Két megosztás

2019 augusztus 19 2:02 du.47 hozzászólás

1.

„… nem a könyvekről van szó, hanem a szőnyeget rántják ki a magyar nemzeti kultúra lába alól, és ezt én mondom, az onnan nemzeti alapon kirúgott zsidó.”

Kedves Mindenki!

Az alábbi olvasmány több mint dokumentum, de az is.
Több mint vád, de az is.
Több mint segélykiáltás, de az is.
Talán még ítélet is.

Bacsó Péter és az OSzK
FONTOS, HOGY TUDJÁTOK!!!
Olvassátok és ébredjetek, mert ez a bunkó suttyó már éppen a nemzeti kulturális örökségünket teszi tönkre!!! Szégyelljék magukat mélységesen, akik hatalomra segítették, akik hatalomban tartják, akik orbán rendszerének a hívei és tapsikolói!
Bacsó Péter

Amikor bekerültem az Országos Széchényi Könyvtárba, a főnököm azzal fogadott: „kedves Péter, úgy üljön a székében, hogy ön előtt Jeszenszky Géza ült benne.”

Amikor távoztam az Országos Széchényi Könyvtárból, a főnököm azzal búcsúzott: „kedves Péter, maga egy öntörvényű, nehéz ember, viszont rendkívül művelt, értékes munkatárs. De be kell látnia, hogy a nemzeti könyvtárban egy zsidó…”

Most… akár tapsolhatnék: isten nem bottal ver, hehe, ejtőernyős nyomorék szarházi, ki se látszottatok a Zeneakadémiából, a protekcióból meg a nagy fene nemzeti érzésből, a zsidó szabadgondolkodót kifúrtátok, ne oltogassa a büfében a nemzet bölcsészlányait.

Hát nem tapsolok. Sírok. Sőt üvöltenem és puszta kézzel is harcolnom kellene inkább: őértük, akiknek büdös voltam. Magamért. A bölcsészlányokért, a kultúráért, a fényért az éjszakában. A fényért, ami egyedül megmarad belőlünk.

OSzK = Országos Széchényi Könyvtár.
A nemzet könyvtára, nemcsak alapítása körülményei, de funkciója szerint is.

Nemzeti könyvtár, tehát a magyar nemzeti kultúra ápolása, megőrzése és kutathatóvá tétele a legfőbb feladata. Az elsőhöz elméleti szakembereinek és vezetői életművének egész sorával, önmaga nyilvánosságával és méltóságával, a másodikhoz rendkívül jól képzett restaurátor-gárdájával, műhelyeivel, a harmadikhoz példa nélküli mélységű állományfeldolgozásával, és a szinte minden elemre kiterjedő, korlátozás nélküli hozzáférés biztosításával kisdiáktól professzorig, továbbá külön gyűjteményi kutatótermekkel, saját kutatási hálózattal, folyamatos digitalizálással, internetes katalógusrendszerekkel és számtalan egyéb, mára intézményesült eszközzel járul hozzá: nagyrészt a saját zsebéből.

Nemzeti könyvtár, tehát kötelessége a bárhol a világon! megjelenő hungarikumok gyűjtése és megőrzése.

Ez óriási szervezeti hátteret és kapcsolatrendszert, valamint kiváló többnyelvű szakembergárdát igényel, de ennek is megfelel.
Továbbá minden, Magyarországon megjelenő dokumentum gyűjtése kötelespéldány-rendszerben. Ez felmérhetetlen napi szintű pluszmunkával jár, aminek szintén megfelel. Sőt, csak ő képes erre, és csak neki feladata ez az országban.

Nemzeti könyvtár, tehát a magyar nemzeti kultúra értékeinek legfőbb kiállító- és szervező helye.

Ezért van jelenleg az egyedül méltó és lehetséges helyén, és ennek évi több tucat kiállítással és nyilvános tudományos esemény- és konferencia szervezéssel kiválóan megfelel, mi több, kiállításai a magyar kultúra legfontosabb, iránymutató eseményeit jelentik.

Központi, legfőbb gyűjtő- és elosztó könyvtárként minden magyar könyvtár legfelsőbb ‘szerve’. Az összes magyar nyilvános könyvtár az ő beszerzéseiből, címleírásaiból és szakrendi besorolásaiból, tárgyszavaiból köteles építkezni. A magyar könyvtártudomány elméleti fejlesztése és szakemberképzése szintén feladata. Elpusztítása, tönkretétele ergo egyben az ÖSSZES MAGYAR KÖZKÖNYVTÁR TÖNKRETÉTELÉT is jelenti.

Az eddigiekből következőleg az OSzK már régen SOKKAL TÖBB egy könyvtárnál: a nemzeti kultúra legalapvetőbb, bonyolultan strukturált intézménycsoportja, melynek tevékenységére és létére az összes többi támaszkodik, és melynek léte és jól működése nélkül a többi sem létezhet.

Mindennek egyenes tanulsága, hogy ott van jó helyen, ahol van, és az, ahol most van, az egyetlen lehetséges helye.

A helyrajzi részt emlékezetből írom ide: a budai várhegy központi tömbjének Oroszlános Udvarán a Nemzeti Galériával osztozik. Ezen udvar alatt 11 emeletnyi mélységben klimatizált, liftekkel, szellőzőaknákkal, tűzbiztosítással ellátott raktárak, műhelyek, számítógéptermek végtelen sora rejtezik. Itt őrzik a magyar nemzeti kultúra alapjait: a világháborús rablások után megmaradt képeket a Galéria a dunai oldalon – és kb két milliárd rekordot jelentő könyvet, folyóiratot, térképet, mikrofilmet, művészeti albumot, közigazgatási iratot, kottát, rajzot, postai, földmérési és levéltári anyagot stb., a Könyvtár a tabáni oldalon.

Ennek az anyagnak a 70%-a se nem csomagolható, se nem szállítható.

A Könyvtár palotaépületében az udvarszinten a ruhatár, büfé, kétoldalt a napi működés irodái húzódnak, a központi lépcső félemeletén a külön gyűjtemények, Térképtár, Zenei Gyűjtemény, Mikrofilmtár, Konferenciaterem, kiállítótermek és társalgó; első emeletén az Olvasószolgálat, Kölcsönzés, Központi Olvasóterem számítógépekkel, Régikönyvek Tára és további kutatótermek, második emeletén a restaurátorműhely, Folyóirattár, a kutatók saját szobái és különböző kapcsolt intézmények irodái. De a könyvtárnak számtalan egyéb helyisége van az F épületen kívül is a Vár felé, továbbá földalatti folyosórendszer köti össze mind a Galériával, mind a környező múzeumokkal.

Évtizedekig tartott, amíg ez kialakult, és újabb évtizedek alatt sem lenne helyrehozható ennek a bonyolult rendszernek a szétverése. AMIRE SEM RACIONÁLIS, SEM NEMZETI, SEM SZÁMÍTÓGÉPES, SEM LOGISZTIKAI OK NEM LÉTEZIK, SŐT MINDEZ ÉPP A KÖLTÖZÉS ELLEN SZÓL.

