Változásra van szükség! Külföldi magyar egyetemi tanárok nyílt felhívása

2022 március 14 10:03 de.79 hozzászólás

Kanadában, az Egyesült Államokban és nyugat-Európában élő és tanító magyar egyetemi tanárok fordultak nyílt felhívással a magyar társadalomhoz Változásra van szükség! címmel. A magyar diaszpóra sokszínű — bár ezt a tényt az Orbán rendszer lojális külhoni haszonélvezői és pártkatonái tagadják. Ez a levél e sokszínűségnek és a demokratikus elkötelezettségnek újabb bizonyítéka. A felhívás szövege alább olvasható. Az aláírók között található a montreáli dr. Göllner András, a KMH szerzője.

***
VÁLTOZÁSRA VAN SZÜKSÉG!
Felhívás Magyarország előrelépésére

Külföldön élő és ott dolgozó, de Magyarországért elkötelezett egyetemi tanárok csoportjaként nagyra becsüljük a magyar nép munkáját, de növekvő aggodalommal figyeljük a jelenlegi kormány tevékenységét és annak egyre súlyosbodó következményeit az ország sorsára nézve. Különösen a következő területeken van változásra szükség, hogy Magyarország ismét a nemzetek közösségének megbecsült tagja legyen:

1. A sajtószabadság helyreállítása. Mind a közszolgálati mind a kereskedelmi médiumok a kormány pénzügyi és politikai befolyása alatt állnak. Az országos és helyi írott sajtótermékek messze túlnyomó többsége pedig a kormányhoz közeli tulajdonosok kezében van. Egy tavalyi felmérés szerint Magyarország 92. helyen áll a világ országai között a sajtó szabadságát illetően. Amíg a kormánytól független sajtópiac létre nem jön, tisztességes választás sem lehetséges, hiszen a kormányfüggő és az ellenzéket szóhoz jutni nem hagyó média korlátlanul képes manipulálni a választópolgárokat. Változásra van szükség!

2. Szabad és tisztességes választásokat, a szavazatokkal arányos országgyűlési képviseletet. A képviseleti rendszer olyan mértékben aránytalan, hogy a kormánypárt a legutóbbi két választás során a szavazatok kevesebb mint felével megszerezte a parlamenti helyek kétharmadát (2014-ben 45, 2018-ban 49 százalékot elérve). Az új alkotmány egyoldalú elfogadása óta az aránytalan választási rendszer tartja fenn a kétharmados többséget és biztosítja a kormányhű emberek kétharmados pozíciókba juttatását. A jelenlegi kormánypártok által végrehajtott folyamatos, egyoldalú változtatások miatt, a választási rendszer nem biztosítja a szabad és tisztességes választásokat: a választókerületek önkényes kialakítása a kormánypártnak kedvez; a kedvezményes levélszavazás választójogot adott a kormánypárthoz lojális határon túli új állampolgároknak; közben ugyanezt megtagadta a külföldön dolgozó magyar állampolgároktól, sok esetben ellehetetlenítve szavazásukat; a világszerte szinte egyedülálló, manipulatív győzteskompenzáció is a kormánypártot segíti. Mindez – Európában egyedülálló módon – elősegítette egy személy hatalmi kultuszának kialakulását. Változásra van szükség!

3. Jogállamot és garantált jogokat. Magyarország nem jogállam. Az Országgyűlés nem gyakorolja a kormány ellenőrzését. Az elmúlt 10 évben miden szomszédos országban 5 vagy annál több miniszterelnök váltotta egymást a választók akaratát tükrözve – Magyarországon ilyen békés hatalmi változásokra nem volt lehetőség. Az ellenőrzésre szolgáló egyéb intézmények (Alkotmánybíróság, bíróságok, ügyészség, ombudsman, Állami Számvevőszék) mind a kormány által választott, hozzá lojális emberekből állnak, akiknek hatalma a választások után még hosszú időre be van betonozva. A legfőbb ügyész leváltását nemrég kötötték kétharmados többséghez. Változásra van szükség!

4. Törvény előtti egyenlőség polgári és vallási tekintetben, a rasszista gyűlölet-propaganda visszaszorítása. A közéletet mérgező és Magyarország jó hírét rontó rasszista és homofób kijelentések élvezik a kormány támogatását. Demokráciákban kirekesztő kijelentések a közéleti szereplés végét jelentik, Magyarországon viszont fontos országos pozícióba való előléptetés, kormánykitüntetés, és költségvetési támogatás előrejelzői. Változásra van szükség!

5. A közegészségügy javítása és az egészségügyi ellátás központi vezérlésének megszüntetése. A koronavírus lakosság-arányos halálozási adatait tekintve Magyarország a világelsők közé tartozik. A balsikerű intézkedések és beszerzések sorozata nyomán mára a koronavírus-halálozás meghaladja a 44 ezret. Ha a járványkezelés és ezzel a lakosság arányos halálozás akárcsak Szlovákia, Horvátország, Szlovénia, vagy Románia bármelyikének színvonalán lett volna, akkor mintegy tízezer magyar szülő, testvér, gyerek és barát még élhetne. Az egészségügyi dolgozók jó szakképzése és tiszteletre méltó munkája ellenére, számos magyar intenzív osztályon a halálozás meghaladta a 90%-ot, akkor amikor a nemzetközi átlag ennek harmada volt. A súlyos halálozás és a központilag diktált szerződés-módosítások hatására egyre növekvő egészségügyi munkaerőhiány különösen a vidéki városokat sújtotta. Változásra van szükség!

6. Legyenek a magyar nemzeti ünnepek és jelképek újra minden magyar állampolgáré. A jelenlegi kormány a magyar hagyományokra hivatkozik intézkedéseiben, de valójában külföldről másolt, magyartalan, szélsőséges ideológiákat népszerűsít. Az ilyen alapon megrendelt kirekesztő és történelemhamisító filmek, kiállítások és tankönyvek ellen egyebek közt a történészek is sorozatosan tiltakoztak. A kormánypárt egy szűk politikai-gazdasági érdekkör kezére játszotta át a magyar nép legnagyobb kulturális, nemzeti kincseit. A nemzeti ünnepekkel ismételten visszaélnek, például a pártcélú, úgynevezett Békemenetek szervezésével. Változásra van szükség!

7. Az oktatás szabadságának helyreállítása és a tanárok megbecsülésének javítása. Az oktatási rendszer és a tanárok megbecsülése elfogadhatatlanul alacsony szintre süllyedt. A középiskolai tanárok fizetése és munkakörülményei méltatlanul alacsony színvonalúak. A nemzetközileg is magasan rangsorolt CEU elüldözése, a Színház és Filmművészeti Egyetem ideológiai szétverése és a felsőoktatás egyéves költségének megfelelő összeg elköltésével a kínai Fudan Egyetem behozása a magyar felsőoktatást súlyosan károsítja. Állami egyetemek magánosításával a kormány egy szűk politikai-gazdasági érdekkör kezére játszotta át a magyar nép legnagyobb kulturális, nemzeti kincseit. A magyar felsőoktatási 38 felsőoktatási intézménye közül ma már csupán öt áll állami tulajdonban. Ezzel a lépésével a kormány megszüntette a magyar felsőoktatási rendszer társadalmi számonkérhetőségét, elkötelezettségét. Változásra van szükség!

8. A közbeszerzések tisztességének helyreállítása és a korrupció megszüntetése. Miközben a magyarok háromnegyede az Európai Unió szegénységi küszöbje alatti jövedelemből él, a jelenlegi kormány számos vezető politikusa, azok családja és baráti köre a közszolgálatból és közbeszerzésekből hirtelen és látványosan meggazdagodott, nemritkán milliárdos nagyságrendben. Az ügyészség megállapítása szerint az Igazságügyi (!) Minisztérium államtitkára milliós kenőpénzeket fogadott el a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnökétől, miközben ugyanez az államtitkár az állampolgárok megfigyelésének engedélyezésével volt megbízva. Ilyen és számos hasonló eset miatt nem meglepő a közelmúltban végzett felmérés adata, amely szerint a magyarok 69 százaléka súlyos problémának tartja a kormányzati korrupciót. Változásra van szükség!

9. Az európai unióval való integráció felgyorsítása és az euró bevezetése. Magyarország kormánya jelenleg Európai Unió elleni politikát folytat, miközben az uniós források elosztása korrupt módon történik. 2014 és 2020 között a GDP 4 százaléka folyt be uniós támogatásként, nagyjából éppen annyi, amennyi az ez idő alatt megvalósult átlagos gazdasági növekedési ütem. A kormányhoz közel álló oligarchák kapják a források jelentős részét. Egy korábbi felmérés szerint átlagosan, egy projektre vetítve legalább mintegy 25 százalékos túlárazás történik, de van példa többszáz százalékos túlárazásra is. Uniós statisztikák szerint Magyarországon az egyik legmagasabb a verseny nélkül odaítélt közbeszerzések aránya: csaknem minden második eljárás konkurencia nélkül zajlik. Változásra van szükség!

