Trianon a magyarság legnagyobb traumája? Egy ellenzéki párt gusztustalan, talpnyaló alájátszása

2016 június 4 5:26 du.252 hozzászólás

Az Együtt közleményt adott ki Trianon évfordulója alkalmából, melyben azt a magyarsag legnagyobb traumájának mondja, szolgai módon követve a Fideszes, Jobbikos és KDNPs zsolozsmázást Trianonról. Ezt a gusztustalan talpnyaló alájátszást az alábbiakban vagyok kénytelen méltatni.

Az Együtt kapja be!

Mit várhat az ember az ellenzéktől úgy általában, ha még a legprogresszívebb párt is a Fidesz baromságokat szajkózza? Mi a legnagyobb nemzeti tragédia, ti hülyék? Vagy talán Mohács piskóta volt? Világos meg majális? Honnan vettétek ezt a marhaságot? Csak nem a Fidesz és Jobbik katekizmusából? Vagy talán a KDNP elsős olvasókönyvéből?

Elég legyen végre ezekből az álhazaffyas szólamokból és kezdjetek el végre gondolkozni! Vagy talán Trianon nem annak az eszement politikának volt a következménye, melyet az intellektuális csődben vinnyogó arisztokrácia folytatott és amelynek a kiteljesedése a belépés volt a háborúba, melynek a megvívásához sem jogunk, sem képességünk nem volt? Amely politika megtestesítője, a ”geszti bolond” Tisza István bronzba öntve, hazug valójának és történelmi nímandságának teljében ismét ott pöffeszkedik a parlament mellett, hála annak a gyalázatos kormánynak, amely alig várja, hogy az örökébe lépjen és megismételje a baklövést. Még szerencse, hogy ahhoz is túl tehetségtelenek, mert ha rajtuk múlna, azonnal követnék. De ne törődj a második világháború poklával sem, a közel egy millió magyar halottal akik az életükkel fizették meg ugyanannak az erkölcsi és politikai csődnek az árát, melyet ugyanaz az uralkodó elit hozott rájuk, aki Trianont rájuk szabadította. Ezt a rothadó elitet majmolja most a Fidesz, megtévesztő hűséggel. És ennek a szólamait szajkózza az Együtt.

Az Együtt kapja be! A párt, amelynek annyire nem futja, hogy a maga fejével gondolkozzék, hogy a valóságot megkülönböztesse a propagandától, akinek annyi érzéke nincs a tények iránt, mint egy pondrónak, az kapja be és kotródjék az útból, mert csak a helyet veszi el valaki mástól, aki méltóbb lenne arra.

Kerekes Sándor

Corvin János Múzeum, Ladics hagyaték (Gyula).

Corvin János Múzeum, Ladics hagyaték (Gyula).

252 hozzászólás

 • Mit várhat az ember az ellenzéktől úgy általában, ha még a legprogresszívebb párt is a Fidesz baromságokat szajkózza? …

  Kerekes te egy uszító vagy, mindenki ellensége. Igen, mindenkié. Sajnálom Kanadát miattad, de inkább ők szívjanak, mint mi, ha már beengedtek téged.

  Mekkora egy álszent alak vagy! Bármit utálsz, ha az bármi módon közmegegyezéshez vezetne. Az ilyen emberek miatt nincs nemzeti minimum.

  Normális esetben az ellenzék támogatja a kormányt, ha az az elveinek megfelelő lépést tenné, és nem alávág neki, még ha az az elveinek meg is felelne, csak azért hogy “ellenzék” lehessen. A kormány pedig nem vet el mindent, ami az ellenzék oldaláról jön.

  A cenzúra meg, mivel úgyis kihúzza, amit írtam: nyalja ki. Amire reflektáltam sem kulturáltabb az én hozzászólásomnál.

 • Persze sokkal haladóbb dolog kádárista lózungokkal “ünnepelni” Trianont, mint horthysta szólamokkal.

  T. szerző, a 21. század második évtizedében vitessen ki magához néhány újabb törikönyvet, ha javasolhatom! Ne a legújabbakat, mert abból csak a magyar diákoknak kötelező tanulnia, nem magának! A magyarnak, úrnak rongy Tiszának kábé annyi szerepe van az I. világháborús tragédiában, mint Pilátusnak a Credóban. A Monarchia elaggott osztrák arisztokratáinak ugyanannyi, ha nem több felelőssége van Közép-Európa tönkretételében. Ne felejtsük ki az irigy angolokat és franciákat, akik a történészek szerint a gyalázatos párizsi békékkel megágyaztak a II. világháborúnak!

  Mohácsról már bebizonyosodott, hogy sajnos a saját bugyutaságunknak is köszönhetjük, hogy 26 ezren kiálltunk 70 ezer ellen. Az Együtt nem tudom mit írt, de az nem baj, ha részt vesznek a megemlékezésben.

 • Kerekes Sandor

  Ez a hazai lámpa elég gyengén pislákol.
  MIféle érvelés az, hogy Mohács a”saját bugyutaságunk…” Akkor az nem számít katasztrófának? És az első világháborúban játszott megalázó szerepünk nem a saját bugyutaságunk következménye volt?
  Mi a nyavaját tetszik itt állítani?
  Lehet, hogy mentegetésnek számíty, ha Tisza szerepe hasonlít Pilátuséhoz, de valóban van hasonlóság a kettő küzött és mindkettőnek fontos szerepe volt.
  Irigy angolok és franciák? Ugyan mire voltak irigyek? Az elmaradottságunkra, a szegénységünkre? A nyilt szavazásos választási rendszerünkre? Ne tessék már viccelni!

 • Kerekes Sandor
  2016 június 4
  6:40 du.

  A személyeskedést tartogassa másnak, ha lehet!

  Népszerű angol szerző (BBC) tollából olvastam múltkor egy vaskos kötetet az 1914-es év katonai eseményeiről. Hajam égnek állt, hogy a dicső KuK hadsereg (nem a magyar, mivel olyan nem volt) úgy beégett Szerbiában, mint a rongy. Az akkor négymilliós Szerbia profi volt akkoriban a katonáskodásban a balkáni háborúk miatt, az elkényeztetett osztrák fővezér pedig még háborúban sem volt soha!

  Az angolok meg a franciák a feltörekvő német gazdaságra voltak irigyek, én ezt írtam fentebb. Pech, hogy az osztrákok a német tesók oldalán álltak, és így mi is. Az angolok egy olyan gyarmati rendszert védelmeztek a németektől, ami pár évtized múlva porba hullt. Ezért kellett meghalnia 50 millió embernek, nagy “dicsőség”.

 • Kerekes Sandor
  2016 június 4
  6:40 du.

  Mohácson a 26 ezres hadseregből legalább tízezer fő cseh és német zsoldos volt, akit a pápa fizetett, és akik mind ottpusztultak. Eközben a lengyel udvar arra biztatta a magyarokat, hogy ne törődjenek mással, egyezzenek ki a szultánnal.

  A fő vesztes itt is a civil lakosság volt, csak Pusztamarótnál 26 ezer fős civil menekülő lakosságot mészároltak le az akindzsik, köztük Dobozit és nejét. Ezt a Jókainál is népszerű történetet valamiért hanyagolták a Kádár-korban, nem tanították az iskolákban.

 • Kerekes Sandor szavai nagyon is igazak !

  És elérkezett 1914 Junius 28 ika, a merénylet napja. Ferenc József a birodalma presztízsét féltve, a Magyar közvélemény EGETVERŐ lelkesedésétől kisérve megtámadta/megtámadtuk Szerbiát azért a merényletért amelyben az az osztrák főherceg vesztette életét, akivel évek óta kölcsönösen utáltuk egymást !
  (Furcsa, hogy milyen hamar elfelejtettük az Aradi vértanúkat, Haynau rémuralmát, a hazánkba kiterjedt habsburgi titkosrendőri hálózatot, Széchenyi István öngyilkosság/halálba üldözését mivel pellengérre állította a Habsburg rendszer irányítóinak bűneit, gonoszságát és ostobaságát stb., stb…).
  A háborúba való lépést az a mohó magyar főúri rend tette meg kik a saját zsebüket képviselték, no meg a bécsi palotájuk vendégkörét, azok a főnemesek, az a feudális uralkodó osztály, ki a hőn szeretett magyar hazáját évszázadokon át többször katasztrófába vitte !
  Trianon csupán, már akkor legalább ötszáz éve zajló, lepusztulási csúszós lejtő tragikus végállomása lett !

 • Pityi Palkó
  2016 június 4
  7:31 du.

  Kossuth Lajos már Deáknak megjósolta, hogyha Magyarország az elaggott Monarchiát választja a modern Duna-menti föderáció helyett, akkor a pusztulásba rohan (Kasszandra levél).

  Megmondanád, hogy te mit léptél volna Deák helyében, egy levert szabadságharc után, a szellemi elit emigrációban, a bécsi udvar abszolutizmusa alatt? Vagy utólag könnyű okosnak lenni?

  A magyar közvélemény városi része nagyon lelkes volt, de ők is azt hitték, hogy a szerbeket megbüntetik egy nyár alatt. Akár utálták Ferenc Ferdinándot, akár nem, te mit szólnál, ha azt hallanád, hogy a szerb legmagasabb köröknek köze van a trónörökösöd meggyilkolásához? Amúgy is csak ürügy volt, mert már évek óta készültek az európai nagyhatalmak a háborúra.

  Ti rosszabbak vagytok, mint Orbán, pedig az is úgy csinál mintha Magyarország lenne a világ közepe! Csak nála mi vagyunk az ártatlanok, nálatok meg mindenben hibásak.

  Nem csak a főurakat kell hibáztatni, hanem tudomásul kéne venni, hogy vannak történelmi realitások. Mintha ti semmit nem tanultatok volna a történelemből. Az önmarcangolás meg mindig a másik hibáztatása biztos nem vezet jóra.

 • Sándor. Próbálj különbséget tenni a trauma és a tragédia között. Mohács tragédia volt. Trianon trauma. A világháborúkban való részvétel kötelező, illetve politikai tévedések, amik drágák voltak a magyarság számára.
  Tudod, negyvennyolcat is lehet traumának felfogni, pedig az is inkább tragédia volt, mint csaknem minden forradalom, amit levertek..
  Nincs gondom az Együtt “trauma” megnevezésével. ahogy a “zsolozsmázást” sem látom a megemlékezésben..

 • hazai lámpa
  2016 június 4
  7:54 du.

  Történelmi lecke számodra !

  Az úgynevezett Osztrák-Magyar Monarchia nem volt más mint egy Bécsből szervezett és irányított, felületesen összefércelt, összefoltozott tákolmány ! A kapzsi, területek után vágyó Habsburgok, (a Habsburg I. Rudolf, és a IV. Habsburg Rudolf kezdte vagy 800 évvel korábban a kelet felé tolakodásukat), mesterséges politikai megegyezésekkel a különböző Európai fejedelmekkel és uralkodó házakkal összekacsintva, hódítások, forradalmak, felkelések, szabadságharcok leveréseivel és számukra kedvező házasság kötések által, közép/kelet Európa térségében, ÉVSZÁZADOKON !! át, óriási területeket kebeleztek be és felelőtlenül csatolgattak balkáni területeket a birodalmukhoz, tekintett nélkül az akkori ott lakó népek etnikumi, kulturális különbségű származásukhoz. ( Pl; Bosznia bekebelezése). Hízott is a magyarok mája abban a téves hitben, hogy gyarapodunk. És mik voltunk mi, magyarok, a habsburgoknak ?
  Jó kérdés ! Talán később leírom.

 • OCSKA EGY CIKK VOLT KEREKESTŐL, EZ A CIKK MÉG ŐT IS FELÜLMÚLTA OSTOBASÁGBAN ÉS ROSSZINDULATÚ TUDATLANSÁBAN!

 • Dióhéj-ban összefoglalva 100 % igazsággal,minden!
  A cikkben lévő ocsmány nyelvezetet a szerző még biztos gyerek korában tanulta meg Budapesten,most itt gyakorolja,majd nyugdíjas korára hazajön mert itt jobban meg fog élni nyugdíjából-no meg itthon kell meghalni!
  Az ilyen megnyilatkozó csak magyarországi születésűnek számít , de nem magyarnak. Ez jellemző az ilyen emberekre,ezek semmibe nem nézik milliók emlékeit,csak a sajátja érdekli,hazugságokat írni,jó nagyokat mondani,félrevezetni.Az Együttesről írtak viszont jónak tűnnek.De ne csodálkozzon majd,ha ugyanazt kívánják neki ,amit ő az együttesnek.
  Nagyon szeretetteljes,humánus,megértő üdvözlettel.

 • spartakusz
  2016-06-05 08:58:19
  AZ ÚJ VILÁGÉGÉS MAGVETŐI

  Kik azok?

  EZEK AZOK:

  „…1933. november 10.
  “….A küzdelmet és a gyűlöletet az emberek között Nagyon sajátosan érdekelt társaságok táplálják Ez egy apró gyökértelen, nemzetközi klikk amelyik egymás ellen fordítja az embereket nem akarja, hogy békében éljenek Ők azok az emberek, akik otthon vannak mindenhol és sehol sem

  Akiknek nincs talajuk, ahol felnőnek, Aki ma Berlinben él, holnap Brüsszelben, holnapután Párizsban Aztán újra Prágában vagy Bécsben vagy, Londonban, és akik otthon érzik magukat mindenhol Ők az egyetlenek, akiket nemzetközieknek nevezhetünk, MERT MINDENHOL TUDNAK ÜZLETELNI
  De a nép nem követheti őket A nép kötődik a gyökereihez, kötődik a szülőföldjéhez Kötődik a lehetőségekhez , amit az országa, a nemzete tud adni …”

  http://magyarhirlap.hu/cikk/57359/A_trianoni_orszagcsonkitas_a_gyoztes_hatalmak_megfontolt_bosszuja_volt

  A trianoni országcsonkítás a győztes hatalmak megfontolt bosszúja volt…” AHOGY VESSZÜK! ÉN A FENTI IDÉZETRE ADOM VOKSOM – ID. KISS LÁSZLÓ

  INNEN IDÉZTEM:
  http://www.kubinyitamas.hu/forum/11

 • Albrecht Neumerker

  Szerintem Trianon a Gyurcsány meg a Bajnai műve! Meg az emútt nyócév. Senki nem említi azt a tényt, hogy a lakosság cirka 45%-a volt magyar. A nem magyarok meg durván el voltak nyomva. Mit tenne ma a magyar állam a nem magyar csoportokkal ebben a nagy nemzetállamosdiban?

 • Figyelő!

  Érdekes dolog amikor olyasvalaki értekezik ostobaságról és tudatlanságról aki mindezekben nem szenved hiányt!
  Kerekes S. a véleményét írta le nagyvonalakban – ha Ön több ponton úgy érzi ez egy “ócska cikk” mely pusztán rosszindulatú tudatlanságon alapul, nosza cáfolja meg, tegyen mellé érveket, logikusan támassza alá hol érhető utol az ostobaság ?

  Szívesen olvasnék Öntől végre érdemi hozzászólást is – főleg, hogy a cikkírót kapásból “leostobázza”, de nem derült ki azért e mert Önnek alapos és abszolút hiteles ismeretei vannak a Trianonhoz vezető események összes vonatkozásában – mely merőben ellentmond K.S. gondolatainak – vagy inkább azért mert végig futva a hsz-ken a jelen állás szerint úgy ítéli meg, hogy ez illik a közhangulathoz!
  Amennyiben az Együtt felé tett “ajánlással” nincs kibékülve- mert ez valóban nem szokványos egy gondolatébresztő cikkben témától függetlenül – akkor egyes kifejezéseket kifogásoljon, de minősítgessen ostobának és tudatlannak valakit, ha pusztán a stílusa nem tetszik!
  Mint írtam, érdemi kifogást nem sorolt fel, hát azt kell hinnem ez a problémája!

 • Ennek a Kerekesnek van egyáltalában HAZÁJA valahol ? Amelyre büszke lenne, mentegetné vétkeit és próbálna tenni érte valamit, a saját eszközeivel!? (Albertai rokonságom szerint még az izraeli állampolgárságért is hiába folyamodott pár éve, persze ezt honnan tudnák Red Deerben…?)-Ev-

 • Kerekes Sándor olvashatna is, mielőtt írna… Egyetlen dolog volt kiolvasható az írásában , a zsigeri gyűlölet… Én azért váltottam az Amerikai Népszaváról a Kanadai Magyar Hírlapra, mert nem szeretem a tárgyszerűtlenséget, a zsigeri gyűlöletet, a csúsztatást… ebben a “remekműben” mind benne van… Csalódnom kell…? Ez lesz az új írány? frown hangulatjel:( Remélem a hírlap felteszi – A HITELESSÉG KEDVÉÉRT – az állítólagos nyilatkozatot melyet nem sikerült megtalálnom. Itt pedig az Együtt társult ifjúsági szervezete “megemlékezése”: http://y-gen.blog.hu/2016/06/04/trianon_foglyai

 • Pityi Palkó
  2016 június 4
  9:15 du.

  Én is épp ezt mondom, hogy mi csak egy huszár voltunk az európai sakktáblán vagy egy paraszt. A reakciós Szent Szövetség többet ártott Európának, mint a széthúzó magyar főurak. Ma is ugyanez megy egyébként, hogy a marakodó magyar “elit” egyik része Brüsszelnek nyal, másik ellene, pont mint a régi főurak.

  Mohácsnál legalább kiálltak a síkra a marakodók, és ott is maradtak. Ez tette lehetővé, hogy az ország új életet kezdjen új feltörekvő elitekkel. Nekünk nincs ilyen szerencsénk ….

 • Pityi Palkó
  2016 június 4
  9:15 du.

  Különben ezt is egy szélsőséges véleménynek tartom, hogy a Monarchia egy nagy szar volt. Olyannyira nem volt szar, hogy a háború utolsó évéig föl sem merült az antantban, hogy szétdarabolják! Ha IV. Károly időben átlépi a saját árnyékát, talán megmenthette volna a Birodalmat!

  Csak ehhez el kellett volna felejtenie családja legrosszabb hagyományait, mint a fia később megtette, sajnos túl későn. Az antant sem volt hülye, tudták, hogy a Monarchia stabilitást biztosít a térségben.

  Ormos Mária kimutatta, hogy a két világháború között hol következett be összeomlás a régióban.
  1. vesztes országok
  2. ahol megszűnt az előző államberendezkedés

  Ebből Magyarországon csak az egyik állt fönn, de pl. Németországban mindkettő, és a kisantant országaiban úgyszintén az egyik! Ergo jó ötlet volt nem megszüntetni a Magyar Királyságot (még csonkán is)!

  Viszont Németország és az új kisantant országok mind fasiszta diktatúrába torkolltak, háborús győzelmük ellenére! Várom, hogy a volt antant hatalmak mikor kérnek ezért bocsánatot!

 • hazai lámpa
  2016 június 5
  6:38 de.

  A kisantant háborús győzelmére gondolok, Jugoszlávia, Románia, Csehszlovákia.

 • Kedves Sándor!

  Értetlenül állok rosszindulatú kirohanásod előtt. Mind történészként, mind az Együtt politikusaként és a közlemény egyik szerzőjeként visszautasítom azokat a durva minősítéseket, melyekkel illetted magát a közleményt és pártunkat. Ez a stílus nem segíti elő a magyar politikai kultúra fejlődését.

  Józan középúton járva próbálunk nemzeti kiegyezést, konszenzust teremteni, kitörve a jobb- és baloldali, valamint liberális véleménygettókból.

  Elismerem érdemeidet a keszthelyi kikötőügy leleplezésében, de ez a cikk szerintem most erősen mellément.

  Üdvözlettel:

  Molnár Tibor
  az Együtt nemzetpolitikai munkabizottságának elnöke, történelemtanár

 • Végre valaki helyre tette a magyar neoliberálisokat, és nem mások mint a francia munkások! Itt élő franciák meglátták az Index cikkében, hogy fikázzák a francia sztrájkolókat, amit már TGM évek óta mond: a magyar elit vagy vadkapitalista, kommunista vagy illiberális. Jóléti állam számukra nem létezik, a multik seggnyalói, szarnak a munkásokra. Elkényeztetett pesti liberálisok akarják a csóró melósnak megmondani, hogy Orbán a patás ördög, teszem hozzá én.

  Ugyanez van Trianon kapcsán is, a liberálisok szerint tabu az össze nemzeti sorsforduló. Európa végre itt is a sarkára állhatna, és fölokosíthatnák a liberálisokat, hogy a nacionalizmus ellen nem ördögűzéssel kell harcolni!

  Európának be kell látnia, hogy Magyarországon évtizedek óta elkeseredett HIDEG POLGÁRHÁBORÚ folyik a két politikai elit között, aminek a kisemberek a vesztesei, és amit a nyugati politikai elitek jótékonyan elnéznek, vagy támogatnak a saját érdekeik szerint!

  http://hvg.hu/gazdasag/20160604_Elesen_reagaltak_Franciaorszagbol_egy_Indexcikkre

 • falusi
  2016 június 4
  8:41 du.

  Erről a közleményről van szó? Kerekesnek csak azt a két szót nem sikerült helyesen idéznie, hogy “egyik” “tragédiája”.

  A közleményben kevés fidesz nyalás van (hamis pátosz), okoskodó semmitmondás jóval több (álszent megbékélés nulla megoldási javaslattal).

  http://egyuttpart.hu/az-egyutt-uzenete-a-nemzeti-osszetartozas-napja-alkalmabol/

 • SORRY:

  közös KÜLÜGY -> közös HADÜGY -> közös PÉNZÜGY -> közös HÁBORÚ 🙁

  .

 • Mondjuk, itt az első világháborús eseményeknél elég nagy a zavar a fejekben.
  A trónörökös meggyilkolása után a monarchia ultimátuma azt tartalmazta, hogy szüntessék be a fegyvercsempészetet a monarchia területére, és a monarchia vizsgálóbizottsága részt vehessen a merénylet körülményeinek kivizsgálásában. Mivel cári védelmet élveztek, megtagadták.
  Már egy éve dörögtek a fegyverek Európa szerte, amikor a szerb háború megindult.
  A háború megindítására nagy nyomás volt német részről. Ugyanakkor amikor a cár üzent a németeknek, hogy Szerbia megtámadása esetén nem teheti meg a semlegességet, tekintve azt, hogy az cári udvar gyenge kezűnek tartotta. Emiatt kényszer helyzetben volt. Vilmos levelet írt Károlynak, amit a német hadvezetés visszatartott, egész a háború tényleges megindításáig. Amikor továbbították, már nem volt értelme, dörögtek a fegyverek.

 • eveline,
  ez az albertai rokonság által említett alacsony szintű, antiszemita pimaszkodás,természetes velejárója undorító gondolatvilágodnak vagy spontán kitörése a benned élő szennycsatorna lávájának?Úgy látszik a te fajtádnál e-nélkül nem megy.Ahogyan ezt a bölcs aljasságodat lepötyögtetted ide,ráadásul gőzölög a tudatlanok rosszindulatától.Neked van hazád?Ha ilyen az ottani termés,hááát…elég szerencsétlen a raktár!

 • Kerekes Sandor

  Kedves Besancon, hogy Ön milyen nagylelkü és milyen elegáns! Jólesik látni.

  Kedves Molnár Tibor, attól tartok, hogy némileg igazad van, kissé elvetettem a sulykot. Nem az érvelésben, de a stílusban. Lehettem volna tapintatosabb. De tudod, évek óta magyarázom hiába, hogy az ellenzék képtelen más nyelven, mint a Fideszén megszólalni és amikor az ellenzék beszél, a közönség akkor is a Fideszt hallja. És akkor ismét ez a szöveg!
  Szóval valamennyit visszaveszek a haragból, de az érvrlésből semmit.

  Kedves eveline, biztosítom, hogy ”ennek a Kerekesnek” nagyonis van hazája, kettő, számszerint: Kanadában és Magyarországon. És annyira magyaros ez ”a” Kerekes, hogy a maga részéről ragaszkodik az alapvető magyar nyelvtan lehetőségszerinti alkalmazásához, így nem használja a határozott névelőt tulajdonnevek elött. Melyet kiskegyed hazaffyas figyelmébe ajánlok, mint követendő példát.

  Falusi, ha úgy érzed, hogy van különbség a trauma és a tragédia között, mint ahogy hajlok arra, hogy van és esetleg igazad lehet, akkor hadd lássam a különbséget és hadd lássam, hogy a kettő közül melyik illik, melyik esetre.

