Elfeledett szomszédaink

2022 július 6 5:14 de.27 hozzászólás

 Magyarország harmadik legnagyobb zsinagógájának épülete Pápán áll, 1846. szeptember 11-én avatta fel Lőw Lipót rabbi, aki később lelkész százados volt Kossuth seregében. A roppant leromlott állapotú épületben 2012. július 15-én egy fénykép és dokumentum kiállítás nyílt meg „Elfeledett szomszédaink – Családok, sorsok történetek a pápai zsidóság két évszázadából” címmel. A kiállítás sorsa legalább olyan hányatott lett, mint a neki helyet adó épületé. Jelenleg Budapesten, az újpesti UP Rendezvénytérben látható július 30-ig, hétköznapokon (hétfőtől péntekig) 14 és 18 óra között. A belépés díjtalan.

 A kiállítás anyagát dr. Gyekiczki András, szociológus, jogász, „vasszorgalommal” gyűjtötte össze és 2012-ben Rajk László látványtervével mutatták be a romos épületben. A méltatlan körülmények mellé méltatlan pert is kezdeményezett a Pápai Önkormányzat. A 2010-ben kezdődött gyűjtés során – itthonról és külföldről – mintegy ötszáz fotó és több száz dokumentum került elő, családi és társasági fényképek, hivatalos iratok, koncentrációs táborból, munkaszolgálatból származó igazolások, vonatokból kidobott levelek, visszaemlékezések. Az első kiállítás Pápán négy hónapig állt és mindeddig oda nem került vissza. Folytatódott a gyűjtés is és újonnan megkapott anyagokkal kiegészítve 2014-ben bemutatták Budapesten a Rumbach utcai zsinagógában is. Ott mintegy két hónapig volt látható.  Újpesten minden év júliusában fáklyás felvonulással emlékezünk azokra az Újpestről és környékéről elhurcoltakra, akik, ha ma élnének, akár szomszédaink is lehetnének – mondta el az újpesti UP Rendezvénytérben, a kiállítás megnyitásakor Bedő Kata, alpolgármester. Emlékezni és emlékeztetni kell az ő történetükre! Tanulni a velük elment történelemből, hogy soha ne ismétlődhessen meg, még csak hasonló sem! Idén, a hagyományos megemlékezésen túl, ez a kiállítás is erősítse szándékunkat. A bemutatott arcokkal, családi fényképekkel, a hozzájuk tartozó életutakkal tesszük személyessé, még inkább átélhetővé a megtörtént borzalmakat. A helyükön tátongó űr mindnyájunkat emlékeztet. Pápán már a XVIII. század elején, a terület tulajdonosa, az Esterházy család adott letelepedési lehetőséget a zsidó emberek számára, ők nagymértékben járultak hozzá a település fejlődéséhez. (Pápai-4) Újpesten száz évvel később, nagyjából hasonló folyamat vette kezdetét. Károlyi István gróf az első telepessel, Lőw Izsákkal 1835-ben állapodott meg, aki a vásárolt földön bőrgyártó üzemet épített. Őt több zsidó család is követte. Munkájukkal, szorgalmukkal, egy új, modern – szinte amerikai tempóban fejlődő – ipari, polgári várost alapítottak. Mindkét főúr felmérte, hogy a zsidóság meghatározó lehet a település gazdasági előmenetelében. Sajnos alig egy évszázad múltán megtörtént, ami semmilyen korban nem történhetne meg. Törvényekkel fosztották meg a zsidóságot a minden embert megillető jogaiktól, szabadságuktól, életüktől. Pápáról 3000 embert deportáltak, Újpestről 14 ezret. Az elhurcoltak döntő többsége nem térhetett vissza. Mindenkit emlékeztetni kell arra, hogy hová vezet a gyűlöletes és előítéletes világ és napjainkban különösen intő jel kell legyen, mit nem szabad törvényekkel szentesíteni!

 Nagyapám Pápáról indult el – emlékezett vissza Iványi Gábor lelkész – van közöm az ott éltekhez, a velük történtekhez. Auschwitz nem egy váratlan történelmi szégyen, közel húsz évszázad szörnyűségeinek a csúcspontja, amiből napjainkig is mindenféle gyűlölet ered. Nálunk meghirdetett „nulla tolerancia” van érvényben az antiszemitizmussal szemben, de zavartalanul folyhatott a „Sorosozás”. Jézus bizonyosan nem volt antiszemita, Pál sem volt az, a Rómaiakhoz írt levelében mintha már rádöbbent volna, hogy túl messzire ment gesztusaiban. Nagyon nagy dolog, amit Gyekiczki András létrehozott, az ilyen emlékezések segíthetnek nekünk részben feldolgozni, részben pedig utat találni oda, hogy lehetőleg ne ismétlődjenek meg ezek a borzalmak. Dániel könyve ötödik részében olvassuk, hogy Bélsazár király gúnyt űzve mindenből, ami szent volt, a jeruzsálemi templom edényeiből itatta vendégeit, kocsmai eszközökké züllesztve azokat. Megjelent akkor a falon egy kéz, arám szavakat rajzolt: Mene Tekel Ufarszin! Megmérettél, könnyűnek találtattál! Valami ilyesmi megmérettetés zajlik napjainkban is, az erkölcsi hiányosságaink kerülhetnek napfényre ebben a világban. Az amúgy önmagában is erős művészi érték még jobban felértékelődik. Mindössze ötvenegyen maradtak életben a pápai zsidók közül. Gyekiczki András és Rajk László hagyatékán, mely az áldozatokat ismét közénk emeli, értő kezek dolgoznak, könyvvé alakítják. Ennek a kötetnek meg kellene jelenni, talán csak kicsit lenne drágább, mint ami büntetést Andrásnak Pápán ki kellett fizetnie. Ideje, hogy tegyünk valami olyat, ami emléket állít a 150 vagy még több családnak, akikről ez a kiállítás szól.

