Berágott az Orbán kormány kanadai szócsöve (a KMOSZ)

2015 február 9 11:05 de.34 hozzászólás

Háttér:

A Kanadai Magyarok Országos Szövetsége (KMOSZ) 16 tagú elnöksége feljelentette az erdélyi Új Magyar Szót a Székely Nemzeti Tanácsnál, mert a lap januári száma elismerő módon ismertette Göllner András és Ádám Christopher kanadai magyarok nézeteit. Az Elnökség feljelentését egy nyilvános levél formájában, saját hírlevelében, tárta a közvélemény elé. (Lásd: Hungarian Reporter/Tudósító, 2015. Február 6). Ezzel párhuzamosan, a montreáli Magyar Krónika is kommentár nélkül közölte a KMOSZ Elnökségének kirohanását. (Lásd: Magyar Krónika, 2015. Február 6) Mivel a Hungarian Reporter, és a Magyar Krónika főszerkesztői képtelenek betartani az etikus újságírás szabályait, és megtagadják Göllner Andrásnak és Ádám Christophernek azt a lehetőséget, hogy megvédjék becsületüket az ellenük indított rágalomhadjárattal szemben, a KMH helyet ad válaszuknak, melyet az Új Magyar Szó főszerkesztőjének intéztek, a KMOSZ feljelentésére reagálva.

Feszty Dániel, az orbánista Kanadai Magyarok Országos Szövetsége (KMOSZ) elnöke. A KMOSZ Magyarország ottawai Nagykövetsége hozta létre annak érdekében, hogy a követség deklarált politikájának megfelelően, "egyivásúvá" tegye a kanadai magyarságot és leszámoljon mindenkivel, aki nem fideszes vagy jobbikos szimpatizáns.

Feszty Dániel, az orbánista Kanadai Magyarok Országos Szövetsége (KMOSZ) elnöke. A KMOSZ-t Magyarország Ottawai Nagykövetsége hozta létre annak érdekében, hogy a nagykövetség deklarált politikájának megfelelően, “egyivásúvá” tegye a kanadai magyarságot.

Tisztelt Főszerkesztő Úr, Tisztelt erdélyi magyar testvéreink !

A Kanadai Magyarok Országos Szövetségének (KMOSZ) 16 tagú elnöksége ez év Február 6-án, a nyílvánosság elé tárta levelét melyben felháborodásának ad hangot Bálint-Pataki József munkatársuk egyik írásával kapcsolatban. (lásd: Hungarian Reporter, 2015. Február 6)

Tisztelt Főszerkesztő Úr! A KMOSZ elnöksége által közzétett levél több helyen valótlanságokat állít, sőt, a nyílvános rágalmazás útján jár. Levelük azt állítja, hogy az alúlírott Göllner András és Ádám Christopher – „akik véleményét Bálint-Pataki úr magáévá tette…egyrészt kivonják magukat a kanadai magyar szervezett közösségek életéből, másrészt pedig egyértelműen kötődnek egy hazai pártpolitikai mozgalomhoz. Ezen – közösségi embereknek vagy függetlennek nehezen mondható – egyének véleménye alapján nullázta le a kanadai magyarságot és annak legnagyobb ernyőszervezetét, a Kanadai Magyarok Országos Szövetségét, a KMOSZ-t, Bálint-Pataki József… Nincs viszont nyoma annak a világhálón (mi legalábbis nem talaláljuk), hogy a Bálint-Pataki József által felmagasztalt Göllner András és Christopher Adam bármit is tettek volna az erdélyi magyarságért. Vagy akár csak a kanadai magyar szervezetek fenntartásáért. Ennek ellenére az Önök újságírója a pártpolitikai motivációtól hajtott “néhányat” magasztalja fel, míg az erdélyiekért oly sokat tevő kanadai magyar szervezeteket és az ezek legtöbbjét tömörítő ernyőszervezetet, a KMOSz-t ostorozza… Felkérjük Izsák Balázs urat, az SZNT elnökét, hogy emeljen szót az újságnál e durva méltánytalanság ellen,.. Bálint-Pataki József írása nem más, mint a kanadai magyar diaszpóra legnagyobb, pártpolitikától mentes, aktív ernyőszervezetének, a KMOSZ-nak a szubjektív, frontális támadása. Ez az írás úgy hat a nemzeti összetartozás eszméjét valló, identitásunkhoz, nemzeti kultúránkhoz s az anyanyelvünkhöz ragaszkodó honfitársainkra, mint ama szégyenteljes december 5-i népszavazás! Egyszer s mindenkorra kikérjük magunknak az otthonról ide és vissza manipulált nemzeti egység bomlasztását, a magyarság külföldi tekintélyének a bemocskolását.”

