Új Szocializmus! — Egy kiáltvány magyar baloldaliaktól

2016 május 1 12:05 de.88 hozzászólás

Kalmár Szilárdot már a Kanadai Magyar Hírlap oldalairól is ismerhetik olvasóink. Most vezető szerepet játszik egy új baloldali mozgalom létrehozásában. Céljuk, hogy a magyar baloldal végre önmagára találjon. Május elsején – a munkások ünnepén – különösen releváns lehet a minap mefogalmazott kiáltványuk.

*

Bíró Mihály híres vörös kalapácsos embere.

Bíró Mihály híres vörös kalapácsos embere.

A kapitalizmus válsága világszinten egyre súlyosabb! A féktelen profitéhség visszafordíthatatlannak tűnő szociális katasztrófát okozott az emberiségnek, és ökológiait a Földnek. Ez a rendszer minden szempontból gyilkossá vált, a fiatalabb generációk jogosan elégedetlenek, radikalizálódnak és új rendszert keresnek a fenntarthatatlan kapitalizmus helyett.

Magyarország kiemelkedő válsággóca ennek a beteg gazdasági- és társadalmi rendszernek. Százezrek menekülnek külföldre a kilátástalanság elől, mert képtelenek az otthon- és létfenntartás költségeit itthon előteremteni. A fiatalok többségének esélye sincs a munkavállalásra, családalapításra. Ma már a munkabérből élők többsége is csak tengődik, egyre jellemzőbb a dolgozói szegénység. A negyedszázada még virágzó falvaink elnéptelenednek vagy gettósodnak, tömegek vesztették el a házukat vagy a lakásukat, rengetegen tengődnek embertelen körülmények között utcán, aluljárókban, lakhatásra alkalmatlan viskókban. Egyértelmű tény, hogy az utóbbi évtizedekben szociális népirtás zajlott Magyarországon.

Saját bőrünkön tapasztalhattuk meg, hogy miként működik a kapitalizmus, milyen gyorsan tud lényegében halálra ítélni embereket, közösségeket, sőt városokat, országrészeket is. Mindeközben a társadalmi és gazdasági összeomlás közvetlen felelősei, az elmúlt negyedszázad politikai- és gazdasági elitje a szándékosan is gerjesztett válságot kihasználva taszította mélyebb és mélyebb nyomorba az ország többségét. A szövetkezetek szétverése a kárpótlásnak nevezett bohózattal, a tömeges gyárbezárást eredményező privatizáció, a milliókat élethosszig eladósító és kifizethetetlen devizahitelek mind-mind arról szóltak, hogy az országban a teljes reménytelenség legyen úrrá! Ez a folyamat vezetett oda, hogy ma már az emberek vállrándítással veszik tudomásul, hogy az országot zsebre vágó politikusok és strómanjaik kendőzetlen pofátlansággal rabolják el az ország megmaradt javait!

Sokan abban reménykedtek, hogy az EU tagság majd segíteni fogja az egyre súlyosabb gondok megoldását, azonban a hanyatlás, a tömeges elnyomorodás nem állt meg, sőt inkább gyorsult a csatlakozást követően. A ma Brüsszelből érkező milliárdok szinte automatikus tűnnek el a politikai elit feneketlen zsebében.

Nyilvánvaló, hogy zsákutcába jutottunk, de senki sem mutat világos és járható kiutat ebből a szörnyű helyzetből. A kormány és parlamenti ellenzéke egyaránt gumicsontokkal tereli el a figyelmünket a valódi bajokról és arról, hogy ezekre megoldást kell találjunk. Nem a Németországba tartó menekültek áthaladása miatt lettünk négymillió koldus országa, és nem is attól fogunk jobban élni, ha vasárnap is elkölthetjük az egyébként is szűkös pénzünket. A valódi probléma egyrészt a kapitalizmus embertelensége, másrészt az, hogy korlátlan hatalomra tett szert egy szűk politikai- és gazdasági elit, amely lopott milliárdokat menekített adóparadicsomokba, amely elit gátlástalanul manipulálja a választási rendszert és a választásokat hatalma megőrzése érdekében.

Ma már egyértelmű, hogy valódi megoldást kell találjunk! Korlátok közé kell szorítani a végletesen eltorzult kapitalizmust, amely rendszerben egyre többen és többen lesznek a feleslegesnek bélyegzett, tengődésre és éhhalálra ítélt emberek. Magyarországon ez csak úgy lehetséges, ha előbb elzavarjuk és elszámoltatjuk azt a politikai maffiát, amely tönkretette és szolgasorba taszította ezt az országot! Elég volt a modern feudalizmusból, az országrészeket uraló narancsbárókból! Valódi változás kell, de valódi változás csak akkor lesz, ha egyszerre harcolunk a demokratikus és a szociális fejlődésért, egy új rendszerváltozásért. Olyan társadalmi és gazdasági alternatívára van szükség, amelyben a legfőbb cél a többség jólétének és szociális biztonságának radikális növelése. Ehhez elengedhetetlen, hogy a gazdasági életben háttérbe szorítsuk a kizsákmányolásra épülő tőkés rendszert, határt kell szabni az egyéni gazdagodásnak, átláthatóvá kell tenni a magánvagyonokat és teret kell biztosítani a közösségi vállalkozásoknak, a szövetkezeteknek.

Kimondjuk, hogy amiért küzdünk, az a szocializmus! Egy olyan új társadalmi rendszer, amely a kifejlett kapitalizmus vívmányait felhasználva egyesíti a tőke által szétválasztott munkát és a tulajdont, a termelőket és a termelési eszközöket.

Nem tagadjuk meg a hazai és a nemzetközi munkásmozgalom pozitív értékeit, és büszke örökösei vagyunk minden olyan politikai és társadalmi kísérletnek, amelyben a szociális haladást demokratikus vagy alulról szerveződő forradalmi úton kívánták elérni!

Magyarországon olyan új rendszerre van szükség, ahol mindenki jogosult a feltétel nélküli alapjövedelemre és bárki számára adott a lehetőség, hogy ezt munkajövedelemmel egészítse ki! Nem lehet a vagyonosok kiváltsága a munkahely, a fűtött otthon, az egészség, a tiszta víz, a diploma vagy a gyermekvállalás. A demokratikus, az érintettek bevonásával történő döntéshozatal nem szűkíthető négyévenkénti, manipulált bohózattá. A munkahelyi, gazdasági, helyi demokrácia legalább annyira fontos, mint a politika élet valódi demokráciája, ezért támogatjuk a termelési demokráciát, a társadalmi önigazgatást, önkormányzatot, a vállalatok, intézmények munkásainak, alkalmazottainak jogokkal biztosított ellenőrző szerepét.

Ma még utópisztikusnak tűnő, de nagyon is reális változásokkal kell elérni, hogy újra elérhetőek legyenek szociális bérlakások, radikálisan növekedjen a dolgozók munkabére, olcsóbb, sőt hosszútávon ingyenes legyen a tömegközlekedés. A földmutyik alól felszabadított területeken alulról szerveződő szövetkezeteknek kell teret kapniuk.

Mindez nem a végcél, de fontos állomások egy igazságos világ felé vezető úton. Fenti, rövidtávú céljaink megvalósításához a források már most előteremthetőek:

 • Egy progresszív jövedelemadó-rendszerrel,
 • Az általános forgalmi adó csökkentésével,
 • A nagyvagyonok, nagyértékű ingatlanok, luxusjárművek, százmilliós örökségek és a tőkejövedelmek megadóztatásával.
 • Az elmúlt negyedszázad politikai és gazdasági elitjének elszámoltatásával,
 • Az évtizedek óta törlesztett, de vissza soha nem fizethető hitelek újratárgyalásával,
 • Az egyházak közvetlen támogatásának megszüntetésével,
 • A mindent behálózó korrupció felszámolásával.
 • A katonai és a védelminek hazudott kiadások csökkentésével, a válságot sehol meg nem oldó nemzetközi katonai missziókból való kiszállással, a NATO tagságról való megismételt népszavazással.

A szociális haladás Magyarországon sem elképzelhető a fenntarthatóság és a környezetvédelem középpontba helyezése nélkül. Ha élhető bolygót akarunk hagyni a következő generációk számára, akkor a megújuló erőforrásokkal kell kiváltani mind nagyobb arányban a szenet, a földgázt és a kőolajat és az atomenergiát hazánkban is!

