Törvényjavaslat a stop Soros törvénycsomagról

2018 február 5 10:07 de.22 hozzászólás

Összesen 24 oldalas a dokumentum, bárki által végigolvasható.

Megjegyzéseim:

1. Nem térek ki helyesírási hibákra, majd kijavítják – vagy nem – mindegy.

I./A törvényjavaslat „népszavazásról” beszél, holott népszavazás NEM volt. Egy nemzeti konzultációnak nevezett akció keretében kiküldtek minden szavazópolgárnak egy ívet, a 8 millióból állítólag 2,4 millió érkezett vissza. Ez 30% – erős kisebbség. Az íven – a korábbiakhoz hasonlóan kérdések nem, csak kérdőjelekkel végződő mondatok szerepeltek.

A kormány e kisebbségre hivatkozva alkotta ezt a javaslatot.

– a tömeges migrációt propagáló, külföldről támogatott szervezeteknek regisztrálniuk kell magukat;
A helyzet az, hogy Magyarországon MINDEN társadalmi szervezet regisztrálva van, akár támogatják külföldről, akár nem. A helyi bíróságoknál kell benyújtani az alapszabályukat, amiben részletezniük kell a tevékenységüket, a szervezeti-működési szabályzatukat, enélkül adószámot sem kaphatnak.

– tevékenységükről nyilvánosan számot kell adniuk;

Minden évben február végéig az adóhatóságnak kell számot adniuk bevételeikről és kiadásaikról. Ha változik a tevékenység, azt a bíróságnak kell bejelenteniük. Ha közhasznú szervezetről van szó, akkor nyilvánosan kell – a saját, vagy a sajtó írott fórumán – beszámolót adniuk a tevékenység közhasznú tételeiről minden esztendőben.

MILYEN nyilvánosságra gondol a kodofikátor? Óriásplakátra?

– ezen szervezeteknek illetéket kell fizetniük, amely bevételt az állam határvédelemre fordítja;
Az illeték a külföldről érkező támogatás BRUTTÓ összegének 25%-a.

– a bevándorlást szervező személyek távol tarthatók, kitilthatók legyenek.
MI számít „bevándorlás szervezésének”? Honnan tilthatók ki és tarthatók távol? Mennyi időre?

A továbbiakban szervezésről nincs szó: migrációt támogató szervezetekről beszélnek. Támogatást jelent szponzoráció(?), illetve minden , egyéb módon támogató megnyilvánulás –tehát egy pohár víz átadása is.

Külön érdekesség, hogy ez a cselekmény nem tartozik a Büntető Törvénykönyv hatálya alá: tehát nem vonatkoznak rá a büntetőeljárási szabályok sem: pl. a gyanúsított megfelelő védelme, tájékoztatása.
Nem nagyon indokolható, hogy mi a fenének kell KÜLÖN bevallásban feltüntetni a külföldről származó támogatást, hiszen a bevételeknél azok forrásáról is tájékoztatni kell az adóhivatalt. Az elkülönített bankszámlaszámnak csak egy értelme lehet: ha egyszerűen akarják lenyúlni

A törvényjavaslat C. pontja az ebben a lapban is említett „idegenrendészeti távoltartásról” szól, ami az országhatár mellett a schengeni határ megközelítését is tiltja ”migrációszervezési” (vagy támogatási) célzattal.

A II. § hosszan taglalja, mi számít migrációt támogató szervezetnek. Mindenki, aki harmadik országbeli érkező kérelmét elbírálni segíti, illetve bármilyen módon szponzorálja, támogatja. Igaz, itt hozzáteszik: „jogtalanul” érkező. De: mi a fenének fordulna kérelemmel, aki jogosan – pl. vízummal – érkezik? Az meghosszabbítja a tartózkodási engedélyét és kész. Később ugyan kérhet menekültstátuszt. Azt mondják: papírokkal kell érkeznie. Ja, de ha vízum nélkül érkezik, az is jogtalan, annak is ellenőrizni kell a papírjait. Igaz, ez nem nagyon sikerül, ahogy láttuk a néhai miniszterelnöki szembeszomszéd Pharaon esetében sem…

Szóval, migráns támogató szervezet az, amelyikre rámutatok.

