Frank Tibor kanadai állampolgár nyílt levele Áder János államfőnek

2012 július 26 9:32 de.58 hozzászólás

Tisztelt Köztársasági Elnök Úr!

Örülök, hogy elment Izraelbe, a Wallenberg-évfordulóra.

Szóvá kell tennem azonban, hogy a hírügynökségek szerint Ön ezen az évfordulón azt mondta, hogy „a magyar állam nem védte meg a zsidókat, hanem tétlenül szemlélte a zsidók elszállítását”.

Gondolom, hogy vagy a hírügynökség írta el, vagy Ön volt egy pillanatra figyelmetlen. Engedje meg, hogy mint az Ön honfitársa, innen a tengeren túlról elmondjam, miért sért engem – és gondolom sok más honfitársamat – a fenti megfogalmazás.

Az én édesapám egész családját elvitték a lágerbe, és közülük egyedül ő jött vissza. Megölték két testvéremet és az édesanyjukat, édesapám első feleségét. És persze más rokonokat. A bátyámat, aki legalább húsz évvel idősebb volt nálam, úgy hívták, hogy Frank Tibor.

Mint engem.

Amikor édesapám egyedül hazajött, hatalmas, nagytermetű emberként csontsoványan, negyvenkilósan, három évig kereste a családját. Amikor végül belenyugodott, hogy nem tehet semmit, mert megölték őket Auschwitzban, megismerkedett édesanyámmal, és összeházasodtak. Egy németajkú, antiszemita környezetben felnőtt katolikus árvát vett feleségül (édesanyám a kőszegi MÁV árvaházban nőtt fel), hogy úgy tudjon mégis utódokat hagyni, hogy azok majd ne minősüljenek zsidóknak. Nehogy újra kiirtsák a családját.

Így lettem én, újra egy Frank Tibor, és így lett a húgom. Apám 57 évesen ’megismételte’ a családját.

Nekem egész gyerekkoromban óriási traumát okozott annak elképzelése, hogy neki alig 20 évvel azelőtt kiirtották a családját. Megölték a fiát, amikor annyi idős volt, mint én ebben az időben. Már gyermekként sem tudtam elképzelni, milyen az, ha valakinek eltűnik a családja – két gyereke, felesége, nem beszélve a számtalan más, távolabbi rokonról.

Ezt ma sem tudom elképzelni, a gyerekeimmel, unkáimmal kapcsolatban. Gondolom, Ön sem tudja. Ezt a borzadalmat mi fel sem tudjuk fogni.

Szerencsések vagyunk.

Ők nem voltak.

Sajnos édesapám nem érte meg, hogy felnőjek, a sok korábbi éhezés és hányattatás miatt kamaszkoromban eltávozott. De legalábbis két dolgot hátrahagyott.

Az egyik, hogy én vagyok a hírvivő. A másik a sok történet az én lelkemben, amit hírvivőként tovább vihetek. Illetve kell hogy vigyek.

Ezért írok én, innen Torontóból ma Önnek, hírvivőként. Mert a mi generációnk – az Öné és az enyém – nem emlékezhet erre a sok, borzasztó dologra, ami akkor történt. De nekem muszáj most felidéznem édesapám emlékeit.

Ő annak idején tűzoltó volt Mezőkövesden. Magyar, nem vallásos polgár volt, megnősült, és a községében oltotta a tüzet. Magyar ember volt, semmilyen más nyelvet nem beszélt, templomba, zsinagógába nem járt. Aztán egyszer csak jöttek őt összeírni. Majd be kellett mennie a helyhatóságra, újabb adatokat felvenni. Majd a helyi elöljáróságra, majd a bíróhoz. Aztán felmérték a tulajdonát. Két testvére akkor már rég Amerikában volt, de ő nem hitt nekik: „magyar ember vagyok én, mi bajom lehet a saját hazámban?!”. Majd később jöttek a pribékek, újra felmérték a házát, birtokát. Nem mintha bármi, jelentős vagyona lett volna, de ami volt, az övé volt. Közben otthagyta a tűzoltóságot, és pék lett. Magyar kenyeret sütött, magyar polgároknak. Aztán jött még egy felmérő, kíváncsi volt, hogyan tartják be azt a furcsa zsidótörvényt.

Kövesden nem sokan értették, mit akarnak, azt sem, hogy mi célból jönnek-mennek.

Édesapám mesélte, hogy fel volt háborodva, amikor elkezdődtek a pályaudvaron a marhavagonok „feltöltése” polgárokkal. Próbálták, a nyilasokon keresztüljutva, megitatni a jajgató magyarokat a vagonokban, de a pribék kiverte a kezükből a vizet. Volt egy sántikáló öreg Kövesden, ő is próbált vizet vinni, de őt is fellökték.

Aztán valakik, tiltakozásképpen, leütöttek egy pribéket, és keresztbe fektették őt a vonatsíneken. Három darabban találták meg. Ettől még inkább felgyorsult a gyűjtés és a kitelepítés.

Aztán egyszer csak édesapámért jöttek, meg a családjáért. Kiszenvedték az utat Auschwitzig, akkor látta utoljára a gyerekeit, Mengele kétfelé terelte őket.

Na mármost, az én problémám, kedves Elnök úr – túl azon, hogy nincs meg két testvérem meg egy csomó más rokonom –, abban áll, hogy mind a zsidótörvényeket megalkotó politikusok, mind a Belügy alkalmazottai, mind a helyhatóságok alkalmazottai, mind a bírók, mind a jegyzők, mind a csendőrök (több tízezer, akik összegyűjtötték őket), mind a pribékek (akik vigyáztak a vonatra), mind a vonatvezető (kalauzra ugye nem volt szükség), mind a vonat tulajdonosa (MÁV), mind a vonatkísérő karhatalmisták – mind, mind magyarok voltak.

Ráadásul mind a magyar állam megbízatásából intézkedtek.

Azok is magyarok voltak, akik elvették a tulajdonukat, ingóságaikat és ingatlanjaikat, azok is magyarok voltak, akik utána „használatba vették” őket.

Ezek voltak a „tétlenül szemlélők”, az Ön állítólagos megfogalmazása szerint. Ön, mint jogvégzett ember, nyilván teljesen tisztában van azzal, hogy tétlenül szemlélni egy bűncselekményt is bűn, de egészen más, mint módszeresen, huzamos időn keresztül, szervezetten, aktív szerepet vállalni. Ezt tette több tízezer honfitársunk, miközben ezt milliók tétlenül nézték.

Tudja, Elnök úr, még mielőtt családostul megszöktem volna a Kádár-rendszerből, és átmásztam volna a vasfüggöny kerítésén, mint matematikus-közgazdász elvégeztem az ELTE történész szakát, kimondottan azért, hogy édesapám múltját és ezeket a fenti, borzasztó dolgokat, édesapám útját Auschwitzig, eredetiben tanulmányozhassam. Így négy évig kutattam irattárakban, könyvtárakban, de egyetlenegy olyan adatra sem akadtam, amely azt támasztotta volna alá, hogy ezeket a szörnyűségeket nem magyar honfitársaink követték volna el. Sőt, tény, hogy a környéken, a megyében sem volt német akkor. Pontosan úgy, ahogyan édesapám korábban elmesélte.

