A szavazók immár látható hányada egyre inkább képes az európai nemzetek közös érdekeit felismerni

2019 június 4 9:47 de.131 hozzászólás

A magyarországi európai parlamenti (EP) választásokról már szinte mindent elmondtunk – és mindennek az ellenkezőjét is – talán ideje lenne a várható közeljövőről ejteni néhány szót.

Bár ehhez le kell szögeznem, hogyan látom én a május 26-ai eredményeket. Tehát:

1.Kétségtelenül a kormányerő győzött, hiszen kilenc évi rettenetes kormányzás után is a maga oldalára tudta állítani a szavazópolgárok majd ötödét. Ami ebben az esetben a szavazott polgárok több mint felét jelentette, annak ellenére, hogy a tavalyi hazai voksoláshoz képest jelentősen csökkent szavazói száma. Azt a +2% százalék szavazatát a kétséges érvényességű voksokból szedhette össze: a határon túli állampolgárok szavazatából, hiszen a kettős szavazást a Választási Bizottság vezetője szerint is csak a szavazók „önmérséklete” akadályozhatta meg, mivel az országok között nincs nyilvántartási egyeztetés. Ugyanígy a nem az európai tagállamokban élő, de magyar állampolgárok szavazatainak kiszűrésére sem képes a rendszer.

2. Viszont de azonban ellenben, (direkt ismétlés) érzékelhetően megjelent a magyar állampolgároknak egy kb. 30 százalékos része, amelyik kinyilvánította: nem vevő a parasztvakításra – vagyis jól érzékeli, mi Magyarország érdeke a jelenlegi helyzetben. Nem a beszariak, siránkozók hada, amely immár gigantikus kolumbáriumba akarja zárni az élő magyar nemzetet.

Az elmúlt rövid öt napban a kormányerő látszólag jelentős bejelentést is tett. Ezek oka nyilvánvalóan az, hogy nem vált be a számítás: bár erősödtek az Európa ellenes erők: de az EP alig negyedét foglalhatják el. Az Európai Néppárt pedig – bár vesztett képviselői helyeket – megőrizte vezető szerepét, az EP legnagyobb frakciója maradt. Ebből következően a kormányfői udvartartásnak – oppardon „pártszövetségnek” – elemi érdeke, hogy ehhez a frakcióhoz csatlakozzon, ha egyáltalán hallatni akarja a hangját a parlamentben.

Márpedig a Néppárt frakciója néhány hónapja felfüggesztette a magyar kormányerő tagságát: végre feltűnt nekik a diktatúra erőteljes építése. Ezekben a napokban folynak a tárgyalások arról, hogy az új képviselők milyen szövetségekbe tömörülnek. A Néppártot jelentős képviselői csoportok szorítják afelé, hogy ne fogadja be a nyílt soviniszta, irredenta, Európa ellenes magyarországi kormányképviselőket.

Nyilván a néppárti politikusok is igyekeznek nyomást gyakorolni, hogy az udvartartás tegye partiképesebbé a magyarországi diktatúrát. Ennek lehet folyománya, hogy bejelentették: bizonytalan időre elhalasztják a különbíróságok felállítását. Felhívnám a figyelmet: a „bizonytalan idő” jelenthet két évet, de két napot is, hiszen a bíróhivatalnokok verbuválása gyakorlatilag befejeződött. Még fontosabb tény: nem a tavaly decemberben a független igazságszolgáltatás aláásására született TÖRVÉNYT VONJÁK VISSZA. Vagyis: Sztálin elvtárs ezúttal visszaadta a labdát a gyerekeknek, holott bármikor közibük lövethetett volna. Sőt, a jövőben is bármikor közibük lövethet. Nemcsak a különbíróságokról szóló törvénypuska van élesre töltve, hanem az SS-törvény is erősíti a diktatúra arzenálját.

A másik, a magyar jövő szempontjából létfontosságú ügyben viszont szintén a napokban született a verdikt: A Magyar Tudományos Akadémia kutatói hálózatát nemcsak elveszik az MTA-tól, hanem azok vagyonát is államosítják. (Az MTA nem államhatalmi csoport volt eddig, hanem köztestületként rendelkezett a vagyonnal.) Oppardon – „használatba veszik” –, mint annak idején apám kocsmáját. Ez előrevetíti annak lehetőségét, hogy e kutatócsoportokban tulajdont szerezzenek ki tudja, miféle alakok, mindenféle cégnév mögé bújva. Meg azt is: a kutatóintézetekben létrejövő eredmények haszna ezután nem az államot – közvetve a közösséget – gyarapítja, hanem e „használókat”.

Így állunk most, és ez csak az első öt nap.

De mit tehet, és mire elég az ellenzék ereje, ami végülis nem nőtt számottevően, csak kicsit többen álltak a nyílt beszéd – Egyesült Európai Államokat! – mellé. Naná, hogy azonnal megkezdődött az ellenzéki erők egymásnak hergelése. (Persze nem maradt abba a gyalázkodás sem, főként az ún „független” – tényektől független megmondók részéről.)

Szögezzük le: az MSZMP-ből 1989 novemberében kivált MSZP sokat tett azért, hogy az ország demokratikus átalakulása békés körülmények között menjen végbe. Sőt az 1994-98 közötti koalíciós kormányzása idején, a 72 százalékos többségével sem bontotta le a demokratikus intézményrendszert, hanem megerősítette az alapjait, és bővítette az ellenzék jogait. (pl: az Alkotmánymódosítást négyötödhöz kötötte – a 2010-es győző/viktoréknak ezért kellett új törvénnyel előállniuk, mert csak a módosítás volt négyötödhöz kötve, az újhoz meg elég volt a kétharmad.)

Akkoriban aktív tagként többször szóvá tettem: az MSZP nem sunnyoghat fontos kérdésekben, akkor is ki kell állnia egyenes beszéddel, ha az eleinte nem népszerű. A kilencvenes években ilyen volt a közoktatás és a mezőgazdaság kérdése. A közoktatásban az államnak a tankötelezettségi korhatárig ingyen kell biztosítania a gyerekek tanulását. Akkor 18 év volt a tankötelezettség határa – ma ezt ez az udvartartás 16 évre szállította le. Emellett voltak persze magániskolák. Az egyházi fenntartásúak ugyanúgy megkapták a tanulók után járó állami támogatást, mint az államiak. 98 és2002 között azonban a Fidesz megemelte az egyházi iskolák támogatását – az államiakkal szemben. Cserébe az egyháziak ma már a közös pénzből biztosított jobb körülményekkel válogatnak a tanulók között – elvétve engednek hátrányos helyzetű, pláne cigánygyereket az iskoláinkba. Ennyit a magyar egyházak „karitatív”, meg „pasztorációs” tevékenységéről.

A mezőgazdaság ügye még kínosabb: Hiába tiltakoztunk az agráriumot szétverő kárpótlás ellen – így azután én is felvettem a kárpótlási jegyeimet: szocialista vagyok, de nem lúzer. Az MSZP azonban nem csapott oda keményen például a magyar politika ’89-től legkártékonyabb alakjának, +Torgyán Józsefnek, csak udvariasan heherészett, félt a népszerűségétől. (Szegény ügyvéd úr még életében megtapasztalhatta, hogy van nála is gátlástalanabb, aki kicsinálta őt is, a rászavazó milliókat is.)

Amikor úgy döntöttem, hogy elhagyom ezt a pártot, az utolsó taggyűlésen bejelentettem, azt is, hogy miért. (A legtöbben csak csöndben elmaradtak, aztán vagy csatlakoztak másik párthoz, vagy nem.) Nagyon sajnálom, hogy igazam lett, és az MSZP vasárnap kevés támogatót tudott szerezni.

Most az ellenzék legfontosabb feladata, hogy ne hagyják egymás ellen hergelni magukat, pl. olyan bugyuta kérdésekkel, hogy mit szól xyz ilyen-olyan megnyilvánulásához.

Tudatosítani kell: az Európai Egyesült Államokhoz hosszú és kanyargós út vezet, hiszen ezt a közösséget nemzetek alkotják, különféle földrajzi, gazdasági, kulturális helyzetben, eltérő érdekekkel.

Régi téveszméje sokaknak, hányszor hallottam már! Hogy azért jobb az egyéni képviselő, mert annak mondjuk Kisalsó érdekeit kell képviselni a magyar országgyűlésben! Holott a magyar parlamentben Magyarország érdekeit kell képviselnie, nem Kisalsóét. Akár annak az árán is, hogy pl. elfogadja: fontosabb Nagyfelső folyami átkelője, mint egy kisalsói vasútállomás. Vagyis Kisalsó érdekeit Magyarország egésze szempontjából kell néznie. Az EU-ban sincs másképp: Brüsszelben tehát a föderális Európa szempontjából kell képviselnie a magyar érdekeket.

Mondok példát. Az EU költségvetésének legnagyobb halmaza a mezőgazdasági termelés földalapú támogatása. (Vagyis a mezőgazdasági túltermelés megakadályozása.) Ennek következménye a magyar agrárium szétesése (van más ok is, de ez az egyik lényeges). Vagyis: ma azért kap valaki az EU költségvetéséből 20-70 ezer forint közötti összeget hektáronként, hogy NE termeljen semmit. A kárpótlással megkezdődött, és az állami földek baráti kezekbe juttatásával megvan a nagybirtokosi réteg is: ma a legtöbb földje Csányi Sándor bankárnak és Mészáros csodatévő gázszerelőnek van. Számoljunk: a 20 és70 ezer középarányát véve, 45 ezer forintot számítva hektáronként, egy százhektáros birtok 4 és félmillió forintot fial évente – anélkül, hogy „termeléssel” bajlódnál. (ez havi 375 ezer forint). Következmény: a falusi lakosságnak nincs munkája – a krumplit, hagymát Hollandiából hozzuk, a fokhagymát meg Kínából. (A fővárosban ma egy kiló tavalyi krumpli 380-450 forint, az újburgonya meg 450-530 forint, a fokhagyma kilója évek óta 1000-1200 forint.)

Magyarország érdeke tehát az, hogy akár a földalapú támogatások kárára többet költsön az Unió a szociális különbségek mérséklésére, az oktatási, egészségügyi rendszerek fejlesztésére. (Ez a versenyképességet is növeli.)

Nos, erre ad reményt, hogy a szavazók immár látható hányada egyre inkább képes az európai nemzetek közös érdekeit felismerni.

131 hozzászólás

 • Míg élek, remélek…
  (de már csak 5-6 évig élek…)

 • Margitka!

  Jó hogy megirtadd ezt a cikket.

  A napnál világosabb hogy minden, ami a bennefoglalt tényeket illeti IGAZAK.
  De pont ugyanazzal a slunggal mutatja, hogy mennyire hibásak az elképzeléseid most is, ugyanugy mint a rendszer-váltáskor voltak.

  Kezdjük személyes kitétellel, olyannal, amit Te is cikkedbe foglaltál, csak arra reágálva:

  Ítt áll veled szemben egy igazi lúzer, mivel én bizony elutasítandó a megoldást – NEM VETTEM FEL a “nekem kijáró” kárpótlási jegyeimet!

  Nem értettem egyet vele, mert bár a rendszer pontosan magában foglalta ideológialag a horthizmushoz való visszatérést, de alegnagyobb baj az volt vele, hogy leszarta a negyven évet – az az idö alatt felnött kvazi két generációt, akik ugyan ugy ki lettek a kommunista állami ideologia által fosztva, mint azok, akiktöl induláskor elvették a javaikat.

  Nekem mint Foxi-Maxisnak csipöböl kellene vágnod az alapdroktinát:
  Hogy az állam a megtermelt javakat “mindenkinek egyformán” és “szükség szerint” osztja szét.

  Most nem menjünk ennek a részleteibe bele, ha nem tudod, vagy már “”megfeledkeztél” róla, majd leirom máskor.

  Kárpótlasi jegy cirkusz és a többi szégyentelen megoldás miért is volt gazemberség?

  Mert ez a két aktiv generáció, akinek akkor te is még ifju, életerös részese voltál, az állami vagyont, vagy másképpen a nemzeti vagyont, ami valóban a magyar állampolgárok közösségének az egységes erövel megtermelt vagyona volt, azt néhány “ügyes” – szerintem gazember, Alma szerint a “szocializmusból kiábrándult” – kisajátitta és hazavitte.
  Amugy mint ahogy a rendes a tolvajokhoz illik, szarért-hugyért elkótyavetélte a nemzetközi piacon – azok akik megvették a gyárakat a többségét felszámolták és bezárták. (vajon miért is, ha fizettek érte?)

  Azért a vagyonért, aminek te is illetékese voltál, mert a Te munkát is benne feküdt.
  Mindegy, hogy mennyi vagyona volt apámnak, nagyapámnak. (örökségem volt, de nem én keccsöltem meg érte)

  Gondolom az Almási Alma például sohase érezte részesnek magát a nemzeti összvagyonból a munkája által, azért nyitotta ki a markát olyan könnyen.

  Vagy esetleg azt érezte, hogy ö esetleg többet kapott vissza, mint amely tényleges nyereséget az évek folyamán megtermelt? (megérdemelt volna)

  Sokan jártak ilyen cipöben.

  Másik:

  A képviseleti formáról, amely egy sarkalatos kérdése a politika müködésének:

  Hogy láthatod ennyire félre??!!
  Gondolom persze ez az “iskola” hatása.

  Ami tanitásnak a lényege, hogy a PÁRTRA kell szavazni.
  Mert a PÁRT tudja, hogy ki a “hiteles” képviselöje – na nem Tied, hanem a PÁRT-é.

  Az hogy a PÁRT miért nem abban érdekelt, hogy a helyiek döntsék el, hogy ki lesz a nagyvezér jobbkeze (ha a tökét kell vakarni) vagy a strómanja, azt tudjuk.

  De Te mit tudsz azokról az emberekröl azonkivül amit a szórólapok és a központi MIDIA közzétesz?

  Amiben megvezettek és hazudtak neked, és ezt a csontot a jóistennek se birod elereszteni,mint az éhes kóborkutya:

  Figyelj a mesét, magad írtad,csak ezért reagálok:
  Ha csak egyéni képviselök lennének, azok csak a helyi érdekeket képviselnék!
  Hogyan? Miért?

  Ugyanmár, ennyire nem lehetsz szüklátókörü!

  Ha valaki belép egy országos egyesületbe, akkor az nem annak az elhatározott célkitüzéseit követi??
  Ha pedig az az egyesület egy olyan gittegylet, aminek ha a tevékenységi köre a politika szinpadán való szereplés, akkor a helyi Jóska/julcsa nem azt követi majd?

  Hazugság, hazugság és hazugság

  Visszatérve mondandóm elejére, bár nagyon sokat mondhatnék – mert a tények amiket leirsz – mind megállják a helyüket, csak a megoldás, a kezelés teljesen más utat kivánna.

  A diagnózis nagyjából megáll, csak a recept rossz (a terápia és az alkalmazott drogok)

  Hát ezért hagytam én anno a picsába itt az országot, mert tökéletesen felmértem 30 éve, hogy odajut, amiért most zokogtok.

  Hál-istennek még sok élö tanum van rá!

  Hogy minden, minden lépés amit akkor a nagy-nagy többség szajkózott, amiben hitt, semmi más mint egy diktaturába juttatása az országnak.
  Az ország többségenek nyomoruságos állapotba taszajtása, ugy hogy lesznek néhányan akik majd bármit megengedhetnek maguknak, szó szerint (nemcsak azért mert pénzük lesz rá, hanem mert hatalmukban lesz)

  Margitka, bocsánat a pofátlanságért, de ezért vindikálom magamnak a jogot, hogy ilyen durván és nyersen beszéljek.

  Mert én nem tévedtem. Mert belém vésték, hogy nem szabad tévednem. És én komolyan vettem.
  Volt egy professzorom, akkor már mérnökséget tanultam, mikor a szigorlaton azt mondta, hogy ugyan átenged – látva a számolásaimat és tudva az elötanulmányaimat, – de fogadjam meg, itt és most, hogy majd a gyakoratban nemcsak felállitom, levezetem a képleteket, hanem végig is számolom, mert egy mérnök nem matematikus és fizikus, itt nincsenek rabszolgák,akik mad befejezik a számolást, itt nekem kell befejeznem, azért leszek most mérnök.

  Magamban véstem a felelösség-tudatot.
  Egy híd nem szakadhat le csak ugy, mint egy ország. Akiért a felölösök csak vállukat rándítják a legtöbbször.

  Vagyis tévedtetek Margitka!

  A szavazók abban, hogy kikre voksoltak, az elemzök abban, hogy mi lesz ennek a jövöje!

  És még mindig megoldásokat javasoltok, rádásul ugyanazokat amelyek az országot egy kollapszisba, tragédiába vitték??!!

  Ugyanugy leszarjátok mindazt, amiket most mondtok, mint 30 éve.
  Csak amit én mondtam, mind bejött….

  fessem még magam???

 • Margitka!

  Az elözö bejegyzésemben van egy félreütötött ragozás:

  Nekem – helyette értsd: Neked!
  Igen ott a Foxi-Maxi-nál.

  és még egy, igaz már talán nem egyszer hangsulyoztam, hogy egy pillanatig sem személyednek szól a kitétel a tanintézményröl.