Továbbá a könyvtár tárgyi és személyi állományának, intézményeinek és számítógép hálózatának szétbontása olyan láncreakciót fog elindítani, amelynek csakis egy következménye lehet: a magyar oktatás és kultúra kb 85% -ának teljes megbénulása és ellehetetlenülése.

Ilyen mértékben van beágyazva a nemzeti könyvtár jelenleg a magyar kultúrába, sőt lényegében ő maga ennek alapja, és ez nagyon jól van így.

Aki ezt logisztikai kérdésként állítja be és azt mondja hogy „egy régi laktanyába kicsit sok könyvet fogunk átvinni, de megoldható”; az többszörösen hazudik. Nem oldható meg, nem a könyvekről van szó, hanem a szőnyeget rántják ki a magyar nemzeti kultúra lába alól, és ezt én mondom, az onnan nemzeti alapon kirúgott zsidó.

Akinek fáj, ám legyen a Veritas hazug muftijáé az 56-os intézet, leszarom, legfeljebb Ungváry Krisztián majd magánkiadásban fogja megírni az igazat. Akkor is megírja majd, bár sokkal nehezebb lesz a kutatás, ha ugyan nem semmisül meg kulcs anyagok jó része „véletlenül”.

DE EL A KEZEKKEL A KÖNYVTÁRTÓL MERT AZ HAZAÁRULÁS, A NEMZETI KULTÚRA TÖNKRETÉTELÉT JELENTI, ILYET MÉG A NÁCIK SEM CSINÁLTAK.
Elégették a zsidó könyveket, de nem telepítették ki a berlini Staatsbibliotheket se laktanyába se máshová, hanem telehordták még kétszer annyi könyvvel amit máshonnan raboltak, és háború kellős közepén is az utolsó fillérig kifizették a támogatását.

Vagyis a csuti aki egy elhülyült ország bárgyú bólogatása mellett békében rabolhat, az EU és az oroszok pénzzel tömik, még a saját gennyedék náci példaképét is telibe szarja. Egyetlen stadionja árából emelhetett volna méltó helyet a nemzeti könyvtárnak, ha már az épületre fáj a foga, sőt az MTA-tól frissiben lenyúlt nagy intézmény épületek bármelyikébe, de ő direkt kijelöli a penészes laktanyát ahová az állomány századrésze se fér be, mert a valódi célja a bosszú: holnaptól se központi könyvtár, se akadémia, se kultúra se tudomány, mostantól végleg azt csinálok és azt mondok amit akarok, ihaj-csuhaj-kisvasút-fociakadémia!

Nekem 14 rokonom pusztult el Auschwitzban, a nagyanyám félhülyére verve-injekciózva jött haza, anyám és én se lettünk emiatt normálisak: életem nincs, csak mások múltjának romjai.

De most 2019. június 6-án Magyarországon azt mondom: Adolf Hitler rendesebb ember volt mint Orbán Viktor – mert ő legalább hitt abban hogy a saját népéért teszi amit tesz, és mások kultúráját és életét semmisítette meg, nem a sajátjaiét.

Törpe Führerünk lekörözte Mohamed szultánt is: aki – az iszlám fejeként! – a meghódított, keresztény ország újplatonikus Corvináit konkrétan a janicsárjai seggéből mentette Sztambulba, ahol is gondosan megőriztette – és 400 év múlva szintén hithű muszlim! utódai sérülés nélkül, épségben visszaadták!

Ehhez képest jelenleg Európa szavakban legkeresztényibb naconalista törpe zsarnoka épp a saját keresztény nemzete legféltettebb örökségét, keresztény kultúrájának esszenciáját semmisíti meg.

1. Mert A KÖLTÖZTETÉS PONTOSAN EZT JELENTI: TELJES MEGSEMMISÜLÉST. A Killián-laktanya tervezésénél sajnálatosan megfeledkeztek a klimatizált üvegszekrényekről a Corvináknak. Ez valahogy kimaradt… ahogy a gyakorlótér sem fűtött, világos olvasóterem. Vö. ahogy a tüdőbeteg gyerekeket a Rottenbiller utcai szmogba telepítették a Svábhegyről, mert kell a zöldövezeti telek a csókosoknak. A kódex és a tbc-s gyerek nem bírja a szmogot. Manapság ez nem szempont. Legfeljebb elpusztulnak, na és? Mellesleg az a laktanya (de mit keres könyvtár!!??!! egy laktanyában?!!!?)
a, maga is az 56-os forradalom muzeális emlékhelye;
b., az állomány töredéke sem fér oda még lapáttal behányva sem, nemhogy a minimális tárolási feltételek szerint.

2. Elvész és semmivel nem pótolható tehát az ideális, a nemzet legfontosabb örökségét méltán megillető HELY: egy hegy gyomrában a mindentől védett, klimatizált raktárak kiépített, megerősített szintjei. Anno pontosan ezért költöztették ide és nem máshová a könyvtárat. S a 60 évi hangyaszorgalmú munka alig tudta rendezni az akkori jó szándékú! költözés kárait is a dokumentumokban! Azóta létrejött zenei gyűjtemény, a mikrofilm- és térképtár speciálisan oda szabott igényeiről már nem is beszélve.

3. Elvész az INFRASTUKTÚRA: a restaurátor-műhelyek (beépített gépi felszereléseikkel, anyagraktáraikkal, és a tragédiába konkrétan belepusztuló munkatársaikkal együtt), elvesznek az állománymozgató liftek, a kutatótermek, a konkrétan az épülethez tervezett, sőt, nagyrészt azon belül megépített polcrendszerek stb stb.

4. Megsemmisül a FELDOLGOZÁS, ami az OSzK munkájának alapja, legfőbb lényege: köteles könyvtár lévén napi több ezer Magyarországon megjelenő vagy magyar vonatkozású hungarikum érkeztetése, címleírása, katalogizálása – amely egy évtizedek alatt kidolgozott, feszített tempójú rendszer ami kizárólag a könyvtár egyben maradása mellett működhet. AZ ország minden könyvtára az OSZK-tól kapta meg a könyvek besorolását, sőt, sokszor magukat a példányokat is. Ha ez a munka megszűnik, a teljes magyar könyvtári rendszer gyakorlatilag megbénul.

5.Elvész a mindezt lehetővé tévő KÖZÖS SZÁMÍTÓGÉPES INFRASTUKTÚRA: az egyesített számítógépes katalógus ugyanis az OSZK-ban megbonthatatlan rendszert képez. Egyetlenegy szerver szolgálja ki, maga program önmagában nem létezik, csak a több milliárd! rekordot tartalmazó adatállománnyal együtt, a régebbi, részben belső fejlesztésű rendszerek egybeolvasztásával (DOBIS/LIBIS>AMICUS + ISIS + MANCI stb, – és ezen a magon lógnak, ugyanazon rekordokat közösen használva – a külső intézményi hozzáférők, + a MOKKA rendszer, + retrospektív állománykatalógusok, + folyóiratrepertóriumok, + ezer más egyéb: zene, térképek, régikönyvek stb. Mindez fizikailag és szoftveresen is megbonthatatlan. Némelyik gépen máig olyan algoritmusok futnak, amik kifejezetten arra gépre, ahhoz a szakemberhez, ahhoz a munkához lettek beállítva, nem részei a közös katalógusnak. Csak éppen annak az embernek a munkája nélkül megbénul a rendszer. És minden osztályon, minden irodában van egy ilyen: mert a katalógus önmagában használhatatlan: a könyvtárat a katalógust készítő szakemberek csoportja működteti. Továbbá az olvasók, a külső könyvtárak, a kutatók és a feldolgozók is uggyanazt a felfoghatatlan méretű, elmenthetetlen és kimásolhatatlan adatállományt használják különböző jogosultságokkal. Épp azért szükséges ez, hogy a könyvtári munka eredményei azonnal és egységesen jelentkezhessenek a rekordokon. Nincs a világon az a számítógépes felhő, nincs az a mennyiségű dvd, amire ez –több tízezer ember 60 évi munkája – kimenthető – és részeiben tovább működtethető – lenne. Ez konkrétan lehetetlen.

