Pillanatok a történelemből

2022 május 24 2:27 du.80 hozzászólás

A történelem, a tiszti pálya, a katonaélet iránt érdeklődők számára sok új, érdekes információt nyújthat egy frissen megnyílt kiállítás. A Ludovika Akadémia történetét feldolgozó állandó múzeum nem egyszerűen hadtörténelmi jellegű kiállításnak ad helyet, hiszen középpontjában nem az események, hanem elsősorban az emberek állnak. Az előzetes bejelentés nélkül látogatható kiállítás helyszíne a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Ludovika Szárnyépület, (1083 Budapest, Ludovika tér 1.) Az esetleg változó nyitva tartás idejéről a https://www.uni-nke.hu oldalon lehet tájékoztatást kapni.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem nem csupán az egykori Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémia épületeit és parkját foglalta el, hanem annak szellemiségét, az itt folyó képzés pozitív célkitűzéseit is magáénak vallja – kezdte egy visszatekintéssel megnyitó beszédét dr. Deli Gergely, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora és nyomban a további feladatokat is meghatározta. Ez az örökség ugyanakkor nagy felelősséget ró ránk és természetesen olyan kreatív munkát igényel, hogy az egykor megfogalmazott célok korunk kihívásai között is érvényesülhessenek. A tisztképzés céljai között mindig szerepelt, hogy az intézmény hazájukat szerető, vallásos, megbízható, alárendeltjeikről gondoskodó, lovagias gondolkodású tiszteket bocsásson ki falai közül. A katonai tudományok elsajátítása mellett helyet kapott a társasági és kulturális nevelés is. Táncolni, énekelni, vívni és lovagolni is tanultak a növendékek, megismerkedtek a művészetek szinte minden ágával, és a hadtudományon kívül más tudományterületekkel is. Az oktatásban a főváros legjobb művészei, tudósai is részt vettek nem csak a katonák. A tisztjelölteknek otthonosan kellett mozogniuk a társadalmi élet legkülönbözőbb rendezvényein is. Ugyanakkor egy egyetemi diplomát szerzett embertől már elvárható az általános műveltség és a viselkedési szabályok elsajátítása, egy honvédtiszttel szemben pedig a fegyelmi, erkölcsi, jellembeli tulajdonságok birtoklása is. Voltak növendékek, akik nem maradtak katonák, de ők is komoly művészeti, tudományos vagy sportsikereket értek el. Mindez a ludovikás nevelés eredményeinek tudható be. Ma pedig ugyanúgy elengedhetetlenül fontos követelmény a hazaszeretet, a hazafias gondolkodás, az általános és szakmai műveltség, a társadalmi együttélésben példamutató szerepvállalás alapvető jellemvonásokká tétele! Egyetem nem nagyon szokott kiállításokat rendezni, így hát érthető, hogy egy sereg problémával, kérdéssel találkoztunk a létrehozása során – ismerte el dr. Csikány Tamás dandártábornok, tudományos rektorhelyettes, a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadtudományi Doktori Iskolájának vezetője. Határozottan el akartuk kerülni – mondta, hogy „hivataltörténeti” kiállítást csináljunk, ami bemutatja az 1808-1945 közötti időszakot. Inkább az érdekelt, hogy a két háború között hogyan jött létre, kapcsolódott a „ludovikás”-hoz a magasabb értéket hordozó jelző? Nyilván elsősorban szakmai ismereteik révén, hiszen úgy készítették fel őket, hogy az első tiszti beosztásuknak meg tudjanak felelni. Az is kimondott cél volt, hogy olyan képzést, tudást kapjanak, ami tiszti előmenetelük során majd segítse őket, és magasabb tudományi ismereteket is el tudjanak sajátítani. Hozzá pedig a társadalomban olyan helyet kellett elfoglalniuk, amely méltó volt számukra. A társadalom pedig segítette ebben az Akadémiát. Elég erre csak egyetlen példát említeni. Ferenc József 1901-ben csapatzászlót ajándékozott a Ludovika Akadémiának. Ez a lépés az egész Habsburg Birodalomban fontos ünneppé vált. A király látogatásának tiszteletére a fővárost fellobogózták, kitisztították, Kivilágították az útvonalat, ahol a király és a főhercegek érkeztek. Az ünnepség napirendjét már előző nap közölték az újságok. Az ünnepségre több díszszázad sorakozott fel. Az uralkodó és a főhercegek mellett megérkezett a magyar miniszterelnök, a honvédelmi miniszter, a közös hadügyminiszter, a közös vezérkar főnöke – szóval mindenki, aki az állam katonai és politikai vezetésében számított valamit. A zászlóanya Márai Auguszta főhercegnő volt. Micsoda elismerése volt ez az Akadémiának! Az eseményt este a Ludovika Bál zárta – ez utóbbi, szép hagyományt szeretnénk feléleszteni – árulta el dr. Csikány Tamás dandártábornok.

A most nyíló kiállítás tehát egyfajta szellemiséget próbál bemutatni, hogyan zajlottak itt a mindennapok. Érintőképernyős berendezés segítségével olvasható, milyen folyóiratokat adtak ki az Akadémián, de az is látható, milyen társadalmi élet folyt, milyen étkészletet használtak a tisztek. Sokféle emlékre próbál rávilágítani, hogy megmutassa azt a nagyon széles és gazdag világot, ami a Ludovikát jellemezte. Cél volt még az is, hogy modern kiállítás legyen, tehát az informatikai eszközök használata mellett még lőni is lehet majd. No nem valódi fegyverrel. Olyan elektronikai berendezéssel helyettesítik a hiteles távolságot, ami a végén még osztályozza is a lövőket! Van egy vívóterem részlet, ötven különböző ponton lehet meghallgatni a tájékoztatást és telefonos applikáció is segíti az élmény teljessé válását.  A rövid szalagátvágó ceremóniát követően pohárköszöntőjében dr. Padányi József vezérőrnagy, a Katonai Műszaki Doktori Iskola és a Ludovika-történeti Kutatóműhely vezetője gratulált a megvalósítóknak, hiszen a kiállítással régi tervük szökkent szárba. Kiemelte: a múzeumok, gyűjtemények valamikor a középkorban kezdték elnyerni azt a küldetésüket, amely mára elvezetett oda, hogy a hármas egységet, amit a „gyűjt – karbantart – bemutat” jelképez, végrehajtsák. Így azután a múzeumok mindig is részét képezik egy nemzet azonosságtudatának. Ez a kiállítás, mely a Ludovika történetéből, a ludovikások mindennapjaiból mutat be pillanatokat, be fogja tölteni a küldetést, amit valamikor az alapító atyák meghatároztak, hogy a vállalható hagyományokat évtizedeken, évszázadokon át egészen a ma fiataljaiig megőrizze és felmutassa!

80 hozzászólás

 • András! Ciki ró !

  Ezt a politikai reklámot már (nem-) egyszer elsütötted !

 • Köszönet a nívós ismertetésért! (Zárójelben: nemzetünk mártírja Maléter Pál is járt a Ludovika Akadémiára 1940-től.) -B.g.-

 • Succubus Lilith

  Mindig csodaltam azokat az embereket, akik parancsszora akarkit agyonlonek, legyen az a sajat anyja, baratja vagy eppen az ellensege.

