Európa válaszút előtt

2017 március 4 10:57 de.32 hozzászólás

Nem sokan gondolkoznak a mai Európában, úgy, hogy ugyan mi lesz a jövő. Ha gondolkoznak is rajta, messze nem olyan tervek kidolgozásán fáradoznak, amik hosszú távon megfelelő változásokat eredményeznének. A stabil bevándorlások miatt Európának két lehetősége van: vagy feltámad benne az életösztön, vagy belepusztul. A jelenlegi eszközökkel nem lehet csatát nyerni a maguknak szinte mindent megengedő terroristákkal szemben. Ha csupán a „sima” terrorizmussal kellene szembenézni, az nem volna akkora gond mint az ideológiai terror. Ugyan úgy nehéz ellene védekezni, de ez sokkal veszélyesebb mint a fegyveres terror. Az ideológiai terror egyre inkább megfertőzi még azok agyát is akik eddig „immunisak” voltak ellene. Sokrétű jelenségről kell beszélnünk ezzel kapcsolatban. Veszélyt jelenthet a radikális iszlám terjedése Európában. Manapság az európaiak nagy többsége, de szinte az egész világon az alternativ együttélést részesítik előnyben a házasságkötéssel szemben. Talán ezért is keresheti Ferenc pápa az együttműködési lehetőséget a muszlimokkal. Az iszlám elutasítja a házasságon kívüli összes együttélési formát. Különösen az egynemüek esetében használ igen erős törvényeket. Az ilyeneket halállal büntetné a radikális iszlám. A mai modern európai gondolatok szinte egyáltalán nem elfogadottak sokak számára, aki ka muszlim hitet követik.

Mi is történt annó Dániában amikor egy újságban megjelentek a Mohamed karikatúrák? Az egész arab világ felháborodással fogadta ezeket. A látszólag magatehetetlen európai vezetők közül, sokan mondták azt, hogy a szólásszabadságnak van határa. Tartsuk tiszteletben egymás Isteneit, és ne sértegessük a más vallásuakat. Csakhogy amíg az európai betartja ezen együttélési szabályokat addig a muszlimok közül sokan nem. Mondjon valaki csak egy olyan gazdag olajállamot, ahol a más vallásuak építhetnek maguknak templomokat, vagy egyáltalán gyakorolhatják a vallásukat minden megkötés nélkül! Nem sorolnám fel ezeket, de szinte nincs is olyan arab állam ahol szabadon gyakorolhatná a hitéleti előirásokat, a nem muszlim vallású. Talán Egyiptomban és Jordániában. De a többi arab államokban szinte üldözik a keresztényeket és a minden más vallást. Legyen az hindi vagy budhista.

Ezzel szemben az európai elit „értéksemleges” és nem tud mit kezdeni az erős muszlim identításuakkal. Védekezésre szorul, holott Európa szinte valamennyi tagállamában a keresztény kultúra van elterjedve. Mióta megindult az egyre nagyobb menekültáradat, egyre jobban lehet észrevenni a napi életben, hogy vannak olyan muszlimok akik radikálisan szeretnék érvényesíteni a saját törvényeiket és lassanként ráerőltetni azt a keresztény gyökerekkel rendelkező világra. Az európai szekuláris világ magánügynek tekinti a vallást. Ám ez a gyakorlat nem érvényes az arab világra. Ott szinte mindent a vallás irányít. Éppen ezért is roppant nehéz a párbeszéd az európaik és az arabok közt. Sok európai vezető a párbeszéd híve ennek ellenére. Na de milyen párbeszédet akarunk mi, ha a másik fél nem érti, pontosabban nem akarja megtanulni a miáltalunk használt nyelvezetet? Nem nekik kellene megtanulni az itteni szokásokat viselkedési formákat? Nem teljesen értik azt a régi mondást mely szerint Rómában légy római.

