“A 12. számú holttest”

2019 november 13 10:09 de.80 hozzászólás

Így szerepel az ún. abdai exhumálási jegyzőkönyvekben.

„A tömeges gyilkosság elkövetésének időpontjáról mintegy 1,5–2 évvel datáljuk vissza a rothadás fokát, a ruházat állapotát a talajviszonyokkal hozva összefüggésbe. A halálozás időpontját 1944 őszére kellett megállapítani. A lövések általá-ban hátulról előrehaladó irányúak (tarkó-arc) voltak azonban ellenkező irányú lövések is. A bűncselekmény 22 egyén életének erőszakos módon való kioltásában állott”.

Talán megérezte, hogyan végzi.
“Mellézuhantam, átfordult a teste
s feszes volt már, mint húr, ha pattan.
Tarkólövés. – Így végzed hát te is, –
súgtam magamnak, – csak feküdj nyugodtan.”

A “12. sz” alatt nyilvántartott holttestről ez szerepel a dokumentumokban:

“Ruházat: Hosszú steppelt szürke kabát, kötött nadrág, turista bakancs.
Külvizsgálat: A holttest derékban kettévált, igen kevés, szappanná vált lágyrész, nyitott testűrökkel. Tarkópikkely baloldalán belövés, fejtetőnél kilövés. Hajzat világos barna, felső fogsorban elől hiányos fogazat, alul 1-1 sárga korona.

Vélemény: Tarkón, fejtető irányú koponyalövés, rögtöni halállal.

Jegyzet: A ruházatából előkerült iratköteg huszonöt tételből áll. A papírlapokon az írás elmosódott, szétázott, nehezen olvasható. A dokumentumok szélén egységesen vörös vérfolt.

(…….)

A tisztiorvos megjegyzése: A kihantolás során a 12. holttest nadrágja hátsó zsebében találtam egy talajvízzel és az oszlásban lévő holttest nedveivel átázott és földdel szennyezett jegyzetfüzetet. Ezt napon megszárítottuk és a talajtól óvatosan megtisztítottuk: ez a jegyzőkönyv Radnóti Miklós magyar költő verseit tartalmazza. Kéri a megtalálót, hogy juttassa el Magyarországra…”

Igen, Radnóti Miklósról van szó e posztban, a magyar költészet kiemelkedő alakjáról, sírni valóan gyönyörű versek szerzőjéről, zsidóként behívott munkaszolgálatosról, aki méltatlan halált halt. Meggyilkolták, mondjuk ki, mégpedig 1944 november 9.-én.

Életét, munkásságát esszék, tanulmányok, cikkek sokaságában feldolgozták már, újat én aligha tudok hozzátenni. Haláláig hű özvegye, Gyarmati Fanni naplója “halála után kerülhet nyilvánosságra. Levelezése Radnóti Miklóssal – amely főleg a szegedi egyetemi évek idejében zajlott – ma már forrásértékű dokumentumok, ezek szintén ezután válhatnak közkinccsé.”

Remélem, a kutatók tudnak még újdonsággal szolgálni.

ESŐ ESIK. FÖLSZÁRAD…

Eső esik. Fölszárad. Nap süt. Ló nyerít.
Nézd a világ apró rebbenéseit.
Egy műhely mélyén lámpa ég, macska nyávog,
vihogva varrnak felhőskörmü lányok.
Uborkát esznek. Harsan. S csattog az olló.
Felejtik, hogy hétfő s kedd oly hasonló.
A sarkon túl egy illatszerárus árul,
a hitvesét is ismerem szagárul.
Elődje vén volt már. Meghalt. S mint bárki mást,
csak elfeledték. Akár a gyökvonást.
Feledni tudnak jól. A tegnapi halott
szíveikben mára szépen megfagyott.
Egy ujságlap repül: most csákót hord a szél.
Költőt is feledtek. Ismerem. Még él.
Még kávéházba jár. Látom hébe-korba,
sötét ruhája, válla csupa korpa.
Mit írjak még e versben? Ejtsem el talán,
mint vén levelét a vetkező platán?
Hisz úgyis elfelejtik. Semmi sem segít.
Nézd a világ apró rebbenéseit.

Nem. Nem felejtjük el.

Kővári Zsolt

Illusztráció: Neena Singh

80 hozzászólás

 • “Nem. Nem felejtjük el”

  A múltat le kell zárni és a klf sebeket nem kell/szabad feltépni még ha minden(!) oldalon van is szégyellni való.
  Nincs más lehetőségünk – ezt jó ha tudja mindenki.

  Kinek áll érdekében a hetven-, száz évvel (1919) ezelőtti sérelmek újból és újból való elővétele?

 • Gyönyörű írás. Meglepő és szívszorító.
  Megosztom, abban a reményben, hogy sokan elolvassák.

 • Göllner András

  @ Ferenct

  “Kinek áll érdekében a hetven-, száz évvel (1919) ezelőtti sérelmek újból és újból való elővétele?”

  Azoknak, akik óvni szeretnék embertársaikat azoktól a borzadályoktól amelyeket a nemzeti együttműködés égisze alatt műveltek százmilliókkal, két világháború során,abban a civilizált és hóferhér Európában.

 • Különösen akkor szívszorító a történet,ha az ember tudja: Miklóska életvidám, bohém ember volt. Jóképű, szerették őt városszerte, állítólag többen mondták neki: ne vonuljon be másodszorra is, elbújtatják, (Amúgy kikeresztelkedett, és hívő kereszténynek tartotta magát jóideig.) Talán érezte: “bújt az üldözött, de hiába/ karok nyúltak érte barlangjába.”
  Talán nem betűhív az idézet – fejből citáltam. Nem vagyok egy lírai alkat, de neki minden sorát értem, érzem. És félem azt az iszonyatot, ami a Razglednicákból árad.
  Ez nem “sérelem” kedves Ferenc1 amit méricskélni kellene, hogy kié nagyobb. Ez az iszonyat értetlensége, ami minden üldözött sorsa, pusztítsák bármi miatt is.

 • Aurora Boreálisz

  Ferenct
  10:26

  Felejteni… ? Nem föltépni… ? Miféle tolerancia ez ?
  A gyilkosok engedékenysége, a “felejtsük már el” ál-szeretet hamis illúziókeltése,melyhez senkinek sincsen joga. Vagyis nincs jogunk egy hullahegy fölött leparolázni a gyilkosokkal… Gondolj csak bele, ha valakit elgázol egy autó, a vétkes sofőr felett napokig az egész ország szörnyülködik, sőt mindjárt ítélkezik is…

  “Rendezni végre közös dolgainkat,ez a mi munkánk és nem is kevés .” De…

  De a sebeket éppen azok tépkedik, akik pl.a rablógyilkosoknak emelnek Turul emlékműveket, valamint a főgyilkos Horthynak és társainak követelnek lovasszobrot… Emellett lehazudják még a napot is az égről, ha a . H o l o k a u s z t r ó l . van szó, amivel a jövő nemzedékeiben a belenyugvást sugalló hamis tudatot ültetik el …

  Majd, ha az ilyen és hasonló jelenségek megszűnnek, majd akkor talán lassan elsimul a galád-mód legyilkolt 500-ezer és másik 500-ezer, háborús áldozat iránti szűnni nem akaró, jogos gyászunk… “És addig? Addig nincs megnyugvás!”

  A lemészároltaknak m i n i m u m . kijár egy frekventált, nagy forgalmú helyen, utazó és sétáló tömegek által több irányból is jól látható, g i g a n t i k u s, a legfelső állami vezetők által felavatott . e m l é k m ű . rajta bronzbetűs felirattal, hogy: MEA CULPA – MAXIMA MEA CULPA – 1944.

  🙁

 • Kedves Aurora borealis, én egy harmadik megoldást javasolnék:

  Bocsássunk meg és szavazzunk bizalmat azoknak, akiknek bár apja vagy nagyapja ilyen gaztetteket követett el, de akik maguk nem tettek és nem is pártoltak eddig semmi hasonló gaztettet, és remélhetően eztán sem fognak.

  Nos?

 • Az indokolt megbocsátás ugyanis nem kivételes jócselekedet – ahogy a vallásos keresztények általában hiszik magukról – hanem a békés együttélés, együttdolgozás ELENGEDHETETLEN feltétele. Enélkül csak újra meg újra visszaesünk a gödörbe…

 • Orsós Elemér

  Aurora Boreálisz
  2019 november 15
  7:06 de.

  74 évvel, azaz három generáció elteltével elég mórickás és mantrázás még mindig a holokausztra hivatkozni ellenünk! Semmi közöm az öregapámhoz és öreganyámhoz, akiket ráadásul még nem is ismertem, mert -bár egetverő szükségem lett volna rájuk- méltóztattak a születésem előtt elhalálozni, akármilyen múltjuk is volt én arról nem tehetek és ha tényleg békét akartok, akkor ideje lenne elfelejteni ezt a kőkorszaki dedós hetediziglenről szóló, EU mentalitás ellenes dafke bosszút! Tessék példát venni az USA által porig pusztított és alázott Vietnam jövőbelátó és gyümölcsöző toleranciájáról, ja és Almási Alma nagyon reális ajánlásáról!