 • Avi Ben Giora

  Nagyon elszabadultak az indulatok, de sajnos Kerekes Sándor írása sok lényeges dolgot tartalmaz. Hogy a szerző nagy vehemenciával írta meg amit megírt az egy dolog, de bocsánatot is kér érte. Szerény véleményem szerint ma sincsen még teljesen tisztánlátás. Az első világháborúból, Magyarország ha akart volna akkor sem tudott volna kimaradni. Ténylegesen nem, de gyakorlatilag alárendelt és amolyan gyarmati függőségben voltunk a monarchia tagjai. Volt lehetőség szabad és független politizálásra? Egy fityfenét volt. Mindent úgy kellett követni és csinálni ahogy a Franci Jószef bácsi elkövetelte. Tudott volna nemet mondani a Magyar Királyság a hadbaállásra? Kétlem. Mint ahogy most sem nagyon tud bizonyos kérdésekben nemet mondani az EU-nak és hiába is próbálkozik az Orbán kormány amolyan függetlenségiset játszani nem fog menni. Az EU-nak sajnos megvannak a módszerei, hogy rákényszerítse a magyarokat arra amiket az ő érdekei megkívánnak. Ha nem politikailag akkor gazdaságilag nyomással lesz a magyarokra. Egy biztos amit sajnos a cikkíró nem írt meg eléggé világosan. A békeszerződés során amit Trianonban (pontosabban Verasillesben a Trianon teremben kötöttek) egyértelműen a Magyar Királyságot tépázták meg úgy az ezeréves határaiban mint más területen. Az első világháború legnagyobb vesztesei mi voltunk. Az egy más kérdés, hogy ennyi idő után sem mutatkozott hajlandóság a szerződés felülvizsgálatára. Mert a kérdés még ennyi idő után is fennáll, hogy ugyan miért lett Kassa szlovák és a Felvidék nagyrésze, vagy miért lett román Erdély, és ,miért lett szerb a Vajdaság. És ezt az úgynevezett nagyhatalmak követték el. Hogy ez közvetve megágyazott a csak papíron létező Magyar királyságnak ahhoz, hogy a németek oldalán ismét egy tragédia felé kormányozza az országot csupán csak történelem. Sajnos még ennyi idő után sem lenne késő a nagyhatalmak revidiálást kérni ez ügyben. Mert mai napig egy kérdés az elcsatolt területek sorsa. Senki sem meri felteni a kérdést az ottélő magyarságnak (de hiába is tennék meg)hogy végső soron hova szeretnének tartozni, Magyarországhoz, vagy ahova elcsatolták őket, avagy ha kérnék (mert kérték már párszor)az autónómiát a függetlenséget, akkor az ugyan miért lett a szőnyeg ala seperve és még megbeszélésre sem bocsájtották elő semmilyen nagy nemzetközi fórumon. Mert mai napig sok konfliktus van ebből, hogy a szlovák magyarnak mik a jogai és ha esetleg ő a magyarságát hangoztatni meri akkor az csunyán el van folytva. Mondjuk ki bátran: egy pármilliós közösséget akarom mondani magyart kényszerítenek arra, hogy a saját országában mint kisebbség avagy beolvasztott nép kénytelen élni. Akkor miről is beszél a világ manapság? Hol vannak az emberi jogok és hol vannak a kisebbségbe kényszerített (mesterségen kisebbséggbe tett) követelései? Avagy a magyarság az egy örökre ledózerolt nemzet kell hogy legyen? Ne tessenek félre érteni most nem nagy magyar akarok lenni. Ám ha manapság minden kisebbségnek, sőt mesterségesen kikiáltott sohasem lézető csupán csak az elmúlt hatvan évben elnevezett népcsoportoknak lehetnek követelései, akkor a magyaroknak ugyan miért nem lehetne? Ja tudom,mert van éppen elég más konfliktus szerte Európában és a világon, a rebellis magyarok ne akarjanak még eggyel többet.

 • A magyar politikai elit nemzetállamot akart…
  Trianonnal meg is kapta.
  Mi ebben a trauma, azt kaptuk, amit megérdemeltünk!

 • Akar tőlem valaki véleményt a témáról?
  A trianoni béke igazságtalana volt a magyarokkal szemben, csupán azért mert akkor a németek dirigáltak.
  Aki a magyarokat okolja ezért, az az ocska, és nem magyar.
  Ennyi.

 • Azt, hogy az Együtt a legprogresszívabb párt- e, azt nem tudom, de nincs is különösebb jelentősége, miután egy maroknyi csapatról van szó, és a pozitív elképzeléseik ellenére se hangjuk se erejük, ilyenformán számottevő tagságuk sincs mely széles körben képviselné elképzeléseiket – jelenleg!Ám ami késik,nem biztos, hogy múlik!

  Nem tudom arra a közleményre gondolt e K.S.melyet hazai lámpa belinkelt – lehetséges,bár ebben nincs szó traumáról,nemzetünk sorstragédiájáról úgy emlékszem kétszer, bár a lényeg valószínűleg nem ez, hanem az a -szerintem – légüres megállapítások sora mellyel folyamatosan a nemzeti egységet és a nemzeti összetartozást sürgeti, mondván ha nincs megegyezés,és összetartozás, akkor nincs közös ünneplés sem! Az “ünneplést” nem értem, a megemlékezést is csak abban az esetben ha az a tanulságok maximális levonásával történik, ám én a Molnár Tibor és Zentai András által jegyzett közleményben sem Trianon kötelező tanulságairól, sem az összetartozás erősítésének módjáról elképzelést,lehetséges megoldást nem olvastam. Így ez a kiáltvány meglehetősen öncélúra sikeredett, bár a jó szándékot nem vitatom, mégis úgy érzem erősen közhelyesre sikerült – talán ezt találhatja K.S. “Fidesz nyelvezetűnek” !

  Magam részéről azt sem tartom kizártnak, hogy ezek a cikkek így gyors egymásutánban az Együtt tollából határozott céllal születnek: minél többször és minél több felületen jelentkezni,folyamatosan közölni, mindenhol ott lenni, jelen lenni, megmutatkozni! Néhány éves ellenzékiségük alatt annyit megtanultak, hogy az az 1-2 százalékos ellenzéki párt amelyiket “nem látni”, az valószínűleg marad is ott ahol volt! Közeledik 2018 hát hajrá! Néhány hete Szigetvári Viktor jelentkezett egy cikkel (régebben nem írt itt a KMH-ban, vagy csak én nem figyeltem fel rá?) és teszi azóta is, ami nem gond, én pl bárkit szívesen olvasok ha az írás valóban szól valamiről, de Sz.nagyjából ugyanolyan mélységgel és elemzőkészséggel bír mint a nagy átlag és ha valóban a figyelemfelkeltés a cél, akkor valaki szuper-kommunikációs készségű személyt kéne megbízni a cikkek írásával, akinek még bővebb mondanivalója is van egy egy témáról! A napokban rövidke cikket rittyentett, első felében Schiffer távozását sajnálta, majd témát váltva a beruházások visszaesését
  ecsetelte – mindezt egy alig féloldalnyi terjedelemben!
  Ezek szerint egyik téma sem ért meg egy önálló, átfogó kifejtést, ebből (is)következtetek arra, hogy nem annyira a tartalom, hanem a jelenlét az elsődleges számukra! Két hete az Ausztriai választások után Hajdú Nóra a párt külpolitikai szakértője is véleményezte itt a választásokat, ő szintén nem fordult elő még itt, tehát sanszos, hogy az Együtt ébredezik!
  Őszintén szurkolok, mert ellenzék nélkül egyetlen demokratikus ország sem működhet – bármit mond is Orbán Viktor – de nem mindegy ki mit és milyen határozottsággal képvisel!

  Amit Kerekes S. a háborúban való részvételünkről,annak okairól és a következményeiről írt,abban viszont sok igazság van, és amennyiben ezt vesszük alapul, akkor már a “trauma” is mint kifejezés érthető!

 • Avi Ben Giora
  2016 június 5
  12:12 du.
  A revidiálás már csak azért sem lehetséges, mivel a Trianoni békeszerződés érvénytelenné vált a második világháborút lezáró szerződésekkel. Helyébe a második világháború lezáró dokumentumai kerültek. Így ahogyan megfogalmazta, valóban csak történelem, mivel nem egy hatályos, hanem a jelenlegit megelőző döntést kellene revidiálni.

  Ha átolvassuk a trianoni békeszerződés teljes szövegét, rájövünk, hogy a világ gazdasági újrafelosztásának egyik dokumentuma, mivel többet foglalkozik a gazdasági, érdekeltségi témával, mint a katonai és területi vonallal. Ebből a felosztásból zárták ki monarchiát a feldarabolásával. Ugyanis gazdaságilag ha nem is az elitben, de a feltörekvő erős középmezőnyben volt. Az érdekük úgy kívánta, hogy ne legyen egy területileg nagyobb, törekvő egység a közelükben.

  A revidiálás másik akadálya a láncreakció. A döntéssel olyan kérdéseket bolygatnának meg, ami nem lokalizálható, vagyis adott esetben a döntéshozókat is érintené egy beinduló mozgalom. Ez az oka például, hogy inkább eltűrik a renitenseket az UNIO-ban, mivel az újjáéledő nacionalizmus szele így kifogható, mondván, hogy a határok úgyis csak jelképesek.

 • Besancon
  2016 június 5
  1:34 du.
  Egyetértünk a témában. A Fidesztől olvastam valahol úgy két hónapja, hogy a kampány elkezdődött.

 • Kedves Kerekes ur, a határozott névelőt és a mutató névmásos szerkezetet nem szabadna összekeverni ! Üdv’ -Ev_

 • Kedves Gyuri! Egyáltalában nem írtam antiszemita módon, sőt!
  Le kellene higgadnod, mert legközelebb még olyan jelzőket is elpuffogtatsz, rossz helyen, rossz időben hogy: fasiszta, náci, fajgyülölő, homofób… (Az ilyen szavakat nem szabad degradálni!) Sálom! -Ev-

 • Folytatás…

  A Habsburg-dinasztia mindent megtett a saját biztonsági érdekeit nézve, hogy bővítsék a befolyásukat a Balkáni térségben, az Orosz és a Török birodalmak terjeszkedési vágyai ellen. Ráadásul a monarchia kormányzat sötét, falánk célja mindig az volt, hogy Magyarországot mégha a szuronyok segítségével is de végleg beolvasszák az összmonarchiába (Gesamtmonarchie). Jól tudták, hogy az Orosz Birodalom igényt tart Európa keleti részére, és hogy a Török birodalom a kard által lett fölépítve és a kard által volt fenntartva.
  És hol voltunk mi, mik voltunk mi, magyarok? A habsburgok jobbágyaik, a rabszolgáik, ugyanúgy mint ezen a területeken lakó németek, csehek, lengyelek, ruthenok, oroszok, szlovákok, ukránok, bunyevácok, zsidók, horvátok, szerbek, románok, cigányok, örmények, görögök, muzulmánok, olaszok és még ki tudja hány területi hovatartozás nélküli kissebségek.
  És kik voltak az urak e népek felett? A Habsburgi uralkodó ház udvarhű magyar főnemesei és a családjaikhoz tartozó hercegek, nagyhercegek, főhercegek, hercegnők és érsekek, a több százezer holdakhoz görcsösen ragaszkodó katolikus egyház, kiskirályok – nagykirályok, császárok, Pató Pál uracskák, Ő-fő-méltóságú nagyságos nagyurak, nagyságosasszonyok, mágnások, grófok, bárók, nemesi előjogokkal felruházott földbirtokosok és egyébb kényelmes nemesvérű naplopók. (közben a jó magyar nép – kik a nap hevében, éhen-szomjan, kétségbeesve tengett – Petőfi szavaival).

 • Molnár Tibor
  2016 június 5
  7:10 de.

  Molnár úr, ne fussanak olyan szekér után, ami nem veszi fel magukat! A fidesz soha senkivel nem fog kiegyezni, mert a baloldali és a liberális nekik nem ember!

  Orbánnal nem kiegyezni kellene, hanem elszámoltatni!

  Konszenzust a társadalom egyes csoportjainak kéne kötni, akiket maguk is képviselnek, ha még emlékszik rá …

 • Avi Ben Giora
  2016 június 5
  12:12 du.

  Mit jelenthet az, hogy a Magyar Királyság “csak papíron létezett”? Ha volt a magyar történelemben államalakulat, amit senki nem választott, és a többi ország se ismert el, az a Tanácsköztársaság volt. Még Lenin se támogatta a létrejöttét, nem is adott rá egy vasat sem.

  Nem hiszem, hogy a Monarchiát a gazdasági megtörés miatt darabolták fel. Benesék már a háború elejétől körbesírták Nyugat-Európát, hogy itt az osztrák és magyar főurak mocskosul elnyomnak minden szerencsétlen kisebbségit. A szerbek és románok már régóta országgyarapító álmokat dédelgettek, ez köztudott.

  Amit a történészek mondanak az, hogy a jóvátétel összege túl nagy volt, és a békepontok lehetetlenné tették a gazdasági együttműködést a régióban. Keynes már 1919-ben megjósolta, hogy a párizsi békék egy nagy szar, és igaza is lett, mint annyi minden másban!

 • Pityi Palkó
  2016 június 5
  5:31 du.

  Még talán az udvari nyelv is magyar volt a Burg folyosóin, annyira sokan voltak Bécsben a magyarok? Én Erzsébet császárnő magyar felolvasónőjéről tudok, aki alacsony származása (magyar nemes) miatt még az udvari ünnepségekre se kapott soha meghívót!

  Mennyivel jobb lett volna a Pánszláv unió a nyakunkban, a cár atyuska vezetése alatt! Tényleg sok hibát követtek el a Habsburgok, de azért nem kéne a Rákosi-propaganda szintjére se lemenni, ha nem muszáj.

 • Tipikus zéró összegű játszma a vitatkozó, úri polgári olvasóközönség vitája éppen úgy, mint a vita tárgyát képező nagyhatalmi játszmák. Mintha nem lehetne egyszerre tényekkel, alátámasztott, logikusan bizonyítható igazságtartalma a háborút és végeredményét a duális Monarchia anakronisztikus társadalmi-politikai berendezkedésével, illetve a korabeli imperialista nagyhatalmi ( zéró összegű ) játszmákkal magyarázó érveknek.

  Ha pedig már annyira tanúságokat kell levonni a történtekből, a nyájas és rendkívüli módon nyitott gondolkodású értelmiségi közönség figyelmébe lehetne ajánlani, a háború minden addiginél nagyobb emberi árát… Amely szinte eltörpül az alig két évtized múlva kitörő következő háború pusztításához mérve… Lokálisan is pl. Magyarország az elsőben még többnyire megúszta többségében NEM-magyar ajkúak által lakott területek elvesztésével, a másodikból viszont már szinte porig rombolva jött ki, kb. 1 millió halottal. Retorikus kérdésként feltenném, mi következne egy harmadik “hősies kaland” után, lokálisan és globálisan is… Szerintem erősen kérdéses, hogy egy ilyet Magyarország mint létező állam, és az emberi civilizáció, vagy akár a Föld bioszférája mint olyan egyáltalán túlélné… Hajrá magyarok, csak a FideSS, Sieg Heil!

  Egyébként mélységesen egyetértek a szerző remek cikkével, pláne ami ezt a rezsim által kitartott pszeudo-ellenzéki , pszeudo-pártot illeti. Nem is tudom honnan veszi bárki, hogy ezek bármiféle progressziót képviselnek. No persze mondjuk a jobbágy vagy a rabszolga felszabadítás még a végén a 21. századi progresszió csúcsa lesz ha így folytatjuk, amiért majd a “büdös paraszt” kezet csókolhat az ilyen nagyszerű had ne mondjam kicsodáknak…

 • Eleftheria
  2016 június 5
  7:15 du.

  Személyedben valami elkényeztetett úri vagy értelmiségi kölköt sejtek (akárhány éves vagy), akinek nincs sok fogalma a való világról, csak a balos okoskodásokat fröcsögi. Ugyanolyan feketén-fehéren látod a dolgokat, mint itt a cikkíró meg némely hozzászóló. Az akkori emberek nyilván mind fogyatékosak voltak, te bezzeg visszakézből megoldottad volna a problémákat! Ha ilyen ügyes vagy, akkor egyik kezeddel zavard el Orbánt, miközben a másik kezeddel a csúnya multikat kényszerítsd térdre, és neked biztos önként átadják a hatalmukat …!

  Te valami múltba látó lehetsz, mert a történészek még ma se tudják pontosan, hogy hány halottja volt konkrétan a Monarchia nemzetiségeinek. De te tudni véled, hogy a halottak terén “elég” jól megúsztuk … Na, ennyit a te hitelességedről.

  Drága kedvenc szerződ meg a pártért aggódik, nem ellene, ha nem vetted volna észre.

 • Kertész Ákos

  A téma, látom, fölkeltette a hozzászólók szokott csapatának az érdeklődését is, indulatait is, mutatván, hogy Trianon közel száz év után is trauma a magyar lelkek számára. Ezért küldöm el hozzászólásként “Az újjáéledő Horthy-kultusz és a zsidók” című, két éve írt esszém idevonatkozó részét.

  “A zsidók asszimilációjának is, mint minden más társadalmi jelenségnek történelmi magyarázata van. Az 1848-as magyar szabadságharc bukását követő kiegyezés után (mely Magyarország és a Habsburg Császárság között jött létre 1867-ben, és megteremtette az Osztrák-Magyar Monarchiát), a független magyar közigazgatás alá eső területek lakosságának (összesen mintegy 17 millió) kevesebb, mint a fele tartozott a magyar etnikumhoz. Ezért a hatóságok minden eszközzel, csábítással, édesgetéssel, kiváltságok fölkínálásával, de fenyegetéssel, kirekesztéssel, jogfosztással is noszogatták a németajkú (sváb, szász, cipszer), a szlovák, a román, a szerb és a horvát kisebbséget az asszimilálódásra. Csakhogy a tizenkilencedik század nagy nacionalista hulláma a magyarországi nemzetiségek nemzeti öntudatát ugyanúgy fölszította, mint előtte a magyarokét, eszükbe sem volt beolvadni; egyedül az anyaországgal (akkor még) nem rendelkező, de állampolgárként frissen emancipált zsidóság hajlott az asszimilációra.
  Ezért a magyarok keblükre ölelték a zsidókat, a „Mózes-hitű magyarokat”, zsidó-magyar sorsközösségről, közös szenvedés-történetről fantáziáltak, az egymillióhoz közelítő zsidó etnikum jelentősen megnövelte az alig nyolcmilliós magyarság jelenlétét a soknemzetiségű országban.
  Mindezt a zsidóknak a szabadságharcban vállalt szerepe is indokolta. Első pillanatban a zsidóság az országban sokfelé csatlakozni akart a forradalmi, liberális eszmékhez. De a második pillanatban már, mint Magyarországon oly sokszor, 1848-ban is lángra kapott a szabadság első szellőjétől a magyar zsigeri antiszemitizmus. Ha szabadság van, akkor szabadon lehet ütni a zsidót! (A pogromokat a magyarság legjobbjai állították le, amikor az új kormány már oda bírt figyelni a polgári forradalom céljaihoz méltatlan jelenségre.) A zsidók először döbbenten és sértetten visszahőköltek, mégis később, főleg amikor a császár a Szent Szövetség nevében segítségül hívta az orosz cár kozákjait, a szabadságharc mellé álltak. Hiszen a zsidók nagy része az orosz pogromok elől menekült magyar földre. Ha utánuk jött az orosz, akkor nem volt kétséges többé, hol a helyük. A kirurgus szanitéc lett, a többi zsidó honvéd. Vagyis a zsidók egyszer bizonyítottak már.
  Aztán elhagyták a pajeszt és a kaftánt, civilizált európai polgárként kezdtek kinézni, és megszerették a tréfli magyar konyhát, a tejfölös paprikás csirkét, a sertéspörköltöt és a bográcsgulyást, az abált szalonnát és a harcsapaprikást, tisztességesen megtanultak magyarul, az elszegényedett dzsentrigyerekek gazdag zsidó családokba házasodtak be, rangot hozva hozományul a pénzhez. A magyar irodalom és költészet leglelkesebb olvasói és terjesztői a lipótvárosi művelt zsidóasszonyok lettek.
  A zsidók tehetségüket a „magyar hazának” adták, hatékonyan vettek részt a 19. század második felének nagy liberális föllendülése idején a gazdasági, a tudományos, a kulturális életben, és hősiesen helytálltak a frontokon is, az első világháborúban.
  De jött a vereség és a trianoni döntés: a Habsburg birodalom fölosztása túlnyomórészt etnikai, nemzetiségi alapon. Mivel azonban a történelmi Magyarországon a nemzetiségek bizonyos régiókban keverten éltek, az úgynevezett „elcsatolt” országrészekben sok magyar nemzetiségű lakos is idegen közigazgatás alá került, viszont a szuverén Magyarországon már alig maradtak nemzetiségek, így nem volt tovább szükség az elmagyarosodott zsidókra.
  Bűnbakra azonban annál inkább, mivel az önmagát másoknál mindig különbnek tartó nacionalista magyar társadalom képtelen volt a háborús vereség tényét földolgozni. Ezt a kognitív disszonanciát oldotta föl azzal, hogy másra mutogatva bűnbakot keresett. A vereség fölélesztette a „békeidők” liberális légkörében csak lappangó, „nem elegáns”, de nagyonis létező antiszemitizmust, mely a békeszerződés revíziójának szorgalmazása mellett Horthy Miklós fő ideológiája lett, kielégítve ezzel az ország területének megcsonkítása miatt sokkolt magyar tömegek lelki igényeit.
  Itt álljunk meg egy pillanatra. Trianon óta a magyar közvélemény – szinte a mai napig és teljes egészében; tehát a retrográd tekintélyuralom hívei éppúgy, mint a liberális demokraták, a jobboldaliak ugyanúgy, mint a baloldaliak, a keresztények ugyanúgy, mint a zsidók, a burzsoázia is és a proletárok is – egyöntetűen vallják, hogy a békeszerződés ordítóan aljas és igazságtalan volt.
  Csakugyan?
  A kiegyezéssel megalakult Osztrák-Magyar Monarchiában Magyarország a birodalomnak Ausztriával egyenrangú társtulajdonosa lett, közösen nyomva el a birodalom területén élő összes többi népet, nemzetet és etnikumot. A Kárpát Lágerben a magyarság volt Ausztria kápója. A világháborúba, amely a világ imperialista újrafelosztásáért indult – bár az újrafelosztásból Magyarországnak geopolitikai helyzete folytán egy kapavágásnyi sem jutott volna – Magyarország óriási lelkesedéssel ugrott bele, de ez csak a magyar történelmi uralkodó osztály szárnyaló politikai ostobaságát dicséri.
  Az első világháborúnak ezért Magyarország Ausztriával egyenrangú vesztese lett. A trianoni békeszerződés nem Magyarországot osztotta föl, hanem a Monarchiát. A határokat etnikai alapon húzták meg, hogy egy multinacionális föderáció helyett a Habsburg Monarchia helyén több szuverén nemzetállam alakuljon, ami – gondolták a győztes hatalmak –, kevesebb konfliktussal jár majd. Hogy ez jó ötlet volt-e, azon lehet vitatkozni. Azon is, hogy a határokat Magyarország részére kedvezőbben is meghúzhatták volna.
  De ordító igazságtalanság a nemes magyar nemzetet nem érte. Az öntelt, xenofób, az összes szomszédját lenéző és megvető magyarság azt kapta, amit megérdemelt.
  Az egzisztenciáját a közigazgatásban megtaláló magyar dzsentri réteget, a történelmi uralkodó osztályt személyes veszteség érte, az igaz. De a magyar parasztnak vagy a városi prolinak teljesen mindegy volt, hogy Kolozsvár, Sepsiszentgyörgy, Kassa és Szepesváralja, Eszék vagy Újvidék magyar közigazgatás alá tartozik-e vagy sem. De el lehetett hitetni velük, hogy a nyomorúságukat nem a retardált feudális viszonyok, nem az állampolgárt semmibe vevő, gőgös, urizáló, a hajlongó alázatot megkövetelő dzsentri-közigazgatás, nem a beígért földreform elcsalása, nem a karvalytőke harácsolása, nem a manipulált piacgazdaság, hanem Trianon, és a polgárosodásban élenjáró zsidóság okozza.
  A „szörnyű” sérelem, az ország megcsonkítása a háborús vereség pillanatában hiába kiáltott bosszúért, csak bűnbakért kiálthatott.
  Bűnbaknak pedig Horthy Miklós, frissen hatalomba került kormányzó odalökte a sértett magyarságnak a zsidókat.
  A vesztes háborút követő gazdasági csőd, a birodalmi adminisztráció összeomlása, az interregnum és zűrzavar a tengely országaiban mindenütt progresszív forradalmakat generált, így Magyarországon is. Először Károlyi Mihály gróf őszirózsás forradalmát, majd a Tanácsköztársaságot. Károlyi liberális demokratái és a tanácsköztársaság (a „kommün”) magukat marxistának, kommunistának képzelő értelmiségi vezetői és megvadult terroristái között csakugyan aránytalanul sok volt a zsidó. Hiszen a polgárosult, több nyelvet beszélő, nagyobb műveltségű, szélesebb látókörű zsidóság mindig is hajlamosabb volt a progresszív eszmék befogadására, mint a nehézkes, a feudális viszonyok közül kimozdulni képtelen magyarság zöme.
  Az a tény viszont, hogy Károlyi nem volt hajlandó aláírni a trianoni békediktátumot, az nem számított. Az sem, hogy később a kommün „Vörös Hadserege” volt Stromfeld Aurél parancsnoksága alatt az egyetlen katonai erő, amely körös-körül védeni próbálta a határokat az antant seregek nyomulása ellen, és az sem, hogy ezzel szemben a terrorista különítményeseivel bevonuló Horthy fogadta el készségesen a hatalomért cserébe a trianoni határokat – hogy aztán a következő pillanatban már álszent siránkozással és sértődötten telepanaszolja Európát a magyart(!) ért „rettenetes igazságtalanság” miatt. Semmi sem számított, amit le lehetett hazudni. Hiszen a magyart csak az árulás győzhette le, melyet a zsidók követtek el, a vereség után (!) kirobbantott forradalmak által. Hát világos! Mindent le lehetett nyomni a „nemzeti” lózungokkal átmosott agyú, porba-sárba ragadt, a retardált feudalizmus béklyóiban élő, elmaradott magyar tömegek torkán.