A napokban az egyik televizíús vitaműsorban az osztrák külügyminisztert állították reflektorfénybe. Igen kényes témát választottak. Sebastian Kurz törvénybe akarja hozni a csador és más muszlim viseletek betiltását. A műsorban megszólaltattak egy albán származású nőt. Hamarosan parázs vita alakult ki. Doron Rabinovics aki zsidó származású és a holocausttal foglalkozó egyik kutatócsoprt tagja, vitázott Kurzcal. Azt mondta, hogy elutasítja és teljesen antidemokratikusnak tartja a tervezetet. Megemlítette, hogy ha Szaudibúl vagy más úgynevezett olajállamból küldöttség érkezik, azok tagjai nyugodtan viselhetik az arab világban megszokott viseleteket. Ha nekik lehetséges büntetlen viselni az ilyen viseleteket akkor egy teljesen egyszerű embernek ugyan miért nem? Rájuk miért nem vonatkozik a törvény ha egyáltalán lesz ilyen? És mutassanak akár egy olyan szervezetet is a világon ahol az arab képviselőtől megkövetelik a nyugati világban pontosabban a „fehéremberek” kutúrája szerinti megjelenést? Egy olyan szervezetet nem tudok most nagyhírtelen felhozni, ahol elkívánnák az arab országokból származó képviselőktől, hogy öltönyben nyakkendőben jelenjeke meg. Annó Jasszer Arafat mindenhová az azóta jelképpé váló kefiachban ment el. Senki sem tette ezt szóvá neki. Sőt! Az európai fiatalok is kezdték hordani mint fejfedőt vagy sálat.

Megemlítenék még egy érdekes példát. A török vendégmunkások annó Németországban kezdtek szerveződni, hogy a vallásukat érvényesítsék és elfogadtassák Németországban. Nem sikerült. Visszamentek Törökországba és ott hozták létre a vallási alapokon nyugvó pártjukat. Indultak a választásokon és meg is nyerték. Most ők vannak uralmon Ankarában.

2.

Az iszlám világ népessége száz év alatt megtizszereződött. Még nehezebbé vált a megélhetés. Az európai lakosság lassan de biztosan kezd kihalni. Az arab túlnépesedett országokból megindult a migráció az úgynevezett jóléti államok felé. Az Európai Néppárt meg téves helyzetelemzésével csak fokozza a bevándorlások erősödését. Azt hangoztatják, hogy akik Szíriából Európába mennek azok a politikai és ideológiai okok miatt menekülnek el. Részben igaz. Viszont sajnos nem telik el úgy hónap, hogy ne fognának el terrorista gyanus személyeket akik terrorcselekmények elkövetését tervezik. (lásd például Franciországot). Ám amiket manapság terjesztenek Bashar Assadról, nem teljesen állja meg a helyit. Az ellenzék ugyan úgy nem kiméli a polgári lakosságot, és ugyan úgy bombázza a kórházakat és más polgári épületeket mint Assad hadserege. Lassanként kezdenek rájönni az ellenzékiek is, hogy a terrorista bandák, akik eddig úgy voltak beállítva, hogy Assad ellen harcolnak csak, nem kimélnek senkit sem. A fanatikus muszlimok senkit sem kímélnek. Egyre többen állnak át a kormánycsapatok oldalára, avagy választják a bizonytalanba való elvándorlást.

