Kerék-Bárczy Szabolcs távozik a Demokratikus Koalícióból – Alkalmatlan a demokratikus ellenzék

2016 szeptember 1 11:09 de.76 hozzászólás

Olvasóink közül sokan ismerik Kerék-Bárczy Szabolcsot, akinek írásai több alkalommal közlésre kerültek a KMH-ban. A Demokratikus Koalíció (DK) politikusa – aki még Antall József miniszterelnöksége idején kezdte el karrierjét az akkori Miniszterelnöki Hivatalban – ma bejelentette: kilép Gyurcsány Ferenc pártjából. Kerék-Bárczy Szabolcs több mindent nehezményezett, például azt, hogy szerinte a jelenlegi demokratikus ellenzék alkalmatlan arra, hogy 2018-ban legyőzze a Fideszt. Szerinte az ellenzék hitelességi és bizalmi válsággal küzd, képtelen új választókat megszólítani és így esélytelenül indul majd 2018-ban. Hosszabb írása – amelyben kritikával illette a Demokratikus Koalíciót, miközben javaslatokat is tett – eredetileg a 168 Órában jelent meg. Pár órával később kénytelen volt kilépni a DK-ból, miután a “DK elnökségi ülésén olyan helyzetet teremtettek” a cikk miatt, hogy más lehetősége nem maradt.

*

Paradigmaváltást!

Az általános helyzet, ami ma Magyarországot jellemzi – az elvándorlástól kezdve az oktatási rendszer és az egészségügy tönkretételén át a rendszerszintű korrupcióig bezárólag –, minden jóérzésű, szabadságszerető ember számára tarthatatlan. A NER a magyar nemzeti érdekek szempontjából végzetes rendszer, amely már az Európai Uniót, sőt az euroatlanti közösséget is közvetlenül veszélyezteti. Hazánk nemzeti érdeke a jelenlegi rendszer elsöprése és a köztársaság helyreállítása. Nem létezik olyan egyéni vagy csoportos ambíció, amely ezt az érdeket fölülírná. Minden partikuláris személyes és pártérdeket ennek kell alárendelni.

A NER legyőzéséhez és a demokrácia helyreállításához legalább száz mandátumot kell szerezni 2018-ban. Ehhez a demokratáknak hatvannál több egyéni körzetet kell meghódítaniuk. Ugyanakkor:

1. 2014-hez képest arányaiban és méretében nem változott e pártok támogatottsága. A demokraták ma sem jutnának kormányra.
2. A Fidesznek nincsen abszolút értelemben többsége a társadalomban.
3. Ötszázezer-egymillió új szavazó megszerzésére van szükségük a demokratáknak a győzelemhez.
4. Ehhez túl kell lépni a hagyományos bal-jobb hívószavakon, mert az emberek ma már nem ezek mentén élik (köz)életüket, s a köztük lévő törésvonalakat már régen nem e felosztás alapján határozzák meg sem itt, sem máshol a nyugati világban.
5. 2018-ban egyszerre kell az egyéni körzetekre (vagyis ott a legjobb jelöltek kiválasztására és segítésére) összpontosítani és megtalálni Orbán Viktor legalkalmasabb kihívóját is.

Összegezve: habár a demokratikus változást akarók ma többségben vannak, és Orbánék legyőzhetők úgy, hogy ne a Jobbik vagy a Fidesz–Jobbik legyen a váltóerő, a szervezett demokrata ellenzék erre jelenlegi formájában alkalmatlan. Talán ezért van az, hogy ma nem lehet egyetlen olyan demokratikus elkötelezettségű politikussal és értelmiségivel sem találkozni, aki őszinte vélemény kifejtésére alkalmas közegben reálisnak tartaná a 2018-as győzelmet. Jellemző példa, hogy saját pártom, a DK elnökségében többször elhangzott három állítás a jövőre vonatkozóan:

1. A Fidesz legyőzhető,
2. a DK lesz a legnagyobb ellenzéki erő, valamint – ezzel egy időben –
3. nem ismerünk olyan forgatókönyvet, hogy a DK 15-20 képviselőnél többet küldjön a következő parlamentbe. Ez így, együtt, maga az abszurditás.

A demokraták ma kettős hitelességi és bizalmi válsággal küzdenek. Nem bízik bennük a polgárok kritikus többsége – és egymásban sem bíznak. A civilek pedig nem adhatnak választ a politika válságára, már csak per definitionem sem. (A demokráciafelfogásunk épp a lényegét veszítené el, ha a fék-ellensúly válna a közhatalom birtokosává. Erre ma szemmel láthatóan nem is törekszik egyetlen civilszervezet sem.) A krízist a megtépázott politikai osztálynak kell feloldania úgy, hogy küzdelméhez megnyeri a civilek és a polgárok bizalmát.

A 2014-es összefogás bebizonyította, hogy elégtelen a válság legyőzésére és a hídépítésre. Csakhogy ma lényegében ugyanazok a szereplők vannak porondon, mint akkoriban. Így két év múlva nagyjából azok a győzelmet kizáró alkuhelyzetek kerülnének előtérbe, mint egy ciklussal korábban, változatlan szimpátiákkal, ellenszenvekkel és ambíciókkal. Ez patthelyzet. A mai demokrata oldal támogatottsága a jelenlegi körülmények között lényegesen, tehát a választási győzelemhez szükséges mértékig nem növelhető. A törekvés, hogy ezen az oldalon legyőzzük egymást, legalább három, a hazára nézve végzetes hatással jár:

1. Nem hoz több választót.
2. Tovább mélyíti a szakadékot az együttműködésre kényszerülő felek közt.
3. Bebetonozza a szűk szavazótáborba az így küzdő feleket, és ezáltal éppen a parlamenti többséghez szükséges közép polgárait idegeníti el véglegesen. Minden vita, pozícióharc és szavazatrablás tehát tovább növeli a kettős bizalmi és hitelességi válságot, s így egyre távolabb visz bennünket a győzelemtől. Ma mégis javarészt ezzel foglalkoznak a baloldal pártjai és vezetőik.

Bízom abban, hogy az így politizálókban több az őszinte, ám szűk látókörű naivitás, mint a személyes egzisztencia féltése, netán a szekértáborok fölött átnyúló szennyes alkuk ereje, vagy a fogottság, a zsaroltság fűtötte cselekvéskényszer.

E végzetes, folyamatosan lefelé húzó spirálból csak gyökeres stratégiai fordulattal lehet (és kell) elszakadni: meggyőződésem, hogy a választásokat csak középről lehet megnyerni, úgy, hogy a magát demokratának nevező oldal megtartja és megerősíti a szavazótáborát, s ehhez a különféle okokból ide-oda csapódó emberekből, valamint a mérsékelt konzervatív/konzervatív-liberális közösségből is megszerzi a győzelemhez elengedhetetlenül szükséges szavazatokat. A szélsőjobbal semmi szín alatt nem szabad együttműködni; az erre való puszta utalás, sőt már az ilyen irányú sejtetés is elfogadhatatlan.

Arra nem lehet számítani, hogy felbomlik a Fidesz, esetleg kiválik belőle egy olyan vezető vagy csoport, aki és amely kellő hitelességgel tudja megszólítani a mérsékelt közép politikailag hontalan részét. Úgy tűnik, a Fideszhez korábban közel álló ismert személyiségek, akik most ilyen-olyan értelmiségi körökben vagy a sajtóban fejtenek ki szakmailag rendkívül korrekt és helyenként éles, minden más szempontból azonban visszafogott kritikát Orbánékkal szemben, szintén nem jutnak el a politikai önszerveződés gondolatáig. Időt kell nekik hagyni, és nagyfokú empátiával kell velük párbeszédet folytatni. Tanulni kell tőlük, és bizalmat építeni. Ők is áhítják az alternatívát, és közülük sokan nem tekintik a demokratákat patás ördögöknek, minden fenntartásuk ellenére sem, igaz, egy-egy vezetővel nem tudnának szövetséget elképzelni. Ugyanez áll a Fidesz szavazóinak nem kis hányadára is: jobb híján választották és választanák ma is a kormánypártot, s ez elsősorban a mi hibánk. A közép megszólítása és szavazataik megnyerése kulcskérdés: nekünk kell az új társadalmi-szavazói körök felé szinte a semmiből hidat építenünk és átvennünk a kezdeményezést. Ennek részeként a status quóban érdekelt ellenzéki politikusok felé falat kell húzni.

