Wass Albert – történelemhamisítás államtitkári szinten

2014 április 4 9:05 de.58 hozzászólás

A Kanadai Magyar Hírlapban (KMH) megjelent néhány írás Dr. Papp Lajos úrról, mire válaszul a Facebook-on egy „támogatói közösség” formálódott ”Kiállunk Dr. Papp Lajos mellett” címmel. (Ide kattintva érhető el.)

Az amerikai szervezők “szellemi honvédelemnek” tekintik ezt, szolidárisak a fasiszta Wass Albertet imádó Dr. Papp Lajossal. Internetes közösségük választási propaganda eszköz is, idézik Papp úr szavait, aki szerint „az Orbán Viktor vezette kormány építi az utat Istenhez, gyarapítja önbecsülésünket és a magyar nemzet tekintélyét.” Ez már Papp úr híveinek is megfeküdte a gyomrát; „Na ettől hánynom kell!!!” – írja egyikük.

Dr. Papp és elvtársai lejáratják Észak-Amerika magyar származású polgárait. Papp úr eszméi nem népszerűek az Újvilágban, támogatói sincsenek sokan, de miattuk fasisztának, és antiszemitának tartanak ma már szinte minden magyar származású észak-amerikait. Nemzetegyesítés ürügyén ömlik Magyarországról a szélsőjobboldali propaganda, Göllner András szavaival élve, a „hazai fasiszták egyre gyakrabban szállingóznak” Észak-Amerikába.

Mert nem csupán Papp úrról van szó, aki megígérte, hogy többet nem teszi be lábát Kanadába, de ott van Takaró Mihály úr is, akinek a fizetését a magyar állam folyósítja. Ő ugyanis az Oktatási Hivatal külső munkatársa, és nemrég a New York-i a Magyar Házban, az ottani Széchenyi Társaság meghívására Wass Albertet dicsőítette.

Magyar Örökség díjat is kapott, pedig szerintem nem történelmet tanít, hanem szélsőjobboldali vándorprédikátorként – történelmet hamisít.

Géczy Gábor úr népi gyógyászatról tart előadásokat Amerikában. Nem is lenne azzal semmi baj, de Géczy úr olvasói levélben dícséri Wass Albertet. Köszönetet érdemel az Amerikai Magyar Hírlap amiért leközölte Géczy úr újfasiszta gondolatait, így a széles publikum is olvashatta azokat. Géczy úr annyira büszke pamflettjére, hogy még saját kisgyermekének fényképét(!) is mellékelte ahhoz.

Mielőtt bárki azt gondolná, hogy én valamiféle fellépést szorgalmazok a Felsővályi Ákos úr által vezetett New York-i Széchenyi Társaság ellen – az téved. Én azt szeretném, ha minél többen tudnának arról, hogy Bagosi Hajnal lelkesen Wass Albert felolvasó maratont szervez New York City kellős közepén. Talán a New York Times is felfigyel majd arra, és cikket írnak arról, hogy milyen gondosan művelik az antiszemita gondolatokat Amerikában. Vagy a Los Angeles Times is ír majd a Magtár-ról (Hungarian Cultural Alliance), amelyik Géczy urat meghívta.

Nemrég az Észak-Amerikai Magyar Református Diaszpóra konferenciát tartott Kanadában, az ontarioi Niagara Falls-on. Németh Zsolt külügyi államtitkárt is ott volt, kijelentette, hogy a keresztyén hit és a politikai-közéleti szerepvállalás összeegyeztethető. Előadást tartott – Az Észak-Amerikában élő magyarok szerepe a „magyar imázs” alakításában – címmel.

Németh Zsolt Csepelen Wass Albert szobrát avatja. Mögötte látható Tarlós István jelenlegi budapesti főpolgármester, és Németh Szilárd a Fidesz országgyűlési képviselője, “rezsiharcosa”.

Németh Zsolt Csepelen Wass Albert szobrát avatja. Mögötte látható Tarlós István jelenlegi budapesti főpolgármester, és Németh Szilárd a Fidesz országgyűlési képviselője, “rezsiharcosa”.

Ha már politikai szerepvállalásnál tartunk, megemlíteném, hogy Németh Zsolt avatta néhány éve Csepelen Wass Albert szobrát. Szerinte Wass nem háborús bűnös, azért hurcolták meg, mert “azonosult az erdélyi magyarság helyzetével.”(!?) (A csepeli Wass szobor avatásáról itt olvashatnak.) Mit keres ez a fasiszta háborús bűnössel szimpatizáló magyar politikus Kanadában.

Nemzetegyesítés, kereszténység, szeretet és barátság jelszavaival operálnak a szélsőjobboldali propagandisták, közben fasiszta gyilkosokat dicsőítenek. Papp Lajos közösségi oldala kétszeresen félrevezeti olvasóit, nemcsak téves információkat terjeszt Wass Albertről, de még a Fidesz választási propagandáját is belekeveri abba.