Tisztelt Főszerkesztő Úr! Nem óhajtunk hosszan reflektálni a fent idézet és hajmeresztő hazugságokra. A következőket viszont kénytelenek vagyunk Önnek és az Új Magyar Szó kedves olvasóinak a figyelmébe ajánlani. Először is egyikünk sem találkozott Bálint Pataki Józseffel, vagy egyeztette nézeteit vele, cikkének megjelenése előtt. Azt viszont megtiszteltetésnek tekintjük, hogy az Új Magyar Szóban megosztotta néhány gondolatunkat a kanadai magyar diaszpóra helyzetéről. A Kanadai magyarság, hála Istennek, többszínű, és nem kizárólag az Orbán kormány szemszögéből látja a valóságot. Ennek felismeréséért gratulálunk.

A Kanadai Magyar Hírlap (KMH), illetve a Kanadai Magyar Demokratikus Charta, (KMDC) melynek alapítói és vezetői vagyunk a hazai politikai pártoktól független civil szerveződésként működnek. Nem egy politikai pártnak hanem a demokrácia szellemiségének vagyunk a zsoldosai. Idéznénk a KMDC honlapjáról: „A KMDC egy pártoktól független, polgári-jogokat védő, montreali székhellyel rendelkező nemzetközi civil szervezet. A szervezet az egyetemes demokratikus elvek ápolását, védelmét szolgálja A KMDC-t az 1956-os magyar szabadságharc 55. évfordulójának alkalmával indítottuk útjára. Ezzel is tisztelegni óhajtunk a magyar nép demokratikus elkötelezettsége, áldozatvállalása előtt. Számunkra a demokrácia a jogállamiságnak, az esélyegyenlőségnek, a hatalmi ágak szétválasztásának, az igazságszolgáltatás függetlenségének, a mindenkori hatalom békés leválthatóságának, a szólás és sajtó-szabadságának és nem utolsósorban, az emberi méltóság tiszteletben tartásának biztosításában találtatik. A KMDC ezeknek az egyetemes értékeknek a védelmét szorgalmazza. Kezdeményezésünk azt a célt szolgálja, hogy hazánk visszaszerezze korábbi nemzetközi tekintélyét, honfitársaink ismét visszaszerezzék szabadságukat, és mindazt amit a jelenlegi (Orbán) kormány felelőtlen magatartásával elherdált…. Ma világszerte több mint 50 demokratikus nemzet-állam esetében veszélyben vannak a fenti elvek. A Kanadai Magyar Demokratikus Charta „vádirata” tényekkel bizonyítja, hogy az Európai Unió tagállamai közül elsőként a magyar kormány fordult szembe a nemzetközileg elfogadott demokratikus alapelvekkel. A demokrácia veszélyeztetéséért nem a magyar nép, hanem a magyar kormány, s annak vezetője, Orbán Viktor felelős. Vádiratunk nem Magyarországot, nem a magyar népet, hanem az Orbán-kormányt bírálja, minősíti”. (Lásd: www.hungariancharter.com.)

Orbán Viktor tavaly nyár elején, pont Erdélyben jelezte, hogy ő és pártja, a Putyin-féle politikai-gazdasági berendezkedés híve. Ő az orosz mintára, az illiberális államhatalom irányába szándékszik meneteltetni a magyarokat. Számára ez hazánk sikerének kulcsa. A KMDC, ellentétben a KMOSZ-szal, nem egy kleptokráciát, hanem egy demokráciát szeretne látni Magyarországon. Itt Kanadában, mi a Putyin-Orbán tengely nemzetközi terjeszkedése, népszerűsítése ellen harcolunk. Amennyiben Ön vagy bármelyik olvasojuk közűl bárki, talál egy mondatot is amelyben honlapunkon vagy írásainkban, Gyurcsány Ferenc pártjának, vagy bár melyik magyarországi politikai pártnak a támogatására búzdítunk, kérjük jelezzék. Mi nem csak szavainkban, hanem tetteinkben is a pártsemlegesség, a civil szerveződés, a szabad politikai verseny útját tartjuk követendőnek.