Egy kis összehasonlítás. Annó az úgynevezett „arab tavasz” külföldi inspirációra indult meg. A kijevi Majdan téri tüntetés úgy kezdődött, hogy az emberek kivonultak a térre és tüntetni kezdtek a rendszer ellen. Az egyiptomi, szíriai forradalom is hasonlóan indult, amig aztán nem kezdődtek el az atrocítások. Manapság sokan olyan véleményen vannak, hogy a tüntetők közé fegyveres provokátorok keveredtek, akiket külföldi erők pénzeltek. Lehet találgatni, hogy ugyan kik is lehettek ezek a támogatók? Oroszok, esetleg mások? Azonos módszer, azonos tettesre enged meg következtetni. Köztudomású, hogy az arab világban Szaúdia, Qutar áll az események mögött. Ám részesei a történteknek a franciák, az angolók valamint Amerika Izrael és Törökország. Egy példa erre. Annó a Szuezi Csatorna államosítása kapcsán robbant ki a Szináji háború. Franciaország és Anglia előzetes egyeztetésbe kezdett Izraellel. Ezután mint úgynevezett „rendfentartó” erők próbáltak beavatkozni, ám eredménytelenül. Izrael elfoglalta a Szináj egy jelentős részít amely a késöbbiekben további konfliktusokat okozott a térségben, egészen a békeszerződés megkötéséig. Ezen államok egy érdekközösséget alakítottak ki egymásközt. Ezen érdekközösségnek ugyan miért nem volt érdeke, hogy megbuktassa Assad rendszerét, és elejét vegye a polgárháborúnak, amely késöbb átterjedt az egész térségre? Sokan azt mondták akkor, hogy Assad despóta. És ez nem elég indok? Sajnos manapság nagyon sok olyan arab vezető van akire ugyan úgy ráillene ez a jelző. Ugyan miért nem vállalták a beavatkozást azok akik most a beavatkozás mellett kardoskodnak? Ime erre is egy példa.

1952-ben Iránban demokratikus választások után került hatalomra Mohammed Moszadek. Első lépése az volt, hogy az angól és francia kézen lévő olajfinomítókat államosította. Mit tettek erre az „érdekeltek”? Szinte démonizálni próbálták az uj vezetőt, szankciókat hoztak ellene, és minden módon megpróbálták tönkre tenni. A nyugat sértve érezte magát, hogy egy új demokrácia beleszól az eddig megszokott üzleteléseibe. Megdöntötték a demokratikusan választott elnököt, és helyire a sahot ültették. Ezen felbuzdulva késöbb hasonló akcióra készültek. Amikor Nasser államosította a Csatornát. Balúl sült el az akció és közbe lépett a Szovjet hatalom. A régi recept alapján már nem lehetett az érdekeket megvédeni. Sziriában egyes lázadó csoportokat terroristáknak bélyegeztek. Kettős játékba kezdtek. Egyik oldalon embargó, ám hagytak egy kiskaput. Több mint másfél milliárdért adtak el fegyvert a lázadóknak.(meg ingyen is hozzájuthattak fegyverarzenálokhoz, amiket kormánycsapatok hagytak maguk után ha menekülniük kellett) Azt nem ellenőrizte már senki sem le, hogy valóságban ezek terroristák, és nem csupán rendszerellenes lázadók. A leköszönő Obamának még volt gondja arra, hogy egy kétszázmillós üzletet lebonyolítson. A NATÓ nem avatkozott be. A terroristák ki be járhattak Törökörszágba, ahova lopott olajat vittek fegyverekért cserébe.

Az oroszok ismét keresztülhúzták a nyugat számításait. Beavatkoztak a háborúba és folyamatos bombázásokkal elérték, hogy az iszlámista terroristák visszavonuljanak. Elemzők szerint idén talán lezárulhat a polgárháború. De mi lesz utána? Az iszlám állam átszerveződött. Előfordulhat, hogy átteszi fő működési területét Európába. A Közel Keleten „megszorultak” új harci területet keresnek. A Szináj félsziget jelentős részin szóródtak szét, és állandó gondot okoznak az egyiptomi biztonsági szolgálatnak, akik ezért kérték az izraeli biztonsági erők együttmúködést. Ám nemhogy alábbhagyott volna a tevékenységük. Éppen napokban lőtték rakétákkal Éjlátot, Izrael legdélebbi üdülővárosát. Szerencsére a „Vaskupola” rakétaelhárító rendszer sikeresen megsemmísítette a rakétákat, csupán anyagi kár keletkezett. Fokozódni fognak a terrorakciók, a merényletek és a robbantások.