Másfél évtizeddel ezelőtt Amerikában szinte senki sem ismerte Wass Albertet. Öngyilkossága előtt, magyar témájú rendezvényeken, saját kiadásában megjelentetett könyveit árulta. Miután fasiszta múltjára fény derült, vizsgálat indult ellene, Floridában öngyilkos lett.

Ma ennek a háborús bűnösnek 34 szobra áll Magyarországon! Az Egyesült Államokban soha senkinek nem jutott az eszébe, hogy szobrot állítson neki.

A Wass kultuszt éppen a magát mérséket jobboldalinak hírdető Fidesz tűzte zászlajára, miután a szélsőséges Jobbik hőst faragott belőle. Ők már 2007-ben szobrot állítottak a budapesti Szabadság téri Hazatérés Templom előterében, Dr. Hegedûs Loránt dunamelléki nyugalmazott püspök hírdette az igét, ifj. Hegedûs Loránt és Vona Gábor avattak, és a Magyar Gárda tagjai álltak sorfalat!

A magyar származású amerikaiak akkor szereztek tudomást Wass létezéséről, amikor az amerikai hatóságok vizsgálni kezdték fasiszta múltját. Azt kezdték firtatni, hogyan került ez az ember az Egyesült Államokba? Magyarországon a rendszerváltás után a Kráter Műhely Egyesület népszerűsítette írásait, azelőtt ott azok ismeretlenek voltak.

Érdemes számbavenni a leggyakoribb Wass Alberttel kapcsolatos hazugságokat:

Wass Albertet a román kommunisták ítélték el, bosszút akartak állni a „magyarokon”.

Wass Albertet 1946. március 13-án a Román Népbíróság gyilkosságban való részvételért távollétében halálra ítélte. Mihály Eszter, Mihály Rozália, Josif Moldavan és Ioan Catin voltak az áldozatok. A bíróság működését a Szövetséges Ellenőrző Bizottság elismerte, annak tagjai az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és a Szovjetunió voltak.

Az Egyesült Államokban kivizsgálták Wass ügyét és felmentették.

Wass öngyilkosságáig az amerikai hatóságok vizsgálata alatt állt. Megpróbált magyar útlevelet szerezni, Budapestre menekülni, de az nem sikerült. Wass-t soha nem rehabilitálták, ezt vezető amerikai politikusok többször is hangsúlyozták. Soha egyetlen amerikai politikus nem támogatta Wass ügyének románai újratárgyalását sem. Ítéletét megalapozottnak tartották.

Dr. Wass Albert professzor volt és egy amerikai egyetemen nyelveket tanított.

Wass Albert a University of Florida nyelvi laboratóriumában először segédmunkásként, majd technikusként dolgozott. (Gainesville, Turlington Hall.)

Wass Albert népszerű író volt Amerikában, több könyvét is kiadták.

Wass Albert írásait egyetlen kiadó sem volt hajlandó megjelentetni az Egyesült Államokban, a kritikusok szerint azok irodalmilag silány, zavaros írások. Magánkiadásban jelentette meg azokat, és személyesen házalt a könyvekkel. Feleségével létrehozta a Magyar Szépmíves Czéh nevű céget, azt remélte, hogy a másfélmillió amerikai magyar fél százaléka, azok akikben „maradt még valami kis hazafias érzés” évi tíz dollárt adnak neki. Állítólag 700 előfizetőtől beszedte a pénzt, de a biznisz befuccsolt, a pénz eltűnt.

Wass Albertet a román Securitat üldözte, meg akarták gyilkolni, rálőttek Amerikában.

A történetet maga Wass terjesztette, miután Floridában újságcikkek jelentek meg, hogy egy háborús gyilkos rejtőzködik lakóhelye, Astor Park környékén. Nincs hiteles bizonyíték rá.

Wass Albert fia amerikai tábornok, ő „intézte el” Wass Albertet amerikai felmentését.

Wass Albert egyik fia, Huba, valóban az amerikai hadsereg tábornoka. Huba sikertelenül próbált politikai támogatást szerezni Amerikában apja ügyének romániai újratárgyalásához. Érdemes megjegyezni, hogy a magyar történészek és hatóságok soha nem vizsgálták a National Archive-ban található Wass dokumentumokat, ugyancsak nem vizsgálták Wass bevándorlási dossziéját, az alapot szolgált az amerikai hatóságok, a Department of Justice eljárására. Az Wass Albert öngylkosságáig húzódott.

Nemcsak Németh Zsolt külügyi államtitkár fejezte ki csodálatát Wass humánuma iránt, de melegen méltatta a háborús bűnöst Áder János, Lázár János, Kósa Lajos, Pótápi Árpád, Németh Szilárd is, még a teológus Harrach Péter is Wass „emberi nagyságáról” beszélt.

Németh Zsolt államtitkár 2008. április 11-én Csepelen, Wass Albert szobrának avatásán a következőket mondta.

