“A rakodópart alsó kövén ültem”

2018 január 30 1:43 du.172 hozzászólás

Hol is kezdjem? Ja, tudom már, mindenképpen ott, hogy ez megint csak egy vélemény lesz, az én véleményem. A netikett szerint nem írhatom nagybetűvel, mert az kiabálás, így csak megvastagítottam a betűket.

Először néhány fogalom, ami nem mellékes, mert tisztázásuk nélkül nem is érdemes írnom.

Vita és veszekedés között van különbség, méghozzá óriási.

A vita egy témáról szól, többnyire olyan témáról, ami sokakat érdekel és a vitatkozók közül sokan más – más véleménnyel bírnak. Érveiket felsorakoztatva próbálnak egymással valamilyen módon dűlőre jutni. Ütköztetik a véleményeket. Lehet egy vita hosszú, meddő, felőrlő, de lehet pozitív, előre vivő, újabb és újabb gondolatokat felhozó. A vita pozitív jelenségnek tekinthető.

A veszekedés kifejezés, az mindenképpen már eleve negatív felhanggal bír. A veszekedők eltérnek a kezdeti témától, egymás személyét sem kímélve, személyeskedve, esetleg dühből veszekszenek. A veszekedés hevében pedig sokszor elveszik már a végére a téma és esetleg meg is bántják egymást.

Az ellenfél és az ellenség szavak között is óriási jelentésbeli különbség van.

Az ellenfél, legyen az sportban, tudományos vitában, társadalmi, politikai kérdéseket tárgyalva, az az ember, akinek meghallgatjuk a véleményét, de nem értünk vele egyet és mi magunk is, épp ezért kifejtjük a saját véleményünket. Közben pedig megmaradunk a kommunikáció természetes szabályai mellett. Nem haragból cserélünk véleményt.

Az ellenség szó azt jelenti egyértelműen, hogy nem bírjuk, nem szíveljük, nem értjük, nem is akarjuk érteni a másikat. Nem is akarunk azzal a mási emberrel véleményt cserélni, sőt nem is érdekel bennünket a véleménye. Nem tényező, haragszunk rá, és ha olyan szituációba keveredünk, hogy kell, akkor „harcolunk” vele.

Ha a társadalmi és politikai viták úgy a pártok és az általuk képviselt emberek között is ellenfelekként és nem ellenségekként zajlanának, akkor sokkal jobb lenne a közéletünk minősége.

Múlt, jelen és jövő.

A múltat már megharcoltuk, megéltük, ki – ki a magáét és egyben a maga módján a hazájáét. A múltat egy idő után „békévé oldja az emlékezés”, vagyis így kéne lennie, de sajnos nem így van. Megbékélés és feldolgozás helyett a múlt örökös viszály forrása, pedig az apák bűneiért nem a gyerekeknek kell felelni.

A jelenben élünk, próbáljuk a magunk módján, saját elképzelésünk szerint jól csinálni a dolgainkat, vagy legalább igyekszünk. Azért dolgozunk, küzdünk, hogy a jövőnk és az utánunk következő generációk jövője jobb legyen. A jelen fontos, a minősége fontos és épp ezért kéne békésebben hasznos dolgokra törekedni, közelítve az elképzeléseket. Egyénenként, nem hiszem, hogy van olyan ember, aki rosszat akar, „rossz jövőt”, csak mindenki másképp akarja, az övéi (hite) elképzelése szerint szeretné csinálni.

A jövő? A jövő csupa kérdőjel és rejtély. Azt szeretnénk, hogy minél jobb legyen. A jövő legalább olyan fontos, mint a jelen és kiszámíthatónak kéne lennie. Nagyon fontos ez a kiszámíthatóság és ezzel együtt a tervezés! Előre kell nézni! A jobb és szebb jövő záloga a jó jelen.

Magyarországon nincs „kaszt rendszer”, mint pl. Indiában, de ha jól megnézzük a politikai szempontból másképp gondolkodó emberek egymásra aggatott jelzőit, akkor bizony a rendszerváltás óta eltelt időben kialakult egy politikai „kasztrendszer”, a kommunikáció részeként. Az emberek, ahol csak megszólalnak, azonnal skatulyába teszik a másikat, a nélkül, hogy bármit is tudnának róla.

Van erre, a skatulyára egy réges régi történetem, még könnyed fiatalságom idejéből. Azért emlékezetes, mert akkoriban sok minden mással foglalkoztam csak éppen politikával nem. A kis történet a következő. Új munkahelyre kerültem. Természetesen az első nap első eseménye a bemutatás. Leendő, közvetlen főnököm végigvitt egy elég nagy létszámú intézményen és pár mondat kíséretében mindenkinek bemutatott, ahogy kell. Nem ismert senki, nem tudtak rólam semmit. Egy nálam minimum kétszer idősebb, határozott kinézetű, lehengerlő tekintető hölgyhöz értünk. Családnevemet meghallva, kezemet erősen szorította, egy ideig nem is engedte el, szúrósan a szemembe nézett és ennyit mondott: (vagy kérdezett) „Szóval, akkor te egy burzsuj vagy!?” Erre én csak annyit tudtam kinyögni: „Ha te gondolod?”

Ilyen jellegű státuszom aztán később – a nélkül, hogy bármit is tettem volna – az idő múlásával többször változott.

Visszatérek a jelenbe, az általam most átvitt értelemben „politikai kasztoknak” nevezett inkább gúnynevekhez, amivel az emberek a másképp gondolkodót oda vissza illetik.

A rendszerváltás után minden ember, aki felnőtt, gondolkodóképes életének egy részét a korábbi időkben élte meg – függetlenül attól, hogy ki volt és mit csinált – könnyedén és hirtelen „komcsi” lett. (Noha kommunizmus a klasszikus marxi engelsi értelemben nem igen létezett, (az ő ideájuk a valósághoz képest igazán jó lehetett volna) csak egy torzult változata.) Az ideológia és a megélt valóság sokszor nagyon eltér egymástól. A lényeg itt nem is ez, hanem az, hogy a rendszerváltás előtt élt emberek a másképp, inkább jobboldali értékek mentén gondolkodók szemében – mindentől függetlenül – „komcsik” lettek. Máig se értem miért és miért így. Egyszerűen, szárazon, kerek perec „komcsik”. Ennek a későbbi kissé finomított, de nem kevésbé dehonesztálóan használt változata a „szocik” kifejezés lett.

Aztán a szocialista, szabaddemokrata kormány bukása után, új kissé súlyosbított kategória lépett életbe, fokozati különbségekkel. A baloldali értékek mentén, esetleg még liberálisan is gondolkodó ember, az egyszerű „komcsiból és szociból” – vélt bűneitől függően – ” komcsi – bolsi –libsi” lett egy személyben, és azért voltak még cifrább, cizelláltabb változatok. (az egyéb jelzőkre gondolok)

Elég sokáig békében voltam, mert nem politizáltam, kívül estem így a „kasztokon”. Akkor kezdtem érdeklődni a politika és a közéletélet iránt, mikor a mostani férjemet megismertem. 2009-től írtam közéleti – politikai írásokat egy népszerű blogtéren, ahová ismerősök hívtak. Akkor, de inkább kicsit később lettem a másképp gondolkodók szemében a már rég feledésbe merült „burzsujból” hirtelen „komcsi”. Pár évvel később, hol „komcsi”, hol „libsi, természetesen az éppen akkor olvasott írásom korbácsolta indulatok szerint és azért a kifejezésekhez csatolt egyéb jelzőkről sem szabad megfeledkezni. Annak ellenére volt ez így, hogy a munkanélküliségről, a hajléktalanságról, a szegénységről, a nehéz szociális helyzetben élőkről írtam, kormányoktól függetlenül. Mindig olyan intézkedést bíráltam, ami nekem éppen nem tetszett és voltak is a nem tetszés mellé érveim.

Nem vagyok igazságtalan, azt is érzékelem, (és a témához tartozik) hogy a baloldali érzelmű és vérmesebben fogalmazó emberek szóhasználatában a másik oldalt képviselő embertársat ők olykor a szintén jelzőkkel is megpakolt „jobber” kifejezéssel illetik. Ott van néha még a pakliban a valóban erős „náci” kifejezés is.

Értem én, hogy az indulatokat le kell vezetni, de arra pl. senki nem gondol, hogy indulatainkat maga a politika generálja és konkrétan nem valahol a karosszékében üldögélő és gépelő, kommentelő embertársunk. (Az már kicsit más lapra tartozik, az indulatokat illetően, ha valaki szándékosan gúnyolja a másik ember véleményét és személyében magát az embert. Itt már érthető a bosszankodás, az indulat.)

Az indulatok hirtelen felszínre törésére is van egy történetem. Nem is régi, 2016. elején történt. Akkori főnököm aznap elég viharos, nyugtalan kedvében volt, mindenkivel és mindenért morgott egész nap. Engem is hivatott az irodájába és valamiért hibáztatott. Mindketten tudtuk, hogy nem állunk egy oldalon, de viszonylag normálisan tudtunk együtt dolgozni. Egyszer csak, mikor már kifogyott a mondanivalójából, de még nem szállt el a mérge a következőt mondta: (nagy levegőt vett, erősen gesztikulált) „Te pont olyan vagy, mint a Gyurcsány és a liberálisok!” Ettől mintha felszabadult volna, elszállt a haragja. Azért ilyen akárkivel nem fordul elő.

Szóval folytatom a témát, múltról, jelenről és jövőről, valamint a magunkkal cipelt sztereotípiákról és előítéletekről.

Chinese girl sitting alone / Catherine Jao

A jelent éljük, a jövőnkért dolgozunk és gondolkozunk, a múlt már mögöttünk van. A múlt igen hosszú idő után történelemmé válhat. A történelem formálja ugyan a jelent és ezáltal a jövőt, de nem lehet mindent csak a múlt történései szerint megítélni. Nem lehet minden csak fehér és csak fekete.

Minden embernek van egy már megélt élete, ha úgy tetszik múltja és van jelene. A múltjába született bele, abban nőtt fel, abban dolgozott és élte a hétköznapjait és folytatja a jelenben. A megélt valóságában, a saját valóságában nem szenvedett annyira, mint amennyire az utána jövő generációk gondolják, és meg is fogalmazzák hozzá utólag az ideológiát. Évtizedek után elemezni, kivesézni, megítélni, könyvekből, tanulmányokból, elemzésekből idézgetni egyszerű, de semmiképp se ugyanaz, mint benne élni. Senkinek a korábbi életét nem lehet figyelmetlenül és kegyetlenül lerombolni, megítélni, megmagyarázni. Lehet véleményt mondani, nyugodtan, óvatosan és nem személyeskedve. Ítéletmondás helyett beszélgetés közben meg lehet kérdezni: Mondd, hogy is volt ez, mikor gyerek voltál? Hogy élted meg? Mennyire más lenne.

Mindenáron meg akarja nekem magyarázni pl. egy ma talán alig 40 éves ember, hogy én 10, 11, 12, 13, 14 évesen mennyire szenvedtem attól, hogy az úttörőmozgalom keretében a kommunista ideológiával mételyezték a lelkemet. Ez nem így működik. Nem szenvedtem. Éltem az életet, tanultam, játszottam, barátnőkkel vihogtam, éjjel elemlámpával olvastam a dunyha alatt, nézegettük egymást a fiúkkal, stb. Szerettem gyereknek lenni. Ez ilyen egyszerű. (és ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy az akkor érvényes politikai helyzettel egyet értek vagy nem értek egyet, de mégis máris benne vagyok a skatulyában és valahol valamennyien benne vagyunk, ha tetszik ha nem, ha igazságosan, ha nem egy skatulyában)

Ezen a fórumon is biztosan sokkal jobban meg lehetne vitatni a felmerülő témákat, ha a – sok esetben úgyis nick név mögött – véleményt mondó embereknek nem a másik általuk helytelenített politikai identitása lenne a lényeg és nem a személyeskedés. Hiszen az ellentétek az eszmékből fakadnak és nem az egymást nem is ismerő emberek miatt alakulnak ki. Véleményt cserélni, vitatkozni – nyilván személyeskedő jelzők osztogatása nélkül is – lehetne, sőt sokkal érdekesebb is lenne. Az a törekvés és elképzelés, amiért ez a hírlap létrejött, azt hiszem, többet érdemelne.

Hollósy Gerti

172 hozzászólás

 • Koszonom Gerti nagyon jo iras. Orulok, hogy irasra adtad a fejed.

 • Mar maskor es mashol is meg akartam azt emliteni, hogy nem tapasztalom sem Kanadaban, sem az USA//ban, hogy a mas ellen partyakat, megbelyegzo jelzokkel illetnek, csakis partjuk szerint nevezik meg oket az ellenfeleik is.

  Magyarok bal es jobboldali helyzete igen erdekes, Valami, regi csokevenye a tarsadalom szohasznalataban es tarsalgasaban ezek megkulonbozteto jelzok. Ez egy maradvany a szovjet megszallas idejebol es az uj generciok teljesen atvettek azt.

 • Hollósy Gerti

  Köszi, Figyelő, már érdemes volt megírni.

 • – József Attila –

  A DUNÁNÁL
  1
  A rakodópart alsó kövén ültem,
  néztem, hogy úszik el a dinnyehéj.
  Alig hallottam, sorsomba merülten,
  hogy fecseg a felszin, hallgat a mély.
  Mintha szivemből folyt volna tova,
  zavaros, bölcs és nagy volt a Duna.

  Mint az izmok, ha dolgozik az ember,
  reszel, kalapál, vályogot vet, ás,
  úgy pattant, úgy feszült, úgy ernyedett el
  minden hullám és minden mozdulás.
  S mint édesanyám, ringatott, mesélt
  s mosta a város minden szennyesét.

  És elkezdett az eső cseperészni,
  de mintha mindegy volna, el is állt.
  És mégis, mint aki barlangból nézi
  a hosszú esőt – néztem a határt:
  egykedvü, örök eső módra hullt,
  szintelenül, mi tarka volt, a mult.

  A Duna csak folyt. És mint a termékeny,
  másra gondoló anyának ölén
  a kisgyermek, úgy játszadoztak szépen
  és nevetgéltek a habok felém.
  Az idő árján úgy remegtek ők,
  mint sírköves, dülöngő temetők.

  2

  Én úgy vagyok, hogy már száz ezer éve
  nézem, amit meglátok hirtelen.
  Egy pillanat s kész az idő egésze,
  mit száz ezer ős szemlélget velem.

  Látom, mit ők nem láttak, mert kapáltak,
  öltek, öleltek, tették, ami kell.
  S ők látják azt, az anyagba leszálltak,
  mit én nem látok, ha vallani kell.

  Tudunk egymásról, mint öröm és bánat.
  Enyém a mult és övék a jelen.
  Verset irunk – ők fogják ceruzámat
  s én érzem őket és emlékezem.

  3

  Anyám kún volt, az apám félig székely,
  félig román, vagy tán egészen az.
  Anyám szájából édes volt az étel,
  apám szájából szép volt az igaz.
  Mikor mozdulok, ők ölelik egymást.
  Elszomorodom néha emiatt –
  ez az elmulás. Ebből vagyok. „Meglásd,
  ha majd nem leszünk!…” – megszólítanak.

  Megszólítanak, mert ők én vagyok már;
  gyenge létemre így vagyok erős,
  ki emlékszem, hogy több vagyok a soknál,
  mert az őssejtig vagyok minden ős –
  az Ős vagyok, mely sokasodni foszlik:
  apám- s anyámmá válok boldogon,
  s apám, anyám maga is ketté oszlik
  s én lelkes Eggyé így szaporodom!

  A világ vagyok – minden, ami volt, van:
  a sok nemzedék, mely egymásra tör.
  A honfoglalók győznek velem holtan
  s a meghódoltak kínja meggyötör.
  Árpád és Zalán, Werbőczi és Dózsa –
  török, tatár, tót, román kavarog
  e szívben, mely e multnak már adósa
  szelíd jövővel – mai magyarok!

