Kanadai tiltakozás a budapesti Gyűlöletmenetek szervezői ellen

2012 március 15 6:34 du.224 comments

Betelt a pohár ! Kanada legnagyobb városaiból, legjobb egyetemeiről, majd száz egyetemi tanár, tanszékvezető professzor, tudós, kutató és tisztességes állampolgár emelte ma fel szavát az ellen az erőfitogtatás ellen, amelynek legfontosabb célja, hogy elnémítsa, megfélemlítse azokat akik az emberi jogokért, az emberi méltóságért, az univerzális demokratikus elvek fennmaradásáért küzdenek hazánkban és hazánk határain kívül. (lásd az alábbi petíciót)

Mi jogosnak, tiszteletreméltónak, a demokrácia egyik fontos alappillérének tartjuk, ha egy ország polgárai szabadon, erőszak nélkül, békésen nyilváníthatják ki szeretetüket hazájuk, illetve a demokrácia elveit követő kormányuk iránt. Azt viszont határozottan elítéljük, amikor bizonyítottan rasszista, antidemokratikus, Európa- ellenes nézeteket vallók tömegtüntetéseket szerveznek, amelyek valójában szégyent hoznak hazájukra. Ha szabad egy hasonlatot használni, ez olyan mint amikor bankrablók szerveznek tüntetést a bankok biztonságának védelmére, azzal a felkiáltással, hogy el a kezeket a bankokról.

A mai deklaráció aláírói, a Bayer Zsolt, Bencsik András, Kerényi Imre és vitéz Széles Gábor által szervezet békemeneteket nem békemeneteknek, hanem gyűlöletmeneteknek tekintik melyek világszerte károsítják Magyarország reputációját, jó hírnevét. Kijelentjük, hogy az úgynevezett „békemenet” szervezőinek semmi keresnivalójuk nincs a demokraták, az európai politikai kultúra tisztelőinek táborában. Akik olyan emberek hívószavára mennek ki az utcára, olyan emberek mögött menetelnek akik a kirekesztést, a gyűlöletet, a rasszizmust, az erőszakot szítják, nem hazánk becsületét, hanem hazánk lejáratását szolgálják. Egy Facebook oldalt nyitottunk ahová a világ tájáról várjuk a csatlakozókat, akiknek szintén elegük van az ilyen fajta tömeges izomgyakorlatokból, melyek azt szeretnék elérni, hogy megfutamodjanak a demokraták, és mind azok akik a szabad, félelemmentes beszéd, az emberi becsület tisztelői.

Megtisztelne ha a Kanadai Magyar Hírlap helyet adna tiltakozásunknak, és felhívná olvasóinak a figyelmét kezdeményezésünkre, hogy minnél többen csatlakozzanak a „STOP THE HUNGARIAN HATE PARADE” mozgalmunkhoz a facebook oldalain keresztül.

Köszönettel,

Göllner András

Polgárjogi aktivista

A „Stop The Hungarian Hate Parade” mozgalom kezdeményezője

***

Csatlakozzanak az aláírókhoz, “Like”-oljanak a világ minden tájáról a facebook-on https://www.facebook.com/pages/Stop-The-Hungarian-Hate-Parade/257605150990370

2012. január 21-én több százezer magyar ember – határon innen es határon túlról – egy békés budapesti felvonuláson mutatta ki hazaszeretetét, valamint a jelenlegi magyar kormány iránti elkötelezettségét.

E felhívás aláírói jogosnak, tiszteletreméltónak, a demokrácia egyik fontos alappillérének tartják azt, ha egy ország polgárai szabadon, erőszak nélkül, békésen nyilváníthatják ki szeretetüket hazájuk, illetve a demokrácia elveit követő kormányuk iránt.

Az aláírók viszont határozottan elítélik azt, amikor bizonyítottan rasszista, antidemokratikus, Európa- ellenes nézeteket vallók tömegtüntetéseket szerveznek, amelyek valójában szégyent hoznak hazájukra. A 2012. január 21-én tartott első budapesti békemenetet és immáron a második, március 15. tömegtüntetést is olyan emberek szervezik és vezetik, akiknek semmi keresnivalójuk nincs a demokraták, az európai politikai kultúra tisztelőinek táborában. A menetelők olyan emberek mögött menetelnek, akik szégyent hoznak Magyarországra, a magyarok szabadságszeretetére, a magyar nép becsületére. E deklaráció aláírói a Bayer Zsolt, Bencsik András, Kerényi Imre és vitéz Széles Gábor által szervezet békemeneteket nem békemenetnek, hanem gyűlöletmenetnek tekintik.!!

Az aláírók kérnek minden tisztességes embert odahaza és Magyarország határain kívül is, hogy kerüljék azokat az összejöveteleket, tüntetéseket, amelyeket Bayer Zsolt, Bencsik András, Kerényi Imre vagy vitéz Széles Gábor fémjelez. Valljuk és állítjuk, hogy ezek a szervezők durván visszaélnek a magyarok hazaszeretetével. Ők valójában nem népünk felemelkedését, hanem elszigeteltségét szolgálják. A következő sorokban tényekkel bizonyítjuk állításainkat.

Bayer Zsolt

Bayer Zsoltnak nem a józan ész, hanem az erőszak és a gyűlöletkeltés a legkedveltebb konfliktuskezelő módszere. Hol lámpavasat, hol szálkás deszkát, hol egy véresreverést tekint ötletes megoldásnak a konszenzus keresése helyett. Őt nem érdekli, ha politikai versenytársai „..olyan nagyon ‘európaiak’ és ‘konszenzusosak’.(Mert) én vagyok az új konszenzus. Az új fundamentum. Akié a jövő…ami gyönyörű és felemelő jövő lesz. És romokon fog épülni”. (Lásd Bayer saját szavait, Magyar Nemzet, 2002. július 20.). Bayer, a Fidesz 5. számú párttagkönyvének birtokosa a következő magatartásra bíztatja honfitársainkat: „Bárki, aki ebben az országban elgázol egy cigánygyereket, akkor cselekszik helyesen, ha eszébe sem jut megállni. Cigánygyerek elgázolása esetén tapossunk bele a gázba.” (Lásd, Magyar Hírlap). Bayer a zsidó származású kollegáiról így vélekedett: ” a pesti zsidó újságírók puszta létezése indokolja az antiszemitizmust…” (Ugyanott) E felhívás aláírói a fenti, és számtalan hasonló nyilatkozatai miatt tartják szégyenletesnek, hogy Bayer Zsolt mögött a magyarok százezrei meneteljenek.

Bencsik András

A békemenet másik főszervezője az egykori kommunista párttitkár, Bencsik András, a FIDESZ és a miniszterelnök egyik legfontosabb médiatámogatója, a Demokrata politikai hetilap főszerkesztője. Bencsik András az az ember, aki többekkel együtt megalakította a Magyar Gárdát. Lapja, a Demokrata, rendszeresen azokat ünnepli, akik a második világháború végén, a náci birodalom fenntartásáért küzdöttek Magyarországon. Bencsik András egy tál fekáliához hasonlította Magyarország első irodalmi Nobel-díját, mert azt történetesen egy zsidó származású magyar embernek adományozta a svéd akadémia. Bencsik szintén a fekáliához hasonlította Magyarország EU-csatlakozását egy vezércikkében, és nem az európai vezetőket, hanem Oroszországot és annak egykori KGB főnökét tartja Magyarország példaképének. Idézzük: „Oroszország végleg lezárta a kaotikus huszadik századot, és egy új…jól definiált össznépi érdekekre (építő)…korszakot nyitott meg a hagyomány, a hit és az erő jegyében…nagyon rövid időn belül az orosz kettős fogja meghatározni a történelem alakulását” (Bencsik András, Demokrata, 2008. május 14). E felhívás aláírói, a fenti és számtalan hasonló nyilatkozatai miatt tartják szégyenletesnek, hogy Bencsik András mögött a magyarok százezrei meneteljenek.

Kerényi Imre

Kerényi Imre a rendszerváltás előtt kommunista párttagként szintén a diktatúra szekerét tolta. Immár több mint egy évtizede a FIDESZ egyik vezető aktivistája, az Orbán-kormány egyik kiemelt munkatársa. A 2001-es amerikai terrormerényletek után, amelyek során többezer ártatlan ember – amerikai és nem amerikai – veszítette életét, Kerényi a következőket nyilatkozta: „Küszöbön a harmadik világháború. Ebben az Egyesült Államok veszíteni fog. …Az Egyesült Államok hightec-jét fehér por rágja majd szét” (Kerényi Imre, Médiaegyensúly. Budapest. Kairosz Könyvkiadó, 2003. 263 oldal). Kerényi  2006-ban úgy kampányolt Orbán Viktor mellett, hogy közben a Fehér Ház megsemmisítéséről álmodozott. Azzal nyugtatgatta politikai szövetségeseit, hogy azon a helyen, ahol az amerikai elnök és családja él, nemsokára egy kis domb lesz, ahol kecskék fognak békésen legelni. 2006-os választási kampány finisében kijelentette, hogy az USA a legellenszenvesebb hatalom a világon, akiknél még az oroszokat is jobban lehet szeretni. Ezt követően azt szorgalmazta, hogy a magyarok inkább az Amerika-ellenes irakiakat, irániakat és ne Amerikát kövessék. (Lásd: Bihari Tamás. „Kerényi követendő példája a mohamedán világ” Népszava. 2006. február 28.) Amikor megkérdezték pártvezérét, a mostani miniszterelnököt, Orbán Viktort, hogy mit szól tanácsadójának szélsőséges megjegyzéseihez,  azt válaszolta – bárcsak több ilyen embere lenne. E felhívás aláírói, a fenti és számtalan hasonló nyilatkozatai miatt tartják szégyenletesnek, hogy Kerényi Imre mögött a magyarok százezrei meneteljenek.

Vitéz Széles Gábor

Vitéz Széles Gábor, Magyarország egyik leggazdagabb embere, a FIDESZ egyik legismertebb támogatója, a januári békemenet egyik főszervezője, szponzora. Széles egy olyan rendnek – a Vitézi Rendnek – a tagja, amelynek alapítója, Horthy Miklós így nyilatkozott: ”Ami a zsidókérdést illeti, én egész életemben antiszemita voltam, zsidókkal sohasem érintkeztem”, (Lásd: Szinai Miklós-Szűcs László, szerk,. Horthy Miklós titkos iratai. Budapest. Kossuth Könyvkiadó, 1965. 260-261. old., illetve Strassenreiter Erzsébet, Népszava. 2008. Október 31.) Széles egy olyan Rendnek a tagja, amelynek céljait a Rend alapítója, Horthy Miklós a következőként határozta meg: „A Vitézi Rend alapításánál főleg a fajnemesítés gondolata vezetett…a legbátrabb és legjobban dekorált zsidó is ki van zárva”. Széles Gábor annak a Rendnek a tagja, melynek alapítója 1920-ban, még jóval Hitler előtt, aláírta mint kormányzó, a 20. század első zsidóellenes törvényét. Vitéz Széles Gábor annak az Rendnek a tagja, amelynek kapitánya és Magyarország kormányzója engedélyezte, hogy 1944 tavaszán – csupán 51 szorgos nap leforgása alatt – 460,000 ártatlan magyar zsidó embert szállítsanak a haláltáborokba. Vitéz Széles Gábor médiabirodalmában a magyar politikai életben egymással versengő nézetek erkölcsi megmérettetésének semmi jelét, nyomát nem lehet felfedezni. Védőszárnyai alatt nyugodtan rugdoshatja, köpködheti Bayer Zsolt a liberális dögvész vírusának hordozóit, valamint a cigányokat, a zsidókat, a melegeket és a másként gondolkodókat. Széles sajtóbirodalmában, nemcsak Trianonért, de még az antiszemitizmusért is a zsidó a felelős. E felhívás aláírói, a fentiek miatt tartják szégyenletesnek, hogy Széles Gábor mögött a magyarok százezrei meneteljenek.

Ezúton szeretnénk felhívni a világ közvéleményének figyelmét arra, hogy az a menet, amely ilyen emberek uszályában menetel, az valójában nem a becsületes magyarok békemenete, hanem a megtévesztett, ismételten becsapott magyarok, s e sokat megszenvedett ország gyűlöletmenete !

Aláírók

Göllner B. András, PhD, emeritus egyetemi tanár, Montreál, Québec; Harnad Stevan, PhD, egyetemi tanár, Montreál, Québec; Adam Cristopher, PhD, egyetemi tanár, Ottawa, Ontario; Balogh Éva, PhD, emeritus egyetemi tanár, New Haven, Connecticut; Szemán Imre, PhD, tanszékvezető egyetemi tanár, Edmonton, Alberta; Szemán Imre, nyugdíjas heggesztő, Calgary, Alberta; Klein W. Péter, MA, tanszékvezető egyetemi tanár, Vancouver, British Columbia; Julius H. Grey, ügyvéd, Montreal, Québec; Polányi-Levit Kari, PhD, emeritus egyetemi tanár, Montreal, Québec; Kramar Kirsten, PhD, tanszékvezető egyetemi tanár, Winnipeg, Manitoba; Schafer Arthur, PhD, tanszékvezető egyetemi tanár, Winnipeg, Manitoba; Kaposy Christopher, PhD, egyetemi tanár, St John’s New Foundland; Holló-Zeliger Ágnes MD, Gyerekorvos, Montreal, Québec; Mendell Margit, PhD, egyetemi tanár, Montreál, Québec; O’Connor Mary, PhD, egyetemi tanár, Hamilton, Ontario; Nyers Péter, PhD, Egyetemi tanár, Toronto, Ontario; Kádár Marlene, PhD, Egyetemi tanár, Toronto, Ontario; Kopácsi Judit, író, Torontó, Ontario; Szapor Judit, PhD, egyetemi tanár, Montreal, Québec; Arnopoulos Paris, emeritus egyetemi tanár, Montreal, Québec; Daniel Salee, PhD, tanszékvezető egyetemi tanár, Montreal, Québec; Straw William, PhD, Egyetemi tanár, Montreal, Québec; Watson Garry, PhD, Egyetemi tanár, Edmonton, Alberta; Truscello Michael, PhD, egyetemi tanár, Calgary, Alberta; Lukács Gábor, PhD, matematikus, Halifax, Nova Scotia; Rancourt Denis, PhD, egyetemi tanár, Ottawa, Ontario; Kaposy Timothy, PhD, egyetemi tanár, Ste Catherine Ontario; Morin Marie-Eve PhD, egyetemi tanár, Edmonton, Alberta; Lukács Gergely, PhD, egyetemi tanár, Montreál; Gough Melinda, PhD, egyetemi tanár, Hamilton, Ontario; Clifton Rod, PhD, egyetemi tanár, Winnipeg, Manitoba; Pásztor M. Valéria, PhD, nyugdíjas egyetemi tanár, Montreal, Québec; Christianson Stephan, PhD hallgató, Edmonton, Alberta; Pabst Kurt, PhD hallgató, Edmonton, Alberta; Johnson Andrew, Író, Hamilton, Ontario; Carlson Adam, PhD, egyetemi tanársegéd, Edmonton, Alberta; Chalouh Louise, főiskolai igazgató, Montreal, Québec; Goellnicht Donald, PhD, egyetemi tanár, Toronto, Ontario; Kootnikoff David, PhD hallgató, Edmonton, Alberta; Bogyo Esther, Tehetségkutató, Torontó, Ontario; Ball Karyn, PhD, egyetemi tanár, Edmonton, Alberta; Kipper Karen, egyetemista, Halifax, Nova Scotia; Jeswiet Sarah, Statisztikus, Ottawa, Ontario; Singer Yvonne, PhD, Egyetemi tanár, Toronto, Ontario; Troeung Y-Dang, PhD, Kutató, Calgary, Alberta; Bellamy Brent, Tanársegéd, Edmonton, Alberta; Rangwala Shawa, PhD hallgató, Edmonton, Alberta; Rona-Hartzog Jessica, egyetemi hallgató, Montreal, Québec; O’Brien Margaret, Könyvtáros, Vancouver, British Columbia; Bland Andrew, pénzügyi manager, Oakville, Ontario; Kingston Virginia, művésznő, Toronto, Ontario; Jimenez Alberto, tanár, Montreal, Québec; Loewen Helmut-Harry, PhD, egyetemi tanár, Winnipeg, Manitoba; Ericcson Ann, Marketing manager, Ottawa, Ontario; Kreiswirth Martin, PhD, egyetemi tanár, Montreal, Québec; Glaser André, PhD, Tanársegéd, Edmonton, Alberta; Widmer Sandra, tudományos kutató, Toronto, Ontario; Leith Linda PhD, Író, Könyvkiadó, Montreal, Québec; Virág Karen, Író, szerkesztő, Edmonton, Alberta; Moros Lina, Flamenco balett-művész, koreográfus, Montreal, Québec; Hartzog William, Ügyvéd, Montreal, Québec; Allen Barry, PhD, Egyetemi tanár, Hamilton, Ontario; Szabó-Jones Lisa, PhD hallgató, Wolfville, Nova Scotia; Diamanti Jeff, PhD hallgató, Edmonton, Alberta; Schissel Amy, Főiskolai tanár, Ottawa, Ontario; McIninch Elizabeth, Üzleti tanácsadó, Montreal, Québec; McCanny Anthony, webdesigner, Ottawa, Ontario; Harnad, János, PhD, Egyetemi tanár, Montreal, Québec; Friesen Jay, Tudományos kutató, Edmonton, Alberta; Kingston Virginia, Festőművész, Toronto, Ontario; Moyal Gabriel, PhD, Egyetemi tanár, Hamilton, Ontario; Monty Vivienne, Egyetemi könyvtáros, Toronto, Ontario; Mitterbauer Helga, Egyetemi tanár, Edmonton, Alberta; Sully Andrew, Tanársegéd, Edmonton, Alberta; Davidson Margaret, Író, szerkesztő, Vancouver, British Columbia; Szemán Krisztína, marketing manager, Calgary, Alberta; Cournoyer Neil, Könyvkereskedő, Ottawa, Ontario; Fortin Suzie, Egyetemi hallgató, Montreal, Québec; Wenninger Ágnes, PR tanácsadó, Ottawa, Ontario; Rona Mary, Orvos, Montreal, Québec; Blacker Sarah, egyetemi hallgató, Edmonton, Alberta; Dixon John, Vállalkozó, Toronto, Ontario; Thomas Timothy, PhD, urbanista, Montreal, Québec; Láncz Péter, műgyűjtő, kereskedő, Montreál, Québec; Josef Jurkovic, kommunikációs tanácsadó, Ottawa, Ontario; Mátyás Andrew, mérnök, Chelsea, Québec; Guthrie E. Margot, ügyvéd, Vancouver, British Columbia; Maria Whiteman, Festőművész, Edmonton, Alberta, Anton Kuerti, zeneszerző Montreál; Julian Kuerti, karmester, Montreál; Pandur Judit, tanár, Montreál.

224 Comments

 • asher alexander

  Asher Alexander / Rehov h’Hatsmauth / CFAT / Erets Israel.
  le voici mon signatutre!!
  SVP ajuter au petition!!!

 • asher alexander

  1000%-ig EGYETRETEK!!

 • Természetesen csatlakozom.

 • Betegeim,
  Itt a 999 Queen St.-i gyógyintézetben ennyi üres hely nincs. De kinyitjuk újból a csárdát a chartának.

 • Nos, termesetesen csatlakozom en is, de mar a Horthy idezet az nem Horthytol, hanem Teleky Paltol szarmazik, espedig az elso Zsido Torveny benyujtasakor tartott beszedebol.

 • Nem kérdés az,hogy egyetértek hanem egyértelmü

 • A francba..minden cinikusságom ellenére valami gombóc került a torkomba ennyi nagytudású ember aláírása láttán..

 • Judithka, mint író? Ez nevetséges.

 • Kovács Árpád

  Minket mint Magyarokat félmondatig nem érdekel külföldi zsidók véleménye ,bennünket nem segítenek ,ahol élk ott intézkedjenek dirigáljanak.

 • Ennyi értelmes és művelt magyar zsidó él Kanadában? Jaj de jó!

 • Teljes mértékben támogatom a petíciót, de egy szólásom van ellene hogy kihagytátok a kanadai több száz menekültet akik azonosulnak a fent leírt sorokkal. /pedig nagyon szívesen aláírtam volna én is, és többünk is/.

 • Kovács Árpád

  “Kanadai legnagyobb városaiból, legjobb egyetemeiről, majd száz egyetemi tanár, tanszékvezető professzor, tudós, kutató és tisztességes állampolgár emelte ma fel szavát az ellen az erőfitogtatás ellen, amelynek legfontosabb célja, hogy elnémítsa, megfélemlítse azokat akik az emberi jogokért, az emberi méltóságért, az univerzális demokratikus elvek fennmaradásáért küzdenek hazánkban és hazánk határain kívül. (lásd az alábbi petíciót)”

  Ennyi kommunista húzza meg magát nyugaton,kik ezek a tisztességesnek mondott magukat kitántorgott nem magyarok,neveket olvasva ,fizetett szószólók.Soha nem hallottunk róluk , semilyen támogatást nem nyújtottak nekünk,most egyszerre hangoskodnak ,követelőznek,,Ha Magyanak tekintik magukat kötelességük is lenne a volt hazájuk felé nem csak jogokat hangoztatni.Kétlem hogy magyarok ,lehet 10. leszármazott soha nem tudták hol az őshaza.Nagyon sok közük nincs hozzánk ,emberi jogok méltóságok demokráciához semmi közük,belügyeinkbe való beavatkozás.gyurcsanytól kuncétól verestől botox ilditől sz@rházitól pin@tológus kovácstól értesültek hazug hírek útján.Tessenek már ellátogatni haza ,”haza” ha tudják egyáltalán ezt a fogalmat ,

 • A probléma azzal van, hogy egyik sem a lényegről szól.
  A lényeg a többségi demokrácia hiánya, a magyar milliókat , hazájukban sújtó kirekesztettség, – úgy a gazdaságból, mint a közélet befolyásolásából .
  Miközben zajlik ezrek kilakoltatása, honi, jól teljesítő vállalkozások, munkahelyek idegenek hibájából való ártó felszámolása – az idegenek tobzódást, tort ülnek hazánk földjén, mindenki belénk rúg rasszizmust kiáltva.

  A kanadai aláírók nem látják Bajerék által interpretált népi igazságot, ugyanakkor abban igazuk van, hogy aki nem “élvez” sorsközösséget a magyar néppel, hanem exluzív módon részesedik javaiból, az nem lehet hiteles vezetője a felszabadító mozgalomnak.
  A kanadai magyarok pedig jöjjönek ide,tapasztalják meg a magyar valóságot ,ha értik mi is a magyarság lényege,
  ( ha nem értik, akkor pedig ne nevezetessenek magyaroknak !!! ) Utána alkossonak véleményt !

 • asher alexander

  “xavierie”!
  aztan majd eppen te dontened el ki magyar es ki nem ugye?
  aztan milyen alapon is????

 • Kovács Árpád

  Nyugati zsidóknak fogalmuk sincs róla hogy mi Magyarok hogyan érzünk a hazánk iránt,,Soha nem hagynám a hazám ,pedig ért bennünket mszmp-mszp általnem egy kifosztás.mindig akkor a legrosszabb a Magyaroknak mikor a kommunisták a szocik vannak kormányon ,persze erről nem tud a nyugat .Én nagyon örülök hogy a Fidesz az Orbán úr által vezetett kormány van megválasztva,mindent megtesz a népért a hazánkért ,csak mellette van biztonságban a Magyar nép,az számít mi mit akarunk ,nem az amit külföldről diktálnának.Mindent megteszünk hogy 2014-ben ujra Orbánék kormányozzanak,ha naponta 3x száraz kenyeret eszek az se számít.Nekünk Orbán a jövőnk ,szocik a gyászos múlt amire nem szívesen gondolunk vissza.Kanadai zsidóknak ajánlom ,vegyenek annyi fáradtságot hogy jöjjenek haza építsék segítsék az egykori volt hazájukat ,mert mi Magyarok befogadó nemzet ország vagyunk ,sok finom étellel itallal barátsággal vagyunk,szorgalmas dolgos nép,nem avatkozunk senki belügyeibe.