“Hölgyeim és Uraim! A második világháború borzalmainak nagyságrendjével mindnyájan tisztában vagyunk. Elképzelhetőnek tartják Önök, hogy mi, akik – Wass Alberttel együtt – a nácizmust is és kommunizmust is az emberiség története legsötétebb fejezetének tartjuk, egy háborús bűnösnek állítunk szobrot?

Feldmájer Péter egykori MAZSIHISZ elnök, Németh Zsolt és Áder János a Dohány utcai zsinagóga udvarán. (Áder János Debrecenben, Németh Zsolt Csepelen avatott Wass Albert szobrokat.

Feldmájer Péter egykori MAZSIHISZ elnök, Németh Zsolt és Áder János a Dohány utcai zsinagóga udvarán. (Áder János Debrecenben, Németh Zsolt Csepelen avatott Wass Albert szobrokat.

Erre a kérdésre az Egyesült Államok hatóságai – alapos vizsgálat után – 1979-ben megadták a választ: azok a vádak, amelyek alapján Románia Wass Albert, mint háborús bűnös kiadatását kérte, nem bizonyíthatóak, az író tehát nem háborús bűnös.”

Ben Cardin amerikai szenátor 2012 julius 12-én külön kiemelte, hogy Wass jogerősen elítélt háborús bűnös volt. (USA Kongresszusi jegyzőkönyve.)

Az Egyesült Államok hatóságai soha nem mentették fel Wass Albertet. Németh Zsolt tudatosan félrevezette hallgatóit, ráadásul tette ezt úgy, hogy az Egyesült Államokra hivatkozott. Saját kérdésére válaszolva: Igen, egy háborús bűnös szobrát avatta.

Magyarországon ma államilag szervezett történelemhamisítás folyik. Nem csupán a Jobbik dicsőít egykori fasisztákat, de az Orbán-kormány vezető politikusai történelmi tényeket hamisítanak, fasisztákat, háborús bűnösöket próbálnak tisztára mosni. Wass Albert esete iskolapéldája ennek.

Lázár György

58 hozzászólás

 • Álldogáljanak mellette. Ha nincs jobb dolguk. Én inkább zenét hallgatok.

 • Azért- ha már a háborus bünösség fokozatait taglaljuk – Wass Albert egy nyeretlen kétéves M.Begin mellett (Ld. King David Hotel terrorista felrobbantása, többek közt 17 zsidó halottal…). Én is inkább zenét hallgatok, most Wagnert.

 • Gondolom, Lázár Gergely egy könyvét sem olvasta Wass Albertnek, mert akkor más véleménye lenne róla.
  Könyveit ismerve, csak pont a fordítotjára emlékszem. Például “Elvész a nyom” című művében, tisztán írt a különböző embertipusokról, és a “barna ingesekről” (barna inget anno a magyar nácik hordtak), akiket ő egyszerűen “állatembereknek” nevezett!
  A fenti cikkben sajnos, sok téves adatot közöl Wassról.
  Pl. Az ő “bűnösségét” az USA-ban az FBI nyomozta évekig, mert Románia követelte Wass kiadását. Az FBI egy olyan szervezet, ami NEM fog egy kétes származású tábornok szavára (Huba nevű fia)felmentést adni, ha valamit is találnak a múltjában(Arról nem is beszélve, hogy a “rossz multú” apának a fia sem lehet tábornok)
  Mivel Wass OTT sem volt, mikor az a gyilkosság amivel vádolják történt, valószinű az egész koholt vád volt, egyszerüen, birtokuk és házuk elkobzása érdekében az erdélyi Mezőségen.
  Aztán van még néhány ferde állitás is emellett a cikkben.
  Pl. A floridai Millitary akadémián, nem takaritó volt, hanem történelem tanár.
  Az amerikaik SENKI könyvét ingyen nem adják ki, pláne magyar nyelven. Ezért létesítette saját könyvkiadó vállalatát Wass Albert, de megjelentek ott erdélyi témájú ISMERTETŐ könyvei is, angol nyelven, amiket az amerikai szánátoroknak is elküldött.
  Wass emberfeletti munkát végzett az emigrációban amagyar irodalom és kultúra ébrentartásáért, több folyóítatot is szerkeztett két nyelven.
  Igen, valóban haza akart mégegyszer menni késői 80-as éveiben, de a magyar Belügyminisztérium csak EGY(1)évre adta meg neki az utlevelet.Valószinű, hogy 90 éves korában ez is hozzájárult öngyilkosságához, de az is, hogy nagy reumatikus fájdalmai és attól való félelme, hogy öregházba teszik, mind közrejátszottak tettéhez.
  Valóban, NEM ismerte a magyar közönség Wass Albert műveit a rendszerváltásig tiltott volt, éppen úgy mint másik nagy írónk, Márai Sándor művei.
  Az emrikai, canadai magyar olvasók már előbb olvashatták, hiszen ezért IS alapította saját kiadóvállalatát.