 • Kicsit meglepo ez a Ludovikat es a Ludovikasokat dicsoito iras. A szerzo elfelejti megemliteni hogy ez az intezet kvazi fasiszta rendszereket szolgalt, ket vesztes haboru reszveteleben jatszott kulcsszerepet, sok tizezer magyar ember artatlan halalert is reszben felelos mert kritikatlanul tamogatta a sertett nacionalista erzelmeket. Es sajnos ma sem nagyon mas a helyzet. A szerzo szerint ma is ‘elengedhetetlenül fontos követelmény a hazaszeretet, a hazafias gondolkodás, az általános és szakmai műveltség, a társadalmi együttélésben példamutató szerepvállalás’. Tenyleg? Szerintem ma sokkal inkabb jellemzo a megalkuvas, az egyeni elonyok keresese, egy autokrata es hazug rendszerrel valo azonosulas, mindez ujfent a nacionalizmus egisze alatt. Magyarorszag sajnos ma is az aljasok oldalan all – a szomszedban artatlan emberek ezreit gyilkolja egy orult diktator, mi megis a diktator oldalan allunk, mind eddig is sokszor. Nemigen latom hogy okunk lenne buszkenek lenni a Ludovikara, sem a multban, sem pedig a mostani meg erkolcstelenebb es szegyenletesebb formajhaban.

 • a vitrinben herendi készlet van… nagyon elegáns és része a múltamnak és mekkora zaba lehetett abban feltálalva az egy nagy húsleves tartó… de a készlet nem teljes
  az életünk sem így pándémonium idején mikor semmi sem drága, hogy kitolhassunk valakivel akit nagyon irigyelünk mert az tud mosolyogni mi meg csak vicsorogni

  szeretem a kiállításokat sok mindent megtud belőle az ember fia

 • Kadar Imre, a választók akarják ezt az utat, 12 éve megszakítás nélkül.

  Másik utat csak 34,4 százalék akart. Lehettek volna többen?

 • Kádár Imre finoman szólva is fröcsög. Talán az is irritálja, hogy az (180-as évek elején alapitott “fasiszta rendszereket kiszolgáló” ) ludovikások csinálták az első “ellenforradalmat” a Tanácsköztársaság ellen 1919. júniusában…Apropó: Kádár et. ma lenne 110 éves! -B.G.-

 • Kadar Imre
  2022 május 26
  2:02 de.

  Pontosan !
  Csak én már el sem olvasom az ilyesmit.

 • Kadar Imre
  05.26.2:02

  Véleményed szerint a . L u d o v i k a .

  “…Kritikátlanul támogatta a sértett nacionalista érzelmeket.”
  ˙

  Mi több, táplálta is azokat, hisz mint ahogy . m a . i s m é t

  célja nemzetieskedő NER*-hungarizmus táplálása katonapolitikán

  keresztül is. Csak rá kell nézni a Kossuth térre és környékére,

  ahol tk. Károlyi Mihály és Nagy Imre eltávolított szobra hült

  helyén ma az egykor Horthy által avatott, ún”Nemzeti Vértanúk”

  és Tisza István háborús miniszterelnök szobrai stb virítanak.

  Az 1919-es – ún.”Monitorok Lázadása”v.Ludovikás ellenforradalom

  néven elhíresült – sikertelen reakciós, illetve katonai puccs

  ötlete is a Ludovika Akadémia sokat-látott falai között

  lelt t r á g y á b a n-gazdag táptalajra azellenforradlmár(SIC)

  ludovikás úri-fiú kadétokat Lukács György népbiztos javaslatára

  a TK. Bírósága megkímélte a halálos ítélettől sőt, mindössze

  egy kis kistarcsai internálásra ítélte őket. Nem véletlen:

  a Ludivika szellemét többekközt olyan katona-tanárok tették

  “patinássá”, mint [a német származású] Verth Henrik akadémia

  parancsnok is,aki h a z a f i s á g . c í m é n . a konzervatív

  Antirevolution szellemét nemcsak elméletben,de gyakorlatban és

  sikerrel érezte kötelességének a tisztnövendékekbe egész életre

  beplántálni, mely lélekrombolást még ma is érezhetjük a Fid SS

  fiatal demokraták ))) 😀 ((( ellenforradalmi lózungáradatában.

  Később ugyanő, az akadémia egyben szimbolikus . d o a j e n j e

  is volt a német-barát és háborúpárti főtiszti csoport eszmei és

  hangadó vezéralakja,így Horthy őt nevezte ki a magyar hadsereg

  főparancsnokává is,mely magas tisztséget leváltásig töltött be.

  Többek között az ő nevéhez fűződik a szégyenletes,a Szovjetunió

  ésJugoszlávia 1941-es megtámadásának hírhedt haditerve is, mely

  miatt Teleky Pál miniszterelnök-főcserkész a Horthynak szánt

  búcsúlevelében már “az egész ellenforradalmi rendszerre húzta

  rá a vizes-lepedőt”, ahol >hullarablónak< nevezte azt, majd

  öngyilkosságot követett el.

  Ennél nagyobb kritika nem érhetett egy ilyen díszes, nemzetinek

  titulált, valójában viszont mély-feudalista őstulkot, mint a

  Horthy-érát és intézményrendszerét, beleértve tképp. a Habsburg

  Ludovikáról elnevezett büszke díszmagyar,ma NER főiskolát is…

  Kacagányosan
  Kérlekalásan
  Kedvesbátyám
  Cukihara
  Jakumó-csatt!
  ˙

  .

  *NER=Nazionalistische EllenforradalmisztikRepetition/Orbanistan

 • Utóirat:
  Kadarnak

  a CSATT hang a sarkantyúk tisztes összecsapásával érhető el.

  (“Ha csörgeti, hadd csörgesse, pengjen sarkantyúja!”) 😀

  Amúgy ezek (a NER),Kossuth Lajost is kivágnák a szobortemetőbe…

 • Succubus Lilith
  2022 május 25
  9:43 du.

  Az öndicséret büdös barátom.
  Ha csodálod is magadat, legalább tartsad titokban.

 • warrior
  2022 május 26
  11:27 de.

  Ezt magad sem hiszed

 • D.Bernstein
  2022 május 26
  2:25 du.

  Van már sarkantyúd a fekete Ferencjóskához?
  A neo-balfékek olyanban parádéznak manapság

 • Kadar Imre 2022 május 26 2:02 de.

  1941 -ben, Magyarország, annak ellenére, hogy a keresztény Európa nem kérte meg, hogy megvédje Európát a bolsevik hordáktól, a hungarista náci cseléd Bárdossy miniszterelnök 1941 júniusába hadat üzent a Szovjetuniónak ! – HALLÓ ! ! ! egy postabélyegnagyságú ország hadat üzent egy lepedő nagyságunak !! ?? + ráadásul 1941 december 12-én hadat üzent az Egyesült Államoknak is !

  Ugylátszik, hogy a Ludovika katonai akadémián akkoriban nem tanították Bonaparte Napóleon becsülendő mondását, miszerint hiába a magyorok istenéhez való fohászkodás, hiába az ima, mert “az Úristen is az erősebb hadsereget támogatja.”!
  Miért nem súgta a gondviselő Bárdossy a tábornokok fülébe, hogy a ti lóvontatta ágyúitokra, a tüzéreitekre, a katonáitokra, a hazájuktól 2000 km-re távoli gyanútlan “hon”-védőitekre, a Donnál teherautókra szerelt, modern rakétakilövő sorozatvetők várnak ! A félelmetes Katyusák !

