Miért tesszük, amit teszünk?

2020 december 3 10:11 de.102 hozzászólás

 Ismét egy olyan könyv jelent meg a Pallas Athéné Kiadónál, ami a szakemberek szűk körén túlmenően, sokkal szélesebb érdeklődésre tarthat számot. Az „Etika mindenkinek” nemcsak a címében utal arra, hogy tartalma segíthet az emberek hétköznapi életében felbukkanó kérdések megválaszolásában, olykor még a problémák megoldásában is. Bizonyos, hogy sokan találnak majd benne hasznos, követhető útmutatást.

Az etika az a tudomány, ami az erkölcsi parancsok filozófiai megalapozásával foglalkozik. Már igen korán kialakult, kezdetben legnevesebb művelőit a görögök között találjuk. Platón, Arisztotelész, Szókratész tanai mindmáig ismertek, a QVOD TIBI HOC ALTERI (Amit szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük…) felbukkan a Bibliában is. (Máté 7. 12.) Akár már ez az egy mondat is igazolja, hogy a téma ma ismét nagyon aktuális. Ami most bennünket körülvesz, azt bátran nevezhetjük zavarodott világnak. Az egyszerű emberek számára – éljenek bárhol – roppant nehézzé vált eligazodni a globális felmelegedés, a vallási türelmetlenség, terrorizmus, legújabban pedig a világjárvány senkit nem kímélő, kibúvót nem engedő kérdései között. Felborult szinte minden, ami eddig működni látszott. Minden nap új döntéseket kell hozni, melyek következményeit nem láthatjuk előre. Az embernek egyetlen támasza maradt csupán, az ő saját moralitása, erkölcse, értékrendje. Ezen múlhat az élete, a családja élete is! Az USA Tennessee államában, Nashville-ben található Vanderbilt Egyetem Orvosi Központjának orvosetikai emeritus professzora Larry R. Churchill könyve a valós emberi tapasztalat morális területét térképezi fel. Azoknak szól, akik az életüket morális tekintetben is értelmesen szeretnék élni. Kiindulópontjául erkölcsi életünk alapvető érzetei – a zavar, a tanácstalanság, az útvesztés – szolgálnak. A szerző elismeri, hogy az erkölcsös életre törekvés meglehetősen „zűrös ügy”, sokkal messzebbre mutat, mint amit általában figyelembe veszünk. A kulcs hozzá: forduljunk kíváncsisággal embertársaink erkölcsi érzékenysége felé. Be kell látni, hogy az emberek morális álláspontja csak rendkívül ritkán ingatható meg érvek segítségével. Nem mindegy, hogyan olvassuk ezt a könyvet és erre mindjárt az elején tanácsokat is kapunk. Hasznos például, ha az olvasás befejeztével ismét elemzésnek vetünk alá néhány részt. Lényeges dilemmák megoldására találhatunk így segítséget, különösen azok, akik az egészségügy, a jog, az üzleti vagy az egyházi élet területén kívül tevékenykednek.

Már Hérakleitosz kiemelte: az egyetlen állandó a változás és vonatkozik ez morális értékeinkre is. Bármilyen tapasztalatot vagy útelágazást hozzon is az élet, az kihívás elé állítja erkölcsi érzékenységünket. Ha megtanulunk a megfelelő kérdésekhez megfelelő okokat keresni, az annyit jelent, hogy megtanulunk önállóan gondolkodni! Bármennyire is meglepő, a fejlettebb főemlősök is képesek tiszteletteljes, konstruktív, morális cselekvésre. Az a tény, hogy a majmokra, az emberszabásúakra és az emberekre egyaránt jellemzőek a békülés érdekében tanúsított viselkedésformák, arra utal, hogy mindez már több mint harmincmillió éve létező jelenség! Érdekes megállapításokat vonultat fel a szerző az erkölcsi relativizmus, az abszolutizmus és a perfekcionizmus összehasonlításával, hogy segítségükkel eljusson odáig: mik is az etika céljai? Az etika alkalmazásához viszont szükség van tapasztalatra, valamint egy sor különböző készség elsajátítására. Erre utal a könyv alcíme, a „Készségalapú megközelítés” is. Ilyen készségekből több is van és ezeket a szerző pontosan, részletesen mutatja be. Ugyanakkor azt is megjegyzi, az olvasók tovább is finomíthatják majd ezt a leltárt. Churchill professzor szerint az első helyen a keresés készsége áll. Azt etika sosem csupán az, amit teszünk. Az is nagyon fontos, hogy megértsük, miért tesszük azt, amit teszünk! Az elvonatkoztatás készsége erkölcsi hiúságunk megzabolázását, mérséklését jelenti. Vegyük észre a többieket! Az elengedés készsége lemondás az erkölcsi bizonyosság kényelméről, arról, hogy mindent jól csinálunk. Bizonytalannak lenni annyit tesz, hogy rálépünk a tudáshoz vezető egyetlen útra. Vállalása megkíván egyfajta előzetes toleranciát. Az érzelem készsége azt jelenti, tanuljunk az érzelmeinkből, a kognitivitás készsége pedig, hogy hagyjunk időt a gondolkodásra! A túl gyors gondolkodás éppannyira mérgező lehet, mint a gyorsételek. Az etikai érveléshez megfontolt tempó szükséges. Könnyen érthető példákat kap az olvasó az empátia és a szimpátia különbségére, szerepükre a morális elszegényedésben.

A könyv fontos fejezete szól az asszertivitás készségéről. Bár a pontos definícióval adós marad (kár), a lényegét így fogalmazza meg: „Gondolkozz önállóan!” A jóság és a boldogság kapcsolatával sok sikeres filozófia foglalkozik, az etika szerint a boldogság különböző fajtáinak különböző szintjei vannak. Egy érdekes orvosetikai probléma kapcsán az olvasó megtudhatja: az emberek történetmesélő – és egyben – történetalkotó lények is. Az etikához szükséges legalapvetőbb készségek elsajátítása után a feladatok arra szolgálnak, hogy segítsenek tisztábban látni morális érzékenységünk körvonalait. A feladatok elvégzését követő részben viszont a szerző tárgyal öt olyan buktatót, melyek az etikai gondolkodás során felmerülhetnek. Ilyen például a döntésigény, a vagy-vagy gondolkodás csapdája, de megtudjuk azt is, hogy az etika egységes definíciója csak vágyálom. Az etika tartományában a pluralizmus nem felszínes, hanem mély és sokrétű. Két fejezet viseli a „Morális fogalmak a gyakorlatban” címet, felvonultatva összesen tizenegy ilyen fogalmat. Vannak közöttük a tankönyvekben is fellelhetők, mint például az igazság, szabadság, lelkiismeret, mások viszont kevesebbet szerepelnek, mint a spiritualitás vagy a remény. Némelyek csekély relevanciával bírnak egy ideig, de kritikus fontosságot nyerhetnek később. Erre jó példa a halál!

Bizonyára sokan gondolkodtak már el a megbocsátás mibenlétén. Hannah Arendt szerint az emberi tettek gyakran előre nem látható és visszafordíthatatlan hatást gyakorolnak önmagunkra és másokra. Sajnos a megbocsátás fogalmi tisztázásával a szerző adós marad, pedig a szó már nyelvtanilag is nehezen értelmezhető. Ige, így is ragozható, tehát cselekvést, történést fejez ki. Egy igéről (eszem, ettem) pontosan meg tudom mondani, hogy éppen mit csinálok és azt más is meg tudja mondani rólam. De mit csinálok, amikor éppen megbocsátok? Pontosan mit kell tennem, hogy más azt mondja rólam: ő megbocsátott? Erre nem találunk meghatározást, miközben a másik fontos fogalom, a szeretet etimológiáját részletesen kifejtve kapjuk. Ugyancsak izgalmas a kérdés: Mi a spiritualitás és hogyan működik az etikában? Fontos – és jó, ha tudjuk: kinek és miért tartozunk felelősséggel? Hányféle a szabadság és mik a korlátai? Érdemes fokozott figyelemmel olvasni a jog és a lelkiismeret morális szerepének taglalását, végül pedig – bármennyire meglepő – a halál is hat az etikára! Az etika a végességtől függ. Annak felismerésétől, hogy az életutunk egyszer szükségszerűen – és nem csupán lehetségesként – véget ér. Szívleljük meg a francia filozófus, Michel de Montaigne (1533-1592) jó tanácsát: „Éppoly esztelen afelett panaszkodni, hogy száz év múlva nem leszünk az élők sorában, mint azon, hogy száz évvel ezelőtt sem voltunk!”

Larry R. Churchill

ETIKA MINDENKINEK

Pallas Athéné Kiadó Kft. 2020

Copy & Consulting Kft. Nyomda

ISBN 978-963-573-000-1

102 hozzászólás

 • a “hatalom” nem szerepel az etikai tanulmányok között?

  pedig a hatalom szerepe végzetes és ezt tapasztaljuk ma, az összes többi moralizálás és etikai akármi értelmét is veszíti és hatalomból kiesett egyedek vígasztalására szolgálna ha tengermélyen nem …. le!
  pofátlanság sincs az etika elemzés szótárában?

 • Lehet,hogy erkölcstelenség részemről,de nem tudok és nem is akarok a családom gyilkosainak megbocsátani.Akkor sem,ha nem sikerült mindnyájunkat kiirtani.

 • Ha a foszerkesztot es cenzort nem bosszantana hozzaszollasom, egyeni meglatasom szerint, en inkabb a szerzo es a hozzaszollok velemenyeit ohajtanam olvasni, a konyv hirdetesek helyett.

  De a feletett kerdes valoban erdemes vita-alapu alany.

  Valoban, mibol ered, ill. minek a termeke az az u.n. ERKOLCS, ETICA, s mint mar mashol felhoztam az u.n. “consciousness”.
  Alapjaban nem is tudnam hogyan lenne fordithato az a szo magyarra?!
  Szotarok kulombozo felre-ertheto valaszokat nyujtanak.
  De alapjaban minek a termeke az “erkolcs”, az “etica” ?

  Mozes kezmuve (irasa) nyujtotta az elso es leg-logikusabb, elismerheto, elfogadhato valaszokat az emberi magatartas, ugy az egyen, mint a tarsadalmak szamara is.

  Az idos Gorog urak, akik tul-idosek voltak a sex es a fizikai sportok elvezeteit uzni, s mivel a termelo munkakat a szolgak vegeztek, sok idejuk maradt filozofiazasokkal tolteni idejuket.
  Elmaradhatatlan a korulmenyeiket figyelemen kivul hagyni.

  Az osi biblia meglatas, “do into others as you’d want them do into you” (cselekedj maspokkal, amint ohajtanad azokat cselekedni irantad).

  Habar az emberiseg az osidoktol az elmaradhatolanokig, a leheto leg-onzobb, kegyetlenebb modon viselkedik embertarsai irant, s minden mas elolenyekkel szemben is.

  Mint mar hozzaszollasaimban tobbszor emlekeztettem az olvasokat, hogy az emberi-leny ezen a vilagon a LEG-onzobb, embertelenebb es kegyetlenebb minden lenyekkel, sot emebertarsaival szemben is.

  Egyetlen eloleny nem pusztitja sajat fajaiank tagjait, csupan az emberileny.

  De ugyan-akkor, minden emberileny kepes kedves, baratsagos, egyetterto, segitokeesz, sot onfelaldozoan is viselekedni emebrtasrsaival szemben.
  Arra is nagyon sok pelada talalhato, sajnos, nem az allando es altalanos magatartasa az az emberiseg zomeinek.

  De NE feledjuk, az emberi-leny NEM azon magatartasokkal, celokkal szuletik.
  Lass barmi kisbabakat. Aranyos, imadnivalok, az artatlansag igazi megtestesuledei mind.

  De mi az ami felnott lettukre embertarsaik elleni gonosz tetteket kovetnek el?????
  Ketsegtelenul, gyarlosaaikat es gonosztetteiket az eletuk folyaman sajatitjak el.
  Az emberi magatartas a korulmenyeinek a termeke.
  Az emberiseg tortenelmi adatai annak tagdhatatlan bizonyiteeka.

  De eredetenek, s ugy a jotettei mint a gonoszsaagai is annak a kb. mas-fel-liternyi agysejtek electro-chemical kilovesinek az eredmenye???

  Vagy letezhetne mas eredte talan????

  Hiszen az allatoknak is van elmei kepessegeik.
  Emlekezeteik, tanulo-kepessegeik, sot emotional, erzelmi kepessegeik.
  Felfogjak tulajdonossaik serelmeit, boldogtalansagait, sot kutyak nem csak kabitoszerket, de meg betegsegeket is felismernek szaglasaikkal.

  S az elso kerdes, lehetne az emberi erkolcs, etica, consciouisness eredete valami ismeretlen vilahgegyetemes forrasbol?

  Vagy eredt volna veletlenul Mozes, nehany oreg-gorog urak es mai irok elekepzelesinek a termeke ?????

  Mit velnek az olvasok???

 • Olvastam egy figyelemre méltó eszmefuttatást.
  Ha gyenge vagyok akkor szabadságot, lehetőségeket kérek, mert ez illik a te életfilozófiádhoz (erkölcsiségedhez).
  Ha erős vagyok akkor elveszem a szabadságodat, lehetőségeidet, mert ez illik az enyémhez.

 • P.S.
  Ma olvastam egy volt Kamikaze pilota tortenelmi emlekezeseit amit csak 3/4 evszazad utan mert megirni.

  Sorai tanuskodik, hogy egyetlen-egyikuk sem volt valoban “onkentes”.
  Egysem ohajtott meghalni, es u.n.. “hos”-nek lenni.

  Az iro egy 17 even gyerek volt akkor, de sorai tisztazta, amit barki feltetelene ugy is, hogy fiatal ostobasagaikat hasznltak ki az akkori Japan katona-tisztek, vezetoseg es a csaszari hatalom.

  Az oreg, volt kamikazze ma pacifista, s belatja a valosagot az emberi gyarlosag es fiatalok ostobasagainak a kihasznalasan.