 • Budafok: Azzal az érvel mentegetni valakit, hogy van nála rosszabb is…..

 • Ja, de azokról itt senki sem ír….

 • Elég unalmas már ez a “Wass Albert fasiszta” lemez.
  Wass Albert irodalmi munkásságáról lehet vitatkozni (szerintem vannak kitűnő és közepes művei egyaránt, akárcsak pl. Jókainak vagy Mikszáthnak vagy más, jónevü írőnak).
  Az viszont nem kétséges, hogy a román, imperialista, expanzionista kis-antanti rabló politika olcsó, szerves része. Az ilyen sunyin leplezett magyarellenesség, a román nacionalista politika rafinált csomagolásban történő európai, amerikai “értékesítésé” tipikus, erre nagyon alkalmas a koncepciós ikonok felmutatása, hasonlóan a felvidéki Esterházy ügyhöz. Annak a Romániának amely Antonescuval és a Vasgárdával, Ceausescuval “büszkélkedhetett”. Ehhez – félre és alul tájékozott – magyarként támogatást adni, finoman fogalmazva nagyon gyenge dolog.

 • Budafoki,
  baszki.Nehogy már szabadságharcos ellenállót csinálj a nyilas grófból!Jellemző rátok,hogy a nevét lemered írni egy napon Menachem Begin (emléke legyen áldott)nevével.Neked valóban jobban illik az antiszemita wágnert hallgatni.Az emberiség szörnyszülötte a ti bálványotok is azt hallgatta.Az a rohadék legalább is a ti szemetekben hős az 50.000.000 millió halottjával a ti virulásotok és hamvadásotok idején.Ne szégyeld magad!Ezt a szót te nem is ismered.

 • Elnézést, most látom, hogy véletlenül elírtam a cikk írójának nevét.
  Valószinű egyszerű tudatalatti manőver volt. T.i. volt egyszer egy Lázár Gergely nevű orvosunk!

 • Figyelő,
  ez aztán tényleg nem a Te asztalod.Ha már senki nem ír a náci és terrorista gyilkosokról és minden áron ez a szíved vágya,hát kérjél felvilágosítást saját berkeidben a kunpáterekről idegen tájak úgy sem érthetők a Te számodra.

 • Gyuri10: Nem akarok igazat adni senkinek. De Wágner zenéje fantasztikus. Az, hogy egy állat úgy favorizálta mint most mások wasst ez nem von le semmit a zsenijéből. Wágner biztos nem vett volna részt ebben az ámokfutásban. Azt se hiszem, hogy az az elmebeteg tényleg értette a zenéjét. Jó propaganda volt.
  Barenboim nem véletlenül vitte el Izraelbe a zenéjét. Bayreuth egyik legelismertebb előadója aki Magyarországon kis Bayreuthot csinált, Fischer Ádám. Ők sem éppen árják.
  Legnagyobb énekesünk Polgár László is fantasztikusat nyújtott a Parsifalban. Wágner zenéje a világ felett áll. Aki kisajátítja az egyszerűen csak tolvaj.
  Ui: Wágner csak magát szerette. Talán még a feleségét Liszt Cosimát. De az se biztos. Nem mindegy?

 • llanfair,
  sajnos a zene nem az én botfülem világa,tehát wágner zsenialitását még ha értenék is hozzá,jogom nem lenne el vagy megbírálni. Kedves, hogy a kifejezetten defetista,Izraelben nem igen fellépést élvező birenbaromra hivatkozol. Megbocsájtható a tévedésed.Ennek ellenére csak azt mondhatom,hogy a világ ma élő egyik legnagyobb karmestere Zubin Metha is ki lett penderítve a Tel-Avivi koncert teremből amikor wágnert akart játszatni.A mai napig:2014 ápr.4 ig Izraelben nem játszották nyilvános helyen.Ezt mint abszolút zenei analfabéta,de a mindennapi életről jól értesült polgárként írom.Továbbá nagy meglepetés lenne számomra,ha ilyen barenboim féleségnek sikerülne az elkövetkező 10,15 évben wágnert Izraelbe becsempészni.Azt azért vedd figyelembe,hogy itt nem mindenki olyan zenei analfabéta,mint én. Egyébként tudott dolog wágner antiszemita volta és sok zsidó kollégájának az ellehetetlenítése. Ez annál is több,mint Liszt Cosimát nem szeretni.Végül is nem ő az első,aki nem szerette a feleségét.Igaz antiszemitaként sem ő volt az első.A magam részéről szégyenlem,(igaz mindig kisbetűvel) hogy ilyen sokszor leírtam a nevét.Kérlek ezt a témát itt fejezzük be.Attól függetlenül,hogy Veled nagyon szívesen bármikor levelezek.Üdv:Gyuri.

 • Kedves Gyuri: Egy mondat és befejezem. Ezt az egyet nem értem meg soha Izraelben. Ez majdnem olyan mint a könyvégetés.
  De holnaptól szabadságra megyek további jó egészséget.
  Kérésedet megfogadva nem vágom be a honlapot a jeruzsálemi koncertről.

