Hazánk bajban van!

2013 január 28 11:21 de.64 comments

Miközben írtam, jött a hír, hogy szakad az LMP – de ha már elkezdtem, marad annyi aktualitása, hogy leírjam:

Hazánk bajban van!

Ma a magyar társadalom megosztott – ezt mindenki elismeri. Ugyanakkor a társadalmi-politikai erők különbözően ítélik meg országunk helyzetét – a múlt megítélésével, a múltért viselt felelősséggel, a kívánatos jövővel kapcsolatos nézetek sokszor kibékíthetetlen, vagy annak tűnő ellentmondásban vannak egymással. Azt azonban látni kell, hogy a legfontosabb törésvonal ott húzódik, hogy kik akarnak demokratikus jogállamot, melyben egyáltalán értelmezhetőek ezek a viták; olyan országot, ahol a gazdasági döntéseket nem egy szűk hatalmi-gazdasági társaság hozza meg saját érdekei szerint, megszorítások után újabb és újabb megszorításokat kiagyalva; olyan világot, ahol nem egy ember határozza meg, hogy milyen világnézete legyen a gyerekeinknek, ahol nem baráti és szolgai alapon dőlnek köztisztségek, a kultúra- és sporttámogatások. Olyan államot, mely Európa része – s nem vív szabadságharcot szövetségesei ellen.

Winter Pink / British Columbia Ministry of Transport and Infrastructure

Az összefogás nem Orbán – hanem rendszere ellen jött létre. Ennek érdekében vállaljuk, hogy a jelenlegi rezsim lebontása érdekében összehangoljuk politikánkat, s azt a pillanatnyi Fidesz-érdekek szerint változó „törvényekhez” igazítjuk – s ehhez az összefogáshoz kérjük támogatóink megértését és egyetértését is. A fentek értelmében az alábbi vállalásokat tesszük:

1.Olyan együttműködést alakítunk ki, mely a szükséges és elégséges mértékben biztosítja a rezsim leváltását.

2.Az együttműködésen belül szükségesnek tartjuk, hogy mindenki bemutathassa saját programját, jövőről alkotott elképzeléseit – végleges megállapodást csak valós támogatottság alapján lehet kötni. A támogatottság mérésének módszertanát, időpontját közösen állapítjuk meg. (Pl: 2013 szeptember, október, novemberi részletes közvélemény kutatási adatok alapján).

3.A bemutatás folyamatában a vállaljuk, hogy szakmai-politikai programjaink megvitatásához egy, a nyilvánosság és a szakma bevonásával tartott kerekasztalhoz ülünk. Ennek során bemutatják saját elképzeléseinket, ami alapján megállapítható azok realitása, az egyes programok közötti kompromisszumok, közös pontok lehetősége.

4.A 2 pont szerinti felmérések alapján az együttműködők olyan virtuális frakciókat alakítanak, melyek várható támogatottsága várhatóan eléri a 3 (v. 4) %-ot. A már korábban egyeztetett programok alapján kel összeállítani az együttműködők választási programját, melynek egyik része a közösen elfogadott államjogi fejezet, a másik pedig az előbbinél szűkebb kör által elfogadott szakpolitikai program, mely a kormányzásra készülők programja.

5.A koalíciót nem vállalók, de az együttműködésben részt vevők vállalják, hogy a szakpolitikai program ellen nem kampányolnak, a választási kampányban pedig az államjogi és az esetleg általuk is elfogadható szakpolitikai kérdésekben képviselik az együttműködést.

6.Vállaljuk, hogy az egyéni választókerületekben olyan közös jelölteket indítunk, akik a legnagyobb eséllyel lehetnek győztesek. A 2. pont szerinti támogatottság arányait a listás helyek elosztásával biztosítjuk.

7.A választásokig hátralevő időben tájékoztatjuk egymás programjainkról, akcióiról, s törekszünk a közös fellépésre.

8.Kérjük támogatóinkat, szimpatizánsainkat, hogy figyeljék tevékenységünket, s fejezzék ki egyetértésüket és rokonszenvüket – s ha eljön az idő, okosan, felelősen adják le a voksukat. Csak támogatásukkal kerülhetünk ki a mostani helyzetből – mert Magyarország bajban van!

Magyar Köztársaság, 2013……

Néhány megjegyzés:

Kérdés: van-e annyi bizalom a dem. politikai szerelők között, hogy legalább azt elhiggyék egymásnak, hogy jogállamot akarnak, s ehhez közösen kell leváltani az orbánizmust? A szereplők között kikben lehet annyi bizalom egymás iránt, hogy egy minimális koordinációra képesek legyenek?

1. Együttműködés esetén még az egymással rivalizáló elő-kampányban is pozitív szinergiája lehet annak, hogy a felek úgy beszélnek a különbözőségekről, hogy közben a közös alapot is hangsúlyozzák.

2. Egyaránt szükség van arra, hogy a dem. erők felmutassák magukat és támogatottságukat – ugyanakkor ezt olyan keretek között tartsák, hogy ebben a pozicionálásban se sértsék halálra egymást. Ennek egy módszere lehet egy demokratikus kerekasztal – ahol nem csak a pártok vennének részt, sőt! alapvetően nem politikusok, hanem a nagy pártok holdudvarához tartozó, valamint nem elkötelezettnek tekinthető szakemberek ülnének az asztalhoz. Ugyanis hiába a politikáé a döntő, a végső szó – társadalmi kérdéseket nem lehet a politikai versengés, a másik fél legyőzésére irányuló kényszer keretei között megoldani. Itt kaphatnak nagyobb szerepet a kisebb infrastruktúrával rendelkező szervezetek, mint pl. a SZEMA, Bokrosék alakulata, stb: ők is kezdeményezhetik ill. menedzselhetik ezt a kerekasztalt, s ezt úgy lehet (például) működtetni, hogy a Facebook-on területenként/asztalonként léteznének zárt csoportok, vagyis csak az érintettek szólhatnának hozzá, de a nagyközönség olvashatná, hogy ki mit mond, s a nyílt térben kommentezhetné a dolgokat.

Pro/kontra az együttműködésről

Az Együtt 2014 színre lépése megmozgatta a kialakuló állóvizet, s feléledt az a remény, hogy kialakulhat a rezsimet leváltani kívánók együttműködésnek a kerete, egy alkalmas miniszterelnök jelölt egy ernyőszervezet megjelenésével – s azzal a reménnyel, hogy a hagyományos ballib szimpatizánsokon kívül új erőket,m szavazókat is be lehet vonni.