A győzelemhez paradigmaváltásra van szükség. Minden demokratikus pártnak és azok vezetőinek arra kell fordítania az energiáját a következő hónapokban, hogy először saját magában, a saját berkein belül találja ki, ő hogyan tud gyökeres fordulatot végrehajtani, s ezt követően hogyan lehet ily módon a többi párttal és közéleti szervezettel való együttműködés feltételeit megteremteni, majd végrehajtani. A legapróbb politikai akció és a legösszetettebb stratégiai terv kitalálása előtt is azt a kérdést kell feltenni, hogy a tervezett lépés szolgálja-e, és ha igen, hogyan, a ’18-as kormányváltást. Ha nem szolgálja, el kell vetni. Nem lehetnek üresjáratok, elvesztegetett energiák.

A paradigmaváltással kapcsolatos vitákat, majd azok kiérlelését 2016 őszén le kell folytatni, és bevezetését legkorábban ez év végére, legkésőbb jövő február-márciusra kell időzíteni. A formális választási kampány jövő ősszel elindul (a tényleges már elkezdődött!), 2017 nyara részben holt idő lesz, tehát nemcsak a jelenlegi status quo fenntartása vagy a kapkodás, hanem a halogatás is azt jelentené, hogy 2018-at szándékosan elvesztettük, mert el akartuk veszíteni.

Ami a saját házam táját illeti: a Demokratikus Koalíció azon, jelenleg is érvényes stratégiája, hogy úgy váljon vezető kormányváltó erővé, hogy először a baloldalon veszi át az elsőséget, majd ezt követően nyit középre a majdani választási győzelem reményében és érdekében, megbukott.

1. Nem tudtuk a célt önmagában sem elérni.
2. A demokrata táboron belül nem növeltük számottevően a bizalmat magunk iránt.
3. Nem csökken a távolság leendő szövetségeseink között (illetve a DK és köztük), márpedig éppen ennek ellenkezőjére, vagyis a mind barátságosabb hangra lenne szükség a majdani szoros választási együttműködéshez.
4. A baloldalon belüli csaták viszolygást keltenek a mérsékelt középen, és épp azokat a szavazókat idegenítik el nemcsak a DK-tól, de a teljes demokratikus ellenzéki oldaltól is, akiket a kormányváltáshoz meg kell szólítanunk.

Az utóbbi hónapokban szétforgácsoltuk az energiáinkat: túl sokat, túl aprólékosan foglalkoztunk részletes közpolitikai programvitával, olyan taktikai kérdésekkel, mint a képviselőjelölt-kiválasztás vagy az ellenzéki együttműködés technikai részleteinek taglalása. Szakértelmet kell sugallnunk, de ez a minimum, ami önmagában nem pótolhatja a hitelességi és bizalmi deficitet. Már egyre több tagunkban merül föl, hogy egy sor kérdés, amellyel stratégiai és szervezeti szinten foglalkozunk, korántsem a 2018-as győzelmet szolgálja, hanem azt, hogy egy-két tucatnyi vezetőnk képviselői helyhez jusson. Csakhogy ma a parlamenti jelenlét egyedüli komoly nyeresége a költségvetési-pénzügyi támogatás, ami lényeges, de csupán célszerű: a közpénz csak akkor érdekes, értékes és hasznos, ha azt úgy tudjuk transzparensen, tisztakezűen és jogszerűen felhasználni, hogy azzal a polgárok összességét, vagyis a nemzeti érdeket szolgáljuk, ami nem más, mint a 2018-as győzelem és az utána következő országépítő munkánk. A mai helyzetben pusztán néhány tucat személy politikai pozíciójának biztosítása pénzpocsékolás, sőt erkölcsi visszaélés a közjavakkal.

Általános javaslataim mindezek alapján a következők:

1. Térjünk vissza ahhoz az alapértékhez, amely életre hívta a DK-t: legyünk újra „koalíció”. Megfontolt, pragmatikus, ám értékvezérelt idealisták csapata, amely a mérsékelt demokraták teljes táborát meg kívánja és meg is tudja szólítani. Ha ott vannak a változásért ácsingózó szavazók – márpedig ott vannak! –, ám mi mégsem tudunk hozzájuk eljutni, akkor nem bennük van a hiba, hanem bennünk.
2. Ne más demokratikus politikai párt(ok) legyőzésével foglalkozzunk: senkit ne akarjunk legyűrni; azzal legyünk elfoglalva, miként tudjuk növelni ezt a tábort a mérsékelt középen.
3. Mondjuk ki, hogy nem alternatíva számunkra egy ellenzéki DK a következő országgyűlési választás után, és vállaljuk a felelősséget a végeredményért. Rögzítsük, hogy ha nem nyer valamilyen szerkezetben a mai DK-t is magában foglaló ellenzék a következő választáson, akkor az országos elnökség azon tagjai, akik mandátumot szereznek, lemondanak arról, és nem foglalják el képviselői helyüket.

Ma valódi nemzetegyesítésre van szükség, de nem NER-, hanem demokratikus, szabadságpárti, nyugatias és ugyanakkor hazafias alapon. Az éles határ nem pártok között húzódik, hanem a jogállamot, az emberi méltóságot feltétel nélkül tisztelő, a világra nyitott, patrióta demokraták és az ezen értékeket megvetők között. A „demokrata” meghatározása nem bonyolult feladat. Feloldhatatlan vitánk csak pár száz, a hazánkat hat éve fogságba ejtő, velejéig korrupt, milliókat nélkülözésben tartó, bennünket a keleti önkényuralmak felé taszító emberrel, a NER kiagyalóival és irányítóival van, nem a szavazóikkal. A sok millió, békében és boldogan élni, dolgozni és tisztességesen gyarapodni akaró, Magyarországot szerető honfitársunk a szövetségesünk.

Kerék-Bárczy Szabolcs

Kerék-Bárczy Szabolcs

Kerék-Bárczy Szabolcs

76 hozzászólás

 • Nagyon nagyra becsülöm a szerzőt, 20 éve követem tevékenységét. Ha látszatra lovakat váltott, az valóban csak a látszat. Ő mindig is egy konzisztens, demokrata, magas intelligenciájú, pragmatista politikus volt, akár az MDF-ben akár utána. A bajt ott sejtem, hogy kinő a saját pártjából is egyenes beszédével, viszont nem elég karizmatikus, hogy helyes nézeteit érvényre juttassa. Ami ebben a cikkben is van teljesen helyes, csak megintcsak ott vagyunk hogy ez tovább forgácsolja azt a kevés ellenzéki összetartást, ami még létezik. Ez továbbra is a maffia kormány malmára hajtja a vizet. Tehát Kerékbárczi úrnak a cikkben foglaltakat bizony házon belül kellett volna lepolitizálnia – azaz csatlósokat szereznie belülről és meggyőzni a pártját ezekről a kérdésekről, ami azért nincs annyira távol attól, amit a vezetés gondol, bár biztos, hogy a második, harmadik vonalnak az érdekei sérülnek mikor elvesztik a kiváltságaikat és állásukat. Ez az, ami egy autoriter pártban, lásd Fidesz nem történhet meg….

 • Kerék-Bárczy Szabolcs fent leírt gondolataival teljes mértékben egyetértek, csatlakozom hozzá.
  Én is azt észlelem, hogy az úgynevezett demokratikus oldal jelenleg életképtelen, képviselőik inkább a saját jövőjüket, semmint az ország polgárainak jövőjét helyezik előtérbe, holott a kettőnek párhuzamosan kellene haladnia. Persze lehet, hogy ez az elképzelésük, de a végrehajtás a cél elérése érdekében végzett munkájuk nem ebbe az irányba visz, amit nagyon sajnálok.

 • Szerintem a fidesz felajánlott egy alkonzul-helyettesi állást Dél-Bogota Alsón ennek a szélkakasnak, ahogy a cimboráival is tette.

