Volt már egyszer Tusványosunk

2019 július 31 3:51 du.70 hozzászólás

(A számokkal jelzett szövegrészek jegyzetének utólagos azonosítása javalt)

„Tettekkel és messze jövőbe kiható intézkedésekkel fogjuk bizonyítani, hogy ez a kormány teljesen új politikai és világnézeti irányt kíván kezdeményezni, folytatni és megvalósítani, ehhez az új politikai és világnézeti irányhoz illő új és korszerű politikai stílussal, új és korszerű politikai módszerekkel. Ennek az új politikai és világnézeti iránynak a tengelyében a népi (1) Magyarország megteremtésére irányuló elszánt akarat áll. Az az út, amely az új Magyarországhoz vezet, megalkuvást, kitérést és tétovázást nem ismerő, egyenes és tiszta, a keresztény erkölcs alapján álló (2) politika útja. Meg akarjuk valósítani a (3) politika minden elvi és gyakorlati célkitűzését, elejétől (4) kezdve a gazdasági, társadalmi, szociális, népnevelési, jogalkotási és jogszolgáltatási reformokig, amelyek mind csak egyetlen központi célra irányulnak: a nemzeti közösségbe szervesen összefogni és tervszerű nemzetalkotó, társadalomépítő munkára megszervezni az összes egészséges és eleven népi magyar erőket. Éppen ezért minden erőnk latba vetésével le fogjuk küzdeni a (5) politika útjába álló akadályokat, származzanak azok akár helytelen életszemléletből, akár elavult politikai dogmatizmusból, akár egyéni vagy kollektív önzésből, és szabaddá tesszük az utat mind a gazdasági, mind a társadalmi téren, mind pedig a közélet minden területén az igaz és értékálló hazafias erők tisztességes érvényesülése előtt. Hiszünk abban, hogy ez a dicső múltú nemzet, mint már annyiszor a történelem folyamán, most is keresztül fogja verekedni magát a legsúlyosabb helyzeteken is és eljut a maga nemzeti életének, valamint jogainak teljességéhez, barátai (6) oldalán pedig elnyeri az új Európában azt a helyet, amely múltjához méltóan megilleti.

Az első világháború fegyverbarátsága mellett a Párizs környéki békediktátumokban is közös volt a sorsunk és örök időkre él bennünk a magyar hála mélységes érzete azért, mert a trianoni béklyókból való kiszabadulásunkat elsősorban a (7) barátságnak (8) köszönhetjük. Elítélendő volna az a magyar politika, amely a magyar felemelkedésnek nyújtott hatalmas segítségről megfeledkeznék, vagy a hála és a köszönet kötelességeit a mindenkori politikai konjunktúra mérlegén latolgatná. A magyar politika alapvető elvei ezer éven keresztül a tisztesség, az egyenesség, az adott szó szentsége, a vállalt kötelezettség becsületes teljesítése és a törhetetlen hűség voltak. Akik más úton akarnák vezetni ezt a nemzetet, azok ősi magyar jellemét tagadnák meg vele és ezért a nemzet megvetésétől sújtva menthetetlenül meg is buknának.

A kormány tehát az erők egyesítésének és nem a széthúzásának alapján áll. Ezt a célt, az egység és az összefogás célját kívánja megvalósítani mind társadalmi, mind politikai vonatkozásban. Aki ma széthúzást szít az együvé tartozók között, az súlyos bűnt követ el a közösséggel szemben, és aki bizalmatlanságot kelt a bizakodók között, az voltaképpen az ellenségnek tesz szolgálatot.

Meggyőződésem, hogy a belső rend, a fegyelem, a nyugalom és a termelés biztonsága ellen minden esetleges kísérlet eleve meghiúsulna minden jó hazafi ösztönös ellenállásán. De ha mégis felütné fejét ilyen törekvés, vagy a nemzet egységének megbontására irányuló bármilyen próbálkozás, arra az államhatalom kérlelhetetlen eréllyel és szigorral fog lesújtani.

A kormány (9) eszközei a nemzeti erők becsületes és alkotó összefogása és maradéktalan latba vetése, a végső cél pedig ennek a népi és szociális nemzeti Magyarországnak a megteremtése, amely a győzelmes béke új Európájában múltunkhoz és értékeinkhez méltó helyet biztosít számunkra az európai népek és művelt nemzetek társaságában.”

(Részletek Sztójay Döme miniszterelnöknek a Parlamentben 1944. május 24-én elhangzott bemutatkozó beszédéből.)

A számokkal jelzett szövegrészek:
(1) és szociális
(2) jobboldali és fajvédő
(3) jobboldali és fajvédő
(4) a zsidókérdés gyökeres megoldásától
(5) jobboldali és fajvédő
(6) elsősorban német és olasz szövetségesei
(7) hagyományos magyar-német
(8) vagyis a német népnek és a német nép nagy vezérének, Adolf Hitlernek
(9) programja a háború győzedelmes befejezése

Aczél Gábor

70 hozzászólás

 • hahaha

  jól át lettem vágva, asszittem a posványosi beszédet kivonatoltad

  hát nem akármi…

  ugye most BOJO a brexittel acsarkodva, a trump meg piszkálja őket, hogy ők meg másokat piszkáljanak közben szerte szana bedobták a demokrácia bombát és fel is robbant mindegyik még szedegetik a szilánkokat

  és pénzügyi válság is van van akinek nincs pénze és van aki meg nem győzi elkölteni

  a világ meg pörög… lehet, hogy több tengelye is van?