  (“Csak két dolog végtelen, a világegyetem és az emberi butaság, de az elsőben nem vagyok biztos.” Einstein Albert).

 • Kadar Imre 2022 május 26 2:02 de.

  “Magyarorszag sajnos ma is az aljasok oldalan all”

  Zűrzavar – ez az igazi magyar balsorsunk örök jelképe, a magyarok Magyarországa ! Számítást, tervezést, előrelátást, higgadt átgondolt cselekvéseket mi nem ismerünk!
  Virtus, hősködés, hosszú, fellengzős harangozások, szabadjára eresztett érzelmek, hazánk minden baját az EU-ra, a kisebbségekre, a balsors-ra & Sorosra tolni, hinni a hiszekegybe, Hunyadi János legendája feltámadásába, balsorsunk emlegetése és jól beborozni – és jöhet a székely himnusz – meg a Magyar Himnusz a letargiát keltő mondataival – „Balsors, akit régen tép.”!
  A magyarok többsége, ugyanúgy mint a ruszkik, olyanok mint a gombák; sötétben tartott és trágyával etetett barmok! Ennyi!
  (fed by bullshit).

 • Pityi Palkó
  2022 május 27
  7:13 du.

  A Kiskúnhalasi Kerékpáros Zászlóaljról már nem is beszélve.

 • Orsós Elemér

  Pityi Palkó
  2022 május 27
  7:34 du.

  Hálásan megkérnélek, légy szíves legalább a földrajzilag meghatározható magyarokról(minimum 14 etnikumból elegyített vegyesfelvágott, elenyésző ősmagyar kronoszómákkal) nem többes szám első személyben kinyilatkozni?! Nem kell velünk együtt szégyenkezned, mert valami -kizárt hogy önkritikából vezérelve- mindíg erősen túltolod a biciklit! 😀

 • Most, hogy a Sötétség Birodalmának háborús bűnöket elkövető bandái elözönlötték Keletukrajnát, Mr. Biden fontolóra vette
  a közel 500 km hatósugarú sorozatrakétavetők Ukrajnába szállítását.

  Így aztán nem csoda hogy az ezertornyú palota megzakkant ura sivalkodni kezdett, hogy ne adjanak több fegyvert Zelenszkijnek.

  Mert jól tudja, ha azok esetleg megérkeznek, a nagydarab szar gyilkosait ezernyi apróbb darab szarokká szaggatják velük.

  Egyébként három napja megint tele volt az ég nehéz négyhajtóműves szállítógépek kondenzcsíkjaival.
  Kelet-Nyugat..és vissza.

  Még annyit:
  Kitudódótt hogy a ruSSki katonságot felsőbb helyekről ösztönzik a civilek elleni rémtettekre.

 • Succubus Lilith

  Geyza, nyugtatonak itt van ez. (Tudom, neked keso…)

 • Geyza
  2022 május 28
  12:34 du.

  a nemzetközi helyzet fokozódik. ..;

  nem csak 500 km-es rádiuszban… a cél hol van a körben azt rakétáék nem tudhassák, mert zavar van az @[email protected]_tyuk_ban!

  aszongya a fáma itt a Juharfán tilinkózva, hogy az a bizonyos 40 akármi még a startpisztoly lövésére vár de a pisztolyokat most éppen másra használják meg az AK-15-ösöket is

  majd ha beszáll, akkó’ kűggyé’ anzixot…

  addig is kellemes kondenzcsíkozást

 • Rodeo11
  2022 május 29
  8:05 de.

  Nem értem mit akarsz ezzel mondani,
  de csak mondjad nyugodtan.Még mindig jobb
  mintha a Vágnerral terhelnéd az oldalt.

 • Succubus Lilith
  2022 május 29
  2:53 de.

  Megértelek.
  Szükséged van képi segítségre
  a libidód fenntartásához.De hidd
  el,nem kellene ezt kivetítened magadból.

 • warrior! (2022 május 26 11:27 de.)

  1. 1933. január 30. Mintha az is valamiféle demokratikus(?) választás eredményeképp történt volna! A végeredményt ismerjük, csak a Bernsteinek másképp értelmezik.

  2. Már megírtam: tahó népnek tahó főnök dukál. Most ez van. Hatvanpuszta ura nem elégedett a nádorsággal; neki teljhatalom kell. “Oszt jó napot!”

 • A polgári lakosságot és a magántulajdont nagyerejű fegyverekkel mészároló és a maradékot rabszolgának elhajtó gyáva ruSSkik most kétségbeesetten sikoltoznak afeletti pánikjukban, hogy kiderült megkapják az ukránok az amerikai MLRS -eket. (Google ha érdekel)

  Meg szinte térdenállva könyörögnek a szankciók feloldásáéert.

  Szar ócska banda. Nem képesek felvállalni a rémtetteik következményeit.

  És a vicc az benen hogy az ilyen Gyuri10 meg Schumakkerek és társaik kiszolgálják őket propagandával.

 • Succubus Lilith
  2022 május 29
  2:53 de.

  Szeretnéd ha az arcodon ülne
  és vonaglana valamelyik komcsi baba ?

  Érdekes hogy mosolyognak.

  Egy sztori, persze nem neked mert te hülye vagy az ilyesmihez.

  Még jóval a rendszerváltás előtti időkben divatban volt a “Szocialista Országok Női Ejtőernyős Bajnoksága” elnevezésű jamboree.

  Egy ilyen alkalommal, Magyarországon, jelen volt a koreai NDK
  leánycsapata. Beszélgetni nem lehetett velük, bár tudtak oroszul mert állandóan körbevette a két savanyú arcú leányt
  négy-öt hallgatag öltönyös zárkózott fazon akik mint kisegítő kísérők voltak bejegyezve a rendezvényre.

  Csakhogy mikor szakmai eligazítás volt, a kisegítőknek leghátul kellett helyet foglalni az előadóteremben.

  Az egyik motorosgép pilótája viszont úgy helyezkedett hogy a lányok mögé üljön és súgva megkérdezte mitől olyan szomorúak, nem érzik jól magukat ? Hogy még csak nem is mosolyognak ?
  A lányok félve válaszoltak, nehogy a smasszerjeik észrevegyék hogy szóba álltak a pilótával:

  “FOGADALMAT TETTÜNK KIM IR SZEN-nek HOGY ADDIG NEM NEVETÜNK AMIg A KÉT KOREA NEM EGYESÜL !!!!!”

  Nakérem.
  Hát ilyen országért
  lelkesedik ez a Scubbuburu izé meg Rodeo : ) ))
  Valszeg mindkét név alatt ugyanaz a senki van.
  Rodeo túl sokat dicsőítette itt azt az undorító
  falanxter-államot. És most lebuktatta ezzel a linkkel önmagát

 • Most találtam a NET-en :
  a Biden-adminisztráció engedélyezte az MLRS* -ek Ukrajnába telepítését….háát…szarügy. Legalábbis az állatkerti teve köpésére hajazó névvel megáldott kényúr számára.
  Merthogy teljesült a rémálma.

  Persze az ukránok
  sűrűn bólogatnak hogy ők ám
  nem fognak velük a ruSSki földjére
  át lövöldözni..hát hogy is tennének ilyet..
  nem nem..ádehogy… : ) )) na jó jó.. csak egy kicsit..