10. Demokráciák felé orientálódó és az emberi jogokért kiálló külpolitika. A jelenlegi kormánypárt megalakulását Soros György milliókkal támogatta, de ez a kapcsolat megromlott. A Norvég Alap a Magyarországot milliárdokkal támogatta, de ez a kapcsolat is megszakadt, és támogatás nem érkezik. Az Európai Unió a magyarországi felzárkózást milliárdokkal támogatta, de a jogállami normák megsértése miatt a támogatások egyre nehezebben jönnek. Mindeközben a demokrácia ellenfeleire egyre többet költ a kormány: a leginkább csak kínai érdekeket szolgáló beruházásokra milliárdokat és a srebrenicai népirtást tagadó, bomlasztó balkáni vezetőre pedig 100 millió eurót költ a magyar adófizetők pénzéből. A szélsőjobboldal nemzetközi alakjai a kormánytól sorozatosan kitüntetett fogadtatásban részesülnek. A kormánytagok rasszista és homofób kijelentései ellen tiltakozott Izrael, Hollandia és Bosznia-Hercegovina. A jelenlegi háború kapcsán a budapesti kormányt súlyos felelősség terheli Ukrajna európai integrációjának ismételt akadályozása miatt. Változásra van szükség! A demokrácia és az autokrácia közötti egyik nagy különbség a politikusok elszámoltathatósága. Magyarország nem válhat egy leválthatatlan autokrata által irányított és azt kiszolgáló oligarchákat fenntartó rendszerré. A demokráciában, ha nem mennek elég jól a dolgok, akkor lecserélik őket a választók. Szerencsére, tehetségesebb és becsületesebb politikusokban a magyarok közt nincs hiány, itt az ideje a változásnak. Magyarország jövője a demokrácia kell legyen!

Kelt 2022. március 6. napján.

Aláírók:
Halmai Gábor – jogtudomány Firenze, Olaszország
Balás András – közegészségügy Dél-Karolina, Egyesült Államok
Arató András – szociológia New York, Egyesült Államok
Győrfi Tamás – jogtudomány Aberdeen, Egyesült Királyság
Kovács Zoltán – biofizika Dallas, Egyesült Államok
Büti Krisztina – pénzügyi közgazdaságtan Kalifornia, Egyesült Államok
Laczó Ferenc – történettudomány Maastricht, Hollandia
Gács Péter – számítógéptudomány és matematika Boston, Egyesült Államok
Göllner András B. – politikai közgazdaságtan Montreal, Kanada
Ábrahám Árpád – közgazdaságtudomány Bristol, Egyesült Királyság

79 hozzászólás

 • Orsós Elemér

  Tisztelettel elfogadva a jó-, segítő szándékot, azért had kérdezzem meg a külföldi elefántcsont toronyban élő Professzoroktól hogy, milyen saját magyarországi élettapasztaltokra alapozva tették meg nyílt felhívásukat és kiknek? Egy ilyen nyílt felhívás a Magyarországon -valójában csak politikailag háttérbe szorított, változásokra nemcsak verbálisan, de tevőlegesen is fogékony- felső értelmiségtől sokkal hitelesebb lenne, de Ők ennek vajon miért nem érzik szükségességét?!

 • “….és Úniót Erdéllyel!” Magyar lángelmék a taccsvonalon kivül. És még van orcájuk belehazudni Izraelt is…

 • hölgyeim és uraim, az aláírók!!!

  kik lennének azok a maghyarországon született és ott is élő politikusok akikre a nép szavazna a jobb lét érdekében

  egye fene lehet kis demokrácia is, de a jólét és móka vidámság az alapkövetelmény…
  szóval ide nekünk az écát, mert ez a tace pao nagyon kiskátésra sikeredett

 • Remélem,hogy a többi aláíró nem hasonlít ahhoz a @-hoz aki a máséval akarja verni a csalánt.A tisztelt tömürületnek és a szentjóby maradéknak is,ajánlhatjuk,hogy Izraelt csak szájmosás után vegyék a szájukra. Elég,ha a sóhivatal elítél minket havonta több-száz alkalommal.

 • Igen, Elemér jól látja a hiteltelenek falrahányását. Én csak annyit tennék hozzá, gyakorló magyarországi lakos és választópolgárként, hol voltak az elmúlt 30 évben és miért nem idehaza állnak ki ilyen harcosan a vélt igazságukért ? Könnyű onnan, a biztonságos távolból, nem a hazai mindennapok dolgaival foglalkozva kívülről beszólni. Lehet itthonról is ilyen markáns véleményt kinyilvánítani és vezetni a gyengének találtatott itt élőket. A TV előtt én is nagyszerűen tudom nyerésre bíztatni a csapatomat, de ott a pálya szélén…. más áll. Szóval szép a szöveg, jó a fogalmazás, de csak borsó, nem is a legfrissebb és nem is ér semmit a falon.

 • Szóval, lehet itt axiómákat felsorolni – igen, mindennel tűpontosan egyetértek, a leírtakban szereplő szavak és mondatok értelmével azonos belülről is a véleményem.
  Ez az egy azonban megütötte a szemem “A jelenlegi kormánypárt megalakulását Soros György milliókkal támogatta,….”
  Tessék mondani, akkor a következő nemzedéki politikusokat, és ezt a kormányt leváltókat ki neveli, vagy fogja nevelni és pénzzel, súlyos összegekkel támogatni ?
  Miből gondolják a tisztelt aláírók, hogy a nevük olvastán milliók csapnak a homlokukra és nem a fidesz jelöltjeire ikszelnek a szavazófülkében ?
  És Önök kit támogatnak, kit segítenek iskoláztatással, pénzzel a kormányváltásra felkészítve ?
  Hozzásegítettek valakit is ahhoz, hogy Zalabaksán élő Kis József választópolgár tudja, hogy csak ő hozhat neki boldogulást ?
  Amit Önök ezzel – az egyébként a 12 ponthoz hasonló ideológiai célokért összehozott – kvázi kiáltvánnyal el akartak érni, ott bukott meg, hogy :
  1. március 6 28 nappal a választások előtt van
  2. egy Magyarországon nem széleskörben ismert on-line felületen jelentették meg
  3. az aláírók nagyrészének a neve semmit sem mond a magyarországi választásra jogosultak 98%-nak
  4. nem adnak választási alternatívát, jelöltet akire szavazni kellene
  5. egy kiló krumpli a választópolgár kezébe többet ér, mint ez a szép, okos ideológiai okfejtés, mert ez az egyszerű polgár alig tud olvasni és a lottószámokon túl nem terjed a számok ismerete, a politikai céljai meg az esti vacsora alapanyagainak beszerzéséhez sem elegendők
  Viszont kitűnően felvázolták az idők végtelenségéig tartó időszak feladatait.
  De azért Gyuri bácsi sokkal ügyesebben csinálta, pedig előtte nem volt kézzelfogható példa és ő a saját zsebében tartotta a megoldás bankkivonatát

 • Köszönöm Göllner Andrásnak és a többi 9 egyetemi tanárnak, hogy minden tisztességes magyar ember számára elfogadható, világos és korrekt felhívást tettek közzé!

  Bizony VÁLTOZÁSRA VAN SZÜKSÉG! Talán ez lesz az utolsó lehetőség április 3-án.

  https://444.hu/2022/03/14/navalnij-sajtotitkara-megdobbentem-mekkora-a-hasonlosag-magyarorszaggal

  https://444.hu/2022/03/14/mielott-berohant-volna-az-elo-adasba-elmondta-mennyire-elege-lett-a-propagandabol-amit-az-orosz-kozmedianal-kellett-gyartania
  _____________________________________

  Elemér – Már megint terelsz és félrebeszélsz!
  D. B. (szélhámos hazug identitásbitorló!) – Nyomás haza a kurucinfóra!
  Jönnek a dúlt-keblü mélymagyarok megint – Le ne késsétek a holnapi békemenetet!

 • Bernstein! Honnan szedted ezt az Unió Erdéllyel-t? Nem látom a 8 pont egyikében sem. Nem is lenne értelme, hiszen 2004 óta – népszavazással megerősítve unióban élünk Erdéllyel IS, meg Romániával IS, sőt a Felvidékkel Is, meg Szlovákiával is. Az Európai Unióban.Miről beszélsz?
  És hogy kerül ide Izrael?
  Vagy nem volt meg a napi ötperc gyűlölködésed, mint a Nagytestvér birodalmában kötelező volt? (Az 1984 c. regényben.)

 • Nagyjából jogos, de…
  Ez a felhívás kb olyan “erősségű” mintha a magyar tanárok/egyetemi oktatók, stb. felhívnák a kanadaiakat: Fejezzék be az ultra liberális szemléletű alap-, közép-, és felső fokú oktatást.
  Röviden: Nulla erősségű.

 • SzundiMandi
  2022 március 14
  9:19 du.

  én – anno – azt hallottam, hogy a Nyavajnyij-t háromszor halálosan megmérgezték,

  köztörvényes csalásért börtönre ítélte a jog, és a nagy elnyomásban lehet neki sajtótitkárja,

  az meg a 444-be irogat ahejett, hogy az élő tévéadásban mutogatna tacepao kat a békéről ami sohasem volt, de igény az van rá!

  addig is nemzetközi szankciósdit játszanak a fijjug, és a szankciózók fizetik az árát kamatos kamatokkal…

  és közben a világ legjobb orvosa a púúúút’n {usa-ban így ejtik ki} 3 hét alatt mexüntette a coronavírus járványt…

  te kit fox választani… {én senkit, meghagyom a Magyarországon élőknek ezt az élvezetet}

  MZP nem lett sikeres de még nem szüntették meg…

  {hja, jut eszembe ti nem akarjátok meghíni a zelenszkiy -t hogy tartson előadást az Országházban, most éppen turnézik, be tudna ugrani arra a fél órácskára, minő esemény lehetne és a zsíros kenyér is olcsóbb lenne}

 • Orsós Elemér
  2022 március 14
  1:03 du.