A paragrafus (3) pontjából egy érdekesség is kiderül. Tetszettek tudni, hogy létezik nálunk Civil Információs Portál?

„A nyilvántartó bíróság minden hónap 15. napjáig megküldi azon egyesületek és alapítványok nevét, székhelyét és adószámát a Civil Információs Portál vezetéséért felelős miniszternek, amelyek tekintetében a megelőző hónapban az illegális migrációt támogató szervezet minősülés tényét a Nyilvántartásban rögzítette.”

Tehát a „minősülés ténye” az, hogy rögzítem a nyilvántartásban?

A 4. §-ban csak a pénzek útját határozzák meg. Amellett, hogy részletezni kell, mire használták a külföldről érkezett pénzeket, a külön számláról már szóltunk. DE. Ennek a külön számlának a forgalmáról a számlavezető bank minden hónapban köteles értesíteni a Nemzeti Bankot és a Legfelső Ügyészséget.

MI KÖZE a jegybanknak, de főképp az ügyésznek a társadalmi szervezetek támogatásához? Ezek szerint a nem egyháznak elismert (Magyarországon a parlament többsége dönt arról, hogy melyik vallási közösség lehet egyház, melyik „csak” szekta.) közösségek külföldről érkező támogatását is az ügyészség kíséri szemmel? Pl. ha az Iványi Gábor vezette Magyarországi Evangéliumi Testvéri Közösségnek – úgy tudom, az egyik methodista irányzathoz tartozik – küld valaki adományt, azt a magyar ügyészség számon tartja???

Az 5.§ a szankciókról szól. Vagyis arról, hogy ha a szervezet nem teljesíti nyilvántartási kötelezettségét, az ügyész bírságot szab ki, ennek be nem fizetése a társadalmi szervezet TÖRLÉSÉVEL jár. Implicite ez annyit jelent, hogy Magyarországon nem létezhet a jövőben társadalmi szervezet (egyelőre csak az, amelyik külföldi támogatást élvez) az ügyész beleegyezése nélkül.

Kérdés: mit szólna a törvényalkotó, ha egy hasonló törvénnyel pl. Romániában ennek alapján feloszlatnák a magyar kisebbség szervezeteit?

A 6.§ a MEGFELELŐ TÁRSADALMI TÁMOGATOTTSÁG értelmezését taglalja, amit a 2011. évi CLXXV. Tv. vezetett be, és ami tökéletesen ellentmond a gyülekezésről szóló törvénynek a szabad szervezkedést rögzítő elvével, de az Alaptörvény passzusaival is.

A 7. és 8.§ a nyilvántartás mikéntjét, a benyújtandó adatokat részletezi. Ezekben szerepel pl., hogy a szponzor, támogató részletes adatait is meg kell küldeni a magyar ügyészségnek.

Türelem, már csak az Indoklás, meg a Részletes indoklás van hátra, ami a 24 oldalas törvényjavaslatnak a felét – azaz 12 oldalt tesz ki. Kicsit rámutatva arra is: elég gázos a javaslat, ha ugyanakkora terjedelműnek kell lennie a magyarázkodásnak.

Naná, hogy a részletezés az egyetlen ürügy tisztára mosását kísérli meg: vagyis a társadalmi kontroll erősítését. De –indoklástól szokatlan módon – újabb kötelezettséget is előír: a társadalmi szervezet 3 napon belül köteles bejelenteni, ha külföldről „migránstámogatásra” érkezik támogatás. (Még jó, hogy a magyar kormány nem társadalmi szervezet: nagy zűrben lenne, ha el kellene számolnia a külföldről érkező pénzekről.)