Nézze, tisztelt Elnök Úr, én az Ön nagybecsű elődeitől több magas kitüntetést is kaptam. Például Göncz Árpádtól az Elnöki Aranyérmet 1999-ben, Kanada és Magyarország kapcsolatainak fejlesztéséért. Majd Sólyom Lászlótól a Köztársasági Érdemrend Tiszti keresztjét, a forradalom ötvenedik évfordulójára, a hazai demokrácia fejlesztésében elért eredményekért. (Több száz hazai szakembert hozattam ki Kanadába tanulmányutakra, és jó pár milliárd forintot elköltöttünk otthon, a segélyprogramok során). Az Ön hivatala több mint egy évtizeden át volt programjaim fővédnöke.

Szóval ilyen előzmények után Önnel is szeretnék legalábbis szívélyes viszonyban maradni.

Ezért barátsággal kérem, pontosítsa vagy a hírügynökségek híradásait, vagy helyesbítse azt, amit Ön – valószínűleg véletlenül – mondott Izraelben. Ennyi nekem elég lesz ahhoz, hogy apám, testvéreim emléke előtt is meghajolva, hírmondóként megmondjam nekik, hogy a mai Magyarország elnöke nem írta át a történelmet. Ez nekik elég lesz.

Persze, ahogyan én nem vagyok ezekért hibáztatható, úgy Ön sem. Ön meg én egy korosztály vagyunk. Még csak azt sem mondom, édesapám sem mondta soha, hogy az akkori egész magyarság tehet erről. De aki tehet, nevezetesen népünk pár tízezer tagja, azokat igenis el kell ítélnünk. Ez mindannyiunk kötelessége, legfőképpen az Öné, mint az ország legelső méltóságáé.

Mert csak így kerülhetjük el, hogy ez még egyszer megtörténjen.

Tehát az Ön mondata úgy szól helyesen – engedelmével, és tisztelettel –, hogy „amíg pár millió honfitársunk tétlenül nézte, addig pár tízezer honfitársunk aktív módon részt vett a bűntettekben, sok-sok további polgár pedig hasznot húzott belőlük”.

Wallenberg kivétel volt. Ő a magyaroktól mentette a magyarokat, akiket lehetett. (Egyébként biztos újdonság Önnek is, hogy Kanadában több emlékhelye – utca, park, stb. – van Wallenbergnek, mint otthon.)

Az ön elnökké választásakor Lezsák Sándor azt mondta a Parlamentben, hogy Ön mindig nyitott az érvekre. Az én érveim most a tények: sajnos a magyar állam, a maga törvényeivel, hivatalnoki és csendőri-rendőri szervezetével, valamint fasiszta polgáraival akkor aktívan közreműködött a magyar zsidóság többségének kiirtásában.

Ebből pedig az alábbi kérdések is következnek: Ki volt ezeknek az állami alkalmazottaknak a főnöke? Csak nem az a Horthy, akinek most otthon mindenféle szobrokat emelnek és avatnak? Csak nem azok az írók magasztalták ezt a rendszert (amelyet most Ön Izraelben elítélt) az egekig, akiket most a középiskolai központi tantervbe emelnek be? Ki küld koszorút ma Csurka sírjára, aki a tiszaeszlári hazugságokat zengte, halála napjáig? Ki mosdat ma „tisztára” olyan klerikálisokat, akik annak idején a legvadabb náci eszméket támogatták? Ki szaladgál Erdélybe mondvacsinált ürüggyel, egy olyan náci tisztelőjeként, aki annak idején, mikor édesapámat elvitték családostul, ezeknek a vadállatoknak drukkolt, Hitlert éltette, Goebbelst istenítette?

Ezt csak mellékesen jegyeztem meg. Nekem most elég, ha Ön helyesbíti mondandóját, egyértelműen kijavítva a hibát, vagy egyszerűen bocsánatot kér.

Nem tőlem.

Apámtól, testvéreimtől, meg a többi 450 ezertől.

Nekünk, a csökkenő magyarság képviselőinek szerte a világban feladatunk, hogy minden erőnkkel a nemzet egységéért dolgozzunk. Ennek értelmében Ön a beiktatásakor azt mondta, hogy otthon és a nagyvilágban is mindig a mi érdekünket és értékeinket fogja képviselni. Ez ebben az esetben azt jelenti, hogy az újkori történelem legnagyobb emberiség elleni merényletében asszisztáló honfitársaink és a korabeli állam történelmi felelősségét elismerjük, mert csak így nyilvánvaló, hogy mi elhatárolódunk ezektől az ordas eszméktől, valamint így kerülhető el, hogy ez a szörnyűség a mi gyermekeinkkel vagy unokáinkkal megismétlődjék.

Ez az alapvető értékeink szerint is legelemibb érdekünk.

Mert lehet, hogy legközelebb hírmondó sem marad.

Tisztelettel, és a hagyományos magyar-magyar barátság nevében üdvözlöm:

Dr. Frank Tibor

Toronto

58 hozzászólás

 • És ennyi magas kitüntetést elfogadtál tölünk a véres kezü magyaroktol. Biztos csorgott egy kis apropénz is.

 • Tisztelt dr. Frank ur ! Önnek abban igaza van,hogy a magyarok tettesek voltak a rokonainak és zsido àllampolgàrok kegyetlen elszàllitàsàban.Én làttam eredeti felvételeket a felszabaditott németorszàgi làgerokrol,ahol a környék lakossàgànak kellett az elégetés elötti tetemeket elhantolni és szörnyülködtek,bizonygattàk,hogy ök a megsemmisitésekröl nem tudtak. Tudtak az Ön vagonokba zàrt rokonai a gàzkamràkrol? Vagy csak munkatàborokrol?

 • Koszonom a nagyon becsuletes cikket amit onmagaert,honfitarsaiert,
  apja es elpusztitott csaladja emlekere irt.
  Apja tortenete az egyetemes magyar zsidosag tortenete, az en csaladome is.
  Amikor. a ma is dulo antiszemitizmusrol olvasok, es itt ott valaszolok is, sokan
  azzal ervelnek, hogy ok nem felelosek semmiert, hiszen akkor meg meg sem szulettek.
  Mivel en mar evtizedek ota Izraelben elek, nehez megmagyarazni magamnak,
  hogyan lehetseges, hogy egy haborus bunos{ Csatari } evekig szabadon el Budapesten ,
  a Magyar Parlamentben fel lehet hozni a Tiszaeszlari Vervad hazugsagat,
  nemzeti hosnek tekinteni Nyiro Jozsefet es Prohaszka Ottot hogy Horthyrol ne is beszeljek.
  Nem hiszem, hogy lesz valaha egy kormany amely vallalni fogja M.O tortenelmi
  felelosseget zsido allampolgarai elhurcolasaert es megoleseert, mint a nemetek,
  vagy Franciaorszag uj elnoke napjainkban.

 • Puchert János

  Osztom a véleményedet igazad van a magyarok egy nagy része nem tétlen szemlélője volt az eseményeknek ezt Ádernek is tudnia kell

 • Mar a 168 ora is lekozolte ezt a levelet.
  Mit kell ehhez meg hozzatenni?
  Fogadok, hogy Ader a fule botjat sem fogja mozditani ra.