6. Még így is papír katalóguscédulákon van az 1986 előtti anyag nagy része. Ez több kilométernyi emeletes fiókos szekrényt jelent… Tehát még a papír katalógus maga sem fér be a laktanyába, nemhogy az állomány, vazze.

7. MEG FOG BÉNULNI AZ INTERNETES KATALÓGUS használat ORSZÁGOS SZINTEN, hiszen az összes közös katalógus is az OSzK szerverére ÉS FOLYAMATOSAN KARBANTARTOTT ÉS FRISSÍTETT ADATSZOLGÁTATÁSÁRA támaszkodik, AMI A KÖLTÖZÉSSEL LEHETETLENNÉ FOG VÁLNI.

8. Ab ovo megszűnik a rendszeres DIGITALIZÁLÁS lehetősége is. Aki eddig nem látott Corvinát vagy bármi más hungaricumot, ezután már nem is fog. Nem lesz miből, nem lesz mit, és nem lesz min. Az nem úgy ment, ahogy Móricka elképzeli: külön osztály volt több tucat speciális szkennerrel, szakembergárdával, amihez az épületen belüli szállítást, a műveletet és a visszaszállítást is nagyon pontosan kellett megszervezni, + a digitális utómunka, + a katalógusba sorolása a digitális, tehát új külön dokumentumnak stb.

9. A kár pedig dupla, hiszen PONT AKKOR NEM LEHET MAJD digitalizálni, AMIKOR amikor AZ EREDETIK SORSA minimum kérdéses lesz!!!
Ami most eltűnik, az soha nem lesz meg többé. 9.9 A költöztetésbe eleve belekódolt LOPÁSról beszélek: mert kétmillárd!!! dokumentum előkészítése, ládába csomagolása és szállítása még leírva sem egyszerű, pláne idejük sem lesz rá, vagyis törökdúlás szinten fog zajlani minden értelemben. Nagy részét otthagyják majd ebek harmincadjára, mert nem tehetnek mást. A legrosszabb és legvalószínűbb, hogy pont a könyvtári szakemberek lesznek leghamarabb kizárva az épületből. Egy Corvina piaci értéke többmillió dollár, de még egy rokokó metszetgyűjtemény is többezret ér; ennyiért már sokak haja korpás. Láttam már, hogy fizetetlen biztonsági őrök Róth Miksa üvegablakokat feszegettek le és adták el két fillérért; a kutyát nem érdekelte. Valami hasonló itt is meg fog történni.
Ami még valószínűbb, egy párthelyiség számítógépén valaki már pont az OSzK katalógusából ki is bogarászta, mi fog illeni a családi vitrinbe, lásd a Habonynak kölcsönzött festmények a Szépművészetiből. Már amiről tudunk, mert az is elég nagy raktár… volt.

10. Az oktatás minden szintjén azonnal BEFAGY A MAGYAR KULTÚRA ELÉRHETŐSÉGE, de ez a kisebbik rossz. A következmények nagyon is jól felmérhetők: AZ OSzK SZÉTVERÉSÉVEL TOTÁLKÁROS LESZ MAGA A KULTÚRÁHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS ÁLTALÁBAN, plusz A DOKUMENTÁLTSÁG, VISSZAKERESHETŐSÉG ÉS KUTATHATÓSÁG MEGSZŰNIK, EZÁLTAL A TÁRSADALMI ÉS JOGI NYILVÁNOSSÁGNAK VÉGE,

11. ahogy az MTA szétverésével a tudomány maga szűnik meg,

12. a CEU plusz többi egyetem = tüntetőképes fiatal értelmiség bedarálása pedig tudatosan ezt alapozta meg. A törpe bosszúja.

13. Itt és MOST tényleg egy nemzet jövője süllyed sírba VÉGLEG. Már tényleg csak a bőgatya és a fütyülősbarack maradt: ünnepre!, mer’ hétköznapra autógyár, 400 órás túlmunkával éhbérért, + nyugdíjkorhatár a halálod után, mer’ egészségügy MÁR nincs, pont ezért.

Aki ezt kitalálta és véghezviszi, az tudja a legjobban. A Ménesi úti szakkollégiumból is be kellett néha járni az OSzK-ba. Ha semmi mást nem tett volna; pusztán az OSzK szétveréséért máris kötelet érdemelne.

Ha most ‘Mohamed’/Erdogannak ajándékoznánk keresztény nemzetünk legnagyobb és egyetlen központi könyvtárát, MELYNEK ÁLLOMÁNYÁRA ÉS TEVÉKENYSÉGÉRE ÉPÜL A TELJES MAI MAGYAR KULTÚRA, OKTATÁS ÉS TUDOMÁNYOS ÉLET + AB OVO A NEMZETI EMLÉKEZET, ha odaadnánk őneki EGYBEN, hogy vigye Sztambulba másik 400 évre: azzal is kevesebb kárt okoznánk magunknak és hazánknak, mint ha hagyjuk részeire bontva széjjelveretni, működésképtelenné tenni és ezáltal önmagunkat kvázi analfabétává tenni újabb száz-kétszáz évre.

Vagy legalább tömjén fővadász odaadhatná Pannonhalmának. Az is hegyen van, ha fúrnak még pár szintet, ott megmenekülhetne ami marad… az állományból. De a feladatát, a LÉNYEGÉT MINT NEMZETI KÖNYVTÁR ott se láthatná el többé. Pont ez volt a cél.

Egy dolog még hátravan: az egyetemek, az akadémia és a könyvtár után lezárja majd az internetet is. Mihelyst úgy érzi, hogy már kevesebbet nyer mint veszít a propagandán, lekapcsolja a fécbukot is, feleim.

Mert ebben a kibaszott országban könyvtárért még nem tüntettek, és ez a patkány ezt nagyon jól tudja. Talán seperc változtatni kéne ezen!

Jeszenszky Géza szék-sógoraként egyetlen kérdésem maradt: hol van az a jobboldali értelmiség, aminek az OSzK volt az egyik menedéke az átkosban? Hol van a nagybajúszú nyelvnemtudó antiszemita dzsentriivadék kollégám, aki az első hónapban nem köszönt, majd sírva ölelgetett, amikor fejből elmondtam neki a Szondi két apródját? Hol vannak MOST a magyar kultúráért aggódó Szőtsök és más kis szűcsök, akik berendezett lakásra „menekültek” át Erdélyből de már el is adták, mert Párizsban mégiscsak jobb… ??? He??

