Bálványos fenyegető rémképeiről…

2017 július 25 7:43 de.51 hozzászólás

Meglepő felvetés volt egy kommentelőtől, hogy a magyarországi kormányfő múlt vasárnapi bálványosi* beszédéről én is adjak hírt. Politikusi beszédeket ritkán ítélek meg hallomás alapján, tehát végigolvastam a fogalmazványt, itt.

Előre szólok: a szónoklat 39 ezer 704 karakter, több mint tízszer hosszabb, mint az itt szokásos írások. Ígérem, nem leszek ennyire terjengős, de nem biztos, hogy belefér a szokásos terjedelembe, ha tényleg kíváncsiak vagyunk arra, hogy „mitismondahogyishívják”.**

Kezdjük a viszonylag egyszerűvel: a gazdaságról szóló fejtegetéssel. Köztudott a miniszterelnök teljes érintetlensége a gazdasági fogalmaktól: lehet, hogy ellenállásibul nem látogatta annak idején, a jogon is kötelező gazdaságpolitikai stúdiumot, de mindegy is. Biztos, hogy sokan elismerően csettintenek, ha meghallják: ma 4.400 ezer ember dolgozik, és 4.400 ezren fizetnek adót. De jusson eszükbe: 2010 előtt a minimálbér után senki nem fizetett adót (a magasabb keresetűek sem, ők adóvisszatérítés formájában kapták meg a minimálbér adókedvezményét). A legalacsonyabb keresetek megadóztatása tette lehetővé, hogy a magas jövedelműeknek jelentősen csökkenjenek az adóterheik. Hasonló alapjai vannak a ner családtámogatási rendszerének. Miközben a minden gyerek után járó támogatás összege 2008 óta nem változott, aközben a havi 300-400 ezer forintot kereső szülők gyerekére jutó pénz háromszorosára nőtt! A „multik” adóztatását különösen nagy fegyverténynek tartja a szónok: minden állattartó tudja: ha a birkát nyírni akarja, etetni is kell. Ahhoz már tényleg ismerni kellene az alapfogalmakat, hogy tudja: ha a bevételt adóztatja, az nem a nyereséget(profitot) csökkenti, hanem a működést lehetetleníti el. Az „az energiaszektorban, a bankszektorban és a médiaszektorban egyértelmű nemzeti tulajdoni többség van.” – büszkélkedő kitétel felér egy beismerő vallomással. Aha, hát ezért nem érvényesülhettek a mintegy 50%-kal olcsóbb energiaárak a rezsicsökkentés című parasztvakításban! Hol a 25-30%-os különbség? Nyilván a „nemzeti” tulajdonosok zsebében. Ahol egyébként a teljes magyarországi média 95 százaléka is. Egyetlen szó nem esik az energiagazdálkodás jövőjéről, útjairól, – ok, tömeg előtt elmondott beszédtől nem várja az ember részletes elképzelések felvázolását. De annyit talán megemlíthetett volna: a legolcsóbb energia az, amit megtakarítunk. Igaz, akkor mi van a paksi fejlesztéssel? A fél mondatban említett ipari és informatikai „forradalomhoz” való felzárkózás kapcsán egyetlen konkrét gazdasági ágazat fejlesztéséről esett szó: a hadiiparról. Ezek szerint mégiscsak említésre került az atomerőmű, csak fedett jelentésben?

A beszéd nagyobbik része Európáról, főként a migránskérdésről szólt. Nyomta keményen az életre lehelt dakota lovat: „Kulturális identitás nincs stabil etnikai összetétel nélkül. Egy ország etnikai összetételét megváltoztatni azonos a kulturális identitás megváltoztatásával.”

Igen. És? Ez bűn? Akkor István királyunknak ott a helye Soros György mellett: hiszen alaposan megváltoztatta a „kulturális identitásunkat” – és nem válogatott a meggyőzés eszközeiben sem: a felnégyelés, kerékbetörés elég hatásos rábeszélésnek bizonyult. És az a sok migráns! Ebben meg részes volt még IV.László –aki meg a kunok „identitását” változtatta magyarrá, igaz, évtizedekig tartott a villongás a kunok és a magyarok között. IV. Béla sem úszná meg a vádlottak padját, hiszen azért is nevezzük második honalapítónak, mert a tatárjárás után szinte kiürült országot külföldi telepesekkel népesítette be. De a későbbi századok folyamán is érkeztek népek, jászok, morvák, tótok az akkori magyar király birodalmába. Nem is beszélve az egész 1100 év során szinte folyamatos német, osztrák betelepülésről, és a vándorcigányság itt letelepedett jelentős létszámú csoportjáról. Mégsem valószínű, hogy egy soroksári sváb, meg egy jászkiséri jász mai vitáját identitásválságnak tekintjük.

Az „identitás” – ha a vallást, a kultúra különféle (művészeti, kifejezésbeli, társadalmi érintkezést, munkavégzést szabályozó) kereteit tekintjük identitásnak – nem valamiféle befejezett állapot. Ha a magyar identitás nem változott volna, már régen csak néhány település nevében létezne a nemzet.

