejáratjátok magatokat,nem kicsit hanem nagyon…….nem az én bajom!

 • izraeli!
  Azt szólom, h a papír és a hiszékenység sokmindent kibír.
  Ha igaz is lenne amit írnak, akkor is igaz, h az etnikaiság és az ideológiaiság csak átfedi egymást.
  Ez annyira igaz, h a hivatalosan semitáknak jegyzett muszlimokat nem lehet zsidóknak (judaistáknak) értelmezni.
  Hogy mégszebb legyen a helyzet, a zsidó hit sem egységes.
  Annyira nem, h többféle ortodox irányzat létezik.

 • hehehe Gyuri10:
  Csak megtudtuk:Terhes lett a kis múzeumi önjelölt bombázó 😀
  Vajon mi lessz a gyerek neve ?
  Vitya vagy Dolfi ?

 • (Friss hír:)

  Magyarország:

  LEFŰRÉSZELTÉK A MENÓRÁT A 2005-BEN FELAVATOTT ZALAEGERSZEGI HOLOKAUSZT EMLÉKMŰRŐL.

  .

 • Marcsi !

  “mért a m o s t a n i kormánytól…kérik számon…”a nácizmust?

  Pusztán csak azért, mert Ők:

  – Ahelyett, hogy elhatárolódnának a horthyzmus negyedszázados – a háborúhoz és a Holokauszthoz vezető – égbekiáltó bűneitől, többek között, az azt már 1920-ban elindító zsidótörvényektől. Sőt, mi több, ezeket a bűnöket egyenesen tagadják, vagy relativizálják és más országokra és népekre kenik e gyalázatos gonosztetteket.

  – Ehelyett, egyfolytában azon a gyilkos rendszer mindennapjain nosztalgiáznak, annak vezető alakjainak (köztük fajvédők) a szobrait avatják stb., és a progresszív demokratákét pedig döntögetik. A megbánásnak – az ország nevében – mégcsak a jelét sem mutatják sőt folyvást, szinte már rögeszmésen magyarázzák és védik ama, az úgynevezett fajvédelemre épülő, komplex politikai rend bukott bizonyítványát.

  – Napjainkban pedig a Horthy szisztémát tekintik példképnek az ő új, “saját” rendszerük kiépítéséhez és egy új rendi társadalom kiépítéséhez…

  .

 • Geyza,
  a vitya túl hízelgő lenne egy ilze koch fiának.

 • Gyuri10:
  Látod! Most is miket röfög a bolondnő?
  De legalább megtudtuk tőle, hogy
  ő egy -igaz mostanra má kissé viseletes- szex-baba.

  A különbség mindössze annyi a gyagyás Marcsa meg egy felfújható között, hogy a levegő-töltésű okosabbakat büfög a hátulsó kis szelepén keresztül, amikor jól megdöngetik.

  Ezt onnan tudom hogy egy cimborám a guminő-gyárban volt főtechnológus és meglepte őket hogy némelyik szex-doll értelmesebbeket tudott kinyögni mint nehány Marcsihoz hasonló idióta, a minőségi ellenőrzés során .

 • izraeli
  2016 február 29
  7:41 du.
  A római kortól a honfoglalásig bizonytalan a dolog. Feltételezés, és nincs rá tárgyi emlék.
  Amit a történelemből tudunk, István király hívta be őket. Az állammá válás folyamatában szükség volt a pénzügyi tudásukra, és kereskedelmi ismereteikre. Mivel ebben az időszakban már európa szerte atrocitások érték a zsidókat, királyi védelem alá helyezte őket, ami élt az Árpád ház kihalásáig.