Závada Pál író szerint az emlékezés nehéz feladat és kevés vállalás teljesítette be olyan sikeresen, mint az a kiállítás, ami 2012-ben nyílt meg a pápai zsinagógában. Nemcsak, hogy máig emlegetjük, de mintha nem is hagyná feledésbe merülni magát. Újra és újra feltámad valamely alakban. Akiket megidéz – a hajdani pápai zsidók – ők mintha cáfolni akarnák, hogy elfelejthetők. Egykori ide- vagy odavalósiak, akikről csak hallomásból értesültünk. Nem! Mert ők is mi vagyunk, ők mibennünk, mi őbennük, kiszakíthatatlanul egymásban. Mintha ezt üzennék: nincs felejtés! Holott dehogyis nincs, nézzünk csak körül. Lépten-nyomon az eltávolítás, kiretusálás, a kihagyás, az átigazítás, a semmibe vevés, a megtörténtek meghazudtolása zajlik. Ezért tartjuk számon, tartjuk becsben a ritka kivételeket, amelyek szembeszegülnek a felejtéssel. Teszik ezt a szakmai tudás magas fokán, az alkotás minőségi rangján. Hogy miben áll e kiállítás varázsa, megrendítően mutatja meg otthonunkban – ebben az egykor tudásvágytól pezsgő városban – ezeket a családokat. Akik hazájuk eleven társadalmi szövetéből kiszakíthatatlannak látszottak. Erejük teljében, tervekkel a fejükben, a boldogság reményében a szívükben, gyerekekkel az ölükben. Átütő benyomást tesz a látogatóra, hogy mélységes személyesség hatja át ezt a kiállítást. Egy évized távolából, alkotóinak korai halála ellenére is megmarad – most már örökre. Gyekiczki András megpróbáltatásainak, viaskodásainak eleven része lett ez a gyűjtemény. Az pedig, ahogyan a zsidóság halálba hajszolásának botránya éppen az ő életük felmutatásával nyert kézzelfogható, szemmel látható formát, az Rajk Lászlónak köszönhető.

A pápai zsinagógáról szóló film megtekintése után – mintegy zárszóként – Szerdócz Ervin főrabbi a teremtés folyamatára emlékeztetett, az a bizonyos fa a jó és a rossz tudásának fája. Minden attól függ, hogy a termésében hová harap az ember. Az ember pedig ott tudni akart, de nem tudta. milyen veszélyekkel jár a rossz tudás. Ádám a rossz tudással kezdte, a történelem során pedig az ember elfelejtette ezt. Teltek az évezredek, az ember megint evett a tudás fájának gyümölcséből és megint a rossz oldallal kezdte. A zsidókon csapódott le az egész, ők lettek mindenért hibásak. Eljött, majd eltelt Auschwitz és már 78 éve nem tudunk mit kezdeni vele. Olyan kárt okozott a világnak, olyan veszteséget okozott a zsidóknak, hogy 78 év kellett hozzá mire nagyjából ugyanannyi számban lehetünk, mint voltunk.

Magunkra vettük a világ szégyenét, amiért a világ megengedte magának, hogy tegye a zsidókkal, amit megtett. Nagyon nagy megtiszteltetés, hogy ez a kiállítás – Pápa után – most itt lehet. Nézve a fotókat, felismerjük benne önmagunkat. Felismerjük azt, hogy csak egy véletlen, hogy nem én vagyok a fotón és nem ő van itt helyettem. A világ most megint a rossz tudás felé halad. Valaminek történnie kell, hogy a világ megjavulhasson. Isten akkor – a bibliai korban – felöltöztette az embert. Kérjük, öltöztesse fel ismét, rejtse el azt, ami elrejteni való és mutassa meg az arcot, ami mindig látható. Az arcban ezeket a szomszéd arcokat lássuk, és üzenjük, és hirdessük, hogy nincsenek elfeledve!

27 hozzászólás

 • Nagyon szépen köszönöm András ezt a meginditóan szép megemlékezést a pápai testvéreinkről valamint az emléküket megőrizni kivánó kiállitást létrehozó két kiválló embertársunkról: Gyekiczki Andrásról és Rajk Lászlóról ( emlékükből fakadjon áldás!)

  Bárcsak minden magyarul tudó honfitársunk elolvasná és átérezné ennek a remek cikknek a sorait! שוב תודה לך אנדראש

 • Ketsegtelen hogy tagadhatalan tenyeket kozolt a szerzo, de miota valt a hit predikatoranak?

 • „Akiket megidéz – a hajdani pápai zsidók – ők mintha cáfolni akarnák, hogy elfelejthetők. Egykori ide- vagy odavalósiak, akikről csak hallomásból értesültünk. Nem! Mert ők is mi vagyunk, ők mibennünk, mi őbennük, kiszakíthatatlanul egymásban. Mintha ezt üzennék: nincs felejtés! Holott dehogyis nincs, nézzünk csak körül. Lépten-nyomon az eltávolítás, kiretusálás, a kihagyás, az átigazítás, a semmibe vevés, a megtörténtek meghazudtolása zajlik.” (Závada Pál))

  https://www.parlament.hu/irom37/5656/5656.pdf

  „Tudjátok-e, mi a magány egy önmagát ünneplő, egy önmaga szakadatlan mámorában pezsgő országban? Nos, majd én elmondom nektek…” […] „A nagy franciák, így tetszik, már harminc évvel ezelőtt átgondolták mindazt, amiről írok. Mégis, ők azt hihették, hogy az emberiség egy efemer létformájáról tudósítanak, nem tudhatták, hogy az ő múltjuk az én jövőm.”
  Kertész Imre

 • KOVENDEG soraira;

  Amint azt egy regi kiraly teLjes meggyozodesevel irtA’ „NOTHING IS NEW UNDERTHE SUN”
  (SEMMI SEM UJDONSAG EZEN A FOLDON, MINDEN EMBERI TETT CSAK ISMETLODIK, CSUPAN A NEVEK ES A DATUMOK VALTOZNAK.