 • Kedves Gábor!
  Gratulálok, igazán telitalálat ez az írásod is. (Nincs új a nap alatt, errefelé meg aztán pláne.)
  Ez a néhány évtizedes plagizálás cseppet sem fogja zavarni a hívőket, sőt…inkább hiánypótló. (Gondoljunk csak szeretett Plagi Palinkra vagy Semjén Zsoltink szakdolgozataira 🙂
  Tusványosra már bevallottan szakrális zarándokhelyként tekintenek az igazmagyarok, és hát tudjuk hitről vitatkozni nem igazán érdemes. Nekem viszont jól jönnek az ilyen fontos emlékeztetők, köszi érte!

 • Mégegyszer köszi szépen Gábor és Drizari a feltett videókért és a nagyszerű Gábor György hanganyagért a Klubrádióban Heller Ágnesről amiket még Gábor előző írásához tettetek fel. A témát unalmasnak találóknak természetesen nem kötelező megnézni, meghallgatni ezeket. Néhányunknak azért még lehessen fontos az emlékezés.

 • Nincs új a Nara..izé a Nap alatt…

 • Egy hónapos tapasztalatok alapján, kitűnően működik az új Be. (büntetőeljárásról szóló törvény) előkészítő eljárása.

  A július 1-től hatályos új törvény felhatalmazza az ügyészséget és a rendőrséget (nyomozási jogkörrel rendelkező hatóságok), hogy a bűncselekmény gyanújának megállapítása vagy kizárása érdekében azok ellen lehet előkészítő eljárást indítani, akik “bűncselekmény elkövetőjeként szóba jöhetnek”. Vagyis, amikor még semmi bizonyíték nincs.

  Tehát az új Be. beiktatta az előkészítő eljárást, amit követ(het) a nyomozás (felderítés és vizsgálat), majd a vádemelés (a gyanúsított bíróság elé terjesztése), végül a bírósági eljárás (első-másod-harmadfok) és legvégül a rendkívüli jogorvoslat (perújítás, felülvizsgálat).

  A nyomozó hatóság az előkészítő eljárás és a felderítés során önállóan, a vizsgálat során az ügyészség irányításával jár el. Eközben rejtett (leplezett eszközös) figyelést is alkalmazhatnak.

  Érthetőbben: nemcsak a “bűncselekmény elkövetőjeként szóba jöhető személyt (BESZJSZ) figyelhetik meg ily módon (bírói engedély nélkül), hanem azokat is, “akiről megalapozottan feltételezhető, hogy a bűncselekmény elkövetőjeként szóba jöhető személlyel közvetlenül vagy közvetve kapcsolatot tart”. Közvetve, vagyis akik nem is ismerik a bűncselekmény lehetséges elkövetőjét, csak valahol (mondjuk partin) a társaságában látták.

  És ez az új “előkészítő eljárás” még nem is a nyomozati szakasz, amit már valóban csak megalapozott gyanú alapján lehet elindítani.

  Tökéletes eszköz a kormány- és Fidesz-ellenesek megfigyeléséhez. 😀

 • Ja, és az “előkészítő eljárás” során adatkérés keretében adatszolgáltatás kizárólag (hehehe):

  1. az adóhatóságtól,

  2. a vámhatóságtól,

  3. a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 4. § r) pontjában meghatározott igazgatási szervtől,

  4. az elektronikus hírközlési szolgáltatótól,

  5. a postai szolgáltatótól, illetve a postai közreműködői tevékenységet végző személytől vagy szervezettől,

  6. a banktitoknak, fizetési titoknak, értékpapírtitoknak, pénztártitoknak vagy biztosítási titoknak minősülő adatot kezelő szervtől, ilyen adatra vonatkozóan,

  7. az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvényben meghatározott egészségügyi és személyes adatot kezelő szervezettől, ilyen adatra vonatkozóan,

  8. a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény 28. §-a és 28/A. §-a alapján vezetett nyilvántartásból,

  9. a polgárok személyi, lakcím és értesítési cím adatait tartalmazó nyilvántartásból,

  10. az útiokmány-nyilvántartásból,

  11. a bűnügyi nyilvántartási rendszerből, illetve a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásából,

  12. a szabálysértési nyilvántartási rendszerből,

  13. a központi idegenrendészeti nyilvántartásból,

  14. a menekültügyi nyilvántartásból,

  15. a körözési nyilvántartási rendszerből,

  16. a határrendészeti adatállományból,

  17. a közúti közlekedési nyilvántartásból,

  18. a vasúti járművekkel, a légi járművekkel, illetve a gépi meghajtású úszólétesítményekkel kapcsolatos nyilvántartásokból,

  19. a cégnyilvántartásból,

  20. az ingatlan-nyilvántartásból,

  21. az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásából,

  22. a hitelbiztosítéki nyilvántartásból,

  23. a házassági és élettársi vagyonjogi szerződések országos nyilvántartásából,

  24. a lőfegyverek központi nyilvántartásából,

  25. az autópályák, autóutak és főutak használatának megtett úttal arányos díjáról szóló törvény szerinti adatbázisból,

  26. a központi közlekedési közigazgatási és ellenőrzési bírság nyilvántartásból kérhető.

  És a Fidesz szerint Magyarországon nincs rendőrállam. 😀

 • Köszönöm. Ez hiányzott nekem…

  Nincs új a nap alatt…

 • Vonjuk ki Sztójay Dömét (és a sugalmazott Orbán Viktort) a fentiekből és így értékeljük a szöveget.

 • Dr Székely István

  Szép vezetőink vannak. Kivezetnek a normális világból,mi meg megyünk.

 • A kilenc hozzászólásból fentebb jelenleg hat nincsen ott.

 • Ferenct
  2019 augusztus 1
  10:07 de.