Ez az elképzelés az első pofont az LMP-től kapta – pedig lényegében vétó-jogot kaphatott volna a bővítésre, a későbbi miniszterelnök állításra. A második csapás nem is annyira pofon: az MSZP „ráült” az ügyre, nem pusztán ellopta a show-t, hanem ki is sajátította az „együttműködés irányítását”.

Az LMP – s ebben a Milla – álláspontja nagyrészt érthető: nem véletlen az általános kiábrándultság a „nagypolitikából”, s bármennyire is egyértelmű, hogy ebben Orbánéké az elsődleges felelősség – azért mások is ott voltak a harcmezőn. Ha Schiffernek nincs a tarsolyában valós további támogatottság pl. Sólyom László, a védegyletesek vagy 1-2 Batthyány körös prof köréből – akkor végképp hiábavaló a zsigeri kapálódzása, mert dönteni kell, hogy Orbán maradását támogatja-e vagy sem. (A politikai jobboldal felől jelentős támogatottságot jelenthetne neves közgazdászok csatlakozása – az ő gazdasági elképzeléseik viszont a lehető legtávolabb állnak az LMP-től.)

Lapzártakor érkezett: A dolgok pillanatnyi állapota szerint az LMP nem együttműködő – Schiffer biztosan nem. Még ennek ellenére is, egy üres széket hagyni kell neki a kerekasztalnál – a közös egyéni jelöltállítás esélyét az utolsó pillanatig fenn kell tartani.

Lapzárta után érkezett: a széket továbbra is érdemes üresen hagyni – de eggyel több széket kell az asztal köré tenni.

Az MSZP sokáig nyomatta a váltópárti szerepet – egyesek szerint ezt, és Mesterházy miniszterelnök jelöltségét sokan máig is komolyan gondolják. Ma már egyensúlyban lévőnek látszik a valódi együttműködést támogatók csoportja – de ez a „valódiság” is csak addig terjed, hogy együttműködnek azzal, aki náluk kopogtat, s tárgyalnak arról, amit ők raknak le az asztalra – ez a nyomulásuk végképp lehetetlenné tette, hogy az E14 valamiféle ernyő-szervezet lehessen. Mindez igazolja Mesterházyék taktikai értettségét. Hiszen alapszabályt, minden korrektséget nélkülözve úgy tudtak megszabadulni Gyurcsánytól, hogy ő vihette magával a kudarc fő okozójának imázsát, s a DK-t az indulásnál anyagilag ellehetetlenítve attól sem kellett tartaniuk, hogy komoly rivális lehet – de nem számoltak azzal, hogy így attól a politikustól is megszabadulhattak, aki a 2002-10 közötti időszakban bármi pozitívumot, de legalább szándékot testesített meg a pártban. Sikeres volt a ráncfelvarrás – ma már ki tudnak tölteni egy képernyőt csupa fiatal politikussal – bár az „öregek” még igencsak komoly szerepet játszanak. A DK megalakulásával, az orbánizmus elutasításával az MSZP el tudta napolni az összes kényes kérdést – a múlt átfogó értékelése helyett taktikai rész-döntések születnek (ld. KÁP népszavazás), a modern szociáldemokrácia értékrend kialakítása helyett a néppárti sokszínűség jellemzi a pártot (pragmatikus vezetés, „liberális” gazdasági program, 30 %-ot kapó, zavaros baloldaliságot képviselő elnökjelölt, stb.). Az elmondottak azt a láthatóan jelentős kisebbségben lévő véleményt erősítik, hogy ha egyáltalán sikerülne is, akkor sem lenne értelme és haszna az egyedüli győzelemnek: ez az eredmény csak a protest szavazatokkal együtt jöhetne ki – így hamar elfogyna a támogatottság, s esély sem maradna a polarizáltság megszüntetésére. Ugyanakkor el kell oszlatni azt a félelmet, hogy az MSZP kihagyható lenne az összefogásból: támogatottsága, infrastruktúrája a legnagyobb az ellenzéki térfélen, ismertsége miatt természetes kedvezményezettje a protest mentalitásnak. Nekik sem lehet alapjában rossz néven venni, hogy saját pozicionálásukat, befolyásuk növelését fontosnak tartják – s mindaddig, míg ezzel nem veszélyeztetik magát az együttműködést, a rezsim leváltását. S bár az Orbán kormány nagyon alacsonyra tette a mércét – ma nem tud az MSZP egy hiteles kormányfőt és miniszterei csapatot kiállítani a saját soriból.

Az LMP és az MSZP közösen lehetetlenné tették, hogy az E14 ernyőszervezetként működjön – így számukra sem látszik más lehetőség, mint az önálló párttá alakulás. Ez természetesen sokkal nehezebb helyzetet jelent a számukra – egy pártnak nem elég, ha van egy bármilyen komoly szellemi központja – országos hálózatra, helyi aktivistákra, s majd jelöltállításra lesz szükségük. A hálózatot a megerősödő Szolidaritás és kiábrándult egykori MDF, SZDSZ, szoci szimpatizánsok alkothatják. (Feltételezem, a liberális és egykori MDF alapon szerveződő csoportok előbb-utóbb csatlakoznak az E14-hez.)

DK a maga hálózatával, aktivistáival az E14 számára már az MSZP-vel összemérhető hálózati potenciált biztosíthatna – de a dolgok mai állása szerint a DK-val nem lépnek megállapodásra az MSZP előtt. Így most az a helyzet állt elő, hogy politikai értelemben az összefogás szükségességét először meghirdető maradhat ki az összefogásból. Az a párt, melyik a programjában már nem előre megkötött kompromisszumokat szerepeltet. Az E14 és az MSZP között igazán nehéz dolga lesz, hogy bizonyítsa, önállóan is képes lenne átugrani a parlamenti küszöböt.

Valószínűleg szükség van egy részletes, választókerületi mélységű közvélemény-kutatásra. Egyrészt jó lenne már most is egy ilyen, hogy vannak-e arra egyáltalán rejtőzködő szimpatizánsok – akiket egy klubhálózattal tán meg lehet találni. (Kifejezetten jó név lenne a Polgári Kör :-)). S minden bizonnyal kell egy jelöltállító kutatás is – ami alapján el lehet dönteni a jelölt-, illetve a mandátum megosztást.