 • A leírtakkal teljesen egyetértve, azért lenne egy megjegyzésem.
  A jogos kritikát nem a 168 óra oldalán, hanem a DK vezetőségi ülésén kellett volna.

 • Charli!

  Ha lehet,ne mindig magatokból indulj ki! Ti ugyanis bármit eltűrtök a Fidesztől, pontosabban Orbántól a majdani hatalomban osztozás reményében!
  Az meg majd eldől, hogy mire kérte fel a Fidesz vagy mire nem – mert látod minden kiderül,még egy ártalmatlan, csokievéssel egybekötött “gyöngyhalászati” ankét is, pedig mindent megtettek, hogy homály fedje!
  Légy résen tehát, és ha bármiféle hivatalt nyer K.B. a Fidesz által(feltéve hogy el is fogadja!) megkövetlek! Oké?

 • Tisztelt Szerző! Helyzetértékelésével egyetértek. Javaslataim is lennének, főként az, hogy fektessük le azt a max 7-8 alapelvet, amit először magunk között megvitatunk, majd mindenképpen betartunk. Ez nem lehet 2 (azaz kettő!)darab sűrűn gépelt oldalnál hosszabb! Viszont fel lehet rá építeni egy párbeszéd rendszert, amit az egyetértőknek már könnyű betartani. Rejtővel szólva: Öntsünk tiszta vizet a nyílt kártyák közé! Nem annyira a személyeket, inkább az elveket, a folyamatokat illetően (akkor a személyek viselkedése is megváltozik.) Nagyon sajnálom a távozását. Egy gyalogos

 • Délután,mikor olvastam a hírt,kb ugyanazokat gondoltam, mint B. Miklós!
  Sajnálom, egyrészt mert valóban egy nagyon felkészült, nagy tudású diplomata K.B. – másrészt viszont, hogy nem tanult még az elmúlt évek alatt annyit, hogy ha valóban azt gondolja amit, miért nem a pártjában próbálja meg okosan, lassan-lassan araszolva megértetni és elfogadtatni, hogy így nem lehet – aztán ha végképp nem megy, elbúcsúznak! De miért adott okot arra,hogy finoman kitessékeljék a pártból annak okán, hogy minősítgetve kifelé beszél olyan álláspontot képviselve melyet sokkal inkább a sajátjaival kell megvitatni következetesen – egymásközt! Ha a pártvezetőség többi tagja végképp nem képes levenni, mit akar velük beláttatni,mit akar elérni, merre akar/na tovább indulni és miért – akkor veszi a zakóját és távozik, új utat keresve saját elképzelései érvényre juttatásához!
  De muszáj ez a hátrafelé – kifelé duma? Ez méltatlan elsősorban K.B.-hoz, a DK-hoz mint párthoz, de leginkább ahhoz a vezetőséghez, mely épített, számított rá, és bár valószínűleg oka van rá K.B.- nak, ezt a kört ki kellett volna hagyni!Sajnos én is azt gondolom, hogy a DK nagyon leült egy idő óta, de nyilván én kevésbé látok bele dolgokba, mint K.B.
  Felesleges a háttérben ólálkodó sakáloknak etetni!

 • Besancon, oké.
  …….
  A “demokratikus ellenzék” meghülyülésének további adaléka, az mszp elnökének friss nyilatkozata: “Az MSZP támogatja a kormány menekültkvóta elleni harcát.”(index)
  Hát nem szeretnék elvhű baloldali szavazó lenni.

 • Charlie, Dél-Bogota alsó nem elégítené ki ezt a szélkakast!
  Neki parlamenti mandátum kell, amit az uj vezetésű MSZP-ben fog tudni megszerezni. Molnár Gyula ő általa tudja begyűjteni a DK-szavazókat, Gyurcsány mentesen.
  Ezt a Kereket még abból az időből ismerem, amikor az volt a “pártfeladata”, hogy a Dávid Ibolyka MDF-jét végképpen lejárassa. Done ! Tökéletesen.
  Érdemes végigolvasni KERÉK urnak a KMH-on elkövetett közelmúlti írásait, de főképpen az azokat tudálékosan kielemző kommenteket…!

 • Kerék-Bárczy Szabolcsnak a legtöbb dologban igaza van!
  A jelenlegi baloldali pártocskák hiteltelenek ,idétlenek,kínjukban uszítanak,gyűlölködnek,ugye ész,program hiányában másra nem futja….
  Egy dologban téved,ugyanis a Fidesz abszolút fölényben van(annak ellenére,hogy nem tökéletesek,vannak hibák,silányabb politikusok,bírálni való dolgok..stb)de annyi szemétséget,aljasságot,hazugságot,amit a baloldal elkövetett képtelenek “behozni”…….
  Bizony az is igaz,hogy a tisztességes és számító…baloldaliak
  osztják Orbán migráns politikáját(ismert pártfunkcionáriusok, és baloldali kisemberek)aki már csak ezzel is győzni fog!Az országnak ez jó,de az áruló,idétlen kisebbségben lévő szélsőbalosok csak még lejjebb csúsznak…..Gratulálok!
  Aztán a megújuló Jobbik(kizárva a szélsőjobbosokat)csak minimálisan alacsonyabb népszerűségi(%!!!)szinten áll,mint a baloldali pártok összesen…..Na ezen el lehet gondolkozni!

 • Mar ott tart a baloldal, hogy Molnar elvtars, kvotaugyben tamogatja a kormanyt. A tobbiek most probaljak torolni a szart, hogy nem ugy gondolta a Molnar elvtars.
  Elkepzelni is ilyeszto, mi lenne ha ezek megnyernek a valasztast ? Mszmp. Dk, Egyutt (kulon), liberalisok. Amikor ezek egyeztetnenek, es kijonnenek a partertekezletrol, es mindenki mondana a sajatjat.
  A legjobb az ma jelent meg: az ellenkampany logo. Ez is megmutatja a kulturalis nivot. A rohely, hogy nem 1 nap alatt kellett ezt eldonteni, es 3 partnak a logoja. Egyeztetes utan, tobb honapi munka utan ez lett a plakat.
  GYONYORU !!!!!!!

 • Navégre ! Ez egy okos döntés volt !

 • Ötvenhatoskám TI pediglen az MSzMP különféle párttitkári pozícióiból jutottatok el igen sikeresen a nyilas-nemzetvezető testvérségig.
  Pffffuujjj

 • Szívet melengető fejlemény, amikor egy liberális jutalomfalat reményében feladja elveit: Pukli István, a “demokrata” ellenzék ifjú csillaga, a “hatalmas” tüntetések szervezője meghallotta a leeső tantusz csilingelését és kijelentette: “…egy dolgot nem szeretnék, hogy ebben az országban baloldali fordulat legyen. Ezek az emberek mind leszerepeltek. Nem lehet alternatíva a jelenlegi baloldal az ország irányítására…”
  …..
  Gondolom az ifjú titán a Fejtő szobornál ácsorgó múmiákra utalt.
  …..
  Elvtársak, milyen érzés a szakadék alján?

 • Boda, Orbánnak nem migráns-ellenes, hanem emberellenes politikája van. Ugyanezzel a könyörtelenséggel bánik el az öregekkel, a szegényekkel és a betegekkel is. Majd meglátod, mit ér az orbán-imádatod, ha egyszer igazán orvosi ellátásra szorulsz és nem lesz félmilliód magánkórházra.
  De te az a fajta vagy, mint Havas Endre, aki az Andrássy út 60-ban a savazó kád előtt is a drága Rákosi elvtársat és a Pártot éltette.

 • Utánaolvasgattam, s egyértelműen kiderült, hogy a KMH üdvöskéjét, Kerék urat, egyszerűen kidobták a DK-ból, pártfegyelmi okok miatt. Most tehát erkölcsi kötelessége lenne, hogy a XIII. kerületben visszaadja DK-s önkormányzati képviselői mandátumát. Lenne egy fogadásom….

 • K Á R !

  Amúgy, én egy majdani jó köztársasági elnököt vélek benne fölfedezni.

  .

 • voronyezs!

  Ne mondj ilyeneket, mert orbánék még “meg-karaktergyilkolják”.