A KMOSZ elnökségének állítása, miszerint ők, velünk szemben, pártsemleges szerepet töltenek be Kanadában, egy szemen szedett hazugság. A KMOSZ-t az Orbán kormány kanadai nagykövetének szorgalmaskodásával, bábáskodásával hozták létre 2011-ben, és kifejezetten ezért, hogy kiközösítsék, elnémítsák az Orbán rendszerrel szemben egyre gyakrabban felmerülő kanadai hangokat. A KMOSZ-t, tehát, nem a kanadai magyarság hanem az Orbán kormány védelmének céljából hozták létre. Mesterségük címere országos szintű gyűlölethadjáratok szervezése azok ellen akik felemelik hangjukat Orbán Viktor és kormányával szemben. A Bencsik-Bayer féle Békemenet mellett petícióznak. Első számú céljuk az Orbán kormány kanadai ellenfeleinek morális és erkölcsi lejárattatása. Az Új Magyar Szó-hoz intézett levelük is ugyan ezt a célt szolgálja. A KMOSZ elnöksége, férevezeti Önt és az Új Magyar Szó olvasóit amikor pártsemleges színekben mutogatja magát. A szervezet, köztudottan, a Fidesz és az Orbán kormány kanadai szócsöve. Erre időnként még egy lapáttal rá tesz, ugyan is több esetben nem csak a Fidesz vezetőit, hanem a magyarországi újfasiszta párt, a Jobbik szekértolóit is sztároltatják Kanadában.

Ellentétben a KMOSZ elnöksége által megfogalmazott állítással, nevezetesen hogy a két alúlírott „önkéntesen kivonta magát a kanadai magyar szervezett közösségek életéből” a tények a következőek. A két alúlírott évek óta, és a mai napig is aktív szerepet játszik a kanadai magyar közéletben. Ádám Christopher évek óta vezeti Kanada legnagyobb magyar nyelvű online hírportálját, a Kanadai Magyar Hírlapot, illetve egy angol nyelvű Hungarian Free Press című lapot szerkeszt. Többféle módon harcol a közjó érdekénben. 2011-ben, példáúl, egy sikeres tiltakozó kampányt folytatott annak érdekében, hogy a Fidesz ne semmisítse meg Magyarország Kádár-korszakbeli múltjára rávilágító levéltári állambiztonsági gyűjteményeket. Göllner András pedig alapító és semzetközi szóvívője a legismertebb kanadai magyar polgár-jogi megmozdulásnak, mely nem dícsérni, hanem temetni óhajtja Orbán Viktor kleptokráciáját.

Göllner András aktívan harcolt Kanadában, a Kádár rendszer nemzetközi népszerűsítői ellen. A rendszerváltás után aktív szerepet vállalt Magyarországon a demokratikus rend és a piac-gazdaság
kiépítésében. Alapítványa, az Europrosperitas2010 Alapítvány éveken át, a Fidesz ellenszelével szemben, azért kűzdött, hogy széles társadalmi összefogással, a kommunikáció legkorszerűbb eszközeivel, erősítse, bővítse azokat a magyar határokat átívelő kapcsolatokat, amelyek a „jó szomszédságot”, a békés együttélést, a társadalmi és gazdasági integrációt szolgálják a magyar határ menti térségben. 2009-ben példáúl, többek közt Kassán, Lendván, Szabadkán, Eisensadtban és Nagyváradon szervezett programokat, kerekasztal konferenciákat a határontúli magyar kis-és középvállalatok, kulturális közösségek megsegítése céljából. Ezekről a kezdeményezéseiről az EU elismerő nyilatkozatokat bocsájtott ki, a helyi sajtó orgánumokban bőséges tájékoztatást lehet találni. Göllner Alapítványát, a Fidesz végig gáncsolta és végül teljesen ellehetetlenítette, mert nem tűrte, hogy az olykor kritikával illette Orbán Viktor politikai magatartását. A Fidesz-t nem az érdekelte, hogy Göllner jól szolgálja a határon túli magyarságot hanem az, hogy rosszul szolgálja Orbán Viktor személyes politikai ambícióit.

Tisztelt Szerkesztő Úr ! A Göllner és Ádám elleni kanadai boszorkányüldözést 2011 óta és a Fidesz kormány megrendelésére szervezi a KMOSZ, hogy véget vessen a pluralizmus szellemiségének, a kanadai magyarok körében. Ez úton szeretnénk Önt és az Új Magyar Szó munkatársait, továbbá a szabadon gondolkozó erdélyi magyarságot biztosítani szellemi, lelki szolidaritásunkról. Az erdélyi magyarság, akár a hazai magyarság demokratikus jogainak biztosítása elsősorban a helybéli emberek magatartásától függ. A Kanadai Magyar Hírlap és a Kanadai Magyar Demokratikus Charta szolidáris mind azokkal akik bárhol a világon az emberi méltóság tiszteletben tartásáért, a szabad politikai verseny, a szólásszabadság és az igazságosság védelméért kűzdenek. Mi nem az elnémítás hanem a bátor beszéd hívei vagyunk. Ellentétben a KMOSZ elnökségével, mi nem Orbán Viktor, hanem az univerzális emberi jogok védelmére esküdtünk fel. Az Új Magyar Szó mindig számíthat támogatásunkra e célok megvalósításának érdekében.

