Érzelmi fogyatékos értelmiségiek

2018 június 14 10:04 de.130 hozzászólás

Vajon melyik a jobb: a szív fej nélkül, vagy a fej szív nélkül? Miért kellene feltétlenül választanunk a kettő között?

A helyzet tarthatatlanságáról

Sokat vekengünk arról, hogy milyen szörnyű állapotban van a mai magyar közélet, hogy milyen mérgező légkör és alpári hangvétel uralkodik a közbeszédben. Ne csodálkozzunk ezen, hiszen a közbeszéd légkörét meghatározó, úgynevezett értelmiségi réteghez tartozók legtöbbje is ezen a hangon szólal meg, ebben a toxikus légkörben tematizálja és értelmezi a velünk és körülöttünk történő eseményeket. A politikusok, újságírók, megmondóemberek, véleményvezérek többsége már eleve ingerülten, sértődötten, közönségesen és agresszíven kommunikál, a közéleti tartalmak fogyasztói, az internetes szubkultúra nick-nevek mögé bújó fotelhősei pedig ezt lelkesen, megkétszerezett intenzitással fröcsögik vissza a kommentfalakra. Így aztán kialakul egy lefelé húzó sötét örvény, amiben folyamatosan cirkulál a lélekmérgező, bűzös trutyi.

Nem a kispolgári erkölcscsősz, vagy a naiv széplélek szól belőlem, hiszen tisztában vagyok azzal, hogy a politika, és az arra reflektáló közbeszéd nem babazsúr, hanem egymással szembenálló erők és vélemények kőkemény ütközőterepe. Nem is azt várnám el, hogy eltartott ujjal, kényeskedve kommunikáljunk egymással, hogy választékos irodalmi nyelvezetet használjunk a közéleti vitákban, de ha csak a sportra gondolunk, látnunk kell, hogy a legkeményebb csatákat is meg lehet vívni nemes küzdelemben, ahogy gyomorforgató sportszerűtlenséggel is. Egy ökölvívó ugyanúgy azzal a céllal lép a ringbe, hogy a másik arcát a lehető legpépesebbre verje, ahogy egy kocsmai bunyóban részt vevő részeg – a különbség a hogyanban van. Ha a ringben (azaz egy szimbolikus harcmezőn), egymást ellenfélként tisztelve, kölcsönösen elfogadott szabályok mentén, a sportszerűség keretei közt történik a bunyó, azt ökölvívásnak hívjuk, és egy méltán népszerű olimpiai sportágról beszélünk. Ha viszont a lehányt bárpult és a bűzölgő klozet közt, trágárul üvöltözve, asztalokat borogatva, egymás felmenőit emlegetve kívánják átrendezni egymás arcberendezését a szembenálló felek, azt garázdaságnak hívjuk, és nagy eséllyel börtönbüntetés jár érte.

Sajnos a körülöttünk kialakult légkör inkább az utóbbihoz hasonlít, és ebben az értelmiségi rétegnek elévülhetetlen érdemei vannak. Abban pedig a társadalom is felelős, hogy mindezt nem csupán eltűri, de a közbeszédben és a világháló közösségi felületein egymást túllicitálva visszhangozza, cirkulálja.

Csak egyetlen példa, melyen keresztül jól szemléltethetjük, hol is tartunk most. Vajon rá tudunk-e még csodálkozni arra a megdöbbentő tényre, hogy az elmúlt évek egyik közéleti, sőt, már-már szakpolitikai kulcsszava a “G-nap”? Gondoljuk át, hogy honnan származik a kifejezés, ízlelgessük, hogyan lett egy alulmúlhatatlanul közönséges megnyilvánulásból általánosan elfogadott közéleti toposz, hogy végül politikai krédóként transzparensekre festve aláálljanak emberek. De most tényleg!

Politikai beállítódástól függetlenül: hogy létezik az, hogy egy összevizelt nadrágban és súlyosan alkoholos állapotban előadott trágárság (mely szerint egy közéleti szereplő szerint egy másik közéleti szereplő egy, hogy is mondjam, hímivarsejt) ekkora karriert futhatott be a médiában, majd a közélet valamennyi fórumán?! Ez tényleg egy kritikai észrevétel? Valóban reagálni kellett rá, sőt, kanonizálni az örökkévalóság számára? Aztán hasonlítsuk össze a mi “G-napunkat” a 20. századi történelem egyik leghíresebb, legdicsőségesebb eseményét jelölő “D-day” kifejezéssel, és éljük át a mindent elöntő szekunder szégyent…

Az értelmiségi létforma fejnehéz féloldalasságáról

Szeretném megvilágítani, hogy szerintem mi a gond az úgynevezett értelmiségi réteggel, és hogy hogyan lehetne ezt a problémát orvosolni.

Az értelmiségi szó már a nevében hordozza a felvilágosodás eszmei alapvetését, a ráció felsőbbrendűségét, hogy az ész, a gondolat, az értelem az ember valamennyi mentális funkciójánál, képességénél, készségénél előbbre való. Benne van az enciklopédizmus intellektuális felsőbbrendűségi tudata, a babonáktól terhelt “sötét középkor” meghaladásának eufóriája, a 19. századi Nyugat naiv humanista optimizmusa, a ráció apoteózisa.

Az értelmiségi a fehér köpenyes tudós, aki a szellem kísérleti laboratóriumaiban, titokzatosan gőzölgő kémcsövekben keveri ki az emberi faj boldogulásához szükséges elméleteket, tudományos téziseket.

Az értelmiségi a megmunkált, kiművelt elme, a felvilágosodott emberi társadalom krémje, a közvélekedés alakítására felkent főpap.

Nem véletlenül használtam a “főpap” szót, hiszen a Magyar Nagylexikon így fogalmaz az értelmiségi társadalmi réteg eredetével kapcsolatban: “A felvilágosodás során az entellektüelek fokozatosan átvették a papság középkorban meglévő és az azt megelőző korokban is hasonló (teokratikus) szervezetek által birtokolt szellemi előjogokat.” Végül is érthető a dolog, hiszen ha az emberi faj a gondolkodásra való képességéről kapta a nevét (homo sapiens), akkor persze, hogy inkább az intelligencia hányados legyen a társadalmi szerepvállalás fokmérője, mint mondjuk a bicepsz mérete. (Annak ellenére, hogy hívő ember vagyok, egy pillanatig nem sírom vissza a középkori állapotokat, amikor a közgondolkodás terén a papság élvezett szellemi előjogokat, hiszen inkább élek én is egy olyan világban, melyben a tudósok akarják leégetni a papokat, mint abban, amelyben a papok akarták elégetni a tudósokat.)

Ám ahogy a szekularizáció során a világi társadalom szemében a papság – jól ismert okok miatt – elvesztette a szellemi előjogait, úgy lesz egyre nyilvánvalóbb, hogy ebben a formájában az entellektüel, az értelmiségi réteg is alkalmatlanná vált arra, hogy utat mutasson az emberiség számára. Aki ezt vitatná, az csak godoljon arra, hogy hány emberéletet követeltek azok a ködös, zavaros 19-20. századi utópiák, melyek egytől-egyig értelmiségiek íróasztalain születtek meg, hogy aztán százmilliók pusztulását okozva váljanak véres valósággá. A felvilágosodás és az abból következő nagy társadalmi átrendeződések során a fej, a ráció egyre agresszívabban, később vérgőzös mámorban tobzódva követelte magának a vezető szerepet az emberi faj történetének alakítására. Így aztán – a hivatalos történetírás szerint – a “sötét középkor” sötétségét végre bevilágította a mindenhatónak kikiáltott ráció dicső világossága. Ám ha igazán őszinték vagyunk, csak a két világháború és a két brutális diktatúra tömegsírjaiba belelőtt százmillók bőségesen elegendő gondolkodnivalót adnak arra nézvést, hogy vajon tényleg minden rendben van-e a ráció megistenülése vonatkozásában…

Vajon melyik a jobb: a szív fej nélkül, vagy a fej szív nélkül? Az inkvizíció, amely Isten nevében kínzott és gyilkolt “eretnekeket”, vagy a vendée-i mészárlás, amikor az istenhitük miatt mészároltattak le százezreket, köztük nőket és gyermekeket a francia forradalom frissen felvilágosodott vezérei?

A babonákkal és hiedelmekkel terhelt, üres vallásosság, vagy a faji, esetleg osztályalapon tömegeket lemészárlásra ítélő, entellektüelek agyában megfogant társadalommérnökösködés? Egyik szörnyűségesebb, mint a másik!

Miért muszáj választanunk a fej és a szív között? Hiszen e kettő együttműködése lehetne a záloga annak, hogy az eddig elkövetett szörnyűségek ne történjenek meg többé. Az értelem, a gondolkodásra való képességünk valóban az egyik legnagyobb kincsünk, ugyanakkor nehéz lenne vitatni Saint-Exupéry örök érvényű mondatát, mely szerint “jól csak a szívével lát az ember.” E kettő nem kellene, hogy kizárja, hanem ki is egészíthetné egymást.

Az értelmiségi réteg modernkori felkenetésével az a legfőbb probléma, hogy az értelem megmunkálása, bármilyen jó és kívánatos dolog is, nem elegendő ahhoz, hogy teljes emberré váljunk. Az értelmiségi szó pontosan megmutatja és kijelöli önnön kompetenciájának határait.

Avagy miközben a gondolkodás és az arra épülő tudomány kétségtelenül az emberi faj történetének húzóágazata, minden, ami igazán fontos az életben, a tudomány számára vakfolt, hiszen megmérhetetlen, definiálhatatlan, az SI mértékegységek által földolgozhatatlan.

Mi a mértékegysége a boldogságnak? Egyáltalán: létezik boldogság? Be lehet bizonyítani? Mivel mérjük meg a szeretetet? Hogyan számítsuk ki a hűség jelentőségét? És a barátságét? Miért fontos a lelkiismeret? Sőt, létezik egyáltalán tudományosan bizonyítható lelkiismeret? Hiszen a tudomány a mai napig azt sem tudja bebizonyítani, hogy létezik lélek. Vagy ha létezik, akkor hol található: az agyban? Melyik részén? Vagy a szívben? Hol? A billentyűk közt? Senki sem tudja, sem definiálni, sem megmérni, ennek ellenére tudjuk, hogy mennyit ér egy ember, aki boldogság, szeretet, hűség, barátság és lelkiismeret nélkül él. E kérdések tekintetében nem fog eligazítani minket a szögmérő, a vonalzó és a fehér köpeny. A tudomány ezeken a – teljes és boldog élethez leginkább szükséges – pontokon kapitulálni kénytelen.

Az érzelmiségi létforma szükségességéről

Amit eddig leírtam, nevezhető akár meddő siránkozásnak is, úgyhogy arra gondoltam, hogy az örökös panaszkodás helyett itt az ideje a tettek mezejére lépni. (Oscar Wilde szerint “mindenki panaszkodik az időjárásra, de senki nem tesz semmit az ügyben”, és valóban, milyen igaza van!)

A közélet tartalomszolgáltatóitól, tematizálóitól és hivatásos értelmezőitől a továbbiakban ne csak azt várjuk el, hogy az úgynevezett értelmiségi réteghez tartozzanak, hiszen az, hogy valaki felsőfokú végzettséggel (és persze a közéleti szereplés iránti ambíciókkal) rendelkezik, még önmagában nem teszi őt alkalmassá arra, hogy a közélet résztvevője és alakítója legyen!

A sűrűn barázdált agytekervény ugyanis nem ad felmentést a sivár és elhanyagolt szívre, a Mengyelejev-táblázat alapos ismeretéből semennyire sem következik az, hogy képesek vagyunk szót érteni embertársainkkal, ahogy jól megfigyelhető az is, hogy a gondolkodás bajnokai simán lehetnek a társas viselkedés toprongyai.

Éppen ezért szükség lenne az érzelmiségi szó bevezetésére, amely nem félreállítaná, sokkal inkább kiegészítené az értelmiségi fogalmát. Mindezt nem pusztán egy nyelvi gegnek szánom, hiszen a tudományos kutatások (!) az életben való boldogulás feltételeként a sokat emlegetett intelligencia hányados (IQ) mellett egyre hangsúlyosabb szerepet tulajdonítanak az érzelmi intelligenciának (EQ). Miért csak az ember lexikális tudását, szakmai felkészültségét tesszük meg az “értelmiségi” létforma, a társadalmi szerepvállalás és az abban való kompetencia mértékegységül?

A racionális gondolkodásra való képesség és az érzelmi intelligencia közti egyensúly egyáltalán nem valami tudálékoskodó műprobléma, hanem egy olyan fontos és hangsúlyos kérdés, ami nagyon is gyakorlati módon és alapvetően befolyásolhatja az életünk minden területét: szakmai kiteljesedésünket, világlátásunkat, kapcsolatainkat, életutunkat.

Valahol olvastam egyszer, hogy a lexikális tudásnak kb. annyi köze van a boldog és kiteljesedett életre való képességhez, mint a szépírásnak a szépirodalomhoz. Szerintem találó gondolat, valamiért a modern, nyugati ember mégis nagyvonalúan félrenéz, amikor az értelmiségi réteg fejnehéz érzelmi idiótáit szemléli.

Egy nagy multicég vezetője mondta egyszer egy interjúban ezt az elgondolkodtató mondatot: “A munkatársak legtöbbjét szakmai alkalmasságuk miatt vesszük fel, és emberi alkalmatlanságuk miatt rúgjuk ki.” Tehát a barázdált agytekervényei miatt veszik fel, és az elhanyagolt érzelmi intelligenciája miatt rúgják ki. Ugye, elég gyakorlati példa arra, hogy miért lenne égetően fontos az IQ és az EQ közti egyensúlyra való törekvés?!

Ám nem csak a multik világában igaz mindez, mert a hétköznapi élet területén sem kell messzire mennünk, hogy példákat találjunk a rémületesen alacsony érzelmi intelligenciával rendelkező szakmai kiválóságok egész sorára…

Az okos és jó tollú újságíró, aki nyilvános fórumokon nem ritkán artikulálatlan hangon üvöltözve, trágárul ordibálva, csapkodva képviseli véleményét, védi vélt igazát, pedig nyilvánvaló, hogy az óvodai homokozó volt az utolsó olyan közösségi tér, ahol úgy tűnt, hogy a hangerő egyenes arányosságban áll a képviselt vélemény vélt igazságtartalmával. Nem pusztán esztétikai jellegű problémáról beszélünk, hiszen sokkal komolyabb meggyőző erőt képvisel az a vitázó, aki képes uralkodni a saját érzésein, és nem keveri össze a földolgozatlan komplexusaiból származó szorongásos tüneteit az igazságért kiálló ember prófétai dühével.

A túlszolizott képű, macsó nőgyógyász, akitől sírva jön el az első gyermekével várandós kismama, miután a főorvos úr első kérdése az volt, hogy meg akarja-e tartani a babát (amely babárért nyolc éven át imádkozott a férjével), az utolsó pedig egy alig burkolt szexuális jellegű felajánlkozás.

A karmester, aki Beethoven zenéjét ugyan érti, de azt már nem, hogy mennyire kontraproduktív dolog állandó jelleggel megalázni a zenekara tagjait – azt a közel száz hús-vér embert, akik nélkül a maestro csak a levegőt szeletelné a néma varázspálcájával. Így annak ellenére, hogy ő azt hiszi, hogy éppen kompromisszummentes művészeti tevékenységet folytat, valójában az elmaradt gyerekkorából származó hiányosságait teszi közszemlére, amikor egy kis mitugrász, cezaromán, hisztis zsebdiktátorként viselkedik.

A félistent játszó, jól láthatóan nárcisztikus személyiségzavarral küszködő pszichiáter, akiről első látásra üvölt, hogy neki magának lenne szüksége egy jó alapos terápiára, esetleg gyógyszeres kezelésre. Aki annyira arrogáns és leereszkedő stílusban kommunikál a klienseivel, hogy egy kedves barátom először azt hitte, viccel a főorvos úr. Majdnem felnevetett, hogy “Háhá, értem ám a viccet, doktor úr!”, amikor rá kellett jöjjön, hogy az orvos teljesen komolyan viselkedik vele úgy, mint egy feudális hűbérúr a jobbágyával.

A színházi rendező, aki azt hiszi, hogy hírnevénél és pozíciójánál fogva szexuális tárgyként kezelheti a társulatában játszó színművészeket.

A vezérigazgató, aki, mire följutott a multi-ranglétra regionális csúcsára, nagy igyekezetében teljesen elvesztette a kapcsolatot a valósággal, a saját lelkével (ennek sajnálatos mellékhatásaként a tesztoszteron állományával is), így a kínzó belső ürességét státuszszimbólumokkal, ego-protézisekkel és kokainnal próbálja telepumpálni.

Az ügyvéd, aki magától értetődő, pszichopátiás egykedvűséggel hazudik, csal, minden gátlás nélkül veszteget és zsarol meg embereket, ha az előre viszi saját és kliense érdekeit.