Nem sértésként, de jelenleg mini-pártokként lehet összefoglalni azokat a szervezeteket, melyeket jelenleg nem mérnek / nem mérhetők, vagy éppen most alakulnak. Éppen a kampány, a kerekasztaloknál mutatott teljesítmény lehet az, ami „felhozhatja” őket – s ha pl. az előzetes megmérettetésen elérik a 2-3-4 (?) százalékot, akkor önálló kategóriába kerülhetnek, másképp viszont csatlakozniuk kell valamely más szervezethez.

Ha pedig az E14 maga is párttá alakul – elveszti “hamvasságát”, csak egy lesz a többi közül – s kell egy másik, egy új ernyő-szervezet.

Horváth György, a KMH vendégszerzője

64 Comments

 • Hollósy Gerti

  A haza bajban van! A haza már nagyon régóta bajban van, LMP-vel és LMP nélkül is, az összes problémájuk nélkül is, és egy olyan párt, amelyik elhatárolódik az összefogástól, amikor a haza bajban van…inkább nem mondok semmit…

  Oszd meg és uralkodj! Ez van és remekül működik. Kenyeret és cirkuszt a népnek. Nálunk már csak cirkusz van. Hát persze, hogy bajban van a haza.

 • Igen, ez a leginkább előre látható hatás: ha az Együtt párttá alakul, elveszti a lehetőséget arra, hogy ernyőszervezet legyen. És kell egy másik…
  Talán a “Hét Olajfa”??
  Ha viszont a Haza és Haladás alakul párttá, egy Együtt még maradhat ernyőszervezet.

 • Varga Sándor

  “Hazánk bajban van”–Aha, értem. Kinek a hazája és melyik? Meg szakad az LMP meg az Orbán rendszere…Aha. Szóval, ha egy ál-SZDSZ-eko-libero gittegylet nem az aminek mondta magát, a haza bajban van? A KMH szerint mikor és hol volt olyan “haza”, ahol a bal-liberók külföldi segítség és választási csalás nélkül (kezdjük a kályhától…)jutottak és vannak hatalmon? A KMH cikket végigolvasni se érdemes, kb. olyan színvonalú, mint az LMP maga. Hazúg. Egy pontosításra azért van még időm. Magyarországon most (és külföldi segítség nélkül!), egy demokratikusan megválasztott többség van hatalmon, az alakított egy kormányt, annak meg van egy miniszterelnöke. Nem a “zorbánnak van rendszere”…Talán ez van olyan egyszerű és érthető, hogy a KMH is megértse…? De van jó hírem is, a világ “legantiszemitább” országában rendezik a Zsidó Világkongresszust! Na, ki tudja, hogy hívják az országot?

 • A fenntiekben leirtak sok témát feszegett.Várható volt hogy szakad az LMP,mert egy ilyen hiteltelen emberrel mit kezdjenek.Nyilatkozatában azt mondta hogy a 2002-2010-ig kormányon lévőkkel nem vállal közösséget.akkor ez ugy érthető hogy a fidessel és a jobbikkal igen!ez az ember annyira gyülöli a demokratikusan gondolkodókat,hogy csak azokat volt képes följelenteni.A mai hatalmon lévőket miért nem jelentgeti,pedig volna miért?Szavaiból kivéve ő akar 2014-ben a fidesznek a mérleg nyelve lenni!Varga Sándor az ön hozzászólásából süt a gyülölet,a szélsősség!Ugy vélem hogy nincs mire reagálni,mert maga az irás minősiti magát az embert is!

 • Az ész megáll esküszöm. Bő egy évvel a választások előtt még mindig ezen megy a vita, hogy kialakítsák a rendszerváltó erőket./direkt nem kormányváltást írtam/. Már régen kampányolni kellene ezen erőknek.Még sehol nem látom a programot. /lehet én vagyok vak/. Hol vannak a közös jelöltek, hogy kik induljanak a választásokon? Ok. Ha nem tudnak megegyezni az egy dolog,de valamennyi demokratikus erő abban érdekelt hogy leváltsa a Fideszt. / én is./Ha pedig nem tudnak megegyezni ne tervezzenek hosszútávra, csakis törekedjenek arra hogy meglegyen az alkotmányozó szerepük és állítsák helyre a demokratikus jogállamot. Addig miért nem működhetne egy évig egy szakértői kormány? miközben uj választásokat írhatnának ki. Majd utána, miután helyreállították a demokráciát indulhatna mindegyik párt, szervezet immár önnálóan vagy összefogva a választáson. Miért nem lehet egy évre megkötni ezeket az együttműködéseket, célként megjelölni benne a demokratikus rend helyreállítását. Utána sokkal színesebb lenne a politikai választék. Szerintem.

 • A haza régota bajban van,de a késönkelöknek csak 5 perccel 12 elött
  lett reggel.Azok tetszelegnek megmentöként,akik tönkretették/Gyurcsàny és Bajnai a régi-uj tàrsakkal-Mesterhàzy,dr. Vadai Àgnes..-.
  Ilyen a balodalunk Kun Bélàtol kezdve Mesterhàzy-ig.
  A mai TELETEXT-böl/Napi Gazdasàg/:
  2012-ben 1202,4 Milliàrd Ft kamatköltség az adossàgok utàn.
  2013-ban 1325,5 Milliàrd Ft.
  Tényleg bajban vagyunk,vissza kell fizetni,amit koràbban feléltünk!

 • És mi a te hazád?Az ideológiád?Mert az bizony bajban van.Bajban van,mint minden balliberális-nemzetmegosztó-fosztogató ideológia.Szálljatok magatokba!Eleget koboztatok-osztottatok.Tamási Áron szerint,az igazságot is meg lehet szokni!Szokjátok!

  http://varad.ro/node/233

 • Varga Sándor

  2013 január 29
  8:11 de.
  Kisegítö kérdés:melyik országban él a legnagyobb zsidó kisebbség?Na ott lesz a világkongresszus is.Bajban a haza…Mit keres a talpig demokratikus Amerika egyik civilszervezete a magyar diákok között?Kiképzést tart arról,hogy kell kormányhivatalokat elfoglalni.Mi?!Erröl miért nem írtok?Vagy miért nem írtok legalább egy sort a legutóbbi temerini magyarverésekröl?Nektek,világdemokratáknak,az igazságosság bajnokainak nem fáj,hogy Szerbiában,Szlovákiában,Romániában,Ukrajnában rendszeresek a magyarverések?Most hol van a híres igazságérzetetek?Az emberségetek?Sehol,mert az egész csak egy álca.Fehér lepel,mely eltakarja a fajtátokhoz tapadó vért.Mert közönséges gazemberek vagytok.