Ettől még igen fontos és veszélyes kérdés, hogy mit kezd Európa a meglóduló népvándorlással. Ha a miniszterelnök fennen hangoztatja, hogy ezt csak együtt tudja megoldani a kontinens, akkor miért feszegeti a közös fellépés kereteit? Most azt mondja: megvétóztam a kvótarendszert – holott aláírta az erről szóló dokumentumot. Ha azt tekinti „vétónak”, hogy később kijelentette: juszt se tartja be az aláírtakat, az legalábbis érdekes. Aztán azt mondja: „a bizottság oldaláról indítottak egy olyan jogi eljárást, amelynek a befejezéséhez már elegendő volt a tagállamok négyötöde, és az én egyetlen vétóm, illetve Magyarország vétója nem segített.” Pontosan ugyanúgy, ahogyan az általa vezetett Párt parlamenti többsége teszi: ha nincs kétharmad, majd rámondjuk, hogy elég az egyszerű többség.(Hasonló módon született az egypárti alaptörvény is: eredetileg négyötödhöz volt kötve az alkotmány módosítása, ezért azt mondták: nem módosítottunk Alkotmányt, alaptörvényt gyártottunk.)

balvanyos

Egy egész ménesnyi ló kandikál ki a „Brüsszelt” ostorozó indokok alól., amelyek vezérfonala a mániákusan emlegetett szuverenitás. A francia eredetű kifejezés szerint a szuverenitás: ”az államnak saját területe felett mindenre és mindenkire kiterjedően gyakorolt fő hatalma, valamint más államoktól és a nemzetközi szervezetektől való teljes függetlensége”. Hát igen. Mivel a Párt feje is híve a lenini (bolsevista) többségi demokráciának, naná, hogy prüszköl attól, hogy bárki és bármi korlátozza a személyes hatalmát. A „nemzetközi szerződésektől” való függetlenség nem is érthető, ha az EU-t nézzük, hiszen Magyarország az egész jogrendszerét átalakította, hogy megfeleljen a csatlakozás kritériumainak, és tagja az Uniónak, nem tétlenségre ítélt elszenvedője. Ebbe természetesen belefér a keleti terület, vagy a magyar, görög stb, népek érdekeinek képviselete is. Nem titok, a föderáció híve vagyok: a tapasztalatok alapján a szövetségek tudták már a múlt században is érvényesíteni az érdekeiket, kiterjeszteni az identitásukat – ez lehet Európa útja is. Igen tetszetős érv a német és magyar munkabérek különbségével való példálózás – csak hamis. Mert talán a kormányfő is tudja, mi vezetett-vezet ehhez a különbséghez, de ez hasonló ahhoz, mint amikor egy vidéki város lakosságát uszítják a fővárosi metró ellen. Arról nem is beszélve, hogy éppen a Párt (a néhai fiatal demokraták szövetsége) volt az, ami elvette a magyar munkások szinte minden törvényes lehetőségét az érdekérvényesítésre.

Egyetértek azzal: Oroszország és Törökország még sokáig nem lehet az Unió tagja, de az EU partnerének kell tekinteni. Nemcsak azért, mert mindkét ország jelentős területe Európa földrajzi határain belül van. Azért is, mert ebben a két országban él a muzulmán hit békés ágát követők többsége. Az USA nyilván nem szeretné feladni európai hadállásait, sőt nem érdeke egy gazdaságilag versenyképes EU sem – ezt azért jó, ha figyelembe vesszük. Amellett az Egyesült Államoknak jelentősebb érdekei fűződnek a Távol-Kelethez, és amint gyengült Európán az orosz hatalmi ambíciók nyomása, rögtön kevésbé lett érdekes ez a pici, tulajdonképpen félszigetnyi kontinens, a „veszekedő népeivel”. Az „Amerika first” nem sok jót jelent Európa népeinek. Azt hiszem, a magyar kormányfő félreérti ezt az elvi „egyezést”: mert ha „Amerika First”, akkor Magyarország mi? First a megyei ligában?

Bár csak a beszéd utolsó harmada szólt (a 13 oldalból négy) konkrétan a jövő évi magyarországi választásokról, azért az összes előzmény ide lett kihegyezve: vagyis, ha Magyarországon veszít a mai kormány, akkor rombolás, dögvész, pestis következik. Mivel a kormányfő és udvartartása – kormánynak csak erős eufémiával lehet a mamelukok hajbókoló körét nevezni, – érzékeli, hogy nem lesz elég a 100 százalék, ezért igyekszik felszítani a szavazólap-kitöltési kedvet a határokon kívül is. Mert ugyan harsogják, hogy a kormánypárti szavazók 98,9%-a kormánypártra szavazott a legutóbbi nemzeti inzultáció során, azért combos bukták karcsúsítják az „egyatábort”.

Elég nehéz valamiféle jövőképet kiolvasni a kormányfői szózatból, amelyet inkább fenyegető rémképek uralnak – amelyek persze csak akkor válnak valóra, ha megesik az a „csúfság”, hogy a kormánypárti szavazóknak legközelebb csak a 95%-a szavaz a kormánypártokra. Vagy uramatyám! el sem mennek megerősíteni az egyre inkább „szuvenír”-ként viselkedő kormányfőt. Így azután nem válhat valóra a fényes jövő, amelyben a dolgos munkáskezek szerelik Pakson vagy másutt a löveget, miközben sugárzó arccal aratják nagyuraik birtokán a kalászt. Nem kell olyan bonyolult dolgokkal foglalkozni, hogy jogállam, meg ilyesmi. Majd a nagyúr képe(ernyője) eligazítja, hol vannak az ő jogai. Vasárnap, mise után megtekintheti a stadionjában azt, amit éppen mutatnak – az egészséges életmódnak megfelelően. Értelmesebb fizikusok, részecskekutatók akár Iránba is eljuthatnak, a nemrégiben megalapozott magyar-iráni nukleáris együttműködés keretében. Persze jó, ha a nyakláncaikon lógó kereszteket inkább a ruhájuk alatt hordják, és a nőknek sem ártana egy méretesebb kendővel eltakarni magukat. Egy a fontos: ne dőljenek be a hanyatló Nyugat csábításainak!