Természetesen nemcsak ilyen ügyvédek, vezérigazgatók, rendezők, pszichiáterek, karmesterek és újságírók vannak, de nagyon úgy tűnik, hogy ez pusztán az isteni kegyelem nagyságának köszönhető. Ugyanis…az érzelmi intelligenciával is megáldott értelmiségi mintha nem azért lenne normális, amilyen társadalmi szerepet betölt, hanem annak ellenére.

Pedig ahogy a tudás sem csak úgy magától lesz a miénk, hanem keményen meg kell dolgozni érte, úgy az érzelmi intelligencia, a szív okossága, a másik felé fordulás képessége sem genetikai hozottság pusztán. Tenni lehet érte, tanulni és fejleszteni lehet, munkát és energiát lehet belefektetni. Csak éppen nem muszáj, mert szinte minden értelmiségi feladatkör ellátásához diplomákat, papírokat és szakmai referenciákat kell csupán bemutatni. Amíg a társadalom nem várja el az őt képviselő politikusoktól és közéleti szereplőktől, hogy az érzelmi intelligencia tekintetében is képzettek, pallérozottak legyenek, addig nem is lesznek azok. Nem furcsa, hogy míg egy óvodában, idősek otthonában vagy bármilyen szociális intézményben praktizáló mentálhigiénés szakembertől elvárják, hogy többszáz óra önismereti munka legyen mögötte, addig egy magas pozícióban lévő politikusra – aki egyszer milliók sorsát befolyásoló döntéseket hoz, máskor nemzetközi sajtótájékoztatókat tart – semmilyen efféle elvárás nem nehezedik? (A nyolc általánossal EP-elnöki tisztet betöltő politikusról már ne is beszéljünk…) Sem az ország közvélekedését formálni kívánó, heti több cikket publikáló újságíróra, sem a legkiszolgáltatottabb állapotban lévő emberekkel foglalkozó sebész főorvosra…

Nagyon is gyakorlati dolgokról van szó! A modernkori történelem során egymás mellett éltek és alkottak az értelmiségi és az érzelmiségi-értelmiségi beállítottságú emberek. Mi lett volna például, ha a bizonyos nyugati csúcs-értelmiségi körökben mai napig ünnepelt – szintén csúcs-értelmiségi – Marx olvas, mondjuk, Dosztojevszkijt? Az entellektüel Marx társadalomtudományos kémcsöveiből ugyanis egy rakás olyan gondolat párolódott le, melyeket aztán Lenin, Sztálin vagy éppen Pol Pot tett iszonytatóan véres valósággá. Azt a Dosztojevszkijt, aki íróként fölvetette az 1866-ban (mindössze 18 évvel a Kommunista kiáltvány megjelenése után) megjelent Bűn és bűnhődés lapjain, hogy hiába a társadalmi egyenlőségről ábrándozó jó szándék, a sok lángoló erejű, világmegváltó gondolat, ha annak kiteljesedése érdekében mindenekelőtt baltával agyon kell csapni egy-két embert, akkor érdemes másik világmegváltó eszmét keresni, minthogy a cél nem szentesítheti az eszközt. Ha figyelt volna erre és az efféle érzelmiségi-értelmiségi hangra Marx, Lenin, Sztálin, Hitler, Polpot, akkor egy másik világban élhetnénk ma.

Nem vagyok olyan naiv, hogy azt higgyem, holnaptól megváltoznak a közéleti szerepvállalás feltételei, de mi magunk lehetünk érzelmiségi-értelmiségiek. Csak azt kell szemünk előtt tartanunk, hogy mindabban, amit teszünk, figyeljünk a “mi” mellett a “hogyan”-okra is. Az érveink mellett figyeljünk a szívünkre is. Legyen ebben sorvezetőnk egy igazi ókori érzelmiségi-értelmiségi, Pál apostol örök érvényű gondolata:

“Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy a pengő cimbalom. És ha prófétálni is tudok, és minden titkot és minden tudományt ismerek is, és ha teljes hitem van is, úgy, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyükről, szeretet pedig nincsen bennem, semmi vagyok. És ha szétosztom is minden vagyonomat, és testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen bennem, semmi hasznom abból.” (1Kor 13, 1-3)

Azaz hiába a virtuóz retorikai bravúrokkal teli ékesszólás, szeretet nélkül csak üres szócséplés, súlytalan fecsegés lesz a legszebb szónoklat is. A világ legokosabb embere lehetek, titkok tudója, a múlt avatott ismerője és a jövő prófétai látnoka, a világ összes tudományos fokozatát a nevem elé gyűjtögethetem, ha a szívem mélysége nem ellensúlyozza az ismereteim magasságát, akkor bölcsesség helyett csak intellektuális státusszimbólumokra tettem szert, és egy jéghideg tudáskupac vagyok csupán.

Lehet bennem olyan erős hit, megingathatatlan motiváció, hogy valóságos szuperhőssé válok az emberek előtt, életművemmel egyszerre írhatom át a fizikai törvényeket, a pszichológia alapvetéseit és a történelem könyveket, ha szeretet nincs a szívemben, az egész csupán egy értelmetlen és felesleges erőlködés, amely a kortársaim ámulatát ugyan kivívhatja, ám az utókor már pontosan tudni fogja, hogy egy senki voltam.

Lehetek oly nagylelkű, hogy minden javamat a szegényeknek ajándékozom, tátott szájjal csodálhatnak az emberek, leborulhatnak erkölcsi nagyságom előtt, ám valóságos szeretet nélkül csak nárcisztikus, magamutogató jótékonykodás lesz minden cselekedetem.

Lehetek akár mártírrá is, aki az életét is odadobja mindenestül, hogy egészen égő áldozatként lobbanjon el az Igaz Ügy szent oltárán, lehetek már életemben díszpolgár, utcanév és érettségi tétel, ha szeretet nélkül cselekszem, mindez csak egy önnön nagyságától elájuló, görcsös áldozati póz lesz csupán.

Ezért nem elég értelmiséginek lenni! A szív megművelésére van a legnagyobb szükségünk.

Tudom, amiről a jó öreg Pál beszél, az “agapé” szeretet messze több, mint a szív okossága, vagy egy nemes érzelem, de ne legyünk telhetetlenek! A mi kis nemzetünk már attól sokkal jobban lenne, ha a saját értelmiségétől elvárná, hogy érzelmiségi is legyen…

Bolyki László

*

A szerző zenész és író–elsősorban vallási és spirituális kérdéseket vizsgál reflexióiban. Fenti írása eredetileg a SZEMlélek c. blogban jelent meg.

130 hozzászólás

 • Ellentmondok.

  De mielőtt belemerülnék a bizonyításba, szeretném, ha valamely keresztény hitű ember példákon bemutatná, hogyan gazdálkodott a keresztény világ, – a keresztény papság – a kétezer éves jézusi szeretetparanccsal…

 • Csatlakozom. Mármint az ellentmondáshoz.

 • ALMASI ALMA;

  NEM vagyok a keresztenyhitu ember, de az adatokat talalhatja a web-en minden egyhaz, sot congrigation eseten.

  Iskolak, jotekony-szervezetek fentartasat kovetik vilagszerte.
  Ma reggel lattam a PBS WORLD reportjaban az egyhaz Nigeriban az AIDS segitsegen mukodeseit.

  Talan Chriss Adam majd nyujt maganak teljes reszleteket es adatokat az o gondnoki poziciojaban azon.
  Legalabb is Szt.Jozsef kozossege ugyeiben.

  Talalhatok sok adatok a Vatikan anyagi-ugyeiben a web-en.
  Tegyen egy par kattintasokat !

 • Kalocsai Miklós

  Jól indult a cikk, valós problémát feszegetett, de aztán félre siklott.

 • Nem, kedves Bendeguz, a keresztényi szeretet ismérvei nem a Terézanyák, meg a szórványos egyházi jótékonykodás, hanem az, amit a mi mostani derék keresztény kormányunk annyira védelmez: A menekültek kiéheztetése a határon, a szerencsétlen hajléktalanok megbüntetése, a szegény gyerekes családok kilakoltatása, és más irgalmas keresztényi szeretetben csúcsosodik ki. És gyanítom, ez nem csak Magyarországon, hanem másutt is így van, ha talán nem is ennyire feltűnően – de hát bizonyára másutt nem annyira őrzik a keresztény kultúrát, mint Miviktorunk.

  Ugye, Figyelő? Hol vagy ilyenkor, amikor Jézus alaptanításáról beszélgetünk?

 • Kedves Alma, itt vagyok.
  Tudod, en olyan csaladban nottem fel, ahol anyam egy zsido lanyt bujtatott, a legehezebb nemet megszallas alatt Budapesten! Igaz,hogy csaladja es sajat eletet is veszelyeztette ezzel, de a igazi, hivo kereszteny volt!
  Ismertem nehany , hasonlo keresztenyt eletemben.
  Mit mondjak? O, 1O6 evig elt,egeszsegesen.

 • Meg annyit, tole megtanultam, hogy “ha hited van, hegyet is meg tudsz mozditani!”

 • Ja, hogy Orban rosszul banik a menekultekkel? Jezus , sehol sem Tanitotta, hogy az ember ne vedje eletet es csaladjat, hazarol nem is beszelve. Csak menj el Nemetorszagba, ott most mi van?! Szegeny Merkel, engdett a kulso befolyasnak, erdemes meghallgatni, vagy megfigyelni a mai nemet belpolitikat.

 • Valasz a cikkre. Ha elolvassa, amit anyamrol irtam, akkor lathatja, hogy egyetertek!
  Anyamnak is ez volt a kedvenc idezete:

  “Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy a pengő cimbalom. És ha prófétálni is tudok, és minden titkot és minden tudományt ismerek is, és ha teljes hitem van is, úgy, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyükről, szeretet pedig nincsen bennem, semmi vagyok. És ha szétosztom is minden vagyonomat, és testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen bennem, semmi hasznom abból.” (1Kor 13, 1-3)”

 • Bolyki László
  Utoljara, mikor otthon jartam ket durva valasszal talalkoztam.
  MInd ket helyen, vasarlas volt. A z ujsagosanl vettem egy ujsagot, es ugy latszik sejtette, hogy nem vagyok helyi, olyan durva szavakkal illetett, hogy elamultam. A Vasarcsarnokban, gyumolcsot akartam venni es megfogtam az egyik gyumolcsot, hogy erett e ? es, ugy rammordult az elado, hogy kimentem onnan. Valahogy a koztudatba kene tenni, hogy ilyen elladoktol menekulnek a kulfoldiek. Mikor tanul meg a magyar kozszolgalat udvariasan valaszolni?

 • Ez persze nem a vallason mulo eset, hanem minden egyen sajat erkolcsi magatartasan.

  De a legfurcsabb amikor egy Marxista hasznlaja a bibliai idezeteket masok gyuloleseit terjeszteni.

  Amiben ugy sem hisz, sot ellenzi, hat akkor miert alkalmazza azt az allamhatalom, ill. a kormany ellen?

  A Biblia azt is eloirja; “add Cezarnak ami Cezart illeti….s tiszteld azokat akik folottvaloid a tarsadalomban.”

 • Valahogy hihetetlennek latom azt hogy a magyar allam nem venne gondjait azoknak akik keptelenek onmagukat ellatni.

  Az Alaptorvenyuk tele van mindenfele garantalt lehetosegekkel es az allam feleloseget veve mindenfele szuksegleteikert.
  Sot koltenek jelentos osszegeget is azon szuksegletekre.

  HA az allam-szervek nem teljesitenek alkotmanyos (bocs. Alaptorveny)es torvenyes kotelezetsegeiket a sok letezo szervezetek lehetosegei leteznek annak be-nem-tartasaaiert perelni a megfelelo hatosagi szervet.
  Az a torveny foga, csak ugy “harap a torveny” !

  Persze az kivanna egy kis szorgalmat. De rikacsolasok, szidalmazasok azt nem fogjak megfeleloen helyetesiteni soha.

  Mint a masik cikkben tisztan jelezve vannak “homless shelterek” ottan, sot a jelzett egyen politikai sikereire ohajtja forditani azt.

 • “Ezért nem elég értelmiséginek lenni! A szív megművelésére van a legnagyobb szükségünk.”

  Kedves Bolyki László – köszönjük ezt a sok érzelmeket kiváltó, remek cikket.

  Hazánkban, a ’mélymagyar, keresztény’ emberek, és ugye a ‘keresztény’ kormányunk is, jól ismerik a Hegyi beszédet. Ebben a beszédben Jézus megdöbbentően kijelenti, hogy a tiszta szívűek látni fogják Istent. Sokak számára lehetetlennek tűnik, hogy Istent nézzük. Itt Jézus megfordítja ezt a hitet, és ragaszkodik ahhoz, hogy az Isten látása egy lehetőség. Az embernek csupán tiszta szívvel kell rendelkeznie. Ez a nemes elvek által motivált kilátások integritása – a nagylelkű ember. Ugyanaz a személyiség szerepel a Tórában, mint az “igaz” vagy az “igazságos”. Ők azok, akik teljes mértékben reagálnak Isten által adott élet ajándékára, mert csak ezek az emberek képesek határtalan nagylelkűséget kifejteni. A lélek nagylelkűsége felkészíti a tudatosságot a magasabb, mélyebb valóság megtapasztalására. Ugyanezt a betekintést látjuk az ősi indiai irodalomban a Szútra (2:41), ahol az elme tisztaságból tökéletes önismeret merül fel. Jézus a hegyi prédikációjában a szomszéd szeretetét magas csúcsra viszi: az ellenséget is magába foglalja. Azaz mindenki szeretete ! Itt van szélesen kitárva a kereszténység jelképe. Az univerzális szeretet jósága, amely még ellenségeit is magában foglalja.
  Végül Jézus bejelenti a paradoxon lehetetlent: Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes. (Mathew 5:48). Határtalan, pompás, isteni tökéletesség ! Az emberi leleményesség, a magas erkölcsi normák, a Nobel-díj mind elhanyagolhatóak e útbaigazítás mellett.
  Ez a végső utasítás azonban úgy látszik, hogy túlmutat az emberi képességünkön. Jézus látszólag képtelenséget követel. A keresztény erkölcs eléggé szigorú, de hogy egy transzcendentális felemelkedést igényeljen !?

 • ALMASI ALMA;

  Azok a szerencsetlen menekultek meg ha sator-varosokban is elnek, de elvannak latva a jelen szuksegleteikkel.

  De hogy a maga szeretett elvtarsai miert engedik hogy a Lybiai ember-csempeszek ezreket zsarolanak atlag $ 5 ezer dollart szemlyenkent hozni oket az olasz partorseg hajoikhoz.

  Szazakat tesznek kis vacak csonakokra, rengetegen veszettek es vesztik eletuket amodon.
  De az EU hatosagok nem hajlandok azt megszuntetni VAGY biztonsagosan Europaba szallotani oket.

  Ezrek fulladtak a Foldkozi tengerbe. Csupan mert az EU elvtarsak propagandajat serkenti a menekulok erkezesei.

  Az EU egyenloen felelos a vizbefulodtak eleteert mint az onzo ember csmpeszek.

  Miert nem segitik az azsiai es afrikai lakossagot hazajukban ?

  Azon nincsen politikai jovedelem . Hmmmm?

 • Almási Alma:
  “És gyanítom, ez nem csak Magyarországon, hanem másutt is így van, ha talán nem is ennyire feltűnően”

  Ez sajnos így van.

 • “Mi a mértékegysége a boldogságnak? Egyáltalán: létezik boldogság? Be lehet bizonyítani? Mivel mérjük meg a szeretetet? Hogyan számítsuk ki a hűség jelentőségét? És a barátságét? Miért fontos a lelkiismeret? Sőt, létezik egyáltalán tudományosan bizonyítható lelkiismeret? Hiszen a tudomány a mai napig azt sem tudja bebizonyítani, hogy létezik lélek. Vagy ha létezik, akkor hol található: az agyban? Melyik részén? Vagy a szívben? Hol? A billentyűk közt? Senki sem tudja, sem definiálni, sem megmérni, ennek ellenére tudjuk, hogy mennyit ér egy ember, aki boldogság, szeretet, hűség, barátság és lelkiismeret nélkül él. E kérdések tekintetében nem fog eligazítani minket a szögmérő, a vonalzó és a fehér köpeny. A tudomány ezeken a – teljes és boldog élethez leginkább szükséges – pontokon kapitulálni kénytelen.”

  Na, itt van a tévedés, és emiatt mondok ellent az EGÉSZ CIKKNEK.

  Az orvostudomány egyre többet tud arról a nagyon bonyolult kémiai rendszerről, ami az emberi szervezet. Rengeteg hormonról (de hogy mást ne mondjak, a drogokról is) tudjuk, hogyan befolyásolja az egyes ember érzelemvilágát, boldogságot, szomorúságot, depressziót okozva. Agykutatók kezdik azt is kiismerni, az agynak mely területei felelősek ezekért az érzelmekért. Igaz, ennek a megismerési folyamatnak még csak a kezdetén járunk, de számomra nem kétséges, hogy ezeket a kérdéseket valamennyit meg fogja tudni válaszolni a tudomány (Hacsak… de erről majd később.)