  Mivel az én elveim (tapasztalataim) azok, hogy ugyanugy, ahogy nem a ruha teszi az embert, ugyanugy az elvégzett iskolái sem.
  Sem tudásában, sem erkölcseiben, sem becsületében!

 • Almási Alma
  2019 június 4
  11:26 de.

  Remélem, hogy még sokáig, és sokkal jobb egészségben!

 • Jaj Alma! Tiszta szerencsénk, hogy évtizeden belüliek a kilátásaink. Borúsabb napjaimon elképzelem a ma 9 éves unokámat, amint tisztítja a romokból kimentett féltéglákat, hogy fedél legyen a feje fölött. Miután a “nemzeti egység” elszánt bajkeverői sikerrel beterelik az általuk vágyott kolumbáriumba a magyar nemzetet.

 • talalom
  2019 június 4
  12:25 du.

  Ne gondolkodj negativan, kérlek!

  Ez az ami megakadályozza a tisztánlátást a cselekedeteket!
  Ami mindig is megakadályozta!

  Engem már egységesen mindenki ostoroz a “sarkitásomért”

  Igen, a tények feltárásához sarkitani kell, de a megoldások már sokesélyesek!!

  Ez a lényeg! Ha az orvos diagnózisa mis-más, (se-is) a gyógykezelés csak szar lehet.
  Itt nem lehet tévedni!
  Ha a hibák, problémák hiáytalanul fel vannak tárva, onnan csak egy megoldás létezik.

  Kár, hogy nem olvasod a bibliát, legalább csak jézus tanitásait.
  Bendeguz utalt rá nekem nem rég, hogy régi tömlökbe nem töltünk új bort, mert elszakadnak. Én értettem, mert tudtam ott helyben, hogy mit jelent

  Az unokádnak Te és most, tudsz segiteni.

  De nem a régi módon, ahogy nem müködött.

 • Almási Alma Édesanyám már harminc éve mondja ezt. 🙂

 • Értelmetlen összehasonlítani egy tavalyi országgyűlési képviselő választást egy idei EU képviselőivel, mert az előbbiben a leadott szavazatok száma 5,7 millió, az utóbbiban 3,4 millió, vagyis most májusban hiányzott 2,3 millió a tavalyi szavazatokhoz képest.

  Kétségbe vonom az MSZP kulcsszerepét az 1989-es “békés átmenetben”, ehhez a legtöbbet a Németh Miklós vezette kormány tette az MSZMP belátásával. Ugyanis Grószéknak meg lett mondva, ha fegyveresen ellenállnak, a hangadó vezetők nemzetközi bíróság előtt fognak felelni. A háttér-információk (mint titkos állam és nemzetbiztonsági ügyek) a miniszterelnökhöz futottak be, de 1989 végéig még az MSZMP PB is kapott titkos információkat, így jutott infóhoz az MSZP, mivel 1989. október elejéig tag volt Nyers Rezső és Pozsgay Imre.

  Ami meg a mezőgazdaságot illeti: a mai modern technológia kevés élőerőt igényel, még burgonyából és fokhagymából is. Az más kérdés, hogy ezeket a technológiákat nálunk miért nem alkalmazzák.

  Az iparral meg az a baj, hogy nincs egyetlen tőkeerős magyar beruházó sem, egy korszerű gépipari-gyár építéséhez az első tíz leggazdagabb magyarnak összesen sincs ehhez annyi pénze. A szellemi (tervezőmérnökök stb) munkaerőt meg se említem.

  Nyugi. Ami most zajlik, az egy történelmi folyamat, erővel ezen változtatni nem lehet. A magyar társadalom nem elég fejlett, hogy belátható időn belül utolérje a fejlett nyugat-európai országok színvonalát, még a demokratikus kormányzásban sem. Talán száz év múlva ….

 • Gabriel! Néhány pontosítás.
  1. A Politikai Főiskola nem foxi-maxi, egészen más. Azért írtam a profilomba – naná, provokatívan -, hogy ne lehessen leleplezni: mindenki tehet egy szívességet.
  2. A Kádár-rendszer soha nem állította, hogy kommunizmust épít (az állam a megtermelt javakat “mindenkinek egyformán” és “szükség szerint” osztja szét.). A szocializmus alapjainak lerakását is csak ’85-ben vélelmezte (mindenki képességei szerint dolgozik).
  3. Nem tudom,miért akadt be Neked a párt (PÁRT). A párt azonos felfogású, helyzetű stb. emberek csoportja, a társadalom része, amely közös ajánlatot tesz a közösség ügyeinek irányítására – vagyis egyfajta politikára. (Görög eredetiben pars=rész) Tehát eszköz egy politikai ajánlathoz támogatók szerzésére,szervezésére. Tekintettel arra, hogy tömegdemokráciában nem ismered személyesen a képviselőjelöltet – annak pártkötődéséből következtethetsz arra, hogy miként fog dönteni könkrét ügyekben. Vagy az a jobb, ha egy személy mondja meg az “igazat”???
  Nem tetszik a megoldási javaslat? OK – mondj mást, ne csak hörögj. És hagyd abba Alma – vagy bármelyikünk gyalázását, Ez nem “őszinteség”, hanem tahó sértegetés, rágalmazás.

 • Kenny
  2019 június 4
  1:25 du.

  az enyém is mondta 28 éven át, miután az elfekvőből saját lábán autóbusszal hazautazott, nem is szólt nekem csak akkor tudtam meg amikor friss ebéddel várt…

  én a magam részéről egy híres váteszhez mentem már hosszú évekkel ezelőtt (ne röhögj!) és azóta mosoly ország van

  szólásmondás bölcs nagybátyám tanított rá fűzfa koromban: addig nincs vége amíg nem tudod mondani, hogy: na most vége

  bruhahaha

 • Orulok hogy nem az atkozodasokat, hanem vitathato adatokat kozolt “talalom” cikkevel.

  Elsokben; a Majus 26-i szavazasokon nem csak magyarorszagon de europa-szerte tobben vettek reszt.

  Tobben mert a fiatalok nagyobb erdeklodest talaltak a szavazasaik alkalmaval mind azon az alanyokon amik erinktik jovojuket. Mint pl. a termeszetvedelem.

  S kevesebb idosek szavaztak, mert azok elhalnak, akik a jobb es bal oldali szelszosegesebb ideologiakat kovettek a multban.
  Azert a szelszoseges partok sulyedtek sikertelnsegeikkel.

  De akik nem erdekelt elmenni szavazni azokat NE szamithat az adarokba bele !!!

  Hogy a szomszedos orszagokban elo magyar-szavazok “keteszer szavazhattak” volna, az nagyon ketseges.

  Mert minden szavazo neve, lakcime nyilvantartva, s nem regisztralahattak ketszer ugyan azon neven escimmel.

  Persze ket-helyen szavaztak, lakhelyukon, es levelben magyarorszagon.
  Tehat DUPLAN szavazrak az EP szavazason.

  De mivel NEM ltezik sehol a kozvetlen meghatarozott heltsehu kepviseltetes, az jelentektelen ezen esetben, MERT barhol is az u.n. “kepviselok” csupan a nyugati pollitikia partokat kepviselik. Mint az EPP-t.
  S nem meghatarozott geographiai helyen az ottlakokat.
  Az a demokratikus kepciseltetes lehhe, de azt atkozzak.

 • Bendeguz79
  2019 június 4
  2:31 du.

  gizi, hogy miket nem…?

  kedves nagyérdemű közönségünk most azt olvashatták gizi legújabb agymenésében, hogy Ő feltalálta a spanyol viaszkot (is), az a gondom van ezzel, hogy terjeszti

  bruhahaha

 • naaa, itt van egy közös érdek

  https://galeria.index.hu/kulfold/2019/06/04/trump_ellenes_tuntetes_londonban/

  az a bili!!!! és a többiek a Trafalgár téren

  bruhahaha

  sokan szeretik

 • Drizari! Németh Miklós MSZMP tagként csinált karriert – megérdemelten: jó szakember volt. Akkor lépett ki a pártból, amikor kormányfő lett, és bejelentette, hogy ezután nem a pártnak, hanem az országnak van kormánya. Többpártrendszerben ez nem így működik – ott teljesen magától értetődő, hogy a legtöbb szavazatot kapott párt állít kormányt.
  Egypártrendszerben viszont korszakos bejelentés volt. Azt hiszed, örültek ennek a párttagok,amikor már bőven előbújtak a Demokrata Fórum vadjai? Sőt, a “nép” többsége is idegenkedett a hősleg zsidózó, árulózó, komcsizó szájalóktól. Akkor még megvolt – és erős volt az MSZMP befolyása a közigazgatásban, a rendőrségnél, katonaságnál + a fegyveres Munkásőrség. De az MSZMP nem arra használta erejét, hogy egymásnak hergelje a népet. Feloszlatta a munkahelyi szervezeteit, lefegyverezte a Munkásőrséget.
  Külügyminiszterként Horn Gyula – aki megőrizte MSZP tagságát – latba vetette nemzetközi kapcsolatait – az akkor még nagyon erős Szovjetunióban is. Ezért merem állítani: az MSZMP-nek és az MSZP-nek múlhatatlan érdeme a rendszerváltás békés levezénylése.

 • Kedves talalom!

  Nehogy már megakadályozd a mi kedves arkangyalunkat, hogy lángpallosával lesújtsa a Sátánt! Én igazán élvezem ezt a gigászi küzdelmet!

  Először szépen elmagyarázza, hogy mit mondok én … izé, a Sátán… Aztán ezt fényes logikával megcáfolja! Én… izé… a Sátán meg csak állok tátott szájjal, bután, és azon töprengek, tényleg ezt mondtam volna? Ki tudja, még talán az én diplomámat is ez a hatalmas zseniális ember írta meg helyettem…

 • A KARPOTLAS alanyan amit “talalom” es “Gabriel” vitattak.

  Az u.n. “karpotlas” a leheto LEG-tisztsegtelenebb eljaras alapjan tortent.
  Legalabb is amint azt mukodtette az allamhatalom.

  Miert ?

  Mert NEM az ALLAM , a tulajdonok elkobzoja es kihasznaloja fizette a karteriteseket, hanem az allamhatalom kenyszeritette fizeni a “karpotlasokat” akik szenevdtek a legtobbet.
  A magyar dolgozok es adofizetok !!!!

  1956-ban a munkas forradalmarok remneyei alapjan, ami lehetet volna a legtisztesegesebb, logikusabb es gazdasgilag is leg-mukodtethetobb modszere annak.

  Ami lenyegeben a kovetkezo volt:
  Mivel az elkobzott vagyonok, mind a termeloeszkozok tobb mint egy evtizeden at a dolgozoik latali munkajuk, veritekeik alapjan mukodtek es jovedelmeztek, minden “nepvagyon” a dolgozoik tulajdonaba juattava volt a remeny.

  Minden dolgozonak munkajuk, termelesuk alapjan levo tulajdonaikka, mint a reszvenyek-tulajdon rendszere.
  Mivel termelomunkaik volt a befektetseseik, ill. “tokeik”.
  Az a munkasaik hatarozatai alapjan mukodtetve a termeles-lehetosget, donteni a vezetosegeiken, termeleseiket, sot toke-lehetosegeik letesiteseit is szuksegessegeik alapjan reszvenyek arusitasavail a szukseges penzeket szerezni az ujjitasaik szuksegessegeik celjabol.

  ( Ne feledjek, Kadar Janos 33 billio dollar kolcsont vett fel nyugat-nemet bankoktol a magyar kozgazdasag felujjitasanak celjara.
  Persze a “terv-gazdasag” keptelen volt a vilagszerti elohaladasokkal lepest tartani.
  S ugy a kolcsonzott penzek az u.n. “gulyas-kommonizmus” koltsegeire ment.
  De a kolcsonzott osszegeket vissza kelett fizetni kamattal, amig termeles, sem a jovedelem novekedes nem tortent.)

  Azon alapon, az eredti elkobzott vagyonokert az eredti elkobzott ertekekben mint bekebelezes formajaban “karpotlast” torlszthettek volna minden jogos karteritesekekent.

  Na de azon a magyarnepnek nem volt lehetosege donteni.
  A Moszkvai elvtarsak dontottek azon !

  Mint ma a Brusszeli politikai vezetok !

  Soha sem a magyar dolgozo nep !!!!

 • Almási Alma No várj. Ha Te vagy a Sátán, akkor Te vagy Lucifer, a leghatalmasabb (volt) arkangyal. Így akkor a főnöke voltál Gabrielnek a nagy égi lázadás előtt.
  Tehát most Gabriel a volt főnökével kekeckedik, és tulajdonképpen testvérek vagytok? Juj, ez kemény.

 • A “Pontositas” megjegyzessel “talalom” Gabtielhez irta;

  ‘ A “tomeg-pdemokracia” alapjan nem ismered a kepviselodet.

  Nem tudom mit vel “tomeg-demokracia”-nak, soha nem hallottam az egyeni demokraciarol.

  De hogy a feneben nem ismerne???

  Valojaban maguk ott europaban ,NEM ismerik hogy ki lehetne a szavazasaik utan kijelolve a part-vezetoik alatal, hiszen fogalmuk nem lehetett azon a szavazas idejen.

  Napokkal a szavazas utan volt a hirekben hogy a partvezetok civakodnak hogy kiket jeloljenek “megvalasztottt” kepviseloknek.

  Ahol a demokratikus modon valasztva egyenileg, nevszerint, a meghatarozott kerulet lakossait kepviselni, nagyon ismerik!!!!

  Nem csak hogy mind kezdik politikai palyafutasaikat a leg-alapvetobb fokokon, hanem hogy megvalsztva lehessenek fognak kopogtatni a mga ajtajam, telephonon hibjak, e-meleket kuldenek orankent, sot postaladajaban is naponta talalja ajalnlataikat, kerelmeiket a maga tamogatasaert.
  Sot, nem csak hogy valszthat szabadon kozottuk, hanem barmi mas nevet, sot a sajat nevet is beirhatja a szavazo-lapon.

  Amig a partokkat ismerheti, tamogathatja penzevel, de maguknak halvany fogalmuk sem letezik ottan hogy ki lessz, vagy hogy kit fognak majd a parvezetok kinevezni a maga sajat kepviseltetojenek sot a szavazasaik utan.

  Mar irtam tobbszor, hogy a mi alkotmanyos jogunk kozvetlenul utasitani a kepviseloinket.
  S sokan teszik azt ejjel-nappal.

  Sot sokan minden problemaikkal, meg a hazassagi-csaladi problemaikkal is a kepviseloje hivatalat zaklatjak.
  Hasonloan lezdemenyezhetunk barmikor u.n. “visszahivo” eljarast is ellenuk, ha nem megelegedettej vagyunk mukodeseikkel.

  Sot az tortent meg California ujra megvalsztott nepszeru kormanyzojaval is.
  California lakossag nem volt megelegedett a kormanzo ujja-valasztasa utan 4 honappal a koltsegvetes javaslataval, s azert “vissza-hivtak” a szavazok.
  Az az megvalasztasat “visszakoz”-oltak.

  Ugy lett Arnold helyette California (a vilag 5-ik GDP-je)-nek kormanyzoja.

  Miert nem ohajtanak annak lehetosegeit ottan is ???

  P.S.
  Ki a maga varosi, megyei, nemzeti ,EP kepviseloje ??????
  Bar ki is, megtiuna nevezni????
  S az volt amaga jovahagyasa,ill szvazata alapjan ????

  Hat miert ellenzik a demokratikus modszert ????

 • Csak a pontosság kedvéért: Magyarország államadóssága, amikor Németh Miklós bejelentette 1988-ban: 21 milliárd (billió) dollár volt.

 • Almási Alma
  2019 június 4
  3:36 du.

  naaa, azért aztatat mégse’ Ő volt ott a koxos, Ő rendelkezett minden szenekkel és koxokkal és bejárása leve a kéménybe is…onnat mög mindön láccik, még a Sátán is, igaz lehet a mondás igaz miszerint ha gyököt vonunk belőle (én a 12 diket kedvelem) akkor szaporodik

  még az az egy kérdés bánt, hogy minderről “az” egyetem is tudott e?

  bruhahahaha

 • Megfogadtam, hogy olyan aljas rágalmazónak, aki engem legyilkosozott és lehazugozott, nem válaszolok. De muszáj, mert B79 megint orbitális hülyeségeket irkál.(Ha tényleg részese volt az 56-os forradalomnak, már kezdem érteni, miért bukott meg.)
  Európai parlamenti képviselőim: Dobrev Klára, Molnár Csaba, Rónai Sándor és Ara-Kovács Attila (DK)
  Országgyűlési képviselőm: Kunhalmi Ágnes (MSZP)
  Önkormányzati képviselőm: Kádár Tibor (Fidesz) Őrá nem szavaztam, másoktól kapott többséget, de ő a képviselőm.
  Attól, hogy tudod valakinek a nevét, meg egy rövid életrajzát, ismered néhány sztoriját, hallottad szónokolni, nyilatkozni – nem ismerősöd.