 • gyuri10
  2020 december 3
  12:30 du.

  akkó’ te tagadod “a” TANÍTÁST(sic) ami “a” KÖNYV-ben van megírva?

  ez nem ildomos; így te tanítatlanul maradtál!

 • RODEO;
  Gyurio mar ismetelten tanuskodot azon ,hogy az a “tanitas” teljesen jelentektelen szamara!

 • Rodeo11,
  végre egyszer szarva között fogtad meg a tőgyét.Bizony a gyűlölet felülírja a “Könyv”tanításait is.Habár az is írva vagyon, hogy “szemet szemért,fogat fogért”.Persze ezt neked nem kötelező tudni.Ha most tanítottalak valamire,hát bocsi a világtól.

 • Nagy Gyula
  2020 december 3
  4:20 du.

  Baromság.

 • Valóban nagy szükség van ilyen összefoglaló könyvekre a piacon, főleg a nagyközönség számára.

  Zavaros korban élünk, ahol az értékek összekeverednek, sokszor a jó látszik hamisnak, a rossz meg jónak. Főleg a fiatalokra ennek beláthatatlan következményei lehetnek! Az sajnos kétséges, hogy ez a könyv hány ember számára elérhető és érthető. Inkább a könyvből való kis feldolgozásokat, népszerűsítő munkákat várnék ezesetben.

  Persze, nem szabad azt hinni, hogy elolvasunk egy könyvet, és attól majd megjavulunk. Vagy hogy a szerzők kizárólag a legjobb, legerkölcsösebb emberek lennének. Szerintem az ilyen könyvek akkor jók, ha korrektül és érthetően leírják az eredményeket, amiket az elmúlt évtizedek tudósai és egyéb szakemberei elértek a témában. Pl. kiterjedt kutatások és rengeteg tapasztalat alapján!

  Semmi értelme ugyanakkor, ha elolvassuk, és azt képzeljük, hogy innentől már Teréz anya jóságával és képességeivel rendelkezünk. Arra gondolok, hogy pl. kiutasítjuk a takarítót, ha zsörtölődik a cicák miatt.:) Ez most példa Alma múltkori cikkéből. Liberális jogvédőkre jellemző, hogy a hatalom piti kis helyi képviselőit nem emberként kezelik, hanem feltételezik, hogy hivatalból rossz. Pedig lehet, hogy a takarítónőt vagy portást tényleg zavarja a macska jelenléte (és nem csak “a hatalomnak packázásait” képviseli).

  Félreértés ne essék, én nem Almára utalok ezzel, hogy ő ilyen lenne! Csak az ő példája kapcsán jutott eszembe, hogy a kilencvenes években az ún. jogvédők úgy szaporodtak a magyar közéletben, mint eső után a gomba. Aztán hova jutottunk. Részben sajnos Orbán azért teheti meg, hogy a jogállamiságot rossznak állítja be, mert okot adtak erre. A sok, esetleg volt szociból átalakult harcos liberális ténykedései nem tettek jót ennek az ügynek. És sokszor tényleg Soros-ösztöndíjjal tanultak.

 • Gyuri10 12:30
  és Rodeo 4:50

  Családod, családjaink, testvéreink gyilkosainak megbocsátani,
  az volna csak az igazi erkölcstelenség. Hogy miért ?

  Egyszerűen azért, mert az a megbocsájtás belegyezés lenne ártatlan emberek mocskos eszmék nevében történt erőszakos elpusztításába, amit a KÖNYV már önmagában tilt és büntet,
  márcsak amikor kijelenti,hogy szemet szemért,fogat fogért.

  Mind amelett halottaink tetemein alkudozni nincs is jogunk.

  A legetikátlanabb – úgymond – megbocsátások például az USA Európa II. Világháborus felszabadításakor a német SS-náci V.
  2-es rakétamérnökök ezreinek “kimentése” Amerikába az évekig koncentrációs tábori rabmunkát – látástól halálig – használó
  a türingiai DORA Rakétabarlangok Verner von Braun vezetésével.

  A másik hasonló abszolút etikátlan cselekménysorozat hasonló mentőakciók szervezése további náci tömeggyilkosok, úgymond’ szakemberek kimentése az USA-ba, és ott titkos állami állások felajánlása, illetve betöltetése ővelük, háborús bűnösökkel.
  (A csak jóval később és későn is leleplezett botrányos ügyek.)

  Üdv: Málnaszőr

 • Cselekedeteink két legfontosabb etikai, erkölcsi zsinórmértéke a

  gyermeknemzés valamint az emberi élet kioltását célzó bűnökhöz

  fűződő magatartásformáink, felelősségtudatunk, tehát erkölcsi

  viszonyunk.

 • Málnaszőr
  2020 december 5
  8:50 de.

  hát! hogyismondjam? mondjam e?

  nem beszélsz kristály tisztán, összekavarsz dolgokat

  (amiket én a gyurinak címzettemben Napnál világosabban és egyszerűen)
  szavaidból viszont kristály tisztán kiviláglik amit én legfentebbi beszólásomban említettem, miszerint:

  a hatalom érdekei szerint van etika, morál és szabad etikalizálni, morálizélni és ugyanolyan undorítónak maradni, mint a tömeggyilkosok

  (nehogy azt próbáld elhinteni, hogy kizárólag egy azaz egyetlen tömeggyilkos van az emberi történelem során?)

  lásd Agamemnon és tsai., Róma és Karthágó “vitája” a kié is a babaruha;

  ami manapság más nevekkel behelyettesítve egy az egyben zajlik csak undorítóbb!

  amiből az derült ki, hogy a győztesnek van igaza kizárólagosan!!!! mai napig és ez ami a gyuriban undorító!!!

  ama halottak dédunokái ma is kapnak pénzbeli fájdalomcsillapítót, yemen etiópia, meg a többiek tengermélyen le vannak szarva és kirabolva fájdalomcsillapító számukra a tarkónlövés

  maradtam rodeo11

 • Ez Id.Antall József levele”zsidó mentő” ügyben 1939-ben.Ezzel szerezte meg az erkölcstelen alapot nyomorult létezésére.

  „Méltóságos Grófnő!

  Az utóbbi időben azt tapasztaljuk, hogy Lengyelországból zsidó fajú egyének szivárognak be Magyarországra és Méltóságod vezetése alatt álló Magyar Lengyel Menekültügyi Bizottságnál jelentkeznek részben támogatásért, részben pedig azért, hogy részükre valamely táborunkban való elhelyezkedés lehetősége kieszközöltessék. Kihallgatásuk alkalmával – amint értesültem – letagadják sok esetben, hogy zsidó fajúak és így könnyen lehetséges, hogy mi őket a legszigorúbb tilalom ellenére táboraink állományába felvesszük.

  Ezért mély tisztelettel kérem Grófnőt, hogy az újonnan érkezett zsidó fajú menekülteket, továbbá, akik erre gyanúsak, azonnal a KEOKH-hoz utasítani szíveskedjék. De leghelyesebb volna a KEOKH-tól egy detektívet kérni, aki őket odakísérné. Én Siménfalvy Őnagyságával a KEOKH vezetőjével megbeszéltem az ügyet. Ő a legkészségesebben küld Méltóságodékhoz detektíveket. Nagyon kérem kedves Grófnőt, hogy ezeket az eseteket a legszigorúbban méltóztassék kezelni, mert eltekintve attól, hogy ellenkező esetben magyar hatósági rendelkezésekkel méltóztatnék összeütközésbe kerülni, a lengyel szociális akció is csorbát szenvedne.

  Ugyanis, ha a magyar hatóságok azt látnák, hogy a lengyel menekültek közé – a velük szemben tanusított nobilis eljárásunk következtében – külföldi zsidók szivároghatnak be, magukkal a lengyelekkel szemben is kénytelenek volnának olyan megszorító intézkedéseket tenni, amelyek következtében a lengyel menekültek helyzete is romlana. De a közérdek is ellene szól, hogy ezen a téren engedékenyek legyünk. Ha elterjed a zsidók körében, hogy Magyarországon a külföldi zsidóságnak is menedékjogot biztosítunk, akkor egész Európa zsidósága ide özönlenék.

  Tapasztalatból tudom, hogy a Bizottság mekkora áldozatkészséggel és munkával végzi nemes feladatát, éppen ezért a Bizottság érdekében áll, hogy csak azon a területen fejtsen ki szociális működést, amelyen annak idején a Belügyminiszter Úr megengedte és hozzájárult. Egyúttal arra is kérem Grófnőt, hogy holnapi napon Siménfalvy Őméltóságát értesíteni méltóztassék arról, hogy kik jelentkeztek eddig Méltóságodnál a zsidó fajú egyének közül és Budapesten ezek hol találhatók.

  Antall s.k. miniszteri osztálytanácsos”

 • BendeguzO 79,
  ismét tanúbizonyságot adsz a szöveg ferdítési bajnokság győztes sztárjaként,rosszindulatú,a karaitákhoz méltatlan irogatásoddal.
  Egyébként egy másik bloggon belebotlottam néhány hozzászólásodba. Nem értem miért van az,hogy ott hibátlan gépeléssel és egészen jó magyar fogalmazással tudsz írni.Csak minket tüntetsz ki baromkodó végnélküli majdhogy érthetetlen szövegeiddel? Skajach!

 • Orsós Elemér

  Málnaszőr
  2020 december 5
  8:50 de.

  “Családod, családjaink, testvéreink gyilkosainak megbocsátani,
  az volna csak az igazi erkölcstelenség.”

  Ezt aláírom, mert ennek a fontos alapelvnek a megtagadásától lett a megalázkodásra tervezett kereszténység a világ legerkölcstelenebb vallása. Logikusan tehát, hogy még nálatok is erkölcsösebbek legyünk, nekünk a “fogat fogért” túllicitálását, azaz a fogsort fogért parancsot kellett volna átvennünk Tőletek, és akkor mienk lehetne a legeslegerkölcsösebb vallás, persze csak ha hajlandók lennénk a kőtábla összes pontját is betartani! 😀
  Egyébbként mindennel maximálisan egyetértek!

 • U.I.Elképzelni sem tudom,hogy I.d.Antall József mire kapott “világ igazai”kitüntetést a Jád Vásémtől.Ténykedésének része van “lakósság rendezéshez”tartozó Kamenyec Podolszkíj-i tömegmészárláshoz,ahol a magyar katonák és nyilas valamint csendőr pribékek átadtak tizenhétezer nem magyar állampolgárságú zsidót az SS einsaccgruppennek kivégzésre?Ez egy tudatlanságból származó kérdés részemről.I.ments nem vádaskodás!

  Belzebubi,ezt Te bocsájtsd meg a karaita tyúkeszeddel!

 • Orsós Elemér

  Tudálékosan össze-vissza vitatkozunk itt mindenféle etikáról pedig, ha a megkérdőjelezhetetlenül nagyon korszerűen gondolkodó fősodort megkérdeznénk, egyből rávágnák hogy, a ő liberalizmusuk minden etikát -nekik megfelelően- demokratikusan felülír! 😀 (1984)

 • Málnaszőr,
  teljesen azonos a véleményünk.Köszönöm a kiegészítést.
  Üdv:Gyuri.

 • Bendeguz79:
  “Gyurio mar ismetelten tanuskodot azon ,hogy az a “tanitas” teljesen jelentektelen szamara!”

  Mr Bendeguz, gyuri10 már többször említette, hogy ő zsidó, és nem vallásos. Zsidó lévén, ha vallásos lenne, akkor sem a Rodeo11 és Ön, mint gyakorló (iszlám, keresztény, vagy tűzimádó – már nem is tudom) hittérítők által ráoktrojálni próbált “könyv” és “tanítás” lenne az irányadó a számára,
  hanem a Tanach, a sziszá sudré Misna, a Gemara és a Derech Eretz.

  De ha már Ön állandóan beleszól szinte minden olyan kérdésbe, amelyekhez semmit sem ért, és amelyekhez semmi köze, akkor tájékoztatom, hogy a zsidó vallási hagyomány a vétkeket és bűnöket két nagy (és több kisebb) csoportba osztja. Az egyik nagy csoport az I-ten elleni vétkek, ezeket haSém megbocsájthatja. A násik nagy csoportja a vétkeknek, amelyeket embertársaink ellen követtünk el; a zsidó vallási hagyomány szerint ezeket I-ten nem képes megbocsájtani, hanem csak és kizárólag az az embertársunk, akivel szemben elkövettünk. Ebből senki sem bocsájthatja meg a más ellen elkövetett bűnöket. Gyuri10-nek a jelen esetben tehát (függetlenül attól, hogy ő nem vallásos) a zsió vallási hagyomány szerint igaza van.

 • Málnaszőr
  2020 december 5
  8:50 de.

  köszönettel, hogy megszólítottál!

  nem tudom észrevetted e, hogy óriási sikertörténet alakul a Világban!
  a demokrácia terjed, és egyre inkább átveszi az uralmat; mialatt a kommunizmus és minden más ami nem demokratikus az visszaszorul, igaz, a demokrácia hatalmas eszközeivel könnyedén tör előre; mialatt a “nem demokratikusak” semmiféle térhódítást nem tudnak felmutatni, szenvednek és le vannak maradva… ajánlom figyelmedbe a demokráciák és a nem demokráciák GDP jének legutóbbi 15 évben létrejött alakulását, számszerűen, precízen,

  mit gondolsz minderről a hatalmas sikerről, most példáúl Bidén lesz a demokrácia zászlóshajója, ő most sokkal demokratikusabb mint az őt megelőző demokrácia, a demokráciák is versenyben vannak, ki tud demokratikusabb lenni, hát nem egy hatalmas sikertörténet?

 • Bendeguz79
  2020 december 3
  8:49 du.

  At illető (a könyv írója) Japán
  akkori vitorlázó-repülő bajnoka volt.

 • HAZAI LAMPA es masok feltetelezett elkepzeleseire:

  Hat hogy a feneben beszelnek, sot meg gondolhatnanak is magyarorszagra mint “jog-allam”-ra ???

  Hiszen az allamhatalom SOHA nem is celozta biztositani polgarai alapveto emberi-jogait, sem eleteit.
  Sot meg figyelemben sem vette soha!