Rátesi Margit

• *- tusványosinak is mondják a ”szabadegyetem” helyszínét, de úgy tudom, a Tusványos a Bálványos nevű település egyik része (tusványos – ingoványos, vizes, gazzal, bokrokkal benőtt terület)
• ** – „mitismondahogyishívják” – utalás egy, a hetvenes években népszerű kabarészámra, amely „mitisírahogyishívják” címmel újsághírek alapján fogalmazott meg szúrós kritikát

51 hozzászólás

 • Mellékszál: a Bálványosi Nyári Szabadegyetemet Bálványosfürdőről 1997-től áttelepítették Tusnádfürdőre változatlan névvel. Az előbbi Kovászna megyében, az utóbbi Hargita megyében található. Az utóbbit (Tusnádfürdő) említik Tusványosnak.

  http://www.tusvanyos.ro/ma-mar-mi-vagyunk-europa-jovoje/

 • Köszönöm Drizari. Pont ezért csillagoztam, mert nem ismerem a helyszínt.

 • Erdekesseget talalom az elvtarso jelenteseben ,hogy kezdte, legalabb is eloszor az anyagi dolgok erintesevel. Fokent az adoval.
  S abban ,talan tudata nelkul is, ertesitte valodi tenyekrol, amint irta, hogy a jovedelem megadoztatasa csokkenti az termelest.
  Persze az csak az europai adorendszer eseten. Ahol az u.n. “value adad tax” van alkalmazva.
  Tehat NEM a vegso “jovedelem”, vagy a “profit”, hanem a termeles minden folyamatan az ado van hozza-adva a termeles koltsegehez.

 • Rividebb megjegyzeseimet adom, mert tobben panmaszkodtak, hogy hosszan irok.

  Jelezte TAALALOM cikkeben az u.n. “csaladi potlekot”.
  tehat az fizetes gyereket szulni ?
  De Hitler volt az aki kezdte azt. Mert haborus celjai kovetelt tobb agyutoltelekeklet.

  De kerdesem, hogy az azt jelenti, pl. HA Pista es Erzsi felelotlenul viselkednek, s Erzsi teherbe esik minden leheto alkalommal. Akor Peter es Pal lesz kenyszeritve hogy fizesse Pista es Erzsi feleotlensegenek az arat.

  Meg ha az nem is tetszene az olvasonak, de aza valosag !

 • TALOM erintette cikkeben, ill. hivatkozott tortenelmi tenyekre, hogy hanyszor a Magyar nemzet volt kenyszer esetekben nem csak be-engedni, de be-hozni idegeneket, a nemzet benepesitesenek celjabol.

  Persze vannak ma is sokan akik velik ,hogy az erkolcsileg romlando nyugati vilag talan jovedelmezne a kozep-keleti, de meg talan az eszakes kozep afrikai bevandorlokkal.

  Haban minden leheto eselyek a Muzulmanokkal kapcsolatban lett feltetelezve mindeg.

  A muzulmanok vallasosak, tehat az istentelen nyugatot erintene azzal.
  Hasonloan, a gyermek hazassag is. Ami garantalaj a nagyobb letszambeli szaporodast.
  Az tegnapi hir-adatok szerint, a “menekultek” kiskoru leany-gyermekeik a menekult toborokban 25%-uk eladva hazassagban.
  Nemet orszag ma torvenyt alakot, tiltani a gyermek hazasagot, a 16 ev alatti lenayok eseten. persze az ottan elo muzulmanok mar is tiltakoznak, mert az az ok “hagyomanyos tarsdalami rendere elleni”.

  Tehat “multi-culturalizmus” megkovetelne a szokasaik tiszteletben tartasait, s azt nem valtoztatni ???
  8-9 eves menyaszonyok serekentene valamit. Nem ???

 • Legmeglepobb volt latni abbol a Tasnadi videobol, hogy a mai Roman allamhatosag ketsegnekul garantalja az ottan elo magyaroknak szabadon gyakorolni nemzetiseguk minden szokasait, hagyomanyait, sot meg resztvenni egy szmszedos allam politakai donteseiben is. Az az szavazni egy idegen orszag belugyi hatarozataiban !

  Amikor mind a magyar allamhatalom resze voltak, volt hasonloan az ottan elo Romanoknak hasonloan garantalva ugyanazon jogaik ?

  Ketelkednek, de kerdore vesszem hogy ma azok ottan elve nem lennek jogaik gyakorlasaban elonyosebb korulmenyek kozott mint barki is a mai Magyarorszagon ?

  Csak kerdesem ??? Nem allitas !!!

 • Én nem kommentálnám Orbán süket szövegét.

  De annyit azért megjegyeznék, hogy a ballib oldalnak nincs normális kulturális identitása, bármit is jelentsen ez.