Mozgalmunk ma is nemzetközi, azaz internacionalista. A világ egyre több pontján kerülnek előtérbe elvbarátaink és üzennek hadat újra a kizsákmányolásnak, a régi politikai eliteknek, a nemzetieskedő népbutításnak és bátran vallják, hogy a megoldás: Új Szocializmus! Hozzánk hasonlóan küzdenek a nemek valódi egyenjogúságáért a köz- és magánéletben valamit a munkahelyeken, a sokszínű társadalomért, a szociális és demokratikus jogok kiterjesztéséért, és hangos nemet mondanak mindenhol a valódi problémákról a figyelmet elterelni próbáló szexista, rasszista, fasiszta uszításra!

Várunk mindenkit, aki a leírtakkal egyetért, aki hozzánk hasonlóan tenni is hajlandó azért, hogy Magyarországon is végre elinduljunk egy igazságos, demokratikus, az általános jólétet megvalósító társadalmi, politikai és gazdasági rendszer irányába!

Barát Endre, Berta Tibor, Ecser Máté, Fogler Tibor, Galba-Deák Ádám, Gulyás Szilárd, Hortobágyi Anna, Kalmár Szilárd, Nagy László, Róna Péter, Sólyom Attila, Tamás Gábor, Zollai András

88 hozzászólás

 • Századszor kérem már Önöket, hogy nem kérem ezt a hergelő közlést. Másra gondoltam, a nemzeti egységre, a földön minden magyar szeretetének segítségét vártam Önöktől.
  Azt mért nem közlik, hogy hol lehet lemondani ezt a tájékoztatót.
  Remélem nem küldenek többet!

 • Az aláírók közötti Róna Péter, a közgazdász Róna Péter…?

 • csak nem?méghogy a hőn imádott kapitali9zmus a minden titkok tudója és minden gondok megoldója egy kalap szar? mindíg is az volt csak korábban a mainál többen kaptak nagyobb alamizsnát

  zaka zaka zaka zaka zaka tol

 • Pityi Palkó

  A marxista / szocialista / kommunista ideológiák sehol a világon idáig nem működtek sikeresen, eredményesen – sőt pusztítást végeztek ahol ki lettek próbálva. Ennek egy nagyon egyszerű, kínos oka van – nem veszik figyelembe az emberi természetet !
  Pl. ; Ha megölöd a buzdítást, ha nincs kielégítő jutalmuk azoknak akik termelnek – megáll a termelés !

 • Amúgy nem tudom mitől lenne “új” az a bizonyos szocializmus amelyre a kiáltvány felhív, hiszen a maga teljességében sehol nem valósult meg a termelőeszközök társadalmi, munkavállalói tulajdona. Legfeljebb kisebb méretekben ( pl. izraeli kibucok, anarcho-szindikalisták által ellenőrzött területek a spanyol polgárháború idején, vagy a korai szovjet munkástanácsok ), esetleg a titoista Jugoszlávia közelített valamennyire efelé.

  A fentebbi követelések pedig lényegében egy normatív szocdem politikának és egy keynesiánus gazdaságpolitikának felelnek meg; ezek a huszadik században viszonylag jól meg is valósultak a polgári, képviseleti demokráciák keretei között, a fejlett tőkés országokban. Finnországban pl. nemrégiben a jobbközép kormány vezette be a feltétel nélküli alapjövedelmet…

  Az persze egy más – és súlyos – kérdés, hogy mindezek a vívmányok veszélybe kerültek, erodálódtak az utóbbi időkben világszerte – többé-kevésbé – jellemző reakciós előretörés, jobbratolódás miatt. Sok helyütt ma már nem csak a szociális vívmányok, hanem a képviseleti demokratikus jogállam normái s a legalapvetőbb emberi jogok kérdőjeleződnek meg. Így fordulhat elő, hogy ma már egy voltaképpen mérsékelten progresszív-centrista keynesiánus gazdaság és szociálpolitika is “radikális baloldalinak”, sőt “szocialistának” számít. S így lesz a balközép görög kormányból, vagy éppen Bernie Sanders úrból “szélsőbaloldali”.

  Amúgy alább egy kevéssé ismert érdekesség a hetvenes évekbeli, szocdem kormányzatú Svédországból:

  http://www.mattbruenig.com/2016/04/03/the-meidner-plan-for-socialism/

  http://www.en.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Meidner

  Illetve konkrét szakpolitikai iránymutatást keresők részére egy nem túl forradalmi című, de bizonyos értelemben forradalmi tartalmú tanulmány Pogátsa Zoltántól:

  http://fesbp.hu/common/pdf/Pogatsa201504.pdf

 • aszongya 5 komment és eccse?

 • A jelenlegi helyzetben Magyarországon először antifasiszta egységre lenne szükség a ’45 előtti világot visszahozó Orbán-rezsimmel szemben, más polgári-demokratikus erőkkel ( persze feltéve ha lennének ilyenek ) is összefogva, a rezsim bojkottját illetően. Szóval lehetne gondolkodni az általános sztrájkok, polgári engedetlenség stb. szervezésén. Egyelőre a sima burzsuj, képviseleti demokratikus jogállam intézményeinek helyreállítása, az ország defideszizálása, defasizálása ( “Egy Új Köztársaság!” ) is nagy eredmény lenne. Persze, ha a gatyájukba fosnak attól, hogy ezek a pondrók terroristának nyilvánítással, meg “rendkívüli helyzetekkel” fenyegetőznek, akkor elég kiáltványokat írogatni is…

 • Almási Alma

  Tisztelt Szerző!

  Magam is nagy híve lennék egy tisztességes, józan baloldali mozgalomnak. Talán ebbe még egy cseppecske szélsőbal is beleférne… 😀

  Ugyanakkor meglehetősen idegenkedem az irreális, demagóg lelkesítéstől. Van ebben a kiáltványban néhány túlságosan is naprakészült, tetszetős mondat, ami szerintem nem jó kezdet.

  Elsőre most csak a rendszerváltoztatás utáni helyzet jellemzésére utalnék.

  “A szövetkezetek szétverése a kárpótlásnak nevezett bohózattal, a tömeges gyárbezárást eredményező privatizáció, a milliókat élethosszig eladósító és kifizethetetlen devizahitelek mind-mind arról szóltak, hogy az országban a teljes reménytelenség legyen úrrá! ”

  Szó sincs róla, hogy a fenti hibák (bűnök) a SZÁNDÉKOS reménytelenség érdekében történtek. Mindössze a negyven év alatt langyos lavórban üldögélő országunk néhány, a többieknél mozgékonyabb, karrierről, gazdagodásról álmodozó tagja számára megnyíló lehetőségek önző kiaknázásáról van szó. Amely persze nagyon rossz kezdőfeltételeket hozott mindnyájunk, és a közös országunk számára.

  Jó lenne, ha egy új mozgalom végre nem azzal indítana, hogy kiket kell mostantól utálni. 🙁

 • szóval elvtársak miért is rossz az amit itt egységesen leugattok?
  a tanulmány/kiáltvány tényeket említ, ti meg??? érveitek nincsenek? wiki meg a Pogátsa elvtárs saját ötlet esetleg tapasztalat?

 • Piti Palkó véleményével kell egyetértenem.
  A szocializmus megbukott, főleg az emberi természet miatt! Minden ember más.egyén.- Tehát nem lehet semmi “izmust” ráerőszakolni a tömegre.
  Az erőszakos társadalmi mozgalmak eddig, mindenütt a világon, diktaturát létesitettek.
  Én a demokrácia híve vagyok,azaz a szabad választások, szabad esélyek lehetőségébe hiszek.

 • Pityi Palkó
  Csaxólok :speciel éppen a kapitalizmusnak köszönhető, hogy É-Amerikában és Európában már nem létezik termelés.
  Először a kommunista Kinába, később a reménytelenül szegény Indonéziába, Indiába, manapság meg már Bangladesbe szerbezik ki a termelő tevékenységet.