  … Én dolgozni akarok. Elegendő
  harc, hogy a multat be kell vallani.
  A Dunának, mely mult, jelen s jövendő,
  egymást ölelik lágy hullámai.
  A harcot, amelyet őseink vivtak,
  békévé oldja az emlékezés
  s rendezni végre közös dolgainkat,
  ez a mi munkánk; és nem is kevés.

  1936. június

 • A fenti vers orok klaszikus! Soha, senki igy nem tudta megirni a Duna erejet, letet es misztikumat, mint Jozsef Attila.

 • Hollósy Gerti

  Kedvenc költőm, a cím és az írás alapgondolata a versből származik…

 • Tudom, azert tettem be a verset.

 • Jó kis írás, Gerti!
  Remélem néhányan elgondolkodnak a mondanivalóján.
  Kösz!!

 • Ms.Hollosy;

  Az elobbi cikkenek megjelenesekor orommel fejeztem ki visszatereset a KMH-re.
  A legutolso cikket, az Arany Janos alanyan( kozel egy eve)azt storeag-ba is tettem, mert igen elveztem kifejezes modjait, s az alanyt is,ugy szinten meg az oreg Arany Janos szellemi meglatasait.

  A jelen cikkben levo ‘mondanivalojat’ remelhetoen nehanyak kovetnek, legalabb is ami a modort illeti.

  Persze, hozzaszollasaibol velhetoen, mar soraim elso olvasasatol az Aczel alvtars altali hatarozata alapjan, talan az “atkozottak” (igen az volt Aczel elvtars szava)kozze sorolt, akik “nem toljak” a maguk-politikai erdekeik “szekeret”.

  Cikkeben csupan a “velo” ami tunt rogton hianyzonak.

  Ketes lennek ha valaha is eletkorulmenyei megkovetelte volna,hogy a sajat kepessege es ereje alapjan volt szukseges egy bizonyos osszeget produkalnia, ahoz hogy egy fillert is nyujthatott volna letfentartasara.

  Vegzetsege es kepessege altal ketsegtelenul dolgozott, inkabb kozremukodott oly helyzetben ahol a fizetesenek eredete, ertve a penzosszeg megtermelese, a ceg, vagy szervezet biztositotta azt.

  Csupan azon eletkorulmenyek kozott jon barki is arra a meggyozodesre,hogy valami eszme, ami az elet-valosagaban abszolut mukodhetetlen, de azt szepnek es kivanatosnak velne. Mint az on meglatasa, amit jelzett soraiban a Marxista elmeleten.

  Ma, senki nem velhetne, hogy Marx es mas tarsai nem lettek volna joindulatuak elveik alapozasan, de a valosag bizonyiteka alapjan,teljesen mukodhetetlen volt.

  Tudom, sokan ellenzik azon szavaimat. De meg a szeleskorubben ismert fialatl rabbi kb 2 ezere evel ezelot is belatta azt. S nem javasolta mindenki tulajdonainak elkobazasara, csupan; “.. akinek van ket kabatja adja az egyiket annak akinek egy sincsen”.
  Sokan kovettek azt, sot sokkan oriasi vagyonokat adakozta a sokasagnak, de mind az nem oldotta meg az emberiseg anyagi egyenlotlensegenek aproblemait maig sem

  Egy ismert politikus mondotta egyszer,’a szocialista eszmek jol tunnek, de amint masok penzet/vagyonat elpazaroltak annak rogton vege’.
  Pont az torten az elmult 100 eves probalkozasaival is.

  De ma vannak azok, barminek is nevezve, akik elkepzelese, ‘oh, csupan mert azt nem a mi iranyitasaink alapjan probaltak’.
  S azok ma ismerve kulombozo jelzokkel amiket maga listazot is. De sikeres lehetne az megismetlesevel?

  A realista cel lenne, hogy nyujtani mindenki-szamara a lehetoseget, hogy a sajat kepessege, szorgalama altal elerhetne sajat celjait. S nem kotelezve masokra sem a koltsegeit, sem a kovetkezmenyeit, sem kudarcait.

  Minenkinek szabad lehetoseget, hogy sajat eletet a sajat ohajai alapjan tervezze, szervezze es elhesse.
  S segiteni csupan a segitsegekre szorulokat, akik keptelenek onmaguk azt tenni.

  Nem az lenne a szabadabb es humanisabb mod mindenki reszere?

  Azert lettem en “atkozotnak” nyilvanitva.

  No de az mindenki sajat es garantalt egyeni joga. Annak serkenteseert celjabol irok.

  Sajnalatos elet-tapasztalatom, s velhetoen az hosszab mint a magae lehetne,koraink alatal.

  De mint cikkeben adta a bizonyitekot, hogy maga is az egyik kollegajanak “burzsuj” volt, amint az iroda-fonokenek meg “Gyurcsany”-fele.
  Tehat nem csoda, hogy soraimra reagalo meg szulo-anyamat is emlegettek valaszaikban.

  S ne csuggedjen, maga nem alt szembe azzal.

 • Ms Hollosy, Bendeguz nem mond igazat. Nem emlegettek az edesanyjat, csak kilatasba helyeztek, hogy emlegetni fogjak ha tovabb is adazul serteget.

 • Bendeguz79
  2018 január 30
  4:31 du.

  “Ketes lennek ha valaha is eletkorulmenyei megkovetelte volna,hogy a sajat kepessege es ereje alapjan volt szukseges egy bizonyos osszeget produkalnia, ahoz hogy egy fillert is nyujthatott volna letfentartasara.”

  Esszem Bendegézen-gúzom…
  Ennél jobban akarva sem nyúlhattál volna jobban mellé..

  😀 😀 😀

 • Judith Kopacsi

  Bende-de-nem-gúz
  “A realista cel lenne, hogy nyujtani mindenki-szamara a lehetoseget, hogy a sajat kepessege, szorgalama altal elerhetne sajat celjait. S nem kotelezve masokra sem a koltsegeit, sem a kovetkezmenyeit, sem kudarcait.

  Minenkinek szabad lehetoseget, hogy sajat eletet a sajat ohajai alapjan tervezze, szervezze es elhesse.
  S segiteni csupan a segitsegekre szorulokat, akik keptelenek onmaguk azt tenni.” -idézet tőled.

  Csak annyit tennék hozzá, hogy egy normális társadalomban módját is adják annak, hogy az egyén kifejleszthesse tehetségét, megtalálja a számára természetes,fontos és nélkülözhetetlen életformát és biztosithatja érvényesülését. Egy normális társadalom viszont hajlandó emberi körülményeket teremteni azok számára is, akik valamilyen okból erre nem képesek.
  Nem tudom, képes vagy-e felmérni a különbséget. De próbáljuk meg, elvégre a remény hal meg utoljára.

 • Judith Kopacsi

  Figyelő, örülök Neked. Jó olvasni, hogy a sok éves kanadai itt tartozkodásod alatt neked is természetesé vált, hogy az ellenfél nem ellenség, és a “harc” után is lehetséges békés baráti kéznyujtásra.

 • Hollósy Gerti

  Köszönöm az érdeklődést mindenkinek, aki olvasta és még olvasni fogja. 🙂

 • Judithka:
  Más az “ellenfél” és megint más az “ellenség” fogalma.
  Vannak ellenfelek melyek nem ellenségek és vannak ellenségek melyek nem ellenfelek.

  De aki nyiltan hirdeti hogy akkor kell kivégezni az ellenfelet mikor erre mód és lehetőség nyilik, hát az olyan ellenfél csakis megveszekedett ellenség lehet.

 • Jó írás, de “csak” társadalmi szimptóma.

  Azt kell kutatni, hogyan kerülhetünk túl a talán mesterségesen gerjesztett különbözőségeken? Hogy politikai feltételezések nélkül tudjon beszélni főnök a beosztottjával, a gyermek a szüleivel, a barát a baráttal? Hogy megszűnjenek a politikai szekértáborok?
  Ezek az igazi kérdések.

 • Kedves Gerti, tudom, hogy az fáj neked, hogy én az úttörőmozgalomról megírtam a tényeket.

  Ti. az a kommunista pártállam által irányított gyerekszervezet volt. Én a saját példámon keresztül bemutattam, hogy sokszor az ideológiai szempontok legyőzték a gyerekek érdekeit, főleg a vezetés körében.

  Az egy dolog, hogy te jót játszottál a nyári táborozás alatt, ezt nem vonom kétségbe. De ha az egész mozgalom történetét nézzük, akkor hozzátartozik az is, hogy az úttörőmozgalomnak voltak káros hatásai is. Lsd. pl. Vekerdy Tamás gyerekpszichológus írásait.

  Ha a levente vagy cserkészmozgalomról valaki úgy írna, hogy csak a jó oldalát emeli ki, szerintem te lennél legjobban fölháborodva.

 • Kedves H.L.,
  Jó, hogy véleményt írsz, – hiszen beszélgetünk, sokunk számára érdekes témáról, és főleg J.A. által keltett emóciókról, arról, hogy kinek mit jelent az élete során megélt történelmi szituáció – ám Te/Ön személyeskedve jelented ki, hogy a téma gazdája mit érez, és mire gondol szerinted.
  Nyelvünk változatos, árnyalt, lehetőséget nyújt arra, hogy Gerti történetére kellő megfontoltsággal reagálj, (ez olykor néhányunknak nehezen megy). Ez egy olyan hely, ahol a kultúrák találkozása folytán nagyszerű beszélgetések folynak és folyhatnának is. Ahogy most is. Üdv. mindenkinek.

 • Igen, volt egy eset amikor az “annyazas…” csak egy fenyegetes volt, amire egyaltalan NEM hgivatkoztam,ill. egy szoval sem jeleztem.

  De az illeto aki az tette, ugyan az aki meg “hazug”,”gonosz”,:gaze,ber”-nek is neveett. Valaszaban allitotta hogy azt a kifejezeset masank ertelemzte. Rendben, azt elfogadtam, mindenki kovethet el tevedest, de az nemtette azt meg-nem-tortentnekk.

  De legalabb az illeto bevallotta amire nem hivatkoztam megjegyzesemben. De a lenyeg hogy miert az tobbek elvezete itten ?

 • JUDITH KOPACSI ;

  Igen, nagyon jol emlekszem sot sokan masok is amit maga soraiban celoz azt a “normalis tarsadalmat” amely adott leheetoseget tobb szazmillio emberilenyeknek meg a leg-alapvetobbjoganiank az eltorleset a felvilagon.

  De nem csak emberi jogait,remenyeiket, lehtosegeiket hanem milliok es milliok eletet pusztitotta a legkegyetlenebb modon. Kellene sorolnom mind azt?

  Annak az ideologianak a probalkozasa amely teremtett a legszelesebb jogi, anyagi es tarsadalmi egyenlotlenseget ahol csak az eroszak kegyetlensege tette azt lehetove gyakorolniuk.

  Maga hozta azt fel. Soraival emlekeztetett arra, de mi celbol? Maga is ohajtana azt ismet ?

 • Bendeguz79 Bevallotta? Mi ez, ÁVÓ kihallgatás?

 • Judith Kopacsi

  Bendegúz, te már gondolat olvasó is lettél? Nem lettél. Közelébe sem jár az igazságnak az, amit te fantáziálsz. Számomra az a normálinak mondott ország, ahol mindaz, amit felsoroltam nagyjából megtalálható, az a Skandináv országok, és egyáltalán nem a megszünt vörös bizánc. Észak amerikában Kanada közeliti meg ezt, de távolról sem az igazi még.

 • Judith Kopacsi

  Geyza, persze, hogy igazad van. Az ellenség, mégha csak, mint ellenfél is lép fel, de igazából fizikai és erkölcsi megsemmisitésre készül, úgy is kell kezelni. Egy szóval sincs köztünk félreértés.

 • Kis Ferenc
  2018 január 31
  7:24 de.
  Igazat adok, erre a beirasara,. engem az szomorit csak el, hogy ennyi ev utan is , megvan a magyarok kette vallasa.

 • chris en elek es 2018 január 31 11:43 de. ????????
  Ez a régi elmebeteg amerikai, vagy egy új? Remélem nem Bendegúznál szakadt el a cérna?

 • Sajnos ez nem csak úgy magától van benne a magyarokban, hanem ennek a táplálásnak van forrása. Ez a politikai érdek, hogy jól elkülönülő szekértáborok legyenek, mert amíg megosztás van, addig hatalom is van.

 • Hoppá, valószínű, hogy egy “szélsőjobbikos” beírás történt (11:43), amiben gyilkolászással fenyegetőznek. A moderátor ismerőse lehet, mert nincs törölve.

 • Christopher Adam

  Igen, a régi floridai elmebeteg, naponta küld kb. tucatnyi hasonló kommentet, általában engem fenyeget meg gyilkossággal, elgázolással, stb. Véletlenül került ki.

 • Christopher Adam Azt hittem, már itt hagyta az árnyékvilágot. Ezek szerint csak megvédtél minket tőle. Kösz.

 • Chris Adam;

  Your allegation is an outright and absolute lye. I demand you provide evidence of it. I will hold you legally responsible.

 • Christopher Adam

  Bendeguz, tanuljon meg magyarul olvasni és értelmezni.

 • Adam, you better hope that KMH has sufficient liability insurance coverage.

 • Christopher Adam

  Bendegúz, Olvassa el újra Kenny kérdését és az én válaszomat. Hozzászólni pedig magyarul lehet. Törölni fogom minden további angol hozzászólását.

 • Ne hazudozzál Hazzay, én is voltam úttörő aztán semmiről sem akartak meggyőzni.

  Csak mint információt írom:
  Év elején és évzárókor meg a nagyobb állami ünnepekkor
  (Április 4 , November 7) volt naggyűlés a tornateremmbe, az igazgató mondott valami beszédet hogy igy a Szovjetúnió meg úgy a gaz kapitalisták, ezen mindenki ásítozott.Aztán ezzel vége is lett az “ideológiai megdolgozásnak”
  A Néphadseregben dettó ugyanez ment.Azzal a súlyosbítással hogy minden hónapban volt politikai foglakozás .
  Sohase felejtem el mikor pár idióta játékból suttyomban elkezdék csépelni egymást az utolsó széksoron és egy szék hangos csattanással felborult.
  A politikai tiszt odanézett és csak annyit szólt:
  “Elvtársak bírják már ki ezt a fél órát, higyjék el nekem is nehéz”

 • evalajos
  2018 január 31
  9:54 de.

  “jelented ki, hogy a téma gazdája mit érez, és mire gondol szerinted.”

  Kérlek, idéznéd a kommentemből, hogy hol írtam, hogy Gerti mit érez?

  Én konkrétan a következőket írtam: az úttörőmozgalomnak voltak káros hatásai. Még pontosabban: olyan pedagógiai célok kerültek előtérbe, amiket manapság sokmindennek hívnánk, csak éppen demokratikusnak nem. Pl. kötelező volt megjelenni az iskolai úttörőcsapat rendezvényén, lévén hogy tanórák közben tartották. Ott zászlókkal kellett felsorakozni minden őrsnek, egyenruhába öltözve. A kis elsősnek is vigyázzállásban kellett végighallgatni a hivatalos beszédeket.
  Pl. férjemék iskolájában Kun Béla úttörőcsapat volt, akiről akkoriban nem lehetett tudni, hogy a vörösterror alkalmazásában is részt vett.
  Anyuék például díszlépésben meneteltek a falubeli J. Feri bácsi előtt minden ünnepségen, aki vöröskatona volt 1919-ben.:) Ilyen is volt, tehát nem csak a játékból állt az úttörőmozgalom.

  A gyerekeknek elvileg jó buli a közösségi foglalkozás. De hogy az ilyen rendezvényeken mit tanultak meg, azt inkább mindenkinek a képzeletére bízom. Elég szétnézni itt a fórumon, hogy bizony vannak erőszakos kommentelők.