 • Mint mindig,Révay András írásaiért KÖSZÖNET jár!

 • régen voltam itt csak be kukkantottam és láss csodát az ember mindig tanul: idézem Bendegúzt: „…(SEMMI SEM UJDONSAG EZEN A FOLDON, MINDEN EMBERI TETT CSAK ISMETLODIK, CSUPAN A NEVEK ES A DATUMOK VALTOZNAK…” köszi az infót! küldöm 2022.07.08.20:05-kor!

 • Nem hencegni, sem dicskedni ohajtok amikor ismet irom, hogy a vilag emberisegenek a legnagyobb problemaj az hogy igen keves „zsido” el ezen a Foldon.

  Mint a szerzo figyelembe hozta, ugy Magtarorszagon is, minjt Nemetben, Angliaban sot a USA-ban is a remesen keves szamu kepes ,szorgalmas es reszkirozasokat hajl;ando vallalo zsidosag tette l;ehetove a vilag ipari fej;lodeset,ill. kezzdodo iparosodasat, ami tette lehetove hogy a vilagnepe a feudalis-agrar tarsadalmak fejl;odtek es iparosodtak, ami alapjam a vilag minedn nepe jobb, boldogabb, egesdzsegesebb eletmodot talahatott.

  Ma kb. 20 millio zsido el a Foldon. Elkpezelenetek hogy mi elonyosebb allapotban es mi minosegben elehetne az egesz vilag emberisege ha pl. egy billio zsido lenne ma a Foldon?

  Sajnos voltak, sot vannak meg ma is akik a zsidosagot vadoljak a sjat ostobasaguk malapjan elkovetett tetteikert.

  Persze a kporlatozhatalan em,beri jogok azt is biztositja, ami hasonloan mint a kozoktataS elohaladasa tesz ldehetove, remelve hogy minden inteligens egyen belatna annak erkolcsi elonyeit, s NEM fizikailag a hatalopm-felsobbsegeert hasznalnak ki.

  Az talan tul sok emelni?!

 • Idos Kiss Laszlo;
  Sajnos az a tagadhatalan valosag.
  Az em,beritermeszet, ill. erkolcsi agyarlosag alapjan ismetlodik.

  Az onzes, bekepzeltseg alapjan csupan masokat befolyasolo es uralo lehetosgeit remeli serkenteni , s nem az emberi tarsadalmak fejlodeset es elohaladasat egyenloen mindeki szamara.

  Mozes azt a Cain es Abel esetevel ecsetelte az emberiseg szamara, de ki tanult abbol is????

  Rengetegen csak a Cain-t irigylik es utannozzak allandoan.

  Vajon miert meg az itteni hozzaszollok sokaik is csupan a mult kegyetlensegeit remelik ismetelni?

 • BENDEGUZ
  2022 július 8
  4:10 du.

  grizi, te egy rasszista seggfej vagy (mindíg is az voltál)

  az emberi képességek nem a kitalált és seggebbnél seggebb rasszok alapján, hanem éeltkörülmények és neveltetés alapján alakulnak, az inherens tehetség is ugyanezekből nő ki!
  amikor egy kapitásitapischtaságosch gazdasági rendszer egy Michelangelo val széklábakat faragtatna naponta 250 darabot $17.12 órabérért amiből levonja az ÁFÁ-t és a munkaruha árát

  jobb lenne ha önmagadba néznél és nem hazudoznál össze seggségeket

 • BENDEGUZ
  2022 július 7
  2:38 du.
  KOVENDEG soraira;

  Amint azt egy regi kiraly teLjes meggyozodesevel irtA’ “NOTHING IS NEW UNDERTHE SUN”
  (SEMMI SEM UJDONSAG EZEN A FOLDON, MINDEN EMBERI TETT CSAK ISMETLODIK, CSUPAN A NEVEK ES A DATUMOK VALTOZNAK.

  Kedves BENDGUZ,
  kérlek figyelj oda a fogalmazásodra,helyesírásodra és a gépelésedre.Ide olyanok is járnak,akik legjobb indulatú szavaidat is rosszra változtatják és más értelmezést adnak neki. Ezen túlmenően:Ha valamit fordítasz,tedd azt pontosan,mert amit saját szavaiddal írsz,pont abba kapaszkodnak bele.Elnézésedet kérem a beleszólásomért.

 • Succubus Lilith

  BENDEGUZ 2022 július 8 4:02 du.

  „” Nem hencegni, sem dicskedni ohajtok amikor ismet irom, hogy a vilag emberisegenek a legnagyobb problemaj az hogy igen keves “zsido” el ezen a Foldon.””

  Ebben bizonyos zsidok a ludasok. Azok a tannaim, akik az elso szazadban atcsereltek a zsido identitas meghatarozasat az aparol az anyara. Ugyan nem lehet tudni ezzel hany zsidot zartak ki magukbol a geniuszok, de mivel altalaban a vegyeshazassagokban tobb a zsido apa, mint a zsido anya, fel merem tetelezni, hogy kb. 2000 ev alatt sikerult nekik lefaragni nehany milliot. Arrol nem beszelve, hogy valoszinu ellenseget is krealtak beloluk.