A részletes indoklás újra végigveszi az összes paragrafust és bekezdést, ami azért szükséges, mert ilyen törvény született/születik. Tetszik érteni? Miért? Mert ez a törvény…
Egy passzus azonban figyelemreméltó, ami az idegenrendészeti távoltartási eljárást magyarázza:
„(3) Az idegenrendészeti távoltartást elrendelő határozatot az eljárás lényeges szabályainak megsértése miatt közigazgatási perben nyolc napon belül lehet megtámadni. A perben azonnali jogvédelem biztosításának nincs helye.”

Felhívnám azok figyelmét, akik annak idején tüzet hánytak Szakályra, amikor a kamenyec –podolszki tömeggyilkosság ügyében arra FIGYELMEZTETETT – nem törvény, hanem idegenrendészeti szabályok alapján került sor húszezer ember halálba küldésére.

Hát, ez most törvény – bár egyelőre csak javaslat.

Igen tanulságos még, hogy a javaslat „migráció szervezéséről, elősegítéséről” beszél. Holott az azt jelentené, hogy egy szervezet (ember) Eritreában, Afganisztánban vagy Szíriában agitál embereket, hogy jöjjenek Európába! Egészen más, ha annyit mond – mint most pl. az ENSZ szeretne: ha üldöznek, és veszélyben az életed, nem gépfegyverrel fogadunk, hanem az élet lehetőségével. A magyar kormány – és NEM Magyarország – most emiatt akar kilépni a szervezet tárgyalásaiból.

Rátesi Margit

22 hozzászólás

 • Kalocsai Miklós

  Őrültek háza!

 • Egy oldalt se olvasok el a javaslatból, amit a választások előtt az országgyűlési képviselők majd elfogadnak.
  A Fidesz már oly sok mindent tett a társadalom többségi beleegyező akarata nélkül, hogy részükről bármi hangozzék el, nem érdekel. Egyet tudok : nem szavazok a Fideszre.

  Hogy kire? Bármelyik pártra, amelyiket gyanítom, hogy eléri a bejutási küszöböt. Ezt kellene tennie az 5,5 millió nem Fideszes szavazónak. De sajnos, várhatóan megint távol marad a szavazástól 3 millió.

 • Megjegyzendő, hogy schengeni határ a ferihegyi repülőtér, sőt talán a Vigadó téri nemzetközi hajóállomás is. Tehát ezeknek a nyolc kilométeres körzetében lakó vagy dolgozó személy ellen is – azonnal végrehajtandó közigazgatási határozattal, amelynek végrehajtását a bíróság sem függesztheti fel – elrendelhető az idegenrendészeti távoltartás (azaz kitiltható lakásából vagy munkahelyéről), ha illegális migránsoknak segítséget nyújt (pl. ha valaki megkérdezi tőle, hogy merre van a Keleti-pályaudvar, akkor útbaigazítja).

  Ezek után állíthatja -e (hogy Buda Marcsi nagybecsű szavait használjam) normális és tisztességes ember, hogy nincs igaza (az egyébként jobboldali) Ungváry Rudolfnak, amikor az állítja, hogy a mai Magyarországon “mutáns fasiszta” politikai rezsim van?

 • Kezd egyre relytélyesebb lenni ez a Soros elleni ármánykodás, mintha a benfentes Sorosnak és haverjainak nem tetszene Europa vallás szegregációs kettéválasztása, Közép-Europa célzott iszlám mentessé tétele és ideális béke szigetévé varázslása egy bennünket kiszolgáltatottá tevő cél eléréséhez! Lehet, hogy Netanjahunak ezért a renitens Soros a legnagyobb szálka a szemében? Lehet, hogy Soros nagyobb magyar mint Orbán? Vajon milyen hatása lenne egy olyan kiszivárogtatott álhírnek, hogy Orbánék hirtelen emberiességi okokra hivatkozva szívesen beengednek 100000 muszlim migránst a német szempontok alapján, vajon kik menekülnének innen fejvesztve legelőször? Lehet, hogy azok akik már legalább 10 éve a közvéleményt szigorúan kizárva, regisztrálatlanul tömegesen ide evakuálnak szupertitkos megállapodások alapján? Lehet hogy ezért lett Orbán az összes hibája ellenére leválthatatlan hűséges kollaboráns? Egy próbát megérne, mert ha ez az abszurd gyanu bebizonyosodna, akkor Orban is automatikusan repülne, de lehet hogy szárnyak nélkül!!