Üdvözlettel:

Göllner András
A Kanadai Magyar Demokratikus Charta Alapítója és Nemzetközi Szóvivője és

Ádám Christopher
A Kanadai Magyar Hírlap tulajdonosa, főszerkesztője

34 hozzászólás

 • sharapova2008

  Mocskos,hazaáruló fideszes banda:uralmatok a végéhez közeledik,hiába fizetitek le a gerinctelen kanadai árulókat!

 • Látom, ez a kis bérkretén feszti gyerek kezdi a fejét elveszíteni, és egyre idétlenebb módon hazudozik, csapkod. Na egen, ez van, mikor egy hülyegyerek rájön, hogy már nem ő a játszótér és a homokozó ura.
  .
  De ez:
  .
  “..alúlírott Göllner András és Ádám Christopher – … egyértelműen kötődnek egy hazai pártpolitikai mozgalomhoz…” – háborog a feszti kölök.
  .
  Kérdésem, mely persze affélr “rethorical question”:
  .
  – Miért, te k…csög, te nem kötődöl “hazai” pártpolitikai mozgalomhoz? Vagy bármilyen egyébhez?
  .
  Hát téged nem a fitymesz-bűnbanda lát el pénzzel, és – lévén a fitymesz nektek ideológiailag langyosvíz volt – a náci- hungarista söpredék pedig ideológiával?
  .
  Gondolom, ezek után a KMH szerkesztői már nem próbálnak “párbeszédet” ezzel a nyikhajjal.

 • Eldrad: a párbeszéd két egyenlő kvalitású és képességű fél eszme- és gondolatcseréje. Úgy vélem, a Feszti-gyerek – eddigi megnyilvánulásaiból kiindulva – nem tartozik ehhez a körhöz.
  Az pedig, hogy minek és hol hisztizik – lévén, képtelen elviselni, hogy akad, aki nem nyal be a jobboldalnak, mint ők, a “pártsemlegesek” – legyen az ő gondja.
  A KMOSZ egy lokális, izzadságszagú izé, a szokásos anyaországbeli mentalitással – basszus, ezt odaát oktatják? – vagyis: majd mi megmondjuk, ki a jó magyar!
  Innen üzenem: kutyaugatás nem hallatszik az égig, még derült, csillagfényes éjszakán sem! Cserébe a KMH-t az összes világrészen olvassák. Nos, miről is beszélünk?

 • István:
  .
  “..párbeszéd két egyenlő kvalitású és képességű fél eszme- és gondolatcseréje. Úgy vélem, a Feszti-gyerek – eddigi megnyilvánulásaiból kiindulva – nem tartozik ehhez a körhöz…”
  .
  – Ez világos. De nálam a lényeg az volt, hogy a KMH még akkor is megpróbált “nyílt, kulturált, konstruktív”, meg mittudoménmilyen párbeszédet kezdeményezni ezzel a nyomoronc kmoSS- el, bandatagjaival és népvezéreivel, mikor ezek már réges- rég színt vallottak, hogy kikhez- mifélékhez tartoznak ők.
  Másfelől, amikor már kb. ezredjére adták tudtára mindenkinek, hogy márpedig a Zigazság náluk van, és nem hajlandóak semmiféle párbeszédre.
  .
  Értem én, hogy az értelmiség – jellegéből adódóan – kétségbeesetten akar az ősemberrel párbeszédet folytatni, mert hát ugye, párbeszéd nélkül – a civilizált világ szabályai szerint – semmi nem oldható meg erőszak- és vagy verbális agressziómentesen.
  .
  Csakhogy itt egy komplexusos, pitiáner, magyar állammaffia által prostituált, nácikkal nyíltan bratyizó szervezettel akartak az értelmiségiek párbeszélni, ami ugye, lehetetlen.
  .
  Főleg, hogy nácikkal ELEVE nincs párbeszéd, sem egyezkedés, sem békülés – ez alapelv. Ahogy látom, az itteni nyilvános performansz alapján, ezt már megértették a KMH szerzői, felelős döntéshozói is.
  .
  Végre.

 • feszty daniel a nàtyon es agyon màtyàrkodo canadai allampolgar!!
  onnet,abbol a legkorbol,gazdasagi viszonyok kozul,azzal a fizetessek konnyu is hudejajjdenàtyon màtyàrkodni!!