 • Bendeguz79 Hagyd már békén Christ és ne fenyegesd. Van egy elmebeteg Floridában, aki állandóan gyalázkodó és fenyegető kommentekkel bombázza az újságot. Már több éve csinálja, tehát nem Te vagy nagy valószínűséggel. Chris éppen azt erősítette meg, hogy nem Te vagy. Pereskedhetsz, jót nevetnek majd hiányos nyelvtudásodon, a kártérítésből pedig néhány évig majd fizetheti Chris az újság rezsijét.

 • hazai lámpa
  2018 január 31
  8:00 de.
  Virágszálam, te marhaságokat írtál az úttörőmozgalomról, nem tényeket. Az egy év úttörőséged valami porfészekben, nemigazán ad neked authentitást.
  Legkomolyabb érved az volt, hogy megtanultad a lánytársaidtól a Csinihuligán örökérvényüt.. 😀

 • Geyza
  2018 január 31
  4:29 du.

  Nagyon örülök, hogy látatlanban megerősítetted, amit 4.52-es kommentemben közben elküldtem.:)

  Az úttörőmozgalomnak olyan rendezvényei voltak, amelyek bizonyos pedagógiai céllal bírtak. Nos, ez a pedagógia nem lenne népszerű a nyugati, demokratikus országokban. A demokratikus iskolában önálló gyerekeket nevelnek, akik véleményt formálnak, és belsővé teszik a külső szabályokat.

  Nos, a szocialista iskolában azt meg lehetett tanulni, hogy a vezetőnek mindig igaza van. Ha nincs, akkor is. Kérdezni nem kell, de nem is ajánlott. Meg kell csinálni, amit mondanak, csak a bajkeverők akadékoskodnak.

  Voltak itt jó tanítványok, de neveket nem írok.:)

 • falusi
  2018 január 31
  5:07 du.

  “Legkomolyabb érved az volt, hogy megtanultad a lánytársaidtól a Csinihuligán örökérvényüt.. 😀”

  Ugye ez arra volt példa, hogy vajon a pedagógia szerint képvisel-e értéket a gyerekfolklór kétes minőségű slágere (ha nincs más kínálat az úttörőtáborban)? Hát, a Falusi-pedagógia szerint úgy látszik, ez egy nagyon fontos alkotás.:)

  Falusi szerint ez az úttörőmozgalom csúcsa, ennél feljebb már nem lehet menni.:)

 • Ugggyanmá Hazzay-Zazaikám.
  Túlliheged itt a kérdést.
  Kiajóbánatot érdekelt az hogy egy évben háromszor négyszer volt egy ilyen 35 perces beszéd?
  Lószart sem érdekelt az !

  Azonkívül látom hogy kezd jó szokásoddá válni a mások által a hülyeségeidre felhozott érveket úgy kikiabálni a Világba hogy azok a magad igazát erősítik.

  Eléggé undorító vagy aranyoskám.

 • falusi
  2018 január 31
  5:07 du.

  Neked is az Aradszky-sláger a himnuszod?

  Nálunk a hatvanasoké a világ (szocialista nyugdíjasoké),
  a fiatalok meg le vannak s.ajnálva …

  Virágszálamozás-nál már csak a Szép lehetsz, de okos nem-mondás van alább …

 • Falusi:
  Ez a megvadult tyúk csak 1 évig volt úttörő?
  Hát akkor valóban mindent tudhat heheeeheheeheeehe

 • falusi
  2018 január 31
  5:07 du.

  “valami porfészekben,”

  Miért, aki városban volt diák, az másképp volt úttörő? Nálatok még a vörös nejlon-nyakkendő is szebben csillogott, vagy mi?

  Nem látom be, hogy mi köze van a mondókámhoz annak, hogy hol voltam úttörő? A mozgalom egyik sajátossága az volt, hogy ugyanazt csinálták Felsőbögyőrős Valagpusztán, mint Budapest Panelproli-alsó kerületében a lakótelepi iskolában.

 • Geyza
  2018 január 31
  5:26 du.

  “Lószart sem érdekelt az !”

  Gézuka, a levente és cserkészmozgalom ugye szintén nem zavarja a vizet a fejecskédben? Mert ugye ott is megcsinálták a tornagyakorlatokat, elénekeltek egy-két hazafias dalt, aztán mentek haza.

  Pl. Endre László fia is részt vett a híres dzsemborin, ódákat zengett róla az apjáról szóló filmben. Teleki Pál az öregcserkész válogatta a nótákat, ugye ő is rendben van? Tudod, aki Horthynak volt a miniszterelnöke.

 • Geyza
  2018 január 31
  5:35 du.

  Te meg egy évig se éltél a Horthy-korban, de mindent jobban tudsz még annál is, aki végigélte, ugye?

 • Hazai Lámpa:
  “A demokratikus iskolában önálló gyerekeket nevelnek, akik véleményt formálnak, és belsővé teszik a külső szabályokat.”

  Oxymoron.

 • Hazzay:mit érdekel engem a Horthysta levente-mozgalom ahol arra tanították aszerencsétleneket hogyan kell kispuskával menni a T-34-esek ellen.
  Ennél már csak a lengyelek voltak roszabbak mert ott meg a lengyel dzsidások lovasrohamot intéztek a német Tigris harckocsik ellen.

 • Hazzaykám szeggye össze magát és üljön le.

 • Belzebub
  2018 január 31
  6:10 du.

  Mi vagy te, lexikon?

  Az interiorizáció
  A szocializáció egyik legfigyelemreméltóbb következménye, hogy a viselkedés a fejlődés során fokozatosan függetlenedik a külső kontrolltól. Míg a korai gyermekkorban a szocializációs folyamat ellenőrző és módosító tényezők függvénye, optimális esetben később egyre inkább a belső ellenőrző-monitorozó folyamatok vezérlik azt. Ez a belső monitor tartalmazza azoknak a korábbi kontrolleljárásoknak a funkcióit, melyek a viselkedés kialakításához szükségesek voltak. Az internalizáció azaz belsővé tétel az érzelmi és kognitív tényezők együttesének nagy hatású mechanizmusa. A társas viselkedés ilyen jellegű belső kontrolljának kialakulásában a szocializáció már elemzett tényezői játszanak szerepet, a büntetés és jutalmazás, a modelltanulás, az identifikáció. Az internalizáció sikeressége nagyban függ a gyermeknevelés érzelmi légkörétől, azaz a melegségtől, a gondoskodó nevelői magatartástól, a pozitív érzelmektől.

  http://tudasbazis.sulinet.hu

 • Szerencsere en oregebb vagyok es megusztam az uttoro idot. Viszont tudom, hogy ott ment az agzmosas napszamra.
  Meg az indulojukra is eml;ekszem.

 • Judith Kopacsi
  2018 január 30
  9:15 du.
  Koszonom a jelentkezesed.
  Valamit felreertettel, en szeretem Jozsef Attila verseit, kituno versei vannak.
  Valamikor a 8Oas evekben en rendeztem Kulureloadasokat Montrealban, es ezt a verset is elszavalta itt valaki.

 • Hollósy Gerti

  Azt látom, hogy az úttörő téma beakadt, pedig csak egy bekezdés, az írás nem erről szól.

  (az úttörővel kapcsolatban is értelmezési hibák vannak. Sehol nem írtam azt, hogy a rendszerváltás utáni ideológia szerint az a mozgalom helyes volt e vagy sem, pusztán arról írtam,hogy az akkori jelenben gyerekként,hogy éltük meg, az ideológiai részét egy gyerek nem fogja fel, sőt oda se figyel, a hivatalos részét, a beszédeket elbírtuk,kivártuk a végét, szóval szezon és fazon, valamint az egymás mellett elbeszélés)

  Az írás arról a jelenségről szól, ami miatt az emberek semmilyen téren nem értik meg egymást és ez a meg nem értés átszövi az egész életünket. Skatulyákban élünk, sztereotípiákkal felcimkézve, minden kompromisszumkészség nélkül, még pedig azért, mert akiben lenne, őt is azonnal lehurrogják: “nincs párbeszéd, mars vissza a skatulyádba”

 • Figyelő:Pedig jó volt úttörönek lenni.
  Voltak olyan örsgyűlések amiken indiánosdit játszottunk.
  Jó kis bunyok lettek mindig a végére.
  Mikor hazamentam kissé tépetten, apám megkérdezte :
  -Felrúgtak focizás közben?
  Mire én:
  -Á dehogy..örsgyűlés volt..

 • Még a cikkhez. Voltak fiatalok a negyvenes években, egyik a cserkészetben, másik kizárva onnan. Nekik mit mondana Gerti? A cserkész szégyellje magát, a másik meg borzasztóan szenvedett? Nyilván ők is élték mellette a gyerekéletüket.

 • Jellemzően nem a lényeget fogjátok meg úttörő ügyben. Hogy jó-e úttörőnek, cserkésznek, az a felnőtt vezetőn múlik. Lányok esetében nehezebb volt a helyzet, mert egy unalmas, karrierre törekvő “tanítónénivel” nem sokat lehetett kezdeni. Én meglehetősen úntam az úttörőséget, de szerencsére nem kellett túl aktívnak lenni.

  Viszont tájfutó kamaszként egy háború előtti cserkészvezető pasas volt a csapatunk vezetője, na, annak volt fantáziája, és imádtuk. Bár a tájfutásban nincs politika…

 • Hollósy Gerti
  2018 február 1
  1:58 de.

  Mikor a KLIK ellen tüntettek a tanárok, akkor is ezt mondtad, ha szabad megkérdeznem?

  “az ideológiai részét egy gyerek nem fogja fel, sőt oda se figyel a , a hivatalos részét, A HITTANT, A MISÉT a beszédeket elbírtuk,kivártuk a végét, szóval szezon és fazon, valamint az egymás mellett elbeszélés)”

  a KÉT KIEMELT SZÓT ÉN ÍRTAM BELE, hogy érzékeltessem a problémát. Ugye ez most a fidesz ellen a balosok kifogása, hogy vallásos, hazafias nevelés van az iskolákban. Pedig inkább az a probléma, hogy nem a szakemberek döntenek, hanem mindent valahol a központban írnak elő.

 • Almási Alma
  2018 február 1
  9:38 de.

  Szép próbálkozás.:) “Szépen” továbbdobtad a labdát, a politikusoktól a tanárok irányába.
  Mint írtam régebben, voltak szakemberek a szocializmusban, akik nagyszerű kézműves, művészeti programokat találtak ki az úttörők részére. Nyilván volt néhány suli, ahol ezt megvalósították, mert volt rá pénz vagy egy-két kreatív tanár. Viszont a hosszadalmas ünnepségek és az egyenruha vásárlás mindenhol kötelezően megtörtént.

  A kultúrpolitika számára vajon melyik volt a fontos? Feltételezhetően a tanári kar a központi vezetés óhaját próbálta eltalálni. Mivel nem volt minden iskolában kreatív foglalkozás, de az unalmas, hivatalos része mindenhol megvolt a mozgalomnak, ebből talán következtethetünk, hogy mi volt a központi óhajtás.
  Ezen kívül van az, amit írsz, hogy milyen volt az egyes tanárok hozzáállása.

 • Almási Alma
  2018 február 1
  9:38 de.

  A cserkészet tiltott a kommunista országokban, nálunk is az volt a rendszerváltás előtt. A cserkészetben jellemzően önkéntesen vállalják a felnőttek a vezetést.

  Az úttörő az iskolákban, a tanárok számára előírt kötelező feladat volt. Tehát ez nem iskolán kívüli feladat volt a gyakorlatban, bár elméletileg pont ez lett volna a célja (voltak viszont Úttörőotthonok az iskolákon kívül). A cserkészetben a gyakorlati képzésre fektetik a hangsúlyt. Az úttörőben is biztos volt ésszerű magyarázat a sok előírásra, csak ezt ugye mai napig nem sikerült megtalálni.:)

  Pl. ahogy Vekerdy írja, a fehér-kék egyenruha mire volt jó? Azon kívül, hogy az ünnepségen szépen mutatott rajta a vörös nyakkendő?

 • Hollósy Gerti

  Chris, próbáljuk ki, a következő szlkaszt vedd ki az írásból, tökéletesen értelmes marad nélküle és nem viszi félre az egésznak a mondanivalóját.

  (az írás nem az úttörő, a cserkészet, a hittan és erkölcsi nevelés megvitatásáról szól, nem a KLIK és nem a szocialits oktatás működéséről szól)

  “Mindenáron meg akarja nekem magyarázni pl. egy ma talán alig 40 éves ember, hogy én 10, 11, 12, 13, 14 évesen mennyire szenvedtem attól, hogy az úttörőmozgalom keretében a kommunista ideológiával mételyezték a lelkemet. Ez nem így működik. Nem szenvedtem. Éltem az életet, tanultam, játszottam, barátnőkkel vihogtam, éjjel elemlámpával olvastam a dunyha alatt, nézegettük egymást a fiúkkal, stb. Szerettem gyereknek lenni. Ez ilyen egyszerű. (és ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy az akkor érvényes politikai helyzettel egyet értek vagy nem értek egyet, de mégis máris benne vagyok a skatulyában és valahol valamennyien benne vagyunk, ha tetszik ha nem, ha igazságosan, ha nem egy skatulyában)”

 • Gerti, nem az írás viszi félre a vitát, hanem a vitázók egyénisége. Ne törődj vele…

 • Alma:
  Nem a vitázók viszik félre az egészet hanem a Hazzay-Zazzay.
  Minden topicot félre visz és sohasem áll le.
  Szellemi autista vagy mifene…

 • hazai lámpa
  2018 január 31
  5:47 du.

  Murvára sok köze van a dologhoz, hogy hol voltál úttörő.
  Nekem ugyan nem adatott meg,- irigyeltem is eleget a haverokat, oztálytársakat. Túrákra jártak, múzeumokba, alkalmanként az MHSZ lövöldéjébe, szinházbérleteket kaptak jutányosan, mozijegyeket, számháborút játszottak a közeli erdőkben. Focimeccseket játszottak egymással, könyvkötőszakkör, barkácsszakkör, mittoménmilyen szakkör. Elfoglalták magukat. Többnyire hasznos dolgokkal. Ezért nemigazán volt nagy ár, hogy évente négyszer-ötször be kellett öltözniük az egyenruháikba.

 • Gerti, “teher alatt nő a pálma”, inkább légy büszke az olvasottságodra. És jöhetne már valami irodalom.

 • Hollósy Gerti

  charlie, kis keresgélés után megtaláltam kedvenc kommentelőd ítéletét irodalmi írásaimról:

  (“2017 január 31
  6:41 du.
  Ha ez egy sorozat lesz, akkor javasolnék egy címet: Ódák az általános iskolai irodalomkönyvemhez.”

  tehát a fenti opusz értelmében javaslom az általános iskolai irodalomkönyveket, bár a mosatani kicsit más, valahogy meg kell keresned a rendszerváltás előtti irodalom könyveket.)

  Tudom charlie, te örültél az irodalmi írásaimnak, de ennek ellenére ide többet nem teszek irodalmat a fentiek miatt. Sajnálom.

  Amúgy megtalálhatók más helyeken az irodalmi jellegű írásaim.

 • Alma! Nem tudod kikerülni “a politikát” – mert a sok kíváncsi(mások szerint fegyelmezetlen) kölyköt érdekli, hogyan működik a felnőttek világa. A legtöbb megérzi, ha hazudnak neki, és ezt unja.
  Talán a gondolkodásra kéne őket rávezetni – sose voltam tanár, nem tudom. De azt igen, hogy a gyereknek is van véleménye,sőt igénye is arra, hogy elmondja.
  Persze,hogy én is úttörő voltam: a ma már belvárosinak számító iskolában untam, mint a… A prolisuliban viszont rettentő érdekes volt: táborozások, szakkörök (én rádiósszakkörbe jártam). Mégiscsak van egy “kiváló” kitüntetésem: Kiváló Úttörő voltam.A “kultúrmunkámért” kaptam:írtam ugyanis egy csasztuskát – a tábori latrináról, amin dőltek a röhögéstől a srácok is, meg a tanárok is. A latrina nem budi, és elég félelmetes intézmény volt nekünk, városi gyerekeknek.
  Ahogy látom, nagyjából ugyanazt csináltuk, mint a cserkészek: táborozás, túrázás, számháború, tábortűz: csak nem kellett hozzá istenkedni

 • Falusi:
  Meg rádiós szakkör.Aminek én voltam az erőssége mert mikor indult, én már gyerekként csöves rádiókat építettem.

