Joseph P. Forgas: “Bizonyos értelemben tudati népirtás folyik”

2019 március 18 12:46 du.81 hozzászólás

Az alábbi beszélgetés eredetileg a magyarországi Népszavában jelent meg. Joseph P. Forgas engedélyével közöljük a KMH-ban.

*

Joseph P. Forgas

Menekültek híján a végletekig felszított soviniszta érzelmek és az agresszió előbb-utóbb más csoportok felé fordul. A Fidesz továbbra is hatékonyan használja ki a nemzeti kisebbrendűségi érzést, otromba hazugságokkal, ellenségképgyártással szítja a gyűlöletet, mely ellen a racionális érvek nem használnak – állítja a világhírű szociálpszichológus, Joseph P. Forgas, azaz Forgács József, aki rendszeresen hazalátogat, 2010 óta intenzíven foglalkozik a magyar nemzeti identitás és a politikai pszichológia kérdéseivel is.

2017-ben a Vasárnapi Híreknek adott interjújában megjósolta a Fidesz következő győzelmét, azt mondta: Orbán Viktor a menekülthelyzetre adott válaszával nyeri meg a következő választást. Mit „jósol” az előttünk álló időszakra, változott azóta a kép?

Akkor arra utaltam, hogy a korlátlan és ellenőrizetlen bevándorlással szembeni ellenérzés egy valós reakció egész Európában, és a liberális ellenzéknek a téma feszítő erejét már régen fel kellett volna ismernie. Toleráns, liberális demokráciák, mint Ausztrália is, eljutottak oda, hogy megtagadják a végleges letelepedést a dokumentumok nélkül érkező bevándorlóktól, és talán az EU-nak is ezt kellene tennie. Szembe kell nézni azzal a realitással, hogy az idegen csoportokkal szembeni gyanakvás univerzális emberi tulajdonság, ezt számos szociálpszichológiai kísérlet is bizonyítja. Ennek alapvető evolúciós okai is vannak, hiszen az erős csoportidentifikáció sok tízezer évig adaptációs előnyt jelentett őseinknek. Ezeket a ma már veszélyes hajlamokat egy demokráciá­ban politikai célra kihasználni persze megengedhetetlen. Hatalmas tudati kárt okoz egy nemzetnek, de úgy látszik, a Fideszt a hatalom megtartásán kívül semmi más nem érdekli. Sajnos az ilyen hazug propaganda továbbra is hatásos tud lenni egy korlátokat nem ismerő kormány kezében.

A kormány az európai parlamenti választások előtti kampányt is az általuk kreált összeesküvés-elméletre, a „Soros-tervre”, a menekültek elleni uszításra alapozza. Meddig lehet az emberekkel elhitetni, hogy mindez fontosabb, mint egy valós politikai program, az oktatás vagy éppen az egészségügy problémái?

Külföldről nézve egészen elképesztő, hogy egy felelős európai kormány ilyen otromba hazugságokat terjeszt, méghozzá az adófizetők pénzén. Sajnos azonban a tájékozatlan emberekkel sok mindent el lehet hitetni. A Fidesz támogatói között sok a kevésbé képzett, nyelveket nem beszelő vidéki szavazó, akik elfogadják ezeket a manipulatív üzeneteket, mert kevés fogalmuk van arról, hogy valójában hogyan is működik a modern világ. Magyarországon egyébként is létezik egy mélyen gyökerező és a kudarcos történelemre reagáló nemzeti kisebbrendűségi érzés, melyet könnyen ki lehet aknázni ilyen hamis ellenségkepékkel. A sértettség, az önsajnálat, az áldozatmentalitás és a mások hibáztatása minden kudarcért – melyet több szociálpszichológiai kutatás is kimutatott – termékeny talajt nyújtanak az idegengyűlölő propagandának. Ezzel párhuzamosan létezik egy nagyzoló, pöffeszkedő nacionalista ideológia, mely kompenzálni próbálja a valós önbizalom hiányát. Ezt a „politikai hisztériára” való pszichológiai hajlamot annak idején már Bibó István is részletesen leírta.

Mégis úgy tűnik, ez nem csak magyar sajátosság, sok helyen tapasztaljuk a populista politikusok előretörését.

Szerintem egészen más a magyar és a nyugati populizmus, amelynek sok válfaja van, nem szabad őket egy kalap alá venni. A fejlett nyugati demokráciákban valóban van egy csalódottság a tradicionális politikával szemben, és a választók így fejezik ki elégedetlenségüket. Magyarországon egészen más a helyzet. Itt sohasem volt jól működő liberális demokrácia, az orbáni populizmus inkább azokra a régi, frusztrált nacionalista érzelmekre játszik rá, melyek már a harmincas éveket is jellemezték. A tudatos történelemhamisítás, a kultúrharc, a bizarr turáni elméletek propagálása, a gyakran infantilis magyarkodás, a hungarikumok felszínes kultusza mind ezt a célt szolgálják.

Létezik „recept” az emberek félelmeire építő politika ellen? Hogyan lehetne újratematizálni a közbeszédet?

Sajnos a megtévesztett „igazhívő” Fidesz-szavazók racionális meggyőzése ma már nagyon nehéz feladat lenne. Ha egy felelőtlen kormány egyszer odáig süllyed, hogy hazugságokkal szándékosan gyűlölködést, félelmet és xenofóbiát gerjeszt, ezt az elvakult gondolkodást már nagyon nehéz ra­cio­nális érvekkel megváltoztatni, mert ezeket felülírja a pozitív csoportidentitásra való igény. Emlékezzünk csak, hogy milyen tartós tud lenni az ilyen módon megtévesztett emberek hite: sok nyilas például az utolsó percig hitt a „végső győzelemben”. Viszont sokat lehetne tenni az el nem kötelezett szavazók megnyeréséért, hiszen a többség ma sem támogatja a kormányt, de ehhez természetesen egy olyan ellenzéki összefogás kellene, amelyik végre felismeri, hogy a Fidesz eltávolítása mindennél fontosabb közös feladat. A tüntetők spontán követelése, hogy „Orbán, takarodj!”, frappánsan lefedi a közös célt, és egyben személyesíti is a problémát, így akár egy ellenzéki összefogás jelszava is lehetne.

A menekültekkel való riogatás hatásossága azért is érdekes, mert 2015 óta gyakorlatilag senki nem látott Magyarországon menekültet. Elképzelhető-e, hogy máson csattan az ostor, ha az „ellenség” nincs jelen fizikai valójában?

Nem kellenek menekültek ahhoz, hogy a propaganda működjön. Például Lengyelországban továbbra is erősen él az antiszemitizmus, bár alig vannak zsidók. És persze könnyen előfordulhat, hogy a végletekig felszított soviniszta érzelmek és agresszió előbb-utóbb más csoportokat is célba vesznek, hiszen az orbáni propaganda valamiféle illuzórikus, másokat kizáró és sértett magyarságtudatra apellál, és a tudatos durva történelemhamisítástól sem riad vissza. Bármilyen csoportból lehet szükség szerint ellenséget csinálni.

Lehet az új ellenségcsoport például az ellenzéki szavazóké? Hiszen a kormánypárt narratívája szerint tulajdonképpen ők is kisebbségben vannak.

Ez nagyon könnyen előfordulhat, hiszen Orbán már korábban is kijelentette egy vesztes választás után, hogy a haza (vagyis ő maga) nem lehet ellenzékben. Az orbáni abszolutizmus nagy veszélye, hogy fanatizálja a Fidesz támogatóit és alapjában tagadja az ellenzék létjogosultságát és haza­fiasságát. Ezt egyébként a mindennapi kormánypropagandában is látjuk, hiszen érdemi vita fontos kérdésekről egyáltalán nem folyik, mindenkit, aki másképpen gondolkodik – mint például Márki-Zay Pétert –, inkább személyében támadnak.

A tudomány, az MTA elleni támadások azt mutatják, hogy a tudósok és kutatók ellen is folyik a hangulatkeltés. Milyen érzelmekkel figyeli az Akadémia elleni támadásokat?

Ez hatalmas nemzetközi felháborodást keltett, és én is nagyon nagy aggodalommal nézem a történéseket, hiszen mindez nyilván arra irányul, hogy ellehetetlenítsék a még valamennyire független kutatóintézeteket, és felszámolják az értelmiség nagy részét, mely döntő többségében nem hódolt be az otromba orbáni propagandának. Valamennyire is tájékozott, nyelveket tudó és a világot ismerő emberek nem vehetik komolyan azokat a primitív hazugságokat, melyek a Fidesz kommunikációját ma jellemzik, így természetesen ellenségeknek tekintik őket. Pedig az ellenzéknek és az értelmiségnek létfontosságú szerepe lenne, a sikeres kormányzáshoz a konstruktív kritika is feltétlenül szükséges.