  *MLRS : Még mindig a Google

 • Succbus Lilith

  Rodeo11 2022 május 29 8:05 de.

  “… addig is kellemes kondenzcsíkozást ”

  Nalunk Fejer megyeben azt hivtuk kondenzcsiknak, amikor valaki reszegen hazafele tartott es kozben okadott. Erre gondoltal?

 • Succbus Lilith

  Geyza 2022 május 29 12:52 du.

  ” Megértelek. ”

  Amit monnccc abbol az derul ki, hogy nem ertettel meg egyaltalan.

  Geyza
  2022 május 29
  2:25 du.

  “… kiderült megkapják az ukránok az amerikai MLRS -eket.”

  Latom megint elelveztel egy olyan marhasag kapcsan, amit nem lehet kivitelezni.

  “Meg szinte térdenállva könyörögnek a szankciók feloldásáéert.”

  Hogy te miket tuccc!

  Geyza 2022 május 29 2:44 du.

  ” Szeretnéd ha az arcodon ülne és vonaglana valamelyik komcsi baba ?
  Érdekes hogy mosolyognak.”

  Haaat azzal meg megbekelnek talan ha valami masra ulne ra a “komcsi baba”. De oszinten szolva inkabb orulok annak, hogy ma mar ez a tema nem izgat engem.

  ” Egy sztori, persze nem neked mert te hülye vagy az ilyesmihez.

  Nakérem.
  Hát ilyen országért lelkesedik ez a Scubbuburu izé meg Rodeo : ) ))
  Valszeg mindkét név alatt ugyanaz a senki van.
  Rodeo túl sokat dicsőítette itt azt az undorító
  falanxter-államot. És most lebuktatta ezzel a linkkel önmagát ”

  Imadom, amikor hulyet csinalsz magadbol. Ha tudnal legalabb angolul akkor azt is tudnad, hogy a csasztuska szovege valami olyasmi volt: “tanulj az orszag erdekeben”, es “tanulj az orszag jovojeert”. Perce az angol szoveget csak akkor latod, ha a Jutubon nezed a videlyot es nem itt.
  Tehat most nagyon lebukott szegeny rodeo es te megint bebizonyitottad milyen okos vagy. 🙂

 • Ma TÉNYLEG jó magyarnak lenni.
  Dagad is a keblem a honfiúi boldogságtól, hogy nekem milyen egy nagyszerű hazám van :

  https://444.hu/2022/05/30/miseborszallitmannyal-tamogatja-magyarorszag-ukrajnat

  Komolyra fordítva:
  Akár röhöghetnénk is ezen a tragikomikus baromságon,
  ha közben nem a magyarok szabadságáért (is) halnának szörnyhalált az ukránok ezrei.

 • Geyza
  2022 május 29
  5:31 du.
  a soxoros lövésekről:{MRLS ahogy az csinálják akik kitalálták}

  még el sem temették Uvalde 21 halottját {sebesültekről nagy a hallgatás}
  Chattanooga -ban min 7 halott és nem tudni hány sebesült

  és Oklahoma ban egy fesztiválból lett soxoros lövöldözés

  ezt ajándékozzák a hős yukiknak?

  azok meg boldogan fizetnek érte

 • Hát elkezdődőtt.

  Charlie* elsőre 7 % -ot elért parlamenti pártjának
  első embere működésbe lépett.

  https://akibic.hu/2020/03/02/toroczkai-magyarorszag-tonkretevoi-szinte-kivetel-nelkul-zsidok-voltak/

  *Charlie:
  Az az idejárogató és érthetlen módon állandóan szóhoz jutó neonáci ágens, akivel az állítólagos zsidó Gyuri10 baráti kapcsolatokat ápol itt. Nomeg hasonszőrű barátaival is.

  Mondhatnánk úgy is : Egyesültek Putyin hátsójában hehehehe

  (Nem kell aggódni, nagy az a segg.Beférnek oda melegedni a sarlós-kalapácsos pici piros molylepkék is.)

 • Megint igaza lett a Bartuslacinak:

  https://nepszava.hu/3157832_ujhelyi-olajembargo-szankcios-csomag

  Az MSzP mostmár szemét becsukva, száját nagyra tátva
  totálisan befeküdt az Állampárt alá.

  Ezekre sem szavazok többet, az hétszencség.

  Várom a Messiást továbbra is,de már a Puklik sem gyönnek hehehe

 • Ugyan mire mennének a KREML urai az USA technológiája nélkül?

  Még egy rohadt rakétát sem tudnának tisztességesen összebarkácsolni :

  https://www.youtube.com/watch?v=S0WqepJo0bU

  A szarság csak annyi ebben az egészben, hogy bárha most még vannak nekik bespájzolt rendes alkatrészeik, hosszabb távra elapad a forrás.

  Vissza kell térniük a nyolcvanas évek gyakorlatához, amikor is a szeletelő elektronmikroszkóppal lekoppintott IC-ket* kézműipari módszerekkel készítették az akkorabeli rakétáikba meg radarjaikba. Amik nem sokat értek az USA ellen, pl. Irakban.

  És ennek kifolyományaként el fogják veszíteni a fegyver-megrendeléseiket…csóróbbak lesznek mint akkor … : ) ))

  *Szeletelő elektronmiroszkópos chip koppintás:
  A Szovjetúnió, aki alapból a lopásra építette fel az egész létét, rendelt az NDK-ból
  (Mannfred von Ardenne cégétől, GOOGLE ) egy olyan eletronmikrszokópot, amiben egy mini precíziós marógépet építettek be. Irgalmatlanul nagy műszer volt. Ebbe behelyezve egy chipet, távvezérelve a nagyvákumban atomról atomra le tudták szeletelni a chip rétegeit, felfedve így annak struktúráját. És közben fényképeztek persze. Mindent lekoppintottak !! Persze aztán a gyártás hatékonysága nem érte el az egy ezreléket sem, de ez nem számított.Katonai célok esetén a pénz nem számít…ugyanakkor ezeket a chipeket pár dollárért árulták az USA-ban…csak éppen nem lehetett őket eladni külföldre. Voltak olyan AD-konverterek, amit ha egy külföldi megvásárolt, aznap éjjel az FBI megjelent az illető szállodájában.Hogy mi a célja vele és hová akarja kivinni az USA-ból.

 • Geyza
  2022 május 30
  1:37 du.

  úgy tűnik te átaludtad az utóbbi pár évet!!!

  az a csippcsippcsóka amiről te hallottál ott a hotelszobádban, az ma hiánycikk…

  nincs hozzá alapanyag… hiába szállták meg Yement megint, és hagyták hátra Agganyisztányban a maradékot a többi lelőhejekhez nem férnek hozzá, mert az a fegyver amivel eredményt tudnának elérni ezügyben annak nincsen csippje

  Afrika és Délamerika {Carib benne} bemondta az unalmast aszongyák amijük van az kell nekik is!

 • Rodeo11
  2022 május 30
  7:59 de.

  Megmondták előre Febr 24-e után ,
  amikor a Szabad világ lenyomta a ruSSkit a szankcióival:

  Meg fognak szaporodni a Világban a terror-cselekmények
  mert aktivizálni fogja a KREML az “alvó ügynökeit”.