 • hazai lámpa
  Már bocs’, de ez a készen kapott szöveged az úttörő mozgalomról
  elég unalmas. Miért nem kérdezel inkább, hogy hogy is volt ez az egész ? ( pl.a kisdobosokról)
  Szervusztok, jó napot !

 • Hollósy Gerti

  Geyza, ez a “szellemi autista” kifejezés nagyon bejön…

 • Gerti, mindenkinek nem lehet megfelelni, én se vagyok Geyzanak a szíve csücske, és akkor mi van?

 • Hollósy Gerti

  charlie, tisztelem az érdeklődésedet, itt búvárkodhatsz, ha van türelmed (lesznek átfedések is)

  https://gondoloblog.wordpress.com/category/versek-verselemzesek/page/3/

 • Hollósy Gerti

  charlie, azért jöttem vissza, mert már senkinek nem akarok megfelelni, de azért legyünk őszinték, a direkt erőltetett, folyamatos kötözködést nem bírom, talán más se, az sok, de megtaláltam rá az “orvosságot”, nem szólok többé két emberhez, a többiekkel, láthatod, elbeszélgetek, ha van mondanivalóm…

 • Neocsárli:
  Nyugi pajtás.
  Azzé én ismerek rendes jobbikosokat is.

 • Beleolvasok, köszönöm.

 • Geyza, de finom áthallást érzek. Fejlődsz Geyza!
  Ezek a “rendes jobbikosok” bizonyára az ateista platformunk tagjai lehetnek.

 • Geyza! Ez a “rendes jobbikos” parafrázisa a “rendes zsidó”-nak? 😀

 • Nem erőlködj Csárli .
  Nem áll jól neked.

 • Megjegyzem miért ne ismerhetnék ” rendes jobbikost” , mikor itt az istenverte gyobberek mindig azzal jönnek hogyhát ők azért ismernek rendes ballert meg tisztességes zsidót is.
  (Mégha keveset is.)

 • Geyza A rendes jobbikos az oxymoron kedves Geyza. Az vagy nem rendes, vagy nem jobbikos.

 • Charlie:
  “Ezek a “rendes jobbikosok” bizonyára az ateista platformunk tagjai lehetnek.”

  Vagy sokkal inkább az egykori MSZMP-ből, az MDF-ből,az SZDSZ-ből vagy az MSZP-ből átigazolt, hirtelen “megvilágosodott” jobbikosok, akik lehetséges, hogy korábban ateisták voltak, de “megvilágosodásuk” kapcsán rájöttek, hogy ők tulajdonképpen mindig is mélyen hívő, keresztények vagy keresztyének voltak. Lehet, hogy manapság vasárnaponként, főként ha látják őket, esetleg még a templomba is elmennek. Igaz csak részlegesen “világosodtak meg”, mert nem jöttek rá idejében, hogy manapság már “csak a Fidesz!” az igazhitűek pártja, hiszen a Vezér megmondta, hogy a Jobbik – Vona ajatollah elvtárssal az élén – kommunista, iszlámista párt. 🙂
  Aki nem hiszi, annaak majd utánanéznek!

 • falusi
  2018 február 2
  4:57 du.

  Képzeld, az egyházi iskolában is leginkább fociznak, szakköröznek a fiatalok.

  Mégis, miért nem örül a ballib elit, ha ezt kiterjesztik a többi állami iskolára is? Mármint amivel az egyházi iskola működése jár, hittan, hazafias nevelés stb.

 • Hollósy Gerti
  2018 február 3
  4:16 de.

  Én csak az igazságot írtam, hogy kissé elavult a szemlélet, amivel írtad az összefoglalókat. Erre bizonyítékot is adtam.

  Ha ez téged zavar, akkor írhatsz másképp is. De csodálkozom, ha valaki egy negatív kritika miatt abbahagyja a cikkek közlését, ha egyébként úgy érzi, hogy igaza van.
  Talán könnyebb engem hibáztatni, amiért leírtam a véleményem?

 • Hollósy Gerti
  2018 február 2
  3:26 du.

  Milyen skatulyába tettem én, Gerti? Költői kérdés, mert választ nem várok, de azért kíváncsi lennék.

  Szerintem a kiválasztott példa remekül modellezi az egész cikk problematikáját. Nekem nem fér a fejembe, hogy pl. hogy lehet az úttörőmozgalomról úgy írni, hogy különválasztjuk a hivatalos részt a szabadidős elfoglaltságtól? Én az egész mozgalomról írnék, nem ragadnám ki belőle a gyerekek gyerekéletét. Viszont ha a magánéletről írunk, akkor meg kell említeni, hogy milyen következményekkel járt a mozgalom a gyerekek személyiségére hosszú és rövidtávon.

  Ugyanígy az egyházi iskola. Írhatnám, hogy a gyerekek boldogan játszanak a szünetben vagy a játszótéren, mert ez is igaz. Ugyanakkor az aggodalmaimat sose rejtettem a véka alá, hogy egyesek bigott, elavult módon fogják föl a vallásos nevelést. Mi van, ha ők lesznek többségben az oktatási politikában?

  Ugyanígy, a liberális nevelést teljesen dilettáns módon fogták föl egyesek, inkább a szabadosság, az erkölcstelenség terjesztésére használták. És arról se volt társadalmi vita, csak a ballib kormányzatok rányomták az iskolákra.

 • talalom
  2018 február 3
  7:15 de.

  A nyolcvanas években jelentősen csökkent az oktatásra szánt pénz, ezért nem voltak szakkörök az iskolákban, vagy csak nagyon ritkán. Ez a rendszerváltás óta máig így van.

  A hatvanas években épültek a kultúrházak. Ott volt például tévé, miközben a családok nagy részének csak rádiója volt (falun). A táboroztatás állami támogatással történt, és ezért nem került vagyonokba, mint manapság. Ez a részt vevő gyerekeknek talán egyedülálló lehetőség volt az utazásra. Ez megmaradt a rendszerváltásig, azóta a szociális táboroztatás csak nagyon kis körre terjed ki.

  De mint mondtam, az úttörő táborokban nem úgy működött a szabadidős elfoglaltság, mint önkéntes táborokban. Önkéntes táborban beszélgetőkör van, és olyan feladatok, amiknek teljesítése a gyerekeket sikerélménnyel tölti el. Úttörőtábor inkább az iskola tükörképe: a stréberek halálos komolyan veszik az előírt feladatot, a többiek meg igyekeznek megúszni, pl. tisztasági verseny a sátorok között, reggeli torna stb.

 • mavtelep
  2018 február 3
  8:39 de.

  Te meg semmit nem tudsz a vallásos életről, de azért kapálózol a fidesz ellen, ez jobb?

 • Geyza
  2018 február 2
  4:52 du.

  Géza, addig is érdeklődve várom, hogy te mivel gazdagítod a topikot? Amíg értelmes, tartalmas hozzászólásaidra várok, kénytelen vagyok azt hozzátenni az adott témához, amit tudok róla.

 • hazai lámpa Komolyan gondolod, hogy azért írjon másképpen, mert neked nem tetszik? Ugye vicc volt?

 • Hazzaykám én semmivel sem gazdagítottam a topic.-ot.
  Hogy jön ez most ide ?

 • Ha kiterjesztenék a honlapon a legfrissebb kommentek felsorolását 50-re, akkor talán más is megjelenhetne hazai lámpa mellett.

 • hazai lámpa Majd én nevelem a gyerekemet a vallások megismerésére, és az egészséges hazafiságra. Nem kell nekem, hogy eltorzított tanokat kényszerítsenek szűz lelkébe. Egyszerű, nem?

 • Kenny:
  Hát igen, nagyon üdvös lenne ha kb kétszer ennyi friss komment lenne látható.
  (vagy esetleg több)
  Hazzay láthatólag arra megy rá hogy semmitmondásainak tömkelegével lenyomja mások hozzászólásait.

 • Kenny:
  Csak éppen a probléma ott van hogy a fasiszta (Mussolini féle ) államelméletnek, amit Horthy is átvett, egyik alapja hogy a gyermekeket az Államnak kell lelkileg olyanná gyúrni, ami megfelelö a keresztény nagy-nemzeti ideálnak .
  És hát Hazzay ennek az egyik avatott propagálója itt.

 • Geyza Akkor mi baja van a “komcsi” lélekgyúrással? Az rossz volt?
  Ha Horthy gyúrja jó, ha Hitler az is elmegy, Semjén egyenesen kívánatos? Hát én ezt másképpen látom.

 • Hollósy Gerti

  Nahát, azért kezdek egész jól szórakozni, hazai lámpa magára vette az egész cikket, azt hiszi a kis öntelt troll, hogy róla írtam, azért mert, azt hiszi, hogy én azt hiszem, 😀 😀 😀

  “hazai lámpa
  2018 február 4
  8:07 de.
  Hollósy Gerti
  2018 február 2
  3:26 du.

  Milyen skatulyába tettem én, Gerti? Költői kérdés, mert választ nem várok, de azért kíváncsi lennék.”

  Azért sikerült, az egész közösség segítségével elérnie és elhinnie is, hogy az egész hírlap érte van, róla szól és a felület az övé, az ő kommentejeié.

  😀 😀 😀

 • Geyza, mindig a gyerekeket akarjak atneveleni. A kommunizmusnal is ez volt mindig a lenyeg, az ifjusag nevelese es idomitsa> Minden eszme ezt koveti, a fiatal meg hiszekeny es nincs gyakorlati tapasztalata,.

 • Kenny
  2018 február 4
  10:10 de.

  “azért írjon másképpen, mert neked nem tetszik? Ugye vicc volt?”

  Hol írtam én ilyet, idéznéd?
  Az viszont látszik, hogy van, aki nem tudja helyén kezelni a kritikát. Pedig ezt is meg lehet tanulni, pl. vagy megfogadja a kritikát, és akkor beleviszi az új írásába. Vagy nem érzi találónak, és akkor meg ír tovább ugyanúgy, ahogy eddig.

  Ez olyan egyszerű, mint a wikipédia helyes használata, persze csak annak, aki vette a fáradságot, hogy megtanulja.

 • Hollósy Gerti
  2018 február 4
  11:18 de.

  “hazai lámpa magára vette az egész cikket,”

  Talán az egész cikk nem rólam szól, merem remélni.

  De amit az úttörős bekezdésben írtál, az egészen konkrétan leszűkíthető a Mint a mókus topikra. És nem hiszem, hogy a KMH értem van, de azt ezúton is köszönöm, hogy szót kaphattam én is! Még annyit erről az egész cikkről, hogy vannak itt néhányan, akik azt hiszik, hogy az úttörőről (nem csak jót) írni, az “komcsizás”.

  Biztos vannak ilyenek is, akik “komcsiznak”. De amint Chris is kifejtette a moderálási elveknél, ha valaki nem a történelmi korról ír, vagy adatokkal, hitelesen nem bizonyítja az állítását, az a “komcsizó”.
  Ennyit arról, amit Gerti skatulyának nevez.

 • Geyza
  2018 február 4
  10:47 de.

  és Kenny. A ti hibátok a szalmabáb érvelés.

  Hol írtam a Horthy-korról, hogy az állami nevelés híve vagyok? Azt viszont szívesen megismétlem, hogy Klebersberg Kunó vezetésével modern népiskolai hálózat épült ki az országban. És nem csak azért, mert erre volt pénz, hanem mert a grófnak ez szívügye volt!
  Az oktatás színvonaláról már leírtuk többen, hogy igen jó volt, ezt bizonyítják az onnan kikerülők képességei. Nagyszüleim korosztálya kiválóan írt-olvasott, számolt, értelmesen fogalmazott még idősen is.

  Ez nem mondható el az utánuk következő generációkról mostanáig, ezt bizonyítja, hogy sajnos egyre több a funkcionális analfabéta fiatal (felnőtt).
  Vekerdy Tamás szerint ez azért is van, mert az elemi ismeretekre helyezték a hangsúlyt a régi iskolákban. Az új iskolákban viszont hiányzik a nyugodt, alapozó időszak.

 • Kenny
  2018 február 4
  10:16 de.

  “én nevelem a gyerekemet a vallások megismerésére, és az egészséges hazafiságra”

  Ilyen alapon a marxizmus elvei is megtaníthatók otthon, tehát miért volt szükséges az állami iskolában a “szocialista embert” képezni?

  Egyébként az okoskodásod olyan, mint azoké a szektás szülőké, akik nem adják semmilyen iskolába a gyereküket, csak otthon tanítják. Nem hiszem, hogy egy demokratikus iskolába ne férne be, sok más téma mellett a vallás vagy az állampolgári nevelés.
  Az Unió minden államában van valamilyen vallásoktatás, ha jól tudom.

  Ez csak a hazai ballibek mániája, hogy azt hiszik, hogy a vallás és hazafias oktatás csakis káros lehet. Talán még halványan emlékeznek tanulmányaikból az állam és egyház szétválasztására, és ez ugrik be nekik reflexszerűen.

  Többek között ezért nem szavaznak sokan az ellenzékre. Mert értelmesen még azt se tudják elmondani, hogy mi is pontosan a bajuk a fidesz oktatáspolitikájával?

 • Figyelő
  2018 február 4
  12:12 du.

  Annyit azért hozzátennék, hogy ezt csak utólag bizonyította be a pszichológia, hogy a szélsőséges eszmék miért népszerűek a kamaszok körében (mert tökéletes világot ígérnek).

  De a totális ideológiák pártjai a harmincas években már rájöttek erre. Talán a náciknak volt elsőként ifjúsági tagozata.
  Viszont a legelső gyerekszervezetet Baden-Powell alapította 100 éve a cserkészet témakörben! Az is vonzza a gyerekeket, pedig az demokratikusan működik.

  A 20. század előtt kifejezetten ifjúsági mozgalmak nem léteztek, ahogy nőmozgalom se volt.

 • Kenny
  2018 február 4
  11:09 de.

  és Géza

  A Hitlerjugend és a szovjet úttörőség abban hasonlít, hogy a gyerekek több, mint 90%-a részt vett benne, mert kötelező volt.

  Horthy idejében kifejezetten állami gyerekszervezet nem volt, csak a leventeoktatás volt kötelező.
  A Horthy-korszakban neves pedagógusok írták a tantervet, tehát nem lehet mondani, hogy alacsony lett volna a színvonal vagy szakmaiatlan. A napi imádkozás vagy a hazafias versikék szerintem nem abból következtek, hogy keresztény-nemzeti kormány volt, hanem ez volt a divat abban a korban még a nyugati államokban is!
  Függetlenül, hogy mai szemmel mi a véleményem az akkori állapotokról, szerintem az a kívánatos, hogy szakmai alapon hozzák a döntéseket. Plusz széles körű, társadalmi vita után, ez nyilvánvalóan a Horthy-korszakban korlátozott volt, de nem lehetetlen.

 • hazai lampa El tudom mondani mi a bajom az oktatassal, de itt nincs kedvem belemenni, foleg nem veled. Veget nem ero kommenteket kapnek, aminek a zomet az kepezne, hogy egy libsibolsikomcsi csokeveny vagyok, aki allandoan egy szalmababot hordoz korbe mint egy veres kardot, es Kadart sirja vissza minden nap haromtol otig. Azon kivul hazudok es hiteltelen vagyok. Kosz nem. Ezert nem szavaznak az ellenzekre? Nem gondolod, hogy en is egy fideszes troll vagyok, csak en jol vegzem a munkamat? 🙂

 • hazai lampa Tudod keves intelligencia kell ahhoz, hogy lasd kit lehet zaklatni. Gerti nem ilyen, nem tud es akar olyan agressziv lenni mint Te. Mivel igy fegyvertelen, nagyon csunya dolog Őt piszkalni. Vagyunk itt nehanyan, akik visszaszolunk, piszkalj minket. Egy darabig hatareset voltal, de mar tullepted a hatart. Megkert hagyd beken, tehat hagyd beken. Ez ilyen egyszeru kedves lampa.