  Csupan igerete es “elismerese” teljezsen jelentektelen.
  Hiszen mind egyben korlatozottak sarkalatos torvenyeikkel.

  Ami szabad az nem lehet korlatozott!!!!
  S ami korlatozott az NEM lehet szabad!!!
  A mindent-tudok keptelenek lennek azt felfogni talan ?

  Hasonloan az EU is.
  Csupan “eggyezemyek” a sajat senki-altal-valasztott politikussaik altal.
  Emlekezne valaki a Molotov-Ribbentrop egyezmentre?

  Semmi tobbet nem ernek a politikusok egyezmenyeik, amiket a lakosssaik nem szavaztak meg szabadon!!!!

  Igereteik meg mind hazugsagok!!!!
  Na hat azon ragodhatnak am !!!!!!

 • Bendeúr79 1:06 olvasó társam kérdezi, hogy

  “Honnan ered az emberi öntudat, valamint honnan “kaptuk” az erkölcsöt, illetve az etikát, csak nem valami ismeretlen világegyetemes forrásból ?”

  Meggyőződésem, hogy az emberi magatartást, és magatartásformákat az emberiség története és az annak során összeadódott gigantikus tudásanyag formálta olyanná amilyennek azt ma ismerjük…

  Ahogy az Ember kialakulása is szerves fejlődés (evolúció) eredménye, ugyanúgy az emberiség . e r k ö l c s i . v i l á g a . is a történelem, az objektív társadalmi lét során alakuló állandó . v á l t o z á s . következménye. Ennek során elsősorban a termelési módok, illetve termelési viszonyok egymást követő váltakozása, centrumukban a termelőeszközök . t u l a j d o n v i s z o n y a i v a l . és az ebből fakadó hatalom által együttesen . d e t e r m i n á l t . társadalmi tudat (tudomány, politika, művészet, vallás, erkölcs és filozófia) alakította és formálta . p i l l a n a t n y i . á l l a p o t …

  Az, mint mondja, hogy “csak az ember az az egyetlen biológiai lény, amely pusztítja a saját faját”, egyelőre ma is ennek a bonyolult – gazdasági alapokon működő társadalmi összefüggésnek a folyománya, amit jelenleg éppenséggel a tőke tesz ilyen úgymond’ “gonosszá és erkölcstelenné”. Persze párszáz évvel ezelőtt, még a nagy földbirtok dicsekedhetett ezzel a dicső népességformáló erővel.

  *

  Megjegyzés: A kitűnő megfigyelő Vojager-1 űrszonda amely már rég elhagyta nemcsak szeretett sárgolyónkat, de már Naprendszerünket sőt, alighanem már Galaxisunkat is(?), még nem jelzett sehonnan értelmes, erkölcsi és etikai szabályokat felállító “világegyetemes forrást” úgy, hogy egyelőre jobb lesz tovább maradnunk a fenti társadalmi folyamat ahhoz képest biztonságos hálójában. 😀

  Üdvözlettel:
  Vögelein

 • Málnaszőr
  2020 december 5
  8:50 de.

  Szerintem se KELL megbocsátani, mert az olyan dolog, ami önként, belülről jön.

  Amit viszont nagy biztonsággal erkölcstelenségnek titulálhatunk, az elkövetők leszármazottainak állandó kérdezgetése: te hogyan ítéled meg a nagypapád? (Ami Magyarországon ráadásul kontraproduktív, a népirtásban közvetlenül felelős dzsentri réteg szétszóródása és eltűnése miatt).
  Normális ember erre csak azt mondhatja, hogy nem tudja, hogy ő hasonló helyzetben mit tett volna. (És megint: a legtöbb mai magyarnak akkoriban a parasztsághoz tartozott a nagyapja, tehát kétszeresen nem tudnák, hogy egy kisszámú dzsentri helyében mit tettek volna).

  Magyarországon úgy alakult a politikai helyzet, hogy a Kelet-Európában egyedüliként túlélt zsidó népesség (pestiek és muszos vidéki férfiak) a háború után megkapta a lehetőséget a közösség újraszervezésére. Ennek egyik eleme a holokausztra való emlékezés. A liberális Európában a hatvanas évektől kialakuló politikai korrektséggel találkozva, kialakult a politizálásnak az a fajtája, amiben az áldozatok korlátozás nélkül nyilatkozhatnak.

  Ez sajnos Magyarországon a politikai sakkjátszma része lett. Kiváló értelmiségieket kimartak a közéletből, csak mert nem vallották gyilkosnak a nagyszülői generációt (de egyébként nem tagadják a holokausztot!). Kétes politikusok, ha elég sokat koszorúztak emléknapokon, minden további nélkül irányíthatják az országot.

  És itt egyesek ehhez tapsolnak … Azt se bánom, ha egyesek ezért halálos átkokat szórnak majd rám, de ezt muszáj kimondani már egyszer.

 • Bendeguz79
  2020 december 3
  1:06 du.

  Én azt mondom, hogy bármi is a biológiánk, a nevelés elengedhetetlen az emberek számára!

  Lehet, hogy voltak dilisek is a görög filozófusok között, viszont nélkülük nem létezne az etika tudománya. Manapság itt azt látom, és ezt már mások is leírták, hogy Magyarországon a liberalizmus (a liberálisok szerint!), azt jelenti, hogy senkit semmiben nem szabad korlátozni.
  Ennek megfelelően minden olyan társadalmi mozgalom, ami az erkölcsök javítását tűzné ki célul, hatalmas botrányba fulladt. A liberális sajtó, amíg volt, maró, ölő gúnnyal figurázott ki minden keresztény-konzervatív kezdeményezést, főleg ha katolikusoktól érkezett.
  Hozzáteszem, a jól ismert liberális segélyszervezeteknek megvoltak a díszcigányai, díszhajléktalanjai, díszhomokosai stb.

  Mindennek az eredménye: a magyar népesség nagy része nem szokta azt meg, hogy a bajban a segítő foglalkozásúakhoz kell fordulni. Paphoz, pszichológushoz, más lelki segítőhöz járni ciki és gyengeség. A gyerekeket sokszor az internet neveli, mert sok szülő nem tudja, hogy kell.
  Sok kislány számára a médiában futtatott, szerencsétlen pornósztárok az ideál! Aztán azt tervezik, hogy prostinak mennek. A fiúk drogdílerek akarnak lenni kamaszkorban.

 • Kővendég
  2020 december 5
  12:50 du.

  gyuri10 már többször említette, hogy ő zsidó, és nem vallásos. Zsidó lévén, ha vallásos lenne, akkor sem a Rodeo11 és Ön, mint gyakorló (iszlám, keresztény, vagy tűzimádó – már nem is tudom) hittérítők által ráoktrojálni próbált “könyv” és “tanítás” lenne az irányadó a számára,
  hanem a Tanach, a sziszá sudré Misna, a Gemara és a Derech Eretz.

  az ember fia mit meg nem tud, ha kővendéget olvas?

  #1./ oktrojál az a “rá” nélkül etimológikusan helyes! rámásztál ám?

  #2./ ezek a……(kisemtudommondanik®) ezek nem könyv formában léteznek(?) de írott könyvek, azaz megint kitekergeted a mások mondandóját (ez csak azért, mert engem egy lapon említettél a grizi vel, pedig én elolvasom amit elküldök elküldés előtt

  #2./ ez a hitvilág egy csak haragot és bosszúállást ismerő rémisztő agyficam, azaz bennem fel sem merül megismerésük, nem kellene annyit ordibálni, érzékeny hallásom van és nagyon zavaró, állandóan ugyanazt a rágógumit rágcsálni már seizesebűze és az éhező kóbor eb is otthagyja… hát még én!

  #3./ ez a fajta életvitel beteges, kívül hordja a beleit

 • Rodeo11
  2020 december 6
  10:50 de.

  dugámba dőltem, kimaradt a: “)” pedig tényleg elolvastam (ez hisziapiszi nek szól)

 • Érdemes tudnunk, hogyan működünk, honnan jönnek a cselekedeteinket mozgató indíttatások.
  A mindenségben működik egy olyan tudati hierarchia amelynek a részei valamennyire hatnak egymásra.
  A vaskorban (káli júga, istentől elszakadottság, individualizálódottság korra) ez a kolletív tudat (kollektív tudattalan, stb.) hatása gyengén hat. Gyengén befolyásol az érzelem világunkon keresztül.
  Ebben az időszakban az érzelem világunkat is erősen meghatározó rész az amit elmének, szellemiségnek, racionalitásnek, stb. mondanak.
  Az is jól látszik, hogy olyan is előfordul, hogy mást mond az érzelem világunk (szívünk), mint a gondolatvilágunk.

  Az előzőekből adódik, hogy a milyenségünket nagyon meghatározza az amit SZOCIOKULTÚRÁLIS (neveltetés) résznek mondanak.

  A gondolatiságok filozófiai alapúak.
  Az EMBERSÉG, EMBERSÉGESSÉG (önző) filozófiai alapja az, hogy hosszútávú jólét csak annak jólétében létezik aminek a részeiként létezünk.
  Ebből sokminden egyenesen következik.
  És vannak olyan filozófiák amelyek működtetése környezet és a következményeiben önpusztító is.
  Jó mondás az is, hogy ha elvész az érzés (a környezet, a kollektív tudat érzése) akkor jól még tud működni az erkölcs. Ha az is elvész, akkor már csak a törvény tud megtartani.

 • gyuri10
  2020 december 4
  5:19 du.

  most láttalak meg miután többször keresgéltem a hsz -ek között,

  hát igen: a gyűlölet!

  meg kellene tanulnod mosolyogni derűsen, mókásan élni és legalább önmagaddal békében… de mint ahogy Géptanban szoktuk mondani amikor kiderül, hogy a tűrésmező nem jó (mert a rés a turbinában túl nagy), hogy: nem “jellemző”…

  ilyenkor szokta mondani a Prof: menj te fiam a “résbe”

 • Hazai Lámpa:
  “Magyarországon úgy alakult a politikai helyzet, hogy a Kelet-Európában egyedüliként túlélt zsidó népesség (pestiek és muszos vidéki férfiak) a háború után megkapta a lehetőséget a közösség újraszervezésére.”

  Igen, 2-3 évig, utána leginkább azok, akik még idejében elhagyták Magyarországot.

  Hazai Lámpa:
  “Ennek egyik eleme a holokausztra való emlékezés. A liberális Európában a hatvanas évektől kialakuló politikai korrektséggel találkozva, kialakult a politizálásnak az a fajtája, amiben az áldozatok korlátozás nélkül nyilatkozhatnak”

  Önnek elég érdekes véleménye van.

 • Kedves
  HazaiLámpa! [lássák még: Gyuri10, Geyza és Rodeo11 kollégák]
  12.06/4:30

  “…kialakult a politizálásnak az a fajtája, amiben áldozatok korlátozás nélkül nyilatkozhatnak” – írja.

  Ehhez én még annyit teszek hozzá, hogy valóban “hallatlan ez liberális tolerancia”!

  Tisztázzuk csak, szűkítsük a kört, hogy kikre és milyen . á l d o z a t o k r a . is gondol kiskegyed ?

  Tán a végleg likvidált –> abszolút “bűntelen csecsszopókra”* ? vagy a gyermekekre ? és ezek anyukáira ? vagy a nagyszüleikre, a munkában megőszült nagyapákra és nagyanyákra ?, akik pedig túlkorosok lévén már alkalmatlanoknak bizonyultak a MUSZ-nak titulált rabszolga munkákra, és így lett belőlük “likvidálandó selejt”. Ráadásképp mindez mindössze két és fél hónap alatt!

  Logisztikailag is óriási teljesítmény, ami hatalmas kollektív együttműködést feltételezett a benne résztvevőktől, a gettózó csendőrtiszten és mozdonyvezetőn túl egészen az utolsó és sugdosó házmesterbácsiig.

  Avagy tán a ritka, mégis túlélt ám mentálisan és még anyagilag is tönkretett áldozatokra tetszett gondolni, akiknek viszont azt vetették és vetik a szemükre kedvezményezetté tett “többségiek”, hogyaszongya:”többen jöttetek vissza mint ahányan elmentetek”?

  Az pedig, hogy az ebben érintett bűnösöknek így többségiségükből adódóan ráadásként zsebrevágott haszon ódiuma még mindig ólomsúlyként húzza a zsebüket, vagy inkább a keresztényerkölcsi lelkiismeretüket? Hát lássa be, Lámpácska az a legkevesebb bűnhődés félmillió polgártárs oly varázslatos eltüntetéséért, mely célt, majdpedig kollektív tettet 25 éves véres propagandájukban érleltek addig-addig, hogy aztán még majd a “gyümölcsét” is leszüretelhessék…

  Mert “kedves” H. L. az ilyesfajta védőbeszédek is, amelyeket magácska a Horthy-generáció és rendszer védelmében itt már nem is először ereszt meg, erre a fajta rossz lelkiismeretre utal. Amely flagelláns jelenség viszont így van rendjén, hisz mi lenne, ha még ez a minimális önbelátás sem gyötörné azok utódait, akik ezt művelték egy azóta feltételesen rég termőre forduló nemzedékkel, akiknek e genocídium bűnéből kifolyólag már utódaik sem születhettek, illetve kiknek elvesztése valójában a kivégzett létszámuk, mára már lehetséges dédunokáikat is beszámítva legalább a háromszorosát szülhette volna. Azaz másfél millió . e m b e r t , vallásos szemlélettel lelket. Gondoljon bele: ma maguk konzervatívok, ma mit meg nem mozgatnak az abortusz ellen – miközben a Holokauszt millióit szeretnék a közvéleménnyel elfelejtetni s ez által meg nem történtté tenni.

  Minden esetre, “nem tudhatom”* nagysasszony’, v. kisasszony, hogy milyen nevet kaphatott a keresztségben, de ha nem is az Ágnest, én akkor is – többekközt e mostani szerecsenmosdató szózata elismeréseképpen hadd illessem Önt az ÁGNES ASSZONY** titulussal. 🙂

  Ágyő: MSz

  .