 • Vicces nem államiságnak nevezni azt a szervezettséget amellyel parádésan visszaverték (a pápai bullával megerősítetten) minket megtámadó összeurópai haderőt.
  Istvánék nem államot alapítottak.
  Az anyja udvarából hozott haderő felhasználásával állampuccsot hajtottak végre. Utána pedig bevezették (judeo mintára) az akaratisten földi helytartósága IMPÉRIUMI államformát. Jogilag így alapozták meg a Kárpátmedencében azt ami mára idáig fajult.
  Horthyval kapcsolatban eszembe jutott: Érdekes kérdés, h (hivatalosan) ki honnan származtatja a hatalmát.
  Horthynak felajánlották a koronát, de nem élt a lehetőséggel. Érdemes meghallgatni a beiktatási beszédét.
  Hazánkban jelenleg hivatalosan, néphatalom van. A megvezetőségünk a választási paródiákon összehaknizott megbízási szerződésekből nyeri a felhatalmazottságának LÁTSZATÁT. Azért a látszatát, mert a törvényeink szerint a CSALÁRDSÁG nem jogszerző. És azért, mert a kormánynak jelenleg hivatalosan mintegy 30%-nyi felhatalmazottsga van. Ez pedig elvileg sem tud kényszerítésre jogosítványt adni. A teljes államigazgatás felhatalmazottsága a kormány felhatalmazottság LÁTSZATÁBÓL származtatott (kormányhivatalok).
  A bíróságon is legegyszerűbb az ha a bírótól felhatalmazottság igazolást kérünk.

 • Ahogy igy olvasom az álmában picit csöngető Naggyulát az az érzésem támad hogy hamarosan ovashatjuk tőle azt is hogy István-király tulajdonképpen a judeobolsevizmust vezette itten be.

  Megmég hogy a jelenlegi néphatalom következtéban minden a Dolgozó Népé.
  A stadionok is.
  A kisvasút dettó.
  A gyár , a föld (sic) … minden !

  Csak lassan az lesz a probléma hogy NÉP Angolországban meg más helyeken dolgozik. Itt meg napszámosok tengődnek a “közmunkás” hangzatos elnevezése alatt.

  A többiek (a közalkalmazottak) meg bevannak tojva ha menni kell a CŐF ember-futtatására, mertha nem szállnak fel a Széles autóbuszára a község főterén, akor a jegyző felírja a nevüket.
  Azt meg ugye jól tudjuk mit jelent.
  Főleg ha valakinek csemetéi vannak és jó kis hitel-hátraléka.

 • Lehet viccelődni, de a felső vezérkar nagyon jó tudással csinálja azt amit csinál. És, mint mindig, a tömegekből gyárt erőfölényt a tervei megvalósításához.
  Az arrogáns kommunikációjával és a végrehajtó hatalomban tevékenykedőkön keresztül foganatosított életellenes intézkedéseivel népellenállást gyárt.
  Ehhez tették még hozzá a Muszlim hittel (életfilozófiával) élők tömeges betelepítését.
  Azok a végrehajtó hatalomban tevékenykedők akik nem veszik a lapot, csak idő kérdése és rútul fognak járni.

 • csobogjál kispatak ameddig jólesik.
  Normális ember már úgysem olvassa el agymenéseidet.

 • Dubois!

  értehetetlen miket írsz…..a holokuszt nem itthonról,hanem Németországból(Hitlertől) indult el,aztán Horthyt is tévesen ítélitek meg,ellene volt,de ki volt szolgáltatva,etért is követte Szálasi és Pesten feloszlatta a csendőrséget!
  Aztán a mai kormány minden évben megemlékezik a holokausztról,emléknap,koszorúzás,a zsidó nyugdíjak 50%-os emelése
  (miközben a a keresztények minimális emelést kaptak és kapnak…!)
  a zsidó egyházak támogatása és a rabbikkal való jó viszony és még sorolhatnám!
  Na az ilyen szövegek miatt erősödik a szélsőségesek antiszemitizmusa,amiről ti tehettek.
  Arról már nem is beszélve,hogy több ÁVH-s gyilkos zsidó is békében halt meg,vagy még mindig vígan él… ,míg a náci bűnösök többségét elítélték.
  Na nem ártana egy kis tárgyilagosság,netán némi szolidaritás a
  másik oldal ártatlan áldozataival,meg leszármazottaival szemben!!!!A tömeggyilkosság,igazságtalan üldözés minden oldalon elítélendő,legalábbis a tisztessége,normális emberek szerint!
  Sokan észrevehetnék már magukat….!