 • Örökös vitatéma ez a “felejtsük el”. Nem. Nem szabad felejteni. Emlékezni kell. Emlékezni mindarra, ami történt 1944-ben, 1945-ben, 1948-ban, 1956-ban, 1957-ben, 1989-90-ben.

  Nem felejtett Radnóti felesége sem, halála után kiadott naplójában olvasható:
  “A szabadság egyelőre azt jelenti, hogy mélyen az arcunkba húzott kendős fejjel settengünk az utcán, kikerülve minden ruszki tekintetet. 1945. január 17.)”

  Aztán megerőszakolták, a tettes meg is verte. Részletesen leírta naplójában az esetet. De ezután is reménykedett férje hazatértében: “Uramisten, mindent-mindent, pincét, éhséget, piszkot, tetveket, erőszakot boldogan kiállok, csak Miklóst visszakapjam épen, erősen, egészségesen és hamarosan.” Másképp történt.

  Emiatt nem kellene a ma élőknek egymásnak ugrani, csak emlékezni. Hogy egyik oldalon állónak se jusson eszébe a másikat tarkón lőni, pusztán származása miatt, vagy mert más a világnézete.

 • Almási Alma:
  “Bocsássunk meg és szavazzunk bizalmat azoknak, akiknek bár apja vagy nagyapja ilyen gaztetteket követett el, de akik maguk nem tettek és nem is pártoltak eddig semmi hasonló gaztettet, és remélhetően eztán sem fognak.”

  Szerintem nyilvánvaló, hogy jogilag és politikailag senki sem felelős az apja, nagyapja által elkövetett cselekményekért. De szerintem igenis felelős politikailag – adott esetben jogilag is – azért, hogy őmaga ma milyen álláspontot, véleményt hangoztat az akkori cselekményekkel kapcsolatban. (A történelmi felelősségről most nem kívánok írni, túl hosszú lenne.)

  Ami a megbocsájtást illeti, nekem nincs kinek megbocsájtanom, mert mint később születettet, engem személy szerint senki nem bántott. E kérdésben egyébként is a rabbinikus judaizmus álláspontját osztom; az Örökkévaló csak az ellene elkövetett (tehát vallási jellegű)vétkek megbocsájtására képes, a más ember ellen elkövetett bűnöket csakis maga a sértett tudja megbocsájtani.

 • Kedves Kővendég, lehet megbocsátani azoknak is, akik a szüleimnek, nagyszüleimnek okoztak kárt, és igy közvetve nekem is. Vagy akár azoknak is, akik a “magyarságot” bántalmazták. De akinek megbocsátok, az csakis konkrét személy lehet. A fájdalom ugyanis nem csak az embert magát, hanem a környezetét is megszenvedteti, de aki ezt okozza, az nem lehet népcsoport, hiszen egy népcsoportban mindig van olyan személy, aki nem ért egyet a bűnössel. A megbántó csakis konkrét személy lehet.

 • Kedves Alma!
  Igazad van, végül is könnyen meg lehet bocsájtani a legszörnyűbb bántalmakat is, melyek engem, a tiszta fejű és szívű megbocsájtót nem, hanem kizárólag másokat ért vagy ér. Minél távolabb vannak/voltak tőlem társadalmilag, szociológiailag vagy térben a sérelmet elszenvedők annál könnyebben megy a nagyvonalú megbocsájtás, hiszen annál kisebbnek érzem a valószínűségét, hogy az övékéhez hasonló bántalom engem is elérhet.

  Meggyőző okfejtésed ellenére határozottan fenntartom már jelzett (november 15 3:34 du.) álláspontomat; csak a sértett bocsájthat meg az elkövetőnek, a sértett helyett más nem. Utódja sem. Természetesen ez “csak” az erkölcsi értelemben vett megbocsájtásra vonatkozik, a jogi helyzetre nem. Utóbbi a mindenkori államhatalom döntésétől és gyakorlatától függ.
  (Semmi akadálya nincs, hogy a törvény kimondja és általában ki is mondja, hogy bizonyos idő elteltével egy adott cselekmény jogi büntethetősége megszűnik. Annak sincs akadálya, hogy a törvény azt mondja, hogy az X.év Y.hó Z. napja és (X+n)év Y.hó Z.napja között elkövetett ilyen és ilyen cselekmények nem büntethetők. Sőt, az sem ritka, hogy az elvben érvényes törvény ellenére csak az állami hatóságok de facto gyakorlata tesz egy magatartást jogi értelemben “megbocsájtottá”.)

  Ami a fentieknél jóval bonyolultabb és nehezebb, az a 20-21. században tipikus (de korábban is gyakori) helyzet, amikor egy-egy embercsoportot érő súlyos bántalom nagyfokú társadalmi
  munkamegosztás keretében valósul meg, így abból az elkövetők nagy része csak egy-egy kisebb mozzanatot valósít meg. Jogilag, politikailag, történelmileg vagy erkölcsileg miért felelős egy-egy ilyen részmozzanatot végrehajtó elkövető? Csak az általa végrehajtott részmozzanatért, vagy az egésznek az eredményéért?

 • Almási Alma
  2019 november 16
  6:47 de.

  Álmaink Almája

  mivel Sir Georg Solti val a Bécsi és chicago i zenekarok és kórusok az összes szólistával Mahler 8. 1000-ek szimfoniáját hallgattam (1971 es felvétel) ebben ugy ha másról nincs is szó csak arról, hogy ami manapság a világban történik az pontosan ennek (is!!!) műnek és eszméjének is ellentmond!

  rablás, erőszak, népírtás, kegyetlenség és emberek nyomnorba döntése mindez Jézus Krisztus nevében és a Bibliára térdelve esküdve, hogy ez már az ami…

  hát igen, “az” nem nevesítek egyet sem mert min megett szennyes aljas anyagi érdekek és emberi undokság lappang szerte a Föld nevű bolygón…

  mert a profit az isten és minden más Jézus Krisztus is ennek eszköze és a Pápa hallgat, és a fősodratú média is elferdíti a tényeket, emberek meg visszataszítva a nyomorba és kiröhögve mert náluk van az erősebb csúzli

  ennél aljasabb dolgot?

  nem tudok elgondolkodni sem azon, hogy ezt megbocsássam…a harag napja mint Beethoven Missa Solemnis -ében az Agnus Dei… igen a harag Dies Irae

  sokáig fel lehet ezt tartani de történelmi tapasztalat, már a hamvaik sem léteznek…
  hahahahaha

  és neked személyesen: én mint a tetőtől talpig mosoly és derű (10 éves gyerek) akkor amikor valami senkiházi jött oda hozzám (a többiek lestek) és “bully” én magam is csodálkoztam magamon de csak utána, megpördültem és mint a vihar némán csépelni kezdtem a pofátlan girnyót…az meg … zokogva rohant el és soha többé ilyet nem csinált

  ez a megoldás

  hahahahaha

 • Mondják, a múlt megszépül. Talán a felejtés miatt? Napsütésben régen is szép volt Rákóczi út, azon a napon a Keleti felé tekintve a baloldali járdarészt sütötte a Nap. Mellette emberek sora vonult a kockaköveken, háttérben egy villamost látni. Az időjárás kicsit hűvösebbre fordulhatott, mert az emberek zöme kabátban. Lehet ezt felejteni?:

  http://www.csillagoshazak.hu/sites/csillagoshazak.hu/files/videos/menet_VP8.webm

 • Göllner András

  Rendszeres visszatekintés, megemlékezés, Radnóti Miklós és a többszázezer ártatlan magyar izraelita meggyilkolására, és a további száz milliók mészárlására a 20. század során világszerte azért szükséges, hogy szembesítsen bennünket azzal, hogy milyen következményekkel jár a Nemzeti Együttműködés értékének dominanciája, felsőbbrendűsítése, az igazságosság, a jogállamiság, az ekológiailag fanntartható fejlődés értékei felett.

  Orbán és hívei, akár Hitler, Sztálin, vagy Horthy hívei, a NER szekerét a lovuk elé kötötték, és kötik. Mindegyik magasról lesz…a az igazságosság, jogállamiság és fanntarthatóság elveit. Ez a magatartás okozta Radnóti és százmilliók halálát. Ezt a magatartást élteti ma Orbán, Erdogan, Putin, Trump, Assad, a Szaudi emberhúsdaráló és a többi gazember világszerte.

  A Ferenct által javasolt szallagszakítás a gyilkorok malmára hajtja a vizet. Almási asszony fejtegetései pedig arra a régi slágerre emlékeztetnek amelynek az volt a címe, hogy “Szeressük egymást gyerekek”. Amikor egy jéghegy irányába halad a hajónk, szerintem nem arra kellen bíztatni bennünket, hogy felejtsük el mi történt a Titanic-al, vagy arra, hogy régi slágereket énekeljünk.