 • Godi, te egy irtozatos barom lehetsz, ha neked errol a meghato, hatalmas igazsagokat hordozo levelrol ez jut eszedbe. Kituntetesekert nem jar penz, te allat. Ezzel a levellel semmi vitatkoznivalo nem lehet, ezek tenyek. Ha teged nem zavar, hogy jopar elodunk ilyen vadallat volt, hogy ilyen buncselekmenyekre vetemedett, akkor kozejuk sullyedsz.

 • Dénes Erős: Tudja maga azt, hogy a válasz a kérdésére semmi jelentőséggel sem bír? Biztos vagyok benne, hogy állítasomat értetlenul olvassa, ha olvassa, máskülönben nem tette volna fel a hiábavaló kérdést a genocide kivitelezésének módszerbeli különbségét firtatva mentségűl.

 • Hát érdekes és elgondolkodtató levél,de azért jó lenne ha a zsidó származásúak nem kötnének bele mindíg
  valamibe és azokról a sok névtelen keresztény emberekről is megemlékeznének akiktől a bajban segítséget
  kaptak és ezzel magukat is veszélybe sodorták!Az antiszemitizmus terjedéséről nem a kormány,az ország
  tehet,hanem saját maguk az örökös vádaskodásukkal,ami egyre több emberből vált ki ellenszenvet!!!
  A holokauszt,az antiszemitizmus a rasszizmus elitélendő,de azért jó lenne,ha a kommunizmus áldozatai is
  (Sokan voltak!!!!)ennyi figyelmet,megemlékezést kapnának,vagy csak a töredékét,így lenne igazságos.
  Az meg végképp elitélendő,hogy gazdag amerikai zsidóknak most jutott eszükbe a “hazájuknak”mondott
  szegény országtól kártérítést kérni.
  Egyébként itt nem üldözi senki őket,csak nem kéne gyűlölködni és el kellene fogadni,hogy a történelem során
  más vallásu illetőleg sokkal szegényebb embereknek millióit is érte sérelem,fájdalom és bizony sokan meghaltak,
  az élők meg semmiféle kárpótlást nem kaptak.
  Ilyen nehéz helyzetben össze kéne fogni,a multat lezárni,bár ezt sajnos Sorosra,Kertész Ákosra,Heller Ágnesre
  gondolva nehéz elképzelni.
  A horogkereszt stb.tilos a vörös csillag nem?És még a magyar államnak kellett fizetni.Igazságos ez?….

 • Boda Marcsi: Számtalan és állandó megemlékezés van, nem csak írásban, de képekben, emlékművekben és filmekben. Anne Frank története, vagy pl. a több száz millió ember által látott Schindler’s List.
  Oscar Schindler még életében be lett választva, abba a kis csoportba, akiknek a zsidóság legmagasabb hálával tartozik, akiket a legjobb humanista embereknek tartanak, akik a zsidókat segítették a Holocaust-tól menekülni. (magyarul nem tudom pontosan) Tehát 1963-ban tisztelettel megválasztottál, mint egyike a Righteous Among the Nations (khassidey umot ha-olam) embereknek, és fát ültetett a Yad Vashem-ban, az Avenue of the Righteous ösvénye mellett. A kis csoportban Oscar Schindler a harmadik keresztény.
  ””””
  Magyarországról ami előkelő helyen áll 791, vagy még több, megmentett emberrel Zoltán Bay, Béla Király, Géza Ottlik, Endre Szervánszky, Paulina Kolonits, Ilona Kolonits, Margit Vámos és Paola Ördög tartozik a kis csoportba.
  Nem csak ez a Righteous Among the Nations lista van, de szinte minden európai országban is van ilyen lista a helyi zsidóság fő zsinagógájában, így a Budapesti Zsinagógában is az tíz oldalnyi nevet tartalmaz.
  A névsor elolvasható itt. http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Hungarian_Righteous_Among_the_Nations

 • 2012. július 26.
  Áder János köztársasági elnök válasza dr. Frank Tibor nyílt levelére

  Igen tisztelt Frank Tibor Úr!

  Köszönöm bizalmát és megtisztelő figyelmét. Őszintén köszönöm Önnek azt is, hogy levélben osztotta meg velem gondolatait és aggodalmát. Teszem ezt azért is, mert amiről szót váltunk, minden magyar emberre tartozó közügyeink legfontosabbjai közé tartozik.

  Az Ön felháborodása jogos. És felháborodásában teljes mértékben osztozom Önnel. Megdöbbentő volna, ha bárki azt állítaná, hogy a nyilasuralom idején a magyar állam tétlenül szemlélte a magyar zsidók gettókba zárását, haláltáborokba deportálását, munkaszolgálatba kényszerítését, tömeges kivégzését. Megdöbbentő volna, és ami ennél is fájóbb, nem volna igaz. A holocaust tragédiája, miként minden más országban, nálunk is állami segédlettel, politikai akarattal végrehajtott szörnyű, becstelen és embertelen döntések és cselekedetek láncolatát alkotja, mely döntések és cselekedetek honfitársaink százezreinek halálát okozták hazánk német megszállását követően.

  Ezért is fogalmaztam úgy a Wallenberg-emlékülésen a Kneszetben elmondott beszédemben, hogy „máig ható fájdalom, hogy a magyar állam nem védte meg” zsidó honfitársainkat.

  Amiről tehát Ön beszél, és amit joggal sérelmez, arról szó sem volt beszédemben. Pont ellenkezőleg. Hálás vagyok Önnek, hogy levelében él a gyanúperrel: valójában nem én mondtam az Ön által sérelmezett mondatot, hanem egyes tudósítások költöttek olyan mondatokat beszédemhez, amelyeket azóta néhányan kitartóan próbálnak az én kontómra írni. Hogy miért is tesznek így egyes újságírók, publicisták és pártpolitikusok – figyelmetlenségből-e, felelőtlenségből, nemtörődömségből vagy pedig számításból –, azzal nem szeretnék foglalkozni. De abban biztos vagyok, hogy ebben az esetben sem a figyelmetlenség, sem a felelőtlenség, sem a nemtörődömség, sem a számítás nem helyénvaló és nem is megengedhető magatartás.

  Magyarázkodnom mindezért nem nekem kell. Hogy mit mondtam és mit nem, bárki elolvashatja és ellenőrizheti többek között akár a Köztársasági Elnöki Hivatal honlapján is. Az pedig, hogy miért érezték úgy egyes tudósítók, hogy nekik egy másik beszédről kell beszámolniuk, mint ami elhangzott, azért is érthetetlen, mert munkatársaim közvetlenül a beszéd elhangzását követően annak betűhív leiratát minden sajtóorgánum rendelkezésére bocsátották. Ezért mind a mai napig bíztam abban, hogy lesz, aki bocsánatot kér a holocaust emlékét és a Wallenberg-emlékülés méltóságát bántó durva csúsztatásért, vagy legalább jelentkezik, hogy ő követte el hibát és helyreigazítja tévedését. Sajnálom, hogy nem így történt.

  Az eset kapcsán ezért – akárcsak Ön – én is felháborodásomnak és őszinte szomorúságomnak kell, hogy hangot adjak. Mert szemlátomást vannak még, akik nem értik, hogy belső, 21. századi kiegyezésünknek valóban csak egyetlen útja létezik: ha egyenlő mércével mérünk, és ha tisztelettel vagyunk egymás iránt.
  Köszönöm, hogy nyílt levelével alkalmat adott arra, hogy eszmét cserélhessünk közéletünk és múltunk kiemelten fontos kérdéséről.