 • talalom
  2019 június 4
  2:05 du.

  már megbocsáss

  hörögni Te hörögsz

  Ott leirtam, megmagyarázva, levezetve

  De nem csak szelektiv hallás, hanem ugy látszik szelektiv látás is létezik.
  Söt, mint látszik még inkább ugy van, bármilyen irott anyagból azt veszel ki, ami a Te elképzelésedhez igazodik – és arra reflektálsz

  Tudom ez a sor itt végig….

  Ugyhogy kár az irásért is

  Igen, az hogy szarban van az ország, és ezért az Orbán a hibás?

  Nem Ti véletlenül sem, hogy az “ügyesgyerek” odajuthatott a hatalomhoz, ugye nem?
  Persze, hogy nem.

  Senki, csakis a bodamarcsi

 • Kenny
  2019 június 4
  1:25 du.

  Almási Alma Édesanyám már harminc éve mondja ezt. 🙂
  _______________

  Még harminc év? jaj, Kenny, most jól elrontottad annak a kedvét, akinek én ezt a mondásomat vígasztalásul szántam, merthogy ugyebár, “amig ezek a vén komcsik nem halnak ki, addig nem lesz Magyar Feltámadás…” (Vagy mi a csoda…)

 • Almási Alma

  Te mondád, nem én…. 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂

  Sátán …. hmmmm – nekem is eszembe juthatott volna, ha…
  Ha a Sátán ilyen lenne

  De Te inkább csak az Éva vagy, aki az almába harapdál

  A kigyó meg csak kuncog a háta mögött

 • Bendeguz

  Reménytelen

  Bendeguz79
  2019 június 4
  4:44 du.

  Ugysem értik…

  Soha nem éltek demokráciában, fogalmuk sincs hogy mi a parlamentarizmus, fogalmuk sincs a valódi népképviseletröl, fogalmuk sincs hogy milyen a szabad világ

  és ami fájdalmas, hogy fogalmuk sincs saját képességeikröl sem

  De ami ennél sokkal fájdalmasabb – hisznek egy istenben (akarom mondani – egy Marxban, egy Leninben, egy Kádárban egy komunista kiskátéban, meg a nagyban)

  Ezekhez holtukig rakgaszkodni fognak – mert ez volt a fiatalságuk, ez volt a reménységük

  Ugysem engedik el, kapaszkodnak bele mint a fuldokló az utolsó szalmaszálba

  Ugysem látják be, hogy elbaszták (az egész országot), mit nem látják be, azt mondjákhogy Te meg én vagyunk a hunyók miatta

  Ott fuldokolnak, már majdnem partra vetve – az orbán meg kajánul röhög rajtuk

  Csak hiányzik az utolsó csizmarugás — aztán villany leolt

 • Találom

  találtam, idézlek:

  Csak a pontosság kedvéért: Magyarország államadóssága, amikor Németh Miklós bejelentette 1988-ban: 21 milliárd (billió) dollár volt.

  És akkor mi volt – ettöl beesett az esö?

  Igen, a Némth Miklós kézzel-lábbal, foggal körömmel kardoskodott, hogy de mindent vissza kell fizetni, az utolsó krajcárig – dupla kamattal

  Hogy miért? Vagy inkább miért is nem?

  Nem tudod Margitka? Pedig magad irtad le: (ne röhögtess ki)

  Bizony megkapta a zsiros állást a világbankban.

  Ha már kamatok és hitelek – kamatyoljunk még…:

  Az OTP miért emelte fel a hiteleit a rendszerváltás után – állami támogatásu lakásépítési hitelek, (nagycsaládos kedvezmény) amelyeket polgári jogi szerzödés keretében irt alá az ügyfél az állami tulajdonban levö pénzintézettel.

  Milyen jogtiprási alapja volt ennek?

  például akkor hol voltál?

  Még 2008-ban is családokat tettek az utcára e miatt

  https://index.hu/gazdasag/magyar/lakhit080521/

  Szóval hol voltál?

  Tudom, nem voltál “lúzer”

 • Meghogy a kormanyero gyozott! Dehogy, az ellenzok gyozott! Ne altassuk magunkat!

 • Találom

  Nincs értelme veled társadalmi kérdésekröl beszélgetni, hiszen azt Te csakis ugy értelmezed, ahogy neked smakkol.

  Neked ez mindössze politika, amit persze az egyoldalu sajátos felfogásodban értelmezel.

  Mindegy, hogy a tanultak miatt, vagy mert igy jött le, de a lényeg, igy tudod értelmezni

  Az esszédhez tett elsö bejegyzésem végét gondolom el sem olvastad, ha meg elolvastad is, az már nem jött le.

  Van egy angol mondás: a puding próbája az evés.

  Megettük, és nehéz lenyelni.
  Harminc éve nyeldekeljük, de nem csuszik lefele

  Mostanra meg már ott tartunk, hogy már megbuggyant a gigánkban

  Ugye én meg vagdalkozok… nevetséges és ráadásul szánalmas

  Itt vagdalkoztok, sirtok, bögtök mint egy fürdös kurva, hogy az Orbán a hátatokra ült.

  Megnyergelt benneteket, prüsszogtök mint egy vadtulok, de a nyereg erös.

  Fájt mi, hogy kimondtam az igazságot? Ez a legföbb, amit nem akartok meghallgatni.

  Elöször csak lassacskán mondtam, néha, néha – de mostmár minek tartsam magam vissza?

  Azoknak, akik 30 éve hogy egyre jobban és csak jobban elbasszák, azoknak hogy van képe bárkit is megróni, és bármit felhozni?

  Tudom én, ne hazudjatok, hogy úgy voltatok a rendszer-váltással, mint a szüzlány.

  Kivántátok az aktust, de azért jólett volna azt a szüzességet is megtartani.
  Jobb idökre, hátha még, ki tudja, nem jön-e fehérebb lovon egy horthy?

  De az idö el ment – a vonat is – meg a fiatalság is

  Nem akartátok igazán, csak egy kicsit.

  De annál jobban akartátok a szent-teheneket átmenteni.

  Viszont ehhez a csibészséghez a politika szinpadáról csak a latrokat tudtátok megnyerni.
  Akik cserébe a gazségért, simán bevállalták a gazságot.

  Most meg sipákoltok miatta – pedig ott van, ti akartátok.
  Tudom én hogy nem az orbánt személy szerint, na de kit?
  Már mindegyik ki lett csinálva

  Azok, akik öszinte, erkölcsös személyek voltak akkor anno a palettán, és igyekeztek volna a realitás talaján mozogni, azok nyilván nem fértek be ebbe az éjszakai boszorkánytáncba.

  Egyszer nézzetek magatokba, csak egyszer legalább!

  De nem megy mi, soha, egy percre sem – hanem imádjátok inkább a hamis huszdollárost. Lenin már persze rajzolt mögé még egy nullát, a sztálin-atyátok is – kadár jani is – elötte persze felkoncolt néhány száz embert.
  Csak azért nem tobbet, mert vagy 300 ezer ember elmenekült, és csak azért nem milliók, mert tüzzel vassal (tankkal) örizte a határokat a nagy testvér – a cáratyuska aktuális vörös kutyakölke.

  kellettek a rabszolgák.

  És lehet akkor koolaboráns – akik boldogan lubickoltak a melegfosban.

  Szóltam 30 éve minden körülöttem levönek, de mint mondtam, jó ha néhányan voltak, akiknek szemü, szivük, lelkük volt rá, hogy a rendszert igenis le kell váltani.

  Almát csak szapulom jobban, mert még van képe meghazudtolni is mindenkit. Egyetlen mentsége van csak, hogy magának is hazudik.

  Fel tünt egy politikus, aki a maga módján próbálkozott, mint a kutya – és akit valahogy nem csináltak ki azonnal.
  Ez volt a gyurcsány – akit ugyan elöször nem ennek a fertönek a szétverése vezérelt – hanem csak neki is megtetszett a jó lehetöség – csak hogy közben kinyilt a szeme, rászörnyedt a világra, és kimondta: elvtársak, mocskos hazugok vagyunk, elég! – a bagázs pedig kiáltott “kinyilt a csipája” ki kell csinálni!

  És ugy lön!

  A bagázs, akiknek a létezése Neked és a sok-sok hozzád hasonlónak köszönhetö.

  A bodamarcsik meg inkább befogadták a cinkost, a nevetö harmadikat – az orbánt.
  Az meg vasigába fogott benneteket, és drótot sodort a korbácsba –

  És halálra röhögi rajtatok magát, mert impotens az egész banda –

  Ennyi a történet – lehet aludni menni

 • Gabriel
  2019 június 4
  11:23 du.

  kedves nagyérdemű közönségünk gábrielitosz hígitottyát olvashatták ha (hahahaha) 40.52 gallon hordóban

  és mindenki ki van osztva mint egy ultiparti vagy tarokk a Pagát Uhu val

  bruhahaha

  és még mi várható… abban reménykedek, nem ragályos, bár gizivel nagyon össze akart és most olvasom gizit még ő sem…, akkó’ mi marad nekijje? Buddha? ugye mert Zarathustra előtt Ő volt vagy akármi és Jézus, mint a zsidók időben és vidáman másolt (másszóval: plagizált?) hogy mik vagynak peniglen akkó’ még netán yahoo génjei sem léteztek már Nagy Heródes nagyon hajaz rá amint üldözi a komcsikat meg a libsiket sőt libsibolsikat a hosszú kések éjaszakáján

  a holokauszt elődje

  sohasem lesz vége a Krump Lee meg a Scherzlee a veje ott sertepertél brexitéknél azok meg sikítófrász kapnak tőlük a Melánia meg feladta

  bruhahaha

 • Gabriel
  2019 június 4
  9:36 du.

  effendi aliásós gá… B’ Riel

  miért? te éltél olyanban? és hol leve az? húzdmegereszdmeg… tudod, mint blöki a lábtörlőt és ne hagyd a nagyérdeműt dilemmában (tudod az ott van (mármint Dí Lemm ‘A) ahol a part szakad)

  és azt is, hogy milyen volt és neked mid nőtt ki tőle?

  ha nem jutna eszedbe kérdezd meg a gizit ő bizonyosan tudja mert amit ő nem tud az nincs is

  bruhahahaha

  az árgyélus kismadár nem száll minden ágra

 • Almási Alma Nem baj, az az Ő problémája. Te addig élj amíg akarsz.

 • Véget ért az HBO és a Sky angol történelmi öt részes minisorozata Csernobilról. Döbbenetes. Az utolsó rész egyenesen letaglózó. Ebben mutatják be a pert, amiben jelen van az igazság helyett a párthűség is, az egymásra mutogatás.

  Gorbacsov elismeri, hogy a Szovjetunió és a kommunista rendszer széthullását az atomerőmű katasztrófája indította el. Nem működhetett tovább az ország hazug és diktatórikus vezetéssel. Mert hazudni ugyan lehet, de az igazság mindig jelen van, ami bármikor felszínre törhet. Ez nemcsak a Szovjetunióra érvényes.
  A minisorozat a világsiker küszöbén túllépett.
  (a HBO GO-n – https://hbogo.hu – angolul és magyar feliratozással bármikor megnézhető)

 • Kedves Almási Alma.

  Talán tájékoztathatnál minket, hogy valójában mekkora sugárdózis érte a felvonulókat és ápr. 30-tól a szabadban dolgozókat Magyarország területén az atomreaktor felrobbanása után?

 • talalaom;

  SENKI NEM “le-gyilkosozta”, sem “le-hazugozta” magat!!!

  Legalabb ne probaljon mindent ram kenni !!!

  1956-ban a fiatalok bekes kerelme volt a parthoz a 14 pontukbol 8 a part-erdekeit elomozdito es nemzetkozileg is nepszerusito kerelmeik volt.

  (Ugyan az tortent 1968-ban Prahaban is.
  Az allamhatalom ottan is a nep-ellen fordult.
  S az is a “dolgozo nep partja” volt am).

  A magyar-fiatalok (diakik es DISz-sek) hataralevo 4 pontja meg az alapveto emberi-jogok kerelme, mind amit hangosan hirdett a part, sot bele is volt irva a (Stalin-Bukharin) magyarnyelvu Alkotmanyukba is.
  Tehat a partvezetoinek a kotelessege volt azt biztositani.

  De a part-vezerei sortuzekkel, statariummal meg Szoviet tankoszlopokkal reagaltak.

  Keptelenek voltak a magyar-dolgozo-nep legalapvetobb erdekeire meg gondolni sem, csupan a sajat hatalmuk megrogziteset tartottak szemuk elott.
  (Ugyan azt talalta Emma Goldman 1919-ben Petrogradban is)

  Na de miert?????
  Hiszen mindenki nagyon ismerte oket !!!!!!

  Miert nem vol a part kepes a neppel bekes megeggyezesre????
  Miert a fegyveres reagalas, az eroszak es idegen cspatok?

  Hiszen meg a XIX szazad nemessei is hajlandok es kepesek voltak a nemzet erdekeben a kompromissziumra a Habsburg hazzal.
  De a “magayar dolgozok partja” nem ???????

  Hat kiknek az erdekeit kepviseltek ??????
  Hiszen nagyon jol ismerte mindenikjuket, de meg sem tettek semmit a magyar dolgozo nep erdekeben.

  Az amit itten soha, senki nem is emlit, mert nem gondolnak soha a “dolgozo magyar nep” leg-alapvetobb erdekeire.
  Csupan a “hatalom, a hatalom” a sajat erdekeukben !!!!

  Hiszen a “demokracia” a nep-hatalma, nep-onkormanyzasa, on-hatalom a dolgozo nepenek !!!!!!

 • kenny
  2019 június 4
  4:41 du.
  ______________

  Látom, kenny, te is olvastál AnatolFrance-t… 😀
  De ez mind semmi! Gondold meg, hogy amikor már szépen csörgedezett a zsidó és a keresztény vallás patakja, Gábriel arkangyal haverunk megjelent Mohamednek, és addig duruzsolt a fülébe, amíg az meg nem alapította a muszlim vallást. Mert Mózes és Jézus nem vót elég. És most itt állunk…

 • Gábriel, még megvárom, amíg az etikett szerint udvariasan lekurvázod az anyámat, és csak aztán foglak elküldeni a bús-bánatosba… 😀

 • Gabriel!
  Úgy tűnik sértegetés nélkül képtelen vagy beszélgetni.Ez sajnálatos, mert azt jelzi: érved nincs, tehát az, aki mást mond, az “kollaboráns,szűzlány, meg mittomén, mi.
  Főként “haszonélvező”. Ez nagyon kiveri nálad a biztosítékot: ha valaki boldogul, az kizárólag aljas indokból, más átverése árán képes erre.Állítom: a mai kormányra szavazók között is van, aki a saját munkájával képes megélni – a gond az a ner-rel, hogy a megélhetés lehetőségét kisajátítja, és ezzel az egész nép boldogulását teszi kockára.
  A lakáshitel dolgot én nagyon megszívtam. Mivel a szüleim szoba-konyhás lakására hármunknak kellett volna “várnunk” – ahogy mondani szokták, puszta hátsóval mentünk “családot alapítani”. (Ráadásul én olyan szerencsés vagyok, hogy 63 éves voltam, amikor Édesanyám is eltávozott.)
  Viszont:mi a férjemmel mindig többet kerestünk egy kevéssel – ráadásul hivatalosan, minthogy tanácsi ingyenlakás járjon. Tehát ott álltam 89 környékén – már egyedül egy 14 éves gyerekkel, és egyik napról a másikra tízszeresére nőtt a törlesztőm – az akkori, szintén valamivel jobb fizum 36%-a lett a részlet – erre jött a rezsi… (Több lehetőség volt, de számoltam: ez a variáció érte meg a legjobban. Az Anyukám, meg a testvéreim segítettek túlélni, de a fiam tizenévesen is megfogott minden lehetőséget, hogy legyen egy kis zsebpénze, és meg tudja venni a vágyott cipőt.)
  De tudtam: az infláció töredékének megfelelő kamatokból a “Nép” nagy része nem részesülhet, egyszerűen nincs jogom tönkretenni a gazdaságot, hogy ezt az előnyt használjam. (Később csak néztem, hogy a tanácsi lakásokat sz-h-ért adják el ugyanekkor 0-3%-os kamatért.) Tudod, ez nem lúzerség, hanem szolidaritás. És alapvetően különbözik a “jótékony” lelkek siránkozásától. (Mondhatnék példát a “devizahitelesektől”, de ez hosszú lenne.)
  De egy történet a “jótékonyságról”. Én a nyugdíj mellett még dolgoztam, a párom már nyugdíjas, súlyos beteg volt. Mentem haza, óriási szatyorban cipelve a gyógyszereit, kötszereit. Éppen nálunk volt a szomszéd idős férfi, néha átjött beszélgetni. Mondom: A fenébe 20 ezer forintot hagytam patikában! Mire a szomszéd:Azt nem így kell csinálni, csókolom. Be kell menni a tanácsba (ő még így hívta), kérni kell az ingyenes gyógyszerutalványt. Ja,de mi mindketten nyugdíjasok vagyunk, nem is minimál-nyugdíjjal a kettőnk 82 évi munkája után fizettük a járulékokat, tehát nekünk nem jár válaszoltam. Ezen elgondolkodott.
  Csak annyit akartam érzékeltetni: nem az az empatikus jóember, aki minden jómódút válogatás nélkül utál “mer’ biztos,lopott, csalt”, és minden szegényen látványosan sajnálkozik.