 • Válaszoljatok Varga Sándor kérdésére is!Kellö alázattal.

 • Hollósy Gerti

  Itt van a nagy baj!

  “Hazánk bajban van”–Aha, értem. Kinek a hazája és melyik?” (Varga Sándor)

  A haza mindenkinek haza, annak, aki így gondolkodik, meg annak kis, aki úgy gondolkodik, csak a kétféle gondolkodást kéne békességben közelebb hozni egymáshoz és kompromisszumokat kötni.

  “Mert közönséges gazemberek vagytok.” (küszküllönél)

  Mi az, hogy gazemberek vagytok, itt egymás számára konkrétan ismeretlen emberek írnak, honnan tudja itt bárki is, hogy a másik, mikor, hol, mit és mennyit írt már a társadalmi igazságtalanságokról, akkor is, amikor más kormányok voltak hatalmon? Hogy meri valaki a másik embert csak úgy a másféle, neki nem tetsző gondolatokért gazembernek nevezni?

  Amikor éppen az volt a téma, amikor kellett akkor a jóérzésű cikkírók bizony mélységes felháborodással írtak a “magyarverésekről”. Hogy jön ez a kérdés ide?

  És a kérdésre a válasz, igen, sajnos Magyarországon nagyon elharapózott az antiszemitizmus és a rasszizmus és küzdünk ellene, csak éppen pont a regnáló kormány szemérmesen szemet huny felette.

 • valamennyi demokratikus erő abban érdekelt hogy leváltsa a Fideszt. / én is./
  abryzoli

  2013 január 29
  9:39 de.
  Kedves,2010 óta egyebet sem csinálnak,kampányolnak.Milyen demokratikus erök?Ön létezö személy?Az az “erö”,amely a csöd szélére sodorta,nyakig eladósította és kiárusította az országot?Az a demokratikus?Mitöl?Megáll az eszem!Hol él?Kanadában minek hívják az ilyent?

 • Jávorszky Mária

  A hét legjobb vicce!
  Az MSZP nemzeti pártként mutatkozott be a határon túl.

  Azt hiszik talán, hogy a határon túli magyarok már elfelejtették ennek az egyenlőre szabadon garázdálkodó haza és nemzetáruló bűnbandának tevékenységét mi szerint december 5-én a kettős állampolgárságra NEM-mel szavazásra szólítottak fel?
  Képesek nemzeti pártnak hazudni magukat az embereket hülyének nézve és mint kaméleon levedlették ideológiájukat azzal sem törődve, hogy ezáltal még nevetségesebbé tették önmagukat.
  A határon túli magyarok közül senki se fog rájuk szavazni.

 • küszküllő
  Kellő alázattal: amikor Magyarország (az Én hazám) lemarad Románia mögött, és valahová Albánia és Macedónia közé zuhan, azt leginkább a “baj” szóval lehet leírni. Nyasgem!

 • http://tenytar.blog.hu/2013/01/28/magyarorszag_elvesztegetett_evtizede
  A vizuális típúsúaknak ez egy elég áttekinthető elemzés

 • Szerencsére nem a haza van bajban,hanem a balliberális
  ellenzék,mert azért ellenzékben sem adja mindenki a nevét
  “bármihez”….akinek van tartása,józan ítélőképessége és
  becsülete,annak ellenére,hogy nem kormánypárti,jobboldali nézeteket vall.
  Hát a baloldali összefogás terén valóban “idegesítő” a helyzet…….

 • abryzoli

  ne almodozzal, ha visszaallitanak a demokraciat es sullyesztobe kerulhetne orban, akkor meg haza is koltozhetnenk…nem is merem tovabbgondolni…2013-ban azert imadkozom, hogy visszamenjunk 23 evvel, mert akkor legalabb volt remenyunk a jobbra…

 • Hollósy Gerti
  2013 január 29
  12:08 du.

  Gertike, szerintem ezt most túllihegted.

 • Miféle demokratikus baloldal? Miféle egység? Ahány pártocska, annyi felé húz. Bajnai majd összefogja? Mit?
  Kiket? Hiszen mindegyik a maga pecsenyéjét próbálja sütögetni.
  Mesterházi? Ne nevettess.
  Kösz, de ezt nagyon nem. Talán, ha mutatnának valami programot, de még arra sem képesek.

 • Jávorszky Mária

  Hollósy Gerti írja -” A haza mindenkinek haza, annak aki így gondolkodik, meg annak is aki úgy gondolkodik”…
  Hát igen, itt a bökkenő! Az ÍGY és az ÚGY !

  …”csak a kétféle gondolkodást kéne közelebb hozni egymáshoz”…

  Majd azt írja – “Magyarországon nagyon elharapózott az antiszemitizmus és a rasszizmus és küzdünk ellene”…

  Ezek szerint nem ért egyet Kanada véleményével, miszerint Magyarországot a biztonságos országok közé sorolták?
  A magyar gyűlölet az ami elharapózott, ezt miért is hagyta ki?- e helyet tovább rágalmaz és uszít, talán, csak nem így akarja elérni az ÍGY és ÚGY gondolkodók közti “kompromisszumot”?

 • Jávorszky Mária
  2013 január 29
  2:19 du.
  hát ezt meg honnan tudja, kiscsillag? csak nem kiadták parancsba?

 • Varga Sándor
  2013 január 29
  8:11 de.
  édes öregem, maga még mindig leragadt a demokratikusan megválasztott többségnél, ami, ugyebár, csak a parlamentben az, és ott sem demokratikus. egy demokratikus többség – ha hiszi, ha nem – az ország érdekében az ellenzéket is képviseli. mondjuk, ez a jobbik esetében a fidesznél kétségtelenül megvalósul. akkor most én is pontosítok, hogy ne legyen olyan egyhangú: nem a kormánynak van egy miniszterelnöke, hanem az országnak. de helyesbítek: a jelenlegi felállás szerint a miniszterelnöknek van egy országa. még.