 • Álljon meg a menet!!

  Ki foglalkozik Magyarországon a zsidókkal????
  Soha ilyen jó életük nem volt,mint most van!
  Örül a magyar,hogy az emlitett zsidó társaság nincs Magyarországon!!!

 • Tüske Zsófia

  egyetértek, és köszönöm, kanadaiak

 • Tüske Zsófia

  Kun Csaba, te a Dunyhás testvér, Kun páter leszármazottja vagy?

 • Báthory Ödönke

  Azt olvasom néhány hozzászólásból, hogy aki külföldön él, az mi jogon nyilvánít véleményt. Érdekes hozzáállás. Szavazati joguk lehet, véleményük nem? Nincs itt valami ellentmondás?

 • A kb. harminckét millió lakosú Kanadában és a több százezer magyar származásúhoz képest, komoly létszám a “majd száz”, de legalább elférnek egy tanteremben, és név szerint ismerik egymást.

 • Köszönöm a Kanadai szellemi oriások Magyarország melletti kiállását,a diktatura elitélését,az öszintén megfogalmazott aggodó tiltakozö levelükért.Sajnos a hazánkban éló “szellemi oriások”nem ilyen éleslátók.A Professzorok Bathiányi Köre tagjai tapsolnak a demokrácia lábbal tiprásának.Az ebben a szervezetben tömörülő emberek nem az ország és a népének felemelkedését segitik,hanem hazánk lejáratását szolgálják.Tettükkel szégyent hoznak hazánkra.Kérem az aláirókat vessnek be minden kapcsolatukat ezen emberek észhez téritése érdekébe.
  István Berecz.

 • Köszönöm a Kanadai szellemi oriások Magyarország melletti kiállását,a diktatura elitélését,az öszintén megfogalmazott aggodó tiltakozö levelüket..Sajnos a hazánkban éló “szellemi oriások”nem ilyen éleslátók.A Professzorok Bathiányi Köre tagjai tapsolnak a demokrácia lábbal tiprásának.Az ebben a szervezetben tömörülő emberek nem az ország és a népének felemelkedését segitik,hanem hazánk lejáratását szolgálják.Tettükkel szégyent hoznak hazánkra.Kérem az aláirókat vessnek be minden kapcsolatukat ezen emberek észhez téritése érdekébe.
  István Berecz.

 • Annyira veszélyes Magyarország, hogy mindenki elmondhatta véleményét az utcán. Szerencsére a másság imádói, úgy sem szaporodnak, így csak idő kérdése kihalásuk.

 • Millások tüntetése ….
  “Beiktatták Magyarország alternatív köztársasági elnökét, az Egymillióan a Sajtószabadságért (Milla) csoport által megválasztott Dopemant. A rendezvény fél öt körül véget ért, a tüntetők az Astoria felé mennek haza.

  Délután fél öt körül véget ért a Milla rendezvénye. A szervezők azt mondták, legközelebb október 23-án találkoznak.

  A hvg.hu tudósítója szerint a rendezvény kezdetén beiktatták alternatív köztársasági elnöknek Pityinger Lászlót (Dopemant). A rapper az egybegyűltek előtt a Szabad sajtó útján felolvasta a külön erre az alkalomra írt szövegét, melynek egyik sora így hangzott: “én is utálom a vezetőket, de b.ssza az élet, mi neveltük őket”. Az egész műsort jelbeszéddel is közvetítették. Dopeman úgy fejezte be a szöveget: “magyar vagyok, zsidó vagyok, cigány vagyok, kevert vérű árja vagyok, hajrá Magyarország”.
  Dopeman – Pityinger László a himnusz gyalázó !

  Bazmeges Himnuszgyalázás Dopemantől !!!! – YouTube

 • KÖSZÖNÖM, KÖSZÖNJÜK A SZOLIDARITÁSOTOKAT.
  Abban reménykedünk, hogy amennyiben tovább romlik a magyarországi helyzet, számíthatunk segítségetekre a nemzetközi szervezetekben is.

 • Tavaly Bayer Zsoltot meghívták az Esztergomi Ferences {katolikus} Gimnáziumba egy kis élménybeszámolóra.
  A diáksereg a tanári karral egyetemben hatalmas ovációval fogadta ezt a vérnácit. A szerzetes-tanár iskolaigazgató külön köszöntő beszédet mondott tiszteletére, ezzel példaképként állítva őt a tanulóifjúság elé.
  Az előadást hasonló demonstratív jelenetek tették emlékezetessé ezt a szégyenletes eseményt. Az átadott ajándékot követően szűnni nem akaró taps búcsúztatta az egyház jó barátját, a hivatásos antiszemita firkászt…

 • Göllner tanár elvtárs!

  Bezzeg amikor a baloldali komcsi elv barátai mocskolódó , lejárató kampányt folytattak az EU parlamentben, és minden lehetséges fórumon árulkodtak, még a clinton őnagyságos asszonynál is ,akkor nem gyüjtöttek Kanadában aláirásokat ahhoz, hogy megvétózzák azon hamis állitásokat, miszerint Magyarországon nincs demokrácia, hogy már ideje módositani az elavult alkotmány egyes szakaszait ,oda a sajtószabadság ,mégis szabad becsmérelni , lejáratni az országot az erkölcstelenség és aljasság megtestesítőinek , a társadalom aljának .csak azért, mert nem ők lehetnek a húsosfazék mellett, nem hazudhatnak reggel-délbe-este , nem lophatnak, nem árúsithatják ki továbbra a Magyar hazát , és teszik ezt semmi lelkiismeret furdalás nélkül ami kimeriti a nemzet és hazaárulás fogalmát !

 • Kovács Árpád

  Köszönjük szépen! Végre valaki Amerikában, aki érti mi történik nálunk, és nem félremagyarázza. A demokrácia számomra a tömegek akaratát jelenti, az a demokrácia, amit nagyon sokan akarnak. Az ellenzéki pártok hiába akarnak demokratizmust, tömegek nélkül nem megy. Ha nincs meghatározó többségi akarat, akkor az nem demokrácia, hanem diktatúra! És most ezzel próbálkozik az ellenzék.Pár ezer emberrel demokráciát követelnek a diktatúra összes eszközével. Figyeljenek oda mit mond Mr. Pataki

  A magyar származású amerikai politikus, George Pataki, New York állam háromszor megválasztott kormányzója. videóüzenetben köszöntötte március 15. alkalmából a Fidelitas tagjait.

 • A magatokfajta leállatiasodott büdös nácik mindig is gyűlölték az értelmiséget. Az embereknek azt a csoportját , akik létrehozni tudják a javakat és nem pedig rombolni.
  -
  Csak azt nem értem hogy a türelmes Christopher Adam miért tűri el ezeknek a mocskoknak a fröcskökődését itt.
  -
  Ezek nem vélemények hanem aljas hazudozások és síma rágalmazások.
  Büdösdunyha és Kovács Árpád illetve Csupacsipaszem meg a többiek nem véleményt alkotnak hanem egyszerűen mocskolódnak.
  -
  Ezeknek a prehumánoknak nem tetszik az hogy az ő véleményükön kívül vannak más vélemények is .
  MI DEMOKRATIKUSAN GONDOLKODÓ ÉS SZABADSÁGBAN ÉLNI KÍVÁNÓ EMBEREK EGYSZERŰEN AZ ÚTJÁBAN ÁLLUNK EZEKNEK !………Idézet Georg W,. Bush beszédéből , az aljas , WTC elleni támadássorozat után.
  -
  De senkinek ne legyenek kétségei : ha nem is lesznek ezek ” levadászva ” , de visszalesznek kényszerítve oda , ahol az elmúlt 50 évben tenyésztődtek és ahová valóak : a csatornába.

 • Cólás Geyza meg a bölcsek köve. Ha már idézett a buta képű Bokor bácsitól, én is idézek egy szélesebb látókörű korábbi amerikai elnöktől:
  A demokrácia az, amikor két farkas, meg egy bárány arról szavaz mi legyen vacsorára.
  A kompromisszum meg az, amikor a fegyveres bárány ellent mond ennek.

 • Tüske Zsófia

  sólyomszem: jó, hogy ezt írtad. legalább fehéren-feketén megtudtuk, nácik ellen fegyverek nélkül, békés és demokratikus módszerekkel nem megyünk semmire.

 • Zsofi

  ezt mondom mar evek ota! a vona a parlamentbol garantal ezeknek olyan torvenytelen dolgokhoz jogokat, amiket majd emberi modon nem lehet megallitani, csak fegyverekkel, de erdekes modon a roman embereknek nem volt ez akkora lelkiismereti problema, mint nekunk….

 • Láttuk milyen bátrak vagytok, főleg francia barátaitok, meg a Cohn. Bátran otthon maradtak.

 • Puchert János

  Köszönöm András, hogy figyelemmel kíséritek sorsunk alakulását az itt megjelenő néhány szélsőséges kommentelő reagálása is azt bizonyítja, hogy szükség van az ilyen írásokra. Egyetértek.

 • Gyimesi Tamás [MO]

  Nehezen tudom elhinni, hogy a sok phd, a pontos fordítását kaphatta meg, mielőtt aláírt. Göllner (ha ő fogalmazta), pontosan ugyanazokkal az eszközökkel él amikkel a diktatúrák propagandasajtója szokott, vö Göbbels. Szövegkörnyezetéből kiragadott mondatokat helyez más kontextusba. Ilyen fertelmes, tisztességtelen, hazug és manipulatív mondatokat, még a legbékésebb ember beszédeiből is össze lehetne ollózni.

  Csak egy példa, pl bayernél:
  „Bárki, aki ebben az országban elgázol egy cigánygyereket, akkor cselekszik helyesen, ha eszébe sem jut megállni. Cigánygyerek elgázolása esetén tapossunk bele a gázba.”

  Így önmagában kimondva (angolra fordítva) minimum cserbenhagyásos gázolásra és cigányok likvidálására uszít a mondat. Azonban, a mondat így önmagában soha nem hangzott el. Az eredeti értelme szerint, ha megállsz segítséget nyújtani – akkor agyonverhetnek ezért menekülj el. Ez pedig szinte az ellenkezője annak, ahogy Göllner beállítja.

  Ha valaki nem emlékezne – a mondat ugyanis egy olaszliszkai lincseléssel kapcsolatban íródott, ahol két lánya (5 és 14 éves) szeme láttára, vertek agyon egy tanárembert (Szögi Lajost) az olaszliszakai cigányok, aki megállt, hogy megnézze a kocsi előtt az úton átszaladó 11 éves cigánylánynak nem történt-e baja, nem sodorta-e el.

  A történet – annak aki nem emlékezne rá, elolvasható itt:
  http://hu.wikipedia.org/wiki/Olaszliszkai_lincsel%C3%A9s

  Aki ezt a mondatot ilyen manipulatív módon felhasználja, az nem kultúrember, ne tanítson egyetemen, ne hívja magát értelmiséginek – különösen aggasztó olyasvalakitől olvasni, aki a cikk végén feltüntetett rezüméje szerint PR-rel és kommunikációval foglalkozik, azt tanítja.

  És ez csak a jégyhegy csúcsa, az összes idézet, hasonlóan manipulatív valószínűleg célszerű lenne az eredeti angol anyanyelvű aláírókhoz eljuttatni plusz kanadai diákszervezetekhez.

 • Titán Göllner ennyit tud.

 • A nácik olyanok akár a csőrepedéskor pincéből feláramló szarszag :
  Hiába csukják be az emeleten lakók az ajtót , ablakot , a legkisebb résen át is képesek beáramlani és bűzzel árasztani el az egész helyiséget.
  -
  Ja Juteszembe :
  Tegnapelőtt azzal volt tele az N24 hírtelevízió : ( Német , műholdas ) hogy a koblenzi rendőrség miképpen tartott egy jó nagy razziát , lefoglalva egy rakás lőfegyvert meg náci relikviát és miképpen vezették el bilincsben a náci-bűnözőket.
  Ahogy elnéztem a képkockákat , nem bántak velük kesztyűs kézzel a GSG-9 emberei. ( Német terroristaellenes kommandó )
  Ellentétben a hazai 2006.-s zavargások elleni lagymatag fellépéssel.

 • Most jött a hír:
  Baroso : ” Orbán Viktor nem érti a demokrácia lényegét ”
  Mondotta ezt arra hogy tegnap fentnevezett a volt Szovjetúnióhoz hasonlította az Európai Úniót.
  ( Hiába no. Egy futballistának mindegy : únió-únió…nemiga ? :)

 • Igazad van Cólás Géyza tök hasonlítanak a komcsikra, csak ők az ajtót, ablakot is elviszik, pedig nem az övék.

 • hehehehehehehe ez sem semmi :
  A Fitch lemínősítette Angliát.
  Vagyis az angol-kézen lévő magyarnépre rontó zsídótőke-bérenc bankérdeket kiszolgáló szervezet mostmár saját gazdájának a kezébe harap ?

 • Hehehehe, ez tényleg jó hír Cólás, de nekünk nem új, tudjuk, hogyan nyírják egymást, mikor éppen komcsik.

 • George Pataki üzenetét olvassátok el,vagy hallgassátok meg amit a Fidelitás fiataljainak küldött március 15.-e alkalmából.. Nem tudom kik azok a100-ak akik ezt szégyent aláírták,de látom köztük van Kopácsi Judit “író” is, ez részemre mindent elmond.Szegény szerencsétlenek,többségük félevezetett,vagy a globalista identitásnélküli kozmopolita rablótőke kiszolgálója.Itthon kell élni és építeni az országot,vagy ti akartok az új honfoglalók lenni a kárpátmedencében? Samir ügynökei vagytok, álmagyarok.

 • Na, Földes, örülök, hogy örömet okozhattam. Miért, hova kéne tartoznom, szerinted?

 • Földagyú Ernö szerint mindenkinek a söpredék közé kellene tartozni.
  ( Mert aki a Hazát és a hazai demokráciát lenullázza az csak mint söpredék jöhet szóba )

 • Te Judithka ?
  Most akkor ki a komcsi ?
  Azok akiknek van párttagságiuk , befizetett bélyegekkel , vagy ezek a hülyék itten e ?
  Merthogy ezek még a legvadabb hetvenes évek-beli szemináriumokon elhangzott hülyeségeken is túltesznek :D :D

 • Olvassátok el Gyurcsány Feri megnyilatkozását az AN .-en.
  Roppant figyelemreméltó.

 • Demokratikus charta ?

  Na már nem objektív a vélemény!

  Megbuktatok, mint Rottenbiller !

 • Judith Kopacsi

  Sárga, gondod van az értelmezéssel? Nem csodálom, mert amint meglátod a demokratát, rögtön szaltót dobsz és messzire elfutsz.

 • “Kende Péter✡ (Budapest, 1952. december 26.) zsidó szociológus és politikai esszéista.
  http://hu.metapedia.org/wiki/Kende_P%C3%A9ter
  Lista , 8-ik oldal.
  Önéletrajza
  1952. február 4-én születtem, Pesten; Angyalföldön, majd Újlipótvárosban nevelkedtem, ma Solymáron élek. Apám katonatiszt volt, mamám szerkesztőségi tikár. Két felnőtt és egy újdonsült pici gyerekem van: Judit, Gábor és Hanna.

  Az ELTE jogi karán, majd a bölcsészkaron szociológián végeztem, letettem az ügyvédi szakvizsgát is.

  Első diplomám megszerzése után a KISZ-apparátusban kezdtem dolgozni, munkatársként, aztán a tatai majd a Bimbó úti vezetőképző iskola igazgatójaként. Eközben túlságosan sok olyasmit műveltem – a könnyűzenészek és a fiatal művészek szakmai-politikai találkozójától a cigány klubon át az ’56-os konferenciáig -, ami az akkori pártvezetés számára elfogadhatatlan volt, így kirúgtak. Jogtanácsosként helyezkedtem el, a Lapkiadó Vállalat sajtópereit és sajtó-helyreigazítási ügyeit intéztem, majd a Pesti Műsor hetilap főszerkesztője és a kiadó igazgatója voltam. Ma már csak kutatok és írok.

  Kilenc kötetet írtam, ebből nyolc jelent meg.

  A mesterkéltnek tűnő “dr.”-t azért biggyesztem nevem elé, mert névrokonommal, a párizsi Kende Péterrel sok évvel ezelőtt így egyeztünk meg. ”
  Eddig megjelent kötetek:
  Az igazi Orbán Viktor – A Viktor2. (2006)
  Mik vagytok ti, Istenek? Gyűjtemény
  Titkos magyar szolgálatok (2004)
  A Viktor (2002)
  Mik vagytok ti, Istenek? Orvosi műhibák 2 (2000)
  Bank Bianco – A Postabank és Princz Gábor (1999)
  Mik vagytok ti, Istenek? Orvosi műhibák 1 (1997)
  Erdélyből jöttek (1998)
  Celladam-kor (1987)
  Közérdekű bejelentés – koncepciós perek (nem jelent meg)
  Röpirat a zsidó kérdésről (1989)

  Cikk Kende Péterről
  Jó nagymamám mindig mondogatta gyermekkoromban, ne füllents, kis unokám, mert meglátszik az arcodon, s úgy maradsz. Sok évvel később jöttem rá, hogy bizony van valami ebben az ősi bölcsességben. Bizony, vannak emberek, kiknek jellemük, romlott belső valóságuk, hazugságvilágban letöltött életük kiül az arcukra. Ilyen lehet dr. Kende Péter is, a zsidó hazugsággyáros, manipulátor és magyarok ellen uszító gazember. Kende Péter belső világának meghatározásával, besorolásával nincs nehéz dolgunk. Finoman szólva nem kétséges, hogy vannak nála angyalarcúbb ördögök is e hazában, egyszerűbben szólva pedig: nem ismertem még embert, akinek a velejéig való romlottsága ennyire meglátszott volna a képén. Nem is lenne ezzel különösen bajunk, ha Kende börtöncellában sínylődne, vagy esetleg egy zsúfolt vagonban utazna nyaralni kedvenc táborába. Ám doktor urunk – valamilyen rejtélyes oknál fogva sok hazaáruló és magyargyűlölő, hivatásos rettegő doktorrá lett hazánkban – közíróként mérgezi a levegőt.
  Röpirat a zsidókérdésről

  Fent nevezett patkányképű elvtárs – elnézést kérek a patkányoktól – régi ismerőse a közéletet jobbról figyelő polgároknak. Már 1985-ben, amikor a magára valamit is adó magyar írónak még kuss volt a neve, Kende megírja a „Röpirat a zsidókérdésről” című kiskönyvét, s 1989-ben meg is jelenik kis vékony könyv formájában, mintegy szimbolizálva a küszöbön álló rendszerváltoztatás lényegét: Magyarország szabad préda a zsidók számára. Van ebben a műben minden, ami ma is megjelenik a sajtóban, igaz, még jóval szelídebb köntösbe csomagolva, nem közvetlenül vádolva, csak elmélkedőn, filózgatva fejti ki a sajnálatát a minden korban, s minden körülmények között üldözött zsidók iránt. Az írás végkicsengése: antiszemitázni, vállalni zsidóságunk, s nem kötni megegyezéseket az őshonos magyarsággal. Burkoltan még, de már jelen van a közéletben a zsidóságnak az a fajta képviselője, aki a rendszerváltoztatást a magyarság lerablására használná fel a közbeszéd megmérgezésének eszközével. Ha ennyi lett volna írói munkássága, talán el is felejtettük volna Kende doktort, ám tehetségtelensége hamarosan kibukik, amikor 1999-ben a magyar társadalmat megrázó Princz-ügytől híres a sajtó, ő villámgyorsan könyvet ír a Postabank-vezérről és a mögötte meghúzódó eseményekről. Ekkor Orbán Viktor kormányoz, és bár nem vagyunk Viktor-rajongók, azt kétségkívül el kell ismernünk, hogy az akkori Magyarországon először válik érezhetővé egy az ország szempontjából sikeres politikai vezetés lehetősége.
  Postabank

  Zsidónkat ez persze fölöttébb bosszantja, így, felhasználva a Postabank-botrányt, igyekszik jó nagyokat rúgni az akkor még alig egyéves Orbán-kormányba. Annyira tehetségtelen, hogy még az ilyesmire könnyen vevő balliberális média sem észleli írói munkásságának ezen újabb gyümölcsét. Valódi zsidó énje viszont már itt előugrik, a tehetségtelenséget, ötletnélküliséget álmoralizálásokkal és tolvajlásokkal leplezi. Nem szégyelli, hogy egy szélsőjobboldali hetilap állandó szerzőjének mottóját ellopva, könyvét ezekkel a gondolatokkal vezesse be. „Új Bábelt élünk, a fogalmak pokoli zűrzavarát. Gyalázatos hazugok megrontották a szavak becsületét”. (Karinthy Frigyes) Ezzel a mottóval indítja könyvét a tehetségtelen tolvaj zsidó, miközben Szalay Károly bácsi az akkor még igen markánsan jobboldali Demokratában már szinte egy évtizede használja állandó rovatában ugyanezt az idézetet. Kende zsidónak nyilván megtetszettek e sorok, s úgy tette meg könyve mottójává, hogy annak tartalma egyáltalán nem kapcsolódik Karinthy e soraihoz. Aki ekkoriban figyelt Kendére, az már sejthette, hogy egy mindenre képes, minden hájjal megkent hazudozóval áll szemben. Nem figyeltünk rá itt a jobboldalon, viszont felfigyeltek reá a zsidó fajtársai. Tény, hogy a semmit ügyesen előadja morális kérdésként, lapok tucatjait bírja teleírni minden mondanivaló nélkül, s ha nincs a megfelelő információ birtokában, akkor gyorsan odahazudik valamit. Így született meg aztán, nyilván a faj- és elvtársai kérésére A Viktor című minden elképesztő kitalációt és rosszindulatú pletykát összeolvasztó, a bulvárnál is mélyebb szennyirománya, mely a balliberális lapok ingyenreklámja miatt egyik legkelendőbb portéka lett a magyar könyvpiacon.
  Könyv Orbán Viktor ellen

  A könyv ugyan látszólag Orbán Viktor ellen íródott, ám benne van minden, mi egy zsidót zavarhat a hazai politikusokban. Kőkemény kontraszelekció-pártiság, magyarellenesség, gazdasági hazafiasság-ellenesség, a keresztény és jobboldali értékek elleni támadás, hazugságokba, pletykákba, rosszindulatú sugallatokba csomagolva, az írói véna teljes ürességének megnyilvánulása. Nyugodtan nevezhetjük tehát dr. Kende Péter belvárosi zsidógyereket – bértollnoknak. Ezen mivoltát bizonyítja az is, hogy később még egy könyvet megjelentettet Orbánról, „Az igazi Orbán Viktor – A Viktor 2” címmel. Valószínűleg fogytán volt a pénze, a jól bevált recepthez fordulva egy újabb gyalázkodó irománnyal tömte degeszre pénztárcáját az általa megvetetett gójók pénzéből. Mint láthattuk eddig, dr. Kende Péter – a dr. címet azért biggyeszti neve elé, mert állítólag így állapodtak meg a Párizsban élő azonos nevű zugpolitológussal – nem megy a szomszédba egy kis magyarellenes uszításért, hazugságért. A Néphazugságban most megjelent írásában szintén a szokásos formáját hozza, azt, amit egy zsidótól elvárhatunk hazánk e vészterhes időszakában. Rasszistázza a magyarokat, védelmébe veszi a bűnöző életmódot folytató cigányokat, és miattunk, a Kuruc.info miatt megtámadja az egész magyar jogrendszert. Nem, kedves olvasók, nem az aggasztó méreteket öltő cigánybűnözés zavarja őkelmét, még csak nem is az, hogy hazánk az államcsőd előtti tíz percben épp tehetetlenül toporog az Országgyűlés bénasága miatt, hanem a rasszista magyarok és a gyűlöletbeszédet hirdető Kuruc.info a legnagyobb gondja a magyar adófizetőnek. Mármint Kende Péter víziójában.
  Tatárszentgyörgy
  Tatárszentgyörgy a fő témája, s míg a rendőrség még semmi érdemlegeset nem tudott felmutatni a nyomozás során, nemhogy a tetteseket megnevezni, Kende máris megtalálja a bűnbakot. A Magyar Gárda, aki cigánybűnözésről mer beszélni, s amúgy az egész magyar igazságszolgáltatás a hibás – na, mit gondolnak, miért? Azért, mert nem tiltották be portálunkat akkor, mikor Kende feljelentett minket. Sőt, a Kende által inkriminált cikkről, az Így gondozd a zsidódat címűről, a BRFK kijelentette: “a sérelmezett szöveg nem hív fel másokat aktív, erőszakos cselekedetre, (…) nagyrészt véleménynyilvánításnak, illetve az ismeretlen szerző gyűlölködésének tekinthető”.