 • Drizari
  2019 június 5
  4:48 de.

  gorbacsov az egy seggfej! az HBO semmilyen termékét nem fogyasztom! ismert okokból: szervezett spoiler (hogy ne mondjak olyanokat amiért a cenzor törölné eme bömbölményemet)

  a mai tények azok (nem HBO hír!!! jobb ha tudod) az orosz reaktorok orrhosszal vezetnek a világban a csernobil egy kutató reaktor volt ahol a CERN vagy valami máshoz hasonló dolgokat is csináltak és nem csak hőenergiát meg gőzt termeltek vele és nem az egyedüli amely felrobbant és -természetesen- nem Hiroshimára sem nem Nagaszakira pottyant, hanem volt egy baleset

  mikor Gorbacsov leszállt éjjel 2 tájban HABANA-ban a beszélgetés során kemény szóváltás is volt meg majdnem pofozkodás, mert nem mindenki tartotta anno nagyra a gorbacsov féléket (antalljózsit sem) én sohasem és manapság már… egy 47. senki aki elbújt a megérdemelt sorsa elől… a többi nukleáris balesetet nem sorolod és azok hatásait sem…, a Marshall szigeteken eltemetett nukleáris hulladékok (azt nem a szovjetunió ásta ott el) most robbanásra készek és nincs megoldás sem meg pénz sem arra és az nem az egyedüli a japán erőmű is és soroljam de nem gúglizok emiatt

  ennyi majd még Dunkerk kapcsán bizonyosan lesz szó sok mindenről
  hagyd az HBO-t és hólivudit meg a többi papagájkommandós izét

 • Találom!

  Had szapuljam még egy kicsit a “komcsi világot”

  Tudod, ha nem jött volna ki belöled, és nem irtad volna le a Drizarinak külön ezt a fenti “nem tudom minek nevezzem” kijelentést, amit idézek:

  “””Akkor még megvolt – és erős volt az MSZMP befolyása a közigazgatásban, a rendőrségnél, katonaságnál + a fegyveres Munkásőrség. De az MSZMP nem arra használta erejét, hogy egymásnak hergelje a népet. Feloszlatta a munkahelyi szervezeteit, lefegyverezte a Munkásőrséget.””

  Hát ki a szentséges jóisten fegyverezte fel a kommunisták egykori betyárseregét, a munkásörbandát? Talán valami hutu-szökevények? Vagy a piréz csatlósaik??

  Hát ezt kimondani a szégyennél is nagyobb gyalázat kell.

  Ez volt pontosan a diktatura – amit viszont cserébe azért, hogy néhány “bennfentes” igy-úgy átmenthesse, áttranszformálhassa a diktaturában elért poziciót, kinyilatkoztattak egy félkapitalista, felmocskos-diktatura rendszert.

  Mert hogy nem azzal kezdték, hogy akkor most eltöröljük a a diktatura rendszerét, vagyis elfogadunk egy liberális (a szabad világ) alkotmányát, hanem átsunnyogtak mindent.

  Amihez Te voltál az egyik kéznél levö bodamarcsi, már bocsáss meg és a sok JÓHISZEMÜ VAKEGÉR.

  Amely szerephez a mai napig csökönyösen ragaszkodtak.

  Mert a boda mint irtam “id6oben kiugrott” – lovat váltott, felismerte a kollaboránsok közül a nyeröt és arra tett.

  Igy esett ez, és megesett. Ha megesett el nem mehetett.

 • Margitka

  talalom
  2019 június 5
  8:19 de.

  Akkor bocs és sajnálom – annyi a baj, hogy nem érted.
  (ez egyszerübb)

  “”Csak annyit akartam érzékeltetni: nem az az empatikus jóember, aki minden jómódút válogatás nélkül utál “mer’ biztos,lopott, csalt”, és minden szegényen látványosan sajnálkozik.””

  Lassan, de nagyon lassan had kérdezzem meg a véleményedet:

  Szerinted az orbán-kormány egy maffia kormány, vagy nem?
  Ugy általában, vagy részleteiben?

  Ha erre csak egy rövid szóval válaszolnál, akkor röviden elmondom én is, gondosan kerülve bármilyen jelzöt, ok?

 • Alma

  Te csak véded a “mundért” és csak simán dacból – és keményebben, mint ahogy szegény Bencsik Klárika tette, anno.

  Ezért “csak odapiszkálsz” – ez a stilusod.

  Anyukád inkább lehetett egy “urinö” mindig is.
  Margitkáról ne is beszéljünk

  Zárjuk le, kerülj ki légyszi, volt már mikor megegyeztünk ebben, de nem álltad meg, hogy idönként ne piszkálj.
  Föleg amikor a megelözö diktatórikus idöszak elutasitásában egyértelmüen állást foglaltam. Nem is értem, hogy ha az elején nem rögtön hangsulyozom mindjárt, hanem csak annyit mondok, hogy nem kérek az orbánféle diktaturából, ebböl számomra nyilvánvaló tünik, hogy bármelyik másikból sem.

  Viszont Te kötelességednek érezted, hoy védjed azt a másikat?
  Vajh miért is?

  Csak arra nem vagy képes, hogy felmérd, ha a diktaturát utasitom el, akkor el kell hogy utasitsam vele azokat is, akik a gyakorlatba ültetik (élnek vagy visszaélnek vele, vagyis akik azonosulnak vele)

  Én sokakkal ellentétben nem ugy tudom elképzelni, hogy akkor azokat vigyük a gulágra, koncentrációs táborokba – hanem csak egyszerüen annyit kivánnék, hogy ne ilyenek kormányozzák az országot.

  De nem lehet ezt megvalósitani, mert akiknek nincs annyi felfogóképességük, hogy ezt belássák, azok mit tesznek? Na mit?
  Megideologizálják, lelki-szintre terelik a kérdést, alkimisták lesznek, össze akarnák keverni a nem össze illö elemeket.

  Innentöl rá lehet fogni mindent másokra
  Marxista/gobbelsiszta taktika.
  Ma orbánista.
  (amit én teszek, azt fogom rá a másikra)

  Mert a tények szerint nagyon is az éneddé vált ugy látszik, amit sajnálok – de mást nem tehetek érted, és nem is kivánok.

  Viszont a piszka-piszka, az intrika nem hinném hogy részedröl megszünne. Felesleges kérnem.
  Hogy fel tudtál háborodni, mikor én is azt tettem veled!?

  Ez volt a próba! Nyilván neked azonnal feltünt, hisz harapsz rá!
  Az intrikádnak a lényege nem volt más, mint hogy kipiszkálj innen.

  Nem sokáig tart nem olvasnom tovább a cikkeket. Mit vesztek és mit nyerek vele? Az neked mindegy is, lényeg, hogy mások ne élvezhessék, ugye kicsi Almácska?

  Hazugságban élsz, magadnak is hazudsz, de leginkább másokra hazudsz rá.
  Amikor általánositok valamit a magyarságról, nekem ugyanannyi jogom van megtenni, mint bármelyik magyarnak.
  Mivel nemhogy csak annak érzem magam, hanem annak is születtem, és felmenöim is évszazadokra visszamenöleg.

  Aki bárki csak saját magának vindikál jogot erre, az a kirekesztö.

  Amikor viszont általánositok, azt rögtön személyeskedéssé transzformálod, mert hogy ugy már lehet is hivni Péter Gáborékat, ugye?

  Amikor pedig azt mondom, hogy xy ezt és ezt, igy és igy, ott és azzal – lopott csalt csal vagy hazudott, akkor arról ordibálsz, hogy én egy aljas rágalmazó vagyok aki szerint mindenki csal.
  Ajaj

  Szaros az a valag, nagyon

 • Rodeo11,

  a tudatlanok (ostobák?) magabiztossága szól belőled.

 • Drizari
  2019 június 5
  4:59 de.

  Kedves Almási Alma.

  Talán tájékoztathatnál minket, hogy valójában mekkora sugárdózis érte a felvonulókat és ápr. 30-tól a szabadban dolgozókat Magyarország területén az atomreaktor felrobbanása után?
  ________________

  Hogy éppenséggel konkrétan mennyi, azt nem tudom, ez nyilván attól is függ, ki mennyi ideig és merre járt.

  Egy dolgot tudok. Én a 60-as évek közepén dozimetriai műszerek beszabályozását végeztem egy műszergyárban. Akkoriban a háttérsugárzás elfogadott mértéke úgy 50-100 mikro-röntgen között volt a szabvány szerint. Persze eredetileg (és manapság) jóval kevesebb, csak akkoriban még nem voltak betiltva a légköri atombomba-kisérletek, és ez a magas érték ennek volt az eredménye.

  Közben megváltoztatták nemcsak a szabványértékeket, de még a mértékegységeket is az SI-rendszer kebelében. Ezt az új rendszert én Csernobil idején nem ismertem (már más területen dolgoztam), ezért egyszer vettem magamnak a fáradságot, hogy átszámoljam az akkor mért értékeket. Kevesebb volt itt Magyarországon, mint a 60-as évek alapszintje. (fele? kétharmada? Már nem emlékszem.)

  De azt is hozzá kell tenni, hogy Magyarország területén volt egy “folyosó” a széljárás miatt, ahol pár napig ennél magasabb volt azért, és az is fontos, hogy ezt főleg a jódizotóp adta ki, ami viszont beépül a szervezetbe, és ezért egy ideig, amig le nem bomlik, erősebb a hatása.

 • Nem mellesleg:

  “Nem tetszik az orosz állami és kormányközeli médiának, ahogy az HBO és a Sky Csernobil című sorozata kezeli az 1986-os tragédiát – írja a The Moscow Times.

  A Komszomolszkaja Pravda például azt az álhírt terjeszti, hogy a sorozatot a Roszatom konkurensei pénzelik, hogy ezzel is rossz hírét keltsék a szovjet/orosz atomenergiának. De az is sértő – és természetesen hamis – a kormányhű média szerint, hogy a szovjet hatóságok féltek volna elismerni harminc éve, hogy hibáztak, vagy hogy nagy lett volna a baj.

  A legtovább pedig a Gazprom tulajdonában lévő NTV ment el: a Moscow Times szerint a tévé már azt tervezi, hogy egy saját Csernobil-sorozatot forgat, amelyből kiderül, hogy a CIA küldött egy ügynököt a csernobili zónába, hogy szabotázsakciókat hajtson végre.

 • Gabriel

  Majd, ha bizonyítékot is hozol arra, hogy szerinted mit írtam, akkor…

 • Rodeo11 Megbuktál mint Rottenbiller. Nézted a Trónok harcát, az pedig HBO gyártmány. Vigyázz, még kiderül Isaura és a Szulejmán, és akkor mehetsz a sarokba. 🙂

 • Gabriel
  2019 június 5
  12:01 du.

  neked semmi sohasem “jött össze” és ezért -szerinted- a kanyar a hibás… szerintem meg te magad! most már ott tartasz, mint Ozmin a Szöktetésben, hogy akasztófát meg korbácsot és …ami még belefér mindenkinek, azután Pedrillo leleplezi egy kis bortól elázva kiderül ki is vagy te: egy csalódott egyed akinek semmi sohasem jött össze … mert? mert olyan amilyen még egyetlen jó dolgot nemmutattál fel csak minden és mindenki rossz és gonosz és veled akar kibaszni és soxor sikerült is nekik… mint az őszi avar (halott levelek) a térdigérő passzátszélben kavarog és nemsokára “hasznos” lesz… elbasztad…nézz a tükörbe… és mielőtt… legyen neked is legalább egy olyan pillanatod, mint a Cosi fan tutte tercettje
  Soave sia il vento,
  Tranquilla sia l’onda,
  Ed ogni elemento
  Benigno risponda
  Ai nostri/vostri desir.

  még akkor is ha könnyek között a vágyak melyek a szellő szárnyán jót válaszolnak és nyugodt (mint a hajnali harmat a felette ellibbenő szellőcske)

  a düh és a keserűség meg a mindenben csalódás .s… ne rúgj bele a kutyába… simogasd meg

  bruhahaha

  van e még remény?

 • kenny
  2019 június 5
  2:47 du.

  most látom… nem nem láttam a trónok harcát sem (csak a papírpoharat és a vizes műanyag palackot a kocsmaasztal melletti széklábánál mert a tweeter házhoz hozta)

  semmilyen hóli vudit! HBO-t sem és a többit sem… a nagy film a Filmmúzeumban láttam Pasolini Máté passió ja… abban nem voltak ilyen nüanszok…

  én a rottenbillert a VII. kerületből ismerem és néha arra jártam hidd el nekem, adott szavamra…

  ja és Visconti Istenek alkonya…ás sokat röhögtem a foxi maxin meg a mézga családon és a többi hasonlón most terveb van véve -talán- megnézem a kutyákról készült animációt a beharangozás frenetikus

  nyugodj le, ülj ki a tópartra és hallgasd a békák szerenádját az kivezet ebből az erdőből… hogy te (is fiam) miket fantáziálsz?

  bruhahaha

 • Drizari
  2019 június 5
  1:53 du.

  kritikád nem billent ki egyensúlyi helyzetemből, jelzőidet tartsd meg magadnak, szükséged lehet rá a tükör előtt… máskor mintha nem lennél ilyen ázalag ez valami beütés…? tévedni emberi dolog szólt a sündisznócska és leszállt a súrolókeféről…

  nem szereted az ellentmondókat? hát e’vvan

  bruhahaha

  ugye nem saját forrásból merítettél, azért ilyen zavaros és …, hogy Kodályt idézzem: csak tiszta forrásból… honnan tudod, hogy az HBO nem az amit az oroszok mondanak róla: papagájkommandó… mint az a sok és dög unalmas sárkányos ördögös és robbantós gyermekmesék kiskorú retardált óvodásoknak

  én nem nézem még akkor sem ha Rottenbiller, Kenny is tévedhet

 • Almási Alma,

  köszönöm a választ. Az alábbi videóban látható, hogy Magyarország május 9-ig kapott az “áldásból”, és kapott nagyon erős dózist is:

 • Rodeo11
  2019 június 5
  10:47 de.

  Ennyi idétlen baromságot összehordani!
  “Csernobil kutatóreaktor” volt mi ?
  Te irástudatlan idióta.

  Jóasszony:
  mennyé vissza oda
  ahonnan ide szalajtottad magadat:
  A konyhába. Ott a helyed, a főzőkanál mellett.
  “Csernobil kutatóreaktor volt” mi ? DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

  Mellékesen
  jó szarok a ruszki
  atomreaktorok.A szakmában mindenki tudja.
  Csak az ilyen bulvárhíreket zabáló háziasszonyok nem,mint te.

 • kenny
  2019 június 5
  2:47 du.

  Ugyan már
  úgy hazudik ez az akárki
  mint a vízfolyás. Ráadásul hülyén hazudik.
  Aztképzeli csak mert ő állít valami oltári baromságot,
  attól az már igaz és mindenkinek el kell fogadnia.
  Egy szerencsétlen kis akarnok ez.
  Pont olyan mint OIM*

 • Gabriel! Igyekszem röviden, nem untatnám a többieket. Többször modtam: a Kádár-rendszer nem volt jogállam, egy szűk csoport diktálta a törvényeket: diktatúra volt. Ami nem egyenlő a terrorizmussal. Erről két éve írtam, itt: http://kanadaihirlap.com/2017/08/27/a-diktaturak-hetkoznapjai/
  Persze nem úgy születtem, hogy ezt rögtön tudtam. Évek teltek el onnantól, amikor gyanakodni kezdtem, a bizonyosságig. Éppen a Politikai Főiskolán, aminek a könyvtárában tiltott művek is voltak, ott olvastam először pl. Bibót. Vagy a nemzetközi munkásmozgalom, főként a németországi történetéből Kísérteties volt a hasonlóság az 1923 és 33 közötti német események, és az 1948-56 közötti magyar események között.(Úgy látszik, fordítva vagyok bekötve: ahogy a gyerekkori hittantanulás alapozta meg az ateizmusomat, addig az MSZMP legfőbb káderképzőjében szereztem ismereteket a jogállam és a diktatúra különbségéről.) Nem véletlenül tartom olyan fontosnak a szabad oktatást.
  Te mániákusan rugózol az “átmentésen” – 89-ben mindenkit főbe kellett volna lőni, aki 10 évesnél öregebb volt, hogy ne “mentse át” az emlékeit az úttörőtáborból, a munkahelyi közösségekből, fokozatosan kinyíló világról, a megtelő üzletekről, az egyre sokszínűbb tájékoztatásról, az épülő lakásokról?
  Változatlanul állítom: az MSZMP-nek és az MSZP-nek oroszlánrésze volt abban, hogy a rendszerváltás Magyarországon békésen ment végbe, a párt már felsorolt arzenálja ellenére nem hergelte egymásnak a népet.

 • Alma

  kicsit sem megmosolyogni való, ugye?

  Én hozzak fel bizonyitékokat?!

  Pontosan ott vannak amiket leirtál, saját szavaiddal, keresd öket nyugodtan vissza, és meglátod, hogy semmit sem forditottam fonákjára, mint ahogy Te teszed az én szavaimmal.

  Kérlek, hagyjuk abba, ismered a nézeteim, bár nem fogadod el – hasonlóan mint ahogy én sem a tieid.