***

2.

Közsajtóvég,
avagy
egy emlékeztető és két kiemelés Bugacon

V. Ősök Napja volt a címe ama bugacpusztai rendezvénynek, amelynek felszólalásairól így tájékozódhatott az olvasó:
Elsőként Kásler Miklós emlékeztetett Álmos vezér küldetésére, ami a rokon népek összegyűjtése és belőlük egy erőszövetség kovácsolása volt, és ezt a küldetéstudatot vitte tovább a Vajk nevű utolsó fejedelem, hogy átadja az első magyar királynak, akit Istvánnak hívtak, és aki a küldetéstudatot új dimenzióba emelte; úgy alakította ki keresztény államát, hogy az ősök hagyományára, hagyatékára, tehát a szuverenitásra, az integritásra, a függetlenségre, a hagyományok és az ősök tiszteletére építkezett, mert ez volt az a biztos alap a magyar nép sanyargattatásainak és véráldozatainak időszakában, amire újra és újra új hazát építhettek.

A miniszteri emlékeztetőt a Lezsák Sándor általi kiemelés követte, az Országgyűlés alelnöke azt emelte ki, hogy nincs olyan szeglete a történelmi Magyarországnak, ahol a helyi érték tudatos feltárásakor ne jelent volna meg az ősök értéket, minőséget teremtő tudása, egészséges gondolkodást és életmódot közvetítő példázata. Kiemelés közben hangsúlyozta: újra és újra bizonyosságot nyer, hogy a magyarok múltja több évezredes gyökérzete sebezhetetlen; hiába rombolták várait, hiába pusztították falvait, fosztották ki sírjait, hiába hamisítják történelmét és eredetét, „a közeli és a távoli magyar múlt ellenáll”, és nemcsak a magyar hit- és mítoszvilág éltető ereje vagy a hagyományokat különféle formában feltárók miatt, hanem a fiatal tudósnemzedék is rendre megkísérli az „évtizedek bűnös mulasztásait pótolni, a múlt ugyanis nincs magától, újra és újra meg kell hódítani”, ezt bizonyítja immár Bugac is sokadik alkalommal.

Bíró András Zsolt antropológus, humánbiológus, a Magyar-Turán Alapítvány elnöke, a rendezvény főszervezője beszédében viszont azt emelte ki, hogy a magyarok és testvéreik a Kárpát-medencei magyar összefogás legnagyobb közös ünnepén méltón tisztelegnek történelemformáló nagy őseik előtt. És kiemelés közben ő azt hangsúlyozta, hogy méltók a magyar névre mindazok, akik büszkén vállalják és képviselik azt az ősi hagyatékot, amit a honszerző és honmegtartó, a Kárpát-hazát felvirágoztató nagy őseik hagytak rá. Szerinte a sajátos magyar nemzeti kultúra kialakulásához és „a megmaradás nemzetévé váláshoz” szükség volt a magyarság katonai erejére, szervezettségére, államalapító és -vezérlő képességére is. Az erő mellett azonban kitartás is kellett, de – tette hozzá – szükség volt a magyar nemzet szellemi erejére is.

***

HA HISZIK, HA NEM, A FENTI SZÖVEG A MAGYAR NEMZET NEVŰ FELÜLETEN PUBLIKÁLT MTI-TÁJÉKOZTATÓ KISSÉ TÖMÖRÍTETT RÉSZLETÉNEK CSUPÁN NÉHÁNY KÖTŐSZÓVAL KIEGÉSZÍTETT EGÉSZEN PONTOS MÁSOLATA

47 hozzászólás

 • és mi lesz az OSZK helyén?

 • Ez a Bacsó Péter nem “A tanú”-s Bacsó Péter. Hanem?

 • Ha a cikk allitasa szerint Bacso Peter ki lett “rugva”, a leg-egyszerbb kifejezes alapjan, maskent allasabol eltavolitva ,csupan zsido szarmazasa miatt, s hogy nem tett volna torvenyes eljarast azzal szemben, s azt a magyar jogrendszer nem orvosolta volan, azt igazan gyanitom!!!!

  Volt mar itten vitatva harom hasonlo eset.
  Egy, egy Miskolci varosi buroikrata eltavolitasa munkajabol.

  Masoduk, hasonlo eset volt az Antal Intezetbol valo eltavolitas politikai tettei miatt.

  A harmadik eset adataira pointosan nem emlekszem.

  DE minjd-harom esetben az egyenek jogi panaszt emeltek, s a birosag mind harom esetben anyagi jovatetelt es allasukba valo vissza-alitasikat rendelte.

  A Szechenyi es minden mas konyvtarak eseteben, a vilagszerti LEG-tisztessegesebb modszer, az intezeteket sikeresen fentartani, az ALLAM-HATALOM KEZETO TAVOL tartva mind !!!!

  Csupan azon esetben leheto megelozni barmifele hasonlo eseteket, panaszokat, politikai reszrehajlo renfkivullisegeket.

  Egyszerubben:BEKLYOZNI SZUKSEGES AZ ALLAMI BUROKRACIAT!

 • A Második Rész végigolvasása után
  kénytelen voltam inni egyet a jóféle 40 fokosból.
  Háborgó bensőm lecsillapítása végett.

  Mert kérem nekem jó a gyomrom,
  de van amitől azért még én is undorodok.

 • Drizari
  2019 augusztus 19
  3:09 du.
  Nem a filmrendező Bacsó.
  Én is csak annyit tudok róla, mint az Országos Széchenyi Könyvtár kilakoltatása ügyében készített, általam megosztott vádiratához az alább csatolt írásával csatlakozó Kabai Domokos Lajos, aki megerősíti azt a feltételezésemet, hogy OSZK korábbi, talán vezető beosztású munkatársa lehetett.
  https://bekialtas.blog.hu/2019/06/10/pusztitjak_a_nemzet_emlekezetet_orbanek

 • No kérem, így működik a világpolitika! Merkel szerint Magyarország jól használja föl az EU-s pénzeket!

  Merkel – ha már idejött ünnepelni a páneurópai pikniket – jól nyakon csapta a magyar liberálisokat és a baloldalt, akik eddig mindenfelé rinyálták, hogy a fideszesek így lopják az uniós pénzeket, meg úgy lopják az uniós pénzeket, a csókosok építenek belőle 30 centi magas kilátókat, meg olyan élményparkot, amit senki nem látogat …

  A piknik buliról jut eszembe, természetesen egyetlen 30 évvel ezelőtti szervező és lebonyolító se lett meghívva, így a Fidesz fürödhetett a dicsőségben Merkel előtt.

 • Mielott barki is valotlan allitasaira is hivatkozna, a OSzK 100%-osan magan alapitvanym, magan intezet es teljesen figgetlen intezetkent mukodott, amig a magayr allamhatalom mocskos ragados keze el-nem-rabolta azt.

  Legalabb is, itten a ‘rohadt’ ‘kapitalista’ nyugaton minden tudomanyos, kulturalis, es kozerdeku intezmnyek hasonloan magan lapitvanyok es csupan magan tamogatasokbol fentartva igen sikeresen.

