Kásler esete az erőszakos térítéssel

2019 szeptember 16 9:32 de.21 hozzászólás

Miközben Szekszárdon a vélemény- és gondolatcenzúra mellett tették le az iskolai voksot, Kásler Miklós szerint az államalapítónak tartott király óta nem volt annyira jól fejlesztve az oktatás, mint mostanság. Erről érdekes lenne I. István véleményét is tudni, de talán a jelen vegzáló kormány nagy szerencséjére erre nincs mód. Kásler Miklósnak azonban nagyon elgurult a könyvespolca.

Azt ugyanis aligha lehet kétségbe vonni, hogy Szent István szervezői, illetve katonai munkássága nélkül a magyar törzsek valami történelmi, régészeti lábjegyzetté váltak volna. Legfeljebb. Számos és számtalan legenda mellett, illetve ellenére mégsem a nagy oktatási reformerként vonult be a történelembe. Talán nem is egészen véletlenül. Egyszerűen nem volt ideje, energiája és lehetősége széles körű közoktatást szervezni. Akkortájt nem is igazán volt divat. Annyira nem, hogy az ennek oktatáselméleti megalapozását is adó, Johannes Amos Comenius megszületése is fél évszázaddal későbbre datálható. Ahogy a saját korában oktatási reformernek is beillő Aquinói Szent Tamás is vagy két évszázaddal követte Szent István korát.

Ugyanakkor azt elég igazoltnak tekinthető, hogy Szent István komoly belső ellentétekkel küzdött, és később a neje rokonságával is viszályba került. Miközben a tömeges kényszer-keresztelések tényét sem nagyon szokták hitelt érdemlően cáfolni. Azt meg a kor általános ismertéből tudhatjuk, hogy a korlátozott oktatás az egyház kezében volt. Jobbára a saját utánpótlás csapatát kinevelendő. A kulturális kényszer alkalmazása, illetve egy elitnek szánt kör ideológiai egyenirányítása az oktatásban aligha tekinthető előremutatónak. Akkor sem, ha jelenleg divat a kereszténységre hivatkozni, gyakorlatilag kötelezővé tenni hittant, és egyre inkább az elitoktatást tenni a fókuszba.

Alkalmasint arról sem árt megfeledkezni, hogy a nyitottabb egyetemek létrejöttének az egyik oka éppen az volt, hogy a tudományokra odafigyelő uralkodók, művészek, mecénások felismerték a zártkörű, és ideológiailag is bezárt oktatás hibáit. Elég a XV. század nagy magyar, reneszánsz uralkodóra, Corvin Mátyásra, illetve könyvtárára gondolni. Mindez nem jelenti azt, hogy kisebbíteni kellene azt, mit a saját korában Szent István tett. De pont oktatási reformerként nem kellene kezelni.

21 hozzászólás

 • az oktatás hiányosságai tervezettek, mert ha nem, akkor -esetleg- az egységsugarú állampolgár belelátna a kártyáikba… kapitálistapistáék kurva nagy bajban vannak… a szakmai oktatás is olyan, hogy amit egy normális mérnök máshol pár óra alatt eredményre visz azt náluk 3-5 mérnöknek titulált egyed 3 szupervizori szinttel van ellenőrizve és a seljtszázalék még így is magas

  LÁSD A BŐING 737 TELJES CSŐDJÉT ÉS VILÁGSZERTE LEÁLLÍTÁSÁT VALAMINT AZ F-35 SEM KPES AZON FELADATOK NAGY RÉSZÉRE AMIT HIRDETNEK EZÉRT A TÖRÖKÖK NEM IS VESZIK MEG

  a kígyó megharapta a saját farkát

  egyszeri aritmetikai műveletekkel is nagy gondjuk van főiskolai papírokkal ragyogó egyedeknél, marad az okosteló, mert azzal még szelfizni is lehet ami a csúcs meg a börgerek és a kecsöpp

 • szvsz I. István (hogy szent volt?) egy hatalmas tévedés és csődtömeg… és a csökönyössége, meg hatalmi tébolya nem oldott meg olyan problémákat amelyek mai napig zavarognak a “magyarok” életében… nagyobbnak képzelik magukat önmaguknál… Mózes is mondott néhány dolgot a saját népének amiért ma a netán yahoo le is lövetné

 • Ez a Kásler egy hányinger, egy volt KISZ titkár, egy már az egyetem alatt a pártba belépett jó elvtárs…..Annyit is ér, Orbán talpnyalója, ha meglátom azonnal el- vagy kikapcsolok….