 • voronyezs
  2016 június 5
  8:05 de.

  A közös külügy pl. azt is jelentette, hogy olyan nem létezett a háború éveiben, hogy magyar külképviselet, magyar diplomácia.

  Ormos Mária arra a következtetésre jut, hogy a magyar politikai köröknek is emigráns kormányt kellett volna Párizsba küldeniük, de elmulasztották. A csehek, románok, szerbek mind ott sürögtek a politikai vegykonyhákban, és imádták őket a franciák!

  Ha a magyar iskolákban nagyobb súlyt helyeznének a szomszédok történelmére, érdekes dolgokat tanulhatnánk!

  “1922. október 15-én az erdélyi Gyulafehérvár, azaz Alba Iulia városában bizánci pompát idéző keretek között királlyá és királynévá koronázták a román uralkodópárt. A ceremónia alkalmából külön katedrálist építtettek; a „nagy” jelzővel illetett Mária királyné saját maga tervezte meg bizánci stílusú koronáját. A fejéket a Falize-ház készítette el, és I. Ferdinánd király helyezte felesége fejére. A hatalmas népszerűségnek örvendő királyné azzal fejezte ki ragaszkodását országa irányába, hogy előszeretettel öltött magára román népviseletet, legtöbb bútora népművészeti elemeket hordozott. A királyné később még anglikán hitét is feladta; átkeresztelkedett a román ortodox vallásra.” wiki

  Miután Budapestet elfoglalták és kifosztották a románok, a szerencsétlen elnyomottak … Árulja már el valaki, ezek mennyiben voltak különbek, mint a díszmagyarban páváskodó magyar főurak? Mennyiben bántak volna jobban a magyar és német kisebbséggel, ha nem bukik meg a királyságuk?

 • Kertész Ákos
  2016 június 5
  8:08 du.

  Ha itt mindenben egyet kell érteni a szerzővel, akkor megette a fene a kommentelést …

  Nem Trianon a trauma, hanem az, hogy a magyar embereket mindenki a szamarat piacra vivő apának és fiának tekinti, és ellátja kéretlen jótanácsokkal!

  Az írásából kár, hogy kimaradt a román bevonulás és terror, ami fegyveresen véget vetett Kun Béla pünkösdi királyságának is.

  A parasztoknak se volt mindegy, milyen fennhatóság alá tartoznak, kérdezze meg erről az erdélyi szászokat vagy a felvidéki magyarokat! Melyik a rosszabb, a nagyravágyó román arisztokrata, amelyik kárpótlás nélkül kisajátította a Magyarországra költözött magyar földbirtokosok birtokát vagy a kultúrát ápoló irodalmár magyar gróf?

  Ha ezt megmondja, akkor én is megmondom, melyik a rosszabb, a kapzsi magyar dzsentri vagy a nagyképű városi liberális, aki lenézi a feudalizmusban visszamaradott retardáltakat! Vagy a kétbalkezes szocdem, aki lenézi a parasztot …

 • Petőfi, hiába esedezett évekig, reménykedett megszabadítani hazánkat a habsburgok évszázados embertelen szervezetétől – szavai süket fülekre találtak. Trianon után sem változott semmi, így aztán a jó nép egy része fölszedte a sátorfáját és ‘’kitántorgott Amerikába másfél millió emberünk”, József Attila szavaival.
  Ma, mi a helyzet hazánkban ?

 • Göllner András

  Kedves Kerekes Sándor

  “.. az ellenzék képtelen más nyelven, mint a Fideszén megszólalni, és amikor az ellenzék beszél, a közönség akkor is a Fideszt hallja.”

  Nem szokásom hogy fikázzam azokat, akiknek jó helyen dobog a szívük, de azért ne haragudj, ez a cikked, és az általam fent idézett hozzászólásod kicsit rázós. Nem azért ahogy megszólítod az Együtt vezetőit – kapják be – hanem azért mert felületes voltál, kihajítottad a babát a fürdővízzel. Nem kéne úgy nekimenni a világtörténelemnek, mint a szódás a lovának.

  Kapja be az Együtt? Mért? Azért mert egy szar, egy igazságtalan békeszerződést egy tragédiának tart? Ezt komolyan gondoltad? Szerinted mi volt Trianon? A bölcsesség, az igazságosság tetőfoka, a Wilsoni dekrátum megtestesítése? Lótúrót !!! Mindenki tudja, hogy egy új világháborúnak az alapköveit képezte ez a békeszerződés. Megtagadta a győztesek saját morális, erkölcsi paramétereit. Szembefordult a józansággal, túl lőtt saját céljain. Színmagyar területek csatolt ajándékként olyan népekhez akiknek legrosszabb ösztöneit gerjesztette, ahová a Wilsoni dekrátum szerint semmi keresnivalójuk nem lett volna. Trianon a magyar fasizmust, anti-szemitizmust, a Horthy-Hitler paktumot erősítette. A magyar fasizmus még ma is ebből táplálkozik.

  Trianon nem azért egy tragédia mert végre a cseheknek, szlovákoknak, Románaknak, szerbeknek, Horvátoknak, Szlovéneknek megadta azokat a jogokat, amelyeket Kossuth és a magyarok évszázadokon át megtagadtak nekik, hanem azért, mert a győztes nagyhatalmaknak rúgott öngólt.
  Persze hogy felelőssége volt mind ezért a magyar politikai elitnek, felelőtlen magatartásukat a mai napig nem beszéltük ki, mint ahogy a zsidók lemészárlását sem vagyunk képesek kibeszélni. Másramutogató, bünbakkereső nép vagyunk, ennek neveltek bennünket. Orbánék még ma is az egész tragédiát a szabadkőmüvesekre, a zsidókra, meg a rosszindulatú, magyarfaló pánszlávizmusra kenik. De ez nem mentség. Trianon egy katasztrofálisan rossz, igazságtalan békeszerződés volt. Ma már túrót se lehet vele mit kezdeni. Ez a vonat már el ment. Jött egy új a helyébe, amely lebontotta az európai határokat, felállított egy kontinentális jogrendszert az EU berkein belül. A szórvány magyarságon múlik, hogy megtartsa identitását, éljen az EU által garantált emberi és polgári jogaival.

  Neked pedig Sándor az a dolgod, hogy ne keverd a szezont a fazonnal. A demokratikus ellenzékkel nem az a baj, hogy a Fidesz nyelvén beszél, hanem az, hogy képtelen ez emberek nyelvén beszélni, képtelen elvégezni a legalapvetőbb házi-feladatait, képtelen a helyi választókerületekbe, alapokat építeni magának, képtelen megdolgozni az emberek bizalmáért, kizárólag abban reménykedik, hogy a magyarok előbb utóbb belefáradnak a Fideszbe, és akkor majd jöhetnek ők, kaszálhatnak egy két ciklust. Ezért kell nekik bekapniuk Sanyi, nem azért mert tragédiának tartják Trianont. Érted amit mondok?

 • Göllner András
  2016 június 5
  10:00 du.

  Kedves Göllner András
  Jól tudjuk, hogy Trianon nem egy kellemes téma, de azért neked sem kéne olyan elfogultan nekimenni a világtörténelemnek, mint a szódás a lovának !

  ‘’Azért mert egy szar, egy igazságtalan békeszerződést egy tragédiának tart?’’

  Versailles Trianon termében nem jogról, nem igazságról, hanem a győztesek akaratának érvényesítéséről – azaz büntetésről volt szó ! Az I Vh. milliókat érintett meg az egész világon ! Kanada – USA – Europa – Japán – Fülöp szigetek – Ausztrália – ÚjZealand. 51 rémképpekkel teli hónapok elmúltával, mikor az utolsó ágyuk is elhalgattak, ez a világégés – 10 millió halottat, 21 millió hadirokkant, becslések szerint, akkori $330 milliárd pénzbeli kárt hagyott maga után. A Trianoni Magyar delegáció elhitette saját magával, hogy egy békekonferencián vesz részt, holott erről szó sem volt. Az asztalnál csak a győztes hatalmak képviselői ültek, Magyarországot a konferencia csupán meghallgatta. És utána határoztak nélkülük – tudatában léve annak, hogy a Magyar uralkodó osztályok az alattvalóikat elnyomták és különösen sérthette az önérzetüket, hogy 1917-1918 fordulóján Magyarország nem fogadta el békeajánlatukat.

  ‘’Színmagyar területek csatolt ajándékként olyan népekhez…’’

  Érdemes tanulmányozni Teleki Pál miniszterelnök, földrajztudós híres “vörös térkép”-ét, ami Magyarország 1910-es népességének nemzetiségek szerinti eloszlásáról és a népsűrűség figyelembevételével van ábrázolva. Teleki Pál, mint földrajztudós, 1909-1913 között a Földrajzi Intézet nevű kiadóvállalat tudományos igazgatója, 1910-1923 között pedig a Földrajzi Társaság főtitkára volt !
  Ez a térkép megdöbbentően tudomásunkra hozza, hogy mi Magyarok, földrajzilag milyen szétszórva éltünk ! Az 1910-es népszámlálás szerint a Magyar Királyság lakói között 50 százaléknál kevesebb volt a magyar, a később elcsatolt területek lakossága pedig háromnegyed részben volt más nemzetiségű – volt olyan vármegye hol nem is élt magyar !

 • hazai lámpa,

  maga szándákosan félremagyarázza az írásomat. Ami a fekete-fehér látásmódot illeti, éppen hogy azt írtam, hogy a különféle magyarázatoknak egyszerre lehet igazságtartalmuk, olyanoknak is amelyek a maga látásmódjához közelebb állnak, illetve olyanoknak is amelyek meg távolabb ( magyarul mind a központi hatalmak, mind pedig az antant megérték a pénzüket – s legfőbb kép a minden addiginél pusztítóbb háborúba belerohadt tőkés rendszer )… A fórumon viszont sokan úgy fogják fel a vitákat – nem csak ezen téma kapcsán – mintha az ő véleményük, érveik érvényessége kizárná más érvek érvényességét.

  Azt sem tudom, hogy hol írtam, hogy “mindenki fogyatékos ” lett volna, én inkább csak az uralkodó osztályokról beszélek, akik politikájának a “gyümölcsei” így lassan 100 év távlatából elég nyilvánvalóak. A halálos áldozatok számát illetően az első világháború minden addiginél pusztítóbb volt, a következő pedig még többszörösebben pusztítóbb. Amire ki akartam lyukadni, hogy szerintem erősen kétséges, lesz e még egy dobása akár Magyarországnak, akár az emberiségnek még egy hasonló után.

  Amúgy kívánok kellemes múltba révedő “boldog béke idők” utáni nosztalgiát ( igen a balos beállítottságúak számára, mint jómagam, például finoman szólva nem elfogadható az a felállás, amelyből “kitántorgott másfél millió emberünk”… deja vu a mai szituációt illetően…) , jó rezsim szekértoló provokációt s zéró összegű játszmát…

 • Pityi Palkó
  2016 június 5
  9:29 du.

  Szeretnék én olyan süket lenni, mint a magyar polgárok és parasztok, akik a barikádokon véreztek el Petőfi mellett a szabadságharcban.

  Barikádot itt képletesen értem, mert inkább csatatereken folyt a harc, a császári és cári hadseregek ellen. Anglia meg kussolt közben …. (a politika, nem az angol emberek).

 • Parács Péter Pál

  Tisztelt Olvasók!
  Tisztelt Hozzászólók!

  Mindenek előtt elnézést kérek, minthogy korábban kvázi “elköszöntem” hozzászólásaim tekintetében!
  Nem tudom azonban mi az, ami a témához kapcsolódóan most mégis késztet? /NEM csupán TRIANON!/
  Egy biztos! Mások gondolatait, álláspontját, nézeteit stb. tiszteletben tartom, sőt ezekkel saját primitív/hiányos ismereteimet korrigálom illetve megcáfolom saját önmagamat.
  – Ezt nevezhetjük önkontrollnak vagy demokratikus bárbeszédnek is, sértő szavak nélkül.

  * Ne haragudjatok! Sok hozzászólást olvastam a témában és nem tudom felidézni a “szerzőket”.
  Egy-két gondolatmenethez:
  (1) Maximálisan egyetértek azzal a hozzászólóval, Aki megfogalmazta, hogy: Egy ellenzéki pártnak nem az a “dolga”, hogy minden áron támadja a kormánypártot. Ha van közös egyetértés, abban parlamenti “kötelesség” együtt működni. Ez egy adott párton /”szűkebb körön”/belül is “életképesnek” kellene, hogy legyen. Hiszen adott párton belül is vannak, kellenek hogy legyenek eltérő álláspontok, de azt meg kell/-ene/ vitatni demokratikusan és nem a “pártvezérhez alkalmazkodni”.
  (2) A hozzászólásokban foglaltakból felmerül azonban a kérdés bennem. Végül is, akkor kik akarták azt ami történt és van körülöttünk. Én és más egyszerű ember biztos hogy nem.
  Még mindég az az álláspontom, hogy normális ember /a “természetes” személyes “perpatvaroktól eltekintve”/ békében, nyugalomban szeretne élni. Mindezekhez nem feltétlen szükségesek országhatárok, de tolerancia és emberi méltóság igen.

  TRIANONON “TRÓNOLUNK”?

  – Erre vonatkozóan nem merek hozzászólni. Nem akarom magamban sem összekeverni a kocsiszínt a tejszínnel.
  – Ez történelmi “múlt”. “Trónolni” késő, felhozni fájó.
  Ez nem területi, hanem emberek hovatartozásának
  kérdése. Ezt kizárólag az embereknek saját joga
  érezni és vallani.

  MI IS EGY ORSZÁG?

  – Helyesbítsetek ki, ha nem igaz.
  Szerintem egy ország elnevezése tág fogalom. Nem
  csupán azok a nemzetiségiek élnek benne, akikről
  mondjuk elnevezték.
  Magyarország sem ilyen volt és “beszűkülve” sem az.
  Eleve a Honfoglaláskor hét törzs volt. Magyar
  állampolgárként most is több nemzetiség él
  a mostani Magyarországon egymás kultúráját, hagyományait
  stb. értékelve.

  TRIANON:

  – Ez nem a magyarokra és az ott élő nemzetiségiekre, hanem területre vonatkoztatható.
  Az, hogy miért, különböző képen “dolgozzuk” fel.

  Miért pont Trianon? Ezt követően történt még egy-s más és voltak “terület visszacsatolások” is.
  A Trianonból kiindulva a mostani Magyarország és más országok határaira is Moszkvában tettek pontot 1947-ben. Pontot???

  Az én problémám nem Trianon és a hozzá hasonlóak.
  Emberek vagyunk. Inkább aggaszt, hogy a békés, barátságos, szolidáris, humánus emberek között országhatárok és valamilyen “függöny” húz vonalat.

  P.P.P.

 • Kertész Ákos
  2016 június 5
  8:08 du.

  Tudjuk, Nyugaton bezzeg fenékig tejföl volt a saját nyelvükön író-olvasó kisebbségeknek, csak a buta kelet-európai nézi le a szomszédját!

  “1845-ben észlelték először azt a burgonyavészt (Phytophthora infestans), amely attól kezdve minden évben elpusztította az ország burgonyatermését – elrothasztotta még lábon. Mivel a burgonya volt az ír parasztság fő tápláléka, és takarmányként is használták, élelem nélkül maradtak. Az angol és a protestáns ír földesurak (katolikusok csak 5%-át birtokolták a földnek Írországban addigra már), kihasználva a szegénységet, elűzték a fizetni képtelen családokat földjeikről, házaikat leromboltatták, hogy nagyobb legelőkhöz jussanak.
  1841-ben Írország lakosainak száma 8 175 000 volt. Ezt a számot azóta sem sikerült megközelíteni. 1846-tól kezdődően több mint egymillió ember éhen halt, további félmillió pedig – legyengült szervezete miatt – valamilyen betegség áldozata lett. Több millióan Amerikába, Angliába, Ausztráliába vagy a világ más tájaira emigráltak az éhínség elől, és ott kolóniákat létesítettek. Az emigrációs hullám nagyjából 1900-ban zárult le.” wikipédia

 • Göllner András
  2016 június 5
  10:00 du.

  Ha lesz történészi Nobel-díj, biztos jelölnek! Megfejtetted mitől bukott meg a Monarchia: Kossuth és a magyarok miatt. (Újabb bizonyíték, hogyha a magyarok valahova belépnek, az a szervezet biztos megszűnik előbb-utóbb).

  A történészek sutba dobhatják a könyvtárnyi kötetet a kisantant aknamunkájáról, Ferenc József gyűlöletéről a fia és Ferenc Ferdinánd iránt, a nagyhatalmak vetélkedéséről. Elég lesz ennyit mondani a jövőben: Kossuth és a magyarok!

  Következő feladat a Római Birodalom bukása …

 • Eleftheria
  2016 június 6
  2:59 de.

  Te meg olyan mondatokat tulajdonítasz nekem, amiket nem is mondtam. Nem rémlik, hogy nosztalgiáztam volna, ellenben finoman utaltam rá, hogy az alternatívaként kínálkozó marxizmus-leninizmus mit is hagyott világra? A több millió halotton kívül, ha erről is írnál valamit …

  Én több helyen is fölhívtam a figyelmet arra föntebb, hogy a kisemberek fizetnek a politikusok tévedéseiért. Érdekelne, hogy szerinted abban a korban, aki nem akart reakciós lenni, se bolsi, se imperialista, milyen eszközök voltak a kezében a történések befolyásolására?

 • Parács Péter Pál
  2016 június 6
  5:34 de.

  Amit szabad Putyipernek, nem szabad a kis ökörnek …

  Egyébként a Székelyföld autonómiája helyett szerintem sokkal értelmesebb követelés, hogy Erdély legyen az új Svájc! Ebben mindenki benne van, román, szász, magyar, székely stb. Még a végén kibékülnének a csóró kelet-európaiak és akkor kire fognak mutogatni a fejlett Nyugaton … ?

 • A hozzászólók többsége – ki nyersebben, ki kevésbé nyersen – kritizálja Kerekes Sándor írását és Kertész Ákos – egyébként szerintem teljesen helytálló – hozzászólását.

  Ám úgy tűnik, hogy a Kerekes Sándor, illetve Kertész Ákos urak írásaihoz fűzött kommentekkel ellentétben a hozzászólóknak – a tisztelt moderátor urat is beleértve – nincs észrevételük arra, hogy id Kiss László (2016 június 5 4:43 de.) “az új világégés magvetői” kezdetű hozzászólásában egyetértően és szószerint idéz (magyarra fordítva) Adolf Hitler 1933.november 10-én a Siemens-gyári tömeggyűlésen elmondott antiszemita beszédének legélesebben zsidóellenes részéből.

  Gratulálok a fórum “liberalizmusához”, de az én liberalizmusom nem terjed idáig.

  További sikereket!

 • Kertész Ákos írása tökéletesen kikristályosodott történelmi kép. Olyan, mint egy hópehely erős nagyító alatt. Bármíly kellemetlen is a téma vezérfonala, mégis úgy voltam az olvasásával, hogy mindvégig kicsengett belőle a magyar klasszikus, aki nemcsak stílusával, de a tények kiváló ismeretéből fakadó ész-logikájában utólérhetetlen és cáfolhatatlan.

  Hiába erőlködik kétszer is nekifutva, például a magát a Haza Lámpásának feldicsérő kommenttársunk, se eklektikus érvrendszerében, sem stílusában nyomába sem léphet a mesternek…

  Vegyük példként ezt “a román megszállást és terrort, amely egyben véget vetett Kun Béla pünkösdi királyságának is”. Csak azt felejtette ki kedves Honi Mécsesünk, éppenséggel Ők nyitották meg Horthy Miklós 25 éves permanens terrorban bővelkedő és egy újabb vesztes, fölösleges háborúba torkolló országlását. Ismétlem mindez az Antant égisze alatt bevonuló ill. támadó román és cseh csapatoknak köszönhető helycsinálás eredményeként – akik ellen éppen (Kertész is említi) a Tanácsköztársaság százezres Vöröshadserege volt kénytelen fölvenni a harcot.

  Aztán itt legutóbb, az íreket emlegeti. Mi köze ennek a magyar viszonyokhoz ??? Semmi, hacsak nem az, hogy “ők is katolikusok”.

  Éppen ez az, mely kérdés az egész fenti vitában nem véletlen elsikkadt. Pedig tudjuk, hogy a mindannyiunk által oly nagyra becsült 1848-as Polgári!!! Forradalom és Szabadságharc egyik nyilvánvalóan Habsburg párti és forradalom ellenes ereje a Római Katolikus Egyház volt, ami már a felvilágosodás korában is markánsan megmutatkozott (azóta hívják a Vérmezőt vérmezőnek).

  Nomeg aztán, hogy mi a jobb a parasztnak, ha magyar, vagy ha román a földesura ?
  Szerintem is mindegy neki, hogy ki húzza deresbe, vagy hajtja be rajta az úrbéri terheket, hisz írni olvasni sem tud a szerencsétlenje, amit a “hatalmi kérdésekről” egyáltalán tud azt a templomi domborművekről, szobrokról, esetleg freskókról ismeri… Egy mai “parasztot” pedig, aki abban az értelemben – függőség dolgában – már egészen más viszonyok szerint él és ítél, megkérdezni, hogy “no mi kendnek a jobb…” szinte nevetséges. BÁR, ha Orbanisztán kormánya így folytatja a föld politikáját, hát még vissza gyühät a deres, a csöndér, no meg természetesen a nagyságos földesúr, akinek kalapot illik emelni.

  Az, hogy mi a magyar ember – a magyar paraszt érdeke – azt Bartók, a folklórista állapítja meg a legtisztábban, amikor több elméleti kötetben és levelezésében is kifejti a laikusok által a Kárpát-medence különbözőnek hitt népi kultúráinak . s z e r v e s . ö s s z e t a r t o z á s á t, azaz összetartozását, illetve annak a szükségességét.

  Alighanem, ezt lenne hivatott MA az EU határnélküli szabad világa is, amely bizony – persze csak, ha Orbanisztán közben szánt szándékkal nem tesz neki keresztbe! – akadálymentes átjárást biztosít a >Trianon sújtotta< népeknek is egymáshoz:
  "Rendezni végre közös dolgainkat…"

 • Göllner András

  @ Hazai lámpás

  Örvendenék ha előterjesztené nevemet a Nobel bizottságnak – bár sajnos szakmai akreditációmat nem mint történész hanem közgazdász szereztem. De Isten lássa lelkemet, Jézus se kapott PhD-t teológiából, és lám, igazat mondott.

  @ Pityi Palko

  Nem tudom mi a gondja velem – hisz követhetetlen a gondolatmenete. A kb 3 és fél millió határon kívül ragadt honfitárunk egy harmada – valamivel több mint egy millió magyar, közvetlen a mostani magyar határ másik oldalán, szintiszta magyar lakta területeken élt. Én róluk beszéltem. Az eleve benne volt a pakliba, hogy nagymagyarországot fel kell darabolni. Egy aberáció volt. De az is ami utána jött. A határrevízió túl lőtt céljain, ellentétes volt Woodrow Wilson 11 pontjával, egy igazságtalanságot, a győztes nagyhatalmak saját politikai szellemiségével ellentétes helyzetett alakított ki. Ezt már nem lehet visszacsinálni. A visszacsinálás csak a fasiszták fejében tombol. Az EU által felkínált lehetőség, a határok megszüntetése mind ezt fölöslegessé teszi. Ezzel a lehetőséggel kellene élni és nem azzal, amelyik Torockai Lászlő, Raffay Ernő vagy a Fideszes, Jobbikos nacionalisták zászlaja alatt menetel Magyarországon.