 • Dienes Erzsébet

  Amivel egyetértek:

  Az „identitás” – ha a vallást, a kultúra különféle (művészeti, kifejezésbeli, társadalmi érintkezést, munkavégzést szabályozó) kereteit tekintjük identitásnak – nem valamiféle befejezett állapot. Ha a magyar identitás nem változott volna, már régen csak néhány település nevében létezne a nemzet.

  ——————————————————-

  A következményeit látom másként!

  Éppen az nemzet képes a felsoroltak megváltoztatására!

  Az IDEOLÓGIÁK NEM!

 • Bendegúz! Nekem ugyan vannak elv-társaim, sőt elv-barátaim is,de Ön nem tartozik közéjük. Mellőzze ezt a kifejezést!
  A kérdéseire tök fölösleges válaszolni – úgyse olvassa el, ha netán mégis, akkor meg nem érti meg.

 • azt azer erdemes es erdekes volna tudni orban haverja a tokes vajh mennyit zsebelt be eddig a magyarok kozpenzeibol?
  mer errol bezzeg kuss van ezerrel…………….ez nem zavar senkit.

 • Közben tízezer hungarista felállva tapsolja azt a kanadai kislányt, aki világrekordot úszott Budapesten 100 méter háton. Sun Yang pedig a Duna Aréna kedvence lett.

 • TALALOM soraira;

  Allitotta mar soraiban nem csak egyszer ,hogy a szabadgondolkodas elevet velne. De hat az mit jelenten valojaban ?
  Tehat az nem volt igaz ?

  Hat mi az ordogot predikalok itten ismetelten az emberi egyeno jogpk elveirol megallas nelkul ?
  Vagy az maganak mast jelent ?

  Irta; “…ugy se olvassa el, ha netan akkor meg ugy se erti meg.”

  Elsoben; ha gondolat olvasot akart jatszani, akkor remesen tevedt.
  Ha “netan”em ertenem meg. csak kepzelje, vagy inkabb ismeteleje Alinsky otodik parancsolatat gyalazni engem azzal, csupan az magar esik vissza. Mert a maga szelsoseges es egyoldalu eloiteleteit bizonyitja.

  Persze van nekem egy teljesen authomata gepem, mint a Big Blue, amely megverte meg Kasparov-ot is.
  Az olvasgat es valaszolgat helyettem !

  Tehat nem nyerhet barmi pokrocokat irogatna.

 • Na de most a TALALOM cikke alanyan egy par szot.

  Figyelmunkbe hozta az olvasoknak ,hogy sokszor az orszag kenyszerulve volt idegen bevandorlokat importalni.

  Talan valaki emlekszik meg a Gorog fiatalokra. Akiket a part hozott magyarorszagra a komunista probalkozsaik sikertelnsege utan Gorog orszagbol.

  Azok ott maradtak, felnottek,s sajat varosukat alpitottak.
  Kb. feluton Budapest es Dunaujvaros (Bocs, Sztalinvaros) kozott. Neve Beloainis. De nem hiheto hogy kommunistakka valtak. Mert egy igen imponalo templomukat epitetek ottan. Egy igazi Gorog varos az orszag kozepen.

  Ki tudna, talan meg a Muzulman menekultek is majd positive behatassal lennek ottan. Ki tudna tagadni azt?

 • Magyarország-Oroszország 8:1 félidőben !!!!
  HAJRÁ MAGYAROK !
  (Alma számára: vizipólóról van szó…)

 • Robert Morrison

  @ Bendeguz79
  Nemcsak hosszan hanem értelmetlenül is írsz mert nem használsz ékezetes betűket.

  Akinek ekkora igénye van a közszereplésre mint Neked annak illene a helyesírást gyakorolnia mert így nem sokan olvassák a beírásaidat. Ezt a kommentárokból jál leszűrheted.

  Én sem olvastam el egyiket sem, mert nem vagyok hajlandó alávetni magamat a buta makacs emberek alaptalan és igénytelen kontroljának. Csak gondolkozz el ezen.

 • charlie
  2017 július 25
  12:31 du.
  örvendek a sikernek.
  Viszont kérem, hogy NE használd ezt a szót , hogy ” hungarista”,
  t.i. a II. Világháború alatt volt egy ilyen magyar náci párt is, aminek ez volt a neve. Fiatalokból állt.-
  A nácik próbálták a középiskolás diákokat ehhez beszervezni, akik a végén a Németországban meghaltak. A szomszédunk fiát is sikerült beszervezni , csak 17 éves volt! Soha nem jött vissza!

 • Kedves Figyelő, ennek a szónak – hungarista – a használata eszembe se jutna, ha nem kapná meg a magyar naponta a liberális kozmopolitáktól, hogy rasszista, fasiszta, hungarista, újnyilas stb. pusztán azért, mert a sajátjainak örül a legjobban. Vedd észre az iróniát a bejegyzésemben, hisz a magyar – legjobb vendéglátóként – szereti és tapsolja a világ kétszáz országából idesereglett kiválóságokat.
  A baloldali sajtó meg úgy, de úgy várja, hogy megüssenek egy négert, vagy inzultáljanak már valakit, egy románt vagy egy zsidót, és már lehetne is “hungaristázni”.

 • ISTVAN Nagy
  2017 július 25
  3:09 du.