 • Rodeo11
  2019 szeptember 16
  10:01 de.

  I. István szent, mert szentté avatták. Az, hogy a keresztény politeizmus eme intézményrendszerét elfogadod-e, az magánügy. Amellett a saját korának a gyermeke volt. A korabeli uralkodók közül nem emelkedett ki sok szempontból. Viszont megszervezte az államapparátust, és megyerendszert. Gyakorlatilag egy generáció alatt elvégezve azt, ami a németeknél még sokáig nem alakult ki, és ami a franciáknál a történelmi folyamatok hömpölygését követően a Napkirály idejében vált igazán szervezetté (vö. bürokrácia).
  Nem volt vérszomjasabb bosszúálló a saját kora normái alapján, vagy hatalmaskodóbb, mint a kortársak. Ha nem is volt egy olyan nyápic senki, mint a muzikelben.
  De az egyházasítást leszámítva pont az oktatásban nem alkotott sokat. A mai oktatási rendszer távoli alapjait meg évszázadokkal később rakták le. (ld a cikkben is).
  Kásler egy idióta

 • Andrew_s
  2019 szeptember 16
  12:00 du.

  hahaha

  magam részéről (de jó a meghatározásod: keresztény politeizmus a fából vaskarika tipikus esete a szentháromság).

  a hasonlóságára a többihez? hát akkor miért lett szent…

  na jó a többit már leírtam…mai napig a Koppányok kiírtása folyik, azaz sohasem hagyják megtudni ki is volt tulajdonképpen az “ellenzék”

  sem az a monoteisztikus politeizmus sem Esvány nem tűrte az ellentmondást, a szetségit nekijje

 • Én viszont nem tudok rá haragudni. Egy dilis pasas, az a fajta, akit az én időmben “blufi”-nak neveztünk. Aki hülyeségeket beszél, marhaságokat csinál, és szörnyen büszke sajátmagára…

 • Rodeo11
  2019 szeptember 16
  12:56 du.

  A szentté avatáshoz nem árt a körülményekre figyelni. Az 1080-as években a németek kezdtek (nem utoljára) belemászni a pápaság lelkivilágába (világi hatalom, vagyon, és hasonló hívságok…).
  Részben ezért hajlott a pápa, hogy en groß szentté avassák a leghívebb térítőket. István csapata pedig jól teljesített, mint írtam. Ebben, a szervező és térítő munkában jó volt. S eljőve a vértanú-szentek után a harcoskutya-szentek kora. Még nem annyira, mint isten kutyái, de már majdnem.
  Ugyanakkor ez az ötlete I. Lászlónak valószínűleg azért jött, mert Vazul unokájaként ezzel a gesztussal a saját csapata és István nem kevés, és pofonban jó híve (incl. stefaniták elődei) között is békét teremthetett. Márpedig nem akarta úgy végezni, hogy mindenki visz egy kis ereklyét belőle, miközben elfelejtik előtte megölni.
  Viszont kellett egy erős centrum a gyakorlatilag interregnummal felérő alföldi-erdélyi cirkuszban.

  Úgyhogy egy politikai gesztus volt az egész cécó.

 • Ha meglátom Kásler mester derűsen optimista orcáját, egyből kerülgetni kezd a sikítófrász.

 • Almási Alma
  2019 szeptember 16
  4:11 du.

  Igen, csakhogy neki sajnos hatalmat adott Istenbácsink a kezébe.