  Zsidónkat ez annyira elkeserítette, hogy a Fővárosi Főügyészségig szaladt, hogy hátha ott valaki rettegni kezd soraim olvastán, és neki ad igazat. Tévedett, hisz itt a következőket kellet Kendének megtudnia: “a honlapon megjelentek sértőek, durva, gyalázkodó hangneműek, a közösség elleni izgatás bűntettének megállapítását azonban nem eredményezhetik, mert nem alkalmasak az olvasóban olyan aktív, tevékeny gyűlölet kiváltására és ennek következtében közvetlenül fenyegető veszélyhelyzet bekövetkezésére, amely a törvényi tényállás megvalósulásához szükséges”. S innen kezdve Kende éjjeleken át nem aludt, rettegett, s várta, hogy mikor kopognak be hozzá az atlétatermetű, kék szemű árja fickók, hogy megfelelően előkészítsék, s egy trükkös zuhanyrózsával ellátott kamrába vágják.
  Cigánybűnözés

  Ám az árják nem jöttek, nem bűnöztek, csöndben építették tovább ezt az országot, ügyet sem vetve Kende rettegéseire. Ezalatt cigányok kiraboltak egy pár tucatnyi idő asszonyt, meg is erőszakolták őket, mint ahogy azt a néhány tucatnyi kislányt is, néhányuknak elvágták a torkát, s mindennaposak lettek a rablások, olyannyira, hogy már a nemzetközi áruházláncokat is csődközeli helyzetbe hozták cigányaink. Tatárszentgyörgyön pedig minden logika szerint uzsorás cigányok számoltak le egy cigány családdal, igaz, rendőrségi eredmény még nincs, de Kende máris a magyarokat hibáztatja, elfeledve megemlíteni, hogy az utóbbi három évben miket műveltek a pigment-túltengésben szenvedő, velünk sajnálatos módon együtt élő népcsoport tagjai.
  Hogyan gondozd a magyarodat

  Akárcsak akkor, mikor a Kuruc. infót feljelentette az Így gondozd a zsidódat című írásom miatt, most is elfelejti megemlíteni az okokat. Ahogy annak is megvan az oka, hogy a társadalom döntő többsége utálja a cigányokat, úgy az írásomnak is megvoltak a kiváltó okai. Erre elég egyszerűen rájöhetett volna dr. Kende, hisz odaírtam múzsáimat, a szövegek eredetijét megalkotó Esterházyt (“Hogyan gondozd a magyarodat” – az e című “művet” tetűhintás Kendénk persze nem jelentette fel), Spirót, stb. Természetesen így már nem lehetne rettegni, sőt, nem lehetne rasszistázni, antiszemitázni, hisz’ világosan látszik: a gyűlöletbeszédet Magyarországon nem a magyarok kezdték. Dr. Kende Péternek ajánlom figyelmébe, hogy olvassa el ismét írásomat, s gondolkozzon el azon, hogy amíg ő és fajtársai ilyen cikkeket írogatnak, addig lehet-e megbékélésről, megértésről stb. beszélni.

  Persze meglehet, hogy tanácsomat nem fogadja meg, ezért várom a telefonszámát, én szívesen elbeszélgetnék vele.
  Solymár
  Érdekes, hogy az Angyalföldön, majd Újlipótvárosban nevelkedett zsidógyerek szeretne felnőni az általa megvetett tisztességes, magyar polgár szintjére, nyilván ezért költözött Solymárra. Igazi zsidó jellem, belső javulással nem, csak külső, látható eszközökkel igyekszik beépülni a nálánál magasabb rendűek soraiba. Azonban attól, hogy valaki a belvárosból Budára költözik, még nem lesz polgár. Marad, ami volt, egy hazug, zsidó, zugfirkász bértollnok. Várom a telefonszámát!
  Lásd még
  Kende Péter újságíró (névrokona, szintén zsidó) “

 • Vince Mátyás *Budapest, 1946. december 31., MTI volt elnöke, HVG főszerkesztője. [298]
  http://hu.metapedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1gi_k%C3%B6z%C3%A9leti_zsid%C3%B3k_teljes_list%C3%A1ja
  Lista 18-ik oldalán található !

 • Judith Kopacsi

  És hogy meg lesztek lepődve, amikor majd kimutatható lesz rólatok is, hogy zsidó vér folyik az ereitekben!!!! Előfordult már echte nyilasoknál is. Volt szükölködés, meg ereszd el a hajam!!!!!

 • Puchert János

  Kedves Cris ez a fekete macska összetévesztette a Kanadai Magyar Hirlapot a kurucinfóval

 • Miafene van már ?
  Ez az idióta vezércikket ír komment gyanánt ?
  ( Persze a fene se olvassa el..egy ekkora írást. Nem értem miért nem csinál egy blogot és miért nem abba írja azt ami kikívánkozik belőle. Elvégre a lehetőség adott. Miért olyanokat próbál vele terhelni akiket maga a cikk érdekel?)
  -
  Judithka : Gondolopm hallottál róla : a Mein Führerben is volt kicsiny jiddisch beütés ! Erről jól leraktározott dokumentumai voltak a minden hájjal megkent ( de a realitásokhoz képest viszonylag úriember ) Canaris tengernagynak , az Abwehr főnőkének. Fel is akasztották őt később a náci suhancok , egy hentesbolti kampóra. Mintha féldisznó lett volna.
  Hja az a balul sikerült Hitler-ellenes merénylet…

 • Sárga : sok a szöveg. Inkább olvass .

 • Az irással egyetértek.Elszomoritó hogy egyes félrevezetett emberek mit müvelnek.A demokrácia nevében szónokolnak s közben a tettükkel az elnyomást,a megaláztatást müvelik.Azt amit 2 év alatt müvelnek itt velünk gyalázat,felháboritó!Azoknak az embereknek akik ennek a diktaturának nem az elszenvedői nekik semmi sem drága!Mint a szélsőjobb lengyeleknek sem!elképesztő hogy az egyik igazi nagy ünnepünket igy kisajátotották a kormányon lév ők,és az ide csábitott lengyel szélsősségesek.Több volt a lengyel zászó mint a magyar,s elképesztő hogy az a 6 éves lengyel kislány mit tudhat a nagy fülke forradalmáról hogy a nevét skandálta ,,viva orbán” Ajánlom azoknak az embereknek akik egyetértenek a jelenlegi magyarországi helyzettel jöjjenek ide és éljenek majd megtudják a magyarok istenét!!!!

 • NoDouble Standard

  Kedves Kanadai Barátaink.
  Igen a pohár betelt. Nem csak a Ti poharatok telt be, a Mienk is.

  Magyarország, Európa és Észak-Amerika legnagyobb városaiból több millió tisztességes állampolgár emelte / emeli fel szavát az ellen az erőfitogtó véleményterror ellen, amelynek legfontosabb célja, hogy elnémítsa, megfélemlítse azokat akik az emberi jogaikért, az emberi méltóságukért, az univerzális demokratikus elvek fennmaradásáért küzdenek hazánkban és hazánk határain kívül.

  A Békementen résztvevők többsége nem a magukat szervezőnek nevezők felhivására vettek részt a rendezvényen, hanem pontosan azért, mert betelt a pohár.
  Magyarország (nyilvánvalóan az Aláirók tetszésén messze túlmutató módon) felismerte a nemzetközileg összehangolt hazugságipar manipulativ kampányhadjáratát és ellene határozott nem-tetszését fejezte ki. Az ott megjelenés pártállás- és világnézetmentes volt. Ez még akkor is igaz, hogy ez az Aláiróknak nem tetszik. Ez akkor is igy lesz, ha a világhirű Kun, Köhn, Kohn, Cohen, valamint Cohn nevű újságirók mást irnak le és tálalnak fel az AIPAC és FoxNEWS által agymosott, bárgyú kanadai és természetesen amerikai nagyközönség részére.

  A naiv (sok esetben még lehet akár jószándékú) Aláirókkal ellentétben, az európaiak szenvedő alanyai voltak a Göbbels és a KGB féle ’disinformation / misinformation’ módszereknek és csak megmosolyoglyák a Göllner Úr ollózási technikáját. Sound bite journalism can tell any story it chooses. Bayer Zsoltot lehet sok ok miatt nem szeretni, de az biztos, hogy pont az ellenkezőjét mondta annak, amit Göllner Úr kizárólagosan a ‘Character Assassination’-re irányuló ollózásos technikája sugall. Göllner Úr, ez sima,célzott rágalmazás, amiért biróságon fog felelni. Egyébként pedig, nem kellene ilyen szégyenbe hozni a munkahelyét. A Concordiát ennyire nem szabadna rossz hirbe hoznia.

  Néhány kérdés az aláirókkal kapcsolatban:

  1. Hányan nem jártak közülük Magyarországon?

  2. Hányan jártak közülük Magyarországon az utóbbi két évben és mennyi időt töltöttek ott?

  3. Hányan tudnak közülük magyarul és milyen hirforrásból táplálkoznak? Eredeti törvényszövegeket olvasnak, hivatalos forditott szövegeket olvasnak vagy mások ellenőrizhetetlen hitelességű véleményét ismételgetik?

  4. Hajlandók-e az aláirók arra, hogy Magyarországra jöjjenek és nyilvános kinyilvánitsák véleményüket és az azt alátámasztó érveiket?

  5. Milyen (anyagi) felelősséget hajlandók vállalni, amennyiben valamelyik érvükről (netán érveikről) kiderül, hogy hamis, netán szándékos ferdités, vagy hazugság? (Pl.: $1,000 per bizonyitottan rossz érv. Independent Jury, here in Budapest. You know ? Put your money where your mouth is! )

 • Egyetértek,az aláírókkal. Udorító volt a beszéd a stílus. És az orbán éltetés a lengyel szélsőjobb részérő. Ez orbánt minősiti.

 • Kovács Árpád
  - már megbocsásson, ha nem csak a felső tízezret tekintjük “magyar”-nak, hanem a nép egészét, akkor messze jobban élt a nagy átlag a Kádár korszak konszolidált időszakában, mint bármikor a rendszerváltás után! Viszont nem is voltak annyira közel az államcsődhöz, mint most, Orbán alatt! A jobboldal MINDIG történelmi katasztrófákba sodorta az országot! Most is. Mindenki aki ezt támogatja: az a nemzet érdekei ellen támad. Az ugyanis nem azonos Orbán személyes érdekeivel.
  Köszönjük az aláíróknak a támogatást. Minden segítségre szükségünk van most, hogy a népet megint feudális rabságba akarják dönteni és a szabadságjogait megvonni!

 • Dunyhás testvér

  Kekec

  Lehet, hogy Neked egy tányér krumpli leves elég volt, de másoknak több igényük van.
  “A jobboldal MINDIG történelmi katasztrófákba sodorta az országot!”
  Melyik volt jobboldali? Kun bela, korvin otto, avagy maga rakosi?
  “a népet megint feudális rabságba akarják dönteni és a szabadságjogait megvonni!”
  Minek Neked a szabadságjog? Kádár,(Budapest mészárosa) alatt sem kellet Neked . Jól érezted magad anélkül is .
  “nem is voltak annyira közel az államcsődhöz, mint most,” -–—Ez 8 év böszmei vezetés
  eredménye.

 • Judith Kopacsi

  Néhány kérdés az aláirókkal kapcsolatban:

  1. Hányan nem jártak közülük Magyarországon?

  Azt nem tudom, mert csak magamról beszélek. Édesanyám pl, minden alkalommal az elmúlt 11 évben Oktoberi ünnepeket Budapesten tölti.

  2. Hányan jártak közülük Magyarországon az utóbbi két évben és mennyi időt töltöttek ott?

  Én tavaly tavasszal voltam, pont akkor, amikor az rendöség, tüzoltóság, és ambualancia a Parlamnet elött tiltakoztak az új kormány megszóritásai ellen.

  3. Hányan tudnak közülük magyarul és milyen hirforrásból táplálkoznak? Eredeti törvényszövegeket olvasnak, hivatalos forditott szövegeket olvasnak vagy mások ellenőrizhetetlen hitelességű véleményét ismételgetik?

  Azt hiszem elég jól tudok irni, olvasni és beszélni is magyarul. Naponta olvasom a magyar ujságokat és persze a külföldön megjelent cikkeket is.

  4. Hajlandók-e az aláirók arra, hogy Magyarországra jöjjenek és nyilvános kinyilvánitsák véleményüket és az azt alátámasztó érveiket?

  Figyelemmel kisérve Kertész Ákos sorsát, véleménye miatt, no meg az Orbán kormány által kinevezett egyáltalán nem független biróság miatt ilyet kérni nagy felelőtlenség.

  5. Milyen (anyagi) felelősséget hajlandók vállalni, amennyiben valamelyik érvükről (netán érveikről) kiderül, hogy hamis, netán szándékos ferdités, vagy hazugság? (Pl.: $1,000 per bizonyitottan rossz érv. Independent Jury, here in Budapest. You know ? Put your money where your mouth is! )

  Úgy mint fent, ismét.

 • Judith Kopacsi

  Dunyhás, lásd kivel van dolgod, adok neked lehetőséget arra, hogy bebizonyitsd, milyen óriási dolgokat követtek el a jobboldaliak az utolsó 100 év folyamán MO-on. Konkrétumokat, ha lehetne.

 • Dunyhás testvér

  Kopacsi!
  Horthy alatt, (nem egészen 23 év) a karolyi, kun romokból egy fejlett országot teremtettek. Ez csak egy példa.

 • http://monitor.commmunity.hu/

  Kérlek írd alá te is!

  Nyílt levél a Médiaszolgáltatás-Támogató és Vagyonkezelő Alap részére

  Tisztelt MTVA!

  Alulírottak úgy véljük, hogy a közszolgálati televízió csatornáin az elmúlt időszakban sorozatosan sértik meg a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvényt (médiatörvényt), különös tekintettel annak 16. §-ára, illetve 17. §-ának (1) és (2) pontjaira, illetve az emberi jogokat és az Alaptörvényt. Legutóbb a Pesty Fekete Doboz 2012. március 7-i adása volt alkalmas etnikai csoport elleni gyűlöletkeltésre, kirekesztésre.

  A műsor olyan színben tűnteti fel a hazai cigányságot, mely méltóságukban sérti e népcsoport tagjait, a velük kapcsolatos előítéleteket erősíti, félelmet kelt a nézőben, és azt közvetíti, hogy potenciális áldozata a romáknak. A cigány közösségeket egységesen antiszociális, összeférhetetlen, bűnöző életvitelű, vérfertőző képben tünteti fel. Leegyszerűsítő, sematikus, és előzetes koncepciókat igazoló, tendenciózus szerkesztési elvek érvényesülnek benne, melynek eredményeképp általánosításokkal, megalázó módon mutatja be a romákat. Ez a cigány közösségek tagjait akkor is súlyosan sérti, ha ehhez egyébként semmilyen legitimációval nem bíró cigányok asszisztálnak! Ugyanakkor felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ő asszisztálásuk semmivel sem csökkenti a műsor készítője, Pesty László, és a köztelevízió felelősségét!

  Követeljük, hogy a köztévé ne legyen a fajgyűlölet szócsöve!
  Követeljük, hogy a köztévé önálló személyiséggel bíró egyéniségekként mutasson be mindenkit!
  Követeljük, hogy a köztévé ne keltsen gyűlöletet sem etnikai csoportokon belül azok tagjai között, sem különböző társadalmi csoportok között!
  Követeljük a mindenkit megillető méltóságot és tisztességes beszédet!

  Nyomatékkal felszólítjuk a Médiaszolgáltatás-Támogató és Vagyonkezelő Alapot, hogy fenti követeléseinknek tegyen eleget, és a Pesty Fekete Doboz 2012. március 7-i adásának ismétlésétől tartózkodjon! A műsor szerkesztőjét vonja felelősségre, tartózkodjon a további törvénysértéstől, és tartsa be a Médiatörvényben foglaltakat.

  A 2010. évi CIV. törvény a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól alapján
  16. § A médiatartalom-szolgáltató köteles tiszteletben tartani az alkotmányos rendet, tevékenysége során nem sértheti az emberi jogokat.
  17. § (1) A médiatartalom nem lehet alkalmas valamely nemzet, közösség, nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbség vagy bármely többség, továbbá valamely egyház vagy vallási csoport elleni gyűlölet keltésére.
  (2) A médiatartalom nem lehet alkalmas valamely nemzet, közösség, nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbség vagy bármely többség, továbbá valamely egyház vagy vallási csoport kirekesztésére.

  Az Alaptörvény XV. cikkének (2) bekezdése szerint Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül biztosítja. Az Alaptörvény II. cikke kimondja, az emberi méltóság sérthetetlen. Minden embernek joga van az élethez és az emberi méltósághoz […]

 • Judith Kopacsi

  Dunyhás, persze, hadipar megmozdult: És azonkivűl? Ja, meg elvették a zsidóktól az üzletüket, a gyárakat, szóval lopásból, rablásból. Na, mondj még egy párat, jó?

 • NoDouble Standard

  Dear Ms. Kopacsi,

  1. Ön nyilván komoly előnyökel rendelkezik az Aláirók nagy többségével szemben, akik aligha beszélnek / olvasnak magyarul. Én is tájékozottnak tekintem magam, hiszen több éve itt töltöm az időm nagy részét.
  Kiváncsi lennék Édes Anyja véleményére az októberi ünnepléssel kapcsolatban 2006 és 2010 között.

  2. Ugyancsak kiváncsi lennék az Ön véleményére az Ön által látott tüntetéssel kapcsolatban ( mint Ön irta: ‘rendörség, tüzoltóság, és ambualancia a Parlamnet elött tiltakoztak az új kormány megszóritásai ellen.’).

  Ön szerint szükségesek lettek volna a megszoritások, melyek ellen a tiltakozás volt, ha Medgyessy / Gyurcsány & Co. nem adott volna hozzá ‘a whopping’ 30%-ot a nemzeti adóssághoz az azt megelőző 8 évben? Kanadában gyakorlatilag nem volt ‘Budget deficit’ 1998 óta. Ehhez képest ezek az ámokfutók 22 év után másodszor is ismét földbe döngölték az országot. Egyáltalán nem nevezném jobboldai terrornak, amikor ezt követően megszoritásokra kényszerül egy kormány. Ön igen?

  3. A körültekintő tájékozódás alapvető kötelessége annak, aki véleményével a nyilvánosság elé lép. Ha ezt Ön megteszi, akkor ‘Thank you very much’.
  Ezzel együtt élek a gyanúperrel, hogy az Aláirók nagy részét komoly zavarba tudnám hozni az idevágó tények makacs mezején, ha alkalmat lennének kénytelenek adni, hogy meghallhassam a magyarországi jobboldali terrorról alkotott nézeteiket.

  4. Kertész Ákos egy köztiszteletben álló ember volt Magyarországon, akit senki sem üldözött el Magyarországról a véleménye miatt.
  A Kossuth diját attól az országtól kapta, melynek (magyar) lakosságát elfogadhatatlan, lealacsonyitó és rasszista módon jellemezte nyilvánosan, egy újságban. CIkke után az emberek többsége idiótának tekintve ignorálta, az hogy őt állitólag egyének inzultálták, az távolról sem a magyar emberek, vagy az ország általános álláspontja. Egyébként pedig nem lehet, hogy azok a ‘moslék-zabáló, genetikailag alacsonyabbrendű’ egyének, akik őt szidták, csak a véleményüknek adtak hangot? Ugyancsak: Kanadában egy elvesztett hoki mecs miatt felgyújtották Vancouver belvárosát. Ez azért csak nem a kanadaiak általánois jellemzője. Vagy mégis?

  Csak a tények kedvéért: amit Kertész Ákos tett, azt nagyon sok nagy tekintélyű demorkáciában börtönnel bünteti a törvény. Magyaroszágon ezt közösség elleni izgatásnak nevezik. Számos országban létezik a ‘Defamation, Libel and Slander Law’, amely miatt Kertész úr minden bizonnyal Németországban, Izraelben, USA-ban és Kanadában is felelősségre vonható lenne. A magyarországi jobboldali, fasizmussal kokketáló kormány (hogy neves hazai és külföldi szakértők véleményét idézzem) nagyvonalúan nem élt a törvény szigorának lehetőségével.

  Egyébként a ‘Jury’ nem biróságot jelent angolul, és én is egy független testületre gondoltam, szakértői testületre, akik pro és kontra véleményeket mérlegelnek és állást foglalnak azok igazságtartalmát illetően.

  5. Ha valakinek van bátorsága egy országot, vagy közösséget terrorral, rasszizmussal, kirekesztéssel megvádolni, akkor legyen benne elég erkölcsi tartás, hogy azért felelősséget is vállal.

  Best regards
  No_DS & No_BS

 • Judith Kopacsi

  drága Doublestenderd, ha Kertész Ákost maga szerint közösségi izgatással lehet vádolni, akkor mi járna pl. egy Bencsiknek és társainak? Vagy éppen egy Jobbikos képviselönek? A nevét nagyon jól választotta, mert tényleg double standardje van. Kertész Ákos véleményt mondott, kritizált, de semmiesetre sem biztatott egyes csoportok elleni atrocitásra. Kissé gondok vannak önnél a jogi foglamakkal.

  Kérdi, hogy anyámnak mi volt a véleménye 2006-os oktoberi ünnepségről. Ott ült Kosáry Domonkos mellett, amikor az ünnepélyt egyesek megzavarták. Nem volt meghatódva a huligánoktól.Mint emlitette, kanadában pl. amikor a a hulligánok felgyujtották Vancouvert, a rendörség erőteljesen fellépett velük szemben. Jogosan. Mikor ugyanezt tették 2006-ban Bp.-en, akkor a Gyurcsány kprmányt és rendörséget vonták felelőségre, ugye.

 • Csatlakozok az alairokhoz.

 • Én egy ideje itt élek Magyarországon és maximálisan egyetértek az aláírókkal.

 • Őszintén örülök ennek a kezdeményezésnek,ideje már megmozdulni. Örülök a nemzetközi figyelemnek, és még a fasiszta gyökerek kommentjeinek is. Sajnos elvakult,elmebeteg és végtelenül buta emberekből bőven akad kedves hazánkban,de mint a háború után,most is el lesznek takaritva. Kérdés,haláltusájukban mennyi kárt okoznak.
  Én személy szerint kész vagyok a harcra,Szálasi-sorsot szánok az összesnek!
  Mögöttünk a zsidók összes pénze,az amerikaiak összes fegyvere. Mit akartok ti,nemeztarisznyás, Kárpátia hallgató bukott diákok?? Realitásérzékét elvesztett,világgal szembeforduló buta pusztai parasztok, ÉBRESZTŐ!
  Ti vagytok a Haza ellenségei,a károkozók,ti vagytok a rákos daganat Magyarország testében!
  SZIKÉT KÉREK!!!

 • Na, hogy felbátorodtak a fotel hősök, úgy mint a franciák, aláírtak, fröcsögtek aztán bátran otthon maradtak.
  Szerencsére mindegyik trotyli már, lassan kihalnak.

 • NoDouble Standard

  Kopacsi Asszony,

  Ime Önnél is megjelent a Göllner Úr kedvenc technikája, a jól Character Assassination, vagyis hogy személyében kell támadni az ellenvéleményt hangoztatni merészelőt. Miután ez a munka jól el van végezve, már nem is számitanak a tények, az igazság keresésének még a látszatára sem kell ügyelni. Good Job!! Persze, ez már Göbbels és a KGB alatt sem számitott új módszernek. Ezen illene már túllépni.