  Sztójay-fan vagy?
  Jól sejtettem..
  Itt van neked Gyuri10.
  Ő is kedveli az ilyen nézeteket.
  Ezt propagálja itt nap mint nap.
  Lásd : az “Orbán egy győztes” levelét. Hányinger.
  Na mindegy,szteem azért jól meg fogjátok érteni egymást.
  Rodeoval is is leállt barátkozni,peg ő egy csont antiszemita.

 • Dr Székely István
  2019 augusztus 1
  10:24 de.

  Me’ egy birkák vagyunk, evvan.

 • most már igen

 • DRIZARI;

  A felsorolt soraidban semmit nem latok, hogy a rendorseg hataskoret erositene, vagy fokozna.

  De ketsegtelenul a regen is volt oriasi allamburokracia,meghizott egy igazi dinaszourusz mertekere.

  Hiszen a lakosokatol mult evben elrabolt 63 billio dollart elkell szorniuk valahogy.

  A magyarok annelkul soha el nem tudtak volna kepzelni elni.
  Tehat az ottan “normalis”-nak szamithato.

  De mi lessz majd amikor a kozgazdasag egy kicsit zsugorodik???

  S annak mar is jelei tunnek fel vilagszerte.

  Na de azon itten SOHA SENKI nem fejezett ki semmifele meglatast.

  Vajon a feltett kerdesem ertheto lenne valakinek is ???

  P.S.
  Olvassatok az ekezeteket a betuk fele, aki legalabb is kepes olvasni !
  Koszi !

 • Ne búslakodjatok ebben a topicban se, hallgassatok ti is egy kis Pomoyt:
  .
  https://youtu.be/cNucMF4En7I

 • hülyegyerek,@-ka
  olyan vagy mint a móricka. neked mindenről az jut eszedbe?Gondolj néha anyukádra.nála kevésbé vagyok számodra alkalmas célpont.Ő közelebb van hozzád.Ha nem tetszik a beírásom,jogod van lekopni Rólam.Aljadék voltál és az maradsz,amíg a delirium tremens el nem visz az örök fényesség mezejére.

 • Ferenct
  2019 augusztus 1
  10:07 de.
  Önnek hogy tetszik a szöveg nélkülük? Őszintén. Mi a véleménye róla?

 • Mindig is azok voltunk…:)
  Hát mit csináljunk, ha mindig is az ilyen szépbeszédű vezetőket szerettük …

 • Aczél
  (és Geyza)

  Vissza vonom, felületesen olvastam végig a cikket, elnézést!

  Semmi gondolati közösségem Sztójayval és a fenti idézettel, feltételezem Orbánnak sem!
  (Mea culpa, ….)

  üdv.

 • B79,

  te piszok szarul értesz magyarul. Ezt írtam:

  “Tehát az új Be. beiktatta az előkészítő eljárást, amit követ(het) a nyomozás … ”

  Eddig ilyen nem volt, sőt, a Kádár rendszerben sem! Bírói elrendeléssel és nyomozással kellett kezdeni!

 • gyuri10
  2019 augusztus 1
  6:20 du.

  Mostmegmár tehetetlenségében anyázik DDDDDDD
  Holott ha bevenne pár expumisan kapszulát,
  talán megérhetné hogy egyszer az
  életében nem a száján keresztül
  távoznak belőle a bélgázok.

  Gyuri-Gyuri..komolyan aggódok érted DD
  Ezek az oldalak és az itt lévő jó emberek
  erősen megfexik a hasikádat. Mennyél diétázni
  te bolondos vénember. DD Nem való ez a hely neked.
  Mennyé’ “haza”. A másik blogra. Ott magadban vagy,
  talán akkor lenyugszol.

  (Csak nehogy ellent mondj magadnak me’ akkó vége a nyugalmadnak heheheeehehe )

 • Ferenct
  2019 augusztus 2
  8:23 de.

  Meg van bocsájtva.
  El van sikálva.

 • Ferenct
  2019 augusztus 2
  8:23 de.

  A magyarázatát (hogy felületesen olvasta a leírtakat) elfogadom. Azt is, hogy semmilyen gondolati közösséget nem vállal Sztójayval. Kétlem azonban, hogy a felületes olvasás közben ne rokonította volna Sztójay és az Orbán által Tusványoson elmondottak gondolatvilágának hasonlóságát, hiszen különben nem vonatta volna ki Orbán nevét is a szövegből (amelynek tartalmával első blikkre – állítása szerint az olvasás felületessége okán – nyilvánvalóan rokonszenvezett). Amiért is hamisnak, hazugnak és elfogadhatlannak tartom azt a feltételezését, hogy Orbánnak az idézett szöveg gondolatvilágához semmi köze. Ez – akárcsak a szabadságnak a kereszténységtől való elválaszthatatlansága – a hűséges Orbánhívők nagy tömegének történelmietlen és igazolhatatlan, ostoba feltételezése.

 • T.Genyza!
  – Egy undorító feslett tumor vagy ezen a felületen, nettó tahó, sokan elhagyták ezt a blogot mert méltatlannak tartották hogy Veled egy lapon legyenek..
  – Milyen alapon zavarnál el bárkit is ?
  – Olvasgassál Te is Sztójay beszédeket, vagy ne igyál annyit!

 • B79,

  hogy észbélileg fölfogd: eddig megalapozott gyanú kellett a nyomozáshoz, amit a megalapozott gyanú alapján a bíró rendelt el.

  Most, az új “előkészítő eljárásnál” nem kell megalapozott gyanú, elég az “úgy gondolom” is, és máris bírói elrendelés nélkül lehet mindabban a felsorolt(am) 26 helyen személyes adatokat kérni, Indoklása: a terrorcselekmények megelőzése, felderítése és elhárítása miatt. Pluszban fűzték hozzá a törvényalkotók, hogy ártatlanság esetén ne kelljen bírói végzéssel indítani nyomozást.
  Vagyis az elrendelt nyomozást most megelőz egy “úgy gondoltam hátha ő lesz az” nyomozás.