 • barlev: kétségtelen, hogy van valami a névrokonságban. Ennek a Feszti/y gyereknek az arca majdhogynem körkép nagyságú 😛

 • Maros Zoltán

  Szerintem ez a hang méltatlan a magát legnagyobb ernyő szervezetnek nevező KMOSz-hoz. Én kértem a vezetőjét, hogy adja meg hány fizető tagszervezetük van és ezek együttesen hány kanadai magyart reprezentálnak. Remélem rövidesen megkapom a választ erre az egyszerű kérdésre.

  A szervezetnek vannak nagyon tisztességes, becsületes és a helyi magyarságért sokat tevő és dolgozó tagjai. Mint minden általánosítás sértő és megalázó, ezért kérek mindenkit fejezzék be ezt a fajta sértő hangnemet velük szemben és mindenki maradjon a tényeknél.
  Javaslom, hogy csak azok mondjanak véleményt, akik tudják kikről és miről van szó.

  A KMOSz része a kanadai magyarságnak és segiteni kellene őket abban, hogy többet tehessenek értünk magyarokért itt Kanadában. Bizom abban, hogy nemsokára előjönnek egy olyan kulturális programtervvel, amelyből világosan kitünik, hogy ők a magyar kultura mellett elkötelezett, politikamentes szervezet és ezzel sok örömet fognak okozni a helyi magyaroknak.

  Be kellene fejezni a földbedöngölésüket és hagyni, hogy nyílvánosság elé lépve kiterjesszék kulturális küldetésüket!

  A Kanadai Magyar TV ebben szeretne segitségükre lenni.

 • Maros Zoltán
  2015 február 9
  8:51 de.

  Kedves Zoltán. A KMOSZ már nyilvánosság elé lépett akkor, amikor kettészakította az addig viszonylag zökkenőmentesen működő magyar közösségeket. A közösségek tagjainak kb harminc-negyven százaléka lépett ki onnét,- nagyon rossz szájízzel. A Kanadai Magyar TV akkor segítene leghatásosabban az itt élő magyaroknak a kultúra, az ország megismerésében, ha ragaszkodna a kulturális és ismertető programokhoz,- politika nélkül. BC-ben van egy társaság, akik politikával egyáltalán nem foglalkoznak, viszont kultúrális tevékenységgel annál többet. Itt nézhető meg, hogy mit csinálnak: HTVBC.com.
  Üdv.

 • Maros Zoltán

  Falusi

  Mitől politikamentes ha az ATV egyik műsorát adják, melyben Kálmán Olga és Tartós vivnak egymással?

 • Maros Zoltán: kulturális program? Hát nem ott vannak a Fidesz kiküldött és jól fizetett önkéntesei, méghozzá szép számmal? Mind megannyi néptáncos, hagyományőrző, versmondó és nótafa!

 • Göllner András

  Kedves Maros Zoltán: Négy év az egy elég hosszú idő arra, hogy a KMOSZ bemutassa, mire képes. Felnőtt emberek vezetik, nem kisiskolások. Eddig csak azt láttuk, hogy megfutamodnak minden nyilvános eszmecsere elől azokkal akik nem az ő pártízlésük szerint beszélnek e tájon. (Ugyebár ez történt saját tavalyi kezdeményezésével is amiről itt a KMH hasábjain is tudósítottunk) Eddig csak azt láttuk, hogy mindenkit, aki másként gondolkodik a magyarság közügyeiről, azt kirekesztik a kanadai magyarok közösségéből. Eddig csak azt láttuk, hogy kizárólag a Fidesz és a Jobbik “muzsikusait”, az Orosz kleptokrácia legjobb magyar tanítványának embereit hagyják fellépni közösségi helyszíneiken. Mint az Új Magyar Szó-hoz intézet levelük is megkérdőjelezhetetlenül bizonyítja, arra szakosították magukat, hogy hazug módszereket használva, erkölcsileg és morálisan lejárassák mindazokat akik nem Orbán nótáját fújják Kanadában. Kedves Maros Zoltán ! Lejárt a türelemidő, eljött a záróra ideje ! Tudjuk, hogy Orbán új nagykövetével összejátszva, most megpróbálnak egy új nótát játszani, egy nagykaliberű “összmagyar” kulturális rendezvénnyel szeretnének előállni, amely bizonyára nagyszerű televíziós felületeket biztosíthat. Kíváncsian várjuk a fesztivált, és ha jók az előadók, tapsolni fogunk a művészeknek. De ettől a színjátéktól nem fogunk meghajolni Orbán Viktor kleptokráciája előtt, nem fogjuk üdvözíteni a magyar maffia államot, a Fidesz “Illiberális” államfetishét, és nem fogunk bele menni abba, hogy a kanadai magyarokból egyívású, a hazug hatalommal szemben, megalkuvó cinkosokat faragjanak. Mi egy másfajta fesztivált szervezünk. Mi nem dicsérni hanem temetni akarjuk a Császárt. Hajrá szabad, demokratikus Magyarok !!! Rabok lesztek vagy szabadok ? Ez a kérdés, vállaszatok !!!!