  Ugyanakkor ott vannak a Karaitak, akiknek te allitolag tagjuk vagy. Ok a kihalas szelen vannak, de ennek mas az oka, elsosorban, hogy Izraelnel joval eszakabbra fekvo orszagokban az irott Torah nem tul praktikus. Pl. a legtobbje nem igazan erezte, hogy unnepel, amikor a -45 fokos hazikojaban ucsorgott 16-18 oran at. Ezert aztan tomegesen tertek at a talmudista Judaizmusra.
  Azota meg az ateizmus is besegit…

 • Kedves ismerosok es ismeretlenek.
  Regi levelezo vagyok, de sokaig hallgattam, mert nem szerettem az utobbi idoben elharapozott, ocsmany ” stilust”.
  Most azonban Bendeguz es Succubus Lilith- megpenditettek egy temat , ami mindannyiunkat erint.
  Nevezetesen, hogy a tanaim atcsereltek a zsido identitas meghatarozasat az aparol az anyara.
  Hozzateszem meg- a tobbi monoteista vallastol- elteroen.
  Az ok- mindenkinek , aki csak egy kicsit ismeri
  a zsido tortenelmet- vilagos. A zsidosag- nem csak vallas- hanem nep.
  Miutan elvesztette fuggetlenseget,es gyermekeit
  rabszolganak hurcoltak, a zsido not- nem kerdeztek ,kit akar ferjeul.Ha nem szuletik meg ez a torveny- nagyon sokan elvesztek volna a zsidosag szamara.
  Persze, ennek volt egy kevesbbe kellemes hatasa is- foleg az iszlam orszagaiban.
  Ismert esetek voltak pl. Jemenben es masutt- 12-14 eves kislanyok kihazasitasa idosebb ferfiakkal, hogy a muszlimok – ne raboljak el oket.
  Napjainkban is vannak esetek, amikor a zsido lany es a muszlim fiu- megismerkednek, eleinte minden nagyon szep, a lany beter az iszlamba( mindeg a lany), es egyutt elnek , kozel a ferj csaladjahoz. Kesobb jonnek a gyerekek, az asszony, bezarva a faluba. esetleg a ferj hoz meg egy ( vagy tobb) asszonyt( torvenyeik szerint)
  meghazasodhatnak 4- el is, ez mar nem paradicsomi allapot,az asszony – mar probal- menekulni.
  Nem egy esetben vesztettek eletuket ezek az asszonyok.
  Ilyenkor fordulnak az onkentes zsido szervezethez,amely az ok es gyermekeik kimentesere alakult, kesobb segitik oket- labra allni.
  Ennyit a zsidok ” kizarasa” rol.
  Az arabok szerint- a gyermekek- muszlemok.
  A zsido vallas szerint- zsidok.
  Karaitak- bar reszt vesznek minden teren az allam eleteben- nem hazasodnak zsidokkal.
  Zsidok, mindegy hogy askenazok vagy szefardok,
  Jemenbol,Perzsiabol,Oroszorszagbol,” Menasse fiai” Indiabol. Kinai zsidok,es masok. hazasodhatnak- egymassal, vagy avval. aki beter.
  Ehhez- meg segitseget is kaphatnak.
  Senkit sem kenyszeritenek- kossenek- polgari hazassagot.

 • Bocsanat meg egy kiegeszites.
  A Karaitak- tudtommal- csak a Toraban hisznek.
  Nem ismerik ( el) a Misnat vagy a Talmudot.
  Ugy tudom, a Profetakat es a Megilakat sem.
  Nagyon meglepodtem annak idejen, amikor Bendeguz megkoszonte, nagyon kedvesen, hogy irtam neki Hanuka tortenelmi elozmenyeirol. ( Hasmoneusok, Jehuda Hamakabi).

 • Orsós Elemér

  Izraeli
  2022 július 10
  10:11 de.

  Én nagyon örülnék, ha ismét visszatérnél, mert eddig is sok hamis téveszmét tisztáztál, másrészről meg nagyon tanulságosak és szinvonalasak a toleráns kiigazításaid amivel nagy szolgálatot teszel a még eredményesebb összebékélés érdekében! Kár hogy nagyon kevés Hozzád hasonló példamutató van itt a magyarországi galutban!

 • Tobbi hozzASZOLLOK SORAIRA ;

  MA BARKI LEHET AMIT OHAJT, LEGALABB IS A SAJAT ELKEPZLESE ALAPJAN, allithat barmit, de az erev-ado hogy valoban mineki alapjan eli eletet.

  A hit-alapjan teve a kerdest, hogy aki szarmazasa alapjan barmi is, de eletmodja mast bizonyit, hat baz vaLOJABAN MI LENNE?

  A cikk tartalam alapjan tettem megjegyzesemet a fentiekben. Amit a cikk bizonyit hogy a XIX szazadbeli magyarorszagon elo zsidosag mi jelentos szerepet teljeseitett a Magyar nemzet elohaladasaban.
  Nem csak az iparosodas teren, de ugy a kulturalis elohaladasaikban is, sot minden teren, de hasonloan vilagszerte is.

  Ketsaegtelenul a Torah tobb evezredes befolyasa volt a legh-elso ami arra vezetett.
  Velhetoen a tobb evezredes vilagszerti megprobalataTASOK IS megedzettek a vilag zsidosagat.

  De a kersdesem, zsido-e az aki csu[pan szarmazASAT KEPES FELHOZNI , s nem el a Torah meghatarozasai ,ill. az eleodok altal tett esku alapjan amit tettek mindannyiunk neveben a Horeb es Moab mezejen.

  Mert az a „Kraaizm”, betartani a Teremtonk adott hatarozatait, aki tartotta az Esklut, de sajnos mint aZ EGYIKM, HOZZASZOLLO IRTA meg az Atheismus is a mai zsidosag nagyreszenek a hite.

  Karaizm a Torah ertelmet veszi jelentosegnek, mint pl. nekunk nincsem Mazuzzank, mert ki a fene szegezzne a Tporah tekercset az ajtofajara?

  De mint Joshue is fogadte hogy csladja es haztartasa a Tora ertelme alatt fogadtak es eltek eletuket.

  Tehat nem amiket a rabbik megszabtak, hanem, amit a Teremtonk nyujtott, de az a mi kotelezettsegunk az esku alapjan nem csak betartani hanem a „nemzeteket” is arra vezetni.

  Igen , az volt am az esku, amit a Teremtonk betartott.

  Hajlando lennel azt te is betartani?

  Csupan akkor leszel am valoban Izraelita!!!

 • Remelve elobbo hozzaszollasom megjelenne, mert abban tobbek soraira reagaltam.