  Budapest, 2012. július 26.

  Tisztelettel üdvözli:

  Áder János

 • Kedves Boda Marcsi!

  Mielott megleckeztati az aldozatokat es a leszarmazottaikat, hadd emlekeztessem arra, hogy a korabeli felsohazban a reformatus, luteranus es katolik fopapok, Ravasz, Csernoch es a tobbiek mind megszavaztak ellentmondas nelkul a zsido torvenyeket.
  Amikor a protestans puspokok Horthyhoz akartak menni tiltakozni legalabb a kikeresztelkedett zsidok erdekeben, igaz tul keson, akkor Csernoch Janos hercegprimas betegseget szimulalt, agyban maradt es nem ment el a talalkozora.
  Vegul egy pasztorlevelre szanta el magat Csernoch, meg kesobb, melyet megirt, szetkuldott az orszagban a papokhoz, de meggondolta magat es megtiltotta az utolso pillanatban, hogy azokat a masnapi misen felolvassak. Egy gyava, szemet alak, igazi katolikus hipokrita volt.
  Mindekozben Angelo Rota, a papai nuncius teljes erobol igyekezett a deportalasokat megakadalyozni, sajnos hiaba.

  Ebben nincs semmi kotozkodes. A zsidokat derek keresztenyek zsufoltak a vagonokba, csecsemoket, aggastyanokat, asszonyokat. A vilaghiru szegedi rabbit, a kilencvenket eves Low Emmanuelt, tudost, maga is a felsohaz tagja, hordagyon vittek a vagonba azok a derek keresztenyek. Ugyanaz tortent Bernstein Bela rabbival a kituno tudos tortenesszel, az Akademia tagjaval.
  A zsido vagynokat is derek keresztenyek hordtak szet. De az sem volt eleg, egy szabolcsi kis faluban a rabbi konyvtarat kidobaltak a saros utcara. Amikor a fia hazajott a lagerbol es a konyveket ott talalta a sarban, hoban, akkor megfordult es meg sem allt Izraelig. Ugyan mit artottak azok a konyvek a derek keresztenyeknek?

  De ha meg ez sem eleg, akkor ugyan mondja mar meg, hogy mi szukseg volt a kunmadarasi pogromra 1946 majus 22-en es a miskolci ket napos pogromra 1946 julius 31-en es augusztus 1-en? Meg akkor sem volt eleg a verontasbol! Egy evvel a Holokauszt utan megtobb artatlan zsidonak kellett szenvednie, azert, mert mereszeltek megmenekulni a pusztitasbol.
  Csak hajra Magyarorszag es meg inkabb hajra magyarok! Csak gyulolkodjetek, hisz mashoz ugyse nagyon ertetek.

 • Puchert János

  Természetesen a holokausztot semmihez sem lehet hasonlítani és mindaddig napirenden kell tartani amíg egy gazember is van aki bagatellizálná vagy tagadná ezt a szörnyűséget, másik megjegyzésem mielőtt leírnánk valamit amiben nem vagyunk egészen biztosak tessék rákeresni az interneten ugyanis Csernoch János 1927 – ben meghalt 1927-1945 között Serédi Jusztinián volt a bíboros érsek

 • Boda

  a sotetseg fokmeroje, mikor a holokausztot barmilyen formaban a kommunizmus buneihez probaljak hasonlitani…..ez utobbihoz rendszerellenesnek kellett lenni, az elobbiben meg abszolute artatlan emberekrol beszelunk, de az aldozatok szamat tekintve is messze semmilyen hasonlosag nincs kozottuk…..szerencsere!
  te Boda leginkabb elkussoljal es a tefajtad kozott hintsd a rasszista mocskaidat te nacigyoker!

 • Ajánlom minden olyan embernek aki összekacsint a szélsősséggel,hogy ezt akarják,amit ez a család végig élt?Amennyiben minden magyar embert érintő közügyről van szó kérdezem akkor miért engedik a jobbik térnyerését?Miért hozott a biróság olyan itéletet hogy nem kell feloszlatni a ,,szebb jövő gárdát”?

 • Gy. Bognàr. Valoban értetlenül olvastam a dr. Frankhoz idézett kérdésemre az Ön vàlaszàt,mert az nem kielégitö. Az egyik Kertész /a 80 évig moslékot élvezö/irta,”hogy a Holokausztért egyedül a magyarok felelösek”. A màsik,”a németeknek megbocsàjtottam a magyaroknak nem”. Én megértem az Önök haragjàt,de nyilvàn több informàciojuk van a làgerokrol és az egész megbocsàjthatatlanrol mint nekem.Én személyesen kérek bocsànatot a magyarorszàgi gyilkolàsokért és kegyetlenkedésekért az Önök népétöl.De kérem,hogy tàrgyilagosabbak tudjunk,a cikkeinkben,hozzàszolàsainkban és egyàltalàn egymàsközt lenni ! Tisztelettel Erös Dénes

 • “…a Magyar állam nem védte meg zsidó honfitársainkat.” Ez bizony fényévnyire van attól, ami történt. Nevezetesen, hogy marhavagonokba, szó szerint állati körülmények között kivégezni vitték a magyar zsidókat, mert tőlük volt mit elvenni.
  Honfitársaim! Tanulni kell, mint ahogy a zsidók tették/teszik, s akkor közülünk (reformátusok, katolikusok, stb.) is lehet még Nobel-díjas is. A magyar Nobel-díjasok közül csak egyetlen egy nem zsidó származású. Sajnos nem Mo-on élnek.Sajnos ma is fenyegetettségben kell élni annak aki marad.
  Turistaként jártam az Auschwitzi és a Birkenaui haláltáborban. Pl.azt a szemüveg-, vagy hajcsomó hegyet nem fogom/nem tudom soha elfelejteni.
  Az én nagyapám református volt, mégis megölték a nácik. Nem koncrntrációs táborban, de a lényeg a lényeg, megölték. Besorozott katonaként lebombázták, amikor Lovasberénybe meneteltek Vértesacsán.Nagymamám – amíg élt – siratta.
  Meg lehet, sőt meg kell bocsátani, de elfelejteni soha nem lehet.
  Godi István! A Szerző nem azt írta, hogy a magyarok véreskezúek. A kitüntetést magyar EMBEREK-től kapta.Nincs ország, ahol csak jó, vagy csak rossz emberek élnek. A biblia (Jézus) legfontosabb parancsa: ‘Amit szeretnétek, hogy veletek tegyenek az emberek, azt tegyétek ti is.” Mt.7.13 Ugya mennyivel másképpen múködne a világ, ha mindenki e szerint élne?

 • “ugyanis Csernoch János 1927 – ben meghalt 1927-1945 között Serédi Jusztinián volt a bíboros érsek

  SZERZŐ: PUCHERT JÁNOS | JÚLIUS 27, 2012, 1:04 DE.”

  Persze igazad van. Rosszul emlekeztem, de azert az esemenyek valoban ugy tortentek, ahogy leirtam.
  Kosz a javitasert.