 • Természetes, hogy a kultúrális kiküldöttek a kormány emberei. Kinek van pénze máma a művészek utiköltségére?
  Csakis a kormánynak.
  Múltban én is hozattam ki magyar művészeket kultúrális előadásokra, tudom mibe kerül.

 • Ille

  Én eddig két esetről tudok, amikor pénzt kaptak valakik a szervezetből a magyar államtól. Az egyik esetben egy hagyományőrző szervezet $9.000-t, a másik esetben az állam fizette a Diaszpóra Tanácskozás költségeit, de azt mindenkinek fizette, nem csak a KMOSz-s emberkéknek.
  Nem, hiszem hogy ezek elegendő okot szolgáltatnak arra, hogy azt lehessen mondani, hogy a magyar állam pénzeli őket.
  Én azt hiszem, mert ismerek közülük sokat, igen is kellene őket segiteni, hogy munkájuk révén bizonyithassák, hogy valóban a magyar kulturáért elkötelezettek.
  Természetesen sok mindenben kellene nyítniuk a közösségek felé és kezdeményezniük, ha ők a legnagyobb ernyő szervezet a kanadai magyarok között. Egyenlőre úgy látom, hogy az állandóan védekeznek és ez elveszi az energiájukat attól, amire létrejöttek.
  Híszem azt, hogy gyorsan túllesznek mindezen.

 • Nagy János László

  Sharapova2008 figyelmébe ajánlom:
  A maga által titulált gerinctelen árulókat máshol kell keresnie, mint a KMOSZ elnökségében. Inkább a kanadai magyar sajtó orgánumok Gyurcsányista firkászai között kellene kutakodnia….Amennyiben, pedig, ha nem tudja miről van szó, kár beleütnie az orrát….

 • Maros Zoltán
  2015 február 9
  8:51 de.
  Maros Zoltán, ezzel a beírással egyetérteek!

 • Nagy János László: gyurcsányista firkászok, mi? Na, beállhat Figyelő mellé a színpadra, maga is jó stand-upos 😀
  Amúgy: köze? Tán csak nem érintett?

 • Figyelő: ugye, nem gondolta komolyan, hogy ezek az agitátorok kulturális kiküldöttek? Mi is a házi feladatuk? Beterelni az akolba a birkákat!

 • Göllner András

  Nem hiszem, hogy bármilyen összejátszás lenne a jelenlegi nagykövet és a KMOSz között. dr. Ódor Bálint sokkal jobban figyel arra, hogy egyenlő távolságot tartson mindenkitől, pontosan az előző nagykövet hibáiból tanulva. Mégis ha van bizonyítékod az összejátszásra, hát lássuk!
  Én nem tudok semmiféle nagykaliberű összmagyar kulturális eseményről, amely TV-s felületet biztosítana.
  András, ha tudsz valamiről, kérlek ne hagyj kétségek között!
  Az igaz, hogy egyenlőre a KMOSz nem vállalja a nyílvános párbeszédet. Kértem tőlük interjút, udvariasan elutasították. Ugyanakkor majd rájönnek, hogy aki nincs a médiában az nincs (idéztem: Potápi-Árpád Zsolt államtitkárt). Az meg miért baj ha fideszesek? Te írod pont, hogy sokszínűség a legfontosabb a diaszpórában. Akkor legyen nekik is megengedve, hogy olyanok legyenek amilyenek akarnak lenni. Azt kell megnézni, hogy amit a zászlójukra tűztek azt megcsinálják-e? Ha igen, akkor lehet velük együtt működni. Persze az más dolog, ha ők nem akarnak és ezáltal kirekesztővé válnak. Azt nem szabad megengedni nekik!

 • Ismétlem, nem tudom, hogy Ille István hol él?!
  De azt hiszem nem Kanadában. T.i. eddig a kultúrális előadások általában politikai mentesek voltak.Akár melyik kormány finanszírozta.