 • Nem szeretnék azonban belemerülni egy ennyire komplex kérdéskörbe, pláne úgy, hogy időnként Bendegúz barátunk beleröffent a kommunikációs térbe, nekem szegezve a kérdést:

  “hogy a maga szeretett elvtarsai miert engedik hogy a Lybiai ember-csempeszek ezreket zsarolanak atlag $ 5 ezer dollart szemlyenkent hozni oket az olasz partorseg hajoikhoz, és vajon képes lenne-e ön eztet nekem bebizonyítani?” 😀

  Olvastam, hogy a szerző zenész. Hát én mindössze pár évet tanultam zenét, összesen két hangszeren, és nem is nagyon volt ez az érdeklődésem középpontjában, de annyit még én is tudok, milyen érzelmi hatással van a hallgatóságra egy dúr vagy egy moll akkord, hogyan kell szeptimakkordokkal felfokozni a feszültséget a hallgatóban, majd milyen módon lehet ezt a feszültséget feloldani… És bizony ehhez nem kell semmiféle lélek, meg isteni sugallat, egyszerűen egy hangszer, és egy középszerű zenész, aki játszik rajta – meg a hallgatóság érzelmein. És elárulom, van a fizikának olyan ága, amely a hangok FIZIKAI hatásait (hullámhosszak, rezonanciák, stb…) ebből a szempontból elemzi. Konkrétan ezzel én nem foglalkoztam, de valószínűnek tartom, hogy ezen a területen is vannak eredmények.

 • Almási Körte

  “De mielőtt belemerülnék a bizonyításba, szeretném, ha valamely keresztény hitű ember példákon bemutatná, hogyan gazdálkodott a keresztény világ, – a keresztény papság – a kétezer éves jézusi szeretetparanccsal…”

  Hova akarsz kilyukadni ezzel a demagóg szövegeddel? Jézus nem csak szeretetre, hanem bölcsességre is tanított. Nagyon jól tudod, hogy a papság tisztséget, nem pedig azonos gondolkodást jelent. A kereszténység pedig nem egy homogén massza, hanem egy folytonosan fejlődő mozgalom. Tele reformátorokkal, teológiai és egyéb tudományos – sajnos máglyákkal és katonai összecsapásokkal is kísért – vitákkal.
  Nagyon jól tudod, hogy senki nem vitatja a szeretet parancsát, hanem annak helyzethez illő értelmezését és a lehetőségeket. Sajnos semmi értelmeset nem kínálsz, hanem a látszatokat valóságnak beállítva arra biztatsz, hogy ne gondolkozzunk, hanem legyünk vakhitűek. A Kísértő beszél belőled.

 • Az emberi érzelemvilág bonyolult, és mint minden, ez is felkeltette az emberiség érdeklődését a hogyan és miért tekintetében. Mivel egészen mostanáig nagyon sok alapismeretünk hiányzott, ezért többezer éven át a művészetek tanulmányozták ezt a világot. A művészeteket bátran nevezhetjük egyfajta tudománynak, hiszen számtalan dolgot fedeztek fel – például a festők a látás módozatairól, a szinek harmóniáiról, vagy például, hogy a laikus számáta is valami világosan tudományos eredményt mondjak: a geometriai perspektíváról.

  Mivel ezek a művészeti tanulmányok valami nagyon bonyolult rendszert jeleztek, ezért találták ki azt a segédfogalmat, hogy “lélek”. Amely az érzelemvilágtól kezdve a gondolkodást, és az érzékszervi tapasztalatokat foglalta egybe. Manapság kezdjük ezeket a bonyolult szálakat kibogozni és elválasztani egymástól a fizika, a kémia, az anatómia és még ki tudja miféle hatásokra.

  Mást ne mondjak: az “érzelmi intelligencia” nevű képződmény is újkeletű fogalom, a pszichológia és az agykutatás mellékterméke.

  Tudni kell, hogy az út kezdetén vagyunk tudományosság szempontjából, de azért már elég sokat tudunk ahhoz, hogy például a politikában a goebbelsi eredmények hatásosak legyenek. De remélem, ezeket az eredményeket senki sem tulajdonítja az emberi lélek isteni transzcendenciájának…

 • Leszállva tehát a józan földre, megállapíthatjuk, hogy a művészetek, a tudomány, és a politikai propagandatapasztalat (és más tapasztalatok is) egyre többet tudnak az ember egészéről, működéséről, részleteiről, és egyre jobban tudnak minket befolyásolni ezen tudások alapján. Nincs kifogásom, hogy az érzelmeink összességét léleknek nevezzük, de akkor azt is ki kell mondani konkrétan, hogy például a politikai propaganda a lélek alakítója.

  És akkor már itt is vagyunk, a “lélektelen, szeretettelen” értelmiségnél. Az értelmiségi is csak olyan ember (olyan lélek), mint a többi, ha nem tanulja meg az érzelmeit kontrollálni, akkor elvész a káromkodás és a sugalmazott “érzelmek” mocsarában (volt erre a régi világban néhány segédeszköz, az illemtan, meg a “politikai korrektség”, de ezt félredobatták velünk. Na, én ugyan nem dobtam félre…). És a mi jószándékú szerzőnk még bíztat is, hogy ne kontrolláljuk magunkat, hanem engedjük át egész valónkat… minek is? A politikai propagandának? Attól koppanunk majd végleg a falnak!

 • A jézusi szeretetből az egyházi propaganda a hívek számára adakozási kényszert, kutya-macska cukiskodást, meg álszent szövegelést csinált, és amint Figyelő nagyon helyesen írta, még ezekről az apró gesztusoktól is eltekint, ha a “sajátmagunk megvédéséről” van szó. (Gondolom, azért az egyháznak szóló adományokat nem illdomos megtagadni a saját magunk vagyonának a megvédése céljából. 😀 )

 • Még annyit: Az a hangnem, ami az országban és az interneten is el van terjedve, egy erős politikai érzelmi behatás eredménye. Utálnunk kell nemcsak Sorost, nemcsak a komcsikat és a liberálisokat, nemcsak a muszlimokat, migránsokat és más egyéb szedettvedett népséget, nemcsak a politikai korrektséget, Brüsszelt, hanem lényegében mindent és mindenkit, aki nem Orbán Viktor elkötelezett híve. És ezt mindennap töltögetik belénk (valamennyiünkbe) úgy, hogy sokszor észre sem vesszük. Vannak, akik teljesen átadják magukat, és vannak, akikben ez pont az ellentettjét gerjeszti. De ez akkor is mind ugyanaz, és éppen az a baj, hogy az a bizonyos értelmiségi túlságosan is az érzelmeire hagyatkozik.
  Épp most váltják le a keresztény konzervatv értelmiségiek egyik eddig orbánhű alakját az akadémia éléről, mert kétségeket fogalmazott meg…

  Szóval éppen ellenekzőleg, kedves értelmiségiek, kontrolláljátok már magatokat, az ösztönös érzelmeiteket egy kis ÉSSZEL.

 • Ami engem illet, jól tudom, hogy a jelenlegi IGAZMAGYAR KERESZTÉNYEK véleménye szerint én nem is vagyok magyarnak tekinthető, mivel a múltam, de főleg a felmenőim a baloldalhoz kapcsolhatók. De ez engem nemhogy nem zavar, de inkább büszkeséggel tölt el. Én ugyanis pontosan tudom, hogy ki vagyok, a mai magyar keresztény értelmiség pedig nekem nem imponál, mert számomra bőségesen bebizonyosodott, hogy álszent, politikailag és érzelmileg erősen befolyásolt társaság, Orbán Viktor szekértolói és a tényleges magyarság tönkretevői. Ki haszonlesésből, ki meg egyszerű butaságból. De én ezt megbocsátom, mert pontosan tudom, hogy lesz még ebből észretérés, és titokban tartott röstellkedés. És remélem, hogy még időben…

 • Ja, és kedves Figyelő! Apám, apám testvérei és a nagyanyám öt (azaz 5) zsidó személyt bújtattak a vészkorszakban, de ezt természetesnek tartották és nem csináltak azért hőst magukból. Amikor gyerekkoromban ezek az idők szóba kerültek, inkább a dolgok humoros oldalát, a jópofa és izgalmas sztorikat mesélték, nem a hősiességüket (és nem is a borzalmakat). Máig sokat mosolygok ezeken, ha eszembe jutnak… Végül is ez a természetes, ha egy ember a környezetünkben életveszélyben van, ha tudunk, segítünk…

 • Na, remélem, megértette minden kedves fórumozó, hogy ez a cikk mennyire felháborított. De most már kiadtam magamból a mérgemet… 😀

 • Almási Alma
  2018 június 14
  10:49 de.

  Már megint mások bűneiben turkálsz?

  Előbb talán illene beszámolni, hogy a természettudósok mire használták a megszerzett tudást? A pusztuló természet, az éhező embermilliók és az atomfegyver a nagy eredmény? Ráadásul még pökhendien is odavágjátok, hogy hát ilyen az élet … Sőt, természettudósi módszereket akartok alkalmazni a társadalomtudományban, a társadalomtudósokat pedig rágalmazzátok, lenézitek!

  Először a magad szemében kéne észrevenni a gerendát, utána a másikéban a szálkát. A cikkíró leírja világosan, hogy nem sírja vissza azt a világot, mikor tudósokat égettek el máglyán.
  De azért a mostani se tetszik neki, mikor esetleg Nobel-díjas autisztikus pszichopaták döntenek embermilliók sorsa felől.

 • A cikkhez azt írnám hozzá, hogy a természettudományok mára legyőzni látszanak a társadalomtudományt.

  A társadalomtudósoknak semmi becsülete nincs a döntéshozók előtt. Aki Nobel-díjas fizikus, matematikus, biológus esetleg közgazdász, az dönt az emberiség sorsáról, mert a többinek megtiltja, hogy beleszóljon a tudományába.

  Azt hiszik, hogy csak mert profik programozásban vagy a génsebészetben, akkor már a zsebükben van a bölcsek köve, és joguk van dirigálni. Az emberek nagy része nem érti a modern természettudományt, vagy csak nincs ideje, hogy elmélyedjen a legújabb kutatásokban. Ha az egyszerű népség nem érti meg őket, akkor az embereket kell lecserélni szerintük, mondjuk robotokra.
  Persze, a gonosz tudósok nem veszik át a hatalmat, de van egy vékony réteg, amelyik hasznot húz a tudományukból. Az ő kezükben van ma a világ politikai-gazdasági irányítása.

 • Almási Alma
  2018 június 15
  6:27 de.

  Szerintem ezt a cikket mindenki érti, aki már megtapasztalta a bigott vallásosságot az egyik oldalról, vagy a pökhendi felsőbbrendűséget a ráció felvilágosult “papjaitól”.

  Pl. a kommunista társadalom mérnökök hiába terveztek meg mindent tudományosan a kolhozosítás idején, mégis kitört az éhínség több helyen.
  De hiába vigasztalta a papság az éhező jobbágyot, hogy ez a világ rendje, ez valahogy nem hatotta meg az éhenhalni készülőt.

  Tehát szükség lenne valami olyan tudományos szemléletre, amelyik bizonyítékokra lapoz, de nem hirdeti a mindenhatóságát. Mert ami most van, az súlyos válságot okozott az emberiségnek, fanatizmus egyfelől, az élettől való elrugaszkodás másfelől.

 • Lámpa, megint ostobaságokat beszélsz, de azt aztán óriási nagy arccal! 😀

  A tudomány nem dirigál senkinek, és egyáltalán nem szabja meg, mire használja az emberiség az általa megszerzett tudást. Nem a fizikus dönt az atombomba sorsáról, hanem a politikus.

  A természettudomány és a társadalomtudomány között az a különbség, hogy a társadalom annyira bonyolult, hogy még manapság is úgy vizsgálják, mintha bonyolult lélek volna, vagyis művészeti, tapasztalati úton, de elég kevés matematikával és még kevesebb kisérlettel vagy mérésekkel. És amíg ez meg nem változik, addig nem is lesz igaz becsülete a társadalomtudósoknak. A fizika Galilei idején váltotta az elmélkedés ingoványos módszerét a maira, más természettudományok pedig csak jóval ez után. Mostanában a pszichológia, az orvostudomány, a genetika kezd kilépni az ősi többezer éves módszerek csapdáiból. A társadalom fejlődésének tanulmányozása még most is a meséknél, tetszetős okoskodásoknál tart…

  Lámpa, még mindig csak ecet van benned? Ja… azért vagy ilyen sötét, és ennyire savanyú… 😀

 • Kedves Almási Alma,
  ha még nem olvasta és nem látta, hátha esetleg érdekli:

 • Almási Alma:
  “Na, remélem, megértette minden kedves fórumozó, hogy ez a cikk mennyire felháborított.”

  Kedves Alma, én túlontúl gejlnek találtam, ezért csak a második alcím végéig olvastam úgy-ahogy el, ott abbahagytam.
  Veled ellentétben nem háborodtam föl, hiszen miért ne lehetne egy újságcikk egyszerre semmitmondó és unalmas?

  Ettől függetlenül továbbra is eléggé eltér a kettőnk véleménye a tudomány mibenlétéről, szerepéről és lehetőségeről.

 • kedves Belzebub! A cikk azért háborított fel, mert egy tetszetős, valószínüleg jószándékú eszmefuttatás keretén belül végül is a legbutább uszításig jutunk el anélkül, hogy maga a szerző ezt észrevenné…

 • Amikor Bendegúz nem ragaszkodik görcsösen az interneten összeszedett félismereteinek a közzétételeire, hanem ” csak ” egyszerűen emberi témához szol hozza, akkor nagyon respektálható, időnként mely emberi érzelmeiről tesz tanúbizonyságot.
  Gyanítom, hogy ilyenkor tökéletesen saját magát adja, vagyis ez az igazi Bendegúz.
  Szeretnem hinni, hogy talán rólam is lehet megállapítani valami hasonlót, vagyis hogy bírok valamennyi “emberi” érzelemmel.
  Hiszen sokszor “elvesztem a türelmem” es ez a reakcióimon is meglátszik.
  A kulcs-szó a turelem. Turelmesnek lenni magunkban es turelmesseg masok irant.
  Akik nem ismerik a Bibliát, (nem olvastak, vagy nem olvassak) de “hallomásból” tudomásuk van róla, vagyis vannak “félismereteik” a kijelentésekről, próféciákról. Hiszen kultúránk ezer-szállal kötődik a biblia történetekhez, eseményekhez, pontosan ezt jelenti az az egyszerű tény, hogy keresztény kultúrkörben nőttünk fel.
  Ezert nem kell magyarázni jelentősebb biblia neveket, eseményeket.

  Igy had említsem meg Mózest. Akiről az úgy köztudott, hogy ö az aki kivezette a zsidókat az egyiptomi rabszolgaságból, visszavíve őket a Kánaán földjére, amit a történet szerint isten Ábrahámnak ígért (ígéret földje) megírta az 5 könyvet – amit a törvényeknek, vagy Mózes öt könyvének neveznek.
  Ami mar nem annyira közbeszed – de tudott, hogy Mózes rendkívül művelt volt, a korában a lehetséges legmagasabb oktatást kapta ifjú hercegként, mint Fáraó egyik kedvenc fia.
  Viszont ahogy a biblia írja, “hirtelen haragú ember volt”, mai kifejezéssel élve – könnyen bepipuló, türelmetlen.
  Úgyhogy a történet szerint Isten 40 évre elküldte “terápiára”, vagyis türelmet tanulni.
  Aztan johetett a kovetkezo 40 eves sivatagi “kalandozas”
  Mint ahogy ebben a második 40 éves ciklusban is bebizonyosodott, sajnos nem is egyszer mégis elvesztette a türelmet, az utolsó ilyen türelem-vesztéskor úgy néz ki maga Isten is “úgymond türelmét vesztette” mondván: – “na most mar elég Mózes, azt még megkapod tőlem hogy meglásd az ígéret földjét, de te magad már nem taposod lábaddal azt”
  Hat így esett.

  De mire akarok kilyukadni ezzel? –
  Bizony a képzettség, a tudás nem BŰN AZ BIBLIA EREDETI TANÍTÁSA SZERINT.
  Söt!
  Viszont kiegészítésként türelemre tanít, mások respektálására.
  Úgy általában, minden ember-társunkéra.
  Az hogy a feljebb valókat kellene csakis respektálni, az nem biblikus tanítás, hanem a különféle egyházak “tanítása” – ámítása, hazugsága.
  Mégpedig azon egyszerű célból, hogy a hatalomhoz, és ezáltal mások kizsákmányolásához juthassanak.
  Ha nem ez utóbbi lenne az “EGYHÁZAK” IGAZI CÉLJA – NEM LETTEK VOLNA SOHA VALLÁSHÁBORÚK.