 • Hazzaykám meddig ragozod még a világfájdalmadat, hogy egyenlőre azért még hálistennek nem jött vissza teljesen a Horthy-korszak?

 • Kenny:
  Tuggya a franc.
  Egy ilyen örültnek a fene sem ismeri ki az észjárását.

 • hazai lámpa
  2018 február 4
  4:27 du.
  Ezt mind tudom, de ne felejtsd el itt vannak olyanok akik baloldaliak es nekik az volt a szep es emlkezetes.

 • Kenny
  2018 február 4
  5:30 du.

  és Géza, hihetetlen, hogy ezt is nekem kell megcsinálni. A két lusta és rosszindulatú kommentelő nem tesz ki egy egészet, és ezek ti vagytok hapsikáim! Na, ez egy példa volt a személyeskedésre.

  Oktatás. A liberális pedagógia a gyerek személyiségéből indul ki, a poroszos oktatás meg a tantervből. Nyilvánvaló, hogy a ballib oldal melyiket képviselte, és melyiket a fidesz. Vannak hagyományai nálunk mindkettőnek, de a liberális oktatás csak alternatív iskolákban valósult meg sikeresen.

  Most nyilván a közvélemény (még) reménykedik, hogy talán a fidesz megmarad a hagyományos oktatás előnyeinél, és végre csökkenti majd a közoktatás a társadalmi egyenlőtlenségeket. Nem hiányzik, hogy a ballibek újra bevezessék a Magyar Bálint-i rendszert, amiben szabadosság volt és dilettantizmus. Valamint szélsőséges színvonalak az önkormányzatok vagyonossága ill. vagyontalansága miatt.

  Vidéki iskolák tönkremeneteléről lsd. Kovách Imre A vidék az ezredfordulón c. könyvét.

  Én egyébként a kompetencia alapú oktatás híve vagyok. Ez tiszteletben tartja a gyermek személyiségét, ugyanakkor van egy világos követelményrendszer, amit minden tanárnak teljesíteni kell.

 • Figyelő
  2018 február 4
  8:10 du.

  Arra akartam felhívni a figyelmet, hogy az ifjúsági oktatás között mekkora különbségek vannak, és ezzel kiegészíteni a kommentedet.

  Megismétlem, a fideszes (vagy a Horthy-korabeli) kultúrpolitika nehezen hasonlítható össze mondjuk a szocialista időkbelivel. Nincsenek pártszervezetek az iskolákban például, vagyis nincs olyan ifjúsági szervezet, ami “a párt kinyújtott karja” lenne. Tehát ebből a szempontból szinte alaptalan a ballib értelmiségi hiszti a “fidesz-diktatúráról”.

  Viszont a tanárokat nagyon sajnálom, mert ők fideszesek voltak nagyrészt, mégse bíztak bennük, nyakukra ültették a KLIK-et. Megértem, hogy nem örülnek, hogy majd a hivatalnokok dirigálnak nekik. Murphy törvénye, hogy aki nem tudja tanítja, aki tanítani se tudja, az irányítja.:) Ilyen központosított szakmai szervezet szerintem nem volt a Horthy-korban, legalábbis Klebersberg alatt nem, akinek a nevét viseli a KLIK.:)

  Ami a tantervet illeti, az tudományos alapon készült. Tehát itt komoly tudósokról beszélünk a készítői és a kritikusi oldalon is, leszámítva a kalandorokat és a megélhetési tudósokat. Kis szépséghiba, hogy mindkét politikai oldalnak vannak külön “udvari” tudósai, akik szegény hülyék azt hiszik, hogy számít valamit a véleményük.:) Pedig csak addig használják őket, mint a kifacsart citromot, amíg szükség van rájuk.

 • hazai lámpa
  2018 február 5
  8:48 de.

  Bocsánat, ezt elírtam: nyakukra ültették a KLIK-et.

  jav.: nyakukra ültették a Nemzeti Pedagógus Kart.

 • Ms.Kopacsi soraora a Bendeguzhoz cimzetteken.

  1.,Jan.30, 9;12 du-i soraiban;

  Lenyegeben nem adott hozza megjegyzesemre mast mint mind azt sajat szavaival megismetelte. Tehat azon a jelentesemen nem ellenzett.

  2., A Jan. 31, 12;06 du. soraiban;
  Swedorszagot velte “normalis” nemzetenek.
  Valosag, mind azok az eszak-europai nemzetek ami tenyekre hivatkozott monarchiak, kiralysagok, Finnorszag kivetelevel.
  Nagyban mind mint “welfare”-orszagok, kezdve Swedorszaggal.
  Ahol az adorendszereik a lakossag tulajdonaiknak es minden dolgozo-egyenek alapjovedelmeknek a legnagyobb reszet az allam zsebeli-be.
  Pl. Swedorszagban a legalacsonyabb egyeni adoztatas 57% a kezdo. 25% kereskedelmi (AFA) ado mindenen.
  Amig dolgozik 7% tarsadalmi biztositasra levonva. De a munkaado meg 31+%-ot fizet. Amit persze az alkalmazottaknak kell produkalni munkajaval amiert nem kap fizetet.
  Az ingatlan es vagyon adok azok valtozoak helysegenkent.
  Aki sajat lakasain fizeti. Aki berel, az meg a lakber-koltsegeihez adva az ingatlan adok koltsege.Tehat magasabb lakas-koltsegeik.
  De a kerdes hogyan leheto az egyene szamara a sajat lehetoseget elerni amikor keresetenek csupan 1/4 a sajatja, s az allam 3/4-et zsebelibe?
  Tehat nem csoda hogy a mai adatok alapjan pl. Swedorszag 7+%-a munkanelkulliket,es kozgazdasaga -0.5%.
  Tehat csugorodo, azaz nem fejledhet.
  Azaz csokkenoben a kozgazdasag. Mert nagyon kevesen azok szama akiknek lehetoseguk van befekteteseikkel honfitarsaik szabad-lehetosegeit elolenditeni.
  Persze letezik a “segely” azoknak akik on-keptelenek.
  De az a leglehetobb amikor a tobbseg jovedelmezhet. Csupan mert annak koltesegei a “jovedelmezok” zsebebol ered.

  A pont amire celzok, hogy azon nemzetekben ahol az egyen,u.n. asztetikai jogok soha nem voltak megtagadva, sem korlatozva, de az egyen igazi szabad lehetosegei a tulajdon-jog, az az ami eletlehetosegeit jelenti.
  Csupan jovedelmezeseik teheti azt.
  S csupan abbol leheto a raszorultak segitese is.

 • hazai lámpa
  2018 február 4
  4:27 du.
  Mivel en abban a korba jartam iskolaba, mikor a fiatalokat igen is a napi politika szerint neveltek, bizony szerintemm az iskolai tananyag mellett, NEM szabad mas erdekek velem;enyet tantani. A gyerek mar otthonrol is kapnak egy iranyelvet, amit fiatal koraban magaeva tesz.
  Csak azon korokban, mint a szocializmus, mint a naci szellemi aramlat ami athatotta az akkoroi nevelest.
  Mivel, remelem nincs semmifele diktatura a magyar honban, a fiatalok nincsennek kiteve semmi politikai agymosasnak.

 • Kedves Figyelő, azért az, hogy csak a kommunizmus, meg a nácizmus “hatotta át” az iskolai oktatást, eléggé eufemizmus, főleg tőled, aki a Trianon-revizió, a zsidó kireksztés és a “hódították ez országot derék, lelkes úri szittyák” szellemi kenyerén nőttél fel, ami – tisztesség ne essék szólván – még a mai hozzászólásaidból is süt.

  Legalább egy kicsi önvizsgálatot tarthattál volna már ebben a kérdésben is, az intelligenciádból kitelt volna (legalább Máraitól ellestél volna valamit a sokoldalú gondolkodásból, ha már annyira tiszteled). De hát igaz, hogy te erre még egy jóadag komcsi ideológiát is kaptál, megfejelve a fiatalkorúak börtönével, ami aztán végleg összezavarta a józanságodat. Értem én… Csak ne lennél rá olyan büszke. 😀

  Nekem valóban sokkal könnyebb volt, mert az egyoldalú sztálini ideológiák inkább hervasztották a gyerekkori lelkesedésemet (és holmi papok sem buzdítottak), így (talán) nem teljesen vesztettem el a fejemet az ideológia terén. Tudod, bevallom, ha te, meg lámpa nem hirdetitek olyan végtelenül hamis és ostoba módon Horthy nagyszerűségét és fedhetetlenségét, én még őt is bele tudnám foglalni a – na jó, az “imáimba” nem, de az elfogadásaimba igen – ugyanis én egyáltalán nem vagyok fekete-fehér, jó-rossz gondolkodású, hanem nagyon is (barátaim szerint sokszor túlságosan is) megengedő vagyok. Csak akkora lóméretű elfogultságot az irányába már nem vesz be a természetem… 😀

 • És még valami: Olyan rettenetes (szó szerint rettenetes) agymosásnak van kitéve a magyar lakosság, és nem elsősorban a gyerekek (azok csak majd ezután következnek), hanem egyelőre főleg a választópolgárok, amilyen azt hiszem, eddig sohasem volt. Ez leginkább a nagyon könnyen manipulálható tömegkommunikációnak köszönhető. Szálasi szegény, mind a tíz ujját megnyalná, ha élne…

 • És most, kedves Figyelő, gondolj arra, hogy nemrég jámbor falusiak kis híján meglincseltek legálisan befogadott menekült CSALÁDOKAT, és ezt Orbán Viktorunk egy nyilatkozatában UTÓLAG nagyon helyeselt…

 • Figyelő! De, igen ki vannak téve. Létezik az ún Nemzeti Alaptanterv (NAT),amiben 95%-ban meg van határozva, mit kell KONKRÉTAN tanítani.
  Régebben is volt, voltak kötelező szintek – mit kell tudnia irodalomról, történelemről, kémiáról egy nyolc osztályt végzettnek, mit egy érettségizettnek. Az adott iskola pedagógiai irányultsága döntötte el, hogy melyik irányt választja.
  Ma ugyanaz van, mint a proletárdiktatúrában: az összes iskolát államosították – persze meghagyva az épületek fenntartásának kötelezettségét az önkormányzatnak. A KLIK nevű szörnyszülött MINDEN EGYES TANÁR munkaadója: tehát, ha valakit kirúgnak “bizalomvesztés” miatt, arról a KLIK tud – ennyi az esélye új állást találni.
  Kanadaiaknak: Magyarországon a tanárok közalkalmazottak, akiket korábban védtek a munkaügyi törvények – pl.nem lehetett indoklás nélkül kirúgni. Ma bevették az indokok sorába a “bizalomvesztést”. Jó, mi? Egyetlen tankönyv létezik:az államilag engedélyezett. (Ez, tanárok egyesületei szerint rettentő dilettáns színvonalú: nem tudom, nincs már iskolás gyermekem.)
  Megmaradtak az egyházi iskolák: de csak az engedélyezett egyházaknak. És a közös pénzből majdnem háromszor annyi támogatást kapnak, mint az államiak.
  Van még kérdés?

 • Almási Alma
  2018 február 8
  4:25 de.

  ” rettenetes (szó szerint rettenetes) agymosásnak van kitéve a magyar lakosság,”

  Mi lehet rettenetesebb a Rákosi-kornál? Hát Szálasi rendszere, ez egyértelmű … (Alma szerint)

 • talalom
  2018 február 8
  7:32 de.

  NAT már több, mint húsz éve létezik.

  ” mint a proletárdiktatúrában: az összes iskolát államosították –”
  Bocs, de ezt szerintem rosszul tudod. Vannak alternatív iskolák, mint pl. Waldorf. Ilyenek a szocializmus idején nem voltak.

  Az államosítás itt arra vonatkozik, hogy ami eddig önkormányzati fenntartású volt, az átment állami fenntartásba! Ennek hivatalosan az volt az indoka, hogy nagyon nagy a jövedelmi különbség az egyes önkormányzatok között, ami egyébként igaz is volt.

  “akiket korábban védtek a munkaügyi törvények – pl.nem lehetett indoklás nélkül kirúgni.”
  Mint írod, ma sem lehet indoklás nélkül kirúgni. Más kérdés, hogy indokot mindig könnyű találni, de szerintem a legtöbb tanárnak nem ez a baja a rendszerrel.

  “Egyetlen tankönyv létezik:az államilag engedélyezett.”
  Azt már mondtam máshol is, hogy az állami tankönyvet is szakemberek állítják össze. Tehát az olvasókönyvben olvasnivaló van, a törikönyvben történelemlecke, és nincs uszulás a migráncsok ellen.
  Sajnos valóban jól kipróbált tankönyvcsaládokat tett indexre a kormányzat az ingyen tankönyv jelszavával.

  Szerintem a kormány politikáját lehet és kell bírálni, de a hisztáriakeltés pont az ellenkező hatást fogja elérni, mint amit szeretnél.

 • Almási Alma
  2018 február 8
  4:17 de.

  “te, meg lámpa nem hirdetitek olyan végtelenül hamis és ostoba módon Horthy nagyszerűségét és fedhetetlenségét,”

  Hol írtuk, hogy Horthy tökéletes és kiváló politikus lett volna? Idéznéd, légy szíves?

  A Horthy-korban egyrészt mások voltak az iskolai szokások Európa-szerte. Nem volt kirívó, hogy vallásos-hazafias nevelést kaptak a diákok. Ettől még persze nem kell egyetérteni az akkori oktatáspolitika minden pontjával. Az erőszakos revízió vagy a kirekesztő nacionalizmus szerintem is káros a gyerekek gondolkodására, bár ezeknek a témáknak a túlhajtása akkor is, ma is inkább a közbeszédben jelent meg, mint az iskolai tananyagban.

  Figyelő maga írt erről, mikor azt írta, hogy akkoriban nem volt meglepő, ha katonákról írt gyerekverset.
  A másik, hogy te a Horthy-kort a hitleri birodalomhoz vagy a sztálinista államhoz hasonlítod. Ha van erre bizonyítékod, akkor nyugodtan hozd elő!

 • lámpa:
  “Mi lehet rettenetesebb a Rákosi-kornál?”

  Nem fogod elhinni, de a Rákosi korban az állam (Rákosi) egyáltalán nem támogatta a lincselési kedvet…

  “A szekszárdi csárdában
  ecet ég a LÁMPÁBAN.
  Jaj de homályosan ég,
  barna legény a vendég.
  Barna legény berúgott,
  hazamenni nem tudott…”

 • harmadik osztályos unokámmal volt egy kis polémiám a csúnya beszédről. Néhány nap múlva nagy titkolózva közli, hogy megint tanult egy új csúnya szót… megmondhatja-e? Megengedtem. Erre nagy félve súgja: “zsidó”… Persze ezt nem a tanítónénitől tanulta, de a mai magyar hangulatra azért jellemző… 🙁

 • Hazai rosszul tudja:
  1.”Ilyenek a szocializmus idején nem voltak.” De, voltak. Az 1985-ös reform után több is létrejött. (Nem egyháziak, azok végig voltak.)
  2. “…hogy indokot mindig könnyű találni,” Főképp, ha nem is kell keresni, mert hivatalos indokként elfogadják a “bizalom megrendülését”.
  3.”Az államosítás itt arra vonatkozik, hogy ami eddig önkormányzati fenntartású volt, az átment állami fenntartásba!” Nem, nem csak. Az állam, a központosított szervezetén, a KLIK-en keresztül dönti el, hová kell iskola, ki tanítson benne és mit. Sem a helyieknek, sem a szülőknek, (nopláne a diákoknak) nincs beleszólásuk. (Ezért aztán már kb.100 településen egyáltalán nincs közoktatás, csak egyházi iskola.) Ja, igaz, saját pénzükből kifesthetik az iskolát, megjavíthatják a beázó tetőt, esetleg tornatermet építhetnek, ha a magasságos államnak nem futja ilyesmire a sürgető stadion, meg sportcsarnok építések miatt.
  ÉS. Ez a kormány politikájának bírálata – ha Te ettől hisztirohamot kapsz, az a magánügyed.