  Azt, hogy a békeszerződés tragikus hibákat halmozott egymás hegyére hátára, a nemzeti előítéletektől mentes történelem írás a világ minden táján magának vallja. Bizonyára ön és barátja, a hazai lámpás jobban tájékozottak. Elnézést kérek azért, hogy idáig nem vettem észre határtalan bölcsességüket.

 • Avi Ben Giora
  2016 június 5
  12:12 du.

  A fenti témához, az én izlésemnek ez a beírás felelt meg legjobban ‘

 • Parács Péter Pál

  “hazai lámpa”
  “2016.június 06. 7:20 de.”

  Szinte éreztem, hogy nem kellene hozzászólnom. Lehet félreérthetően fogalmaztam, de éppen nem területkövetelés témát akartam kihozni.
  Az, hogy ki a “csóró” az szemszög kérdése. Én ennek részleteibe nem akarok belefolyni, minthogy nem akarom és nem is tudom megérteni. De! “Tehetős” országokon belül is szét lehetne nézni, nem kell a határokon túl menni. A csóró szó magyar jelentése egyébként “lopós” vagy “szegény” vagy “magatehetetlen”.

  Miért lenne probléma, ha ez a csóró kelet-európa kibékülne? Miért mutogatna a “fejlett nyugat”? Egyáltalán össze vannak veszve az emberek vagy csak egyéni virtuózok?
  Igen itt kelet-európában is vannak nem csóró emberek. Egyik azt sem tudja mennyi pénze van, a másik arany WC- vel stb. vagánykodik, a harmadik meg azon vetyeng, hogy multi kollégájának egy hónappal fiatalabb luxus autója van stb.
  Én nem irigylem őket. Jó helyen és jó időben voltak ott ahol érvényesíteni tudták tudásukat és tehetségüket de kénytelenek vállalni az ezzel járóakat.
  Én maradok csórónak. Nem fintorgatom a szomszédomnak az új kerékpáromat és Ő sem.
  Szóval ennyit a csórókról.

  P.P.P.

 • Nos aki magyar (vagy volt és nem felejtette el-sokan igen-,ismeri a tényeket,történelmet…)az elismeri,hogy Trianon a magyarok traumája,és ebbe
  nem kellene a napi politikát belekeverni(idétlen Gyurcsányt.meg a
  többiket,akik erről tényleg nem tehetnek…agyrém!)
  Az,hogy egy ország 2/3 részét elcsatolják,az országot megcsonkítják igenis veszteség,természetesen az igazi magyaroknak
  és nem a hazaáruló söpredék baloldali ellenzékieknek……bár köztük is vannak tisztességesek szerencsére.
  Akik Trianont helyeslik szégyellhetik magukat,akár itthon akár kint élnek(remélhetőleg a többség kint…)
  na ennyi,kár volt erről cikket írni,ez nem baloldali jobboldali kérdés….de egyeseknek kár ezt magyarázni,na már megint nagyon lebőgtek….hajrá csak így tovább!!!!

 • Ja egyébként a cikk szerint most az Együtt tisztességes volt,nem neki hanem a cikk szerzőjének kéne bekapni….
  Mindig hatalmi játszmák áldozatai voltunk mint kis ország,ezt a tisztességes többség tudja,meg azt is,hogy egyetlen háborúban sem önként és dalolva vettünk részt….!

  Figyelő!(te biztosan tudod)
  Bár nem ide tartozik,de az agyilag már erősen sérült Bill Clinton is kapja be,aki pontosan tudja,hogy l956-ban a szuezi válság miatt szükségük volt az oroszokra és nem érte meg a magyar ügyekbe beavatkozni,segíteni az akkori kormánynak,nincs miért hálálkodni nekik!!!

 • TISZTELT SZERKESZTŐSÉG!
  és kedves fórumtársak. Néhány napig nem jártam erre, de úgy látom, valaki “Almási Anna” néven megpróbált “helyettesíteni” és félrevezetni benneteket.

  “Almási Anna
  2016 június 5
  6:19 de.”

  Úgy látszik errefelé is járkálnak trollok. Az én nevem: Almási Alma és nem Anna. És – a jövőre nézve – nem is Almássy, Almásy, Almasi, vagy valami hasonló.

  Tudom, ilyen a net, de az különösen felháborít, ha valaki álarcot ölt és a helyemben gyalázkodik.

  Köszönöm, ha erre is figyeltek egy kicsit.

 • Na még egyszer.
  Tisztelt szerkesztőség!

  “Almási Anna
  2016 június 5
  6:19 de.”

  Az idézett hozzászóló nem én vagyok.
  Valaki misztifikál a nevemben.

 • Marcsi, sajnos Eisenhower volt akkor az amerikai elnök.
  A felesége, enyhén szólva baloldali volt, férjem szerint komcsi bérenc. Ez talán, elég a történelmi események megmagyarázására!
  Clinton, sokkal később jött.

 • Besancon
  2016 június 5
  5:57 de.
  Kérdésére válaszolva, azért törtem ki érzelmileg, előbbi írásomban, mert a cikk tisztán arról szólt, hogy aki írta, nem tudja miről is írt. Az Együttre haragszik többekközött, hogy igazat ad a kormány siralmainak Trianon végett.
  Ha egy ország egy harmadát levágják, mint egy láb amputációt, arról egy magyar sajnálkozik, és van aki egyetért azzal, azt szépen megszidja a fenti cikk!
  Kérdem én, milyen magyar az ilyen ember?
  Gondolom soha nem járt Erdélyben és Felvidéken. Én jártam, Kanadából.
  A z ottani magyarok, magyarok maradtak, bár tökéletesen beszélnek románul és szlovákul, bár nekik ezekben az iskolákba kellett járniuk. A lakásukban ma is megvannak magyar kalsszikusok könyvei, magyar kórusokban vesznek részt, magyarul imádkoznak, és magyarul tanulnak a gyerekek, ha titokban is. Ezek ilyen magyarok.
  Bár százáve, hogy nem elismert állampolgárok saját hazájukban.

 • Besancon
  2016 június 5
  5:57 de.
  Kérdésére válaszolva, azért törtem ki érzelmileg, előbbi írásomban, mert a cikk tisztán arról szólt, hogy aki írta, nem tudja miről is írt. Az Együttre haragszik többekközött, hogy igazat ad a kormány siralmainak Trianon végett.
  Ha egy ország egy harmadát levágják, mint egy láb amputációt, arról egy magyar sajnálkozik, és van aki egyetért azzal, azt szépen megszidja a fenti cikk!
  Kérdem én, milyen magyar az ilyen ember?
  Gondolom soha nem járt Erdélyben és Felvidéken. Én jártam, Kanadából.
  A z ottani magyarok, magyarok maradtak, tökéletesen beszélnek románul és szlovákul, nekik ezekben az iskolákba kellett járniuk. A lakásukban ma is megvannak magyar kalsszikusok könyvei, magyar kórusokban vesznek részt, magyarul imádkoznak, és magyarul tanulnak a gyerekek, ha titokban is. Ezek ilyen magyarok.
  Bár százéve, hogy nem elismert állampolgárok saját hazájukban.

 • Almási Alma
  2016 június 6
  1:12 du.

  Csörömpke nem bír élni nélküled… 😀

 • Kedves Molnár Tibor!

  Bár jobboldali beállítottságú vagyok(természetesen nem elvakult!)
  párttag soha nem voltam..de örömmel tölt el a hozzászólása,az meg különösen,hogy baloldali létére is másképpen látja Trianont és emberséges,hazáját szerető ember!Mivel történelemmel
  foglalkozott,javaslom okítsa ki tudatlan,uszító acsarkodókat!!!

 • Na Kertész Ákos “kimenekülő” (magyarságát megtagadó és volt hazáját méltatlanul sértegető..)hosszú,fárasztó és süket okfejtése csak hab a tortán!Bár képességei,ismeretei alapján pontosan tisztában van a témával,a történelemmel kapcsolatban,ismét megpróbál hazudni,félrevezetni,kidumálni dolgokat és főleg feleslegesen “zsidózni”(sajnálkozni ok nélkül…)na ez “ő”,csak örülni lehet,hogy nem itthon rontja a levegőt!!!!!
  Ezt a normális többség is így gondolja,csak van aki nem veszi a fáradságot,hogy ezt megírja!
  Remélhetőleg a hozzá hasonlóak követik a példáját,az itthoni többség örömére!!!!

 • Na, ez aztán Göllner Andrásnak való téma, gyönyörű példája az érzelmi politizálás következtében hülyeségbe torkoló vitának! És ezt a cikk írójára is érvényesnek tartom.

  Államot nyilvánvalóan nem nemzetiségi alapon, hanem sokkal inkább földrajzi alapon praktikus megalapítani. Jól tudta ezt Árpád apánk, aki – ha jól emlékszem, de ezt már tényleg nagyon régen olvastam – szándékosan mondott le az általa elfoglalt és kezdetben lakatlan gyepüként használt bécsi medencéről a beszivárgó németek javára. A Kárpátmedence viszont, azzal, hogy a környező hegyekből minden víz idefolyik – következésképp az áruszállítás is ide a legkönnyebb – valamint a hegyek védelme miatt a lovas időkben kiválóan védhető terület volt, éppen egy államnak való. Őrködni csak a bécsi medence felől, vagy a Duna déli kifolyásánál kellett erőteljesebben, na meg a vereckei hágónál talán.

  Mindenféle népek éltek itt, és nem volt ezzel semmi baj, hiszen a “magyar nemesurak” sem voltak csak magyarok, hanem bajorok, horvátok, lengyelek, és ki tudja, még miféle nációk. Nem is a magyar nyelv, hanem a latin tartotta össze a középkori Hungáriát.

  A “magyarozás” újkeletű, a XIX. század terméke, amelyet sokszor nagy íróink vetítettek vissza a középkorba. A XVI. század elején Szerémi, János király káplánja a magyarok romlásáról írt krónikáját konyhalatinsággal írta (állítólag, de én nem tudok latinul). Amikor az országot Savoyai Eugen német tábornok, német seregével visszafoglalta a töröktől, a Kárpátmedence – megfogyva bár – még mindig soknemzetiségű, jól körülhatárolt önálló egységként funkcionált a Habsburg ház uralma alatt. (De Erdély már nem tartozott hozzánk, és Belgrádot sem kaptuk vissza soha többé.)

  De a trianoni békeszerződésben végre – ahogy terminus (2016 június 5. 12:15 du.) írta: nemzetállamot akartunk, hát megkaptuk.

 • A kiegyezés után visszakaptuk Erdélyt, ami azt jelentette, hogy Erdéllyel együtt voltunk a Monarchia részben önálló része. Hogy mennyire voltunk önálló ország, arra nézve tessék Mikszáth parlamenti írásait olvasgatni.

  Lehet, hogy kénytelenek voltunk belépni a háborúba, mint a Monarchia része, de hogy ódzkodtunk volna, arról szó sincs. Szemben például a csehekkel (lásd: Svejk), nálunk nem tudok háborúellenes hangokról. De ha valaki tud, nosza!

  Trianont pedig nem szegény Kun Béla miatt, hanem sokkal inkább a francia nagyhatalmi törekvések következtében kaptuk a nyakunkba. Ezt meg Kissinger emlékirataiban olvastam anno.

 • falusi
  2016 június 6
  2:05 du.

  Hát, ilyen a szerelem. Idestova tíz éve tart… 😀
  Büszke is vagyok rá kellőképpen, kevés vénasszony mondhatja el magáról, hogy hetvenhárom éves korában még ekkora érzelmet tud gerjeszteni egy férfiben… 😀

 • Sok rosszat mondanak a Monarchiáról, ámde az én személyes tapasztalataim szerint egyáltalán nem volt egy senejdene állam. Persze én akkor még nem éltem, viszont az ötvenes, hatvanas években rendszeresen utaztam mindenfelé az országban. Akkor még mindenütt a régi, Monarchiabeli vasutvonalak voltak, a szép, szabványos állomásépületekkel – sok még ma is megvan belőlük. Ámde a békeszerződés szerint egy csomó helyen fel kellett szedni az egyik vágánypárt, ezért akkoriban mindenfelé csak egy pálya volt, és a szembevonatokat kitérőkön kellett megvárni. De a trianoni uraknak arra is gondjuk volt, hogy az ország határait úgy húzzák meg, hogy a kerületi vasútpályák kívül essenek a határunkon. Ezért egy időben két szomszédos városba vonattal csak úgy lehetett utazni, hogy az ember felvonatozott Budapestre. Bevallom, én ezt sokkal inkább nehezményeztem, mint azt, hogy egy-egy terület mennyire magyar, vagy sem.

  Minket családilag is erősen érintett a dolog, mivel egyik nagyapám Nagyváradról Budapestre “honosított”, és megszakadtak a kapcsolatai a szülőföldjével, másik nagyapámék pedig a bécsi és stájer rokonságról voltak kénytelenek megválni.

 • Mindent összevetve: a franciák nem a magyarsággal akartak kitolni, hanem a saját politikai törekvéseiket akarták kiteljesíteni, és a németeket egy szövetséges birodalomtól megfosztani..

 • Horthy meglehetősen undorító politikai tevékenységének ez az egyetlen mentsége: ugyan kihez állhatott volna, ha nem Hitlerhez?

 • Almási Alma !
  juni.06. 3:48

  Azt hiszem, a franciákat a legutolsó félmondatodban jelölt okok vezették elsősorban!

  Terminusnak pedig a maga sarkos megállapításával igaza van, ezt már tegnap megállapítottam.

 • Almási Alma
  2016 június 6
  2:42 du.

  Én is valami hasonlón gondolkoztam.

  Tulképp. meggyőzően bizonyítod, hogy Wilson sokat dicsért elve (önrendelkezés a nemzeteknek) nem volt valami zseniális ötlet. Etnikailag ennyire kevert területen hogy hoz létre nemzetállamot? Sokkal jobb lett volna életképes államokat létrehozni. Koszovót is milyen jól megcsinálták, csak kár hogy mindenki menekül belőle …

  A csehek voltak a legjobban a Monarchia ellen, mikor pedig gazdaságilag majdnem olyan jól álltak, mint az osztrákok! Korabeli viccet ismered Masarykról?

  Szerintem se valami gyűlölet volt ellenünk, inkább jók voltunk bűnbaknak! Valamennyire megértem a győztes szempontjait is, de a felelősséget mégiscsak ők viselik az elcseszett párizsi békéért.

 • Göllner András
  2016 június 6
  9:41 de.

  Jelöljön téged a Kerekes Sándor!

 • Almási A. !

  juni.06.1:12

  Nem igazán értem, hogyan tudja ezt bárki megcsinálni,hiszen ugyanazon a néven két regisztráció nem létezhet – függetlenül a jelszótól, vagy mégis? Ha tehát én a saját jelszavammal regisztrálok mondjuk “hazai lámpa” néven (vagy bárki, már itt előforduló néven) akkor ezt engedné a gép ?

 • A nemzetállam elve nem Wilsontól (nem is tudom, hogy jön ő ide a “migráncsokból” összeállt amerikai katyvasz alapján?) származik, hanem a XIX. század eszméje, amely alapján a német hercegségeket Bismarck egyesítette. Hasonlóképpen az olasz városállamok egyesítéséhez is ez volt az alapelv. Mindkét egyesítés rövidesen fasizmusba és különféle csunyaságokba torkollott. Jó lenne ezt már észrevenni nekünk, magyaroknak is, ha már speciel Trianonban úgy megszívtuk ezt a “nemes” eszmét…

 • Almási Alma
  2016 június 6
  3:50 du.

  Szerintem nem undorító Horthy tevékenysége, mert nem volt gonosz, felelőtlen politikus.

  Sok kudarca, tévedése volt, de ezek inkább a körülményekből adódtak, nem a hibás politizálásból.

 • falusi!

  Csörömpke a soknevű?

 • Dubois
  2016 június 6
  9:07 de.

  Ha rám hallgatsz kidobod azt a Rákosi-brosúrát, amiből dolgozol, mert már nagyon régen lejárhatott!

  A Tanácsköztársaság nem tudta a gyilkolászó románoktól megvédeni az országot, mert semmi nemzetközi elismertsége nem volt. Horthynak köszönhető, hogy az antant kiparancsolta a fosztogató románokat!

  A magyar, német parasztnak tökre nem mindegy, hogy a magyar úr sanyargatja, vagy ráadásul a más nemzetiségű még alázza is, nem beszélhet az anyanyelvén stb. Tamási Árontól Ábel megvan?

  Az írek úgy jönnek ide, hogy az angol gentlemanek hagyták őket éhen halni, talán ezek után nem volt illendő a gonosz magyar főurakat patás ördögnek kikiáltani.

 • Almási Alma
  2016 június 6
  4:53 du.

  Úgy jön ide, hogy úgy tekintettek az itteniek Wilsonra, mint a Messiásra! Wilsontól csak wilsoni békét, volt a jelszó!

  Nem azt mondtam, hogy ő találta ki a nemzetállamot. Hanem azt, hogy utópisztikus elvárásai nem teljesültek a párizsi békeszerződésekben.

 • Belzebub
  2016 június 6
  8:10 de.

  Nem írta oda a kommentelő, hogy Hitler szöveg. Ha látsz egy neonácit az utcán, nem mészbe abba az utcába, vagy elkezdesz hangosan ordibálni, hogy itt egy náci?

 • Parács Péter Pál
  2016 június 6
  11:45 de.

  A lényeg az, hogy Orbánnak van egyfajta víziója Trianon ügyben, akár rossz akár nem.

  Ezzel szemben a ballib oldal kényszeresen hajtogatja, hogy felejtsük el, itt az Unió, majd az mindent megold. Lehet, hogy nekik van igazuk, nem tudom. De hogy az orbáni propagandára ez nem jó válasz, az tuti.

 • Kerekes Sandor

  A Trianonfeletti sopánkodás viszonylag újkeletű és a jobboldali, félnáci pártok, a MIép és a Jobbik, valamint az ezoterikus nácik csináltak belőle kultuszt. Mégpedig főleg abból a célból, hogy azt, mintegy a Holokauszt ellenpárját a zsidó gyász megcsúfolására hasznosítsák.
  A tétel valahogy így szól: ”mit ajvékolnak a büdös zsidók azzal a deportálással, amikor nekünk magyaroknak egy sokkal nagyobb sorstragédiát okoztak azzal, hogy Trianonban elárultak bennünket. Ahogy nekik Auschwitz, úgy nekünk Trianon.” A demokratikus ellenzék, hogy a jobbrahúzó választóknak is kedvében járjon, néhány évvel ezelőtt elkezdett Trianonról beszélni, abban a hangnemben és azzal a szándékkal, amelyet a Fidesztől lesett és tanult el, ugyanazokkal a szólamokkal és ugyanolyan álságosan mint amazok.
  Természetesen minden ilyen megnyilvánulás a magyar felelősség iránti teljes amnézia jegyében születik, egy további kölcsön a FIdesz hazugságaiból, és traumát, meg sorstragédiát zsolozsmázik, holott tudnia kellene, hogy mik voltak az okok és kik voltak a felelősök. Ha ugyanis erről nem szólnak, akkor mi értelme szóbahozni a dolgot egyáltalán? Ezért nincs igaza sem Göllner Andrásnak, sem Kertész Ákosnak, de még Molnár Tibornak sem: a Trianon felett évente egyetlen napon elsiratott és elhullatott farizeus krokodilkönnyek teljesen kárbavesznek amíg a lényeget, az okokat és érdekeket be nem vallják.
  Mindössze ennyi magyarázatot kellett fűznöm a cikk fogantatásához és persze azt is, hogy nincs egyensúly a Holokauszt és Trianon között.

 • Besancon
  2016 június 6
  4:54 du.

  Bingó!!!! 😀

 • Besancon
  2016 június 6
  4:52 du.

  Úgy, hogy nem Almási Alma néven, hanem Almási ANNA néven jött. A figyelmetlen olvasó pedig átsiklik felette…

  Régi trükkje.

 • Kedves hazai lámpa!

  Horthy igenis undorító politikát folytatott.

  1. A román csapatok SEGÍTSÉGÉVEL jött be fehér lován. Az Antant MIATTA volt kénytelen kiparancsolni a román hadsereget.

  2. Az ő parancsára vérengzett “példa-statuálás céljából” Prónay.

  3. Ő maga mondja, hogy eleve fasizmust akart, még előbb, mint Mussolini.

  4. Ő alakította ki a “magyar nemzeti sirámot”, amelynek még most is rabjai vagyunk. (Károlyiék sőt Kun Béláék ugyanis egészen jól kezelték ezt a nemzeti nyavalygás-kérdést.)

  5. Ő forszírozta a zsidók megkülönböztetését, a numerus clausust, és nem csak az egyetemeken, hanem később már az iparengedélyek kiadásakor is. Ezt is ő maga írta magáról büszkén. A kezdeti zsidóüldözések, pogromok, a zsidók táborba gyűjtése és legyilkolása is az ő nevéhez fűződik, még jóval a németek és Szálasi hatalomátvétele előtt.

  6. A németek seggét túl nagy buzgalommal nyalta, Don kanyar, és egyéb nyalánkságok formájában. Amit Hitler el se várt tőle.

  Ezeket nem teszi semmissé, hogy volt néhány normálisabb minisztere (pl. Klebersberg)

  Ja persze, a cselédsége “szerette”, különösen a Főméltóságú asszonyt. Ezt tudom, mert a harmadik nagyapám – 😀 – az ő kőműves mestere volt Kenderesen a kastély építésekor.

  A másik (stájer) nagyanyám viszont nagyon haragudott rá, mert IV. Károlyt kikergette az országból. Mellesleg IV. Károlyt nemrég a szentszék BOLDOG-gá avatta. Ennek fényében tehát utólag Horthy még csak igaz katolikusnak se tűnik. 😀

 • Ja, és Stromfeld Aurél igenis kiverte a szlovákokat. Más kérdés, hogy amikor Horthy aláírta a trianoni szerződést – amit se Károlyi, se Kun Béla nem tett meg – a szlovákokat is visszaengedték.

  Szóval, kedves hazai lámpa, még egy kicsit informálódj!

 • Ja, és hogy mit mond az ellenzék?
  Leginkább azt, amit (szerintük) a “nép” hallani akar. Az meg senkit sem érdekel – lásd még migránskérdés – hogy mi a praktikus viselkedés a jövőre nézvést. De hát “politikusoktól” mi mást lehetne még várni, lopáson kívül?

  Göllner András is jól megtapasztalhatja az érzelmi politizálás “előnyeit”. (Bocs, kedves András, ezt még sokszor fogom az ön orra alá dörgölni… 😀 😀 De igazán nem rosszakaratból, csupán okulás céljából. Ez az én hivatásom a Földön…)

 • Almássy Alma!

  Horthyt nem az egy adott pillanat szülte lehetőségek között kell értékelni, hanem az ő teljes pályafutásának a tükrében.

  Márpedig kormányzóúrőfőméltóságát ’19-ben katonailag a csehek és a románok, politikailag pedig az angolok és a franciák ültették a kormányzói székbe és adtak hatalmat a kezébe, amely külföldi összeesküvés nem nevezhető másnak, mint magának, Trianon előzetes szellemének, illetve annak előre vetett árnyékának.

  Horthyt tehát az 1919-es puccsszerű trónfoglalásával összefüggésben tessék oly szíves vizsgálni, illetve a lehetőségeit onnan datálva mérlegelni. Őt a saját hatalma és a személyes biztonsága mozgatta semmi más. Mindent ennek vetett alá. Nem a nemzet biztonsága. Rendkívüli konzervativizmusa, birtokainak és általában a feudális földbirtokos osztály féltése “hajtotta” a nácizmus karjaiba. Antiszemita törvényei legalább 13 azaz Tizenhárom!!! évvel előzték meg a hasonló hitleri törvényeket. Sőt még mintául is szolgáltak a német náciknak…

  Kedves Alma!
  Ez Horthy valódi történelmi determináltsága, és nem valamiféle rajta kívülálló pillanatnyi kényszerhelyzet…

  .

 • Az előbb AA 3,50-es bejegyzésére reagáltam.

 • Kerekes Sándor 7:16

  Így igaz, a relativizálás az ő indítékuk.

  .

 • szintén Kerekes Sándor !