  Az allamburokracia ragados kezenek beavatkozasa mindenutt a romlas, pusztulas utjara vezet !

  Hat vajon miert is ohajtan azt barki is ottan az OSzK eseten is ????

 • Christopher Adam

  B79!

  A Library of Congress magán vagy állami kézben van? Ha gondolja, erre a kérdésre még válaszolhat, utána azonban 48 óráig kérem ne szóljon hozzá cikkeinkhez.

 • Drizari
  2019 augusztus 20
  5:27 de.

  Ne légy naív:
  Merkel ezzel azt mondta
  hogy megvonják Mo.-tól a pénzeket.
  Merthátugye, ha egyszer ANNYIRA JÓL TELJESÍT,
  akkor minek neki , nemiga ? .. : )
  Persze ezt a politika
  nyelvén mondta.

 • Drizari:
  Egész EU-szerte (csak a nyugati oldalon)
  tudják most már hogy az EU-s támogatások jórészét
  elsikkasztották, más részét hamis pályázatokon osztották ki,
  megint más részéből értelmetlen projecteket finanszíroztak.
  Majd pont Merkel ne tudná mindezeket, amikkel tele volt a nyugati sajtó a májusi választások miatt ?

 • Cris Adams;

  The Library of Congress was established in 1800.
  Mint a neve bizonyitja a US Congresszus konyvtara, s egyben mint egy “de fecto” konyvtara a USA-nak.

  Barmi kerdes eseten Googled a nevet, kapsz par millio adatokat!

  Nem hinnem hogy lennel kepes egy parhuzamos intezetet emliteni.

  De kozlned a Szechenyi Konyvtar Alapyoto levelet ???

  Az egy 100%-os magan alapitbany, amig a magyar allam el-nem rabolta!!!

  OK 48 oran at NEM szollok hozza cikkeihez, de az nem jelenti a megjegyzeseket/kerdeseket/valaszokat a hozzaszollasokra !

  S tiltja a hozzam cimzett ragalmakat is majd ????

  S mkiert nem ?

  Miert gyuloli aki nem ***MODERÁLVA***

 • Kemény szavak, az Orbán-rendszer szellemi igénytelenségére utaló mondatok.
  Informatív anyag, érdemes minél több helyen közhírré tenni, hogy minél többen megismerjék a Vár kormány általi kisajátításának újabb gyalázatos fejezetét.
  Kerül, amibe kerül, rommmá lesz a múlt öröksége, ha nem szólnak tömegesen ellene, akkor marad a várbeli kiebrudalás.
  Az anyagot terjeszteni – a végén az oda nem illô vulgáris kirohanás nélkül – és tiltakozni kell az OSzK kitoloncolása ellen minden szinten!
  Ki-ki képességei és lehetôségei szerint tiltakozzon és védje a magyar kultúrtörténet ezen szedgmensét!

 • Továbbgondolva a fenti anyag hazai terjesztéséhez egy-két ötlet, pl.:

  http://www.fühü. hu (Független Hírügynökség – kevébé személyes hangvétellel))
  Nyomtass te is! (esetenként megjelentetett felvilágosító szóróanyag, saját stábbal, levélládás terjesztés)
  http://www.24.hu (figyelemfelkeltésként: interjú közreadásával)
  stb.

 • Bendeguz79
  2019 augusztus 19
  3:22 du.

  „Ha a cikk allitasa szerint Bacso Peter ki lett “rugva”, a leg-egyszerbb kifejezes alapjan, maskent allasabol eltavolitva ,csupan zsido szarmazasa miatt…”

  A fenti idézett szöveg nem csupán az öntől megszokott, mondjuk úgy, hogy a roppant nehezen értelmezhető mondatok egyikének eleje, hanem a csupán szócska használata okán az olvasóban egy antiszemitizmussal is terhelt szerzői elme benyomását keltheti. Mivel a mondanivalójával – miután kihámoztam őket – ritkán ugyan, de olykor egyetértek, kérem, hogy mielőtt nekiállna magyarul leírni valamit, próbáljon meg gondolkodni is magyarul. n
  néhány

 • Bendeguz79
  2019 augusztus 19
  3:22 du.

  „Ha a cikk allitasa szerint Bacso Peter ki lett “rugva”, a leg-egyszerbb kifejezes alapjan, maskent allasabol eltavolitva ,csupan zsido szarmazasa miatt…”

  A fenti idézett szöveg nem csupán az öntől megszokott, mondjuk úgy, hogy a roppant nehezen értelmezhető mondatok egyikének eleje, hanem a csupán szócska használata okán az olvasóban egy antiszemitizmussal is terhelt szerzői elme benyomását keltheti. Mivel a mondanivalójával – miután kihámoztam őket – ritkán ugyan, de olykor egyetértek, kérem, hogy mielőtt nekiállna magyarul leírni valamit, próbáljon meg gondolkodni is magyarul.

 • Rodeo: kormányzati bálterem biztosan lesz, ahogy orbán azt már eltervezte 1998-2002 között. akkor még csak a 6. emeleten lévő Könyvtártudományi és Módszertani Könyvtárat repítette volna ki a helyéről. Hogy az épület többi részére MOST mit tervez, az egyelőre titok. Talán a hibbant Kásler magyarságkutató és attila-ügyi intézeteit.

 • ja, hát a mindentudó B79 természetesen most is ellátja bölcs tanácsaival mindenféle konkrét ismeret nélkül a Nemzeti Könyvtárat. természetesen fogalma sincs arról, mi költségbe kerül a könyvtár gyűjtőkörének megfelelően a magyar vonatkozású anyag beszerezése. Mibe az állomány digitalizálása, mibe a különgyűjtemények szervezése, fenntartása és gyarapítása, de ugatérozik itt.
  Magyarország sosem volt annyira gazdag, hogy a nemzet könyvtárát magánalapítványokból lehetne fenntartani és gyaparítani. És a nemzeti kultúra támogatása nem hagyatkozhat magánalapítványokra. Elég csak a magyar közpénzen milliárdossá vált oligarchák tevékenységére egy pillantást vetni ahhoz, hogy a gyászos véget megjósoljuk. Igaz, így, hogy egy hibbant miniszterelnök és az ő szintén súlyosan elmeháborodott miniszterére tekinteni, hogy tudjuk: a nemzeti kultúrának hamarosan vége lesz itt, mint a botnak.
  Bendegúz, maga meg szíveskedjen Trumpot bombázni a tanácsaival a magyar kultúra helyett

 • utas
  2019 augusztus 20
  6:03 du.
  Egyetértek önnel. Egyetértek azzal is, hogy az anyagot “a végén az oda nem illő vulgáris kirohanás nélkül” kellene terjeszteni (én is töprengtem, hogy kihúzzam-e), végül azért nem nyúltam hozzá, mert nem törölhettem az általam nem ismert szerző „”ítéletét”, ha szükségesnek véltem megosztani minden mondatát. Emellett a nem-változtatást a második megosztás bornírt szövegének szó szerinti felidézése is megkövetelte.