 • Göllner úr – mint mindig – szándékosan félreértelmezi a mondanivalómat, hacsak nem annyira izé… De sebaj. Az ő dolga. (Várom a lábvizet! Abból bizonyára van még neki elegendő…)

  Arról ugyanis nem beszéltem, hogy felejteni kellene, és arról sem, hogy elnézőek legyünk azokkal, akik meg akarják indokolni és szándékosan ismételni azokat a gyalázatos cselekedeteket. Csupán arról ejtettem szót, hogy az akkori – már nem is élő – bűnösökre, és ártatlan utódaikra már nem kellene vicsorogni. Ha nem tudunk túllépni, ha folyton újra élesztjük az ellenségeskedést, akkor sohasem lesz vége. És ezért aztán nem is lehet békében élni. Kedves Göllner András, hiába, közhelyben is, ön hiúsági kérdésben is professzor… 😀

 • Almási Alma & Auróra Borealis & Orsós 1,25 -> stbiek.

  – Azok akik ott tomboltak a sportcsarnokok kövezetén, vagy stadionok füvén szónokaik, Hitlerek,Goebbelsek,Gömbösök és Szálasik [stb.] lába előtt, azok harci beszédeire . k ö z ö s e n . e s t e k . t r a n s z b a, hogy antiszemita törvényeket hozzanak, és zsinagógákat felgyújtva, békés üzletek kirakatait betörve vonultak egy teljességgel esztelen háborúba folytatni azt, amit minden világi és vallási, minden rendű és rangú erkölcsi kiskáté elítél. Bizony azok . k ö z ö s e n . t e t t é k . azt ami megtörtént, mindenűtt ahol ez történt, a dicső nép nevében…

  – Ilyenek voltak azok, akik mitikus, dicső harcos, hősi múltjukkal hencegtek, miközben áldozataikat kórusban üvöltve kívánták a pokolba, örökre “elűzve” őket évszázados otthonaikból…

  – Hölgyeim és Uraim a közös dicsőségnek – talán nem lenne túlzó elvárás, ha – közös a felelősség, egy közös ‘mea culpa’ emlékműben megtestesült megbánása lenne a folytatása. Tenni ezt egy olyan országban, melynek nagyszerű népe energiát nem kímélve akár egy [email protected] gólon is k é s z utcára vonulni é s k é p e s tömeges zajos diadalokat ülni, vagy tömeges patakkönnyet is hullatni, ha netán mégis egy . f i k t í v . e l l e n s é g . bőrtöke zörgeti meg a mi kapunk hálóját is…

  – Akkor meg mi a fene tartja vissza ugyanezt a népet a megtörtént a közös bűn ugyancsak közös megbánásától, hogy legalább egyszer, ugyanakkora elánnal, mint amekkora . e r ő t . egy sportesemény fantázia-szülte semmi dicsőségéért vetünk be ?

  *

  – Hintse hát népünkre az a magas ég ennek az őszinte megbánásnak a közös üdvét is !!! Szervusztok ! 🙂

 • Kedves Alma 12:04 és a többiek

  Ez lehetett az a halálmenet, amelyben Ranschburg Jenő [1935-2011.] – későbbi pszichológus kandidátus, professzor* – 5 éves gyerekként is ott menetelt. Az ő későbbi beszámolója szerint ebben két dolog szomorította el a legmélyebben.
  Először is a Népszínház utca, majd a Rákóczi út házainak becsukott, közömbös ablakain lecsapódó redőnyök szinte törvényszerű időközönként bekövetkező csattanása…
  Aztán amikor a Rákóczi úton a kisfiú egy pillanatra elbambulva megállt bámészkodni, amikor egy járda tömegéből kivált 8 év körüli gyerek Őt menetre ösztökélve annyira erősen fenékbe rúgta, mely fájdalmat azóta is inkább a szívében érez, amikor rá gondol.

  Csak egy kérdés:
  Vajh azok az arctalan redőnyleeresztő “közömbösök”, vagy az a szadista 8 éves kölök nem éppúgy a közös bűn hordozói, melynek a hatása soha el nem múlhat, hacsak nem egy közös, ünnepélyes nemzeti megbánásban megtestesítve ?…

  *Ranschburg mindkét szülője odalett, ő ilyen és hasonló nyomás alatt, de valahogy mégis megmenekült…

 • Osztom Kővendég és Göllner

  olvtársak nézetét,miszerint

  egy ilyen, rövid idő alatt

  végrehajtott hatalmas számú,

  tervszerű népírtást elfelej-

  teni is maga a bűn.Senkinek*

  nincs joga az áldozatok el-

  porlasztott testei fölött a

  megbocsájtást gyakorolni a

  bűnösök javára.
  ˙

  .
  * Senkinek: még rokonnak sincs joga. Az egyik volt auscwitzi, akkor még gyerek fogoly talán a maga megnyugtatására megpróbálta … Az a pici kislány volt aki egy filmfelvétel tanúsága szerint a felszabadító szovjet katonáknak felgyűrt kabátujjal próbálja megmutatni a 4 éves kis karjába tetovált azonosító számot… 🙁

 • Orsós Elemér

  Göllner András
  2019 november 16
  12:12 du.
  Minden szavával egyetértek, soha nem kell a gazemberséget felejteni, mindig emlékezni és emlékeztetni kell rá, DE miért az ártatlan rokonokon kell még hetediziglen is anyagi bosszút állni, ha már az elkövetőkön jogosan és igazságosan elégtételt vettek? Méltányos-e még pluszban a bigott, babonás kollektív bibliai átok is?

 • Osztom Kővendég, és Göllner

  olvtársak nézetét,miszerint

  egy ilyen , rövid idő alatt

  végrehajtott hatalmas számú,

  tervszerű népírtást elfelej-

  teni is maga a bűn.Senkinek*

  nincs joga az áldozatok el-

  porlasztott testei fölött a

  megbocsájtást gyakorolva tort

  ülni a bűnösök javára.
  ˙

  .
  * Senkinek: még rokonnak sincs joga. Az egyik volt auscwitzi, akkor még gyerek fogoly talán a maga megnyugtatására megpróbálta … Az a pici, orvosi kísérletre életben tartott kislány volt aki egy filmfelvétel tanúsága szerint a felszabadító szovjet katonáknak kabátujját felgyűrve próbálja megmutatni a 4 éves kis karjába tetovált azonosító számot. Ő felnőttként állítja, hogy őhozzá Mengele igenis jó volt… 🙁

 • Tüske Zsófia

  Ferenct. Ó, persze, Radnóti Miklós esetében a tarkónlövést takarja a feledés jótékony homálya.
  Na bezzeg, ha a nyilas parlament tagjának, Spanyolországban migráncsként élő és természetes halállal távozott írónak a hamvai, amit kulturális államtitkár, a román rendvédelmi szervek kutató szeme elől dugdosott és aktatáskában csempészett be az országba, meg igazságszolgáltatás, mi?

  netán rossz a lelkiismerete Radnóti, Sárközi és Szerb Antal tekintetében? (ha egyáltalán rendelkezik ilyesmivel, amiben kételkedem) Radírozzuk ki esetleg a verseiket is a magyar irodalomból, hisz azokat egy ZSIDÓ! írta?

 • Tüske Zsófia

  ugyan, Elemér, ne riszáld itt magad… ha rajtad múlna, ugyanúgy lenne itt holokauszt újra. Érdekes módon, ha a DICSŐ! magyar múltról van szó, nem határolódsz el ilyen élesen, hanem büszkélkedsz vele. Kettős mérce, ahogy azt megszokhattuk magyarisztánban.

 • Tüske Zsófia

  Alma: hát akkor bocsáss meg.
  nem muszáj a magyar irodalom és kultúra – és a humánum – sérelmére elkövetett genocídiumra bűnként tekinteni.

  majd jurásek felvilágosít téged a magyar kultúra és a történelem igazi értékei felől.

 • Tüske Zsófia

  na és akkor, az értő füleknek álljon itt egy másik ZSIDÓ! szövegem amit mintha csak a mi szakadt hazánkról írt volna…
  (András, tudom, már volt ez ott, és ez az egész olyan, mint egy kinyúlt mágnesszalag folytonos visszajátszása, de sajnos, errefelé semmiben sincs előre-, csak visszalépés)

  https://www.youtube.com/watch?v=gQ6LZ9tngAs

  “They’re selling postcards of the hanging

  They’re painting the passports brown

  The beauty parlor is filled with sailors

  The circus is in town

  Here comes the blind commissioner

  They’ve got him in a trance

  One hand is tied to the tight-rope walker

  The other is in his pants

  And the riot squad they’re restless

  They need somewhere to go”

 • Tüske Zsófia

  …jav: szövege (nem az enyém) és a szellemi tulajdonos neve is lemaradt: BOB DYLAN. (BOCSÁNAT)

 • “Oly korban eltem en e foldon
  Mikor a kolto csak halgatott
  Es varta, hogy talan megszolal ujra
  Mer melto atkot itt ugysem mondhatna mas
  A rettenetes szavak tudoja-
  Ezsaias.”

 • Tüske Zsófia
  2019 november 17
  2:18 de.

  Alma: hát akkor bocsáss meg.
  nem muszáj a magyar irodalom és kultúra – és a humánum – sérelmére elkövetett genocídiumra bűnként tekinteni.
  ____________

  Nem bűnként tekintettem volna BÁRMILYEN genocídiumra? Abból következtetsz erre, mert – isten bocsássa meg nekem (ateista vagyok!), – egy fórumon nem vagyok hajlandó elharapni valakinek a torkát, akinek a nagyapja esetleg állítólag talántán csúnyaságokat követett el, és ő maga is nagy igyekezettel hülyeségeket beszél, fennakadt szemeivel a mi Orbánunkra pislogva?