  Sanda fájdalommal, tragédiaként élik meg Schengent is, hiszen a fizikai határok eltörlése okafogyottá teszi a trianoni gyászhimnuszokat. Ma Bukaresttől Dublinig szabad az út. Nincs mire hivatkozniuk, nem vesztettek semmit, hisz oda megyünk, ahova kedvünk szottyan és ott vállalkozunk, ahol akarunk, ha van hozzá tehetségünk… A megszakadt vasútvonalak összekapcsólódnak, a felrobbantott hidak és utak újra fel és összeépültek. Hát lehetne ennél jobb ebben az oly sok háborút, és vérzivatart látott K. medencében ?… 🙂

  .

 • Ezt a trianoni gyászlevegőt az egykori (horthysta) Trianon miatt nagybirtokait vesztett dzsentri réteg és hű alattvalói fújják ma is.

 • Figyelő!
  jun.05.5:57

  Nem gondolnám, hogy a cikkíró azért “szidna meg” bárkit is, mert az egyet ért a kormány siralmaival! Ez – mármint Trianon – egyébként sem a “kormány siralma”, hanem minden magyar vesztesége,legyen az határon innen vagy túl, és függetlenül attól hogy ki van éppen kormányon!
  Azt meg pláne nem hinném, hogy Kerekes Sándor ne tudná miről is ír – lássuk be azt nagy önhittség lenne feltételezni, hogy mindenki tudatlan és tájékozatlan rajtunk kívül,a témában. Ez a cikk tehát nem erről szólt.

  Azt kérdezi, milyen magyar az ilyen ember? Szerintem K.S. ugyanolyan magyar ember ott Torontóban, mint amilyen magyar Ön Montrealban! Olvassa csak el az a néhány soros ismertetőt ott a cikk alatt, mely elmondja az íróról mindazt melyet róla tudni érdemes és kell ahhoz, hogy megítélhessük a világlátását – szerintem egyikünknek sincs oka, hogy ezt megkérdőjelezze!

  De az sehova nem vezet, hogy siralmainkat hangoztatjuk folyamatosan, mert – mint Ön írja amputálták az egyik lábunkat azaz az ország harmadát levágták – ha soha nem nézünk szembe azzal, hogy miért történt ami történt,milyen szerepünk volt/lehetett benne nekünk magyaroknak? Nem kezdem elemezgetni, sokan megtették, leírták, megvitatták, és véleményem szerint K.S. pusztán annyit tett, hogy tovább ment, nem állt meg a siránkozásnál, hanem okokat vázolt fel mellyel lehet egyetérteni, vagy nem, lehet kiegészíteni vagy másként látni- tudni, de egyet nem lehet: folyamatosan az áldozatot játszani, elhitetni magunkkal, hogy mi soha semmiről nem tehettünk, miket mindig mindenki csak bántott /bánt!

  Nem tudom elolvasta e pl Kertész Ákost is, vagy csak a rövidebb lélegzetű hsz-re koncentrált, de ha még nem volt rá érkezése, tegye meg, sok mindent megvilágít!
  Trianon óriási szelete a történelmünknek, és nagyon bonyolult,szerteágazó, megérteni nagyon nehéz – de legalább próbálkozzunk, hátha egyszer sikerül felfognunk! Saját tapasztalatom szerint az a gond, hogy mindenki tud valamennyit, a másik is valamennyit, a sok részigazságot viszont együtt egységesen nem látjuk, mert szerintem nem is igazán akarjuk.
  Higgye hát el, hogy Trianon Kerekes Sándornak ugyanolyan veszteség mint Önnek, vagy nekem, vagy az Együtt-nek, vagy a “kormánynak”, azaz minden magyar embernek – ebből kirekeszteni senkit nem lehet azon az alapon, hogy milyen magyar az ilyen…. ?

  Abban igaza van, hogy a hangnem, a stílus talán túl vehemens volt – én ugyan jól viselem – de belátom, hogy vannak akiknek visszatetsző, de nem ez a lényeg,ne engedje, hogy ilyen külsőségek elvigyék a gondolatait más szempontok felé!

  Nem tudom kire gondolt amikor megállapította, hogy “soha nem járt Erdélyben és a Felvidéken”: rám, vagy Kerekesre, de a magam nevében nyilatkozva biztosíthatom, hogy én jártam, nem egyszer, nem is kétszer, mivel édesapám rokonságának és baráti körének egy része székelyudvarhelyi, és többen Kovászna megyébe valóak – és ők is jártak hozzánk rendszeresen. Szerintem Kerekes Sándor is járt – bár biztosan nem tudom,de feltételezem – hogy nem csak lányregényekből ismeri a Felvidéket, Erdélyt! Bőven tudja miről ír! Szerintem nem attól magyar a magyar, ill. nem az árulkodik a magyarságuk megőrzéséről, hogy mennyi magyar klasszikus sorakozik a könyvespolcaikon, mert az evidens, hogy az ország elcsatolásával nem hajigálták ki, és szeretettel olvassák, csakúgy mint a világirodalom összes más klasszikusát!

  Az utazás különben ma már – szerencsére – nem akkor truváj,itt nekünk, itt ragadt hülye kis magyaroknak mint azt Ön gondolja, és mint volt mondjuk 50 éve! A határok megnyitásával pedig igencsak kinyílt a világ,és ha rajtam múlik nyitva is marad! Mi magyarok nem vagyunk bezárva és láncra verve, és akinek az anyagi helyzete engedi ( mert ez az egyetlen visszatartó erő ) az sokat és sokfelé megy utazik, lát és hall – a sajtón kívül pedig pontosan ugyanazok az információs lehetőségek állnak a rendelkezésünkre, mint Önnek, ill. bármely kanadai társának! Ezt azért találtam szükségesnek leírni, mert az utóbbi időben többször, több helyen felvetette, hogy nem ártana magyaroknak néha külföldre utazni, világot látni mert a sajtón kívül nem tudnak honnan informálódni!
  Kedves Figyelő, jelentem, ez nem így van – az Ön távozása óta eltelt 60 év, és Ön hajlamos azt hinni, hogy itt megállt az idő! Egy fenét! Nem csak a kormány változott jó néhányszor, hanem az égvilágon minden! A politikusaink is és mi állampolgárok is megtesszük amit tudunk világlátás terén – bár tény nem egyforma eséllyel, és nem annyit mint szeretnénk, de mint írtam, ez nem kifejezetten a szándékainkon múlik!

 • Kedves Dubois! SÜKETEK PÁRBESZÉDE?
  OLVASOL IS, VAGY CSAK ÍRSZ? 😀 😀
  ____________________________

  Almási Alma
  2016 június 6
  3:50 du.

  “Horthy meglehetősen UNDORÍTÓ politikai tevékenységének ez az egyetlen mentsége: ugyan kihez állhatott volna, ha nem Hitlerhez?”

  Almási Alma
  2016 június 7
  2:37 de.
  “Kedves hazai lámpa!

  Horthy igenis undorító politikát folytatott…
  1…
  2…
  stb…”

  Dubois
  2016 június 7
  6:05 de.
  “Horthyt nem az egy adott pillanat szülte lehetőségek között kell értékelni…”

  “Az előbb AA 3,50-es bejegyzésére reagáltam.”

 • Kedves voronyezs!
  Nem tudtad eddig, hogy a magyar “jobboldal” belőlük áll?

 • Almási Alma
  2016 június 7
  2:37 de.

  Horthy tényleg nem volt igaz katolikus, mert református volt.

  Információid a Kádár-kori törikönyvekből valóban pontosak. Csakhogy azóta eltelt majd 30 év! Neked kéne informálódni arról, hogy az eltelt időben mit mutattak föl a történészek! Ajánlom például Ormos Máriát, akit talán nem vádolhatsz jobboldalisággal és Fidesz-nyalással …

  “Horthy gyakorlatilag nem foglalkozott hadseregszervezéssel, minthogy a szárazföldi hadsereg ügyeihez nem is értett, és még a Szegedrõl elvonuló csapatok fõparancsnoki tisztét sem tartotta fenn magának. Ha ezt teszi, nevét talán éppúgy nem ismernénk, amint nem tudjuk a tényleges parancsnokét. Horthy elsõ politikai lépése az volt, hogy elhatárolta magát a szegedi kormánytól, a második, hogy egyez-ségre lépett a román parancsnoksággal, és alakulatait ennek szellemében a neki kijelölt övezetbe irányította, a harmadik, hogy József fõherceggel ugyan megerõsíttette magát, de nem állt a Friedrich István vezette kormány (1919) szolgálatába, a negyedik, hogy Lehárral megalkudott és õt rávette, hogy elismerje hadúri jogait, az ötödik — és talán a legfontosabb — pedig abban állt, hogy a koalíciós kormány létrehozása érdekében Budapestre küldött Sir George Clerk angol diplomata elsõ szavára elejtette a katonai diktatúrát (ha valaha is komolyan foglalkozott ezzel a gondolattal), sõt kiadott egy nyilatkozatot, amelyben a lehetõ legkeményebben elítélte a zsidók ellen elkövetett atrocitásokat.

  Horthy mintegy három hónap leforgása alatt elfogadtatta magát bel- és külföldön. És ezt távolról sem egy félelmes hadsereg szuverén uraként, hanem elsõsorban politikával érte el. Az õ néhány ezer fõs tiszti alakulatát, amelynek nem volt struktúrája, legénysége és fegyvere, egyébként is elég nehéz hadseregnek tekinteni.”

  Jelző és történelem

 • Kerekes Sandor
  2016 június 6
  7:16 du.

  Valóban, sokkal “értelmesebb” azt mondani, hogy a holokauszton kívül nem létezik más probléma! Ennek számos “előnye” van, sorolom:

  1. ha eddig nem utálta valaki a holokauszt áldozatait, majd most
  2. ha eddig valaki nem utálta a zsidó háttérhatalmat, majd ezután
  3. ha eddig valaki nem volt fideszes, ezután elgondolkodik rajta.

  Kertész Ákos magához képest egy Napóleon, egy zseniális politikus. Eddig az ő szövegét tartottam elfogultnak, de látom, hogy sokkal rosszabbak is vannak nála.

 • Besancon
  2016 június 7
  8:11 de.

  Nem tudom, minek mosdatod a szerecsent, mikor Kerekes fölötted írja pár sorral, hogy Trianon témája egyenlő a holokauszt tagadással!

  Agyam eldobom, hogy itt egyesek olyan hülyén viselkednek mint a fidesz, csak pepitában! Most már kicsit sem csodálkozom, hogy a weimari köztársaság megbukott és Hitlert megváltóként fogadták a németek. Ennyi liberális egy rakáson, szinte vörös szőnyeget terítenek a nácik bevonulásához a hülyeségeikkel!

  Minden hibája ellenére Kertész Ákos a ballib oldalon az igazi európai a fehérek közt (átvitt értelemben is).

 • Almási Alma
  2016 június 7
  2:51 de.

  Szerintem Göllner egyáltalán nem folytat érzelmi politizálást. Simán béna politizálást folytat, de azt pont hogy értelmesen, észérvekkel teszi. A tényeket rendszerint teljesen hibásan fűzi össze, de a tevékenysége akkor is nyomokban valódi politizálást tartalmaz …

 • hazai lámpa
  2016 június 7
  8:34 de.

  folyt. köv.

  “Az alapkérdés az volt, hogy létre kellett hozni egy önálló, a legtöbb szempontból új államot. Ehhez három politikai csoport háromféleképpen fogott hozzá, és gyakorlatilag egyiknek sem sikerült elvégeznie. Károlyit illetõen a kérdés specifikuma, hogy az államszervezés terén mi történt, illetve mi nem történt meg annak érdekében, hogy az új állam a demokratizálódás és modernizálás felé kaput nyithasson.

  Ebben az idõben sok állam született, illetve született újjá, és a magyart kivéve mindegyik egyedül oldotta meg államalapító, szervezõ feladatait. Csak Magyarországra küldtek ki e célból antant kormánybiztost, és egyedül itt fordult elõ, hogy a karhatalmi alakulatok és a hadsereg kezébe egy antant bizottság adott fegyvert. E jelenség magyarázataként rendelkezünk számos mellékes részlettel, de azt hiszem, hogy fel kell vetni vele kapcsolatban egy sokkal mélyebb problémát, a magyar nemzettudat alakulásának kérdését is. Bethlen egy ízben azt mondta, hogy a magyarok elvesztették nemzetközi horizontjukat, és hinni vélem, hogy ehhez az igaz megállapításhoz hozzá lehet tenni: nem volt reális önképük sem. Nem vették tudomásul, hogy a közös hadsereg valóban Macartney-féle* omlett volt, amelybõl ki kellett volna vonni a tojásokat, míg a kisegítõ feladatokra szorított Honvédség — vezérkar, operatív részleg, felderítés, hírszerzés és stratégia nélkül — nem volt felkészülve önálló feladatra. Hasonló volt a helyzet a külügyek terén, úgy, hogy külpolitikáról beszélni egy olyan országban, amelynek nem volt külügyminisztériuma, következésképpen külszolgálata és — logikusan — információs bázisa sem, meglehetõsen eufemisztikus dolog. De nem volt ennek az országnak saját valutája, következésképpen a szó igazi értelmében vehetõ pénzpolitikája sem, és arra sem nyílt módja, hogy saját jogán bekapcsolódjék a világ nagy pénzügyi áramlataiba. Tegyük hozzá ehhez, hogy a birodalom közös vámterületének áldása másfelõl a saját vámtarifát és az önálló kereskedelmi kapcsolatok kialakítását tette lehetetlenné. Függetlenül attól, hogy ebbõl mi volt jó és rossz addig, amíg Ausztria–Magyarország létezett, 1918-ban mindez kétségkívül deficitként jelentkezett és a lehetõ leggyorsabban megoldásra várt. És ott volt a további deficit: az önálló államszervezet ügye, a földkérdés és a választójog elintézetlen problémája. A hegymagasságú problémaözön feldolgozásához nyilvánvalóan csak úgy lehetett hozzáfogni, ha az új államféleség vagy egyelõre inkább csak kormányféleség vezetõi gyorsan intézkednek a legalitás megteremtésérõl, az államiság attribútumairól, és egyúttal dialógust kezdeményeznek a megoldásban kulcsszerepet játszó érdekeltekkel.”

 • hazai lámpa
  2016 június 7
  8:34 de.

  Ormos Mária egy szóval se mond ellent annak, amit én írtam. Amit pedig én bármilyen történelmi témában írok, azt nem törikönyvekből szedem – sosem olvasok “törikönyveket” – hanem részben családi emlékekből, részben a klasszikus magyar irodalomból, részben korabeli szövegekből, esetleg történelmi szaktanulmányokból.

  Például tudod-e, honnan tudom, hogy még az iparengedélyek kiadásánál is alkalmazták a numerus clausust 1939-től? Mert apámnak és nagyapámnak is ki kellett váltaniuk a keresztleveleket nagyszülőkig ahhoz, hogy iparengedélyt kapjanak. Méghozzá díjmentesen, mert minden ilyen okiratra rá van írva, hogy “díjmentes a 39. évi x. törvény alapján”… És ezek az okmányok nekem mind megvannak. 😀

  1939-ben még nem volt Szálasi, ugyebár. De még a németek se szállták meg az országot, ugyebár.

  Hogy Horthy antiszemita volt, és előbb volt fasiszta, mint Mussolini, azt pedig ő maga írta le az emlékirataiban… Hát ez egy ilyen dolog.

 • Hazai Lámpa:
  “Szerintem nem undorító Horthy tevékenysége, mert nem volt gonosz, felelőtlen politikus.”

  Hogy gonosz volt,vagy nem volt gonosz, szerintem érdektelen; a gonoszság vagy nem-gonoszság magánemberi viszonyokra érvényes attributumok. Magánemberi tulajdonságai, magánügyei történelmi-politikai szempontból közömbösek. Horthy (1919-től különösen) nem Teleki-téri handlé, nem magánemeber volt, hanem előbb a szegedi ellenkormány hadügyminisztere, maBiztosjd az un. Nemzeti Hadsereg fővezére, végül 1944.október 16.-ig Magyarország kormányzója. nem volt felelőtlen poliitikus, hiszen alig több, mint 1.000.000-1.200.000 magyar állampolgár oktalan halála fűződik a politikai tevékenységéhez.
  Amúgy biztos “jó ember” volt, szerette a feleségét, gyermekeit, lovait – de ez teljesen érdektelen magánügy. Ahogy Hitler esetében is érdektelen, hogy szerette a kutyáját, valószínűleg Éva Braunt is, stb.

  De ezen már korábban eredménytelenül vitatkoztunk, fölöslegesnek tartom visszatérni rá.

 • hazai lámpa
  2016 június 7
  9:03 de.

  A dolgozat további részében Ormos kifejti, hogy az új állam alapítása egyiknek sem sikerült:
  1. Károlyi
  2. kommunisták
  3. Horthy.

  Károlyi és a szocdemek gyakorlatilag semmit nem tudtak csinálni azon kívül, hogy a katonákat szélnek eresztették. A földkérdésbe Károlyi belekezdett, demokratikus választásokat nem írtak ki.
  Kun Bélát a szocdemek emelték a polcra, mert abban bíztak, hogy az országot megvédi szovjet segítséggel.
  Ormos kiemeli, hogy mindezeknek a trianoni döntésekhez SEMMI köze nincs, mert mindhárom kormánynak UGYANAZT a békét kínálták fel!

  A hatalmat végül Horthy és csoportja szerezte meg, és Ormos szerint a meghatározó kérdések a két háború közti időszakból:
  1. a magyar társadalom torz szerkezete, zsidó meghatározottság a modern gazdasági ágazatokban, az ipar, a kereskedelem, a pénztõke irányítói, de szinte nulla politikai képviseletük a parlamentben
  2. a nemzetközi kereskedelembe és pénzügybe bekapcsolódás mikéntje
  3. katonai elit, amely az 1930-as években jelent meg.

 • Haza Lámpa:
  “A lényeg az, hogy Orbánnak van egyfajta víziója Trianon ügyben, akár rossz akár nem.”

  Akinek viziói vannak, az forduljon pszichiáterhez, politikai vezetőnek túl veszélyes. Orbán egyébként sem beteg, hanem okos emeber, rátalált a magyar “néplélekre”, azt mondja, amit a nép jelentős része hallani akar.

 • hazai lámpa
  2016 június 7
  9:23 de.

  Ezekhez képest a mai politikai elit százszor hülyébb.

  1. Orbán elővette a rókasálat a naftalinból, azt porolgatja. Önálló gondolata gyakorlatilag nincs, néhány történelmi lexikonból bárki kiolvashatja a következő lépését, ha érdekel valakit.

  2. A legellenszenvesebb a kezét-lábát elhányva fotelba leomló ballib elit. Majd az EU megold mindent (liberálisok), mindenért a magyar jobboldal a felelős régen és most (baloldal).

  3. Vannak egyes szakemberek, civil fórumok, egyesületek, akik összefogva megmenthetik az országot. Őket ha nem Orbán nyírja ki, akkor a nyafogó ballib megmondóemberek örömmel megteszik.

 • otthoni pilács!

  Horthy . n e m . m e g s z e r e z t e . a hatalmat, hanem – nem lévén más, számukra alkalmasabb jobboldali politikus – az ANTANT haderő őt . ü l t e t t e . b e . a hatalomba, ahol aztán gyorsan gyökeret eresztett, nem kevesebb, mint 25 évre…

 • Almási Alma
  2016 június 7
  9:20 de.

  és Belzebub

  Horthyt még a Tunguzka meteor becsapódásáért ne tegyük felelőssé? Szerintem abban is fölmerül a felelőssége, ha így jobban belegondoltok.

  Elkövetitek a legnagyobb hibát, amit történelemmel foglalkozó elkövethet: visszavetítitek a saját korotokat a múltba. Abban a nemzetközi helyzetben Horthy nem volt véresszájú fasiszta politikus, náci diktátor. Az ország gazdaságát megpróbálta a rezsim bekapcsolni a nemzetközi vérkeringésébe, biztosítani az ország modernizálását.

  Más kérdés, hogy közben kitört egy világháború és ebben sajnos a népirtókkal voltunk szövetségben. Alternatíva volt még a bolsevik diktatúra, illetve a náci megszállás a háború első évétől. Ha ebből ti megmondjátok, hogy melyik lett volna jobb az országnak, akkor én is megmondom, hogy mik Horthy hibái!

 • Besancon
  2016 június 6
  4:52 du
  Semmiféle jelszó nincs.
  Ha jól tudom Te is csak nick névvel és e-mail címmel kommentelsz.
  Így azonos név előfordulhat minden további nélkül, akár a te neveddel is, csak a gép által generált gravatar más. Egyértelmű különbséget csak egyedi gravatar adhat, amit regisztrálva adhatsz meg. Már ha nem az internetről töltesz fel képet a gravatarba.

 • Almási Alma
  2016 június 7
  9:20 de.

  “Ki nem volt antiszemita abban a korban?” (TGM) Mármint a vezető politikusok közt, nyugatiakat is beleértve?

  Az lehet, hogy fasisztának tartotta magát Horthy, de ez akkoriban nem számított bűnnek Nyugat-Európában. Pl. Franco rendszere egy elismert hatalom volt még az 1970-es években is.

  Ormos Mária pont azt mondja, hogy ha nincs Horthy, akkor ki? Csak rosszabb jöhetett volna, de lehet, hogy ezt egy másik helyen írja Ormos.

 • voronyezs
  2016 június 7
  9:35 de.

  Voronyezs, te egy katasztrófa voltál az országunknak, az is maradsz!

 • hazai lámpa
  2016 június 7
  9:44 de.
  Vedd ketté a tevékenységét. Vagy inkább három fele. Három korszaka volt.
  1 – A hatalom megszilárdítása, tisztogatás.
  2 – Gazdasági konszolidáció
  3 – Részvétel a világháborúban, és háborús bűncselekmények.

  Az a probléma, hogy az első és a harmadik pontot el akarod maszatolni. Meg úgy általában a Horthy korszak hívei ezt teszik.

 • Hazai Lámpa:
  “Nem írta oda a kommentelő, hogy Hitler szöveg.”

  Tényleg nem. És ugye igy aztán nem is zavart senkit. A moderátort, Christopher Adamot sem. Ahogy az sem zavart senkit, hogy nemregiben az egyik kommentelő a Holokuasztot tagadta, mondván, hogy az arról szóló mesét már az értelmes zsidók is szégyellik. Sőt, az sem zavart senkit, hogy egy másik, magát egyébként zsidónak mondó jóember azt írta, hogy Scharf Móric nevét jobb nem említeni, mert nem tudni, hogy 1883-ban a zsidók milyen igéretekkel érték el, hogy mint koronatanu, visszavonja terhelő vallomását, kit és mennyivel vesztegettek meg, hogy 1883-ban a bíróság felmentse őket a tiszaeszlári un.
  rituális vérvád perben.

  A KMH működési költségeit nem én állom, hanem Christopher úr, nem én, hanem ő szánja a lap működtetésére önkéntesként a szabadidejét. Ebből következően az ő joga, hogy a KMH fórumának moderálási
  szabályait, a moderálás működését meghatározza. (Akinek nem tetszik, legföljebb nem kommentel többé.)
  Mindennek – természetesen saját liberális elgondolása szerint – tiszteletre méltóan eleget tesz.
  Azonban én nem osztom teljes mértékben ezt a – weimari jellegű – liberalizmust.

  HazaiLámpa:
  “Ha látsz egy neonácit az utcán, nem mészbe abba az utcába, vagy elkezdesz hangosan ordibálni, hogy itt egy náci?”

  Rossz a hasonlat. Kéthetente-havonta jártam “bulizni”, beszélgetni egy ismerős liberális társaságba. Aztán a házigazda elkezdett meghívogatni egy-egy neonáci újságírót, publicistát, szerkesztőt. A második alkalommal megemlítettem a házigazdának, hogy az ő ügye, kiket hív meg, de nekem van némi ellenérzésem; rendes liberális volt, hát nem szólt semmit. A negyedik ismétlődő alkalommal felálltam, eljöttem. Többé nem mentem oda.

  és mena látsz egy neonácit az utcán, nem mészbe abba az utcába, vagy elkezdesz hangosan ordibálni, hogy itt egy náci?

 • Don Ovuz
  2016 június 7
  9:56 de.

  1. Hatalom megszilárdítása mióta bűn? Kádár Jánost ne akasszuk föl jelképesen, amiért reálpolitika miatt kivégeztette Nagy Imrét?

  2. gazdasági konszolidáció gondolom nem bűn.

  3. Részvétel a háborúban nem bűn, legfeljebb tévedés. Az se lett volna jobb, ha megszállnak minket a nácik, mint Lengyelországot vagy bábkormány alakul, mint Szlovákiában.