 • utas
  2019 augusztus 20
  6:27 du.
  Ide tartozik, hogy mihelyst itt megjelent, a KMH publikációjaként én magam a fészen két helyen is terjesztettem. Ezzel a szöveggel:
  A Kanadai Magyar Hírlap főszerkesztője két hozzá (közös címmel) eljuttatott facebook-megosztásomat közzé tette.
  Az egyiket (egy, a zsidósága miatt kirúgott könyvtárvezető vádiratát) csak ajánlottam, a másikat (egy MTI-tájékoztatást) néhány kötőszóval kiegészítve és némileg tömörítve pusztán lemásoltam. Az első ugyan jóval hosszabb az átlagosnál, de a másikkal kiegészítve nagyobbat is üt.

 • Khm. Szóval, az OSZK sorsa nem vallási vagy származási kérdés. A Nemzeti Múzeumból 1985-ben kötöztették át a nemzet könyvtárát a Budavári Palota F épületébe, 44000 négyzetméterre. Azóta ez bővült.

  A Kilián laktanya 30 ezer négyzetméteres (és laktanyának tervezve-építve bérházak közé szorulva, az egykori Duna-mellékág területén) az 1845-ben átadott épülettömb. A talajvíz miatt ezért a pince és a földszinti része ma is vizesedik. Bővítése legfeljebb fölfelé, ha ezt statikailag bírná a közel 200 éves alapja és a főfalak.

  A könyvtár archívumát egy külön megépítendő épületbe gondolják költöztetni, aminek építése a közhírek szerint el sem kezdődött Piliscsabán. Ha egyáltalán ott épül.

 • Geyza
  2019 augusztus 21
  7:54 du.
  (A másik cikk alá nem lehet már írni, ezért itt válaszolok, erre a hozzászólásodra: http://kanadaihirlap.com/2019/08/15/szent-istvan-erenye-ma-bunteny-magyarorszagon/#comment-306481)

  Szóval:

  Geyza, az az igazság, hogy egy Ripost-ot, egy Origo-t és a társait még egy valódi, értékelvű jobboldali ember sem tart minőségileg érdemesnek arra, hogy információszerzésre használja nem, hogy még hitelesnek tartaná – mint ahogy a Marcsi teszi, de az igaz is, hogy ő se nem értékelvű s nem vall klasszik jobboldali értékeket.

  Ezek azok a lapok amelyek sorra veszítik el a pereket, de megéri nekik az emberek pénzén, amit zsebből kifizetnek minden egyes hazugságért. Megéri, ékes példa rá a Marcsi-féle elvtelen “mindentameitelétolapropagandaaztelfogyasztó” tábor.

  Marcsinak már ezt egyszer mutattam, pár hete. De hát neki továbbra is az etalon a Fővárosi törvényszék által elmeszelt média, mint “hiteles” forrás 😀

  https://atlatszo.hu/2019/02/07/109-helyreigazitasi-pert-vesztett-2018-ban-a-kormanykozeli-media/

  Ezeket tavaly 109-szer kapták rajta hazugságokon, míg a független és/vagy ellenzéki sajtót mindössze 14-szer. Mariskáék szeretik a hazugságot, hiszen megint egy ilyen médiából idézett amely folyton hazudik. Ezáltal Marcsi is nem tud kibújni a bőréből és hazudik mint a vízfolyás… pedig pontosan tudja már, hogy ezek a sajtótermékek nem megbízhatóak. Lelke rajta, hogy tudatosan hazudik tovább és forrásként ide behozza őket. 😀

  https://atlatszo.hu/2019/02/07/109-helyreigazitasi-pert-vesztett-2018-ban-a-kormanykozeli-media/

 • Tüske Zsófia
  2019 augusztus 21
  7:28 de.
  Tetszik, amit írt.

 • utas: a szellemi igénytelenség itt nem csak a kormány sajátja, hanem az ország jó részéé is.
  2001-ben az első orbán-kormány az 1884-ben, Trefort Ágoston kezdeményezésére alapított, később nemzetközi elismertséget szerzett Műszaki könyvtárat kilakoltatta a Múzeum utcai székhelyéről a Csekonics-palotából és a hazai és nemzetközi könyvtáros szakma tiltakozása ellenére összevonta a BME könyvtárával. A kb 60 főnyi alkalmazottat elbocsátották, maradt belőlük a raktárossal együtt öt fő, a beládázott anyagra hónapokon át csorgott az eső. A nem hivatalos indoklás az volt a harmincéves, még jogi szakvizsgát sem tett államtitkár, Gál András Levente szerint az OMIKK volt a komcsik utolsó fellegvára és az ipari kémkedés központja. Volt több tüntetés is miatta, de a rádió reggeli műsorának két vezetője, Bochkor Gábor és Boros Lajos viccesen kommentálta a hírt: tüntettek a könyvtárosok a könyvtárért, meg az elbocsátások ellen… igaz, kevés a fizetésük, de kinek kell ma könyvtár? Minden megtalálható a neten. A könyvtárosok menjenek el dolgozni.
  És hogy az MSZP-SZDSZ koalíció képviseletében Magyar Bálint miniszter sem semmisítette meg ezt a döntést, pedig módjában állt volna, örök szégyene a baloldalnak is.
  Nem lehet azon csodálkozni ott, ahol ilyen az magyar értelmiség pártállásra való tekintet nélkül, hogy ott a kultúra ilyen sorsra jut. Az ország nagy részének a könyvtár akkor sem érték, ha azt kétszáz éve alapították és minden magyar vonatkozású dokumentumot tartalmaz.

  A norévgok az utolsó fecnit is digitalizálják úgy tíz éve, a nemzeti könyvtárukból, a magyarok szétszórják és vizes, alkalmatlan épületbe ömlesztik. A Corvinákon meg majd orbán fog szalonnázni a Várban.

 • TUSKE ZSOFIA;

  Ismet mellebeszel az alanynak.

  Igen tisztaban vagyok a grof Szecheny Ferenc es fia Istvan nemesi magatartasaikkal.
  Akit meg ellenzeke is a “Legnagyobb magyar”-nak nevezte es velte.

  Ki mas adomanyozott a nemzetenk az elmult ezer-esztendoben egy stylusos hidat, egy jelentos konyvtarat, a tudomanyos akademiat, meg a Nemzeti Bankot?????

  A maguk mai dusgazdag billiomossaik keptelen egy arva vasat sem nyujtani annak fentartasa es fejlesztesere.

  Szegyenletes !!!!

  Ma a SZOK mas-fel-milliardot kap fentartasara a magyar dolgozo adofizetoktol.

  Sot kapott egy masik 10 milliardot a digitalizasra.
  Ami nem igen halad semmire, de a maguk buszkesegei,nem csak hogy remesen onzo es fukarok, de mind amelett a multi-billiomos Meszaros leany-cege a jovedelmezo azon.

  Az meg dupla-szegyenkezesukre !!!!!!

  Nem Asszonyom, nem “bombazok” senkit semmivel, csupan ramutatok a maguk szegyeletes allapotaikra!

  S ami Trumpot illeti,az Alkotmany megszja kotelesseget es hatskoret.
  A Congresszus a torvenyeket, s a senatus az elnok hatarozatainak a jovahagyasat vegy megtagadasat.

  You cab eat you heart out on that !!!