  Egyébként meg lehet nyugodni, Budapest tele van a témára érzékeny füllel rendelkező jogásszal, akik megtennék / meg fogják tenni a jogi lépéseket a Jobbikos kéviselőkkel és más személyekkel szemben. AMig ez nem történik meg addig az ártatlanság vélelmére kell Önnek is korlátoznia magát az Aláirókkal együtt.

  Az Aláirók pedig vegyék a fáradségot és ne üres petárdákat pufogtassanak jobboldail terrorról és társairól, hanem bizonyitsanak makacs dolgokkal, mint például tényekkel.

  Ennek hiányában még a jobb hiszemű szemlélőnek is az az érzése támad, hogy itt nem többről, mint egy agressziv kis csoport önérdeket szolgáló mahinációjáról van szó, amelyik valószinűleg kiesett a hatalomból (jó keményen megdolgozva érte) és korábban valószinűleg benne volt a hatalomban, mert hogy akkor a genetikailag alacsonyabb rendű magyar még nem zabálta a moslékot..

  Egyébként félreértés ne essék, Kertész úr nemes egyszerűséggel minden magyarra kiterjesztette magas szellemi szinvonalát egyértelműen bizonyitó ‘moslék-zabáló, genetikailag alacsonyabbrendű’ leirását. El sem tudom képzelni ez miért ne vonatkozna a Kanadában élőkre is, természetesen Ön is.

  Ha az Aláirókkal együtt Ön valóban komolyan gondolja amit kommunikál, cseréljék fel Kertész úr irásában a ‘magyar’ szót ‘zsidóra’ vagy ‘cigányra’ és publikálják Kanadában, USA-ban, Németországban, Izraelben és Magyarországon és lássuk mi lesz a következménye.

  Ja igen, 2006. Meghallgatta Ön és Édes Anyja az akkori Miniszterelnök öszödi beszédét? Biztosan arról is van véleménye. Ismert tény az Ön Családjában, hogy hetek alatt 20% alá csökkent a szocialisták támogatottsága és még további 4 évig nem adták fel a kormányzás jogát? Ezt mióta nevezik demokráciának? Meg tud nevezni egy országot, ahol ez nem vezetne társadalmi robbanáshoz?

  Egyébként Önnek nem kellene huligánnak neveznie a Jezsuijta papot akit a saját temploma ajtajában vertek meg az azonositó jelvény nélkül tomboló, egyenruhába öltözött verő emberek. Révész Máriusz palamenti képvelő sem huligán, sőt az alábbi leirásban szereplő Úr sem:

  ‘Az Erzsébet-hídon október 24-én hajnalban egy kanadai-magyar kettős állampolgár üzletembert bántalmaztak olyan súlyosan a rendőrök, hogy több napos kórházi ellátásra szorult. A sértett nem vett részt a tüntetésben. Az Erzsébet hídon a budai oldal felől sétált visszafelé és ment volna le a lépcsőn a Belgrád rakparti lakásába, amikor meglepetéssel észlelte, hogy hátulról, Buda felől jön több száz rohamrendőr a tüntetők felé a Ferenciek terére. A férfi állítása szerint egyedül állt a hídon a járdán és majdnem az össze rendőr elment mellette, amikor hirtelen megállt az egész sor és a rendőrök, akik ott álltak mellette, rákiabáltak és mielőtt bármit tudott volna tenni ütni kezdték. Amikor már három nyílt seb volt a fején, akkor a földön össze-vissza rúgták úgy, hogy eltört a bordája. Ezután a rendőrök megbilincselték a földön úgy, hogy az egyik rá ült a férfira és olyan szorosan, hogy vérzett a karja. Ezután bevitték a Gyorskocsi utcába, ahol miután a rendőrségi orvos megvizsgálta, két rendőr kíséretében kórházba szállították, ahol ellátták sebeit. ‘

  A fenti személy nem huligán. Ő a Royal Bank of Canada egykori alelnöke.

  Ön bizonyára jobban érti, hogy ekkor miért maradtak szótlanok az Aláirók.

  Have a nice Day.
  No Double Standard & No BS.

 • Nodouble Standard: ami a 2006 eseményeket illeti, teljsen igaza van. Voltak ugyan huligánok is, mint minden ilyen megmozduláson (gondoljunk csak arra, mit történik néha amikor Kanadában valamelyik hockey csapat nyer. Vagy veszit……) de a többség tüntetö egyszerü, felháboritott polgár volt, illetve békés emberek, akiknek nekiment a rendör. És mint a Millás csoprt, itt is kevert volt a társaság: voltak Fideszek, voltak Mszp-esek meg liberálisok is. Most meg az a gond, a Fidesz is ugyanugy hazudott. Nagyon sok Fidesz barátom kiábrándult a Fideszböl, de nem lettek Mszp-s szavazók se. És az az ilyesztö, hogy mivel a Jobbik is bent van a Parlamentben, a szélsöséges skinhead csoportok elég magabiztosabb és bátrak lettek.

 • asher alexander

  judith!
  arrol nem is beszelve hogy a Lagerekben a Revier-ben vert vettek le minden munkara kiszelektalt fogolytol-(tolem is a Monowitz-i Kz Lagerban )- 1943-tol kezdve,ugymond a Fronton “harcolo” NEMET KATONAK reszere!!
  ugytunik az az Arja ver-es-Zsido ver keveredes mar nem is volt olyan hudenagy gond!!!
  erre a vervetelre a Dr Grawitz SS Obergruppenfuhrer,az Osszes Kz,es Vernichtungslager Orvosait felugyelo legfobb vezeto adott parancsot!!
  Magyarisztanban ilyen vervetelekre a Margit koruti foghazban,es a Mosoni utcai Csendorlaktanyaban kerult sor,1944 ben,a “harcolo” nyilasok es csendorok,rendorok reszere vettek le a zsido vert!!
  -(errol ma szegyenlosen hallgatnak az erintettek!!tehatr van bennuk rendesen zsido ver!!!)-upsz!

 • Nodouble standard

  a magyar ember igenis pont olyan fajta, mint, amit Kertesz megfogalmazott,…..az artatlan ciganyok brutalisan hidegveru lemeszarlasarol is karosszekben, az esti vacsora majszolasa kozben ertesultek, amit teljes kozombosseggel vettek tudomasul…..akkor most nekem ne mondja, hogy az oszodi beszed, aminek tartalmat az atlag emberek fel sem foghattak, az osszefuggeseket meg nem erthettek….DE, meg joforman nem volt ismeretes a szoveg MAR (spontan:) SZERVEZETT ELLENALLAST VALTOTT KI???? ugyan mar, ezt maga sem hiheti, ne kavarjon itt! az orban, a vona, a gaudi, budahazy es tarsai valoban toboroztak egy mindenre, akar bunozesre is kaphato csoportot, akiket akarmikor lehetett mozgositani.(magyaran a parlamentben ulo ellenzek, erti?!)….a Szabadsag-teren nem a rendorok mentek a randalirozoknak, hanem forditva tortent es ha akar nemetorszagban, akar kanadaban valami hasonlo tortent volna, nevezetesen, hogy egy rendor fejet betorik egy kockakovel, az illeto mar nem elne es akkor szemkilovetre hivatkoznak??? mindehhez nem a szociknak van kozuk, a szocik csupan nem jol reagaljak le a folytonos ovonaluli uteseket, mert nincsenek hozzaszokva, ugy altalaban a nep nem volt hozzaszokva es akarkik lennenek a masik oldalon, demokratikus eszkozokkel, moszerekkel NEM IS LEHET JOL LEREAGALNI!!! ezert szoktak kanadaban, angliaban, nemetorszagban a vizagyut, gumibotot, lovasrendoroket, sokkolot bevetni a CSURHE ELLEN!
  itt kerem minden normalis, tanult ember latja, hogy mi folyik…..a tehetetlenkedo es valoban nem szent mszp hatalmat megtorni probalja egy naluk is korruptabb, dilettansabb tarsasag es SENKI NEM ORUL NEKI!!! normalis ember nem eljenezheti az mszpt tiszta szivvel, de hatarozottan nem-et kell mondania az orban-vona iranynak is!!! es az emberek mindket oldalon ostobak, de hiszem, hogy tobb adofizeto van a balliberalis oldalon, eppen ezert azoknak nincs idejuk kordont bontani, vandalkodni, mikozben okuk mar boven volna, sokkal nyomosabb, mint az oszodi beszed! Magyarorszagon olyan emberek es partok akarjanak hatalomhoz es kozpenzhez jutni, akik tehetsegukkel meg is dolgoznak azert! ilyen partok, emberek jelenleg NINCSENEK a magyar parlamentben! es attol, hogy mestersegesen megosztjak a nepet es egymasnak uszitjak, soha nem is lesz jobb, ez a helyzet CSAK a jelenlegi kormanypartot segiti, igy egyertelmuen nekik all erdekukben ezt fenntartani, a balga nep meg egymasra vicsorog velt, vagy valos serelmek okan, ahelyett, hogy osszefogna es ezt a budos, kartekony bandat, ugy ahogy vannak, kipicsazna a parlamentbol!

 • solyomgenya

  TE vagy a trotyli, ne terelj, csak meg forditott haromszog fejed is van hozza!

 • Látom Cihás Maga is egy akkora gazdasági ” szakember ” mint Matolcsy-mester.
  ( Méghogy Horti csinált Magyarországból jól prosperáló iparú országot …ekkora baromságot..)

 • Montreálka:
  Csak mellékesen és halkan említeném :
  A rendőrség MINDEN oszlatás előtt HÁROMSZOR , hangosbeszélőn figyelmeztette a csürhét hogy távozzanak a területről mert hamaosan kezdetét veszi az intézkedés.
  Olyan nem volt hogy se szó se beszéd elkezdenek lövöldözni.
  Ezt csak a végtelenül hazug és romlott hazaáruló szélsőjobbos média hangoztatja állandóan.
  ÉN láttam amikor a TV székháznál hozzávágtak egy rendőrhöz egy tábori vaságynak látszó dolgot ! Vagy valami hasonló nagy és súlyos rácsos izét ! A rendőr lerogyott alatta. LÁTTAM amikor a rohadt futball-fasiszták viperával próbálták eltörni a védőfelszerelés nélküli rendőrök térdét ! LÁTTAM amikor két-három kilós kövekkel megpróbálták fejen találni őket !
  Megkell hogy mondjam : Örült a szívem amikor azt láttam hogy a zsaruk magukhoz tértek és keményen felléptek a rohadékok ellen !
  ( Még mindig eléggé kesztyűs kézzel bántak velük : Svédországban volt egy hasonló náci megmozdulás , ahol nekimentek a rendőröknek. Eredmény : 2 halott , 7 súlyos sebesült. ÉS NEM a rendőrök közül ! …..valahogy így kellene ezt csinálni.És érdekes módon senki sem kérdőjelezte meg a rendőrség fellépésének a jogosságát. )
  -
  Szarházi Dakota meg Nyilasdunyhás : MOST lehet elkezdeni nyivákolni !

 • Zoltán Zsákai

  kár,hogy nem hívták meg patakit a moulin rougéba a bulijukra.

 • asher alexander

  az itt -(is)-hozongo,”tisztessegesbecsuletesmagyarozo”,kanadai magyarok figyelmebe!!
  valamelyik itt azt irta tobb szaezernyi olyan “tisztessegesmagyar” van kanadaban akik segitik az Orbanfuhrer vezette fideSS-t!!
  az osszetarto magyarokrol papolt itten!!
  no mostan,eppen tegnap este volt a Duna II. autonomia csatornan egy riport a kanadai-(toronto,ontario,quebec,etc-etc!!)-magyarokrol,a magyar klubrol,iskolarol,es a magyar alaprol!!
  ennek az utobbinak a vezetoje,mondta segitik az O-hazai politikai elitet,a fideSS-t es OV munkajat!
  mint mondta,-(es most SZO SZERINT IDEZEM!!!!)-,; van ugy 1500 olyan magyar aki idonkent adakozik is,a magyar alap reszere amibol ok segiteni tudnak!!
  haaaaat kerem a “tobb szazezer-bol az az 1500 akik “idonkent adakoznak”,……………….most mit is mondjak!!igazan pelda erteku arra,hogy mekkora es milyen iranyu az a “melymagyar” osszetartas!!
  a tenyek sokmindent megmagyaraznak!!!!

 • Mi baj, Gézuka? Akarsz róla beszélni? Nyugodj meg szépen és próbáld meg értelmesen megfogalmazni.

 • Tiszteletem, kedves NoDouble Standard!

 • asher alexander

  rezboru dakota!
  mar a “nodouble-standard”-al is farszijat akarsz huzni!!??
  te perverz diszno!!

 • Ejnye Asher, nem értem, hogy miért vagy ilyen kirekesztő, rasszista és gyűlölködő?
  Mi a problémád neked mások színével?

 • Honfitársaink ott messzi Kanadában!!!!!Ne higgyetek a kommunistáknak!!!!!Magyarországon demokrácia van,nem lővik ki senki szemét,sajtószabadság van,szólásszabadság van!Még a besugók sincsenek börtönbe,a bolondok is szabadon szónokolhatnak! (gyorgyokonrád) Gyertek haza,nézzetek körül, a saját tapasztalataitok alapján ítélkezzetek!Ja a zsidók sem félnek!!!!

 • asher alexander

  dakota!
  rezboru kokero!
  nekem CSAK veled a te szineddel van gondom!!
  az egy ejfekete lelekre utalo tragyaletol buzlo szin!!!

 • Ugye megérted Asher, hogy amíg csak ilyen módon vagy képes megnyilvánulni, számomra teljesen indifferens, hogy mit makogsz:)

 • Dubecz

  sot egyenesen kanaan van es hull a manna!!!!? szeirntem nevezzen be valami mesemondo versenyre, ott talan kezdhet a fenti szoveggel valamit…

 • magyar testvérek , ne higgyetek a világ előtt besározni akaró bukott komcsi-libsi bandának! az országunkban senkinek sem kell félnie semmitől, és senkitől. nincs senki sem nagyobb veszélyben itthon , mint a világ bármely felében. szánalmas hazugságokat terjesztenek a politikai menedéket kérők. de ha maradhatnak valami okból kifolyólag, majd meglátjátok, hogy milyenek is ők. itthon teljes a demokrácia és a sajtószabadság! nem mondja senki, hogy minden rendben van , de egy biztos , hogy félelemre semmi de semmi ok! minden álhírt és lejárató kampány a bukott kormány koholmánya. a jelenlegi kormány egy minden szempontból szabályos és demokratikus választáson nyerte el hatalmát 2/3 többséggel. ezt a nagyarányú elsöprő vereséget nem tudják megemészteni a bukottak, és az európai unió (hiszen ott is a szoc., liber. zöldek vannak többségben).
  aki teheti jöjjön nyugodtan haza és győződjön meg a saját szemével az itthoni helyzetről és a gyönyörű országunkról!
  HAJRÁ MAGYARORSZÁG, HAJRÁ MAGYAROK!!!

 • attila te hun

  ez itt nem az ujpest-ferencvaros lelato te foldsotet gyoker….jah es testvered a jo szelkalmani nagyneniked!

 • szépen beszélj ,mert kimosom a szád szappannal !

 • Ezek az aláírók nagyon rossz helyre keveredtek. Pedig ősidőktől fogva tudjuk, AKI A KORPA KÖZÉ KEVEREDIK, AZT MEGESZIK A DISZNÓK.
  HAJRÁ MAGYARORSZÁG, HAJRÁ MAGYAROK!!!

 • Judith Kopacsi

  Kötve hiszem, hogy lenne hozzá bátorságod Tóth Attila. Igy távolról könnyü fenyegetözni, kiváncsi lennék, testközelben hogyan is zajlana ez le. Ez a látogatás pedig hamarabb fog megtörténni, mint gondolnád, amikor is majd felmérem annak a tejjel-mézzel folyó kánaánnak a mibenlétét. Bár már tavaly is szép fényképeket készitettünk a parlament elötti-mögötti-melletti rendör/tüzóltó/mentősök díszefelvonulásáról, amikor is nem a Fideszt éltették. Ilyenre eddig még nem emlékszem, hogy előfordult volna, és valahogy nem a teljes megelégedettségre utalt.

 • Judith Kopacsi

  Bagooj, ez igaz, pont ezért vigyázunk arra, hogy ne keveredjünk közétek.

 • lehetett felvonulni? tüntetni? össze vissza irkálni mindenféle újságokban , az utcán szidni a rendszert?

  lehetett!! akkor hol kell félteni a sajtó és vélemény szabadságot? kitől ? lássátok már a fától az erdőt! azok a közszolgálatisok is tüntethettek igaz ? tudod, hogy miért? mert az lett a törvény , hogy ne mehessenek el 40-45 évesen nyugdíjba életerős emberek! nálatok mennyi a nyugdíj korhatár a rendőröknek? a tűzoltó az ápoló is tüntethet, és van is miért? senki nem vitatja , hogy nagyon rossz a helyzetük, és változtatni kell rajta. persze a lehetőségekhez képest. de a kérdés, hogy ezek a szakszervezetek hol voltak eddig? miért nem hangoskodtak ? ja , hogy a vezetőik kellőképpen meglettek kenve?

 • Judith Kopacsi

  Csakhogy miért is mentek eredetileg korai nyugdijba? Mert oda küldték, az állomány csökkentése miatt. Tehát nem ök választották, hanem küldték. És vissazmenölegesség tenni egy törvényt is enyhén szólva egy mocskos dolog. Nem tiltakozott volna senki, ha egy pár hónap múlva lett volna érvényes. Na dehát törvényesen gondolkodni is tudni kell. Diktátornak semmi sem drága.

 • Judith Kopacsi

  Különben akkor nem reklamáltál, amikor Orbán volt ellenzékben, és az ö bandája masirozott, köveket felszedve hulligánkodott? Mintha akkor nagy diktaturáról beszélt volna ökegyelmessége. Ja, hogy akkor nem ö volt a diktátor? Értem. Neki szabad. Ö nem volt a magyar nép ellensége. Ö mehetett panaszra külföldre. Ö nem volt akkor hazaáruló. Kettös mérce fogalmáról már hallottál, öcskös?

 • igy van egyett ertek mindenki hozza szolasaihoz.tenni kell valamit az bisztos ezt a rasszimust meg alasztatast ami otthorol jonn ide allitsuk meg.

 • Klara Bencsics

  Gondolom, Göllner rémesen örül, hogy ennyien hozzászóltak a gyerekes, félelelmmel teljes propaganda szövegéhez.
  Az igazság az, hogy már végképp nem tud mit tenni Orbán és hívei ellen., hogy őket megdöntse. A március 15-ki beszéde Orbánnak remek válasz mint Göllnernek, mint az itteni beíróknak a baloldalról.
  Az ünnepély értékét emelték, lengyel és Let résztvevők számos részvétele, mely szolidaritásukat mutatták ki Orbán és a mai magyar kormány mellett.
  Szerintem ez fáj Göllnernek és sok hasonszörű elvtársának.

 • azt ugye elfelejti, hogy miért ment Orbán Brüsszelbe? az akkori gyurcsány veres páros nem volt hajlandó kiadni az ország pénzügyi gazdasági adatait! és ugye akkor választások előtt ez elemi feltétel lett volna ! de hazug és megmásított költségvetést adtak le az uniónak is. de ezt az öszödi beszédében el is mondta: ” .. hazudtunk reggel ,délben, este , két évig nem csináltunk semmit! de jobb is ha nem tudjátok, hogy milyen trükköket vetettünk még be”….. stb. stb. csak ezeket a hazugságokat akkor az eu gazdasági bizottsága lenyelte. (JA , hogy ott kik is vannak többségben?) továbbá az ön gazdája tiltotta ki a Magyar Nemzet és a Magyar hírlap újságokat közhivatalokból, de még a MALÉV gépeken is csak néphazugságot lehetett olvasni!!!

 • Na,egész jól szórakozom,köszönöm mindenkinek! :) A 2/3-ról meg csak annyit,hogy az alig több mint 50%-os részvétel után a kétharmad még mindig csak a választópolgárok kevesebb mint fele. Egy kis matek,nem bonyolult,faszikáim:) A komcsizás pedig a butaság netovábbja. Ki a komcsi? Gyurcsány? Nem a piacgazdaság meghonositására tett kiserleteivel vivta ki a népharagot? Nem ő korlátozza a piaci versenyt,tervgazdálkodik,államosit és épit személyi kultuszt. Ballib, oké, de ez a modern,demokratikus nyugati világban szalonképes,nemúgy mint OVI nemzetiszocialista,keresztény fundamentalistákkal megtámogatott diktatórikus törekvései,nem is beszélve a Vona féle vérnáci nacionalista csürhéről.
  1100 év után nagynehezen megérkeztünk Europába,most meg az idióták mindent elkövetnek,hogy elcsesszék.
  Szembe mehetünk mi a világgal? Van rá pénzünk? Meg tudunk élni Europa nélkül? Nem.
  A nemzeti hevület szép és fontos dolog,csak nem lehet megenni. A nemzeti érzelmekre alapozó politikusok pedig veszélyesek. Adj a népnek ellenséget és nem a hibáidon fognak töprengeni. Kurva egyszerű és mindenhol működik. Amig mi itt egymással faszkodunk,Viktor röhög a markába. Miért nem azt firtatjuk,hogy lett a svájci frank 180ft után 250? Hova lett a magánnyugdij pénz? Miért nem csökken az üzemanyagok adója? Miért nem csökken a munkanélküliek száma? Miböl fogjuk fizetni a gyerekek horribilis tandiját? Miért kötik röghöz a fiatal diplomásokat?
  Választ várok, jobboldali nagyszályúak!

 • Klara Bencsics

  Kanadai kornzervatív párt hasonló többséggel jött be, de senki sem azt analizálta HÁNYAN mentek el szavazni,, hanem azt, hog most ez van hatalmon.
  Csak éppen a magyar vesztesek NEM képesek belátni ezt az igazságot.
  Európa viszont, amit a történelemben többször megvédtek a magyarok, már NEM az a Európa amit régebben ismertünk. A bank és a baloldal uralja s mindenkit ennek az uralomnak akarja alávetni .A magyarnak már ELEGE volt ebből, főleg 40 éves Szovjet uralom után.
  Szeretne szabadon, nemzetként MAGA határozni sorsáról és jövőjéről.Na meg saját nemzeti alkotmányáról.

 • Attila, Bagooj és egyéb humanoidok,hol késik a válasz??

 • Göllner András

  Úgy látom szépen begerjedtek a fasiszta látogatóink Kedves demokratikus KMH olvasók :-)

  Mint ezt már többször elmondtam – át kell nézni rajtuk, nem kell velük vitába szállni, mert képtelenek racionális érvekkel élni, csak fröcsögni tudnak, vagy zsidózni, mint a Kovács. A demokrácia játékszabályait ezek az emberek semmibe veszik, ma is, mint a kommunizmus, vagy a fasizmus éveibe, erőszakkal, indulatos gyűlölködéssel, kirekesztéssel döngetnének mindenkit a földbe, aki nem az ő nézetüket vallja.

  A helyzet a következő, kedves demokrata barátaim. Ezek a Kovácsok, immáron harmadik alkalommal küldenék hazánkat a vesztébe. Megszenvedtünk miattuk két világháborús vereséget – most megint okosabbak Európánál, megint Európa ellen fordítanák népünket, megint azon vannak, hogy lejárassák hazánkat azzal a szellemiséggel mely oly hihetetlen károkat okozott az egész világnak és nekünk Magyaroknak, a 20. század első felében. Szeretnek mindent, de mindent a zsidókra kenni, mint a Trianoni ítéletet, de mi tudjuk, kinek köszönhetjük minden bajunkat az elmúlt évszázad során. Ezeknek, ezeknek a másokra mutogató mélymagyaroknak, akiket nem érdekli, hogy az izomfitogtatásuknak köszönhetően, még nehezebben fog talpra állni a magyar gazdaság, még gyengébb lesz a forint, még több tőke és munkahely fog elszivárogni hazánkból. A Bayer, Bencsik, Kerényi és Széles brigádnak és követőiknek csak egy dolog fontos – hogy a Roma, a Zsidó, a másként gondolkodó, akiket százezrével írtottunk ki a 20. században, bocsánatot kérjenek a Magyartól, vagy az hogy az ő csapatkapitányuk, Orbán Viktor, kritika nélkül futkározzon a hazai focipályán, és ugy cselezze ki népünket a demokratikus jogaibaól ahogy azt ő jónak tartja. Hát ezt !!! Nem fogjuk megengedni, nekik, hogy újfent a történelem szemétdombjára juttassák hazánkat ezek a senkiházi gazemberek, hogy újfent lángba borítsák Európát !