  .

 • Úgy látszik szín kódolja a lap a hozzászólókat:)
  Akárkit leszámítva, a rózsaszín-lila hozzászólók nagyon jókat írnak. A zöldek minden árnyalata meg zöldségeket:)

 • Tűskésen beszél

 • A kisnyilas tanzáni megint másokra akarja erőltetni a nyilasságot , amikor ő nem tud belőle menekülni!!!Hátha így róla leveszi valaki.

 • Bánfi Miklós!

  szept.2.9:26

  Köszi!:-)))))

 • Tüske!

  1/ Az utóbbi években több műtétem volt,voltam rossz kórházban,találkoztam
  szakmailag.emberileg “0”orvosokkal……hálapénzzel…
  és voltam rendes kórházban,ahol tisztességesen és önzetleműl gyógyítottak,nem fogadtak el honoráriumot.

  Ez Orbántól teljesen független dolog,kórháza és embere válogatja!
  2/Aztán nem mond,hogy a többség magánkórházakban gyógyíttatja magát?még sokan azok sem akiknek telik rá?Régen meg pláne nem….!!!!
  3/Az egészségügyben nem most keletkeztek gondok (az oktatásban sem!!!!!)de a Fidesz kormány több ciklusion keresztül annyi béremelést adott az orvosoknak,amit eddig senki és még nincs vége 100e/Ft szakorvosok,50e/Ft fogorvosok,130e/Ft körzeti orvosok emelés HAVONTA!!!!csak most és még nincs vége!
  4./Más a migráns helyzet,a kormány jogos és a magyarok érdekében folytatott intézkedéseit,még az egyetlen valamit is számító baloldali ellenzéki párt az MSZP is támogatja Molnár Gyulával az élen!
  5/ a hazaáruló,jellemtelen törpepártok megint pofára estek,lassan már a “0” %-ék felé közelítenek!!!!
  6/Orbán nem öreg és idős ellenes,bár az igaz,hogy a járulékcsökkentés,hatalmas béremelések,családi kedvezmények,családi pótlék emelés valóban nem érintik a nyugdíjasokat(alacsony emelés…)amit többen nehezményezünk is,de ezen még lehet változtatni!
  Aztán a szocik alatt is legalább annyira gyakori volt a hálapénz,alacsony bérek és ugye sok nyugdíjas régen sem dúskált…..választás előtt adtak,majd visszavették!
  Na rázd meg a bogyódat….!!!

 • HUNT
  Nyilas az a drága jó édes családod te náci patkány

 • Kedves Marcsi 12:50, tényekkel ne tessék idegesíteni a liberálisokat, mert válaszul gyorsan leantiszemitázzák.
  …..
  “Morálisan nem vállalható Kerék-Bárczy Szabolcs, mondja az ATV-ben a Vadai nevű erkölcsi gólem. Nem kell már sok hogy le is nácizzák.

 • Bánfi ur biztos tanult fizikát, csak elfelejtette !
  A “rózsaszín” és a “lila” a spektrum ellentétes oldalain vannak…. Gratulálok, hogy Geyzát közvetve megdicsérte, hisz ő is majdnem rózsaszin, közel egy frekvencián vannak.

 • Boda:
  Tehát ezek szerint TE egy orvosi műhiba vagy.

 • Ötvenhatos fogalmad sincs a Nemzetközi Chromatikus Diagramról, jó lenne ha mielőtt hülyeségekkel példálózol, utánaolvasnál.

  https://en.wikipedia.org/wiki/SRGB

  Dehát mit lehet várni egy ilyen nagyokostól.

 • Ötvenhatos. Bravó!

 • Köszönöm 56-os. Végre valami fontos információ…
  Géza tőlem már nem szorul dicséretre, mert tudja, hogy imdom, hiszen mégiscsak ő szinte az egyetlen, aki a zöld békanyál ellen grotexel harcol – és sokszor talán még élvezi is, aztán meg én is:)

 • A cikkel kapcsolatban: Szerintem a nevezett ur-elvtars nagyon is jol tudta, hogy ha nyilvanossagra hozza a szive fajdalmat, ki fogjak rugni.
  Ez volt nyilvan a cel. Itt hibarol szo sem lehet, hacsak nem valami 3-4 eves gyerekrol van szo.
  Igy is lehet menekulni a sullyedo hajorol.
  (Maskulonben pedig szerintem az egesz irasa csak ures szofosas.)

 • Megintcsak. Neked kár volt megtanulni a betűvetést, mert ott aztán meg is rekedtél…

 • Beleremegünk…..! Kerék ur új(jobbközép!!!) párt alapitásán gondolkodik, éppen úgy mint Gödöllő polgármestere Gémesy ur is. Nem könnyű manapság a baloldali “demokratikus” ellenzéknek, még tájékozódni se. Hát még a külföldön élő szakértő kommentelőknek…

 • Charlie! Elvtársad Neked az a bézból ütővel hadonászó, tömegben “bátor”, egymagában sunyi, frizurátlan sutyerák!
  Egyébként: milyen érzés a szakadék sáros oldalán kapaszkodva mindenki más fején állva taposni?

 • Ja, egyébként az MSZP elnöke nem azt nyilatkozta, hogy támogatja a kormányt a kvótaellenes harcában, hanem azt:
  Ha lenne Brüsszelnek a kötelező kvótáról határozata, akkor támogatná. De nincs: ez csak egy javaslat aminek vannak ellenzői és támogatói. A MSZP ellenzi, más, generális megoldást tartana jónak.
  Tehát: az október 2-i népszavazás egy, az EU döntési fórumain is vitatott JAVASLATRÓL szól, nem egy döntésről. Ezért a következményei is kérdésesek a magyar társadalom számára. Az egész cirkusz annyit jelent: vakulj magyar! Illllyen demokráciás vagyok, hogy egy súlyos, sokágú problémát egy összetett mondattal megoldok, ha rám bízzátok! Csak azt nem lehet tudni, hogy mit és hogyan, ha a kérdés eleve hazug.

 • Ezért a csomó hazug, aljas süketelésért kár volt a szerzőnek koptatnia a klaviatúrát. Hogy TGM ( a kevés még olvasható magyar nyelvű közíró egyike ) egy hávégé-beli írásából csenjek egy jó kis retorikai fordulatot: “egy féldiktatúrában is mímelni kell a politika látszatát. ” Persze jellemzi az “értelmiség” morális ás intellektuális állapotát is hogy ezt a diktatúrát ( amely már a statáriális totális önkényuralmat is kilátásba helyezte ezeknek az álellenzéki pondróknak a statisztálásával ) szavazócédulákkal leváltani című dumát osztják, gerinctelenségből, gyávaságból. Természetesen Hunnia mindig is egy a demokratikus társadalmi-politikai fejlődésben elmaradt ország volt alig több mint két évtizednyi kudarcot vallott demokratikus kísérletezéssel a háta mögött, ahol a mai napig nincs meg semmiféle mentális, kulturális feltétele annak, hogy a társadalom különböző rétegei, politikai öntudatra ébredve együtt vagy külön kiálljanak jogaikért, érvényesítsék érdekeiket, vagy pláne, hogy szolidárisak legyenek kevésbé szerencsés embertársaikkal. További jó belterjes szájtépést ennek a reakciós, kollaboráns , egoista középosztálynak, egészen a soron következő nagyobb történelmi jelentőségű kataklizmáig.

 • Mondtam már neked nagyokos HŐNT szeretett gézuka :IDÉZET GÉZÁTÓL ::::: “… Nyilas az a drága jó édes családod te náci patkány….”.::::::: Minden amit szidásként hánytál asztalunkra : mind abban a pillanatban visszaszáll rád ,amikor a tanzániás fejedben még meglévő valamiben kiötlötted !!!!!!! gratulálok,milyen szépen szidod családod.Köszönöm a megtisztelő bizalmat.
  De ne felejtsd el : Te voltál kedves itten írni valamikor,hogy a pártod a 45-50- s években átvette a kisnyilasokat és komenista fejjel átvettétek beállítottságukat : AKKOR NE MOND MÁR ? HOGY NEM TE VAGY A “kisnyilas”. Hát ezé’ ne akard má’ állandóan másokra kenni ami vagy! És akkor még keményen fejedben van a 40 év komenizmus minden szerzett és kitalált tudása !!! De mivel kifutott a talaj alólad nem találod magad.És azóta,hogy új főtitkárod mögé álltál , HOGY érzed magad?