 • Bendegúz: dehogy beszélek mellé. A nemzeti kultúra finanszírozása és fenntartása állami feladat, a mindenkori kormány – a jelenleg (kvázi) kétharmados többséggel a fidesz tetszése szerint megszavazott költségvetésben biztosítva azt.
  Szíveskedjen a fideszes oligarchák – köztük orbán strómanjának, Mészáros Lőrincnek a gazdaságban betöltött szerepét nem rajtam számonkérni. Az orbán által milliárdossá tett személyeknek többségében még középiskolai végzettsége sincs, és azt hiszem, még életükben nem vettek kézbe egyetlen könyvet sem, így a magyar nemzeti kultúra támogatása tőlük nem várható. Az nem jelent nekik az égvilágon semmit.
  Az Országos Széchényi Könyvtárnak ugyan van alapítványa, de abban biztos vagyok, hogy oda egyetlen fideszes sem utalt tíz forintot sem. Köztük egészen más az értékrend.

 • Aczél Gábor: utánanéztem Bacsó Péternek az OSZK adatai között, és nem találtam róla semmit. A filmrendezőnek ugyan van két fia, de azoknak más a keresztnevük. Így azt tartom valószínűnek, hogy a – minden szavában igaz – tiltakozó egyszerű, de szakértő munkatársa lehetett a könyvtárnak, a nevét csak a figyelem felkeltése érdekében vette fel. Bacsó Péter Tanú c. filmje, amelyet a Kádár-rendszer évekig dobozban tartott, ma újra aktuális. Nem hiszem, hogy ezt az embert azért rúgták ki, (ha egyáltalán ez történt) mert zsidó, bár orbánhoz loyális idióta az OSZK-ban is akad bőven, pusztán csípte a szemét a főnöknek az akadékoskodó alkalmazott. Mindenesetre a szakmai tartalom sajnos igaz. És nem hiszem, hogy a nemzeti könyvtár ügye érdekelné ma a magyarok többségét. Az MTA, a CEU és a felsőoktatás lerombolása is sokak helyeslésével találkozik. Ez az ország még a Kádár alatt is arra lett kondicionálva, hogy a szellemi munka nem érték, hogy az értelmiségi nem dolgozik, hanem eltartja a munkás. Mindez az akkori bérbesorolásokban is jól követhető. Ez már csak kegyelemdöfés a bugrisoktól az értelmiség számára. Ahogy a történelem során mindig is történet: a barbárok lerombolják a szellemi értékeket.

 • Tüske Zsófia
  2019 augusztus 23
  3:12 de.

  A szellemi munka megítélése a Kádár rendszer idején.

  Egyszer egy tévét javítottam háznál, egy igen aljas hibával.
  Kb. 1 órát méregettem benne műszerrel, meg a rajzot tanulmányoztam elmélyedve.
  A végén olyan öt perc alatt kicseréltem a rossz alkatrészt és kértem egy szép kis summát a kuncsafttól.

  Erre elkezdett nekem kárálni: hogyan kérhetek öt perc munkáért annyi sok pénzt.
  Merthogy szerinte az nem munka hogy a papírokat nézegettem meg az oszcilloszkópom gombjait tekergettem.

 • Tüske Zsófia:
  “És nem hiszem, hogy a nemzeti könyvtár ügye érdekelné ma a magyarok többségét. Az MTA, a CEU és a felsőoktatás lerombolása is sokak helyeslésével találkozik.”

  A valóság: a legmélyebb közöny, ami tulajdonképpen rosszabb, mint a rombolás helyeslése.

  Tüske Zsófia:
  “Ez már csak kegyelemdöfés a bugrisoktól az értelmiség számára.”

  Én nem egészen úgy látom, hogy “bugrisok kontra “értelmiség”. Talán inkább így: “Az alkalmazotti középosztálynak, a hivatalnokságnak és a szerződésekből-pályázatokból-honoráriumokból, föllépti díjakból élő, hm, alkotó értelmiségnek sürgető egzisztenciális kérdése az Orbán-rezsimmel való békés együttélés, amely csöndben ugyan, de nagy lépésekkel halad előre.” (TGM)
  Végülis

  Talán részben idevágó hír:
  https://hvg.hu/itthon/20190821_Palkovics_kerte_es_megkapta_a_felsooktatast

 • TUSKE ZSOFIA;

  Nem hogy nem beszelt ellen, hanem pont az ellenkozo itanyba levo erdekeket hirdeti.
  Az allama-hatalo,,korlatan anyagi uralmat.

  S maga kinek felsobb oktatasai vannak, sot bizonyara is olvashatott sok konveket is, nem mint Meszaros.

  Ha maga azt veli a “magyar kultura” erdekeinek, miert nem lehetne az KOZOSSEGI fentartasban, HA a kozossef erdeke lenne ??????

  A KOZ-ERDEK lenne az allami burokraciat a leheto leg-tavolabbra tartani a nemzet kultirajatol.

  Maga az allamhatalom korlatlan lehetoseget hirdeti !!!

  Vajon miert ??????

  S hol vannak a maga-kedvenc dus-gazdag phylontropikusok billiomosok , vagy meg 40-100 Forintos adomanyozok??????

  Miert nem a KOZ-erdek, miert a Meszaros cegenek a jovedelmezese??????????

 • VICTOR SAVOYA BUDAVÁR BEVÉTELE

  Mindez a vandál pusztítás egy őrült, egy frusztrált tahó ama

  fiatalkori fixa ideája miatt, hogy márpedig a maga megszálott

  céljaira Ő mindenképp beveszi, megszerzi a Budai Vár teljes

  egészét. Ennek a teleregénynek a fontos momentuma a pesti oldal

  tüdeje, a Városliget bevétele illetve telebetonozása is felcsúti

  design-ja szerint…

  – ÁLLATI !!!!!!! 🙁

 • Tüske Zsófia 3:12

  Azt írja, hogy
  “az ország Kádár alatt is arra lett kondicionálva, hogy a szellemi munka nem érték”.
  Mondja maga, biztosan sértett álláspontból…
  Én meg azt mondom, hogy az a pezsgő szellemi élet és igény ami jellemző volt az akkori kultúrára hozta a kor kitűnőbbnél kitűnőbb[!] filmjeit, a múzeumok, színházak és könyvtárak szervezett hálózatának a felvirágzását, stb.
  Többek közt az addig romos Budai Vár az anyagi lehetőségekhez képest “teljes” rekonstrukciója is arra az időre esett, és bizony . g e s z t u s é r t é k k e l . b í r t . a Királyi Várpalota épületének átadása egy akkor alapított teljesen új[!] . n e m z e t i . intézmény, a Nemzeti Galéria, valamint az Országos Széchenyi Könyvtár céljaira.
  “Kádár alatt” valójában többek közt éppen, az úgymond’ “szellemi munka kondicionálása miatt”, az élhető városképnek, a többségében művészi kirakatoknak és általában a kultúrvilágnak minden utólag készített paródia dacára sokkal kellemesebb és konszolidáltabb volt a megjelenése, hangzás és látványa, mint ez a “rendszerváltott” mára épp ezért elszlömösödött, romkocsmás jelen. Az emberi kapcsolatokról és viszonyokról már nem is beszélve… ÉS ez nem holmi nosztalgia, hanem ténykérdés.
  Ha nem hiszi, menjen végig a Rákóczi úton gyalog és gyönyörködjék egyet a ma már bedeszkázott, plakátokkal összeragasztott egykor csillogóan ragyogó karbantartott kirakatokban egy 30 éves, nem kádári szellemi munka eredményében, mint ahogy ennek a cikknek a tárgya is a szellemi és politikai végromlás…

 • "tisztelthölgyeimésuraim"

  ORBÁNIÁDA

  EZ EGY DRÁMAI KORDOKUMENTUM ORBANISZTÁN CSAK EGYIK VANDÁL PUSZTÍTÁSÁRÓL.