  Ezt hívják politikának……

  Az egyházak Intézmények – a maguk vezetőivel, hierarchiájával, amiből pokoli jól élnek. Lehetnek úgymond keresztények, muszlimok, zsidó felekezetek.
  Jézus tanítása teljesen összecseng Buddháéval, vagy Zoroasterével – akiket az éppen aktuális politikai hatalom annyira nem nézett jó szemmel soha …. hogy valamennyiüket kivégeztek.
  Jézus ellen is a legfőbb vád az volt, – amit nem vont vissza és nem tagadott – hogy Isten nem kézzel csinált templomokban lakik, hanem mindenkinek a maga teste a “szent szellem” temploma.

  Nem hívők nyelvére lefordítva: Szent szellem = A Harmónia, a Béke, a Szeretet – együtt a tudással, az önismerettel, a türelmességgel.

  Valaki gondolja, hogy a mai korabeli Magyarországon nem a Semjén Zsolt nevű fővadász/főkeresztény kiáltaná elsőként Pilátusnak, hogy – “FESZÍTESD MEG!!” –

 • OK ALMACSKA;

  Talan ez a “beleroffenesem” is felhaboritja magat kicsit tobbe.

  Az amit maga nem talal semmi szervekben, sem sejtekben, de az emberi magatartas iranyitoja, az az “ERKOLCS”.

  S az nem szervi, sem anyagi, de tisztan mint maga a szo jelenti az erkolcs ami itanyitja az ember, sot az egesz emberiseg letet.

  Nem csak az egyeneket de tarsadalmakat.

  Azt sem a “tudosok”, ideologusok, de meg a zeneszek sem vennek figyelembe.
  Azt felejtetek el elvtarsai is mind. Marx, Darwin, Freud,stb.
  sot soha nem is vettek volna figyelembe azt.

  Tahet NE csodalkozzon hogy mive lett az emberiseg magatartasai, cselekedesei vilagszerte.

  Na, nevezze azt barmi ragalmazasaival, de az amit nem tanult konyvekbol, sem intezetekeken, amitol az emberiseg tobbsege a leheto leg-tavollabba ohajt lenni.

 • Bengeguz, engem ne nyúzz! 😀

  Az erkölcs nem az egyes ember tulajdonsága, hanem a társadalomé. Minden társadalom az evoluciója során kialakítja a tagjai számára a társadalmi szempontból legoptimálisabb viselkedési normákat, az erkölcsöt. És ez bizony minden népnél és minden korban más és más. Például az eszkimók ritkásan egymástól távol laknak, és ha vendég jön hozzájuk, felajánlják a vendégnek a feleségüket. Azért, hogy “idegen vér” kerüljön az utódjukba, és elkerüljék a belterjességet.

  Na, mi meg nem tartjuk ezt erkölcsösnek. Puffneki…

 • gabriel
  2018 június 15
  1:36 du.

  Néha tud írni értelmes dolgokat.
  De az olyan ritkán van hogy szteem csak véletlen nála.
  Amint mondani szokás : Vak tyúk is talál szemet.

 • Kedves Alma,mint fizikusnak meselek egy rovid mostani emlekemet. Egyik unokam 22 eves ertelmes gyerek,. Egyszer , setaltunk egy erdoben es beszelgr]ettunk, azt mondta, jo, jo de honnan tudom, hogy van lelek? hiszen soha nem lattam. Erre a valaszom az volt: A levegot latod? Ugye nem, de tudod, hogy van!

  Erre nem tudott valaszolni.
  Ez a lenyeg.

 • A ‘zajos’ életvitel következtében az ember szervezete, jobban mondva az összetétele gyengül, az érzelmei zavarba hozzák, és gondolatai sokszor torzúltak. Az ember felfújt egója fellengző, bombasztikus illúziókra, önzésre hajlamosak, ami elfedi az igazi természetét.
  Igazi természetünk tisztázása nem mindig édes és könnyű. Önmagunkba való bepillantás nehezen jön. Igazi természetünk megismerése önnön magunk felelősége, ez elé az akadályokat, a torlaszokat önként állítjuk föl.
  A mai ‘keresztény’ helyzet hazánkban nagyon szomorú.
  Hazánk ‘Keresztény Demokrácát’ építő kormánya szellemi téren befojásolja, ösztönzi a ‘keresztény’ mélymagyarokat, hogy OK belerúgdalni a menedék kérő menekültekbe mert utána majd lehet ájtatosan énekelni a Himnuszt – és vele, hogy Isten, áldd meg a magyart !

 • hazai lámpa
  2018 június 15
  7:47 de.

  Lámpa

  Ugyan nem nekem címezted, de a fentebbi bejegyzésem fényében szeretnem “tőled” is számon kérni a toleranciát.
  A türelemről beszéltem egy fentebbi hozzászolásomban.
  Ami pontosan összeköti a tudást az érzelmekkel.

  De magad miről beszelsz?

  azt írod:

  …..”Tehát szükség lenne valami olyan tudományos szemléletre, amelyik bizonyítékokra lapoz, de nem hirdeti a mindenhatóságát”….

  Ilyen “tudomány” nincs, még-kevésbé “szemlélet”.
  A Te szemléleted az ami fals a tudománnyal kapcsolatban, pont olyanokat vársz el, ami ellen élesen hadakozol.
  Hadakozol a tudomány “felsőbbrendűsége” ellen, viszont cserébe elvárod a mindenhatóságát, vagyis, hogy elhozza a “végső megoldást”
  Olyasmit a diktátorok szoktak ígérgetni, mint Hitler, Sztálin, vagy legújabban Orbán.

  A “tudománynak” művelői vannak, több kevesebb sikerrel. Ahol vannak nagyon beképzelt személyek, – annál kevesebb tudással – és vannak nagyon alázatosak – annál több tudással.

  Ez így törvényszerű, bármire igaz a világban.
  Minél butább valaki, annál magasabban hordja az orrát, mert nem fogja fel hogy semmit sem tud a világról.
  Es minél bölcsebb valaki, annál alázatosabb, mert latja, hogy mennyire sok a megismerni való a világról.

  Nincs “végső megoldás”
  A társadalom fokozatosan újjászületik, hiszen az öregek kihalnak, és az újabb generáció tagjainak is “mindent újra kell kezdeni” Az erkölcsök, a viselkedés-normákat “újra kell tanulni”, mivel nem ugyan abba az állapotba születik újra a társadalom.

  A cikk-írónak is pontosan ebbe tört bele bicskája – a világot statikusnak tételezi fel – nem pedig fejlődőnek – és ennél fogva folyamatosan változónak…

 • ALMACSKA;

  Ha maga nem latott, hallott, vagy olvasott semi napi hireket az elmult0 vagy het eveb, menjen es kattintsa azt a http://www.pbs.org ,
  cnn.org , deutcheWell.org , bbc.org, abc.org , nbc.org , vagy barmi ottani jiradokat. S latahatja mind hogy mikent tortent.

 • ALMASI ;
  Hat a leheto legnagyobb esztelenseget irta, amikor alitja hogy az Inuitok a felesegeiket elcserelik. Vagy hogy szexual ajandekba adjak masoknak. Totally esztelenseg.

  Mikor kis fiu voltam egy tanitonk meselt egy allitolagos esetet, hogy valamikor valakit fagyva talalt az Inuit ember, a satraba vitte es a felesege es leanya kozze tette azok felmelegiteni a fagyott embert.
  De az sem ismert vagy tudatos eset volt, csupan egy mese.

  De mind a “North-West passage” halalra-fagyott matrozzai soha nem voltak sikeresek eletben maradni azon modon. Egy sem, soha.

  Mit gondol, ha egy ferj idegen ferfi genomjabol akarna gyermeket nevelni, hat mi a feneert hazasodna ???

  Maga nagyon gyerekesen mindent elhinne.
  Van nekem egy hid elado Brooklynban nagyszeru aron.
  Szeretnem maganak eladni.
  Sot ha vasarolja bedobom a Golden Gate hidat is fel-aron ;))

 • Egy par millio kozel-keleti menekult meg mindeg sator-taborokban vannak.
  De ottan viztonsagban es szuksegleteik kielegitve.
  A nyugati nemzeteknek milliokba kerul az.
  Egy sem ehezik, sem hianyol letszuksegletet.
  Csupan a beket hogy hazamhesenek.

  Az allitasaik hogy a magyar allam ehezteti oket az egy masik hazug propaganda. Torokorszagtol Szerbiaig vannak UN felugyelet alati UNRA taborokban.

 • Geyza!

  2018 június 15
  6:44 du.

  Hát elnézve az itten azóta fabrikált legújabb bejegyzéseit,
  szent-Isten el ne hagyj!

  Krkrkrkrrk…..

 • Akkó engem egy troll félretájékoztatott…
  Nem te vótá, Bendeguz ecsém? 😀
  Bendeguz,
  ne nyúzz!

 • ALMASI;
  Igen, nagyon “felre-tajekoztattad” magadat, s ne probald masokat elhitetni elcspelt ocska dogmaiddal !

  De nem vagyok “ecsed” !

  Vedd a felvilagosito tenyeket, keresd a valosagot, es gondolkozz logikusan !

  Propagandad egy konyv terjedelmere ment, de semmi ertelmesseget nem voltal kepes bedobni.

  Az “erkolcs” az egyenekkel kezdodoik, csupan az egyen eletenek a mivolta ami hatarozza meg a tomegek altal kovetett tarsadalom nivojat.

  Az ami hianyzik manapsag a tarsadalmakbol.
  Azert a rengeteg kegyetlensegek, buntettek, csaladi-bomlasok, alkohol-drug, AIDS, nemi-rend-ellenesegek (LGBT),gyeremekek es idossek elhanyagolasai es kihasznalasai,hatosagi szervek keptelensegei, s a tarsadalmak erkolcsi bomlasai.

  Az NEM a “sziv”, sem az “agy” mukodeseinek a fogyatossaga, hanem a tomegek onzo, gyarlo erkolcstelensegei az oka.
  Az Istentelenseg annak a legelso okozoja !

 • Bendegut,
  ne nyúzz!
  😀

 • Christopher Adam

  Figyelő, ezt a linket nem lehet kinyitni. Ez nem egy honlaphoz vezet, hanem egy privát emailhez.

 • Figyelő:
  “Csak menj el Nemetorszagba, ott most mi van?!”

  No, hát világosítson már fel, hogy mi van Németországban. Ön biztos tudja, hiszen ha egyáltalán járt ott, akkor legföljebb turastaként töltött ott pár hetet. Én az utóbbi években szinte az élete felét töltöm ott, tehát nyilván nem tudom, hogy “ott most mi van” No, mi?

  Figyelő:
  “Szegeny Merkel, engedett a kulso befolyasnak, erdemes meghallgatni, vagy megfigyelni a mai nemet belpolitikat.”

  Én speciel nem sajnálom Merkel asszonyt. Egyrészt azért nem, mert a legjobb tudomásom szerint nem fizikai kényszer, de még csak nem is napi anyagi létfenntartási lehetőségeinek megvonásával kényszerítették rá kancellári tisztséget. Állítólag önként vállalta el. Másrészt pedig nem sajnálom, mert még ma is ő és pártja az Orbán-rezsim legfőbb támasza, ezen keresztül – jobb meggyőződése, akarata és szándéka ellenére (ám a politikában nem a szándéketika, hanem az eredmény az irányadó!) – Ny.-Európa lassú fasizálódásnak egyik elindítója.

 • Almási Alma:
  “A természettudomány és a társadalomtudomány között az a különbség, hogy a társadalom annyira bonyolult, hogy még manapság is úgy vizsgálják, mintha bonyolult lélek volna, vagyis művészeti, tapasztalati úton, de elég kevés matematikával és még kevesebb kisérlettel vagy mérésekkel.”

  Kedves Alma:
  Ez részben helytálló, részben nem. Hogy a sok közül csak egyet-kettőt említsek, pl. a makroökonomia, a statisztika, de még az empirikus szociológia elég komoly matematikai apparátussal dolgozik, sőt – de ez maradjon köztünk! -még a történettudományok egy része is. Az más kérdés, hogy mig a fizikai elméletek, de – jó esetben – még a kísérletek eredményének nagy része se függvénye egyes egyének és/vagy nagyobb embercsoportok tevékenységétől, addig a társadalomtudományok legnagyobb részében…

  Vicc (nyilván régi, de jó):
  Annak idején Brezsnyev valami szovhozban ideológia előadást tartott, a végén kérdéseket lehetett eltenni. Egy idős parasztasszony megkérdezte: “- Kedves Brezsnyev elvtárs, a kommunizmus tudomány vagy ideologa?”
  Brezsnyev nagyon sokáig gondolkodott, majd kinyögte: “- Ideológia”
  Paraszt néni rávágja: “- Köszönöm Brezsnyev elvtárs, mindjárt gondoltam!”
  Brezsnyev: ” – Miből gondolta az elvtársnő?”
  Paraszt néni ” – Mert ha tudomány lenne, akkor előbb állatokon próbálták volna ki.”

  Szóval a nagyobb társadalomudományi kísérletekkel szerintem nem árt kissé óvatosan bánni.

 • Igaz, kedves Belzebub, hogy a matematika (statisztika) a társadalomtudományokban nagy szerepet játszik, de éppen ezzel kellene óvatosabbnak lenni. A statisztikai felmérésekben nem az szokott a hiba lenni, hogy az egyes emberek hazug válaszokat adnak a kérdésre (ez legtöbbször még matematikailag is kimutatható), hanem az, hogy a kérdéseket rosszul teszik fel, vagy mást hoznak ki belőle eredményként, mint amire az egész vonatkozhat. Az egy nagyon nehéz, és körültekintő tervezést igényel, hogy a statisztika a valódi eredményt mutassa. És ebben sajnos sok a hiba.

  Az viszont egyáltalán nem probléma, hogy az emberek különbözőképpen gondolkodnak, vagy csalnak. Erre elmondok egy izgalmas példát.

  Matematikai statisztika gyakorlaton az egyetemen a tanár kiadta a feladatot, hogy otthon mindenki dobjon ezret egy dobókockával, és SORRENDBEN egymás után írja fel, milyen eredményt kapott. Arra is engedélyt adott, hogy egyezzünk meg, és néhányan csalhatnak is, például, hogy nem a dobókocka szerint, hanem fejből írják a számokat, vagy bárhogy máshogy. A legközelebb elvitte a kitöltött papirokat, és úgy két hét múlva hozta az eredményt (akkor még nem volt számítógép).

  És pontosan megmondta, melyik hallgató csalt.

 • ALMÁSI ALMA !

  Végig követve az Ön fenti cikkre eddig adott összes reakcióját, azokkal teljes mértékben azonosulok. Köszönöm! 🙂

  .
  T Cikkíró!
  Maga a munkája végeztével megvallja, hogy ön bizony a szeretetében nagyon is szelektív és azzal a hitehagyott Pállal, renegáttal azonosul, aki lóról pottyanva jött rá, hogy ő bizony az ősi hit-és zsidó felebarátai helyett a hazáját provinciává degradáló szándékú ill. kegyetlenül elnyomó Római Birodalmat, és annak polgárait, szereti csakúgy, mint önmagát. Mert végsősoron ebben a önellentmondásban testesül meg ama híres nevezetes páli szeretet…

  *A “”jó öreg”” tarsusi Pál maga is római állampolgár volt. Már csupán a circumcisio alapján tartozott a zsidósághoz, amelyet csúnyán elárult, illetve megtagadott, és amely ellen nyíltan szervezkedett egyben Róma javára kémkedett… Az ő mesés legendája ekörül a lelkét megosztó kettősség körül forgott, olyannyira, hogy pál, mint római, alanyi jogon magához a császárhoz felebbez a birodalom ellen lázongó honfitársai ellenében…

  .

 • FORTIMBRAS

  Áruló az, aki valamit valamilyen ellenértékért elad.

  Pál egy sikeres és ígéretes farizeusi karriert cserélt el egy viszontagságokkal teli apostoli küldetésért. Vagyont nem gyűjtött, és börtönön és halálos ítéleten kívül soha semmit nem kapott a rómaiaktól.

 • Kedves FORTIMBRAS!
  Örülök, ha egyetértünk.
  Én már sajnos öregecske vagyok, nem tudok se tüntetni, se élőszóval politizálni. De azokon a fórumokon, ahol megfordulok, próbálom mindig őszintén és nyiltan, de udvariasan kifejteni az álláspontomat. Örülök, ha valaki megérti a problémákat a hozzászólásaim nyomán, és ha egyetért velem.

 • "tisztelthölgyeimésuraim"

  ˙

  FORTIMBRAS
  17./1:20

  Ezek a szerzőhöz címzett sorok nekem is megfordultak a fejemben.