Hova vezet hosszú távon, hogy a kormány folyamatosan fenntartja a félelmet, feszültséget a társadalomban?

Hihetetlenül káros, hiszen a valóság meghamisításával nemcsak félrevezeti az embereket, hanem hosszú távon mérgezi meg a polgárok tudatát. Ez nem először történik meg nálunk, és mindig katasztrófához vezetett. De úgy látszik, nem tudunk tanulni a történelemből. Bizonyos értelemben tudati népirtás folyik, és ez a pszichológiai rombolás generációkra megmérgezheti a magyar közéletet.

A túlóratörvény kapcsán decemberben kezdődött tüntetések látszólag egy új, fiatalabb réteget vonzottak az utcára, most mégis úgy tűnik, alábbhagyott a felháborodás. Miért nem tudják ezek a sokakat érintő ügyek hosszabb időre tematizálni a közbeszédet, lekötni az emberek figyelmét?

A sikeres ellenálláshoz szükséges az autonóm, önmagáért kiállni tudó öntudatos polgárság kultúrája, ami Magyarországon szinte teljesen hiányzik. Sok éve diktatúrák követik egymást, kialakult egy megalkuvó, alkalmazkodó, sunyító viselkedési kultúra, melyet a másokkal való szolidaritás hiánya is jellemez. A Fidesz felkapaszkodó középosztálya nem polgárság, hanem kliensek, alattvalói és függő mentalitással. Nagyon gyenge a pszichológiai hajlam és elkötelezettség a közös kiállásra és a szolidaritásra. Persze, ez hirtelen megváltozhat, ha valami váratlan esemény összekovácsolja az embereket és közös célt ad nekik. Minden diktatúrának így lesz vége előbb vagy utóbb.

Sok eseményről gondoltuk, hogy áttöri a közöny falát. Mi lehet az a váratlan szikra, ami közös célt ad az embereknek?

Én úgy gondolom, hogy a meghunyászkodó, tehetetlen felszín alatt egyre inkább nő a csalódottság, keserűség és harag. Senki sem tudhatja, mi lesz az utolsó csepp, ami robbanáshoz vezethet, a túlóratörvény elleni tiltakozás is meglepetésként érte a kormányt. Az ilyen típusú diktatúráknak sajátossága, hogy nem tudnak önmérsékletet tanúsítani, egyre szélsőségesebben viselkednek, a vezér kritikátlan csinovnyikokkal veszi körül magát, és így előbb-utóbb elkerülhetetlen a súlyos krízis. Törvényszerű, hogy minél inkább gyökeret ver egy diktatórikus rezsim, annál valószínűtlenebbé válik a békés rendszerváltás lehetősége is.

F. Szabó Kata

81 hozzászólás

 • Parács Péter Pál

  Hozzászólás!

  *Akkor most azon kellene elgondolkodni, hogy mi Magyarország történelmi határa?
  *Egyáltalán kellene-e határok nélkül létezni egy országnak és az abban élő nemzetiségieknek, mint állampolgároknak?
  *Vagy “vissza akar köszönni” a”советский союз” szisztema?
  Egyet biztosan gondolok és érzek, hogy egy országnak meg kell hogy legyen a szuverenitása. A nemzetiségi kultúra gyökerei pedig ott vannak a Földgömbön a történelem során kialakult országokban.
  Nem igazán kellene “ujraosztani” a területeket, de ha valakinek ez jutna eszébe, akkor gondolkodjon el először Magyarország és Németország illetve Kárpátmedence stb. történelmi múltjáról.

  Üdvözlettel
  Parács P&P.

 • Parács Péter Pál

  Ui.: hozzászólás.
  Nyilvánvaló kérdés, hogy ki és miért illetve mire alapozza a “népírtás” jelzőt? Főleg milyen jogon és milyen szándékkal?

  Parács PcP.

 • Kedves Pal,a szerzo neveben nem tudok semmit mondani, de azt igen, hogy szerintem:
  – a nep elhulyitese az “bizonyos ertelemben tudati’ nepirtas;ebben benne van a ‘zoktatasi’ rendszer leepitese,allamositasa,az egybites idiota propaganda allando sulykolasa, a media bekebelezese, stb.
  -olyan gazdasagpolitika folytatasa, hogy ettol elmennek a fiatalok, az nepirtas (Minden tizedik magyar gyerek kulfoldon szuletik;
  -a demokracia leepitese, amit elol elmennek a fiatalok, a jovotol es remenytol valo megfosztas, nepirtas
  -az orszag szetlopasa, (1) ami hozzajarul ahhoz, hogy igy nez ki az egeszsegugy, hogy kevesebb jut nyugdijra, hogy emberek halnak meg korhazakban, akiknek nem lenne szabad, az nepirtas.
  – az orszag szetlopasa (2), azaltal, hogy hamis ertekrendet tesz a fiatalok ele (lopassal tobbre megy, mint munkaval es tanulassal), nepirtas.
  – az egyszemelyes ‘vezetes’, az emberek beleszolasi joganak korlatozasa (kuss!), ‘bizonyos ertelemben tudati’ nepirtas. udv D.

 • hahahahaha

  a píszí megoldás! pontosan az mint a Káslerizmus: imádkozzunk többet és higgyünk akkor minden rendbe jön? de mi jön rendbe?

  egyébként is vannak a guruk azok mindent tudnak a többiek? meg majd… hát én nem!

  keverni az okot az okozattal???

  hahahahaha

  nem ez a megoldandó probléma!

 • Göllner András

  Forgács József azon egy kézen megszámolhato emberek közé tartozik akik torzítás nélkül látják mi a baj. Több száz éves hivatalos neveltetési mulasztás, önámítás mára egy olyan politikai kultúrát telepített a magyar tömegek fejébe, amit onnan még az Isten sem lesz képes onnan bottal kiverni (és ugye azt mondanom sem kell hogy az Isten nem bottal ver)

  Az a helyzet, hogy ma már valóban bár milyen hülyeséggel el lehet ringatni a vályoghoz tolongó népeket. Az értelmiség a cerizáját hegyezi és egymást fikázza, mint mindíg, a középosztály helyezkedik, hol ennek, hol annak a fenekébe dugja tövig az orrát, mint mindíg. A lecsúszott, hátrányos helyzetben élő kb egyharmad teljesen alúlinformáltakkal meg csak gereblyéztet vagy gátat töm a Mészáros lenn vidéken. Mint mindíg. Annyira gusztustalan az egész játszma hogy rókázni lehetne tőle. Főleg amikor diszmagyarba feszeng a bugris, keresztény-nemzeti fajtája és idelenn szemetel vagy mosogat.

  Az átverés most, az “artificial intelligence” korszakában (hirtelen kiment a fejemből a helyes magyar kifejezés) ahol már nem kell olvasni csak a twitteren nyomogatni a gombokat, akár már a biliről is le lehet okézni egy két gombnyomással a vezetők jóérzészt gerjesztő hülyeségeit, oszt jónapot.

  Az oké, hogy nem tudjuk mi vót. A nagyobb baj az, hogy azt se tudjuk mi van. A Forgács Józsi tudja mi a baj és még talán azt is, hogy mi lesz. Nem véletlenül ment ő se el olyan messzire.

 • Kerekes Sandor

  Üdvözlön Forgács professzort itt a KMH körében.
  Mondanom sem kell, hogy minden amit mond és amit írt eddig tudomásom szerint a magyarországi álapotokról, szinte kivétel nélkül egyezik a saját véleményemmel. Azzal a különbséggel, hogy az ő megszólalásai kifonomultabbak és célirányosabbak az enyéimnél. Jó, tudni, hogy van még józan észszerűség munkában és a nacionalista, fasiszta téboly nem kerített még mindenkit a hatalmába.

 • Kerekes Sandor

  Kedves Parács úr, ha megkérhetném, szíveskedjék dodonai sejtelmesség helyett kimondani és világosan leírni, hogy a célozgatásai mire utalnak és ha nem esik túl nehezére, és ha nem túl gyáva szavakba önteni, akkor szíveskedjék tisztán és világosan leírni, hogy mit is akar mondani.
  Ezek a ködös utalások azt a benyomást keltik a gyanútlan ( azaz dehogy gyanútlan, nagyon is gyanakvó!) olvasóban, hogy Ön egy gyalázatos antiszemita hazugságözön szokásos duplafedelű megfelelőjére tett itt utalást. Ha ez így van, akkor átok és kárhozat Önre, ha viszont másként volna, akkor bocsánat és halljuk, hogy mit is mond Ön valójában!