  Mivel az események mind az álláspontodat igazolják – ugy a ’89 elötti negyven év, mint az azóta eltel harminc – hát hurrá!

  Éljen Szálasi – (vagy hogy??? …. jajajajjjjjj………….)

  Ennyi, köszönet és hála neked IS!
  (tudom, Te csak egy szürke pont voltál a milliók között… nincs is miért neheztelnem, ezért köszönöm inkább)

  Eh …. csapjuk már hozzá azt az elözö harmincat is, a dicsöség had legyen még nagyobb!

  Kerek 100 év – hol kommunizmus, hol fasizmus – mily dicsöség!

 • Drizari
  2019 június 5
  5:11 du.

  a japán reaktorról ugyanezt és a Marshall szigetekről szintén

  jó?

  vagy hallgass

  bruhahaha

 • Margitka!

  Köszönom szavaid.
  Csak annyit tegyünk tisztába, hogy nem!!

  “”Te mániákusan rugózol az “átmentésen” – 89-ben mindenkit főbe kellett volna lőni, aki 10 évesnél öregebb volt, hogy ne “mentse át” az emlékeit az úttörőtáborból, a munkahelyi közösségekből, fokozatosan kinyíló világról, a megtelő üzletekről, az egyre sokszínűbb tájékoztatásról, az épülő lakásokról?””

  Nem irtam ilyet sehol!

  Nem tudom, hogy mi a nehéz abban, hogy érthetö legyen, hogy sehol nem ezt irtam.
  Hanem azt szajkózom, (és irtam mindenhol), hogy nem a volt MSZMP volt másodhegedüseit kellett volna a hatalomhoz juttatni, akinek egyetlen fö célja volt, hogy a meglevö javak kisajátitása bármi áron.
  Amihez feltétel volt, hogy nehogy a rendszerváltás létrehozzon egy modern, szociál-demokrata rendszert.
  Az elsö feltétele lett volna a torvények és ehhe persze egy ehhez megfelelö modern alkotmány létrehozása.

  Fontos lett volna, hogy népszavazással államelnököt válasszanak, amihez igazán megfelelö lett volna Pozsgai Imre, akinek a rendszer elözö években lezajlott liberalizálása nagymértékben köszönhetö volt. A személye biztosithatta volna hogy ne kerüljenek sorra un. attrocitások, értelmetlen felelösegre vonások.
  Az azonnali liberális-demokrata (szoc-lib) alkotmányos rend által biztositva lett volna magyarország azonnali fejlödési pályára állitása, amely már megkezdödött.
  Kisüzemek, kisgazdaságok.

  Értelemszerüen a nagy-vállatok nagy mezögazdasági üzemek szétverése (hugyér-szarért való kiárulása) bedöntötte a kisüzemeket is, amelyek éppen elkezdtek valódi termelöegységekké válni.

  Soroljam tovább, irjam le, minek? Mi értelme van? az idökereket ki képes visszaforgatni?

  Másrészröl, ami legalább ennyire fontos, egy népszavazással választott elnök legitim ellenlábása a Parlamentnek bztositja a politikai eröegyensulyt.

  Nyilván egy ilyen rendszerben meg kell a pártoknak egyezni – a választások után, hiszen egy nyilt választási rendszerben elképzelhetetlen egy valódi 2/3 -os többség.
  De hát erröl szól a demokracia, és ezért kapják a fizujukat az adófizetö választóktól, hogy ne csak a heréjékut verrjék a parlamentben vagy a pi…jukat vakarják)

  Azért jönnek ma elö a torz eszmék, mert eltelt 30, azaz harminc év, és minden rosszabb mint akkor volt.

  Mit vársz azoktól, akik akkor se látták, hogy mit csinálnak, amikor a lehetöség adott volt?

  Két fontos mondat hangzott el akkor két olyan személy szájából akiknek sajnos fontos szerep jutott abban, hogy ebbe a helyzetbe került az ország.
  És ennek a két fontos mondatnak senki se tulajdonitott jelentöséget, de nekem megmagyarázott mindent
  Antall József: “tetszettek volna akkor forradalmat csinálni…”
  Orbán Viktor: “ez a nép éretlen a demokráciára …”

  Nekem összeállt a kép – de hát hányan vannak akik csak arra képesek, hogy szapuljanak mapsokat, vonyitsanak mint a fába szorult férgek???

  Szeretném, ha valaki visszakeresné a beirásaimat, ha talál-e bármilyen olyan beirást is, hogy bárkit is ki kell végezni, föbe kell löni vagy hasonlókat, amelyek itt “NORMÁLISAAN”(SICC!!) elhangzanak, még egyes cikkiróktól is.

  Cigányozás, zsidózás, gecizés és hasonló (uriemberek és urhölgyek szájába való szavak Hmmm??)

  Mert-hogy; mi a különbség ha itt hangzanak el, vagy ha ódon könytárak polcaira vannak felbiggyesztve a gyülöletre, gyilkolásra úszitó szavak???

  Ja, hogy onnantól én vagyok a gyülöletkeltö, az uszitó akkortól amikor rámutatok ezeknek a valóságára, mert hogy ezzel megpróbálom elvenni a jó kis gyülölködö kinzásokra való nevelés tanitását, sokak lelkének kedves játékát?

  Én nagyon jól tudom, hogy benned (vagy Almában) ilye fel sem merül.
  De a kezére játszik azoknak, akik kéjes örömmel bármikor készek rá.
  És még abban sem vagyok biztos, hogy az akár valamelyik ide bejegyzéseket tevö nem vállalkozna, rá, “ha a sors ugy hozná”

 • Rodeo11
  2019 június 5
  4:41 du.

  Hogy kinek mi jött össze, azt nem az itteni tetszésindex dönti el.
  Márcsak azért sem, mert nem itt akarok “élvezkedni”, vagyis nem azért olvasgatok és irogatok még neked is.
  Meglehetös mazochizmus kell néha hozzá…

  De úgy látszik Te biztosan azért jársz ide, hogy ITT kielégitsd sikerélmények utáni vágyadat…

  Hát jó ügyeskedést!

 • miután Raptorék ma -csodálatos játékkal- győztek… el kellett gondolkodjak -megint, mint már számtalanszor- milyen is a vitastílus itt a KMH-n? most mondjam,hogy meglepődtem? nem mondom! várható volt még olyanok is akik -eddig úgy tűnt- észérvekkel állnak neki a vitának, a levédiabasznádi stílusba estek vissza és engem kezdtek b…kálni!

  mintha nem tudnák, rólam lepereg, lerázom,mint Cézár, a kutyám a vizet, és battyogok tovább az érvek útján!

  sajnálattal kell konstatálnom azt is, hogy még a saját jól felfogott személyes érdekeiket sem vetik latba a tükör előtt mielőtt engem elküldenek a francba meg sértegetnek és jelzőkkel illetnek amelyek -ugye- szintúgy rosszul esnek de túl tudom magam tenni rajtuk némi igazi szellemi tevékenység (gondoljatok amit akartok erről is) kivezet ebből a légkörből mely áporodott, avitt és vastagon poros, sőt szaglik, mint Hamlet mondja: valami bűzlik Dániában … de még hogy… teszem én hozzá

  ezzel most nincs vita hanem személyeskedés, kulturálatlanság és valami ami egyénenkénti emberi minőségekre jellemzővé kövül meg, fosszilissé válik!

  és ez bennem derűs mosolyt fakaszt, szerencsétlenek mint a majmok népe a Dzsungel könyvében amely alapvető mű az emberi karakterek sarkított bemutatására

  jó lenne vita, de ha nem hát nem

  egyszerűbb számomra egy Beethoven 4. zongorakoncert második tételét többször és több előadóval meghallgatni, mint üres ordibálást; mint Dumas mondja az egyik helyen: mint a hangya mely a fűszál tetejéről istent káromolja
  és akkor Schubert Doppelgänger

  bye for now

  bruhahaha

  olyan gizis lett az egész

 • Rodeio

  “”olyan gizis lett az egész””

  Akkor a Gizié a pálma!

  🙂

 • Orsós Elemér

  talalom
  2019 június 5
  6:36 du.

  “Változatlanul állítom: az MSZMP-nek és az MSZP-nek oroszlánrésze volt abban, hogy a rendszerváltás Magyarországon békésen ment végbe, a párt már felsorolt arzenálja ellenére nem hergelte egymásnak a népet.”

  Változatlanul és ismételten állítom: NEM VOLT RENDSZERVÁLTÁS, csak egy kompromisszumos paktum a régi rendszer élégedetlen -húsosfazéktól méltatlanul mellőzött- másod- harmadvonala és az általuk mára monopol helyzetbe segített összeszerelő művek gazdasági és politikai gazdái között, akik már a 80-as évek elejétől tudták, hogy a kenyér ára csak azért 3 illetve 3,6 forint, mert azt szocialista presztizskérdésből populistán túldotálja a mi haladóbb rendszerünk a csúnya imperialista kapitalisták megcsúfolásának bizonyítására! 😀
  Magyarul: lehet hogy, jobb lett volna egy valódi, de sokkal békétlenebb rendszerváltás -ami mára bőven letisztult volna-, mert akkor nem 4 és 8 évekre lehetne visszaköpködni, sem 44-re és nem lenne esély foximaxira vagy politikai főiskolára önmentegetőzve hivatkozni! Kedves Margitka,bocsáss meg az őszinte szókimondásomért!

 • Gábriel. Nem állítottam, hogy “főbelövést” emlegettél volna. De a felhabzásaidból csak ez következhet, mi más?
  Pozsgay et. működését régebbről ismerem, egyszerüsítve: egy szocialista színű Csurka2 volt. Többen voltak ilyenek az MSZMP-ben – hiába, egypártrendszerben abban az egy pártban jelennek meg a különböző felfogások, elképzelések, amelyek a konkrét erőszak elmúltával szétfeszítik a csapatot. A Fidesz most kb. a Rákosi vezette Magyar Dolgozók Pártja 1953-as történeténél tart, amikor leváltották Nagy Imrét a miniszterelnökségről. Vagy inkább 1948-nál, amikor az egyesítés után megkezdődött az “ellenség” felszámolása. Persze lassabban halad – mások a nemzetközi körülmények. Delesz itt még “belső ellenség, áruló” is!

 • Gabriel
  2019 június 5
  7:46 du.
  mivel ezutáni hsz.-emben reagáltam sok mindnere itt csak annyit neked, hogy én, mint happy go lucky egészen apró gyermekkorom óta sohasem zavartattam magam azokkal…namost mivel határozzam meg, hogy a cenzor ne törölje? akiket a sikító frász kapott el, mikor én kis boldog világomban tengermélyen …és én megpróbáltam szeretni is azokat, akikről sokkal később derült ki, hogy bizonyos céljuk volt azzal amiért én ott és velük… de a boldog gyermekkort nem tudták tönkretenni és sokmindenki mással ellentétben (talalom veled egyetértve) én azt a rendszert óriási eredménynek tartom utólag és engem sohasem bántott sem az 1956 előtt sem az azutáni sőt,… és nem kell elhinni, attól még én az én saját életemmel vagyok rá tanú, hogy az az egyik lehető legjobb volt a világon(SIC) most jönnek majd a…. nyilai…, bruhahaha

  a demokratikus centralizmus, mely napi rendszerességgel és közvetlenül(SIC) lehetővé tette az egységsugarú dolgozónak a beavatkozást és változtatást és pontosan emiatt jöhetett létre az a limitált progresszió ami nem a rendszer limitje volt, hanem külső “kedves” hatalmak oktrojálták rá

  bruhahaha

  és ezek az oktrojációk manapság az eltelt idő alatt 25 millió áldozattal hekatombát csinálnak és még nincs vége (sajnos) a képmutatás és aljasság meg a kapzsiság üli torát egyre kevésbé lehet rajta tartani az álarcot a Trónok harca le is rántaná ha nem lenne egy röhögény és a többi papagájkommandós filmnek álcázott ócska propaganda göbbelsz után még rohadtabban

 • Nos Rétesi Margit4

  Nem mondott újat ….az európai független országok a NEMZETEK-BEN gondolkoznak
  és bennük az emberek többsége, eddig is képes volt felfogni a hazájuk érdekeit.
  Mellesleg nemzetekben és ugye nem “Európai Egyesült Államokban”gondolkoznak,mint a szerencsétlen(stb….)szánalmas baloldal!

 • “Meglepődött” a kis vihorászó Vágnerúrr-zabáló hehehe

 • talalom
  2019 június 5
  6:36 du.

  Pontosan úgy volt ,ahogy írod !

 • “Márpedig a Néppárt frakciója néhány hónapja felfüggesztette a magyar kormányerő tagságát: végre feltűnt nekik a diktatúra erőteljes építése.”

  Röviden: egy fenét.
  Hosszabban. Felmérték, hogy a nekik tápot gajdoló honi erők (német nagyipar, állami beruházók, stb.) szintén rohadtul megszívják, ha magyar dobbantóval, de innen szétterjedve az orosz, illetve kínai cégek, és nyomukban a titkosszolgák elkezdik a térségi kiszorítósdit.

 • Boda Marcsi
  2019 június 6
  1:17 du.

  Nos te idióta mit nos

 • Andrew!

  Csak halkan jegyzem meg,hogy nem az Európai Néppárt,hanem maga Orbán(a magyarok!!) függesztette fel ideiglenesen a tagságát….óriási különbség!
  Nem ártana tájékozódnia…..(de másoknak sem!)

 • Christopher Adam

  Marcsi,

  Orbán nem egyenlő a magyarokkal.

 • kedves talalom, Pozsgayt inkább felejtsük el, pontosan megmutatta később, hogy kicsoda is ő a valóságban…

  Most már mindent rá lehet fogni a rendszerváltozásra, de lássuk be, hogy ha nehézségekkel is, de 1998-ig egyértelműen haladt előre, és a komolyabb romlás is csak 2002 után, majd a 2006-os mesterséges zavargásokkal vette kezdetét. Azt már tudható, milyen szerepe volt ebben Orbánnak meg a kopaszoknak. De az még rejtve van az éles-szeműek előtt (én is csak sejtem), hogy milyen szerepük volt ebben egyes MSZP-seknek.

  De most már fátyolt rá, azt hiszem, ezen a korszakon túljutottunk.

 • Marcsi, maga nagyon egy ócska beteges hazudozó. Az Európai Néppárt (EPP) közgyűlése 190 igen, 3 nem szavazattal megszavazta a javaslatot, amely azt tartalmazza, hogy vizsgálatot indítanak a Fidesszel szemben, és a vizsgálat idejére a Fidesz felfüggeszti a Néppárton belüli jogainak gyakorlását.. Volt ez márciusban. Ezt az elsöprően elítélő (190 a három ellenében) javaslatot aztán a Fidesz tudomásul vette, és elfogadta (mi mást csinálhatott volna). Így közös megegyezéssel a 190 – 3 arányű elsöprő elítéléssel, függesztették fel a Fidesz tagságát.
  Marcsi, olyan nehéz lenne igazat hablatyolnia egyszer az életében? Ne válaszoljon rá, mert úgy is hazugságot fogalmaz kényszeresen.

 • Csak egy érdekes észrevételem van még…

  A Flórián üzletközpont külső falán óriásreklám van szemüvegekről. Az egyik figura kiköpött Fekete-Győr… Nem tudom, ő-e, vagy sem, de nekem az ugrott be, tényleg, micsoda reklámfigura… De én közismert rosszindulatú nő vagyok, ne is hallgassatok rám…

 • Christopher Adam Pedig úgy látom sajnos, nagy részét a saját képére formálta.

 • Boda Marcsi Rátesi csillagom, Rátesi. Nem vagy te Bendegúz. Vagy igen?

 • Boda Marcsi
  2019 június 6
  2:54 du.

  Hát persze te gyagyás.
  Az európai Néppárt sírva
  könyörgött Orbánnak hogy ne
  függessze fel a magyarok Néppárt-beli
  tagságát, de Orbán jusztis felfüggesztette.
  Most a Néppárt egészen el van árvulva Orbán nélkül,
  teszetosza módon totyognak ide-oda, nemtalálnak erős kezű jellemes vezetőt aki irányelveket adna nekik.
  Jól ráfáztak hogy megbántották!
  Most sivalkodhatnak nélküle!

 • OIM* :

  Nem kéne sem halkan sem sehogysem megjegyezned semmitsem.
  Mert még a “halk” megjegyzéseid is akkora égbekiáltó böszmeségek, hogy azokon röhögnek akár a Tengerentúlon is.
  Nem találod cikinek hogy a baromságaiddal nap mint nap lejáratod magadat?

  Azért lehene valamennyi önbecsülésed ,
  vagy olyasmit nem tanítottak neked a szocializmusban?
  Mennyél te gyagyás és kérd vissza az iskolapénzt.

 • talalom
  2019 június 6
  8:09 de.

  Na jó, megint “tökéletesen” igazad van.

  Ez a tökfélelmetes – hogy mindig igazad volt – éppen az adott pillanatra vonatkozólag.

  Ugyhogy nem tehetünk mást, mint hálásan megköszzönhetjük, hogy van nekünk most egy még érlö-félben lévö fasiszta diktaturánk.

  És még raádasul azzal fenyegetsz, hoy ez még csak nagyon a kezdeteknél tart – tehát valóban további 30 évet adsz neki.
  A kádár korszak is annyi volt.