 • “Kásler Miklós szerint az államalapítónak tartott király óta nem volt annyira jól fejlesztve az oktatás, mint mostanság…”

  Csak szólok:
  Kásler nem beszélt Szt. István oktatási “képességeiről” hanem azt, hogy kb 1000 esztendő vagyis az államapalaptó óta nem volt ekkor fejlesztés.
  Ez vagy igaz, vagy nem az majd kiderül, de amit Aczél ír a sületlenség.

  ps: Szt István nem államalapítónak “tartott” király, hanem valódi és kétségtelen történelmi személy volt. Ezt minden középfokú ismeretekkel rendelkező ember tudja.

 • Ferenc

  nem volt hát, persze

  Addig magyar betűkkel magyarul róttak (véstek) – vagyis minden magyar tudott írni és olvasni

  Istvántól kezdve germánositott latin betűkkel írtak, deákul.
  Deákul, ami a germán apátok (hitterítők) nyelve volt, olyan elgermánositott latin, amit rajtuk kívül senki se értett

  Tehát Istvánnak mindezért kijárt a szentség, merthogy sötét, írástudatlanságba borította az országot, ami a pápai állam érdeke volt.

  Merthogy annak akin rováson kaptak, először a kezét vágták le, aztán ha azon kapták, hogy másokat tanít, akkor a nyakát.

  Valamikor már helyére kellene tenni a valóságot

 • A kormánynak, és államtitkárainak egy része, úgy tűnik a Klub Rádió “Ezitta Fórum” (sic!) és Bolgár György műsorának betelefonálói zömének a színvonalától is gyengébbek. Ilyen láncszem Kásler is. Legalábbis a nyilvánosság felé. Máskülönben azt teszi, amit a miniszterelnök a részére meghatároz. Ehhez különösebb ész nem kell, mindössze továbbítani kell a szakértő beosztotti állomány felé. Csak semmi önálló kezdeményezés. Lázár János megpróbálkozott vele. Megkapta érte a “beosztását”. 😀

  A Klub Rádió két műsorszámát azért említem, mert bárgyúságok tömkelegét lehet hallani a magukat névvel fölvállaló idős személyektől. Amin csodálkozom. Úgy tűnik, kevés az élettapasztalat, az autodidakta tájékozódás, kellene hozzá iskolázottság is.

  Most éppen a rezsiutalvány és a várható nyugdíjemelési kompenzáció témáival kapcsolatosan telefonálgatnak “nagy öregjeink”, felháborodottan és vakvágányon haladva az Ezitta Fórum betelefonálós műsorban.

  A rezsiutalványról több szót nem akarok ejteni, nem oly rég megtettem. A novemberben várható kompenzáció folyósításáról viszont a következőt:

  – év elején az emelés mértéke 2,7 százalékos volt. A KSH adatai szerint a nyugdíjas infláció az eddig mért 8 hónap átlagában 3,425 százalékos volt, ami 0,725 százalékkal magasabb.
  A jogszabály szerint, ha a fogyasztói árak növekedésének mértéke legalább 1 százalékponttal meghaladja az év eleji nyugdíjemelés mértékét, akkor visszamenőleges hatállyal kiegészítő nyugdíjemelést, vagyis korrekciót kell végrehajtani. Ha ennél kisebb az eltérés, akkor novemberben egy összegben kapják meg a különbözetet az idősek.

  Példa: a havi nyugdíj összege 98600*0,00725*12=8578 forint
  a havi nyugdíj összege 194700*0,00725*12=16939 forint
  a havi nyugdíj összege 258790*0,00725*12=22514 forint érkezik a megszokott nyugdíjon felül kiegészítésként a nyugdíjasnak.

  Vagyis a novemberi-decemberi nyugdíj összege nem változik, de majd a 2020 január 1-től esedékes nyugdíj összegét előbb emelni kell a kiegészítés egy hónapra jutó összegével, és majd ez az összeg fog emelkedni a kormány számítása szerinti százalékos mértékkel.
  Érthető? 🙂

  (ugyanis 1 %-ot meghaladóan visszamenőleg 10 hónapot utaltak volna egy összegben, a novemberi és a decemberi nyugdíj már az új korrigált és emelt összeggel érkezne)

  (ismét itt jegyzem meg, tehát a kormány pénzügyi érdeke, hogy a nyugdíjas infláció átlagának kiszámításához képzett nyugdíjas vásárlói kosarat úgy állítsa össze, hogy végül egy százalék alatti nyugdíjas inflációt állapítsanak meg 😀 )

 • Ferenct
  2019 szeptember 17
  3:05 du.