 • Politikai fizika.

  Az orbáni politika (ner): “Az inga vissza lendülése” – avagy az 1945-1990 (1994-1998, 2002-2008) időszakban balra magasra kilendült inga most a tehetetlenségi erő hatására vissza (jobbra) lendült. “Volt/van rá igény”.
  Ahhoz, hogy nyugalomba kerüljön ez az inga Magyarországon még évtizedeket kell várni. Majd ekkor lehet/lesz nyugati értelembe vett “demokrácia és jogállamiság” annak lényeges jegyeivel együtt.
  Régi tétel: Társadalmi fejlődési fázisokat nem lehet (büntetlenül átugrani.

 • Csak halkan jegyzem meg az ismeretlen szerzőnek,(!!!)hogy a jelenlegi kormány nem a feszültséget,nem a félelmet tartja fent,hanem a jogos önvédelmet és erről valós,tényleges információt,tényeket közöl a néppel!
  na erről ennyit!

 • Ferenct
  2019 március 18
  3:39 du.

  Tévedésben méltóztaik ön leleddzeni.
  Az egész Kárpát medencében jó ha akad 100 000 ,
  a szó szoros értelmében vett “europeer” lélek.
  Úgyhogy az az inga itten mindig is ide-oda fog lengeni ,
  mint E.A. Poe élesre fent “halál-ingája” és mindent fel fog szeletelni maga (nem MAGA hanem sajátmaga) alatt.
  Ez megy Mátyás királyunk ideje óta.
  600 év óta csak egyre lejjebb és lejjebb küzdjük magunkat,
  miközben a Sors kegyéből kétszer is megválthattuk volna Európát:
  1
  1848-49 -ben. Ha akkor sikerül, elmaradt volna az I Vilháb.
  2
  1919-ben. Ha akkor sikerül, elmaradt volna a II Vilháb.
  De mindkétszer elcsesztük. Evvan.

 • Geyza
  2019 március 18
  5:31 du.
  Geyzám, a két utolsó aranyköpeted az eddigi megnyilatkozásaid felülmúlhatatlan csúcspontja! 😀
  Jól gondolom, hogy te is helyeselted az OPNI bezárását? 😀

 • Kerekes Sandor
  2019 március 18
  3:26 du.

  Kedves Uram, Ön is mindenben nácit és antiszemitát látó Mórickának tetszik lenni?

 • Parács Péter Pál
  2019 március 18
  1:31 du.

  “Nem igazán kellene “ujraosztani” a területeket, de ha valakinek ez jutna eszébe, akkor gondolkodjon el először Magyarország és Németország illetve Kárpátmedence stb. történelmi múltjáról.”

  És bátran gondolkodjon el azon is, hogy Németországnak miért lehetett két kirobbantott és elveszített világháborúval, nácizmussal és holokauszttal a háta mögött az igazságos újraegyesítéssel és a vele járó határ revizióval a seggét kinyalni és ezzel szemben ugyanannak a kérdésnek még a nagyon óvatos kompromisszumos felvetése is Magyarország esetében szentségtelen, náci tabutéma!

 • “”Magyarországon egyébként is létezik egy mélyen gyökerező és a kudarcos történelemre reagáló nemzeti kisebbrendűségi érzés, melyet könnyen ki lehet aknázni ilyen hamis ellenségkepékkel. A sértettség, az önsajnálat, az áldozatmentalitás és a mások hibáztatása minden kudarcért – melyet több szociálpszichológiai kutatás is kimutatott – termékeny talajt nyújtanak az idegengyűlölő propagandának. Ezzel párhuzamosan létezik egy nagyzoló, pöffeszkedő nacionalista ideológia, mely kompenzálni próbálja a valós önbizalom hiányát””

  Bemásoltam ide a szerzö szavait, csak azért mert ezek olyan esszenciák, mint a Tokaji-aszu.
  Megcáfolhatatlanok.

  Lásd a bodákat, harácspetiket, tóthpéterek – ne haragudj meg Bibi, de nálad is ott a bibi.

  Sajnos, hogy Mátyás óta a kisebbrenduségi komplexussul küzd az ország, hiszen Mátyás óta nincs önálló ország. Csak vesztesek.

  Akik ebben talpon tudnak maradni, teljes európai eszmékre képes egyedek, vagyis kultur-lények valóban a Geyza által megsaccolt számban vannak GENERÁCIÓK óta
  600 év, az sacperkb 2400 generáció utamideje

  Ezért nem sikeredhetett azt a két sanszot se összehozni, amit Géyza emleget
  Kétszer csesztük el a polgári forradalmat, elöre lezsirozható eredménnyel polgárság nélkül.
  A polgári értékeket nyilván akkortájt is, ma is csak a zsidók képviselték.
  Nem azért mert a demokrácia az valami zsido ketyere, hanem egyszerüen a magyarság többsége nem képes kulturát magába szivni.

  Nézzünk szét a mai korban, és láthatjuk a sorstárs generációknak is a megveszekedett dühét a valós polgári demokrácia iránt.

  Azt LIBSI (balibsi) praktikának minösitve.

  Az ország meg marad megnyomorodott balkáni szellemvilágban.

  Nyilván ebben a közegben az Orbán a legalkalmasabb egy ilyen nép kormámyzásara.

  A TÜKÖR – bizony ebböl a tükörböl O1G néz vissza.

 • Bocsánat, egy fontos helyesbités a fenti 12:04 bejegyzésemhez;
  Valahogy hozzácsempésztem gépeléskor két nullát a generációk számához, ugy kissé az túl sok lenne. (Utólagos átolvasáskor vettem észre)
  24 az helyesen, nem pedig 2400

 • Kedves B Marcsi, milyen ismeretlen szerzorol beszel Naccsága, amikor mindket (Ausztral es Magyar) Akademia tagjarol van szo, sok konyv szerzojerol, akinek mellesleg ket doktoratusa van Oxfordbol. Ez ha jol szamolom, ket doktoratussal es ket akademiai tagsaggal tobb, mint Naccsaganak. Az egyik legokosabb ma elo magyarrrol van szo, kedves Marcsi.

  Ja es Orban jogos onvedelme meg tenyei. hehe. Nyilvanvalo teny, az biztos, hogy mikozben O1G orrba szajba migrancsozik (az adofizetok penzen), es egybites barom plakatokkal szorja tele az orszagot, esetenkent 5 milliard forintert (25 uj MRI vagy 25 CT gep ara, illetve 300 ultrahangos vizsgalo ara – amire feleveket varakoznak az emberek), kozben titokban befogad 20 ezer migrancsot penzert, valamint 3 ezer menekultet. Csak tenykent kozlom azt is, Naccságával, hogy ez a 23 ezer ember tobb, mint amennyit Lengyelorszag, Csehorszag, Szlovakia, Romania es Bulgaria OSSZESEN befogadott. Igaz, ok nem plakatoltak tele idiota hazugsagokkal az orszagukat, egyszeruen csak nem engedtek be migrancsokat. Ezek O1G tenyei.

 • Geyza
  2019 március 18
  5:31 du.

  ez a 2 pontod nagyon érdekes első nekirohanásra!

  azt az alaphelyzetet nem veszed figyelembe, hogy azok az érdekek és erők (SIC) amelyek a két VH-t lebonyolították (SIC) voltak, amelyek sikertelenségre ítélték a két nagy szélmalomharcot, Don Quijote sehol sincs hozzánk képest és nekünk valóban egy igazi eredeti Rocinante-nk volt (a ló egy olyan gebe amely csont és bőr van erről egy csodálatos szobor Habana ban bronz drótokból van a ló és a lovasa) a Sancho Panza nem oszt nem szoroz… de ott volt, és ők voltak többségben Dulcinea soha sem került meg… mai napig

  minderről a németek sokkal többet tudnának mondani (amit a labancok mondanak az ugye…tréfásabb)

 • Forgacs Jozsef diagnozisa rendkivul pontos es sajnos nagyon is egyet lehet vele erteni (koszonet a cikk lehozasaert a KMH-nak!)”…a valóság meghamisításával nemcsak félrevezeti az embereket, hanem hosszú távon mérgezi meg a polgárok tudatát. Ez nem először történik meg nálunk, és mindig katasztrófához vezetett.”
  Tovabba kulon felhivnam a figyelmet a jelenlevo miviktorunk-hivotagozatnak valamint a cinikus ber-irastudoknak az interju utolso mondataira, melynek eloidezeseben egyre dicstelenebb szerepet vallalnak.