 • Figyelő: annyit ismételheti, amennyiszer kedve tartja. Ha nem tűnt volna fel, nem a kulturális előadásokról, hanem a vezetőség mentalitásáról és pártosságáról van szó.
  Majd szóljon, ha csak úgy nagyjából felfogja a lényeget.

 • Maros Zoltán

  Annak örülök, hogy egyre többen merik gerincesen felvállani a nevüket a kommentek során. Igazából nem is értem milyen ember az, aki nem meri felvállalni, hogy saját nevében írjon. Mitől fél?
  Olvasson Bibót és megtudja demokratának lenni annyit tesz mint nem félni.

 • Maros Zoltán: mitől félnek? Talán a szomszédaiktól…vagy az árokásóktól…

 • Bencsics Klara

  Lehet, hogy fucsa egy felvett név, de itt gyakran használják a valódi nevemet, mert a regisztrációba meg kell adni, s a föszerkesztő természetes, hogy TUDJA mindenki nevét.
  Az én “fedő”nevem igen régi. Megszoktam, hogy ezt használjam minden blogban.

 • Christopher Adam

  A jelenlegi nagykövet valóban más kommunikációt folytat mint elődje, aki létrehozatta a KMOSZ-t. Az is igaz, hogy Ódor Bálint többször kimondta, hogy már nincsenek “preferált” kanadai magyar szervezetek.

  Ugyanakkor ezt a mondatot továbbra is úgy értelmezem, hogy Ódor Bálint nem kívánja az egyik fideszes ernyőszervezetet preferálni a másik helyett, vagyis: a Kanadai Magyar Kulturális Tanács és a Kanadai Magyarok Országos Szövetsége között nem kíván ilyen különbséget tenni. Mindketten lojálisak és ellenben Pordány László előző nagykövettel, ő nem fogja személyes ellentétek miatt a KMOSZ-t magasztalni a KMKT rovására.

  De az, hogy a követség a fenti szempontok szerint igyekszik rendezni a “lojális emigráció” sorait és rendbe tenni az előző évek alatti feszültségeket, nem jelenti azt, hogy azok akik bírálják az Orbán kormány intézkedéseit, azok akik bármilyen más világnézethez gravitàlnak tartalmi szinten más hozzáállást remélhetnek az ottawai missziótól. Kommunikációs szempontból mindenképpen vannak fontos változások, de tartalmilag – kommunikáción kívül – nem hinném, hogy változna a KÜM stratégiája a “lojális” és “ellenséges” emigráció szemszögéből nézve.

 • Göllner András

  Kedves Maros Zoli. Ne haragudj, de egész nap távol voltam a gépemtől, ezért nem tudtam válaszolni hozzám intézett nyilvános javaslataidra, kérdéseidre. Remélem holnapig kí bírod válasz nélkül 🙂 Bár majd minden nap kapcsolatban vagyunk egymással azon a kis demokratikus szellemiségű levelező körön belűl melynek Te is a tagja vagy, örömmel reagálok javaslataidra itt a KMH oldalain is. A nyílvános eszmecserét sokkal jobban kedvelem mint a zárt ajtók mögöttit, bár tudom, néha az utóbbi esetleg kényelmesebb, nem jár semmiféle rizikóval. Számomra nagyon fontos, viszont, hogy amit zárt ajtók mögött mondunk egymásnak azt vállaljuk a nyilvánosság előtt is, az ne ütközzék azzal amit a nyilvánosság előtt mondunk. Tudom ezt Te is így gondolod. Dícséretesnek tartom, hogy a Te számodra is fontos a médiaegyensúly, a nyitott, józan, civilizált diskurzus biztosítása a hazai és a kanadai magyarság jövőjével kapcsolatban. Törekedjünk erre. Akkor holnap reggelig és kellemes jó éjszakát Néked.

 • Göllner András

  Maros Zoltán

  Na, Kedves Zoli, ha már egy jó ideje magán levelekben, telefonon tegeződünk, akkor hagyjunk fel a formalitásokkal. Különben is jól ismerjük egymás véleményeit – gondolom nem azért tetted fel korábbi kérdéseidet itt a KMH oldalain mert nem tudod mit gondolok – hisz hogyne tudnád – hanem azért mert azt szeretnéd hogy ne csak egy szűk kis körben hanem a nagy nyilvánosággal is osszam meg őket. Örömmel élek az általad felkínált lehetőséggel és köszönet azért, hogy ezt megtetted. Megpróbálok rövid lenni, bár már most tudom, hogy ez hosszab lesz a szokásosnál.