  De tovabba, Israeli megjegyzesere;

  Karaitak csupan a JeHoVaH Teremtonk utasitasait amint diktalva Mozesnak a Sion hegyen.

  Igen, ma igen kis szamokban letezok, Israelben es kelet-europaban, Esztonia, egy gyulekezet Pragaban.
  Ehyetlen Karaita Synegoug a USA-ban.
  Van egy kis szAMU HIOVOK New-York orszagban, akik a garazsban jonnek ossze Sabath tartasara.

  A rabbik allaspontjai mellekesek, mert hogyan is lehetne szobeli Torah, ill Torveny amikor a JeHoVaH Isten azt tisztan adta, de csak egyszer.

  A rABBIK KOTELESSEGE ANNAK ERTELMEIT tanitani es megmagyarazni ertelmezeit es eletuket sorai alapjan elni.

  Nem tagadunk meg semmit ami csak nem Istentelen.
  A Novim es Katuvim is mind a JeHoVaH utasitasainak ertelme alp[jan eltek es tanitottak a nepet.
  Csupan a Torah eredeti ertelmenek a jelentoseget valtoztatokat uitasitjuk vissza!!!!

  A rabbik tanacsolasai az csupan tancsolasaik lehetne.

  Igen , mi nem tagadjuk a Teremtonk nevet amit adott Mozesnak, (Debarim 3;15) hiszen annak valtoztatasa vagy elhalgatasa a 3. Parancsolat megahagasa.

  Ne feledd a JHVH, es a Massorettek alatal bevezetett maganhangzo pontok is mind ottan vannak.
  Tehat miert elhalgatni a Parancsolata ellenere a Teremtonk egyedulli szent nevet????
  Az ottan letezik a (tiz)Parancsolatokban 7 szer, ami a Horeb-i esku alapfeltetele volt am!
  A Shemeah-ban 2-szer.
  A Torah-ban 550-szer irta Mozes.

  A Rambam 613 Mitzwohjai persze kerdorevonhato szamitas voltmeg annak idejen is.

  A IV. Mitzwoh, Tarsd-be Sabath-ot es Szenteld meg.
  Az lenne egy vagy ket parancsolat?

  De a lenyeg annak betartasa, az engedelmesseg Teremtonk utasitasanak.

  Kedves GYURI10;

  Igazat irtal, sajnos gepelesem igen gyatra, s azert mar tobbszor kertem az olvasok elnezeset es megbocsajtasat.

  Hogy valaki kotekedo mibe „kot-bele” az a kotekedo korlatlan lehetosege, joga s bizonyara oromteli megelegedettsege is.
  Aki „kotekedni” ohajt annak kivanom es remelem orvendezeset is kotekedeseiben.
  Azt nem ohajtanam megtagadni senkinek sem.

  Ha alu Shalom!

 • Istaerli-nek a „Hannukah tortenelmi elozmenyei”-re.

  Sajnos, manapsag is mint a Makkavbiek idejen is, es fokenta sok mai Israelitak, mondanam csak inkabb „zsidok” akik hasonloan mint annak idejen aHelenizmus kozel jott a Judaizmus teljes megsemmisitehez.
  Azok akik ma a Darwin-izmusty, Evolucion-izmust, Humamn-izmust, Freaud-izmust, stb. kovetik es nem csak „hiszik”.

  A Hannukka a nagyon kis-szamokban levo Tradiciolinistak gyozelme volt es a „tisztitott Temple’ es az oltar felszentelese volt.
  Ill. viszszateres a Toprah altali hit tiszta gyekorlasara.

  Ma is nagy nszukseg lenne egy mai Hannukka-ra, a hit teljes es eredeti visszallaitasara, a Temple ujja-allitasa igereve volt, s azt remeljuk a kozel-jovoben. EMET !!!!!!

 • Lilith- a „Torah nem parktikus” megjegyesere.

  Sannalom hogy az a Maga meglatasa.

  En a sjat , kozel 9 evtizedes elet-tapasztalataim alapjan allitva, a TORAH a teljesen es egyedulli LEG-tokeletesebb utasitas az emberi elet boldog es sikeres gyakorlasaira.

  Ugy az egyen, mint a csaladi elet, kozossegek, s az egesz emberiseg eleteben minden leheto, letezo, elkepzelheto korulmenyekkel szembeni utasitasok, amit mindeg, minden nehezsegek nelkul barki, barhol, barmikor a leheto leg-eggyszerubben es sikeresebben alaklmazhtajak, mindenki boldogsagara.

  Meggyozodesem hogy emberi leny meg soha nem volt kepes ahoz hasonlo javaslatokat, utasitasokat az elet minden csinnyar–binnyara vonatkozopan meg javasolni sem soha.

  Az emberi-jogok biztositasanak a meghatarozasan a USA Alkotmanyat velnem, de az csupan azon egyettlen alanyt hatarozott meg az allamszerkezet mukodeseenek celjabol.
  Ami alapjaban a Teremtonk megnewvezett teremtesere alapozva.

  Az em,beri jogok a Teremto ajandekai, s NEM az allamhatalom, a politikusok ajandeka.
  Azt Thomas Jefferson tagadhatalanul tisztan irta a jovokor szamra.

  Persze az Isten-tagadas, az Istentelenseg es minden Teremtest tagado elekpzelesek a nepszerubbek a hamis igereteik malatal.

  Boldog, megelegedett Maga barmi istentelen elekpzelseke alapjan ha elne eletet????

  Vajopn mit tala Maga „nem praktikus”-nak a Torah minden adataiban????

  A TORAH az emberi elet, ugy az egyen, mint minden vilagszerti kozopssegek szamra nyuijtja az eletukben szembetalalt korulmenyek leg-egyszerubb megoldasait, s az elet kerdezzheto valaszait.
  Barmi „vallasok” lenyegeben az emberi elet elosegitesenek es a csaladi elet lehetosegeinek a javaslatait nyujtjak.
  Meg a leg-szelszosegesebbek is, mint a Sandaria es a Woo-doo is.
  Persze nem az erkolcsi magatartason alapozva.
  Mert mas es Isteltelen erkolcsokon van sopkuk alapozva

  Mint jeleztem elobb, meg a holgyek ‘tampan’jait sem hagyva ki.