Mondhatnánk az anyag nem veszett el, csupán átalakult. És mi lesz Európával? Először csak párhuzamos társadalmak jönnek létre. Méhány nagy nyugateurópai városban a nagy mecsetek köré már jelentős csoportok telepedtek le. Saját municipális rendszert építettek ki, sőt kezdik a pénzügyi alapokat is megteremteni. Külön bankjaik vannak, erre jelentős támogatással. Vajon elképzelhető, hogy Európa nagyobb városaiban a bevándoroltak főlénybe is kerülhetnek? Amig vakká tesszük magunkat, nem tudunk bizonyos helyzeteket és cselekedeteket pártatlanul elbírálni, és a saját ostobaságunknak vagyunk kiszolgáltatva.

Avi Ben Giora

Illusztráció: ripkurrle / Deviantart

Illusztráció: ripkurrle / Deviantart

32 hozzászólás

 • Turóczi Béla

  Ebből az aspektusból nézve, igaza lehet a Staatsführernek.

 • Szánalmas DEMAGÓGIA!
  Az emberek nagy többsége már látja, h legfelsőbb vezérkari hangszereléssel tömeges áttelepítés folyik.
  Tanakodás abban van, h mit akarhat elérni ezzel a vezérkar.

 • Avi, gratulálok, príma, elgondolkodtató írás.
  Most olvasom, hogy Bécsben már 150 muszlim-óvoda létezik, nem tudom ez szegregációnak számít vagy sem a liberális megközelítésben?
  Kedvenc kisfalumban, Nágocson a falugyűlést már két nyelven – magyarul és németül – tartják, annyi osztrák és német betelepülő lett mostanra. Szeretik a nyugodt, tiszta, barátságos környezetet. Isten hozta őket.

 • És akkor mit kell Európának csinálni?
  Gyorsan szétverni az Uniót, és nemzetenként külön-külön kerítést építeni, meg kemény táborokat működtetni?

 • charlie
  2017 március 4
  3:04 du.
  Char Lee! Kié most Nágocson a Zichy kastély?
  Van ott valami kelta, vagy illír lelet is, temetkezéssel kapcsolatos. Még egészen zsenge koromban, olyan közel húszévesen járkáltunk sokat azon a környéken.

 • Falusi, a legfőbb tulajdonos sajnos az enyészet:
  http://elherdaltorokseg.blog.hu/2017/01/27/zichy_kastely_nagocs
  ……
  Hogy ősrégi a település az biztos, és hogy a kelták is jártak errefelé valamikor, az is biztos. Ha valaki szeretné kipihenni a városi rohanást, ajánlom, mert csodaszép hely.

 • Nem tudom megítélni, hogy melyik európai országnak milyen B terve van párhuzamos társadalom kialakulása esetére. Az viszont biztosnak látszik, ha ez kialakul, akkor az az ország elveszti a történelmileg ismert arculatát.

  Ezért talán jobb volna megelőzni a párhuzamos társadalom kialakulását. Hogyan és miképpen, erre nézve nincsen használható elképzelésem, ugyanis amik eszembe jutnak, azok nem alkalmazhatók túlontúl radikális jellemzői miatt. Ebben főszerepet játszana egy kijelentő mondat: Ez az ország nem muszlim. Ez a fő gondolat fogadná mindegyik letelepedést kérő muszlim bevándorlót és menekültet. További lépések kidolgozása nálamnál tanultabbakra várna.

 • Az iszlamofóbiát nagyon károsnak tartom, mert a magyarok már megszenvedték azt, hogy bástyaként kellett helyt állniuk, miközben félig kihalt az ország. Ennél még az is jobb, ha adót fizetsz a hódítónak. A német rendek, a pápa és a Habsburgok rendelkeztek olyan együttes erővel, ami az oszmánokkal egyenértékű volt, de a szövetség megalakításához majd két évszázad kellett.
  Manapság fordítva van, a nyugatiak kényszerültek a sok bevándorlót befogadni a volt gyarmataikról, míg Kelet-Európának nincsenek ilyen problémái.

  A nyugat-európai államok csináljanak, amit akarnak, és mi is csinálhassuk azt, amit jónak látunk, ez a véleményem. A kerítés eddig úgy néz ki, hogy szükséges volt, de a gyűlöletkampányból, amit Orbán a bevándorlók és Brüsszel ellen művel, abból nem kér a magyarok nagy része.