  * von Radnóti Miklós
  ** Arany János: Ágnes asszony (ballada)

 • Bolondgyurkára megint rájött a heppáré.

  Annyira ideges lett szegény hogy már a
  magyartot sem sperecheli hibátlanul.

  Ami nem lenne baj, mert ha pl. ÉN ejtek egy
  heje sírási hubát, az elnézhető tekintve hogy írni-olvasni alig tudok.

  Dehát őméltósága Zsidógyurrri a
  gyűlőlt anyanyelv (sajátmaga által) felkent szakértője !

 • Hamár magyar nyelv:
  Alább látható (hallható)
  milyen gyönyörű is az én hazám nyelve :

 • “leginkább azok, akik még idejében elhagyták Magyarországot.”

  Nem egészen, kedves Kővendég…

  1948-tól a rendszer tűrte, de nem nézte jó szemmel az egyházakat és a vallásos embereket. A katolikusokat sem, és vajon miért tettek volna kivételt a zsidó egyházzal? A családunk zsidó barátai jórészt ateisták voltak, de az a néhány vallásos – köztük az egyik barátnőm is – zsidó gimnáziumba járhatott, és tartott kapcsolatot zsidó közösséggel. Persze nem villogtatta ezt a körülményt – és különösen nem kihívóan – ahogyan más vallások hívői sem.

  Arra még burkoltan se célozz, hogy a HIVATALOS kommunista vezetés akár még egy hajszálnyira is antiszemita lett volna.

 • Más kérdés a lakosság. Az igaz, hogy az antiszemitizmus kiindulópontja nálunk a dzsentri réteg, gondolom, főleg a kisebbségi érzésük miatt, de viszont a propaganda mégis először a vidéki településeket bolondította el.

  Budapesten viszont a polgárság elég szorosan együtt élt a zsidósággal már évtizedek óta. Én egy terézvárosi gangos házban születtem (és harminc éves koromig ugyanott laktam). A házban 22 lakás volt, ebből legalább 8-ban zsidók laktak, köztük a ház tulajdonosa is. Pontos számot nem tudok, de a gettóba a fele sem vonult be, gondolom azért, mert a mi özvegy házmesternénink egy nagyon becsületes asszony volt, nem besúgó típus. Nálunk, és még 3 másik keresztény lakásban zsidó embereket bujtattak a vészkorszakban, amit a házban lényegében mindenki tudott.

  Sőt, az ostrom alatt a pincében anyám és én az egyik zsidó szomszédnénivel közösen “laktunk”.

  Budapesten szerintem dzsentriken kívül a vidékről felmenekült lakosság volt antiszemita. Ne feledjük, Budapest a háború után nagyon gyorsan egymillió lakosról 3 millióra szaporodott.

 • Geyza, ezzel a nótával nagyon befürödtél. Én még emlékszem az ötvenes évek beli változatára: ez egy orosz dal, amelyet magyarra fordítottak (de akkor még másképpen). Viszont, ha megfigyeled ezt a magyar szöveget, érezni is, hogy egy kutyaütő fordítás, a hosszú-rövid hangok nem a magyar beszédhez illenek.

 • Orsós Elemér

  Málnaszőr
  2020 december 7
  3:36 de.

  Kedves Málnaszőr, ugye természetesen nem haragszik, ha azt mondom hogy, ez egy tipikusan olyan alattomosan(de azért profin!) manipulált vádbeszéd volt néhány önnek kényelmetlen kérdés elhárítására, amivel a gyanútlan kérdésfelvetőt ordas eszmék tipikus terjesztőjévé lehet úri közönség előtt degradálni, hogy aztán az így legyártott “nácit” ezek alapján ki lehessen rekeszteni, pedig az Ön túlmérgezett állításainak -ami valójában csak rosszindulatú feltételezések halmaza, de inkább a kiszemeltre általánosító rágalom volt- a tizedét sem tartalmazták Hazai Lámpa észrevételei! Ez tipikus esete annak, hogy Ön szerint is égető szükség van az antiszemitizmusra és ha nincs, akkor -gojoknak érthetetlen okok miatt- megéri öngerjeszteni! 😀 DE MIÉRT?

 • Orsós Elemér

  Geyza
  2020 december 7
  4:48 de.

  Ennyire elgiccsesítve még nem hallotam, de emlékeim szerint a dicső Magyar Néphadseregben baromi jól lehetett -és kellett- menetelni rá! 😀

 • VOPGELEON:
  Evolucioja nem produlakt semmifele elorehaladotabb biologiai fajt!
  S tarsdalami, ideologiai,politikai-evolucioja inakbb az ewmberi magatartas zulleset bizonyitja.

  De ne feledje, minden fizikai esemenyek a vilagegyetmeben csak a decay-t, az elkerulhetetlen felbomlast biztositja!!!!

 • elvtársak ezért tesszük, mert ez van bennünk
  https://www.youtube.com/watch?v=rWKA7i_JJ2M&t=2315s
  kedves Cenz Ura lécci!!? ő JS. Bach a 20. században és ez a mű egyenrangú a BWV 244 -vel
  nem részletezem és ebből meg is tudhatjuk a választ “a” miért-re, hát csak!
  gyurik melőzzenek

 • megint kimaradt egy “l”

 • Megint felparázslott a nagyon rossz ízű holokauszt és ehhez kapcsolódóan a jogos bosszú polemia megspékelve a kollektív bűnösség fílinggel.
  Ezzel kapcsolatban is sokmindent megírtam pár évvel ezelőőt amikor jópár finoman megfogalmazott írásomat kimoderálta a házigazdánk.
  Ellenőrizhető, hogy a két világháború között a zsidóság általánosan mekkora előretörést ért el és speciálisan mikben került szinte teljes monopól helyzetbe a (sokszor vallásosan ismételgetett) diszkrimináció mellett.

  Szóba került a Görög kultúra és ezen belül a filozófusok és filozófiák. Mára egyre többen vélekednek úgy, hogy fiktív (kitalált) forrásokra is hivatkozóan hitelesített nagy mese a hivatalos Görög történelem is.

  Minden arra mutat, hogy népek szinten is CÉLORIENTÁLTAN megtervezettek és a tömegek tudatába identitásként belemosottak a vezérlő ideológiák. Jópár esetben vallási köntösbe bújtatottan is.
  Sokat vizsgálódtam, hogy a kisebb nagyobb csoportokat milyen célra tervezhették és mozgatták az idők során.

 • akit érdekel és a Cenz Ura beengedi?

  énekelni valahogy így kell (előadó Rodeo11)

 • Kedves Alma,
  ez után a kijelentésed után:
  (“Arra még burkoltan se célozz, hogy a HIVATALOS kommunista vezetés akár még egy hajszálnyira is antiszemita lett volna.”) Kérlek,írd be a googleba azt a nevet,hogy KUTRUC GIZELLA.Olvasd el végig és utána referálj az idejáróknak a 45 utáni,(56-ról már nem is szólok)pogromokról és hogy a kommunisták nem-e véletlenül a “kis nyilasok” segítségével jutottak hatalomra a”demokratikus” 1949-es választásokon.

 • december 7
  4:40 de.
  “Dehát őméltósága Zsidógyurrri”-KISSÉ csodálkozik,hogy egy ilyen pekenyócemászt zabáló keretlegény fattyának mindent ide lehet írni.A moderátor vagy annak nevezett gépe át is engedi.Én le sem merném írni a gyengeelméjű TV-motoros-pilóta származását nevén nevezve,mert már így is modortalanná lesz nyilvánítva a beírásom.(különben is egy biboldó ismerje fel,hogy egy cigánynak nem pofázhat vissza)Ha még sincs igazam,hát előre is hálásan köszönöm a visszapofázásom megjelentetését.

 • Almási Alma,
  amit itt írsz valószínűleg igaz.Ez a bizonyíték arra,hogy “többen jöttünk vissza,mint amennyit elvittek”a szorgos MÁV vagonokban.Auswitz,Birkenau,Bergen Belzen,Treblinka,Szobi Bór, Mautchauzen,Dachau,a Donkanyari munkaszolgálat,Rávensbrück,az eichmann féle halálmars,a Dunaparti kivégzettek,vagyis a hatmillió áldozatunk után”többen jöttek vissza”…

  “Budapest a háború után nagyon gyorsan egymillió lakosról 3 millióra szaporodott.”

  Érdeme szerint Budapest helyett,valahol az Etelközben egy rezervátumnak kellett volna létrejönnie.Nem 3,hanem 8 millió számára.

 • Almási Alma
  2020 december 7
  6:55 de.

  Ez így van. Ahogy írod.
  És az azt követő bejegyzésedben is.

 • Málnaszőr
  2020 december 7
  3:36 de.

  Ugyan…

  Egy ócska kis Horthysta ágens ez a magát “hazainak” tituláló
  nőszemély. Ha egyáltalán valóban nőszemély.
  Mert a névtelenség homályából mindent lehet!
  Csak ő okosabbnak tűnik mint a Brennstein, aki időnként el szokta felejteni hogy három nappal korábban még nő volt.

 • Almási Alma:

  Kővendég:leginkább azok, akik még idejében elhagyták Magyarországot.

  “Nem egészen, kedves Kővendég…
  1948-tól a rendszer tűrte, de nem nézte jó szemmel az egyházakat és a vallásos embereket. A katolikusokat sem, és vajon miért tettek volna kivételt a zsidó egyházzal?

  Kedves Alma, dehogynem. Pontosan erről van szó. 1948-ig az állam tűrte, annál is inkább, mert ellentétben a magyarországi róm.kat. egyház vezetésével, amely nyílt ellensége volt az új köztársaságnak, addig a zsidó felekezetek vezetése (szerintem érthető okból) kifejezetten támogatta azt. 1947 végéig a zsidók legálisan kivándorolhattak, 1948-ban feketén még jó pénzért vásárólhattak útlevelet az ÁVO-tól, 1949 elejétől
  viszont már bebörtönözték a cionistákat, “önként” feloszlott a cionista szövetség. (S valóban, nem sokkal később bebörtönözték Mindszentyt, éajd más katolikus vezetőket.) Hajszál pontosan fogalmaztam, amikor azt írtam Hazainak, amit írtam, ti. hogy 1945 után 2-3 évig volt lehetőség a zsidók önszerveződésének, utána már leginkább azoknak, akik még idejében elhagyták az országot.

  Hazait érteni vélem, neki gyakorta visszatérő problémája, hogy “Magyarországon úgy alakult a politikai helyzet, hogy a Kelet-Európában egyedüliként túlélt zsidó népesség (pestiek és muszos vidéki férfiak) a háború után megkapta a lehetőséget a közösség újraszervezésére. Ennek egyik eleme a holokausztra való emlékezés. A liberális Európában a hatvanas évektől kialakuló politikai korrektséggel találkozva, kialakult a politizálásnak az a fajtája, amiben az áldozatok korlátozás nélkül nyilatkozhatnak.”

  Ha esetleg ezt – Hazaihoz hasonlóan – te is problémának tartanád, az meglehetősen meglepne, mert eddig nem érzékeltem.

  A következő kommentedre nem tudok reagálni, nem tudom, hogy valóban először a dzsentrit és a vidéki lakosságot bolondítotte -e el az antiszemita propaganda? Lehet. De az is lehet, hogy nem. Én úgy tudom, hogy az antiszemita propaganda elég sikeres volt már 1916-tól, később, 1918-ban a hazatérő katonák, majd 1938-tól a csepeli, az ózdi munkásság, a Pécs, Komló környéki bányászok körében is. HL korábban többször is említette, hogy a zsidóellenesség csak a városi középosztály belső konkurrenciájának volt az ügye; ez is lehetséges, végülis az általad említett “szoros együttélés” egyáltalán nem zárja ki a konkurrenciaharcot. (Csak mellékesen jegyzem meg, hogy 1944 előtt a magyarországi zsidók többsége falvakban élt.) De ismétlem, soha nem vizsgáltam ezt kvalitative (ugyanis a magyarországi antiszemitizmus nem az én problémám), lehet, hogy neked van inkább igazad, lehet, hogy Hazainak, de talán még az sem teljesen kizártnak, hogy Bibó István látta mindketőtöknél jobban.

  Amit a terézvárosi gangos házról írsz, biztos így volt.
  Ahogy az is úgy volt, hogy édesanyám anyját , aki – nyilván egy másik – terézvárosi gangos ház földszíntjén lakott, 1944 novemberében, amikor kötelezték a budapesti 16-55 év közötti nőket is, gyalogmenetben vonuljanak az osztrák (akkor német) határra erődítési munkákra, a parancs nem vonatkozott azokra, akik 12 hónaposnál kisebb gyereket nevelnek. Nagyanyámat a rendőr állítólag nem akarta elvinni, mert anyámat szoptatta, de a jó házmester és kikövetelte a rendőrtől, hogy márpedig vigye csak el, hiszen ő tudja, hogy a gyerek (anyám) már 13 hónapos.

  Volt ilyen is, olyan is. Azonban aligha lenne jóhiszeműen állítható, hogy az általad felhozott eset volt a tipikus.

 • Almási Alma:
  “Arra még burkoltan se célozz, hogy a HIVATALOS kommunista vezetés akár még egy hajszálnyira is antiszemita lett volna.”

  Kedves Alma, bocs, erre elfelejtettem reagálni. És erre esetleg miért ne célozzak? Természetesen nem a vezetés egészére, de egy részére. És mondjuk nem burkoltan, hanem nyíltan.
  Találos kérdés (de nagyon könnyű): tudod -e, ki volt a felszabadult Magyarország első moszkva követe? (Kitünő történész, 1941-ig a Horthy-korszak talán legjelentősebb hatású ideológusa. 1942-től már háborúellenes.) És miért épp őt nevezték ki?