  Sajnálom, Tüske, tőled ezt nem vártam. (Göllner úrtól persze értem, de annak legalább tudom az okát…)

 • Orsós Elemér
  2019 november 16
  5:39 du.

  Göllner András
  2019 november 16
  12:12 du.
  …DE miért az ártatlan rokonokon kell még hetediziglen is anyagi bosszút állni, ha már az elkövetőkön jogosan és igazságosan elégtételt vettek? Méltányos-e még pluszban a bigott, babonás kollektív bibliai átok is?
  _______________

  Azért kell, kedves Elemér, mert ma már nagyon sokan nagyon meg vannak sértődve különböző okokból kifolyólag, és ezt végre valami elfogadható okkal kell kiadni magukból. (De mi az, hogy “hetediziglen ANYGI bosszú”? Ezt azért megmagyarázhatnád…)

 • Orsós Elemér

  Tüske Zsófia
  2019 november 17
  2:14 de.

  Kedves Zsófika, egyrészt nem riszálom magam, mert bár manapság majdnemhogy kötelező, mégsem akarok búzakereskedő lenni, másrészről semmilyen népírtást nem díjazok, mert valószínű(ugyanis a maradék családomban ez hétpecsétes tabutéma volt, de már erről is vallottam itt régebben!) annak hatására tűntek el a nagyszüleim még a születésem előtt, sőt még azt sem tudom hogy bal vagy jobboldali eszmekövetők hatására, harmadszor meg már nemrég megjegyeztem hogy, még Bíborbanszületett Konstantin hitelesnek tartott történetírói munkásságát is befolyásoltnak tartom az ősmagyarokhoz való kényszeredett lekötelezettsége miatt, ezért inkább az utóbbi 200 év paraszti kultúráját dícsérve döngetem a mellemet! Ejnye, ejnye tessék egy kicsit jobban figyelni a suttyókra is!

 • Ferenct és OrsósElemér

  A legfrissebb hír,hogy azok, akik úgy gondolják, hogy 75 év után

  “felejtsük el már gyerekek,
  a szív a legszebb kincs” ,

  azok a mai napon népes menettel mégis . m e g e m l é k e z t e k . a puccsista Horthy Miklós 1919-es budapesti fehér-lovas
  b e v o n u l á s á r ó l.

  Márpedig, amíg a Horthy-restaurációt ez a XXI.századi ellenforradalom még tovább napirenden tartja, addig a bűnös, azzal szoros oksági összefüggésben lévő horthysta antiszemitizmus (zsidókérdés) állami politikájának a számonkérését ad acta tenni nem vétek, hanem bűn, mert a demokratáknak igenis kötelessége ezt, mint tabula rázát napirenden tartani…

  .

 • Orsós Elemér

  Almási Alma
  2019 november 17
  8:46 de.

  “(De mi az, hogy “hetediziglen ANYGI bosszú”? Ezt azért megmagyarázhatnád…)”

  Olyan kárpótlás/jóvátétel ami már a 3. generációnak is bőven túl lett fizetve, de még a 7. is igényt tart rá!

 • Aurora Boreálisz
  2019 november 15
  7:06 de.

  Ferenct a náci identitását “emberbarát” kiszólásokkal próbálja álságosan álcázni.

  Csak azt felejti el ide már képzett, nyitott gondolkodású emberek járnak.

  Érthetelen miért jönnek utánunk ezekkel az ilyen-olyan propagandákkal. Nem adják fel ! SOHA NEM ADJÁK FEL !!

 • Göllner András

  @ Almássi

  “Kedves Göllner András, hiába, közhelyben is, ön hiúsági kérdésben is professzor… 😀”

  Megköszönöm, hogy előléptetett asszonyom. Mint egy másik beszólásomban már jeleztem: azt, hogy nem mindenben értünk egyet, én a világ leg természetesebb dolgának tartom. Tudom, hogy jól esne magának, ha én a kettőnk közt feszengő véleménykülönbségen hosszan rágódnék, de ebben nem tudok Önnek segíteni. (Most pl inkább azon morfondíroznék, hogy miért szereti annyira az Ukrán Elnök Donald Trumo “seggét”, pedig egész más és fontosabb dolgokkal kellene foglalkoznom, végsősoron már csak azért is, mert Trump valagának vonzereje nem tartozik kutatási prioritásaim közé.)

  Ismétlem: Hálás köszöbetem e fenti íráshoz kapcsolódó hozzászólásomért kiérdemelt előléptetésemért, Szeretném kedves tiszteletét viszonozni. Én sosem soroltam Őnt azok közé akik azért járnak ide le, hogy lábvizükkel kereskedjenek, vagy azért, hogy idelenn mossák tisztára a Magyar Nemzeti Szégyenfolt szennyesét. Én Önt azok közt látom, akik azon fáradoznak, hogy tisztán tartsák ezt az alúljárót. További jó munkát kívánok Önnek szorgos munkájáért. Az én szememben Őn, asszonyom, a magyar dolgozó nők büszkesége.

 • Göllner András

  @ Orsos Elemér

  Nem szokott dagadni a mellem, amikor valaki azt mondja nekem, hogy “minden szavammal egyetért”. Ettől én inkább zavarba jövök.

  Hozzám intézett szavaiban azt értékelem, hogy Ön is fontosnak tartja, hogy nem szabad elfelejtenünk milyen gyalázatos mészárlásokra képes egy Isten orcájára mintázott emberiség, ha Isten, haza és népe nevében küldik ki őt a mesemondók, a gazemberek, a vérmezőre, hogy ott ontsák szeretett tesvéreik, Isten ártatlan bárányainak vérét.

  Hozzám intézett kérdésére – “DE miért az ártatlan rokonokon kell még hetediziglen is anyagi bosszút állni” – rövid lesz a válaszom. Nem kell az ártatlan rokonokon bosszút állni. Ki kell őket hívni a vérmezőre, ahol a bűnös rokonok habzó szájjal, legyilklták testvéreiket, és megfogadtatni velük, hogy SOHA TÖBBÉ, SOHA TÖBBÉ nem fognak bedőlni azoknak akik a tömeggyilkosokat, Istenük, népük, vagy az antikommunizmus nevében próbálják magasztalni, ártatlanítani, embertelen műveleteikkel szemben.

  Orbán Viktor, a magyar nép jelenleg kormányzó pártjának elnöke, Magyarország jelenlegi miniszterelnöke azt az embert élteti, magasztalja – Horthy Miklóst – aki 1919-ben elrabolta a magyarok elől a demokrácia lehetőségét, visszaültette a tőkéseket, a nemeseket népünk nyakára, a Nácikhoz csatolta hazánk szekerét, és többek közt, 460,000 izraelita testvérünket kiszállítatott a csendőreivel a vágóhídra.

  Orbán Viktor és pártja, és a rá szavazók Magyarországon, nem ártatlan rokonok, hanem cinkosok abban az átverésben, amely az első, majd a második világháború során két-millió magyar halálát okozta.

  Orbán Viktor és pártja, illetve a rájuk szavazó, félretájékoztatott, “megbocsájtó” és “szótlan” magyarok annak az átverésnek nyítnak utat, amely már két alkalommal, és kegyetlenül, milliókat küldött a vágóhídra.

 • “A legfrissebb hír,hogy azok, akik úgy gondolják, hogy 75 év után

  “felejtsük el már gyerekek,
  a szív a legszebb kincs” ,

  azok a mai napon népes menettel mégis . m e g e m l é k e z t e k . a puccsista Horthy Miklós 1919-es budapesti fehér-lovas
  b e v o n u l á s á r ó l.”

  De honnan tudod, Kedves Teri, hogy ezek azok?Én inkább azt látom, ezek azok, akik NEM akarják elfelejteni, hanem éppen ellenkezőleg KÖVETNI akarják…

  Mellesleg bocsika, Kun Béla és Lenin, azok puccsoltak (állítólag), na de a derék Horthyt úgy hozták ide, miután a románok elintézték azokat a csúnya komcsikat…

  Láttam is a videót, ami a face-n kereng. Akkora katonai ünnepséggel ünnepeltük a II. Világháborús magyar győzelmünket, mint ide lacháza! És képzeljétek, Horthy igenis tudott lovagolni tengerész létére, sőt, táncoltatta is a lovat… És a beszédek meg az ünnepség alatt egyáltalán nem nyalogatta a száját, nem izgett-mozgott, nem vágott pofákat, és nem is szorongatta a pöcsét a zsebén keresztül… Hiába, romlik a magyar…

 • Göllner András
  2019 november 17
  12:14 du.

  Na, így már más… Minek az a nagy rágódás…

 • BrunszvikTeri
  2019 november 16
  4:59 du.