 • Drizari
  2017 március 5
  6:02 de.

  A radikális iszlámot nem ismerem, de az oszmánoknak az volt a szokása, hogy a Biblia vallásait meghagyták, ha adót fizettek nekik (haradzs). Ez a Balkánon úgy nézett ki, hogy volt egy muszlim hivatalnok és tiszti réteg a helyi lakosokból, és a parasztság megmaradt az eredeti vallásában, pl. a szerb parasztok. A keresztény nemességet elűzték.

 • Nagy Gyula
  2017 március 4
  1:01 du.

  Szerintem különböző érdekcsoportok vannak.

  Ugyanez volt a késői középkorban is, amíg a Habsburgok és a pápa próbálták az erőket összefogni az oszmánok ellen, addig a francia legkeresztényibb uralkodó lepaktált a törökkel, a protestáns németek nem szavazták meg a költségeket, az angolok a spanyolokat támadták stb.

 • Mielőtt valaki megpróbálna begyömöszölni egy jobboldali szélsőséges és radikális dobozba, olvassa el a dubaji repülőtéri biztonsági szolgálat intézkedését egy férfiasan mély-hangú magyar lánnyal szemben:

  http://index.hu/kulfold/2017/03/05/zaklattak_egy_magyar_transznemu_not_a_dubaji_repteren/

  Európában a muszlim nő sértve érzi magát, ha felkérik, öltözzön európai módon. (a burka rejthet merényletre alkalmas robbanómellényt is)

 • ….”Avi Ben Giora”….

  Kedves Uram!
  Ez a cikk nagyon tetszik , nagyon az életből szól.Ezt kellene elolvasni naponta többször itt fórumozóknak ,hogy észrevegyék és tiszta fejjel fel is tudják fogni,mi is történik a világban és Európában.Ha ez a cikk sem világosítja fel fej-eszüket akkor nagy bajok vannak a felfogásban és ezért van a migrációval kapcsolatos érzelgős hozzáállásuk.NEM veszik észre : egy játék részei vagyunk ahol az ilyen embereik érzelmeire hatnak,és olyanokéra akik a brüsszeli bürokráciában megmondó emberek és csak ugyanazt tudják szajkózni! És a tehetetlenségben tartják az európai gondolkodást!!! aki gondolkodik és egy kicsit előre lát azt pedig lenácizzák,populistázzák , diktátorozzák—mert ők képtelenek felfogni a valós helyzetet.
  Köszönöm,hogy a cikket megírta,merem remélni,hogy az ellenkezők is el fogják olvasni—és remélem meg is fognak érteni belőle valamit.
  Nagyon üdvözlettel

 • Orsós Elemér

  Kedves Avi, ezt a cikket még a szépemlékű Moshe Akiva is csillagos ötösre értékelné! Igazad van, a kétsebességes Európa fenomenálisnak tartott fele már nagyon nehezen tudja visszahúzni fejét az önként választott hurokból!

 • Csak halkan: A magyar politikusok évek óta(!) ugyan ezt mondják migráció-ügyben.
  Europa lassan talán felébred, nehogy későn.