 • kekec

  2013 január 29
  3:22 du.
  Egyetlen kérdésre válaszolj:kik tették tönkre az országot?Kik juttatták a csöd szélére?Mert 2010-ben Magyarország a csöd szélén állt!

 • Hollósy Gerti

  2013 január 29
  12:08 du.

  “És a kérdésre a válasz, igen, sajnos Magyarországon nagyon elharapózott az antiszemitizmus és a rasszizmus és küzdünk ellene, csak éppen pont a regnáló kormány szemérmesen szemet huny felette.”

  Na látod,ez a gazemberség!A csúsztatások,a hazugságok,az igaztalan rágalmazások.Magyarország nemzetközi lejáratása.Ebben járnak élen a hataloméhes balliberális nemzetárulók.Nem a jogos kritika,nem a magától értetödö ellenzéki magatartás a baj-ez csak természetes egy demokráciában-,
  hanem az a megátalkodott düh és gyülölet,amivel saját hazájukat támadják otthon,az EU-ban,Amerikában,mindenütt,ahol csak érik.Ez a gazemberség.
  Magyarországon hol harapózott el az antiszemitizmus?Bivalyröcsögén,Pesten vagy a parlamentben?Már nehogy egyenlöségjelet tegyünk a Jobbik és Magyarország közé!Akkor Svédország is diktatúra?A svéd szélsöjobb ott ágál a parlamentben,de ezen nem akad ki a világ.Hogyhogy ” a regnáló kormány szemérmesen szemet huny felette.”?Támaszd alá konkrét bizonyítékokkal-nem érzésekkel!-,hogy a kormány “szemet huny”.

 • Jávorszky Mária
  SZÁMOLNI tudsz? Kétlem. Az Mszp kevés lett volna önmagában a kettős állampolgársági szavazás sikertelenségéhez. Bőven maradtak otthon fideszesek is.
  Boda Marcsi
  56 után NEM menekült külföldre 500ezer ember! És ezt nem az ellenzék, hanem El Tolcsy mondta (na nem a menekülést, hanem a SZÁMOT!) Több ember vesztettünk Orbán miatt, mint a háború alatt!
  küszküllő
  Akik felfújták az ingatlanpiaci buborékot Amerikában, akik elárasztották mérgezett jelzálogpapírokkal a világot – azaz akik a VILÁGgazdasági válságot okozták. Mindenütt, nem csak Magyarországon. És nem 2010-ben álltunk a csőd szélén, hanem 2008-as forint-támadáskor és 2009-es válság mélypontján. Ahonnan Bajnai elől hozott ki minket, és akkor még “bezzeg”ország voltunk. Azóta meg már nem igazán lehet azzal dicsekedni, hogy magyar vagy!
  És igen: 2010-ben Orbán valóban visszarántotta az országot a szakadék széléről: amikor már majdnem sikerült kikapaszkodnunk, vissza a szakadékba. Felraktam egy elemző linket: nézd meg, és “gyönyörködj” abban, hogy mennyivel vagyunk a lehetőségeink alatt az orbánjárás miatt! Nekem EZ sérti a nemzeti érzésemet!

 • kekec

  2013 január 30
  4:50 du.

  Amit te müvelsz,annak delírium tremens a neve.

  “Több ember vesztettünk Orbán miatt, mint a háború alatt!
  küszküllő”

  A legutóbbi párnaháborúra gondolsz?
  Vagy ezek a vágyálmaid?Te így látsz.Jó.

 • Jávorszky Mária
  2013 január 29
  2:19 du.
  Megértelek Mariska, h ez neked/nektek ideális állapot, hisz csak most tehetitek meg, h ide jártok át a nyugdíjért, ingyenes orvosi ellátásért!
  Ne feledd, h ez a mi általunk fizetett adóból megy, te/ti ezért egy fillért nem fizettetek be!
  Mucika! Ott verd a nyálad, ahol adót fizetsz! Munkacsevóban! :-P

 • Jávorszky Mária

  kekec 2013.január 30.4:50 du.
  “SZÁMOLNI tudsz?Kétlem.”…
  Ezt inkább az MSZP,LMP és a más, különböző etnikai hovatartozású eszdéSSektől kéne megkérdezned,mert bizony ők azok akik nagyon elszámolták magukat amire még mi sem számítottunk és amiért el lesznek számoltatva – ami késik nem múlik törvényszerűség alapján.
  Egyenlőre ennyit a számokról.
  Az utódkommunista MSZP most ugyanazt játssza, amit már eljátszottak és a legújabb pofátlanságuk szerint nemzeti pártként futtatják magukat a határon túl politikai prostituáltságukat bizonyítva.
  Mert bizony 2004-ben Gyurcsány F.mint Magyarország akkori miniszterelnöke pártjával az MSZP-vel,kéz a kézben azóta is legfőbb szövetségesével Bajnai Gordonnal, LMP-vel, a senkiháziak…- akik még a történtek után is merészelnek pofátlanul kampányolni-nem a külhoni magyarok jogos állampolgárságáért a magyar nemzet összetartozásáért, hanem ellenkezőleg, a nemzet további szétdaraboltságára buzdított és voksolt megalapozva a nemzet széthúzásán alapuló, a jelenben is oly jelentősen kihangsúlyozott kettős mércét. Ők azok akik a magyar nemzetnek egységessége ellen szavaztak, soviniszta magyar gyűlöletüket bizonyítva.

 • Remélem igaza lesz Jàvorszky Màriànak!
  Kik kampànyoltak és riogattàk a lakossàgot 2004-ben a kettös àllampolgàrsàg miatt?

 • Dénes ERÖS
  2013 január 31
  5:54 de.
  Ez neked is szól Déneske! :-P

 • Gere Gábor

  2013 január 31
  2:42 de.

  Szép kis magyar vagy te…Ha csak tudatlan lennél,azt egy legyintéssel el lehetne intézni.De te magyarul beszélö vérbeli magyargyülölö vagy,erre viszont nincs mentség.Tanulj meg latinul és halj ki!

 • “…hogy kik akarnak demokratikus jogállamot, melyben egyáltalán értelmezhetőek ezek a viták; olyan országot, ahol a gazdasági döntéseket nem egy szűk hatalmi-gazdasági társaság hozza meg saját érdekei szerint,”

  “Olyan államot, mely Európa része – s nem vív szabadságharcot szövetségesei ellen.”