 • Succubus Lilith

  Izraeli 2022 július 10 10:11 de.

  ” a tanaim atcsereltek a zsido identitas meghatarozasat az aparol az anyara. …
  Miutan elvesztette fuggetlenseget,es gyermekeit
  rabszolganak hurcoltak, a zsido not- nem kerdeztek ,kit akar ferjeul.Ha nem szuletik meg ez a torveny- nagyon sokan elvesztek volna a zsidosag szamara. ”

  Igen, ez az „eroszakolos elmelet” (valoszinu csak en hivom igy), es szerintem ez helytelen.

  En a romai jogban latom az okat a cserenek, ami praktikusabb volt a rabszolgatarto tarsadalmakban. A korai romai felallas szerint voltak a patriciusok, plebejusok, szabad emberek es a rabszolgak. A patricius rendelkezett a legnagyobb hatalommal es legtobb penzzel, bar kesobb a plebejusok kozott is akadt sok gazdag.
  Es mit csinal egy gazdag ferfi, ha jol akarja erezni magat, es a torveny szerint nem eroszakolhatja meg me’g a rabszolganot sem? … Na mit?
  Igy van, megiger fut-fat, vagy ad egy kis penzt es szepen megdugi-bugizik minden csinosabb not a rabszolgak es szabad nok kozott. Ebbol aztan szuletnek a gyerekek szepen sorban, es ha mind patricius lenne, akkor kisse felhigulna a kaszt.
  Tehat a romai jog szerint a gyermek az anyja statuszat orokolte, es ez megmaradt azutan is, hogy a csaszarsag kezdeten valamelyik csaszar megszuntette a 4 kaszt rendszert, maradt a ket kaszt.
  Mivel Judea „onkent lepett be a Romai Birodalomba” (hogy idezzek egy klasszikust) rajottek, hogy a romaiaknak van igazuk.

  Persze ez is csak elmelet, bizonyitani nem lehet, legalabbis en
  nem olvastam eleget a targyban.

  .
  „… az iszlam orszagaiban.
  Napjainkban is vannak esetek, amikor a zsido lany es a muszlim fiu- megismerkednek, eleinte minden nagyon szep, a lany beter az iszlamba( mindeg a lany), es egyutt elnek , kozel a ferj csaladjahoz. Kesobb jonnek a gyerekek, az asszony, bezarva a faluba. esetleg a ferj hoz meg egy ( vagy tobb) asszonyt( torvenyeik szerint) meghazasodhatnak 4- el is, ez mar nem paradicsomi allapot, az asszony – mar probal- menekulni. ”

  Nem irtad, hogy ez hol megy igy manapsag. Muszlim orszagokban mar alig vannak zsidok. Europaban es Eszak-Amerikaban ha a hazassag megromlik a no siman elvalhat. A muszlim torvenyek szerint is elvalhat, csak a nonek kicsit nehezebb kezdemenyezni. A ferj pedig nem vehet el tobb not, ha az elso feleseg ebbe nem egyezik bele. Menj el egy muszlim dating site-ra es nezd meg a noket. A profiljukban ott van, hogy beleegyeznek-e a tobbnejusegbe, vagy nem.
  Mivel az iszlamban a ferfi szarmazasa hatarozza meg mi lesz a gyerek, vegyes hazassagok eseten csak akkor ter be a no a vallasba ha valoban hisz is benne. Nincs eroszak erre vonatkozoan, legalabbis a vallasi torvenyek szerint. A problema, ha van ilyen, abbol fakad, hogy manapsag nincs egyetlen igazi muszlim orszag, sehol sem tartjak az eredeti torvenyt, illetve affele „pick-and-choose” modszerrel, mint ahogy a zsidok is csinaljak.

  .
  Izraeli 2022 július 10 10:24 de.

  ” A Karaitak- tudtommal- csak a Toraban hisznek. Nem ismerik ( el) a Misnat vagy a Talmudot. Ugy tudom, a Profetakat es a Megilakat sem.
  Nagyon meglepodtem annak idejen, amikor Bendeguz megkoszonte, nagyon kedvesen, hogy irtam neki Hanuka tortenelmi elozmenyeirol. ( Hasmoneusok, Jehuda Hamakabi). ”

  Nem ertem miert lepodtel meg ezen. A Hanukah nem vallasi unnep, ok is megunnepelhetik, mint egy allami, vagy nepi unnepet.
  A gyozelem akkor is gyozelem, ha nem hisznek a vallasi kontoseben. 🙂

 • Succubus Lilith
  En is olvastam a masik allitast, mely szerint a romai jogbol
  indul ki a zsido torveny, mely szerint az anya hatarozza meg
  a gyermek vallasat .
  Mivel ” Judea onkent lepett be a Romai Birodalomba” ahogy
  magad is idezojelben irtad- a „pax Romana” nem mindeg mukodott
  es az „engedetlen” zsidok „Provincia Judea”ban tobb forradalmat
  vivtak Roma ellen. Mivel a Szentely ugyan vallasi kozpont volt,
  de fuggetlenseguk jelkepe is,”nem fogadtak orommel” a caesar
  „isteni” szobrat templomukban ; talan adoik „beszedeset” sem.
  Mindegy, mi az alapja a torvenynek, teny, hogy ez maig ervenyes a vallas, es ma mar a „nep” meghatarozasara is.
  Igaz, a 2-ik VH idejen- ez nem volt szerencses meghatarozas,
  de az apa eredete sem erdekelte a nacikat.
  Egyebkent, nem tudom, mennyit olvastatok rola, hogy a Toraban-
  vannak – torvenyek, melyek onallo, szabad allamot jellemeznek-
  pl- a rabszolgak felszabaditasa{ milyen feltetellel},
  haborus torvenyek { honvedo haboru eseten, a volegeny is kivonul eskuvoi satrabol}, emberi banasmod a foglyokkal {nokkel is}, a gyumolcsfak vedelme .
  Torveny az ember es a fold piheneserol { az ember a 7-ik nap,
  a fold a 7-ik evben .