 • hazai lámpa
  2017 március 5
  6:19 de.
  Sokáig azt hittem, h az ördögiséggel fertőzöttek nagyon régóta összefogtak ellenünk.
  Jól dokumentált, h az Oszmán birodalom minket legyalulása úgy volt széles körűen támogatott, h a világi hatalmak Pápai alárendeltségében a Vatikán rendelkezett.
  Ma már jó oki és cél meghatározással együtt úgy gondolom, h a népünket legyaluló buliban a jó királyaink is benne voltak.
  Atilla állítólag angyali szóra megkímélte Rómát és a rokonságával feltöltötte Európa irányító pozícióit.
  Istvánnal a szenttel indítva a királyaink judeokrisztianizálták Hazánkat és még másikakat is.
  Szentséges királylánykák kiházasításával folyamatosan erősítették az uralkodóházak közötti rokoni kapcsolatot. Ezt folytatták a Habsburgok is (Ausztria házasodj).
  A királyaink többször is katonai beavatkozással is fenntartották a Pápaságot (lásd példul a kettős pápa probléma megoldását).
  Az események (ahogy én látom, rendezvények) sorában a nép mindig csak gyengült. Folyamatos volt a nemességi jogosultságoktól való megfosztás, ezzel a jobbágyosítás. És az élőhelyekről való kiszorítás.
  Érdekes az oligarchák kora a belháborúkos legyengítéssel.
  Ezt tetőzte be az oszmán betöréssel Hazánk feldarabolása.
  Majd jött a hódoltsági területek közötti mindent lepusztító másfél évszázados állóháború.
  A tájépítettségünk és a bioszféra lepusztítása egészen a legutóbbi időkig folyt.

 • Ha valaki tudná Moshe elérhetőségét, szépen megkérhetnénk, hogy térjen vissza, vagy Christ, hogy engedje vissza.

 • Moshe Alberta tartományban él, de közelebbi címet senki sem tud róla. Az se biztos, hogy ez az igazi neve!

 • "tisztelthölgyeimésuraim"

  ˙

  A minap hallottam egyik rádió hírei között, hogy Boszniában arab milliomosok vásárolnak föl nagy területeket és ingatlanokat.

  Az amőba táplálkozik.

  .

 • "tisztelthölgyeimésuraim"

  Még annyit ehhez, hogy Boszniában most érett be az oszmán kalász, és most kezd el szaporodni…

 • Tisztelthölgyekurak!

  Ez a föld és ingatlan fölvásárlás valami olyan forrásból lehetséges, ami nem tartozik a népek egyenlősége, az egyenlő feltételekkel történő gazdasági harc fogalmába, mégpedig az arab földből ömlő fekete aranynak, mint tőkének az erejéből.

  Azért tegyük hozzá, hogy ama kincs feltárása is a nyugat segítségével történt és folytatódik tovább.

  .

  .

 • Megint eljutottunk oda, h az események csak egy valami hatalmas cél elérése érdekében végrehajtott hosszútávú, az egész földet átfogó program részeként értelmezhetők valamennyire is logikusan.
  Enélkül most, a korszakváltó átalakítás idején (a hivatalos magyarázgatásokkal) olyan tömény agyrém az egész ami józan ésszel nem feltételezhető azokról akik képesek voltak összemanipulálni azt a rémálom világot amelyben jelenleg élünk.

 • Nagy Gyula
  2017 március 5
  3:17 du.

  Én inkább úgy mondanám, hogy István király mindent egy lapra tett föl, és ez bejött neki. Ki gondolta volna 1000-ben, hogy Bizánc majd megbukik és a német-római császár lesz a nyerő? Nem becsülném le a személyes motivációkat, és az ügyes emberek kis tetteit, amik sokszor továbblendítik a világtörténelmet.

  Jézus az ilyeneket a világ fiainak nevezte, akik sokszor életrevalóbbak a mindennapi életben, mint a szemüveges bölcsészek. Egy ember nem lehet mindkettő egyszerre, de a hamis Mammonból támogathatja egyik a másikat.

 • Nagy Gyula
  2017 március 5
  3:17 du.

  Van, akinek felemelkedés volt a jobbágyság az Árpád-ház korában, ti. a rabszolgáknak. De a várjobbágyoknak valóban jogvesztés volt, ebből a két rétegből alakult ki a feudális jobbágyság.

  Az élőhelyekről szerintem a kapitalizmus szorította ki őket majd ezer évvel később, nem a katolikus királyok. Ugyanis megnőtt a kereslet a magyar gabonára, ezért minél több természetes területet lecsapoltak, fölszántottak a 19. században.