  Magyarország-Oroszország 8:1 félidőben !!!!
  HAJRÁ MAGYAROK !
  (Alma számára: vizipólóról van szó…)
  __________________________________________

  ???????????????????????????????????????
  Miért az én számomra??????????????? 😮 😮

 • Kedves talalom!

  Bevallom, nekem már fogalmam sincs arról, mi értelme van Miviktorunk hülyeségeit és aljasságait ragozni? És nincs is kedvem hozzá. Az egész Tusványos egy goebbelsi propaganda. Slussz!

  De a “Vizes VB” sem sokkal különb, csak annak – mármint a sport propaganda-felhasználásának – már hosszabb múltja van. Nekem és a családomnak erős kötődésem van a tényleges sportoláshoz (válogatott vizilabdázó, nemzetközi úszóedző is volt a családomban, de sokan más sportban is jeleskedtünk), viszont egyáltalában nem érdekel a “magyar dicsőség”. Ezt meghagyom a tv-fotel-csipsz orientált “sportembereknek”…

 • Charlie! Most lassan, szavanként olvasd el, mit írtál. Egyesével gondold végig a kifejezések jelentését. Aztán az összerakott mondatok értelmét. Biztos, hogy csak erre a nevetséges kakaskodásra telik?
  A “hungarista”-val pedig ne viccelj! Az olyan, mintha valaki megsimogatná egy gyerek fejét, és azt mondanád neki: nana, kis pedofil!
  Elsősorban Ti magatok húzzátok a hazafiság nemes eszméjét a nyilas, hungarista, rasszista bűzös mocsárba!

 • charlie értelek, de akkor is, ha legközelebb ezt a szót írod, tedd idézőjelbe!

 • Robert Morrison
  EZZEL a nevvel te itt mne magyarkodjal nyomorult nimand

 • Robert Morrison irta Bendeguznak;

  “…en sem olvastam el egyiket sem…”

  Hat akkor mia fenerol beszel ? mirol probal pofazni?

  Hogyan lehetne kepes reagalni sorokra amit allitolag maga soha nem olvasott?
  Az a maga ragyogo kepessege ?

  Kezdem rea jonni hogy Kertesz Akosnak talan igaza volt, legalabb is a maga sorai utan az velheto.

 • Parács Péter Pál

  Üdvözlök minden “hozzászólót”!

  Régebben nagyjából rendszeresen betekintettem a Hírlap hozzászólásaiba.
  Jó kezdeményezésnek tartom ezt a Lapot, de!
  Számomra úgy tűnik, hogy a legkitartóbb és komoly mentalitással rendelkező nem más, aki a “Figyelő”!
  ***********************************************************
  Jelen cikk és a hozzászólások kavalkádjához nem tudok érdemben hozzászólni. Egy témáról komolyan,kulturáltan és személyeskedéstől függetlenül illetve realitással kellene beszélni. Sok esetben a cikk íróját is lehetne “kritizálni”.
  Követve azonban a hozzászólások kavalkádját, akkor én azt mondanám, hogy az orosz-magyar vízilabda mérkőzés visszavágó revans volt a Don-kanyarért. ??Vagy lehet inkább sportról lehetne beszélni? Függetlenül attól a kérdéstől, hogy Major Tamás vagy Gobbi Hilda játszik-e jobban egy szerepben és Latabár Kálmán kommentálja interneten keresztül???

  P.Peti’Pali

 • Biztató hírek kishazánkból, előkerültek a jégcsákányok az oly “toleráns” baloldaliaknál, mivel meglátták a legújabb közvélemény-kutatást. Egymást árulózzák, diktátorozzák, fidesz-bérencezik.
  ……
  http://168ora.hu/tarki-erosodtek-kormanypartok-nagyot-gyengult-az-mszp-es-dk/

 • Talalom, a “hungarista” meg a többi jelzővel ti vicceltek, aggatjátok “fűre-fára”, lassan már büszkeségre okot adó jelzővé teszitek. Olvasd csak vissza a Kertész Ákos gondolatait támogató bejegyzéseket régebbről.
  Egymás szeretete nem hiszem, hogy “bűzös mocsár” lenne.

 • Kedves Figyelő, köszönöm a tanácsot, elfogadom, használni fogom az idézőjelet.

 • Alma! Muszáj követni, különben nem érzékeled a hangsúlyváltozásokat. Kb. egy éve sunyin, de határozottan erősödik a militáns – némiképp irredenta – hangütés. A mostani beszédet pedig különféle nyilatkozatok előzték meg valamilyen forró őszről. Azt se felejtsük el: hat megyére még nem oldották föl a tavaly (vagy két éve?) elrendelt rendkívüli állapotot. A diktatúrát nagyon gyakran követi terror: A BTk-ba már beépítették a kontroll nélküli előzetest, a TEK-en kívül még legalább három testületnek van joga arra, hogy mindenféle kontroll nélkül bármikor betörjenek a lakásodba. A jogi előkészítés már évek óta zajlik, a diktatúra kiépült.

 • Csárli!