  István halála után volt pogánylázadás több is. Nem is kicsik. Volt trónigénylő és regionális birkafőnök nem is egy.
  Nagyjából az őt szentté avanzsáló király uralkodásával konszolidálódott nagyjából a helyzet. Jórészt azért is, mert a szentté avatással mintegy zárójelbe tehették a trónviszályos évtizedeket.
  István lerakta egy rendszer alapját, de tényleges konszolidálódás idejében már javában porladt. Kivéve a talajvíz alá került jobbkezét.

  Egyébként azt, ha valaki gyakorlatilag semmit nem tett azt 0,1 -el is meg lehet ugrani.
  De tudom, az orbanizmusban holnaptól minden másképpen volt. Szent István lefektette a koméniusi oktatás alapjait, másik kezével tankönyveket írt, a fülével meg citerázott, a szájával nyelvórákat tartott, stb.

 • Andrew_s

  1) Igen, voltak trónviszályok, gyilkosságok, stb. Magyarország történelmében is. Melyik nemzet életében nem voltak ilyenek? A zsidó és sok más nemzet történelmébe is ismeretes sok dicstelen esemény, nem de?!
  2) Az évszázadok során megszépült történelmi múltak minden nemzet életében fontosak és közösség teremtőek még a zsidó és más nemzet életében is-:)

  Már írtam, de nem elégszer úgy látom:
  ” Hisz bűnösök vagyunk mi, akár a többi nép,
  s tudjuk miben vétkeztünk, mikor, hol és mikép” (Radnóti M.)

 • Mégis: pillanatkép a rezsiutalványról. 😀

  Ma délelőtt a postán elintéztem a csekkjeim ellenértékének kiegyenlítését bankkártyám segítségével. Mindössze egy kuncsaft volt előttem, aki viszont 9 darab rezsiutalvánnyal (+ kp) egyenlített ki vagy 5-6 drb közműszámlát, köztük E-on-os és gázszámla vegyesen.

  Kifigyeltem, a postai alkalmazott a következő módszert alkalmazta: egyenként összeadta a számlák összegét, megállapította az utalványok valódiságát és összértéküket, az összes számla végösszegéből kivonta az utalványok összegét, és a maradékot kérte készpénzben.
  Ezután komótosan beadagolta a számlákat a számlakezelő leolvasó gépébe (ami a csekkekre ráüti a pénzfeladás dátumát és pontos idejét), letépte a befizetőnek visszajáró igazoló szelvényrészt, amit visszaadott, és elköszönt az “ügyféltől”.

  Mivel ismertem a feladót (aki nem nyugdíjas), kérdeztem, hogyhogy ennyi csekk? Mosolyogva válaszolta: nálunk havi átalány a gáz és villany, ami elég magas, átvettem három nyugdíjas szomszéd rezsiutalványait és elhoztam a számláikat is, a nekik visszajáró pénzt meg kifizettem, mert mindegyikük havi számlája kevesebb 3000 forintnál.

 • Gabriel
  2019 szeptember 17
  10:10 du.

  “Valamikor már helyére kellene tenni a valóságot!”

  Például azt is hogy, milyen trehány feledékenységből maradhattak még fenn máig olyan X. századi bizánci keresztény emlékek és templomok, mint például Csarodán és Feldebrőn, amik nem a totális istván-kori pogányságot igazolják, hanem a kényszerű átkereszteltséget is! (Utána kellene nézni annak is hogy a pápaság és a bizánci ősibb és bigottabb kereszténység abban az időben majdhogynem vérre menő csatákat vívott a kizárólagosságuk eléréséhez, amit aztán a nagyobb világi vagyont felhalmozó és ezáltal több vazallust felvásárló nyugati pápaság nyert meg!)