 • Kedve rodeo 7:50, most hogy visszatértél az elfogadott közlésmódhoz, örömmel válaszolok.
  Miután a mai történelmi alapkérdés az, hogy hány ember és milyen színvonalon tartson el másokat, mert különben balhé lesz, ezért nem értem milyen “tanulmány meg kiáltvány” az amely ebben a témában újat mondana. Kiegyensúlyozottságot és harmóniát kíván a társadalom, ha ez megvan, nincs balhé.

 • @charlie

  “Kiegyensúlyozottságot és harmóniát kíván a társadalom, ha ez megvan, nincs balhé.”

  tehát mindezt a kapitalizmus képtelen, mert van balhé, és hogyan nem lesz balhé?
  az emberek kategórikusz imperativuszokban gondolkodnak…mi legyen a neve a harmónikus …-nak?

 • Hát mert Hungaroárvalányhajlandban már kb 25 évvel ezelőtt a tizenkilencedik-századvégi sivár vadkapatilazmust kezdték meg valósítani.

  Ezzel van itt a baj kérem, nem a Nyugattal.

  És ez kuvvául nem fog megváltozni, arra kuvvául mérget vehet mindenki.

  Majd lesz egy szélső-bal fordulat esetleg , ( a Jobbik “országlása” után) aztán megint kezdődhet az egész előlről.

  A magyarember politikailag infantilis. Ráadásul szereti a parancsuralmi rendszert , mert kissé alattvalói a természete.

  A hülye cigányok is Gyöngyöspatán a Jobbikra szavaztak.
  Ezen röhög mind aki érti .

 • Knoll Kollega:
  Há akkó neolvasd el.
  Nemmindegy neked hogy naponta
  200 vagy 201 nemkívánt üzenet érkezik a mél-fiókjaidra?

  Ne hisztériázz , töröld és kész.

 • mavtelep

  2016 május 1
  12:51 du.
  Kedves mávtelep,
  nagyon tévedsz! Amerikában és igen Európában is azért szűnt meg a gyári termelés, lettek milliók munkanéküliek, mert a kinai árú fele olyan olcsó, mint a nyugati!
  Kinában 1-2 centért dolgoznak a munkások, nyugaton meg magas az órabér.Ez ilyen egszerű!
  Valóban, a kapitalizmus hibája, hogy olyan magas órabért adott a munkásoknak , ami az árút megdrágította!

 • Rodeo 1:38, nézz körül, látod hogy képes. Még Kínában is – ahol a kapitalizmus legbrutálisabb formája tombol – kiegyensúlyozottabb és harmonikusabb a mai élet az ezt megelőző berendezkedéshez képest. És ez is fontos. A viszonyítás. Ahogy a Kádár rendszer is a háborús Horthy korszakhoz viszonyította magát, a mai meg a szoci érához. És emiatt megtörténik a belenyugvás, a “harmonikusnak” gondolt élet elfogadása.
  ……..
  Kubában volt szerencsém pár hetet eltölteni, rendkívül gazdagok, harmonikus és nyugodt életet élnek. De ezt te is biztosan tudod.

 • @knoll
  előjegyzést mexünteted és máris nem érkezik… ez nem egy spam site, hanem megkérdezi akarod e, azaz jólnevelt és nem hisztérika

 • @csárlie
  nem reagáltál, mivan? egyetértesz? tudod a “világmegváltó” kapitalizmusban egy probléma alapvető: a profitshare azaz annak mértéke, namármost profit-ot termel, azaz lop, a mások munkájának értékét eltulajdoníttya, amikor mindenki munkája után részesedne akkor lenne harmónia…már az eredeti tőkefelhamozás is perverz de még akkor beruházták (azaz visszaforgatták az üzlet fenntartására és bővítésére) manapság már “nyomtassák” a pénzt vagonszámra és azzal az értéktelen színes papírral fizetnek

  szegény, szerencsétlen világ az amelyet a kapitalizmus megvált

 • “ Ez a rendszer minden szempontból gyilkossá vált, a fiatalabb generációk … új rendszert keresnek a fenntarthatatlan kapitalizmus helyett. “

  Ezt vartak egymas kozt nevetgelve annak idejen a magyar foldesurak is, de nem jott ossze.

  “ Magyarország kiemelkedő válsággóca ennek a beteg gazdasági- és társadalmi rendszernek. “

  A cikk emliti azt is, hogy a magyar munkasok tomegesen mennek mas orszagokba dolgozni.
  Hova mennek? Melyik cocjalista orszagba mentek a magyarok dolgozni?
  Gee, csak nem egy gonosz kapitalista orszagba mennek?
  Nem lehet, hogy nem a kapitalizmussal, hanem a magyar vezetessel (jelenlegi es a cocjalista rendszerbeli) van (volt) baj?

  “ A valódi probléma egyrészt a kapitalizmus embertelensége, másrészt az, hogy korlátlan hatalomra tett szert egy szűk politikai- és gazdasági elit, amely lopott milliárdokat menekített adóparadicsomokba, amely elit gátlástalanul manipulálja a választási rendszert és a választásokat hatalma megőrzése érdekében. “

  Tehat csak tudja az elvtars, hogy mi a baj. A “kapitalizmus embertelensege” ugyan kisse bugyuta, de gondolom ezt muszaj volt beszurni, hogy ne latszodjon a logikai bukfenc.

  Ha bizonyos orszagok eseteben nem uldoztek volna el az elvtarsak a vallalkozokat, akkor azok ma nem jatszanak meg az agyukat a globalizacio szuksegessegevel kapcsolatban, hanem odahaza mukodtetnek a gyaraikat.
  A hirtelen munkanelkulive, vagy minimum oraberert dolgozo melos azonban nem fizet adot. Termeszetesen a vallalkozo sem a sajat orzagaban fizeti az adot. A kozeposztaly fogy.
  Ott ahol addig minden aranylag jol ment, az allam bevetele hirtelen csokkent, a kiadasa a cocjalis es munkanelkuli segelyek miatt viszont nott, ezert adot kellett emelnie.
  Az adok allando emelese miatt a gazdagek ugy dontottek, hogy kulfoldon dugdossak a penzuket, mert nincs kedvuk a kozben generaciokon at cocjalis segelyen levok alkoholizmusat es kabitoszer-fuggoseget fizetni.
  Tehat mindenki veszit.
  Mindez mivel kezdodott? A cocjalizmussal, illetve hogy az elvtarsak megprobaltak cocjalizmust epiteni a kapitalizmusban.

  Talan jobb lenne az itt sokak altal szidott Trump otlete, hogy visszatelepitjuk az orszagainkba az ipart. Anelkul ugyanis sem a cocjalizmus sem a kapitalizmus nem tud mukodni.

  “ Magyarországon ez csak úgy lehetséges, ha előbb elzavarjuk és elszámoltatjuk azt a politikai maffiát, amely tönkretette és szolgasorba taszította ezt az országot! “

  Ez igaz, de akkor eloszor az EU vezetoivel kellene kezdeni, illetve azokkal, akik csupan azert vasaroltak fel a magyar ipart, hgoy leallitsak azt.

  “ Ehhez elengedhetetlen, hogy … határt kell szabni az egyéni gazdagodásnak, “

  Ojve, ezt hogyan csinaljuk? Szandekosan alacsony fizetest adunk az embereknek, hogy meg veletlenul se tudjanak felretenni egy fillert se, mint a regi “jo” Rakosi rendszerben, vagy csak lesoporjuk a padlast?
  Kik fognak ott ontudatosan munkalkodni a szebb jovoert? Meddig lehet ezt a maszlagot beadni az embreknek?
  No es kik fogjak osszedobni a penzt 1-1 nagyobb beruhazashoz? Az allambacsi, ahogy annak idejen csinaltak, megbizhato, de total dilettans elvtarsak vezetesevel? Nem lesz az az allam egy kicsit tul nagy? Es meg sorolhatnam.

  “ átláthatóvá kell tenni a magánvagyonokat “

  Pontosan ez az, amit a “kapitalizmusban” azaz a szabad polgari demokraciaban kell csinalni, es akkor minden aranylag rendben megy.

  “ Kimondjuk, hogy amiért küzdünk, az a szocializmus! “

  Ezt eddig is tudtuk.

  “ Egy olyan új társadalmi rendszer, amely a kifejlett kapitalizmus vívmányait felhasználva egyesíti a tőke által szétválasztott munkát és a tulajdont, a termelőket és a termelési eszközöket.”