 • talalom
  2018 február 8
  11:03 de.

  “De, voltak. Az 1985-ös reform után több is létrejött. ”

  Persze, én mindent rosszul tudok, te meg jól. Hisztirohamot ritkán kapok, de nem a te beírásaidtól. Viszont az a tapasztalatom, hogy ballib véleményformálók valóságos hisztirohamot váltanak ki néha a szavazóikból! A túlzó vélemény pedig azokat a fideszeseket is elriasztja, akik elégedetlenek a pártjukkal!

  1. Bárcsak a lottóötösöm lenne ilyen biztos, mint amilyen biztos voltam benne, hogy ezt fogod válaszolni!:) Hogy a 80-as évek végén engedélyezték néhány alternatív iskola létesítését, pl. az AKG-t.
  Ez még nem változtat a lényegen, tehát szerintem a mostani államosítást nagyon nehéz összehasonlítani az 50-es évekbelivel. Manapság a szülők is alapíthatnak iskolát, nem kell hozzá állami szerv vagy önkormányzat.

  2. Indokot könnyű találni, mint mondtam. A régi rendszerben nagyon nehéz volt tanárt elmozdítani, mégha mindenki panaszkodott a tanítási módszerére, akkor is. Ugye, a tanárok érdekvédelme elméletileg ma is működik. Na persze, a Nemzeti pedagógus Karnál még egyelőre nem tudjuk, hogy mennyire védi a munkáltató és mennyire a munkavállaló érdekeit?

  3. “(Ezért aztán már kb.100 településen egyáltalán nincs közoktatás, csak egyházi iskola.)”
  Mikor Magyar Bálinték bezártak sok kisiskolát, ők se kérdeztek meg senkit, és sok falu maradt iskola nélkül.
  Az egyházi iskola is közoktatás, főleg ahol semmi nem volt előtte. De azt én se tudom, hogy milyen lehetősége van a szülőnek, ha nem egyházi iskolát akar a gyerekének.

 • Almási Alma
  2018 február 8
  10:27 de.

  “Nem fogod elhinni, de a Rákosi korban az állam (Rákosi) egyáltalán nem támogatta a lincselési kedvet…”

  A háború utáni, zsidók (árdrágítók) elleni pogromokban kommunista provokátorok is voltak, ezt már kitárgyaltuk.

  Távol álljon tőlem, hogy Szálasit vagy Horthyt védjem, csupán azok a fránya tények mindig előjönnek. Szálasi idejében sajnos voltak az utcai nyilas párttagok, akik begőzöltek, hogy hirtelen élet-halál urai lettek az anarchiában. Sajnos ők követték el a törvénytelen gyilkosságok nagy részét. Szálasi ez ellen rendeletet adott ki, de az országos káoszban esélye sem volt, hogy betartsák a rendelkezéseit.
  Természetesen a németek nem azért ültették a hatalomba, hogy ő a rendet fenntartsa, hanem azért, hogy meghosszabbítsák a megszállást, és itt vívják meg a 2. v.háború utolsó nagy csatáit.

 • Almási Alma
  2018 február 8
  10:27 de.

  Kedves piros Alma, még annyit, hogy a mostani eseteket a “majdnem meglincselték” fogalmával igen nehéz leírni.

  Ettől még furcsa, hogy több helyen rendőrt hívtak a migráncs-nak látszókra. A migráció elleni kampánynak ebben biztos része van. A kampánynak vannak a mai ember számára szokatlan vonásai, amik rég letűnt korokat idéznek.

  Megjegyezném, hogy az állami tévéket nagyon kevesen nézik. A legjobban a mételyt a kaszinótulajdonos kereskedelmi tévéje terjeszti, és azt ugye gyerekek is nézik!
  Na de nem tudom, mit várunk olyan embertől, aki fiatal lányokkal csókoltatja magát, és gyémántot ad nekik.

 • Érdekes visszaolvasni Hazudós Lámpa itteni “fejlődését”

  Eleinte mintha ostorozta volna az Orbán-kormányt.
  Ezzel belopta magát a szívünkbe.

  Aztán szépen adagolva elkezdte hinteni a Horthy-rendszer dícséretét.
  (Amiről tudható hogy a jelen Kormány is Horthy-rendszer nyomdokain jár).

  Mostanra már , hogy közelednek a választások,levedlett szimpla helyi igen aktív kormánypárti propagandistának.
  (Momentán ezt az oldalt használja arra a célra hogy terjessze megbízóinak a kívánságait.)

  Ezzel párhuzamosan, ha megfelelően durva támadás érte itt a szövegei miatt, (pl. tőlem) akkor mindig megjelent egy addig sohasem látott nick és agresszívan kiállt mellette.

  A jelenség mozgatórugói itt vannak :

  https://index.hu/tech/2018/01/30/egy_fideszes_facebook-troll_kitalalt_a_part_propagandahalozatarol/

 • @lámpa

  Sőt, “vörös” Alma… 😀 😀 😀
  ______________

  “A háború utáni, zsidók (árdrágítók) elleni pogromokban kommunista provokátorok is voltak, ezt már kitárgyaltuk.”
  Magaddal tárgyaltad ki, nem velem.
  _________

  “Szálasi idejében sajnos voltak az utcai nyilas párttagok, akik begőzöltek, hogy hirtelen élet-halál urai lettek az anarchiában. Sajnos ők követték el a törvénytelen gyilkosságok nagy részét. Szálasi EZ ELLEN rendeletet adott ki”

  Nesze nektek, akik mindent a szegény Szálasira meg Horthyra fogtatok… 😀
  Lámpa fővilágosít benneteket is…

  AZOK A FRÁNYA TÉNYEK… 😀 😀 😀 😀

  Segítek: A legújabb levéltári kutatások szerint azok a gonosz párttagok Szálasi idejében, akik a Dunába lődöztek, tulajdonképpen illegális kommunista párttagok voltak, és Rákosi parancsát teljesítették, aki le akarta járatni Szálasit. Szegény Szálasi semmit sem tudott tenni ellenük… Ezt meg is írta Hovobuha Tihamér híres történész… (Na, így már szerecc? :D)

  “Megjegyezném, hogy az állami tévéket nagyon kevesen nézik. A legjobban a mételyt a kaszinótulajdonos kereskedelmi tévéje terjeszti, és azt ugye gyerekek is nézik!”

  Ezért aztán Miviktorunk a tökéletes ártatlanság mintaképe… Ércsük…

 • Hazzudóssy te egyre undorítóbb kezdesz lenni.

 • Eddig azt hittem Hazudossy csak egy szimpla kis horthysta, fasisztoid aktivista.

  Erre mi derül ki?

  Náci elkötelezettsége is van neki.

  (Éjjen Szálasi mi ? Lóf…szt neked !!!!! Nem Szálasit.)

 • SzALASIT FELAKASZTOTTAK BUNEI MIATT, es JOGGAL. az IGAZI ZSIDOULDOZES AZ O KORMANyA ALAIT JOTT LETRE, LEGALABB IS BUDAPEESTEN,.

 • Jot mosolyogtam, az “illegalis kommunistak” tenykedeserol ;es Dunaba lovesrol.
  Sajnos azt mind a nacik tettek , ha tetszik, ha nem !

 • Szerintem, nem kell mindent Orbanra kenni. O sem elt akkor es a szocializmusban nevelkedett.
  Amit tudhat a multrol, csak konyvek es emberi mesek alapjan informalodott!

 • Figyelő:
  Alma csak ironizált 😀 😀 😀

  Szteem azért mert már kissé az agyára ment a Hazudóssy végetnem érő sűrű blablája.

 • talalom
  2018 február 8 Almási Alma
  2018 február 8
  4:17 de.
  7:32 de.”En nem hirdettem Horthy nagyszeu idejet,” sot .
  Csak nem kell mindjart tulzasba esni. Ma az a divat, hogy szidni illik azt a kort. Nem vagyok olyan biztos abban, hogy a gyereknevelesben rossz lett volna,

 • Kedves Figyelő! Abban a pillanatban, amikor elismered Horthy felelősségét a zsidóüldözésben, Prónay és Szálasi tevékenységében, a Don kanyarban pusztult hadsereg tekintetében, zsidók elgázosításában, utána rögtön megbeszélhetjük, hogy mi volt előnyös és hasznos a tevékenységében. Bizonyára volt ilyen is.

  De például válaszolhatnál arra is, mi volt az a nagy előny, ami Horthy (és más antiszemiták, kirekesztők) szeme előtt lebegett, amikor a magyar anyanyelvű, sok esetben kikeresztelkedett, beilleszkedett, a magyar ipart fejlesztő magyar állampolgárok tapintatos endlősungjáról elmélkedett?

  Ha meg tudod mondani, milyen előnyt reméltek a magyar kormányok ettől, akkor utána tárgyalhatunk másról. De addig miről? Talán arról, hogy igaz, néhányszázezer magyart kiirtottak, de viszont ugyanakkor vagy ezer gyerek kapott ösztöndíjat, hogy tanulhasson?

 • De ha azt mondod, mindazon a csúnyaságokért (többmillió ember haláláért) a németek – konkrétan Hitler – felelős, akkor arra meg én azt mondom, hogy na igen, de Hitler nagyon szerette a kutyáját! 😀

 • Hitler olyan édi volt..mikor a kis kölyökkatona fülcimpáját barátságosan meghúzkodta, mielőtt a srácokat kivitték Berlin peremkerületébe a panzerfaustjaikkal együtt.
  Hogy lőjjék ki a szovjet T34-eket.
  A vöröskatonák alig gyözték elszedegetni tőlük azokat a veszedelmes szarságokat.

 • A valasz ALMASI ALMA ismetelt kerdesere igen egyszeru, hogy mi instigalta Hortyt a nemet csatlosavva lenni;

  TRIANON, TRIANON, TRIANON

  Az ingatlan szerzes remnye, ugyan az ami instigalata meg szeretett Kun Bela elvtarsaikat is.

  Ami ma is hasonloan megy a “hatarontuli magyarok” erdekeben. Ami celokbol kuldik a magyar adofizetok penzet!

  Maguk is mind allandoan sirankoznak azon.
  Miert akartak ismet csatlossa lenni a nyugati (nemet) gazdasagi erdekeknek ???

  Csak nem hajlandok azt bevallani !
  A regelhaltakat vadoljak maig is, nem onmagukat !

 • Alma, mar irtam,. hogy az en csaladom is megszenvedte a naci kort.
  A helyzet az, hogy Horthy nem volt naci. Ma az a divat, hogy minden ami akkor rossz volt ra fogjak. Azt is irtam, hogy a magyarok szovetsegesei voltak a haboruban a nemetekkel, mert Europa orosz ellenes volt es nem akartak az oroszok gyozelm;et ami viszont szinten a masik oldalon volt. Horthy az angolok gyozelmenek drukkolt, de persze azok nem szalltak meg Magyarorszagot, a haboru gyozelmekkor , hanem az orosz. T.i. ok is szovetsegesei voltak a kozos egyezmenynek a nacik ellen. Irtam hogy ketszer is talalkoztak, Rooswelt, Churchill es Sztalin tanacskozni az ellenallasrol. Az utolso talalkozaskor a magyarokat a szovjetnek igertek.

 • A Don kanyarban a magyaroknak mennie kellett mert szovetsegek voltak a II. Vilaghaboruban. a nagyhatalmakkal.
  Horthyt azert tettek felre, mert NEM tett eleget a zsidok uldozeseben. Akkor jottek az uj kormanyok,koztuk Szalasi is.

 • Horthyt a zsidok tamogattak a Portugaliaban , az emigracioban is.

 • Horthyt a zsidok tamogattak a Portugaliaban , az emigracioban is.Laszlo
  2018 február 9
  12:22 du.

 • Kedves Figyelő, nem így volt, legalább is a történészek (és nem csak a komcsik) szerint. Ez egyébként is hülyeség. A németek parancsolták meg Horthynak a numerus clausust a 30-as években? A németek parancsolták meg hogy a zsidóknak munkatáborokat hozzon létre a háború idején? Hogy “idegenrendészetileg” kitoloncolja a lengyel menedékkérő zsidókat? Hogy vagonokba tereljék és kivigyék az országból a magyar állampolgárokat, csak azért, mert zsidók? Hogy Budapesten gettót hozzon létre?

  Ezt nem gondolhatod komolyan, akármennyire teletömték is a fejedet a propagandával.

  De arra még mindig nem látom a választ, hogy bárki volt is az, aki ezeket elrendelte, MIÉRT? Horthy azt remélte, hogy ha numerus clausus van, visszakapjuk Erdélyt? Ő, vagy Szálasi azt remélték, hogy ha sikerül kiirtani a magyar zsidókat, akkor a franciák (vagy a németek?) visszacsinálják Trianont?

  Ezt nem gondolhatod komolyan. De én viszont komolyan gondolom, hogy többszázezer magyar ember borzalmas haláláért cserébe az a néhány ezer ösztöndíjas iskolás, az bakfitty. És más pozitivumot még te sem tudsz felhozni…

  Szóval javaslom, ezt a témát ejtsük. Inkább akkor most azt kérdezem, hogy látod a világot (nem Magyarországon), lesz megint intenzív zsidó-néger-cigány-muszlim üldözés, pogrom, holokauszt? Ahogy a kedves charlie szeretné?

  Kedves Figyelő, itt alapvető erkölcsi, társadalmi kérdésekről van szó. Sajnos én ezekben a kérdésekben NEM TUDOK ENGEDNI, pláne könnyedén legyinteni…

 • Figyelő
  2018 február 9
  6:10 du.

  Történetesen a lengyel elit fegyveresen szállt szembe a német és az orosz megszállókkal is.
  Igaz, hogy sokan meghaltak ennek következtében, de a nemzetközi, nyugati megítélésük kiváló maradt.

  Magyarországon más utat választott az elit, tudomásul vették a megszállást harc nélkül. Ennek is lehet magyarázata.
  Viszont itt a politikai véleményformálók azt csinálják, hogy a saját oldalukat ezért mentegetik, a másikét meg elítélik! Pl. aki Kádárt realistának mondja az orosz megszállás elfogadásáért (1956), az vért hány Horthytól, amiért hasonló helyzetben ugyanezt tette (1944).

 • Almási Alma
  2018 február 9
  2:30 du.

  “milyen előnyt reméltek a magyar kormányok ettől,”
  Az nemcsak remény volt, hanem be is következett, hogy megszűnt az úri középosztálybeli munkanélküliség. Ezt sajnos az ún. zsidótörvényekkel érték el, aminek következtében a törvény áldozatai lettek munkanélküliek.

  A lakosság nagy részét kitevő munkásság és parasztság sorsán nem változtatott a zsidók törvényi üldözése. Viszont nagy részüknek nem volt szavazati joga, tehát tőlük nem függött a kormány hatalomban maradása.
  De akiknek szavazati joga volt, azok egy része a nyilasokra átszavazott az 1938-as titkos választáson, hogy a sorsában javulást reméljen.

 • Almási Alma
  2018 február 9
  9:15 de.

  “Nesze nektek, akik mindent a szegény Szálasira meg Horthyra fogtatok… 😀”

  Alma, neked van egy furcsa szokásod. Mikor a kommunizmus bűneiről esik szó, akkor mindent a kisemberre fogsz, miért nem gondolkodott normálisan? Pedig a kommunisták hatékony állami propagandát fejtettek ki.
  A Horthy-kor bűneiért viszont a vezetést teszed felelőssé, pedig az ő idejükben legalább volt valami ellenzékiség is. (Szálasi rövid ideig volt uralmon, tehát nem volt ideje a propagandára.)