  Akkor most azt jelenti, hogy az eddigi tizévet nem is kell számolnunk – igy aztán a 30 év második fele már javuló lesz, az utolsó 10 éve pedig kimondottan “visszavágyni” való

  Az ami anakrosztikus, hogy pontosan mindazokat csesztetiket, akik nem akarták sem az elsö- sem a másod- sem a harmadvonalbeli elvtársakat a “rendszerváltásnál”.

  Az Antal-féle banda másodvonal, ha nem tévedek (azok az elvtársak, akik nagyon szerettek volna az élonalba kerülni, de “A RENDSZER” “A PÁRT” számára megbizhatatlanok voltak, ezért csak másod-es harmadrangu “kulturális intézmények vezetöi” vagy “kulturszemélyek” lehettek.

  A harmadvonalvonal-beliek pedig a az éppen a tojásból kipattant apparatnyikok csemetéi – az orbán, a felesége, a köreik és egyebek.

  Akik mára megkaparintották ami járt nekik, vagyis a vezetést.
  És nem fogják csak ugy visszadni, mint a babruhát, mert nem ugy tanulták.

  Hálásak vagyunk mégegyszer.

  A valóság nézöpontjából ez a szintiszta igazság, amibe bele lehet hazudni ami tetszik, de attól nem változik.

  Akik ennek okai, okozói – nem elöször irom – pontosan azok, akik ellene voltak kézzel-lábbal, minden kezükbe esö eszközzel a valódi rendszerváltásnak. Akiknek jobban esett a mis-más.

  Mert hogy ott erröl bizony szó sem volt. A lényeg annyi volt, hogy “A NAGY TESTVÉR” kénytelen volt feladni a birtokait.

  Idölegesen. Mára igyekszik visszaszerezni.

  Köszönet érte, hogy részünk lehet majd a “vörös” revizionizmusban, testközelböl asszisztálhatunk majd II. Vörös Birodalom visszaálitása cimü egyfelvonásos tragédiának.

  Már a jegyek be vannak fizetve, ugy tünik.

 • Gabriel
  2019 június 6
  5:25 du.

  színvak is vagy! nem vérvörös lesz hanem hupikék lila békákkal, essetunni? le vagy maradva két kis kátéval a bodaitisz legújabb kiadásában már szerepel

  és nukleáris is lesz delejjel hajtva mert addigra kifogy a fósszil és a fószer meg a FŐSZER

  aktualizáld le magadat az sohasem árt ha van jó Dove szappanod és shampúd hogy tuggyál púzni

  bruhahaha

 • Kedves Orsós E: NEM MENTEGETŐZTEM a Politikai Főikola miatt: csak tényként rögzítettem, hogy ott találkoztam először szamizdattal, meg tiltott könyvekkel.
  Többeknek: Ha nem vettétek észre, hogy kb. 1985-től folyamatosan átépült a teljes politikai rendszer, sajnálom.

 • Bocs. A rendszerváltás kb. a második olajválság körül – 1979 után – kezdődött. Amikor rá kellett jönni, hogy a gazdaság párthatározatra nem működik, és a Szu is kezd lemerülni.

 • “talalom” tobb megjegyzeseiben tett meglatasait szertenem kerdezni mert igazan szertnem azt tisztan latni hogyan ertelmezte azokat.

  Igazan sajnalom ha “orbitalis hulyesegeknek” nevene, de remelnem hogy tisztazna azokat.

  1., A PART ertelmezesen amint tanulta part-tanfolyamokon.
  Elismerne hogy az mindenki joga lehetne, s nem korlatozott csupan egyetlen part jogakent ???

  2.,Nyujtotta az 1988-as adossag osszeget.
  Habar az 30+ evvel ezelotti volt, de nem jelezte hogy mifele adossag volt az.
  a., Kereskedelmi, az az export-import koztti hianyossag?
  b., allami kormany kolcson-adossaga ?
  c., megyek, varosok befekteteseik adossagai?
  d., vallatok adossagai ?
  e., egyeni adossagok, a lakossag altali?

  3., Jelezte a Partiskola konyvtaraban talalt adatok meglepte az hogy letezhett “jog-allam” is.

  a.,Mit velne ma, es velt akkor, honnan veszi, vagy vehette, vagy vehtne barmi “allam” a jogat mukodesere ???

  b., s ki, kik szabhatnak meg az allamhatalom “jogat”,
  c., vagy miert, mi alapon csak az allamhatalom szabahatna meg emberilenyek jogait ????
  d. nem gondolta soha, talan ma sem, hogy az allam kotelessege lenne a tarsadalom,nemzet polgarait szolgalni?
  e., s nem a lakossagnak az allamhatalmat szolgalni ???
  Maszoval mi lehetne az allam letenek celja ???
  Vagy a lakossag letenek celja az allamhatalmat szolgalni?

  Elore is koszonom reagalasait az igen kivancsi kerdeseimre.

 • GABRIEL talalomnak cimzett velemenyeire.

  Gabriel,sajnos a jelent a mult tapasztalatai aslapjan latod.

  A jovo kibontakozasait ill. fokozatos lepesrol-lepesre haladasat figyelemen kivul hagytad.
  S az tisztan mutatkpzott a masfel hettel elotti 28 euraopai nemzetek szavazataiban.

  Az europai nemzetiseg pusztitasait,megszunteteseit visszautasototta a tobbseg.

  A fiatalok elismernek mindenkit egyenlonek, de nem nemzeti eredetuk, letuk elsopreset.

  S a tobbseg,nem a mult idok szavazoi, hanem a fiatalok, a jovo dontoi fejeztek ki.
  Azok akik naponta szaporodnak, amig a mult kovetoi percenkent csokkennek, elhalnak.

  Ne engedd mind az itteni vaszarik elavult dogmaikkal leragsztani elemedet es a jovobeli hitedet gyengiteni!!!

 • Bendeguz79
  2019 június 6
  9:24 du.

  Bendeguz79
  2019 június 6
  9:40 du.

  gizi erre nem szavaztak a fiatalok sem, mégis megtörténik és a teljes csődbe vezetett (így múlt időben)

  majd mesélj erről a nagyérdeműnek ne a rablómesét elméletekről szóló elméletekről!

  Far from stimulating business investment, the liquidity supplied by the Federal Reserve drove up stock and bond prices and spilled over into real estate. The fact that corporations used their profits to buy back their shares rather than to invest in new capacity means that the corporations did not experience a booming economy with good investment opportunities. It is a poor economy when the best investment for a company is to repurchase its own shares.

  Consumers, devoid of real income growth, maintained their living standards by going deeper into debt. This process was aided, for example, by stretching out car payments from three years to six and seven years, with the result that loan balances exceed the value of the vehicles. Many households live on credit cards by paying the minimum amount, with the result that their indebtedness grows by the month. The Federal Reserve’s low interest rates are not reciprocated by the high credit card interest rate on outstanding balances.

 • Orsós Elemér

  Gabriel
  2019 június 6
  5:25 du.

  “Az ami anakrosztikus, hogy pontosan mindazokat csesztetiket, akik nem akarták sem az elsö- sem a másod- sem a harmadvonalbeli elvtársakat a “rendszerváltásnál”.

  Az Antal-féle banda másodvonal, ha nem tévedek (azok az elvtársak, akik nagyon szerettek volna az élonalba kerülni, de “A RENDSZER” “A PÁRT” számára megbizhatatlanok voltak, ezért csak másod-es harmadrangu “kulturális intézmények vezetöi” vagy “kulturszemélyek” lehettek.

  A harmadvonalvonal-beliek pedig a az éppen a tojásból kipattant apparatnyikok csemetéi – az orbán, a felesége, a köreik és egyebek.

  Akik mára megkaparintották ami járt nekik, vagyis a vezetést.
  És nem fogják csak ugy visszadni, mint a babruhát, mert nem ugy tanulták.”

  Köszönöm hogy, részletesebben kifejtetted azt amit az úgynevezett “rendszerváltás” nevű dajkameséről már én is többször felvázoltam! (Legszebb az egészben -és ezt figyeld majd meg- soha nem érkezik rá sem pro, sem kontra észrevétel az érintettektől, mert a tények alapján ezt megcáfolni nem lehet, sokkal egyszerűbb hallgatni vagy terelni, de az utóbbit is marha nehéz, mert ahhoz meg olyan fordított logika kellene, ami még nincs kitalálva! Szerintem viszont az is előbb-utóbb meglesz, mert egyre több embernek nyílik ki a bicska a zsebében a keserű igazság utólagos felismerésétől!)

 • Orsós Elemér

  talalom
  2019 június 6
  8:36 du.

  Adalék a “törvényszerű” olajválságok véletlenségéről:
  https://techstory.blog.hu/2013/10/07/az_1973-as_es_1979-es_olajvalsagok

 • Már x-edszer megfogadtam, hogy B79-et nem olvasok, nem reagálok. A kérdéseire – ha meg is érted, azért nehéz válaszolni, mert nemcsak arról van kevés fogalma, hogy Magyarországon hogyan működött az államszocialista rendszer, hanem arról is, egyáltalán, hogyan működik bármilyen politikai rendszer.
  Az például egészen vicces, hogy ül az USA-ban (az Amerikai Egyesült Államokban)- és az Európai Egyesült Államoktól félti az európai nemzetek (nemzetiségeknek hívja) megmaradását.
  Hát, ugorjunk neki. Előrebocsátom: az érintett kérdésekről könyvtárnyi anyag született – és születik folyamatosan – pro és kontra. A válaszok ezért egyszerüsítettek lesznek,ennek minden következményével.
  1.A párt (pars) görög szó, rész-t jelent. Vagyis a társadalom egy olyan csoportja, amely azonos felfogás mentén alakítja elképzeléseit egy társadalom irányításáról, és közösen ajánlja elfogadásra a társadalom tagjainak.
  Mindenki joga lehetne? Mi? A pártalapítás? Ehhez el kellene magyarázni a lenini “élcsapat” elméletet, amelyen az összes egypártrendszer alapult. Forduljon a fórum eszéhez, Marcsikához: ő nagy híve az élcsapat elméletnek. Egyébként az egypártrendszerekben nem volt tilos a pártalapítás – párttörvény sem volt. Minek, hiszen az az egy párt a népé, és ki lehetne a “nép” ellenzéke? Mai magyar változatban: a “magyaroké”, és ki lehet a magyarok ellenzéke? Na ugye – mondja az összes egybodás.
  Ez elvezet a többség (bolyse) jogainak kérdéséhez, korlátozásának, ellenőrizhetőségének kérdéséhez, ami megakadályozhatja egyeduralmak kiépítését. Ebben szintén szakértő fenti fórumtársunk, de ajánlhatom a magyar parlament és kormány jelenlegi elnökeinek verbális ámokfutásának tanulmányozását.

 • 2.kérdés az államadósságról. A pontok a-tól e-ig értelmetlenek. Az államszocializmusban nem volt magántulajdon – nem összekeverendő a személyi tulajdonnal, ami korlátozottan, a személyes szükségletek kielégítésére létezhetett. Pl.Budapesten nem lehetett két lakása – sem bérlakása, sem saját pénzen vett öröklakása – egy családnak, csak egy lakása és egy nyaralója. (Ezt persze kijátszották/tuk – innen, ilyesmikből ered a mutyizás általános elfogadottsága. Személy szerint én nem tudtam kijátszani: örültem, ha azt az egy fedelet meg tudtam teremteni, őrizni, ami a családomnak kellett – életem munkájának mintegy 75 %-a árán.)
  Emiatt aztán értelmetlen a kérdés, hogy kinek az adóssága volt. A hiteleket az állami költségvetés vette föl, és onnan is osztották. A lakosságnak áru- és korlátozott mértékben személyi kölcsönöket, az egyetlen, állami tulajdonban lévő lakossági bankon, az OTP-n keresztül. A vállalatoknak a Magyar Nemzeti Bank különböző főosztályain (ipari, agrár) keresztül osztották. A hetvenes években ugyan már kellett valamilyen indok, üzleti terv a hitelhez – de a döntés fő szempontja a politika maradt. Vagyis sok embert foglalkoztató cég nem mehetett csődbe, akármilyen rosszul is teljesített: a munkásállam nem bocsáthatott el dolgozókat.
  Mint minden ilyen osztogatós rendszerben, itt is jelentős szerepe volt a hitelkérő személyének: jóelvtárs az igazgató,megérdemli. Ez támadt föl ezerrel 2010-ben, így támadnak omnipotens gázszerelők, vejek stb. Csak most nem “szocialistának”, hanem “nemzetinek” köll lenni. Ezt a mélyen begyökerezett rendszert védik – akár akaratukon kívül is – a Gábrielhez hasonlók. Az ilyen rendszernek valóban nagy ellensége a szabadelvű – akár szocialista, akár konzervatív.

 • Próbáltam több részre osztani a válaszomat, hogy “ehető” legyen, mégis maradt egy fontos dolog.
  B79 úgy beszél az államról, mintha az valami tőlünk, emberektől független szubsztancia lenne. Holott szerintem meg egy keret – írott és íratlan szabályok kerete, amit egy közösség alakít, és többé-kevésbé betart. Nem sok köze van a nemzethez,ami viszont értelmi/érzelmi kategória – a “nemzetállam” emiatt soviniszták kedvenc játszótere. Kérdés, a magyar “nemzetállamot” követelők minek alapján utasítják el Románia, Szlovákia sovinisztáinak ugyanilyen törekvéseit? Ja, mert akkor az ott élő nemzetiségek nem “államalkotók” – az összes ezzel járó hátránnyal?
  És: B79 értesülései rosszak: a “nemzetek Európája” című blődség képviselői nagyjából 23 százalékot szereztek – tehát jelentős kisebbségben maradtak – az Európa Parlament vasárnapi választásán.

 • találom 1978-ban hívtak a pártba. Mondtam jó, elvégezném a pártfőiskolát, megnézném mibe lépek. Azt nem lehet, előbb belépek azután iskola. Úgy nem jó, és nem léptem be. Nagy hiba volt. Akkor ugyan nem lett semmi bajom belőle, de most ugyanúgy “komcsiznak” és “elvtársoznak”, mintha beléptem volna. Akkor legalább lett volna talán hasznom belőle. Lehetnék most például Fideszes államtitkár, ott előny a titkolt párttagság. 🙂

 • Kenny! “…lett volna talán hasznom belőle.” ’78-ban már nem nagyon.(Ahogy ismerlek, Neked meg főleg nem – el se fogadtad volna.) Engem is csábítottak sokszor: fizikai munkás voltam, fiatal és nő. Én el is végeztem – akkor még – az ml hároméves stúdiumát. (Ahhoz nem kellett párttagság.)De a kétségeim csak nőttek. Amikor a nyolcvanas évek elején mégis jelentkeztem,az az volt, hogy úgy láttam: ha tenni akarok valamit, az csak párttagként lehetséges. Nálam százszor okosabbak se látták, hogy nem kell tíz év, és dugába dől az egész. Akkor már inkább rejtegetni való volt a párttagság vagy olyan kikacsintós: á, nem kell komolyan venni, de tudod,muszáj! Ettől a mai napig kiütést kapok. Alig akartak bevenni: pár hónappal korábban ugyanis volt egy nézeteltérésem az agit.prop. titkárral egy cikk miatt, és ő pártfegyelmit akart nekem adni, de kiderült, hogy nem vagyok párttag. Szerintem végül azért bólintott a felvételi kérelmemre, mert azt gondolta, hogy akkor majd így elkaphat.

 • találom Bendegúz fővonala az EU ellenesség. Azt, hogy pénzért vagy önszorgalomból csinálja a bomlasztást, az kérdéses, a szándéka nekem egyértelmű.

 • talalom; Koszonom sorait !

  Habar soha nem hajlando valaszt nyujtani a feltett kerdesemre, DE a hosszu mondanivaloi kozotti sorokat olvasva mindeg kibujik a szeg a zsakbol.

  Elsoben, nem letezik “allamszocializmus”, s nem letezett soha, sehol.Csupan ALLAM_KAPITALIAMUS !!!!

  Mint bevalotta soraiban.
  Az egyennek jogai barmit is tulajdonozni az tilos volt.
  Sot az allam elrabolta meg a kocsmaros csapjat es pultjat is.

  Mint bevalotta, csupan a letminimum lehetosege volt engedelyezve az emberilenyek szamara.
  Minden mas csak az uralkodo elvtarsak alatal.
  Ma ,csupan a neveik mas. Nem Rakosi, Kadar, hanem Meszaros, Csanyi, stb.

  Na de azzal majdnem mindenki kutyuskai es cicaik is henceghetnenek.
  Minden tisztesseges egyen gondjat viseli allatainak,s jobban mint az elvtarsai tettek.

  Vilkegszerte ismert es bizonyitott volt az is, mint irta, hogy az allami-vallalatok nagyresze vesztesseggel mukodtettve.
  S a dolgozo nepnek kelett a veszztessegeiket potolni a nyomorult eletlehetosegik korulmenyeik alatt.
  Tudom az hianyzik maganak es tarsainak felnapot acsorogni sorokban az uzkletek elott a napi minimumert.