  Hogy kik akarnak demokratikus jogállamot?Nyilván azok,akiknek a felmenöi évtizedeken át terrorizálták a népet.Ök a demokratikus ellenzék.

  Szük hatalmi-gazdasági társaság?Ez a szük társaság a választók kétharmadát képviseli.Ök Magyarország legnagyobb,leghitelesebb politikai alakulata.A demokratikus Magyarország legitim vezetöi.

  Ki vív szabadságharcot ki ellen?Fordítva van,elvtárs.A szövetségeseink harcolnak ellenünk.Vagy a te oldaladról másként látszik?

  S már megint cigányoznak a rasszista magyarok.Figyelj oda,ne hagyd.

  http://mno.hu/lanchidradiohirei/retteges-kenderesen-1134972

 • küszküllö
  2013 január 31
  10:31 de.
  Ej-ej!
  Fáj az igazság? Ha nem értesz vele(m) egyet, cáfolj!
  Ne fröcsögj, uszíts!
  Neked tán tetszik, h a MAGYAR nyugdíjasokat, akik életüket itt élték, adózták végig – szívatják miattuk? Kinek a pénzét “élik” fel?
  Akkor ki is a magyargyűlölő?
  He? :-P

 • Gere..10:23 de….en is en is…nyugdijas vagyok…sot….orbanon kivul obama is penzel…be ne sargulj az irigysegtol !

 • meg egy titok…..izraelben elo magyaroknak is fizet orban nyugdijat ha megvan a jogosultsaguk…miert pont a karpataljai magyaroktol irigylik az aljadekok ?

 • Jávorszky Mária

  A mucuskázó Gerének!
  Jót nevettem!
  Az általad tájékoztatásként küldött enyhén szólva nevetséges dezinformációkat tartalmazó linkek egyikéből, pontosabban a 3-ik linkből a – Rozy x – névre hallgató firkászának cikkéből idézek:
  ” És bizony való igaz,mind a 45,6 millió(!)ukrán lakosnak jár az ingyen magyar egészségügyi ellátás a mai napig érvényben lévő 1962 12.20-án aláírt magyar szovjet államközi szociális szerződés alapján.Végül is gazdag ország a miénk!”

  Először is szeretném kihangsúlyozni, hogy az ilyen és ehhez hasonló dilettáns hazug uszító firkászokat és azokat is akik az ilyen hazugságokat terjesztik velük együtt a töküknél fel kéne lógatni a legközelebbi fára.

  Mert köztudott, hogy csakis azok a határon túli magyarok, akik jól beszélik a magyar nyelvet, lehetőleg magyar nyelvű iskolai végzettséggel rendelkeznek jogosultak arra a bizonyos – Magyar Igazolvány-ra, amelynek alapján (és szigorúan csakis e dokumentum alapján) kérvényezhető Magyarországon a nyugdíj.
  A Magyar Igazolvány ezen kívül még évente 2-x.kedvezményes beutazást is jelent.Ennyi, nem többet.
  Az 1.és 2-ik linkben foglaltak állításai is felnagyított hazugságok.
  Gere, te is, csak egy ilyen -Rozi x- vagy, aki úgy hazudik mint a vízfolyás, mert ti a kommunista hazugságokban edződők a beszűkült tudatotokkal azt hiszitek, hogy a magyarok többsége hülye és elhiszi az aljas nemzetellenes uszításaitokat.

  És, hogy ki ne hagyjak egy választ.
  “Te is ide jársz a mi pénzünkön?”
  Megnyugtatlak,nem járok a ti pénzeteken se ide, se oda, mert ott lakom.
  Inkább azokért a milliárdokért aggódnál ennyire, amit a magyar állam fizet az idegen etnikai pofátlan betolakodóknak, akik zsarolják és mint piócák szívják vérét a magyar nemzetnek.
  VESSZEN TRIANON! ÉS VELE EGYÜTT A MAGYAROK ELLENSÉGEI!
  SZEBB JÖVŐT!

 • Jávorszky Mária
  2013 január 31
  3:04 du.
  na, csak olvassa el meg gere következő hazugságát az ukrajnaiakról, akik magyarországról kapnak nyugdíjat és tb-ellátást! akkor lesz csak szebb a jövő, amikor kiskegyed ukrajnában fogja megkapni ugyanezt!
  ami pedig a nevetését illeti: botoxba merevedve, mégis, hogyan tudna ilyet? :D

 • Ille István

  2013 február 1
  2:33 de.
  Mi bajod az ukrajnai magyarokkal?Ök nem magyarok?Hány külhoni magyar dolgozott,halt meg a hazáért?Hány tehet róla,hogy kintrekedt,fekáliaNemzetáruló bérenc.

 • Gere Gábor

  2013 január 31
  12:03 du.
  A te igazságod?Annak hazugság a neve,gringo!

 • küszküllö
  2013 február 1
  1:20 du.
  Figyu Pubi!
  Még burkoltan sem szoktam “anyázni”, hiába provokálsz!
  Olvass, értelmezz!
  Ez mindennek a rákfenéje, ugyan tudom, h ez számodra felfoghatatlan!
  Azért próbáld meg, hátha még neked is sikerül! :-P

 • A cikk nagyon jó! A kommentekből pedig látszik, mlyen sikeresen ugrasztotta és ugrassza össze a magyart a magyarral hős vezérünk a hatalma érdekében. A mai fityisz és jobbikos hivőknek legjellemzőbb tulajdonsága a korlátoltság. Talán, majd ha elfogy az Orbán-drog, talán………..Persze az embernek saját tévedését a legnehezebb bevallani. Pedig előbb-utóbb be kell……..

 • todor48

  2013 február 1
  10:37 du.

  Hát persze.A csúnya nemzetiek máshoz nem is értenek csak uszítanak,uszítanak.A gyülölet a kenyerük.