 • “Kis” kiegészítés Drizarinak az “előkészítő eljárást” ismertető hozzászólásaihoz:

  “A Gestapo kötelessége felkutatni minden olyan szándékot, amely az államot veszélyezteti, és ezek ellen harcolni; kötelessége összegyűjteni és kiaknázni a nyomozási eredményeket, s ezekről a kormányt értesíteni; kötelessége a hatóságok tudomására hozni az őket érintő fontos megállapításokat és számukra ösztönzéssel szolgálni.” 1936. február 10. Aláírta Göring miniszterelnök.

  Lehet morfondírozni azon, hogy már itt tartunk-e, vagy még nem tartunk itt. “Oszt jó napot!”

 • Drizari
  2019 augusztus 1
  5:23 du.

  most érted el amit én magam sem gondoltam soha, a tökeim tele vannak pomoy-jal és a Power of love -val, ha ez a “gyerek” nem képes másra, mint feltenni a füleire a fejhallgatót és azon Celin Dion t hallgatva ugyanazt kopírozni akkor ez egy bullshit, mint már írám,

  Pomoyka kiáll egy zenekar elé (karmester meg egyebek, lásd még Andrea Boccelli) és ott meg celindion nélkűl elővezeti a lopott holmit, ha nem, akkor kedves drizari ne bosszants ezzel a “ráéneklővel” ez egy kalap szar …. majd írsz ha akarsz és a cenzor is elolvassa és majd eldönti… de nem szabad ezzel hülyíteni a nagyérdemű KMH olvasótábort

  bruhahahaha

 • DRAZIRI;

  Oszekevert ertelmezesd azon, a renrorseg a rendfenntarto szererv, de a biztonsagi szervek a nemzet-biztonsag erdekeit figyelik.

  Te inkabb varnal amig a ISIS, vagy Hamas terrorist felrobbantja magat egy zsufolt piacon???

  Na annak esetebn csak a mentokre meg a tuzoltokra van szukseg.

  S az tortent mar sokszor vilagszerte.

  Perobald ertelmesen analyzalni barmit, mielott elitelned , vagy ellenezned azt !!!

 • P.S.
  Igen ,az elozetes kivizsgalas esetben a biroi hatarozat szukseges bizonyos eljarasok, modszerek jovahagyasara, amodon vedve es biztositva a leheto vadlott jogai.

  Maskent a buntett elkovetse utan a vadlott jogainak a kihagasa megsemmisiyene a vergehajtasat, ill. felelosegre vonasat.

  Ne feledd, a tomegyilkosoknak egyenelo jogaik vannak barki maseveal.
  Nem hinnem hogy ohajtanad barki tomeggyilkost szabadon engedni, csupan mert a rendor, nyomo, figyelemenkivul hagyta, ill. kihagast kovettek jogai ellen?!

  Csak probald Googolni a “Miranda-jog”-ot.

 • Slapaj,
  ne bántsd a genyzát!Megsérteni úgy sem tudod.Ha gyűjteményt akarsz csinálni undorító hazug ötletekből,trágár szavakból és válogatott agymenésekből,akkor jó helyen jársz a putrijában.
  Az ivásról leszoktatni egy súlyos delírium tremenszes tahót nem lehet és miért is kellene?Elég szégyen ,hogy akár csak a nickneve is,de megjelenhet azon az oldalon ahol Mi olvasunk és írunk. Sajnos nem úgy mint máshol,itt nincs lehetőségem oda zavarni ahová illene elküldeni.Így aztán marad az”undorító feslett tumor ezen a felületen”.(egyenlőre)

 • Rodeo11-nek,

  nyugtató gyanánt:
  .
  http://www.youtube.com/watch?v=_MBSIZtlfGk

 • Drizari
  2019 augusztus 3
  2:43 du.

  hogy mik vannak? nagy sebész kellett hozzá, hogy leoperálja a fejhallgatót róla ami ránőtt? belekukkantottam, azután kikukkantottam 3 másodperc és máris jobb volt én nem vagyok tagja a fogyasztói társadalomnak nem járok gyorsétterembe sem és megválogatom mit és mikor …. ez meg világsiker…ő ott énekel én meg itt nem hallgatom, ja, és nem kell nyugtatnod, tök nyugodt vagyok ez alaptermészetem és a vidámság meg a móka…

 • És akkor most a legfrissebb, ma került föl a videomegosztóra, az Úr 2019. évében és augusztus hónapjának 3. napján, valamiféle gospel bulin vett részt:
  .
  https://youtu.be/oT9bM3U0rF0

 • No meg, mond valakinek valamit a Procol Harum? És ha azt mondom, hogy Gary Brooker? Segítek: 1967. Te merre jártál akkoriban? Úttörő rajgyűlésen, vagy pártalapszervezetin? Csehszlovákiát csak a következő évben szálltuk meg. De még nem ott tartunk, most még csak 1967 van. Ekkor jelentkezett a Procol Harum egy szerzeménnyel, aminek a címe A Whiter Shade of Pale. Nehezen fordítható magyarra. Többen ezért egyszerűen csak a “molnár meséje” címmel illették. Szövege szimbolikus és egyben talányos, zenéje fülbemászó. Ha megnézed az 50 évvel ezelőtti klippet, a mondandóhoz akkor sem kerülsz közelebb. Helyette nézzed meg ezt a 2006-ost, és hallgassad a molnár meséjét, állítólag pszichedelikus tájakra vihet:
  .
  https://youtu.be/St6jyEFe5WM

 • slapaj
  2019 augusztus 2
  11:58 de.