  Igen. Tudjuk, hogy nagyon sokan vannak, odahaza is és a diaszpórába is. Többen vannak mint mi. De a bolondok házában is kisebbségben vannak a józanok. Nem a méret, hanem az élet a lényeg. Elszaporodtak odahaza, mert hazánk demokratikus politikai kultúrája a mai napig, politikai vezéreinknek köszönhetően, a béka feneke alatt van. Elszaporodott a gaz mert a mostani vezér, Orbán Viktor, nem gyomlál, hanem ígényt tart az antidemokratikus szarjankókra, mert nélkülük képtelen két harmadot csinálni.

  A Kovácsoknak, és futtatóiknak innen is üzenjük – egy sokkal nagyobb pályára fogjuk kivinni a meccset. Ez a pálya sokkal de sokkal nagyobb és látványosabb lesz mint a felcsúti törpe privát focipályája. Mi a nemzetközi közvélemény pályáján, kinn a napfényen, Isten előtt fogjuk bebizonyítani, hogy Orbán zsoldosai, a Bayerek, a Bencsikek, az idióta Kerényi, aki ledózeroltatná a Fehérházat, és kecskéket legeltetne a helyén, az egész világot veszélyeztetik. Kérem a hölgyek fogják most be a füleiket mert üzenni szeretnék a fasisztáknak. Idehallgassatok szarjankók ! Elegünk van belőletek, harcban állunk veletek, senkiháziak, akik nyilasok hívó szavára, az ex-komcsi pribékek hívó szavára, újfent lángba borítanátok Európát és a világot. Nem fogjuk megengedni, hogy gyűlöletkeltő kampányaitokkal mégegyszer a félelembe, a szilenciumba zárjátok a magyarok szabadságszeretetét, igazságérzetét. . Nem megyünk mégegyszer szó nélkül a vágóhídra Vitézek ! Minden olyan izomfitogtatás ellen, amelyet fasiszták szerveznek Magyarországon – a világ minden tájáról, a legnagyobb hangerővel fogjuk ellenezni – STOP THE HUNGARIAN HATE PARADE !!!

  A Bayer-Bencsik féle tömeges izomfitogtatás nem a magyarok becsületét, hanem a magyarok lejáratását és a világbékét veszélyeztetik Ez ilyen egyszerű. Mindenki aki egyetért csatlakozzon hozzánk a facebookon, hallassa hangját. https://www.facebook.com/pages/Stop-The-Hungarian-Hate-Parade/257605150990370
  Éljen a magyar szabadság, éljen a köztársaság, vive la Republique !!

 • Judith Kopacsi

  Klárikám, már megint le vagy maradva egy vagy két brossurával. Nem hallottál arról a botrányról, hogyan hivták telefonon a liberálisokra szavazandókat a konzervativok, és adtak nekik hamis helyeket, ahova mehetnek szavazni? Ezt még Kanadában is úgy hivják, hogy csalás, és ebbe még belebukhat könnyen a Harper kormány.

 • Kedves Klara!
  A Bankok hatalma valóban nagy,de ez a globalizáció korában természetes,változtatni rajta nem tudunk. Politikai népszerűséghajhászás csupán ezzel operálni. Én,mint magyar vesztes beláttam,elfogadtam az eredményt,még ha nem is tetszik,nem sürgetek lemondást,kaptak 4 évet,ugyis elkúrják. A számadatok pedig fontosak,de ebbe nem mennék most bele. Az EU-t a SZU-hoz hasonlitani pedig szintén nagy butaság,tudom hogy a Vezér is elkövette ezt a minap,ki is baszta a biztositékot több helyen,nem győznek most magyarázkodni:)

 • Judith Kopacsi

  Majd az lesz szép, amikor kirugják az Eu-ból és Putyinhoz szalad segélyért. Hogy fogja elmagyarázni az 1989-es beszédét a Nagy Imre temetésen, amikor követelte a szovjet csapatok kivonulását?

 • Klara Bencsics! On most a 2002-2010 kozotti idoszakrol ir, ugye? Csak mert a fideSS nem tudta elviselni a vereseget ok alakitottak polgari koroket amibol olyan kezdemenyezesk jottek letre mint a jobbik. Valamint a fideSS szaladgalt Brusselbe, hogy Magyaroszag szabalytalanul adta le a koltsegvetesi jelentest ugyanis autopalyara vonatkozo dolgok is szerepeltek benne igy meg rogton nagyobb lett a GDP hiany. De a fideSS rohant Brusselbe 2006-ban, hogy fagyasszak be az orszagnak nyujtott tamogatast mert a csunya Gyurcsany nem mondott le es kilovette az osszes tunteto szemet valamint brutalisan feloszlatta a bekes hulliganok rojongeset. Magyarorszag donteht a sajat jovojerol, orszagarol, torvenyerol de akkor nem kell kinyujtani a kezeket kuncsorogni hitelekert, segelyekert, tamogatasokert csak mert husz ev alatt az europai adofizetok rengeteget fizettek, hogy megerosodjon a Magyar demokracia de ugy latszik minden egyes penny kutba dobott penz volt!

 • Bencsics

  a kanadai konzervativ part tagjai nem seggnyalasos alapon dolgoznak kulonbozo teruleteken, hanem hozzaertes alapjan es nem kellett tomegesen tartani attol a liberalis vagy mas ideologiak menten gondolkodo dolgozo embereknek, hogy azert munkanelkulive valnak, mert egyreszt nem birjak felvenni a versenyt a bo level gyors utemu nyelvcsapasokra kepes partkatonakkal, es irritaloan tehetsegesebbek, ezert igy vagy ugy megszabadulnak tole, mert megiscsak szegyen, hogy nem a NEMZET FIAI tundokolnek….egyebkent semmilyen alapja kanadat barmilyen szempontbol magyarorszaghoz hasonlitani……eg es fold…

 • Göllner András

  Idehallgass Te “double standard”. Miről beszélsz, amikor hiányolod a tényeket a kritikánkból ? -(Idézlek: “Az Aláirók pedig vegyék a fáradségot és ne üres petárdákat pufogtassanak jobboldail terrorról és társairól, hanem bizonyitsanak makacs dolgokkal, mint például tényekkel “- Hivatkoztunk a kiadványra, a dátumra, az oldalszámra, ahol a haverod, Bencsik András egy tál szarhoz hasonlította Kertész Imre Nobel díjját és Magyarország EU csatlakozását, a nyilasok támogatóira való tisztelgését, Putyin istenítését az európai vezetőkkel szemben. Hivatkoztunk a kiadványra, a helyszínre, a dátumra, ahol Orbán mostani tanácsadója, amerikát leutálja, és a muzulmán terroristák fenekét nyalogattatná a magyarokkal. Bizonyítva, Bayer antiszemita kijelentései. Vak vagy vagy Próhászka bohóca ? Mért nem vállalod a neved és állsz ki velem egy vitára a nyájad előtt joker ???.

 • Nofene. Megjelent a Tanárúr,elhallgattak a diákok. Avagy szélsőjobbos barátaink a kocsmába távoztak? :)
  Nagyon örülök Göllner úr,hogy kimondta nagy nyilvánosság elött, amitöl én félni is csak csendben merek. Nevezetesen,hogy ezeknek a disznóknak a ténykedése könnyen egy újabb europai konfliktushoz vezethet.
  Remélem a Kovácsok is olvasni,illetve véleményezni fogják ezt,véleményem bárhol,bármikor vállalom és kész vagyok azt megvédeni. Azzal viszont nem értek egyet,hogy mi, normálisak lennénk kevesebben. Tény,hogy két éve teret engedtünk ennek a söpredéknek,de lesz még itt választás amin újult erővel szállhatunk szembe velük, a demokrácia és szabadság védelmében.

 • Kedves Göllner András! Miért nem újítja fel az aláírók listáját? Többen csatlakoztunk a facebook-on és nincs nyoma. Lényegesen többen vagyunk mint a kezdetén. Üdv, Lukács Gábor PhD., matematikus-szoftveres, Raleigh, Észak Karolina.

 • SZERZŐ TIBIAVÖRÖS | MÁRCIUS 17, 2012, 3:00 DU.

  Teljesen egyetertek de mondjuk szerintem vitathatatlan teny, hogy ha elmegy mindenki szavazni a fideSS akkor is 2/3-os gyozelmet aratott volna.

 • SZERZŐ TIBIAVÖRÖS | MÁRCIUS 17, 2012, 4:11 DU.

  Szerintem telefonos segitseget kernek, hogy erre most mit irjanak csakhogy akitol kerdeznek az most eppen hosszuhetvegezik valahol a Canari szigeteken vagy az Azori szigeteken a csaladjaval ugyhogy meg kell varni amig Fomeltosaga elerhato lesz…

 • Göllner András

  Ahhoz, hogy egy demokratikus választáson legyőzzük a söpredéket, össze kell állnia egy hiteles alternatívának, programokkal, megoldásokkal a romok és a katasztrófa állapot orvoslása érdekébe. Jelenleg nincs alternatíva. Se hiteles csapat, se hiteles stratégia. És ketyeg a bomba amit a Bayer-Bencsik féle zsoldosok népünk jövője alá gúrított többek közt a montreáli viézek, a montreáli katolikus plébános, és mindazok segítségével, akik ha egy rossz szót hallanak Orbánról, azonnal zsidókról, liberális dögvészről, szabadkőmüvesekről és kommunistákról kezdenek ordítani. Sajnos jelenleg ezeknek az eszement primitív barmoknak a kezében van hazánk jövője, és úgy játszák el a hitelünket mint az urak régen a tiszti kaszinóba. És igen, sajnos többségben vannak. Tűri a nép, hogy a politikai elít, a fosztogató, kapzsi, orrát fennhordó, magát felsőbbrendűnek tekintő mélymagyar, újfent, mint az első világháború előtt és alatt, vagy a második előtt és alatt, most is, a nép hazaszeretével visszaélve, átverje őt . Csodálatos képességeink van az önkárosításra. Ady és legnahgyobb költőink ezt már többször elmondták – de egyik fülünkön be, másikon ki. Természetesen, hosszú távon én is optimista vagyok. De itt most már csak akkor van remény ha kivisszük a meccset a nagypályára és ehhez mindenkire szükségünk van.

 • Attila Toth!
  A Demokratának ezt a badarságot ki súgta meg? Fleto vagy a spanyol srác? :)
  Látod,ez a jobboldali népbutitás,dezinformáció. Röhej!

 • ” kinn a napfényen, Isten előtt ”

  Nagyon helyes.
  De ne csodálkozzatok majd az eredményen.

 • Klara Bencsics

  Göllner úrnak valóban nehéz napjai lehetnek.
  Ezt abból látom, hogy lefasisztáz mindenkit ( egy átlag komcsi szavaival) aki másképp gondolkodik, mint ő.. Sőt, rágalmaz is, főleg a montreali magyarokat és a plébánost. Aki Ide be se néz azóta, mióta feljelentették, mert véleményt mert mondani.
  Más hián, aláírást gyűjt Göllner úr külföldön élő balos egyetemi emberektől, hogy megdöntse Orbánt, már tényleg igen fura.
  Jó munkát kivánunk hozzá!

 • Klara Bencsics

  Jdith, de olvastam róla. El is csendesedett az ellenzék hamar. T.i. bizonyiték nagyon gyenge erre a vádra. Légy erős, Harper még marad egy hosszú ideig…..!

 • Judith Kopacsi

  Én nem tudom, honnan vetted hogy az ellenzék elcsendesedett, a Globe and Mail erről nem értesitett. De arról igen, hogy egyre több reklamáció érkezi az Election Canadához ezügyben. Te csak szeretnéd, ha ez a dolog leülne.

 • Göllner András

  Jé, most látom, hogy a Bencsics Klárika foglalkozik velem, és tudja hogy nekem mi fáj. Tessék idehallgatni táltos mamika. Nekem most a bicepszem fáj, mert egy nagyot bodiztam, hogy jól megtudjam pörgetni a montreáli mérnök bálon egy zsidó tánc alkalmával. De bevallom, a gyomrom is fáj egy picurkát attól a sok zagyvaságtól melyet Klárika és lelkes kis barátai ide biggyesztgetnek – ennyi sok baromságot ritkán olvastam. Egyetlen egyikük sincs felháborodva azon, hogy Kerényi haverjuk – Orbán tanácsadója – az Irániakkal szeretné kifehéríteni a Fehér Házat, vagy azon, hogy a Bayer haver, vérereverésekkel szeretné politikai ellenfeleit rendre tanítani, vagy azon, hogy másik komcsi, a Bencsik a Ruszki KGB főnök fenekét pusziltatgatja hazánk fiaival lányaivaÉs azokat ünnepelgeti lapjában akik hónapokkal meghosszabbították Budapest ostromát, és Hitler tébolyát. Hol élnek maguk, milyen az az akvárium amiben uszikálnak és ahonnan üzengetnek nekünk rendes, lendületes, gusztusos magyar fiúknak lányoknak ??Most kénytelen leszek távozni. Jön egy sör, paprikás csirke tarhonyával, kovászos ubival. (Koser ?)

 • Ilyen jót már rég nevettem :))))

 • “Hol élnek maguk, milyen az az akvárium amiben uszikálnak és ahonnan üzengetnek nekünk rendes, lendületes, gusztusos magyar fiúknak lányoknak ??”

 • Göllner András

  Bocs gabegab, de majdnem leégett a tarhonya….szóval az a helyzet ezzel a kis százvalahányfős petícióval, hogy lehetne több ezres is, de nem akartuk napokig nyomni a sodert, mert ki a fenének van annyi ideje…ez egy “Flash-Mob” akció volt. Megmutattuk a fogunk fehérét a csirkefogóknak (Bayer és társainak, akik ott az első sorban virítottak) oszt gyorsan átmentünk egy másik dimenzióba, a facebookra, és ott agyon lehet minket lájkolni. Gyertek sokan, várunk. Nagyon jó a buli. Mozgékony gyerekek vagyunk, szeretnénk ha megcáfolnának az agyalágyultak – most tényleg minek hívjam azokat, akik lekommunistáznak, mikor közismerten antikommunista harcos vagyok évtizedek óta ? Minek hívjam ezeket akik itt nyűszítenek, és képtelenek megcáfolni akár egy állításunkat is gyülöletkeltő haverjaikról ? Csak óbégatnak. Össze vissza kapirgálnak mint csirkék a szemét dombon. Hogy a fenébe vegyem ezeket komolyan. ?

 • Göllner András

  Mi van Dakota. Szerecc idézgetni ??? Küldök egy kovászos ubiharapást csak Neked, innen Montreálból – kósert. Csirkét, tarhonyát nem kapsz.

 • asher alexander

  dubeczistvan!
  aztan hany zsidot kerdeztel meg errol!!?
  mert en egeszen maskent hallottam, minden zsinagogaban budapesten!

 • asher alexander

  judith!
  azt a putyinhoz valo penzert kunyeralast a zazrivecz-vona mar tobbszor megtette!!
  kapott is par millat putyintol!!
  most tudod honnet volt a jobbik love a valasztasokra!!

 • Orbán Viktor hiába kiáltotta azt hogy nem leszünk “gyarmat”: ha nem vette volna észre, már az vagyunk, mivel benne vagyunk az Unióban. Ez azzal jár hogy vannak követelmények és kötelességek, de azzal is, hogy kapunk is, nem is kevesek. Szovjet Uniónak hivja az E.U.-t de csendben azért csak enged és kitartja a kezét a több millió Euroért, ami most nagyon de nagyon kell…..És érdekes megfigyelni azt hogy mit mond itthon magyarul, és hogyan fogalmaz külföldön……

 • Kösz, kedves Göllner, de részemről, maradok a medium steakemnél, kevés salátával :)
  A kóser uborkádat ajánld fel valaki másnak :)

 • asher alexander

  montrealka!
  azzal azert meg O.V. is tisztaban van,hogy magyarisztan mar CSAK PAPIRON a magyaroke!!

 • asher alexander

  gollner!
  add nekem a kvaszos ubit!!
  en megeszem mindet knedlivel es toltott libanyakkal!!
  a goy-ok nem tudjak mi a jooooo!!!
  egy jo doboz kvuzat yavne,………………..nyyyyyaaaammmm!!!

 • asher alexander

  gollner!
  vegyel egy nagy doboz kvuzat yavne-t,sos leben fokhagymasan!!
  isteni!!!!

 • Na látod, Asher máris ráharapott :) Egészségetekre :)

 • asher alexander

  dakota!!
  ta geule!!!!
  garde bien ferme ta bouche,……………-et tu avale moi mouche!!! upsz!!

 • Jó étvágyat, kedves Asher:)

 • És békés, gyűlölködéstől mentes, nyugodalmas jóéjszakát:)

 • Judith Kopacsi

  Hát ha elmész végleg innen, akkor lesz is.

 • Judithka, ha végre befejeznétek ezt a sehova sem vezető, értelmetlen gyűlölködést, akkor nem lenne itt semmi baj.

 • Klara Bencsics

  Zagyvaságot csakis magától olvasok, Göllner úr. Abból a néhány sorból, amit néha ide írok, magának fogalma sincs, mire gondolok .. Bálban most nem táncolok, arról már lekésett. Különben sincs zsidótánc a magyar bálon, legfeljebb csárdás.
  Humorral nem lehet elkenni a rágalmait, Göllner úr!

 • Judithka, visszaolvastam a kommentjeidet azelőttről, mielőtt idetaláltam volna. Te mindig is egy pitiáner gyűlölködő voltál és attól tartok, hogy az is maradsz.
  A te korodban, közel a hetvenhez, mégcsak esély sincs arra, hogy pozitív irányba változz. Ez van. :(

 • dakota, ha így folytatod, kénytelen leszek beiratkozni a zsabadkömüvesek női egyletébe, és összesküdni a dakoták ellen. És igazad van, én már ebben a korban nem fogok megjavulni. Ismeröseim nem is ajánlják, mert akkor unalmas és szintelen lenne az életük. Te is hálás lehetsz a sorsnak, hogy megismerhettél irásaimon keresztül.

 • Klára, nem értetted félre Andrást? Mintha Ő azt mondta volna, hogy a zsidó bálon fog majd magyar táncot járni veled. De még rákerülhet sor a horára is. Ami persze körtáncot jelent, de nem baj, okulni sohasem késö. Kanadában nem árt más kulturát is megismerni. :)

 • Még csak ezután?:)
  Judithka, ha az ismerőseid életében te jelented az egyetlen pozitívumot, akkor szegényeknek nagyon sivár életük lehet:)

 • Göllner András

  Jutka, ki ez a Dakota őrült ? Egy lovat kéne alá rakni és bezavarni az Indiánok közé. Bencsics meg megint fel van pumpálva valamivel. Csak tudnám hogy mivel. Epével talán. Ha nincs zsidótánc a mérnökbálon, hozunk majd egy jó kis klezmer bandát, Klári, és megmutatjuk hogy kell csinálni. Kiosztunk egy pár üveg kovászos ubit is a lovagoknak. Én különben nem vagyok zsidó, és ez rettentően idegesíti az egész Kovácsklánt, mert nejhezen tudnak lenullázni, de ez már az ő bajuk, szenvedjenek kereszténységem miatt, én viszont nagyon komálom a Klezmert, bevinném a magyar bálba, mert ott a helye, a töltött libanyak se kutya, vagy a solet libacombbal. De komolyra fordítva a szót – amit szegény magyar zsidó testvéreinkkel műveltek Horthyiék és vitézeik, az megbocsájthatatlan. Én velük vagyok és leszek, a fajtiszta vitézekkel szemben, a Prohászka imádó plébánosokkal szemben, a Csurkát istenítő montreáli laptulajdonosokkal szemben, akiknek az a jó modor, ha belerúgnak azokba akik az elesetteket, a meggyalázottakat, a szegényeket, az igazságtalanúl lemészároltakat védik. Ezek a jómódú, jó modorú úrak és hölgyek minden magyar hiányosság mögött a zsidók kezét látják és nem saját hülyeségüket. Most is ezt hajtogatják – a zsidó sajtó a magyar ellen hergeli a közvéleményt….és nem azt, hogy a kis felcsúti komcsi ivadék az, aki egyre távolabb visz minket már megint Európától. Annak a Raffay Ernőnek is adnék egy jó nagy kovászos uborkát, hogy észhez térjen a plébános úr jobbján a kiscserkészek előtt. Az igazság az, kiscserkészek, hogy a zsidók csak jót tettek hazánknak, iparosítottak, munkahelyet teremtettek, harcoltak értünk 48-ban, az első világháborúban. a Nobel dijaink 90 százalékát ők hozták házhoz, és mi volt a hála, ? 51 nap alatt kb 500,000-et a haláltáborokba zavartunk, és most azt várjuk, hogy ők kérjenek bocsánatot a magyartól. Érti ezt valaki ???

 • Kedves Göllner, minek ilyen kiabálást csapni éjnek évadján, csak azért, mert nem mindenkit érdekel a kovászos uborkád? :)

 • Titán Göllner ennyit tud, többet ne várjatok tőle.

 • NoDouble Standard

  Kedves Libas Misi,

  Ön a Mar 17 9:30 irt bejegyzésében leirtak összességében tiszteletre méltó módon hangzanak. Ezt úgy jelentem ki, hogy a megállapitásai többségével ne értek egyet. Egyben eléggé biztos vagyok: az emberek öszödi beszédról alkotott véleményét (és ez nem csak az öszödi beszédre vonatkozik) akkor is tiszteletben kell tartani, ha az szöges ellentétben van az Önével (vagy az enyémmel). Ez a demokrácia alapja.

  Az általam ismert tényekről: 2006-ban Gaudi-Nagy Tamás és Vona Gábor nevét Magyarországon az emberek messze túlnyomó többsége nem ismerte. Ők akkor még nem számitottak semmiféle módon közszereplőnek. Budaházy-ról és a 64 Vármegyéről már sokkal többet lehetett hallani.

  Kétségtelen, hogy az öszödi beszédre reagálva azonnal megjelent egy balhéra kész dühös társaság (kezdődött a TV székháznál) és elfogadhatatlan módon adtak kifejezést indulataiknak. Az akkori rendőri fellépés megmagyarázhatatlanul (és máig megmagyarázatlanul) szakszerűtlen és megengedő volt. Ezek jól látható többségét leginkább a futball huligánnak nevezett körökben lehetett látni. Ezek még a legnyugodtabb és legcivilizáltabb országokban is megtalálhatók, még a békés Vancouverben is (csak ott más a sport).

  Egyébként az én baloldali / liberális barátaim közül sokan osztják az Ön véleményét. Próbálják eltartani a családjukat, nincs idejük kordonbontásra, (szerencsére ma már nincs is ott). Azok viszont nagyon kevesen vannak, akik Orbán – Vona vonalról beszélnek. Ők ellenfelek,mégha időnként egyetértenek bizonyos dolgokban. Gyakran az MSZP is egyetért (azonos módon szavaz) a Jobbikkal, de azért ez még nem jelent MSZP-Jobbik vonalat.

  Azt mondja, hogy “az emberek mindkét oldalon ostobák”. Ez lehet akár igaz is, DE joguk van hozzá és ahhoz is joguk van hogy a tetszésüknek megfleő módon szavazzanak. Ez az ami dühiti az agressziv, radikális kissebséget.

  Köszönöm a reagálását. Minden jót Önnek.

 • NoDouble Standard

  Tisztelt Göllner Úr!