  “…..Na rázd meg a bogyódat…..” és gondolkozzál egy kicsikét!!!!.:::: Ilet mondani a családodról :::: Idézet :….Nyilas az a drága jó édes családod te náci patkány….”
  Nagyon barátságos,szívből megértő üdvözlettel!

 • Talalom, kezdeményezni fogom a boss-nál, hogy Te is lila színű izét kapjál a neved mellé, mert e két írásoddal kiérdemelted:) Eleftheriánál ez már automatikus is volt:)
  56-os, mégis mesélj milyen érzés ilyen baromságokat írni? Valami bizsergés? Kerék-Bárczy és Gémesy jobb oldali filozófusok és pragmatikus politikusok. Nem az ő hibájuk, ma már az oldalakat csak az veszi komolyan, aki a Te szinteden áll… Mindenesetre az MDF nem volt baloldali és ez a két ember nem fejlődött, de nem változtatott világnézetet, mint pl. a Fidesz egész vezérkara.. A Fiatalok Demokratikus Szövetségéből már tízen-húsz éve a vén maffiozók diktatúrikus szervezete lett..

 • Miki, Miki !
  Szóval Kerék-Bárczy jobboldali filozófusként volt a DK elnökségében…. Megint tanultam valamit !

 • Kedves Talalom 4:31. Ezt írtam: “Elvtársak, milyen érzés a szakadék alján?” és nem azt, hogy elvtársaim. Mindig írom, hogy felszínes, felkészületlen, nem szereti a tényeket.
  ….
  A másik mondata is gyenge, a Jobbik senkinek a “fején nem áll taposva”. Vidéken azért annyira népszerűek, mert az országot behálózó szervezetei példát mutatnak segítőkészségből, szociális, társadalmi érzékenységből.
  Feltételezem az írásaiban a jószándékot, legyen szíves próbáljon meg precízebben, objektívebben írni, vagy már az igényességet is “kisajátították” a jobboldaliak?

 • akkor nézzük a
  .
  LÉNYEGET!
  .
  KI IS EZ A KERÉK, AKI BÁRCZY IS!
  .
  mástól idézek, mert jól összeszedte:
  .
  Azt se gondolom, hogy maga a politikus eddigi pályafutása egy új pártban való gondolkodást indokolhatná. Az ismert, hogy a politikus meglehetősen kacskaringós politikai utat futott be, és csak úgy váltogatta a pártjait, amint mások az ingüket. Kerék-Bárczy Szabolcs a politikai karrierjét az MDF-ben kezdte, mint politikai tanácsadó, és az első Orbán-kormány idején innen került Stumpf István minisztériumához kabinetfőnöknek. Később pedig Martonyi János külügyminiszter főtanácsadója lett, majd Los Angeles-i főkonzul. Volt még a Dávid Ibolya vezette szépreményű MDF szóvivője, és a párttal együtt bukott ő maga is. Innen egyenes út vezetett Bokros Lajoshoz, akinek tanácsadója lett, míg végül a Demokratikus Koalíciónál kötött ki. Látható, hogy különösebben nem jelentett gondot számára az, hogy éppen kit kell támogatnia, szolgálnia, csak az volt számára a fontos, hogy valami jó kis álláshoz jusson. A politikus minden szívfájdalom nélkül össze tudta egyeztetni a korábbi MDF-es konzervatív eszmeiséggel a balliberális, de ma már inkább liberális DK-s eszmeiséget.
  .
  ez a fickó tulajdonképpen egy MLM junkees, csak ippeg a politikai pártokon ugrabugrál ide-oda, attól függően, hogy hol látja a lét.
  takarodnia kell végleg a többivel együtt!

 • amit pedig most rettenetesen bátran kitalált, s jól becsomagolva előad, azon mi értelmes, felnőtt, demokratikus elkötelezettségű, .
  DE
  .
  nem hülye emberek már rég túlléptünk.
  íme:
  .
  RADIKÁLIS DEMOKRATÁK

  a demokrata nem fél

  a RADIKÁLIS DEMOKRATA nem fél akár radikális eszközökkel fellépni a demokrácia érdekében, védelmében.

  a RADIKÁLIS DEMOKRATÁK egy olyan szervezet, melynek a hatalom megszerzése, de nem hosszú távú megtartása a célja.

  amennyiben később igény mutatkozik, abban az esetben párttá is alakulhat, de nem ez a legfőbb célja.

  integrálni, tömöríteni kívánja azokat a természetes személyeket, s szervezeteket – pártokat, civil szervezeteket, mozgalmakat, s mindenkit – akik érdekeltek a demokrácia, a jogállam teljes egészének helyreállításában, újbóli megteremtésében.

  tagja lehet mindenki, korra, nemre, rasszra, vallási identitásra tekintet nélkül.

  PROGRAMJA

  jelen helyzetben, magyarországon nem lehet más célja egy demokratának, mint az orbáni diktatúra felszámolása, s annak létrehozói, támogatói, pénzelői, működtetői

  TELJES KÖRŰ, ÉS VÉGLEGES ELSZÁMOLTATÁSA, FELELŐSSÉGRE VONÁSA

  a RADIKÁLIS DEMOKRATÁK a magyar politikában – jelenlegi meghatározásuk alapján – addig vesznek részt, míg segítségükkel az orbáni diktatúra felszámolása, s a demokrácia, jogállam helyreállítása, újbóli létrehozása meg nem történik. .

  amennyiben békés úton – úgy tűnik nem ez lesz a megoldás, sajnos – céljaik elérhetőek, abban az esetben a következőt kell tenni:

  chartát kell elfogadni csatlakozóra nézve, mely a következőket tartalmazza:

  minden csatlakozó szervezet, párt, természetes személy egyenlő.
  amint a választásokon sikeresen megbuktatjuk az orbáni diktatúrát, a RADIKÁLIS DEMOKRATÁK alakítanak kormányt, mely szigorúan szakértői kormány kell legyen, s ez a kormány felelős, és kötelezett, hogy a kitűzött célokat megvalósítsa.
  ha és amennyiben ezek eléréséhez több mint egy választási ciklus, avagy kevesebb, mint egy választási ciklus szükséges akkor addig áll fent a szövetség.

  a chartának, illetve nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a RADIKÁLIS DEMOKRATÁK által létrehozott szövetség a csatlakozott szervezetekkel addig áll fent, míg a fenti célok meg nem valósulnak.

  ha választásokon akarjuk megdönteni az orbáni diktatúrát, úgy minden szervezet, párt és természetes személy, aki az együttműködésben részt vesz, jelöl, illetve jelöltet ad, avagy tagja indul a RADIKÁLIS DEMOKRATÁK választási szövetség keretén belül, aláírásával elfogadja, s egyben nyilatkozik arról, hogy addig az együttműködés résztvevője, míg a győzelem következtében a kitűzött cél, azaz a demokrácia, jogállam helyreállítása, újbóli létrehozása, illetve az orbáni diktatúra felszámolása, s annak létrehozói, támogatói, pénzelői, működtetői teljes körű, és végleges elszámoltatása, felelősségre vonása meg nem történik.

  amint a kitűzött célok megvalósulnak, a szövetség szakértői kormánya rendkívüli választásokat ír ki, melynek lebonyolításáért felelős, s annak végéig, az új kormány létrejöttéig ügyvezető kormányként tevékenykedik tovább.

  a rendkívüli választásokon, minden csatlakozott szervezet önállóan, avagy az általa meghatározott szövetségben vesz részt.

  a jelenlegi orbáni diktatúra egyetlen képviselője, támogatója, tagja, szervezeteinek tagja, segítője, támogatója nem vehet részt. a közéletből, az állami, állami vállalati szerepvállalásból örökre, végérvényesen ki kell őket zárni.