  Na igen,
  de úgylátom tégedet
  nem lehet kiútálni 😀 😀
  Val’szeg túl nagy számodra a tét. Ha
  leborítanál innen, elesnél valamiféle anyagi juttatásoktól
  vagy erkőlcsi elismerésektől ami a TI világotokban
  reciprok tényező. Ígyhát inkább állod kritikáim
  súlyát. Háát..tetudod. Nekem mindegy hidd el.

  Jól szórakozok rajtad,
  amint pattogsz itt mint kecskeszer a deszkán. 😀 😀

  Mindenesetre a gyomorfekélyhez azért
  még fiatalka vagy.Gondold végig megéri e a kis lóvéért.
  Később nagyobbakat is szakíthatnál a NER kebelében/ből Szóval..jobb lenne ha MA csak félhangosan böfögnél,
  mintha HOLNAPUTÁN alulról táplálva
  csendben kellene lenned.

  Csak barátilag mondom.

 • Tényleg Slapi haver:

  Jut is eszembe erről a fenenagy “blogvédő-beszédedről”
  Volt itt egyszer egy csontnáci figura.
  Bevallottan náci volt és itt állandóan a Jobbikot meg a náci eszméket propagálta.
  Tudod pajtás egy liberális oldalon ezt is lehet.

  A neve Neocharlie volt (természetesen általam “magyarítva”
  és ennek a te fegyverhordozódnak, bizonyos Gurltiznek volt itt az országos cimborája. Momentán nyalták egymást.

  Namármost egyszer Chris panaszkodott hogy kevés ideje van moderálni a beírásokat. Mire ez a síma-modorú Neocharlie előugrott a sötét eszmék homályából és a következőket találta ide befirkanntani (nem szószerint idézem, de talán a NET-en fellelhető az eredeti szüveg) :

  “Nekem nagyon sok fiatal , jóeszű és ráérő barátom van a Pártban, biztos hogy páran vállalnák a KMH moderálását..”

  hehehe há most erre próbáltunk itt páran gombot varrni.
  Sikertelenül.

  Te nem ennek a Charlie.-nek vagy valami kamerádja ?

 • gyuri10
  2019 augusztus 3
  10:54 de.

  Ebben látod igazad van !

  Mert ha engemet egy náci , vagy egy náci érzelmű
  senki “gennynek” vagy bármi másnak titulál,
  az számomra inkább hízelgő.

  És ez alól te sem vagy kivétel barátom !

  Volt idő Gyuri,
  amikor a váratlan és aljas,
  ráadásul teljesen ok nélküli “hátbatámadásod”
  komoly lelki problémát okozott nekem.

  De annak vége !
  Rájöttem hogy nincs semi problem,
  csak egy lenácisodott figura szemétkedik velem,
  aki korábban ügyesen álcázta a nézeteit.
  Az okot nem tudom de nem is érdekel.

  A többi olvtársnak:

  Pár éve ez a nick azért
  kötött belém elképesztő durvasággal,
  mert itt megemlékeztem az ejtőernyős kommandós
  Szenes Hanna halálának az évfordulójáról.
  Akit Magyarországon MÉLTATLANUL elfelejtettek !
  Pedig a Hazáért adta az életét.
  Izraelben nemzeti hős ugyan,
  De ettől a nagypofájútól
  még soha nem láttam
  hogy megemlékezett
  volna róla.

  Magyarországon az utóbbi időben
  EJE emlékugrásokat szoktak tartani
  az EJÉS cimborák.

  http://or-zse.hu/szenesugras2012-1.htm

  Háát..ezért gyűlöl engemet ez a lenácisodott Gyuri10.
  Veri a mellét hogy ő mekkora zsidó, de ha a zsidó nép legjavát , vagy magát Izraelt méltatják
  (zsidók vagy nem zsidók, neki tökmindegy),
  akkor dührohamokban szokott kitörni.

  Viszont amint a leveléből kiderült, őkelme Orbán hátsó felét nyalja, nomeg a helyi náciékét. Nemre korra való tekintet nélkül 😀 😀 😀

 • Drizari
  2019 augusztus 3
  2:43 du.

  majd a cenzor eldönti hogy…
  én most teljes hangerővel Mozart Don Giovanni az operák operája a Norma után

  és mindjárt jön a Kővendég hahahaha

 • A fönti videókból sokan vehették észre – néhány kivételtől eltekintve … talán egy, hogy Marcelito Pomoy énekes-parodista képességekkel is rendelkezik, aki amúgy nem operaénekes, talán nevezhető táncdalénekesnek, és az énekhangja teljesen más.

  Ami dalok eddig viszonylag jó minőségben fölkerültek vele a netre, azokban ki lehet hallani Andrea Bocelli, Céline Dion, Lionel Richie és Diana Ross hangját. Előadásmódjában az a különlegesség, hogy egy dalban bír duót énekelni minden különösebb erőlködés nélkül, ráadásul ülve is, egy fejhallgatóval a fején, amin keresztül a kísérőzenét hallja.