  Ilyenkor hol van a logikád?

 • Geyza
  2018 február 9
  10:28 de.

  Géza, ha jól látom, szellemi boszorkányüldözésre teszel kísérleteket?:)

  Valóban, az elején szépen kezdtem el neked magyarázni a Horthy-korról a véleményemet, de arról nem tehetek, ha neked a Horthy neve vörös posztó. Igazságtalan bántással engem innen nem tudsz elüldözni, ezt már sokszor tapasztaltad.
  És egy idő után meguntam, hogy olcsó sikert lehet itt aratni azzal, hogy Orbán pukkadjon meg! Én nem azért jöttem ide, hogy olcsó szimpátiát nyerjek egyesektől.

 • Almási Alma
  2018 február 9
  10:28 du.

  “A németek parancsolták meg hogy a zsidóknak munkatáborokat hozzon létre a háború idején? … Hogy vagonokba tereljék és kivigyék az országból a magyar állampolgárokat, csak azért, mert zsidók?”

  Horthy nem munkatábort alapított, hanem munkaszolgálatot, nem mintha erkölcsi különbséget próbálnék tenni a kettő között, csak ugye nem teljesen ugyanaz a kettő.
  A deportálást Horthy nem hajtotta végre a német megszállás előtt, ez tény. Az is tény sajnos, hogy a vidéki zsidók megmentésére semmit nem tett.

  “ha numerus clausus van, visszakapjuk Erdélyt?”
  A németek kiszolgálása gazdasági, harci téren valóban a revízió támogatásáért folyt. Ezt el lehet ítélni, de a korabeli emberek többsége ebben nem látott semmi rosszat.
  A zsidótörvények egyes jobbos legendáktól eltekintve valóban nem német nyomásra születtek. Annak gazdasági okai voltak. Na nem a szegények megsegítésére, hanem a történelmi osztályok megmentésére. Ugyebár te is szoktál háborogni a fideszt kiszolgálók gazdagodásán, miközben mások nem kapnak megrendelést. De oda is adhatod a fél nyugdíjad egy segélyes családnak, ők örülni fognak neki.

  De teljesen felesleges volt a harc a koncért, mert később a kommunisták mindenkit államosítottak, akinek valamije volt. Viszont a 30-as évekbeli zsidók kivándorolni se tudtak, ugyanis a két világháború között erősen korlátozva volt az amerikai és palesztinai bevándorlás, és más országokba még annyi se volt.

 • Almási Alma
  2018 február 9
  10:28 du.

  Még annyit, hogy nem engem hívnak Figyelőnek.:)

  De úgyis tudod, hogy erre nem fog válaszolni Figyelő. Ha meg mástól kapod a választ, te meg azt hagyod figyelmen kívül.

 • Hazzudossy:

  hazai lámpa
  2018 február 10
  5:14 de.

  He ???

 • Kedves Almási Alma!

  A Figyelő által állítólag olyannyira ismert és kedvelt Márai Sándor
  1945 nyarán a következőket írta Napló-jába:

  “Az oroszok olyanok, amilyenek, semmit nem ígértek nekünk, semmit nem akartak tőlünk, mi üzentünk hadat nekik, s most a fegyver jogán érkeztek hozzánk, legyőzött országba, mely jogcím nélkül megtámadta hazájukat. Nem illethetjük őket szemrehányással. De a magyarok! Az egyetlen ország Európában, ahol a nemzet történelmének legválságosabb pillanatában akadt egy Szálasi-kormány, akadtak törvényhozók, akik iparkodtak megjátszani a legalitás komédiáját e horda számára! Csak hogy a zsákmányt kiegészítsék még, néhány héttel prolongálják létezésüket is, hogy elveszejtsék Budapestet s mindent, ami az országból megmaradt! Ezekkel csakugyan nincsen alku, ezek számára nem lehet kegyelem.

  A zsidófaló, nácibarát középosztály most megkísérli, hogy mindazért, ami most történt, a nyilasokra hárítsa a felelősséget.

  Nem igaz, hogy a nyilasok a főbűnösök. A nyilasok csak következménye mindannak, amit ez a társadalom az elmúlt 25 évben elkövetett, hogy műveltség, erkölcs és tehetség nélkül érvényesülhessen. A nyilas horda éppen olyan bűnös, mint az a magyar vezető réteg, mely az alkotmányosság palástja alatt Horthy 25 évében szemérmetlenül fűtött, buzdított mindenfajta reakciót. Ez a társadalom ilyen, egyszerűen nem háríthatja el a felelősséget. Most szívesen odadobják koncnak a nyilasokat, hogy meneküljenek. De ilyen olcsón nem menekülnek.

  Csak egyről nem beszélnek a parasztok, nagyságosok és méltóságosok: arról, hogy mit szenvedtek az orosz városok és falvak lakosai, s arról, hogy esztendő előtt magyar állampolgárok százezreit rúgták ki lakásukból, elvették minden holmijukat, nyomorúságos batyukkal gettókba, téglagyárakba, disznóhízladákba zárták őket, onnan nyolcvanával, leplombált vagonokba préselték – gyermeket, asszonyt, férfit vegyesen – ezt a nyomorult tömeget, s a vagonokban, égő hőségben hat napig utaztak a lengyelországi deportációs telepek felé, megőrültek a szomjúságtól, anyák szültek a vagonokban, és a gyermek ott hevert halottan az ölükben, s a férfiak tébolyodottan ültek a halottak mellett, húsz százalék volt a vagonokban a mortalitás… S végül az auschwitzi, olmützi Vernichterunslagerekben a gyermekeket, öregeket gázkamrákban megölték, a munkabírókat egy ideig még dolgoztatták, a lányokat, asszonyokat a kísérleti telepen beoltották betegségekkel…

  Mindezekről nem beszél senki azok közül, akik most rettegnek a beszállásolástól, és féltik a “zabrálóktól” a lisztet, a fehérneműt.

  Ahhoz, hogy Magyarország megint nemzet legyen, megbecsült család a világban, ki kell pusztítani egyfajta ember lelkéből a “jobboldaliság” címkéjével ismert különös valamit, a tudatot, hogy ő, mint “keresztény magyar ember” előjogokkal élhet a világban, egyszerűen azért, mert “keresztény magyar úriember”, joga van tehetség és tudás nélkül is jól élni, fennhordani az orrát, lenézni mindenkit, aki nem “keresztény magyar” vagy “úriember”, tartani a markát, s a keresztény magyar markába baksist kérni az államtól, társadalomtól: állást, kitüntetést, maradék zsidóbirtokot, potya nyaralást a Galyatetőn, kivételezést az élet minden vonatkozásában. Mert ez volt a jobboldaliság minden értelme. S ez a fajta nem tanul. Aki elmúlt 30 éves, és ebben a szellemben, légkörben nevelkedett, reménytelen. Talán megalkuszik fogvicsorgatva, s mert önző és gyáva: bizonyára hajlong majd az új rend előtt, de szíve mélyén visszasírja a “jobboldali, keresztény, nemzeti” világot, amelyen belül olyan szépen lehetett zsidó vagyont rabolni, versenytársakat legyilkolni, és aladárkodni a nagyvállalatokban képzettség és hozzáértés nélkül. Ez a fajta soha nem változik meg.”

  Figyelőt legalább féltucatnyiszor mások is, én is helyreigazítottuk pontos dátumokkal, jogszabályhelyekkel és számokkal cáfolva sajátos “tévedéseit”. Falra hányt borsó, soha még csak nem is reagált ezekre, ám fanatikusan ismételgeti ugyanazt. Ha Figyelőnél ennek oka – remélhetőleg! – nem holmi krónikus memóriazavar, akkor a másik lehetőség… “A zsidófaló, nácibarát középosztály most megkísérli, hogy mindazért, ami most történt, a nyilasokra hárítsa a felelősséget.” (Márai)

  Ezzel a Figyelő nagyságos (vagy méltóságos?) asszonnyal való levélváltások, hazudozó kommentjeinek elolvasása lezárva..

 • Bocsi, de a fentieket nem en irtam. Valakivel osszekever.
  Latom, mar az illeto jelentkezett is.

 • Kedves Belzebub!
  Ritka pillanat, lámpa egyetért veled a zsidótörvények okairól-okozóiról… “milyen előnyt reméltek a magyar kormányok…?
  Az nemcsak remény volt, hanem be is következett, hogy megszűnt az úri középosztálybeli munkanélküliség. Ezt sajnos az ún. zsidótörvényekkel érték el… ”

  Én nem ítélem el Figyelőt, mert ő pontosan ebbe a kategóriába tartozott, bár még csak gyerekként. Tehát nemigen lehet más véleményt várni tőle, legfeljebb egy kis ambivalenciát, mert az édesapja is zsidó volt. Hogy Márai írása “nem esett le” nála? Ez is a természetes ambivalencia jelensége. Szerintem meg kell érteni őt, ha közelebb akarunk jutni a konzervatív magyar ember lelkivilágához, amely ugyanilyen ambivalensen viszonyul a történelemhez…

 • Kedves lámpa, tehát eljutottunk valameddig a holokauszt kérdésében. A háborúról nem kérdezősködöm, az világos képlet, Horthy azt gondolta, ha jófiúk leszünk a Donnál, a németek visszaadják nekünk Erdélyt.

  Ami pedig Kádárt és a kommunizmust illeti, én egy egész cikket fordítottam erre itt nemrég, de nem mentegettem benne a gyilkosságokat. Ha van valami mondanivalód, OTT megbeszélhetjük.

  Most csak annyit – közbevetőleg: Eszedbe jutott e már, hogy az 1957-60 közötti gyilkosságok után 30 évig volt Kádár uralom, amely a semmiből, a háború utáni, 56 utáni romokból, elkeseredésből, szegénységből… valahová eljutott. Akkor most hasonlítsd össze, hová jutottunk 28 év alatt a rendszerváltás után? Már most is, de a majdani új fidesz győzelem után, 2020-ban?

 • Alma, , NEM en irtam azt a szoveget, hanem , hazai lampa, amit o is elismert.Azota javitott rajta. Mellesleg, Marai Sandorral semmi bajom nincs, nem volt. Egy biztos, hogy abban a korban nevelkedett es az o elete is Magyarorszagon hasonlo volt az apjaehoz. Igen, ertheto, hogy a zsido uldozest o is ellenezte,, hiszen Lola, a felsege is az volt.

 • Almási Alma
  2018 február 10
  3:59 du.
  Ezt a beirast lampanak irtad, de meg kell jegyeznem, hogy Kadar “koeban” azert volt azert volt konnyebb, mert egy halom penzt kapott nyugattol igaz, hogy kolcsont vett fel, ami nemreg fizetett ki a mai kormany.

 • Belzebub
  2018 február 10
  10:48 de.
  Belzebub
  2018 február 10
  10:48 de.V
  Valoban nagyon kedveltem Marai irasait es mar irtam valahol, hogy rendeztem neki itt ” Marai estet” is az o jova hagyasaval.
  Mivel minden naploja itt van a polcomon,az idezetre is emlekezem.
  Azt is irtam mar, hogy Marai sajat, akkori korat is megkritizalta, mint minden mast. De, sajat bevallasa szerint egy nepszeru iro volt abban a korban , sot meg az iskolaban is tanultak . Sajat autoja is volt akkor Budapesten, ami keves embenek adatott meg. A 4O/es evekrol van szo, mikor is feleseget Leanyfalun bujtatta.
  Szegeny Marai, nagyon szomoru korulmenyek kozott halt meg, nagyon szegenyen.

 • Alma:
  Rákosit és társaságát se felejtsük ki:
  Gyakorlatilag a semmiből kellett felépíteni egy országot a nácikkal való közösködés következtében keletkezett pusztítás után.

  Lehet hogy más kormányok is meg tudták volna valósítani, de ez mindegy is.

  Rákosiékra hárult a történelmi feladat a végrehajtásra és ezt meg is csinálták.

 • Belzebub:
  Köszönet a Márai idézetekért, ezt el teszem magamnak.

  (Nem ismerem közelebbről Márai munkásságát mert a Rendszerváltás után én két végről égettem a “vállalkozásosdi gyertyáját”
  Nem nagyon volt időm foglakozni társadalom-elméleti kérdésekkel, de még olvasásra is kevés idő jutott.)

 • Belzebub
  2018 február 10
  10:48 de.

  Az általam is igen tisztelt Márai itt szerintem igazságtalan túlzásokra is ragadtatja magát, talán mert annyira közel voltak az események.

  Magyarországon a kapitalizálódást akadályozta, hogy az állam nem segítette a köznemességet. Konkrétan az 1848 utáni Bach-féle önkényuralmi kormányzásra célzok, de később is jellemző volt ez a Habsburg-uralomra a bukásukig. A magyar nemesség lemondott az előjogairól 1848-ban, de cserébe nagyon kevesen kaptak ezért kárpótlást. Ezért sem volt tőkéjük, hogy vállalkozzanak. Persze, hogy irigyen figyelték, hogy a zsidók vállalkoznak, a tőke és szaktudás segítségével. Ma is sokan figyelik irigykedve, hogy a fideszes potentátok elviszik a zsíros megbízásokat.

  Másik a szaktudás. Vannak ma is olyan ötven-hatvan éves emberek, akik nagyon értelmesek, megbízhatóak, de már modern vállalkozásból nem tudnának megélni. Mert nem az informatikát tanulták kis koruktól, nem a pörgést, ami egy vállalkozáshoz kell.
  A nemességnek is voltak ilyen berögzült szokásai, de mégsem illik egy egész osztályt kollektívan megbélyegezni ezért. Abban a korban ismeretlen volt a pozitív diszkrimináció, pedig talán erre lett volna szükségük. Csak ugye a Habsburg-kormányzatnak eszébe se jutott a magyar nemességet támogatni, amelyik annyi borsot tört az orruk alá. Mindig is az Oszd meg és uralkodj! jelszavát támogatták. Aztán ebbe ők is belebuktak, pl. mikor Németalföld iparát támogatták a spanyol helyett, aztán elszakadt tőlük a kicsi és leggazdagabb tartományuk … Nem gondolhatta komolyan a zsidó felső és középosztály sem, hogy előbb-utóbb ebből nem lesz baj, hogy itt ők jól élnek, mások meg lecsúsznak, vagy hogy mások önként lemondanak a boldogulásukról a semmiért cserébe …

 • Belzebub
  2018 február 10
  10:48 de.

  Móricz Zsigmond: Kivilágos kivirradtig (1926)

  “Az urak bólogattak, s egyre keserűbben nevettek.

  – Kérlek alássan, a régi nemes osztálynak kampec. Aki elesett, az lecsúszott és lett paraszt vagy kisiparos. Mert élni muszáj. Aki megélt, az lett vármegyei írnok, kárbecslő, és a fia bent van a minisztériumba… A dzsentrinek már csak a vadászkalapja van meg… a fia? – az Istoók-gyerek az új vetőgéppel bevetette Szatmárig az országutat… Úgyis mindegy… igaza ván… nem érdemes ezzel valamit kezdeni… Egész komolyan nem érdemes. Inkább legyen egy tiszta számadás: inkább semmi se legyen. Jöjjön a semmi. Akkor a gyerek elmegy eszcájgpucernek Amerikába, s kezdi elölről… De itt nem lehet. Itt hatot vagy vakot. Nem lehet az, hogy az ember elhatározza, hogy holnaptól kezdve egy másfajta ember leszek.

  Már nem nevettek. Hátradőltek, pipáztak, szivaroztak. Senki se mert szóvá tenni azt a rettenetes szót, hogy az uradalom bérletbe megy. Mintha a kis Aradi valamennyiük számadását csinálta volna meg.

  – Még szól a muzsika, még bor van az asztálon, nem vagyok máris huncut, hogy ne mulassak, míg mindenki mulát. Majd holnap meglátjuk… Elég lesz, ha holnap reggel jön a kátzenjámmer, minek játsszam meg ma a fejfájást, mikor még nem fáj a fejem, csak tudom, hogy holnap úgy fog fájni, mintha fejszével hasogatnák.