 • Tüske Zsófia

  te boda, csak szólok, hogy széles látókörű tájékozottságod ellenére úgy tűnik, a világ civilizáltabb helyein széles körben ismerik Joseph P. Forgas-t.
  Különben nem is értem, hogy ha Magyarország helyzetéről interjút készítenek, hogyhogy nem téged kérdeznek, aki igazán mindent tud, mint Bukfenc bohóc…

 • Jurásek Fábián Sebestyén

  A józan logikám elfogadja a cikk bizonyos aspektusait, de a következtetések és megállapítások túlzóak. Sajnálatos, amikor egy okos ember is elfogultan nyúl egy témához és nem képes azt még hátrébb lépve szemlélni. A helyzet az hogy tekintettel a derékba tört társadalmi múltunkra (szocializmus!) mi egy fejlődő, kialakulóban lévő társadalom vagyunk, mint maga az egész keleti blokk. Ezért tudunk erősen másképp gondolkozni, mint a nyugat európai társadalmak és ezért más nálunk a fejlődés menete. Véleményem szerint a szekér nem előzheti meg a lovat logikával most nyugalomra egy kis állandóságra van szüksége a társadalomnak és ez alatt nem a FIDESZ 2/3-át értem, hanem egy társadalmi megbékélést színes politikai palettával. Ehhez viszont le kell váltani a jelenlegi ellenzéki vezetőket, mert ők csak polgárháborúban tudnak gondolkodni és ez a jelen cikk legrosszabb megállapítása is! Sajnos a magyar embert a rendszerváltás óta annyi keserű tapasztalat érte, hogy jelen “rezsim” egy pozitív életélmény az előzményekhez képest! Viszont van remény békés átmenetre csak akarni kell, az emberek nem hülyék és várják a normális ellenzéki gondolkodás képviselőit, mint a messiást, de hát csak bohócok és színészek vannak a porondon… Nagyon sajnálom az ellenzéki gondolkodású embereket, mert nem tudnak jól szavazni! Olyan párt kellene, amelyik a FIDESZ szavazótáborát is részben megcsapolva beszállna a kormányzásba és érvényesíteni tundná a saját politikáját, de nem: a hülye magyar csak asztalborogatásban és ge*s forradalomban tud gondolkozni. Éretlenek vagyunk még a demokratikus működéshez. Idő kell és nyugalom se ártana…

 • Na kedves önsorsromboló hungaro és Horthy fóbiások, ehhez mit szóltok:
  https://index.hu/techtud/tortenelem/2019/03/18/nemet_megszallas_1944_angolszasz_felelosseg_borhi_laszlo/

  Van új a nap alatt, vagy ez is csak egy fideszpénzen rendelt sunyi, náci Orbán provokáció?

 • Inkább Bibi
  2019 március 18
  7:03 du.

  1
  Legalább én nem tagadom.

  2
  Ki is fejthetném állításaim helyességét*,
  de hol érsz te nekem annyi fáradtságot?

  Aki akarja végig gondolja mi lett volna HA …
  (Szemétkedni persze sokkal könnyebb.
  EZEK VAGYTOK TI szélsojoberek-ballerek)

  *Azért mégis 1 gondolat:
  Gyerekkoromban megkérdeztem apámat, aki a Seregben hadtörténész-örnagyként az “1848-49 Forradalom és Szabadságharc”, valamint a “Hunyadi János és kora”
  témakörökben végzett kutatómunkát , hogy MI LETT VOLNA HA GYŐZNEK 1849-ben Kossúthék?
  A rövid és csattanós válasz:
  -Magyarország egy IGEN ERŐS MODERN KAPITALISTA NAYHATALOMMÁ* vált volna, polgári demokratikus alapokon, amely meghatározta volna Európa további sorsát.
  Ezt mondta az apám mint történész, a Kádár-rendszer kellős közepén. Amikor mindenki maszatolt összevissza minden múltbéli eseménnyel kapcsolatban.Pont úgyanúgy mint manapság.

  *Magyarország mint nagyhatalom:
  Ne felejtsük el hogy Magyarország volt már nagyhatalom:
  A Hunyadyak tevékenysége nyomán Mátyás király ideje alatt
  Magyaország kb. olyan státuszú nagyhatalom volt mint nyugatabbra Anglia.
  Az eredetileg nem 100 %-osan magyar Hunyadyak megteremtették a lehetőséget az ország számára , de -szokás szerint- akik utánuk jöttek szanaszéjjel b..szták az országot és mindent le meg kiraboltak.
  Csakúgy mint mostanában.

  Úgymondják a mostani történészek:
  Trianont Mohács alapozta meg, Trianon csak egy eseménysor végállomása volt.

 • Göllner Tanár Úr !
  – Én is gyakran “hazalátogatok” és nem bizonyítgatom, hogy tanulmányozom a honi tróger sajtót… és nem beszélek szamárságokat, – igaz, a kutya sem kérdez…
  – Mr.Forgas mérhetetlenűl megsértette a lakosságot, hogy vidéki, iskolázatlan, manipulálható, kissebrendűségi komplexussal kűzd, stb.
  – Az artificial intelligence az Önök, sara, akik a “vályoghoz” tolakodnak, még akkor is mikor az “óhazában” szélhámoskodnak…
  – A sokat megért hazai honfitársunk, “tud valamit” a nyugalmáért, pl. hogy honnan fúj a szél…

 • Geyza

  Bizony-bizony

  Nem ismerve az “Öreged” fenti jelentös mondatát, bizony erröl próbátam volna értekezni F.S.Péter “marciusi-fiatal-demokratak” cikkénél én is.
  Hogy az egy polgári demokratikus forradalomnak indult, és hogyha az megvalósul, akkor nyilván létrejöhetett volna egy gazdaságilag és társadalmilag erös kapitalista hatalom Európa szivében.

  Ebben az értelemben egyértelmü volt Görgey Arthur mai napi napig vitatott szerepe, hogy áruló volt-e, vagy nem.
  Nyilvánvaló, hogy a forradalom szempontjából áruló volt, (a szabadságharc szempontjából nem) – hiszen egész Bécs várta a magyar “forradalmár” seregeket, akik ledönthették volna a monarchiát Ausztriában is, létrehozva egy polgári Ausztriát. A következményekröl ne is beszéljünk: Polgári Csehország, Itália, Lengyelország …

  Csakhogy az osztrákok érettek voltak a polgári szabadság eszméire, mig a magyarok 90 százalékának akkor és ma is mindez csak kínai.
  Erröl szól Joseph.P.Forgas írása is.
  Igy ott mégis megvalósult, lásd az ország életszinvonalát.

  (Bár mint LázárJani-tól megtudhattuk, bizony Bécsben már csak nyomorognak….)

  Mellesleg a két Anjou király idején – nyugodtan mondhatjuk – a Magyar Királyság Európa egyik leggazdagabb országa volt.

 • slapaj
  2019 március 19
  6:36 de.

  “…megsértette a lakosságot…”

  És ezt van pofája mondani a rabszolgatörvény a nyugdijpénztárakat el “einstandoló” a magas állami szinten kijelentett ” mindenki annyit ér amennyije van” etc..etc..etc.társaság helyi hasbadumálójának.
  Hát hallod..SoB*…pökhendiségből már ötösre vizsgáztál.

 • Inkább Bibi
  2019 március 19
  4:19 de.

  Tudjuk.
  A Magyarság meg a Szíriusz bolygóról érkezett.
  Harmincezer évvel ezelőtt.Az ég is drapp csak mi látjuk kéknek
  (Égszíndrabb hehehe )

 • Rodeo11
  2019 március 19
  12:48 de.

  Érdekes.
  Roppant érdekes.
  Amiket itten mondasz.
  Csak 1 baj van vele: Csökött agyúakkal nem vitázok.

 • Idézek : ” Törvényszerű, hogy minél inkább gyökeret ver egy diktatórikus rezsim, annál valószínűtlenebbé válik a békés rendszerváltás lehetősége is.”

  Valóban nem látni előre, hogy mi váltaná ki a közös célt, de úgy tűnik, az elérése akár véres is lehet.

 • Geyza
  2019 március 19
  9:16 de.

  tényleg kár, hogy OPNI nélkül maradtatok, most nélküled lennénk és az jobb lenne

 • T.Geyza!
  – Prof.Mr.Forgas amikor a hazai lakosságot, [bár választóknak nevezi] – hulladéknak láttatja, Rátok gondolhatott…
  – Akik gyülölködnek, nyelveket nem beszélnek, politikailag hiszterizált és kudarc orientált, frusztrált, negativ csoportidentitású, az elvtársi múltba révedő, a világ mai dolgaiban járatlan provinciális fanyalgó, de a demokráciánkban maguknak eminens helyet követelő, hangos kisebbség vagytok…

 • Inkább Bibi
  2019 március 18
  8:05 du.