  Hát, igen …
  Sulykolták anno az iskolában jóakaratu és szivü magyatanárnénik, hogy mondatot “háttal” nem kezdünk …
  Pedig nagyon nincs más választás mint hátat forditani az ilyen választási felhivásoknak, amelyekre még azt a szót is kétséges használni, hogy stupid dilletánsok szórakozása a magyar nép rovására ….

  Vászoltam ugyan rá, vissza is idézve egy benne foglalt mondatot, amire ugyan tisztelettek választ vartam volna – de inkább megfutamodnak….
  Mint bármilyen más aspektust, lett legyen az apropó választás, háború – mindent közszereplésre, propagandára használnak fel …

  Mint ahogy egykori elhiresült hazánk lánya kifejtette:
  “mindegy mit irnak a lapok rólam, a lényeg, hogy a cimlapon én legyek!…”

  most viszont ha cens urának beleillik az irányvonalába, vagy “abba a határba”, amely SZERINTE(!) még nem RONGÁLJA A KARRIERJÉT – akkor küldenék NEKED egy riportot, amely még a háborus tragédia közepén is bizonyságot tesz az orosz szellemiség világos gondolkodásában, de leginkább mély érzelmiségében – amely által bízván bizhatunk a józanság, racionalitás hamaros gyözelmében

  https://www.youtube.com/watch?v=Pqj0ZMfn9U4&t=3s

  Cak egy idézet az egyik hozzászólótol:

  “…Teljesen le vagyok nyűgözve, köszönöm a Partizánnak, hogy ilyen hasznos és értékes interjúkat láthatok! Ez a csatorna fény a sötétségben…”

  És milyen sötétségröl tesz tanuságot az, hogy ma 3 (azaz: három) szomszédos államfö azért utazott Kijevbe, hogy ujabb fegyverszéllitásokról tárgyaljanak…!!!
  Érted?!
  Egy Szláv testvérháboruban?!
  Az USA héjáinak semmi se drága!
  még jó hogy lemeritö (vagy már lemerült) proffunk csak tíz aláirást birt összekoldulni

 • ptg028
  2022 március 14
  6:37 du.

  Az emeritus professzorunk a rendszerváltás után évekig házalt a rendszerváltást elhazudtoló pártoknál valami állásért, hogy befogadják, végül ha jól emlékszem 5 éven az általa most annyira pocskondiázott NER kidolgozásában kapott fizetös (jól? – rosszul?) feladatokat…
  az O.V. elsö kormányzása idején – pufffff……
  maga dicsekedett itt többször vele ..
  Aztán sirt-rítt – hogy: “…mamácska, megcsaltak ….”

  p.s.
  bár tudom, hogy hiába is észrevételezek..
  ez is ellentétes a concepcióval, ugye C. uram?

 • Kanadából,Amerikából és a fene tudja még honnan,kényelmesen elhelyezkedve a nyugdíjasok foteljában,lehet uszítani és akár harcba hívni(küldeni) a bunkókat.Csináljanak forradalmat és harcoljanak,az utolsó magyarig.

 • talalom
  2022 március 15
  4:45 de.

  Kedves Margitka, ennél a semmitmondó, még a kisebbségek jogait is -semmi közünk hozzá, mert ez nem EU restancia, hanem belügy- asztal alá söprő úniónál még egy szavatolt autonómia is jobb lenne.
  Lásd a kisebbségek jogaiért folytatott érvényes petició eredményének utólagos semmibe vevését, pedig sokkal egyszerűbb lett volna előre szólni, hogy “balf.szok kár feleslegesen fárasztani magatokat, mert úgyis sza.runk a bagatell látszatproblémáitokra”! Ami valóban látszatprobléma

 • Elemér

  Csakhogy ne felejtsünk, hallgassunk bele kicsit Chajkovszkij hangzásvilágába

  https://www.youtube.com/watch?v=nBsl7D9i6aM

  a zongoránál nem fehérben, de a neve után ítélve egy grúz leány

 • Ezek az aláíró elvtársak nem tudják :
  — a zorbán kormány a rendszer “”nem megváltozásakor””(89 után) a magyar népre rákényszerített — még szovjet fegyverekkel a hátuk mögött—- alkotmány és választási törvény alapján nyerte meg a választást !!! és ekkor 2/3–dal !!!!
  Ezzel a felhatalmazással módosították a választási törvényt és alkotmányt!!!
  Mert az elvtársak és utódaik elvtársak a nép ellen dolgoztak a saját érdekeiknek megfelelően!!!
  Nekik nem jár semmi!!!
  Most is a háborúba bele akarják keverni a magyarokat !!!
  Kanadában , Amerikában kiképzett “”messiást “” akarna a magyar nép nyakára ültetni a gyuriferbácsival egytemben !!!
  ( hogy kaphatta meg vajon a kanadai állampolgárságot 1.5 év alatt , ahol ha jól tudom 5 év után lehet megkapni ???– nem is volt ennyi időt Kanadában , mert átment ámerikába “”””porszívó ügynöknek ???””” Vagy a kiképzése zajlott ???
  Minden törekvés arra megy ki , hogy a régi komenisták kerülhessenek vissza a poziciókba !!!

  Érdekes mindenki a kommunizmus ellen harcolt nyugaton 89 előtt , most meg azt szeretnék visszahozni ???
  mert ők szó nélkül végrehajtanak mindent amit nyugatról kérnek ???
  És nyakunkba akarják sózni a gender ideológiát is !!!
  üdvözletével

 • Rodeio

  Élö riport egy amerikai tábornokkal:

  https://www.facebook.com/watch?v=473151144011395

 • TÁLALOM 03.15 4.45
  Kedves Margit néni !
  Valljuk be, az esztétikához (irónia, szarkazmus, humor…) túl sok lövésed nincs. Sebaj, ezt pótolják Lenin Összes Müveinek ismerete.
  De az, hogy a magyar történelem pontosan 174 éves alapvető eseményeit nem ismered (a 12 pontot…), az már komoly hiba !!!
  Mint kormánypárti büszke hetero zsidő hölgy pedig kijelenthetem, hogy a szövegértésen is van még mit javulnod.
  Tisztelettel, B.Dóra Dia
  Milyen volt a kormányváltó 30 ezres tegnapi nagygyülés a 330 ezres Békemenet árnyékban? (tudom egyébként, mert az unokahugomat odaküldtök…)

 • Gabriel
  2022 március 15
  11:51 du.

  kösz!!! az én próféta lelkem mindenki döntse el saját maga, hogyan akar élni

 • Orsós Elemér

  Gabriel
  2022 március 15
  2:05 du.

  Lehet hogy már én is indexen vagyok, mert egyik linket sem tudtam megnyitni! 😀

 • Hogy köpköd a sok diktatúrapárti seggfej : )))

 • D.Bernstein
  2022 március 16
  8:10 de.

  NA igen.
  Megint sikerült szart csinálnotok
  az 1848-49 .-ik évi Polgári Demokratikus Forradalom és Szabadságharc emlékéből. Látunk közöttetek olyanokat is
  a közpénzen Pestre buszoztatott tömegben,akik alig várják már
  a ruszki megszállást.Hja változnak az idők, változnak a vágyak.

 • toth péter
  2022 március 15
  2:14 du.

  Hát hallod…ennyi hülyeséget : )))
  ( Géjjza most a térdét csapkoggya a röhögéstől)

 • Gabriel
  2022 március 15
  9:28 de.

  “És milyen sötétségröl tesz tanuságot az, hogy ma 3 (azaz: három) szomszédos államfö azért utazott Kijevbe, hogy ujabb fegyverszéllitásokról tárgyaljanak…!!!
  Érted?!
  Egy Szláv testvérháboruban?!”

  Lehet hogy egyívásuak ezzel a féreggel:

  https://neokohn.hu/2022/03/16/lviv-polgarmestere-szerint-ukrajna-akar-egymillio-embert-is-hajlando-felaldozni/

  Mellesleg az sem sokkal külömb aki kecegtető hatalmas hitelekkel akarja őket nyílvánvalóan előre kalkulálható haszonszerzési célokkal a “megnyerhető!” háború folytatására serkenteni az utolsó ukrán muzsikig, mert sejteni lehet hogy, azok a pénzek nem az ukránokra fognak elköltődni, még a romok eltakarítására sem lesznek elegendők, visszafizetni lehetetlen lesz ingó vagyonokból, de beszámított, kellően leértékelt ingatlanokkal majd busásan be lehet hajtani a tartozást, mint a tékozló Görögországban a kikötőkkel és a szigetekkel! Az is világosan látszik hogy, aki ebben az abszolut reménytelen helyzetben nem helyreállításra, hanem fegyverkezésre vesz fel hiteleket az beépített báb, azaz stróman, de még véletlenül sem hazafi!