  Idehallgass Te “double standard”. Miről beszélsz, amikor hiányolod a tényeket a kritikánkból ? -(Idézlek: “Az Aláirók pedig vegyék a fáradségot és ne üres petárdákat pufogtassanak jobboldail terrorról és társairól, hanem bizonyitsanak makacs dolgokkal, mint például tényekkel “- Hivatkoztunk a kiadványra, a dátumra, az oldalszámra, ahol a haverod, Bencsik András egy tál szarhoz hasonlította Kertész Imre Nobel díjját és Magyarország EU csatlakozását, a nyilasok támogatóira való tisztelgését, Putyin istenítését az európai vezetőkkel szemben. Hivatkoztunk a kiadványra, a helyszínre, a dátumra, ahol Orbán mostani tanácsadója, amerikát leutálja, és a muzulmán terroristák fenekét nyalogattatná a magyarokkal. Bizonyítva, Bayer antiszemita kijelentései. Vak vagy vagy Próhászka bohóca ? Mért nem vállalod a neved és állsz ki velem egy vitára a nyájad előtt joker ???.

  Az fenti 8 sort nekem cimezte.
  Először is, ne tegezzen. Másodszor: a név helyesen NoDouble.Standard.

  Rövid reagálás a fentiekre:

  Szerintem Bencsik András egy elfogadhatatlanul egyszerű (az esetek többségében sajnálatosan primitiv) ember. Öt ilyennek hozta a gólya. Erről tehet a legkevésbé. Arról már inkább, hogy következetesen a hatalom melege közelében sündörög,néha persze tévedésből olyan helyre csapódik, ahova nem kellene, de elég gyorsan korrigál (MSZMP, MDF, MSZP, Kisgazdapárt, majd KDNP, utána Jobbik, most legújabban FIDESZ).
  Az hogy Bencsik mihez hasonlitotta Kertész Imre könyvét, az Őt minősiti, nem Kertész Imrét.

  Egyébként, ha ez az Ön számára és az Aláirói számára tényként bizonyiték a magyarországi fasizálódásra, akkor ez elég komolytalan. Bencsik András nem képviseli Magyarországot, még a saját véleményét is nehezen tudja. Általában nem lehet érteni mit mond, de ez legyen azoknak a baja akiket érdekel a véleménye.

  Putyint isteniti az európai vezetőket szemben? Ismételten, ez mire bizonyiték? Putyint szeretik az oroszok. Joguk van hozzá, még akkor is ha Ő Önnek vagy nekem nem tetszik.

  Az Ön fenti idézet sorrendjéban haladva, miért is kellene szeretni Orbán tanácsadójának Amerikát? Ilyen alapon mi van Charles de Gaulel-lal, vagy Dominique de Villepin-nel (remélem ismeri az ENSZ-ben 2001-ben elmondott beszédét?) ? Őket is el kellene itélni, mert ‘leutálták Amerikát’?

  Muzulmán terroristák fenekét nyalogattatni a magyarokkal? Ez még nehezebb.
  Itt arról van szó, hogy a gonosz Orbán elment Egyiptomba és Saudi Arábiába és gazdasági kapcsolatokat kisérelt meg létesiteni a ‘muzulmánokkal’? Ez jobboldali fasizálódás? Orbán sárgarépát és tyúkot akar exportálni a Saudi-aknak (meg esetleg libamájat), mert másunk nincs is!! Bort nem isznak, pálinkát még annyira sem. Mi a baj ha megpróbálunk élelmiszert eladni nekik? Orbán fizetőképes piacoka akar(t) találni a Közel-Keleten! Miért is baj ez?

  Egyébként tudja, hogy Egyiptomban hogyan nevezik népiesen a mozdonyt? Ganz! 40 – 50 éven át tőlünk vették; ez az oka. A baj, hogy már nincs Ganz, nem pedig az, hogy Orbán magyar csirkét akar velük etetni.

  Van rosszabb hirem is: tavaly Nicolas Sarkozy nukleáris technológiát kinált fel Saudi Arábia részére !!! Ezt csak azért emlitem, mert a 2011 Sep 11 terrortámadás 19 végrehajtója közül 15 Saudi állampolgár volt.
  Egyébként ez az ország (Saudi Arabia) évtizedeken át az USA legfontosabb szövetségese volt a muzulmán országok között 2011 előtt; ÉS most is az !!! Ennél fogva tehát Amerika is nyalja a muzulmán terroristák … ?

  Bayer antiszemita? Lehetséges. Az Ön definiciója szerint bizonyára. Ez persze nem jelenti azt, hogy Magyarország fasizálódik. Bayer Zsolt nem képviseli Magyarországot, annak hivatalos politikáját. Ő egy media figura, aki elmondja véleményét, mert ebből él és akinek érkezése van hozzá, meghallgatja. Ilyenből minden oldalról elég sokat lehet itt látni / hallani. Kornis úr egyszer azt mondta, hogy “mi sokkal jobban gyűlölünk benneteket, mint ti minket”. Az ilyen kijelentő emberek nem képviselik az országot. Ők a saját nevükben nyilatkozgatnak, nem sok ráhatással a dolgok igazi menetére.

  Továbbhaladva az Ön fenti levelében, mi a célja az Ön számára ismeretlen személyeket Prohászka bohócának nevezni?

  Igy akar támogatókat toborozni a ‘gyűlölet menet’ ellen. Önből sugárzik a gyűlölet. Amit Ön csinál, az egy szélsőséges, és szelektiv módon összeollózott ferditésekre alapozott propagnada. Én tényleg megpróbálom érteni mi mozgatja Önt. de ha csak annyi a mondanivalója, hogy Magyarország fasizálódik és jobboldali terror van a Bencsikek és a Bayerek miatt, akkor ez édes-kevés. Ma már Európában nem elég antiszemitizmussal és fasizmussal riogatni. Erre elég gyorsan csökken az ú.n. piaci kereslet / igény. Ezt Ön Stephen Harper és Jason Kenney bűvöletében élve nem érzékel elég pontosan Kanadából.

  Göllner úr! Az én zsidó rokonaim hosszú évek óta ingyen gyógyitják a cigány gyerekeket Budapesten VII. és VII. kerületben a gyermekorvosi magán rendelőikben, mert a legtöbbnek nincs pénze, hogy kifizesse kezelés költségét. Halkan és szomorú szivvel mondják (sajnos egyre gyakrabban), hogy már csak a zsidó és a kinai közösség tudja őket eltartani. Tudja Göllner Úr, a zsidó páciensek pontosan tudják, hogy a cigányok nagy része nem fizet és soha sem ’tiltakoznak’ ellene. Pontosan értik miről van szó

  Igen, ha hiszim ha nem, van egy ilyen Magyarország is. Ez persze nem illeszkedik az Őn gyülöletkampányába, de ez akkor is itt van, Hegedűs Zsuzsa nem Párizsból jártatja a száját. Éjjel-nappal járja az ország legszegényebb részeit és ott segit, ahol tud. Kap is érte hideget, meleget, jobbról is, balról is.

  Ha Önt és az Aláirókat valóban a segitő- és a jó szándék vezérli, ennek nagyon sok konstruktiv módja van.
  Jó indulatú, naiv kanadaikat szelektiv módon, trükkösen összeollózott ‘tényekkel’ beugrasztani ilyen kampányolásba nem tűnik korrektnek, de ez az Ön dolga. Egyébként, miért nem jön Magyaroszágra és politizál itt? A baloldal rendkivüli módon szenvedi hiányát egy jó karizmatikus vezető hiányának, ez azonban nem lehet egy tomboló gyűlölködő, aki állandóan antiszemtizmust, meg fasizmust üvölt ezerrel. Erre már nincs piac. Szerintem nem is lesz.

  Végezetül, sajnálattal kell megállapitanom, hogy Ön még nem alkalmas kultúrált vitára / párbeszédre. Ha ezt nem hiszi el, forditsa le amit Ön irt nekem és az én válaszomat és adja oda a főnökének és még 10 kollégájának a munkahelyén és kerdezzem meg az ő véleményüket. Remélem Ön változni fog a módszerein és a stilusán. Ha ez bekövetkezik, rendkivül jó alkalmat fogok Önnek adni a személyes vitára. Trust me! Meg fog lepődni.
  Egyébként nincs nyájam és törzsem, de legfőképp nem vagyok Joker. Hagyja abba a sértegetést, stilustalanságot és a Character assassination-t; lehet hogy az Ön számára meglepő, ezt a technikát már kiismerték az emberek, legalábbis errefelé.

  Best regards

 • tovább vinném Göllner András gondolatát: nincs szükség a külföldi magyarok körében olyanokra hallgatni mint Raffay meg Csurka (isten nyugasztalja. Még mielött valaki nekemugrik: ezt az édesapa szerepére mondom, a lányat egyszer megismetem.) meg olyanokra mint Prohászka. Vannak böven ma olyan magyarok, akikre büszkék lehetünk, és olyan történelmi figurák akinek példáját követhetnénk. Nyugodtan mellözhetjük az antiszemitákat meg hasonlókat, böven marad még hösünk. Én azt látom hogy a külföldi magyarságban az “emberebb ember, magyarabb magyar”-bol mára már elfelejtették az emberebb embert, a hangsuly a magyarabb magyarra került és sokan azt hiszik, ettöl morális, jó ember is. Pedig “jó magyarak” lenni, az nem jelenti azt, hogy attól valaki jó ember is. Néhány embernél ez úgy nyilvánul meg hogy bizony “magát felsőbbrendű mélymagyarnak” tekinti, lenézi a románokat, a szlovákokat, a zsidókat, a cigányokat stb. és mindenért más a hibás. Tisztelet a kivételnek. Gondoljunk csak bele hogy az emigrációban, minden fajta rétegböl és vallásbol keveredtek össze a magyarok, és ne felejtsük el, hogy Kanadaiak is vagyunk. Lehet ápolni a kulturát és követni az otthoni politikát, és nyugodtan szimpatizálhatunk más, más pártokkal, illetve hadd kritizáljuk a különbözö pártokat, anélkül hogy pannon-magyar módra elkezdjük egymást zsidózni, fasisztázni vagy kommunistázni. Ebben legalább viselkedhetnénk kanadai módra, nem ártana átvenni olyan kanadai szokásokat amik jók, és legalább megmutani az otthoniaknak hogy máskép is lehet. (elnézést ha ez most magát felsöbbrendü kanadainak hangzik) Ez a fajta patriotizmus, ami úgy fejezi ki magát hogy valaki “idösebb vagyok mint Szlovákia” pólóban rohangál, meg folyton siránkozni hogy “mi szegény magyarok, minket mindenki csak bánt” az pont olyan, mint a Parti Québecois aki “félti “hogy elveszti a nyelvét és kulturáját, akkor is, ha ök vannak a többségben. És ha már Québecröl van szó: egy papnak lehet ugyan politikai véleménye és ezt nyiltan mondthatja is, mint magánszemély, de egy pap ne politizáljon hivatalosan a templomban, nem ez a dolga. Véleményem szerint veszélyes dolog a politikát összemosni a morális kérdésekkel. (lásd a mostani amerikai cirkuszt) Mivel Tamás atya Winnipegi, lehet, hogy nem hallott a csendes forradalomrol ami Québecben történt…..

 • A birkákból nem lehet orvost nevelni, a bigott hívőket nem lehet meggyőzni. Mindegy, hogy mohamedánok, buddhisták, Kádár vagy Orbán hívők.
  El lehet nekik ezerszer mondani, hogy igenis, a Gyurcsány alatti tüntetésen szükség volt erős rendőri fellépésre, mert törtek zúztak, gyújtogattak. Az Orbán elleni tüntetéseken nincs szükség kordonra, mert nem bántanak se embert, se tárgyat.
  Ha megcáfolsz egy érvet, nem ismerik el az igazad, hanem jönnek másikkal. Amikor azt is cáfolod, jönnek harmadikkal, és ha mindet cáfolod, legszívesebben lelőnének, mint Örkény egypercesében a primitív náci őr a rabot.
  A hívők nem gondolkodnak, ők hisznek. Másolják a vezetőik jellemét, és felismerni őket a vallásukra jellemző stílusukból. A bigott istenhívők ájtatos manó szerepében tetszelegnek, a szélsőségesek agresszívek, és így tovább. A közhelyeket skandáló vezér hivői közhelyeket hajtogatnak, a hazudozók hívői ismétlik, továbbítják a hazugságokat, és így tovább. Az igazi hazudozó soha nem mond igazat, soha nem ismeri be, hogy hazudik, és állandóan másokat vádol vele, hogy ő le ne bukjon. Ugyan ezt teszik a bűnözők is. Többször hallom, hogy Magyarországon igenis sajtószabadság van, mert bármit le lehet írni. Nem sokkal a Fidesz által nyert választások után a parlamentben négy Fideszes képviselő mentelmi jogának feloldását kérték bűncselekmény miatt. Hármat a rendőrség, egyet az ügyészség. Soha nem szerepelt a hírekben, ellenben az ellenzék bűntetteit naponta ismételték. Ez a sajtószabadság?
  Nem tartom magam agresszív embernek, és gyilkosoknak tartom azokat, akik 1956 októberében gyerekeket küldtek az orosz tankok ellen, sőt azokat is, akik nem vették ki a gyerekek kezéből a fegyvereket, benzines palackokat. De! Egyre többször gondolok 56-ra, amikor a fegyvert ragadtak a diktatúra ellen. Bigott hívők ellen másképp nem megy. Vagy mégis?

 • Janos

  pontosan igy van, a legnagyobb hibat ott kovettuk el, hogy hagytuk ezt igy kiteljesedni, pedig lathattuk elore, hogy ez lesz a kovetkezmenye…

 • Göllner András

  No Double Standard.

  Sajnos nem tudok fordítóként Önnek szolgálni akár egy példányba sem. Erre nincs időm. De arra most van, hogy érdemben válaszoljak Önnek, mert talán az első olyan komment itt a másik oldalról, amely nem csípőből a kommunisták, vagy a zsidók, vagy az ördög táborába sorol, mert történetesen, nem tartom Orbán Viktort Magyarország legmegfelelőbb pásztorának. Nem tudom, olvassa e, amit írok. Két hete, egy 5 sorozatos cikkben kifejtettem, hogy a békemenet soraiba – kb 400,000 ember – én talán 4-5 emberről merem állítani hogy fajgyűlölő antidemokrata. Sose fasiztáztam le a magyar népet, vagy a békemenetelőket. De lefasiztázom azokat akik mőgött menetel 400,000 magyar, mert azok valóban gyűlöletkeltő antidemokraták. És a bizonyítékom cáfolatlan. Ne velem vitatkozzon, hanem azokkal akik beállnak a Bayer-Bencsik-Kerényi-Széles gárda mögé, mert ezzel a világnak azt bizonyítják, hogy a magyarok fasisztákat követnek. Ez ilyen egyszerű, kedves barátom. Továbbá, ha maga szerencsétlennek, károsnak tartja Kerényit, vagy Bencsiket, kérje meg miniszterelnökét, hogy ne javasolja Bencsik lapját a magyar népnek, hanem mondja azt. Magyarok, ne olvassátok a csirkefogó, gyülöletkeltő lapját, mert megtéveszt benneteket, és rossz fényt vet drága hazánkra. De tovább megyek “No Double Standard” – Ha maga azt akarja, hogy Magyarországon ne legyen rasszizmus, és gyűlölet a kisebbségek ellen, hanem béke és összefogás, és megértés, ha azt akarja, hogy a világ, könybelábadt szemekkel nézze a magyarok zseniális haza és szabadság szeretetét, akkor szóljon már oda a Parlament elnökének, a Miniszterelnöknek, hogy ne menjenek ki Nácikat temetni a temetőbe, nácikat koszorúzni, és ne adják náciknak a főváros szinházat. Ez lenne a példamutatás, “No Double Standard”. Ezt kellene Magának megérteni. De képtelen. A jó modora hibátlan. Horthy is jó modorú volt, nyogodt, higgadt erővel küldött majd 500,000 magyar zsidót a haláltáborokba. És követői a mai napig azt várják, hogy a zsidók kérjenek bocsánatot. vagy maradjanak csendbe. Kedves “No Double Standard” – a tényekről kell beszélni, és arra figyelni, a pásztorok hová vezetik a nyájat. Ma, a mai pásztorok, a magyar népet, a vesztébe vezetik. Európa ellen, Oroszország karjaiba, a jogállamisággal szemben, és sorolhatnám. Amikor azt mondjuk hogy Orbán nem érti a Demokráciát, nem tiszteli azokat akik a demokrácia védelmébe hallatják hangjukat, ne rám hallgasson – hallgasson az EU elnökére, és mindazokra a világ különböző sarkain akik egyre gyakrabban ezt mondják, és joggal. Nem Európának kell tanulnia Orbántól és Önöktől, hanem Maguknak kell tanulni a civilizált világtól. Úgy látom, ezt két világháborúban elveszített küzdelem a mai napig nem tanította meg Önnek, kedves jó modorú kioktatóm. Vive la Republique ! Éljen a Magyar Köztársaság ! Éljen a Magyar szabadság !

 • Szilyasztok!

  Valakinek fel kellene lepnie a magyar nacik es/vagy “Hungaristak” ellen, es eltenni oket befottnek nehany evtizedre.
  Ezt sem a bolsi (Gyurcsany) vezetes nem tette meg, sem az Orban kormany (legalabbis nem eddig). Annyit sejtek, hogy a Gyurcsany abban hihetett, hogy a Jobbik gyengiti a jobb oldalt, es ezert hagyta a tudatlan nacikat hozongeni. De Orban eseteben egyszeruen nem ertem miert nem veszi oket eszre.

  Maskulonben – szerintem – jo iranyba halad az orszag, kiveve egy-ket tulkapast, ami mar surolja a gyengeelmejuseget… de hat Magyarorszagon is ugye a 10 millio embernek 10 000 001 velemenye van.

  Udv;
  Moshe

 • Egyszer, röviden a rendszerváltás elött, a Ludas Matyiban olvastam valamit, ami ma is érvényes: “az ország rossz úton halad a jó út felé”

 • Tisztelettel érdeklődöm, hogy aztán, ha már sokmillióan lájkolták, akkor mi lesz?
  .
  Ennyi neves, bizonyára befolyásos ember már igazán tehetne valamit a Magyarország által elkövetett törvénysértés ellen, mondjuk saját országukban, Kanadában, amely ugyancsak aláírta az 1947-es párizsi békeszerződést, amelyet hatályos magyar törvény is tartalmaz, és amely szerint Magyarország kötelezte magát, hogy nem engedi többé fasiszta jellegű politikai, katonai vagy katonai színezetű, revizionista propagandát is kifejtő szervezetnek a fennállását és működését.
  .
  Talán megkérdezhetnék Kanada illetékes vezetőit, hogy akkor most hogy is van ez? Kanada csak viccből, látványosságból szokott aláírni nemzetközi szerződéseket, amiket bármelyik érintett ország bármikor megszeghet?
  .
  Mert addig egy ilyen lájk-forradalmon csak elnézően mosolyogni lehet. Azt hittem, csak Magyarországon olyan nagy divat a demokrata körökben a slacktivizmus. Elképzelem, ahogy orbán a sok lájk láttán magába száll, és hirtelen a farkasbőrt levetve előbújik belőle a bárány, sőt akár lemond. Persze a helyébe lépő neonáci jobbik aztán biztos nem lesz ilyen, mert az biztosan farkas kívül is belül is.
  .
  Mindazonáltal köszönjük, hogy angol nyelven elérhető, hiszen a újjáéledő nácizmus fenyegetettségében élni kényszerülő magyarországi magyaroknak az egyetlen esélyük, ha minél hitelesebben tudathatják a világgal, mi folyik ott, hogy ne legyen majd a most kényelmesen-szemérmesen szemet hunyó erős demokratikus jellegű országoknak később az a mentségük, hogy “na de hiszen nem tudhattuk, hogy mi folyik ott, és hová vezethet” – mint ahogy történt az 1. fasizmus idején.

 • Göllner András

  Teljesen igaza van e-vita. A facebook-os lájkolástól nem fog rendbe jönni Magyarország, a magyar politikai kultúra, a magyar politikai osztály, a magyar civilek, és a nép magatartása, nem fog egyik pillanattól a másikra ettől megváltozni. Kis legyek vagyunk mi a történelem nagy kerekén. De amikor az unokáim egyszer majd bizonyára megkérdezik – nagypapa, Te mit tettél azok ellen, akik 2012-ben még mindíg a nyilasokat üdvösítették, vagy azok a politikai erők ellen, akik az ilyen embereket magukhoz öleltek, és megengedték nekik, hogy száz ezreket meneteltessenek maguk mögött, akkor ne kelljen szégyelni magamat. Én nem tekintem Csurka István nácit a magyarok világítótornyának, mint a Montreáli Magyar Krónika laptolajdonosa. Én nem felesküdöm, hanem megvetem a magyar antiszemitizmus atyját, Próhászka Ottokárt. Én nem a Prohászka szellemisége mellett, hanem ellene menetelek. Vive la republique ! Nem a zsidónak, a Romának, a melegnek, a liberális gondolkodásúnak kell bocsánatot kérni létezéséért, hanem azoknak, akik a Teremtő ártatlan gyermekeinek százezreit lemészárolták származásuk, nézeteik, hitvallásuk miatt, és ma sem tesznek SEMMIT azok allen akik már megint e célt fontolgatják Budapest utcáin, vagy kanadában.

  Magyarországon ma már nem független az uralkodó párttól az igazságszolgáltatás, a rendőrség, az ügyészség. A hatalommal szemben felállított demokratikus fékeket sorra felszámolták. Megszüntették a magyar közigazgatás, államigazgatás pártatlan semlegességét. Ezrével rúgták ki azokat, akik nem a saját pártjuk színéből kerültek be az államigazgatásba, és azt fújják hogy aki nincs velük az kommunista, Gyurcsánybarát, vagy a haza ellnsége, és az ördögöt szolgálja, a kereszténység ellen van. Érti ezt a logikát valaki ????? A sajtó a miniszterelnök politikai haverjainak a zsebébe, a közszolgálati médiumok pártpropagandát terjesztenek. A Parlament FIDESZes Elnöke, Kövér László a sajtóba nyiltkozta, hogy pártjának nem az igazmondás a prioritás hanem a mandátumok száma. Tíz ezrek veszítették állásukat, mert a csapatkapitány a párthaverjait akarja a pozíciókba, a bíróságokon, az egyetemek, az alapítványok, a tudományos élet, a szomszédos országok magyar kolóniáinak az élén látni. És akkor ide jön nekem valaki és “No Double Standard”ről kezd úri módon prédikálni meg arról, hogy ne sértegessek én senkit, hanem csak szépen nyeljem ezt a….tarhonyát. Bocs.

  Mindenkinek aki itt ránk lövöldözik ezt üzenjük. Még csak most nyergeltünk fel !! Egytől egyig Magyarok vagy Magyar barát emberek vagyunk. Csodálatos kis zömök lovaink vannak. Kemény gyerekek vagyunk. Azokat a magyarokat védjük akiket a “No Double Standard”-esek az úri, jó modorú dumájukkal már egy évszázad óta átvernek, a díszmagyaros nemesek, akiknek valóban köszönhetjük Trianont, és azt, hogy elvesztettük hazánk területének a kétharmadát. népünk becsületét Hülyeségeikért mindíg másra mutogatnak, de minket már nem tudnak be etetni. Egyre többen vagyunk, egyre többen leszünk. Éljen a magyar szabadság ! Vive la Republique ! Éljen a magyar köztársaság !