  Merthogy zöldségeket beszélsz.
  Rádásul még annak is éretlen.

  Németország olyan területet egyesitett ujra, amelyen mindig is németek laktak (svábok, szászok, mit tudom én…)
  Magyarországtól pedig olyan területek csatolódtak el, ahol már akkor is és ma méginkább a magyarok kisebbsegben élnek.
  De ez a legkevésbe fontos – a fontosabb az, hogy a magyarság még mindig ott tart, hogy azon küzd egymással, hogy melyik tipusu diktatura a testhez-állóbb: a zöld (nyilas) vagy a vörös (komunista)
  Na erre varrjál gombot, aztán ne hozakodj elö szamárságokkal.

  A multkor, amikor valamelyik hulye ujkomunista/ujfasiszta “feldobta a labdát”, hogy mivel büntették a fasiszta németeket és Japánokat, leirtam, hogy Marshall segéllyel.
  Vagyis az USA a volt “ellenfeleit” ujra inditotta az “élet” utjain, sztalin meg rászabaditotta Rákosi ÁVÓ-sait. Es közben még kártéritést is fizettünk.
  Elkuldtem öket melegebb éghajlatra, de kár hogy Te sem fogtad fel, hogy a demokrácia és diktatura között van egy piciny különbség.

  A Rodeio harsogja itt, hogy a demokrácia az demagógia – igen mert pontosan tisztában van vele, hogy az ö süket dumája egy hatalmas demagógia – ergo ki mint él, ugy ítél.
  Akinek a háza ég, az kiabál – másképpen fogalmazva

  És mindehhez vedd hozzá a cikkíró bölcsen és tételesen megalapazott leírását a magyar elmebeli állapotokról – hozzáteheted azt az igét is, hogy “jó foldbe hullott mag jó termést hoz”

  Itt meg ha maga az Uristen személyesen dumálna, az is csak falra hányt borsó maradna a Sziriuszi magyarságnak

 • Gabriel
  2019 március 19
  12:54 du.
  vitatkozzon veled az akinek 7 anyja van

  de a marshall segély az az elrabolt pénzből visszacsurgatott morzsa és az usa mi a lópimpilit keresett a világháborúban? csak nem a rablott holmit meg a gyalázatot?

  elmagyaráznád azoknak akik végigolvassák förmedvényeidet, hogy mi az a demokrácia?

  mert az usa ban csak nincs

  és azt hiszem, sehol máshol sem

 • Tüske Zsófia

  Gabriel, Görgei nem volt áruló. Értelmetlen lett volna pusztulni hagyni a 25 ezer fegyveresből +5 ezer fegyvertelen újoncból álló magyar sereget a 200 ezres orosz és a császári sereggel szemben. Abban a helyzetben sikerre semmi remény nem volt. A bécsi (harmadik) forradalmat, már 1848 október végén leverték, egyedül Bem tudott onnan elmenekülni, a többi vezetőt kivégezték.
  “Görgei számára egyetlen lehetőség maradt, letenni a fegyvert. Görgei serege ekkor körülbelül 30 000 ember volt, akik közül 5000 fegyvertelen újonc honvéd. Görgei augusztus 11-én haditanácsot tartott tábornokaival és törzstisztjeivel, és a haditanács két szavazat ellenében az oroszok előtti fegyverletételre szánta el magát. A helyzet kilátástalanságát jól jellemzi, hogy a döntéssel szembehelyezkedő két törzstiszt sem a harcok folytatása, hanem a császári csapatok előtti kapituláció mellett érvelt.”

 • Tüske Zsófia

  nem slapaj, azt kell mondjam, a kisebbség nem az orbánt eltakarítani akarók, hanem a fideszes rablóbanda.
  és vége is lesz a csutinak, mint a botnak, hogy mikor és milyen áron, azt még nem tudjuk. de sem sztálin, sem rákosi rémuralma nem tartott örökké, ez sem fog.
  lehet felkészülni a jól bevált “belülről bomlasztottam” védekezésre.

 • Tüske Zsófia

  Bibi, ez már megint a szokásos másra mutogatás, ha felelősséget kellene valamiért vállalni… egy történész kollégám erre az alábbi észrevételt tett:

  “Azért legyünk egyértelműek és világosak. A D nap előtt olyan, mint nyugati front nem volt. Ám a szövetségesek a vilàg összes táján harcoltak a németekkel szemben. Tudni lehetett, hogy nyugatról el kell vonni a német alakulatokat a D nap miatt. Teljesen logikus volt, hogy a tengelyhatalmakon belül kell szart kavarni.

  Másfelől a zsidók sorsát a magyarok pecsételték meg, nem az angolok!”

 • slapaj
  2019 március 19
  12:30 du.

  blah..blah..bblahh…

  Ennyi vagy.

 • Geyza

  Ez a slapj valami táltos vizet ihatott, vagy csak ráolvastak?

  DDDDDDDD

 • Gabriel
  2019 március 19
  4:52 du.

  Ő a SoB*
  És büszke is rá!

  *SoB = Slapaj of Bájerzsóti

 • Tüske Zsófia
  2019 március 19
  4:04 du.

  Faterom szerint Görgey áruló volt de csúnyán.

  Amíg a tábornokok javát felakasztották , addig Görgei szép kis szőlüt kapott Ferenc Józseftől, hogy legyen hol eltöltenie békésen öregkori napjait.

  Forradalmat nem lehet a józan ész szabályai szerint “játszani”
  Nézd meg Bem tábornokot, mire volt képes egy teljesen demoralizálódott és a szétesés határán lévő hadsereggel !
  Pusztán a személyiségével, a hatalmas hadi tudásával és szevezőképességével micsoda fényes gyözelmeket aratott !
  (És persze oldalán Petőfivel ! )

  Görgey egy kinyalt nőkkedvence, egy díszhuszár volt. Aki feladta akkor amikor valóban nehézre fordult a helyzet.

  Lehet hogy Bem nagy hibát követett el akkor amikor nem vállalta el elsőre a Kossúth által felajánlott fővezérséget, mondván hogy a nagy tisztség előtt bizonyítani szeretné hogy VALÓBAN érdemes rá. Csakhát mire Bem bizonyított, addig a tehetségtelen és megalkuvó Görgei meg még páran szanaszéjjel cseszték az egészet.

  ” Görgey Arthur..szart túr .(A kis szőlejében.) ”

  /Apám sommás történészi szakmegállapítása 🙂 /

 • Rodeo11
  2019 március 19
  2:34 du.

  Már megint rajta van a heppáré a szélsőbalos maoista idiótán

 • Azon morfondírozom, hogy JurásekF.S. melyik április negyedikei beszédét fazonírozta a március 19-i hozzászólásához.
  Kísérteties.

 • Gabriel Karikas

  Zsófia!

  Bocs, talán nem fejtettem ki világosan – sokszor rövidíteni igyekszek, mert így is hosszan írok, 🙁 – nem a világosi fegyverletételről beszéltem – hanem pontosan a Bécsi októberi felkelésről, amikor a magyar seregek ott táboroztak a Schwehat-nál, nem avatkoztak bele a bécsi népfelkelésbe, kivárták, amíg Windischgratz megérkezik, leveri a felkelést, aztán elpáholja a magyar tábort is.

  Tehát értsük meg, két külön ügy volt a polgári forradalom, amit a magyar főurak közül Széchenyi és köre támogatott, viszont őket sikeresen félreállítottak az akkori “hazafiak” – és imigyen pontosan a hadvezéri szerepkörben működő főurak királypártiak maradtak, a polgári forradalmisták (Kossuthék) táborában, akik viszont hallani sem akartak holmi bugris rendszerről az országban.
  Mint ahogy az Antall vitéz uraság se állhatta a bugrisokat még 1990-ben sem.

  Hallgasd a kórusát az itteni “bocskoros vitézeknek” – akiknek a mai vezére az I. Al és Felcsuti orbánvitéz.

 • Gabriel Karikas

  Zsófia

  Megint kimaradt a bejegyzésemből valami, ami esetleg ronthatja a megértést:

  A polgári forradalom és a szabadságharc két ügy volt, ami ugyan a körülmények miatt azonos időben, azonos színpadon zajlott. Ráadásul a magyar nemzeti önállósági törekvés (szabadságharc) hátában ott volt a társ-nemzetek önállósodási törekvése, amely összetett folyamat miatt bizony eleve vereségre volt ítélve.