 • Azt hiszem gyuri, megszüntem válaszolni beírásaidra!

 • Kedves llanfair,
  Az utolsó szó jogán a könyvégetésről annyit,hogy bizony-bizony a világ jobban járt volna,ha a mein kampfot és főként”szerzőjét” születés előtt rakták volna máglyára.
  Szabid alkalmából kellemes pihenést és jó szórakozást kívánok.Gyuri.

 • Figyelő
  El tudom képzelni, hogy Lázár György mint művelt ember olvasott Wass Albert könyveket, sőt még azt is, hogy kedvelte őket. De Benjamin Cardin holtbiztos, hogy egyet sem. Pedig nagypapájáék erről a vidékről vándoroltak ki az Államokba egykoron, még Kardonsky névén. Egyszerű szatócsként kezdték, aztán belelendültek. Abban a bizonyos jegyzőkönyvben Benjamin jól beolvasott a mai Magyarországnak, magam is belepirultam…

 • Pesti Gúnár

  Tudomásom szerint Kuncze Gábor belügyminisztériuma adta meg Wass Albertnek a magyar állampolgárságot. Wassnak nagy szívfájdalma volt, hogy az állampolgársági igazolásán az “érvényes egy évig” kitétel szerepelt. Ezt Wass úgy értelmezte, hogy csak egy évre kapta meg az állampolgárságot, pedig az egy év arra szolgált, hogy azalatt szerezze be a személyi igazolványát/útlevelét.

 • budafok
  2014 április 4
  5:43 du.
  Eltudom képzelni a beszédét…így a magyar választás előtt!

 • Vajjon, a hazudozas Lazar Gyorgy alaptermeszete, vagy a kotelezo a KMH-n???Az az ellentetekrol mar ne is szoljunk semmit…

 • jimbo: a hazudozás bencsics alaptermészete. lázárt meg maga sem tudja cáfolni.
  de, ha gondolja, nyaljon be maga is a régi és újkeletű náciknak, csontig. a nyelve úgyis csak arra való.

 • budafok: dicséretes az érzékenysége, bár elég nehezen tudom elképzelni, hogy elpirulna bármiért is.
  azonban az elemi udvariasságot is hiányolom magánál: egy “köszönöm”öt kierőltethetett volna magából, bármennyire is nem szível.
  így hát, a mellé, hogy “bohóc” (megkérdezem apucit, mi is a véleményem), kénytelen vagyok kijelenteni, hogy egy neveletlen bunkó, akárhány diplomája is van.
  llanfair tényleg liberális.

 • Lazart, barki, aki foglalkozik hasaonlo dolgokkal es akarja ket sorban megtudna cafolni. Csak a cikkben szereplo ellentmondasokra kellene a hangsulyt helyezni es mar kesz is. ENNYI!!!

 • Figyelő,
  szokásommal ellentétben Tőled elnézést kérek, hogy azt írtam,hogy “idegen tájak nem érthetők számodra”.Ha megértesz valamit a mi környékünkön azt csinálsz vele ami jól esik vagy amit úgy gondolod,hogy tudsz.Semmi közöm hozzá.Hála a Teremtőnek nem tartozok felelősséggel sem Érted,sem a beírásaidért.Ha pedig meg akarsz szűnni,hát…sajnálhatom,de szuverén jogoddal élhetsz.Újfent valami,amihez semmi közöm.A vélemény nyilvánításaid csiszolásához további sok szerencsét kívánok,de egyúttal tudatom veled,hogy én nem szűnök meg válaszolni,különösen nem,ha valamelyik beírásod nagyon csípi a szemem.Sajnos ez túl gyakori történet,úgy hogy mindenre képtelen lennék válaszolni,mert azért néhanapján van egyéb tennivalóm is.A lehető legközelebbi nekem nem válaszolásodig szeretettel üdvözöllek:Gyuri.

 • jimbo: akkor maga miért nem cáfolja? ja, hogy fingja sincs az egészről, mert se bronxban, cipőpucolóként, se ausztráliában,bozótlakóként, erre IS képtelen volt, ráadásul most is az? az más.

 • Budafok: Hol az a telefon. “Magyarhonban” vagyok.

 • llanfair: én e tárgyban csak egy apró köszönetre vártam, azt se bírta kiizzadni magából.

 • A cikkbol:

  ” Dr. Papp és elvtársai lejáratják Észak-Amerika magyar származású polgárait. Papp úr eszméi nem népszerűek az Újvilágban, támogatói sincsenek sokan, de miattuk fasisztának, és antiszemitának tartanak ma már szinte minden magyar származású észak-amerikait. ”

  Ekkora marhasagot mar regen nem olvastam. Itt Eszak-Amerikaban azt sem tudjak, hogy mi az a Hungary. Megkerdik, hogy “ki ehes?”.
  Honnan a fenebol tudnak ki magyar szarmazasu es ki nem?