 • Bencsics Klára

  “Nyíltan szembeszáll a nyilasokkal 1938-ban az első zsidótörvény-javaslat felsőházi vitájában Serédi bíboros és Glattfelder Gyula csanádi püspök fejtették ki az egyház álláspontját. Kifogásolták a kollektív felelősség és büntetés elvét.[1] Serédi Jusztinián hercegprímás tudtával, több lengyel zsidó nyert menedéket magyar kolostorokban, elsősorban a bencéseknél, a ferenceseknél és a domonkosoknál. A bíboros-hercegprímás egyik kedvenc idézete a Szentírásból pontosan visszaadta mindazt, amit tett a lengyelekért és a zsidókért: „timor non est in caritate sed perfecta caritas foras mittit timorem quoniam timor poenam habet qui autem timet non est perfectus
  in caritate“ (1Jo 4.18) – A szeretetben nincs félelem. A tökéletes szeretet kizárja a félelmet, mert a félelemnek köze van a büntetéshez. Aki tehát fél, abban nem tökéletes a szeretet. (1Jn 4,18). Az Országtanács 1944. október 27-ei ülésén Serédi Jusztinián bíboros-hercegprímás emelt fővel és határozott fellépéssel jogilag törvénytelennek nyilvánította Szálasi Ferenc hatalmát, és nem jelent meg a nemzetvezető november 4-ei eskütételén. A magyarországi ökumenizmusnak a csíráit is tulajdonképpen ő fektette le, hiszen nem zárkózott el a kapcsolattartástól a többi nagy történelmi egyházzal. Ennek is gyakorlati oka volt: a reformátusok, evangélikusok, unitáriusok és baptisták szintén aktívan részt vettek a lengyel menekültek segélyezésében.

  1944 decemberében a főpapi székhely is a frontvonalba került, így Serédi kapcsolata megszakadt a püspökeivel. Cukorbaja és szívbetegsége is egyre inkább súlyosbodott, de ő maradt, mint ahogyan papjait is az állomáshelyükön való maradásra szólította fel. Az óvóhelyen – ahol közel 40 embernek nyújtott menedéket és ételt – élte utolsó hónapjait. 1945 tavaszán a nyilasok uralmát felváltotta a szovjet megszállás. Az óvóhelyen még fogadta az Esztergomot ‘felszabadító’ szovjet parancsnokot és kíséretét. Március 29-én, nagycsütörtökön hunyt el. Utódjára gyakorlatilag az „összeesküvő“ társai – id. Antall József, Zdzisław Antoniewicz, dr. Beresztóczy Miklós, dr. Varga Béla és Lékai László – tettek javaslatot. Mindszenty József pontosan ugyanolyan nagy lengyelbarát és diktatúra-gyűlölő volt (zalaegerszegi plébánosként állandó vendége volt a zalaszentgróti lengyel tábornak, ahol nagyon sokszor celebrált szentmisét), mint a nagy tekintélyű elődje.” Ezt írta a Wikipédia Serédi hercegprímásról.

  Útódját: Mindszenty Józsefet pedig a nyilasok Sopronkőhidára vitték, ahol rendes tárgyalást is folytattak ellene, zsidók védelmezése miatt.!
  Édesanyám is bújtatott egy zsidó lányt 1944-ben, akivel tavaly levél útján felvettem a kapcsolatot Tel Avivban. él, 86 éves.
  Ma a PBS TV adón Budapestről volt egy utazási film, mely mutatta az ottani zsinagóga előtti, “emlék-kutat” az elpusztultak neveivel.

 • Kedves Boda Marcsi !
  Ellenszenv van Önben bőven.
  Hogy mennyire félni kell a ma élő zsidóknak azt sajnos csak alátámasztani tudom.
  Sok kéretlen emailt kapok, köztük olyat, amibe az újnácik csokorba szedik a Mo-i zsidókat. Belekavarnak nem zsidó, negatív embereket, mint pl.Gy.F. Vagy pl.a huvérfarkas címről a gárdához kapcsolódó náci azt írja, hogy a zsidó ember nem ember, hogy irtani kell.
  Mi ez, ha nem félelem és gyűlöletkeltés? Költöi volt a kérdés.
  S hogy nemcsak a zsidókat kártalanította (eszmeileg) az állam arra jó példa az Édesapám esete. Neki is (református emberként) be kellett vonulni a hadseregbe és az oroszok az akkori Sztálingrádba hurcolták. 3 évi robotolás, éhezés, fagyoskodás,stb.után ő is csont-bőr soványan tért haza. Ő 4 évvel élte túl a Szerző édesapját, 61 évesen halt meg. (Csak mellékesen jegyzem meg, hogy Édesanyám szerint már nem ugyanaz az ember jött haza, mint aki elment.) Mindezért – Édesapám hadifogságba hurcolása, tartása miatt – Édesanyám a rendszerváltoztatás után 60.000 Ft-ot kapott.
  Szerintem emlékezni kell, ahogy a Szerző nagyon helyesen tette, mert bármikor megismétlődhet az a szörnyúség, s mint ahogy az én példám mutatja nemcsak a zsidók fognak szenvedni. Természetesen nem csak ezért kell békességben élni, hanem azért, mert csak úgy élhető a világ.

 • Ti, zsidók mit csináltatok volna fordított helyzetben?Ti,zsidók mit műveltek a palesztínokkal?Ugyan ezt tettétek volna akkor is?
  Ugye ebből az irányból is lehet nézni?

 • V.A.

  te baromarcu, azok a zsidok, akik magyarorszagon szulettek es meg beszelni sem beszeltek mas nyelveket, nem gyakoroltak a vallasukat, azoknak mi kozuk a palesztinokhoz es egyaltalan….ritka mocskos fereg lehetsz!

 • István Berecz

  István Berecz>Nagyon szépnek és hitelesnek tartom Dr,.Frank Ur irását.Igaza van,amikor a magyar hatóság büneiről ir.A költő is megirta:”Gyikosok közt cinkos ,aki néma.”.”Ezt tudnia kellene a Cimzett Urnak és a kijelentéseit ennek szelemében kellett volna megtennie.Szerintem egy jogott végzett,országot vezető embernek nem szabad “véletlenül”kijelenteni-e olyan gondolatokat,mely sok százezer állampolgárt sért meg.

 • Kedves V.Á.!
  A zsidók világéletükben tanultak/tanulnak és dolgoztak/dolgoznak. Frank Tibor csak félzsidó, mégis hat diplomája van + a doktori. Nem magasugrásból, vivásból, íjászatból, hanem matematikából, történelemből, közgazdaságtanból, stb.
  A Mo-i Nobel-díjasokra büszkék vagyunk. Sokáig én sem tudtam, hogy közülük csak egyetlen egy nem zsidó származású.
  Megint a saját példámmat hozom: Nagymamám lánykorában Miskolcon egy zsidó fogorvosnál és családjánál volt szolgáló. Emberségesen bántak vele.