 • Gabriel Karikas

  Rodeio

  Arról már sokszor tanúbizonyságot tettél, hogy egy kis mocskos antiszemita vagy.

  Na de hogy most még az USA szerepét is gyalázod az antifasiszta koalícióban – ez már nem más, mint hogy téged tényleg a KGB fizet

  És még nem szégyelled idetolni a pofád ….

  Rodeo11
  2019 március 19
  2:34 du.

 • Geyza
  2019 március 19
  5:14 du.

  geyza “assziszi”, peniglenhát? közöd? kuss!

  mikor leesel az árokpartról akkor írsz mendenkinek egy anzixot?

 • Gabriel Karikas
  2019 március 19
  9:37 du.

  kilőtt a gőz a füleden? olyankor összemész?

  ez már ismert éca: aki kritizálni meri az azonnal anti lesz meg valamilyen fekete madár amely célt tévesztve repked szene szarta

  ezt is “ott” találták ki és assziszik műxik…ja? hogy nem mindenkinél?

  aki anyagi érdekből charity azt megkérdezem Haiti és Szomália meg Yemen és Dél Szudán az miért nem? jaaa, hogy azoktól nincs mit elrabolni

  essetunni

  és mai napig nem válaszoltál rá mi lett jobb braziliában mióta le van bolsonárózva? ja hogy szarabb lett? akkó’ má’ értem miértm hallgatsz, mint szar a füben és jössz ezzel a seggséggel,

  azt adod mi lényeged: seggséget

 • Gabriel Karikas
  2019 március 19
  9:37 du.

  Ez egy kis szar
  szélsőbalos maoista alak itt.
  Aki azthiszi magáról hogy “elménc”, de
  leginkábbcsak nevetséges.Az értelmetlen szótörmelékeivel.

 • Gabriel Karikas
  2019 március 19
  9:37 du.

  Emlékszel
  hogyan hörgött,
  amikor kitettem ide
  a cikket hogy Kínában
  többszázmillió IP-kamerát
  helyeznek ki és mindenkit
  megfigyelnek arcfelismerő-szoftwerek
  segítségével? Meg amikor azt a cikket idéztem
  amiben a Vezér gondolatait kell olvasgatniuk egy
  app révén, ha meg nem akkor csökkentik az alattvalók
  aljas “társadalmi kredit”-jeit. Volt pofája azt
  állítani ennek a disznónak hogy hazugságok
  merthogy a Népszavából idéztem.
  Hogy a NET tele van ezekkel,
  neki nemszámít.

  Mintahogyan a náci Tótpéternek sem.
  Szép példája ez annak,miként
  fog kezet a szélsőbal
  a szélsőjobbal!

 • Tüske Zsófia

  Geyza – és Gabriel:

  Görgei értékelését és először a sógoromtól hallottam a huszas éveim elején. A sógorom hivatásos (horthysta) százados volt, amikor a Sólyom-perben halálra ítélték, de egyike volt annak a kettőnek, akinek az ítéletét életfogytiglanra módosították – majd öt év Vác után rehabilitálták. Nos ő a haditechnika szempontjából mondta azt, hogy nem Görgei volt a hazaáruló, aki 49 júniusában még súlyosan meg is sebesült, hanem Kossuth, aki a helyzet rosszra fordulásával lazán megpattant, sorsára hagyva a forradalmárokat. Az én ismereteim felszínesek és nem vagyok történész sem, így csak a szokványos forrásokra tudok hagyatkozni, de vitaképes ismereteim nincsenek a témában. Hogy az októberi bécsi forradalom miért lett leverve, nem tudom, illetve tény, hogy a schwechati csatában a magyarok vereséget szenvedtek, de ott voltak. valóban nem mindenesetre, ha ez Görgei hibája, akkor azt tudom mondani, nem ő volt az egyetlen, aki rosszul ítélt meg egy hadi helyzetet, utólag ítélkezni az összes tény ismeretében könnyű. A számok mindenesetre őt igazolták. Azt pedig, hogy a polgári forradalom győzelme miért nem lebegett a magyar csapatok szeme előtt, azt tudni vélem: az osztrákoktól mindenáron függetlenedni vágyó magyarok nem láttak bennük szövetségest, bár az októberi bécsi forradalom támogatta a magyar seregeket. (és annak rendje és módja szerint minden vezetőjét kivégezték, Bemet kivéve)

 • Tüske Zsófia

  ja és Gabriel, még valami: a monarchia többi nemzetiségi törekvését pont a magyarok utasították el – a Kiegyezés után, amikor a horvátok az anyanyelvi oktatás engedélyezését szerették volna elérni,a magyarok elutasították őket, jól megalapozva a környező nemzetek gyűlöletét a magyarok ellen. Ez az alaptalan ön-túlértékelés ma is él, és sikeresen pusztít minket a világ szemében.

 • Geönczeöl Gyula

  ez egy újvilági liberális eltorzult elméletrendszere, mert meg kell magyarázni, hogy mit keresett az USA az első világháborúban. Oh igen a Fed költekezni akart és az angolok pénze elfogyott, képesek letek volna már 1915-ben békét kötni a németekkel, na és akkor nem lett volna háború és a FED-nek profit sem. A kirabolt és megtizedelt, tömegsirokba lövöldözött magyarság valamennyire gazdaságilag talpra állt, mert visszavette a jegybankot és a pénzügyeit, Nahát ez nem illik bele a amerikai liberális szennyes agyakba, tehát a magyarság a gonosz. És ezt egy el-amerikaiasodott liberális mondja. Annyit is ér az egész.

 • Geyza
  2019 március 20
  2:36 de.
  Geyza
  2019 március 20
  2:45 de.

  rövidebben:
  “le vagy ibrikálva” ez anyám szójárása volt és csak mi ketten értettük

 • T.Gabriel Karikas !
  “Bocs, talán nem fejtettem ki világosan – sokszor rövidíteni i g y e k s z e k, mert így is hosszan írok, 🙁” – írja Karikas…
  – Nyomorult dolog lehet Geyza klónnak, lenni!
  T.Gabriel Karikas !
  – Milyen kényszer alatt áll, hogy értelmi deficitjét szófosássá transzformálja ???

 • Tüske Zsófia
  2019 március 19
  4:18 du.
  Gyanus ahogy hochmecolni tudsz, pedig álítólag bennem több klezmerhegedű vonyás van! 😀

 • Geönczeöl Gyula
  2019 március 20
  8:40 de.
  Kedves Gyulám, kurvára igazad van, de még nagyobb örömmel töltene el, ha beigazolódna, hogy Te az vagy (csak egy kicsit átalakított névvel)akivel közösen a 70-es évek második felében volt egy Polacsek László nevű sajnálatosan túl korán elment főnökünk.

 • Gabriel Karikas

  Zsófia

  Van erről egy tuti jó irodalmi mű, egy romantikus történelmi regény, amely részleteiben hozza az akkori bécsi eseményeket.
  Nagyon jó könyv, csak ne kérdezd meg se a címét, még az írójában sem vagyok biztos.
  Mint már mondtam, nem igazán memorizáltam soha könyv címeket, írókat.

  A lényeg: a történelmi események időrend alá vannak rendelve.
  Vagyis,hogy is voltak az események időrendben?

  A magyar seregek Bécsig üldözték az osztrákokat, (Jelacsics bán), a császár elmenekült. Bécsben a forradalom kitört, hiszen a bécsiek (osztrákok) szinte biztosra vették, hogy a magyar seregek felszabadítóként érkeznek, elfoglalják a császári palotát és kikiáltják a polgári demokráciát.

  A hülye osztrák nép meg azt hitte mindeközben, hogy polgári forradalom zajlik éppen.
  Mondjuk a Kossuth is, de a magyar főséges uraknak a kis eszük ágában sem volt ilyen szentségtelen dolgot még gondolatba venni sem, hiszen akkor hová lesz az ö ezeréves kiváltságuk???.

  És Görgey sem annak gondolta, vagyis nem polgári forradalomnak.
  Így öt a legkevésbé sem izgatta se az osztrák plebsz, sem a magyar, még kevésbé, hogy mit gondolnak.

  Az osztrák császár (Ferninand) igaz ugyan, hogy csak Olmützig szaladt amikor a forradalom kitört ujra, de nyilván Metternich már sokkal realistabb volt, lezsugázott a Rothschild-ékkal egy kölcsönt, villámgyorsan felszerelt egy hadsereget – mindeközben 30 napon át vesztegeltek a magyar marhák Bécs alatt, – Windischgratz pedig villámgyors volt, leverte a bécsi felkelést, és elzavarta a magyarokat, mint valami vágómarhákat.
  Kossuth már hiába ágált ott, mire odaért, elkésett.