  A muszlim{ferfi} zsido {no} vegyeshazassagok leteznek-Izraelben
  es nem mindeg vegzodnek- szerencsesen-
  „Vegyes hazassagok eseten a no csak akkor ter be a vallasba,
  ha hisz is benne.” allitod.

  Nem minden esetben. Ket fiatal megismerkedik, a fiu udvarol,
  minden szep, a lany hozza akar menni. Mindeg o az- aki beter,
  a fiu csaladja mellett laknak a faluban , az asszony „ellenorzes” alatt. E hazassagok a modern Izraelben sem mindeg
  vegzodnek szerencsesen.

  Hanukarol szolvan-pontosan errol van szo, A- nem izraeli -Karaitak nem minden esetben ismerik Hanukat. mert nem ismerik
  a zsido nep tortenelmet.

  Kulonben a zsido vallasi unnepek is kapcsolodnak Izrael foldjehez es termeseihez.
  Peszah- nem csak az egyiptomi kivonulas, de a tavasz unnepe is,
  Savuot- nem csak a Tora adas- de a nyar, Izrael foldje
  termesenek {buza,arpa,szolo,fuge,granatalma,olajbogyo,datolya}
  is.
  Szukot- a satoros unnep,es az osz novenyei {lulav,fuzfa,mirtusz,etrog}.

  Ennyit a vallasi- es a nepi unnepekrol.
  Ehhez nem kell okvetlenul- vallasosnak lenni.
  A zsido lakossag nagy resze- tradicionalis.

 • Tovabba nehanyak soraira;

  Lilith;
  A romai megszallas alatt a romai legiosok sok zsido es mas-nolket megeroszakoltak, azert lett a”szarmzas” valtoztatva, hogy gyermekeik „zsidok” ,vagy ha meg fel-„EDHA”-k is lettek volna de nem Izrael nepet csaokkentettek, hanem noveltek.
  Az nem a romaiak modszere volt, hanem a rabbik hatarozata.

  A Debarim 3;15 -re valo hivatkozasom ban tevesen gepeltem, az a SHEMOT 3;15-ben tisztan es tagadhatatlanul jelentve.

  De fo-kerdesem a Shemoth 19;3 (Exodus, magyarossan a Mozes II. 19;3) jelentosegen alapoztam.

  De legyen barki is QAHAL vagy EDHAH, vagy barmi mas szarmazasu, de nem a JeHoVaH egyenlo teretmenyei?

  Lilith utolso soraira;A vallasok kulombozo feltetelezett otleteken alapozottak vannk es voltak mindeg, hasonloan mint minden ideologia, tyarsadalmi, politikai elkepzelesek, de MIND onpusztitassva valik az erkolcsok hianyaban.

  Azert velem meggyozodve, a „vallas”, es barmi vallas, az csupan felszinti kimutatas, de az egyen erkolcsos elete a valo-peldamutatas es letenek alapja, ami Teremtojenek elismerese es embertarsaival valo bekes egyeuttelesen alapszik es eredmenyezi azt.

 • LIL:ITH;
  Javaslom olvassa ismet July 12,5;02 du soraimat, s kerem talalja a weben annak tortenelmi eredetet.

  Sajnos ma az NEM vallasi unnep, meg ha nem isa Tanakh (bibliai) alapjan, de a mai „Festival of Lights” is abbol eredt hogy nem talaltak Menora olajat a Templ-ben, csupan egy nagyon kis mennyisegben, alig egy napra elegendot, de az nyolc (8) napig egett a Minorah-ban. Azert a Hannukah ma 8 napos.
  Azt csodanak veltek, ill. a Teremto elfogadasakent a Tempe es a felszentelt Oltar elfogadasanak.
  Mind az a Helenista isten0tagadas-feletti gyozelmuk volt.

  Na azt miert nem unnepelne manapsag?????

  Azert jeleztem hogy igen szukseges lenne manapsag egy mai hannukah a mai vilagszerti Istentagadasok folott!!!!!!!!

  Velhetoen Maga inkabb Putin hadseregenk a „sarlo-kalapacs” gyozelmet unnepelne (?).

 • Orsós Elemér

  Érdekes hogy, Szegedi Csanádhoz hasonlóan Iványi Gábor is csak felnőtt korban jött rá hogy, honnan jött és kihez tartozik, de előtte még meglovagoltak egy másik lovat is, amig le nem dobta őket! Szóval összeillő jellemtársak!

 • Orsós Elemér

  BENDEGUZ
  2022 július 14
  2:37 du.

  „Igen Elemer, az adatok bizonyitjak hogy Putin elvtarsada a Donbas, Luhansk es hason;lo tertuleteken az ottani oroszlakossagot szervezte meg onallo-orszagot, ill. Oroszorszaghoz valo csatlakozasukat tamogatta, penzelte, s ma fegyveres erokkel probalja megvalositani.”

  Kedves Bendeguz, már röstellem az eddigi jóindulatú, de fölösleges próbálkozásaimat és bevallom, Veled vitatkozni olyan hasznos mint a falra hányt borsófőzelék, mert az USAban adott agyi Marshall segélytől most már világosan kirajzolódik hogy, sokkal jobban el lehet kábulni még a nyugat-európaitól is! Én meg itt ebben a posvány Kelet-Európában abból semmit nem kaptam Tőletek, ezért hatalmas hátrányban vagyok Veled szemben!

 • Succubus Lilith

  Izraeli 2022 július 14 1:22 du.