  “Vajh azok az arctalan redőnyleeresztő “közömbösök”, vagy az a szadista 8 éves kölök nem éppúgy a közös bűn hordozói, melynek a hatása soha el nem múlhat, hacsak nem egy közös, ünnepélyes nemzeti megbánásban megtestesítve ?…”
  ___________________

  Na, egyszer erre még válaszolok.
  Honnan tudod, kik voltak a redőnyleeresztők? Mit gondoltak? Féltek, vagy örültek annak, hogy viszik a zsidókat? Nálunk például egy ismerős zsidó nő bujkált akkoriban. Naná, hogy leeresztettük volna a redőnyt, ha lett volna redőnyünk…

  Na és a “szadista” 8 éves kisfiú? Nyilván azt se tudta, miről van szó… Láttál te már 8 éves verekedős kisfiút? Azóta ő is már 84-85 éves. Honnét tudod, mit gondol ma? Hogy büntetnéd? Gyűlölnéd?

  Volt itt még arról is szó, hogy szabad-e megbocsátani? Elfelejteni?

  Természetesen a jelenséget nem szabad elfelejteni, és valahányszor látjuk, hogy valaki újra kezdi, szólni és tenni kell ellene. De vajon mit kell csinálni azokkal a ma legalább kilencven éves emberekkel, akiknek a zöme már nem él? Hja, gyűlölni kell őket – mondják egyesek.

  Na és akkor mi van, ha gyűlölöd őket? Megmondom: a saját pszichédet teszed tönkre, mert a gyűlölet téged is elszennyez, és a lelkedet megöli. Arról nem is beszélve, hogy újabb gyűlölet-hullámokat gerjesztesz, és ez csak terjed, terjed, erősödik, és ki látja a végét? Az biztos, hogy annak a 90 éves (talán már halott) embernek semmi kárt nem okozol. Csakis magadnak.

 • Voronyezs:
  “Az a pici, orvosi kísérletre életben tartott kislány volt aki egy filmfelvétel tanúsága szerint a felszabadító szovjet katonáknak kabátujját felgyűrve próbálja megmutatni a 4 éves kis karjába tetovált azonosító számot. Ő felnőttként állítja, hogy őhozzá Mengele igenis jó volt…”

  Nem lehetetlen, hogy gyermekként így élte meg.
  A jó Mengele bácsi ugyanis mindig vitt valami ajándékot az orvosi áltudományos kísérleti célokra átmenetileg életben hagyott gyerekeknek. A gyerekek szerették, olyannyira, hogy pl. amikor 1944. augusztus 2-án, amikor az auschwitzi cigánytábort felszámolták (kellett a hely egy érkező magyar transzportnak), 2897 foglyát teherautókon a gázkamrákhoz hurcolták, egy csomó cigány gyermek a jó Mengele bácsit követelte, aki oda is ment hozzájuk, és a saját autójával kocsikáztatta őket a gázkamrához. Hja, az emberi jóságnak nincs határa… 🙁
  http://www.holokausztmagyarorszagon.hu/index.php?section=1&type=content&chapter=9_1_3

 • Orsós Elemér

  BrunszvikTeri
  2019 november 17
  9:02 de.

  Drága Asszonyom, ki az az idióta aki itt Horthy restaurációt szorgalmazott, szerintem még a szélsőjobbos “megemlékező felvonulók” sem! Sajnos a fehérlovas puccsista(mellesleg milyen forradalmat puccsolt meg, mert az előtte levő két lázadás közül valójában egyik sem volt az, csak az “átkos” kiáltotta ki annak) valóban túldramatizált bevonulásnak meg voltak olyan kínos mellébeszélésre alkalmas brutális okai, előzményei, amik nélkül a sajnálatosan okozattá vált lovastengerész labdába sem tudott volna rugni, nemhogy antiszemita törvényeket kierőszakolni, ez miért felejtődik el mindig olyan ügyesen, mert legegyszerűbb mindent Horthy nyakába varrni?

 • Almási Alma végül is tökéletes példája a PÁRT “tején táplált csecsemőnek”, amiből ma a magyarságnak kb. 80%-a áll.

  (csúnya szóval agymosás) – de inkább lélek átformálás volt az akkor, ez volt a PÁRT célja.

  az átnevelés –

  Kádár ennek mestere volt, korábbi feljebbvalói féltékenyek is voltak rá, nem véletlenül próbálták kemény-kézzel félre-állítani a hatalomtól.
  A “Húzd-meg, ereszd meg” politikája volt az, amit követett.

  Ma Kína a megvalósult példája ennek a politikának.

  Kádár volt az előképe ….

  1. Huzdmeg – ereszdmeg 2. Söpörjük a szőnyeg alá

  Ez a két legfontosabb tétel.

  Almási Almák a szőnyeg alá söpri a történelmi tényeket – arra hivatkozva, hogy nem lehet az azokért felelős személyeket kárhoztatni
  A PÁRT taktikája volt ez keményen, Kádár ezért nem emlegette saját magától soha a saját megkinoztatásait sem, hiszen akkor a PÁRT-t felelősségét feszegette volna.

  “Inkább ne beszéljünk róla” – ez a lényege, amit itt előad a PÁRT volt üdvöskéje, szó sincs itt valódi megbocsátásról.

  Nyilván következetesen alkalmazva ezt a stratégiát, nem lehet kivonni így ez alól se a fasiszta, se az egyéb vallási genocídiumokat se.

  Csak példaként, azok, akik amúgy ismerték az ifjabb Rajk Lászlót személyesen, soha egy percig sem tették szóvá az apja múltját.
  Mint ahogy a Horthy meggyilkolt fiának szülöttétől sem kéri számon senki a nagyapja bűneit (aki mellesleg buddhista)

  Ez a megbocsátási duma csak egy ocsmány mozgalmi stratégia, amivel el lehet hárítani a PÁRT-ról mint egészről a felelősségét.
  Magyarul egy szégyenteljes hazugság – ugyanezt copizza a NER is ma.

 • Geyza:
  “Ferenct a náci identitását “emberbarát” kiszólásokkal próbálja álságosan álcázni.”

  Lehet, hogy tévedek, de nem hinném, hogy ha ez még így is lenne, szegény emiatt oly mély magányban bolyongana ezen a (amolyan weimari módon) liberális fórumon.

  Hogy értékelnéd egyebek között például Orsós Elemér 2019 november 16 5:39 du.-i és 2019 november 17 11:04 de.-i kommentjeit? Echte náci kiszólásoknak, avagy csak egy olyan fickó megjegyzéseinek, akinek a leghaloványabb valós ismeretei sincsenek arról, amiről fecseg, ám ismeretei hiányát bőségesen helyettesíti a leggonoszabb sárga irigység?

 • Tüske Zsófia

  Alma, senki nem várja tőled, hogy ezen a fórumon bárki torkát elharapd. A megbocsátás szép keresztény erény, de vannak bűnök, aminek megbocsátása az Úr kompetenciájába tartozik.

 • Tüske Zsófia

  Elemér, mégis, mennyire taksálnád a gázkamrába küldött esetleg lassú szenvedéssel halálra ítélt hozzátartozóid életét?
  Mert úgy látom, másokét beáraztad és túl drágának találtad.

  A magyar kulturális örökséget nem lehet szétcincálni, bár az alcsúti szemmel láthatólag ebben mesterkedik.

  Amennyiben a 200 év óta formát öltött paraszti kultúra érdekel, nélkülözhetetlennek gondolom a hódmezővásárhelyi tanító, szociográfia-számba menő helytörténeti művét, mely a magyar paraszttársadalom szerkezetét és szokásait is plasztikusan ábrázolja: Kiss Lajos: A szegény ember élete c. művét, mely először 1939-ben, majd 1981-ben is megjelent. Mindkét kiadásnak van kölcsönözhető példánya a Kp-i Szabó Ervin könyvtárban. A könyv érdekes, nemcsak szociológusok számára, de mentes minden paraszti romantikától. (de nem mindig fest ám jó képet a 20. szd első felének népéről)

 • Göllner András
  2019 november 17
  1:06 du.

  doktor Úr, rosszul szelektáltál, több, mint a fele az izéknek kimaradt olvasgasd amit Caro Ospite di Pietra nak üzentem

  hahahahaha

  beszűkült memória még nem 2G?

 • Orsós Elemér

  BrunszvikTeri
  2019 november 17
  9:02 de.

  https://mandiner.hu/cikk/20191031_multunk_minden_erteke_fontos_nov_16_ra

  Tegnap még nem volt fenn a Mandineren ez a tanulságos cikk, pedig ez is alátámaszthatta volna azt a sejtésemet, amit az előző kommentemben megpendítettem: sokaknak nagyon kapóra jön az előzmények elhallgatásával, elbagatelizálásával vagy meghamisításával Horthyt általános bűnbakká kikiáltani! Pedig valójában semmi esélye nem lett volna a lovastengerésznek, ha “nagy honmentő” elődei bármilyen befolyásolást megtagadva CSAK az ország érdekeit veszik figyelembe, sőt azt sem tudnánk hogy valaha volt Kenderesen egy középnemes császári szárnysegéd! Érdemes nagyon figyelmesen elolvasni!