 • moshe: valami baj lehet az angolságával. az ugyanis, hogy magyar vagyok, úgy szól, hogy i am hungarian. az pedig, hogy éhes, i am hungry (I’m hungry, bár ennek a kiejtésével is gondban lehet). gondolom, maga nagyon egyszerű emberke, aki csak tévedésből moshe. maga ezzel indított, amikor kultúrkörnyezetbe került, mivel gondolta, az, hogy maga magyar, majd jól meghat mindenkit. hát nem. cserébe éhes lett 😀
  nem mellesleg, ha az usa-ban azt sem tudják, hol van magyarország, az csak az oktatásuk szegényessége. bár nem csodálkozom rajta, mivel egy olyan országban, ahol háztartásvezetésből is lehet egyetemi diplomát szerezni, mégis, mit vársz az egyszerű amerikaitól?
  maga fel tudja sorolni az USA összes államát, fővárosuk megnevezésével együtt? kötve hiszem.
  ahhoz túl buta.

 • Judith Kopácsi

  Rashid, egyik “fogadott” fiam évekig járt az USÁ-ban, és azzal kereste napi betevőjét, hogy kocsmákban fogadott, van Kanadának olyan része, ami délebbre fekszik, mint Kalifornia. “Kizárt dolog”, mondták az okos tojások, amíg meg nem mutatta nekik a térképen, hogy a Lake Eriben fekvő Peele szigete tényleg délebbre van Kalifornia északi csúcskétől. Biztos kereset volt. Mindig ráharaptak.

 • Ille Isrván

  Nem jó az analóg. Nem ugyanaz felsorolni az USA összes államát a fővárosukkal együtt, mint felismerni egyet, ha megemlítik.

 • Moshe Akiva! (ha ugyan az vagy)
  Tokeletesen igazad van. Ez cask domnule hitler sziporkazasa. Semmi mas.Baj az, hogy nemigen sziporkazik,csak porkazik(Poroz-ik).

 • jimbo: ki az a domnule hitler? mi ez a román megszólítás-rögeszme?
  mondja, maga meg ért bármit is az írásainkból? mert, hogy a sziporka is más lapra tartozik, mint a (be)porozás, az kétségtelen.

 • Domnule!
  Az ertelmezes, tudom, maganal van. Ott is hagyom maganak, mert a magajebol nem kerek.

 • jimbo: pedig kap belőle, vastagon.
  “hiszen ha senki mas, de az On “hitlerje” ott van megcsinalni a piszkos munkat.”
  valamint kizárólag velem szemben használja a domnule megszólítást (domnule hitler).
  chrisnek egyetlen munkatársa van, az én vagyok. maga ezt a munkatársat hitlernek nevezi.
  jimbo, ebbe rendesen belemászott, most már valóban a nyakáig ér a szar!

 • Kedves Jimbo!

  Ja, en vagyok a Moshe Akiva, aki mar irt ide nahanyszor elozoleg.

  Az ugynevezett “baloldali” politikusoknak es ujsagiroknak az a legnagyobb hibaja, hogy mindent eltuloznak. A legkisebb bolhabol elefantot probalnak csinalni.

  Ugyanakkor vannak, akik harapnak ra…

  Udv;
  Miklos

 • Moshenak igaza van, ez igy van itt Észak Amerikában, meg úgy általában az angolszász világban: ha azt hallják hogy magyar az illetö, rögtön jö az a fa vicc “hungry-Hungarian”… hahahaha. Ja, igen, unjuk, de hát ez van. Kb annyira vicces mint amikor Magyarországon harmadszorra kijavitok valakit hogy Kanadai, nem Amerikai vagyok, mire a vége midig az hogy: “ugyanaz. “

 • Illie UR!(ha igy jobban tetszik)?
  Tudja mit?Tehet egy szivesseget…En mar tul vagyok az ijedos koron. Ismetelten mondom:sajat maga vette magara az inget. OKAY???
  Miklos!
  Igazad van. En is irtam mar sokszor, hogy tuloznak mindent, es mindent felremagyaraznak. Ezert tort elore a jobbik. Pedig ertelmes kritizalni valo lenne, de nem… Ok csak mocskolodnak.Sokszor meg itt egymas kozott is.
  Kar…