 • SzundiMandi
  2022 március 14
  9:19 du.
  Ritkán írok ide és akkor is igyekszem elkerülni a személyes választ, mert szerintem nem egymásnak, hanem a vitaalapot képező cikkhez kellene hozzá/be írni/szólni. Most azonban mégis engedje meg, hogy felhívjam szíves figyelmét arra, hogy az utolsó utáni pillanatokban, nagy nehezen kinyögött (egyébként valósan megfogalmazott és csak az időzítése miatt illik rá e jelző) lózunghalmazt nem kellene ennyire és ilyen példákkal illusztrálva megköszönni az elkövetőinek. “Köszönöm …. stb” kezdetű írást pontosan 2013 januárjában kellett volna kiadni, az akkor még létező bármelyik nem Fidesz kézen lévő erre a célra rendszeresített papír, illetve elektronikus felületen. Ma, itt ezen a tiszteletreméltó igyekezetű felületen, mint azt feljebb többen is említettük volt, még a borsónál is kevesebb eredményt hoz – okok közismertek.
  Kérem ne tegye ki magát annak, hogy politikai analfabétizmus bélyegét ragaszthassák Önre( a nickje után majdnem érthető is lenne) teljesen elavult politikai megnyilvánulások támogatásával.
  “Bizony VÁLTOZÁSRA VAN SZÜKSÉG! Talán ez lesz az utolsó lehetőség április 3-án.” mondatai inkább múlt időben írandók, már ma is múlt idő van, alig 12 évvel haladta meg a magyar közélet, Kéri úr minden igyekezetével ellentétben nem ezt a változást kellett volna akkor támogatni, sürgetni. De ebben az esetben nem illik ide a közmondás, miszerint “ami késik, nem múlik”. Itt már számunkra minden elmúlt. Majd 2 generáció múlva, mint 89-ben is, ahol az előző két generáció munkája ment a süllyesztőbe(és az enyém kétharmada is).”

 • Gabriel
  2022 március 15
  2:05 du.

  Na, megjöttek a hozzáféréseim, de csak a grúz tündérre reagálnék: már rég a kedvencem, az előadott művel együtt! 😀

 • Orsós Elemér

  Gabriel
  2022 március 15
  9:28 de.

  Furcsamód sehol nem látom, hogy mennyi kötszert, gyógyszert, pelenkát, takarót, élelmiszert, vagy ivóvizet küld az USA, vagy az EU az általuk fanatikus mártírrá(valójában megfélemlített áldozattá) heccelt ukránoknak, de egymást felüllicitálva küldik a fegyvereket, viszont a szerény képességű, de jogosan és helyesen pacifista Magyarországtól ezt követelőzve maximálisan elvárják! Álnokul mutogatnak most a rasszista magyarok kétszínűségére miszerint, a “szíriai menekültekkel” nem voltunk ilyen szívélyesek, mint most a családfőket kényszerítés miatt hátrahagyó, közvetlen szomszédságunkból menekülő ukránokkal! Csakhogy a “szíriai menekültek” három biztonságos országon átgázolva, azonosító papirjaikat eldobva, nem a legális határátkelőhelyeken átkérdszkedve, hanem kitudja miért névtelenül, főleg katonakorú férfiként és családtalanul, rendőröket és határőröket megdobálva, nekik toroknyisszantást mutogatva akartak!(nem illedelmesen és hálásan mint az ukránok) rajtunk keresztülgázolni, pedig akár a repülőjegyre valójuk is megvolt a végcéljuk eléréséhez!
  És az is elgondolkodtató hogy, az uganazt a célt szolgáló lengyel határkerítés miért demokratikus és EU pénzzel is támogatandó, míg a magyar “vasfüggöny” miért rasszista és sürgősen lebontandó? Tudnék pár oldal ilyen szemtelen költői kérdést feltenni, de nem akarok innen “aljas oroszseggnyaló náciként” kiselejteződni, mert vannak itt még -legalább mérsékletesen- elfogulatlan, tárgyilagosságra törekvő fórumtársak, akikkel lehet értelmesen véleményt cserélni! 😀

 • Orsós Elemér
  2022 március 16
  10:37 de.

  Igen, az egész elöadás ugy ahogy volt, csodálatos, a zeneszerzö müve, a zenakar, a zongorista, aki azért valljuk meg, hogy ugyan gruziai eredetü, de mégis csak egy csodálatos zsidóhölgy, és ahogy ráadásként a Liszt-rapszódiát is eljátszotta – kevesek képesek ilyen virtuózitásra

  Szóval ezek a dolgok azok amelyek összekötik az embereket – nem pedig az, hogy amig van talponlévö, fegyvert nyomunk a kézébe és uszitjuk, hogy embertársát ölje …

  egyszerüen ez az a helyzet, ahol az egyes emberek külön-külön megméretnek – és vannak akik könnyünek találtatnak

  igy a választás is eldölt – az ellenzék nyiltan nato-párti és globalista szektások gyülekezetévé avanzsált – a minden korlátokat nélkülözö háborus hisztériakeltése kiverte a biztositékot minden józan gondolkodónál…

  Lásd, hogy hol tart a valóság, ez itt alant nem jobbos, hanem egy balos portál, abszolut technikai adatokkal, amit még az elözö választások elött gründolt egy balos érzelmü választási specialista, a spontán átszavazás megvalósitásának megkönnyitése céljából a fidesz ellenében …

  https://taktikaiszavazas.hu/valasztas2022?fbclid=IwAR3jQm7ZytXJgWK4EhxxLEbfBA38n70KUhuuaPyA_vKa3y_LOWRcppvVTRY

 • Bernstein/Talalom
  16. 8:10 /15.4:45

  Mottó Bőrszínnek:
  A katolikus 7 főbűn első paragrafusa a KEVÉLYSÉG .
  [Gyónd hát meg bűnödet!]

  Persze, jó ha tudod;

  A “márciusi 12 pont” NEM IS TARTALMAZ OLYAN SZÓT, HOGY

  ERDÉLY .

  Vén korodra végre elolvashatnád. Csupán á’lá natúr az UNIÓ szót

  (ld: 12.pont),ezt pedig az EU-szerződés 100 %-kig valóban

  teljesíti,ahogy azt a lenénizett Talalom Kolléganőnk nagyon

  helyesen részletezi VALÓS UNIÓS tagságunkat.

  Tehát,primitív nacionalista jó ha megtudod, Erdélyről ott egy

  qua szó, de még annyi SEM esik…

  – Klasszikusokat márpedig kéretik csakis pontosan idézni,és nem

  körmönfont mód’ hazudozással plagizálni, mintha Te tényleg

  ismernéd “a 174-éves alapvető eseményeket”- pedig dehogy –

  miközben megpróbálod ezt beadni nekünk.

  Te Bőrszín, figyuzz!

  De, ha mégis és mindenképp ily frappáns óhajtasz lenni,miért nem

  idézed inkább az általad állítólag olyannyira ismert

  . TIZENKÉT PONT,

  mondjuk az első, vagy a hetedik passzusát a sajtószabadságról,

  illetve az “Úrbéri viszonyok megszüntetéséről” – feltéve, ha

  tudod egyáltalán, hogy utóbbi mit is jelent, ami jól jöhet még

  neked a hamarost bekövetkező Hatvan-pusztai igába hajtásod során

  … Ha bírsz, küldj majd egy üdvözletet,v.Üdvözlégyet a deresről

  !!!

  Utóirat:

  féltéglás
  m’agyar
  Bőrszín!

  ’48 kvintesszenciája nem pusztán a Habsburg iga alóli felaszabadulás, hanem sokkal inkább a jobbágyfelszabadítás, a nagybirtok, az 1000 éves úrbéri viszonyok felszámolása valamint a progresszív polgári viszonyok, egyszóval a jog előtti valódi egyenlőség megteremtése,mit részben majd a Kiegyezés valósít meg
  – Megjegyezve, hogy a mélyen konzervatív, azaz a reakciós Horthymagyarország [“derék lelkes úri szittyák”{Ady}] éppen a feudalista viszonyok konzerválása érdekében – az egészből éppen a forradalmat, a LÉNYEGET “kifelejtve” – csak a habsburgellenes szabadságharcot, a háborút tehát azt hamisan azaz elferdítve tanította…
  ˙

  Etimológiai végszó:
  Egyébként a 12.pont n e m . e s e m é n y, ahogy azt te helytelenül itt meghatározod, hanem egy fontos és megálmodott progresszív jogszabályhalmaz.

 • Végül, a 15-i nagygyűlésetek kevélymód’ földicsért létszámáról:

  . VAN AZ AZ ÁLLAMI BUSZMENNYISÉG 😀 és horribilis drága gázolaj,

  amely ezt az ingyenesen etetett
  és Budapöstre főszállított vidéki
  FidSS identitást ingyen megutaztassa.

 • Gabriel — Elemérnek

  Ügyesen becsempészted ezt a “szláv testvérháború”nacio-rasszista blöffjét.

  Tudniillik lengyelek, csehek, szlovákok, morvák, kasubok, szorbok, szerbek, bolgárok, horvátok, szlovének, macedonok, oroszok, ukránok, fehéroroszok, ruszok sőt, nyelvük szerint még szilézekről is beszélhetünk… Kb. ez a szláv n e m z e t…, akik mind-mind testvérek,s akik szerinted egymással harcolnának? Nahát !!!

  Holott az ilyesféle irracionális megközelítés csak félrevezető demagógia. Mikor itt a KMH-n is már régesrég’ tisztáztuk, hogy az ilyen ribilliók,csetepaték okai mind az egyes országok magántőkés gazdasági érdekeire vezethetők vissza sőt, a világháborúk is. Tehát még az se kell, hogy szomszédok legyenek.