  A jégcsákányokat meghagyjuk nektek, ti talán tudjátok mire való és netán használni is szoktátok ilyen esetekben!Tehát ne reménykedj! Továbbá pontosítok – nem a baloldal “árulózza, fideszbérencezi” egymást, pusztán az a Botka László MSZP-s mine.jelölt, akinek sajátosan értelmezett egyéni demokrata nézetei és senkivel nem egyeztetett elképzelései nem férnek össze a többiek elképzeléseivel! Ez talán mégsem a baloldal – úgy általában!
  Botka egyébként Molnár Zsoltot ekézi, ő tudja miért -nem értek vele egyet, hogy ezt nyilvánosság előtt teszi és megoldásnak sem tudom elfogadni ezt a stílust, de gondolom érik még Botkát meglepetések: a politika és főleg a választások többek között erről szólnak!
  Nem tisztem az MSZP-t “tisztába rakni”, nem is fogom, de a fenti térténéstől még nem gondolnám, hogy kezeiket dörzsölve temetni kéne őket – kivált a Jobbiknak!

 • kedves talalom!
  Számomra eléggé nyilvánvaló, hogy Miviktorunknak “forró őszre” van szüksége, mert valószínű, hogy a választásokat minden igyekezete ellenére nem fogja tudni megumbuldálni, és ezt a stáb már tudja (Simicska az igazi probléma, azt hiszem. Épp most olvastam valahol – talán az origón? – hogy Simicska és Soros hogy játszanak össze… 😀 ). Viszont ha szükségállapotot lehet generálni, akkor nincs választás, és annyi… Én erre tippelek. Persze a “forró ősz” is kétesélyes, bele se merek gondolni. Na, erre lett volna jó hozzáértők (pl. Göllner) véleményét megismerni, de hát a taktikákat nyilván nem lehet kifecsegni. Marad nekünk Boda Marcsi rendületlen hite… 😀

 • Kedves Figyelő, a “hungarista” polémiánkhoz egy példa, milyen kontextusban is jelenik meg Orbán a baloldalon:
  http://nepszava.hu/cikk/1135723-mi-a-neved
  ……
  Ebből van már a magyaroknak mélységesen elegük.

 • Besancon, szerintem nem vagy felkészült, hogy ebben a témában “pontosíts”, hisz először Botka volt a többi baloldali szemében fidesz-bérenc, hisz fogadta Orbánt Szegeden és negédesen elcsevegtek a gazdaságról. Vigyorogva jattolgatott, hisz kitüntetésnek érezte, hogy a “diktátor” Orbán felemeli magához.
  Fidesz-bérenc még Molnár Zsolt mellett a pártpénztáros, a Tóth nevű frakcióvezető, az önkormányzatoknak bedolgozó érdekcsoportok meg Lajos bácsi a portás is.

 • Csak össze kell vetni Charlie két kommentjét, hogy meglássuk: mit is jelent a számukra a magyarság szeretete..
  Charlie 26. 1:32: “Egymás szeretete nem hiszem, hogy “bűzös mocsár” lenne.
  Charlie: 27. 7:17:”Hurrá emberek, az egymás legyilkolásával foglalkozó MSZP-tagok szerint Gyurcsány a Fidesz embere.”
  Csak reméljük, hogy az a kávé elég forró és erős lesz, hogy kijózanítson néhányakat.

 • Dienes Erzsébet

  Bocs talalom (2017 július 27 9:09 de.), de nem értem a kifogásodat. Tényleg!
  Charlie nem hiszi, hogy egymás szeretete bűzös mocsár lenne, meg felhoz egy példát a gyűlölködésre elrettentő példaként.

  Nem látok ellentmondást a két komment között KV nélkül sem.

 • Kedves talalom!

  Most, hogy Simicska a Jobbik hóna alá nyúlt, Charlie-ék nyeregben érzik magukat.

 • T.Dienes Erzsébet. Több felvetésére is kellett volna válaszolnom, de nem akarom eluralni a hozzászólásokat. Hogy nem látja az ellentmondást, annak az Ön kettőslátása az oka. Önök bármikor “Gyűlölködésnek” neveznek bármilyen kifogást, kritikát, bírálatot, ami az Önök “magyar-szeretetét” érinti. Ugyanakkor kárörömmel hiszik gyűlölködésnek, ha a más platformon lévők egymással is vitáznak, holott ez természetes. A magyar emberek jó része gondolkodó lény, még ha szeretnék is Önök csupán “magyarembernek” látni. Az, ha más módon, más eszközökkel javasolják megoldani társadalmunk problémáit, sőt e problémákat másban látják, mint a magát “nemzetinek” nevező mai uralkodók, az nem bűn, és főként nem gyűlölködés. Önök viszont annak kezelik,így elég nehéz észérvet találni az Önök ellenvetéseiben, hiszen egyetlen,végső, és azt hiszik, megfellebbezhetetlen érv lehet bármire is a “magyar” vagy a “nemzeti”. Ezt használja ki pofátlanul a Párt (a néhai fiatal demokraták).

 • Dienes Erzsébet

  talalom (2017 július 28 2:55 de. )

  Nehéz kettőnek látni, hogy állandóan és egyértelműen lenáciznak mindenkit, aki szereti nemzetét, hiszen az állandó nácizás annyira egyértelmű üzenet azoktól, akik másban látják a problémát, nem pedig a nemzetek, kultúrák felszámolásában.

  Egymással gyilkoltatnak le bennünket a nacionalistáktól való félelmükben, szerte a világon. Hiszen te magad is észrevetted, hogy a nacionalizmus egyáltalában nem azonos a nácizmussal.