 • Geyza 4:48

  Ezt a dalt (indulót) bevonult újoncként tanították meg nekünk és a kiképzés 3 hetes időszaka alatt vagy 6 másikkal hasonlóan, mint a “Budapesten hagytam én a szívem” is, menet-indulóként harsogtuk, naponta többször is a repülőtér betonján trappolva a ritmust a novemberi szélben…

  És mitadisten? Jómagam történetesen akkor és ott, a szívem egy jóidőre Tisza partján valóban egy diákkislánynál hagytam…- hadd ne folytassam hhhhhhhm… Még évekig tartott…

  Ez a kellemesen és jellemzően oroszos hanglejtésű dallam és szentimentális (rám még ma is ható) szövegvilág a távol hagyott otthont és haza kissé vulgarizált “filozófiáját” sugallja a csaladtól egy pár évre elválasztott sorkatona fülébe…

  Ami pedig itt, a videón közölt – lakodalmas – előadásmódot illeti, az teljesen más az eredetihez képest és, mint utalok is rá, éppenséggel nem egy népdal ihletésű mű, viszont nosztalgikus stílusával Botka Valéria és Csányi László ötvenes évekbeli tábortűzi uttörőkórusait idézi fel az érzékeny és már akkor is élt hallgatóban.

  Valami jó volt bennük, annyi bizonyos…

 • Almási Alma 6:55

  ÚGY IGAZ, ahogy itt írod.

 • UI Alma soraira

  A zsidóság, 2000 éve, végre először érezhette meg, hogy sem felekezeti hovatartozása sem pedig a hite miatt, nem üldözték.

  Ti. a világnézeti vita nem tartozik az üldözés kategóriájába.

 • AuroraBorealis

  Alma 7:22 utsó mondat

  Bocs’ de a vidéki lakosság felámralása Budpestre n e m . volt ” m e n e k ü l é s “, legalábbis nem volt valamiféle üldöztetés következménye.

  Hadd mondjam, hogy azt is a háború okozta, ill. az általa felgyorsult történelmi-gazdasági változások tették szükségszerűvé, amely Európában sem volt egyedi eset. Nőtt az igény az ipari munkásság és csökkent a paraszti munka iránt.

  A változásokat – mint utalsz is rá – e g y r é s z t . az addig uralmon lévő, majd gazdasági talaját vesztett dzsentri réteg egyéni, majd mint osztály tönkremenetelének a háború okozta sebekkel együtt gyorsította fel.

  M á s r é s z t . a mezőgazdaság törvényszerű és rohamos gépesítése hatására már a XIX-XX.sz. fordulóján, ill.már a Kiegyezésben felszabadított parasztság egy nagy része felszármazott a fővárosba, amit viszont a robbanásszerű iparosítás tett szükségszerűvé és integrálta őket egy “ezeréves”, addig hagyományos paraszti létből egy teljesen új létformába, a munkásosztály kötelékébe…

  H a r m a d r é s z t, ugyanakkor a felszabadulást követő 1945-ös földosztás a parasztság régi vágyát teljesítve, mégsem szolgálta a fent vázolt folyamat, végsősoron progresszív jellegét azáltal, hogy feldarabolva a nagybirtokokat az ott kipróbált nagyüzemi mezőgazdaság ugyancsak szükségszerű kiépítését továbbfejlesztését akadályozva, megnehezítette a hirtelen felduzzadt (nemcsak Budapest) városok élelmezését, amiért látszólag ellentmondásosan, de máris szükségszerűvé vált a kiosztott rengeteg kisbirtok újra tagosítása, például termelőszövetkezetekben…stb, mely folyamat a hatvanas években fejeződött be és tette a magyar mezőgazdaságot nemzetközileg is sikeressé…

  Az hogy ez a bonyolult változás a társadalomban milyen és mekkora feszültségek forrása volt, már a szociológia lapjaira tartozik. Egy azonban biztos, hogy az ún. téeszbontó rendszerváltás orbáni szakaszának a főcsapás iránya is a nagyüzem újraélesztése , végsősoron a valahol a horthysta nagybirtok visszaállítását célozza, mégis a nagyüzem létjogosultságát igazolja, hogy aztán ez újra a tekintetes, meg a nagyságosuramék uralmát hozza (hozta) vissza, az legyen a rendszerváltók ódiuma…

 • AuroraBorealis

  utóirat:

  Így aztán a termelőszövetkezetek szétrobbantása újra előhívta a mai gazdasági viszonyok között majd-teljesen versenyképtelen kisbirtok újraszületését, minek által a magyar falu gazdasági értelemben teljesen elveszti a falu jellegét, ami további városi feláramlások forrása, míg végül ki kell ürülnie, vagy legalábbis ingázókból álló (tehát nem paraszt) alvó-faluvá válnia.

  Megjegyzés:
  Ma a legnagyobb földbirtokos réteg (nem dzsentri) Orbán Viktor és oligarchái, a jövő latifundium birtokosai.

 • SchumackerLady

  ˙

  Aurora Borealis 1:44 szerint

  “Ma a legnagyobb földbirtokos réteg Orbán Viktor és oligarchái”.

  Ezt a tényt mi sem támasztja jobban alá, mint az a szimbolikus nagyvonalúság, amikor O1G, a miniszterálnok, nászajándékként egy vadonatúj, pirosra fényzett traktort ajándékozott Ráchel nevű lányának illetve Tiborcz Istvánnak, a szintén oligarcha vejének.

  Az már csak ékezet a mondaton, amikor ugyanezzel a ragyogó nászajándékkal, amin az ifjúpár közösen még fotózkodott is, vontatták el egy szerencsétlen helybéli, nyugdíjas öregasszony kivágott, azaz az általuk ellopott, nekik már jóideje úgymond útjukban levő – örökölt – kiserdejének a helyben földarabolt rönkfáit egy ismeretlen helyre. Büntetőügy is lett belőle, melynek a kimenetelét e hun honban már senki sem ismeri…

 • rohadeo,
  a Gyurik téged és a hozzád hasonló neo-régieket nem csak mellőzik,hanem a negyedik emeletről lesz..unk.

 • Impériumi konstrukciókat nem lehet ÁLSÁGOSSÁGOK nélkül létrehozni és fenntartani.
  Mindannyiunk valósága egyedi és szubjektív.
  A világlátásunkat adó világértelmezésünk HIT alapúan egyedi.
  Ez adott részletekben lehet sima propagandákban (gyakran rossz szándékú mesékben) való akár teljesen vak hit is.
  Ezekből adódóan az egymásnak szögesen ellentmondó írásaitok is lehetnek jó (igaz) NÉZŐPONTI igazságok.
  Az elmúlt években folyamatosan erősödött, részletesebbé vált a korábban már jópárszor leírt nézetem.
  Ebbe a keretrendszerbe jól beleértelmezhető a múlt és a jelenlegi manőverezések is.
  Ebbe a keretrendszerbe jól beleférnek az egymásnak ellentmondó nézet igazságok és az ezek által mozgatott cselekedetek is.vchg
  Persze sokminden van amit nem tudok elsőre jól értelmezni. Aztán az idő múlásával ezek is a helyükre kerülnek.

 • Úgy látom,hogy”őméltósága Zsidógyurrri”válasza a keretlegény fattyának ezen az oldalon nem jelenhet meg.Kedves szerkesztők, köszönöm,hogy megvéditek Tőlem a zsidózó rohadékot.

 • Helyes, mindenki gondolkodjon el az ország 75 éves múltján, vagy akár a 120 éves múltján, és alakítsa ki a saját véleményét mai tapasztalatai, régi és új tanulmányai alapján.

  Én – bocsánat – a mai rendkívül megbízhatatlan, politikailag erősen átszinezett történelemmel szemben ebben a korszakban a saját, és a szoros családom mindennapos emlékeiből táplálkozom. Nem kell nekem hinni.

  Ezért például az olyan, egysíkú és elfogult igazságokat harsogó gyuri10 szerű fórumtársak véleményére – minden együttérzésem ellenére – nem vagyok MÁR kiváncsi.

 • Kedves Kővendég, nem vitatkozom a hivatalos történelemmel, lehet, hogy te jobban tudod az igazságot. Mindössze egyetlen dolgot szeretnék megemlíteni: a cionizmus (amelynek magam sem vagyok a híve, ahogy többször is kifejtettem ennek az okát is) NEM Izrael szeretete, és az elutasítása NEM antiszemitizmus és NEM zsidógyűlölet, hanem egy szerintem nagyon hibás és kártékony POLITIKA elutasítása, amelynek mindnyájan, de különösen a zsidóság fogja meginni a levét. Ne legyen igazam, én már talán nem érem meg, mert öreg vagyok, de közületek a fiatalabbak majd emlékezzenek rám, ha esetleg mégis megtörténne.

  Mellesleg ezt SEM az újaimból szoptam. 1960-ban néhány hónapot éltem Nasszer Egyiptomában. Az ottani élményeim alakították ki ezt a véleményemet. Talán egyszer majd mesélek is róla, ha kedvem lesz hozzá.

 • gyuri10
  2020 december 7
  4:31 du.

  Hát Bolondgyurrrka,
  ha rám és apámra céloztál a fennti förmedvényedben,
  akkor (nem először) alaposan melléfogtál.
  Az apám MUSZ.-os volt, de a Donkanyar után haza vergődött.
  Pár évig tartott a hazafeléjövet, tarkítva kis flekktífusszal, ahogy illik.
  Ez volt a szerencséje, mert mikor bevagonírozták Auschwitz felé, már igencsak a végefelé járt a háború.
  Így aztán Auschwizt “fogadóképtelen” volt,tehát tovább hurcolták az ebenseei haláltáborba, ahol nem volt gázkamra csak sima agyonverésekkel ritkították az SS -ek a heftlingeket.

  Megjegyzem te idióta, ezeket a dolgokat ezerszer leírtam már itt, de neked mindegy. Kitalálsz baromságokat másokról
  (és magadról is) és ezeket megállás nélkül terjeszted.

  Bayer Zsolt a te vezérlőcsillagod : ))) : )) : )

 • Málnaszőr
  2020 december 8
  12:14 de.

  Az elnyomót
  Szétzúztuk mint a szél
  Leszünk mi még
  Egymásé és ne félj
  Ott leszünk boldogok
  Ahol az Öregtisza ballag..ott
  Szívjuk az öreg ház illatát
  Egymás karja közt tovább…

  Refrén

 • Orsós Elemér
  2020 december 7
  12:56 du.

  Minden hadseregben kell menetelni.
  Sakkó mivan?
  Én legalább fegyverrel a kézben szolgáltam a Hazámat.
  A politikai színezet ezesetben nem számít.
  Akkoriban -igaz- igencsak ágáltam ellene, minden követ megmozgattam hogy elkerüljem, de az utóbbi 30 évben
  a tükörbe köptem volna utólag, ha kihúzom alóla magamat.

 • gyuri10
  2020 december 8
  11:19 de.
  álmaink almája megaszonta neked én semmit sem kívánok hozzátenni

 • Almási Alma
  2020 december 8
  12:06 du.
  Álmaink Almája

  hogy az ember miket meg nem tud téged olvasván

  éljen a történelmi igazság

 • Orsós Elemér

  Geyza
  2020 december 8
  5:00 du.

  Én is voltam sorkatona 1971-1973 között és annak ellenére hogy, főleg olyan helyeken szolgáltam -szintén fegyverrel- amiket csak a “futkosóhoz” lehetne viszonyítani és a nótázva menetelés, sőt még a vigyázmenet is lazításnak számított, azonban az “amúri partizán” és hasonló szovjet propaganda marsok nem voltak a kedvenceim. Olyan cseberből érkeztem a seregbe hogy, az ottani pár kis kellemetlenség meg sem kottyant!
  (Csak azt akartam érzékeltetni hogy, az általam is menetelve énekelt nóta nekem anno jobban tetszett, mint ez a “lakodalmas” változat.)

 • Almási Alma,
  lévén,hogy óbudai jósnő diplomád nem ékeskedik a szobád falán, tudomásul véve nasszerista zöldségeidet,én is jósolok neked valamit:A Te unokáidnak a dédunokái sem fognak már élni,amikor Izrael és 5781 éves Népe még mindig létezni fog.Ellenségeink nagy bánatára.Nem véletlen,hogy a bizonyos 75 évet írtad,mert akkor is túléltük az újkori népirtást.Valószínű,hogy ez a nedves álmod sem fog beválni.Hogy árvalányhajland létezik-e majd,azt Te jósold meg.A kairói agytágítóban erre nem taníthattak Téged,mert a saját összecsinált gatyájukat kellett tisztogatniuk.

  “Ezért például az olyan, egysíkú és elfogult igazságokat harsogó gyuri10 szerű fórumtársak véleményére – minden együttérzésem ellenére – nem vagyok MÁR kiváncsi.”

  Erre pedig a Te”együttérzésed”ellenére Én nem vagyok kíváncsi. Nem csak már,hanem soha nem is voltam elájulva kairói és beiruti tudományos nézeteidtől.Majd ha az olyan sunyin anticionizmusba burkolódzó antiszemiták nem fognak ide piszkítani,talán Én sem leszek egysíkúan elfogult,csak egy egyszerű izraeli polgár,aki urambocsá ráadásul emelt fővel megmaradhat Zsidónak és CIONISTÁNAK is.

 • Akik érintve vannak:Kívánok kellemes chanukai ünnepeket.December 10.-én este van erev chanuka,melyben a zsidó nép egyik győzelmét ünnepeljük.חג שמח לכול עם ישראל.

 • A kegyetlen keretlegények fattyaival nincs miről beszélni. Érezzék magukat anullálva.

 • gyuri10
  2020 december 8
  11:19 de.

  Ha nem vagy zsidó akkor ne kiáltsad magadat háromnaponta ki zsidónak.

  Egyébként meg ha én le hülyezsidózlak, az nem számít antiszemitizmusnak.

  Egy -valószínűleg Izraelből származó- pesti mondás:
  “Ha egy zsidó hülye, akkor nagyon hülye”.

  Remélem felfogtad mit jelent ez? A “népnyelv” mindig találó.

  Egyébként meg tőled megvédeni ?
  Bárkit is ??
  Ugyan öreg..azok az idők már rég elmúltak
  amikor te itt kiszemeltél magadnak valakit (bárkit)
  aki tisztaszívvel állt a Zsidóság és Izrael mellett
  és nem rejtette véka alá aggódását Izrael pillanatnyi ballépései miatt. Te pedig összehaduztál róluk mindent, mocskolódtál hetekig hónapokig rajtuk, míg el nem pályáztak innen.