 • Ja és ha az fáj itt egyeseknek,hogy a zsidókon kívül mások is léteznek.. és netán a kormány azokról is megemlékezik…hát az szomorú és nagyon szánalmas,elítélendő!
  Állítólag a zsidók nagyon okosak….bár itt ezt nem mindig sikerül
  bizonyítani…..

 • Na geyzán meg többeken jót derülnék,ha azonos szinten lennék velük,
  itt többen azt hiszik,hogy szellemesek,pedig csak szánalmasak,helyesen írni se tudnak,senki nem tudja “mik-kik” voltak
  itthon?Vajon miből éltek(iskolázatlan ügynökök?)lehet,hogy annyira tehetségtelenek senki,hogy csak kint tudnak érvényesülni itthon már nem,mert csak a komcsik és a szocik alatt termett nekik babér,pusztán azért,mert szegény üldözöttel voltak…..
  Az itthon élő,tanult és értelmes zsidók jól élnek nem nyomorognak…a sötétebbeknek meg segítenek,kapcsolatok stb.
  Ezzel szemben mások a végzettségükből,munkájukból élnek…..ja és hajléktalan nincstelen zsidót itthon még nem láttunk…..érdekes!

 • Dubois!
  A zalaegerszegi emlékmű megrongálását nagyon elítélem!nem ott élek,
  hanem Pesten ….meg egyébként vannak dolgok,amiket tiszteletben
  tartok,sok itteni hozzászólóval ellentétben……..

 • Gygyás: TE miket hordasz itten össze ? Elment az eszed vagy mi ?

 • hehehe Agyatlan Marcsa, aki saját elmondása szerint egy
  született Claudia Cardinale, megint lesújtott itten.
  Szégyent hozva ezzel még a vicclap-béli szőkenőkre is.
  Pedig azok sem semmik !

 • Na megint gyagya geyza “szellemeskedik” nem bírja nélkülem…..
  Sose mondtam,hogy C.C.lennék,de ha már itt tartunk megjegyzem,hosszú
  évekig filmeztem,statisztáltam több kosztümös filmben is,meg táncoltam is,mert jól tudtam és még plusz gázsit is kaptam.
  Jól jött a pénz,mert válásom után egyedül neveltem a fiam,persze másodállásban filmeztem és csak akkor hagytam abba,amikor vezető beosztásba kerültem és jól kerestem,meg nem tartottam össze egyeztethetőnek azt,hogy míg a beosztottjaim dolgoznak és máshol
  keresek pénzt(akkor még jól fizettek).
  Több filmben is látható voltam a TV-ben,(a Hanussen és a Mephisztó filmben is)de nem ez volt a lényeg,de az viszont igen,hogy becsületes úton,saját és nem FEDŐNÉVEN ,ügynökként jutottam mellékkeresethez!
  Ezt a többieknek írtam, geyza esetleg egy táborról….szóló,vagy
  horror filmben szerepelhetett…de nem vagyok rá kíváncsi!

 • Helyesbítés: Mephisto a film címe

 • Csökkentagyú Marcsuka:
  Az egész kis nyomorult itteni ténykedésed csupán mocskolódásból illetve ” helyesbítésekből ” áll.
  Nomeg önmagad primitív fényezgetéséből.

  már mondtam ne az én poénjaimmal jópofizzál találj ki valami mást.

  Te gyagya .

 • Gyuri10:
  Na mit mondtam ?
  Egy kiszáradt Claudia Cardinale ez a csököttagyú.

  Merhogy az agya is kiszáradt koponyájának csontrekesztékeiből hehe

 • Én legalább helyesbítek ha észreveszem a hibát,(persze elütések mindenkinél előfordulnak)de egyesek még az alapvető helyesírási
  szabályokkal sincsenek tisztában,a számtanról,modorról már ne is beszéljünk…..na nem baj,minél többet írnak annál jobban égnek……

 • Geyza,
  az lehet,hogy egy kiszáradt,de mi bajod van a Claudia Cardináleval. Nem akarod azt mondani,hogy az is egy náci fröccsenésből zúgott a KMH-ra? Vagy talán a nemzetes asszony őt fordítja olaszból?