  És lőn…

  szóval jobb lesz
  ha szépen elsunnyogsz a csába
  a balfenékenát ezekkel az ócska dumáiddal.

 • Succbus Lilith
  2022 május 30
  2:06 de.

  Sokat ítrtál de -szokásodhoz híven- semmit nem mondtál.
  Merthogy amiket lefirkáltál az mind tőlem van.

  Vannak neked egyáltalán saját gondolataid ?

  Amúgy meg ne hazudozzál hogy te hol laksz.
  Azonos vagy Rodeóval már többen megállapították.
  Befejezhetnéd ezt a kétlakiságot csak kiröhögteted magad.
  Csakúgy mint a légbőlkapott hazudozásaiddal amiket semmiféle módon alátámasztani nem tudsz. Ez vagy te.Hazudozás az életed.

  Dettó mint Gyuri10-é…aki itt másik oldalon most meg azt hireszteli hogy valami árvaházban nőtt fel.

  (Gondolom most önsajnálati hete van és ebben számít a hülyéktől némi segítségre)

  Ehhez képest azt is állította hogy a pesti gettóból a Vörös Hadsereg szabadította fel, a családjával együtt.
  (Minekutána egy haláltáborba irányuló transzportban menetelt öt vagy hat évesen Ausztriában és az apját
  lelőtte/agonverte egy német volksturmos/magyr csendőr/német SS attól függően hogy milyen napja van a hétnek.
  Ezek az állításai fenn vannak a NET-en.Ennek dacára letagadja.
  Azt szokta válaszolni hogy én meghamisítom a szerveket szerte a világban, azért vannak fennt a NET-en. Ekkora egy barmot…

  De azt is elmondta régebben melyik iskolába járt a XIII ker-ben.

  Most ezekből meg árvaház lett…olyanok vagytok mint egy ikerpár:

  Az antiszemita náci (Rodeó most álnév alatt )
  és a pesti huligánból valamiféle fura módon zsidógyerekké vedlett Gyuri10. Akinek menekülnie kellett ’56 után Pestről, mert fegyveresen garázdálkodott az utcán valami bandában.
  Ő maga tett erről régebben említést.

  TE ROODEO ugyan miért menekültél el Magyarországról, ha annyira hive vagy a vadkommunizmusnak ?
  Csak nem hogy te is kijártál anno kabátot lopni ?? : ) ))

 • Succbus Lilith
  2022 május 30
  2:06 de.

  “….Amit monnccc abbol az derul ki, hogy nem ertettel meg egyaltalan….”

  Csak baráti jótanácsként mondom:

  Ha már álneveken társalogsz
  saját magaddal meg azokkal akiket
  át akarsz rázni,hogy soknak látszódj,akkor
  vigyázz az ilyen kiszólásokkal…”monccc”…én elhiszem
  pajtás hogy ezek az “ál-idiómák” neked igencsak testhezállóak, de annyira megszoktad ezt a hülye stílust hogy oda sem
  figyelve használod és így akaratlanul lebuktatod
  velük magadat. Használd a Rodeo nevet, mégha
  mostanra már elég gyűlöletessé is vált itt.

  Mondjuk…annélkül is lebuksz csak esetleg aki nem járatos a stíluselemzésben, annak nem tűnik fel.
  De ez durva baki volt.
  Vigyázz jobban.

  Csak barátilag mondom : ) ))

 • Ha már háború,hát legyen igazságos.Kár minden puskagolyóért vagy repeszért amitől legalább egy pogromhős-utód döglik meg.

 • Orsós Elemér

  Geyza
  2022 május 30
  7:47 de.

  Komolyra fordítva:
  Akár röhöghetnénk is ezen a tragikomikus baromságon,
  ha közben nem a magyarok szabadságáért (is) halnának szörnyhalált az ukránok ezrei.

  No ezt nincs időm kommentálni, mert fenti szentenciád hatására sürgősen mennem kell lezuhanyozni és röhögénytől szaros alsógatyát váltani! 😀 (Viszontag ne téveszd össze .olodimir .elenszkijt az egyszeri ukránokkal, akik nem atombiztos bunkerből harciaskodnak, hanem inkább a bőrüket mentve a jóságos nyugati menekültlágereket és szárazkenyér segélyeket választják helyette! Az se tévesszen meg hogy, a vezérlő hadurat kezdőbetűk nélkül írtam, mert én tiszteletben tartom azt a szigorú ukrán elnöki rendeletet hogy, a V és a Z betűk fővesztés terhe mellett tÍltottak!)
  Naszóval, nyugodj bele hogy, az egyszeri ukránoknak sokkal hasznosabb még a pimpós misebor is, mint az USA lelkes ripacs bábjának a háborút és felesleges népírtást továbbgeneráló csodafegyverek!

 • Mamegmármegint mit is csináltak a gaz ukrainok?
  Ártalmatlanították Sándor alezredest !!

  A 34 éves tiszt volt Putyin legjobb ejtőernyős parancsnoka.
  Nagyon felzaklatta a tragédia híre a magát láthatólag agyondolgozó Putyint !

  Küldjetek neki részvéttáviratokat !
  Azok talán kicsit meg vígasztalják szegényt.

 • Nna.
  Azért Izrael csak tudja hová tartozik:
  Természetesen a Nyugathoz tartozik. A Szabad Világhoz.

  https://www.globaldefensecorp.com/2022/05/05/israel-approves-sending-blue-spear-anti-ship-missile-spike-nlos-to-ukraine-by-estonia/

 • Orsós Elemér
  2022 május 30
  6:10 du.
  Elemér,
  szankciózgatnak és egyik € “vezető” “bölcsebb” mint a másik az amit elértek, az az, hogy a fósszilis energiahordozók ára $120+/barrell{hordó} ez mai adat és azt, hogy élelmiszerhiány van €-ban is…
  a fűtési szezonra felkészüléshez brexit kormányzat beszámozza az összes brexites fát és bokrot, meg a vadnyulakat és a mókusokat!

  Oroszország 25 szörösére növelte olajexportját Indiába + a többi országokba… € meg hoppon marad!
  a többit deriváld ki!

 • Geyza
  2022 május 30
  3:44 du.
  Szerencsétlen,részeges,agylúdtalpas hazugsággyár.Az ilyesmire mondjuk,hogy”bolond lukból-bolond szél fúj”.Haditudósítónak is furvézer vagy.Nem tudod,hogy az ukránok már Sztálingrád alatt döglenek halomra.Ott védik a jányi gusztáv féle szenthazádat.Úgy mint a faterodék a donkanyarban annak idején horthy mikulás parancsára.Nem válaszoltál még,hogy a Dohány utcai Zsinagógából rabolt bársony imalepel meg van még?Vagy azt használtátok a faterodnak tachríchemnek?Azt hiszem a kívánalmam utolért:Érdekes életed van.Menekülnöd már nem kell!Akinek Bali,Kozarek és Pradlik utód hapsijai vannak,mint neked,már biztonságban van.

 • Geyza
  2022 május 30
  7:47 de.
  “Akár röhöghetnénk is ezen a tragikomikus baromságon,
  ha közben nem a magyarok szabadságáért (is) halnának szörnyhalált az ukránok(tíz)ezrei.”
  ————————————————————-
  Remélem kivételesen nem hazudozol.Mikor csatlakozol már a mariupoli hősök verseny társaként a holtversenyben elérhető dicsőségért?