  Elég egy pillantást vetni az egyes államok [nem nemzetek !] hadipari-gazdasági-komplexumaira.

  Ezek “nemzeti jellege” lévén már rég a ködbevesző múlté. Azaz puszta mese habbal, hiszen mind emögött a nagyon is racionális nagytőke áll a maga nyers valóságában, ámde persze teljes >nemzeti mellszélességgel< csörgetve a kardját. 😀

  Harcoló,vagy egymásra farkasszemet meresztő feleket uszítva egymás ellen, közben a maga katonai arzenálját kínálják harcra és főleg piacra a halál vásárosai…

  "… Ha csörgeti, hadd csörgesse,
  pengjen sarkantyúja!…" 😀

  [Huszárgyerek; a k k o r . még . n e m z e t i, 48-as toborzó.]

 • Elemér

  Ez a kötszer példa nagyon találó. Bár a pandémia alatt atéren is megtalálhattuk a settenkedő nagytőke önző magánérdekét.

 • Bizony Géza, Kárpátalja délnyugati sávjának (szin) magyar lakossága reménykedve várja – hogy most autonómiát kaphat. (Miképpen ez 1992-ben majdnem megvalósult). S ez csak orosz nyomásra valósulhatna meg.) Ott az ukránoknak semmi keresnivalójuk sincs!!! De máshol is alig…
  Az oroszok most nagy diléma előtt állnak, hogy bevegyék-e egyelőre Kijevet. Mert ez annak lerombolásával járna. Ha nem tudnád: az oroszoknak Kijev a legszentebb városuk, az orosz államiság bölcsője a második évezred elejétől. (Olyan nekik, mint nekünk – persze nem neked – Pozsony és Kolozsvár. Vagy mint a szerbeknek Koszovo…)
  Gondolom van fogalmad az ukrán fasizmusról….

 • Orsós :
  Kapnak elegendő humanitárius segélyt, ne rinyálj.
  Csak éppen azzal ritkábban lehet megállítani az itteni szélsőjobberek és szélsőballerek általt csodált hadereőt:
  a ruszki rablóhordát.

  Akik ottan most csak nácítlanítanak :

  https://nepszava.hu/3149944_mariupol-oroszorszag-ukrajna-haboru-varandos-no-gyermek-halal

  De azért te és a te véleményedre erősen hajazó Gabriel meg a másik Kreml-ügynök bizonyos Rodeó jobban örülnétek ha ruszki mocskokat az égről letörlő USA ellenrakéták helyett pelenkákat kapnának. Hajigálják azokkal a MIG-eket. Hátha összeszarják magukat a szaros pelenkáktól.

 • Ismét volt “békemenet”!

  “Összejöttek, és vonultak megint. Elvileg a békéért, valójában, hogy demonstrálják: Magyarországon rendben mennek a dolgok, csak így tovább.

  Nem zavarja őket, hogy nálunk a legnagyobb a szegénység, a korrupció, az infláció? Nem akadnak fenn a kimagasló arányú COVID-halálozáson s annak okain?

  Nem látnak problémát a Fidesz által kitermelt Völner–Borkai–Simonka–Kaleta–Boldog István–Farkas Flórián–Schadl–Mengyi törvénysértő tetteiben, Szájer álságos életvitelében? Elnézik Rogán helikopteres hazugságát, Kósa zavaros csengeri ügyét? Nem fáj nekik Ba­yer pápagyalázása, Iványi megalázása, Deutsch alpári stílusa? Erkölcsösnek tartják Orbán pávatáncát, köpönyegforgatását, mást mondok és mást teszek jellemét? Elhiszik vagyontalanságát? Helyeslik Putyinhoz dörgölőzését?

  Elfogadják a pedagógusok és egészségügyi dolgozók problémáinak felvetésére adott „hiszti, blöff, bolhacirkusz” kormányzati válaszokat?

  Korrektnek tartják a CEU, MTA, SZFE elleni eljárásokat? Szemet hunynak a stadionokra közpénzből költött százmilliárdok felett, miközben valóban fontos és hasznos dolgok valósulhatnának meg az összegekből?

  Meg sem legyinti őket a konkrét célokra kapott EU-s pénzek itthoni eltüntetése? Rendben valónak érzik, ha öncélú beruházásaik érdekében a hatalmasok tönkreteszik természeti értékeinket, feláldozzák az állat- és növényvilágot?

  Úgy látszik, számukra mindez nem probléma. S most összegyűltek, hogy demonstrálják is morális igénytelenségüket.”

 • Gabriel
  2022 március 17
  5:18 du.

  Nagyon hidegen hagy egy igazi művész származása! Had emeljek ide neked egy ifjú művészt, akinek még csak serken a bajsza, de már talpig EMBER:
  https://mandiner.hu/cikk/20220315_balogh_adam_honens_nemzetkozi_zongoraverseny_haboru_ukrajna_oroszorszag

 • Geyza
  2022 március 18
  8:57 de.

  Kedves Geyza, én úgy vélem hogy Te nemcsak zsigeri russzofób vagy, hanem úgy en block még kissé mizantróp is! 😀

 • Orsós Elemér
  2022 március 18
  12:23 du.

  Csak amióta látom a TV-ben a rém-képeket arról hogy mit művelnek ezek ott.Sajnos, ha itthon a kezembe veszek egy régi szovjet fúrógépet például, a szörnyű képek ugranak be nekem
  És tartok tőle ez már így is fog maradni.Lehet hogy megszabadulok a ruszki eszközeimtől pedig jó sok van.

  Mindig is kiálltam a nácik ellenében amkor a Vörös Hadsereg tetteit gyalázták merthogy leverte a Hitlerájt.

  De -mint itt a napokban mondtam- a Szovjetúnió elég hamar lejáratta magát a Nemzetközi Porondon.

  És ami még megmaradt az “imázs”-ból, azt most Putyin röpke 4 hét alatt semmivé tette.

  Vannak nagyszerű orosz emberek. Nem is kevesen. Vagy börtönben, vagy a sírban vagy pedig megpróbálják őket el lehetetleníteni amennyire csak lehet.

  Lásd a szép szőke leányt aki a kezáben a háborúellenes táblával feltűnt a Putyini Álmédia TV-bemondó nője mögött, szerintem az élete kockáztatásával.

  Ma, amikor a talpig drabális Putyinkutya zsaruk 80 éves tiltakozó nagymamákat és “HÁMORÚ VAN” táblát felemelő 13 éves
  gyerekeket hurcolnak el.

  De akik tudatosan és szánt szándékkal lakótelepeket lőnek szét, nem érdemlik meg az “OROSZ” jelzőt. Ők csak aféle ruszki tömeggyilkosok.

  És most nekem ne gyere a második világháború példájával hogy Drezda meg Hirosima jó ?

  Akkor két olyan népet kellett kigyógyítani a világuralmi őrületükből,akiknek a példája mostanában Kínára* és egyes oroszokra jellemző.

  Még Jelcin idejében
  (amikor tessék-lássék módon de betiltották a Szovjetúnió Kommunista (Boldeviki) Pártját )
  láttam olyan tízezres túntetéseket a Vörös Téren, (TV-ben)
  ahol a megvadult komcsik kifordúlt szemmel, a párttagsági könyveiket a fejúk felett rázva , Sztálin arcképes nagy
  táblák alatt üvőltötték hogy “NAGY-HA-TAL-MAT”
  Putyin csak ezt igyekszik most realizálni.
  Minden mindegy ill. semmi nem számít alapon.

  *Kína “übermensch” törkvései:
  Jópár hónapja értesültem hogy Kínában már azt nyomatja az Állampárt hogy Kína hivatott vezetni az Emberiséget.

  Japán is így kezdte még a harmincas évek elején.

  A többit tudod.

 • Orsós Elemér

  D.Bernstein
  2022 március 18
  8:30 de.

  “Bizony Géza, Kárpátalja délnyugati sávjának (szin) magyar lakossága reménykedve várja – hogy most autonómiát kaphat.”

  Azt hiszem ez most már a kitelepülő magyarok és a helyükre települő ukránok miatt ez okafogyottá fog válni! 🙁 De adja Isten hogy, normális visszarendeződés után vágyaik teljesüljenek!!!

 • D.Bernstein
  2022 március 18
  8:30 de.

  Bizony Brennstein mindig mondtam hogy te is a Kreml propagandáját lőköd.
  Rodeoval. Gabrielle meg még pár másik fálnáci félkomcsi mittoménki-micsodával együtt.

 • KORDON BLUED
  2022 március 18
  3:43 de.

  Ekkora baromságokat csak az idiótikus, havonta kötelező vállalti “fejtágító” szemináriumokon mondtak, a vörös drapériával letakart asztal mőgött lévő öltönyös seggfejek.

  Miközben az odacsődített melósok alig bírták szemeiket nyitva tartani.
  Láttam egy faszit aki előtte egy szemet pingált a szemhéjára és úgy aludt.
  Csak aztán lebukott mikor a mikrofon visított egyet és felriadt.
  Pechjéra az előadó efftass éppen rája nézett.

 • Bernstein:

  Már alig várod az ismételt ruszki megszállást igaz?
  Reménykedtek benne hogy a ruszki hordák végre elfoglalják
  Ukrajnát és akkor büntetlenül be lehet ide hívni a ruszki gyilkosokat.