  A kezemben vagy öreg ! A játékszerem vagy ! A hazugságaiddal és baromságaiddal együtt ! Vedd észre magadat.
  Te hős ramallahi harckocsizó heheheheeehehe

 • gyuri10
  2020 december 8
  10:59 de.

  Jéé..de érdekes..

  Pár hónapja még nyaliztál Rodeonak, hogy idézlek (nem szó szerint de kikereshetem a NET-ről a sopánkodásodat ha sokat pattogsz itt nekem) :

  “Nem értem min vitázunk mikor semmi elvi ellentét nincs közöttünk”.

  Csakhát Rodeo az összes idétlenségével meg hülyeségéeivel együtt ezerszer gerincesebb annál hogy leálljon egy ilyen senkivel barátkozni mint amilyen te vagy édes öregem.

 • Akkor tegyünk már különbséget:

  Izrael egy állam, amelynek más államokkal – pl. Egyiptom – lehetnek konfliktusai. Egy ilyen konfliktusban állást foglalni politikai kérdés, bárki megteheti származásra és vallásra való tekintet nélkül, és semmi köze sem a zsidó valláshoz, sem a zsidó származáshoz, sem az antiszemitizmushoz.

  Másrészt létezik egy mozgalom, amely arról szól, hogy a zsidók alapítsák meg újra a maguk ősi, elveszett államát (ezen ugye már túl vagyunk, megalapították), és költözzenek haza, illetve ha másutt élnek is, minden eszközzel segítsék ezt a régi-új hazájukat. Ez ugyebár olyasmi, mint amikor a magyarember azt mondja, hogy erdélyi székelyek, ti is a magyar nemzet tagjai vagytok, állampolgárságot hát nektek, költözzetek ide, és tartsunk össze! Ha valakinek ez a nemzeties gondolkodás nem tetszik, még az sem antiszemitizmus, ugyebár.

  És harmadszor: van az antiszemitizmus, amikor a veled egy országban élő zsidó származású vagy vallású magyar embereket megfojtanád egy kanál vízben. És ennek érdekében szívesen mosod egybe a fentemlített két momentumot a magad ellenszenvével.

 • Málnaszőr
  2020 december 7
  3:36 de.

  Szerény véleményem szerint nincs normális párbeszéd Magyarországon a holokausztról, és másról sem. Az van, amit föntebb leírtam.

  Pozitív fejleményként kellene értékelnünk, hogy nincs elnyomás, megkülönböztetés (és nem csak vallásilag, hanem társadalmi osztályok szerint se!) Fejlődés az is, hogy nincsenek “kendek meg urak”, vagyis középréteg és alsóbb osztályok nem különülnek el annyira, mint a régi Magyarországon. Középrétegbe nemcsak a dzsentri tartozik ám, hanem benne volt a polgári (német és zsidó származású) középosztály is!

  Nyilván ha 100 évvel ezelőtt hasonló felfogás lett volna, már az 1. vháború kirobbanása is kérdéses, főleg a 2. kitörése egyáltalán nem volt megírva előre.
  Egyesek viszont mai napig úgy írnak ide is, mintha a kuláküldözés idején élnénk. Ki kell pécézni mindig egyik vagy másik osztályt/csoportot ellenségnek vagy árulónak, és mindig a másik viszi a rossz irányba az országot.

  Máskor már megírtam, hogy Rogerius váradi kanonok 800 évvel ezelőtt tökéletesen összefoglalta a hazai helyzetet. Csak éppen nem értették meg egyes olvtársak akkor sem, hogy ez akár a mi életünkre is értendő.

 • Málnaszőr
  2020 december 7
  3:36 de.

  Eszembe jut erről egy kisvállalkozó ismerősöm, aki gépek javításával foglalkozott.

  A műhelyből kirepülő alkatrész halálosan megsebesítette az alkalmazottjának a fiát, aki az udvaron tartózkodott. Mindene ráment a vállalkozónak a kártérítésre, de az anya még egy évtized után is a házuk előtt állva ordít időnként, hogy “gyilkosok”. Mindkét fél ráment már idegileg, egészségileg.

  Azt, hogy az “áldozatok korlátlanul nyilatkozhatnak”, én eredetileg pozitív megjegyzésnek szántam. Visszaolvasva, ez akár vitára is okot adhat! Egyesek sértőnek érzik, talán mert találva érzik magukat?
  Mindenesetre én ebben az országban élek, és csak ez az egy életem van. Illetve a gyerekek előtt még ott a jövő! Saját életembe se hiányzik ez az állandó politikai acsarkodás, de a fiatalságnak még kevésbé kívánom ezt.

  Kővendég és mások, aki meg nem itt él, és talán a gyereke se fog ittélni, az könnyen írogat külföldről, hogy ezt meg azt kéne nekünk csinálni.

 • Almási Alma
  2020 december 7
  7:22 de.

  Mint itt már sokszor felmerült, a Horthy-korban korlátozott választójog volt. Bizonyos anyagi helyzet alatt szavazati jog se volt, akkor meg miről beszélünk?

  Az ország 60%- án akarjuk azt számonkérni, amit az ország 30%-a elkövetett?
  De akárhogy is, német megszállás nélkül nincs holokauszt Magyarországon, ezt még a legbalosabb történész is elismeri. A másik, amit viszont a kőjobbosok nem ismernek el, hogy a szélsőjobbos dzsentri réteg (hivatali és katonatiszti réteg) nélkül szintén nincs holokauszt, vagy legalábbis annyi áldozat! Ők nem a Horthy miatt lettek széljobbosok, hanem mert Európában mindenütt terjedt a fasizmus. Azt hitték, hogy a Német Birodalom fog majd uralkodni a térségben a háború után.

  Ezek az emberek, Endre László és egyebek, nyilván nem úgy pottyantak ki az anyjukból, hogy kis zászló volt a kezükben. Fokozatosan, a dzsentri réteg kicsúszásával a hatalomból, alakult ki bennük a szélsőségesség. Ez viszont megint összefügg a korabeli gazdasági változásokkal, és migránsválságokkal! Akkor persze nem a négerek jöttek tömegesen Afrikából, hanem mondjuk a zsidó bevándorlók leszármazottai, akiknek volt tőkéjük, befektetésük.

  Még te se gondolhatod komolyan, hogy a migránsok tömeges, korlátlan beengedése nem okoz majd semmilyen problémát a meglévő társadalomnak! Abban a korban semmilyen más szabály nem volt, csak a kőkemény kapitalizmus. Semmi esélye nem volt a lecsúszó rétegeknek, hogy bármilyen kis állami segítséget kapjanak (a dzsentrik a kirekesztéssel tudtak magukon segíteni, de azt is csak azért, mert vezető pozícióban voltak az államigazgatásban).

 • Almási Alma
  2020 december 9
  3:10 de.

  Naigen.

  A bolondgyurrka..
  Gyűlöl mindent és mindenkit.
  Még a saját fajtáját is: lásd nácikkal barátkozik és zsidókat üldöz. Legalábbis én ezt látom.Még a Lehárblogon sem fogja vissza magát. Ehh..ö csak egy félkegyelmű zsidógyurrrka..

 • hazai lámpa
  2020 december 9
  5:40 de.

  Nem lehetne hogy végre ejtenéd
  azt a ku&va Horthy-korszakot?
  Minket itt ku#vául nem érdekel az a
  rohadt korszak, próbálj már meg más hülyeségen lovagolni állandóan. Te idióta.

 • gyuri10
  2020 december 8
  6:35 du.

  Hát ha ilyen félkegyelmű
  szakállas Koncsíták kezébe csúszik át
  Irael igazgatása, mint amilyen te is vagy, akkor
  nem sok jövőt jósolok Izraelnek. Egyszer már a hozzád
  hasonlók miatt megszűnt Izrael létezni. Senki nem gondolhatja
  komolyan hogy az ilyesmi nem ismétlődhet meg.
  (Atombomba ide , atombomba oda.)

  Tudjuk hogy vannak elszánt csoportok akiknek mindegy hogy
  élnek e vagy halnak. Csak zsidókat gyilkolhassanak.
  És a Gurlitiz-féle senkik ezeknek (Izrael gyűlölőinek)
  a malmára hajtják a vizet.

  Sok “szerencsét” hozzá. Te zsidógyurrrrrka.

 • Való igaz, Kádár alatt semmiféle “holokausztkibeszélés nem volt. Hogy ennek milyen hátrányai voltak, azt nem tudom, de az tény, hogy gyakorlatilag nem volt zsidóprobléma sem.

  Ezzel szemben amikor rendszerváltás után a téma “kiszabadult” az ellenőrzés és az önkontroll alól (mondjuk Csurka idejében), azóta nemhogy gyógyító kibeszélés nincs – pedig akár lehetne is – hanem még határozottan meg is erősödött az antiszemitizmus, nem kis részben például a gyuri10-féle “öngyógyító” szövegek következményeképpen. Nem tudom, józan zsidó származásúakra (pl. Geyza) ez hogyan hat, de rám nagyon rosszul. Egyre érik bennem a szándék, hogy itthagyom a KMH gyűlölködő légkörét. Ennél még a face is jobb, a sok hülye trolljával.

 • A Face-n legalább face-to-face megy a dolog, és nem kell tartani ötletszerű, goromba és méltatlan hátbatámadásoktól.

 • Orsós Elemér

  Geyza
  2020 december 8
  5:00 du.

  Kedves Geyza, engedd meg hogy, ezt a katona nótás -szerintem nem világrengető- vitánkat inkább Bara Margit megtépázott tisztességének megvédésével elodázzam! Bara Margitot az Onódi Lajos nevű vendéglátóipari vezérigazgató 1965-ös -sokak szerint politikai koncepciós- perébe keverték bele valószínű olyan prominens nyálcsordatók akik nem bírták elviselni a csokoládés bachanáliára való felkérésük visszautasítását. Bara Margit ilyetén szerepét, sőt még a személyes ismerettségét a fővádlott Onódi Lajos is tagadta, de ez az aljas pletyka szintű lejáratás és még a cáfolat 1989-ig történő megtagadása is derékba törte egy nagy tehetség művészi pályáját és gondolom magánéletét is!
  Minden esetre az 1966-ig tartó életművére nagyon büszkék lehetünk!

 • Reszmerol boldogan latom ,hogy GYURI neha emeliti, sot reszleteket is kozol a mai generacio szamara, hogy mik tortentek meg tobb mint 3/4 evszazada Europa-szerte.

  A mai generacionak mind az elekpzelhetetlen es elhihetetlen manapsag.

  De sajnos az emberi gyarlosag, s mint HAZAI LAMPA hasonloan emlekezteti az olvasokat, hogy mind az lehetove valt, csupan mert az altalanos onkeny-hatalom es terulet-hoditas celjat nehany hatalmo-levok remeltek.

  De a kerdes ma, amikor mar minden allami-hatalmi korlatozasok nelkul mindenki szabadon kifejezheti magat, de altalanos magatartasaik es celjaik valtozatlansagait mutatjak velemenyeikkel.

  Tehat, minden aldozat, tomeg-szenvedesek es tomeg pusztitasok semmi eredemenyeket nem produkalt meg azon esemnyekre emlekezok eseteiben sem?!

  Ha mind annak kovetkezmenye hasonlo lenne a mai generacion, hat az emberiseg remenye nulla lehet am!

  S annak mi lehetne az oka ?????

 • ALMASI ALMA December 9, 3;10 de soraira:

  Lenne hajlando megosztani az olvasokkal elvet, hogy mi alapon latja Maga, hogy:

  1 mindenki ottan eljen ahol allitolag szarmazasi-elodei eltek, vagy elnek ma?

  2., miert nem lehetne szulofoldje “hazaja” ahol szuletett, eltekintve oseinek szarmazasatol?

  3., miert nem lehetne mindenki szabadon valasztania lakohelyet, mivel szuletsei-helyet senki sem kepes valasztani?

  Na most a kerdes azokon, miert nem fogadnak be a szomszedos orszagokban eleo magyarokat mint testvereik, amint pl. a Finnek tettek a Karelaiakkal a Soviet megszallas elott?

  A 4 millios Finnorszagban mindenki feladta vagyonanak es jovedelmenek 10%-t, egyenlo-let-lehetosaeget biztositani 400 ezer befogadott Kareliaianak.

  Vajon a magyar hajlando lenne egy arva vsata is felaldozni szarmazasi-testvereik szamara?

  De jelentos osszegeket aldoznak fel naponta a Novak Katalin-fele gyermek-szulesi osztonzesekre.

  Miert nem segiteni az eloket allitasaik alapjan, miert novelni a mar is tolsagos emberi lakossagot politikai erdekekert????????????????????

 • Kővendég, nem értelek.

  Még egyszer röviden: A kommunista állam nem támogatta az egyházakat, sem a vallási közösségeket. De azért hagyta őket. A zsidóság sem volt kivétel, miért is lett volna?

  Egyébként nemcsak zsidók kaptak a háború után kivándorló útlevelet egy rövid ideig. Nekem egy echte katolikus nagynéném, a papámnak pedig egy nem zsidó barátja vándorolt ki akkoriban legálisan.

  Aztán már senki sem kapott, és punktum.

 • Almási Alma:
  “Másrészt létezik egy mozgalom, amely arról szól, hogy a zsidók alapítsák meg újra a maguk ősi, elveszett államát (ezen ugye már túl vagyunk, megalapították), és költözzenek haza, illetve ha másutt élnek is, minden eszközzel segítsék ezt a régi-új hazájukat.”

  Most, mert itt nem off-topic, megragadom az alkalmat, hogy a magam részéről röviden befejezem a cionizmus versus anticionizmus kérdésében folyó régi eszmecserénket. Talán kissé hosszú hozzászólás lesz (egyébként se kötelező bárkinek is elolvasni), de utána majd tartok némi csendes pihenőt.