  Emlitesz nehany erdekes dolgot:

  ” A muszlim{ferfi} zsido {no} vegyeshazassagok leteznek-Izraelben es nem mindeg vegzodnek- szerencsesen- ”

  Ez elofordul ket szuletett muszlim, vagy ket szuletett zsido hazassagaiban is. Manapsag rengeteg a valas a muszlimok kozott is. Nincs ma mar turelem, megertes, tisztelet, sajnalat… ugy altalaban emberseg az emberekben. Ez a csodas uj eletforma egyre inkabb kioli az emberekbol az embert. A muszlimok kozott is egyre tobben szarnak bele a vallasba. Ha hozongenek is, annak nem annyira vallasi, mint inkabb politikai (nemzeti) okai vannak. Persze nehanyan, foleg a vallasi vezetok, vallasi kontosbe burkoljak a kis nacizmusukat.

  ” Nem minden esetben. Ket fiatal megismerkedik, a fiu udvarol,
  minden szep, a lany hozza akar menni. Mindeg o az- aki beter, ”

  Hat igen, az aposztazia a muszlimoknal halallal jarhat, attol fuggoen melyik orszagban elnek. De mindenkeppen kikozositessel, es mivel a ferfinek kell eltartania a feleseget es nem forditva, eleg nehez helyzetbe kerulhet a kitero muszlim meg Izraelben is.
  No meg, mint irtam, egyetlen kufar felesegnek sem kotelezo a beteres.

  „” a fiu csaladja mellett laknak a faluban , az asszony “ellenorzes” alatt. „”

  Nem tudom milyen ez az ellenorzes, hacsak nem arra gondolsz, hogy egy no nem talalkozhat egy ferfival egyedul, es ha akar a munka, vagy barmi kapcsan elofordul, akkor valakinek el kell ot kisernie.

  ” Hanukarol szolvan-pontosan errol van szo, A- nem izraeli -Karaitak nem minden esetben ismerik Hanukat. mert nem ismerik
  a zsido nep tortenelmet. ”

  Nemtom… en regebben tobb karaitaval is beszelgettem az interneten es jobban ismertek Izrael tortenelmet, mint en.

 • Succubus Lilith

  BENDEGUZ 2022 július 14 1:24 du.

  Az ezt koveto hosszahoborgesedhez csak annyit, hogy tanulj meg olvasni. Sosem mondtam, hogy a Hanukat nem kene megunnepelni.
  A politikai szuklatokorusegeden pedig csak rohogok, mikozben nalatok eppen most vezetik be a cuculizmust.

  ” A romai megszallas alatt a romai legiosok sok zsido es mas-nolket megeroszakoltak, azert lett a”szarmzas” valtoztatva, ”

  Mar a romai megszallas elott megvaltoztattak. Az elso megszallas soran, amikor Judea „onkent lepett be a birodalomba” nem hiszem, hogy lettek volna nemi eroszakok, mert a romai a zsidoval egyutt harcolt a masik zsido ellen.

  ” A vallasok kulombozo feltetelezett otleteken alapozottak vannk es voltak mindeg, hasonloan mint minden ideologia, tyarsadalmi, politikai elkepzelesek, de MIND onpusztitassva valik az erkolcsok hianyaban. ”

  Ebben van valami, bar a Keresztenyseg, jobban mondva a Biblia Kereszteny iratai a zsido Biblia nelkul majdnem teljesen puszta ideologia lenne, alig barmi tarsadalmi elkepzelessel (azon kivul, hogy Pal szerint is normalis dolog volt a rabszolgatartas).

  Amig egyetertunk abban, hogy a vallasok az erkolcsok hianyaban kihalnak, addig meg kell jegyezzem, hogy az en szereny meglatasom szerint a vallasok (amiket en ismerek) eredetileg nagyon szepek es jok voltak, szeretetre, jotettekre osztokeltek, kerestek valamifele elheto tarsadalmi format (mar amelyik), es a kezdetben surun uldoztek a kovetoket. Amig uldoztek oket, addig rendkivul jamborak voltak, aztan amikor egy politikus (pl. kiraly) ugy dontott hogy allami vallassa teszi azt az aranylag uj vallast, akkor szinte varazsszora megszunt a szeretet, turelem, tisztelet…stb.
  Mint a homoousios eseteben.
  De ha alaposabban odafigyel valaki a zsido Bibliara, abban is lathato ket papsag harca, es vegul David kiraly valasztotta a furcsa modon Cadok-nak hivott papot az uj vallasanak fopapjava. (A zsido Bibliabol az tunik ki, hogy a szulok minden esetben profetak voltak es olyan neveket adtak a gyerekeiknek szuletesukkor, ami oket felnott korukban jellemzi majd. 🙂 )

  De ez mindegy, a lenyeg, hogy minden vallast a politika ront meg, mert a politikanak eleve elrendelten gonosznak kell lennie. Ha nem eleg gonosz a politikus, nem sokaig fog a hatalom kozeleben tenferegni. Ha vallasos is volt, hamar elfelejti.
  Es minel vallastalanabb egy politikai rendszer, annal gonoszabb lesz, legyen az ateizmusra epitett „demokracia”, nacizmus, vagy kommunizmus. No es mindent megront maga korul.

 • Succubus Lilith
  2022 július 16
  2:55 de.

  a Mammon azaz a profit betette a lábát már az Édenkertben Ábel ennek áldozata…
  a többi bármi utána következő ebből származik azaz az emberi kapzsiság, és a más javainak elsikófálása és abból jól megélni az az eredeti emberi tulajdonság szerintetek Isten ilyennek gyúrta sárból és lehellt bele szerintem a természet az anyag tehetetlen örökmozgása során jött létre az eredmény Görögországban szemlélhető ahol most az extraprofit roncsait söprögetik mert az Antonov tüzijátékká vált a benne levőkkel együtt és ez nem az egyetlen és nem is az utolsó
  erről van szó a Bibliában majd ti kikeresitek és tesztek ide mindenféle számokat kettőspontokkal és betűkkel kombinálva… azaz helyettem is elolvassátok… és kijegyzetelitek én már nem tanulok belőle (a Bolond Istók rövidebb és tömörebb)