 • Előzőhöz:

  Parteingenosse Putyin kijelentette
  hogy szándékában áll a régi szovjet érdekszférát
  visszaállítani. Egyik “követelése” a Nyugattal szemben az
  volt hogy a középkeleteurópai NATO tagállamoknak
  TŐLE, PUTYIN ELNŐK ÚRR-TÓL KELLJEN ENGEDÉLYT KÉRNI akkor,
  ha katonai segítséget szándékoznak igénybe venni a szövetséges NATO hatalmaktól !!!!!

  Vagyis

  1
  a függetlenség totális feladását követelte

  2
  ha mégis fegyveresen akarná kierőszakolni tőlünk a függetlenség feladását, akkor TŐLE, PUTYIN ELNŐK URR-tól kelljen engedélyt kérni ha segítségért folyamodnánk a NATO hatalmakhoz !!!!

  EZT VOLT KÉPE ELŐVEZETNI !!!!!!!!!!!!

  Szóval Bránerstein: Alig várod már a ruszkikat igaz ?
  Te hazaáruló disznó

 • Bernsten es talalom;

  A “harom nemet holgyek” altal velheto az “UNIO” de ugy a magyaroknak, romanoknak, szekelyeklnek, sot az atlag europai lakosnak mind az tavoli valotlansag am!

 • Orsós Elemér

  KORDON BLUED
  2022 március 18
  3:37 de.

  “Tudniillik lengyelek, csehek, szlovákok, morvák, kasubok, szorbok, szerbek, bolgárok, horvátok, szlovének, macedonok, oroszok, ukránok, fehéroroszok, ruszok sőt, nyelvük szerint még szilézekről is beszélhetünk… Kb. ez a szláv n e m z e t…, akik mind-mind testvérek,s akik szerinted egymással harcolnának? Nahát !!!”
  Nos, ebben Neked teljesen igazad van, mert a XIX. században a gyarmati alsóbbrendűségből való kitörés miatt nekik kézenfekvő nacionalista pánszlávizmus eszméjét ellendrukkereknek sikerült egymásra uszítással olyan ügyesen szétzilálniuk hogy, például az Antant által erőszakkal összeboronáltak(Csehszlovákia, Jugoszlávia) a legelső szétválási lehetőségnél kimutatták eddig visszafojtott egymás elleni ellenszenvüket és sürgősen etnikailag szétváltak! A ruszkiknál viszont ez nem a gyarmati elnyomatás miatti ellenállásból fakadt, mert a ruszok(most mint gyűjtőnév) -akik sokkal szorosabb rokoni kapcsolatban voltak mint a többi szláv- a cári birodalomban és a Szovjetúnióban is a birodalom építő uralkodó körökhöz tartoztak. Hogy most miért utálják egyást, azt viszont nem tudom megfejteni.

 • Geyza hozzaszollasahoz;
  Nagyon ugy tunik hogy Vlad felreutotte a jozan gombot, s a jelen haborusdija a veget fogja hozni.
  A felderito jelentesek alatal Valdocska nagyon felelmben el, mert tudja hogy baz igazi orosz megoldas a mergezes.
  lenin sot stalin is ugy haltak meg.

  Az orosz sorozottakkkal nagy bajok vannak, nem tudtak hogy haboruba kukldte oket Vlad, csak hadgyakorlatgot mondtak nekik.

  De ne feledd, barmit is aldmodik Valdocska, ukrajna Oroszorszag resze volt tobb mint 200 even-at.

  Sok mai ororosz katona Ukran szarmazasu is.
  s az Ukranok hosiesen es sikeresen harcolnak szabadsagukert es hazajukert.

  Putin Kina segitsdeget kerte, az is vAlami bajokat mutat.

  Az Ukranok kapnak segitseget US es Toroktol amik sikeresen mukodnek a tankok ellen.

  Putin csupan a legi es raketa tamadasokat gyakorolja a poalgari lakossag ellen.

  Kethetig hadserege alt az utakon.
  Vajon miert nem tamadtak????
  Mind az bajokat mutat a legenyseggel!

  Nemzetkozi bnirotsag kezdi a “haBORUS-BUNOK” KIVIZSGALASAIT.

  eMLEKEZZ STALIN SZAVAIRA;

  “Halal a megszallo fasiszta vadakara”!!!!!!!!

 • SzundiMandi 2022 március 1810:26 de.

  👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍

  A posztkommunista országok, a Dicső Proletár Diktatúrájuk után, a csőcselék és a csőcselékből kinőtt vezetők uralma alatt állnak. Köszönet a ‘balsorsunknak‘, nekünk ez az EU/haza áruló, seggdugasz O1G jutott aki egyedüli kakas akar lenni a maga szemétdombján !

 • KORDON BLUED
  2022 március 18
  3:37 de.

  Mint ahogy olvashattad (volna) más helyütt tett bejegyzéseimben a háboru igazi okaként pontosan a globális töke – ezen belül a hadiipari héják – megzabolázhatatlan nyereségvágyát jelöltem meg
  Nyilván benne van a mérleg serpenyöjében a neokolonizációs törekvések mögött, a hadiipari piacért folyó verseny is, mivel ebböl a tortából az orosz hadiipar egyre nagyobb szeletet hasitott ki.

  A testvérháboru kapcsán a magyar választások miatt irtam, merthogy pontosan igen, a körölüttünk levö szláv államok viszonya az orosz/ukrán viszályhoz egész más megközelitésü, mint a magyaroké.
  Geográfiailag, kulturálisan és még hosszan sorolhatóan magyarország mindig is idegen test maradt a szláv tengerben – ezt gondolom felesleges vitatnunk még akkor is ha mondjuk néhány ezekböl a szláv államok valamilyen formában részét képezték a magyar királyságnak, kesöbb pedig a Habsburg birodalomnak
  Szerintem kell hozzá történelmi érzék és rálátás, hogy magyarorszag mindegy hogy mit tenne ebben az esetben az majd utólag ugyis negativ módon lesz számonkérve rajta
  Hogy most lengyel politikusok számonkérnek rajtunk kiállást, az legyen az ö bajuk …
  a lengyel-magyar kapcsolatok nem Bem apóval kezdödtek
  Volt már olyan közös “királyunk” is (Bethlehen Gábor mint erdelyi fejedelem) aki a közös lengyel-magyar(erdelyi) sereggel bizony Kijevet is bevette

  De azt hiszem nem idöszerü ez most – merthogy ma a magyar sereg annyit sem számit, mint horthy idejében, amikor utolsó dicstelen szereplése abban merült ki, hogy ott veszett a Don-kanyarban
  Elözöleg egyes magyar egységek bukovinában történt “kisegétesei” az ukrán nacionalistáknak tudjuk miben merült ki, ugyhogy inkább nem kivánnék erre kitérni
  Sajnos a kétéves ukrán naci-állam tevénysége nem volt piskóta, az ottani Soáhnak 1,5 millió áldozata volt..

  A lényeg hogy rengeteg dolog szól amellett, hogy egy olyan háburuban, amely a valóságban nem Ukrajna és az Orosz (“testvér”) háboruja, hanem a NATO leple mögé bujt amerikai hadiipari hiénák és a mogöttük álló penzügyi hatalom harca az Orosz befolyás ellen – abban mi csak maximum a partvonalról tudunk bekiabálni (meg szotyola-magot köpni)

  Nem hinném hogy a vérontás kisebbitésének az lenne a járható utja, ha még több fegyvert küldenénk, ami okot ad arra, hogy aki fogja azt, az onnantól maga is céltábla legyen – vagyis minden elküldött fegyver akár eggyel több halottat is jelenthet
  nem gondolom hogy ez lenne a humanitárius megoldás
  Merthogy elfelejtettek szólni a keddi nagygyülésen a Donald Tusknak, hogy Bem-apó is sorra vesztette a csatáit az oroszok elött, aztán Görgey Világosnál letette a fegyvert … azért hogy megkimélje a katonák életét – Bem apó pedig török pasaként fejezte be katonai és élete pályájat

  Tehát maradjunk abban, hogy a választások elvesztése jó részben köszönhetö lesz a hangadó politikusok minél nagyobb abbéli igyekezetének, hogy a globális hatalom képviselöi minden sóhajanák kétségek nélkül eleget tegyenek

  Nézd inkább a választások jelenlegi állását, amit az Elemérhez is betettem

  https://taktikaiszavazas.hu/valasztas2022?fbclid=IwAR3jQm7ZytXJgWK4EhxxLEbfBA38n70KUhuuaPyA_vKa3y_LOWRcppvVTRY

 • Orsós Elemér
  2022 március 18
  12:18 du.

  Pontosan azért emeltem ki a származásokat a magam részéröl,hogy mennyire nemzetekfeletti az ember kulturális megnyilvánulása

  Ez elött a még pihe-szakállu ifjuember elött meg többször is leveszem a kalapomat
  Igy van ahogy mondod – a férfi itt kezdödik – es hol jár ez még a hetedik évtizedhez!!
  Ezért vagyok folyamatosan kiakadva, amikor itten pedig hetedik évtizedüket böven taposó valakik hozzászólásaikban ugy nyilvánulnak mint taknyos kölkök a grundon

 • Geyza
  2022 március 18
  1:22 du.

  tudod, ugye? {vagy “az” nem érdekel?}

  Kanadáról másolták az elhurcolást meg a megtaposást Ottawa ban voltak hasonló atrocitások tökig demokratikusan, mai napig tárgyalás nélkül börtönben várja a nagymami, hogy mi is lesz a sorsa mert nem teccett neki, hogy csak neki nem lehetnek demokratikus jogai…ez most világszám, mindenhol alkalmazzák

  te már megint a rossz tacepaot olvastad keresd ki a megfelelő kiskátét, jó?