  …Hogy pl. Bolyki László a szeretetről legalább annyit idézhetett volna az úgynevezett Ó-szövetségből is, hisz Saul sem az “Új-já-ból” vette [nem az ujjából szopta] a felebaráti szeretet fogalmát, az kétségtelen. Ő is csak az Ó-ból tanulta, többek között a “Szeresd felebarátod, mint tennmagad” több-ezer éves(!), és mindennapi zsidó szeretetparancsát, ezenkívül még számtalan prófétai, vagy a Példabeszédek igehelyeiből, de még a zsoltárokból is vehetett volna példát a szeretetre, mint a “jóöreg” Páltól.

  A másik, a Nagy Francia – Polgári – Forradalom a cikkíró által pongyola mód’ megvádolt gúnyos felhnggal úgymond: “felvilágosodott vezérei”, akik őszerinte, “az istenük miatt mészároltattak le Vendée tartományban százezreket”. Az ebben az ismét csak elfogult – még véletlenül sem objektív szerző – vádaskodásában odáig megy el, hogy a rojalista(!), konkrétabban a királyi és papi(!), ergo . e l l e n f o r r a d a l m i . felkelést állítja be áldozatnak, miközben pontosan e szervezkedés Királyi és Katolikus Hadserege [már a hivatalos nevük is magáért beszél] támadta meg a republikánusokat. Teháűt éppen fordítva történt, mint azt ő előadja. Ugyanis ezt követően még ebből ellenforradalmi felkelésből egy majdnem négyéves, véres háború kerekedett ki, mígnem a köztársasági haderő péppé nem verte a testvérháborúban bűnös királypárti sereget. Azonban az ellenforradalom jelentős erői ebbe a vereségbe sem nyugodtak bele és tovább szervezkedve, gerilla hadviselésben folyamatosan további összecsapásokat, ill. kisebb incidesenket provokáltak. Mindezt megelégelve Turreau tábornok elrendelte a felperzselt föld taktikájának alkalmazását. Az ostromállapot végülis 1796.ban zárult le. Így az ellenforradalom, ill. a harcok polgári áldozatainak a száma így is mintegy 50ezer főre növekedett – a cikkíró szerint 100-ezrek, vallási vértanúknak beállítva – melynek oka viszont semmiképp nem írhatók a Nagy polgári forradalom számlájára, mert ezt az áldozatok provokálták ki…

  Bolyki Guru szakértősége e kérdések körül márcsak azért is megbukott, de legalábbis erősen sántít mert cikkében, talán szóljon a mentségére, de többször is a maga hiányos ismeretei jóvoltából éppen ellenkező előjelűre változtat meg történelmi tényeket. Ugyanis, ha már belemegy ilyen és hasonló ténykérdésekbe, szerecsenmosdtásokba mint “a hitük miatt mártírhalált elszevedett ártatlan katolikus százezrek”, akkor legalább olyan példát is illenék elénkhozni, ahol az általa előbb még áldozatnak beállítottak, éppenséggel már a gyilkosok szerepét vállaták föl. Ilyen volt például kétszáz évvel korábban, az 1572-ben Szentbertalan Éj néven elhíresült tömeggyilkosság sorozat is, ahol egy éjszaka leforgása alatt igaz (“csak”) tízezrek estek áldozatul a hitüknek, ámde katolikus vallású gyilkosok jóvoltából. – Ugyancsak francia honban.

  Hol van tehát a szerző elfogulatlansága, a minden körülmények között joggal elvárt következetesség ? Aki ilyen szarvas hibákat – ki tudja, nem szándékkal e – vonultat föl mondandója bizonyítására, az inkább
  “ne fogjon könnyelműn a húrok pengetésihez”.

  – Ha zenész a végzett szakmája, még akkor se !

  .

 • Bármennyire böcsmérlik itten egyesek ( kádár környéki időből származó gondolkodásmóddal,melytől nem tud szabadulni,de próbálja más köntösbe bujtatni önmagát) a keresztény kultúrát ,ez védi most meg ejrópát a népáradattól. De akinek kell írásban kell kérni az olaszokat,görögöket,franciákat,hogy megadott címükre küldjenek 1000 menekültet mert saját pénzen akar gondoskodni róluk.
  Csak egyre vigyázzon : biztosítsa azt,hogy soha a lakásából telkéről ki ne engedje őket!
  Aki a kereszténységet,” kultúrát” ennyire gyűlöli,gondoljon arra,hogy legalább ennyire gyűlölik mások az ő nemzetközi szocialista kultúráját. és úgy szidja a más gondolkodásvilágát,hogy a visszahull rá.
  üdvözletével.
  Gondolom a legnagyobb gondolkodó és oktató megérti ezeket itten.

 • T. Jani!

  Reagálva az én 17,/1:20-kor kelt kommentemre ad0 hangot annak a nézetének, hogy “áruló [csak] az, aki valamit valamiért ad”.

  Attól még hogy a szentírásba erről nem esik szó, Pál elfogultsága Róma irányába ma már kétségtelen. Ez különösen igaz az izraeli viszonyokat illetően akkor, amikor a zsidó nép és bekebelezett apró állam a lényegét tekintve hadiállapotban állt a Birodalommal. Szilárd hitük az egy istenben, a Törvény szent mivoltáról, és a saját állam felvirágzásában egy új felkent (krisztus) király vezetése alatt. Azonban ez a makacs hazaszeretet kifogott a római stratégák könnyű prédához szokott eszén… A zsidók nem hajlottak meg.

  Kémek, ügynökök (rémhírterjesztők, hírferdítők), besúgók – ezek szinonímái egymásnak – már az ókortól Matahariig szerves részét képezték a hadviselésnek, ill. a “pax romananak”… Az ilyen szolgáltatásért kapott “”valaminek”” viszont nem feltétlenül kellett pénznek lennie… A “jutalom” osztásánál egyik ügynök
  mellett sem állt ott még egyikünk sem.

  Azonban Pál működésében nem is kicsit feltűnő az őt hirtelen megmentő váratlanul feltünt “unaköccs” na meg a római arisztokrácia egyes tagjaihoz fűződő rejtélyes ismeretsége és kapcsolata. Miután 600 tagú katonai egyság kíséri Caesareaba és vigyáz a személyi biztonságára, ahol a közülük főúri körülmények között tárgyal a következőkkel. Bensőséges csevely a prokurátor Antonius Félixszel… Jó kapcsolat fűzi a prokurátor sógorához, Heródes Agrippa kinevezett királyhoz is, valamint annak nővéréhez, aki később Titus ágyasa lett – annak a Titusnak, aki lerombolta Jeruzsálemet. Róm.11,16-ban emltett Herodion nevű társa sem valószínű, hogy az ő egyik evangélista társa lett volna, de annál inkább, hogy az uralkodó dinasztia egyik tagja…

  Elég az hozzá, hogy Paulus nem légiós kiskatonákkal tárgyalt, hanem római ezredesekkel és magas rangú, császár közeli arisztokratákkal, miközben a saját véreit nemcsak megtagadta, de a zsidó össztartást minden ideológiai eszközzel fellazítani törekedett…

  Nem kerülheti el senki tekintetét az sem, hogy Pál az őt a zsidók elöl kimentő római(!) hajón oly hirtelen tűnt el a történelemből, mint a kámfor…

  A Qumrani tekercsek beszélnek egy álnok, “a hazug tanítóról” is, akinek ott, az esszénusok között viselt dolgai nagyon őrá illenek… Saul az ún. óegyház apostola volt, amelyet Jézus testvére – egyetlen személyes, még élő ismerője – Jakab, a 12 apostol egyik tagja vezetett, akihez viszont őt botrányos ellentét, ellenséges viszony fűzte… Ez az ún. óegyház lényegében a vallási előírások, a Tóra szirárd megtartásában látta Izráel fennmaradásának egyetlen zálogát.

  Üdvözlettel: F

 • Almási Alma
  2018 június 15
  8:39 de.

  “még manapság is úgy vizsgálják, mintha bonyolult lélek volna, vagyis művészeti, tapasztalati úton, de elég kevés matematikával és még kevesebb kisérlettel vagy mérésekkel.”

  Tudom, hogy ezért nézik le a természettudósok a társadalomtudósokat, merthogy “ők nem végeznek kísérleteket” szerintük.

  De mint föntebb írta valaki, ez nem teljesen igaz. És ráadásul az eredmények nem mindig igazolják a hideg fejeket az intuitívabb társadalombúvárokkal szemben.

  (Részletkérdés, de pont tőled irtó nagy pofátlanság a mérhetőséget számonkérni, már bocsánat. Ugye te a történelmet úgy képzeled, hogy hallgassa meg mindenki a nagymamája körösztanyját, oszt jó napot. Tehát anekdotán alapul a történelemtudásod, és leszarod, hogy pl. volt-e vörös terror?
  Ez mennyiben különbözik a vallási fanatikusoktól? Hogy pl. vörös terror nem létezik, mert te nem bírod elhinni az elvtársakról, hogy ilyenre képesek voltak? Ráadásul ilyenkor nem számít a tudomány, mert ha egy történész állítja, hogy volt vörösterror, akkor az szerinted minimum hazugság. Pl. biztos pénzért teszi az illető vagy mert utálja a komcsikat.
  Ez miben különbözik attól, aki meg van győződve róla, hogy a mostani migránsáradat egy nemzetközi összeesküvés miatt van?)

 • FORTIMBRAS
  2018 június 19
  6:36 de.

  A történelem marxista értelmezése érdekes, de még annyi közérdeklődésre se tart számot, mint a Szemlélek blog írásai.

  Szerintem rajtatok kívül (Alma, voronyezs stb.) ezeket a kommenteket tényleg csak a történelem iránt érdeklődők olvassák. Ugye a regénybeli Dr. Zsivágó 100 éve még tehetetlenül figyelte a vörösök és fehérek csatározását, csak sodródott a táborok között. Mindig annak adott igazat, aki éppen foglyul ejtette.

  Úgy látszik, maradt itt néhány kommunista, aki még mindig azt képzeli, hogy dúl a Nagy polgárháború. Rátok hivatkozhatnak a radikális szélsőjobbos politikusok, hogy visszajöhetnek a komenisták …

 • FORTIMBRAS
  2018 június 19
  6:36 de.

  Nem csak a zsidók (izraeliták), hanem a keresztények is egy istenben hittek/hisznek.. Sőt, ugyanabban. A római arénákban a vadállatok elé vetett keresztények semmivel nem voltak kevésbé elszántak, mint Júdeában a római hadigépezetnek ellenálló zsidók.

  Pál nem csak a zsidó teológiában és törvényekben volt jártas. Több nyelven beszélt és általában is művelt embernek számított. Nem kell sanda szándékot sejteni a’mögött, hogy az akkori – egyébként nyitott – latin és görög arisztokrata értelmiség szóba állt vele. Előkelő kőrökben mindig is szokás volt meghívni a különleges embereket.

  A Qumrani tekercseket még nem teljesen fejtették meg, főleg nem értelmezték őket. Egyébként pedig a legjobb bíró a lelkiismeret. Pál írásai ismertek. Ki-ki olvashatja és eldöntheti, hogy mit hisz el belőle. Azok alapján elképzelheti azt is, hogy milyen ember volt.

 • hazai lámpa
  2018 június 19
  10:17 de.

  Már többször leírtam hogy a közel-keletről jövő migráns-áradat nem nemzetközi összeesküvés, hanem egy torok-orosz egyezség miatt van.(Putyin-Erdogán)
  Akik közzé néhány olyan seggdugasz mint a magyar kormány feje, szintúgy odatartotta a hátsóját.

  Ettől “lett” nálunk migráncs-veszély.

 • Lámpa, már az eceted is fogyóban van? Te nézel le mindenkit, de ezt ne vetítsd rá sem a természettudósokra, se rám.

  Mert én például még a népmesék történelmi tanuskodásait is tisztelem…

 • tóth péter
  2018 június 18
  12:24 du.

  Barátom, hiszen mit mondhatnék mást, minthogy “zseniális”!!!

  Egyenes úton lejött neked, hogy aki nem akar fasiszta lenni, az kommunista. (vagy esetleg zsidó?)

  Te hol a francba jártál iskolába?
  Vagy egyenesen otthonról szerezted be ezt a “bölcsességet”?

  Ennyire mély-intelligenciájú és nulla erkölcsű sajnos minden társaságod-béli.

  Tudod a MAGYARSÁG VALÓS, KULTURÁLT TÖBBSÉGE NEM KÉR AZ IDEOLÓGIÁTOKBÓL.

  Nem akar se kommunista, se fasiszta lenni. ÉS BARÁTOCSKÁM NEM IS FOG.
  EZT MAR ELJÁTSZOTTÁK A NÉPPEL A MÚLT SZÁZADBAN ODA VISSZA KÉTSZER IS.

  ÚJRA NEM FOGNAK BEDŐLNI NEKTEK A TÖMEGEK.

  Aki nem akar semmilyen “háborút”, főleg vallásháborúknak színezett gyűlöletes felebarát kiirtást, te azokat nevezed gyűlölködőknek?

  Valami rettenetes nyomás lehet benned, ez betegség barátocskám!

  Magyarországon szerintem elég sok pszichológus rendelés van, jó lenne ha eljárnál ilyesmikre inkább, mint itt vádolgatsz embereket – nem beszelve arról, hogy gondolom az utcán sem teszel mást!

 • Gabriel
  2018 június 15
  1:36 du

  Koszi, ez tetszett ez a beirasa. Edesanyam beszelt mndig errol. Nagy hive volt a turelemnek/.

 • “Pl. biztos pénzért teszi az illető vagy mert utálja a komcsikat.”
  Ja, lámpa, ez valóban te vagy. Minden témában – így a tudományokban is – csak az irígységed hajt.

  De nem vagy egyedül. Most olvastam egy cikket a face-n, amely más megvilágításba helyezi a Zimbardo pszichológiai kisérletével kapcsolatos negligáló híreket…

  https://24.hu/kultura/2018/06/19/tomegigeny-mutatkozik-a-szellemi-lincselesre-es-zimbardoval-ez-meg-is-tortenik/

 • Kedves Hazai Lámpa! 10:28

  Mitől csak marxizmus az, ha a történelmet a történések, objektív tárgyi és szellemi emlékek egybevetése alapján szemléljük ? Avagy ön úgy gondolja, hogy helyesebb csak a hitbéli tételekre és a szájhagyományra – azaz dogmákra – hagyatkozni, mint a kézzel fogható tényeket keresve, majd rájuk találva és hivatkozva levonni történelmi következtetéseket ?
  A polgári filozófia – különösen annak hétköznapi, reál megnyilvánulásai (ti. termelés, pénzügy, gazdaság, stb.) – éppúgy igényli az objektív megközelítést, mint az abból sarjadt marxista. Képzeljük csak el mit eredményezne a hiten alapuló, mondjuk gépipar, vagy űr-technológia…

  Lehet, hogy a közérdeklődés vonatkozásában igaz az állítása sőt, hogy ez a fajta, a tényekre támaszkodó történelem szemlélet a kimondottan a történelem iránt érdeklődők figyelmét kelti csak fel. Mégis – bár nem beletörődve – azt kell mondjuk, hogy ez mindig is így volt. A hit ereje, a be-és elfogadás kényelmi komfortját illetően, még mindig erősebb hatást gyakorol az egyénre, a tudás munkát és odafigyelést igénylő gondolkodó és tevékeny szelleménél… Mondhatnók még azt is a közérdeklődés minőségére, hogy bizony többen néznek meccset, mint Shakespeare drámákat. Ez van.

  Azonban mindez nem változtat a társadalmi evolúció menetén. Az óra mutatója összességében továbbra is csak előre mutat illetve jár. Na persze, ha egy adott pillanatot minden áron fel akarunk címkézni, akkor az inga, hol csak jobbra, hol meg csak balra látszik lengeni…

  Üdv: F

 • Almási Alma
  2018 június 20
  4:21 de.

  “Pl. biztos pénzért teszi az illető vagy mert utálja a komcsikat.”
  Ja, lámpa, ez valóban te vagy. Minden témában – így a tudományokban is – csak az irígységed hajt.”

  Írtad vagy nem írtad, hogy hazudnak a rendszerváltás utáni történészek?
  Nem tudom, téged mi hajt, de szerintem annyit nem voltál képes elismerni, hogy volt vörös terror.
  Nem először írod le, hogy neked egy népmese vagy anekdota megbízhatóbb forrás, mint pl. a hivatalos jegyzőkönyvek.

  De a vörös terror-ról szóló anekdoták nem tartoznak szerinted a bizonyítékok közé, mert te nem hallottál róla.
  Engem maximum a hashajtó hajt, meg az, hogyha valaki hülyeségeket ír a történelemről.

 • FORTIMBRAS
  2018 június 20
  5:02 de.

  Nem sokat tudok a marxi történettudományról, de annyit tudok, hogy a rendszerváltáskor át kellett írni a történelemkönyveket.