  Én nem maszatolok semmit, te viszont személyeskedsz, ami sokat levon a hitelességedből.

 • Don Ovuz
  2016 június 7
  9:56 de.

  Háborús bűncselekményekben senki nem tartotta felelősnek akkoriban.

  Mai szemmel nézve fölmerül a felelőssége abban, hogy

  1. miért nem mentette meg a vidéki zsidókat, de még a legkritikusabb történészek is elismerik, hogy ez nem biztos, hogy sikerült volna.
  2. Miért nem mondott le a német megszálláskor, viszont akkor nem tudta volna megmenteni a budapesti zsidókat.

 • Hazai Lámpa:
  “Horthy nem volt véresszájú fasiszta politikus, náci diktátor.”

  Szerintem sem volt sem fasiszta, sem náci. A fasizmus egy megvetendő, de modern, modernizáló politikai irányzat volt. A Horthy-rezsim pedig minden volt, csak modern nem; valamiféle torz modernizáció csak 1938-ban, a győri program meghirdetésével és a zsidótörvényekkel kezdődött.

  “Az ország gazdaságát megpróbálta a rezsim bekapcsolni a nemzetközi vérkeringésébe”

  Igen, leginkább a náci Németországéba. Sikerült is.
  Gratuálok.

 • hazai lámpa
  2016 június 7
  9:54 de.

  “Ki nem volt antiszemita abban a korban?”

  Hát például az én tisztavérű keresztény fehérmagyar felmenőim.

 • Don Ovuz
  2016 június 7
  9:49 de.

  Hogyan kell képet feltölteni magamról?

 • Don Ovuz!

  Úgy érted tehát, hogy egy adott néven bárki regisztrálhat, mindössze az email különbözteti meg,hogy ez a Besancon az a Besancon – e?
  Ha én írok a megszokott módon akkor megjelenik a hozzám gép által társított zöld mintás ikon – de ha az én nick nevemen mondjuk a szomszédasszonyom is ír a saját email-jével, akkor ugyanez a név jelenik meg csak mondjuk egy sárga pöttyös ikonnal? Innen tudjuk, hogy az igazi hozzászólóval van e dolgunk?
  Azt gondoltam, a gép jelzi, ha már egy nick név foglalt (én ezt értettem jelszó alatt) és kér másikat!
  Kicsit meglepődtem.

 • hazai lámpa
  2016 június 7
  9:54 de

  “Ormos Mária pont azt mondja, hogy ha nincs Horthy, akkor ki? Csak rosszabb jöhetett volna, de lehet, hogy ezt egy másik helyen írja Ormos”

  Tudjuk, ez Kádárra még inkább igaz… 😀

  A mi családunkban szoktuk ilyenkor mondani: Na, most már leveszem rólad a kezem… 😀

 • Hazai Lámpa:
  “Alternatíva volt még a bolsevik diktatúra, illetve a náci megszállás a háború első évétől”

  Franz Halder OKH vezérkai főnök Kriegstagebuch-jában egyetlenegyszer fordul elő, hogy Hitler Magyarország esetleges megszállásának lehetőségét fölvette: amikor 1940 nyarán a magyar kir. honvédséget a román határ mentén részlegesen mozgósították, és felmerült a Románia elleni egyidejű szovjet és magyar támadás terve. Ekkor a Kriegstagebuch szerint Hitler közölte az OKH vezérkari értekezletén, hogy “ha a magyarok nem pariroznak, meg kell szállnunk Magyarorszgot”.
  Halder 1942 szeptemberéig volt az OKH vezérkari főnöke, után a Hadinapló vezetését Kurt Zeitler vette át.
  A Hadinaplónak ez utóbbi a részét sajnos nem olvastam, de másod-harmadlagos feldolgozásokból úgy tudom, hogy Magyarország esetleges megszállásának kérdése legközelebb 1943 vége felé merült fel, ezután kidolgozták, és 1944 március 19-én került sor arra, hogy a német vezetés előzetesen nem igazán egyeztetett “baráti segítséget” nyújtson katonailag a szövetséges Magyarországnak.

 • Hazai lámpa!
  juni 7. 8:11

  Nem sűrűn szoktam reagálni az írásaidra, mert kezdettől fogva nem tudok elmenni a kekec okfejtéseiden, egy jó ideje pedig már nem is kísérletezem vele!

  Amikor a “szerecsenmosdató” írásomat elküldtem – elég hosszúra sikeredett – még nem olvastam “fölöttem” Kerekes S. írását Amikor írok, arra koncentrálok, és elküldés után olvasom vissza, a közben érkezett írásokat – már amennyiben vannak!
  De kösz, hogy felhívtad rá a figyelmemet,így legalább visszaigazolva látom az általam leírtakat.
  Azért nem lenne baj, ha ismét elolvasnád K.S. hivatkozott hsz-ét,- különös figyelemmel a mögöttes tartalomra,mert szerintem mindent szó szerint vettél.
  K.S. itt szóban forgó hsz-e(juni.06.7:16) tette rá az í-re a pontot nálam, és érteni vélem a stílusát is!

  Azért az utolsó mondatára nem ártana jobban koncentrálnod! Az pedig hogy liberális vagyok e – megítélés kérdése! Sajnos nem vagyok annyira liberális mint szeretnék – de a konzervatív vonás is hiányt mutat időnként! Egy kissé ez,sokszor meg az!

  A hülyeség meg pláne relatív – innen nézve te, onnan nézve én, meg mindenki más!
  Hát istenem, van ez így!

 • Talán tegyünk különbséget “katasztrófa” és “trauma” között.

  A maga korában a trianoni döntés valóban – érhető és általános – traumát okozott a legtöbb magyarnak, a legjobbakat legtöbbjét is beleértve. Trauma volt.
  A katasztrófa azonban szerintem nem a békediktátum volt, hanem maga az első világháború.

 • hazai lámpa
  2016 június 7
  8:34 de.
  Kedves hazai lámpa, sok beíírásoddal nem vagyok nagyon kibékülve, de a fenti linkben irottakat jól idézted. Ez az Orsos Mária, megtanulta a leckét!
  Közeli igazságokat írt Horthyról.
  Tudod Rákosi és Kádár idejében Horthyt festette le minden iskolai törtáénelmi tankönyv a magyarok ördögének,minden baj és rossz tőle származott!
  Ezt tanultam én is, Ti is.
  De nem egészen igaz.
  T.i. g én a Horthy korban voltam gyerek , de nem túlkicsi gyerek, tehát emlékszem családom és ismerősök beszédeire, tapasztalatira is.,
  Egy dolog ami igaz a korai numerus clasus ténye. Ma Montrealban élek, s az interneten megnéztem, hogy akkoriban Montrealban volt e ilyen? Hát valóban volt, a McGill egyetemen is például a 20 as évektől.
  Az igazság az, hogy az egyetemeken a nagy többségben zsidó származású diákok voltak, és errefel csináltak egy bizonyos törvényt, hogy csak egy elfogadható számú zsidő származásút vehetnek fel. Tehát, nemcsak Horthynak volt ilyen cselekedete, hanem ez egy általános világi túnet volt akkor!
  Horthy emlékiratai megvannak, nem szerettem a könyvet, mert öncélunak, öndicsérőnek tartom,. Ha jól emlékszem sem családom és persze én sem voltunk Horthy imádók.
  Viszont idekint, néhány érdekes tapasztalatom volt személye felé. Interneti ismeretség révén megismertem egy zsidó családot, akik most Ausztriában élnek(ha még élnek) a férfivel leveleztem, aki gyáros volt a Horthy korban. Ez a zsidó származásó ember, hazament Magyarországra Horthy ujra temetésére, egy nagy koszórut is vett a sírjára. Ő azt állitotta, hogy Horthy segítette őt a karrierjében és sok más zsidót! Ha emlékezünk rá, bizony sok nagy zsidó gyáros volt akkoriban Budapesten. Lehet az is , hogy Horthy csak a pénzeseket támogatta, nem tudom. Arra viszont emlékszem, hogy sok kis zsidó és érvényesűlt és sok újságnak volt zsidó tulajdonosa a Horthy korban!
  Valóban, a 20-as években fellendült a magyar ipar, a m. kereskedelem, ami igen szomorú állapotban volt az I. V. háború után.
  Horthy 20 évig uralkodott, s aránylag békés időszak volt a magyaroknak.
  A II: Világháborúnál Horthy az angolokkal kacérkodott, remélte, hogy hátha segítenék ők az országot, de az angolokat nem érdekelte. A háborúban Hitler kényszeritette a belépésre és mivel nem elég gyorsan és alaposan nyírta ki a zsidókat, Hitler megszállta végül is Magyarországot! Na.akkor kezdődött az igazi öldöklás, és munkaszolgálatos táborok.
  Horthynak nem sok választása volt.
  Különben, a sors iróniája, hogy családi jóbarátunk volt az az örnagy, akit Horthy megbizott egy levéllel,a háborúból való kiugrásról, amit Moszkvába vitt el az illető.Sajnos 1 egy napot késett a nehéz, kalandos út utáni érkezése a levéllel. Az eseményt megörökitette, egy könyvben, amit otthon könyvüzletben megvehet az ember:, írója Nemes József festúművész: “Küldetésben Horthy Futáraként” címmel.

 • Göllner András

  @ Hazai lámpa

  A történelmi determinizmus amit képviselsz, Marxéhoz hasonlit, de mint az utóbbival, a Te gondolkodásoddal is az a baj, hogy ahhoz a kényelmes következtetéshez vezet, amit magyarkáink, imádnak: nem kell foglalkoznunk a múltban elkövetett trógerságainkkal, a Horthy, a Kádár, az Orbán féle seggnyalással, mert nem tudtunk mást csinálni. Érted amit mondok, hazai? Horthy egyenesen ült a lován, de egy gerinctelen szarjankó volt, mint az összes akkortájt lóháton vágtázó fasiszta. Ja, ez volt a szokás akkor? Akkor a szarjankóság túróspalacsinta? Biznisz ami biznisz? Tudod, Hazai Lámpa, a Te és társaid által itt naponta eljátszott műsor miatt sincs semmi kibeszélve Magyarországon, ezért tekinti a magyar mindenért a sorsot és nem saját magát felelősnek, amikor sebeit nyalogatja. Ne voronyezt cseszegesd. Inkább nézz a tükörbe.

 • Don Ovuz
  2016 június 7
  9:56 de.

  Még az egyes ponttal kapcsolatban írnék valamit. Azon is így fölháborodnál, ha nem állítanák Orbánt bíróság elé a NER bukása után?

 • Almási Alma
  2016 június 7
  10:40 de.
  Kattintson a gravataromra. Ez elviszi a gravatar.com -ra. Regisztráljon be, és töltsön fel egy képet, amit akar. Mint én a motorteknőst. Mind a profilképnek, mind a képtárba, mivel másképp néha nehezen veszi be. Az oldal letölt a gépére egy cookit. Így nem kell mindig bejelentkezni, a sütivel azonosítja önt a szerver. Az első regisztráció után, mintegy 15 perc kell, hogy a kép megjelenjen a kommentnél. Utána azonnal.

  Ezt azért írom, mert ha tisztító programokat használ, akkor azok néha letörlik a sütit. Vagy hozzáadja a kivételeknél a tisztítóban, vagy utána be kell újra jelentkezni, hogy a cooki újra lejöjjön.

 • hazai lámpa
  2016 június 7
  1:16 du.
  Az első pontnál végigdúlták a különítmények az országot. Nem csak kommunistákra vadásztak. Raboltak, gyilkolta. Bár a személye nem köthető konkrétan hozzájuk, de amikor kínossá vált az első szavára a 90 % leállt. Csak néhány csoportot kellett levadászni.
  Ez ugye rendben van szerinted?

  A második pont az amit kizárólagosan hangoztatsz, és erre jegyeztem meg, hogy három időszakról beszélünk a megítélésnél, nem egyről.

  A harmadik pontnál is tagadni lehet, csak hát értelmetlen.

  Zárszóként, igen felháborodnék, mivel bűnözőnek rács mögött a helye.

 • Besancon
  2016 június 7
  10:41 de.
  Pontosan leírtad a működést. A név ész email cím társításával rendel hozzád ikont, más megkötése nincs. Ha más email címmel írod a kommentet, te is más ikont kapsz. Azért jó a gravatar, mert akár otthon szerkesztett, teljesen egyedi ikont tölthetsz fel magadnak.

 • Belzebub
  2016 június 7
  11:17 de.
  Maga az első világháború kirobbanása a Londoni tőzsde összeomlására vezethető vissza. Pontosabban a háborúk kezdetéhez vezetett.
  A monarchia Bosznia-Hercegovina annektálásával törvényszerűen sodródott a konfliktusokba, mivel ezzel indította be a nemzetiségi önállósági mozgalmakat, ami a trónörökös meggyilkolásában csúcsosodott ki. A betetőzése a német hadvezetés manipulatív magatartása, amikor visszatartották az üzenetet, hogy a cár nem marad semleges. Nem hittek abban, hogy az oroszok belépnek a háborúba.
  Azt már fentebb kifejtették, hogy a békeszerződés nem katonai, vagy nemzetiségpolitikai döntés volt, hanem gazdasági, ahol a nagyhatalmak a saját gazdasági érdekeik alapján döntöttek.
  Nem csak a magyaroknak, hanem minden nemzetnek trauma lett volna a döntés.
  Egyetértek azzal a fentebbi megállapítással, hogy a békeszerződés önmagában hordozta a második világháborút. Mind gazdaságilag, mind pedig kelet európa politikai tűzfészekké tételével.

 • Hogy mindég ezek a hazai magyarok hibásak mindenért.Ezek semmire sem jók.Csak a külföldiek.
  üdvözlettel

 • Hazai Lámpa:
  “Miért nem mondott le a német megszálláskor, viszont akkor nem tudta volna megmenteni a budapesti zsidókat.”

  Értem. Ön szerint tehát Horthy – miután a vezetése alatt álló, részben kifezetten az ő személyére esküt tett magyar államapparátus “Híven, becsülettel, vitézül! A hazért mindhalálig!” a halálba deportált kb.337.000 vidéki zsidót, ezek után – hősiesen “megmentette” a budapesti zsidókat.
  Ugyebár Horthy, és semmiképp se a Vörös Hadsereg.

  Hazai Lámpa, talán javasolja hazája kormányának, hogy álítsanak szobrot Adolf Eichmannak, mint “a budapesti zsidók megmentőjének”. A magyar Belügyminisztérium ugyanis elsőnek a budapesti zsidókat akarta deportálni, és Eichmann “szakmai tanácsára” hallgatva változtatta meg ezt a tervet, kezdte a deportálást a VIII. csendőrkerülettel, és hagyta fővárost utoljára.
  Az Ön okfejtésének kikezdhetetlen logikája szerint viszont nem csak Horthy, hanem Heinrich Himmler is “a budapesti zsidók megmentője” volt, hiszen az 1944.augusztus 24.-én kiadott parancsával ő tiltotta meg a még megmaradt magyarországi zsidók deportálását. A német körmánynak Ön talán mégse javasolja, hogy állítsanak szobrot, nevezzenek el utcát az egykori SS- Reichsführerről; tudja, a német kormány még nem érti úgy az idők szavát, mint Ön.

 • Hazai lámpa, írtam neked egy hosszú analizist a korról, de nem reagáltál rá!

 • Hazai Lámpa 9,55

  “Voronyezs te egy katasztrófa voltál az országunknak és az is maradsz”
  – írod nekem szegezve a 9,35-ös történelmi tény-közléseimet.
  No igen, sokszor előfordul az emberrel, hogy az igazság fáj a legjobban, persze azért nézzünk csak egy kicsit e megállapítás mélyére is.
  Ugyanis itt – vagyis a voronyezsi közigazgatási területen, a Don-kanyarban – szenvedett tragikus vereséget 1942-ben a II.Magyar Hadseregnek titulált galád, háborús agresszor és megszálló haderő a náci ill. a tengelyhatalmak oldalán.
  Hát igaz, hogy amint a Szovjetunió megszállása morális értelemben, úgy a voronyezsi totális vereség már fizikai értelemben is egy katasztrófája volt ennek az országnak. Ha te is így gondoltad e mondatod szándékát, akkor az egy szellemes szójátékként kitűnő történelmi lecke fiúknak és lányoknak egyaránt, és egyet is kell értsek vele. 🙂

  V

 • Almási Alma írja:

  “Ezeket nem teszi semmissé az, hogy volt néhány normálisabb miniszter. (pl. Klebesberg)”

  Csak szerényen kívánnám megjegyezni, hogy amikor a Népszövetség kérdőre vonta Magyarországot a Numerus Clausus törvény, különösen annak egyes pontjai miatt, akkor Klebersberg Kunó – ez a “normális” valaki – vette védelmébe a faji és vallási szegregációnak ezt az Európában első és szégyenletes változatát a nemzetközi világszervezet [a korabeli ENSZ] plenáris ülésén…

  🙁

 • E K K O R A
  SZ Ó CS É P L É S T
  E GY
  I LY E N
  100 É V E S
  H Ü LY E S É G E N….. 😀 😀 😀 😀

  Abrechtkém:
  ÉS ne feledkezzünk meg a gaz rákosista kádárista komenistákról se !
  Azok is mind hibásak Trianonban !

  Kérdésem a kedves jobber szócséplőkhöz:
  Ha azok a többségében más nációk által lakott területek ma is Magyarország részeit képeznék, akkor milenne ?
  Attól most jobb lenne nekünk?

  Akkor is csak egy nyamvadt , a többi európai náció mögött kullogó ország lennék, ráadásul megterhelve jókora nemzetiségi problémákkal.

  Most csak a cigányokat üldözik, de akkor még legalább három másik népcsoporttal kellene konfrontálódni.

  Szaal jobb ez így.
  Mindenki elhihesse.

 • trianoni keserges mi?
  ja kkerem nem Kellet volnna oly nagy gezereccel kinyalni Wilmoos nemet csaszar segget es hadat uzenni funek-fanak!!!
  elbuktak a magyarok!!ezt is!
  lehet persze duzzogni,okolni masokat-(mert a magyarok ugyanmaaaar hat ok semmirol se……………meg olyat gondolni is!!)-de az a lenyegen es foleg az igazsagon nem valtoztat!
  lehet a pofat sulyba tenni es pirrulva szegyenlosen sunyitani mint szar a fuben!!
  megjegyzem!!
  a magyarok semmiibol se tanulva uggyynigy buktak el a Hitleri seggnyalast is!!

 • tudom-tudom moost jon az hogy hu es huuuu hogyan lehet igy ilyen cizellalt lelku neprol szolni!!de a lenyeg mégis ez!!

 • Geyza, bölcs vagy; ez magyar emberek körében nagy ritkaság, és nagy ajándék is egyben!

 • voronyezs
  2016 június 8
  6:45 de
  Kedves voronyes,
  Kérem probálja elolvasni feljebb általam beírt írást, amit hazai lámpának címeztem, ebben írtam a numerus claususról is.
  Mellesleg ENSZ még akkor nem létezetett, az csak a II.Világháború UTÁN létesült.
  Klébersberg Kunó 500 magyar iskolát létesitett, neki köszönhetik a szigeti fedett uszódát, és sok más magyar kultúrális létesitményt.

 • barlev, a kiegyensúlyozottság érdekében pár mondatban foglald már össze a te néped hibátlanságát és világszerte elfogadott szerethetőségét. Ha mégse sikerülne, akkor neked van ott a helyed a “fűben”.

 • Kedves Olvasó Társaim!

  Kár, hogy Figyelő vagy Figyelmetlen, vagy nem tud olvasni…

  Jómagam azt írtam, hogy a . k o r a b e l i . ENSZ, éppen az ilyen és hasonló történelmi analfabéták kedvéért.., hogy megértsék, hogy volt egy ilyen is…

  Egyébként H Adolf első dolga volt a hatalomra jutása után, mindjárt ’33-ban ebből a nemzetközi béke-szövetségből kilépni.

  Persze az is igaz, hogy mindez nem változtat K Kúnónak, mint e 25 éves szomorú korszak alatt, annak az “egyetlen” rendes politikusnak a Numerus Claususban, a magyar vészkorszak gyökerében vállalt sötét szerepén… – Mely ebben vállalt jelentős rangját itt Figyelő se cáfolja… 🙂

  Az ő, K K nagy szelleméről még annyit; hogy pl. Bethlen Isthván miniszterelnöknek 1927-ben ezt írta egy levélben:
  “…A törvényt [ti. az NC-t] tehát majd revidiálnunk kell, DE nem azért, hogy zsidó egyetemi hallgatók ezreit bocsássuk megint n e m z e t . n y a k á r a . hanem, hogy bizonyos racionális enyhítéssel éppen magát, a NC intézményét mentsük meg…”

  – Ő, KK még nem tudhatta, hogy a náluk korábban és így épp a NC miatt kényszerből “külfölre űzött”, ott végzett sok-sok zsidó entellektüel közül, aztán hányan kaptak tudományos Nobel Díjat, mint “MAGYAR NOBEL-DÍJASOK”… Számolja csak össze, kedves Figyelmetlen!

  – Namegaztán –> a Nemzeti Sportuszoda, 10 évvel a NC életbelépése után, 1930-ban lett felavatva. T e r v e z ő j e és építészeti kivitelezője a sokszoros é l s p o r t o l ó, o l i m p i k o n [a történelem első és második{!} magyar olimpiai győztese 1896-ban], és nem mellesleg kiváló magyar építőművész [a Nemzet Delfinje] – aki szerencsére az egyetemi diplomáit még jóval a NC törvény előtt idehaza szerezte – a Guttmann Arnoldnak született, Hajós Alfréd, ami érdekes mód aztán mégse zavarta az ország akkori urait [Horthyt és Klebersberget sem], hogy a saját érdemüknek beállítva, személyesen avassanak fel egy, éppen ebbe a nevezetes NC “faji” törvényébe ütköző személy által épített építészeti csodát, a Sportuszodát…

  🙁

  .

 • Nem óhajtok szellemi lincselésben részt venni, és nem kívánok az alanya sem lenni.

  Horthyt nem azért védem, mert a rendszerét kívánnám föltámasztani, de ha a saját korában vizsgáljuk, akkor semmi nem indokolja a morális kivégzését. Abszolút megmaradt szerintem a korabeli konzervatív politika szintjén, és ezt nemzetközi elismertsége is bizonyítja.

  Mutassatok olyan nyugati vezető politikust, elemzőt, aki az állítólagos Horthy-kultusz ellen emeli föl a szavát! Ha ez egy nyugati demokrata kívánság, hogy Horthyt gyűlölni kell, üldözni kell, akkor elhiszem, hogy nem a hazai ballibek hazudoznak róla össze-vissza.

 • Don Ovuz
  2016 június 7
  3:46 du.

  Legjobb tudomásom szerint a cár atyuska kicsit sem kívánt semleges maradni! Oroszország mozgósításba kezdett a szarajevói merénylet hírére, és a hozzájuk futó szerb trónörököst biztosította, hogy ne törődjön a “kellemetlenségekkel”, nyugodtan utasítsa vissza az osztrák ultimátumot …

  Ferenc Ferdinánd meggyilkolásakor a nemzetiségi önállósodási törekvések majd 100 éves múltra vezethetők vissza a térségben! Az önálló Szerbia, önálló Románia megalakulása óta egyesülni akart szegény elnyomott testvéreivel …

 • Göllner András
  2016 június 7
  12:42 du.

  Hol írtam, hogy nem kell foglalkoznunk a múltban elkövetett bűneinkkel? Idézze szó szerint, lehetőleg dátummal!

  Addig az arcátlan hazudozásaival egy sort nem kívánok foglalkozni, és a csendőrperturól is ideje lenne, ha leszokna!

 • Belzebub
  2016 június 7
  5:08 du.

  Horthy amíg volt politikai mozgástere, addig nem deportált, ez tény. (Tudom, pár élet megmentése a szemedben semmi, de az 1944-ben deportált munkaképes zsidóknak nagyobb volt az esélye a túlélésre, mint pl. a lengyeleknek.)

  Azt, hogy Horthy miért nem állította le a vidékiek deportálását, ha egyszer a budapestiéket igen, nem én találtam ki, hanem a történészek. Akkor ez azt jelenti, hogy megmentette őket, de tőlem vitatkozhatunk a szavakon …

  De szerintem azon kellene vitatkozni, hogy megbocsátható-e Horthynak, hogy magyarok érdekében föláldozta a vidéki zsidókat? Ez lenne a fontos, nem az össze vissza hazudozás, hogy náci volt és a többi kitaláció …

  http://kommentar.info.hu/iras/2012_5/horthy_miklos_antiszemitizmusa

 • Figyelő
  2016 június 7
  11:59 de.

  Nekem sem válaszolt senki bizonyos kérdésekre.