  Csak ülök és bámulok bele a nemzetközi színdarabokba, mi lehet mindennek a vége. Egyesek már Netanjahut is Szaddam sorsára akarják juttatni. (Ugye olvasod a cikkeket és a hozzászólásokat te is?)

  Egyenesben látom és tapasztalom, hogy a lövészárok nem a génjeink között húzódik, hanem a
  műagyunk két féltekéje között.

 • Dienes Erzsébet

  Ezt pedig csak most vettem észre:

  “Önök bármikor “Gyűlölködésnek” neveznek bármilyen kifogást, kritikát, bírálatot, ami az Önök “magyar-szeretetét” érinti. Ugyanakkor kárörömmel hiszik gyűlölködésnek, ha a más platformon lévők egymással is vitáznak, holott ez természetes.”

  Hogy is van ez??? Barátságos vita nem lehetséges a nacionalisták (ne szorítkozzunk állandóan a magyarokra még magyar nyelven sem!) és a kritikusai, bírálói, KIFOGÁSOLÓI között?

  Mi ebben a természetes?

 • Erzsébet.Nem értem,hogy mit nem ért. “barátságos vita nem lehetséges a nacionalisták (…) és a kritikusai, bírálói, KIFOGÁSOLÓI között?” Erre azt mondom, hogy egy vitára nem jó jelző a “barátságos”, hiszen érvekre megy, legfeljebb nem alkalmaz sem fizikai,sem szellemi erőszakot. Ön azt mondja,Önöket mindjárt “nácizzák”. Én meg azt mondom, hogy itt számtalanszor megkaptuk – személy szerint én is – a “véreskezű kommunista, “komcsi érvek”, “magyargyűlölő” címkéket.
  “Mi ebben a természetes?” – írja. Minden. Emberek, akiknek különböző a felfogásuk, világlátásuk – beszélgetnek. Mi ebben a NEM természetes? (Nem számítom némelyek ideköpött indulatait, vagy hosszan ragozott értelmetlenségeit.)

 • talalom
  2017 július 28
  10:27 de.
  Tudja, régen élek itt Kanadában, de a különböző pártok harca, veszekedése, NEM hasonlít soha a magyaréra.
  Véleményem az, hogy a magyaroknál is, mint más kelet európai országnál, egész másban nyilvánul meg az ellenzék, vagy a párt-harc.
  Vajon miért van az, hogy mindig “nácinak” lesz nevezve egy jobboldali, míg a régi kommunista ivadékok, az eredeti kommunistáknak gyermekei, le nácizzák, aki nem balos?!

 • Dienes Erzsébet

  talalom (2017 július 28 10:27 de.)

  Azt már a másik cikkéből is megértettem, hogy a címkék ellen van kifogása, szimpatikus is volt, jeleztem is. Nekem is az a véleményem, hogy le kellene végre szokni róla. A barátságos szót viszont gyűlölködés ellentéteként használtam , nem gondoltam éppen összeborulásra.

  A logikus vitákat tartom természetesnek, mert annak van értelme. A szidalmazásokkal csak olajat öntünk a tűzre. Viszont engem az is sért, ha lenáciznak, másokat az, ha lekommunistázzák, a harmadikat az, ha lezsidózzák, szóval vagy kölcsönös az elvárás, vagy valóban ez marad a stílus, de akkor ne mondjuk rá, hogy természetes.

  Nem azért védelmezi valaki egy vita során a nemzetét, mert náci, nem az a náci, aki egy vita során gój létére leírja a zsidó szót, de az érzékenységi reakció már bizony különbözik mindkét esetben.
  —————————————————-
  Kedves Figyelő! (2017 július 28 12:20 du)

  Mondhatnám, könnyű Kanadának, hiszen nem saját bőrén élte át sem a kommunizmust, sem a nácizmust. Mi viszont igen. Mindkettőt. Emiatt nyilvánvaló, hogy a kanadai pártoknál egészen mást jelent a jobboldal és a baloldal, mint Európa területén. Ott az elméleti, itt pedig a gyakorlati bemutatkozásuk határozza meg a két jelző értelmezési tartományát.

  Attól tartok, hogy a “liberalizmus” már mindenütt egyformán pejoratív szó lesz, hiszen az meg gyakorlatilag felszámolja mind a jobboldal, mind pedig a baloldal elméleti értékeit.

 • Dienes Erzsébet
  2017 július 28
  1:00 du.
  Köszönöm sorait, én is tisztába vagyok ezzel.
  De az itteni beírókat olvasva, látni lehet, hogy a mai generáció hasonlóan van kettéválva, mint mikor otthon voltam. Ebből volt nekem elég, és vándoroltam ki idegen országba, ahol itt nem így politizálnak.

 • Erzsébet! Észre sem veszi, és “náczizik”. “Nem azért védi egy vita során valaki a nemzetét…” – írja. Ön nem a nemzetét védelmezi, hanem a saját álláspontját. Ugyanis én is a nemzethez tartozom – ez nem választás kérdése. Én elismerem, hogy Önök is a nemzethez tartoznak – egy anya a kevésbé sikerült gyerekét sem dobja el. Önök úgy viselkednek, mint egy rossz nemző, aki kitagadja a saját vérét is, ha az nem pont ugyanúgy cselekszik, ahogy ő elvárja.
  Korábban azt írta: Nem ideológia, hanem nemzet! A “nemzet” fogalma maga egy ideológia, ami többé-kevésbé hasonló körülmények között felnövő, azonos nyelvet beszélő emberek csoportjára vonatkozik. Önök elvitatják annak jogát, hogy bárki baloldali, szabadelvű módon gondolkozzon: az rögtön nem a “nemzet része”. Na, ez az echte “náciság”.