  Szándékom vele nem volt más, mint egy kis kikapcsolódást nyújtani egy olyan honlapon, ahol magyarul beszélők ugranak egymásnak politikai alapon, ahol akadt olyan is, aki egyből az anyámat támadta. S ha lenyugvásul nem elég a szintén föntebb hallható Gary Brooker, talán csillapításul hallgassuk és nézzük Diana Winner (Chantal Vanlee belga énekes) előadását (megjegyzem, én I’m free):
  .
  https://youtu.be/N5RIfTn5WU0

 • Drizari
  2019 augusztus 3
  2:43 du.
  a Pomoy az filippino? vagy valami közeli? az ilyen semmitmondó rablómese szövegekkel hülyítik az egységsugarú akárkit, és asszziszi boldog ettől… legyen úgy! legyen boldog… és az usa ne mondja meg senkinek sem mit kell tennie és mit kell ennie, menjen a jó édes anyukájába…
  a Pomoy énekel hogy ez most világsiker az az a net nek köszönhető.. sajnos én ezt mint teljesítményt semmire sem értékelem, művészetről meg ne is próbáljunk beszélni de valami van és ez nem éri el az ingerküszöbömet és az sem bűn!

  tudod @ drizari az nem jó ha átverjük az egységsugarú állampolgárt a aplánkon holmi mondva csinált “értékekkel” mert az visszaüt… majd -talán- te is megtudod

 • És lám lám, mennyire nincs értelme “halálos” vitába keveredni: komolyzene kontra könnyűzene, operaénekes v. popénekes.

  Íme, itt egy következő darab, aminek zeneszerzője norvég, a szövegírója ír származású. Mindketten írnak dalszövegeket is, és zeneszámokat is. Alkotásaik nyertesek az Eurovíziós Dalfesztiválokon, és akad köztük világsláger is.

  Az előbbi szerzők dalának alant látható/hallható érdekessége, hogy előadója nem popénekes, sőt, eredetileg nem is énekes, hanem pék. Ám a sors úgy hozta, hogy boltja becsődölt és tönkrement. Így ez a derék holland mesterember munkanélkülivé vált, és mivel csak a kenyérsütéshez értett, nehéz helyzetbe került. Mi mást tehetett hát, mint kiállni az utcára, és összekalapozni a napi betevőre-valót:
  .
  https://youtu.be/4RojlDwD07I

 • Mielőtt még bárki azt hinné, hogy a fönti holland úriember, Martin Hurkens előéletével átvertem, miszerint ő hivatásos pékmester lenne, nézzed és hallgassad alább, ő hogyan énekli 57 évesen mindenféle énektanári képzés nélkül hobbiénekesként (honnan tudom? mert látni és hallani) Puccini operájának közismert áriáját a Nessun dormát:
  .
  https://youtu.be/5CA2QSjRgF4

 • Drizari
  2019 augusztus 4
  6:00 de.

  hahaha

  ezt másképpen úgy híjjuk, hogy énekes koldus…biztos nagyon popos meg eurovíziós ezutóbbi még egy tömény izé, szép színes és villog meg kilátszik és még hangot is adnak, hogy az milyen hang sohasem lehet tudni mert erre találták ki a keverőpadokat és a varázsmikrofonokat… sohasem néztem még akkor sem amikor egy csatornánk volt olyankor elvonultam és olvastam valami jófajtát… az is megoldás de kell az ilyesmi az emberek assziszik és úgy is van…inkább egy eurovízió mint demokrácia savanyított kézigránáttal és kecsöppös tankkal…

 • akkor legyen tusványos is ne csak az énekes koldus

  nem engedte be oda (másik posványosba) mert már 6 nap?
  Vögelein
  2019 augusztus 3
  4:58 du.
  be kell vallanom, utálom ezt a cikket! (mármint a Bartus-t) és nagy hirtelen el sem mondom miért… ha Bartus nem meri kijelenteni a valóságot, mely szerint Kádár egy folyamatosan ellene irányuló rendszerváltási trükksorozatban kormányzott a szovjet hadsereg védelme alatt, a KGST és kölön Kádár egyre nagyobb tüske lett az olyan tetű seggfejek mint M. Thather R. Reagan és mindent elkövettek megsemmisítésére a sohasem létezett (nehogy valaki azt mondja Reagan demokrata volt mert olyan harsányan kezdek röhögni, hogy a vakolat lehullik) demokrácia “szent” nevében azaz hiányzott az olcsó munkaerő a felvevő piac mely minden szart megvesz Láttam Bécsben a Maria Hilferen mire voltak képesek a nepperek és a hülye magyar turista hát ez megvalósult 1988 tól egyre gyorsulóan minden eredményt leromboltak és csináltak egy gyarmatot a kis országból és a nyakába ültették ezt a szarházit O1G-t és a világ minden kincséért el nem mozdítanák, teljes a siker de a retorika az meg

  szóval e’vvan

 • Szó szerint az alábbiakat bírta mondani a felkapott mikrofonba az asztal mögötti lócán szétvetett lábbal előadókként terpeszkedő négy seggfej egyike (jelesül: VÉSEY KOVÁCS LÁSZLÓ, a Pesti Srácok nevű termék felületén olvasható betűsorok egyik fizetett összerakója):
  „A mai nap is beigazolódott, hogy a legnagyobb magyar filozófus, az Orbán Viktor, nem pedig Heller Ágnes.”
  És ezt a mondatot egyetértő nevetés, taps fogadta.
  Nem szörnyű ez, magyar emberek?!

  https://coub.com/view/1yl38u?fbclid=IwAR3cc77bzBElBHU6U1KZo47MHmV8wZ1eWd7Fb8gTgNq-hgHy5d1lv7e6scY

  https://www.nytimes.com/2019/07/30/world/europe/agnes-heller-dead.html?fbclid=IwAR1x5Z4NkRMbhOehtF2mQyvf5KvKjBwzeVf0lgSNL8ws1WJ3yEbuTZ4y6wU

 • Na, kedves Rodeo, és többiek… Sikerült szétcseszni a “híres énekesek” videóival a témát, hogy tudniillik megint van egy Sztójay Döménk. Pedig ő nem is énekes…
  Azt hiszem, ékes iskolapéldája volt ez a beszélgetés trollkodásnak.