 • ” Idegenrendészeti távoltartás ”

  Ez az idegenrendlszeti kifejezés nagyon tetszik a mai Kormányzónak, mert ő hű kutyaként követi elődje, Vitéz Nagybanya ellenforradalmi propaganda maszlagjait: ti. az ellentengernagy minisztériuma is így nevezte pl. a
  k a m e n y e c-p o d o l s z k i . t ö m e g g m é s z á r l á s t, vagyis húszezer ember rövidtávú likvidálását. A nagy előd így tartotta távol magától a kipécézett áldozatait….
  Csak nehogy a mi Duce-énk is ebben a megoldásban törje azt a kos fejét !

 • Bocs’ Margit!
  De még nem olvastam tovább a cikket, amikor előbbi hsz-emet már el is küldtem, hisz’ kegyed alább már megemlíti a magyar-német szövetség keretében annak a húszer lengyel menekültnek a magyar közreműködéssel megvalósított szisztematikus, ill. fondorlatos kinyírását… Az álcázott, gyilokra buzdító kifejezésről nekem is egyből az jutott eszembe… 🙁

 • Fontos kérdés, mi lesz ezután, ha megint “győznek” Viktorék…

  Láthatóan az utóbbi években lecserélődött a fidesz kormánygárda. Varga, Pokorni, és mindazok, akikben még volt értelem, és talán valami hozzáértés, eltűntek, háttérbe kerültek. Simicska is le van cserélve egy gázszerelőre…

  Van viszont helyettük nekünk Szilárdka, az okos tekintetével, meg a futsalos külügyérünk a tornyos frizurájával…

 • Orsós Elemér

  Almási Alma
  2018 február 7
  11:04 du.
  Ezt a bizonyítvány magyarázatot Karinthy is megirigelné, mert álságosan az önvédelemről való jogot firtatja! Egy-két külföldi példát azért felhozhatna Majtényi úr azok közül a csúcsdemokráciák közül akiket mindig a követendő precedensekké szoktak nekünk ajánlani, de azokkal csúnyán felsülne, ezért ezzel mem is próbálkozott!

 • Orsós! Nem kell semmilyen példát követnünk: az okos a más kárán tanul, az ostoba a sajátján sem.
  Magyarország gazdag és erős ország: elválik most, hogy a népe is az-e. Jelenlegi kormányának bűne, hogy nem hisz a népében, gyáván hepciáskodik: többnyire azért, hogy a zajjal elterelje a figyelmet arról, mit művel a tyúkólban.
  Milyen önvédelemről beszélsz? Hozhatod a példát dögivel: Magyarországon a börtönök 75 %-ban cigány származású bűnözőkkel vannak tele. Ebből az következik, hogy a cigányember bűnöző???
  Az az “önvédelem”, hogy odadobom a népemet a gyűlölet martalékának, magam meg bőszen üzletelek velük? (lsd Pharaon példáját, vagy a magyar-iráni atommegállapodást.)
  Sokan felhozzák: merhogy az iszlám vallás papjai ezt, meg azt mondták. A keresztények nem? A zsidóknál nem találunk erre példát? Dehogynem – mindegyiknél.
  Beszari alakok vagytok, ha abban sem bíztok, hogy a fene nagy “hazafiságotok”, meg “kereszténységetek” békében is kiállná a próbát.