  Ez egyszerubb egy szoval: Szabadrablas.

  “ Nem tagadjuk meg a hazai és a nemzetközi munkásmozgalom pozitív értékeit, és büszke örökösei vagyunk minden olyan politikai és társadalmi kísérletnek, amelyben a szociális haladást demokratikus vagy alulról szerveződő forradalmi úton kívánták elérni! “
  Na es meg en vagyok a butuska, amikor egyformanak tartom oket, es egyikukbol sem kerek.

  “ Egy progresszív jövedelemadó-rendszerrel, “

  Mas szoval: Szabadrablas. (Persze attol fuggoen mennyire progressziv az a “progressziv”?)

  “ Az elmúlt negyedszázad politikai és gazdasági elitjének elszámoltatásával, “

  Miert csak az elmult 25 ev? Miert hagyjuk figyelmen kivul a megbizhato jo elvtarsak 40 even at tarto lopasait, haracsolasat?

 • Rodeo, nem vagyok nagy barátja én sem a kapitalizmusnak, de manapság a világ értelmesebb részein folyamatos és mindig megújuló egyezségek születnek a felek között. Inkább nagyobb problémának gondolom azt, amikor a valamiért eltartottakat (szociális háló) kinek, melyik félnek a nyakába varrják, és általában még ezek az eltartottak fenyegetődznek balhéval, lázadással.

 • A rabszolga tarsadalmi rendszerol eljutottunk a kommunizmusig (igaz ez utopia,de szep elkepzeles).
  Szerintem a jovo fejlett tarsadalma a Meritocracy, vagy valami hasonlo lesz, de ez majd 5-6 generacio mulva.

  https://hu.wikipedia.org/wiki/Meritokr%C3%A1cia

  Angolul bovebben itt:

  https://en.wikipedia.org/wiki/Meritocracy

 • @csarlie

  ugye angolul van egy jó meghatározás: GREED

  és a minden áron különbözőnek lenni az átlagtól, ez a szájkó része a dilinek…miért legyek én boldog attól, hogy én gazdagabb vagyok mint XY mert én 100000* többet teljesítek azaz XY egy hülye hozzám képest

  és ez a szocializmusban is műxik mert elismerték, hogy én jobb vagyok azaz amikor XY 30000-et keresett akkor én 3000000 t
  a többi rablómese (havonta)

 • @mosheakiva
  te magad sem tudod mit akarsz mondani, ne várd el tőlünk, hogy eszt a problémádat megolgyuk

 • @csarlie
  ugye a szociálisan eltartottak… és környékük…azért vannak ők mert létre lettek hozva, a kapit aljasizmus létrehoz kötelező 6-78% munkanélkülit, társadalma bválogattya de azok nem önhibájukból szociálisak hanem mert olyannak lettek létrehozva

 • charlie
  2016 május 1
  6:20 du.
  A “szociális háló” olyan dolog, ami az emberek életkörülményeivel foglakozik. Milyen a lakásuk, környezetük, étrendjük, munkájuk, egészségük. Mennyit tudnak, milyen képzettségük van és mindezt mennyire tudják használni az életben. A társadalomban az emberek nagyon különböző helyzetben vannak, akadnak, akik meg is halnának, ha nem törődnénk velük. Az államnak ezért feladata, hogy a lehetőségeihez képest segítsen. Aki például lakás nélküli, télen kapjon meleg helyet. Aki éhezik, legalább néha meleg ételt. Aki beteg, megkeressék, megvizsgálják, ellássák. Aki időlegesen pénzre szorul, kaphasson segélyt. Akinek munka kell, legyen hová mennie, ahol segítenek neki. Aki magányos, időnként ránézzenek, hogy van (például idősek, tanyákon élők). Még jó sok dolgot fel lehet sorolni ilyenekből még, mint a nyugdíj, kórházi ellátás amiben nem fizetsz minden mozzanatot külön…..

  Ezeket különböző név alatti szervezetek látják el, elsősorban állami, de vannak alapítványi szervezetek.
  A szociális háló ezeknek a szervezeteknek és a tevékenységeiknek az összessége. Ha mindez gördülékenyen megy, akkor egy kiváló, sűrű szociális hálója van az országnak. Minél jobban akadozik, minél több esetet hagynak ki, annál nagyobb szemű a háló.
  Minden ország kormánya dönti el, milyent akar, és ez minősíti a kormány gondolkodásmódját is.
  Vannak kirívó esetek, de azért a fürdővízzel nem kellene kiönteni a gyereket is.

 • Almási Alma

  Ma reggel (május 2-án) Tamás Gáspár Miklós volt a Klubrádió vendége. Általában nem vagyok elragadtatva TGM eddigi munkásságától, de amit ma reggel elmondott, azt én is pontosan így gondolom. Már tizenöt évvel ezelőtt ilysmiről vitatkoztunk a kollegáimmal. Arról tudniillik, hogy mivel a fizika – és ennek következtében a technika – elképesztő, és sohasem remélt változásokat hozott a termelésben és mindennapi élet szervezésében, a világ társadalmi berendezkedésének is gyökeresen át kell alakulnia.

  Nem kapitalizmusról, szocializmusról, kommunizmusról, vagy ezeknek újabb módosított formáiról van szó, hanem valami egészen újról.

 • @Almásialma

  mintha a Startrek et olvasnám (látnám, kedvenceim egyike)

  amíg a koszos aljas emberi érdekek érvényesűlnek a valós értékek előtt (fölött) addig változás nem lesz és ez a szarkeverés folytatódik, politikának nevezett kizsákmányolás és rabszolgatartás mindegy melyik izéről van szó, egykutya mind

 • MÓÓOOOoooojse…
  Miajófrancotírtálekkorahosszút asszedhogyelolvassák?
  Bírommikornagyobbakomentminta cikk 😀 😀

 • Don Ovuz, köszönöm, hogy leírtad a szociális háló mibenlétét, csak valamiért a legfontosabbat hagytad el, hogy “ki fizesse a révészt”. Pedig ez a legfontosabb. Ha egy multinál három műszakban minimálbérért dolgozó kétgyerekes családfőre rátestálod, hogy keresse meg a betevőjét még kettő láblógató embernek is, nem fog örülni. Ha egy kisvállalkozóval teszed ugyanezt, lehet hogy bezárja az üzletét és ő is elmegy a “naphoz fűtőnek”. Ha nincs megbecsülve az értékteremtés és helyette az “egyenlők vagyunk”, meg “nekik is van joguk élni”, meg majd “nemsokára beilleszkedik” szöveggel csak teljesen elerodálódik a hasznot termelők csökkenő csoportja. Aztán a vége, hogy az országunknak is annyi.

 • Kedeves Moshe!
  Nagyon jól összefoglaltad a lényeges pontokat.
  Aki élteti a szociálizmust, az megérdemli, hogy benne éljen!
  De ne kivánja, hogy más is abban legyen.

 • Moshe 6:17 és ahhoz mit szólnál, ha valahol limitálnánk az egy fő által tulajdonolt vagyont? Ha eléred a limitet, mondjuk 1 millió dollárt, abba kellene hagynod minden pénzteremtő tevékenységedet, életedet már csak ennek a vagyonnak a fogyasztásával élvezheted. Ha megkopott a vagyonod, megint visszatérhetsz a vérkeringésbe, de csak a plafonig, ha azt átlépnéd, mindenedet elveszted.
  Szerinted ez működne? A mostanság felhalmozott irdatlan vagyonok kivégzik az emberiség milliárdjait, valamit ki kéne találni.

 • hazai lámpa

  Nagyon tisztelem a KMH-et ezért a szólásszabadságért, hogy helyt adnak olyan indulóknak is, akik a (kamu) kis pártok kategóriában biztos esélyesek!

  Most megtudhattuk Horn Gyula volt tanácsadójától, hogy az elmúlt huszonöt év politikai- és gazdasági elitje nyomorba taszította az ország többségét. Pl. a szövetkezetek szétverésével, a kárpótlásnak nevezett földrablással, és a tömeges gyárbezárást eredményező privatizációval. Tényleg érdekes dolgok ezek, csak nem mindegy, hogy valaki a Parlamentből vagy Kiskunborzasztóról élte át a fenti dolgokat!