 • asher alexander

  Qollner!
  abban a kozel 500 000 Horthy tudtaval es beleegyezesevel kihurcolt magyar zsidoban csaladostol benne voltam en is!!
  -megjegyzem itt azonnal,hogy SEM az osszegyujtesunkor,SEM a ghettoban,SEMegeszen az osztrak hatarig NEMET-et NEM LATTUNK JELEN Egyetlen esetben sem!!! Kizarolag a Magyar hatar utan jottek a Waffen SS Orok!!
  mindvegig-(osszegyujtes-waggonok)-kizarolag a Magyar Csendorseg,Rendorseg,Honvedseg volt jelen!!
  amig nem ertunk az Osztrak hatarig Nemet SS-t CSAK az ujsagban lattunk hebe-hoba!!
  Birkenauban sorba alltunk-(kesobb a fogjok mondtak meg a nevet)-a Dr Mengele elott Szelekciora!!egy hanyag mozdulattal kuldte a Gazba a Csaladom 11 tagjat,mikozben egy melodiat futyoreszett!!
  ugy kb,; 3/4 ora eltelmte utan,arra a kerdesemre hol vannak a szuleim,kistestverkeim,nagyszuleim,azt valaszoltak- (ujjal mutatva a fustolgo kemenyekre mutatva)-,;-eppen ott jonnek kifele a krematorium kemenyeibol!!!
  hogy mi kerjunk ezert “bocsanatot”??
  hat legyen!
  Bocsanatot kerek hogy Veletlenul Tuleltem!! Bocsanatot kerek hogy Szem es Fultanuja voltam annak ami es ahogyan tortent!!Bocsanatot kerek hogy meg gyilkoltak a csaladom 11 tagjat a Gazkamrakban!!Bocsanatot kerek hogy osszevertek a Magyar csendorok a Mosoni utcai Csendorlaktanyaban!!
  Bocsanatot kerek hogy meg “Elek” egy kis Ideig,………………Tessek megynyugodni mar nem tart soka!!
  Jo lesz-e igy??!!!
  akkor igy most mar “JO” zsido vagyok???!!!

 • Asher Alexander!
  Azt hiszem, ideje a magyar nép és családom nevében is bocsánatot kérnem,és néhány megnyugtató szót intézni hozzád.
  Személyesen is érintett vagyok a témában,sváb dédnagyapám SS katona volt. Ennek ellenére soha nem éreztem vonzalmat szélsőséges eszméik iránt,mélyen megvetem a fasizmus minden formáját,újkori megnyilvánulását.
  Nem fogom,nem fogjuk hagyni,hogy ez a söpredék ismét károkat okozzon hazánknak,Europának és szégyent hozzanak a Magyar névre. Vannak rajtam kivül is szépszámmal fiatal,tettrekész,hovatovább hadrafogható legények még ebben az országban,kiknek értékrendjét nem torzitotta el a szélsőjobb intenziv agymosása,akik megtanulták-megtanúltuk a történelem leckéjét és bármikor,bármijen formában készek vagyunk cselekedni.
  Magyarországon a helyzet rossz,aggodalomra ad okot,de nem reménytelen. Hiszem,tudom hogy legyőzzük őket és hazánkat visszavezetjük a szabad,demokratikus országok sorába.
  A Te tragédiád soha nem fog megismétlődni!!

 • Judith Kopacsi

  Tibiavörös. amíg ilyen válaszokat olvasok, addig én is reménykedem. Köszönöm a magam nevében is.

 • Szabad és demokratikus most is, erre a legjobb bizonyíték a demokratikus választás a maga demokratikus eredményével, ha tetszik ez egyeseknek, ha nem.
  És a valós és meglévő sajtószabadság, hiszen, ha nem lenne, akkor nem írhatná le szabadon a véleményét, akár még a most demokratikus szavazással megválasztott kormányról is mindenki azt, amit gondol.
  Mégis, mit akartok azon kívül, hogy a hatalmat?
  Talán úgy kellene viselkedni, hogy a következő demokratikus szavazásnál ti nyerjétek el a magyar nép bizalmát.
  Addig, nyugodtan lehet toporzékolni.
  Bár nagyon gyerekes és unintelligens dolog.

 • Dakota!
  Szabad,demokratikus választáson nyert a Fidesz,kétségtelen. Ugyanezen módon fog kikapni is. Mi nem toporzékolunk,nem dobálunk benzinespalackokat,az a ti stilusotok.
  A magyar szólásszabadságra a legjobb példa Orbán,ő szabadon uszitott éveken keresztül,de ő és gyökér népe a kritikát már nem képes feldolgozni. Aki másként gondolkodik komcsi,zsidó,hazaáruló. Ez nem demokratikus hozzáálás,ez gyűlöletkeltés,ellenségkép-kreálás. Nem szabad ország az,ahol a parlamenti frakcióalakitás szabályait
  menet közben megváltoztatják,nehogy szaporodjon az ellenzéki pártok száma. És a sort hosszasan folytathatnánk,a főbűnök még hátravannak.

 • Kedves tibiavörös!
  Idézlek. “Aki másként gondolkodik komcsi,zsidó,hazaáruló. Ez nem demokratikus hozzáálás,ez gyűlöletkeltés,ellenségkép-kreálás. ”

  Ezen az oldalon, aki másként gondolkodik az “náci, fasiszta ” és az egyéb megalapozatlan, gyűlölködésből fakadó jelzőiteket nem is említettem.

 • Hogy is van ez?

 • Én pl. egyik sem vagyok, mégis minősíthetetlen jelzőkkel illettek az itteni “demokraták”.

 • Kedves Asher,… azt a “meg “Elek egy kis Ideig”-et biztos, hogy gyűlölködésben a legjobb eltölteni?
  Ráadásul olyanokkal szemben, akik abban a időben még nem is éltek?

  Én nem haragszom rád, bár sokszor sértegettél ok nélkül.
  Legyen béke a szívedben. A gyűlölködés nem old meg semmit.

 • Dakota,ha te nem tartozol a fent emlitettek közé,miért veszed magadra? Aki viszont nem osztja a faji, vallási, politikai alapú hátrányos megkülönböztetés elvét,annak kutya kötelessége szót emelni ellene. Különben a Bencsikek,Bayerok,Vonák és Budaházyak neveltjei sötétséget hoznak országunkra.

 • Kedves tibiavörös, szerintem ezeket a remek dolgokat szépen lassan, szótagolva mondd el az itteni elvtársaidnak, mert egyelőre nem igazán megy nekik a szövegértelmezés.

 • Ismételten tiszteletem, kedves NoDouble Standard!

 • Miféle elvtársaimra is gondolsz,Dakota? Ezt meg én nem vágom.:)

 • Fog az menni:)

 • Tibiavörös, mi az, hogy “a legjobb példa Orbán,ő szabadon uszitott éveken keresztül,de ő és gyökér népe a kritikát már nem képes feldolgozni.”

  Mi az, hogy “Orbán és a gyökér népe”? Pontosítanád?

 • Klara Bencsics

  Göllner úr, ha Orbánn pártját és követőit fasiszta, nyilsbarátnak festi le akkor rágalom bűnébe esett s akkor jogi uton kell ezt elintézni. Kikérem magamnak, a Magyar Kronika nevében is, hogy ilyeneket terjesszen .
  Szüleit jól ismertem, s bizony csodálkoznának, hogy fiúk mire vetemedett, csak azért mert Gyurcsány vesztett és jólmenő üzelme Magyarországon már nem mködik.
  Ma tartotta a montreali magyarság a magyar katolikus templom dísztermében a március 15.ki ünnepséget, sajnos NEM láttam ott Göllner úr.!

 • Göllner András

  Klára magának tényleg elborult az agya….szemvegét hol hagyta ?? Hol hívtam én Orbán pártját, a FIDESZ-t nyilasnak ???? Hagyjon már fel ezekkel a hülye rágalmazásaival. Csurka Istvánt hívtam nyilasnak, mert az volt. Közismert antiszemita gyűlöletkeltő, akit Antall József még idejében ki penderített az MDF-ből gyalázatos nézetei miatt. A Magyar Krónika, Csurkát úgy búcsúztatta mint a világítotornyot. Köszönjük, ebből a hülyeségből sem kérünk, és szégyelhetik is magukat a Krónikába, hogy egy közismert fajgyűlölőnek adtak platformot több alkalommal. Ezzel nem az én, hanem az Önök fejére hoztak szégyent. Orbán koszorút küldött a rasszista temetésére, és a FIDESZ vezető szintén odamentek tisztelegni. Legközelebb ki előtt fogunk térdre borulni ? Vona Gábor, vagy Lakatos János előtt ? Vagy Bencsik András előtt aki minden évben megünnepli a nácik mellett küzdő magyarokat, miközben itt ott lenyom egy békemenetet a főnökének ? Antall József nem hinném hogy ilyet elnézett volna. Itt Kanadába, ezeket a gazembereket nagyon gyorsan elintézte volna a Konzervatív kormány. Odahaza, ölelgeti, dédelgeti.őket. Tehát csillapodjon le, ne pattogjon, vegyen be szépen egy nyugtat, és ne hebegjen hábogjon össze vissza mindenféle zagyvaságot.

 • Göllner András

  Asher, azt hiszem Te valamit nagyon félreértettél. Én pont az ellenkezőjét kértem – azt, hogy ne a Zsidónak keljen már megint bocsánatot kérni azoktól akik végeztek velük, mert ugyebár ezt a szöveget nyomják a magyar nácik újfent. Én nem tudom elfelejteni az 500,000 és a többi testvéred fájdalmát, és nem tudok átsiklani a felett amit a jómodorú urak és hölgyek műveltek Veletek, Kedves Asher.Én többek közt, azért nyergeltem fel a lovamat, hogy ez még egyszer elő ne forduljon. Ne kelljen senkinek se egy kéményen keresztűl búcsút mondania ártatlan szeretteinek. Te akkor vagy nekem “jó” zsidó, ha nem kérsz bocsánatot, és szépen kihúzod meged, és felszálsz arra a pacira, amit itt vár rád, mellettem. Vigyázni fogok Rád, hogy semmi bántódás ne érjen.

 • asher alexander

  Tibi a Voros!
  Halatelt szivvel Tiszteletben valolag megkoszonom kedves soraid!
  az O.-rokkevalo Aldasa legyen Veled es Egesz hazad nepevel!!
  Te NEM vagy felelos azert amit a Nagyapad az SS-ben “elkovetett”!!

 • asher alexander

  liber chaver Qollner!!
  eppenhogy nagyon is jol ertettem azt amit es ahogy irtal!!
  nehogy mar mi aldozatok kerjunk elnezest a gyilkosainktol!!!-errol van szo ugye??
  no de eppen ezert irtam azt amit,-s ha nem tunt fol eddig,………………erosen ironizalo hangnemben!!!
  Az O.-rokkevalo Aldas legyen Veled Tesverem az UR-ban!!

 • Göllner úr, ellátogattam a fészbookra. Elolvastam a 63 hozzászólót, na mennyien helyeselték a “Hate” campányt?
  Egy se. Gratulálok.!
  Hogy ki vesztette el a fejét a gyülőletben, tisztán látható!

 • Göllner András

  Ok Asher Papa. Akkor megyün szépen tovább.

  Klára asszony aludjon jól, és verje már ki a fejéből ezt a süket Gyurcsányozást, ami annyira dög unalmas, hogy már tényleg nem érdemes válaszolni rá. Több tucatszor elmondtam, leírtam, hogy a szocialista-liberális kormány nem érdemelte meg, hogy újraválasszák 2010-ben. Mért ? Mert ELKÚRTÁK. Ugye így mondta, Gyurcsány Ferenc ? Nos, én kb másfél évig – 2009-2011 között egy rossz szót sem szóltam, írtam a FIDESZ-ről. Vártam, hogy rendet rakjon Orbán. Nem prejudikáltam győzelmét, nem sírtam vissza a szocialistákat, hisz semmi közöm hozzájuk, minek is sírtam volna őket vissza ? Akkor emeltem fel a szavam a mostani kormány ellen, amikor egyértelművé vált, hogy az sokkal jobban ELKÚRTA hazánk jövőjét mint elődje. Idézzen tőlem egy mondatot is valahol, egy mondatot, ahol visszasíratom a szocialistákat, vagy melletük agitálok !!! Maga és a Prohászkát, Raffay-t tisztelő plébánosa gyaláz engem immáron egy fél éve, ezzel a hazug szöveggel, és csupán azért, mert nem vagyok elájulva az önök kis paprika jancsijától.

  Hogy mért nem voltam a katolikus templom dísztermében ma, a március 15. ünnepélyen ? Azért Klárika, mert a kedvenc plébánosa kiközösített, és az est főszónoka, Morvai, és Raffay fiuttatója, Feszty Dániel, megint bennünket gyalázott, nem a köztársaságot éltette, nem arról beszélt, hogy elszállt az a bitzonyos 12 pont, és minden amiről Petőfink beszélt, hanem a plébánosról zengett dicshimnuszokat, és bennünket pocskondiázott. Nem arról beszélt emiről egy keresztyén embernek beszélnie kellene. Azért nem voltam ott mert az ilyen cirkuszokhoz nincs gyomrom.

  Klára, magával és társaival, kedvenc plébánosával, a Feszty Danival és az egész társasággal akik Orbán előtt ájúldoznak, az a baj, hogy képtelenek felismerni a valóságot: a magyar embereket az Önök által preferált politikai elít a serpenyőből a tűzbe dobta, és felszámolta a köztársaságot, helyébe egy fosztogató államaparátust rakott, amely ma nem európa irányába, hanem európával szemben menetelteti hazánkat. Önök nem a tényeket nézik, hanem azt, hogy ki nyomja a legjobb anti-komcsi nótát, ki veti a legtöbb keresztet, és erre azonnal elkezdenek gerjedni, mert csak ezt a zenét értik, vagy ismerik. Fittyet hánynak arra, ha az anti-komcsi lózungokat dobáló keresztvető, egy exkomcsi spicli, vagy náci. Szótlanul beállnak a csirketolvajok mögé. Aki Bencsik András, Raffay, Kerényi vagy Bayer mögött menetel, szégyent hoz hazánkra. Stop.

  Mi az igazságosság, az igazság zenéjére táncolunk Klára asszony. Zsidók, Romák, melegek, konzervatívok, liberálisok, egy közös DEMOKRATA táborban, ahol tiszteljük egymás emberi méltóságát, Miénk a jövő. Lentről jövünk, és higye el, nagyon le fognak bukni ezzel a süket, ilúziót keltő, kirekesztős játszmájukkal. Ma már Barossóval kezdve, az egész világ magukon röhög. A legfrissebb közvéleménykutatások szerint a magyarok 80 százaléka szerint rossz irányba megy az ország szekere. Az összes gazdasági mutatónk ma rosszabb mint 2 évvel ezelőtt és csak dől a halandzsa. Nagyon ciki lesz, amikor egy új nagykövet előtt kell majd ügyeskedniük, aki nem olyanokkal haverkodik akik a zsidókra kenik a Trianont hanem a süket, sületlen magyar arisztokráciára, a felsőbbrendű. jó modorú mélymagyarokra, akik sorozatba hazavágták népünket, miközben a tisztikaszinóba keverték a rumbát.

  Jó éjt Klára mama. Én nem akarok magának álmatlan éjszakákat, rossz érzéseket okozni. Higye el, nem gyűlölöm Őnt, vagy plébánosát. Többször írtam a Nagybizottságnak az elmúlt 6 hónap során, hogy ne háborúzzunk hanem beszélgessünk. Írtam Androvics atyának is, December közepén, hogy üljünk már le szépen, beszéljük át ezeket a megosztó dolgokat a nyája előtt. Azt mondta, most nem ér rá. Azóta 3 hónap telt el. Én nagyon türelmesen várok. Mi nem háborút, hanem párbeszédet akarunk, de erre képtelenek hajlani. Ez Önöktől teljesen idegen. Hogy miért, erre már csak maga és barátai tudják a választ.

 • Göllner András

  Klárika, azt hiszem maga a Feszty Dani facebook oldalára tévedt. A mi facebook oldalunkat jelenleg 313 ember kedveli. Két nap alatt ez egy elég jó termés – de nézzen körül a többi helyeken ahol megjelentünk. Ne tessék hazudozni. Nem illik egy Bencsics-lányhoz. Megyünk szépen felfelé, egyre többen leszünk. Majd nézzük hol vagyunk egy hét múlva jó, kis asszony ? Feküdjön már le, és kapcsolja ki az utálat adóját. Még több meglepire számíthatnak jövő héten. Állati jó kondiba vagyunk. :-)

 • Gollner Andras

  parbeszedet ezekkel? ez tolem is idegen otlet! es mondja, minek, mikor elore boritekolhato az eredmenye? ha lehetne veluk targyalni, nem itt tartanank, sot ha lehetne az ilyenekkel targyalni, sosem fordulhatott volna elo a lagerek szegyene….

 • Noszticzius Judit

  Álmában kell egyformán “Kanadai” országos az itthon (Magyarországon)!!! Sem-sem fogadjunk Orbán-Fidesz-KDNP kormányt,Vona Gábor jobbikost,jobbikosokat ,szélsőségeseket,nácokat,Hatvannégy Megyereket !!!!!! Nagyon szerintjunk,hogy 2014-es választjunk DK-ra(Demokratikus Koalícióra),LMP-ra,Szolidritásra,Szemára, több baloldali
  pártra!!!Akkor hasonlitjunk itthoni kanadai országunkhoz!!!!!!!!

 • Göllner András | március 18, 2012, 11:16 du.

  Nem értem, miféle rendrakást vártak Orbántól? Az első kormányzása idején olyan embert tett az adóhivatal élére, aki ellen per folyt adócsalás miatt. Amint a hivatal élére került, megszüntette az ellene folyó pert, ami egyértelműen bizonyítja, hogy adócsaló volt. Érthetőbben: Orbán adócsalót nevezett ki az adóhivatal élére.
  Ez a rendrakás? Ilyet csak a maffia tesz.
  Egyébként Orbán képtelen volt kormányozni Horn Gyula segítsége nélkül, nem egyszer kérte ki a tanácsát. Ma már nincs kitől épp eszű tanácsot kérnie, meg is látszik.
  Nem a megszorító intézkedések a legnagyobb baj, hanem az hogy ezek az intézkedések őt, és a cimboráit nem sújtják, kivonja őket a hatásuk alól. Pl. korlátozta a bankvezérek fizetését, de szinte azonnal kiemelte Járait, akire a megszorítás nem vonatkozhatott.
  Orbánéknak rendszerváltáskor semmijük nem volt, négy év alatt honnan szereztek annyi pénzt, hogy évtizeden át tudtak működtetni saját televíziót, rádiót, sajtót? Ezen és még sok máson nem ártott volna elgondolkodniuk a rájuk szavazóknak. Az adóinkból felnőtt magyar nagytőke Orbán mögött áll, – aki nem azt szétverték, pl. Postabank – akárcsak az egykori Németországban Hitler mögött. Ez nem jelenti azt, hogy Orbán fasiszta, csak annyit jelent, hogy a politikája emlékeztet Hitlerére. Ezt minden épp eszű ember láthatta, már a mostani választások előtt, kivéve azokat, akik hagyták magukat befolyásolni az Orbán-média által. Mindaddig szinte lehetetlen Orbánt legyőzni, amíg a közpénzekből általa létrehozott Orbán-arisztokrácia létezik, amíg milliárdok, és megtévesztett tömegek állnak mögötte. Ha netán sikerül megbuknia a választásokon, azt őt követő Kormány egyik legfontosabb feladata lesz az Orbán-arisztokrácia – az én szememben maffia – szétverése.

 • Itt a lényeg:
  “Önök nem a tényeket nézik, hanem azt, hogy ki nyomja a legjobb anti-komcsi nótát, ki veti a legtöbb keresztet, és erre azonnal elkezdenek gerjedni, mert csak ezt a zenét értik, vagy ismerik.”

  Orbán Viktor egy nagyon tehetséges szónok, és ezzel sok embert el tud babonázni. Nagyon jól nyomja azt a fajta szöveget, ami még a rendszerváltás elött aktuális volt, azaz az emigrációs magyarok nyelvén nagyon jól beszél. De nem csak a nagy ünnepi beszédeire kellene figyelni, hanem arra is, miket müvel a Fidesz a szürke hétköznapokban. Gyurcsány egy katasztrófa volt. Aztán sokan szavaztak a Fideszre, és mindenki várta hogy tegyen már valaki rendet, még azok is, akik csak azért szavaztak rá, mert nem akarták hogy a Jobbik erösödjön. Aztán hamar kiderült, hogy a Fidesz sem halad jó úton, és ezért a sok tüntetés meg a Millás csoport meg a nemtetszikarendszer: nem azért bukkantak fel csak most, mert testszett nekik az MSZP kormány, hanem mert most lett elegük az egymást váltó rossznál rosszabb kormányokra. (És ezekben a csoportkban vannak böven olyanok, akik a Fideszre szavaztak de hamar csalódtak.) De mind ennek ellenére én azt mondom, hagyjuk már ezt a pannon.magyar féle utálkodást, az egymást lekommunistázást és lenyilasozást, csak azért mert nem értünk egyet a magyar politikában, mert ezt széthúzásra vezet. Mi lesz pár év mulva? Montréálban is egyszerre különbözö március 15.-i ünnepeket fogunk tartani? Mindenki majd azt lesi ki melyik ünnepre ment el? Végül is itt csak különbözö véleményekröl van szó, aminek semmi hatási nincs a mi mindennapi életünkben. A plébánosnak meg összetartó erönek kellene lennie, nem pedig széthúzást okozni a magyar közösségben, ami már szép csendesen évek óta folyik, még az egész politikai cirkusz elött.

 • Montrealka

  ne tulozzunk, egyaltalan nem tehetseges szonok, amit eddig elert, ahhoz csupan kommunistaznia kellett, ha valaki utjaban volt, lekommunistazta, megragalmazta es mindegy igaz avagy sem, ezekbol nem konnyu kimosakodni, a nep, az ostoba felszinbol itel, ezert rekedt meg egy mondatnal az oszodi beszed, ezert lett kiragadva egy foszlany kertesz iromanyabol, de ugy az egeszet osszefuggeseben sose olvastak, sose ertettek, sot nem is akarjak megerten es mindegy mit dob oda az ember, azon ragodnak, mert tanulni, dolgozni, belelatni a mogottes dolgokba mar nagy erofeszitest kivanna toluk, de ciganyozni, elvtarsozni, buzizni mennyivel konnyebb …..ezek tobbsege mar embersegeben is hitvany, ugyan hogyan lehetnenek igazi magyarok?!

 • Göllner András

  100%-ban egyet értek Montreálka. Március 15-én Petőfit, és 48-at kellene békésen együtt ünnepelni, és nem különféle pártok mellett tüntetni. Ugyanezt kellene tennünk 56′ esetében is. Mindkét esetben nemzeti szégyen ami folyik. És mindez akkor kezdődött, amikor 56′ szellemiségével szembefordulva, a rendszerváltás után első alkalommal, 2002-ben a FIDESZ kivonult a parlamenti közös 56′-os ünnepélyről. Azóta áll a bál. És nem csak együtt kellene ünnepelnünk, hanem el kellene zavarni az ünnepségek éléről olyanokat, akik hazánk legrosszabb, leg szégyenletesebb korszakát síratják vissza, vagy elevenítik fel.Beszéljünk tisztán: azok akik gyűlöletkeltő ujfasiszta szövegeket nyomnak, zsidók, Romák és másként gondolkozó demokraták ellen úszítanak, vagy ex-komcsi spiclik mellett emlékeznek vissza 56′-ra, nem hazánk becsületét, hanem lejáratását szolgálják.

 • Göllner András

  János, higye el, én nagyon jól tudom, ismerem a FIDESZ összes bűnét amit első kormányzása alatt elkövetett. És rendszeresen, a nagy nyilvánosság előtt, el is mondtam ezekről a bűnökről a véleményemet, amiért kaptam is szépen a FIDESZ verőlegényeitől. De demokrataként, egy demokratikus választás eredményét tiszteletbe tartva, nem akartam prejudikálni az új kormányt. Sokan voltunk így. És most még többen vagyunk, akik bizonyítjuk, a második műszak gazztetteit. Vive la Republique ! Most már nem csak a gazztetteket kell dokumentálni, hanem egy működőképes alternatívát létrehozni. Ez most a demokraták feladata.

 • Titán Göllner ennyit tud, ne várjatok tőle többet, és akkor nem okoz meglepetést. Alkotmányos monarchiában követeli a köztársaságot. Ezek ott is csak rombolnak. Még jó, hogy nem sokára kihalnak.

 • solyomszem

  mondod ezt te ket beontes kozott? haha szoljal mar a noverkenek, hogy elgurultak a gyogyszereid, potolja gyorsan!