  Először is hadd szögezzem le, hogy nem vagyok cionista, már csak azért sem, mert ha az lennék, akkor ha csak tehetem, régóta Izraelben élnék. Nem éltem ott, nem ott élek, és abban se vagyok biztos, ha Magyarországról végképp és teljesen távozom, épp Izraelt választom.
  Azt sem gondolom, hogy a világ minden zsidó emberének Izraelben kellene élni (zsidó diaszprora már i.e. 70, sőt i.e. 597, a zsidó törzsek egy részének Babilonba történt elhurcolása előtt is létezett.) – kivéve akkor, ha az illető zsidó cionista. (Csak mellékesen jegyzem meg, hogy – ezt mindenki tudja, bár sokan úgy tesznek, mintha nem tudnák – hogy maga Theodor Herzlnek sem az összes zsidó Palesztinába települése volt a kívánsága. Herzlnek a Dreyfus-per hatására előbb az volt az ötlete, hogy az összes Monarchia-beli zsidó Bécsban kollektíven és egyszerre keresztelkedjen ki, amiből érthetően semmi nem lett. Ekkor építette ki azt az elképzelését, hogy a gazdag zsidók adják össze a megfelelő összeget arra, hogy a szegény zsidók – a Magas Porta hozzájárulásának megszerzését követően – kitelepüljenek Palesztínába, ott saját, önkormányzott entitiást létrehozva. Herzl úgy vélte, hogy ha a szegény zsidók majd mind eltávoznak Európából, ez egyben megszünteti az antiszemitizmust.)

  Másodsorban megismétlem azt a határozott állaspontomat (ezt már mondtam neked, nem tetszett, gondolom most sem fog tetszeni), hogy a politikai antiszemitizmus legfontosabb mai megjelenési formája az un.anticionizmus. E véleményemen szinte felháborodtál, mondván, hogy te anticionista vagy, de nem vagy antiszemita – ezt én is így gondolom rólad, no meg azt is, hogy fizikus létedre logikai hibát vétesz; ugyanis az állításom logikailag sem jelenti azt, hogy kivétel nélkül minden anticionista egyben antiszemita is lenne. (Másfelől akadnak – én is ismerek egyet-kettőt egy magyar zsidó hetilapból – olyan magyar “cionisták” is, akik antiszemiták; nekik tulajdonképpen tökmindegy, hogy a magyarországi zsidók Izraelbe távoznak, Amerikába vagy Galiciába, esetleg egy kies KZ lágerbe Auschwitzba, csak lehetőleg egyetlen egy sem maradjon Magyarországon.)

  Almási Alma:
  „Ez ugyebár olyasmi, mint amikor a magyar ember azt mondja, hogy erdélyi székelyek, ti is a magyar nemzet tagjai vagytok, állampolgárságot hát nektek, költözzetek ide, és tartsunk össze! Ha valakinek ez a nemzeties gondolkodás nem tetszik, még az sem antiszemitizmus, ugyebár.”

  Szerintem a példád rossz. Amikor egy Romániában élő, román állampolgárságú, magyar nemzetiségű ember történetesen úgy dönt, hogy ő mint magyar, inkább áttelepül Magyarországra, én úgy vélem, ez teljesen rendben van, mint ahogy az is épp így teljesen rendben van, ha nem így dönt, hanem vacillál, vagy éppen különösebb vacillálás nélkül végérvényesen ott marad, ahol született. Ám – és ebben talán egyetértünk az egyik eset sem olyan, mint amikor egy Romániában élő, román állampolgár magyar nemzetiségű embernek azt mondja egy román nemzetiségű román állampolgár, hogy „te bozgor, mit keresel te nálunk Romániában, miért eszed a mi kenyerünket, miért nem kotródsz haza, Magyarországra? Mert ott dolgoznod kéne?” Bizony olvastam én a KMH pincéjében is hasonlókat pár kommentelőtársunktól, például hogy „a magyar zsidók azért nem mennek haza
  Izraelbe, mert ott dolgozniuk kéne!”

  Antiszemitizmus -e Izrael Államot, illetve annak egyik vagy másik politikai, katonai, stb. döntését kritizálni? Attól függ, gyakran nem, még gyakrabban igen. Minden állam érdemes a kritikára, ám nem túl gyakori, amikor békeidőben egyáltalán magának az adott államnak a létezését tekintik a krtika tárgyául; Izrael viszont épp ilyen állam. Az még gyakoribb, amikor egy-egy olyan döntésért, intézkedésért, melyet vagy melyhez hasonlót számos, Izraelnél jóval kedvezőbb biztonsági helyzetben lévő állami is meghoz, Izrael, de kizárólag Izrael válik a kritika célpontjává. Az ilyen bírálatokat én antiszemita alapú kritikának tartom.

  Aztán: kell -e szeretni a zsidókat? Szerintem nem kell, ahogy nem kell szeretni a magyarokat, a románokat, a szlovákokat, a lengyeleket, stb., stb. sem. Már említettem, hogy – legalábbis nálam – a szeretet alapvetően egyénekre, nem pedig imaginárius kollektívumokra, Nemzetre, Pártra, Osztályra, Hazára, rasszra irányul. Van olyan zsidó, van olyan magyar, aki szeretek, és van olyan is, akit nem. Nem kell mindenkit szeretni, elegendő, ha lehetőleg korrektek vagyunk bárkivel.

  Végezetül. Szerintem – és ha nem is minden, de jó néhány zsidó ember szerint – miért indokolt, miért van szükséges Izrael Állam létére? Nos, az én válaszom egyszerű. 1933-1945 között történtek némi kellemetlen apróságok az európai kontinensen élő zsidókkal. Erre persze azt szokták válaszolni, hogy igen, szenvedtek a zsidót, de hát a háború alatt sokat szenvedtünk mi, nem-zsidó magyarok (szlovákok, románok, stb, stb.) is, szenvedett mindenki, nem csak a zsidók. Sőt, elpusztult kb. 5,5 millió zsidó, de elpusztult kb. 28 millió szovjet, 14 millió német, minimum 500.000 nem-zsidó magyar, stb. Már pedig egy halott=egy halottal. Ez igaz. Csak hát… azok a fránya arányok. A kontinentális Európa zsidó lakosságának kevés hiján a felét, a magyar vidéki zsidók kb. 75%,
  a(z akkori, kis) budapesti zsidó lakosság közel felét elpusztították.
  Mi lehetett az oka annak, hogy a zsidó lakosságot arányaiban nézve ilyen „eredményesen” tudták elpusztítani? Véleményem szerint a központilag és célirányosan (tehát államilag) szervezett zsidó fegyveres ellenállás lehetetlensége, hiánya. E véleményre akár azt is lehetne mondani, hogy szamárság,hiszen a Szövetségesek haderejében sok zsidó katona harcolt (a Szovjetunióban a zsidók nemzetiségként voltak nyilvántartva, így többé-kevésbé lehet tudni, hogy csak a Vörös Hadseregben kb. félmillió zsidó katona harcolt Németország és annak európai szövetségesei ellen).
  Csakhogy ezek a (zsidó) katonák magától értetődően dominánsan az angol, a szovjet, az amerikai
  konkrét hadicéloknak alávetetten, azok által meghatározottan harcoltak, és ezekhez az elsődleges hadicélokhoz képest természetesen csak sokadlagos jelentőségű lehetett a zsidó lakosság Németország és szövetségesei általi legyilkolásának az akadályozása.
  Ebből a zsidók egy része – szerintem helyesen – azt a következtetést vonta le, hogy amig nemzetállamok léteznek, addig szükség van egy zsidó államra is.

  Kedves Alma!
  Zárásként még csak egykét szó az úgynevezett „nemzeti emlékezetközösség” lehetőségéről. Erről a témáról a Szombat c. zsidó hetilap folyamatosan vagy harminc különböző, többé vagy kevésbé zsidó embertől hozott le véleménycikket. A többség szerint ilyen magyarországi
  zsidó – nem-zsidó történelmi emlékezetközösség kialakulására a rendszerváltást követően megvolt a lehetőség. Az én véleményem szerint 1989-1990-ben talán megvolt erre az esély, talán nem, de abban szinte bizonyos vagyok, ez a lehetőség mára, legalábbis történetileg rövid – néhány évtizedes – időtávlatra halott, megszűnt létezni. Ennek a megszűnésnek az okait nem a zsidókban vélem fölfedezni.

  U.i: Más téma. Budapest lakossága – állításoddal ellentétben soha, de soha meg sem közelítette a 3 millió főt. Egyetlen olyan népszámlálás volt, ha jól emlékszem, az 1980-as, amikor néhányezer fővel meghaladta a kétmillió főt, jelenleg kb. 1,7 millió fő körül lehet Ha téged érdekel, föltehetem a KSH adatait.

 • Almási Alma
  2020 december 9
  11:46 de.

  Engemet ez az egész zsidó-dolog csak annyiban érdekel hogy felemelem a szavamat az antiszemita mocskolódások ellen.

  Egyébként pedig más dolgom van.

 • Orsós Elemér
  2020 december 9
  12:58 du.

  Csak aztatotat továbbítottam, amket akkoriban hallottam.

  Lehet nem jól emlékszem a beírásomra, de mintha többször megjegyeztem volna hogy “ÁLLÍTÓLAG”

 • Bendeguz, számon kérsz RAJTAM valamit, amit én sohasem mondtam.

  https://cdn.antikvarium.hu/foto/eredeti/1235365.jpg

 • Almási Alma
  2020 december 9
  11:46 de.

  Nem tehetek róla, de a Facera való elpályázásodról egy Alfonzó kabaré részlet jut eszemb (nem szószerint idézem nem vok én színházi almanach) :

  -Ejj bácsikám Ványadt Ványadtovics, elmegyek én a Városba, a Doktor Doktorovicshoz…

  -Menjen csak galambocskám.Visszafelé hozzon fél kiló túrót.

  -Eeeez ?!! Ez ha elment többé nem jön vissza !

  -Komolyan mondja Dadus?…Akkor ne hozzon…

 • Alma és Kővendég

  Az egyházak “papjai” és alkalmazottai a Kádár-rendszerben állami bért, fizetést kaptak, mely tény mi más is lenne,mint támogatás ?

 • Hazai Lámpa
  12.9/5:40

  1.) “Végsősoron német megszállás nélkül nincs Holokauszt…”

  Na ja! Ha a nagymamának áramszedője volna, ő lenne a villamos.
  Ha Horthy és dzsentri rendszere nem süllyed odáig, hogy szövetségre lép egy senkiházi falusi csavargóval, akinek őrült világhódító törekvései nyilvánvalóak voltak, akkor nincs, illetve egészen másképp veszi ki magát a német megszállás, ami végsősoron inkább volt szövetségesi beavatkozás, mint egy megszállás. Tudniillik Horthyék egy teljes negyed évszázadon keresztül – már Hitlert megelőzően, anélkül is – hirdették a Mein Kampf lényegét a virtigli antiszemitizmust, sőt azt törvények és rendeletek formájában a hivatalos és gyakorlati(!) állampolitika rangjára emelték.
  Tehát, mire sor került az említett fegyverbaráti, idegen katonai kontingens beszállásolására, addigra a MÁV marhavagonok már tökéletes rendben várták az anyagilag akkorra törvényesen kifosztott és földönfutókká tett, társadalomból kitagadott állampolgárokat: félmillió öreget, fiatalt, felnőttet, apró és nagyobb gyermekeket…
  Sőt, az ún. deportálás olyannyira volt előre megszervezett, hogy még a vasúti “menetjegyeket” is törvényesen az áldozatoktól hosszabb folyamat során elkobzott javakból fedezték…
  Ez volt a Horthy és Hitlerféle jogállam törvényessége.

  2.) Ezt is írja ön: “Akkor persze nem négerek jöttek tömegesen Afrikából, hanem zsidó bevándorlók leszármazottai, akiknek volt tőkéjük, és befeketetésük.”
  Lampa kihagyta e mondat végéről, hogy “amire szemet lehetett vetni aképp, hogy azt akár el is lehetne venni.” A vágyat tett követte, amikor az Oszt.Magy Monarchiából kipattant koromszemcse “új Magyarország” egy tökéletes rablóállammá lépett elő az 1.) szakaszban ismertetett galádságok, illetve a tök’hamis törvényesség és parlamentarizmus látszatával.
  Csak azt hagyta még ki drága Lámpuska, hogy azok a “tőkék és befektetések” vérrel, verejtékkel és koplalással”születtek” úgy, hogy egészen a Kiegyezésig előítéletek és törvények is akadályzták a párnacihákban, matracokban, udvavégiben elásva és kitudja még hol dugdosott s emiatt fölgyülemlett és befektetésre váró pénz és egyéb apró vagyoni eszközök (ld pl Mikszáth K. Szent Péter Esernyője) működőtőkévé konvertálását.
  Ha tehát nincs a Kiegyezés, e sifonérban érlelt zsidó tőke híján Magyarország és Budapest még ma is úgy néz ki, mint a XIX.sz. eleji balkáni állam… Erre a mentsvárra pályázott az ötszáz év után először önálló magyar állam “tiszteletbeli” kormányzója 25 évig, mígnem csak így, ahogy sikerült rátennie, rátenniük a mocskos mancsukat.
  ÉS még 1 megjegyzés: Azok a bizonyos – maga szerint – “bevándorlók” a magyar és a habsburg birodalmi léte alatt mindvégig itt éltek és csak gazdagították azt. Mert azt is elfeledte odírni a tőkén és befektetésen kívül, hogy nekik még sütnivalójuk is volt, és nem is kevés…

 • Jichak Perlmutter

  Geyza
  8:43

  Tévedés azt hinni, hogy HL.neked, v.nekem, illetve nekünk ír.

  Ő az írásaival inkább célozza a zöldfülű olvasókat. Ezért nem érdekli őt, hogy már százszor is bizonyított témákat ismételget a maga féligazságaival, v. hamis beállításaival.

  Úgy, hogy Geyzám, lustaság ide, vagy oda, érvekkel kell ellensúlyozni Lámpák és más Horthysták hamis állításait, de nem csak duzzogással, mely utóbbi modor inkább teszi a mi véleményünket kétségessé, mint hihetővé. Tehát ifjúság javára szedd már elő az érveidet is… Remélem nem érzed gyöngének ehhez a munkához azt a humorosan is sportos, de igazságos természetedet. 🙂

 • Geyza 8.50

  Itt azt írod Gyurinak, hogy
  “egyszer már a hozzád hasonlók miatt megszűnt Izrael létezni”.