 • charlie
  2016 május 2
  12:34 du.
  Némi fogalomzavar.
  A munkabér és a haszon százalékos aránya nem azonos a szociális hálóval. Valahogy úgy vagy a dologgal, hogy a tőkéshez nem férsz hozzá, és te is a kicsit akarod még lejjebb nyomni. Más szóval az erőshöz nem mersz nyúlni, ezért a leggyengébbe akarsz belerúgni.
  A másik dolog a szociális hálóval, hogy az állami pénzek felosztásánál nem kisvasutat, vár felújítást, stadiont kellene finanszírozni, akkor a felosztásban nem merülne fel irigység.
  Felfogásbeli különbség, hogy nem a másikét kell irigyelni, hanem a sajátom növelésére törekedni. A nincs gondolatból kitörni a megteremteni felé.
  Viszont itt belép a megteremtem, de a kormány ellopja, eltapsolja. De ebben nem az elesett a hibás. A láblógatás meg demagógia. A magyar munkás semmivel nem rosszabb a többitől, sőt többet dolgozik. Ezt hat országban szerzett tapasztalat alapján mondom. Nagyon nagy probléma a munkaszervezés hiánya, és pofátlanul nagy az elvont haszonkulcs. Magyarországon ez 96-97 % körüli. Más országokban 75-80 % így, hogy egypólusú lett a világ. A két pólus idején 60-65 % körüli volt.
  Vagyis az irigyelt nyugati bérek és megélhetés nem attól jobb, hogy az elesettekbe nagyobbat rúgnának, hanem az erősebb szakszervezet révén kiharcolják, megteremtik.
  No, ehhez vagytok gyávák Magyarországon.

 • Figyelő
  Csak a történelmi ismeretek bővítése miatt írom : a 80-90-években
  nem a kínai áru volt az érdekes , hanem a kiszervezett termelés.
  Ez azt jelenti, hogy a megrendelő adja az alap/segéd anyagot, a technológiát és gyakorlatilag betanított munkásokkal állíttatja elő a nyugati minőséget. Ja, a nyugati piacon nyugati áron értékesíti.
  Híres eset a GAP cégé, indiai gyerekek kézzel hajtott varrógéppel készítették a márkás rongyokat.
  Manapság időnként látni dokufilmeket erről a nagy üzletről.

 • hazai lámpa

  2016 május 2
  9:00 du.
  Bizony az úgynevezett “prívatizálás” egy nagy disznóság volt! Eladták a gyárainkat idegen érdekeknek, a munkásokat kiszórták, de a gyárak, főldek egy idő után gazdátlanok lettek, mert a külföldi tulajdonos, nem látott hasznot benne és vagy eladta, vagy tovább passzolta.
  Ezzel kezdődőtt a magyar ipar tönkremenése!

 • Figyelő !

  Önmaga dugájába dől, amikor ellentmondva sok saját nyilatkozatának is, azt állítja, hogy “eladták a gyárainkat” – megismétlem, a MI . g y á r a i n k a t.
  Óh, kegyed mostmár hiába is tagadja, mégiscsak a szocializmus sőt, a kommunizmus talaján áll akkor, amikor a termelőeszközök közös népi tulajdonáról íj sértődötten nyilatkozik. Teszi ezt olyformán, hogy azok addig igenis a magácskáé*, meg az enyém, meg még mindenkié voltak aki e hazában élt. Persze csak addig, amíg – maga szerint – e >közös tulajdont< egy (vagy sok) gonosz, a saját, illetve a sajátos szempontú és "idegen érdekeit" képviselő kapitalista meg nem vette…

  Azt persze jól látja kedves, hogy valóban innen, a termelőeszközök közös tulajdonának a felszámolásától datálható a magyar kapitalizmus legújabb korszaka és ér véget a szocializmusnak (korántsem kommunizmusnak) nevezett rövid történelmi időszak.

  Egyszóval, lebukott Figyelőkém; maga kis szocialista… Ezt már biz többé le sem tagadhatja itt e fórumon – kis huncut!
  ))) 😀 (((
  ˙

  .
  *Ez esetben persze szóvá sem tettem azt a nonszenszt, hogy kiskegyed ugyan már onnan, a messzi Kanadából milyen alapon is formál jogot a magyar termelőeszközök közös tulajdonjogára, és követeli azt vissza ??? Esetleg, csak nem egy 56-os reformkommunista ? 🙂

 • Előzőhöz:
  A Horthy-fan Antall és kétbalkezse kormánya kótyavetyélte el a népvagyon túlnyomó többségét.
  Akkoriban lett Budapest legpatinásabb, legjobb helyein lévő éttermeiből pl. bankfiók.

  De Figyelő és a többiek ezt is a Gyurcsányiak nyakába varrnák, akárcsak azt a súlyos kis jégkorszakot ami volt vagy harmincezer éve.

  A mostani szélsőjobbos Szélesgábor dettó a régiszép aranyemlékű MDF-időkben tette tönkre privatizáció címén az IKARUS gyárat és a VIDEOTON gyárat…és most a megfialt pénzből horribilis költségekkel tömegtüntetéseket vásárol Orb.-nak .

  Szaal Figyelőkém mielőtt elkezdesz síránkozni , nézzé’ körbe.
  Az azé mégsem járja hogy rossz szóval illesd imádottjaidat !

 • Geyza
  Bizony,nagyon szép történeteket. Miután a MI termelőeszközeinket elprédálták, rögvest megszűnt a nyugati bérmunka is, így nagyjából 1 millió ember repült 90-91-ben a munkahelyéről.
  Aztán évek múlva – no nem Antall, hanem inkább Horn közbenjárására – néhány autó összeszerelő üzemet telepítettek Mo-ra.
  És én még azt is tudom, némely magyar vállalkozás az alkatrészgyártásnak köszönhetően van életben.

 • Mavtelep:
  Pontosan !

  Kicsi helyesbítéssel:
  A gaz Gyurcsányiak hozták tető alá a Mercedes-gyártást és tudtommal az Audit is.

  Egészen meg voltak döbbenve a németek, hogy átadáskor miért nincs ott a volt miniszterelnök.

  A Világ műveltebbik felén az úgyszokás , hogy gyűlölködés helyett együtt ünneplik a volt és a lett fejesek az átadást.

 • Seres Róbert

  mavtelep
  2016 május 4
  12:04 du.
  Bizony, bizony! A nagy és demokratikus “Privatizáció” égisze alatt nyomtalanul eltűntek a magyar tulajdonú és magyar munkaerőt foglalkoztató tsz-ek, cukorgyárak, cementgyárak, papirgyárak, csokoládégyárak, konzervgyárak, vagon- és gépgyárak, teherautó gyárak, szerszámgyárak, fémőntödék és hengerművek, többszázezer négyzetméteres üvegházak százai, fegyver és lőszergyárak, textilgyárak és konfekció üzemek, házgyárak, tégla és építőanyag gyárak, viszont ezeket felváltották olyan külföldi tulajdonú, a hazaiaknál legalább 40%-kal jobban támogatott külföldi tulajdonú összeszerelő üzemek amelyekben a kiszolgáltatott magyar rabszolga az anyavállalati dolgozók keresetének a töredékét viszi haza és még azzal is vigasztalják, hogy örüljön hogy ilyen nagylelkű modern nyugati cég alkalmazottja lehet, igaz hogy a cég Mercédeszeit egy élet fizetéséből sem tudná megvenni, de legyen büszke rá hogy most már nem az átkos szocializmust, hanem a fesőbbrendű kapitalizmust építi, hát ez tényleg hatalmas öröm!

 • mávtelep és géyza, nézzetek kicsit bele a dátumokba! MIkor is, hányban mentek a dolgok a “privátizálásba!?”
  Hazudni és képzelődni könnyű, viszont a dátumok nem hazudnak!

 • Figyelő
  Így legyen ötösöm a lottón, hogy TE -aki 60 éve nem élsz itthon – ezt is jobban tudod !…DDD Bocs, de ez már túlmegy minden határon…röhejes vagy !…DDD
  Szervusztok, jó napot !