  Mivel azt ö is nagyon jól tudta, hogy a háborúhoz pénz kell, ki is nyomtatta a Kossuth bankókat, de a Rothschildok aranya “kissé” hamarabb célt ért.
  Mivel minden háborúhoz 3 dolog kell, mint tudjuk: 1. pénz, 2. pénz, 3. pénz

  Nyilván Görgey eme “dicsőséges” bécsi-szereplése is nyomott a latba a császári “kitüntetésnél” – amit Géyza említett, amiket az iskolákban nem igazán oktattak.

  Ja, és a nemzetiségiekről:
  Hát nem pontosan azt írtam az előző bejegyzésemben, hogy a magyarok hátában pedig a nemzetiségi kiegyezés követelése is ott volt?
  Amit mondjunk meg őszintén, tisztességesen meg is kellett volna hogy tegyenek, de a feudális nemes(nemtelen)uraknak mindez eszük ágában sem volt. Ök a magyar rendi kiváltságok helyre-állítását látták az eseményekben – a szabadságharcot –

 • Gabriel Karikas

  Slapaj – Rodeio

  Nem vonulnátok el valami édes-kettes légyottra, hiszen olyan “szép páros” vagytok?!

 • Gabriel Karikas

  Geyza
  2019 március 20
  2:45 de.

  Emlékszem bizony, és arra is, hogy akkor is pont annak tartottam, aminek Te ma is, hogy a szélsőségeseket az ilyesmi nem hogy nem zavarja, hanem ezt kívánják maguknak és másoknak is.

  Kell nekik a zabla meg a korbács, a karikás-ostort meg kifejezetten imádnák.

  De üsse őket a rossz-nyavalya – meg vannak verve a sors által.
  Mi meg általuk.

  A fanatikus jobbosok/balosok igazából csak fanatikus csürhék, akik ugyan a mezüket/színüket/logójukat váltogatják, de ugyanabból a masszából vannak gyúrva.

  Lásd, hogy miért tud egyik óráról a másikra ugyanaz a tömeg(csürhe) valakit piedesztálra emelni aztán keresztre feszíteni.

  Császárrá kiáltani, aztán Guillotine-ra küldeni.

  Nem példálóznék itteni szereplőkről, tudjuk kik azok

  Meg azt is, akik az uszítók

 • Szolgalatba ide helyezett “slapaj”-kodnevu nacitrollt keretik nem “etetni”. Kellemetlenkedo kommentjeivel csak a szokasos szarkeveresi partfeladatot hajtja vegre kiemelkedo szorgalommal, ami ellen csak a teljes ignoralas lehet hatasos (szerintem).

 • Geönczeöl Gyula
  2019 március 20
  8:40 de.

  adalék! mai hírek (a világ azon része amely nem píszí az meg hasát fogja röhögtében)

  ajánlom figyelmedbe itt fenn:

  Rodeo11
  2019 március 20
  9:50 du.
  Gabriel Karikas
  2019 március 20
  4:35 du.

  kávét tedd le mielőtt olvasod

 • a jelen cikk Joseph P Forgas által prezentált “elemzés” önmagában helytálló is lehetne, de -szvsz- a valós okok feltárása hiányzik belőle, azért -számomra- olybá tűnik, mint mikor valaki leszedi a tejszínhabot az espressoról és akkor ami marad az egy zavaros barnás lé….

  mintha felborulni látszana az egyensúly a bloghoz írt hozzászólások kapcsán, túlteng a geyza és karikás gábriel valamint a bendegizi, mivel a tőlük származó izékre nem igen jelenik meg “válasz”: az vagy azt jelenti, hogy a kóbor kutyát sem érdeklik, vagy azt, hogy mások beszólásai szépen ki vannak egyelve… ugyanezt más -még jelenleg kommentelhető- blogon ugyanígy tapasztalom,

  ismétlem a blog nem az enyém (nem is lesz nekem blogom sohasem) és a blog tulajdonosának mélyen tisztelem azt a jogát, hogy azt gyomlál ki amit akar

  ugyanezt annak idején demokratikus centralizmusnak nevezték, és az is működött

  mag fogom próbálni az érvelés és adatok közlése helyett rövid schlagwortokra korlátozni anzixaimat ha egyáltalán beleszólok a “nagyok” dolgaiba és akkor a faramuci humornak álcázott pinpointjaim is el fognak maradni és az még a fizikusoknak is kedvező lesz…

  most lepárlok egy jó kis espresso t barna habbal, sűrűn, ahogy azt az olaszok értik igazán, akik -egyébként- el is indultak a selyemúton sokak nagy gerjedelmére, mintha az olaszoknak nem lehetnének saját jogai és akarata mint az egyszeri hangyának a bolyban? ejjujjujjujjujjujjujujuj

  O1G meg kihasználja a valós demokrácia hiányát az ejjjujjujjujujujban és jól megkavarja

  mernék fogani egy lyukas kétfilléresben, hogy nem fogják kirakni és akkor lesz a nagy röhögény (én is harsányan fogok röhögni az ilyen gittegyleteken, lásd még a brexit körüli csinnbummcirkuszt)

 • bibi: megnéztem az értelmező szótárban a hochmecol szót:
  “teketóriázik nagyzol, felvág, hazudozik.”
  lennél szíves iderakni, mikor tettem ezek közül bármelyiket?

  de ha pusztán csak arra vagy kíváncsi, van-e a családomban zsidó, megnyugtatlak, nincs.

 • Gabriel: a http://saman.fszek.hu/WebPac/CorvinaWeb ha érdekel, rákereshetsz, csak 32 tétel van Görgeiről, és azok egy része is csak cikk. Ami érdekes, van közöttük jó néhány teljes szövegben is.
  Amúgy meg mindenkinek megvannak a maga hátrányos tulajdonságai, nyilván neki is. Utólag már könnyű látni, mit kellett volna másképp csinálni. Azzal együtt nem gondolom, hogy a biztos halálba kellett volna vinnie a 25+5 ezer honvédet.

 • SzandiMandi
  2019 március 20
  5:03 du.

  Szerintem dettó,
  de hát ez egy liberális oldal.
  És ez a világnézet megtűri azokat is
  akik lábbal tiporják a liberális és demokratikus eszméket.

 • Tüske Zsófia
  2019 március 21
  11:34 de.

  Ez az Orsós Bibi
  utánozni próbálja “nagyeszű”
  barátját,bizonyos Gurltizet.Azé mond ilyeneket.
  Az szokott ilyan- afféle- “pesties” kifejezéseket
  használni,amit egyébként rajta kívül más nem tud értelmezni
  Mert ugye származás ide vagy oda, egy idióta kedvéért a fene
  sem fog elkezdeni jiddishül tanulni.Pláne magyar szóvégekkel:D

 • Tüske Zsófia
  2019 március 21
  11:34 de.
  Kedves Zsófika, nagyon rossz helyen néztél utána a hochmecolást megfejtendő kiváncsiságodnak ezért is amit találtál az 90 %-ban nem igaz, ennek és származásod ellenére nagyon sokszor ösztönösen ráérzel a lényegére, csak rosszul és a profiknál eredménytelenebbül használod, mert ezt csak a magukat túl okosnak tartott goyok ellen szokták -legtöbbször hatásosan- alkalmazni! :D! 😀

 • Geyza
  2019 március 21
  1:12 du.
  Na most kurvára melléfogtál, mert éppenhogy az ivritül és jiddisül beszélőknél trendi legújabban magyarul megtanulni, míg a beást és a lovárit még a benfentesek sem szívesen! 😀

 • Inkább Bibi
  2019 március 21
  4:05 du.

  Látlak !
  Látom hogy irtál nekem !!
  Tudom értelmeznei az egyes szavaidat is !!
  De úgy “AmBlock” értelmezhetetlenek az értelmes szavaidból összeállított mondataid.Lehet bennem van a hiba.Nemtudok felnőni Hozzád. Lennél a mesterem? Taníccsál kérlek !!!!!

 • Gabriel Karikas

  Tüske Zsófia
  2019 március 21
  11:45 de.

  Ne haragudj, de nem értelek

  Te egyfolytában Görgeyről személyeskedsz, én meg a 48-as eseményeket vetítettem ki a jelenkori állapotokra…

  Viszont a mondandómat pontosan ugyanúgy nem értetted meg, mint ahogy sokan mások.

  Gondoltam neked nem szükséges szájbarágósan beszélni.