  “Szigetvári Viktor, volt szocialista kampánytanácsadó arról beszélt a Célpontnak, hogy sem a 23 millió románnal való riogatás, sem pedig az úgynevezett köteles beszéd ellen szervezett tüntetés nem köthető Ron Werber nevéhez. Kovács László egykori MSZP-elnök viszont azt mondta, a kampányguru utasítására mondta Lendvai Ildikó 11 éve, hogy nem lesz gázáremelés. A Célpont azt is felidézi, hogy a szocialisták egyik választási bizottsági tagja 2005-ben elismerte, hogy az izraeli tanácsadó készítette fel a párt aktivistáit a lefizetésen, illetve láncszavazáson alapuló választási csalásokra.”
  http://mno.hu/ahirtvhirei/karaktergyilkos-ron-werber-sem-egy-ma-szuletett-barany-1135717

 • Sok cikket olvastam és nem értem hogy a Kanadai emberek miért szolnak bele Magyarország életébe és miért szidják Orbánt! ? Egyet tudok! hogy ujra Orbán lesz a gyöztes és nem a komcsik itt igen utálják Bajanit és Gyurcsányt és a többieket nem felejtünk!

 • zsofy

  azert, mert ti romanok is beleszoltok magyarorszag eletebe…orban meg oruljon, ha akasztofal nelkul megussza vagyonelkobzassal, bortonbuntetessel…komcsi meg az a repedt sarku, fogatlan joanyad, aki csak ilyet birt elleni, mint te….hogy felejtenel mar, mikor eleve agy nelkul szulettel!

 • zsofy
  2013 február 3
  10:37 de.
  Zsófy!
  Te Magyarországon élsz? Kötve hiszem, mert akkor nem kérdeznél és mondanál ilyen ostobaságot!
  Nos figyu picit – egy régebbi írásomból való:

  “Sárazsadány,- Felcsút,- Puskás Akadémia,- földbérlet,- 50 év,- ne mi nyerjük,- oligarcha, föld,- demosztokrácia,- Simicska,- Köz(gép)társaság,- Orbán,- MOL,- OTP,- Nyerges testvérek,- CBA,- Lázár fívérek,- Manyup., -nyugdíj,- Kaja Ibrahim,- székház,- Fidesz,- 0%,- KDNP,- Lázár,- KE?, -16% adó, – Varga T.,- Kövér Sz.,- Kövér L.,- Horthy,- Orbán Gy.,- kőbányák,- Kossuth tér,- Károlyi szobor,- József Attila,- Kossuth szobor,- Moszkva tér,- Széll K. 1.0, 2.0,- TEK,- gárda,- két pofon,- Nyírő,- AB.,- médiatörvény,- MNB,- bóvli 3X,- Matolcsy,- unorthodox,- államcsőd,- fasiszta,- Néró,- Puskás-hagyaték,- náci,- Kósalala,- Szíjjlepubi,- EU,- €,- korrupció,- Tömjénzsóti,- tabletta,- budiforradalom,- 300Ft.,- adócsaló,- kék cédula,- plágium,- NER,- NENYI,- tákolmány,- Hoffmann,- egyházak,- Polt,- közmunka,- 6-7%,- atomrobbanás,- gazdasági csoda,- 1millió,- Kubatov,- hazudik,- hadüzenet,- etc, etc.
  Természetesen nem kell “áthallást” keresni e szavak, nevek között, – de, ha valaki talál, az nem a véletlen műve! (gondolom) Természetesen a sor közel sem teljes, de, hát ki emlékszik minden “piszlicsáré” dologra?”

  Ha itt élsz, akkor ezeket érted!
  Ha nem, …..

 • Nyilas Misi

  2013 február 3
  11:42 de.

  Tisztelt uram!

  Ön igazi demokrata,a balliberális oldal hiteles képviselöje.Bölcsessége,toleranciája,emberszeretete és kiváló modora tiszteletet parancsol minden magyarnak.A sors nagy ajándéka,hogy találkozhattam önnel.

 • küszküllö
  2013 február 3
  4:01 du.

  Megelőztél, kedves Küszküllő:)

  Tulajdonképpen hálásak lehetünk azért, hogy itt megismerhetjük a másik oldalt a maga valójában :) Írtam már valahol, hogy saját maguktól jobban senki nem tudná jellemezni őket:)

 • kuszkullo

  mar kertelek, hogy csak szopjad a Vonat, DE HA LEHET CSENDBEN! A sors ajandeka, hogy nem talalkozunk, mert azt nem elned tul!

 • Nyilas Misi

  2013 február 3
  6:19 du.

  Tisztelt Nyilas Misi Úr!

  Végtelenül sajnálnám,ha úgy érezné,hogy hallatlan erkölcsi magaslatainak fennkölt csendjét megtörtem.Alant vonat halad el,oldalán ez áll: “A szociális tanuláselmélet elveti az agresszió ösztönként vagy frusztráció eredményezte hajtóerőként való felfogását, ehelyett azt állítja, hogy az agresszió bármely más tanult válaszhoz hasonló. Az agresszió megfigyeléssel és utánzással tanulható. Ez az elmélet azt állítja, hogy a frusztráció csak egy az agresszió számos oka közül, valamint az agresszió olyan válasz, amely nem rendelkezik drive-szerű tulajdonságokkal.”

  Mostoha múltja ellenére,ön mégis a magasban.

 • kuszkullo

  te melyik vagy, a javorszky? de miertnem mesz te a joanyadba de komolyan? nincs jobb dolgod, mint orgazmusnelkuli, sivar eletedet idefrocskolni, egeszseges emberek koze? menj orvoshoz, vagy csak kussoljal….

 • Jávorszky Mária

  Nyilas libás, avagy kondás!
  Én és küszküllő nem ugyanaz, stílusból könnyen megállapítható.
  vivá telávivá!

 • Nyilas Misi

  2013 február 4
  7:06 de.

  Projekció:a szorongáskeltő vágyaktól úgy szabadul meg a személy, hogy azokat másoknak tulajdonítja.

 • Andrási Sándor

  “…..Sehol,mert az egész csak egy álca.Fehér lepel,mely eltakarja a fajtátokhoz tapadó vért…..” Hibás a szín megjelölés Küszküllő, mert az álca vörös (veres) lepel, nem pedig fehér. A többi stimmel.