 • Elemér

  A germán/római birodalom, aminek a szellemi fejedelme a római helytartó/pápa Kis-pipin uralkodásától számítható. Aki az amúgy romtengerré vált Róma városának ujjá-építésével kívánta igazolni birodalmi vágyait Bizánc, vagyis a Kelet-római birodalom ellenében.

  Kapóra jött neki az elhagyott Róma nagyságának újjáélesztési lehetősége, hiszen csak az egerek futkostak benne. Amivel igazolhatja az európai germán-frank államának jogosultságát az európai birodalmi államának megvalósítására.
  Mivel abban a korban a vallás és az állam természetszerűleg összefonódott, csak el kellett fogadtatnia, ki kellett jelentenie mindehhez, hogy az igazi „örököse” a birodalom központjának Róma, ami nem volt nehéz, az ujjá-építés csak pénz kérdése volt, és igazolnia kellett, hogy az „igazi” szellemi központ is Róma.

  Így jött a tézis, hogy minden más keresztyén vagy ahhoz kapcsolható egyház az pogány.

  Ha jól megnézed a magyarokra sehol nem azt a szót használták, hogy barbárok, mint a természeti népekre vonatkozóan, hanem a pogány szót, ami Rom.Kat. szótárban egyszerűen azt jelentette, hogy nem Róma püspökének a fennhatósága alatt állnak.
  Géza fejedelem és István anyja is (Sára) bizánci keresztények voltak. Lásd az eredeti pannonhalmi alapító-levelet.
  A bizánci császári ház és az Árpád-ház későbbi összefonódása házasságok révén, nyilván nem volt annyira véletlen.

  Almos vezér anyja Emese, a kazár fejedelem lánya volt, tehát mint ilyen, zsidó. Anonymus szerint „Álmos” neve az „almus” latin szóból jön, ami lelket jelent, – ö szentnek fordítja – ami végül is a Szentlélek, vagyis Isten lelke.
  Bizony lehetne folytatni, az egész magyar középkori történelmet más felfogásba helyezvén mint amit ezer éven át Róma hazudott.

  És ami bizony a mai skizofrén állapotokat is nem kis mértékben alátámasztja.

  Csak a félreértések elkerülése végett, nem a finn-rokonság igazát vagy nem igazát vitatom.
  Bár olyan olyan fejlettségi szinten állna ma a turul-magyarok kárpát-medencei nagy-cirkusza, mint a finnek országa.

 • Gabriel
  2019 szeptember 21
  11:46 de.

  “Bár olyan olyan fejlettségi szinten állna ma a turul-magyarok kárpát-medencei nagy-cirkusza, mint a finnek országa.”

  A finnek sem nagyon vigéckednének a mienkéhez hasonló 50 éves szovjet megszállás és az utána következő false flag rendszerváltás után, ezért inkább a hasonszőrüekkel hasonlítgassuk magunkat! 😀 (Bár hozzájuk képest is az egykori “legvidámabb barak” szintje annyira elmaradt hogy, már csak a bolgárokat előzzük meg, akik sokak szerint elhódították a törököktől még az “Európa beteg embere” címet is: 😀

 • Kővendég
  2019 szeptember 21
  3:35 du.

  talalom
  2019 szeptember 22
  6:09 de.

  —- előre bocsátanám, hogy ez egy reagálás egy másik cikk, nevezetesen a “”..katolicizmus és az iszlám viszonyáról …” megjelent nekem címzett üzenetre.
  A válaszom megírása közben Főszerkesztőnk lezárta a beírási lehetőségét, amelyet csak az elküldés próbájakor észleltem. —

  — kihasználva a helyet, beszúrnék még egy mondatot, TALÁLOM, (MARGITKA) válaszára :

  — a szeretet nem az, hogy “egyetértünk a másikkal” de legalábbis agyba-főbe dicsérjük, mindegy mit mond, tesz, gondol …
  Ha és hazudva áradozunk annak szépségéről bájosságáról, okosságáról, intelligenciájáról …
  Aki ennek gondolja a szeretetet, az bizony nagyon nem tudja, nem tapasztalta meg soha a szeretet. Persze ennek lefekszik majdnem minden nő, a férfiak epedve országokat helyezni az imádott lábai elé …

  csakhogy, …. holnap is így marad? Vajh, holnap nem villan össze a szem, egy “bájosabb növel”? “egy fessebb férfival”?