 • Dienes Erzsébet

  Nem lehet szintézis kettőnk vitájában! Ön mereven ragaszkodik ahhoz, hogy a nemzet ideológiai képződmény, én pedig ahhoz, hogy tapasztalati, kulturális, történelmi közösség.

  Az izmusok korában sem lehet mindent valamelyik izmusba beskatulyázni. Meg sem próbálom.

  De kikérhetem magamnak a vádat, hogy önt nem tekintettem volna magyarnak? Ugyanis nem engem, hanem a véleményemet skatulyázta be vele kedves talalom a náci dobozba.

 • Figyelő!

  “.. Vajon miért van az, hogy mindig “nácinak” lesz nevezve egy jobboldali, míg a régi kommunista ivadékok, az eredeti kommunistáknak gyermekei, le nácizzák, aki nem balos?!..”

  Tényleg nem veszi észre, hogy már megint a saját maga ásta verembe esik?

 • esancon
  2017 július 29
  4:15 du.
  Sajnos nem!
  T.i.- én éltem a valódi náci korban, emlékeim az ő ideáljukra, az ő politikai célkitűzéseikre.
  Azt viszont, hangsúlyozottan ellenzem, hogy a mai korban,. 7o év után, BÁRKIT le nácizon valaki!

 • Megpróbálom még egyszer Erzsébet, bár elég reménytelen, hiszen erre épül az Önök teljes hiedelemvilága.
  Sem Ön, sem jani,tóthp meg a többiek NEM A NEMZETET VÉDELMEZIK, hanem a saját álláspontjukat tüntetik föl egy egész nemzet érdekének.
  Önöknek a legnagyobb bánatuk lenne, ha egy csoda folytán megváltozna a múlt, és 1920-ban a Nagy Lajos birodalmának határai mentén húzták volna meg a magyar állam határait.(Még az hasonlított volna a legjobban a nagy-magyarországként lobogtatott képre.
  Csakhogy az nem Magyarország volt, hanem a magyar király hűbérbirtoka.)
  Akkor min borongnának,mint “régidicsőségen”? Hiszen szegény Kölcsey is azt mondta: régi dicsőségen borongni, mit ér?
  Ezt a nemzetet nem kell VÉDENI:az Önökhöz hasonlók áldatlan “nemzeti elkötelezettsége” ellenére is működik, él.

 • Figyelő Kedves Figyelő. Ezen már túlléphetnénk. Te gyermek voltál a nácizmus alatt, alig lehetnek emlékfoszlányaid. Édesanyám jóval idősebb nálad, és Ő sem láthatta át a kora miatt a történéseket.
  De legyen. Miért ne lehetne lenácizni azt, aki a náci elveket magáénak mondja és hírdeti? Mert eltelt hetven év? Miért pont hetven? De vidáman lehet komcsizni, mikor igazi komcsit Magyarországon még nyomokban sem lehet találni?
  De ha elfogadjuk a “komcsiivadékokat”, éppen ők ülnek most a Fideszben, és véded őket körömszakadtáig. Tényleg nem érzed az ordító ellentmondást? Ha a mostani vezetők önként léptek a KISZ-be és a pártba, akkor baj van. Ha kényszer hatására, akkor még nagyobb a baj, mert ezek szerint akalmatlanok vezetésre, hiszen zsarolhatok és kényszeríthetők. Ahogy Boda asszony mondja, ezen érdemes lenne elgondolkodnod.

 • Dienes Erzsébet

  “Ezt a nemzetet nem kell VÉDENI:az Önökhöz hasonlók áldatlan “nemzeti elkötelezettsége” ellenére is működik, él.”
  ——————————————————

  Igen talalom, él, de már nem mint nemzet, hanem mint ideológiai kategória. Lassan már a nyelvében sem élhet. A környező országokban meg is verik sokszor azt, aki közterületen magyar nyelven szólal meg.

  Ja! És egyáltalában nem nemzetként működnek már a többi nemzetek sem! Legfeljebb még próbálkoznak vele itt-ott.
  Márpedig a próbálkozásuk mindenhol polgárháborúba torkollik a nemzetek belső, ideológiai megosztottsága szerint. Az ideológiák nem összetartó erők, hanem háborús viszálykodások.

  Abba is hagyom önnel a vitát, mert ön ideológus.

 • talalom

  Én nem látok abban ellentmondást, hogy valaki a saját álláspontját a nemzet érdekének gondolja.

 • Llanfair
  2017 július 30
  6:42 de.
  Van némi tévedésed a fentiekben. A KISZ be nem önként lépett be anno az ember, mert már a középiskolában automatikusan KISZ
  tag volt .
  Más, minden magyar mai politikus ha nem túl fiatal, még komcsi nevelést kapott. Az biztos. Viszont, az nem sokat jelent, hiszen lehet, hogy csalódott valaki abba, vagy valószínű kényszerítve volt rá a karrierje, vagy iskolázása érdekében.