 • jimbo: kétségtelen, hogy egy gyáva szar maga, nincs elég bátorsága elvinni a balhét! amit írt, az egyértelmű, nekem nem kellett azt magamra vennem, egyedül engem érintett.
  de tudja mit? nevezzen meg bárkit, aki nem chris és nem, én de a KMH-t működteti.
  erre mit lép?
  és, hogy tanuljon is egy kicsit: az XOR a kizáró vagy formulája a számítógép programozásban.
  ami a szívességet illeti, jobban tenné, ha nem biztatna rá, mert, ha megteszem, az magának nagyon fog fájni. ez nem ijesztgetés, ez ígéret.
  a megszólítás meg nem tetszik jobban. ha képtelen rendesen leírni a nevemet, minek erőlködik?
  arról nem is beszélve, hogy nem sok bocskais idióta ődöng ki reggelenként a székelykapuján.higgye el, nagyon könnyű magát megtalálni.
  JIMBO [email protected] 185.10.127.85 – ami ugyan a vodafon által kiosztott változó ip-cím, de csak egy tartományban ugrál. nomeg, a gmail levelezője is igen készséges lesz, ha a hitlerező hozzámszólását megküldöm nekik.
  persze, intézhetjük kevésbé bonyolultan is.
  mint tapasztalja, lélfai is megkapta a buzizás visszavonásának lehetőségét, nem élte vele, hamarosan bíróság elé áll – eddig csak személyes meghallgatás volt.
  ha hajlandó visszavonni a “hitler” minősítést, eltekintek a rendőrségi eljárástól. ha nem, maga következik lélfai után.
  meg tudnám találni, de semmi kedvem bepiszkolni magával a kezem.

 • ILLIE!
  Ismetlem!!!Tul vagyok az ijedos koron.Viszont, ha mar
  birosaggal FENYEGETOZIK,hat lelke rajta. De, hogy tudja, nem irtam sehol, hogy szemelyszerint maga hitler. Ezt, ahogy mondtam, sajatmaga vette fel.Maga TUDJA miert.
  Egyebbkent maganak is el kell szamolni, hogy engedelyem nelkul adta meg az email cimemet. Ugy tudom, hogy ezt nem lehet megtenni. Itt kicsit feljebb, a “required” email cim mellett az is ott van (will not be published).
  Ezt azt hiszem “visszaelesnek” hivjak.
  No akkor mirol beszelunk. Ja… tudom. Maganak mindent szabad, masnak semmit. Ez az igazi DEMOKRACIA(maga szerint), igaz???
  Nehogy mar abba ringassa magat, hogy EN bocsanatot kerek magatol.Foleg nem azert, hogy magara vette azt a bizonyos inget.Viselje egesseggel.

 • Ja…Csak meg annyit:milyen kar, hogy maga egy abszolut vitakeptelen ember.

 • jimbo: dicséretes, hogy küzd, csak az a baj, hogy a vesztes oldalon áll. tudja, nem kell ahhoz engem megcímeznie, hogy egyértelmű legyen, kire vonatkoztatja.
  az ellen pedig, hogy kitettem az elérhetőségét, semmit nem tud tenni, mivel ahhoz fel kellene fednie a személyiségét. ez van, picinyem.
  ha pedig volt szavazni, nem csak gyáva, hanem hazug is.
  én nem fenyegetek senkit, főleg nem az olyasvalakit, aki azt se fogja fel, mekkora kupac szarba ásta bele magát.
  én, jimboci, csak felvázoltam magának egy jövőképet.
  lehet, hogy az orvosa is?

 • En abba kupac szarba astam magam, amibe maga kis pitianer provakator le elte(gondolom) azt a pitianer eletet.
  Hogy kitette az elerhetosegemet, az csak etikatlan(magatol mas nem is varhato), de engem nem zavar. Annal is inkabb, mert mar harom(3) baratot szereztem magamnak es ellenseget meg nem(bar ismerve a maguk methodusat,erre sem kell sokaig varnom).
  Nem tudom, hogyan jutott el ahhoz a konkluziohoz, hogy vesztes oldalon allok, egy nyertes valasztas utan.Mitol vesztes az oldal, ahol allok. Jaaaa…”nemzetkozive less, holnapra a vilag”. Lehet, hogy igy van,de legalabb
  nem voros less. Maxi:csikos(USA), ami konnyen osszetevesztheto az arpadsavossal. Capice???

 • P.S.
  Csodalom, hogy nem reagalt a VITAKEPTELENSEGRE.
  Lehet, hogy tudja magarol ezt hianyossagot??? Ha igen(bar nem hiszem), akkor meg van remenye,hogy valaha normalis is lessz.

 • jimbo: személyében áll a vesztes oldalon, mivel maga nem nyert meg semmit.
  capice…az milyen nyelven van? mert olaszul úgy kérdik: capisce 🙂 tudja, kicsi cipőpucolóm, innen származik a szleng “kapisgálni” szava.
  három barátot szerzett? asztaaaa! és mennyit fizetett értük?
  azt pedig, hogy én hogy és miként éltem le az életem, már megbocsásson, a maga ismeretei meg sem közelítik – ahogy sok mást se,.
  maga itt most csak durcás szópárbajt vív velem, amihez az én nagylelkűségem is hozzájárul, mivel valóban etikátlan vagyok, párbajozom egy fegyvertelennel 😀
  kapisgálja már?