 • Orsós Elemér

  Azért végigfutkos a libabör minden porcikámon amikor igy élöben a szemeimmel olvasom, hogy ma is tömegével köztünk élnek az ilyen valódi gangról szalajtott kekeckedök, mint ez a Geysa és nem kevés társa
  Társai, akik közül néhányan ugyan “moderáltabban” de tökéletesen követik az ilyen progrom-betyárokat
  Akik ha kell oroszokat, ha kell zsidókat, ha kell …. akkor bárkit lelönek, csak az a lényeg hogy nagyfiuknak látszódjanak
  Ha éppen mondjuk moszkvában élne, akkor persze ott érezné magát biztonságban putyinnal a hátterében
  Most meg az Uncle Sam neki a biztonság a háta mogött
  (vagy inkább valami szoknya alá menekülve vicsorog kifelé
  Volt már neki Kádár-apja is, meg valami faterja (te jó isten!)
  Nem véletlen, hogy itt istenitette már a pufajkás horngyulát

  Amikor minden Erdélyben üldözött, kivégzett zsidót, magyart, cigányt, szászt egykalapalá véve csak magyarul beszélö országárulónak minösitett – nem kellett többet hezitálnom, hogy kicsoda is
  Merthogy nem kevesen vannak az ilyenek, akik nemcsak hogy a redönyt leeresztették amikor a zsidókat vitték az utcán, hanem ott voltak és bemószeroltak bárkit, a csendöröket is úszították
  Közben meg azt hazudja, hogy az apja zsidó volt – bocs a faterja
  Az ilyenek, mivel ma az Uniót látják erösebb kutyának, azért azoknak csaholnak és farkcsóválnak
  Ha az unió összeomlana holnap, ö lenne az elsö, aki itt esküdözne a nagy orosz testvérnek, hogy ezt a sok aljas uszitó dumát itt csak az eu elaltására és az ukránok megtévesztésére tálalta ide
  Nem nehéz benne felismerni azt a személyiséget aki ha kell nyilasbetyár, ha kell ávós.

  Elemér, köztünk élnek ezek – mindegy hogy az utcasor végéröl, vagy az egyetemi katedráról üvöltenek – vagy éppen a kettö között
  Sajnos – ma sincs másképp

 • Orsós Elemér 2022 május 30 6:10 du.

  “Naszóval, nyugodj bele hogy, az egyszeri ukránoknak sokkal hasznosabb még a pimpós misebor is, mint az USA lelkes ripacs bábjának a háborút és felesleges népírtást továbbgeneráló csodafegyverek!”

  te orsós, te aljas szennycsatorna patkány, te!

 • Succubus Lilith

  Rodeo11 2022 május 30 2:56 du.

  ” úgy tűnik te átaludtad az utóbbi pár évet!!! ”

  Dear Myself! (Azaz Rodeo11)

  Kezd gyanus lenni, hogy a Geyzanak az Incubus adja a hireket.

  .
  Geyza 2022 május 30 3:44 du.

  ” Sokat ítrtál de -szokásodhoz híven- semmit nem mondtál. ”

  Miert muszaj neked minden alkalommal bebizonyitanod, hogy magyarul sem ertesz? Ezt mar millioszor mondtad masoknak is, tudjuk nagyon jol hogy milyen problemakkal kuzdessz. Sajnalunk is. Le.

  ” Azonos vagy Rodeóval már többen megállapították.
  Befejezhetnéd ezt a kétlakiságot csak kiröhögteted magad. ”

  Ujabban megint beindult errefele a cenzura, talan nem jelent meg amiben toredelmesen bevallottam neked, hogy en masodallasban Rodeo is vagyok. Ha talan a cenzura nem lenne ennyire egyoldalu, akkor neked is kevesebb butasagot kene irnod.

  ” TE ROODEO ugyan miért menekültél el Magyarországról, ha annyira hive vagy a vadkommunizmusnak ? ”

  Mivel en vagyok a Rodeo, a Gyuri, es a Gezya is, elmondom neked hogy Kanadaban is mar a cuculizmust epitjuk (vagy valami mast, de hozza hasonlot), tehat a Rodeonak itt a helye.

  .
  Geyza 2022 május 30 3:57 du.

  ” Ha már álneveken társalogsz saját magaddal meg azokkal akiket
  át akarsz rázni,hogy soknak látszódj,akkor vigyázz az ilyen kiszólásokkal…”monccc”…én elhiszem pajtás hogy ezek az “ál-idiómák” neked igencsak testhezállóak, de annyira megszoktad ezt a hülye stílust hogy oda sem figyelve használod és így akaratlanul lebuktatod velük magadat. ”

  Jokat lehet kunczogni azokon amiket irsz.
  Eloszoris mar irtam tobbszor, hogy mely nevek alatt irkaltam itt korabban, de te meg mindig azt hiszed, hogy ezzel te lebuktatsz engem. De erolkodj csak tovabb, jol all neked.
  Masocccor meg: Mar rad hagytam azt is, hogy a Rodeo vagyok. Sot, fenn azt is bevallottam, hogy Geyza is vagyok. Csak szolj es en vallok.

  Orsós Elemér 2022 május 30 6:10 du.

  ” Az se tévesszen meg hogy, a vezérlő hadurat kezdőbetűk nélkül írtam, mert én tiszteletben tartom azt a szigorú ukrán elnöki rendeletet hogy, a V és a Z betűk fővesztés terhe mellett tÍltottak!) ”

  Holnaptol kezdodik naluk a konyvegetes. Minden orosz muvet elegetik a demokratikus es szabad Ukrajnaban. Mintha a mult szazadban zsido szerzok muveit egettek volna valahol, ahol ugyanolyan rendszer volt, mint ma U.-ban, Geyza kedvencz orszagaban.

  Ujabb cenzura?

 • Yoram Hazony közismert zsidó filozófus a nacionalizmussal összefüggésben kifejtette, hogy „a lehető legjobb kormányzási forma a világ számára, ha a nemzetek szabadon és önállóan határozhatják meg saját irányukat, megőrizhetik hagyományaikat, és minden külső beavatkozás nélkül törekedhetnek nemzeti érdekeik érvényesítésére”.
  Nekem ez rokonszenves gondolat.

 • Azért csak megkapják azokat a HIMARS* okat !

  Tegnap még nem akarta Mr Biden oddadni,szépen meg is dícsérte miatta a Zombiarc* hivatala őt.
  Gondolom tartott tőle hogy esetleg harctéri atomfegyvereket tesznek rájuk. Esetleg.
  Akkor aztán lenne nagy gubanc.
  De úgytűnik a tanácsadói meggyözték hogy ááádehogy…azok ott jó gyerekek ilyet nem tennének : ) ))
  El is kezdett egyből jajvészekelni a Kreml kalácsképű ura, hogy aszongya ezzel is csak ujabb olajat öntött az USA a tűzre, továbbá hogy “egy lépéssel közelebb kerültek a közvetlen konfliktushoz.”

  Erre viszont van egy elégé lelketlen távolkeleti mondás, még a császárságok idejéből:

  “Ugyan hogy tudnák legyőzni a mi gyerekünket, mikor még az ágyas gyerekét sem tudták legyőzni ?”

 • Jóffan Orsóskám..látom veled is csak többen vagyunk.