 • Pityi Palkó
  2022 március 18
  5:45 du.

  Azt hallom hogy tervet kovácsoltak Kacsinszki-val meg Lukasenkóval és az orosz Elnök (állítólagos) beleegyezésével Ukrajna négyfelé osztásáról.

  Csak az Ukrán Fegyveres Érők váratlan és kemény helytállása meghiúsította az aljas kis elképzelést.

  Hja nem minden ország olyan mint pl. Afganisztán, ahová feleslegesen öntött be az USA 20 év alatt kétezermilliárd Dollárt, hátha felnőnek a Világhoz, mégis puskalövés nélkül adták meg magukat az Irán által pénzelt nyomorult rongyfejű vallási bűnbandának.
  (Iránt meg -mint az tudható-, a Kreml támogatja )

 • Rodeo11
  2022 március 19
  1:26 de.

  Gondolod hogy hogy
  ez az erőltetett “műmájkodás”
  most helyénvaló? Vagy mára ez volt
  beleírva a Kremltől kapott brossúrába ?
  Szar alak voltál mindig is, de az is maradtál : )))

 • Bendeguz79
  2022 március 18
  4:13 du.

  Ott egye a fene megpróbálok neked pontokba szedve válaszolni:

  1
  “Vlad” alatt gondolom Putyinra célzol.Azt kétlem hogy Lenin vagy Sztálin mérgezésben halt volna meg. Lenint meglőtték és utána már nem épült fel igazán, Sztálin meg nagyon öreg volt már.A fáraók is meghalnak egyszer…szerencsére.

  2
  Hát igen ! Putyin odáig sűlyedt hogy Kínánál kuncsorog segítségért.Csak éppen az USA folyamatosan figyelmezteti Kínát eszébe ne jusson ! Kína SOKKAL TÖBBET VESZÍTHET ha bezárják előtta a kapukat aképpen, mint most Ruszkiország előtt.Ami mostmár az államcsőd szélén billeg a szankciók miatt.

  3
  A ma reggeli (USA-ban éjjeli) hiperszónikus rakétatámadás “kiprovokálása” szerintem egy összehangolt titkosszolgálati akció révén valósult meg. De ez csak az én feltételezésem.
  Ha érdekel itt többeket a véleményem, leírom de elég hosszú és bonyolult dolog. Szerintem.
  (Rodeo meg a hasonló seggfejek kíméljenek ebben a kérdésben)

  4
  NA igen..az “elhíresültˇ 68 Km-es hadoszlop…Hát azt elakasztották szépen.
  Az volt a ruszki haditerv, hogy idejekorán elfoglalják a Kiev melletti gomeli nagy repteret és majd ott feltöltik a beérkező szállítórepülégekről üzemanyaggal meg egyebekkel a hadoszlopot.
  Ez meghíusult (annyi más putyinista elképzelés mellett) mert nem tudták elfoglalni a gomeli repteret illetve a drónokkal és helyi ukrán fegyveresekkel végrehajtott támadások miatt nem lehetett a sor végéről üzemanyagot szállítani az élboly-nak.

  (Nagyon rég volt már két hete, ami normális háborúban fél év lenne, itt írtam is:”Úgy tűnik az ukránok vadásznak a ruszki tartálykocsikra”)

  Ráadásul a nyomorult ruszki katonák sorra fagytak meg a kriptaszerűen kihűlt páncélozott járműveikben. Miközben nem volt mit enniük sem…..hát kérem..ez pech… : ))

 • Orsós Elemér
  2022 március 18
  1:23 du.

  Én nem örülnék annak hogy a kárpátaljai magyaranyanyelvű ukrán állampolgárok ide betelepüljenek.

  Bármikor pont úgy hátbatámadhatják új “hazájukat” is mint most a mostanit.

  Ráadásul alamizsnáért cserébe van pofájuk idejárkálni szavazgatni miközben egy fillért sem adóznak itt.

  Megjegyzem kb pont olyanok mint az erdélyi magyaranyanyelvűek jelentős része. Akik pedig úniós polgárok, tehát okafogyottává vált a nemzetisechkedés.

  Nem azt mondom hogy mind ilyen, mert van olyan kárpátaljai magyar aki fegyverrel a kézben harcol a ruszkikkal szemben, de sajnos mégis valahol ez a jellemző.
  Nincsenek elveik csak csak pillanatnyi haszonszerzés érdekében elkövetett tetteik.

 • Frankfurter Rundschau

  Habsburg Ottó már 20 éve határozottan óvott Putyin háborújától és Hitlerhez hasonlította a politikust. Az egykori trónörökös, aki 20 éven át volt a CSU képviselője Strasbourgban, már korán felismerte, milyen terveket dédelget az orosz elnök, aki éppen csak, hogy hatalomra került. Megjósolta, hogy Oroszország „gyarmatszerző háborúkba” kezd, és élete végéig hangoztatta, hogy Moszkva egész Európa számára veszélyt jelent.

  2002-ben szó szerint azt mondta: „Természetesen a kommunizmus nem tér vissza abban a formában, ahogy Sztálin alatt ismertük. Viszont ismét felbukkan a nemzeti szocializmus, csak a putyini változatban, tehát más lesz, mint a hitleri időkben. Hiszen már amikor hivatalba lépett, egyértelművé tette, hogy világhatalmi álmokat dédelget. A Nyugat azonban átsiklott efölött és azt hitte, hogy a hidegháború után békében és biztonságban él.

  Három évvel később az utolsó magyar király legidősebb gyermeke úgy fogalmazott a Süddeutsche Zeitungban: Oroszországnál nem létezik nagyobb imperialista hatalom. Putyin hidegen számító bürokrata és technokrata. A KGB embere, tessék megnézni, milyen mértékben visszasztálinizálta az országot. Ott – tette hozzá egy előadásban – rendőrállami mentalitás uralkodik. Az irányítást Putyin és titkosszolgálati barátai tartják kezükben. Azt is fontosnak tartotta kiemelni, hogy Hitlerhez hasonlóan az elnök is nyíltan beszél a terveiről.

  Otto von Habsburg warnte schon vor 20 Jahren vor Putins Krieg – und verglich ihn mit Hitler

  Forrás ITT :

  https://muosz.hu/2022/03/19/nemzetkozi-sajtoszemle-2022-marcius-19/

 • Rodeo11
  2022 március 19
  1:26 de.

  Magától honnan tudná a kedves haverod, hogy melyik a megfelelö kiskáté??
  Ha nem adsz neki leiratot róla (ukász) akkor szédeleg összevissza – még vodka se kell hozzá
  elég baj hogy már nincs, marad a kisüsti

  bár tévedek, lehet hogy most a lengyel krumpliszesz vodkának álcázva elönti a piacot
  ukrán földeken ezen a tavaszon már mást vetettek – a volgavidékröl meg ugye más gyürüzik be

 • Gabriel
  2022 március 19
  3:11 du.

  kösz, ez a szerncsés flótás… addig is felteszem az ijen alkalmakra tartogatott zenémet

 • Orsós Elemér

  Geyza
  2022 március 19
  12:30 du.

  Kedves Geyza, azért abban megegyezhetünk hogy, az érintett egyszerú orosz, ukrán, lengyel, román, zsidó és magyar kisember sem a saját kulipintyójáért, hanem Putyin, Zelenszkij és kiterjedt pénz, katonai és hatalmi érdekköreinek külföldi luxus nyaralójáért, titkos bankszámlájáért, luxus yachtjáért és hatalmi presztizséért harcolnak és nem önszántukból, hanem hamis soviniszta gerjesztéssel fő- és vagyonvesztés terhe mellett visszautasíthatatlan parancsra, tehát ŐK a legfőbb áldozatok!!!!

 • Orsós Elemér
  2022 március 20
  5:48 de.

  Úgy legyen

 • Ha neked az a fontos.

 • Nemértem miért kell tűrni hogy a Kreml kloákájából napvilágra fröccsentett patkány Rodeo meg a hasonlóan stiches cimborája, Gabriel miért itt folytat magáncsevegést.
  Nem tellik a két hülye csóringernek telefonra, vagy mi ?

  Nem lehetne ezt valahogy megszüntetni ?

 • SzundiMandi
  2022 március 18
  10:26 de.

  Én nem tudom.
  Ez a “Békemenet”-nek aposztrofált, a “BÉKE” szót megcsúfoló állami pénzből és államilag szervezett tömegrendezvény sorozat
  valahogyan erősen hajaz a Hitleri idők náci megmozdulásaira.

  És a legutóbbi Putyinista monstre állami öröm-ünnepség
  abból az alkalomból hogy alattomosan és orvul
  annektálták a Krim-et, szintén!!

  (Amire az ukránok egyáltalán nem számítottak, tehetetlenül álltak és nem hittek a szemüknek.Elvégre az oroszok GARANTÁLTÁK Ukrajna területi sérthetetlenségét, cserébe az atomfegyverekért.Amerika is garantálta és Nagybritannia is.Ezért Ukrajna nem fegyverkezett. A naív marhái..)