  GYORSAN EL KELL ÁSNI, NEHOGY MÉG EZT IS ÁTVITESSE ABBA A LAKTANYÁBA ELROHADNI !

  EGYSZER JÓL JÖHET MÉG AZ UTÓKOR SZÁMÁRA, AMIKOR ENNEK AZ ÚJKORI MOHÁCSNAK A KÁRTÉTELEIT KELL MAJD KIMUTATNI.

 • ˙

  F e l h á b o r í t ó . orbáni . ö n k é n y . !!!

  Mondom ezt én, az egykori, a királyi palota udvarán

  önkéntes >társadalmi munkában< kommunista szombaton

  téglát pucoló fiatal diák jogán…

 • Ui:

  A palota akkor még éppen az ő háborújuk jóvoltából természetesen

  romokban hevert. – tényleg “Szar egy ország ez”. De még mekkora,

  hogy ezt csak úgy eltűri !!! 🙁

 • Tüske Zsófia
  2019 augusztus 23
  3:12 de.

  Zsófi hagyd a világot, bolonduljon meg, hallgasd ezt

 • 2,05 folytatása Tüskének:

  Hogy nem igaz az állítása szíveskedjék összehasonlítani akkori iskolakötelesség életkor határát és a mai 16-évet, s ha valakinek így sem sikerült korhatáron belül leérettségiznie, az a kitűnően megszervezett esti és levelező tagozatokon megszerezhette azt.
  A felsőfokú végzettségűek száma is meghaladta a mai számot. Az Ön állítása egy uniformizált divatszöveg…

  .

 • “tisztelthölgyeimésuraim”
  2019 augusztus 24
  3:03 du.

  Az “ÚJKORI MOHÁCS” 1989-ben volt, az ország ugyanekkori elfoglalása meg hasonlatosan az 1541-es budaihoz!

 • Rodeo11
  2019 augusztus 24
  10:33 du.

  Ez most hogy jön ide te féleszű
  Egyáltalán tudod , érted hogy mi van a cikkben?

 • Bendeguz79
  2019 augusztus 23
  6:04 du.

  gizi, te érted amit itt összefirkáltál?

  a piréz magyar szótáram zizegni kezdett, de aszongya…ezt még ő sem

  lefordítanád?

 • Egyet nem értek: mindenki, hangsúlyozom: MINDENKI, aki “parancsba kapja” a könyvtár kiürítését, simán mondhatja, hogy “NEM”. Ami túlzás, az túlzás és pont. Éppen ezért mindenki, aki bármilyen kis mértékben részese ennek, bűnös. És pont. Eljön majd az idő, mert eljön, hogy el kell számolni a tetteikkel. Akkor teljes vagyonukkal fizetnek ezért, mert felbecsülhetetlen károkat okoznak most. Így lesz, remélem, nem kíméli a nép majd ezeket.

 • TUSKE ZSOFIA:

  A Szechenyi alapitvanyokat a Szechenyi vagyonokbol voltak alapoitva es fenntartva.

  De mi-lett mind a Szechenyi vagyonokkal ???

  Nem a szerette magyar allamhatalmuk rabolta es pocsekolta el???

  S mifele “nemzetisegi kultura” az amit csak penz tartrhat letben?

 • KORDON BLUED
  2019 augusztus 24
  2:05 du.

  egyetértve azzal, amit megjegyzel…

  kérdem, (mert nem találok rá választ, … nagyon régóta)
  ki az aki katonának megy egy zsoldos hadseregbe, vagy rendőrnek egy állig harci mezben a belső ellenség “leverésére” kialakított borzalomba pénzért? milyen “ember” az ilyen?

  mert látni fiatal gyereket akit véresre vertek mert a G7 ellen mert a spanyol határon Franciaországban szót emelni (G7= szájtépés a felső 10000 hatalmának végleges fenntartásához)

  ki az aki a szomszédját mikor ebbe az egyenruhába belebúlyik és kézbe kapja a fegyvereit képes megverni és meggyilkolni?

  hogyan él az ilyen, milyen agya van? van e agya? vannak e emberi érzései?

  mert a többi az nyílvánvaló… hatalmon akarnak maradni bármi áron… de valakiknek (vagy nevezzem “valamiknek”) ezt fenn kell tartani mert a Koch brothers nem hord gépkarabélyt swat öltözékbenm, az ott vigyorog mint a nemzet jótevője, O1G, Kövér László, és a többi szarházi …

  szóval kit (mit?) lehet rávenni hogy az anyját a nagyit, a szomszédot megölje egy szarházi páncélozott falak megetti jólétéhez…?

  a többit “tudom”

  ja és mindez a “demokrácia” szent nevében és a szószékekről beledumálva az üres hasakba

 • Geyza
  2019 augusztus 25
  10:59 de.º

  hülyékkel nem szoktam

 • Rodeo11
  2019 augusztus 25
  5:19 du.

  Megint elment az eszed,de már mexoktuk.
  Hülye voltál de az is maradtál.
  Ekkora baromságokat írni…

 • Rozi te félkegyelmű Franciaország helyett inkább ezzel foglakozzál idióta :

  https://nepszava.hu/3047709_eles-loszerrel-tuzeltek-a-hongkongi-kormanyellenes-tuntetokre

 • Ennek a Rozinak az egyik imádottja,
  a félkegyelmű Bolsonario,
  anyagi érdekeitől vezérelve éppen kiégeti a
  Világ Tüdejét :

  https://nepszava.hu/3047684_vilagszintu-osszefogast-ker-ferenc-papa-az-erdotuzek-megfekezesehez

  Mert neki nem számít.(Mert általában a fasisztáknak semmi nem számít ami közösségnek létérdek, csak az ő kis szar bizniszük menjen)
  A lopott pénzből pedig mindig tellni fog neki oxigénpalackara.

 • Geyza
  2019 augusztus 26
  11:02 de.

  mint a hülyék te is összekeversz gabriellel ami önmagában vérig sértett, az ő favoritja bolsonarozinho!!!

  Hong Kong-ban meg… te meg tudod magyarázni miért is tüntetnek? és kik? és ki és mennyit fizet nekik ezért?

  meg volt tervezve Hong Kong 2018-ban krump lee tervei a szankciók és vámok most már idáig fajultak… Lybiába betört a demokrácia usa vitte be személyesen! azóta nyomorognak, és veszekszenek a kenyérmorzsákon

  te tényleg ilyen hülye vagy? és a villanykörtét mégis hogyan tudod becsavarni egyedül?

  mondtam, hogy hülyékkel én nem szoktam