 • Egy pillanatra bele hallgattam a Hungaróbalfaszok jobberes internetes álhír-harsonáiba.

  Télleg csak egy pillanatra, mert bármennyire is meg akartam ezeket hallgatni, de a végtelen semmitmondó gügyögés miatt lehetetlenség.

  Csak egy kiemelés , amitől hátradőlve csapkodtam a térdeimet a röhögéstől:

  Ukrajna “súlyos vereségéről” hordanak össze álokosságokat : ) ))

 • Pityi Palkó
  2022 május 31
  4:54 du.

  kár beléjük a buggyant misebor is!

  tudd tőlem:

  Doppelgänger: Succubus Lilith
  megsúgnád, hogy miért szeretsz gyilkolni?

 • Orsós Elemér

  Pityi Palkó
  2022 május 31
  4:54 du.

  Kedves Palcsi megnyugtattál, Tőled ezt a dicséretet bíztató önigazolásnak tartom! 😀 ( Mellesleg jól gyanítom hogy, valójában csak a saját félelemből visszatartott magánvéleményedet vagy valami külső elhárítás alkalmazottjaként akarod másokból a rebellis ösztönöket gyáván kiprovolálni, mert nem hiszem hogy ennyire abnormálisan elfogult lennél, annál nagyságrendekkel értelmesebbnek tűnsz! 😀 )

 • Orsós Elemér

  Succubus Lilith
  2022 május 31
  8:25 du.

  https://vimeo.com/580202794

 • Geyza
  2022 június 1
  10:36 de.
  Furvézer delirium tremenses haditudósító,
  még mindig csak a”biztonságos fotelodból”osztogatod azt,ami még megszorozva is csak annyira lenne elég,hogy a hamut és a mamut,ne keverd össze a pamuttal.Még nem nyilatkoztál a faterod rabolt tachríchemjéről.Remélem elég mélyre ásták be a lágerőrt,mert három méter mélységből még a mezei egerek kikaparják.

 • Pityi Palkó
  2022 május 31
  4:54 du.

  csak neked!!!

 • Succubus Lilith

  charlie 2022 június 1 3:45 de.

  ” Yoram Hazony közismert zsidó filozófus a nacionalizmussal összefüggésben kifejtette, hogy „a lehető legjobb kormányzási forma a világ számára, ha a nemzetek szabadon és önállóan határozhatják meg saját irányukat…”

  Na ja, de van itt egy masik izraeli “filozofus” is:
  https://www.ynharari.com/

  O mar klimaxos is, meg faj neki, hogy sokan vagyunk e vilagon, es a druszam, a Schwab Miki bacsi legfobb tanacsadoja. Arrol meg nem beszelt, hogy az o csaladjara is vonatkoznak-e a bator otletei.

  Aztan nemtom hallottad-e Charlie a jo hirt?
  Az ukran-orosz haborunak par napon belul vege lesz.
  Ugyanis lattam Edmonton folott 347 hatalmas szallito repulogepnek a kondenzcsikjat. Az USA kuldi Putyinnak a legmodernebb fegyvereit, hogy veget vessenek az ukran nacik tobzodasanak.
  Azt is lattam, hogy a gepek az eszaki sark folott Voronyezsbe tartanak. Hova mashova mehetnenek, ha egyszer eszakra tartanak, nem?
  Azt sajnos nem irhatom meg itt, hogy miket lattam a rontgen szemeimmel a gepekben, mert az hadititok.

 • Pityi Palkó
  2022 május 31
  4:54 du.
  ha butaságod nem tudná ebben mindenki megsemmisűl!

  de!!! a Boldogság, a Béke, az emberi szeretet és az Alkotás mindent mindíg túlél… miért is van ez? fegyverekkel nem lehet, soha! aki megpróbálja, az loge lángjaiban örökre megsemmisűl

  szerencsétlen pityike és a társaid

 • Succubus Lilith, én Harari három könyvét is olvastam, nagyon érdekesek, logikusan érvel, de nem vagyok hozzáértő, hogy szakmailag megítéljem. Ez a baj a mai világgal, szilárd belső iránytű nélkül kivégzi önmagát.
  ………
  Más. Hallom Kanadában legális lett a kemény kábítószer, ez ellen senkinek sincs szava? Úgy tudom több halálos áldozata van a túladagolásnak, mint az ukrán-orosz háborúnak, még sincs felháborodás.

 • gyuri10
  2022 június 1
  2:45 du.

  Bocsika de bármiket is hazudozol rólam, nem tud érdekelni.
  Ilyen szardarabkákkál, mint amilyen te is vagy, nem társalgok.
  De azért ugye nincs harag ? : : ) ))

 • Most, hogy a KREML nem tudja
  már többé “lélegeztetőgépen” tartani a
  venezuelai szerencsétlen diktátort, aki a Világ egyik legnagyobb olajkincsének a tetején pöffeszkedik és egy fillért nem tud belőle összeszedni sem magának sem pedig a szerencsétlen országának, most sírva ment az
  USA-hoz hogy vegyenek tőle egy kis olajat
  mert az emberei éhenhalnak.

  (Azt ugyan nem mondta hogy
  előtte még jól agyonverik őt, dehát ez evidentó.)

  Ígyhát az USA vett tőle egy kis kőolajat.
  Ha már annyira könyörgött érte.

 • Hallom hogy az ukránok előre nyomulnak Kherson környékén.
  Pedig a ruSSki azt mondta az a vidék már ÖRÖKRE Oroszországhoz fog tartozni .

 • Tegnap NEGYVENÖT NATO HADIHAJÓ lépett be a Balti-tengerre.
  Ami immár a finnek és a svédek csatlakozása miatt NATO beltengerré vált.

  (Bármennyire is aljakodjon a saját egyéni érdekeit mindig is a özösség érdekei elé helyező Erdogan.)

  Mellékesen török hadihajó is résztvesz a flotta-erő demonstrációban.

  A ruSSkinak végre tudomásuk kell vennie és meg kell szoknia hogy többé már nem “nagyhatalom” és a Közösség SOKKAL erősebb nála.

 • Tavalyi hír, csak éppen senki nem figyelt fel rá hogy féleszű Putyin flotta hadgyakorlatot jelentett be Hawai-tól 300 kilométerre.

  Aztán valohogy, hogyhogynem,
  Hawaitól 35 kilométerre tűntek fel !!!

  A felderítő műholdak szerint ott elsűlysztettek egy jókora hajót.(Amit magukkal hoztak)

  Mikor az USA megkérdezte hogy mi volt ez, pökhendi módon azt felelték hogy “gyakorolják hogyan kell elsűlyeszteni egy repölőgép-anyahajót.

  A válasz most érkezett meg rá :

  8 darab legfejletteb USA drónt
  szándékoznak adni Zelenszkijnek.

  30 órát képes repülni és fotózni, továbbá 8 darab levegő-föld rakétát szállít.
  (Ezek mérete duplája a Bayraktarénak)

 • Pityi Palkó
  2022 május 31
  4:54 du.

  Figyeled?
  Most meg beléd lett szerelmes a KREML ürülék-csatornájából felszivárgott balfék brácsa-szagmunkás : ))))))))))))

 • Orsós : egyre undorítóbbá kezdesz válni. Kár pedig.