  Nagyon megértettem ennek a lényegét portugálul; van két ige, az egyik ‘ATRAIR’ a másik ‘TRAIR’
  Az utóbbi azt jelenti, hogy MEGCSAL, ELÁRUL – az előbbi pedig azt hogy ‘MEGNYER’ ‘ELBŰVÖL”

  Vagyis megcsalni elárulni azt lehet, akit megnyertünk, elbűvöltünk.

  ATRAIR – TRAIR

  az elbűvölés, megnyerés mélyén ott van a szógyök, a megcsalás, árulás..

  merthogy csak azt a “szeretet” ismeri, ami érdekből van, és ha egy “újabb, még-jobb” jelenik meg?
  (Mert ha azokat szeretitek, a kik titeket szeretnek, micsoda jutalmát veszitek? Avagy a bűnösök is nem ugyanazt cselekszik-é?
  És ha csak a ti atyátokfiait köszöntitek, mit tesztek másoknál többet? Nemde a bűnösök is nem azonképpen cselekszenek-é?)

  ——–

  Na és most beillesztem a már megírt reagálásomat KŐVENDÉG ÚR kifakadására:

  ———

  Sajnálatomra, éppen Ön miatt nem hagyhattam ki a felsorolásból a jezsuitákat sem, hogy esetleg a Dél-amerikai “kegyes” hitterítő tevékenységük kapcsán vád érhessen az miatt, hogy a “kegyeletük” gyakorlása során elkövetett, nevezzük így “atrocitásokat”, kihagynám a sorból.

  Bocsánat, tévedtem. Azt hittem hogy ennek az amúgy történelmileg kevéssé ismert, speciálisan lokális dolog nem-megemlítése hiányában elnyerem a kifogását.

  Sajnálatomra, úgy látszik erről kevesebb ismeretekkel rendelkezik, így inkább ezért kaptam a lebecsmérlést.
  Igaz, hogy a Jezsuiták tevékenységét Don José I. portugál király betiltotta, mondván, hogy zavarja a tevékenységük az indiánok munkára fogását (rabszolgaként való felhasználásukat)
  Sajnos viszont hitbéli kérdésekben a Jezsuiták sem voltak mindig “kegyesek”, főleg ha (szavuk járása alapján) az “ördögtől való” protestáns németalföldi (holland) hívek ellen kellett harcba-szállni.

  Előzőekben már írtam, hogy akik egyes személyeket vádolnak gyülöletre uszítással, azok bizony nem tesznek mást, mint a saját gondolataikkal, cselekedeteikkel vádolják meg azokat, akik rájuk mutattak mindezért.
  Visszafordítás, vagy tükrözés. Lehet érv, hogy nagyon nem látom a gerendámat az én szememben, de ez nem változtatja meg a közismert, megtörtént tényeket, eseményeket amelyekre való hivatkozással, legfeljebb valóban én válok ítéletre méltónak, az engem ítél meg, amely már viszont az én egyéni szociális problémám.

  Mellesleg én nem egyszerűen vádaskodtam, mindössze rámutattam valóságosan megtörtént tényekre. Az eszmékröl és azok következményeiröl beszéltem, amelyeket hirdettek.
  Loyolai Ignác valóban a békésséges hittérítés szándékával alapította rendjét, aminek ma élő legjelesebb (legalábbis legismertebb) tagja, Ferenc Pápa sem az erőszakos hittérítés hirdetője.
  A jezsuiták szerepével nem kívánnék foglalatoskodni, nem hiszem hogy kompetens lennék ebben a kérdésben, amúgy sem pró sem kontra. Már csak azért sem, mert Loyolai Ignác életével kapcsolatosan a későbbi követői rengeteg megtörtént csodára is hivatkoznak, amelyek megítélésére mégúgy sem érzek magamban semmilyen feljogosítást.