 • Annamaria Ruttkay-Saghy

  V.A.-nak: kérdéseim: lenne szives elmagyaràzni: mit jelent amit beirt?
  – Kik azok a palesztinok és mi történt velük és hol?
  -Talàn irhatna ide ebbe az ujsàgba egy cikket, ismertetést erröl:adatokkal,dàtumokkal – vagy ha erre nem vàllalkozik: akkor lenne szives az itt megjelent cikkröl: aminek a cime:” Frank Tibor kanadai àllampolgàr nyilt levele Ader Jànosnak” a sajàt különbejàratu véleményét leirni?
  -Ez a nyilt levél megràzo,és öszinte;viszont az nagy kàr, hogy csak egy embernek volt mersze irni. Pedig nyilvan még sokan voltunk, akik felszisszentünk…legalàbbis ebben reménykedem.

 • V.A.-nak!
  Remélem nem a Magyar Köztársaságban élsz.
  Gondolom nem kell megmagyaráznom a kérdést.

 • T. Dr. Framk Tibor!
  Megrázó az írása és minden szavával egyetértek.
  Rgy dolog bánt csak.
  Pusztába kiáltott szó.

 • Annamaria Ruttkay- Saghy, augusztus1.2012.10:01 DU.- ezt írja “Kik azok a palesztinok és mi történt velük és hol ?”
  Ebben az egy sorban megmutatkozott igazi valótok !
  Mondja, nem szakadt le a keze miközben ezt írta? És még ezután elvárják, hogy bocsánatot kérjünk azokért a bűnökért amit nem is mi követtünk el ?

 • Dr Frank Tibor irasa kivallo es fontos iras.
  Ader Janos izraeli megszolalasaval es az azt koveto Csatary ugy kibontakozasaval egy uj fejezet kezdete bontakozik ki a Holokauszt tortenetenek magyar ismereteben.
  Vegleg megsemmisulni latszik az a galad es aljas sema, amit a jobboldal konnyen manipulhato taboranak mar a rendszervaltas ota sugal, ami az artatlansag hamis kepzetet a “megszallt orszag voltunk” alattomos es hazug vedekezesevel terjesztett.
  A Csatary ugy es a Wallenberg szazadfordulo kapcsan egyre tobb bizonyitott adat kerul napvilagra a magyar rendorseg, csendorseg es a kozigazgatas mintegy 200 ezres letszamanak bunossege vagy bunsegedi buntreszessege a tobbszazezer magyar honfutarsunk meggyilkolasaban…
  Az utolsokat rugo nemet szoldateszaka mar keptelen lett volna ezt a tomeggyilkossagot vegrehajtani a hazai segitseg akar a kozonyos, akar a kapzsi polgari lakossag hathatos segitsege nelkul.
  Fel kellet volna ezt mar ismerni 10-12 eve mikor a nyugati orszagok egymasutan nyilatkoztak, hogy nem engedik hogy mindez ujra megtortenjen.
  A magyar, ahol a legrovidebb ido alatt a legtob ember pusztult el, hallgatott.

 • Szerző: Libas Misi | július 31, 2012, 12:49 du.

  Gedeon, akiket ti itt lefasisztáztok, lenáciztok, leantiszemitáztok, azok szinte kivétel nélkül sehol nem voltak még akkor, amikor a holokauszt történt. Mégis milyen alapon minősítgettek bárkit?

  Amikor téged “lebüdöscigányoztak”, az ugye rosszulesett? Hát ehhez tartsd magad.

 • Annamaria Ruttkay-Saghy

  J.Màriànak: nem, nem szakadt le a kezem, miért szakadna le? ökölbeszorult, az igaz.
  És magàra :nem szakadt rà a mennyezet?
  A bocsànatkérésére senki nem tart igényt. Csak fortyogjon tovàbb.
  Kivànok Magànak egy hosszu és érdekes életet.

  Màs:
  -Kellene egy külön oldalt tartani ahol csak és kizàrolag szidhatnànk és becsmérelhetnénk egymàst…

 • A Parittyás hangja

  Tisztelt Frank Tibor Úr!
  Levele mélyreható, tökéletes példája miként is kellene kommunikálni eltérő ideológiai alapon álló embereknek de félek a magyar jobboldal reprezentáns képviselői soha nem lesznek képesek felülemelkedni saját korlátoltságukon, és egy ilyen őszinte, mély érzelmű, és rendkívül magas szellemi színvonalon álló írást, valószínűleg értelmezni sem tudnak.
  Nekünk viszont szükségünk van az ilyen kulturált szellemiségű gondolatokra!
  Köszönet érte!

 • Bencsics Klára

  Szerintem az államfő, Áder János, kitünő választ adott Frank Tibor levelére!

 • Már csak azt szeretném tudni – hányszor kell még bocsánatot kérnünk olyan cselekmények miatt, amit születésünk előtt követtek el aljas magyar és nem magyar emberek a magyar emberek egy csoportja ellen? Most kijelenthetem, nem fogok bocsánatot kérni, főleg nem olyanok miatt, amihez semmi közöm, s ami majd 70 évvel ezelőtt történt! Más dolog, hogy megismervén a történelmi tényeket a magam részéről (s ezt azt hiszem a jóérzésű magyarok többsége is vallja) mindent megteszünk, hogy ne ismétlődhessenek meg ezek a szörnyűségek. Vallom, hogy a demokrácia keretei között mindent meg kell tenni, hogy sohase kerülhessenek hatalomra olyan erők, amelyek ezen szörnyűségekre képesek lennének. Azonban ez nem jelenti azt – hogy állandó bűntudatban, állandó frusztráltság közepette kellene élnünk. Nem fogom sem a zsidó, sem a roma honfitársaim bűneit, cselekményeit elnézni csak mert zsidók, vagy romák. Nem fogom szó nélkül eltűrni azt a sok mocsokságot, amit a zsidó értelmiség egy része (lásd. Regős Péter, Kertész Imre, Kertész Péter és még sokan mások) Hazánkra ken.
  Elvbarátaikkal együtt szégyellhetik magukat! Nézzék meg az antiszemitizmus.hu oldalt – statisztikák, tanulmányok bizonyítják, hogy semmivel sem vagyunk a kérdésben rosszabb helyzetben, mint az Eu más országai – nem is értem mi a célja ennek a nagy nemzetgyalázásnak. Oka van – a balliberális oldal hatalomvesztése – célja lehetne a hatalom visszaszerzése – de ezen az áron? Hazánk lejáratásával? Naponta hangzanak el közismert zsidó honfitársaink részéről igaztalan vádak, amit semmiféle tény nem alapoz meg, viszont feltétlenül felbosszantja a józan magyarságot, tápot is adva az antiszemita érzelműeknek! Mire jó ez?
  Ebben a hűhóban nagy szerepet játszanak a balliberális értelmiség nem zsidó tagjai is, sőt rádupláznak, ha lehet!
  Megjegyezném, a szocialista táborban legalább annyi antiszemita van, mint jobboldalon, ha nem több! Csak éppen, most a jobboldali „fasiszták” legyőzése a cél. Ugyanolyan hévvel cionistáznának a zsidósággal szemben, mint ahogyan most a jobboldal fasisztázása folyik! Erre történelmi példák is vannak! Valójában a magyar zsidóság és bármely más magyar ember biztonságát leginkább a jobbközép kormányzás biztosítja, mindenféle ellenkező hazug híreszteléssel szemben! Sajnos ezt a zsidó értelmiség egy része nem tudja, vagy nem akarja belátni, beáll a szocialisták és liberálisok nemzetgyűlölő kampányába és ezzel mérhetetlen károkat okoz saját országának, benne a magyar zsidóságnak is. Ezt nem egy zsidó honfitársunk már észrevette, azonban szavuk még nem elégséges a helyzet megváltoztatásához.