 • Annyira szükségtelen az állandó nácizás, a holokausztról szóló vég nélküli, parttalan vita, amely a zsidóságot is szembeállítja egymással. Talán Soros György el tudná mondani, hogy miért, persze csak ha szándékában állna.

  Mi is volt tulajdonképpen?
  Dr Galgóczy Béla (XIV) nyugalmazott egyetemi tanár édesapja részt vett a zsidó egyház által MÁV-nak adott lista szerint a zsidóság bevagonírozásában. Amikor ezt megtudtam, feltettem két kérdést, hisz akkor én még nem éltem, és mivel az én nagypapám két világháborúból is visszatért, furcsának találtam, hogy a zsidó és cigány férfiakat miért nem sorozták be katonának, hisz akkor itthon sem lettek volna, nem lett volna kiket összegyűjteni. Megkérdeztem Béla Bá-tól, hogy Honnan tudta a MÁV a zsidóság lakcímét? Azt mondta, hogy azt az egyház nyilvántartja és át kellett adnia a MÁV-nak.nyilván a cigányságét is tudta, és mindenkiét név és lakcím szerint nyilvántartják, amire talán az egyszerű emberek nem is gondolnak és fel sem fogják, hogy az egyszer hiánypótló lehet. Megkérdeztem azt is,hogy a cigányokat miért vitték el? A válasz az volt: névsorolvasás nem volt, de a létszámnak induláskor és érkezéskor is stimmelnie kellett. A gazdag zsidóság, akik átadták vagyonukat, pénzüket az egyháznak, Svájcba indított vonaton utaztak. Ilyen a zsidó élet, ahol mindig vannak “fekete angyalok”, “fekete bárányok”,, ahogy zsidó tanárnőm (akinek a fiát megölték, amitől teljesen tönkrement lelkileg)végig válogatták az elhurcoltakat, a maradékot feláldoznak a bosszúnak bemutatott egy emberöltőnyi vámszedés oltárán.Minden szeretetem az elhunytaké. Ők az áldozatok és a hozzátartozóik, akiknek lelke sosem nyugszik meg, amíg élnek, mindig félnek. Nyugodjanak békében, mert itt a temető kihatolók között már “örök nyugalom” sincsen!

 • Még annyit hozzátennék a civakodást olvasva, hogy kétféle embertípus létezik a Földön:
  Alkotó és romboló
  megértő és összeférhetetlen
  segítő és ártó
  együttérző és érzéketlen
  stb., úgyhogy hagyjuk a vallást, a néptípust, és minden más hamis ideológiát! Egyéniséged és Te magad döntöd el, hogy melyik a Te utad, melyikbe tartozol!

 • A HOLOKAUSZT még most is van, csak a magyarok szenvedése a zsidók számára természetes!

  Tegnap találtam ezt a receptet, ahol az egyik magyar hozzászóló csak a receptek nézegetéséből étkezhet. Még emlékszik a régi ízekre, de 30 évvel ezelőtti magyar fizetésekből és nyugdíjakból mér nem telik élelemre, pedig már minden, a Föld az Ég a Csillagok is a zsidóság kezében vannak, az életünkkel együtt.

 • Klasszikus máglyarakás recept
  http://www.nosalty.hu/recept/klasszikus-maglyarakas
  Mria / Mria v, 2016-06-26 08:33
  „Valóban finom lehet ez a – számomra – igencsak drága máglyarakás. Sajnos, sok-sok évi munka után – negyvenezer alatti a nyugdíjam, így igencsak spórolósan kell élnem!”
  Ebből először ki kell fizetni a “rezsicsökkentést” utáni rezsit, a közös költséget, Szerintetek mi marad belőle?