  A fenti bejegyzésemben a FANATIZMUSRA MINT OLYANRA HIVATKOZTAM, eszmerendszerekre és szervezetre melyeket a követőik HITTEL követnek, vagyis az alapítók alaptéziseit megkérdőjelezés nélkül magukévá téve követnek, és ezen hitbéli-példákat hozva olyanokról, akiknek eszmerendszerét a múltban már gyakorlatba ültették, amelyekből, mint tényekből, következtetéseket vonhat le az aki képesnek érzi rá magát.

  Ha a jezsuitákat nem tartja egy lapon említhetőknek az ott citált többi szervezettel (illetve ideológiával) teljesen rendben van.

  Természetesen az is ha egymással hasonlíthatóaknak sorolja be, és úgy ám-blokk mindezeket együttvéve az emberiség, az emberi társadalom kimagasló szellemi/társadalmi eredményeinek nyilvánítja.

  Hiszen a vélemény szabad.

  Viszont ha valamelyiküket ezek közül nem tartom az emberiség legkimagaslóbb eszméinek mint a társadalmakat építő, az emberi fejlődést békésen, közmegegyezéssel előrevivő, vagy egyáltalán fenntartó eszme-rendszereknek, az is egy VÉLEMÉNY.

  Ha az én véleményemet leegyszerűsítve MINT USZÍTÓ VÉLEMÉNYT aposztrofálja, az nem jelent mást, nem értelmezhető másként, mint ezen eszmék görcsös védelmezése. (hiszen ezen eszmék ellen pozicionáltam magam)

  Amely eszmerendszerek az én megítélésem, VÉLEMÉNYEM szerintem nem arról szólnak, hogy keresik társadalmi közmegegyezést, az egymás megértése, elfogadása, szeretve-tanítása mentén.

  Ha tévednék, ahhoz is van jogom. A másiknak meg kötelessége a figyelmeztetés.

 • Orsós Elemér
  2019 szeptember 22
  10:18 de.

  Bár igaz, hogy én a finnek hasonlításában a régebben az azokat lebecsmérlő “HALSZAGÚ-ROKONSÁGTÓL” való irtózkodásra próbáltam utalni.

  De ne menjünk olyan messze a szoc/kom. “Nagy-Testvériség” áldásainak bemutatásában, hisz itt a szomszédunkban a “sógorék” 10 év “áldásos” megszállás/fosztogatás után sikeresen megszabadultak tőlük.

  Mást ne mondjak (ezért már megmosták itt a fejem nagyon) az osztrákok demokráciára való fejlettségét mi sem bizonyítja jobban, hogy a sztálini-csizmák dübörgése alatt se adták a fejüket kommunista kormány összecsalására.
  Aztán olyan burgenlandi parasztot se találni, aki visszakívánná az ÚJABB István-koronája-béli alattvalósságot.

  Bár akadt már magyar vezető politikus, aki szerint a Mária Hilfer strasse-ra nem lehet bemenni az iszlám megszállás miatt.
  Hát nagy az istenke állatkertje …

  Most-már csak arra keress magyarázatot, kiféle is annak a magyarságnak az istene, aki olyan szellemmel bírja megáldani a magyarságot, hogy egy része Dimitrije Sztojakovics csendőreinek szellemiségét, más-része a Rosenfeld Mátyás pribékjeinek a hagyományait követi életre-halálra.
  A két “igazi” magyar “úriemberben” közös az hogy a vajdaság szülöttei.

  És tök jól jellemzik a magyar megosztottság típusait a két fél által a másikra használt jelzők:

  TURULMAGYAR – LIBSIMAGYAR

  Az egészben a legnagyobb őrület az az hogy, itten a pincebeli kocsma is majdnem hogy le van fedve ezen két tábor által.

  Ha már egy kis jó hazai szatmári-szilvát nem tudok küldeni, majd egyszer ha megadod a címed, küldök egy kis igazi cachaça-t (brazil-nádpálinka/rum) – hogy igyunk erre egy áldást, mielőtt meg-patkolunk

 • Hurrá!
  Gábriel beírásai elérték azt a hosszúságot, hogy most már minden lekiismeretfurdalás nélkül továbbgörgethetem olvasás helyett! 😀