  Én egyszerűen Geyza bejegyzéséére reagálva értelmeztem az ’48-as eseményeket, amelyeknek pontosan azért hiányzik a mai napig az értelmezése, mivel minden időben politikai okokból elkenték, elmismásolták azokat, hogy az adott korszak politikai szájizére lehessen átfesteni…

  Geyza édesapja, mint nem “kegyelt” történész pontosan ezen kevesek közé tartozott, aki megmaradt a törtenelmi igazságoknál, ami a hazug hatalmaknak sohasem volt a szájaize. Én meg egyszerűen a magam kifejezésével próbáltam felvázolni az eseményeket kettöségét, mert pontosan ezzel a kettöséggel világlik meg az, hogy Magyarországon miért nem jött létre a mai napig a szabad (liberális) demokratizmus kultúrája – miért nem hatolt be a köztudatba – miért csapott meg csak keveseket a mozdony füstje…..

  Miért tart még ott az ország a mai napig is, hogy a letűnt nemesi/paraszti világ szellemisége harcol a kommunista eszmékkel. Mindez jól összekotyvasztva soviniszta/nacionalista világképpel.

  A magyar szellemiség még a XIX században leledzik, még jóval a 171 évvel ezelőtti szint előtt. (mert akkora felmerült az igény a polgári forradalomra, kialakult egy arra fogékony réteg)

  Mellék-következmény, hogy miért magyarázza meg egyszerűen ez Görgey szerepét is, amely pontosan ezt az akkori kettősséget igazolja.

  Ha végre egyszer valakik elkezdenének a 48-as események valódi igazságáról beszélni, akkor például máris érthető lenne, hogy pl. Széchenyi miért lőtte főbe magát …

  folytathatnánk tovább is …

  De akkor rögtön kiderülne, hogy az ELTE-n ott levő, magát történésznek nevező bagázsért miért nem adnék két sánta kecskét…

  A picsábais, én egy szóval sem beszéltem a világosi fegyverletételről, ami már a dolgok tragikus következménye volt, ahol normálisan másképp cselekedni nagy baromság lett volna …

  Te pedig arra kanyarodtál el. Remélem nem ennyit értettél meg az egész forradalomból, mert akkor szomorú leszek nagyon, ha Te, mint az a személy aki az egyik legintelligensebb itten, az is csak ennyire szűk-látókörűen gondolkodik …

  Vagy ez a sor itt végig???….

 • Tüske Zsófia

  Bibi: taníts Mester, az adatbányászásra. Momentán nincs nekem kéznél egyetlen igazi zsidó sem, aki fel tudott volna világosítani kedves jelződről.
  Ami az én képzelt okosságomat illeti, az csak az adatbázisokban való eligazodás képessége. Mivel attól tartok, nem jártál könyvtárban sem felsőoktatásban nem vettél részt, ismeretlen a számodra ez a szakma. Ne fogd vissza magad, a jobbak holtig tanulnak (én is igyexem)

  Geyza, van ám a neten jiddis-szótár
  https://sites.google.com/site/jiddisjoevevenyszavak/
  de az etimológiai szótár se rossz.
  https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-magyar-etimologiai-szotar-F14D3/

 • Tüske Zsófia
  2019 március 21
  11:45 de.

  Ne haragudj, de nem értelek

  Te egyfolytában Gorgeyröl beszélsz, én meg a 48-as eseményeket vetittem ki a jelenkori állpotokra…

  Viszont a mondandómat pontosan ugyanugy nem értetted meg, mint ahogy sokan mások.

  Gondoltam neked nem szükséges szájbarágósan beszélni.

  Én egyszerüen Geyza bejegyzéseére reagálva értelmeztem az ’48-as eseményeket, amelyeknek pontosan azért hiányzik a mai napig az értelmezése, mivel minden idöben politikai okokból elkenték, elmismásolták azokat, hogy az adott korszak politikai szájizére lehessen atfesteni…

  Geyza édesapja, mint történesz pontosan ezen kevesek közé tartozott, és én egyszerüen a magam kifejezésével ertelmeztem az eseményeket kettöségét.
  Pont ezzel az értelmezéssel világlik meg az is, hogy miért lehet Gorgey szerepét is kettösen értelmezni.
  Ha végre egyszer valakik elkezdenének a 48-as események valódi igazságáról beszélni, akkor például máris érthetö lenne, hogy pl. szechenyi miért lötte föbe magát …

  folytathatnánk tovább is …

  De akkor rögtön kiderülne, hogy az ELTE-n ottlevö, magát történésznek nevezö bagázsért miért nem adnék két sánta borjat…

  A picsábais, én egy szóval sem beszéltem a világosi fegyverletételröl…
  Te pedig arról beszélsz. Remélem nem ennyit értettél meg az egész forradalomból, mert akkor szomoru leszek nagyon, ha Te, mint az a személy aki leginteligensebb itten, az is csak ennyire szüklátókörüen gondolkodik …

  Vagy ez a sor itt végig???….

 • Christopher!

  Kérlek, ha lehet ezt a fenti bejegyzésémet, töröld ki légyszi

  Gabriel
  2019 március 22
  5:14 de.

  Véletlenül küldtem el ezt a szöveget másodszor is Tüske Zsofinak, ez utóbbi még javitatlan változata az elözönek

 • Gabriel, tökéletesen megértettem, amit a polgári forradalomról mondtál. (és még utána is néztem)
  Az én kiindulópontom Görgei volt, árulónak őt a világosi fegyverletétel miatt tartották, én ebből a gondolatmenetből indultam ki.
  Hogy miért nem ment itt végbe a polgári forradalom?
  Mert még a felvilágosodás se érkezett el mindenhova. Hiába volt a Ratio educationis, a jobbágyság itt végleg csak 1853-ban lett eltörölve, így a polgárosodás elmaradt. Mária Teréziának köszönhetően a közoktatás megszervezése közfeladat lett.(előtt csak egyházi iskolák voltak.) A reformkornak II. József ágyazott meg a maga felvilágosodott abszolutizmusával, de a jobbágyokat sem érintette jelentősen. A polgárosodást itt a nemesség szorgalmazta és nagyrészt ők is vitték végbe. A társadalmi elmaradottság – ami a kiegyzés után is csak lassan változott továbbra is jellemzi az országot… ha elolvasod Kis Lajos A szegény ember élete c könyvét (egy tanító írta a hódmezővásárhelyi emberek életéről, láthatod, hogy a nincstelenek gyerekei legfeljebb csak télen jártak iskolába, ha egyáltalán volt lábbelijük (és ez egy relatíve jómódú vidék volt) Az oktatás helyzetén Klebelsberg a népiskolákkal lépett előre, de a hátrányt behozni ez nem volt elég. Így csodálkozni Magyarország azóta is fennálló társadalmi elmaradottságán nem lehet.

 • Gabriel Karikas
  2019 március 21
  11:02 du.

  Érdekes gondolatot vetettél fel.
  Az apám csinálta (kulimunkában) a
  “Föltámadott a Tenger” c. nagyon szép korabeli film
  történelmi megalapozását.
  Aztán 1954-ben el is távolították a Néphadseregből.
  (Igaz kapott egy egész jó polgári tanári állást cserébe.)
  Eddig azthittem csupán a származása miatt rugták ki.
  De amit fenntebb felvetettél, az roppant figyelemreméltó!
  Vagyis nem CSAK a számazása miatt szereltették le !
  Magát a filmet leadták, nagyon szép munka az biztos.
  Én még tavalyelőtt megtudtam nézni a Youtube.-n, mostmár sajnos elérhetetlen.
  Remélem van olyan hazafi aki ismét és ismét fel fogja tenni !
  MErt igen nagyon pofátlan és szemét dolognak tartom hogy az mű szar anyagi okokból nem lehet közkincs.
  Valakik valahol ennek (is) lenyúlták a jogdíjját !!

 • Tüske Zsófia
  2019 március 22
  4:53 de.

  Itt dögöjjek meg ha én a baromarcú
  Gurltiz harmincasévekbeli “pestiáner” kiszólásai
  miatt jiddish szótárat fogok böngészni.Ha megteszem,
  csakis az izraeli nép hősiességével kapcsolatos információk
  miatt ásom magamat bele a dologba. A barmot meg körberöhögöm.

 • Tüske Zsófia
  2019 március 22
  4:53 de.
  Na jó, megkegyelmezek, mert látom, hogy nem autentikus helyen keresel: a zsidó viccek között találsz egy kéményseprőkről szólót és ha érted a tréfát, tovább nem is kell kutakodnod! 😀

 • magyar nep nem turi az elnyomast

 • Göllner András

  @ Figyelő

  “magyar nep nem turi az elnyomast”

  De jó !

 • Bibi, kösz, annyira nem érdekel.