 • Geyza
  2022 március 19
  11:54 de.

  ha még emléxel a számok varázsára?

  a te általad képviselt izét a világban kilencszáz millió lakost képviselő politikusok kergetik, mint délibábot!

  az én általam hejesnek tartott megoldást öt és fél milliárd lakost képviselő politikus kergeti, mint másik délibábot
  a fennmaradó közel másfél milliárd lakos meg nagyonn figyel az öt és félmilliárdra

  a többi rablómese az Azov Batallion “demokratikus” tömeggyilkosságairól, ahol az oroszok által megnyitott menekülő fojósókat {mindösszesen 7 db fojosót} elállják fegyverrel és lőnek a menekülőkre, akik nem engedelmeskednek azok halálra vannak ítélve

 • Rodeo11
  2022 március 19
  6:48 du.

  Köszönet ezért a darabért (is)
  Megértettem
  A szegény flótásnak is kikell éllnie magát valamiben
  Hát ennyi jutott ki neki

 • Tegnapi (vasárnapi) szemelvény :
  Zelenszkij kijelentette hogy :
  “EZ NEM FORDULHATOTT VOLNA ELŐ, HA A HAZÁJA NATO TAG ”

  Pontosan tudjuk( bár nem mondta ki) melyik volt az az EGYETLEN NATO tagállam, amelyik semmibe véve az ukránok jogos kérését és az EGÉSZ NATO érdekét, blokolta az eljárást, hogy a kárpátaljai magyar anyanyelvűek ÁLSÁGOS SZAVAZATAIT MEGSZEREZZE, TOVÁBBÁ KISZOLGÁLJA A kREML ÉRDEKEIT.

  Egy felmérés szerint az ukránok 96 százaléka ellenséges országnak gondolja Magyarországot.

  Mélységesen szégyellem magamat.
  Azt hittem nincs lejjebb,
  de sajnos mindig van lejjebb és még lejjebb.

 • Rodeo11
  2022 március 20
  5:42 du.

  Patkány.

 • Geyza
  2022 március 21
  6:20 de.

  “Tegnapi (vasárnapi) szemelvény :
  Zelenszkij kijelentette hogy :
  “EZ NEM FORDULHATOTT VOLNA ELŐ, HA A HAZÁJA NATO TAG ””

  Sőt, akkor sem ha a FÁK*-ba lépett volna halkan bele! Ergo: az legelső felajánlottba bele kellett volna lépnie, mert úgy látszik csak a valamibe belépett büdöslábúak nincsenek bedarálási lehetőségnek kitéve!

  *Független Államok Közössége

 • Geyza
  2022 március 21
  6:20 de.

  “Egy felmérés szerint az ukránok 96 százaléka ellenséges országnak gondolja Magyarországot.”

  Ez meglehet hogy csak a még harmadáig sem ukrán Zelenszkij-kormány reprezentativ közvéleménye, de lehet hogy egy titkos össznépi közvélemény kutatás eredményénél a tizedes vessző a két szám között lenne! 😀 Szerintem közel sem ilyen hülyék az ukrán emberek!

 • Geyza
  2022 március 21
  6:20 de.

  a nato az egy usa marketing műintézet a lejárt szavatosságú fegyverek és a hozzá tartozó oktatószeméjzet 15 szörös áron való eladására, a vaskupola bili acélból van és beázik, a többihez kapd fel a pufajkádat és a dobtárasodat és ordibáljál még több csasztuskát, kérjél segíccséget itteni szocreál tudósoktól ingyen aggyák!

  attól, hogy valaki zsidó még lehet zelenszkiy!

 • Geyza
  2022 március 21
  6:20 de.

  AZT LÁTTAD-e amikor a német alkancellár és az államfő Qatar-ban Sejket látogat és olajért meg gázért kuncsorognak?

  a Bojo MBS-sel csinálta ugyanezt végig és ő sem kapott semmit, mert “nekik” nincs,

  na de most mi lesz? ötleted?

 • odeo11
  2022 március 21
  12:12 du.

  Mitakarsz már megint te patkány.
  Viszket a pamut? Keress fel egy koedukált kupoldát
  Megtámasztanak a pajszerral aztán lecsillapodsz hehehe idióta

 • Orsóskám:

  Mindkét irásodra:

  Úgy legyen.
  Ha az téged kielégít.

 • Geyza
  2022 március 21
  5:52 du.

  rongyfejűek nem felejtenek! látnod kellene “azokat” a képeket amiket én látok: a Bojo mint pincsikutya lohol MBS mögött aki mókásra veszi az ügyet,

  a Robert Habeck energiaügyi miniszterelnökhejettes derékszögben meghajolva kézcsókra a Qatari Energiaügyi Miniszterrel mialatt a Qatari miniszter segédje harsányan vihog a jeleneten a háttérben álló másik német meg a földigalázott döbbenettel bámúlja a Zöld párti polgárjogi harcost… ennél még izgisebb volt, mikor az Emír Őfensége Fogadta a Teuton delegációt… üres kézzel távoztak a perzsa szőnyeg alatt…

  és még mennyi ijen mókás jelenet várható

 • Nem lehet csodalkozni, ha sok ukran ugy gondolja, h Mo ellenseges veluk, mert a Zorbani politika olyan! Ellenseges! Putyint tamogatja ma is!
  O1g hibaja, h Mo gaz es olajkitettsege tul magas!
  Tovabbra is putyin haborujat tamogatja o1g a megnovelt gazvasarlasaval!
  Azzal is, h nem hajlando nyiltan az ukranoknak fegyvert es loszert adni! (Persze az EU es NATO hatasara o1g is kuld mas orszagon keresztul, hiszen nem teheti meg, h az agresszor altal megtamadott Ukrajnanak nem kuld segitseget!

  A civilek, a lakossag adomanyait is ugy allitja be, mintha o adna!
  Ami adomany pedig megy, az az EU forrasaiboli tamogatasbol van finanszirozva!
  O1g a tobbit ellopta es e.llopja!

  A valasztasokat mar most elcsalta, hiszen a valasztasok tisztasagarol eseteben nem lehet beszelni!
  Kozpenzunkbol finanszirozza a hazug kampanyat!
  A mediakat lenyulva az ellenzeki megjelenest 5 percre leszoritotta, amig az o1g-propaganda 100szoros, ezerszeres mertekben omlik!
  Hazug, karaktergyilkos propagandaval teveszti meg a valasztokat!

  Torvenyen kivuli! Barmit meg lehet vele tenni! Meg is erdemli, es szukseg is van ra!

 • Rodeo11
  2022 március 21
  8:10 du.

  Patkány.

 • Orsós Elemér

  O1G.66
  2022 március 22
  6:41 de.

  “Nem lehet csodalkozni, ha sok ukran ugy gondolja, h Mo ellenseges veluk, mert a Zorbani politika olyan!”

  Szerintem messze nem a szignifikáns egyszeri ukrán, hanem csak az ő érdekeiket nagy ívben leszaró -papiron fél nap alatt ukrán állampolgárságot másoktól kapott, import- vezetésük gondolja így!!! Véleményem szerint megkérdőjelezhető hogy, engedik-e az egyszeri ukránt is erről megkérdezni és válaszolni, mert úgy tűnik Ők is le vannak tíltva -nemcsak az ellenfél összes médiája- a “honvédő” kormánytól ellenkező vélemények nyílvánításáról?! Szerinted a teljes népi elégedettségüket és jóváhagyásukat jelzi az a tény hogy, még a háború előszele előtti 8 év “békében” már 5 millióan elhagyták a zelenszkij-, porosenko-, jacenyuk-félék által beigért Kánaánt és azóta még jópár millióan? És szerinted hányan mentek volna még, ha a 16-60 év közötti férfiak nem lennének “az ILYEN szent haza” védelmére erőszakkal visszatartva? Ezek után szerinted a buta népet vagy az önfeláldozó vezetőségét kellene-e lececsrélni vagy engem mert betegesen maradi(netán náci?), egyszűrűbben nótórius kötekedő vagyok?!? Több tippet nem adok, mármint a földbe döngölésemhez, legalábbis ingyen! 😀

 • Geyza
  2022 március 21
  5:53 du.

  “Úgy legyen.
  Ha az téged kielégít.”

  Ez nem tud kielégíteni, viszont megnyugtat! 😀

 • Orsós Elemér
  2022 március 22
  2:36 du.
  Elemér:

  kis szám mágia!!!
  {kínai külügyminiszter csinált erről egy világtérképet: A SZABAD VILÁG CÍMMEL : USA+€+Down Under}

  a szabad világ kevesebb, mint 900 millió lakos!
  a világ mindösszesen 7,8 milliárd, ebből több, mint ÖT ÉS FÉL MILLIÁRD egy gazdasági tömb: BRICS és a fennmaradó másfél milliárd FIDEL!

  a szabad világ érdektelen, senkinek sem hiányzik és sok mindene nincs{!!!} amit csak importál, USA gazdasága 90+%-ban mindent importál ez fizikai mennyiség {$ értékben ez az export javára billen mert az fegyver és 85+% “értékben”}

  tehát most az van, hogy Bruxellesban a saját fontosságukról fognak zokogni és EGY NAGY HAKNIZÓ KOMÉDIÁS IS SZÓRAKOZTATNI FOGJA ŐKET: Zelenszkiy művész úr kabaré színész VILÁGSZÁM, LESZ SOK TAPS, MÓKA ÉS KACAGÁS

  a kutyák ugatnak a karaván halad

  a többit te tudod deriválni