 • Geyza
  2022 június 2
  5:15 de.

  ez ojan mértékű pofátlan hazugság, amit semmi más {mivel geysha nem szeméj} nem képes ide tolni
  semmit nem mondok erről, csak annyit, hogy ordas pofátlan geysha!
  GAZPROM+Rosnyeft a tulajdonosai a venezuelai olajmezőknek és J.B. könyörög nekik, hogy ugyan má’, ha jut aggyanak nekije mert különben az üzemanyag árak USA ban $12,00/gallon fölé emelkednek még Szeptember előtt

  de nehogy elmeséld ezt abban a kocsmában ahol könyökölni szoktál!

 • Succubus Lilith

  charlie 2022 június 2 3:02 de.

  ” Hallom Kanadában legális lett a kemény kábítószer, ez ellen senkinek sincs szava? Úgy tudom több halálos áldozata van a túladagolásnak, mint az ukrán-orosz háborúnak, még sincs felháborodás. ”

  Itt mar teljesen mindegy. Csak egyetlen oka van annak a tobbseguk meg illegalis: Igy tobbert lehet eladni.

  Ezek: https://www.youtube.com/watch?v=Bi1Kf-1qd6Y
  es https://www.youtube.com/watch?v=Mtbt315dzO8
  Philadelphiaban vannak, de Edmonton belvarosaban is ilyen holgyek es urak diszitik a varoskepet.

 • A mocskos fasiszta/náci Putyin és Hitler közötti további hasonlóságok is nyilvánvalóvá válnak.

  Ha megnézzük a jelenlegi ukrajnai népirtást és az ukrajnai társadalom elleni bűncselekményeket csupán gonosz lelkű diktátorok képesek kigondolni és megtervezni.
  Ilyen bűncselekmények csak is autokratikus körülmények között történhetnek. Bár természetesen minden országban megtörténhetnek rossz dolgok, a világ történelme többszőr bebizonyította, hogy csak a diktatúrák követnek el szándékosan ilyen iszonyúan kegyetlen, tömeges atrocitásokat.

 • Hogy mi mindent összehazudoznak ezek a ruszkik!

  Nekem egy kicsit durvának tűnik a ruszki tábornokok Putyin általi megtisztítása csupán egy különleges katonai művelet (amely természetesen teljesen a tervek szerint halad,) és a hullámzó fekete tenger okozta süllyedés miatt.
  (kész röhej!)

 • Június 4. a Nemzeti Összetartozás Napja, a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme.

  Az évek múlásával, ha lassan is, egyre kevesebben vitatják és ellenzik.

  “Magyar vagyok, magyar. Magyarnak születtem.
  Magyar nótát dalolt a dajka felettem.
  Magyarul tanitott imádkozni anyám
  És szeretni téged, gyönyörü szép hazám!
  … ”
  (Pósa Lajos 1850-1914)
  .

 • Orsós Elemér

  Geyza
  2022 június 2
  1:11 du.

  “Orsós : egyre undorítóbbá kezdesz válni. Kár pedig.”

  Kezdjek el janus-arcúan nekedcsaholni? 😀
  (A kétszínűség nem használ az egészségemnek, ha meg tévedek van bátorságom bevallani, mert ez a mai világban már oly ritka hogy, sajnos erénynek számít!)

 • Pityi Palkó
  2022 június 3
  1:21 de.

  amiket ide biggyesztesz, azt honnan szeded?

  mert mind a csilicsalabácsi csodái kategória, kiscsoportos óvodások elalvás előtti alvásrsegítője ásítással

 • Geyza
  2022 május 30
  1:08 du. Szerencsétlen,baromságokat kitaláló,hős,svejk,

  “Várom a Messiást továbbra is,de már a Puklik sem gyönnek hehehe”
  —————————————————————
  Szerintem még puklikat kaphatsz,ha a hátaslovak mögé teszed az okos szép fejedet és jó mélyen beszippantasz tőlük.Próbáld ki! Lehet,hogy jobban fog esni neked mint egy féldeci,a fantáziádra is építő hatással lesz.Egyébként,miattam d….j meg cipőben az azovi náci ikonjaiddal együtt.Ha lehet még ma.

 • warrior
  2022 június 3
  3:23 de.
  Ennyi és soha ne több!

 • Rodeo11 = Succubus Lilith = Zaphyr Czenzi = Harangozo Karcsika es Marcika stb., stb., stb,…………….
  ……fönt áll, hogy ezek a multiplex zavarban élő különböző személyiségek nem tudnak egymás létezéséről, de lehet az is, hogy az egyik tudja a másik vagy többi személyiség létezését, azonban a másik vagy a többi nem tud az egyikről és így átjárnak egymáshoz cirkuszolni.
  Magányos, nyomorult, sértett emberek számára a fröcsögés lelki terápia – ennek az örökösen itt lebzselő, szerencsétlen alaknak mindig van valami olyasfajta olvashatatlan mondanivalója, amibe igyekszik, csupán bosszantásból, mindenkit hülyének nézni, beleértve a KMH-ot is!

 • Warrior
  6.3.3:23

  “.Magyar vagyok.Mi mostan a magyar.
  Holt dicsőség halvány kísértete.
  Föl-föltűnik s lebúvik nagyhamar
  – Ha vert az óra – odva mélyibe.”

  Petőfi Sándor 1847.

 • Lilithke

  Írja:
  “Edmonton és Philadelphia városában ilyen (ti.kábszeres) hölgyek és urak díszítik a várost…”
  – Azt hiszem nemcsak ebben a két városban, de abban az egész USA nevű “földre-szállt mennyországban” minden település tele van velük.

  Ezek is csak . t a r t o z é k a i . a . r e n d s z e r n e k , mint a fegyvertartás és az ahhoz tartozó ámokfutó fegyveres urifiúk…

  A színházi néző is már az elején előre tudja, hogy ott a díszletfalon látható, egy szögön csüngő puska a darab során előbb-vagy utóbb, de biztosan el fog sülni. Kikerülhetetlen, mert ott fityeg s már csak puszta jelenlétével is egyre növeli a nézőtér drámai feszültségét.

  Annak az elmúlt napok peches 30-40 áldozatának sem a sors hozta a lőfegyverből rájuk lecsapó halált, mint ahogy a szerencsétlen számkivetett, utcai drogfogyasztóknak se csak a dílerek okozzák a szörnyű, ördögi szenvedélyüket és szenvedésüket abban a földi pokolban hanem az az egész hamis – valójában álliberális – szabadság, ahol maga a rendszer sugallja azt a szemenszedett hazugságot, hogy ott “mindenki a maga ura” és ezért mindenki magáért felelős. Az államnak irántuk “az elveszett emberekért” semmi felelőssége,az is maximum csak büntetőjogi. 🙁 Petőfivel szólva:”Hazugság, szemtelen hazugság,mit milliók cáfolnak meg!”

  “Üdvözlégy Lilithke,
  malaszttal teljes..”

  Cukihara Jakumó

 • T.Révay András ludovikás tartalékos főtiszt!
  ˙

  Kohn és Grün találkoznak a Széchenyi gőzben.

  – Kohnnak egy nagy kereszt lóg a nyakában:

  Erre Grün odaszól a régi barátnak:

  “Kedves Kohn!

  Kérem vegye le azt a keresztet,

  avagy tolja lejjebb az ágyékkötőjét…” 🙁