 • Kenny
  2018 február 7
  5:01 du. A masi magyar kormanyt nem ismerem, nem tudom megkritizalni, de azert nem kivanok a magyaroknak muszlim bevandorllast. Mashol mar irtam, Kanada olyan orszag, mint az USA, mindenkit befogadott es befogad.
  Volt mar tavaly Quebecben egy nagy balhe , az egyik mecsetben, tobbszorops gyilkossagot tett egy ember.
  Erre nincs szuksege egy allamnak sem,.
  plane olyan orszag mint Magyarorszag, vagy mas europai orszag.
  Ott az orszagokat nemzeti alapon letesitettek, egy nyelv, egy fo vallas stb.
  Europaban sokkal nehezebb elfogadtatni a muszlim bearamlast, mint Eszak Amerikaban.

 • Orsós Elemér

  talalom
  2018 február 9
  10:19 de.
  Jó kis mellébeszélés, de legjobban az utolsó mondat tetszett, csak arra reagálnék. A Ti “hazafiságotok”, “kereszténységetek” és főleg “szociális érzékenységetek” csimborasszója az, hogy hithű proletárból átvedlett milliárdosokkal szerveztek éhségmeneteket, a határkerítés mögött lázítjátok a lágy kenyérrel dobálózó békeaktivistákat és ovodás műsorokat szerveztek a csak négyévenként nagyérdeműnk hízelgett vokshalmaznak a visszaszerezhetetlenné devalvált “népi demokráciátok” restaurálására, miközben a Jóistennek sem akarjátok elismerni azt a tényt, hogy a népszerűtlenségetek legfőbb oka nem az agressziv és egyéb jogos jelzőkkel teleaggatott Fidesz látszólagos erőssége, hanem a Ti professzionális önlejáratódásatok.

 • Figyelő! A fenti törvényjavaslat nem a “muszlim beáramlást” akadályozza meg, hanem az itthoni lakosság terrorizálását készíti elő.

 • Kedves Figyelő,

  Egy másik cikknél pár nappal ezelőtt olyan kedvesen és főleg korrekten megköszönte a kiegészítésemet, amit nagy örömmel vettem.
  Éppen ezért most értetlenül állok azelőtt, hogy csupán pár nappal később leírja ismét helytelenül ugyan azt arra utalva, mintha az a québeci mecsetes tömeggyilkosságot muszlim(ok) követték volna el azt. Pont ellenkezőleg történt.
  Az időpontra és a helyre tökéletesen emlékszik, csak akkor egy fehér, szélsőjobbos (alt right-os) született québeci francia, bizonyos Alexandre Bissonette mészárolt le 6 muszlimot, 19-et pedig megsebesített a mecsetben.

  https://i.imgur.com/J3P1j1X.jpg

  Tényleg nem értem, hogy ez most hogyan van ilyenkor. Pár napja Látszólag elfogadta, megértette, sőt igen korrekten akceptálta a lényegi pontosításomat, de aztán most meg mégsem? :O

 • Kedves Mindenki!
  Figyelő már nem mai gyerek, a 80-as éveiben jár. Ilyenkor az ember már feledékeny, főleg a friss információk tekintetében. Kéretik ezt figyelembe venni. Örüljünk, hogy ilyen aktív, és határozott – ha nem is mindig kompetens – véleménye van mindenről. Van itt néhány jóval fiatalabb fórumozó is, sokkal beszűkültebb gondolkodással…

 • Talalom:
  Orsós csak egy Gyobbikos troll itten.

  Terjeszti pártja propagandáját.

 • HunCanada
  2018 február 11
  8:54 de.
  Elnezest, de egy masik ugyrol van szo szerintem.

 • Kedves Alma, koszi szem;lyem megvedeset.

 • Ezt a meset Hun Canadanak kuldom es azoknak akik hulye oregnek tartanak.

  Subject: Fwd: Az olvassa el, aki már régóta fiatal….