 • “tisztelthölgyeimésuraim”

  Évekig dolgoztam Szarajevóban ahol Europa talán legnagyobb (nagyon szép) mecsetét építették fel Saudi pénzből.

  ps: Vajon Saudi Arabiaban felépíthető lenne-e egy zsinagóga, v. egy keresztény templom? (A feltett kérdés költői-:)

 • Igen. Ilyesmiket HITETETT a vezérkar.
  És már pusztán a mára hivatalosan is akadémiai pecsétes Pap Gábor előadásaiból is egyértelműen kiderül, h ez nem igaz.
  És Ő csupán egy a számtalan nagyon mást mutató forrás közül.

 • Charlie 4:07 /Figyelő 5:48

  Biztos, hogy nem ez a neve…

  Ő egy pszeudo-zsidó, igazából a legsötétebb náci… Ezzel a trükkel férkőzött be ide is, a demokratikus alapállású KMH-ra, bomlasztani. Sokáig tartotta is magát…
  Az ilyenek éppen a liberális jóhiszeműséget használják ki, akár a paraziták. Éppen annak a lényegéből táplálkoznak, amit valójában meg akarnak folytani.

  Méghogy visszaengedni !!! 🙁 – felháborító.

  .

 • KORDON BLUED
  2017 március 7
  4:42 de.
  Én még emlékszem, h olyanok is beírtak ide köszönetet mondani a laptulajdonosnak a tabu sértéseim törléséért és a szilenciumra tételemért, akik amúgy nem szoktak ide irkálni.
  Szép liberális megnyilvánulások voltak.
  Amúgy, a liberalizmus egy IMPÉRIUMI alapállású meghatározás.
  A Magyar néphagyományokban egy KÖZÖSSÉGI PRIMÁTUSÚ konstrukció van. Ez hierarchikusan.
  Csak közösségi határozat kötelezhet és tilthat a közösség tagjai (részközösségei) számára.
  A korábbi határozatok, mint közösségi szokásrendi elemek) precedens értékűek a közösségen belül.
  A vezetőket FELADATOK ELLÁTÁSÁRA választották és a feladatuk ellátására adtak nekik felhatalmazottságokat. Célszerűen, SZÁMADÁSI KÖTELEZETTSÉG mellett.
  Ez a nyelvünkben is rögzült. Tisztség viselő. Ebben benne van, h a tisztség szolgálat. Az elöljáró a közösség szószólója. Elöljárósági tanácsok (hierarchikus).

 • Kordon Blued, hogy Moshe a “legsötétebb náci” lenne, azt érdemes lenne egy pár régebbi hozzászólásából vett idézettel alátámasztani, mert én csak egy sajátos látásmódú, jó humorú urat ismertem meg benne, akit állandóan gyepáltatok, mert eltért a bemagolt fősodortól.
  …..
  Nagy Gyula, nincs igazad, mert ez a honlap egy magántulajdon, amit akár te is a saját mércéd szerint megcsinálhatnál. A tulajdonos szíve-joga, hogy milyen irányultságot vagy szabályokat tart követendőnek, nincs “közösségi határozat” meg “tisztség viselő”. Persze az engem is kiakaszt, ha a leírt moderálási elveket sutba vágva a beírásaimat cenzúrázzák.

 • KORDON BLUED,

  ha úgy vesszük, Hitler is egy sajátos látásmódú, a bemagolt fősodortól eltérően viselkedő ember volt.

 • A tulajdonos szíve joga, h mit lát jónak és hogyan él a hatalmával.
  Én jelenségekről és konkrét konstrukciókról beszéltem.
  Érdemes azt is látni, h mint minden más is, ez is filozófiai (elvi megfontolások) alapú.

 • Konrád Blue,
  elvan tájolva! mi az, hogy Moshe “LEGSÖTÉTEBB NÁCI”? Mert nem baloldali, mint az itteni többség . Elnézést, én más zsidót is ismertem aki nem a szociálizmus híve. Már azért is, mert a legtöbb kapitalista!

 • Drizari, poénos, de Hitlertől bizonyára tudsz idézni, amitől nácinak tartjuk. De Moshétől? Besegíthetsz Kordon-nak a keresgélésbe, hajrá. Ne felejts el tájékoztatni az eredményről.