 • T.SZERKESZTÉS

  Nem értem a T. SZERKESZTÉST, amikor egyesek trollok módjára a cikk témájától illetve a tárgytól eltérő, például úgymond zenei videó anyagokat erőszakolnak be teljesen komoly és húsbavágó témák közé, mint amilyen ez is és a T. SZERKESZTÉS már a füle botját sem mozgatva bent hagyja a kommentek között ezeket az elterelő és bagatellizáló trükköket. Tévedés bedőlni annak az állításnak, hogy ettől csak színesebb lesz az anyag. Nem igaz. Viszont ez a “szabadosság” sokakat tántorít át, ill. vissza az Amerikai Népszava sokkal homogénebb eszmeiségű világába.

  MIÉRT ?! MINEK ?!

 • ui.
  A személyeskedő, más olvasót, kommentelőt minősítő személyiségét sértő, egyenesen neki célzott beírásokkal ugyanez a helyzet, tele van velük a a KMH-tér…

 • Geyza
  2019 augusztus 3
  6:56 du.

  @g
  a “szentcsalád”, kedvenceid, egy vonatrakomány halott, a sebesültek csak repülőgépanyahajóba férnek el…Cáin utódai meg az NRA neveltjei, kíváló nevelés, számodra a világ leg… számomra is de másképpen

  ÉS EZ CSAK EGY DARAB ÚJSÁGCIKK, GÉPKARABÉLY 100 PÓTLŐSZERREL, GOLYÓÁLLÓMELLÉNY ÉS FÜLVÉDŐ… POSTÁN RENDELTE BRUHAHAHA
  https://index.hu/kulfold/2019/08/05/a_sajat_hugat_is_lelotte_az_ohioi_merenylo/

 • Geyza
  2019 augusztus 3
  6:56 du.

  @g …HÁT NEM BŰBÁJOS ÉS KEDVES, MEG OLYAN SZÍVMELENGETŐ, sétáltatta a kutyát, de…

  “Az ohiói merénylőről az amerikai lapok megkérdezték a szomszédokat és egykori iskolatársakat is. Az iskolatársai szerint rendes gyerek volt, a szomszédoknak mindig köszönt és a kutyát is rendszeresen sétáltatta, bár a szülei házának utcájában egy lakó megjegyezte az AP hírügynökségnek, hogy “látszott rajta, hogy valami nem stimmel vele”, de bővebben nem ment bele a dologba.”

 • Drizari
  2019 augusztus 4
  6:00 de.

  ez nem halálos vita (kackac) hanem halálosan dög unalom… de -valamivel- jobb, mint az O1G posványoson a tökömöccse püspökhaverjával… negondold, hogy megnézem…de olyan csicsás meg demokratikus és … még amit akarsz… tényleg, miért is teszed ezeket be ide? hogy eltereljed az egységsugarú állampolgár figyelmét posványosról? akkó’ éljen…

 • https://nationaltoday.com/what-is-today/

  ma CIVIC Holiday -ünk van országos és kötelező, nagyon ünnepi

 • Almási Alma
  2019 augusztus 4
  8:22 du.

  Nem értelek, engem aki tiltakozásul közölte amit közölt az ide nem illő és egyébként sem érdekes filippino világsztárról… dehát már kezdem megszokni hogy a nickemre ugratok és mivel mindig kéznél van idecitáljátok… viszont sem a címzettjeim (a bejegyzéseim címzettje(i)) nem reagálnak vitának felfogható érveléssel, hanem mindenféle benyálazó ocsmánysággal ezzel a vita értelmét is veszíti viszont a magam részéről a tények közlését nagyon fontosnak tartom és azok megvitatását is

  te -mint írád korábban- engem komolytalannak és hozzámszólásra méltatlannak ítéltél most mivel érdemeltem ki eme célzatosságodat?

  ha nem válaszolsz az is válasz

  közben gábriel (aka: @gaga) siránkozik, hogy csúnyán beszélnek mások a saját reakcióira már nem is emléxik, érvelés helyett mindenféle személyeskedéssel és minősíthetetlen modorban betolt “hozzászólásokban” acsarkodott és most meg a szentfazekat játssza ami meg röhögény

  egyébként üdv… és örömmel olvastam, hogy egészséged nem áll rosszul

 • Drizari
  2019 augusztus 3
  4:17 du.

  a “sápadt fehérebb árnyalata” mint a sokkal későbbi a szürkéről

  te is agnoszkálsz mint a @g?

  valahogy az agnoszkálás oda is vezet, hogy meg lehet magyarázni bármit és olyan árnyalatban amilyent el tudsz képzelni
  a propaganda gépezet: a dominica-i köztársaság áldatlan állapotai közismertek megoldás nincs, mert nem éri meg anyagilag… venezuela más téma de az ottani állítólagos nyomort a dominica i köztársaságban 2017 ben készült kórházi videóval hamisítják és hogy Kína megtámadta Hong Kongot erre leközölnek egy délkóreai hadgyakorlatot amelyen a rendfenntartók placebo bűnözőket tesznek rendbe és hasonló dolgok

  a KGST nek még arra való jogát is megtagadod, hogy megvédje saját magát? a szamizdat külső behatolás eredménye!!! és majdnem nyerő lett de ma van ennek egyik következményeként O1G akit a világ minden pénzéért nem fognak kívülről elpaterolni mert nem azért rakták oda… most még a DT is fogadta a tweetmaster mert befizetett fegyverekre amire soha semmikor sem lesz szüxége de ez volt az ára, hogy fogadják

  de te csak magyarázz mindenfélét az érdektelen muzsikuspolitika meg a többi izé

  nem akartam hosszabb lenni, mert ennyi legyen elég, nagyon unalmasnak tartom az agnoszticizmust bár olyan fiataloknak akik teljes információhiányban szenvednek be lehet adni ezt is és ugynannak az ellenkezőjét is

  a CNN meg fake news hahahahaha ki is köttettem a csatornáim közül, borzalmas amit művelnek

 • Rodeo betűkbe kódolt szellemi bakugrásainak megfejtéséhez még a híres második világháborús Turing-féle desiffrirozó gép is kevés lenne.
  Pedig azzal fejtették meg a hirhedt német Enigma táviratait.