  Nemcsak azért, mert rendszert váltottunk, hanem mert sok volt benne a csúsztatás vagy hamisítás.

  Pl. a történelmet jó és rossz harcára szűkítette le a hivatalos történettudomány. A rosszak persze a feudális erők voltak, a jók meg azok, akik az alsóbb társadalmi osztályokért harcoltak.

  De voltak ténybeli ferdítések is, pl. Horthy Miklós első világháborús katonai szerepléséről. Az emberek úgy tudták, hogy Horthy véresen leverte a cattarói matrózlázadást. Azóta tudjuk, hogy Horthy akkor nem is volt főparancsnok, és négy matrózt végeztek ki, a Monarchia hadseregének bírósági döntése alapján.

  Ellenben Horthy a korabeli magyar köztudatba úgy került be, mint az “otrantói hős”, és ezen alapult kezdetben a népszerűsége.

 • FORTIMBRAS
  2018 június 20
  5:02 de.

  “Képzeljük csak el mit eredményezne a hiten alapuló, mondjuk gépipar, vagy űr-technológia…”

  Hiten alapuló gépipart nehéz elképzelni, de az űrbe tényleg csak olyan “bolondok” mentek ki, akik hittek abban, amit csinálnak.

  Neked és többeknek.

  Szerintem a cikk nem vallás és tudomány párharcáról szól, bár a szerző történetesen vallásos.

  Szerintem a cikk arról szól, hogy a vallás és tudomány nem összekeverhető. De önmagában a tudomány nem váltotta be a hozzá fűzött nagy reményeket.
  Mi tudná korlátozni a tudományt? Pl. a közvélemény nyomása, de nagy kérdés, hogy ezt hogyan lehetne érvényre juttatni?

  Szerintem a politikai rendszer sokat számít. Pl. ha a politikusok nem csak a tudomány, és főleg nem csak a természettudomány alapján döntenek.

 • gabriel
  2018 június 19
  5:40 du.
  Nem tudom mit beszélsz itten össze-vissza cimbora!
  Túl magasan,vagy túl alacsonyan van a hányadosod.De Kegyetlenül Szeretem amikor magadról sok mindent elmondasz .Ez Gézánál is bevált.Sárgaföldbe tiporta önmagát!
  Hamarosan utol éred. Régi vágású gondolkodásból nehezen tudtok szabadulni -úgy látom.Az ,hogy ebből kifolyólag mindig csak más lehet a hibás-ez rátok vall.
  Kár hogy intézetedből hozzánk szólva —csak ennyire futja neked ,biztos , hogy a gyógyszereket mindig beveszed? Mert a hiánya okozhat ilyeneket.
  No – fel a fejjel,hamarosan ki is kerülhetsz.

 • T. Jani 4:34

  Ön szerint “előkelő körökben mindig is szokás volt meghívni >különleges< embereket."

  Na bizony, akkor Saulusban igencsak az emberükre leltek ezek a hódító . r ó m a i . előkelők.
  Tudniillik ő már annyira különleges volt, amennyire a más ilyen különlegeseket, eretnek zelótákat, már rég keresztre feszítettek, vagy oroszlánok elé vetettek… De ők, a provincia helyi birodalmi képviselői, ezesetben fantasztikus mód' még emberségesnek is bizonyultak a csodás mód éppen hozzájuk menekült, de méginkább hadsereggel hozzájuk menkített(!) eretnek zsidóval szemben. Ugyan miért is tettek ezek ilyen különbséget fogoly és fogoly között ?

  Másrészt, én 6:36-os hsz-emben nem is hasolítottam a keresztény hívők hitét össze a náluk 100-200, avagy már egy-kétezer évvel korábban élt, ugyanezt az istent tisztelő "idősebb testvér" hithű híveivel, ön válaszában fölöslegesen mégis egybeveti a "két hitet". Ti. pedig tudja, hogy részemről nem erről van szó, nem ez a téma, mégis elterel…
  Hanem, a pogány római kultuszok, benne a császár, mint isteni lény imádata, és a zsidó nép ezzel és a hazája provinciává tételével szembeni szilárd ellenállásáról, amelyet az ottani jelenlétük [isz.e. 70.] óta eltelt mintegy 200 évvel tudott az agresszor úgy-ahogy leverni és őket halálba, vagy diaszpórába kergetni…
  Mindez az izraeliták ősi kultúrájának és törvényeinek valamint – nem utolsó sorban – a törvényekben és és próféciákban megígért, eljövendő felkentbe (krisztusba) királyukba – "az iótákban és vesszőkben is hiánytalan törvénybe" [ld. Mt.5. 17-19 🙂 ] – vetett hitük tette lehetővé úgy, hogy még mindig él és gyakorolja a vallását is…
  ÉS hol van ma, hová tűnt a nagy Római Birodalom…? Annak többszáz vallásáról már nem is beszélve…

  Üdvözlettel: F

  .

 • Jichak Perlmutter

  Bar Lev jr. 2:59

  Tévedésben élsz Czizellel kapcsolatban. Nem volt antiszemita.

  Nézd meg, hallgasd meg pl. az ATV-ben adott nyilatkozatát a zsidóságról és atehetségről. Abból is inkább filoszemitizmust vélek fölfedezni. Sok nyilatkozatát ismerem. Nem igaz, hogy nagyra becsülte volna mengele kisérleteit.

  Ne legyünk már skizofrének !

 • tóth péter
  2018 június 20
  12:23 du.

  HUNT*
  Rólad meg csak annyit tudunk
  (mert elmondtad magadról)
  hogy vonz tégedet a kutya-szex.

  *HUNT = Humortalan Náci Tóthpéter

 • tóth péter
  2018 június 18
  12:24 du.

  Zavaros az ipse gondolkodása.

 • Geyza
  2018 június 21
  8:35 de.
  Aranyos igen Kedves Gézukám! A te nagy szádat vonzza,csak próbálgasd!

 • Christopher Adam
  2018 június 16
  11:08 de.
  Sajnalom, en ki tudtam nyitni. Igen, nekem kuldte valaki, de sajnos nem tudom tovabbitani maskep!

 • tóth péter
  2018 június 21
  10:49 de.

  Jó hát nékem csak az az információm van
  amit magad írtál magadról.
  Te kis perverz.

  (Lehet hogy a kutyának se kellesz ?? DDDDDDDDDD )

 • FORTIMBRAS

  Az én szememben az általad vádolt Pál(Saul) képviseli a kereszténységet. Úgy, hogy nem “feleslegesen” vetettem össze hitét a rómaiakkal szembeszálló izraelitákéval. Időben pedig szinte egybeesett Néró Császár kegyetlen keresztény üldözése – ezen belül Pál kivégzése (i.sz.67) – és a Júdeai zsidó háborúk, illetve Jeruzsálem lerombolása (i.sz. 70)
  Egyébként, szerintem Pál nem eretnek volt, hanem reformer.

  Ja, mellesleg annak idején egyáltalán nem volt kicsi nép a zsidóság. A Római Birodalom területén 3,5 millióan voltak. Összehasonlításképp – csaknem ezer évvel később – a honfoglaló magyarok az itt talált avarokkal együtt voltak max. egymillióan.

 • Jani 21./11:14

  Tisztelettel jelentem a kérdéses szavak jeletését:

  .
  ERETNEK:

  A valamely egyház, vagy vallási közösség által képviselt,

  a hivatalosnak tekintett hitelveiktől való gyökeres eltérés.

  .
  REFORM: (vallási):

  Valamely egyház, vagy vallási közösség által képviselt

  hitelveik lényegét érintetlenül hagyó, egyszerű

  változtatás. Reformer, az ezt képviselő,v. végrehajtó tag.
  .

  .
  Az Újszövetség c. könyvben leírtak alapján p é l d á u l:

  .
  J é z u s . a zsidó vallás tekintetében a hívek számára az

  addigiaknál még szigorúbb elvárásokat megfogalmazó

  r e f o r m e r.

  .
  P á l . a zsidó vallást a hitelvi gyökereiből is kifordító,

  tehát . e r e t n e k .

  .

  Fentiek az Izráel és az azt éppen bekebelezni készülő Róma

  között fennálló történelmi feszültségtől csöppet se

  függetlenek, de nem is csak vallási kérdések…

 • Geyza
  2018 június 21
  11:09 de.
  Az általad bemutatott fényképen lévő szelíd kisfiú hogy tudott ilyen állattá fajulni Géza? nem tudod? Valószínű az ital teszi.
  foglalkozzál magaddal!

 • FORTIMBRAS

  Ha Pál megmarad “hithű” izraelitának, legfeljebb egy zsidó főpappal lett volna több, akire aztán senki nem emlékszik. Pálfordulásával viszont a világtörténelem egyik fő alakítójává vált. Hogy eretnek-e vagy reformer(?), az dönti el, hogy a kereszténység a történelmet negatív vagy pozitív irányba terelte. Szerintem nem kérdés. Ami pedig pozitív, az nem lehet “a zsidó vallást a hitelvi gyökereiből is kifordító”.

 • tóth péter
  2018 június 22
  12:32 du.

  HUNT*
  Inkább az OIM* -nak udvarolj.
  Ő vevő szokott lenni az ilyesmire.

  *HUNT = Humortalan Náci Tóthpéter
  *OIM = Oldal Idióta Macája

 • Geyza
  2018 június 22
  4:56 du.
  fél vágányon fut álló vonatod! Kevés gondolatod van a pia,drog miatt.Kényszergyógyszereid vedd be és számolj el önmagaddal : mennyi hüjeséget beszélsz és írsz itten.
  Agyértágítót írassál fel—csak droggal együtt nem lehet szedni.Kevés az oxigén a fejjedben,tudod o 2 kellene ,hogy helyre rázódj.
  Szurkolok érted.

 • FORTIMBRAS
  2018 június 22
  10:05 de.
  Nem ertek egyet.
  T.i. a keresztenyseg a zsido vagy ha, jobban tetszik, izrealita vallsbol ered. Mint kereszteny, en igy tanultam.Ugyan ugy EGY Isten hivo mint a zsidok,
  de elfogadtak a keresztenyek Jezust, mint Isten fiat, vagy kuldottjet. Csak ennyi a kulonbseg.

 • Jani! 3:20

  Ismétlem, nem véletlen idézem a 21./4:32-es kommentemben Jézust, ahol még >az iótákban és vesszőkben is hiánytalan Törvényre< tesz eskűt – mert, gondolom az Ő szava eskű – k r é d ó t [Mt.5. 17-19.] az Olajfák hegyén összegyűlt zsidók előtt, akik erről kérdezik…
  Aztán – úgy negyven év múltán – Pál szembeszállva a hivatkozott jézusi hitvallással is azt állítja magáról, hogy találkozván a már rég elhunyt hitvallóval, ő bizony felhatalmaztatott annak a további földi képviseletével. Azaz apostoli kinevezésben részesült – szemben a jeruzsálemi, eredeti orthodox ősgyülekezet tagjaival és annak az akkor egyetlen még élő, valóban . a p o s t o l . vezetőjével, Jakabbal [Jézus féltestrvérével]. E fellépésével komoly konfliktusokat provokál a vallási tételek a Törvénybe [a Tórába] ütköző önkényes, nyilvános tagadásával, valamint ezek (ki)prédikálásával…

  …H o g y, amint azt Ön írja, legalább is sejteti, Pál ezzel p o z i t í v . i r á n y b a . t e r e l t e . v o l n a . a t ö r t é n e l m e t . ? . Ha ezt tényleg ő tette volt, akkor ennek is csak a még a szentföldet is eredeti céljainak megfelelően szétdúró Hatalmas Római, illetve Bizánci Birodalom több mint ezer évig tartó "virulens" uralma és az azóta úgy összességében eltelt majd'kétezer év emberiségre rótt szenvedéstörténete az igazi megmondhatója…

  .

  Megjegyezném még azt is, hogy amikor Bizánc államvallásá tette a kereszténységet, abban még véltlenül sem Pálnak a krisztusba, mint az emberiség megváltójába vetett hite, hanem tisztán egyfajta – az erre fölöttébb alkalmas vallás – hatalompolitikai meggondolása vezette az akkor éppen illetékes élet-halál urát, a bizánci császárt.

 • Figyelő
  23./8:43

  Válaszomat a kommentjére a magam 21./4:32 és 24./8:33-as kommentem konkrét Máté 5./17-19. utalásában találhatja meg. Kérem, nézzen utána. 🙂

  Üdvözlettel: F
  .

  .

  Ui: De ha ragaszkodik hozzá, itt újra teljes egészében leközlöm.

 • Orsós Elemér

  Jichak Perlmutter
  2018 június 21
  6:05 de.

  Szerintem sem! Csak kissé érzéketlen, óvatlan tudós!

 • Bendeguz79
  2018 június 16
  9:54 de.
  Ezzel egyetertek!
  Miota Europa elhagyta a vallast ez van ma mindenhol.
  Nincs ma mar BUN! MIndent szabad ! A vallasnak egyik fontos pontja volt, a bun meghatarozasa. Igaz, felelmet adott sok ember szamara, hogy NE kovesse el, mert a bunt buntetes koveti! Ha nem is a foldon, de majd a tulvilagon!
  Sajnos megszunt hite a lelek letezesenek, csak test van szerintuk.

 • FORTIMBRAS
  2018 június 24
  10:00 de. Erre gondolt?

  “A törvény magyarázata”
  17„Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt vagy a próféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat. 18Mert bizony mondom néktek, hogy amíg az ég és a föld el nem múlik, egy ióta vagy egy vessző sem vész el a törvényből, míg minden be nem teljesedik. 19Tehát ha valaki a legkisebb parancsolatok közül akár csak egyet is eltöröl, és úgy tanítja az embereket, az a legkisebb lesz a mennyek országában; ha pedig valaki ezeket megtartja és tanítja, nagy lesz az a mennyek országában.

 • Jani!

  Éppen I.Konstantin római császár “in hoc signo vinces”*, vagyis az “e jelben fogsz győzni” szlogenje tényleg egy történelem alakító látomásként propagált gondolat, mint ahogy Pálnak a damaszkuszi úti balesete – fordulata – is egy ugyancsak hasonló álomlátás történelmi eredménye.
  Igaz, Konstantin már mint a Keresztény Egyházak nagy alapítója, a . c e z a r o p a p i z m u s**, az Egyiptomi fáraók utáni méltó továbbvivője, ezzel a páli gondolat és cél “végső” továbbfejlesztője. Mindjárt a legelső ténykedéseként intézkedéseket hoz a zsidók és a vallási hagyományaik ellen is. Ezzel igazolja Saulnak az úgy 300 évvel korábbi, “jószándékú” teológiai “misszióját”, aki akkor még csak elvi megközelítésben hőzöng és mozgolódik részben az önmaga zsidósága lélek-marcangoló ténye, mint az egész judaizmus, de elsősorban annak vallási szokásai, mint a Római hódítás legnagyobb akadálya ellen, mint római állampolgár, a Birodalom hű szolgálatában, annak szentföldi helycsinálójaként…

  .

  * Érdekességként ld. még: a KMH azonos című cikke; VI.19. 9:33

  ** Nem véletlen, hogy ő, n. Konstantin ruházta föl önmagát a “pontifex maximus”, a későbbi római pápák hatalmi címével is.

 • FORTIMBRAS

  Igen, a Törvény mellett érvelők gyakran hivatkoznak Jézus szavaira. Viszont a Törvény ma is ott van az Ószövetségben. Nincs megtiltva. Ma is vannak kisebb keresztény közösségek, akik pl. visszatértek a szombat betartásához, a disznóhús tilalmához (erdélyi szombatosok) vagy a vérrel kapcsolatos tiltásokhoz (Jehova tanúi). Utóbbiaknál Karácsonykor nincs karácsonyfa, mert szerintük a feldíszített fa – „bálványimádás”. De a protestánsoknál is, a templom falai belül csupaszok, nincsenek festmények vagy szobrok, mint a katolikusoknál. Ugyanakkor zenélnek, mintha a muzsika nem ugyanúgy emberi alkotás lenne. Megjegyzem, Jézus az anyagiasságot (Mammon) tekintette veszélyes bálványimádásnak. Úgy, hogy inkább a Törvény értelmezésével kapcsolatban vannak eltérések az egyházak és felekezetek között.
  Két igét idézek, hogyan vélekedett Jézus a korabeli törvénytudók értelmezéseiről: „.Vak vezérek, a kik megszűritek a szúnyogot, a tevét pedig elnyelitek.” (Máté 23:24) Saját híveit pedig így tanította: “Ha a ti igazságotok nem sokkal több, mint a farizeusok(írástudók) igazsága, nem mehettek be isten országába.” (Mt 5:20).
  Hogy ne sértselek meg, hozzáteszem, hogy ezek a tanítások minden korra, vallásra, így a későbbi korokra és a keresztény, sőt az ateista írástudóira is érvényesek és ma is aktuálisak.

 • FORTIMBRAS
  2018 június 24
  8:33 de.