  akiket kell, lehet, s lehetőség van rá elzárásos büntetésre kell ítélni, akik elmenekültek az országból – sok lesz ilyen – azokat fel kell kutatni, hazahozni, s bíróság elé kell állítani.

  amennyiben célszerű, akkor az általuk hozott, akár visszamenőlegesen alkalmazott törvényeket kell alkalmazni rájuk nézve. a teljes körű vagyonelkobzás – az elmentett vagyonok is, melyek strómanok, leszármazottak, rokonok kezén vannak – meg kell történjen.
  .
  .
  eről beszélünk már lassan tíz éve, mi, akik nem megélhetési kollaboránsai vagyunk ennek a
  .
  BOLSEVIK-FASISZTA-FÉLFEUDÁLIS-JOBBÁGYSÁG=FIDESZ-FIDESZÁLLATOK-BANDA
  .
  rendszernek
  .
  ps.:a kolozsvári szalonna oldalon elkezdték összeszednia rokonokat, üzletfeleket név szerint. másod-harmad unokatestvérek, s egyéb rokonok tömegein keresztül lopják az unió,s a mi pénzünket.
  .
  NAGYON FONTOS LISTA EZ, HISZEN EZEKET A GAZEMBEREKET A csuti gecivel EGYÜTT KELL KEZELNI MINDET MAJD ANNO A BÍRÓSÁGON!

 • Kedves abramovics!

  A diktatúra felszámolásáról szóló beszéd nagyon szép; “csak” egy önkényuralmi rendszer definíció szerint olyasvalami, amelyben nincsenek szabad választások… Egy sportversenyen is elindulnánk a győzelem reményében, ha a bíró a rivális csapat embere…?
  A kérdés csak retorikus… uncsi már ez a sok színpadias pátosszal előadott hülyére vevés… hhhhhhhhhhhhh………………….. Persze inkább, mint a rezsimmel való nyílt konfrontáció, hiszen jajj ám a terroristáknak… sokak, már alig várják a counter-terrorism maskarájába bújt új fehérterrort, amelyhez az általános nemzetközi fasizálódás könnyen adhat támogatást. Pl. annak a szűz, szent, ártatlan, angyali, neoliberális Európai Uniónak eddig sem jelentett különösebb problémát a multik számára a béreket eredményesen letörő magyar újfasizmus urainak támogatása kisvasutastól ahogyan azt köll… “tőke és fasizmus jegyesek… ” ( copyright J. A. ) …aztán a Trump, Putyin féle Führerek, ducék, caudillók nyomulásáról nem is beszélve, az ilyenektől egy rendes fasiszta elélvez gyönyörében…

 • Bánfi Miklós,

  itt lilával jelölik a politikailag megbízhatatlanokat…?

 • Nos a “demokrata” …valóban nem fél,csak osztja a hülyeségeit,amivel se a bal ,se a jobb oldalon nem arat sem rövid sem hosszútávú sikert,különösen,hogy leszerepelt,hazug,senkiházi politikusok a vezérszónokok képviselik ezt a kisebbséget!
  na ennyi!!!

 • Amúgy a Fidesz vezet…a Jobbik a második,a baloldalról pedig a
  megújuló és remélhetőleg normális MSZP…..a hazaáruló,idétlen és
  hiteltelen “áldemokraták” csak lejjebb csúsznak,maguknak köszönhetik,hogy “0” szinte vannak!
  Az emberek nem hülyék,akár bal akár jobboldaliak….!!!
  Aki Gyurcsánnyal,vagy Szigevárival “szimpatizál”….az csak egy
  abnormális és jelentéktelen kisebbség!

 • abramovics, valahogy az emberekről egy szó sem esik a fentiekben. Mi van ha az embereknek megfelel az ami van?
  A “radikális demokraták” vezetői kik lesznek, szervezetei hol alakulnak? Milyen minta van a nagyvilágban, amit követni szeretnétek?

 • Na!
  Hátha csak egy kisebbség elégedetlen, mert egyébként minden nagyon szép, minden nagyon jó stb. , akkor nincs az a sorosi, meg migránsi ármány amely megingathatná ártunk és q*rmányunk pozícióját…

  Amúgy:

  Tudta? A migránsválság kezdete óta, több mint 300-an utaztak a felcsúti kisvasúton! ( copyrigh: KFKP )

 • Boda megint hülye vagy, szokás szerint.

 • Kedves Elefteria!

  ” … sokak, már alig várják a counter-terrorism maskarájába bújt új fehérterrort, amelyhez az általános nemzetközi fasizálódás könnyen adhat támogatást. Pl. annak a szűz, szent, ártatlan, angyali, neoliberális Európai Uniónak eddig sem jelentett különösebb problémát a multik számára a béreket eredményesen letörő magyar újfasizmus urainak támogatása…”

  Igy van. Es minel tobb bekeharcos van egy orszagban annal konnyebb bemagyarazni az embereknek, hogy a rohamrendorok es a fokozott biztonsagi szolgalat csak az o erdekeiket vedik.

  Kivancsi lennek, hogy szerinted a nyugat-europai cocjalista, vagy eppen komcsi vezetok mennyire szolgaljak a sajat nepeik/valasztoik erdekeit az esznelkuli bevandoroltatassal, a magas adokkal, a munkanelkuliseggel, az allam eladositasaval?
  Mert ha mindezt a jobboldali politikusok csinaljak, akkor meg megertem, hiszen ok kapzsik es csak ki akarjak szolgalni a gazdijukat. De altalaban pont forditva szokott lenni a dolog. Miert?

  A Trump mitol tunik neked fuhrer-nek, vagy duce-nek? Foleg, hogy eddig meg semmit sem csinalt, csak pofazott.

 • Moshe ,

  remélhetőleg meg is marad a pofázásnál, meg a kétes üzleti ügyeinél. Az orosz rezsimhez és oligarháihoz való viszonya meg remélhetőleg majd “bipartisan” kongresszusi vizsgálat tárgya lesz. Azért nocsak, a sok jobbos patriótának, hirtelen csak ennyire fontos az a k*rva nagy “nemzetbiztonság”…? Isten óvja Amerikát…

 • Moshe,

  melyek azok a ny.-európai cocijalista, komcsi vezetők, aki ész nélkül vándoroltatnak be és adósítják el országaikat? Érdekes módon némely jobboldali kormányzatú, megszorító, neoliberális gazdaságpolitikát ( magas adóterhekkel a dolgozók számára, közben az off-shore általános támogatása… ) folytató országban a legnagyobb a munkanélküliség és szegénység… Amely JOBBOLDALI politikát egyenesen az Európai Unió szintjéről erőltetik. Na, ennyire “cocijalista/komcsi” Nyugat-Európa…

 • Z. Gőz Olivér

  Kedves Szabolcs! Igazad van!

 • Kedves Eleftheria!

  Nem hirtelen lett nekik fontos.

  xxx

  Felreertetted a kerdesemet az elvtarsakrol. A koltoi kerdes azt akarta sugallni, hogy tok mindegy melyik “oldal” kormanyoz, mindegyik az europai leggazdagabb reteg zsebeben van. Mellesleg az egesz Egybesult Europa csak nekik jo.

 • na geyzát senki nem tudja túlszárnyalni hülyeségben,tőmondatokban
  (minden értelmes vélemény,indok stb hiányában)képes csak “büfizni”,nem hozzászólni…..ami nem is várható,mert elzártan,gondozás alatt áll..!

 • Moshe,

  szerintem Te olvastad félre a soraimat. Épp ez az, hogy az amerikai republikánus-párti (szélső)jobboldalnak, hirtelen már csak annyira fontos a “nemzetbiztonság” hogy olyasvalakit engednek pártjuk elnökjelöltjévé aki Putyin köreinek üzletfele.
  Ennek tükrében persze nyilván merő véletlenek a rivális demokrata párt ellen elkövetett hackertámadások, amelyek minden jogállam viszonyai között TÖRVÉNYTELENSÉGNEK számítanak. Anno az NKVD csúcsteljesítménye az atom-technológia ellopása volt, de azért elnökjelöltet még nem voltak képesek indítani a két fő párt valamelyikének színeiben… A 19. századi vadkapitalizmus viszonyai felé visszatérő mai Amerika már egy rossz vicc…

 • Kedves Eleftheria!