  MINDENKINEK, AKI MÁR ELÉG RÉGÓTA FIATAL

  Egy öregúr egyszer elhatározza, hogy elmegy

  Afrikába szafarira. Magával viszi öreg kutyáját, hogy

  társasága legyen.

  A kutya egy nap addig kergeti a pillangókat,

  amíg azt veszi észre, hogy eltévedt. Bóklászik erre-arra,

  hogy megtalálja az utat, egyszercsak látja, hogy egy leopárd

  rohan felé láthatóan azért, hogy megegye.

  Az öreg kutya azt gondolja:Jajjaj! Most igazán

  bajban vagyok!

  Észrevesz a közelében néhány csontmaradványt

  valami dögből, gyorsan elkezdi rágni a csontokat hátat

  fordítva a közeledő leopárdnak

  Amikor az már majdnem ráugrik, a vén kutya

  felkiált: Ez a leopárd igazán finom volt! Vajon találok még

  egyet?

  Ezt hallván a leopárd az utolsó pillanatban

  visszafogja az ugrást, rémülettel néz a kutyára, és gyorsan

  elhordja az irháját.

  Húúú! Sóhajt a leopárd, ez meleg volt. Ez a

  vén kutya majdnem elkapott.

  Közben egy öreg majom, aki végignézte az egész

  jelenetet egy faágról, arra gondol, hogy hasznot húzhat

  abból, amit tud, és kialkudhat valami védelmet a leopárdtól.

  Utánairamodik, de az öreg kutya, amikor látja

  teljes sebességgel a leopárd után futni, rájön, hogy valami

  ravaszság történik. A majom utoléri a leopárdot, elárulja

  neki a kutya cselét, és alkut ajánl.

  Az ifjú leopárd feldühödik, hogy rászedték.

  Ide gyere, majom, ugorj a hátamra, és meglátod, hogy jár, aki be

  akar csapni!

  Az öreg kutya látja a felé rohanó leopárdot a

  majommal a hátán és nyugtalankodik: Na, most mit

  csináljak? Ám menekülés helyett újra leül háttal a

  támadóknak, és ismét úgy tesz, mintha nem látta volna őket.

  Mihelyt hallótávolságba érnek, felkiált:

  Hol van már az a hülye majom? Már egy órája

  elküldtem, hogy hozzon egy másik leopárdot!

  Tanulság:

  – Sose nevesd ki az öregeket!

  – A kor és a finesz végül mindig legyőzi az erőt

  és a fiatalságot. A szellem és a ravaszság csak a korral és

  a tapasztalattal nő meg.

  Ha ezt nem küldöd tovább öt régi iskolatársadnak,

  öttel kevesebben fognak nevetni a Földön.

  😉

  Forward

 • Figyelő
  2018 február 13
  4:21 du

  Kedves Figyelő, nagyon jó kis történet. De pont nekem címezte?Én nem nézem magát hülyének. :O

  Figyelő
  2018 február 13
  12:58 du.

  Egyértelműen ugyan arról beszélünk. Tavaly Québecben ez az egy terrorcselekmény volt ami mecsetben történt. Csak ön máshogy emlékezett, mert általában ha “mecset”, “terror” és “tömeggyilkosság” szavakat hall az ember, akkor egyből muszlimokra asszociál – ez mással is előfordul. Mint ez az eset is mutatja Ön is tévesen emlékezett és hivatkozott rá, utalva arra, hogy muszlimok voltak a tettesek, holott muszlimokat gyilkoltak le. De nincs semmi baj ezzel, azért van diskurzus, hogy a tévedéseket helyretegyük. Ha kell pár napon belül többször is.

 • Kedves Figyelő, szuper a történet, jöhet a következő.

 • Figyelő:
  Találtam egy régi régi filmet, nézd meg ha időd engedi.
  Angol film, bár Magyarországon játszódik 1964-ben.

Leave a Reply


Trackbacks

This site is protected by Comment SPAM Wiper.