 • @Seres Róbert

  borzalmas mindezt így egyben olvasni, de igaz… ugye “bombázták” a seggfej magyar szamizdatot (benne a g..ci) már 1987 előtt!!!! még arra is volt lehetőségük, hogy az usa elnöke a budapesti usa nagykövetségen fogadja a “magyar ellenzéket”, OGV persze már ott lebzselt, ugye Régen elnök csak a tecserrel karöltve “csak” hisztériás rohamot kapott attól amit a tecser látogatásakor magyarhonban látott, amit ők láttak: egy prosperáló, nyüzsgő és fejlődő ország, amely a lehetőségeihez mérten jobban látja el a lakosságot mindennel mint ők ott a kapitalizmus fellegvárában, tehát meg kell szűntetni ezt a pofátlan szocializmust, még majd elterjed, egyébként is ájrópának ott a nyugati oldalon olcsó munkaerőre volt szüxége és közel, valamint új felvevő piacokra a sok bóvlira ami tulajdonképpen senkinek sem hiányzott a szocialista oldalon, nekem a babaszappan jobb volt mint a FA…és főleg olcsóbb…farmerem sem volt soha mai napig…és erre egy tál lencséért fgelajánlották ezeknek az agymentes barmoknak (antall a hisztérika) hogy majd kitör a kapitalizmus és a demokrácia amiről assem tudták eszik e vagy i9sszák, mert nyugalom volt és mindenkinek volt hol laknia és senki sohasem éhezett és nem volt munkanélküliség (gyárkapun belül de legalább aszt hihette ér valamit és nem eldobandó használt rötyipapír)

  csak annyit mondok ezután: az MAN autóbuszgyár a csőd szélén lebegett évtizedeken át mialatt az Ikarus hódította a piacokat még délamerikába is eljutott ott azután már nem volt más megoldás be kellett avatkozni mert a magyar busz 1985-87 délamerikában FOB paritáson 175000 dollár volt míg az usa buszok (vagy kanada) 350000 -ért nem tudtak többet

  és mi lett?
  Ikarus tönkrement és az MAN azonnal fel kezdett virágozni

  hát vannak csodák?

  nincsenek csak barom tetű poloska g…ci magyarok

 • rodeo 36
  Dióhéjban ennyi.
  Persze disszertációkat lehet írni a rendszerváltásról, de a végeredmény mindig az : ráfáztunk.

 • Figyelőkém.
  Megint kezdesz átmenni makrancoshölgybe.

 • hááát akkor most üvölthetnékem támadt KANADA ALBERTA EMERGENCY WILD FIRE ezrek menekülnek nincs hová!!!!!!!!!!!!!!!!!! kapnak tisztálkodási csomagot ingyen, meg a vöröskereszt segít nekik (kaja ivóvíz és némi használt ruházat…) és most jön az üvöltés

  CP24 ugye ACT OF GOD az az erdőtűz is meg a háború(???) aki Albertában hajléktalan lesz az erdőtűz miatt az majd megemelt biztosítási díjat fizet és akkor talán pótolhattya az elveszett lahatóságát

  mialatt a másik act of god áldozatok szíriából(?????????) ingyen kapnak mindent és 35000-en vannak és még akarnak hozni

  NEM LENNE E JOBB A SAJÁT ÁLLAMPOLGÁRAIRA ÉS POLGÁRTÁRSAIRA KÖLTENI AZT A PÉNZT ÉS NEM TÖNKRETENNI A KANADAIT KÉTSZER

  GYALÁZAT ALJAS SZEMÉTSÉG

 • Rodeó:
  Sok igazság van amiket írsz, de egy kissé sarkosan kezelsz bizonyos tényeket.

  Sajnos a Világpiacon sehogysem tudtunk megkapaszkodni és ennek a legfőbb okait magunkban kellene keresni nem pedig a gaz Világimperializmusban.

  Amerika mindent megvett volna , ami jó. Nem szűkkeblűek ebből a szemnpontból, merthogy szabad a verseny.

  Egy kis példa:

  Egy USA béli kereskedő úgy gondolta a hatvanas években, hogy a régebbi Volga személygépkocsiból fog behozni egy szállítmányt mert az ott -szerinte- jól eladható lesz.

  (Valami miatt egy olasz autó-dizájn céggel készítettették a karosszéria-tervet az oroszok, attól lett olyan dögös a kinézettye.)

  Namármost az importált három Volga nem kapta meg az amerikai közlekedési hatóságoktól a forgalombahelyezési engedélyt, akkora volt a károsanyag-kibocsátásuk. Már akkor.

  Tudni kell hogy a Volgában, a GAZ-terepjáróban, meg egy rakás másik orosz autóba változtatás nélkül építették be azt a motort, amit az USA adott el nekik még a Világháború alatt, azzal az autóval amit aztán Pobjeda név alatt gyártottak a Szovjetúnióban. Abból lett később a lengyel Varszawa.

  Az oroszok, ahelyett hogy a jövőbéli üzlet , az amerikai piacra való bejutás érdekében egy modernebb motor licenszét vásárolták volna meg , elkezdtek a Pravdában arról cikkezni hogy azért nem engedi be Amerika a kitűnő Volgákat, mert jól tudják hogy óriási konkurrenciája lenne az amerikai autógyártásnak.

  A sztorihoz tartozik hogy az amerikai autókereskedő nem adta fel oly könnyen, vett egy szállítmány Volgát és Svédországban átcseréltette a motorokat a hasonló méretű Volvó-motorra.
  Ígyaztán mégis csak lett egy rakás Volga az USA útjain.
  De természetesen jelentősebb hatást nem gyakorolt az ottani piacra.

 • @MAVTELEP

  NEM RÁBASZTUNK, hanem kibasztunk saját magunkkal, mecsoda különbség

 • @geyza

  olyan tréfás vagy, nemdebár?
  mert csak úgy bement a szovjet vásárló a licenc piacra, kiválasztotta a legjobbat és megvette, majd beépítette oda ahova akarta attól függően minek a licencét vette meg, és utána marketing a kapitalizmusban és máris betört a piacra, kiütve a szárnya Chevrolet-ket, meg Pontiac-okat…esetleg a még szárnyasabb Lincolnokat a Cadillac ekről is nem is szólva, meg a Kamaz teherautóval kiütötte…na hagyjuk eszt

  komolytalan vagy, meg -esetleg- engem akarsz cukkolni, persze sikertelenül

  szóval ilyen volt a McCarthy-zmus, és utána a többi kedves kit útáljunk jobban elnököcske…közben ment a vietnami fegyverpróba kinek van jobb kémje és csúzlija, hogy a vietnamiak is hullanak mint legyek az a kóbor kutyát sem érdekelte, és persze a londoni pub-ban összeölelkezett Ivanushka meg a Joe és örök barátságban éltek tovább miután…

  ne légy már ennyire komolytalan

  az usa autókereskedő újdonságot akart és azzal akart profitot termelni, megoldotta magának, kérdésem tudod e mennyit kapott mindezért a Volga gyár? és hogyan szállítottak? milyen paritással? CIF vagy FOB és a vámhatóságok nem olvasták a COCOM listát meg a többi titkos kedveskét?

  jó kis tréfa…van még ilyened?

  nekem a magyar konzervipar sikere jut eszembe savanyú uborka eladás volt és nagy siker…de ez már később volt mint az a ragyogó Volga üzlet

 • @geyza

  a NOHAB -ok történetét ismered? az volt még egy kedves story

 • Kedves Rodeó kollega:

  A dolgok sokkal egyszerűbbek, mint amilyeneknek látszanak.

  Nekem például egy USA-béli katonai elektronikákat gyártó óriásvállalat (COCOM lista megszűnése utáni) keleteurópai régióval foglalkozó kereskedelmi igazgatója azért engedett le a katalógusukban szereplő 1200 USD-s darab/árú spéci akkumulátorok árából 50 %-ot , mert magyar a felesége.

  Kedillekekről nem tudok, hacsak talán nem a Csajka amit állami célokra koppintottak le és az egyetlen automata sebváltól orosz kocsi volt.

  Különben meg vegyél fel laza lelki tartást, az élet szép, alacsonyan repülnek ismét a Zsigulik, újrakovácsolódik a régi barátság.
  (Láttam egy plakáton valahol a Kőrúton.)

 • @geyza
  na jó ennyiben maradtunk…elléptél a válaszadás elől, teljesen hiteltelenné tetted magadat
  zaka zaka zaka zaka tol

 • Rodeo:
  Nem “elléptem” hanem unalmasnak találom a Veled való iszapbírkózást.