 • Koszonom a “nagylelkuseget”, de valoban fegyvertelen vagyok, mivel en nem tudok ocsmany lenni. Mag meg csak az tud lenni. Ehhez valoban nincs fegyverem es hozzafuznivalom se. Ahogy mondtam: nagy kar, hogy abszolut vitakeptelen.
  Orulok, hogy ilyen jol tud olaszul!!!

 • JIBIÓTA tanult valahol egy új szót és most elénk csillanytya új tudását hehehe

 • jimbo: maga semmit sem tud, nem csak ocsmánynak lenni. azaz, mégiscsak, mivel a maga ocsmánysága nem szavaiban, hanem mentalitásában rejlik. a vitaképtelenséget illetően pedig már kifejtettem: nem maga az, aki meghatározza.
  tudja, kicsi cipőpucolóm, korántsem tudok olyan jól olaszul, de veszem magamnak a fáradságot, mielőtt leírok egy idegen nyelvű szót, rákeresek.
  igaz, maga magyarul se tud rendesen, miért is kellene csodálkoznom?
  a születésem körülményeit, kicsi huszár, nem igazán ismerheti, és, hogy mi is maradtam, remélem, belátja, túl van a felfogóképessége határain.
  tudja, akadt már más is, aki így kinevetett. ma már nem tenné.

 • Kedves Jimbo!

  Amig maguk alatt vagjak a fat, addig minden rendben van.

  A nagyobbik baj, hogy keptelenek vesztesek lenni gracefuly – akarmi is az magyarul.
  Megnagyobb, hogy surun torvenytelen, vagy rendkivul idiota dolgokhoz folyamodnak, csak hogy nyerni tudjanak.

  Udv;
  Moshe

 • A kozottetek dulo vitahoz csak a zenei reszen
  kivanok hozzaszolni.En sem vagyok professzionista
  de szeretem a zenet es azt probalom megmutatni nektek,
  hogy az alkoto muvesz-barmilyen korrol is ir vagy komponal
  sajat koranak visszhangja.
  Ennek szep peldaja Verdi Nabuccoja,amely a zsido nep
  fogsagarol szol Babilonban,de az olasz nep szabadsagharca
  Ausztria ellen all mogotte {1842} – ez vilagos volt
  minden olasznak.

  http://mtva.hu/hu/sajto-es-fotoarchivum/5889-giuseppe-verdi-olasz-komponista-az-egyik-legna

  Engedjetek meg, hogy megszolaltassam azt a reszt,
  mely mindennel szebben kifejezi ezt a gondolatot.

  /www.youtube.com/watch?v=gNJT498c4sk&list=RDgNJT498c4sk

  Szep tavaszi napokat kivanok mindenkinek,es aki
  a Peszachra- a szabadsag unnepere keszulodik-
  jo unnepet.

 • Remelem, most sikerult.

  ://www.youtube.com/watch?v=gNJT498c4sk&list=RDgNJT498c4sk

 • JIMBO
  2014 április 8
  12:00 du.

  Üdvözletem, kedves Jimbo! Annyit mondanék csak az ille-vel kapcsolatos vitádhoz, hogy ne feledd, “Aquila non captat muscas.”
  Ne is foglalkozz vele, ahogy kopácsi anyósa szokta mondani, “nem számottevő”:)

 • Moshe, Dakota!
  Nekem cask unalomuzo volt ez a kis hecceles. Israelinek igaza van: A Nabucco sokkal jobban megfelel a celnak.Verdi job tarsasag, mint egy-ket beszukultagyu segfej.

 • jimbo: ha csak unaloműző magának, akkor javaslom a dominót. tudja, a harapós kutyát heccelni nem okos dolog, valamint törött kézzel segget törölni elég bajos.

 • Jimbo, mivel itt a vitaba Wagner is bekerult,

  Verdit{ellenpoluskent} mint olyan geniuszt hoztam fel,akinek –
  bar a multbol indul ki, van mit mondania KORA NEMZEDEKENEK.

  Remeltem, hogy igy ertelmezik a postomat.

 • Ettől nagyobb szennyet még sosem olvastam.

 • Nem kellett volna elolvasni – ugyanakkor, maga még a nevét sem meri leírni, indokolatlan és így értéktelen személyes véleményét inkognitóban meri csak megtenni.

 • Judith Kopácsi

  Dakota, ha már idézel, tedd azt konkrétan. Anyósom mondása: nem számos az emberek között. De, ez szerintem Illére nem áll fent, te rád viszont igen.

 • Ez a “háborús bűnös”, mint jelző lassan már polgárjogot kezd nyerni a jobboldali kommentátorok elméjében és írásaiban, így aztán efölött könnyedén átsiklanak…

  Pontosabban kell hát fogalmaznunk Tisztölthölhölgyeimésuuurooojim; ő nem csupán parancsot adott, mint az ilyenek általában szoktak, de Vass Albert a saját két áldott írói kezével gyilkolt meg békés polgári személyeket !

 • judith kopácsi: ugyan, kedves judith, nekem nem okoz álmatlan éjszakákat, hogy dakota nem tart számosnak 🙂 na és?