 • Andrási Sándor

  Valami oka, előzménye azért csak van ennek a felfokozott “politikai” hisztériának ugye, kedves Horváth György? Miért nem szentelt egy-két mondatot annak, hogyan kerülhetett a patás ördög Orbán Viktor hatalomra? Hagy válaszolja erre a költői kérdésre: Mert a tehetségtelen bűnöző politikusok tobzódásából elege lett a népnek. Vagy talán tévednék? Ha nyolc éven keresztül rendben mennek a dolgok, talán nem a gyurcsány-oszkó-bajnai-veres gengszterek lennének hatalmon? Ja, igen a válság! Na az mindenütt volt, nem csak nálunk. Jól is jött a túlmozgásos ripacsnak, volt mire fogni az eltáncolt gazdaságot. Az országot IMF hitellel rántotta vissza a szakadékból. Ezzel két legyet is ütött: 1. tetszeleghet a haza megmentőjeként, 2. aláaknázta az utód kormány jövőjét.
  A jövő: Teljesen felesleges ez a nagy hókusz-pókusz, ködösítés, azzal mindenki tisztában van, hogy a választások előtt az un. demokratikus erők összeölelkeznek. Kérdés, hogy a jobbik közéjük vegyül-e, vagy nem? Bármi megeshet, még ez is.
  Most bajban van a haza, de ez csak addig tart, amíg az Orbán kormányt le nem váltják. Ha sikerül, elmúlnak a bajok, elmúlik Magyarország.

 • Andrási Sándor

  Nyilas Misi! Te egészséges vagy? Már úgy mentálisan!?

 • Andrási Sándor

  Nyilas Misi 2013 február 3 11:42 de. tett fröcsögése:
  “zsofy azert, mert ti romanok is beleszoltok magyarorszag eletebe…orban meg oruljon, ha akasztofal nelkul megussza vagyonelkobzassal, bortonbuntetessel…komcsi meg az a repedt sarku, fogatlan joanyad, aki csak ilyet birt elleni, mint te….hogy felejtenel mar, mikor eleve agy nelkul szulettel!”

  A fentiek után ez a szellemi retardált még embernek tekinthető?
  Az un “demokratikus baloldali érzelmüek” miért nem küldik el oda, ahová való?
  Nem snassz, hogy ezzel a rendezetlen sejthalmazzal együtt mondanak véleményt?
  Hol élünk?

 • Andrási Sándor

  2013 február 5
  1:51 de.

  A fentiek után ez a szellemi retardált még embernek tekinthető?
  Az un “demokratikus baloldali érzelmüek” miért nem küldik el oda, ahová való?

  Nem tehetik;hogy nézne ki a banda kontrás nélkül?

 • Gyanitom, hogy ez a nyilas diszno mogott az ille van.
  Most mar sajat neven is kezd kocsis stilusban firkalni,
  de nyilaskent kieli magat.
  Ahogy Dakota irja: mi sosem tudnank oket kellokeppen jellemezni, ugyhogy, hagyjuk ezt rajuk. Minden soruk egy onvallomas.

 • Andrási Sándor
  2013 február 5
  1:51 de.

  Jó kérdés, kedves Andrási Sándor:)
  Az az igazság, hogy a professzor uraknak szükségük van efféle csicskásokra, mint pl. az általad említett, akik helyettük nyilvánulnak meg ezen a szinten és végzik el a piszkos munkát.
  Nem mintha nem lenne így is teljesen egyértelmű:)

 • Horváth György

  Tisztelt küszküllő!

  Azt mondja, hogy demokratikusan megválasztott hatalom van kormányon – akkor bizonyára a korábbi alkotmány és választási rendszer is az volt, nemdebár? Tudna valami elfogadható indokot, hogy akkor miért kell megváltoztatni? Vagy arra is talál magyarázatot, hogy éppen az alkotmányozásra vonatkozó 4/5-ös részt söpörték ki a korábbi alkotmányból? Biztos, hogy jól értelmezi, hogy mi is az a demokrácia?

  Ha tényleg érdekli, hogy kik tették tönkre az országot – elég hosszú a sor, de a mostani kormányoldal is igencsak kivette mindebből a részét.

  (Másoknak: a bevezető mondat így félreérthető. Amikor elkezdtem írni az egészet, még nem történt meg az LMP szakadása – az általam kívánatosnak, elképzelhetőnek tartott összefogásban még a különutas LMP-vel való együttműködéssel számoltam.)

 • Horváth György

  2013 február 7
  5:53

  “Azt mondja, hogy demokratikusan megválasztott hatalom van kormányon – akkor bizonyára a korábbi alkotmány és választási rendszer is az volt, nemdebár?”

  Miért?Nem demokratikus választások révén került hatalomra a jelenlegi kormány?
  Igen,a korábbi alkotmány és választási rendszer is az volt,mert konszenzuson alapult.Azonban mindkettö kifejezetten átmeneti kényszerállapotot tükrözött.A régit számos ponton módosították,inkább tákolmány volt,mint alkotmány, arról nem is beszélve,hogy a szocializmus öröksége volt.Ne feledjük,”volt” egy “rendszerváltás”!Illetve azt hittük,hogy volt.
  Véget ért egy önkényuralmi rendszer!Nem lehet kommunista szellemü alkotmánnyal,szocialista intézményrendszerrel,tervgazdasággal demokráciát,piacgazdaságot teremteni.Ezért bukott meg.Megbukott!!!Kaputt.Nincs.Vége.Szokjunk hozzá.Remélem,ez elég indoknak.
  És mert nem ismerjük egymást,becsszóra kell elhinnie nekem,hogy teljes mértékben tisztában vagyok azzal,hogy mi a demokrácia,és azzal is,hogy a honfoglalás óta az országot kik hányszor tették tönkre.Apropó:az LMP azért szakadt ketté,mert a valóságban mégsem lehet más a politika.Úgy semmiképp sem,ahogy ök képzelték.Szomorú,de való.

 • Kiegészítés:

  “A nyilatkozat, amelyet a hallgatóság közfelkiáltással fogadott el, támogatja a kormányzat azon törekvését, amellyel be kívánja fejezni az 1989-ben kezdődött rendszerváltást. Az aláírók ugyanakkor elvárják a korrupt politikusok és gazdasági vezetők politikai és jogi számonkérését, egyben sürgették távozásukat a közéletből, és bocsánatkérésre szólították fel őket.”(MNO)

  Van böven indok.

 • Nem a haza van bajban hanem a önmagát tulélt baloldal,d ez nem baj.
  Nincs jobboldal és baloldal.Mind a rendszer része.
  Mind a kettö egy egyaránt kártékony KÉTÁGU OLLÓ,MELY MINDENKORI EGszYERU_ EMBERT VESzI Korul…

Leave a Reply


Trackbacks

This site is protected by Comment SPAM Wiper.