  Alapvetően én nem azért járok ide hogy hatalmas keserűséget hordozó , amúgy intelligens emberekkel vitázzak olyan kérdésekben amelyek cseppet sem bonyolultak, ha nem tesszük őket azzá különféle féligazságokat tartalmazó eméletekkel.

  TE érzelmi alapon közelíted a kérdést, a tények nem foglalkoztatnak. Majd szólok ha ismét a legvidámabb barakkok leszünk és csak a szögesdrót ( már megvan jelentem! ) innenső feléről, hosszú szívószállal fogjuk tudni szívni a “szabadlevegőt”.

  Megjegyzem Moszkvában, a régi vicc szerint a Rosszijja Hotel előtt parkoló német és svéd kocsik kerekeiből szívták az ügyesebb helyiek a “szabadlevegőt”.

  Fejezzük be OK ?
  Lehetőleg sértegetések nélkül.

  De azt nem ígérhetem hogy eztán nem fogok megjegyzéseket tenni ha váratlanul elkezdesz elvakultan gyűlölködni.

 • Seres Róbert

  rodeo36
  2016 május 5
  8:24 de.
  Köszönöm a megerősítést, sajnos az általam felsorolt lista messze nem teljes. Ami még rettentő tragikus az a “spontán” népbutulás is amit legjobban az ilusztrál hogy, a “kádári átkosban” a szellemi diák olimpiákról gyermekeink tucatjával hozták haza az aranyérmeket fizikából, kémiából matematikából, ma már indulni sem érdemes!

 • Sereském:
  Így igaz.
  Kernandris mondotta volt
  egyszer tréfásan a Heti Hetes.-ben
  (akkor még nézhető műsor volt, nem pedig “intézmény”) ,
  hogy idézem :

  “A zátkosban egyfajta KULTÚR-TERROR alatt tartották a jómagyar embereket,
  a rádión és később a televízión keresztül.
  Jól megrendezett rádiójátékok voltak, kulturális műsorok,
  a TV-ben tévéjátékok híres íróktól és igen ! SZÍNHÁZI KÖZVETÍTÉSEK ÉLŐBEN ! Mind a rádióban, halk narrátorral és persze a tévében is. A lapokban mindig voltak kulturális rovatok.”

  Mindezt tették azért,
  hogy a nehezebbfejű magyarok is valahogy
  kiemelkedhessenek a kocsma-TSZ-háztáji háromszögéből.

  Ma már ilyesmi nincs.
  Eltűnt a TSz-ekkel együtt.
  Maradt a háztáji,kérdés hogy az
  elég e egy (vagy több) embernek a boldoguláshoz?

 • @geyza
  a tények mindíg hordoznak érzelmeket, ha akarod ha nem!!!

  emlékeztetnélek arra, hogy az usa ban egy kis öregedő zsidó ember felismerte, hogy (anélkűl, hogy a rendszer nevét megváltoztatná) az elosztási egyenetlenségeket kissé kisimítsa…. nem fog neki sikerülni, mert összefognak ellene azok akik a clintonné és hasonló karvalyokban látják a rendszer kőbevésett örök lényegét…de Sanders nem lesz az utolsó és akkor Marx -nak újra igaza lesz még ott is, pedig küzdenek ellene minden eszközzel

  megsértődni a magam részéről nem szoktam, mert ez egy parttalan vita és mind a ketten valami személyes tapasztalat alapján (remélem te is) elemzik a valóságot

  megjegyzem: NEM VOLTÁL KÉPES MEGGYŐZNI (az oka bármi lehet)

  majd egy másik kanyarban újra előkerülsz és újra szurkapiszka lesz részedről, állok elébe

 • Rodeo:
  Én gyakorlatias szempontok alapján vélekedek.

  Megélhetésem szempontjából az USA technológiák első hazai bekerülései hozták meg számomra azt, hogy végre normális pénzeket kereshettem.

  Azért ha benyúlok a műszer-szekrényembe és leteszek az asztalra egymás mellé egy jappán és egy USA műszert, hát zongorázni lehet a kettő közötti különbséget.

  Szovjetekről már ne is beszéljünk, roham-tempóban szabadultam meg mindentől a Szgyelanóban készült.

  Viszatérve:
  Biztosan igazad van, sok társadalmi problémájuk lehet.

  De nem a mi tisztünk ezt megoldani.Hagyjuk rájuk szerintem.
  Mint korábban jeleztem, engem az érdekel hogy könnyedén lehet velük bizniszelni, kiváló árúik vannak és kellően kedélyesek.

  Legutóbb egy őrülttel barátkoztam össze az EBAY-on , aki öreg elektronikai alkatrészekből “népművészeti” tárgyakat készít 😀 😀
  Vett tőlem egypár 1000 éves kompjuter-panelt.

 • @geyza

  ez engem hidegen hagy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  hogy te mit és hogyan akkor állami segédlettel… hadd ne momngyak semmit erről (nekem is van rálátásom) te beleestél valamibe amit mások hoztak létre és neked semmi mást nem adtak, mint pontosan kivitelezni a projectet… és???????? asszem ebben jó voltál

  1981-1989 között 3. világban lehetett havonta keresni 8000-25000 USD-t vagy annak megfelelő devízát bármelyik bank örömmel nyitott számlátm egy ilyen egyednek

  de te nem voltál ez, te HU-n kaptad hun nem aszt amit megígértek nagym pofával erről is vannak szép történeteim

  kéred?

 • @geyza

  neked személyesen

 • Rodeokám:
  Honnan veszed hogy a Vörös Hadsereg Kórustól a Kalinka nincs már meg nekem vagy öt éve ?

  Sok más kiváló interpretációjukkal egyetemben, beleértve a Volgai Hajósokat is.

  Különben meg nem kerestem akkorákat amiket itt felemlegetsz, csak akkorákat hogy végre kissé normálisabban élhettem akkoriban.
  De új kocsira azért nem tellt.
  Szaal megnyugodhatsz.

  Az Államnak meg semmi köze nem volt hozzá, rendszeridegen kisiparos voltam . Nem vágtam át az ügyfeleimet így nem is tudtam “megszedni” magamat belőle.De így utólag nem bánom!
  Jó érzés az hogy nem kell szembeköpnöm magamat, mikor a tükörbe nézek.

  Nem kéne már ilyen komplikált elméleteket gyártanod mindenre.
  Már mondtam: A dolgok nem annyira bonyolultak mint amilyennek elsőre tűnnek.

 • @geyza csak nem???????????????? te nedm voltál fidex kurva szopós buzi? naccerő
  majd innen folytassuk
  brühühü kkk

 • Rodeo36:
  Befejeztem Veled a kommunikációt.
  Ha -szokásodhoz híven- baromságokat hordasz itt össze,
  majd udvariasan jelzem feléd.

  A továbbiakban légyjó és szobatiszta.

 • @geyza
  most látom hisztérikus rohamodat

  nem baj, majd kinövöd, ha nem? majd elmúlik…vagy ha nem akkor nincs mit tenni…vitaképességed a nullához tendál
  zaka zaka zaka zaka tol

 • Rodeo36:
  Én, mint kiváló NET-psichológus,
  megállapítom egyik súlyos problmádat:
  Mindent ötvenszeresére felnagyítva látsz,
  illetve próbálsz meg láttatni környezeteddel,társaiddal.

  Érdekes,ritka elmekórtani eset vagy , igazán örülök
  hogy megismerhettelek, ugyanis ilyennel még nem találkoztam.

  Még meglehet hogy disszertálok Belőled .