  A Trump ellen osszehordott vadakkal kapcsolatban erdemes vigyazni. Azt is kell nezni ki mondja.
  Az amerikai bolsi media az egyik oldalon nem atall hazudozni, a masik oldalon pedig mindent elhallgat.
  Pl. majd meghaltam, ahogy a Communist New Network (CNN) riportere odament a Trump orvosahoz es meginterjuvolta, hogy szerinte a Trump elegge egeszseges-e ahhoz, hogy elnok lehessen. Ugyanakkor a Clinton-ne orvosahoz nem mentek el ugyanilyen celbol, pedig szegeny Hillary, amiota beverte a fejet, alig all a laban.

  De meg ha igaz is, hogy Trump uzleti viszonyban van bizonyos orosz partnerekkel, meg mindig sokkal szerencsesebbnek latom azt, mint a Clinton-ne es az egesz amerikai Establishment legalis es illegalis kapcsolatait a muzulman orszagokkal.
  Ezt is Izrael szempontjabol nezem. Egy esetleges amerikai-orosz bratyizas hatarozottan jol jonne Izraelnek (masoknak is mellesleg) mint a jelenlegi helyzet, amikor fenyesre nyaljak a washingtoni urak es elvtarsak a muzulman vezerek popsikait.

  Nem ertem mitol haladna Amerika a vadkapitalizmus fele? Epp ellenkezoleg, erosen epitik a cocjalizmust. Jobban epitik, mint mi valaha is tettuk a Kadar rendszerben.
  Az orszag fele munkanelkuli, cocjalis segelybol es ingyen etelbol el meg, a masik felebol kb. annak a fele minimum oraberert dolgozik valami kave kifozdeben, vagy hamburgerhus-fordito pozicioban.
  A maradek adoja nem eleg szarra se, igy tehat veszik fel esznelkul a kolcsonoket. (Csak nehogy azt mondd, hogy ez nem hasonlit kisertetiesen a Kadar rendszerre! Annyi csak a kulonbseg, hogy a semmittevoknek nem kell bemenni egy “munkahelyre” egesz nap kartyazni.)

  Persze tudom, hogy a munkaundorral szuletettek most meg vannak rettenve, hogy a Trump meg a vegen jol fizeto munkat akar teremteni minden lusta fasznak is, es veget akar vetni az idiota penzpocseklasnak. De ha Amerika nem akar eltunni a tortenelem sullyesztojeben, akkor jobb, ha valtoztatnak a jelenlegi bolsi trenden.

 • Moshe Akiva
  2016 szeptember 6
  2:07 du.
  Kedves Moshe!
  Benned egy filozofus, egy éleslátásu politikai elemző, egy jövőbelátó Kassandra, na meg egy profi nevettető veszett el! Kár hogy, Te is elkallódtál Magyarországról, bár lehet hogy, a mai kádárainknál sem rughatnál labdába!

 • Kedves Zsombor!

  Koszonom, de en nem is akarok labdaba rugni, csak bekeben, nyugodtan es biztonsagban elni, ami meg hatra van.

 • Kedves Moshe!

  Szocializmus Amerikában, “bolsi” média, putyini orosz politika Izrael ( vagy éppen Amerika, sőt akár a kilencvenes évekbeli rablóprivatizáción kisemmizett orosz nép ) érdekében… bocs ha nyersnek és durvának tűnök, de ezek olyan abszurditások, hogy Te most vagy valamiféle szatirikus képet festesz vagy valahol nagyon cserben hagyott a józan ítélőképességed… Ahogyan a mondás tartja: madarat tolláról, embert ( diktátor-kleptokrata ) barátjáról ( ebből NEM következik a öbölbeli – amúgy Trumpnak arrafelé is van ingatlanérdekeltsége ha nem tévedek – pénzeszsákokkal való bratyizás elfogadhatósága, nem kell kiforgatni a mondandómat )…

 • Moshe, egyetértek a véleményeddel az amerikai politikáról.
  Őszintén, igen félek az ottani eredménytől.
  Clintonék megvették a médiát, amit az emberek olvasnak és néznek.

 • Kedves Eleftheria!

  Felreertettel. Az amerikaiak meg csak epitik a cocjalizmust, ahogy mi is epitettek annak idejen. Meg nincs kesz, de mar utban vannak fele.

  Mar nem merem azt sem irni, hogy “par eve” mert erexem, de minden bizonnyal mar Obama elvtars uralkodasa soran egyszercsak kijott egy cikk valahol Amerikban, hogy az amerikai allam fizet egy bizonyos vallalat embereinek a semmittevesert, csak menjenek be “dolgozni” minden nap. Ha nagyon akarod angolul minden bizonnyal ra fogsz talalni a cikkre az internten.

  De ezen tul is: Minek hivod azt, hogy az orszag kozel fele cocjalis segelyen es food stamp-en el, no meg koztorvenyes bunozesbol es ez utobbinak a rendorseg orul, amig senkit sem olnek meg?

  Ez egy egesz orszag/nemzet tudatos tonkretetele, ami vagy hazaarulas, vagy rendszer-rombolas, esetleg total hulyeseg eredmenye.
  De nehezen hinnem, hogy veletlen.

 • Kedves Moshe!

  Bocs, de érdemes lenne bizonyos politikai, társadalomelméleti fogalmakat kicsit “tisztába tenni”. Egy szocialista rendszer alapvető jellemzője a termelőeszközök dolgozói vagy éppen társadalmi tulajdona lenne. Ezzel járna munkaadó és alkalmazott közötti viszony kettősségének megszűnése, illetve a tőke és pénzviszonyoké. No már most ha nem tévedek ezt sehol nem valósították még meg országos, pláne nemzetközi méretekben, még a Kádár-rezsimben, illetve a szovjet blokkban sem. Sőt… …ott ezeknek a tényezőknek nem a megszüntetése, hanem az állam(párt) általi központosítása zajlott…
  Tehát a SZU és a hasonló modellt követő rendszereket nem véletlenül nevezik marxista kritikusok államkapitalistának.
  Ami az USA-t illeti, ha a tömeges munkanélküliség, segélyekre ( alamizsnára ) szorultság, a nagyvállalati, pénzügyi szektor szinte törvények felettisége, harmadik világot idéző jövedelmi, vagyoni, társadalmi szakadékok a “szocializmus”, akkor ilyen erővel a 19. századi Amerika is szocialista volt. Ingyenkonyha akkor is volt. Vagy esetleg az az igazi kapitalizmus ha kevéssé szerencsés embertársaink éhen döglenek az út szélén, eritreai, szudáni, észak-koreai mintára…? A kérdés persze csak retorikus…

 • Moshe,

  a rövid válasz a “minek hívod” kezdetű kérdésedre: kapitalizmus…

 • Na Moshe,

  a nagy Putyin atyuskáék nem rég jelentették be, hogy tárgyalóasztalhoz ültetnék Izraelt és a PLO-t, hogy kitörjön a Béke a Levant vidékén… Csicska hopp!

 • Kedves Eleftheria!

  ” Egy szocialista rendszer alapvető jellemzője a termelőeszközök dolgozói vagy éppen társadalmi tulajdona lenne. ”

  Ezt csinaltak annak idejen a cocjalista orszagokban. Amikor minden az allam tulajdona lett, az tarsadalmi tulajdonba kerult.

  Az eszak-amerikai “liberalisok” vagy eppen nyilt komcsik mind ugyanerre torexenek manapsag. Ugy probaljak meg elerni, hogy teljes gazdasagi valsagot hoznak letre.
  Olvassal a legkivalobb eszak-amerikai bolsik konyveibol.

 • Lári fári.nem kelletek a népnek,oszt jonapot.Álomvilág.