  Halkabb lett a hangja, s közelebb hajolt.

  – Pfuj! az a holnap reggel… Barátom… ha az utolsó garas is elmegy… úgy értem, hogy ha az ember végérvényesen rájön, hogy az utolsó! hogy nincs több, és nem is ígérkezik több! hogy már minden nagybácsink meghalt, és az ember nem tud beházasodni semerre… szóval, hogy vége a szép gavallér életnek… Gavallérból duhaj lett… kopott, öreg duhaj, aki még érzi az erejét, és egyszerre megijed, hogy kirepül a gyönyörű szép korhelytanyáról… Akkor mi lesz?… Erkölcsi fertő?!…

  Barátom, eljön az idő, hogy megrendül a föld, de akkor a gyerekeink nem fognak habozni a legveszekedettebb dolgoktól sem, hogy megmentsék a pozíciójukat!

  – Micsoda beszéd ez! – kiáltott fel a házigazda – ebben az országban ezer esztendő óta minden a mienk. Mi harcoltunk itt, a mi vérünk ömlött, itt minden a mienk. Ki rántja ki a lábunk alól a jogot?

  – Úgy van – kiáltották a többiek. – Az Isten irgalmas ne legyen neki, aki hozzá mer nyúlni a magyar ember jussához.

  – Ennek a vélt hatalomnak a tudatában, hogy őket illeti minden: a fiaink nem fognak habozni a legkalandosabb beugrásoktól sem.

  – Mikor?

  – Nemsokára! Nemsokára! Már mi csak ki hagyjuk semmizni magunkat, mert elfogyott az energia bennünk. De a következők. A gyerekeink vagy az unokáink… Mi már nem fogunk lesiklani az ősi morális útról – süvöltött az Aradi hangja -, de nem vállalok jót a gyérékékért.

  – Micsoda butaság az, amit itt beszéltek – kiáltott Szalay Péter, aki egyszerre fáradt lett és lehangolt a késő éjjeli órában.”

 • hazai lámpa
  2018 február 11
  6:14 de.

  Még annyit az előzőhöz, hogy bizony ma is van nem egy középosztálybeli ember, aki bármit megtesz azért, hogy ne csússzon le, pl. beleugrottak sokan a devizahitelbe.

  Nem csak butaságból, hanem mert nem teheti meg az ember, hogy lecsússzon. Mert az nem úgy működik, hogy holnaptól a mérnök vagy a vállalkozó elmegy utcát söpörni, mert hülyének néznék.
  Persze sok ballib megmondóember, ha büdös nekik az Orbán-kormány, akkor nyugodtan elmehetnek utcát söpörni, ha nem akarják elfogadni a büdös pénzt. Hányan mentek el, az ismert ballibek közül?
  Meg a fizetésük felét is nyugodtan odaadhatják a segélyes családoknak, ha már annyira sírnak a “közrabszolgák” sorsán.

  Márai Sándor kivételes volt, mert szegényen halt meg Amerikában, ahogy Figyelő írta régebben.

 • Almási Alma
  2018 február 10
  3:59 du.

  Én mindig is ugyanezt mondtam a Horthy-korról, de örülök, hogy végre hozzád is eljutott az információ.

  Kádárról már írtam, hogy neki nem kellett gúzsba kötve kerülgetni a régi uralkodó osztályokat, amiket Rákosi volt szíves eltávolítani az útból az oroszok segítségével (mágnások, iparbárók és a középosztály).

  Kádár számláján én azt szoktam jóváírni, hogy Hruscsov bukása után sem tért vissza (teljesen) a sztálinista keményvonalas politikához, pedig némely párttagnak igénye lett volna rá. Ennek is köszönhette a magyarság a gulyáskommunizmust.

 • Aurora Boreálisz

  Almási Alma/ Figyelő és Lámpási lámpa !

  Egyetértve Alma mondanivalójával egy-két pontosítást hadd ejtsek rajta, tekintettel ezek sors és vitafordító mivoltára.

  Először is a Numerus Clausus törvényt Horthy, az akkor mégcsak fővezér, nem a 30-as években, mint íroja, hanem
  mindjárt 1 9 2 0 – ban, akkor dobta be a magyar közéletbe, amikor Hitler-őrvezető még munkanélküliként a világháborús sebeit nyalogatta valamely bécsi éjjeli munkásszálláson.

  Ezen felül tehát, az erdélyi kérdés akkor még napirenden se volt, legföljebb annyiban, hogy a románok még egy évvel se korábban ott viseltek hadat az Erdélyt tőlük védő Magyar Tanácsköztársaság hadseregével szemben. Ebből következőleg, a “német nyomás” Transszilvania visszakapása érdekében abszolúte nonszensz, tehát hazug állítás, tulképp a gyilkosok unokáinak az “önvédelmi” blöffje.

  A másik amit tisztáznunk kell, hogy azoknak a bizonyos “lengyel zsidó menekülteknek” a nagy része csak a versaillesi, illetve trianoni határ átrendezések által vált lengyellé, holott annakelőtte az Osztrák-Magyar Monarchia állampolgáraként akár magyar, osztrák, vagy cseh, stb. is lehetett. Minden esetre ezek többsége úgy tudott magyarul, mint Alma, Lampa, Figyelő meg én is… (Egy kolléganőm édesapja is az így meggyilkoltak közé tartozott, magát magyarnak vallva menekült ide. 🙁 ) Horthy(ék) rendszere pár hét leforgása alatt minden lelkifurdalás nélkül, hivatalos eljárás keretében szedte össze és adta hóhérkézre mind a húszezrüket… – Mestermunka volt.

  Figyelő azon vesszőparipája, hogy pl. Horthy nem volt náci, csak annyiban igaz, hogy 1919-ben még nem volt Náci Párt amibe beléphetett volna, ám az ő egész gondolatrendszere, propagandája és ellenforradalomnak nevezett 26 éves politikai rendszere sok-sok vonásában, és eredményét tekintve egy profi nácizmust igazol vissza. Végsősoron bár, ha hosszabb idő alatt, és kisebb volumenben, de ugyanazt produkálta, mint Hitler nácizmusa…

  Ui:
  Figyelő a horthysta hazugsággyárat már olyan olyan fokra emelte, amely, ha nem olvasnák fiatalabbak is az oldalt, csak mosolyogni lehetne ezek átlátszóan hamis tényállásán… De így üvölteni kell, és helyére tenni!

 • Maximálisan egyetértek Aurora fennti bejegyzésével.

  Főleg a legutolsó sorával.

  Ezeknek a Horthy-mosdatóknak (főleg a fél-náci Hazudóssynak) pontosan az a céljuk ahogy az ide tévedő fiatalokat “visszatereljék” az általuk helyenek tartott útra, a FIDESZ-es nyájba.

  EZÉRT KELL szót emelni a hazugságáradattal szemben amit itt (és másutt is ) produkálnak éjjel-nappal.

 • Hazudóssy Márai irásával kapcsolatos beröfögésére megint prímán passzol a Murphy-féle mondás :

  “Ha valóság nem egyezik a véleményeddel,változtass a valóságon”

 • Geyza
  2018 február 11
  11:22 de.

  Géza, van valami konkrét hozzászólásod is a témához (antiszemitizmus a két világháború közt)? Az ellenem való személyeskedésen kívül, amihez olyan “bizonyítékokat” írtál, amin csak nevetni lehet.
  A múltkori cikkből is kiderült, hogy aki pártmunkás troll, annak az a feladata, hogy ugyanazt a témát nyomassa télen-nyáron, este-reggel, amit kiadtak neki. Mégha nincs is köze a valósághoz.
  Látom Géza, te szorgalmas vagy.:)

 • Aurora Boreálisz
  2018 február 11
  8:01 de.

  Próbálkoztak itt már sokan, hogy nemesi előnévként hasznosítsák a nevemet, de mind felsült vele.:) Családunkban kizárólag foglalkozásnevek vannak, a Horthy-korban (is) a szegények közé tartoztunk. Tehát nekem semmi érdekem nem fűződik ahhoz a korhoz, csak a tényekhez ragaszkodom.

  Szép az érvelésed, csak kár, hogy szalmabáb nagyrészt.
  1. Ugyanis a németeket GAZDASÁGI, HÁBORÚS vonalon szolgálta ki a magyar állam a revízió érdekében.
  Sokan leírták már, hogy a zsidótörvények során nem volt német nyomás a magyar törvényhozáson. Tehát nyitott kapukat döngetsz a “nagy felfedezéseddel”.

  2. A lengyel határ kérdését nem ismerem, azt tudom, hogy Galícia ami előtte a Monarchia tartománya volt, Lengyelországhoz került. Nem mintha ez mentség lenne bármire is, de a magyar államnak mi köze ahhoz, hogy mi volt a Habsburgok koronája alatt? Galícia soha nem volt magyar, ha jól tudom.
  A kamenyec-podolszkiji eset akkor is szörnyű, ha külföldiekkel követték el. De az is tudott dolog, hogy sajnos olyanok is belekerültek, akik nem tudták igazolni az állampolgárságukat, pedig itt éltek.
  Sajnos, bizonyított dolog, hogy a németek sokkal durvábbak voltak a keleti fronton, mert Hitlernek egyéb céljai voltak a területtel. Ezért írják le a történeti munkákban, hogy a kamenyec-p.-i volt az első ötszámjegyű tömeggyilkosság a háború alatt, amiről a magyar hatóságok előzetesen nem tudhattak.

 • Aurora Boreálisz
  2018 február 11
  8:01 de.

  Van, ami Figyelő számára tabutéma, ti. a deportálások.

  De a többi dologban nagyjából a tényeket írja, és ezt a kommunistákon kívül mindenki látja. Egyesek viszont itt olyan propagandát nyomatnak, amit a történészek már a nyolcvanas években megcáfoltak. Aztán a rendszerváltás után ez a nagyközönség elé is került.
  A Horthy-ellenes szólamok tipikusan ilyen propagandatéma. (És erre nem mentség, hogy van jobbos propaganda is.) Ez nem veszélyes a fiatalokra?

 • Aurora Boreálisz
  2018 február 11
  8:01 de.

  A vak gzullolet csak ugy sugarzik irasodbol.
  Fogalmad sincs az en velemenyemrol igazan, csak irsz a levegobe bizonyitek nelkul. Mar irtam ezen a lapon, hogy apam is megszenvedte a naci kort. Viszont o es minden mas magyar ember nyugodtan elt karriert csinalt stb. Edesapam batyjai peldaul igen szep karriert csinaltak, egyik ujsagiro volt az EST c,lapnak szerkesztoje, a masik a Koztisztviselo bank elnoke volt , a Horthy korban.A haborus idokben viszont, mikoor Hitler uralomrajutott akkor jottek a bajok, nem csak a magyarokra, hanem minden szovetseges orszagban. Mi szovetsegesei voltunk a nemeteknek, es annak az orszagnak, akik orosz ellenesek voltak a haboruban. Ez ilyen egyszeru volt. Horthyt nem szerette a csaladom, ugy emlkszem, de Budapesten ‘eltunk. Manapsag mindent rakennek otthon Horthyra de nem igaz a fele sem amit rola mondanak. Mar azt is irtam, hogy Horthynak mennioe kellett a haboru alatt, es a kormanyt Szalasi es kormanya vette at az uralmat. Azok mar nacik voltak, es akkor jott igazibol a baj a zsidokra.

  Erddkes, hogy rola nem irtok , pedig o hozta a bajt a zsidokra foleg.

 • AuróraBoreálisz

  Figyelő utolsó 10:46-os mondatához:

  A megdönthetetlen tény, hogy mire Szálasi jött, akkorra már Horthy 450’000 [+20’000 “Kmanyec-Podolszki”] ember deportálásán [likvidálásán] volt túl, mely számot még az a galád nyilas sem tudott felülmúlni.

  A másik, úgymond: “Horthynak mennie kellett a háború alatt.”
  Pontosítsunk! Ez nem alatt, hanem a háború legvégén történt. “Háború alatt” annyi, mint az elején, v. mondjuk a közepén, de hogy a negyvenedik hónap (az egész 1941-június-1945.áprilisig tartó intervallum kilenctized szakasza) – a 46-ból – a magyar részvétel dereka lett volna, az Ön részéről ez ugyancsak egy ügyes csúsztatás, ködösítés. Ugyanis Horthy akkorra már v é g i g – c s i n á l t a . ezt az egész disznóságot, amit 25 év alatt főzött, amikorra – tény, hogy puccsal – mondatták le. A saját főztjét kellett megennie. Viszont, az hogy erőszakkal mondatták le, arra is utal, hogy ahelyett, hogy önként leszámolt volna legalább az itt felsorolt, csupán töredék tényekkel, ahelyett még mindig ragaszkodott a saját legfőbb-hadúri(!) és a kormányzói hatalmához, aminek egészen addig birtokában volt.
  Az pedig, hogy Ön ennyire, mármár a hozzá hasonló konoksággal ragaszkodik Horthy ártatlanságához arra vall, hogy a kormányzóval valami megfejthetetlen, különleges jellem-azonosságot ápolgat, amit a szíve mélyén heves makacssággal tűzön vizen át őrízget.
  Már megbocsásson, de erről meg özv.Szálasiné őnagysága jut eszembe, aki a rendszerváltás hajnalán, a férje sírjának nyilvánossá tétele után valamelyik televizióban a sír mellett ülve, a sírhantot símogatva esküdözött, hogy az is csak jót akart és amig ő él, addig szeretni fogja..
  Hiába na! A szerelem rejtett lelki ösvényei sokszor produkálnak hasonlóan ilyen megfejthetetlen labirintusokat…

 • AuróraBoreálisz

  Almási Alma 8:01

  Nem Erdély visszakívánása, visszavárása volt Horthynak a magyar Holokausztot kiváltó fő motivációja, hanem egy hosszú folyamat eredménye, ami egy olyan időszakban gyökerezik, amikor Trianon – mint olyan – még szóba sem jöhetett, hisz akkor még nem
  is csatolták el…
  Ez a korszak bizony az ellenforradalom – mint máshol te is utalsz rá – a fehérterror évei voltak. Főszereplői pedig Horthy személyes elvi irányításával, m á r . a z . e l s ő . p e r c t ő l . k e z d v e csípőből tüzeltek a zsidóságra és a baloldalra (holott ők harcoltak a csehekkel és románokkal) amely mesterségesen korbácsolt g y ű l ö l e t nem is enyhült az ún. zsidó törvények bevezetéséig, 1938-ig se.
  Ezek az utolsó szakaszban, mint tető az épületen, már abszolút jogi erővel bíró gyilkos jogszabály és vhr-ei, már valódi gyakorlati tényezővé avanzsáltak, ahol a Holokauszt végrehajtásának ama másfél hónapja, az egészhez képest csupán mint egy rossz pillanat, félmillió ember lemészárlásával vált véres gyakorlattá.
  Mindez az úgynevezett parlament, ill. kormányzóúrőfőméltósága békeváró szignójával szentesítve…

 • Aurora:
  Kár minden szóért.
  A Horthy-fanok majd megmagyarázzák hogyaz másképpen volt.

  Itt már olyan is elhangzott pár éve valami Nyilas Mariskától vagy kifenétől hogy idézem:

  “A németországi munkájuk után TÖBBEN TÉRTEK VISSZA mint amennyit elvittek.”
  És hogy:
  “Azokban a munkatáborokban fürdők ée sportpályák álltak az odaszállított dolgozók rendelkezésére.”

  erre írtam én anno hogy ” Naná.Kár hogy a fürdőben a zuhanyból víz helyett gáz jött.”

 • Soha nem voltam HORTHY fan, de az igazsaghoz szeretek ragaszkodni. Mivel apam csaladja is problema volt, nem mentegetem Horthyt, a csaladd nem is kedvelte. De maradjunk az igazsagnal es nem mindenfele propagandat higgyunk el.