  (Azé írom hogy “egyik súlyos problémád” mert van több is,
  de azokat még nem tártam fel teljesen. Momentán még dolgozok rajtuk. De én kedvelem a nehéz, bonyolult munkákat. Majd mondom Neked a frankót! )

 • @geyza

  te, mint nyet szikomókus meg is tudod állapítani…ragyogó…amit te hibának minősítesz az profi szónoki metódus, és akinek van gyakorlata ebben az alkalmazza (taníttyák a szónokképző nagycsoportosban, kellően korai korban, hogy bevésőggyön)

  nem sok ilyennel fox találkozni mert velem sem ééé saze L’me kórt Anna K mesélj a zanna a L’kórt majd visszaszól…

  és az a megjegyzésed, hogy én milyen sokrétű vagyok az meg a valósághoz hajaz, de göndör

  egyébként jól vagy? valami szagemberrel megszagoltathatnád magad, már messze terjecc

  és ha sikeresen ledisszertálnak akkor miután lemostad magadról majd a fél címletet nekem kell ajánlanod, mert nélkülem még essem jutna neked a disszert-ből, persze tejszínhab nélkűl

 • Rodeo36:
  Mi, elmekórtanászok csak mosolygunk csömdesen mikor a vizsgált alany így kezd feltárulkozni .
  Ílyenkor elővesszük kockás noteszunkat , amibe kis jegyzeteket teszünk a neved mellé.
  Persze mindezt a TE érdekedben.
  Bár…az orvostudomán jelenlegi állása szerint a KMF Szindróma
  ( Kórosan Mindent Felnagyító szindróma nem nagyon gyógyítható.)

  Még az a szerencse hogy az ebben szenvedők nem nagyon szenvednek. Akárcsak a demencia prékoxosok.

 • @geyza, elmekurkászok csak próbálkoznak, ha ezek az elmekurkászok nem képesek meggyógyítani az olyan eccerű szindrópatikus szubjektumokat mint OGV, akkor az annál sokkal bonyolultabb ügyekbe beletörik a kockájuk és lesz vonalas noteszük, méghozzá milyen vonalas??? neked zaka zaka zaka zaka tol dók tór nincs is semmilyen noteszod és ha emlékeim nem csalnak írni sem tucc, csak szmáj Likat és kis köröcskéket…KMF szindróma a Különféle Megalitikusz Furkászok gyülekezete már régen tagja a Kecsk ‘Es Z’aronh Any Attes Ett akadémiai albizoccságnak amelyben a kurflikat egyengetik…igaz az is, hogy az viszont fájdalmas

  itt a hegyvidéken kies tájon szabad levegőn nem árt nekem semmilyen kurkászovics essevótmég… majd kutakoggy, hátha eszedbe jut hová dugtad el

 • Rodeo36:

  (Dr.Géjjza most ismét előveszi jegyzeblokkját és újabb megjegyzést ír neved mellé.)

 • obamka morozsenoye

  index.hu/gazdasag/2016/05/09/az_oroszok_obamas_jegkremjetol_forr_a_hangulat/

  a fagyi csomagolópapírján a szöveg: valódi tejből, csoki tejszín fagylalt: OBAMKA és persze a gyártó neve: szlávica…azok szibériában semmitől sem félnek és kurvára élvezik, a sexpírre nyomtatott obamaki képet a Putyin Klubban, ahol a mellékhelyiségekben a lábalávaló az usa zászló…
  az itteni sajtó teljes hallgatásba burkolózott, se pro se kontra a REUTERS-t senki sem olvassa, sajtózárlat van…most a rohadt oroszokról szól a fáma akik írtyák a terrorista szerelemgyerekeiket…: isis, alnuszra, alqaida és a faszom tuggya még milyen nevük van, a törökök meg a kurdokat bombázzák pedig azok usa szöveccséges…
  kkk
  brühüyyy

  és most hátbatámadta őket a trump aki nagy baráttya lenne a Putyin nak és békét akar, semmi NATO és hasonló gittegylet, semmi TTIP még a NAFTA-t is felmondaná… az fogaknak az ő csikorgatása vala a hillary meg majd a trallalalalalát dalolja mikor megbukik

 • előző hsz-emben a:
  “isis, alnuszra, alqaida és a faszom tuggya még milyen nevük van,” helyesen:

  isis, alnuszra, alqaida és a f…m tuggya még milyen nevük van,

  bocs az érzékeny lelküektől

 • @geyza

  képzeld valaki(k) felgyújtották a tarsand field et… és leégett

  Trudeau nem kért az usa, mexico és orosz segíccségből (mert akkor azok föléje repültek volna és láthatták volna mi is a valóság, azaz A TŰZ KEVESEBB KÁRT OKOZOTT MINT A “KIBÁNYÁSZÁS”

  és milyen jegyezeteid vannak?

  csíkos a noteszed? vonalas?

 • Rodeo36:
  NE jópofizzál, ez itt egy orvosi eljárás és TE alany vagy.
  Nem befojjásol6lak avval ha memmutitom a kórismét.

  Még elhajlanál valamerre nekünk mint egy pártkojalícijó.

 • Érdekes:
  Tegnap (tegnapelőtt) volt a nácizmus leverésének hetvenegyedik évfordulója és senki egy árva szót nem ejtett, a szovjet, amerikai, angol, kanadai, francia , lengyel, norvég, dán , ausztráliai , (akkormég)palesztinai és más nemzetek-béli hősök
  emlékéről.

  Kérnék minden jóérzésű kedves kollegát/kolleginát, tegye meg MOST . Legalább magában, ha írni szégyell róla merthogy az nem sikk Árvalányhajlandban.

  (A franciáknál, mint mindig, most is állami ünnep volt ez a nap. Hollande beszélt a TV-ben róla. )

 • @geyza
  doktorok geyzáya avagy geyzák doktorya? szóval kórisme és diganózis…most akkó’ le vagyok noteszelve? arra sem tucc valami jófajtát?…akkó’ keresek

 • Geyza
  2016 május 10
  9:12 de.
  Kenyeres!
  Ajánlom PuPu tegnapi blogját ezügyben..

 • Kistányért leginkább a csörömnpöléséről lehet felismerni.. 😀
  (Harmatgyenge utánzata kikycz elftársnak.. )

 • Rodeo36:
  Kettő dolgot említettem:
  Egy lényegest (Győzelem napjának az agyonhallgatása)
  és a TE betegségedet.
  Szinte tudtam hogy a fontosabbik téma nem jut el Hozzád.

  Csakis TE TE TE… és mégegyszer TE .

 • Falusi:
  Köszi , nem lenne rossz írás, sőt, nagyon is jó.
  Kár hogy a végén előjött a szokásos USA meg NATO gyűlölete.

  Elrontotta vele , nem odaillő gondolat volt.

  Én tízszer inkább élek a szar pánamerikai személet alatt és életformában , mint a patriarchális és korrupt Putyini “Eurázsiai Únióban” .

 • @geyza
  mivel a nemzetközi sajt tele volt a V-day megemlékezésekkel (te nem olvastad?) nem volt mit írnom erről, ja, hogy KMH nem emléxik? az nem az én ügyem mint eccerű szóló ahhoz szólok amit beírnak

  szóval noteszelsz szorgosan?

 • @geyza
  mivel a két VH valós okát senki sem írja le (ma is a hamis diganózis szerint van megemlékezés vagy ünnep) engem teljesen hidegen hagy a kötelező maszlag az okokról

  50 millió emberrel lett kevesebb a II.VH után, de a történelem naponta változik aszerint, hogy bizonyos egyedek hogyan ébredtek

  igen,: volt fasizmus, volt antiszemitizmus, volt kommunizmus

  de egyik sem volt az oka a világháborúnak, mint ahogy a mai háborúknak sem az az oka mit röfögnek brekegve

 • Rodeo36:

  (Most Dr.bácsi Géjjza nagykomolyan Reádnéz szemügéje felett és magában halkan aszongya: -Hm.Érdekes.Disznóbéka nincs csak kecskebéka, aki legfeljebb megegve brekeghet. Azzal újab sort ír kiskocekásába.)

 • Rodeo36:
  Eggyel korábbidhoz:
  Törkölyt iszok , jófajtát.
  Nekem kettőfélért szállíttyák, de barátilag.

 • @geyza
  a törköly -ha jó- akkor nagyon jó…jó szállítód lehet, mert ez az állandó delírium kredenc az nagyon vidám dolog nálad (nálam is az lenne) és havazok a kockásból vonalassá vált noteszed krixkrax-aira…
  doktorbácsi szépen felveszi aszt a kezeslábast és csendben bevonúl a zümmögőbe… ápolók majd ápolják

  egyébként a felvetett ídeára nincs mit ????

 • Rodeo36:
  Kár könyörögnöd, NEM ADOK belőle !

 • @geyza

  kösz nem kérek, van másik: 21 éves Red Breast…

  és még mindíg mellőzöd a témát? vagy már bevonúltál a párnás falak közé?