 • Göllner András
  2019 november 17
  1:06 du.sófi félremagyarázod “elemért”

  te is kihagytad a vietnami napalmmal, yemeni lángszórókkal, gázai felégetett földdel tervszerűen és szisztematikusan kiírtottak nem kapnak 7 ed iziglen anyagi kárpótlást azért amiért egyáltalán nem szenvedtek, ott sem voltak

  most a lengyeleket piszkálják, miszerint (80 évvel utána) közreműködtek azaz cinkos aki néma alapon genocidáltak és nem vannak vele egyedül… dies irae és a pofátlanság ugye a törvény a knesszetben szülték: izraelben csakis zsidók élhetnek a többire a feledés homálya és a halotti lepel

  hahahahaha

  agnoszticizmusnak mindig ez a vége

  lásd még @g -t aki irányított memóriával rendelkezik csak arra ami neki éppen akkor megfelel, másnap már az sem igaz

  hahahaha

  namega @gaga asseakármi

 • Tüske Zsófia
  2019 november 18
  4:21 de.

  az előzőt osszátok meg a doktorral

 • Gabriel
  2019 november 17
  7:34 du.

  O senhor @gaga

  te csak húzod, de nem ereszted el pedig ebben a Blökim is ügyesebb nálad

  hahahaha

  és egy merő történelemhamisítás amit agnoszkálsz ide bele “nekik”, mert én kiköptem

 • Orsós Elemér

  Göllner András
  2019 november 17
  1:06 du.

  Tisztelt Göllner Úr, én nagy ívben leszarom Orbánnal együtt az összes felfuvalkodott, önmagát megélhetési politizálásra lealjasított lényt, a többi észrevételével pedig makacsul ismét egyetértek, de a kettős mércét alkalmazó, részrehajló történelem hamisítóktól is elég nagy herótom van, ezt azért mondom hogy, itt egyesek nehogy Horthy imádónak vagy nácinak vádoljanak, csupán mert így nekik könnyebb vitatkozni! (Na, erről -mint tapasztalom- már lekéstem! 😀 )

 • Orsós Elemér

  Tüske Zsófia
  2019 november 18
  4:21 de.

  “Elemér, mégis, mennyire taksálnád a gázkamrába küldött esetleg lassú szenvedéssel halálra ítélt hozzátartozóid életét?”

  Ezt a humorosnak szánt kegyetlen kérdést meg sem hallottam és erősen elgondolkoztat irányodban, ahhoz képest hogy, az előző kommentemben határozottan elutasítottam mindenféle nép irtást!!!!!!!!!

 • Orsós Elemér

  Tüske Zsófia
  2019 november 18
  4:21 de.

  Ja és pardon a lényeget elfelejtettem:
  minden életnek hatalmas eszmei értéke van amit szerintem pénzzel nem szabadna megváltatni!

 • Göllner,

  megjegyezném, hogy Horthy csak a csendőreivel soha nem bírta volna a vágóhídra küldeni a 460,000 magyar állampolgárságú izraelita testvérünket. A csendőrök az összegyűjtött és egybeterelt vallási és származási alapon kiválogatott, vagyonától és személyes és értékes tárgyaitól megfosztott, sárga csillaggal megjelölt emberekre zárták rá a megsemmisítő táborokba szállító tehervagonok ajtajait. Az ő feladatuk mindössze ennyi volt.

  A magyar közigazgatás ebben jelentős szerepet játszott, vagyis az összeírásban, az elkobzott vagyontárgyak jegyzőkönyvezésében és leltározásában, a rekvirált lakások és boltok “igaz magyar keresztények” igényléseinek elbírálásában és kiutalásában. Nem különben jelentős szerepet vállaltak a munkaadó vezetők a zsidó honfitársai elbocsátásában is. Pl. így nézett ki egy cseles “felszólítás”:

  http://www.csillagoshazak.hu/sites/csillagoshazak.hu/files/styles/galleriffic_slide/public/images/galleries/fk165d2_0021.jpg?itok=qynmaqcW

  és hozzá a melléklet:

  http://www.csillagoshazak.hu/sites/csillagoshazak.hu/files/styles/galleriffic_slide/public/images/galleries/fk165d2_0025.jpg?itok=mD_sjfqn

 • Tüske Zsófia:
  “Mindkét kiadásnak van kölcsönözhető példánya a Kp-i Szabó Ervin könyvtárban.”

  Nem muszáj kikölcsönözni, itt is letölthető:
  http://mtdaportal.extra.hu/books/kiss_lajos_a_szegeny_ember_elete.pdf
  Ez pedig a párja:
  http://mtdaportal.extra.hu/books/kiss_lajos_a_szegeny_asszony_elete.pdf

  De érdemes elolvasni Bálint Sándor: A szögedi nemzet: a szegedi nagytáj népélete c. munkájának három kötetét is. (Nem tudom, hogy ez fönt van -e a net-en, de a szegedi múzeum reprint kiadásában megjelent, antikváriumban valószínűleg elérhető.)

  Nagyon-nagyon kezdő érdeklődőknek pedig, (bár nem kifejezetten néprajzi, mint inkább szociográfiai munka) ajánlom Illyés Gyula:
  A puszták népe c. kis kötetet.
  https://reader.dia.hu/document/Illyes_Gyula-Pusztak_nepe_Ebed_a_kastelyban-257

  Ha egyik-másik kommentelő társunk a témában netán – bár nem feltételezem egyikükről se, de hátha akad ilyen – kifejezetten nyilaskeresztes irodalomra (de a maga nemében jól megírt nyilas irodalomra) vágyna, annak ajánlani tudom például Milotay István kis munkáját innét:
  http://mtdaportal.extra.hu/books/milotay_istvan_az_ismeretlen_magyarorszag.pdf
  (Szerintem nem kifejezetten nyilaskeresztes vonzalmú kommentelő- társaink is elolvashatják.)

 • Drizari
  2019 november 18
  8:42 de.

  bruhahahaha

  te egyre jobban leleplezed (tudtodon kívűl!!!) a valós eseményeket… szóval volt szelekció? és mi volt a distinkció ahhoz, hogy szelektálva legyen?

  és kik kapnak 50/60/75 év múltán (haláluk után ennyivel!!!!) anyagi kárpótlást… ki is kapja és miért

  mi volt eme szelekció bázisa, mármint ki kap és ki nem kap kárpótlást azért amit sohasem veszített el, mert nem őt gázosították el a szelektálók?

  nahát, hogy mik vannak

  Yemen mikor kap $25000000000-t évente; 75 évig -azért amit vele csinálnak-? Lybia detto, ott lehet adni 0,07% discountot diktatúra címén… valakik bediktálták, hogy Lybia esse delendam

  bruhahahaha

  írjál még olyan jókat kuncogok rajta jó ez kávé előtt és utána is

 • A november 16-i 12:04 du. kommentem nem keltett figyelmet, pedig történelmünk egyik jelentős mozzanatát örökítette meg a filmkamera 1944 őszén.

  A Rákóczi utat látjuk, a járdasziget mellett, az úttesten vonultatott és csillagot viselő emberekkel. Kísérőjük fegyveres rendőr, egyenruháján jól látható, nem csendőr.

  Vajon hová mehettek? Az egykori Tisza Kálmán térre – ami 1946-ban lett Köztársaság tér, az 1918-as őszirózsás forradalomra emlékezve – a közbülső állomásokhoz, a Magyar Művelődés Házához, ami ma Erkel Színház néven közismert.

  Itt, a jó magyar keresztény állampolgárok, utoljára kedvükre köpködhették a transzportjukra várókat, a végcél Auschwitz-Birkenau.

  Megismétlem a linket, hátha ébreszt valakiben gondolatokat:

  http://www.csillagoshazak.hu/sites/csillagoshazak.hu/files/videos/menet_VP8.webm

 • Gabriel! Nyasgem… 😀

 • Gabriel:
  “Ez a megbocsátási duma csak egy ocsmány mozgalmi stratégia,
  amivel el lehet hárítani a PÁRT-ról mint egészről a
  felelősségét.”

  Ha jól értem Almási Almához címzett irományát. akkor Gabriel úr
  álláspontja szerint a Magyarországon 1938 és 1945 tavasza között
  történtekért a felelős a kommunista párt és Kádár János.
  Érdekes vélemény. (Első olvasásra némelyeknek talán kissé ijesztőnek tűnik, de szerintem határozott javulásra mutat, korábbi szokásától eltérően Karl Marxot meg sem említi a felelősek között.)

 • A filmfelvételen látható felemelt kezű emberekről német katonai fotósok készítettek felvételeket a mai Erkel Színháznál. A felemelt kezű kalapos férfi, és a bekötött bal kezét fölemelő nő mögött látható a “szájtáti” magyar keresztény érdeklődők tömege:

  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/90/Bundesarchiv_Bild_101I-680-8285A-25%2C_Budapest%2C_Festnahme_von_Juden.jpg

 • Kedves Tüske Zsófia! Bevallom, én sem megbocsátáson sem szereteten nem azt a könnyesbús izét értem, amit általában szokás.

  Hanem azt a lelki állapotot, amikor nem átkozok senkit, tudomásul veszem a tényeket, megpróbálok túllépni rajta, és megpróbálok emberi kapcsolatokat kiépíteni. Ha a bosszú és a megbocsátás Isten dolga (te mondtad!!), akkor ez szerintem rendben is van, nem az én dolgom. Különösen 80 év múltával.

  És a krisztusi szeretetet sem gondolom másnak, mint elfogadásnak és a másik emberi mivoltának tiszteletben tartásának.