  Nem követtem a vitát, de én is úgy tudom, hogy Pál szerepe inkább pozitív.

  1. Ő vitte ki a tanítást a pogányok közé, mivel nem csak zsidókat tanított.

  2. Munkája és műveltsége révén sokfelé megfordult a Birodalomban, és életben tartotta az apró keresztény közösségeket. Nélküle ezek az apró “szekták” elhaltak volna, mint sok más kis szekta abban a korban.

  Mikor Konstantin új államvallást alapított, akkor már több milliós közössége volt a kereszténységnek, még az üldözések ellenére is! Bizáncot Konstantin tette meg a Birodalom új fővárosának, akkori nevén Konstantinápoly.

 • Klárika,
  hogy az én ivrit nyelvű levelezésemből ez az e-mail hogyan került hozzád,fogalmam sincs. Chrisnek köszönöm,hogy figyelmeztetése felkeltette a kíváncsiságomat.Ezért nyitottam ki. Érdeklődőknek elárulom,hogy a házunkat takarító személyzettel kötendő szerződést tartalmazza.Az érzelmi fogyatékos értelmiségiek épülésére.

 • Orsós Elemér

  gyuri10
  2018 június 26
  5:13 du.
  Kedves Gyuri bácsi!
  Jó lesz vigyázni, mert valaki -elég ügyetlenül- megfigyel! Állítólag Orbán is most akarja lecserélni a takarító személyzetét, de nem tudják hogyan kell megfogalmazni egy ilyen nagyon speciális munkavállalói szerződést! Rá gyanakszom! 😀

 • Jani 5:56

  Ebben – lényegében – egyetértünk.

  “Jézus az anyagiasságot – a mammont – tekintette bálványimádásnak”, megjegyzése is már a nagy elődök, olyanok mint Mózes, a Zsoltárok szerzője, a Prédikátorok, Ézsaiás, Ámosz, stb. már jóval Ő előtte mind ezt vallották az aranyborjúról, és figyelmeztettek a . m a m m o n . ördögi természetére is.
  Kapcsolódva az utolsó bekezdésed mondandójához, itt egy óvatos kitérést “követnék el”, felhívva szíves figyelmed Marxnak és Engelsnek a fentiekhez hasonló irányú – bár inkább realista és korszerűbb – történelmi, ill. közgazdasági kimutatásaira és intő figyelmeztetéseire a pénznek mint csereeszköznek, vagy inkább ugyanennek tőke formájában (nem kellően szabályozott körülmények között és rossz kezekben) a . g y a k r a n . m e g z a b o l á z h a t a t l a n . természetére és az ilyenkor káros megnyilvánulásaira…

  .

 • Hazai lámpa 9:51

  Az, hogy kinek pozitív és kinek negatív a szerepe, azt a benne szereplők szemszögéből kell vizsgálni.

  Pál szerepe a már akkor több, mint kétezer éves . z s i d ó .
  v a l l á s . szemszögéből – amely mellett Jézus is tanúbizonyságot tett – teljesen biztos, hogy . n e g a t í v.

  Ugyanennek az ősei hitét is elhagyó, renegát zsidónak a despotikus . R ó m a i Birodalom . s z e m s z ö g é b ő l . viszont . p o z i t í v , amennyiben az ő ügynöki közreműködése gyorsítja fel a zsidóság addig önálló hazájának római . g y a r m a t t á . degradálását és a népének fizikai . s z é t v e r é s é t…

  .

 • T. Figyelő
  25./3:15

  IGEN. ERRE. [Máté 5. 17-19]

  Ez nem más, mint a . T Ó R A . azaz Mózes Öt Könyve (a Törvény)

  melletti egyértelmű . t a n ú b i z o n y s á g, melyet ezek

  szerint is Jézus saját szavaival magáénak vallott . z s i d ó .

  hite és vallása.

  Tehát a szándékában: csak semmi megszüntetés és semmi új !

  Legföljebb a mégszigorúbb ragaszkodás a régi, a kőbe vésett

  mózesi – zsidó – hagyományhoz, amiből “soha egy ióta, de még

  egy vessző sem veszhet el”.

  .

  Üdvözlettel: F

 • FORTIMBRAS
  2018 június 27
  5:24 de.

  Pont a másik topikban erről elmélkedtem.:)

  Szerinted Jézus tanúbizonyságot tett a zsidó vallás mellett. Szerintem meg Jézusnak talán elege volt abból, hogy mindenfélét tilt a vallás, de cserébe még gyűlölködni is kell a többiekre!

  Pál ezt az érzületet élte át, és ha nem ő lett volna, lett volna más! Mint írtam, ki az a bolond, aki a Hit Gyülibe jár átkozni az argentin csapatot, mikor nézheti a világbajnokságot is?

 • FORTIMBRAS
  2018 június 27
  4:58 de.

  Én nem tudom, hogy mi a franc bajod van, és miért örülsz, hogy itt Jézus szerepét kicsinyíted lépten-nyomon? De a te dolgod.

  Ami Marxot illeti, hát a kommunizmus csírája az inkább megtalálható az őskeresztényeknél! Ti. együtt éltek, megosztották egymás közt a vagyonukat. Persze ez nem volt kötelező, gazdagok és szegények is részei lehettek a közösségnek. Marxnál nem így volt.

  A történelemben sokszor fölbukkant ezután is ez a kommunisztikus elképzelés, kis közösségekben. Egyszer próbálták ezt állami szinte emelni (marxizmus-leninizmus), sajnos csúnyán megbukott.
  De ennek az elméletnek nincs sok köze Jézushoz, mégha vannak is hasonlóságok.

 • Koszonom, Gyuri!

 • FORTIMBRAS
  2018 június 27
  6:15 de.
  Ebben reszben igaza van! DE Jezus a szeretet akarta tanitani foleg>
  Pl. “Szeresd felebaratiodat mint ten magadat” stb.
  Jezust koran megoltek, viszont Pal apostol Jezus tanitasait hirdette egesz eleteben es alapitotta meg a keresztenyseget!

 • Meg annyit, NEM Jezus letesitette a keresztenyseget, hanem Pal. Jezust, mikor keresztre feszitettek, ez volt a kereszt aljara irva, Jezus, a zsidok kiralya!
  O nem uj vallast alapitott, csak azt akarta, hogy az emberekben tobb szeretet legyen masok irant! Ez volt beszedeinek a lenyege>

 • Klárika,
  a beírásod pontos és tökéletes.INRI=Jezus Nazarenus Rex Judiorum. A Nazarenus a törzsi hovatartozást jelenti,mert Nazaret városa kb 300 évvel Jézus halála után jött létre.(minden további teológiai vita kizárandó).

 • FORTIMBRAS!

  Ismersz más személyeket is (vagy köröket) akiknek hasonló a nézetük Pál (Saulus) tevékenységét illetően?

 • Gyuri

  Valóban kétséges hogy Jézus Juda torzséból származott-e avagy sem. Mivel a testamentumok levezetik az anya vagyis Mária vonalát, aki Dávid vagyis Juda házából való.

  Viszont annak okán, hogy Mária fogantatását a szent lélektől teszik megtörténtté (vagy az anunakiktol, földönkívüliek)
  így nem vezetik le az apa (Jozsue) vagy József származását.
  Aki Benjamita volt, hasonlóan az apostolokhoz, Júdást kivéve, aki Júdeai volt.

  A babiloni fogságból való visszatérés után a benjamitak nagyobb része a Jordan felső folyásánál, Galileában telepedett le.
  A később hozzájuk csatlakozott Pal (Saulus) viszont gazdag judeiai kereskedőcsalád sarja, Tarsusbol
  Úgyhogy Jezus inkább volt a “benjamitak farkasa” mint “Juda oroszlánja”, ahogy a “keresztény írások” vagy maga Pál aposztrofálja.

  A farkas-család belső hierarchiáját sokkal inkább a szolidaritás, a leggyengébbek kepésségeire (lehetőségeire) épített viselkedés, azokra figyelemmel levő magatartás határozza meg.
  Valóban jellemezte is a Benjamin-törzset a szoros összetartás.
  Mig Juda az ellenkezőjét képviselte. A vezér-hímek nem szolidárisak senkivel. (oroszlánok)

 • Hazai Lámpa! 27,/ 7:39 és 7:48

  Kénytelen vagyok vissza tegezni, bár nem szívesen teszem…

  Te vagy eltévedve kedves olvasótársam. Olvass inkább, és úgy vonj le következtetést. Ne csípőből és indulatból tüzelj, mint egy pitbull szuka…

  Én először is arra válaszoltam, amit Te fölvetettél, vagy inkább sommásan bedobtál az itteni szűkebb köztudatba, hogy úgymond: márpedig “szerinted Pál szerepe pozitív volt” [és kész]… Mire én azt merészeltem mondani, illetve ebből leszűrni hogy ez attól függ, kinek volt az jó, és kiknek nem… Pl. a szuverenitásukért – akkor már vagy . m á s f é l . é v s z á z a d a – hősiesen küzdő zsidóknak, avagy ezt az erőszakos kolonialista, és eszmei bekebelezést eröltető Rómának, amiből evidenciaként tűnik ki, hogy Pál >működése< csak [a birodalmi lépegető] az agresszor számára adhatott "pozitív" kimenetelt, és snki másnak…

  Másrészt, közöttünk már evidencia-számba megy Máté 5. 17-19. igehelye, (T.Figyelő jóvoltából ez szó szerint olvasható itt fentebb az Ő 25./3:15-ös hsz-ében), melyre hivatkozva én bátorkodom tételesen bizonyítani, hogy Jézusnak mégcsak esze ágában sem volt egy új vallás alapítása, sőt a hivatkozott helyen a legszilárdabban kiáll a zsidó törvény, vagyis a Tóra megdönthetetlensége mellett olyannyira, hogy még azt is hozzáteszi, hogy e fogadalom hatálya addig terjed, "amíg az ég és föld el nem múlik". Ergo: örökké. Hát azért neki csak illenék hinnetek, az ő szava szent. SŐT mi több, a végén még a Mennyeknek Országából való kitiltatással fenyegeti meg azokat, akik a . T ó r a . parancsolataiból csak egyet is eltöröl, vagy azokat az abban írtaktól eltérően tanítja is(!). Utóbbi példa különösen ráillik Pálra, aki az akkor egyetlen, utolsó élő, tehát valódi apostolnál, Jakabnál is előbbre helyezve magát szinte mindenűtt apostolnak aposztrofálja, holott tény az, hogy ő Jézust nem is ismerte.

  Mindebből következik, hogy ama megállapításod miszerint én Jézus szerepét . k i c s i n y í t e n i . törekednék, értelmetlen zagyvaság és . m a s z l a g. Pont fordítva igaz.

  Hiszen . é n . az ő személyét csak . m é g . f ö l j e b b . értékelem annak hangsúlyozásával, és azért, mert Ő hű maradt, nemcsak ősei, szülei és az egész népe – beleértve a már nem élő milliókat is – hitéhez, vallásához és többek közt az isteni parancshoz, hogy "Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú életű legyél . a z o n . a . f ö l d ö n . a m e l y e t . az Örökkévaló, a te Istened . á d . t e n é k e d." (Ford.: Károli Gáspár; megegyezik a Zsidó(a Tóra) és az ortodox és protestáns változattal.)
  Jézus tehát nem láthatta másképp a zsidóság korabeli képét mint ezen, a saját fogadalma szemüvegen keresztül, amely a történelmi állapotokat számára torzításmentesen, bár fölnagyítva jelezte, és a működési hibákat amelyek ott – abban történelmi helyzetben – és akkor kijavítandóknak minősülve, ott kijavíthatóknak bizonyultak…

  Viszont tény az, hogy Pál szerepét, az ún Újszövetség ismeretében különösen nem tartom Jézushoz még méltónak sem, nemhogy pozitívnak mert ő csak mindazokat tagadta meg, amire, és akikre Jézus az Olajfák Hegyén – végsősoron – Róma ellenében ünnepélyesen hitet tett…

  .

  Fortyogásmentes üdvözlettel: F

 • FORTIMBRAS
  2018 június 28
  5:14 de.

  Ez azért nagyon érdekes, hogy gyuri meg barlev kézzel-lábbal hadakozik, hogy Jézus csak migráncs vót …! Ezért nem érvényes szerintük, amit mondott.

  Te meg itt próbálod megmagyarázni, hogy ő mekkora zsidó volt. Pl. szerinted Róma ellen lázította a népet.

  Én úgy tudom, hogy a római uralom elviselésére biztatta a népet. Azt viszont kifejtette, hogy a császár szerinte nem kaphat istennek kijáró tiszteletet.
  Ezt a perében a zsidó főpapok megfordították, és azzal vádolták, hogy a császárság ellen lázít.

 • FORTIMBRAS
  2018 június 28
  5:14 de.

  “hősiesen küzdő zsidóknak, avagy ezt az erőszakos kolonialista, és eszmei bekebelezést eröltető Rómának, ”

  Ha jól tudom, a rómaiak sok vallást engedélyeztek a birodalomban, tehát eszmeileg egyáltalán nem voltak erőszakosak. A zsidóknak az volt a baja, hogy rájuk ültették az idegen királyi családot, és nem választhattak maguknak királyt.

  A római császárok még négyszáz évig összetartották a Birodalmat Jézus után. Ebből kb. háromszáz év volt a régi római államvallásban. Közben sok keresztényt megöltek, üldöztek, köztük Pált. Hát nem látom, hogy Pál olyan jól járt volna a keresztény hittérítéssel.

 • hazai lámpa,
  nem tudom hol hadakozok én kézzel lábbal és pont barlevvel együtt,aki ezen az oldalon egy betűt sem írt be eddig.Arról már nem is beszélve,hogy egy olyan szavahihetővel teszel társas viszonyba hülye és hazug elméletekben,aki szerint én egy neo náci propagandista vagyok,az Uránia mozi felett lakom és a nevem Radak Gábor.Hát már ennyire süllyedtél te is?

 • Gyuri-tata.
  Szomorúnak látlak.
  Csak nem az a baj hogy nem volt eléggé gyilkos az “én gyilkos népem” ?

  /Idézet tőled.Kezdesz hülyébb lenni mint Marcsád./

 • Gyuri-tata:
  Megint tőled fogok idézni:
  A magadáltal kiagyalt és oly
  szellemesnek tartott faszságot:
  Tapadj fel Neocharli és Marcsi cipőtalpára.
  Ott a helyed.(Ha egyszer ott érzed jól magadat..)

 • Orsós Elemér
  2018 június 26
  6:40 du.

  Neijeszgessé’
  Ürgebőrbe varrt ügynökök bukkannak fel mindenfele?

  Komolyra fordítva:
  Hallom lesz vallási rendőrség is.
  Há komolyan mondom, már ideje.
  Én ugyan tagadom a vallást,
  de az össz-keresztyény-nemzeti-közjó MEG-KÖ-VE-TE-LI !!!

  És legyen szexuális rendőrség is.
  Nehogymár mindenki csak úgy !!!
  Kizárólag gyerekcsináláshoz lehessen, de előzetes engedélykéréssel.
  A Miurunkfőkirály pedig egy fatáblát fog visszaküldeni
  ajtóra-kiakasztási célból,a következő rövidítéssel :
  F.U.C.K

 • gyuri10
  2018 június 28
  5:03 du.

  “neo náci propagandista”

  Az a propaganda tényleg elég primitív, hogy az arabok el akarják venni tőlünk Európát.

  Azt még el tudom képzelni, hogy beházasodnak, és elszínesedik a kontinens. Ugye sarkalatos kérdés, hogy ki számít fehér embernek?
  A középkorban nem volt ilyen megkülönböztetés, mindenki európai volt, aki betért a kereszténységbe.
  A 19. században az indogermánok voltak a “fehérek”, akik a gyarmatosítók szerint felsőbbrendűek, mint a “sárgák, feketék, barnák és a zsidók”. A fehér ember földrajzi elterjedése a Boszporuszig tartott, hehe.
  Ugyebár ha az arabok nem fehérek, akkor adódik majd a kérdés, hogy a választott nép hova is tartozik? Most ők fenyegetést jelentenek-e a fehér emberre? Mert konkrétan ma ettől félnek a kisemberek Magyarországon, hogy “ötven év múlva nem lesz fehér ember Európában”, ezt férjem saját fülével hallotta a gyár étkezdéjében, ahol dolgozik.

  Tehát: a riogatás a beszínesedéssel az rasszizmus. A riogatás az európai kultúra elsorvadásával valós veszély. Csakhogy harapófogóban vagyunk: az orosz és amerikai ún. “kultúra” terjedése ugyanúgy fenyeget minket, mint a sivatagi terroristák vagy “kannibál négerek” esetleges térnyerése.

 • Gábriel . 27./7:04 !

  IGEN.*

  Michael Baigent; Richard Leigh; Géza Vermes; J.M.Allegro; R.H.Eisenman; stb.

  .