 • Tatulus.
  Ki sugal itt bocsanatkerest?
  A nalunk civilizaltabb, nyugatabbra fekvo orszagokban sem volt “bocsanatkeres”, nalunk sem arra lenne (lett volna) szukseg. Ott mar 10-12 eve egy szegyenteljes multal valo szembenezes volt es a tarsadalmi szervek, valamint az egyhazak kozremukodesevel egyfajta tomeges hatarozat hozatal tortent.

  Miszerint:
  Egy fogadalomtetel volt, hogy minden erejukkel azon lesznek, hogy a szegyenletes esemenyek, melyeknek artatlan honfitarsaik ezrei estek aldozatul soha de soha meg ne ismetlodhessenek hazajukban.

  Ez nem bocsanatkeres, tisztelt Tatulus.
  A “bocsanatkeres” teoriaja csak eltereles a lenyegrol a multal valo bator szembenezesrol es annak elmulasztasarol, mely ismetelten – epp ugy mint minden haboruban – ugy a bekeben is a koztudott gyavasag megnyilvanulasa.
  Egy nep megfutamodasa egy olyan orszagban, ahol a legrovidebb ido alatt a legtobb allampolgart sikerult osszeszedni es szulohazajabol eltavolitani a biztos halalba, szinte onalloan, a megszalok minden segitsege nelkul.

  Maga pedig csak olvasgassa a maga nezeteinek megfelelo weboldalkat de ha lehet ne hozza ide az ott felszedett idezeteket, informaciokat es “tanulsagokat” mert ez nemcsak izlestelen de cinikus is.

 • Bencsics Klára

  Taulus, ezzel egyetértek !

 • Szerző: Tatulus | augusztus 4, 2012, 9:03 de.

  Ahogy mondod, Tatulus.

 • érdekes tatulus, a 70 evvel ezelottihez nincs kozod, de Trianonhoz van? fereg jobber vagy ez itt a lenyeg…

 • Csaszi ! Maga igazságtalanul vádolja népemet, amikor azt írja – “Egy nép megfutamodása egy olyan országban, ahol a legrövidebb idő alatt a legtöbb állampolgárt sikerült összeszedni és szülőhazájából eltávolítani a biztos halálba, szinte önállóan, a megszállók segítsége nélkül.”
  Egy, a fasiszta nácik által megszállt és felkészületlenül ért országban ki diktált ? Mit ért volna el a magyar nép, feltéve ha mind kimennek az utcákra ellenállni ? A bizonyíték rá ami 56-ban történ, hol volt a segítség? Kire számíthatott a nép ? A A fasiszták által megszállt országban senki sem tudta előre mi fog történni azokkal az emberekkel, hogy hova viszik őket és miért. Az ország népe rettegett a félelemtől és bizonytalanságtól, mert tudta, hogy senkire se számíthatnak, ezért nem “gyávaságból” mint ahogyan azt maga állítja, de bátorságból önfeláldozási hajlamuk bizonyítékaként, emberbaráti szeretetből, Istenben vetett hitükben, rettegve a megtorlástól, de segítettek ahol tudtak ! Ezt tették az én sokgyermekes felmenőim is. Mást nem tehettek .

  ” A bocsánatkérés teóriája”csak elterelés a lényegről a múlttal való bátor szembenézésről és annak elmulasztásáról, mely ismételten- épp úgymint minden háborúban-úgy a békében is a köztudott gyávaság megnyilvánulása.”
  Miért kéne egy nép új generációjának, kik részt sem vettek a történelemben bűnösnek érezni magukat a múlt politikusainak hibái miatt ? Izrael népe mikor fog bocsánatot kérni a Palesztinai holokausztért ? Vajon mit fognak mondani majd, mikor a világ népei számon kérik Izrael népén a Palesztinai mészárlást stb. de azt is amit maguk most a jelenben ártanak a magyar népnek a tervszerű gyűlöletet szító provokációjukkal amit minden nap elkövetnek a nagyvilágban hazám és népem ellen való lejáratási hadjáratukkal !
  Izrael népe miért nem tesz semmit a jelenben zajló Palesztinai népirtás ellen ?Talán, csak nem gyávaságból ?
  Vajon Izrael népe egyáltalán hajlandó lesz e bocsánatot kérni a jövőben a Palesztinai néptől ?És mikor ? De azért is, amiért most nem tesznek semmit hanem nagyrészt támogatják is a népirtást ? Maga személyesen mit tett ez ellen és a többi itt írogató vádaskodó ? Könnyebb vádolni egy megszállt ország népét egy múltban történt háború miatt, amit nem is ez az ország provokált ki, amiről nem tehetett….mintsem szembenézni a saját jelenükkel ?

 • Jávorszky! Mióta királynő. “Maga igazságtalanul vádolja népemet,” Magának mióta lettem a magyarok a népei? Akármelyik nagypofáju fidesznyik, már magának követelheti a fél-ázsiaiakat, mint népét, hogy erővel összetartára kénszerítse?

 • Szerző: Libas Misi | augusztus 4, 2012, 11:03 du.

  Gedeon,…. neked mindenki “fereg jobber”, akinek más a véleménye, mint a tied?…
  Szánalmas vagy.

 • Jávorszky, már miért kéne Izraelnek bocsánatot kérni a Palesztinoktól? Mert nem hagyja magát kiirtatni, és a tengerbe nyomni? Ha Izraelt békén hagynák, és nem kivánnák az össes zsidó halálát, akkor a kutya sem bántalmazná őket. De, mint anno Golda Mayer is mondta, akkor lesz Izrealben teljes béke, amikor a palesztinok jobban fogják szeretni a gyermekeiket, mint a zsidókat gyülölni.

 • Javorszky te mumia

  azert kell(ene) bunosnek erezniuk magukat, mert ha nem erzik at az erkolcsi felelosseget az elodeik altal tett aljassagnak, akkor annak teljes elutasitasa sem alakul ki bennuk…hagyd mar a palesztinokat te barom, hogy jon ide? a magyar zsidok magyarok es semmi kozuk az Izraeli bunokhoz te felnotas!

 • Javorszky Marianak.
  Vitatott bekezdesem elso mondata igy hangzott:
  “Ki sugal itt bocsanatkerest?”

  Ennek ellenere a Maga valasza a bocsanatkeres visszautasitasarol, tovabba az izraeli-palesztin konfliktusrol szol, melyek nincsennek osszefuggesben a kassai getto teglagyarban de az orszagban a 40-es evekben tortentekkel sem.
  Nem mulasztja el a “megszallt orszag” sablont sem emlegetni, amit eppen a most leleplezett kassai pribek peldaja mutat vilagosan, hogy a megszalloknak a szazezrek osszeszedeseben, megkinzasaban, kirablasaban, vagonokban valo kitoloncolasanak megszervezeseben es vegrehajtasaban semmi szerepuk nem volt. Elvegezte ezt a magyar rendorseg, csendorseg es kozigazgatas mintegy 200 ezer szemelyt foglakoztato allomanya.
  Maga olyan ming a Pavlov kutyaja. A kutyak gyomraban bizonyos jelensegekre gyomornedvek keletkeztek, ami az ehseg erzetet keltette bennuk akkor is ha mar elozoleg etettek oket.
  A maga gyomra bizonyos jelensegekre reagal hasonloan, a gyomornedveket az izraeli-palesztin konfliktus, tovabba a “megszallt orszag voltunk” hamis sema emlegetgese hozza letre, amivel eteti onmagat, s akar etetni masokat.