  Ormos Mária nem kevesebbet állít, mint hogy voltak hátrányai a zsidó meghatározottságnak a modern gazdasági ágazatokban! A nagytőkéseknek szinte semmi politikai képviselete nem volt, még az alsóházban is alig.

  Itt az én értelmezésem szerint arra céloz a professzor, hogy nem tudtak Chorinék, Weissék úgy hozzájárulni a magyar társadalom, demokrácia fejlődéséhez, mint pl. az angol, amerikai bankárok, iparmágnások!

  Ha nincs Hitler és a második világháború, akkor is kinyiffantak volna ezek a rendszerek, mert nem lett volna más megoldás, mint hogy a kelet-európai zsidóságot szívélyes távozásra szólítják fel, természetesen saját akaratukból …?

 • Don Ovuz
  2016 június 7
  2:54 du.

  A különítményesek “csak” Dunántúlon portyáztak, és főleg kommunistákra vadásztak, lehetőleg a jelentéktelen pozíciót betöltőekre, pl. vöröskatonák, helybeli ismert kommunisták. Ez a “sporadikus és vad bosszúhadjárat” nyilván nem szép dolog mai mércével mérve, de abban a korban elfogadott volt, lsd. pl. fehérek és vörösök kíméletlen harca Oroszországban.

  Részvétel a világháborúban megint olyan dolog, hogy nem mondhatjuk, hogy Horthyt elítélték a kortársak a háborúzás miatt. A háborúba lépés időpontját vitatták a kollegái, ki későn ki hamarnak találta a Szovjetunió megtámadását. A szövetségeseknél persze, hogy mindenki bűnös, aki nem ők. A többi nácibarát ország már jóval előbb belépett a háborúba vagy tervezte a belépést.

 • Belzebub
  2016 június 7
  10:39 de.

  Ki verte szét a kelet-európai országok közti kereskedelmi kapcsolatokat a párizsi békével? Ki nyomta el az ipart a Lajtától keletre? Ki vett a tengerentúlról olcsó gabonát, míg a kelet-európaikra rárohadt a búza? Horthy?

  Svédország is kereskedett Hitlerrel, 1938 előtt szállított svéd acélt a német hadiiparnak, ők lehet, hogy jobban hozzájárultak ezzel a második világháború kitöréséhez …

 • Almási Alma
  2016 június 7
  10:39 de.

  Ha erkölcsi tökélyt vársz el, akkor minek olvasol Kosztolányit? Ő is antiszemita volt.

 • barlev
  2016 június 8
  9:34 de.

  Okoska, most bizonyították fent többen is, hogy nem a magyarok hülyesége miatt volt Trianon. A bűnbánat szerintem is fontos dolog, de nem árt, ha a büntetést azért kapod, amit tényleg elkövettél …

  Igazi büntetés az lett volna, ha pl. népszavazással döntenek úgy a Monarchia nemzetiségei, hogy kiválnak a szövetségből.

 • voronyezs
  2016 június 9
  10:27 de.
  Nem láto be, hogy mi köze a Sportuszoda megalapitásának a Numerus Clausushoz?!
  Ahogy írtam a sok magyar zsidó pl. Montrealba sem jött tanulni, az akkori NC. miatt!? Na ne már!
  Olvassa el a sok zsidó Nobel díjas életrajzát, hol is jártak iskolába? Először a budai Evangélikus gimnáziumban érettségiztek, aztán sehol incs állitva, hogy kint végzett volna mind egyetemet.

 • hazai lámpa
  2016 június 9
  12:37 du.
  Ez csak feltételezés tőled, nincs rá bizonyiték.

 • Belzebub
  2016 június 7
  10:39 de.

  Azt írod, hogy a fasizmus modernizáló rendszer volt, negatívuma ellenére.

  Ki volt ellene legjobban a Mussolini-féle hivatásrendeknek Magyarországon? Chorin Ferenc és Weiss Manfréd, mert Németországban pont akkor vezették be a zsidótörvényeket. Viszont a szociáldemokratákat és a szakszervezeteket se támogatták a gazdag gyárosok, érthető okokból.

  A földkérdés dettó, a kormány nagybirtokos támogatói hallani se akartak földosztásról, de a Kisgazdapárt ennek hiányában elbukott. Ezért írhatta Ormos Mária, hogy a Horthy-rezsim egy feloldhatatlan feszültségektől gyötört, szánandó hatalom.

 • Belzebub
  2016 június 7
  10:14 de.

  Miért kéne nekem vagy itt másnak betéve tudni a Hitler összest? Úgy rémlik, hogy a Mein Kampfot nem is lehet kiadni Magyarországon, se Hitler beszédeit.

 • Figyelő
  2016 június 9
  4:21 du.

  Az tény, hogy a zsidóságnak sokkal nagyobb volt a gazdasági szerepe, mint a politikai hatalma. Azt mondják meg az okosok, hogy ők milyen megoldást kínáltak volna a kor problémáira (a sajnálatos végső megoldáson kívül)?

  A mai ballibek kormányon még az orvosbárók hálapénzéhez se mertek hozzányúlni, mit csináltak volna a régi kor igazi báróival és iparmágnásaival? Írnak róluk egy cikket az akkori 168 órában?

 • Göllner András

  @ Hazai Lámpa

  Kis lombik bébikém, Te még mindíg égsz ?? Vágd kicsit vissza a kanócodat, mert már piszokul füstölögsz. 🙂

  Csendőrpertu ? Ez teccik. De mit jelent ? Világosíts már fel, de csak akkor, ha már kiheverted a lámpalázadat.

  @ Főszerkesztő Úr !

  Meddig gyötörjük még ezt a Trianont ?????? Csonka Magyarország nem Magyarország !!!! Nem kéne valami másba belevágni a bicskánkat ??? Mondjuk egy finom abált szalonnába ???

  Csá, evribadi

 • Kerekes Sándor

  Az indulataid megértem, az érveidet már kevésbé. A holokausztnak biztos legelöl kéne lenni a 20.századi magyar traumák vagy tragédiák sorrendjében. Bonyolult lenne kielemezni miért, de úgy alakult, hogy anélkül, hogy figyelembe vették volna magyarságon belüli számarányukat, illetve a speciálisan velük történteket, a zsidókat besorolták a többi magyar áldozat közé. Nyilván nem nyugtat meg, de valóságban “mindenki tudja”, mi történt. Viszont erre nem Trianon lekicsinylésével kéne reagálni. Amúgy, szerintem a kettő más műfaj (az egyik területi veszteség, a másik emberáldozat) és nem összehasonlítható.

 • Trianonról említsük meg, hogy nem népszavazás eredménye volt. Aztán pedig, hogy a nem magyar etnikumok az új hazájukban sem mindig érezték jobban magukat. A horvátok és a szlovákok biztos nem. Előbbiek véres háborúkat vívtak a szerbekkel, az utóbbiak pedig alig várták, hogy elszakadjanak a csehektől.

 • Látod Lámpa, megjósoltam én már neked, hogy itt fogsz velem térdepelni a sarokban. Miért nem tudsz te rendesen idomulni?
  (amúgy a Mein Kampf meg van nekem, pdf-ben vagy epub.-ban is elküldhetem)
  …….
  Amúgy az “abált szalonna” emlegetése megsértette a méltóságomat, ki is végzek vacsorára vagy tízdekányit belőle, hátha elfogy az összes. Utána meg jöhet a jól megérdemelt rettegés – az elhízástól.

 • Charlie
  rem ecceru osszefoglalni!
  nem mi zsidok hoztunk magyarellenes torvenyeket 1938-1944 kozt magyarorszagon hanem ti magyarok a zsidok ellen!!
  az elso vilaghaboruban kiverzett tobb tizezernyi izraelita vallasu Honved is a magyar zaszlora feleskudve isonzonal!!
  1920-ban alig ket evvel a haboru utan ti magyarok megkoszontetek nekik a hhosi halalukat egy numerus clausus zsidotorvennyel!
  fojtassam?tenyleg szukseges lenne meg fokoznom?
  te egy alavalo fereg vagy!

 • az en Apam 1914-ben a pecsi 19ik nepfolkelo gyalogezeredben szolgalt mint fohadnagy!tole tudom amit tudok!az anyai agon anyam testvere a budai vartuzersegben szolgalt egy 10,5cm-es tabori taracknal mint tuzvezenylo torzsormester!1914-ben ok kkezdtek loni a szerbia-i sabac-ot!
  nekik jobban hiszek mint az itt okoskodoknak!!mindket ezredben szazaval voltak egyszeru kezmuves izraelita vallasuak is!!

 • barlev,
  Álljon meg a menet! Nem charlie és más mai magyar aki ide ír volt náci, és zsidó gyilkos!

 • barlev
  2016 június 10
  9:26 de.

  Szerinted a nem zsidó parasztoknak meg munkásoknak fenékig tejfel volt itt az élet? A zsidó iparmágnások minden erejükkel a zsidótörvényeket hozó rezsimet támogatták, mert azt hitték, hogy ezzel elhárítják a német veszélyt. Talán inkább a szociális különbségeket kellett volna csökkenteni, csak hát akkor le kellett volna mondani a millió pengős iparvállalatokról.

  Köszönjétek a saját vezetőiteknek is, hogy szarban hagytak titeket, ne mindenért a magyarokat okoljátok! Így kell a kisembereket egymásnak ugrasztani, hogy a kapitalizmus problémáiból egyesek etnikai kérdést csinálnak. Ez megy a mai politikában is, Göllnert kéne megkérdezni, mit taníthat vajon a kommunikáció szakon?

 • Göllner András
  2016 június 9
  10:01 du.

  Csendőrpertu az, amit te csinálsz, nem kell neked bemutatni! A gyűlöletkeltéssel te jobban lejáratod magad, ha esetleg a konkurencia miatt aggódsz. Nem foglak lelökni a legellenszenvesebb kommentelők első helyéről, ne aggódj!

 • charlie
  2016 június 10
  5:12 de.

  Nem megyek sokra a szolidaritásoddal, mert nem árulunk egy gyékényen. Hitler önéletrajza helyett én inkább arról olvasgatok, hogyan lehet a pszichopaták ellen védekezni.

  Nem kell idomulnom senkihez (egyelőre), mert itt szólás és véleményszabadság van, ami Göllnernek nagyon furcsa, nem is tudja megszokni a magyarországi véleményterror után …

 • “Mi folyik?

  A véren kívül minden. Komcsizás, szalonzsidózás, ezekelés.

  Ezekelés?

  Ezek! Egyik oldalról azt hallgatom: te szóba állsz ezekkel a bunkó vadállatokkal, hát még téged is pofán vágnak?!, a másiktól meg, hogy ezek nem derék magyarok. Zsidók és zsidóbérencek. 2010-ben azért hagytam magam belesodortatni az LMP-be, mert a magyar történelem átka, a dichotómia megszüntetése ajánlatát olvastam ki belőle. A két pólus egymás kicsinálására van ítélve. Fekete-fehér világ, mi vagyunk a frankók, a másik megsemmisítendő. Gazember, hazaáruló. A lehet más azt jelenti, hogy ügyek mentén kell politizálni.”

  http://24.hu/belfold/2014/09/03/kukorelly-endre-harag-nincs-pipas-vagyok/

 • hazai lámpa
  2016 június 9
  12:53 du.

  Bocsánat, javítom magam, amíg lehet, amíg Göllner nem záratja be a topikot …

  A tiszti különítmények a Duna-Tisza közén is fehérterrort folytattak a budapesti bevonulás után. A Tiszántúlon és Észak-Magyarországon a románok, Budapesten a rendőrség és más karhatalmi alakulatok álltak bosszút a Tanácsköztársaságért.

 • Hazai Lámpa:
  Nem győzőm hangoztatni hogy NE foglakozzál
  a régi korok történelmével, mert azokhoz Te nem értesz.

  Foglakozzál a jelen kor történéseivel,
  azokban jók a meglátásaid.

  Olyan vagy mint a félkegyelmű szívspecialista,
  aki, minekutána orvosi tudásával világhírnévre vergődött, elkezdett -nemtudni miokból- “magyarságeredettel”
  és sámánizmussal foglakozni.

  Amivel persze
  kivéve a mélymagyarok körét
  frankón nevetségessé tette magát.

  Lámpa fiam.
  Szakaggy el a fixaideáidtól
  és térj vissza a VALÓSÁGBA köszike.

 • Kedves barlev, ez volt a kérésem, miután a magyarságot gyaláztad: “pár mondatban foglald már össze a te néped hibátlanságát és világszerte elfogadott szerethetőségét”.
  Erre válaszul leírod, hogy én egy alávaló féreg vagyok és hogy a háborúban harcoltak a felmenőid.
  Ennyit tudsz a néped szerethetőségéről leírni?

 • hazai lámpa11:18, nincs itt semmiféle “két pólus”. Vannak a nemzet érdekeiért politizálók, és ez ügyben a pártok különböző megoldásokat kínálnak. Az LMP helyesen ismerte ezt fel, egy nemzetellenes gondolatot sem tudnék idézni tőlük. A nemzet ellen politizálókat kiszavazták végérvényesen a hatalomból. Az MSZP is eszmél, nem győzi az SZDSZ mocskát vakargatni magáról, figyeld csak a közelgő kongresszusukat.

 • hazai lámpa,
  2016 június 10
  11:18 de.
  Ha téged olvaslak, hálát a dok a sorsnak, hogy nem élek otthon!
  Egyszer, biztos, hogy engem is orrba vágna valaki. Vagy ezek, vagy amazok!

 • charlie
  2016 június 10
  1:25 du.

  Az szdsz-t tényleg nem sajnálja senki, még én sem, pedig sokáig rájuk szavaztam. Hálátlan, doktriner, beképzelt társaság.

  Én nem éreztem, hogy a nemzet ellen politizáltak volna, hanem inkább sikeresen elhitették a kapitalizmus-mítoszt, azaz hogy egy szabad versenyben bármi lehet belőled, ha elég kreatív vagy. Ez az szdsz-nél úgy módosult, hogy bármi lehet belőled, ha kreatív vagy a seggük nyalásában!

  Aztán most meg azt halljuk, hogy a nagy példakép, az amcsik országában picsázzák kifele a hatalomból a szabadpiaci fundamentalistákat, de legalábbis nem túlzott a támogatásuk! Várom, hogy a hazai neoliberálisok mikor kérnek bocsánatot Amerika majmolásáért, az elmúlt huszonöt év szenvedéseiért, a jóléti állam hívőinek kigúnyolásáért!

  Orbán ezek közé a liberális véleményterroristák közé tartozott, de szerintem most is a legnagyobb kerékkötők közé tartozik, mindegy milyen a színe.

 • Geyza
  2016 június 10
  1:01 du.

  Nevessenek! Majd torkukra fagy a nevetés legkésőbb, ha Orbán király a várban a fejére teszi a koronát. Ne mondjátok, hogy én nem szóltam időben!

 • Figyelő
  2016 június 10
  1:27 du.

  Orbántól is sokan azt várták, hogy majd ő új hangot hoz a magyar politikába, de sajnos a szekértáborokon ő se tudott túllépni, de nem is nagyon akart, ahogy én látom …

 • Charlie!
  a magyarok eddig CSAK Rosszat tettek a napunknek!!miert kelljen szerinted hoggy szeressunk benneteket miatta?
  igen megvetunk benneteket!!
  azt es ugy kapjatok vissza tulunk zsidoktol amit kierdemeltetek!!
  kulonben joobb ha tudod fel Europa utal bennneteket es ok nem zsidok!!

 • hazai lampa!
  ja kerem!!oda kellett volna figyelni jobban a felcsuti duce szavaira a valasztasok alatt!!
  ilyeneket mondott hogy pl,;
  -“egyeduralom, nemesseg es jobbagyi huber rendszer vissza allitasanak szuksege”; meg elkezdte vitatnni egy kovetkezo valasztas egyaltalani szukseget ha ok hatalomra jutnak”!
  aztan a kisalfold c cajtung hasabjain tett ilyen kijelentest is,;
  “legnagyobb peldakepem a vilagtortenelembol benito Mussolini”- nos ez azert elore jelzo kell hogy legyen mmire keszul nem?
  ra szavaztatok!most megszivatja veletek!!

 • figyelo,;
  nem hat!! nem ti vagytok a zsidovadaszok hanem a szuleitek,nagyszuleitek!!viszont ti meg ezt a tortenelmi tenyt is mindenki masok nyakaba varrnatok!
  ezert vetunk meg benneteket!a mai nemetek is utalnak benneteket e-miatt!!a sajat buneiteket az o szuleik nyakaba varrnatok!

 • figyelo!
  te hany eves voltal 43-44 ben? szerintem fingod nincsen rola mi hogyan kik altal

 • figyelo!
  en viszont lattam azt es ateltem azt eloben!!! de majd te jobban tudod……………..ezt is!

 • azt persze elhiszem hogy sokakat zavar a tudata is annak hogy ell mmeg olyan aki atelte eloben elsokezbol a zsidok levadaszasat,deportaciojat,a magyar csendorok rendorok hhonvedek zsidokkal szembeni brutalis vadallatias fellepeset!
  tudom megfojtana itt sok tortenelemujrairo minket egy kanall vizben is…………de meg zavaejuk a kedelyeket egy kis ideig!!

 • Kedves barlev, tudom hogy idős ember vagy, ez iránti tiszteletemből megismétlem a kérésem: “pár mondatban foglald már össze a te néped hibátlanságát és világszerte elfogadott szerethetőségét”.
  Azt már kifejtetted, mi, magyarok milyenek vagyunk, már nincs is tovább hova fokoznod a jelzőket, légy szíves válaszolj a titeket firtató kérésre.

 • barlev
  2016 június 11
  7:25 de.

  Én nem szavaztam a fideszre, de kizárt dolognak tartom, hogy nyíltan ilyeneket mondott volna, hogy Mussolini a példaképe!

  Ennyire hülyének nem kéne nézni a magyar embert, hogy egyeduralmat meg jobbágyságot szeretne. Sőt, a diktátorok sokszor megnyerik a népet valamilyen szép ígérettel, és úgy kerülnek a hatalomba.

 • barlev
  2016 június 11
  7:29 de.

  Magyarországon a lakosság egyik fele mindmáig teljesen elhallgatja és takargatja az ukrajnai megszálló csapatok meg hazai közhivatalok szerepét a zsidók elleni népirtásokban a második világháborúban. A lakosság másik fele a nagybirtokosok és nagytőkések által elszegényített alsó és középosztály problémáiról nem vesz tudomást.

  Így nem csoda, hogy az ország ide oda sodródik az agresszív USA, a béna EU és az ázsiai tekintélyuralmi rendszerek között. Te melyiknek a szekerét akarod tolni a saját fájdalmaddal?

  Beteg az ország, ezt mondta ma Sándor Mária, és együtt kell meggyógyítanunk!

 • barlev
  2016 június 11
  7:36 de.

  Nem volt minden csendőr, katona vadállat. Van köztük Jad Vasem kitüntetett is, és a munkaszolgálat sok embert megmentett a koncentrációs tábortól.

  Ellenben a zsidó vezetők közt is volt olyan, aki hazudott a deportálások valódi céljáról és elhallgatta az Auschwitz-jegyzőkönyvet!

 • barlev

  Néhányszor már leírtam, hogy nem sokkal a vidéki zsidók deportálása után a tizenéves magyar leventéket szedték össze a nyilasok. Nekem három 15-16-17 éves nagybátyámat vitték Németországba. (A sok éhezéstől leálltak fejlődésben és akkorák maradtak, mint amikor elvitték őket. Az otthon maradt öccsük (190 cm) egy fejjel magasabb lett náluk, sőt a lány testvéreik is jobban megnőttek) A magyar lakosság ugyanolyan tehetetlen volt, mint amikor a zsidókat vitték, pedig akkor már mindenki látta, hogy Hitler elvesztette a háborút. A leventéket is ugyanúgy kivégezték, ha megtagadták a parancsot vagy ha bujtatták őket.

  Azt sem árt, ha tudod, hogy az erdélyi székely “szombatosokat” is zsidóknak minősítették, mert hivatalnokok annyira ostobák voltak, hogy nem tudták, hogy nem vallási, hanem “faji alapon” alapon deportáltak. Ugyanis a székely “szombatosok” az ószövetségi (thora) előírásait követték, de sosem voltak zsidók.

  Az áldozatul esett leventék szülei vagy a szombatosok kit gyűlöljenek? Nekik nincs másik identitásuk csak a magyar.

 • Aki foglakozott állattenyésztéssel, az tudja, hogy amelyik állatot nem etetik rendesen vagy a többi félrelöki a vályúnál vagy a koca emlőitől – az az állat “csökött” (kicsi) lesz.

  Két nagybátyámat anyai, egyet apai ágon vittek el leventének Németországba.

 • Elgurult a gyógyszer? Ti mit hoztatok nekünk? Tanácsterrort meg Eisenberger Benjámint? De nem akkor kezdődött. Már 1222-ben törvénybe kellett iktatni titeket: XXIV. p., mert szarkeverők voltatok.
  Minket utál Európa fele? Szeretnéd te kis takonyevő. Nem minket kell mindenhol törvénnyel védeni, észrevetted? Nekünk törvény tiltja, hogy megvessük a gyalázkodókat. Én csak azt kívánom neked, amit ti nekünk. Most jön az, hogy én vagyok a gyűlölködő… Benneteket nem Európa fele utál, hanem 7 milliárd ember a világon.

 • barlev, 12 éves voltam akkor, én is láttam, hallottam mindent. Tehát őreg vagyok mint te.
  Családom is szenvedett a nácik alatt, nem kellett éppen zsidónak lenni ahhoz. És én szenmvedtem a Rákosi alatt is.
  Nem érdemes enegem oktatni, mert mindent átéltem a javából!
  Nem csak neked volt nehézaz a kor, másnak is!

 • Jani, a szomszéd fiát is elvitték leventének, 17 éves volt! Tisztán emlékszem, hogy Édesanyja özvegyasszony volt és ez volt az egyetlen fia.
  Anyai engedélyt kértek, alá kellett írnia az engedélyt.A fia nagyon akart menni, teljesen meghülyitették , azt mondta megvédi Budapestet az oroszoktól.
  Kivitték Németországba a magyar leventéket, s még egyenruhát sem kaptak. A fiát nem látta többé a mamája.a fiú bajtársa hozta haza a pénztárcáját emléknek.Ott halt meg, védte a németeket.

 • Ők nem zsidók hanem ” neoliberál kommunisták”,félrevezettek-lásd német sajtó,északi sajtók,történelmi hibájuk miatt szándékosan gyűlölködők :lásd franciák.Irányított magyarellenesség van “‘ nyugaton” ez a magyarok elleni rasszizmus!!!( ezt sok “kinti magyar ” is táplálja),mert ellent merünk mondani sok mindenben—holott az élet bennünket igazolt nem egy kérdésben és egyre többen fogadják el és alkalmazzák a magyar módszereket-bár ezt nem ” sikk ” elfogadni,úgy tesznek mintha ők találták volna ki.
  Az egyik bekommentelő annyi marhaságot ír ,hogy nem is nagyon lehet normálisan rá válaszolni,”nem normálisul” meg nem írok rá semmit. Egy biztos,hogy nem lesznek a mai ,későbbi fiatalok örökké bűntudatban élők,bármennyire is akarják egyesek.Jobb lenne nem szítani folyamatosan ezeket a dolgokat,mert ezek a “provokációk” egyre nagyobb ellentábort hoznak létre és csodálkoztok majd,hogy ilyenek a magyarok—de ezt is ti hoztátok létre mert ellenállást vált ki az emberekből.És akkor jön az hogy másokra akarjuk fogni a dolgokat:Most is a németek azok akik saját érdekeik miatt ránk akarják kényszeríteni a migránsokat,majd nehogy már az legyen majd 10 év múlva,hogy mi akartuk európára kényszeríteni ezen eseményeket.
  Na meg a németek : a sajtójuk ” nagyhatalmi” kézben van ” liberális kézben” van —ezért írnak rólunk csak rosszakat és az egész világ “liberális” sajtója ezt kürtöli,–gyakorlatilag a mai nyugati liberálisok nem mások mint : a korábbi kelet-európai kommunisták,ezen eszmék mentén mennek és keveredik bele a saját volt liberális nézetük.
  Lassan még azt is kitaláljátok : a magyarok gyújtogatnak a német menekült szállásokon,a svéd-norvég menekült központokban stb.stb.–az ottani embereknek is elegük van a merkeli doktrinából—csak el van fojtva a véleményük–az újságíróknak azt is megmondják mit írhatnak.!!!!!! Ennyit a “szabadvilág” szabad sajtójáról. És akkor lehet mindent a magyarokra fogni.
  Mindennek ők az okozói.Lehet,hogy a II.vh.-t is ők robbantották ki Nem? Lehet vadságokat mondani,de ez az ezekkel való szembenállást erősíti,amit azok hoznak létre akik fokozzák a helyzetet —-és nem a magyarok.!!!
  Az igazság fájdalmas , de végre be kellene ismerni! Nehéz lesz!!!,mert nincs akarat.
  Nagyon üzvözlettel.