  * ajánlott irodalom:

  – G.Vermes: A zsidó Jézus
  – – ” – : A Qumrani közösség és a Holt-tengeri tekercsek…
  – R.J.Vipper: Róma és a korai kereszténység
  – Michael Baigent: Mi az igazság a Holt-tengeri tekercsek körül ?

 • Hazai 7:53

  Én idézve az Újszövetség c. könyv szavait ha kellett több fordításban is fejtettem ki a nézeteimet. Azt tessenek megcáfolni, legalább azzal lehetetlenséggel, ha másképp nem megy, hogy ez nincs is oda írva… 😀

  Ők, te, vagy mások azokat a szavakat, konkrétabban a Mt.5.17-19-et. eddig hol cáfolták?

  Csak mind ezek után vitatkozhatnánk azon is, hogy az ott leírtak egyáltalán igazak e. Jómagam szívesen ebbe is belemegyek. …De azt hiszem, ez a kérdés már egy másik lapra tartozik…

 • hazai lámpa
  2018 június 29
  5:19 de.

  Még annyit az előzőhöz, hogy a magyarok besorolása korszakonként változott a nyugatiak szemében.

  A kalandozások idején ázsiai barbároknak számítottunk. Ezt a képet az újkorban többször elővették, mikor éppen azt kívánta a politikai érdek. Pl. a trianoni béketárgyalások idején a “szittya elnyomó nagyurakat” büntette az antant.
  Vagy a 2. vháború alatt, aszerint hogy Horthy mennyit ellenkezett Hitlerrel, többször változott a megítélésünk. De leginkább Attila barbár hunjainak tartott minket Hitler, akik csoda, hogy ilyen szép fővárost építettek fel (amit nem kis részben zsidó építészek és iparmágnások alakítottak ki a mai képére, hehe).
  Hitlernek egyébként Lehár Ferenc operettjei volt a kedvenc zenéje, és tipikusan egy zsidó műfaj volt a bécsi operett.

  De ezen tények nem akadályozták Hitlert, hogy felépítse a fajelméletét, amit egyébként angol és német “tudósok” munkáiból ollózott össze.
  Tehát: a gyarmatosítás eredménye volt a fajelmélet kialakítása, mert ezzel tudták csak megmagyarázni a 19. századi emberek, hogy miért tudják a nyugat-európaiak elnyomni több kontinens népességét. Azóta eltelt száz év, és sokkal többet tudunk erről.
  Az egyik a technikai fölény volt, de ez Kínára is igaz volt abban a korban. Kína is elindult a felfedezések és gyarmatosítás útján, de közben megváltozott a belpolitikai helyzet. Európában minden együtt volt: a technika és a kincsek utáni vágy, ez indította be a felfedezéseket, és a többi már ment a maga útján.

 • Hazai 8:13

  Jól tudod, hogy a rómaiak az ún. >pax romana< jegyében, ahogy mondod "sok vallást engedélyeztek a birodalomban", azonban és szigorúan csak akkor, amennyiben az azt követő idegen nép alávetette magát a római szokásoknak, jognak, valamint a császár istenként való tiszteletének. Tekintettel arra, hogy a zsidó vallás ez utóbbit már eleve kizárta Izráel* "alkalmasságát" a rómaiak nyujtotta ilyesfajta eszmei "erőszakmentesség" és jóság befogadására.
  És valóban, ebbe a körbe tartozik a királyság kérdése is, ami legalább annyira volt vallási kérdés is, mint az . ö n á l l ó
  . á l l a m . visszaállításának kérdése. Tudniillik, mint azt te is írod, a Hasmoneus azaz a Makkabeus dinasztia isz.e. 37.óta, nem volt . f e l k e n t . királyuk. [görögül: khrisztosz; latinul, görögből átvéve: krisztus, héberül a várva várt messiah, ebből a magyar messiás, azaz a megváltójuk] miből egyenesen következik a király fogalma és gyakaorlata is, hiszen a főpapokat és a királyokat is a krizmának nevezett szentelt olajjal "felkenték" azaz beavatták.

  Ráadásul az általad rájuk ültetetett idegen király(ok) a Heródes(ek) pedig azok voltak, akik az utolsó makkabeus királyt is eltették láb alól..

  Tehát a király kérdése a korabeli zsidóságnál, mint isteni elrendelés, azaz küldetés beteljesülése épül be hitbe. Magyarul várták a Messiást, amikor Jézus "fellépésével" a nép egy kisebb része ennek bekövetkeztét vélte megtörténni, míg a többség nem úgy látta… Ebben a tömegpszichózisban az ún. tanítványok játszottak nagy szerepet, amikor egy prófécia képét valósították meg Jézus – mint király – bevonulásához…

  Megjegyezném, hogy nemcsak a magas fokon kultúrált zsidók nem tűrték a megalázó római nyomást, de a brittaniai Iccenusok sem…

  .

  * Izráel, értsd: nép, vallás és ország

 • Folytatás:

  Írod, hogy “a római császárok még négyszáz évig tartották össze a birodalmat Jézus után. Ebből háromszáz év volt a régi római államvallásból.”

  Amit meg én tudok, az pedig arról szól, hogy a Római Birodalom Kelet-Római Birodalom – azaz Bizánc – formájában 1453-ig “élt tovább” több, mit ezer évig Államvallása a kereszténység legbigottabb, vagyis a legeredetibb ortodox formájában. Pál, alighanem ettől lehetne igazán elégedett.

  De félre a tréfával, a katolicizmus lényegében a Római Birodalom történeti területét örökölte(!), illetve a regnálása alatt erre a földrajzi területre tart, tartott igazán igényt… Nem egy megvetendő területi juss, még ha csak teológiai lehetőségeket kínál is, bár búsás gazdagsága nem csak ilyen csupán elvi igényekben válik gyakorlattá. Valahonnan mindvégig csurrant s csöppent is a misekelyhek és kancsók öblébe…

  A háborús és konfrontatív területek a legújabb korokban, sőt még ma is, az Ortodox és a Katolikus egyházak “felségterületi”” mesgyéin forrnak és habzanak fel. Pál ezt a kettéosztottságot viszont már nem nézné jószemmel.

  – Na de azért kétezr év, az mégiscsak teljesítmény még egy agresszív és imperativ Római Birodalom nyomdokában is…

  .

 • hazai lámpa,
  szeretném,ha megértenéd,hogy eszembe sem jutna a világ népeit bőrszínük szerint felosztani.Te megteszed ezt segítség nélkül is. A lassan Eurábiává váló országokat nem értem.Miért nem maradhatnak meg európaiaknak,ahogyan ez manapság már elrendeződött?Miért kell a nőknek csadrával a férfiaknak galabijeval,burnusszal naponta ötször,seggüket az ég felé irányítva imádkozni és megkövetelni ezt a befogadó népektől is. Előbb utóbb kezdenek ráébredni a kekeckedők is,hogy itt nem fekete-fehér-sárga vagy ha kell zöldek háborúja folyik.Ez egy egyszerű nyelvre lefordítva:vallásháború.Mint eddig minden faji vagy vallásháború ez is le lesz lépve,de sajnos ez nagyon sok EMBER életébe fog kerülni.

 • Kedves Hazai Lámpa 5:19

  Sajnálatomra ennek a hsz-ének minden szavával egyet kell értsek.
  .

  Az egyik szemem 🙁 , a másik meg 🙂 …

 • Izraeli
  5:02 !

  Említi, hogy a szefárdok egyik leghíresebbje Herzl Tivadar s ezzel egy másik nagyon híres emberhez közelkerülvén, meg kell említsük az “új-régi” államalapító unakaöccsét Heltai Jenő kitűnő XX.századi író, költő, drámaírót is rengeteg népszerű vers, kuplé, magyar-nóta (mint a Darumadár fenn az égen is) és a hatalmas sikert aratott folyamatosan szinpadon tartott, magyar klasszikus-számba menő színpadi mű – köztük is a legnagyobb Néma Levente – szerzőjét is…

  Többek közt említ még egy másik, komorabb kérdést, mint a Herzlt a cionizmus kigondolására ösztönző Dreyfuss Pert is. Sajnos, vagy nem sajnos, de itt kell megemlíteni egy annál tíz évvel is korábbi, hasonló indíttatású, a “jog” eszközével indított Tiszeszlári Per néven elhíresült, provokatív magyarországi antiszemita támadást az egész, azon belül meg különösen a magyar zsidóság ellen. Ott, bár Eötvös Károly ügyvéd, író, újságíró és országgyyűlési képviselő segedelmével a jog győzedelmeskedett, mégis az akkor már 33 éves Herzl számára figyelmeztető jelként hatott, különös tekintettel a földrajzi közelségre.

  Tény, ami tény Magyarország az ilyen sötét ösztönök terén mindig élen járt mint az világszerte köztudott volt, lásd:

  Tiszaeszlár –> Dreyfuss per [különbség] 10 év
  Fehérterror/ a Magyar Numerus Clausus –> Német-nácizmus +10 év

  Nem is csoda, az ilyen . Z o l i .félék [ld.fent] türelmetlenül tartottak mindig igényt az úgylátszik, már eleve beléjük kódolt vérvádra…

  .

 • Voronyezs,
  Koszonom a megjegyzeset,nagyon jol esett.
  Mar hozzaszokhattam volna az ilyen Zoli felek-
  “intelligens” megjegyzeseihez, de sajnos,
  az antiszemitizmus mai napig divik Magyarorszagon{is}.
  Az on altal hozott tenyeket-ismerem, annal is inkabb,
  mert apam reven,akit sajnos csak keprol ismerek,
  mert elpusztult a munkaszolgalatban- tavoli rokonai
  voltunk a Herzl csaladnak.
  Heltai Jeno-ugy tudom kozeli-elso unokatestver volt.
  Herzl-mint elotte tobben- sajnos,gyermekei sem-
  erhette meg alma valora valasat- a fuggetlen zsido
  allam letrejottet.
  Az askenaz-szefard “keveredes”rol csak annyit,
  hogy Europaban-ez mar regen megtortent.
  Anyai nagyanyam, akit hasonlo oknal fogva,csak
  keprol ismerek, lanykori,semi csaladnevet viselt.
  Ezt csak akkor ertettem meg-mikor mar tudtam heberul.
  Csaladunk- a ferfiak szerint-askenazinak szamit.
  A Tiszaeszlari Pert-ugy tudom, a Jobbik egyik kepviseloje-
  emlegette a Parlamentben.
  A vervadakkal kapcsolatban-amelyen mindeg kiakadok,
  hogy bar a zsido vallas – tiltja minden nemu ver fogyasztasat
  megis leteztek/nek .
  Kulonosen Europaban-rendszerint Peszach unnepe elott,
  de az arabokhoz is- “bevonult.

  Mozes III-ik konyve 17;14

  “Mert minden testnek elete az o vere,a benne levo elettel.
  Azert mondom Izrael fiainak;Semmifele testnek a veret
  meg ne egyetek,mert minden elete az o vere;valaki
  megeszi azt, irtassek ki.”

  Figyelmebe ajanlok egy konyvet-

  Sandor Ivan: A vizsgalat iratai
  Tudositas a tiszaeszlari per korulmenyeirol.{Kozmosz konyvek}
  Ebben meseli el a mar idos Scharf Moric,hogyan csikartak
  ki belole- a “vallomast”.
  Ennel erdekesebb azonban- a mar kulfoldon elo- Kossuth Lajos
  velemenye.
  “A dolognak ket oldala van;egyik a kozepkor sotetsegenek
  hagyomanya:a zsidogyulolet,a masik bizonyos kozgazdaszati
  es tarsadalmi bajok,melyek amannak tapul is szolgalnak
  es elesztesere fel is hasznaltatnak.
  A nep erzi a nyomort,de nem tud maganak okairol
  szamot adni,s”malaisere” speculalva,a kozepkori
  zsidogyulolettel eloall s azt mondja:te szegeny,
  nyomorgo nep,megmondom neked;mi a te nyomorod
  oka,a zsido!”
  Ugy latszik, ez meg a 21-ik szazadban sem valtozott.
  Talan csak annyi,hogy Izrael-letezik-.

 • Cristopher Adam Főszerkesztő Úr és Olvasótársak !

  .

  A JÚLIUS 2./9:38 ALATT JEGYZETT KOMMENTET

  NEM ÉN ÍRTAM; VALAKI VISSZAÉLT A NEVEMMEL

  Amiről ír, az sem az én témám. Én a szerzőre hivatkozom, amikor szefardot említek, akkor is csak a cikkíróra hivatkozom. Igaz, jobban figyelhettem volna erre is.

  .

 • Christopher Adam

  Voronyezs, köszönöm, hogy szólt. Töröltem. Aki visszaélt nevével, az nem más mint a beteg floridai, aki évek óta próbál gyalázkodni, de aki az esetek 99 százalékában automatikusan törlésre kerül a rendszer által. Egy-egy esetben átcsúszik egy ilyen komment.

 • Voronyezs kollega.
  Azzé kő képet kitenni.
  Akkó nehéz kibabrálni a nick tulajával.
  Nekem is van képem:
  egy Wehrmacht rohamsisak-szerű bukóban ülök a motoron.
  Már volt itt kinnt hehehe..de többen hőbörögtek miatta.

 • Izraeli!

  A Jobbikosok, v. FidSS-ek időnként rögeszmésen, pl a kitörés ünnepén verset mondanak “Solymosi Eszter vére” címmel egy magyar-náci fűzfapoéta tipikus hányadékát.

 • gyuri10
  2018 június 29
  9:48 de.

  “Miért nem maradhatnak meg európaiaknak,ahogyan ez manapság már elrendeződött?”

  Ugyanezt mondták 100 éve a tiszaeszlári per nagy rajongói is, akiket föntebb emlegettek egyesek!
  Miért kell “elzsidósítani” Európát, mikor már ezerötszáz éve nálunk kereszténység van?

  Ahogy Ormos Mária írja legújabb cikkében, pl. Németországban csak a filmipar és művészetek voltak a zsidóság kezében az 1. vháború utáni időszakban. Ez éppen elég volt ahhoz, hogy páni félelmet váltson ki a zsidó- fóbiásokból.
  Voltak ilyen konteók, hogy pl. a zsidók a sekélyes tömegművészettel az európai kultúrát akarják tönkretenni stb. Ezt a mozi hőskorában nem volt nehéz elhitetni a gazdasági válságtól sújtott emberekkel, és ráadásul társadalmi káosz volt.

 • Voronyezs
  2018 július 2
  8:10 de.

  Hát ez a beírás annyi hülyeséget tartalmaz, hogy nem tudom, sírjak-e vagy nevessek?:)

  “Magyarország az ilyen sötét ösztönök terén mindig élen járt mint az világszerte köztudott volt”
  A magyar az valami külön faj szerinted? Esetleg külön arra a célra tenyésztik, hogy a zsidókat gyűlölje?

  Vérvádas per a 19-20. században ott buzgott fel, ahol elmaradott kulturális szinten álltak az emberek. Namost a dualizmus csodás országában, ahol a zsidók a magyar arisztokráciával közösen építették nekünk a világváros Budapestet, történt a per.

  Ugye elképzelhetetlen, hogy ebben a csodás korban magyar emberek eldugott falvakban, alacsony kulturális színvonalon álltak? Mert mondjuk egy földes padlójú, egy tantermes iskola állt egész nagy községek részére iskolaként?

  Erről nem lehet beszélni, mert tabutéma, mert szerencsétlen magyar zsidóknak ez az egyetlen sikerélménye, hogy Zsolnay-kerámiával ellátták az általuk épített híres épületeket … Ezért kell “titkos magyar vírussal” magyarázni a történelmet, ahol kisemmizett, szerencsétlen, nincstelen parasztokról és munkásokról kellene írni ….

 • gyuri10
  2018 június 29
  9:48 de.

  Az általad kevéssé kedvelt Nyuszika írt kiváló kommentet az AN egyik cikkéhez.

  Az embereket szerinte nem lehet kollektívan megítélni a vallásuk alapján.
  Mondjuk 100 éve ez úgy nézett ki, hogy az antiszemita propaganda szerint mindenki, aki zsidó,
  az gyereket eszik,
  az kirabolja, átveri a gojokat,
  az valójában parazitaként élősködik a befogadó országon.

  Tehát nem a zsidó konkrét cselekménye számított, hanem hogy zsidó.
  Ennek ellenpárja a szélsőséges liberalizmus, hogy engedjük a zsidókat meggazdagodni, hogy pörgessék föl a gazdaságot. Ez történt pl. a dualizmus Magyarországán, ahol a vezetés semmibe vette a lehetséges következményeket.

 • hazai lámpa,
  eleftheria nyuszikájával húzzátok farszíjra a deliriumtremenszes autogeyzirt!Sütőtök fejével és gestapóhoz imádkozás közben.Ne várjátok meg,hogy kijózanodjon,mert az csak akkor lehet,ha majd a 3.14…a himnuszt énekli basszus hangon.