 • Vögelein
  2019 augusztus 5
  4:45 de.

  Teljed mértékben osztom!
  A berakott videok piszkosul lelassítják az oldal töltődését.
  Azzal nincs baj ha hébe-hóba , a témához kapcsolódóan megjelenik egy-egy videó, nade nyakló nélkül ?
  Úgysem nézi meg senki !

 • Vögelein:

  Az elvakult jobberek már csak ilyenek.
  Aztán csodálkoznak ha valaki visszaszól nekik.
  Momentán ezek az agresszív disznók a mai Magyarországon
  nincsenek hozzászokva ahhoz hogy bárki is ellentmondjon nekik
  továbbá mindent és mindenkit “leuralnának”
  Sajnos a liberális gondolkozásnak
  ez a fő problémája.

  Idézném Fodor Gábort,
  akit egyébként ez miatt (is) ki nem állok:

  “Inkább meghalok, de nem engedem hogy az ellenségem ne kapjon szót.”

  Hát kérem.
  Annélkül is lassan aktuálissá válhatik az a bizonyos “meghalás”.
  Csak Ajómiurunk pillanatnyi hangulatán múlik.
  ÉS MÉG KUSSOLJUNK IS mint a deportált zsidók a menetoszlopban ?????????????????????????????????????

 • Almási Alma
  2019 augusztus 4
  8:22 du.

  Amikor az egyik cikkíró, akinek a témájához fűztem megjegyzést, és aki válaszul az anyámat támadta, az nem zavart!? 😀
  Nem láttam, hogy kifogásoltad volna. 😀

 • posványosba vágó téma: Bartus újságban: TGM “nincs jövő” rengeteg szó…meg betű és hozzá is szóltak sokan mindenfélét, egyik bölcsebb, mint a másik és mindenkinek van valami baja a megújuló energiaforrásokkal, de azért akarnak főzni automata rezsőn…és nézni a tevét amint bölcseket mond nekik…

  nagyon tetszett, igazán, ott is hagytam nyitva majd talán egyszer…addig is van más…

  https://nepszava.us/tgm-nincs-jovo/

  hogy ti is

 • Geyza,

  úgy gondolod, hogy csak videókkal lehet “szétverni” egy cikk témáját? 😀
  Sorozatos, másokat cikiző-támadó, pár szavas-mondatos kommentekkel nem? 😀

  (no one is an island)

 • Drizari
  2019 augusztus 5
  11:28 de.

  Engem maga a video nem zavar.
  De piszok lassan töltődik miatta az oldal.
  Amúgy meg beszélj a nácikkal hogy fogják vissza magukat!
  Hátha Rád hallgatnak. Mert Te olyan szépen forgatod a szót
  és megfogadják naív jótanácsaidat. Kezdheted rögtön
  a trágár mocskosszájú Iránbarát Gyuri10-en.
  Vagy a minden topic szétverésén ügyeskedő antiszemita
  hibbanton, bizonyos Rodeon.

 • Drizari
  2019 augusztus 5
  9:36 de.

  Almási Alma
  2019 augusztus 4
  8:22 du.

  Amikor az egyik cikkíró, akinek a témájához fűztem megjegyzést, és aki válaszul az anyámat támadta, az nem zavart!? 😀
  Nem láttam, hogy kifogásoltad volna. 😀
  ________________________________

  Egy ideje már nem olvasok, csak esetleg felületesen átfutom a hozzászólások EGY RÉSZÉT. (Személyválogatással.) És feltűnőnek találom, hogy vannak, akik kifulladásig bírják ezt a “vetélkedést”.

 • Geyza
  2019 augusztus 5
  9:03 de.

  @g

  az olyannak, mint te a boci boci tarka is egy nagy rébusz, te csak idétlen beszólásokra vagy képes ami meg dög uncsi, rólam meg leperegsz

 • Rodeo rólad már az ész is lepergett.
  Csak egy hülyén vigyorgó, ugrabugráló skeleton vagy.
  Egy rút szibarita váz.

 • Rodeo11
  2019 augusztus 5
  10:00 de.

  Kár pampogni.
  Még akkor is csak egy kapálódzó
  kis pondró maradsz Bartus előtt, ha rámászol a hokkedlira.

 • Geyza
  2019 augusztus 6
  9:27 de.

  @g
  a B.L. egy a sok senkiházi közül az MSM tagja, azaz olvasásra nem ajánlott… rengeteg idétlenséget tucc összefirkálni és mindez valami perverz vonzalmad irányomban? nem elég neked gyurkád?

 • Almási Alma:
  “Egy ideje már nem olvasok, csak esetleg felületesen átfutom a hozzászólások EGY RÉSZÉT.”

  Az én régi kis utazó laptomon a fölösen feltöltött videok az adott topikban ugyan teljesen olvashatatlanná teszik a hozzászólásokat, de ez alapjában véve csöppet se zavaró, sőt…

 • Chris, mi ez a “begeyzázás” még reflekciót sem lehet rá küldeni, mert???