  A gyerekeket általában a szülők arra buzdítják, hogy csapjon vissza. Engem erre sohasem buzdítottak. Hanem éppen ellenkezőleg, apám mindig azt mondta, nem az a kérdés, hogy ki kezdte, hanem az, hogy ki hagyja abba.

 • Almási Alma
  2019 november 18
  10:14 de.

  Álmaink Almája: te is (fiam) lyányom, Brutus… egyszer minden köcsög leesik a kútkáváról (én mindig segítőkész vagyok ebben a témában…, is, látom te is, gratula)

  a @gaga kapott valami beöntést, hát nem ide rohant…, a gizi az még nyalogatja a s…. it…

  hahahahaha

 • Tüske Zsófia

  Rodeo: elolvastam és senki nem mondta, hogy népírtás másutt nem esett.

  Gabriel neked valami nagyon beakadt… nem egészen értem, hogy jön ide Kádár.

 • Tüske Zsófia

  Orsós Elemér
  2019 november 18
  7:59 de.

  Elemér, ezt írtad: “Olyan kárpótlás/jóvátétel ami már a 3. generációnak is bőven túl lett fizetve, de még a 7. is igényt tart rá!”
  most akkor pávatáncolsz, vagy mitől is nem árazod te be a népírtást?

 • Tüske Zsófia

  Alma egy valamikor nagyon nagyra becsült kirúgot ref. lelkész ismerősöm szerint a megbocástás tudatos döntés és nem érzelmi kérdés.
  Ami a bűnöket illeti: a katolikusok szelektálták őket: vannak bocsánatosak, aztán halálosak, és olyanok, amit égbekiáltónak minősítenek és csak az Isten bírálhatja el őket.
  A genocídium nem hinném, hogy embernek megbocsátható lenne.

 • Tüske Zsófia

  Kővendég, köszönöm a linkeket, nem tudtam, hogy Kiss Lajost digizték. Mindenesetre érdemes elolvasni, akit érdekel a magyar nép élete, és aki elolvasta, nem csodálkozik a mai állapotán.

 • Almási Alma 1.49 &
  Orsós Elemér 6.27

  Almácska, részedről tudom, némi irónia kérdezteti azt, hogy Horthy bevonulása mennyiben volt puccs, de Elemér már úgy teszi fel ugyanezt a talányt, hogy lehet e két forradalmat egyáltalán megpuccsolni amelyek, őszerinte maguk voltak a puccsok…?

  Alma szavaival pedig a bevonuló ellenforradalmi kócsagtollas (oldal) szerint – Kun Béla és Lenin voltak a puccsisták, ami talán még igaz is lehetne, amennyiben a két emlegetett pernahajder robbantotta volna ki az első világháborút, mely mint ilyen globális kataklizma az egész akkor föllángolt forradalmi hullám katalizátora volt. [- És akkor még igazságtalonok is annyiban, hogy kihagyják a miénkkel egy időben kikiáltott bajor és szlovák tanácsköztársaságokat, mely rendszerek, akárcsak a Kuné, vagy a Leninéi alapvetően az imperialista háborúk ellenére jöttek létre… :-D]

  Tehát a Horthy-féle . b e v o n u l á s . Budapestre, annak lényegét tekintve nemcsak egy kettős forradalom túlerő általi és i d e g e n k e z ű . k a t o n a i . leverését fémjelezte, de legalább annyira az azt gyakorlatban megvalósító [az I. Világháborúban ->] . g y ő z t e s . ANTANT . d i a d a l m e n e t e . is . v o l t .

  Ebből szemszögből vizsgálva “szegény Horthy” a bábként lóra segített, mondvacsinált Patyomkin-vezérsége háta mögött a teljes ANTANT haderővel, tényleg nem tökéletesen felel meg egy puccs elméleti elvárásainak. [Bár később nem is egy dél-amerikai puccs ugyanígy, ugyanilyen kicsinyesen szájhős tábornokokkal valósult meg.] Annyiban azonban igenis . p u c c s i s t a . volt, hogy ő azon a “vörös” Landler Jenő tábornok ANTANT-által elrekvirált fehér-lován . t ú l s á g o s a n . i s . m a g a s l ó r a . lett . f e l ü l t e t v e, amit végsősoron majd az egész nemzet sőt, eredményét tekintve egész generációk [1-millió hullával, milliónyi romhalmazzal jól megspékelve stb.] az összeomlásig szenvedtek el és szenvednek meg még ma is…

 • Almuska!

  A . P O É N ,
  mégfrissebb :

  Lázár János a Miniszterelnökségi (= Orbanini-)Minisztérium nem is oly rég még (vezető) minisztere tegnapelőtt meglátogatta Horthy Miklós kenderessy sírját és koszorút helyezett el rajta .

  https://atv.hu/belfold/20191117-lazar-janos-megkoszoruzta-horthy-miklos-sirjat

 • Brunsvík Teri
  5:11

  Tévedsz kedves. Elemér a 6,27-es gyorsában már eleve azt vonja kétségbe, hogy az Őszirózsás Forradalom és a Tanácsköztársaság egyáltalán forradalmak voltak e…
  Szerintem meg, hát persze hogy forradalmak voltak, különben azok egyéb, tökéletes forradalmi ismérvei mellett minek is mozdult volna meg, fogott volna össze ellenük a legkonzervatívabb magyar reakció hazai erőivel, földbirtokosokkal, tőkésekkel és papsággal együtt a Világ, vagyis a nemzetközi tőke* háborúban edzett és győztes oldala, valamint annak egyesített hadereje az Antant, hogy jólszervezett intervencióját követően a forradalom leverésére és a forradalmi szellem megfékezésére egy ideológiailag jól felkészült diktátort [nevezzük kormányzónak] ültethessen a megüresedett trónra…
  Láthatólag jól választottak: 25 évig sikerült neki, na de milyen áron ?

 • * Egy éhséglázadást a helyi erők kikötéssel,vderessel, v. a tisztek pl.tizedeléssel stb. ott helyben elintéznek, míg egy valódi, – vagyis forradalmi történelmi programot hirdető – és a hatalmat tényleg megragadó forradalmat már . n e m z e t k ö z i . e r ő k . vesznek a kezükbe. Érdekesmód’ ezt a forradalmi helyzetet az általa veszélyeztetett – érdekelt – uralkodóosztályok azonnal, sokszor hamarább ismerik fel, mint maga a forradalmi plebsz…

  Így volt ez Oroszországban és így volt ez nálunk is a Tanácsköztársaság elleni külföldi intervenció során…

  Sőt már 1849-es Forradalom és Szabadságharccal kapcsolatban is.

 • BrunszvikTeri
  2019 november 19
  5:11 de

  Kedveském, nem veszed észre hogy, velem ellentétben Te profin hochmecolsz? 😀 Ez így mocskosul nem fair! 😀

 • Dubois
  2019 november 19
  6:32 de.
  Na jó igazad van, az első valóban forradalom lehetett, de a második már nem annyira, mert gyanúsan nem spontán keletkezett! 😀

 • BrunszvikTeri
  2019 november 19
  5:32 de.

  Sajnos nem “Almuska” tehet róla hogy, a mindenkiannyitéramijavan lézer jancsika kiesett a pikszisből és most más szponzort keres! 😀

 • Orsós Elemér

  Brunszvik Teri és Dubois!
  Ismételten figyelmetekbe ajánlom egy már előzőleg is idézett elfogulatlan szakértő -szerintem felettébb pártsemleges és szokatlanul tárgyilagos- tanulmányát, vele vitatkozzatok, ne az én megsejtéseimmel:
  https://mandiner.hu/cikk/20191031_multunk_minden_erteke_fontos_nov_16_ra

 • Brunszvik Teri:
  “Ez lehetett az a halálmenet, amelyben Ranschburg Jenő [1935-2011.] – későbbi pszichológus kandidátus, professzor* – 5 éves gyerekként is ott menetelt.”

  Kedves Brunszvik Teri!
  Nem, nem ez volt. Ez nem volt halálmenet.
  Több forrás szerint, melyeknek más források ellentmondani látszanak az 1944 október 15-l6-i nyilas puccs idején a Népszínház utcai csillagos házak környékén tűzharc alakult ki ott lakó zsidó emberek és a nyilasok között. (V.ö. pl. https://www.szombat.org/tortenelem/a-kis-varso-legendaja versus a Népszínház utca 46.sz. házon lévő emléktábla) A valós vagy nem valós legenda szerint a fegyveres zsidók és a nyilasok
  közötti harcnak egy odaérkező német páncélosnak lövegének a tüze vetett véget a házba történő belővéssel.
  Tény ami tény: október 16-án a Népszínház utcai csillagos házakban lakó zsidókat összefogdosták, és feltartott kézzel meneteltették őket végig a környező utcákon, majd vissza a
  városi színházhoz, ahonnét a Tattersall pályára hajtották őket. (Vitatott, hogy a műveletet csak a nyilasok és a budapesti rendőrség hajtották végre, vagy abban Wehrmacht-egységek is segítettek.) Egyes adatközlök szerint másnap a Tattersallból a rendőrök mindenkit visszavittek a csillagos házakba, míg más adatközlök szerint csak egy részüket, míg más részüket a deportációs központként működő óbudai Nagybátony-Újlaki Téglagyárba vittek, ahonnét gyalogos halálmenetben a nyugati határ felé hajtották őket.(Viszont a téglagyár csak október utolsó napjaitól, novembertől elejétől működött deportációs logisztikai központként.)
  (http://konfliktuskutato.hu/index.php?option=com_maps&view=map&event_id=674&tmpl=itr&Itemid=195)
  __________________________________________________

  A Ranschburg tanár úr ezzel kapcsolatos előadását nem olvastam, nem hallottam. Ő 1935 december 19-én született, tehát 1940 végétől 1941 végéig volt ötesztendős. Egy kevéssé ismerem ugyan az 1941 július-augusztusi Körösmező – Kamenyec Podolszki deportálások történetét, ám 1940 és 1941 vége között történő budapesti zsidó halálmenetről nem hallottam, nem olvastam, ilyenről nem tudok.