 • Göllner András

  Libás Misi. Igen, párbeszédet.És ez valóban majdhogynem lehetetlen a jelenlegi felállás miatt. De a párbeszéd nélkül, a félelemmentes és torzítás mentes eszmecsere nélkül nem lehet demokratikus rendet teremteni, vagy fenntartani. Ezt már a Görögök óta tudjuk. Azért ellenzi a FIDESZ, a montreáli plébános, a FIDESZ sajtó, a montreáli Magyar Krónika,a Magyar Nagybizottság, melynek Androvics az alelnöke, hogy ne juthassunk szóhoz (miközben ők itt a Chris Adam lapjának oldalain szabadon randalíroznak) mert tudják, hogy amint párbeszédbe kerülnek velünk, végük van. Mit gondol, miért tiltja be minden diktatúra az első nap, a párbeszédet ? Mert fél, tart ettől az eszköztől. Mi viszont ragaszkodunk hozzá, mert demokraták vagyunk ! Mi ésszel és nem a mindent eltakaró érzelmekkel érvelünk. Ezért vagyunk annyira veszélyesek a varázslok birodalmában.

 • Göllner András

  Asszem mára elég volt, átadom a pislogást a solyomszemű ragadozóknak. Dolgoznom kell – itt a hétfő. (Van is erről egy nagyon jó Geszti Péter nóta – halllgassák meg, kdeves barátaim). A Túrós Rudikat meg a kovászos ubikat kint hagytam a Kovácsoknak, és fajgyűlölő barátaiknak. Egyenek szépen. Tömjék a fejüket. Gondoskodunk róla, hogy ne éhezzenek távollétünkben.

 • asher alexander

  Mai FRISS Hir!!
  ma reggel 8-ora tajban Ralottekaz Ordas eszmek kovetoi egy zsido iskolara a Franciaorszagi Toulouse varosaban,megolve ket Kisgyereket es egy Rabbit!!

 • asher alexander

  Golner!
  az en nagyapam szolgalt a Pecs-i 19-ik Nepfolkelo Honved-gyalogezredben,1848-49-kozt!
  -megis mikor ki mertuk tuzni a kokardat,-(mint asszimilalodni vagyo jo zsidok)-1939-40-41-42 Marcius 15-en, a Magyarok jol osszevertek minket az uvoltozve,;-”budoszsidok nektek ehhez nincs jogotok”-
  errol ennyit!!
  most akkor kerdem en,; KI Nem hagyta a masik Asszimilaciojat???

 • asher alexander

  solyomszem!!te csipas!!!
  azt hallani uton-utfelen hangoztatva hogy ma kanadaban el tobb mint szazezer magyar!!
  erdekes azert hogy a mostani magyerisztan-i pôlitikaval nem ert egyet csak ugy-(az az ominozus 1500 akik,mint a Toronto-i Magyar Alap vezetoje elmondta “hebe-hoba” adakoznak is)-700 fo!!
  ennyien kervenyeztek ugyanis a kettosallampolgarsagot ott a konzulatuson!!
  a maradek 98000 velemenye nem is szamit mi??
  ugye nem gondoljatok azt komolyan hogy 98000 kanadai magyar,megy szemben……………..a “helyes iranyu” forgalommal??!!!

 • Asher

  negyen haltak meg, egy tanar, az o ket fia es egy harmadik kisgyerek…szomoru, hogy ilyesmi elofordulhat!

 • Klara Bencsics

  Jó munkát Göllner úr!
  Sajnos, megint nem az igazságot írta, de ezt már megszoktuk.
  1, a maga facebookját olvasgattam, semmi mást.
  2, Feszty Daniel, meg sem emlitette magát és a papot, hanem az 1848-as forradalom komáromi kapcsolatáról beszélt igen jól. Nagy sikere volt. Ilyen szép montreali műsor régen volt , mint tegnap.
  3..a Plébános úr nem tiltotta ki magát, csak fél odamenni, mert egyszerüen feljelentette a Plébánost Christopherrel együtt az érsekségen, mert ide írta véleményét a KMH-ról.

 • Klara Bencsics

  Kedves “montrealka”!
  Sajnálom, hogy valódi névvel nem rendelkezik, valószinű megvan az oka rá!
  A dolgok sorrendjével van kis problémája.
  Nem valószinű, hogy a jövőben több ünnepély lesz Montrealban, hiszen a széthuzást NEM Montreal kezdte, hanem csak egyes tagok, és köztük csak Göllner úr montreali. “Egy fecske nem csinál nyarat!”
  A széthúzással is kis időrendi hibába estél, mert a KMH előbb kezdett plotikai lázításba, mint arra az válaszoló reakciók, pl. a Plébános úrtól.
  Vagy tőlem, vagy a Magyar Krónikától.

 • Titán Göllner, Kopácsik (itt éppen misike, de megbukott) ideje lejárt, ezt ők is tudják, ezért ordítanak hangosan, mikor ránéznek megsárgult születési anyakönyvükre. Nem sokára a magyar nemzet végleg fellélegezhet. azt a kis időt már kivárjuk.

 • Göllner András

  Kis kakadú vagy Sólyom szem. Kis kaka dú !! Pislogj egyet és csopkodd a szárnyacskáidat a ketrecedben Az egész világ rajtad nevet, olyan szánalmas kis ragadozó vagy kakadú. Csak óvatosan, nehogy felkavard a sok szemetet amit naponta gyártasz a kalitkád alján

  Klári Te meg össze vissza hazudozol, és ha kitartasz e mellett lejátszuk a tegnapi előadás szövegét a You tube-on. Fel van véve. Feszty megint a süket feljelentésünkkel kezdte a békés együttlétet. Nem a félelemtől, hanem a gyomorfelfordulástól nem hallgatok olyan fiúkat, akik Morvai Krisztinát és Raffay Ernő utaztatják kanadába, és velük rongálják hazánk becsületét. Kérlek, hagyd abba a hazudozást. Tényleg ez már annyira ordináré és hétköznapi viselkedés. Próbálj felnőttként, és ne eszementként viselkedni.Jobban fogod ettől érezni magad. Gyere be szépen a 21. századba, a demokraták sátorába. Hagyd a fenébe a sok szenilis Vitézt. Egy időben progresszív lány voltál. Vedd le magadról ezt az ócska, hozzád nem illő ruházatot, és mond ki szépen, ha kell franciául, Petőfi hívó szavát. Éljen a Köztársaság ! Vive la Republique !

 • Klara Bencsics

  Mióta tegeződünk, Göllner úr?
  Ami az én politikai hozzállásomat érinti, ha akarja tudni, már 14 éves koromban letéptem a a Margit gimnáziumban a gyűlölködő plakátokat Mindszenty biboros ellen.
  Majd megtagadtam Sztálin apánk dicsőitését, ezért jártam félévig az ÁVÓ-ra és kaptam egy évet a Fiatalkoruak börtönébe!
  Nem vagyok hajlamos gyűlőlet kampányában résztvenni, sajnálom. Tőlem a gyülőlet nagyon messze esik.
  De utálom, undorodom azoktól, akik a jószándékú magyarokat nácinak, fasisztának és rasszistának nevezi.

 • Klara Bencsics

  ja, és hazudni nem szoktam, az mások priviliguma!

 • Judith Kopacsi

  Klárika, most kaptalak rajta a hazugságon. Az már veszélyes, amikor el is hiszed a saját hazugságaidat.

 • Bencsik

  azt kene megertenie azzal a sorvadt agyaval, hogy akik idejarnak, azok nem osztjak a maga velemenyet es nem gondoljak, hogy amit maga jonak itel, az valoban jo, sot mi sokan pont az ellenkezojet gondoljuk minderrol es mivel demokracia van, jogunk van hozza, maga meg menjen azok korebe, akik a maga velemenyet osztjak…nem tunik fel, hogy mi sem jarunk oda??? provokalni, belepofazni masok elkepzeleseibe, mikor nyilvanvaloan mas vezerfonalak menten haladnak….maga egy elbutult, megcsufult oregasszony, s mint ilyen a maga velemenyet csak fenntartassal fogadhatja mindenki, mert a szenilitas eltorzitotta a tisztanlatasat…ellenben felerositette a pofatlansagat es szemtelenseget….amiert persze veri majd az Isten, ha nem magat majd a gyerekeit vagy unokait….remelem felfogta, amit mondtam!

 • Klara Bencsics

  Sajnos misi, már egyre romlik, már neveket sem tudja megjegyezni.
  Amiket ítt nekem akart okádni, az csak egy szellemileg gyengült, primitiv ember írása. Jelenlévő barátihoz méltó.

 • asher alexander

  tegnap este volt egy riport a torontoi magyarokrol,a duna tv-n!!
  ebben arrol volt szo,hogy ugy 700-an kertek a magyar allampolgarsagot a kanadai melle!!
  no mostan kerem koztudott hogy tobb mint 100 000 magyar el kanadaban!!!
  ebbol az a 700,……………………….sok vizet nem zavar!!
  arrol is volt szo hogy az un,; “magyar alap”-ba-(amelyik az Orban kormanyt is tamogatja!!)-van hebe-hoba adakozo ugy 1500!!
  no mostan kerem mi az az 1500 a tobbi 98000-hez kepest,akik meg csak le se szarjak a magyar alapot,Orbant meg meg annyira sem!!
  azert ez a ket hir Nagyon sok mindent megmagyaraz!!!!!

 • asher alexander

  bencsicsklara!!
  -”jelenlevo barataihoz melto”
  megis kirol pofazol libuska!!??

 • haha bencsik vagy becsics valoban nekem egyre megy, emiatt csak maganak lehetnek aggodni valoi! szellemileg nem szoktak legyengulni az en koromban, sot privimitiv sem lehetek, mert maganal kicsivel tovabb koptattam az iskolapadokat, persze tudom, gorombaskodni akar, csakhogy maganak meg az sem all jol, pont azert, mert egy szuletett tusko, szinte szaga van a rosszindulatanak es ostobasaganak, ide feleslegesen csattogatatja a mufogsorat, senki nem fog a maga szintjere lekuszni!

 • Titán Göllner, aki -alkotmányos monarchiában ordibál köztársaságért- , lejárt lemez ,ezt ő is tudja ezért a hátralévő kis időt, majd hangos ordibálással tölti. Azt már kibírjuk.

 • SZERZŐ KLARA BENCSICS | MÁRCIUS 19, 2012, 3:19 DU.

  Csokolom! Mivel ugye masokat meg tetszik szolni a tegezesert ami az internet altalanos nyelve ezert magazodom!

  “De utálom, undorodom azoktól, akik a jószándékú magyarokat nácinak, fasisztának és rasszistának nevezi.” Azokat a magyarokat is utalni tetszik akik folyamatosan zsidoznak, ciganyoznak, hookosoznak, libsiznek? Noha sokszor jo szandeku magyar embereket probalnak alazni es gyalazni! Vagy esetleg azok milyen magyarok akik meghatarozzak ki a magyar, ki lehet magyar illetve politikai hovatartozas alapjan dontik el ki lehet egyaltalan jo es igaza magyar ember?

 • persze, elvetemult aljas nember az a bencsics, ketseg nem ferhet hozza!

 • Ellenvéleménynek:
  “Azokat a magyarokat is utalni tetszik akik folyamatosan zsidoznak, ciganyoznak, hookosoznak, libsiznek? ”
  Igen, azokat is utálom.

 • Bencsics, és azt honnan lehet tudni? ugyanis a látszat azt mutatja, hogy szivvel-lélekkel mellettük vagy.

 • Lepsényi József

  CSATLAKOZOM!!!

 • En csak most olvastam el ezt az oldalt.Eddig hala Istennek nem kerestem fol,de ez sem kulonb a tobbinel.Javasolom
  hogy igy,egyben olvassak el,azok is (foleg azok)akik itt irtak,es azok is akik most jonnenek be.Sok-sok ellentmondas
  talalhato itt,de a leg nagyobb ellentmondas az,mikor a szimptizalok tamadjak a nem szimpatizalokat.Pl. Geyza,libas misi v.barki durvasagert,ocsmanysagert lehord valakit,aki egyaltalan nem durva,v.ocsmany szavakat hasznal.Mintha a sajat hibajukat irnak ide le,ugy hogy a gyanutlan olvaso el is fogadja.Persze ehhez turelem kell,es nem hiszem hogy ezek az irkalok vennek a faradsagot,hogy ezt konstataljak.Mar gyanus hogy nem is alkalmasak erre.
  Kulonben itt is szerkesztok inditjak el a vitat.Szerintem szandekosan.A vezeto cikk(szerintem)egy legbol kapott kitalacio.Nincs ra mod hogy akarki leellenorizze.Esetleg ha ott el Canadaban(ahol a demokracia annyira viragzik).Igen,ha valaki egyetert az itt megirt keptelensegekkel,talan meg meg is engedik hogy demokrata legyen.
  Egyebbkent,a legjobb esetben rosszul informalt.Most ne is emlitsek mas titulust,hiszen mindenki olvashatja.A misi
  jelzoi nagyon helyen valok.Ahhoz hogy rola es hiveirol tiszta kepet kapjunk.

 • Valahogy a kutya sem akar tudomást venni erről a „nagyívű” aláírás halmazról – egyébként szerencsétlen megtévesztettek, szégyenkezni fognak, ha megtudják valójában mit is írtak alá!

 • Kopácsi Judithnak tanulás végett: Minden magyarnak emlékeztetőül!

  SZÁMVETÉS

  Tizenhét év. Ez a történelemben semmicske, apró idő néha megtelik nemzetpusztító tragédiákkal, mint egykor Mohácstól a török berendezkedéséig, de megtelhet nemzetet felemelő építkezéssel, mint máskor: az 1832-es reform-országgyűléstől a szabadságharcig eltelt több, mint másfél évtized.
  Épp ennyi, tizenhét évünk adódott – hatalmas csapások sora után – végre újból egy független Magyarország felépítésére. Nem volt könnyű: infláció, munkanélküliség, válságok, kis háborúk, merényletek környékeztek bennünket, nagyhatalmak és kelletlen szomszédaink acsarkodtak ránk.
  De sikerült.
  Hazánk lakossága e másfél évtizednél alig több idő alatt 1.639.479 fővel növekedett. Alap- és
  középfokú iskoláink száma 7418-ról csaknem a duplájára: 13780-ra; óvodáinké 975-ről 1140-re emelkedett. Új kórházat 160-at is építettünk a kezdetekkor meglévő 187 mellé, s bennük megkétszereződött az orvosok száma.
  2628 km. elsőrendű országutat építettünk, vasútvonalaink hossza 8671 km-re nőtt, ebből 243 km-t villamosítottunk – magyar találmány alapján. Dieselmozdonyok gyártásában pedig világelsők lettünk! Duna-tengerjáró flottánk összeköti víziútjainkat a világtengerekkel.
  Államadósságunkat az időszak felére kifizettük, sőt el tudtuk engedni a gazdák összes tartozását. Megteremtettük a mindenkire egyaránt vonatkozó szociális ellátórendszert, biztonságos működéshez szükséges vagyonnal látva el a nyugdíj- és betegségbiztosítókat. Ingyenes gyógyszert kapnak az egyre növekvő számú cukorbetegek. Budapest (gyógy)fürdővárossá vált.
  Nyaralótelepeket építettünk a munkásoknak a Dunakanyarban, a Soroksári Dunaágban; a tisztviselőknek a hegyvidékeken és a Balatonnál. Filléres vonatok szolgálják a hétvégi kikapcsolódást. A köz szolgáinak (közüzemek dolgozó, köztisztviselők, közalkalmazottak) vasúti, üdülési, biztosítási, közüzemi díjbéli és egyéb kedvezményekkel honoráltuk áldozatos munkáját. Mindehhez a világ egyik legértékállóbb valutájának megteremtése is járult.
  Politikai téren önállóságra törekedtünk. Korlátok közé szorítottuk a szélsőséges pártok működését, megtiltottuk a horogkereszt használatát, és az Egyesült Államokat másfél évtizeddel megelőzve (!) eltöröltük a máskülönben csupán ideiglenesen bevezetett numerus clausust.

  No persze nem az 1990-2007 közötti tizenhét évről szólnak ezek az adatok,

  hanem egy másikról.
  Horthy Miklós kormányozta ekkor a világháborút, spanyolnáthát, eszeveszett vörösterrort, Trianont elszenvedő Magyarországot – vagyis 1920 és 1937 közötti, a még új világháborútól mentes korszakról.
  Adataim pontosak. A boldog Kádár-korszak alatt kiadott enciklopédiafélékből szemelgettem őket, legfőképp az 1982-ben megjelent Magyar Történelmi Kronológiából (Akadémiai Kiadó). A milliószámra előforduló munkásmozgalmár szócikk közé nyilván nem a gaz horthyfasiszta érát dicsérendően pöttyentették ezt a néhány adatot, így bátran elfogadhatjuk hitelesnek mindet.
  Természetesen felhasználtam saját jegyzetanyagomat is.
  Lássunk ezekből is egyet!
  Nagyanyám, Sárközy Istvánné, született Bleszkányi Irén – a Csobánc utcai elemi iskola tanítónője 275 pengő nyugdíjra volt jogosult. Egy pengő ma 1200-1300 Ft-nak felel meg, bár az írásom megjelenésig ez még változhat gyurcsányilag. Unokája (kétszer hosszabb munkaviszonnyal, néhány diplomával és egy vasas szakmával) mintegy a negyedét-ötödét kapja ennek a nyugdíjnak.
  Jó-jó – mondhatja az iskolázott olvasó – de az elnyomó értelmiség (tanítónő) kivételezett helyzetben volt, a szegény munkások pedig folyamatosan nyomorogtak. No, jómagam egy megbélyegzett osztályban érettségizvén (Antall József volt az osztályfőnökünk) kényszerűségből Angyalföldön dolgoztam évekig, s tanultam szakmát. S nemcsak szakmát tanultam az öreg szakiktól, hanem azt is, hogy az esztergályos kétszeres úr volt (Herr Dréher/r/), és glaszékesztyűben, keménykalapban ment be dolgozni a Lángba, Ganz-Mávagba – s az általa gyártott diesel-vonatok máig vidáman szolgálják a dél-amerikai közlekedést. Üres óráiban nem maszekolt, hanem énekelt a gyár kórusában, evezett a gyár csónakházában, sportolt a kötelezően (úgy bizony!) előírt s felépített gyári sportpályán – tehette, mert a feleségének nem kellett dolgoznia. Gyermekei pedig – óh, borzalom! – a hazáról tanultak az iskolában. A hazáról.
  Természetesen – mai szóval – “vesztesei” is voltak e kornak. Gyámolításukra ott voltak az ONCSA-házak, az ínség-akciók, a tehetségmentő szolgálatok… Tehettünk, amennyit tehettünk. Hisz ne feledjük: ebből a tragédiákkal induló 17 évből 3-4 év a Nagy Gazdasági Világválság – épp a közepén! Hogyne lettek volna “vesztesek”! Hisz az egész Magyarország vesztes volt!
  És hogyan is állunk azzal a rémületes Horthy-fasizmussal?
  Mindenekelőtt szögezzük le: a fasizmus és nácizmus két különböző dolog, elemi tudatlanság és gonosz indulat összekeverni a kettőt. Horthy alatt nálunk se fasizmus, se nemzeti szocializmus nem volt! Szálasi más eset: az valóban náci típusú rendszer volt.
  Később, és idegen hatalom katonai megszállása alatt.
  (Csupán zárójelben, dőlt betűkkel fűzöm ide: ma Magyarországon új
  politikai fogalom született meg: a nemzeti szocializmus ikertestvére, a
  nemzetellenes szocializmus).
  Nem volt hivatalos ideológia a történelmi jog- és szokásrendszer durva leváltására, majd erőszakolt helyettesítésére. Nem uralta egy, egyetlenegy politikai irányzat a médiumokat, és hallatlan választék: 1500 lap, s ebből mintegy 400 politikai jellegű jelent meg e korban! És bizony nem tartotta rettegésben semmiféle terrorrendszer a lakosságot.
  Csupán az értékeket tisztelő, azokat megőrző s továbbadó konzervatív világ volt. Beszélő a neve: értékkonzervatív.
  Természetesen nem volt XXI. századi értelemben vett demokrácia, már csak azért sem, mert a XX. század elejéről van szó. A mai fogalmak visszavetítése egy más korra elemi tudatlanság vagy gonosz indulat – valószínűleg mind a kettő!
  Mai politikailag korrekt mércénk szerint valóban antidemokratikus a szélsőséges pártok korlátozása. Akkor nemzetet mentett.
  Valóban volt cenzus (1920-tól 50 %), viszont nem döntötte el végzetesen az ország és a nemzet sorsát néhány tányér levessel vagy lejárt szavatosságú tésztacsomaggal, esetleg a nyugdíjasoknak adott 500 Ft.-os utalvánnyal vásárolt szavazat.
  Tekintélyuralmi rendszer? A Kormányzó csupán egyszer küldhette vissza megfontolásra a képviselőháznak a törvényjavaslatokat – emlékezzünk Göncz papára, mit művelhetett az Antall-kormány törvényeivel! A puszta tekintélyt pedig megérdemelte, mint tisztakezű, becsületes, erős akaratú magyar vezető!

  Barátaim!
  Egyszer végre el kellett mondani mindezt.
  Csak azt kérem: adjátok tovább!

  Szombathely, 2007. Böjtelő Havának 7. napján Sárközy Csaba

  Tessék cáfolni! De hitelesen.

 • asher alexander

  tatulus!
  na jo akkor cafolunk kisse!!TENYEKKEL,amiket en na sajat szememmel lattam!!
  -(de persze majd te megmagyarazod!!)-
  1,; itt van elottem egy imakonyv amit a pesti izraelita hitkozseg rabbikepzo intezete adott ki-(izrael konyorgesei)-cimen 1936-ban!!ebben van a Magyar Hazaert,es az Uralkodohazert valo ima is!!
  2,; Vitez Nagybanyai Horthy Miklos Kormanyzo Ur Ofomeltosaga Legfelsobb Had Ur-(ez volt a hivatalos cim)-alairta sajatkezuleg az 1920-as evi Numerus Clausus torvenyt!!-(van belole egy eredeti peldanyom!!!)-
  3,; harom honappal a II.ik Vilaghaboru kitorese elott,Magyarorszagon eletbelepett-(1939 ev Majus ho 05-en)-a 2-ik Zsidotorveny-(a hirhedt,; 1939 evi IV.ik TC!!)-Ezt is alairta Horthy!!!
  Horthy szemelyes parancsara Ferenczy Laszlo Csendoralezredes SZEMELYESEN felugyelte a zsidok osszeszedeset videken-(ekkor Budapestrol meg nem volt szo)-1944 Aprilis-Junius kozt!Deportalva 457000 fot, gyereket,felnottet,oreget!!
  4,; a Nyilas era alatt tobbszor megjelent a Nemzetkozi-(kis)- Gettoban,a Dunaparton SZEMELYESEN, Kunder-Fiala Antal,Zoldi Marton-(ez utobbi Waffen SS egyenruhaban!!)-,Grassy Jozsef,Imredy Bela,Bardossy Laszlo,stb ertekek utan kutakodni,a nyilas keretlegenyekkel!!
  mindezt NAGYON-NAGYON nehez lenne egyszeruen lehazudni!!!meg elunk joparan akik ezt lattuk hallottuk ott a Gettoban,es a deportalasok,osszegyujtesek,veresek,kirablasok alatt a Mosoni utcai Csendorlaktanyaban!!

 • Miről beszélsz, te agyatlan náci zsidó! Nem a Holokausztról van szó, hanem az országépítésről, antimagyar vén hülye!

 • Mára itt is befejeztem!

 • asher alexander

  tatulus!
  faj az igazsag ugye???!!!

 • asher alexander

  tatulus!!
  naci fereg az te vagy kisfiam meg az a retkeslabu jokurvaanyad aki kiszart a vilagra!!!!
  te genetikai mellektermek!!
  a verunkon epitkeztek!!!mind a mai napig a zsidoktol elrabolt lakasokban laktok fergek!!
  anyad is,apad is egy sotetlelku gazember,egy aljas besugo volt a naciknal!!
  gondolod hogy sokaig titkolhatod itt???

 • Chris

  ezt a tatulus fele szamvetest ugyan ne hagyd mar bent legyszi…ez itt egy szervezett jobberbanda es senki nem akar sem vitatkozni veluk, sem cafolni az eloregyartott hazugsagaikat…

 • A hózzászólások lezárva.

This site is protected by Comment SPAM Wiper.