  Az megy ma is Cubaban, Venezuelaban, eszak Koraban, stb.
  Azert SENKI nem volt hajlando az igert ingyen-repulojegyet oda elfogadni egyiranyu oda-koltozesre.

  Az allam-kapitalizmus monkre tett mindent.
  A szaz-esztendos probalkozasai mnindenutt teljes kudarcokat vallott, csupan a hulla-hegyek millioit produkalta vilagszerte minden foldreszeken.

  Csupan erthetetlen, hogy ha maga oly nsagyrabecsulve tartja ,miert nem hajlando amodon elni???
  Nem csak a lakossag jogait, de ambizioikat, lehetosegeiket tagadja meg.

  Lassa Venezuela esetet. Amely a vileg LEGgazdagabb olaj, gyemant, arany kincsek orszaga.
  S a lakossag millioi menekul hogy ennivalot talaljanak a szomszedos orszagokban.

  Na azt nevezi maga hulyesegenek, de az a valosag.

 • B79! Passz. A következőkben tényleg brekegj, amit akarsz. Ennyire hmmmm izé nem lehet kétlábon járó szervesanyag.

 • Kenny
  2019 június 7
  7:04 de.

  hát akkor az MSZMP nem volt egy Demokrata Party az usa -ban! mert nem küldött bérgyilkosokat Lybiába és Iraq ba meg Afganistán ba és nem bombázott egy JUgoszláviát sem cumm trucc, csak meglehetősen jól külkereskedett és annak jövedékét jól hasznosította azt az alapszervezetet meg meg kellett volna változtatni volt rá lehetőség a demokratikus centralizmusban azonnali vezetőségcsere és új vezetés választása ezt a demokrácia fellegvárában csak 4 vagy 8 évenként meg az időközikben ahol az egységsugarú proletár szavazó unalmában 40-45 évre választ egy john mekkéjnt és mekkonellt a szépbeszédűt, az egész usa kongresszus és szenátus egy fosszilis maradvány a majmok bolygójáról, ők a mintakép (igaz, nem nálam)

  bruhahahaha

 • Bendeguz79
  2019 június 7
  11:25 de.
  gizi!

  információs forrásaid hazudnak! te meg hülye vagy!

  a szocializmusban a szocialista nagyvállalatok (beleértve a mezőgazdaságiakat is) jövedelmük arányában adóztak nem úgy, mint az usa ban ahol csak ezek nem fizetnek jövedelemadót (az okát nem elemzem vagy tudod vagy nem) és így az usa ban és a többi igazi imperialista országban az egységsugarú proletár tartja el ezeket is a kevés jövedelméből amit mint alamizsnát odavetnek neki, holott a profitot ők termelik és részesedésük nulla mint írád sok helyen mert mindenki mindent fizessen meg mert az az igazi kibaszás te meg egy agyament fósszilis kövület vagy a Precambriumból

  arról sohasem hallottál, hogy a profitshare az kibaszás a kezdetektől a kapitalista imperialista izékben

  nekem küldjél repjegyet már régen voltam venezuelában is meg kellene látogatnom a barátaimat és becsapni néhámny hideg sört a malacsülthöz yucca val amit friss malaczsírban sok fokhagymával kell sütni faszénparázson

  essetunni?

  mittuccte egyáltalán? tuccevalamit egyáltalán, vagy csak a soros propagandát nyomnod mint a papagájkommandó jól fizetett tagja

  bruhahahaha

 • Kenytelen vagyok feltenni a kerdest, mert mar tobb mas cikkekel es megjegyzesekben olvasva,hogy az eggyik part veztoi az “Egyesult Europai Allmaok”- kat ismtelgetik.

  Lenne az a part kituzott celja ????

  De a kerdesm, hogyan tervezik azt letrehozni????

  Hiszen annak sikereit elrni, a mai Europai Uniot valakinek szuksegss lenne megsemmisiteni, eltorolni, vagy valahoigyan meghoditani.

  Mi az elkepzeleseik, hogyan lehetne azt letrehozni???

  Az EU jelen vezetoi, sot az egesz EU szervezet talan hajlando lenne kapitulalani, s minden erdekeiket, celjaikat talan a semmiert feladni ????

  Vagy polgar-haborut terveznenek ????

  Igazan kivancsi vagyok annak elekpzelesen. s minden ertelmes, inteligens valaszt, magyaraztokat, persze a szidalmazkodasok es ocsarkodasok hianyaban boldogan koszonnem !

 • KENNY irta, az “EU ellenseg” es “bomlasztas” elkepzelesenek allitasat.

  My God Kenny, a felfogo vagy ertelemzo kepesseged mire sulyedt?

  Hogy a fenben lettel volna olyasmit meg rem-almodban is elkepzelni es itten felhozni?

  A US epitette ujja Europat a Marshall segelye aran.

  Par-szaz-ezer amaerikai fital ferfiak veszttek eletuket europa felszabditasan.
  Sot tegnap volt a Normandiai partraszallas 75 evforduloja, aminek emliteset a KMH torolte.

  Trilliokat koltottek a US adofizetok nyugat-europa vedelemere a Szoviet tankoszlopok lerohanasat megeloZni.

  Elkepzelhetetlen es valotlan allitasokat teszel csupan mert neked nem tetszik Trump haja, vagy a taxido-ja ???

  Nem lennel kepes felfogni hogy az teljesen gyerekes elkepzeleseieden alapozod meglatasaidat es allitasaidat???

  Senki nem hibatlan, de a valosagot ne probald Rodeo modjan velni es allitani !

 • Bendeguz79
  2019 június 7
  1:45 du.

  az egy hazugság a szovjetunió sohasem akarta lerohanni európát de a védelmi trilliókat az ejjujjujjujj nato hozzájárulása túlfizeti azaz ejjujjujj t az usa szépen kifosztja és eladja a sok semmit sem érő harci kecskéjét mert más terméketek nincsen csak idahoi krumpli és texasi eper californiai szőlő de mindezeket mi is meg tudjuk termelni a kies Canadában nincs rátok szükségünk ejjujjujj szintén önjáró nincs szüksége pesztonkára meg hogy megmondjátok neki mit is akartok hogy vegyen és egyen és tegyen
  bruhahahaha

  te kis fósszilis dilis precambrista

 • Rodeo11 Ilyen egyszerű a képlet? Ha nem szeretem az oroszokat, akkor az amerikaiakat szeretem? Hol olvastad ezt tőlem? Mint irtam, nem szeretem a nagyhatalmakat, de ezt Te nagyon jól tudod. Akkor miért b…..tsz amerikával? Arra ott van Bendegúz.

 • Bendegúz79 Nekem tetszik Trump haja. Mindig jókedvem lesz mikor meglátom, jól jellemez titeket ilyen elnököt választani.
  Ne keverd ide a Normandiai hősöket, közötök nincs hozzájuk. Nagyon bátrak vagytok, a kis vezér bohócot csinál belőletek, Ti meg bátran rázzátok az öklötöket otthon. Ugyan már. Katonákat küldeni külföldre meghalni, az a ti bátorságotok, azután kidobjátok Őket a szemétre. Inkább hallgatnék róla. Vér és rom övezi lépteteket.
  Semmit nem tudtok, csak pereskedni, betiltani és büntetni.

 • Kenny
  2019 június 7
  2:34 du.

  mea culpa mea maxima culpa

  és ezer anyabocs meg anyamedve

 • Kenny
  2019 június 7
  2:50 du.

  piszkáld a gizit nemcsak precambriai de pofátlan is kérdeztem tőle sok dolgot elkerüli mert seggfej hozzá de a pofája nagy befér rajta a 3-as metro

  bruhahahaha

 • Bendegúz79 Azt azért megmagyarázhatnád, miért hagyta a bátor USA, hogy a németek letarolják egész Európát és a szovjeteket Sztálingrádig, és csak 44-ben kezdjenek el hatalmas bátorsággal átkelni az Óceánon, mikor Lenin szelleme már veszélyeztette a kommunizmustól rettegő gazdagokat? Akkor már nagyon sürgős lett a nácik elpusztítása. Ha véletlenül akkor partra szállnak mikor a németek még csak kóstolgatják Európát, sok szerencsétlen amerikai katona is megmenekül, és most nem kellene sírnunk a hatalmas vérvesztességért.
  Mennyi nyeresége volt az USA-nak az újjáépítésből? Esetleg van számadatod? Mikor pedig Európa talpra állt, akkor csináljátok a pereskedéseket, betiltásokat, szigorításokat csak azért, hogy mentsétek másodosztályú gazdaságotokat. A fegyverkezési verseny is nagy részben a ti bűnötök, védelem címén aggatjátok Európára a gyilkoló eszközeiteket. Még ez is kevés, Trumpnak még több kell. A diesel botrány is kreált, a német bankokat is imádjátok “büntetni”, a Samsung átlépett az Almátokon, perlitek is folyamatosan, a Huawei-t pedig egyszerűen tönkre akarjátok tenni. Közben az Almátok fele Samsung alkatrészből készül és nem szégyellitek. Közben az átlag IQ-tok nem haladja meg az elmaradott és lenézett országokét. Szerintem abbahagyhatnád a zöld réz fényesítését, sosem lesz arany. Azért mert nem szeretem az oroszokat, attól még nem ájulok el Amerikától.

 • OK KENNY;

  Had forditsam a kerdeseidet most hozzad, persze a szemelyes gyalzasok nelkul.

  Mert nem akarnam masolni modorodat, ha lenne ami lehetne annak nevezni.

  De miert engedte szeretet Sztalin vezered mind a verontasokat ugy az NDVK-je es vertestvere Hitler altal is ??????

  Hiszen az egesz II.V.H. csupan Sztalin es Hitler onzo hodito celjaiok alatal tortent.

  Emlekeznel ??? Lengyelorszag felosztasan egymasra ugrottak.
  Sot Stalin alig egy hettel a Molotov-Ribbentropp szerzodes elott egy millios hadait igerte kuldeni a nemt keleti hatarara.
  Persze a Lnegyelek ellenztek, s a Franci-Angol meg nem ohajtotta.

  A US teljes mertekben harcolt a haboruban 1941 december 7-tol.
  A Pacificon, visszafoglalva mind a pacific szigteeik New Caledoniatol, Del-Azsiaban, Burmaban, resztveve a Kinaban a Japanok elleni legi tamohatasban.

  Eszak Afrikaban Tolbruck-Al Aalmen-nal megsemmisitve Rommel Afrika-Corp-jat, majd Siciliaban es onnan Olaszorszagba.
  Rommel 320,000 ezer fos hadsereghel kapitulalt.
  Paulus 320,0000rel kezdte a deli fronton oroszban.

  Junius 6-an partra szltak Normandiaban.

  S 1940-tol ,s az egesz haboru alatt ellatta Angliat, elelimszer, szen, energia, s hadianyag.

  No meg 1941 augusztusatol Sztalin hadait latta el fegyverzettek, elelmiszerrel, loszerrel, stb.

  1944 juniusaban a Voros hadsereg alig lengyel-ukran-bejlorus hatarnal volt.

  Normandiaban, hasonloan mint a pacific-on minden szigeteket a tengervizebol kezdve ostromoltak a vilkanik szigeteken vedett Japan hadakat.

  Hasonloan Normandiaban is 200 km fronton a tengervizebol tamadva az “Atlantiv fal” beton eroditeseiben levo naci-csapatokat.

  Na hol volt Stalin elvtarsad “batorsaga” ?
  Harom millio voros katonakat minden probalkozasok nelkul aldozott fel, mert nem volt kepes etetni oket.

  Amig agustusban 1400 ‘Liberty ship’-ek erkeztek Murmask es Archangelbe felszerelessel es elelmiszerekkel.
  A ‘Landlease-alatt egy teljes olajfinomitot is.

  1944 octobereben magyarorszagon minden oroszkatona eledele volt egy doboz “Spam”.
  Maig is talalod minden elelmiszerboltokban.

  S miert nem tartotta be Stalin elvtarsad a Yaltai igeretet az eggyezmenyeik alapjan?????

  Fuggetlen ,onallosagat biztositani minden felszabaditott teruletek lakossainak ?????

  Ha lenne tobb kerdesed, csak Google them es olvasd !!!!

 • P.S.

  A Marshall plan 500 millio dollar volt, az amerikai adofizetok zsebebol.
  Ma az ,a legalabb 500 billio.

  Na ki es mennyit “profitalt azon” ????

  Europa ujjra epult, termelt es arusitotta termekleit az USA-ban. Na ki nyert profitot azon?
  Hasonloan Japan, s Japan meg elarasztotta a US-t filleres termekeivel.
  A hazaerkezett katonak a haborubol munkanelkulive teve termekeik alatal.

  Na ki es “mennyit profilataltal azon”????

  Hasonloan 1945-ota is. A US trilliokat koltott nyugat europat vedeni. Maskulomben Stalin nem alt volna meg az Elbanal !

  Miert nem vdetek az europaiak magukat???

  Miert az amerikaiknak kell az aldozatokat hozni az europaiak allando haboruskodasaik miatt ?????????

  A szeretet szoviet uniod nyujtott nulla kopekot.

  Hanem zsebelt 200 millio dollar jovatetelt magyarorsagtol! Chehszlovak es Yugo 50 milliot each.

 • Kenny
  NEM kell “szertened” sem “ajulkodnod” senkitol, csak legy legalabb oszinte, tisztesseges vitapartneridhez es ne tagadd a valoasagot !!!!!!!

 • Bendeguz

  Infantilis egy társaság

  Hagyd öket

 • kenny
  2019 június 7
  5:15 du.

  kénytelen vagyok mégis beleszólni

  Az USA kormánya nem dönthetett a háburuba való belépésröl a Kongresszus felhatalmazása nélkül
  A kongresszus pedig mint a népkiveseleti szerv ellenállt háborus beavatkozásnak harmadik államok irányában.

  Akkor még ott nagyjából demokrácia volt

  Ennyi

  A többin meg el lehet álmélkodni

  Merthogy mi köze van Trumpnak a 30-as évek amerikájához az nekem eddig nem jött le.

  De Te ugy látszik valamit tudsz
  nem osztanád meg elöbb velünk, mielött kiosztasz?

 • talalom
  2019 június 7
  12:09 du

  Margitka

  Te sokkal nagyobb ocsmányságokba állsz bele, mint az ember elképzelné

  Ha te szarnak nevezed a cikkedhez hozzászólót, akkor ezek szerint tényleg “szabad a gazda”

  mi van itt?

  Ez már nem egy egyszerü kupleráj, ez a gulág maga.

  Látod, itt szóltad el magad, hogy mire képes a marxizmus – magyarul mire uszitott a TE SZENTED – az ISTENED

  Most feketén-fehéren kiadtad magad, hogy nem más az egész marxizmus, mint egy vallás – A GYÜLÖLET VALLÁSA

  AKINEK A VÉDELMÉBEN UGYANUGY FELÁLLITOTTÁTOK AZ INKVIZICIÓT, MINT A NYOMURULT KATOLIKUSOK A KÖZÉPKORBAN!

  Ugyanugy???

  Nem – sokkal de sokkal embertelenebbül

  Hisz a katolikus egyház a saját akoljában soha nem követett számszerint annyi kínzást és gyilkolást mint a marxista diktaturák a saját hazájukban, a saját népük között

  Aki a gyilkosoknak megbocsát az egy dolog, de aki mossa öket, arra mit mondjak?

 • Találom, vagyis Margitka!

  Most fedeztem fel ezt a mondatodat:

  “””…Ezt a mélyen begyökerezett rendszert védik – akár akaratukon kívül is – a Gábrielhez hasonlók. Az ilyen rendszernek valóban nagy ellensége a szabadelvű – akár szocialista, akár konzervatív….”””

  Hát tudod eddig azt gondoltam rólad, hogy csak egy megvezetett jóindulatu, de kicsit nehézkes felfogásu vénasszony vagy.

  Ezt a mondatodat elolvasva rá kellett hogy jöjjek, hogy szó sincs erröl, hanem nagyon is pökhendi és szerencsétlen, ilyentén nagyon ártalmas asszony vagy, igy semmi, de semmi nem igazolja hogy a bodamarcsi ártalmasabb lenne.

  Innentöl kérlek szépen sértödj meg, igazából és teljes mélységben, mert te vagy az az egyik a hirhedt hóhér, aki a koporsószöget két kalapáccsal veri a nemzet koporsójába.

  Ha mást gondoltál eddig erröl, akkor most tudd meg az igazságot, mármint az én látásom szerint.

  Lehet, hogy az ujság szerkesztösége, föszerkesztöje mást gondol rólad, az is nyilván a napnál világosabb, hogy engem fog tökéletesen el- és megitélni.

  De nem bánom, mert nem fogok senkinek az igazamból engedni, ugyanugy, mint ahogy krisztus sem nyalta ki senkinek a seggét az e-világból valóknak.

  Vegye magára az, akire rátartozik.

  Te leirtad magadat ezzel – bár a megtérés bármikor áll mindenkinek.

  Egyértelmüen bizonyságot tettél, hogy nem akarod még ma sem az igazságot elfogadni, bár belsö inditattásod szerint keresed azt – el kell hogy ismerjem, mert tény.

  Inkább az elvakultságod számlájára irom, hogy ilyen blödséget képes voltál leirni rólam, mint a butaságéra.