 • Moshe,

  nem egészen. Vagy állami kézben van, ahol közvetve az állam a munkaadó, amely munkabért fizet pénzben az alkalmazottaknak és tőkés tulajdonosként rendelkezik a termelőeszközök fölött, szabja meg a termelési és munkafeltételeket, méghozzá központosított tervek alapján ( ez az ÁLLAMKAPITALIZMUS a SZU-ban, Kubában, Albániában, rákosista/kádári Magyarorsz.-on stb. ) vagy dolgozói kézben, ahol megszűnik az munkaadó és alkalmazott közötti megosztottság. Ha a dolgozók valamiért nem tudják tovább működtetni, akkor a helyi közösség autonóm önkormányzatának kezébe kerülne , amely döntene a további hasznosításáról. Ideális esetben az azt leghatékonyabban működtetni tudók kezébe adja, átlátható feltételek között. Hogy ez minél inkább így legyen, ahhoz leginkább közvetlen demokráciára lenne szükség, mindenesetre itt lépne közbe a társadalmi ellenőrzés szerepe.

  Amúgy nem tudtam, hogy a Wall Street, az amerikai nagyvállalati, pénzügyi szféra komcsi lenne ( liberális talán, esetleg ), mindenesetre érdekes teória… Kik a legkiválóbb észak-amerikai bolsik?

 • Kedves Eleftheria!

  “Kik a legkiválóbb észak-amerikai bolsik?”

  Jelenleg valoszinu a Bernie Sanders, de nem art elolvasni Alinsky elvtars fomuvet sem, hogyan kell gyeprevagni a kapitalista rendszert belulrol.

 • Szerintem az ingatlanpiaci lufi, a pénzügyi szektor szabályozásának leépítése, az adófizetők terhére játszadozó bankok ( a nyereség csak az övék, a veszteség a társadalomé… ), a neoliberális-libertáriánus-neokonzervatív veretes, álszent, cukormázas, dogmatikus, polgári baromságokkal nyakon öntve a kapitalizmus “erényességéről” például olyasvalamik amelyek egy hangányit esetleg hozzájárultak az amerikai gazdaság és társadalom gyeprevágásához. ( Pedig a Roosewelt-i New Deal-t követően már kezdett valami emberarcú jelmezt magára önteni az ottani tőkés-burzsuj berendezkedés. ) No már most a mérsékelten szociáldemokrata Sanders bácsi éppen ezen jelenségek ellenében próbált politizálni; nem ő ült a különféle pénzintézetek, nagyvállalatok igazgatótanácsaiban és nem nem őt vágták zsebre ezek lobbistái… Persze szélsőjobbról nyilván bolsevik a liberális kanadai kormány is, vagy éppen a skandináv/észak-nyugat-európai országok, és így tovább…

 • Amúgy gyengébbek kedvéért, a bolsevikok NEM szocializmust, pláne kommunizmust valósítottak meg, hanem ÁLLAMKAPITALIZMUST… Tehát aki abban a hitben él, hogy amiben 1949 és 1989 között élt Magyarországon az “kommunizmus” volt, azt jól félrevezették mind az akkor uralkodó bolsevikok, mind a bolsevikok polgári demokrata ( és fasiszta ) ellenfelei Szabad Európa Rádióstól meg mindenestől, ahogyan azt kell…

 • Kerék-Bárczyt egy karrierista szélkakas és egy bájgúnár keverékének tartom. Az önmagában sokat elárul, hogy a “nemzeti konzervativ” KBSz az (ultra)liberális DK-ban kötött ki – mert ugye bár kell egy párt-vezetőségi tagság:)
  A következő dobása az lesz, hogy át áll a jobbikba, az még nem volt meg neki. Szélkakas azaz szélhámos.

 • Kedves Eleftheria!

  Szereny velemenyem szerint az “allamkapitalizmus” egyenlo a cocjalizmussal. Cocjalizmus, vagy komejnizmus maskepp nem is nagyon kivitelezheto, hacsak vissza nem megyunk a kokorszakba, ahol nem kell az egesz orszag letet kozpontilag megtervezni.

  Aztan nem ertunk teljesen egyet abban sem, hogy mi tette tonkre az USA-t.
  Ha most leszamitjuk, hogy rengetegbe kerul a vilag rendorenek lenni, meg mindig megmaradnak a bolsik, azaz a cakcervezetek, akik szep lassan de annal biztosabban eluldoztek a csunya kapitalista bacsikat az orszagbol, azokat, akik ertelmes es jol fizeto munkat adtak szazezreknek.
  Eloszor Mexikoba vittek a gyarakat, aztan Kinaba, Indoneziaba, Bangladesbe ..stb. Ez a “globalizacio”.

  Nem mondom, a cakcervezeteknek is volt igazuk, amikor a 8 oras munkaidot, tulorat, biztonsagos munkakorulmenyeket koveteltek, de aztan kicsit atestek ok is a paci masik oldalara.
  Volt itt egy magyar baratom, aki az egyik legnagyobb edmontoni cegnek dogozott, ahol “termeszetesen” szervezettek a dolgozok. Nem eleg nekik, hogy segedmunkaskent, vagy betanitott munkaskent a minimum oraber 2-3-szorosat keresik meg, kell nekik meg mindenfele extra is (ami a minimum oraberert dolgozonak eleve nem lehet). Legjobban az tetszett, hogy aki megfazott, vagy infulencias lett es nem tudott dolgozni, eleg volt ha bement a ceghez es ott ucsorgott 8 oran at, es megkapta a teljes fizeteset.
  Ha ezt a sok hulyeseget osszeadjuk, nem nagyon lehet csodalkozni, hogy elobb-utobb bezar minden ceg es elkoltozik egy masik orszagba.

  Mellesleg csak varjal azzal a mortgage buborekkal egy kicsit! Jelenleg ugyanez megy itt Albertaban, a csodas “liberalis” ugyintezes miatt. Rengetegen vesztik el a hazukat egymas utan.
  Persze ez nem menti a bankokat es az allamot, ez utobbi ami a bankokat kihuzza a szarbol.
  Szerintem (es en nem vagyok kozgazdasz) az egesz amerikai es kanadai gazdasag egy hatalmas buborek, amiota sikerult eluldozni az ipart az orszagbol.
  Nem lehet a vegtelensegig fizetni mas orszagok munkasait, es szinte minden termeket onnan behordani, amig az itteni embereket cocjalis segelyen tartjuk. Elobb-utobb el fog fogyni a penz.

  Persze lehet, hogy tevedek, es minden nagyon jol megy errefele, aggodalomra semmi ok.

 • Moshe,

  na látod, hát igencsak kevés szocialisztikus elem van egy “buborék gazdaságban” és egy szélsőségesen nagyra nőtt ingatlanpiaci, tőzsdei lufi eldurranása egy hangyányit inkább hazavágja a gazdaságot mint a szakszervezetek; amelyek egy kicsit eltolják a termelékenység eredményének eloszlását a tőke javáról a munkáéra…

 • Ja és nem kell a kőkorszakba visszamenni. A spanyol polgárháború idején az anarcho-szindikalisták által ellenőrzött területek a dolgozói irányítású munkahelyek alulról fölfelé építkező önszerveződésén alapultak. Üldözték is őket, mind a Köztársaság ügyét eltérítő, kisajátító sztálinista-fasiszták, a Köztársaság-ellenes francoista-falangista-fasiszták, de a klasszikus burzsuj, képviseleti demokráciák is ( akik leginkább “tőke és fasizmus jegyesek” alapon a falangistákat tűrték, támogatták ). De a jugioszkáv rendszer is sok tekintetben közelebb állt a dolgozói önrendelkezésen alapuló rendszerhez, sőt eredetileg a “szovjet” kifejezés is munkástanács, dolgozói önkormányzatiságot jelentett, ameddig az egészet ki nem sajátították és államkapitalistává nem tették a bolsik… …és mintha ’56-ban Hunniában is valami ilyesféle, decentralizációs, dolgozói önrendelkezési törekvések is lettek volna, nemcsak a kisnyilas, meg csendőr világ feltámadása ( az a 2010-es években történik csak úgy igazán… )

 • Kedves Eletheria!

  Akkor mondjuk ugy, hogy a tozsdei es a mortgage buborek nem is keletkezett volna, ha nem uldozik el a legjobban fizeto csunya-ronda tokeseket es veluk egyutt az allasokat a megbizhato, jo elvtarsak.

  Remelem igy mar erthetobb.