 • Csaszi, augusztus 6.2012.8:44 DE. Azt hittem, hogy maga valamivel komolyabb ember, de tévedtem, maga is tele van gyűlölettel akár, csak az elvtársai, mert válaszképpen mint a négylábúak, s azoknak gyomornedveivel foglalkozó kutyapecér szakértő mutatkozik be, s igazán befejezhette volna már bölcseletét egy kiadós csattanóval, például a négylábúak gyomorbéli biológiai folyamatának vég kifejlett stádiumában lévő természetes kiválasztódásával, mint – kutyaszar. Mert a maga válasza egyenes arányban van azzal minden szinten. Értem én, amikor nem tudnak mit válaszolni, akkor maguk, csak szemétkednek, mert nem találják meg a megfelelő szavakat. És újra, csak nevetnem kell ! Csak így tovább elvtársak, mutatkozzatok be a világnak, így kevesebb dolgunk lesz!
  he…he….he…..

 • Csaszi-csaszi, nem unod már? Amiket ide beollózol Szemenyei –Göllner már vagy százszor beírta – összemosva a valóságot a tényekkel – te meg lelkesen szajkózód, mint valami nagy igazságot! Úgy látom, beléptél a Szemenyei – Göllner papagájkórusba! Találj már ki valami értelmesebbet!

 • Javorszky Marianak.
  Akit kiskegyed “kutyapecernek” illet fenti hozzaszolasaban az nem mas mint a neves orosz tudos, pszihoanalitikus Ivan Pavlovics Pavlov (1849-1936)
  Pavlov az ember osztonos es tudatos ingereinek tanulmanyozasa kozben jott ra arra, hogy kutyai, “akiket” egy szobaban tartott nyaladzani kezdenek nemcsak akkor mikor etetni megy oket, hanem azutan is minden alkalommal ahanyszor beter hozzajuk a szobaba tehet ehesen es jollakottan egyarant
  Ezek voltak azok a kutyak “akiket” a tudomany mai napig Pavlov kutyainak nevez.
  Ahogy az On kisse egysemara irt kommentjeit olvasom jutott eszembe Pavlov mivel kiskegyednek barmirol essek szo azonnal a palesztin gyermekek jutnak az eszebe.
  Szoval igy jott a kepbe a kiskegyed szerinti “kutyapecer”, s ezt a kis tajekoztatot remelem nem veszi rosszneven.
  Tanulni sohsem keso. Tanulj tino, Javorszky Maria lesz beloled…….

 • TATULUS-Tatulus.
  Jomagam meg elegge uj vagyok itt es ebben a topikban az eddigi 46 beiras kozott egyetlen altalad iddezett Szemenyei – Gollner osszeallitast nem lattam, igy nem volt olyan anyagom amit betudtam volna ollozni.
  Sajnalom, Ha talalok beollozom.

 • Tatulus, mi az ami szerinted “értelmesebb”? Csak kérdem, hoy legyen valami halványlila fogalmam róla, hogy te mit is tartasz annak.

 • Tatulus

  Csak viccel Kopacsi Judith, senkit nem erdekel mit minek tartasz, mirol mit gondolsz(?)…csak leginkabb eltakarodjal innen es frocsogd a magadbol szivargo gennyet a kurucinfora…EZTAN!

 • Csaszi , még az is lehetséges, hogy a sok állatkínzás miatt büntetésként maga az orosz tudós Pavlov reinkarnációja, csak mint kutyapecér szakértő szerepében, vagy talán mint Pavlov kutyája egyikének reinkarnációja szakadt a fejünkre
  he he

 • Szerző: Libas Misi | augusztus 4, 2012, 11:03 du.

  Érdekes Gedeon, hogy amikor ideges vagy mindig megtalálod az ékezeteket is:)

 • Franka úrnak, csodáltam volna,ha Áder Elnök Úr nem válaszol levelére. Válaszolt, és köszönöm neki. Nem az első eset,hogy újságok, és az abba cikkeket Író ujságírónak mondott valakik, hazugságokat írkálnak. Mocskos hazugságokkal tömik tele nem MO-n élő emberek fejét,. Hazudnak.Minek? Minek? Ja persze, itthonról megy a cikk,hogy ezt adjátok le, lásd: Ágnes boszi,meg a társait. De majd lesz ennek még böjtje. Maga Franka úr ne higgyen el semmi féle hazugságot, előbb kérdezzen, és utána írjon, és igazat!
  Kösz

 • Blama Lujza, a Nemzet csalodasa!

 • hulye Lujza…benne volt a hiradoban jah es nem mellesleg az egesz media a fidesz kezeben van, akkor most ki hazudott es mit? haat igen az Ader hazudott meg a bandaja mar vagy husz eve….maga meg megeszi…ez legyen a maga problemaja, Frankot meg nem kell felteni, maganal bizonyosan jobban tud kulonbseget tenni!

 • Kedves Hozzaszolok – Anyamat, es vele engem a szolgalok csalda bujtatta 1944-ben, amig apam az orosz fronton harcolt mint MAGYAR katona.

 • asher alexander

  az amit Frank Tibor Ur leirt az szorol-szora IGAZ!!
  jomagam csaladostol alltam sorban a Birkenau-i Judenrampan szelekciora varva a hirhedt SS Hauptsturmfuhrer Dr Josef Mengele elott!!
  ugy egy ora mulva a csaladom 11 tagja fust alakjaban szallt ki a krema kemenyein!!
  egy ora multan-(az erkezesunktol szamitva)-mar csak egy numero voltam mint az osszes tobbi fogoly!!leborotvaltak,tetovaltak,rabruhaba oltoztettek es barakkba zartak tobb szazad magammal!
  tobb szazad magammal,a kb OTEZER-bol ahanyan erkeztunk Auschwitz-Birkenauba!!a tobbieket a gazkamrakba kuldte a Dr Mengele futyoreszve!!
  meret vegig a szelekcio kozben egy dallamot futyoreszett!!lathatoan elvezve azt amit csinal!!
  ————————————————————————————————————————————————
  a bewaggonirozastol egeszen az osztrak hatarig kiserokent kizarolag csak Magyar Csendorok voltak velunk!!
  az osszeszedesunkkor,a csendorlaktanyaban-(ajol osszevertek minket)-,a palyaudvaron SOHA EGYETLEN NEMET NEM VOLT JELEN!!!
  aki most ezt allitja az ALJAS HAZUG!!

 • Nagyon sok kereszteny Magyar volt aki mentette zsido honfitarsait onzetlenul es eletuket veszelyeztetve. Masok tettek ezt haszonert. A csndorseg jo resze embertelen gonosz volt, masresze karrierista, allas-felto, egy kis resze tudatlan, naiv es meg kissebb resze kifejezetten joindulatu. Az igaszsag komplikalt es nem szabad altalanositani.