 • diohejban
  2016 június 11
  2:50 du.
  95 %-ban, sajnos, igazad van, de kérlek, ne általánosíts, mert a feketeseggűek között elég sok a hozzád hasonló moslékzabáló! Amit leírtál azt nagyon jól tudják nemcsak a barlev-félék, de még a túl diplomatikusan és szemérmesen nyilatkozó PPP-félék is, hiába kényelmetlen, EZ VAN! Van rá 1000 dollárom, hogy előbb leszek megszólítva mind Te!

 • tóth péter
  2016 június 12
  5:11 de.

  Teljesen egyetértek, mert igazad van!
  Még annyit tennék hozzá, hogy a magyarokról,külföldön a “rossz” sajtónak, véleményeknek az okozója, a külföldi balos magyarok ! Erről bebizonyosodtam idekint.

 • Ki a tököm ez a Kerekes sándor?

 • Figyelő
  2016 június 11
  11:01 du.

  Én is keverem, de úgy tudom, hogy azoknak a kiskorúaknak kellett szülői engedély, akiket az “SS” toborzott. Később, akiket a nyilasok kísértek be, vitték szülői engedély nélkül, sőt ellenére, és ha szöktek vagy bujkáltak – ugyanaz vonatkozott rájuk, mint a katona-szökevényekre.

 • Egy dióhéjnyi agy tele szarral.
  Ez csak 95%-ig igaz a további 5% a szarból gőzölgő,mocskos antiszemita leheleted.Nem hibáztatlak. Eisenberger Benő bűne vagy.Elődeid pedig Szamuelyék jóindulatából vagy kihagyásos gondolkozása miatt szartak ide hozzád hasonló turul záptojásból a kárpát lavórba jól bele illő mocskokat.Ez csak egy objektív megállapítás.Nem átkozódás,mert:
  Nem kell ménkű
  Nem kell átok
  Ott van nektek
  Kis hazátok.

 • Ha bárki elolvassa a feljegyzéseidet az elmegyógyintézetből, tudni fogja miért tartanak titeket a gyűlölet népének. Tisztára, mintha “Az ördögűző”-t olvasnám. De hiszen írva vagyon: a sátán a ti atyátok…

 • Seres Róbert

  charlie
  2016 június 11
  7:51 de.
  Kedves Charlie, ne erölködj, mert jó esetben még gusztustalanabb választ kaphatsz a teljesíthetetlen kérésedre a két plenkástól mint én, na persze még az is több mint amit eddig kaptál!
  Drága és jóságos Gyuri bátyánk agyonmantrázott versikéjéről meg csak annyit: legjobban az Ő fajelmélettől és gőgös felsőbbrendűségtől bűzlő hazácskájára illik, ami a rohadt, mocskos és betegesen toleráns 7 milliárd alsóbbrendűnek köszönhetően még mindig nem jutott a dinoszauruszok sorsára, pedig már rég világbéke lehetne! Remélem most pelenkát kell cserélni rajtuk!

 • Seres Róbert

  gyuri10
  2016 június 12
  5:54 du.
  Kellemesen meghahotáztattál, azonban az ilusztris felsorolásodból a 4 éves Scharf Józsefet sajnálatosan már megint kifelejtetted!

 • jani
  2016 június 11
  1:36 du.

  A nyilas náci bábállam az esztelen anarchia és terror időszaka volt minden magyar számára, talán itt közelít a zsidó és nem zsidó áldozatok száma. Akik megúszták a deportálást, azok közül sok az értelmetlen határerődítések során pusztult el vagy az erőltetett menetben.
  A magyarok Budapest ostrománál és a front területén haltak meg, illetve a malenkij robotban.

  De nem is ezen megy itt a vita, mert Szálasi megítélése egyértelmű mindkét oldalon. Az előtte való időszakon megy a hajtépés, hogy ki tud több mocskot szórni a másikra, a zsidó túlélők (leszármazottai) vagy a náci kollaboránsoké? Kíváncsi lennék, hogy Németországban van-e ilyen vita, hogy Hindenburgot csak mocskolni és nácizni szabad, mint Horthyt? Illetve merik-e a másik oldalon a német közigazgatást ártatlan, semmiről se tudó, háromig elszámolni nem tudó bamba hülyéknek beállítani?

 • tóth péter
  2016 június 12
  5:11 de.

  Ha a német sajtó olyan agymosott lenne, akkor a Saul fia filmet őrjöngő örömmel fogadták volna a német kritikusok! Nagyon “objektív” film, kár hogy nincs benne magyarországi jelenet, csak a náci lágerra fókuszál!

  Ki gondolta volna, a németek nem örülnek, hogy egy volt náci kollaboráns ország ilyen szókimondó filmet csinált – róluk … Nem csináltak ebből nyilvános hisztit, de biztos nem esett nekik jól …

 • Seres,
  ha azt akarod bizonygatni,hogy úgy születtél,hogy kiittad magad alól a spirituszt,hát felsőbb csatornába léphetsz.Mehetsz a hülye dióhéjnyi agyú sátán kereső barom kíséretében. Majd a csatornába érve elárulhatod neki,hogy ha mi a sátán népe lennénk akkor ti már régen csak egy kis rezervátumban élnétek és bűzös nyomorúságtokkal nem rongálhatnátok a klaviatúrát.Akkor már a kukák is üresen várnák a kotorászásotokat.

 • figyelo
  nem hinnem hogy hasonlithato lenne a kettonk szenvedes!
  ugy te es a csaladod nem vonult kenyszerbol ghettoba?ugye nem tereltek titeket vegig pesten feltartott kezzel a vasutallomasrra a magyar csendorok?ugye nem utaztatok Auschwitz-ig 60asaval waggonokban?ugye nem alltal sorban a dr mengele elott?ugye a te csaladod 39 tagjat nem kuldtek a gazba a szemed lattara?ugy a te testveredet nem verte halalra elotted ket kapo es egy reszeg ss?
  akkor mirol is magyarzol itt nekem???mit eltell te at??

 • figyelo!
  hozzateszem mert FONTOS TENY!!!!!
  kizarolagos bununk nekem es telljes csaladomnak,-(koztuk egyhonapos baba es 89 eves vak felig bena oregasszony)-csak az volt hogy mi zsidok vagyunk!!!

 • Seres Robert
  elbuktad az 1000$-t!!
  en speciel le se [email protected]!!

 • diohejban
  ez a seitan dolog ratok kutyahituekra jobban igaz!!
  mars vissza az etil kozbe orszagbitorlok!!

 • jani
  tevedsz
  Horthy szigoru tiltasa ellenere Franz Anton Bsch a magyarorszagi volksbund vezere-(deutsch der ungarn in volksbund)-toborzott a bacskaban,tolnaban,somogyban,banatban a nemet waffen ss kotelekekbe freiwillige-(onketes)-katonakat 16-45 ev kozti ferfiakbol!

 • a leventek kivitelere a frontra Horthy adott 44ben hadparancsot!!dalnoki miklos bela hajtotta vegre a vezerkarr reszerol!

 • Seres Róbert, nekem mindenki rokonszenves, aki a saját hazájában nacionalista, így vagyok Gyuri bácsival is. Sárdobálása érthető, mert nem sok kellemes emlék fűzi hozzánk a múltból.

 • barlev
  2016 június 13
  10:39 de.

  Azoknak a nagyszülőknek mi volt a bűne, akiket arzénnel etettek meg a nagy szegénység miatt Tiszazugban (Horthy-kor)? Én nem a te fájdalmadat vitatom, de sajnos vannak történelmi realitások, amiket nem foghatsz rá konkrét emberekre, hogy ennek vagy annak a bűne.

  Ahogy Ormos Mária írja, a Horthy-kor egy feloldhatatlan feszültségektől gyötört, tehetetlen hatalom volt, amellett hogy rengeteg volt a szegény és a diktatúrák határvidékén mozgott. Ha nincs Hitler, akkor is valószínű, hogy lett volna zsidó vagyonok államosítása meg kivándorlás, kábé úgy, ahogy a Szovjetunióban történt a két világháború között.

 • Seres Róbert

  charlie
  2016 június 13
  11:57 de.
  Nem akarlak lesajnálni, de Neked valami Geyzához hasonló megfelelelési kényszered van avval a mindenkit( még Téged és Geyzát is) csak önigazoló indikátorként használó cezaromániás őrült kegyeiért, aki a saját bevallása szerint összetarhált dollárjait nem valószínű hogy, Izraelben szerezte, annál inkább előfordulhat hogy, a Te és a hasomszőrű gojok zsebében turkálva jutott hozzá! Az a zsidó aki ma Magyarországot a bőséges kiváltságok és bőkezű kedvezmények ellenére elhagyja felettébb gyanus, valami vajat nyugodtan lehet a fején feltételezni, mert a nála sokkal tragikusabb sorsú áldozatok sem köpködnek ilyen fröcsögő pofával Európa egyik legélhetőbb galutjára! A legélhetőbb galut igazolására csak látogass el a MAZSIHISZ honlapjára, nem fogsz élégedetlen, üldözött, kirekesztett emberek sirámait észlelni, mert jó magyarsággal: ki van a seggünk nyalva bármilyen kormány is van éppen hatalmon, aki mást mond, az hazudik!

 • charlie
  2016 június 13
  11:57 de.

  Milyen kellemetlen emléke lehet gyuri bácsinak? Az ártatlan angyalok országában csakis az ördögi németek részéről érhették kellemetlen élmények -legalábbis a fidesz alternatív történelme szerint.

 • barlev

  Arról a korról biztos sok mindent tudsz személyes élményeid alapján. Nem is szeretnék versengeni veled. De véletlenül tudom, hogy világhírű kapusunkat Grosics Gyulát 18 évesen szervezték be a Waffen SS-be (Hunyadi páncélosok), pedig nem volt sváb származású. Az utolsó hónapokban az SS fütyült Horthy tiltására és a magyarok közt is toborzott. Állítólag a jelentkezők – azon kívül, hogy a hazát védték – úgy okoskodtak, hogy az SS kötelékében jobb esélyük van túlélni, mint valami szedett-vedett, fegyvertelen levente alakulatnál. Másrészt a nyugatra való menekülés és a szövetségeseknél való hadifogság is jobban “vonzotta” őket, mint a szovjet gulágok.

 • hazai lámpa

  Nem is tudtam, hogy a Tiszazugban az öregeket is mérgezték. Úgy tudtam, hogy csak a hadirokkant férfiakat.

 • Seres Róbert, van aki a vészkorszak után, minden hozzátartozóját elveszítve, egy újrakezdés reményében, fiatalon Izraelbe távozott. Hogy őket nem fogja el “röhögőgörcs” a magyarok említésekor, ezt megértem. Elfogultak velünk szemben, és az új hazájukkal szemben is.
  Szerintem hasonló életút után lehet hogy én is “cezaromániás őrültté” válnék, ezért vagyok elfogadóbb Gyuri10-el.
  ………
  Kertész Ákosok, Fischer Ivánok, Schiff Andrások, Heller Ágnesek, Bauer Tamások magyargyűlölete egészen más tészta, az ezekre tett észrevételeiddel teljesen egyetértek.

 • Hazai lámpa 11:57, mi közöm nekem a Fidesz történelemszemléletéhez? Köpönyegforgató liberálisokhoz ne “tolj már át” légy szíves. Van több elismerésre méltó intézkedésük, de a szoborállítás buta öngól lett.

 • Seres,
  nem tartozok beszámolni tetves nyilasutódoknak.Dollárjaimat nem a ti kukaürítő zsebeitekből szereztem.Életemet a dunamenti mongoli átokban is és Izraelben is szerszámkészítőként dolgoztam végig. Árvalányhajiában ledolgozott 10 évemért nem kaptam nyugdíjat,mert Izraellel a náci hazádnak nincs ilyen irányú megegyezése.Izraelben annyira szép a nyugdíjam,hogy minden évben külföldi 2,3 hetet is megengedhetünk magunknak.Itt értéke van az embernek.Mi pedig még csak el sem isszuk a fizetést vagy a nyugdíjat.A gyerekeim egyetemet végeztek és magas szinten sportolók.Mindezt Mi kétkezi munkánkkal teremtettük elő.Amellett teljesítettük és teljesítjük hazánk iránti kötelezettségünket is Ti,kiskomám azt lesitek,hogy hogyan lehet meglopni az államot. Ezért néztek úgy ki,ahogyan.Maradt nektek az irigykedés,a rablógyilkosok mentalitása.Mert ezt hoztátok magatokkal Ázsiából Ez a multatok,a jövőtök(ha van)és az egész undorító hordátok, hazug történelme.

 • charlie,
  tiszteletre méltó a hozzáállásod.Veled valamelyest eszmei közösséget érzek,nem úgy mint a Seres féle nyilas férgekkel vagy barna gergely féle seggnyaló firkász izrael ellenes zsidókkal.

 • barlev
  2016 június 13
  10:36 de.
  Nekem nem kell leírnod a náci korszakot, mert átéltem.Bár, néhány családtagomnak nem sikerült!
  Ellenséges szöveged irányomban, számomra érthetetlen. Minden üldözöttett szívből sajnálok, de ne engem és az én korosztályomat okolják az 1940-es évek bűntetteiért!

 • gyuri10
  2016 június 14
  4:46 de.

  Ezért szoktam én mondani, hogy a holokausztot nem azért kell elítélni, mert a zsidók aranyosak, szépek és kedvesek. Népet irtani akkor sem szabad, ha a tagjai dúsgazdag terménykereskedők, ingatlan spekulánsok vagy fasiszták.

  Minden európai nép Ázsiából jött, csak nem egyszerre.

 • Göllner András
  2016 június 6
  9:41 de.

  Európa beteg emberének nevezték a Monarchiát akkoriban, de nem volt cél a háború előtt az eredeti Magyar Királyság feldarabolása, mint ahogy a Monarchiáé sem!

  Christopher Clark ausztrál, a cambridge-i egyetemen kutató és oktató történész The Sleepwalkers (Alvajárók) c. könyvében kifejti, hogy szerinte a Monarchia képes lett volna a megújulásra, és idővel megadta volna a kulturális-politikai jogokat a kisebbségeknek.

  Romsics Ignác kétrészes előadásában rámutat, hogy az orosz arisztokraták és a francia szabadkőművesek már a kezdet kezdetén szét akarták kapni a Habsburgok államát. Végülis az angoloknak és Wilsonnak köszönhetjük, hogy nem lett belőlünk szláv korridor.

  http://erdelyiriport.ro/interju/kesleltetett-halalos-itelet-1

 • Seres Róbert
  2016 június 13
  5:10 du.

  Tiszta szerencse, hogy a zsidók kiegyeztek Orbánnal, már csak a nem fideszesekkel kell kibékülnie, ami kb. az ország 70%-a … !

 • charlie
  2016 június 14
  2:47 de.

  De azért a szobor mondanivalójával egyetértesz? Mégha nem is volt jó taktika a fölállítása.

 • Hazai lámpa 1:11, sok mindenben ügyes vagy, de a százalékszámítást még gyakorold.
  ……….
  A szobor mondanivalójával sem értek egyet. Van ami a mi “sarunk”, azt vállalni kell, persze ezt az összes résztvevőre is érvényesnek gondolom.

 • charlie,
  valamit nagyon benéztél,ha engem”cezaromániás őrültnek”tartasz.
  Újból leírom,már nem tudom hányadszor,hogy nem gyűlölök senkit. Még a szittya szájhősöket sem.Sajnos Anyám nem tudott megválni a “Nők Lapjától”az”Élet és Tudománytól”,a”Ludas Matyitól” és a kanaszta partnereitől.91 éves korában hagyott el és a VI. kerületi lakását örököltem.20 év után végre eladtam,de addig minden évben oda tört a görcs.Apámnak csak a neve van felírva a Kozma utcai emlékműn.Csontjai valahol Tríebenben egy új lakónegyed házai alatt vannak szétszórva.Félúton mauthausen felé
  Nos…ha ezek ismeretében úgy gondolod,hogy nekem szeretni kellene bárkit is ezen a kibaszott világon Izrael népén kívül, nem tudom hova soroljam be szellemi képességeidet,melyet amúgy jó nívón állónak tartok.

 • Besancon
  2016 június 5
  5:57 de.
  Nem tudom mivel érdemeltem ki magánál, hogy nekem ír oktató írásokat?!
  Legtöbb cikk után, én írjak cikket, ne kritizáljam a másét.
  Mást mért nem figyelmeztet?
  Csak én vagyok a kiválasztott?
  Hálás lennék, ha más iránt lenne ilyen megtisztelő figyelemmel.

 • Jani
  a grosicsot NEM “SZERVEZTEK” be sehova!
  az amirol maga irt az kizarolag FREIWILLIGE=ONKENTES volt!!
  ott van a neveben is,; SS HUNYADI FREIWILLIGE PANZERABTEI-(unternehme das 5te SS Wiking Panzerdivision,und das 21te SS Panzerlehrbrigade)-
  csakugy mint az SS FREIWILLIGE MARIA THERESIA KAVALLERIEDIVISION

 • Charlie!
  -es ugyann mond mar te!!
  a Kertesz IImrenek miert iss kellene mostan rajongania ertetek magyarookert akik a parlamentetekben,utcan,szinte naponta “mocskos zsidok”-oztok!
  miert szeresse azokat akik gettoba es lagerbe hurcoltak?mert azok magyarook voltak egeszen az ooszttrak hatarig!!addig nemet meg mutatoba se volt sehol jelen,ugyhogy doreseg lennee ezt (is) rajuk fogni!

 • jani,
  grosics 17 évesen önként jelentkezett a hunyadi páncélos SS alakulatba.Majd a 60 as években az MDP-be kérte felvételét. Ha még élne a jobbiknak lehetne a cégére.A sport teljesítményei vitathatlanok,bár egy kapus csak olyan csapatban válhat fekete párduccá,ahol olyan játékosok vannak,mint az”aranycsapat”-ban. Mint ember a nulla mércéjéhez sem ér fel.A sport hírnevét felváltotta panaszáradatra a rendszer ellen,amiért nem vették fel a”Pártba”.Végig nem értette meg,hogy a nyilasokat felvették a pártba,de SS-ekkel nem akartak parádézni a világ előtt.

 • Seres Róbert

  gyuri10
  2016 június 14
  5:19 du.
  Nem azért hogy Charliet mentegessem, de az általad idézett jelzőt én követtem el ellened, de a mostani bejegyzésed hatására -mivel az általad aktívan használt, de részemről elhanyagolt vallásom burkoltan tiltja- nyilvánosan nem kérek bocsánatot, de igazat azért adhatok! Tudod sok piszkoskodást elkerülhetnénk, ha nem foglalkoznánk provokativ szemtelenkedéssel egymás megörökölt vagy választott hazájának a lejáratására, annál is inkább mert ez a kívülállóknak esetleg nem kívánt kielégüléseket okozhat! Még egyszer kijelentem: nyilvánosan nem kérek bocsánatot és nem adok igazat Neked! És még véletlenül se reagálj, akkor lenyugszom!

 • Kedves barlev, tudom hogy idős ember vagy, ez iránti tiszteletemből harmadszor is megismétlem a kérésem: “pár mondatban foglald már össze a te néped hibátlanságát és világszerte elfogadott szerethetőségét”.
  Azt már kifejtetted, mi, magyarok milyenek vagyunk, már nincs is tovább hova fokoznod a jelzőket, légy szíves válaszolj a titeket firtató kérésre.

 • Gyuri bácsi, az idézőjelet nem véletlenül használtam.
  ……
  Mivel a sorsod jóval embert-próbálóbb volt az enyémnél, ezt tisztelve sem eddig, sem ezután, tőlem dehonesztáló bejegyzést nem fogsz olvasni.

 • barlev, gyuri10

  Előbbi hozzászólásomban már utaltam rá, hogy aki nem ment “önként” az SS-be, röviddel később vitték behívóval a leventékhez. Kérdés, ki járt “jobban”?

  Gyuri, ha Grosics motivációit vizsgálod, ne hagyd figyelmen kívül, hogy nem egy győztes és dicsőséges SS-hez állt önkéntesnek, hanem egy megvert, menekülő, vesztésre álló SS-hez, amikor már karnyújtásnyira volt a háború vége.

 • Nem szoktam”reagálni” és most is csak a realitás kedvéért hagyom,hogy akiket feleslegesen felidegesítettem lenyugodhassanak Azt a bizonyos”cezaromániás őrültté”-válást charlie követte el 2016 juni 14 2:40 de beírásával.Mi ezt megtárgyaltuk kettesben. Nem hagytunk semmit nyitva.Lehet lenyugodni,lehet idegeskedni.

 • charlie
  2016 június 14
  5:03 du.

  Ti is bennevagytok a nem fideszes csoportban, de ha gondolod átszámíthatlak Orbánékhoz …

  Érdekes, hogy jobbikosok szerint nekünk magyaroknak is van sarunk? Ez azért különbség a fideszhez képest, mert szerintük nincs bűnünk, illetve aki kollaborált a nácikkal, az kvázi nem magyar, még Horthy sem …

 • Chaelie!
  mar osszefoglaltam volt!abbol se ertett meg semmit cssak hajtja a sajat hulyesegeit!
  akkor nem ismetlem!!ugysee ertene most se!

 • tessek befejezni ezz az ocska besorozos dumat!!
  az SS KIZAROLAG onkentessegi alapon mukodott!senkit oda soha sem soroztak be vagy hivtak be!
  aki ezt nem erti az szerezzze be a schwarze koorps c ujsagot -(korabeli ss ujsag)- e olvassa el!

 • barlev

  Senki nem mondta, hogy az SS Magyarországon bárkit besorozott. Valamit félreértett.

 • Figyelő!

  Mit nem mond! Mikor biztattam én magát cikkírásra?
  Ennyire módosult tudatállapotban lennék?
  Mellesleg utána néztem, mert nagyon érdekelt mit írhattam és hogyan fogalmaztam meg,ha ennyire félreérthető voltam, de a jelzett időpontban (júni. 5. 5:57) nem is írtam hsz-t!
  valamit nagyon elnézett kedves asszonyom!

 • jani
  de mondta.a grosicsnal azt irta beszerveztek oda ami ocska hazugsag mer onkent lepett be.

 • Barlev:
  “az SS KIZAROLAG onkentessegi alapon mukodott!”

  Akit ez a téma alaposabban érdekel, esetleg érdemes elolvasnia Kovács Zoltán András – Számvéber Norbert: A Waffen-SS Magyarországon c. könyvének – nem túl hosszú – II. részét (A Waffen-SS létszámkiegészítése a magyarországi németségből).
  http://mek.oszk.hu/05000/05002/html/#d1e1421

 • barlev

  A “beszervezés” és az “önkéntesség” nem egymást kizáró fogalmak.

 • Hazai Lámpa:
  “Miért kéne nekem vagy itt másnak betéve tudni a Hitler összest? ”

  Nem, nem kell olvasnia senkinek. Elvégre a “nagy szellemek” annélkül is találkoznak. Igaz, Hazai Lámpa?

  “Úgy rémlik, hogy a Mein Kampfot nem is lehet kiadni Magyarországon, se Hitler beszédeit.”

  Rosszul rémlik, kiadták, de erről tényleg nem kell tudni. A “nagy szellemek…” (lásd mint fent).

 • Neocsárli a cukifalatkácska.
  Józanész el ne hagyj…

 • Belzebub
  csakhogy teny az is hogy Horthy tiltasa ellenere Franz Anton Basch ungarndeutsche volksgemeinschaftsfuhrer toborzasokat rendezett a banatban a bacskaban,somogyban es vas megyeben.
  ezek a toborzasok adtak jo reszet aztan a magyarcimeres Hunyadi hollos SS alakulatoknak mint a hirhedt SS freiwillige Hungyadi panzergrenadierabtei es a SS freiwillige Maria Theresia kavalleriedivision.

 • fo fegyverzetuk a toldi a turan tankok es a nimrod rohamloveg.kezifegyverkent a kiralygeppisztoly es a M/92 mauser.

 • pancelsisakjukon baloldalt SS,jobboldalt piros-feher-zold atolsan es benne fekete hollo a csorben gyurut tart.
  latja fiam meglehetosen jartas vagyok ebben.

 • jani
  az ket teljesen KULOMBOZO fogalom.

 • Belzebub
  nekem nem kell ahhoz az a netoldal. en azt eloben ateltem.