 • “…majd vissza a városi színházhoz…”- írtam. Természetesen nem az akkori városi színházról, hanem a mai II.János Pál pápa téri Erkel Színházról van szó.

 • https://mandiner.hu/cikk/20191031_multunk_minden_erteke_fontos_nov_16_ra
  Orsós Elemér:
  “Tegnap még nem volt fenn a Mandineren ez a tanulságos cikk, pedig ez is alátámaszthatta volna azt a sejtésemet, amit az előző kommentemben megpendítettem: sokaknak nagyon kapóra jön az előzmények elhallgatásával, elbagatelizálásával vagy meghamisításával Horthyt általános bűnbakká kikiáltani! Pedig valójában semmi esélye nem lett volna a lovastengerésznek, ha “nagy honmentő” elődei bármilyen befolyásolást megtagadva CSAK az ország érdekeit veszik figyelembe, sőt azt sem tudnánk hogy valaha volt Kenderesen egy középnemes császári szárnysegéd! Érdemes nagyon figyelmesen elolvasni!”

  Bevallom, én korántsem tartom Márai Sándort olyan világirodalmi jelentőségű írónak, mint amekkorának például Kertész Imre vélte, vagy amilyen jelentősnek ma Itáliában vagy Németországban tartják. De azért … talán nemcsak Salamon Konrád és Orsós Elemér urakat, hanem néha Márait is “érdemes nagyon figyelmesen elolvasni”:

  “Az oroszok olyanok, amilyenek, semmit nem ígértek nekünk, semmit nem akartak tőlünk, mi üzentünk hadat nekik, s most a fegyver jogán érkeztek hozzánk, legyőzött országba, mely jogcím nélkül megtámadta hazájukat. Nem illethetjük őket szemrehányással. De a magyarok! Az egyetlen ország Európában, ahol a nemzet történelmének legválságosabb pillanatában akadt egy Szálasi-kormány, akadtak törvényhozók, akik iparkodtak megjátszani a legalitás komédiáját e horda számára! Csak hogy a zsákmányt kiegészítsék még, néhány héttel prolongálják létezésüket is, hogy elveszejtsék Budapestet s mindent, ami az országból megmaradt! Ezekkel csakugyan nincsen alku, ezek számára nem lehet kegyelem.

  A zsidófaló, nácibarát középosztály most megkísérli, hogy mindazért, ami most történt, a nyilasokra hárítsa a felelősséget.

  Nem igaz, hogy a nyilasok a főbűnösök. A nyilasok csak következménye mindannak, amit ez a társadalom az elmúlt 25 évben elkövetett, hogy műveltség, erkölcs és tehetség nélkül érvényesülhessen. A nyilas horda éppen olyan bűnös, mint az a magyar vezető réteg, mely az alkotmányosság palástja alatt Horthy 25 évében szemérmetlenül fűtött, buzdított mindenfajta reakciót. Ez a társadalom ilyen, egyszerűen nem háríthatja el a felelősséget. Most szívesen odadobják koncnak a nyilasokat, hogy meneküljenek. De ilyen olcsón nem menekülnek.

  Csak egyről nem beszélnek a parasztok, nagyságosok és méltóságosok: arról, hogy mit szenvedtek az orosz városok és falvak lakosai, s arról, hogy esztendő előtt magyar állampolgárok százezreit rúgták ki lakásukból, elvették minden holmijukat, nyomorúságos batyukkal gettókba, téglagyárakba, disznóhízladákba zárták őket, onnan nyolcvanával, leplombált vagonokba préselték – gyermeket, asszonyt, férfit vegyesen – ezt a nyomorult tömeget, s a vagonokban, égő hőségben hat napig utaztak a lengyelországi deportációs telepek felé, megőrültek a szomjúságtól, anyák szültek a vagonokban, és a gyermek ott hevert halottan az ölükben, s a férfiak tébolyodottan ültek a halottak mellett, húsz százalék volt a vagonokban a mortalitás… S végül az auschwitzi, olmützi Vernichterunslagerekben a gyermekeket, öregeket gázkamrákban megölték, a munkabírókat egy ideig még dolgoztatták, a lányokat, asszonyokat a kísérleti telepen beoltották betegségekkel…

  Mindezekről nem beszél senki azok közül, akik most rettegnek a beszállásolástól, és féltik a “zabrálóktól” a lisztet, a fehérneműt.

  Ahhoz, hogy Magyarország megint nemzet legyen, megbecsült család a világban, ki kell pusztítani egyfajta ember lelkéből a “jobboldaliság” címkéjével ismert különös valamit, a tudatot, hogy ő, mint “keresztény magyar ember” előjogokkal élhet a világban, egyszerűen azért, mert “keresztény magyar úriember”, joga van tehetség és tudás nélkül is jól élni, fennhordani az orrát, lenézni mindenkit, aki nem “keresztény magyar” vagy “úriember”, tartani a markát, s a keresztény magyar markába baksist kérni az államtól, társadalomtól: állást, kitüntetést, maradék zsidóbirtokot, potya nyaralást a Galyatetőn, kivételezést az élet minden vonatkozásában. Mert ez volt a jobboldaliság minden értelme. S ez a fajta nem tanul. Aki elmúlt 30 éves, és ebben a szellemben, légkörben nevelkedett, reménytelen. Talán megalkuszik fogvicsorgatva, s mert önző és gyáva: bizonyára hajlong majd az új rend előtt, de szíve mélyén visszasírja a “jobboldali, keresztény, nemzeti” világot, amelyen belül olyan szépen lehetett zsidó vagyont rabolni, versenytársakat legyilkolni, és aladárkodni a nagyvállalatokban képzettség és hozzáértés nélkül.

  Ez a fajta soha nem változik meg.”

  Napló, 1945

  Csak zárólejben jegyzem meg, hogy az idézet utolsó mondata – ez a fajta soha nem változik meg – nem elfogadható számomra. Már miért ne változhatna meg? Halálig bárki megváltozhat – utána már csak a politikusok és a történészek képesek “megváltoztatni”.

 • Orsós Elemér 1:00

  A mellékelt “pártatlan” szerződ Horthy személyét illetően CSAK a háborús állapotokat, illetve az azokból levezethető és figyelemre méltó idegen (Antant) beavatkozást mint az erőviszonyokat döntő mód meghatározó tényezőt hagyja ki aképp’ csúsztatva, hogy pusztán csak ellenforradalmat említ, melyről az olvasó e leegyszerűsítés miatt éppenséggel azt képzelheti, hogy az egy hatalmas magyar sereg volt az élén egy csodásan vágtató, gáncstalan lovag admirálissal…

  Pedig Orsós Uram, itt már százszor is tisztáztuk, hogy amíg a többszörös túlerővel bíró Antant, tehát külföldi, nem magyar csapatok, a velük szinte minden fronton hősiesen küzdő magyarokat gyepálták, addig a lovastengerész Szegeden és Siófokon csak felajánlkozott a megszálló franciáknak, illetve a pesti bevonulásra gyűjtögette az ő parádés és pihent úri seregét, hogy a hatalomban számára megágyazó – e l l e n s é g e s – Antant haderő győzelme után mint afféle glasszékesztyűs tiszti úri haderővel, őáltaluk vehessen elégtételt a forradalmi erőkön a földosztások, a gyárak államosítása, stb. az őket az addigi évezredes kiváltságaiktól és gigászi vagyonaiktól megfosztó – ettől forradalmi – törvények miatt…

 • Még annyit a háborús állapotokról, hogy azok miatt volt kénytelen a Tanácsköztársaság a . h a d i á l l a p o t . b e v e z e t é s é r e, amit Horthy és ez a pártatlan szerző is vörösterrornak bélyegez meg.

 • Elemér

  A NAgy Francia Forradalom is csak egy puccs volt ?

  Mit tehetett arról a Magyar Tanácskoztársaság, hogy a NFrF vívmányait az 1848-49-es SzHF és a Kiegyezés sem vívhatta ki. Hát nekiláttak ők…

  Íme, a legreakciósabb – horthysta – erők a nép szeme előtt most is az akkori nagybirtokrendszer visszaállításáért mozgatnak meg fűt és fát…

 • Kővendég
  2019 november 19
  4:52 du.

  hospite di pietra

  meg vagy buggyanva?

  ilyen hosszú, ctrl+c > ctrl+v vagy valamit szedsz áruld el hátha nekem is kinő

This site is protected by Comment SPAM Wiper.