  Viszont tudom, hogy mint nöt örokre megsértettelek, és innentöl nem csak gyülölni, hanem utálni is fogsz.

  Inkább bevállalom, mint hogy megalkudjak.

  Minek a számlára irjam azt, hogy szerinted én vagyok a szabadelvü rendszer ellensége, aki pontosan elvetem a despotizmust, legyem marxista, fasiszta, despota (vallási) vagy bármi más puta??!!

  Egyfolytában azt próbálom itt leirni, mellesleg a Bendeguz is – bár tudom öt megérteni az irásstilusa miatt egy kicsit fejlettebb inteligenciát igényel – de hát ez van.

  Te pedig mint valódi megszállott védelmezed az utolsó lehelletetig a despota rendszereket?

  Aljas, rágalmazó – marxista/fasiszta – mentalitás amit képviselsz.

  Elbasztátok a hazámat. Bemocskoltátok, lenulláztátok. Ujabb két három generációra.
  Nincs erkölcsi alapotok – senkinek azok közül akik a marxismust/fasizmust védik – egy percre sem bármilye véleményt nyilvánitani.

  Nem érdekel, hogy tudatlanságból, vagy fanatizmusból.
  Sajnos a kettö kézenfogva jár

  Minden vélemény ami ezeken nyugszik, csakis ujabb koporsószög.
  Rajzoljam le?

 • Bendegúz79. Sztálin a te vezéred volt, te csókolgattad a képét ami a faladon lógott.
  Mikor én megszülettem, már halott volt. Te lettél náciból elvtárs, majd nagy demokrata mikor elmenekültél a felelőségre vonás elől. Miután már pofátlaul kezdted irományodat, nem olvastalak el provokátor uram. A modorom pedig sokkal jobb, mint megérdemelsz. Ha tiszteletet akarsz, írd le ki vagy. Míért nem mered?

 • Sose voltam nagy USA rajongó, ahogy Szu rajongó sem. (Ez persze nem zárja ki, hogy szeressem Woody filmjeit, Hemingway, vagy Saul Bellow könyveit, Gerswin zenéjét. Sőt azt sem, hogy szeressem az orosz nyelv lágy dallamosságát, az oroszok gyermeki naívságát, bármikor könnyezni kész érzelmességét.)
  Egyetlen ország van, aminek hajlandó vagyok megbocsátani a gazságait is, ahogy a fiamnak. E gazságokat nem nézem el, ostorozom, bírálom, szeretném, ha a legjobb hely lenne a vlágon. De nem az: attól még az én hazám.
  De ez érzelem. Az értelem viszont tudja: ha nem leszünk képesek közös hazánkat a Földet saját magunktól megvédeni, mindannyian mehetünk a levesbe. A szegények persze először.
  B79-cel nincs mit tenni: konkrét vérnáci. Aki azt se tudja, hogy Rommel seregét Afrikában a brit Royal Force futamította meg, óriási vérveszteségekkel. Az USA bombázgatott a levegőből, majd a végső, tobruki csatában megjelent néhány egység, hogy ott voltak. És az európai szárazföldi frontot az USA a háború ÖTÖDIK évében nyitotta meg, amikor a Wehrmacht futólépésben vonult vissza, a szovjet hadsereg meg már átlépte a Kárpátokat, északon meg a Visztulánál járt. Mellesleg, de nem mellékesen: a Szovjetunió népei – nem az oroszok – 20 millió embert vesztettek.
  Persze nem tudom, B79 tudja-e, hogy mi az a Kárpátok, meg Visztula, és merre van? (Vannak tapasztalataim USA-beli átlagos polgárok ismereteiről.) Miközben egy átlagos magyar érettségizett azt is tudja, hogy az USA fővároa ugyan Washington DC (különleges területi jogállású város), aközben Washington állam fővárosa Seattle.
  Az USA közelmúltbeli európai, közel-keleti, afrikai, ázsiai működése minden aggályomat beigazolta – sőt.

 • kenny
  2019 június 7
  5:15 du.

  ETTŐL KEZDVE MÁR “tömegnek” érzem magam… a gizi miket fog puffogni erre? kész Lúdas matyi selejtes kiadás

  bruhahaha

 • P.s.: Persze lehet, hogy B79 ismeri a térképet, hiszen úgy tudom, élt Magyaroszágon, sőt iskolába is járt itt.

 • Rodeo11 Látod, ennek is hiába mondunk bármit, kérdezünk bármit, kitér a válasz elől, és pofátlanul elvtársoz tovább. Ennyi futja neki két reklám között. Egy trollal értelmesen párbeszédet folytatni olyan mint lóval imádkozni. Csak a ló szép és hasznos állat. Bendegúzról ezt nem tudom elképzelni.

 • Kenny
  2019 június 8
  5:21 de.
  na de kéhlekalássan Tasziló Őrgróf az állatokat nem szabad ám sértegetni, az én Cézáromat ennek a hátszeléért sem engedném rossz társaságba keveredni…

  igen ezt vártam a kiskátét és a soros brossurát és a gúgliból rosszul kimásolt sorokat

  viszont jó gyomorrengést okoz, az meg az emésztésemet segíti, tehát szar ügyekben lehet rá számítani

  bruhahaha

 • Gabriel Látom beálltál Bendegúz fannak. Mindenkinek kell egy barát. Bendegúz hozta fel, tehát őt kell megkérdezned. Ippen azt irtam, ne keverje a háborús hősöket egy Trumppal. Nem jelent meg?
  Szépen elnézed Bendegúz folyamatos pofátlanságát, miért nem látod a szutykos elvtársazó provokációit? Kényelmetlen? Nagyon beleálltál Bendegúz és Boda védelmébe, ez jelent valamit.

 • talalom
  2019 június 8
  5:03 de.

  Minden irántad való
  tiszteletem mellett én azért nem kisebbíteném
  az USA múlhatatlan érdemeit a Második Vilháb idején.
  A következőkre alapítom ezt a megállapításomat:

  1.
  Meglehetősen áldozatos és kínos háborút viselt talán még a németeknél is vérszomjasabb hódítóval szemben, aki már gyakorlatilag elfoglalta a fél Glóbuszt a maga párszázmilliós lakosságával, akikből rabszolgákat csinált és velük termeltette ki az ott található felmérhetetlen mennyiségű természeti kincset.

  2.
  Az USA (igaz Angliával közösen, de mégiscsak oroszlánrészt vállalva) gyakorlatilag lélegeztetőgépen tartotta a hármas polgárháború sújtotta Kínát, (Császárpártiak, a törvényesen megválasztott Köztársaságpártiak és Mao ce Tung gazemberei között folyt a gyilkolászás, fittyet hányva a fenyegető japán terjeszkedési vágynak) azért, hogy Japán ne jusson újabb irdatlan, katonai célra felhasználható nyersanyagokhoz.

  Részletek ITT :
  V. Avarin , Harc a Csendes Óceánért.
  /Szikra Könyvkiadó, 1950./

  3.
  Az USA baromi nagy anyagi segítségben részesítette Angliát, aminek következtében meghiusulhatott a német invázió.

  4.
  Az USA leszállította a Szovjetúniónak azokat a fegyvereket és elektronikákat, amelyek nélkül a Wehrmacht egyszerűen
  EL-TI-POR-TA volna a Vörös Hadsereget.
  Nefeledjük: akkoriban éppen SEMMILYEN haditermelés nem folyt a Szovjetúnióban, mert a gyárak vasúti szerelvényeken voltak, vagy az urál mögött a mezőkön, ládákban.

  5.
  És végül..a a cikk szempontjából a lényeg:
  Maga Partraszállás egy rendkívül komplex, bonyolult és KOCKÁZATOS művelet volt. Biztosra kellett menniük, másképpen nagyon hosszú időre megpecsétlődöt volna Európa , de talán az egész világ sorsa.

  Amerikának és Angliának minden, emberileg lehetséges dolgot meg kellett tennie a hadművelet sikeréért.
  És mégis..így utólag elemezve az eseményeket, óriási szerencséjük volt ! Sokkal rosszabbul is elsülhetett volna a dolog.
  Csakhogy a Jóisten az igaz ügy mellé állt !

  Megjegyzem Sztálin is eléggé halogatta a megígért mandzsúriai hadműveletet és akkor mozdult végre mikor az USA már offenzívában volt a japcsik ellen. Pedig akkor a Szovjetúnió összehasonlíthatatlanul jobb helyzetben volt már.
  Le is verték Kínában a Kvantung Hadsereget pár hét alatt.
  Nyugati hadtörténészek szerint MÉLTATLANUL ELFELEJTETT hadművelet volt : a mandzsúriai hadszintér akkora volt mint egész Nyugateurópa és a Japán császári Kvantung-hadseregnek évtizedei voltak a biztos hadállások kiépítésére.
  De a Vörös Hadsereg eltiporta őket mint a férgeket.
  Láttam olyan régi fotókat ahol derék népviseletes, hosszúhajú kínaiak sírva ölelgetik a bevonuló T34-eket !

  * Részletek ITT :
  V. Avarin , Harc a Csendes Óceánért.
  /Szikra Könyvkiadó, 1950./

 • Geyza! Nem volt szándékom kisebbíteni az USA érdemeit, szerintem nem is tettem. Csak ellenpontozni akartam B79 mérhetetlenül pöffeszkedő “ámerikázását”. A Csendes óceáni hadszíntérről azért is nem ejtettem szót, mert a normandiai partraszállás évfordulójáról van szó. Természetesen tudom, hogy az USA csapatokkal, véráldozattal ment a Tengelyhatalmak legfanatikusabb tagja ellen: egészen a hirosimai és nagaszakii atomtámadásig.

 • GEYZA;

  A US Congress 1941 december 8-an hadatuzent altal Japan csaszarsagnak, a december 7-i Perl Harbor-i tamadasara reagalva.

  A US-nak NEM volt allo-hadserege,ujjoncokkal lepett a haboruba.
  A US Navy es a Marine muveletei szigetrol-szigetre valo ostromokkal foglaltak vissza a Pacifik minden szigeteit
  a fanatikus Japan csapatok ellen.

  Minden esetben a hajokrol leugro-katonak (Marines) derekig ero tengervizbol ostromolva a vulkanik koves-szigeteken megerositett vedokkel szemben.

  A Japanoknak elkepzelhetetlen volt fogsagba esni.
  Minden urkozetben 99+%-os pusztulasokat szenvedtek.

  Aki nem volt kepes a harcban elhalni azok harakirit kovettek.
  Okinawan meg a civil lakossag egy resze is ongyilkossagot kovetett.

  Okinawa utan, Japan kivonta minden harcokra kepes csapatait a Japan-anya-orszag vedelmere.
  Sot minden lakossagot, noket, kisgyereket
  is kikepeztek harcokra.

  A “Kwantung” Japan megszallok alatl szervezett bab-kormany hadserege , a Japan csapatok visszavonasa utan szet-szeledt.
  Semmi jelentos ellenallasra nem voltak kepesek a Voros Hadsereggel szemben.

  A Viros Hadsereg csak 1936-ban alt szemben a Japan hadakkal Manchuria-ban.

  A Tehrani megegyyezes volt hogy az europai harcok 3 honap utan harcba lepnek Japan ellen.
  Stalin tamdta Manchuriat 45 auguszt 8-an.

  Az Eszak-Afrikai harcok alaklmaval nem volt lehetoseg “bombazasok”-ra Montgomery hadmuveleit segiteni, mert sehol nem voltak kepesek annak szukseges legi-tamaszpontokat letesiteni.
  Angliabol meg kepetlenseg volt azt elerni.
  Csupan a Spitfire csapatokat tamogato gepek leteztek.

  1944 junius 6-an a Voros Hadsereg meg a Szoviet hatarokon kuzdott.
  Keptelenek voltak a visszavonulo Wermacht-ot kovetni a logistikai kepetelnseguk miatt.

  Moszkva es par varosokon kuvul nem letezett kemenyfeluletu utak sehol.

  S a vasutak elpusztiva voltak.
  Sot a nemetek a sajat erdeikben az europai (keskeny) vasutat allitottak fel a sajat erdekeiket szolgalni.

  Na de ne emlekeztedd “talalom”-ot azokra.

 • Meg eggyett a huseges csatlos vezerrol.

  1941 ben a Moszkva vedelem idejen, Sztalin leg-kivalobb keme, Rochard Sorge, a Japan tengereszeti minszteriumban tudatara jott, es ertesitette Sztalint hogy Japan nem Sz.U-t, hanem a US fogja megtamadni.

  Sztalin azonnal nem hitte el azt, de a lehjobban feszerelt, legjobban kikepzett es taplalt hadait, a Szioberiai Hadserget Moszkva vedelmere Zsikovnak rendelte a mandchuriai hatarrol.

  S csatlossat (US) visszautasitotta ertesiteni a Japan tamadas celjarol !!!!

  Amig augusztustol a Sz.U.-nak minden szuksegleyeit szallitotta, ill. erkezett Murmanszk es Archangel-be.

 • talalom
  2019 június 8
  10:44 de.

  Ja hogy a Bendeguz:D 😀 😀
  Aztatotat nemtom me őtet nem szokom elolvasni,
  csak ha 3 mondatnál nem ír többet.

  Tudod Talalom, már öreg vok.
  Megnézem mire áldozok időt DDDDDDD

 • Bendeguz79
  2019 június 7
  10:22 du.

  gizi a marshall terv az az összes warehouse-ok kiürítése volt azokban tárolták a lejárt szavatosságú eladhatatlan árukat és ahelyett hogy scrapp -ot csináltak volna egy csomó ócskavasnak alkalmas izébőől hajóra rakták és elküldték az általuk lebombázott ájrópának és kényszerítették, meg is köszönje…

  manapság ehhez hasonló akció a diplomáciai viszonyok megszakításával és a nagykövet hazarendelésével jár mint kies Canada elszállította hajórakomány számra a szemetet (garbage) a Fülöp szigetekre (charity canadai módon?) és még azt sem fogadták el a fülöpök, hogy összesöpörjék és behajózzák

  na ez volt a marshall terv ettől lett hely és kapacitás az usa gazdaságának felpörgetésére és a hadisarcból finanszírozva

  essetunni

  gizi hogy te miket nem vagy képes elkövetni?

  agyhúgykövedet és agysérvedet gyorsan kezeltesd talán mnég nem késő

  bruhahahaha

 • talalom
  2019 június 8
  10:44 de.

  ezt mind te mondtad?

  mi a bánatos lópimpili köze volt és van az usának a csendesóceán azon területeihez? milyen jogai vannak és honnan lopta ama jogokat? nem jobb lenne Sanfrancisco ban és Losangelesben maradnának meg Seatle ben? és főznének valami finomat cukrozott marhahúst paradicsomszószban és és budweiserrel amit szintén loptak a csehektől

  bruhahaha

  nem ismerem a lemenőidet és a rokonaidat sem

  de ez övön alulira sikeredett tőled

 • Geyza
  2019 június 8
  9:17 de.
  az usa az egyetlen haszonélvezője a II. és az I. VH nak!
  semmi köze sem volt és nem van észak afrikához, déli tengerekhez csendes óceánhoz, GBR hoz és európához (amit porig bombázott) barátságból szövetségesként… és úgy általában maradjanak a saját határaikon belül és ott basszák meg egymást az nekik jó és a kkor a világban béke lenne és prosperitás

  bruhahaha

  geyza már megint magára rántotta a tele küblit

 • Rodeo11
  2019 június 8
  5:04 du.

  Nekem csobogsz kispatak?
  Neki mehetnél végre valami téglafalnak
  oszt akkor megszűnne ez az állandó zavaró zaj.Amit keltesz.

 • Érdekes:
  Az egyik önjelölt történelem-hamísító,
  bizonyos Hazailámpa hál’stennek elaludt végre.
  De egyből jön helyette kettő másik féleszű:Rodeo és Bendeguz.

 • Geyza
  2019 június 9
  5:27 de.

  igen, neked csobogok! mert még soha egy ész érvet semmihez sem tettél hozzá, a cáfolat nem abból áll, hogy hülye aki írta, mint már írtam neked igen hülye vagyok meg még akármi amit akarsz de a valóságot nem engedem el

  igaz az is kár beléd de azért neked címezve mások is -esetleg- meglátják és belenéznek

  egyébként számomra nem létezel csak egy szóömleny vagy a hokkedli alatt

 • Geyza
  2019 június 9
  5:27 de.

  juci, csak azért, hogy egy kicsit felborzold a séródat, válaszolj eme kérdésekre (tkp egy kérdés)

  miért támadta meg izrael a USS Liberty-t Egyiptom partjainál, és gyilkolta le a tripuláció nagy részét és ugyanannek mi köze van Pearl harbour hoz

  erre kössél masnit és válaszolj a kérdésre, megelőzve téged: én tényleg hülye vagyok és undok, meg nem szeretem a babfőzeléket geyzával sem meg anélkül sem és még amit rólam el akarsz mondani, de ha erre nem válaszolsz akkor szűnj meg!

 • Orsós Elemér

  Rodeo11
  2019 június 9
  11:22 du.
  Ugye ezek csak költő kérések voltak? 😀

 • Orsós Elemér
  2019 június 10
  1:43 du.

  nem!!!!!!!!!!

This site is protected by Comment SPAM Wiper.