  Tévedés, sőt hazugság azt állítani, hogy Izráel államát a zelóták, a szikáriusok, vagy teszemazt a farizeusok miatt számolták volna föl. Olyanok is vannak, akik meg azt hazudják, hogy mert Jézus megjósolta…
  Különben is Izraelt (Júdeát) nem felszámolták, hanem szétverték. Mert azt a birodalmi Róma hadigépezete verte szét, amely Izrael 200 éves(!) szabadságharca után a Biromdalom >gazdasági érdekeit<, ti. a kolonizációt fegyveres, katonai erővel érvényesítve, hosszú ostrom után totális csapást mért a III.Zsidó Háború Bar Kochba ("az utolsó messiás") vezette csapataira. Ekkor, isz.130-ban – Jézus után 100 évvel szűnt meg az állam és nevezték át a zsidók földjét Palesztinának a rómaiak.
  A zelóták – ami túlbuzgót jelent – nem valamiféle önmagáért való csoport, hanem szabadságharcosok önfeláldozó hadserege volt, azért, hogy az országuk ne legyen a Római Birodalom egyik tartománya. A zelóta mozgalom legkiterjedtebb hálózata az úgynevezett – csöppet sem békés – esszénus vidékek körében növekedett naggyá, ahol lehetetett lecsaptak a rómaiakra.

  A Qumrani Tekercseket is ebben az eszmei talajban vetették papírra, és a római hódítás után zárták őket különféle barlangokba és rejtekhelyekre.

  Ui: Ne állíts olyasmit, amit gyűlölői koholtak, koholnak a zsidóságról!

 • Almási Alma:
  “amikor rendszerváltás után a téma “kiszabadult” az ellenőrzés és az önkontroll alól (mondjuk Csurka idejében), azóta nemhogy gyógyító kibeszélés nincs – pedig akár lehetne is – hanem még határozottan meg is erősödött az antiszemitizmus,”

  Hogy a magyarországi antiszemitizmus ma valóban jelentősen erősebb -e, mint a rendszerváltás előtt volt, nem tudom; könnyen lehetségesnek tartom, hogy talán nem is olyan sokkal erősebb, csupán arról van szó, hogy míg korábban illegitim volt annak nyílt – vagy éppen kódolt, de azért egy másik antiszemita számára könnyen dekódolható – kifejezése,addig ma jogilag teljesen, de társadalmilag is többé-kevésbé legitim, s emiatt tűnik nagyobbnak, mint korábban.
  Személy szerint engem a magyar (osztrák, szlovák, lengyel, stb.) antiszemitizmus valós vagy állítólagos erősödésének a kérdése olyan nagyon nem izgat. Ez ugyanis szerintem a magyar (osztrák, szlovák, lengyel, stb.) nemzeti “identitástudat” (fogalmam sincs, pontosan mit is jelent ez a kifejezés) sajátos történelmi torzulásának az eredménye, nekem pedig ugyan van meglehetősen erős magyar (és német) kulturális vonzódásom (ha úgy tetszik, kulturális “identitásom” vagy mi a fene), de a szokásos politikai értelmeben vett “nemzeti identitásom” nincsen. Igy a magyarországi antiszemitizmus elsősorban nem az én problémám, hanem a magyar antiszemitáké.

  Almási Alma:
  “nem kis részben például a gyuri10-féle “öngyógyító” szövegek következményeképpen.”

  Veled – ezek szerint – ellentétben, én nem gondolom, hogy egy országban az antiszemitizmus és az ott élő zsidók véleménye között összefüggés lenne. Az antiszemitizmus – köszöni szépen! de – nagyon jól megvan zsidók nélkül is.
  (Lásd pl. Lengyelországot.)

  Almási Alma:
  “Nem tudom, józan zsidó származásúakra (pl. Geyza) ez hogyan hat”

  Ezt én se tudom, mert nem “zsidó származású” (s nem is izraeli, lévén, hogy – sajnos! – nem tudok ivritül, nem Izraelben élek, nem voltam ott katona, nem ott dolgozom és adózom, nem ott élek) vagyok, csak egyszerűen zsidó.
  Félreértés ne essék, semmi bajom azzal, ha valaki “zsidó származású” – az csak pech, igaz nagy pech, de kellő türelemmel néhányszáz év alatt akár el is múlhat. Bár… a történelmi tapasztalat szerint előbb-utóbb a “honfitársai” emlékeztetni szokták rá az illetőt.

  Almási Alma:
  “de rám nagyon rosszul. Egyre érik bennem a szándék, hogy itthagyom a KMH gyűlölködő légkörét.”

  Érteni vélek, bár engem nem zavar, ha el-elküldenek az anyámba. (Tudod, ha nem vagyok ott, tőlem akár fel is akaszthatnak, nem zavar.) Engem sokkal inkább az zavar,
  hogy sokan mélységes, mondhatnám enciklopédikus tudatlansággal, ám rendkívüli határozottsággal tesznek kontrafaktuális állításokat olyan nyilvánvaló tényekre nézve, amelyek párperces munkával akár a NET-en is felderíthetők. Ilyenkor mit tegyek? Vitassam, kijavítsam?
  Folyamatosan ezt tenni sem időm, de különösen nincs kedvem. Hagyjam a fenébe? De akkor minek olvasom? Minek töltöm itt az időmet, nem tudok értelmes dolgokkal foglalkozni?
  Néha bele-belekukkantok (főként reggel, amikor még csak félig vagyok ébren, s mondjuk az időjárás-jelentést keresem) egy-két, a KMH-nál sokkal jobb anyagi feltételek mellett működő “komoly” lap, pl. a HVG komment-rovatába. Nos, semmivel nem különb, mint a KMH fóruma. Szóval szerintem magával a műfajjal, kommentelés, olvasói hozzászólás műfajával van a baj, ezért javíthatatlan.

  Vannak ugyan rárt szakmai fórumok is, rendszerint nagyjából meghívásos alapon. Más műfaj azok inkább hosszabb, néha többnapos kötött témájú on-line konferenciák, ahol nem úgy megy, hogy átfutom X vagy Y pár mondatát, aztán ha éppen kedvem van, szintén pár sorban a bepötyögök valami reagálást.

  Almási Alma:
  “Ennél még a face is jobb, a sok hülye trolljával.”

  Azt nem ismerem, nem vagyok, nem is voltam rajta. De azért el tudom képzelni…

 • Almási Alma
  2020 december 9
  3:10 de.
  Amennyire én ismerem a társadalmak velejáróit,nemzetnek számít egy olyan nép és hazája,melynek külön mindennapi nyelve van, országának és népének zászlaja és himnusza van,melynek kultúrája, forgalomban levő pénzneme van.A Transsylvaniai székelyeknek majd mindenük van,de magyarságukat csak a magyarok háborgásaikban elvesztett terület visszazokogási igénye igazolja.Anyanyelvük nem magyar,diplomáikat román nyelven szerzik meg,székely zászlóik alatt a székely himnuszt éneklik. Annyi közük sincs a magyarokhoz,mint a “palesztin” barátaitoknak Izrael államához és Népéhez.A differencia csak annyi,hogy Ők egy békés nép és seggnyalásaitok miatt,meg amúgy sem gyilkolásznak Titeket.Kár,hogy a Csángókat nem említed,mert állítólag azok is szittya ivadékok.Magyarul annyit tudnak,mint Te ivritül.Viszont Transsylvaniában Ők is rendelkeznek egy bizonyos területtel.A visszafoglalást a horthy nevű mészáros meg próbálta,(“visszahozza horthy nékünk,szívünkben öröm ég”) de a turuldicsőség ott is csak halottakat tudott legyártani. Az Általad képviselt “anti cionisták sahidjainak sem lesz “szebb jövőjük”sem a közel keleten,sem az egyéb,nasszerista ideológiát éltető jelenlegi búvóhelyeiken.Üdvözlettel egy gyuri10 niknevű esetleg nem is zsidó(sic)hívőd.

 • Almási Alma:
  “nemcsak zsidók kaptak a háború után kivándorló útlevelet egy rövid ideig. Nekem egy echte katolikus nagynéném, a papámnak pedig egy nem zsidó barátja vándorolt ki akkoriban legálisan. Aztán már senki sem kapott, és punktum.”

  Kedves Alma, a dolog ennél azért egy picit bonyolultabb.
  Amikor már nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem lehetett
  kivándorló útlevelet kapni, egészen 1948 végéig a magyarországi cionisták – mezőgazdasági, illetve ipari szakmákra az ő segítségükkel kiképzett – fiatalok számára általában Csehszlovákián keresztül útlevél nélkül tijjulokat (tijjul ivritül “kirándulás”) szerveztek az akkori Palesztínába, illetve 1948 májusától Izraelbe.
  Ezek a tijjulok nem voltak legálisak, de a magyar és a csehszlovák hatóságok szándékosan szemet hunytak. 1949-ben aztán kiutasították Magyarországról a tjjjulok nem magyar állampolgár főszervezőjét, a magyar cionisták több vezetőjét letartóztatták, s ezzel a további “kirándulások” persze megszüntek.

  Nem sokan tudják, de jóval később, 1957 tavaszán a Kádár kornmány engedélyezte mintegy 3000 magyarországi zsidó Izraelbe történő legális kivándorlását.

 • GYURI:
  Happy Hanuka-t Neked is!

  Igen , a tradiciolonistak gyozedelmeskedtek a helenistak, sot meg a beavatkzozo Syriai Army felett is!!!

  De ma behodoltak a Humanistak, Evolucionistak, Darwinistak, Freudistak, stb.stb.-nek!
  Azert meg Te is figyelemenmkivul hagyod a Torah-t!

  Na, s annak mi lehetne majd a vegeredemnye?

 • aLMASI ALMA:

  “Szamon kersz valamit tollem….”

  Ugyan, ugyan Almacska, ki-beszelt “szamonkeres”-rol ?

  Csupan a mult rendszeruk-melleti predikacioinak indito okat csodaltam.
  Hat miert tilos egy nagyon alapveto es egyszeru kerdest tenni ami Magcskanak allaspontjat hirdeti ???

 • Vögelein
  10. 3:38

  A zelóták és sicariosok mindannyian az esszénus, avagy esseusnak nevezett buzgó vidéki zsidó közösségekből, városokból kerültek ki. Hatalmas, nemcsak-kumráni(!) településeik a XX.századi feltárásakor zsinagógákon, közös étkezőkön, kívül, rituális fürdők és fegyverkovács műhelyek(!) félig kész és kész fegyverekkel kerültek elő…

  Addig egyetlen forrásként, erről a szerinte különálló “békés” közösségről állította az áruló Josephus Flavius, hogy az Róma számára ártalmatlan, jámbor szekta volt, mely állítás évezredekre vezette félre a későbbi korok keresztény evangélium és kódexszerkesztőit, valamint történetíróit, akik hozzátettek és elvettek, illetve betoldottak nekik megfelelő részleteket is az eredeti írásaiba.

  Csak a XX.sz. negyvenes éveiben Kumranban feltárt tekercsek és az izraeli országos régészeti feltárások tisztázták az igazságot a zsidó nép többségének >kétségtelen korabeli egységéről< a folyamatosan jelenlévő és fenyegető Római haderővel szemben.
  Ergo, a Geyzának szóló nyugtatónak szánt felszólításod lénygében arról szól, hogy Róma szorításában jellemzően nem intrikusok voltak [amint Ő Gyuri10-nek "a hozzád hasonlók miatt szűnt meg"Izrael kitétellel címez] a Rómával szembenálló zsidók, hanem igazi hős szabadságharcosok akik csak a hazájukat és a vallásukat védték.

  Az evangéliumok szerint, sikarios és zelóta Jézus követői között is akadt kettő, mely szám – 17% ! – nem is kevés, a mindössze 12 apostolt alapul véve. Ilyen zelóta volt többekközt a katolikusoknak azóta szent Péter apostol [amúgy Simon] is, állítólag vallásalapító és első pápájuk, aki a Getszemáni-kertben még karddal vágta le(!) az egyik katona a fülét… Mellesleg a kardot is (méghozzá két darabot) pár órával korábban személyesen Jézus felszólítására, és a tőle kapott obulusokból vette valahol bent a városban…

  De,"Iskarióti" Júdásról is megemlítik azt, hogy ő is sikarios, azaz a ruhájában tőrt rejtegető szabadságharcos, azaz Róma "megátalkodott" ellensége(!) volt. Az Ő vezetéknévvé avanzsált Iskarióti mellékneve etimológusok szerint is, az idők során a Sikaros-ból alakult át…

  Még valami, amikor JÉzus eltűnik a sivatagban és úgymond sáskán él, ha hihetünk az ilyen részleteknek, nagy valószínűséggel akkor ő is az egyik qumrani esszénus közösség szigorú aszkéta életét élhette, melyről hangsúlyozni kell, hogy az utólag terjesztett együgyű – ettől békés – szerzetesi jelleg csupán egy római – flaviusi koholmány… Amely leírás – Iosephus mentségére – lehetett éppen a védelmükre írt, jótékony ábrázolás, hisz egy fogoly részéről a császárnak íródott beszámolóról van szó… Az ma már biztos, hogy a Jakab vezette ősegyház is a vidéki zsidóságból, az esszénusok közül emelkedett ki…

  Geyza Gyuri megbélyegzésének szánt, tulképp' a fenti példák alapján, "a hozzád hasonlók miatt" hangzatú dörgedelem, azokban a vészterhes időkben az egész zsidó népet jellemezték s nem csupán egyes zelótákat, tehát a maga idejében ez inkább dicséret. Ergo súlyos tévedés azt állítani, hogy az ősi Izrael bukását Gézák szerint "összférhetetlen zsidók" okozták. Nem így volt, mert a harcon kívül az akkoriaknak nem volt más választásuk, mint a harc, vagy a megadás. Geyza és a hozzá hasonlók szerint biztos az utóbbi lett volna a helyes út…