  Azt írod, a Christopher és az általam közétett fenti cikkre reagálva, hogy ellentétben velünk Te, „Nem hiszed, hogy bármilyen összejátszás lenne a jelenlegi nagykövet és a KMOSz között. dr. Ódor Bálint sokkal jobban figyel arra, hogy egyenlő távolságot tartson mindenkitől”. Tisztázzunk rögvest valamit: Mi nem állítottuk azt, hogy Orbán Viktor rokona és kanadai nagykövete, aki közismerten nem egy karier diplomata hanem a Fidesz egyik leglojálisabb harcosa, kizárólag a KMOSZ-al jázszik össze. (Nem is használtuk a nekünk tulajdonított kifejezést) De ha már ezt felhoztad – miért is ne játszhatna össze Ódor Bálint Feszty Dániellel, hisz a KMOSZ a Fidesz legelkötelezettebb kanadai érdekszervezete ? Nyugodtan játszanak össze, ha ők ezt akarják tenni. De az az állításod, hogy a nagykövet egyenlő kartávolságot tart minden kanada magyar érdekképviselettel azt különleges kijelentésnek tartom, pont Tőlled, aki nagyon jól tudja, hogy a magyar nagykövet még csak válaszra sem tartotta érdemesnek a Kanadai Magyar Demokratikus Charta udvarias hangnemű levelét amelyet kinevezése alkalmából hozzá intéztünk immáron két hónapja. Majd ha Ódor Bálint veszi a fáradságot és válaszol, majd ha a Külügyminisztérium minket is megutaztat, mint az itteni Fideszes kollegákat, akkor elismerően fogunk nyilatkozni arról a bizonyos egyenlő bánásmódról, amely a nemzetközi diplomáciai etika követelménye, és melyet Orbán diplomatái, Ódor Bálintal együtt, sorozatosan megszegnek.

  Azt írod, hogy Te nem tudsz „semmiféle nagykaliberű összmagyar kulturális eseményről, amely TV-s felületet biztosítana. András, ha tudsz valamiről, kérlek ne hagyj kétségek között!” Látom Zoli, hogy ezek szerint Te nem játszol össze (sic) Ódor Bálint nagykövet Úrral 🙂 Ha összejátszanál, az se lenne baj. A lényeg a következő – több helyről eljutott hozzánk a hír, és olyanoktól akik „összejátszanak” Orbán nagykövetével, hogy újfajta módon szeretné népszerűsíteni Magyarországot és annak kormányát itt Kanadában, és kifejezetten a francia nyelvterületen – ahol otthonosan mozog. Az egyik terve, egy közel egy milliárd forintos, nagy kulturális fesztivál szervezése, mely kiemelt figyelmet élvezne a kanadai tévéműsorokban, és miért is ne, saját TV műsoraidban IS. Az utóbbi tényleg jó lenne, főleg ha kapnál valami támogatást is azért a jó munkáért amit Torontóban végzel. Nem ? Mi baj is lenne ezzel ? Semmi. Na, erre utaltam, és remélem ezzel eloszlattam kételyeidet.

  Zoli. Egy magyar kultrális mega-show-t tehát mi is egy nagyszerű ötletnek tartjuk. Nagyon jó lenne ha minnél több kanadai megismerné hazánk kulturális nagyságait, kulturális többszínűségét. Ha nem tervez ilyen fesztivált Ódor Bálint, akkor kérjük cáfoljon meg bennünket – ha szervez egy ilyen dolgot, örömmel segítünk neki a program összeállításában, lebonyolításában. Ránk mindig számíthat olyan dolgokban amelyek a magyarság jó hírnevének növelését szolgálják. Egyik legnagyobb magyar költőnk, akivel Te is nagyszerű kapcsolatokat ápolsz, bár még nem szerepeltetted TV műsorodban, nem más mint a Kossúth Díjjas Kertész Ákos, akinek írásait 15 nyelvre lefordították, és itt él helyben, Montreálban. Bizonyára ingyen is eljönne verseket felolvasni az Ódor féle fesztiválon (majdnem 5,000-et tud fejből). De biztos eljönne Bródy János, Konzc Zsuzsa, a Belga együttes, a csodálatos Závada Pál (Jadviga Párnája), a Zorán, a nemzetközileg is nagytekintélyű Alföldi Robert (akinek a Velencei Kalmárját a mai napig se tudom elfelejteni). Tudod ő az a csodálatos rendező, a Magyar Nemzeti Szinház egykori igazgatója akit homosexualitása miatt a Jobbik, a Fidesz, a budapesti önkormányzat Fideszes képviselői rendszeresen becsméreltek a nagy-nyilvánosság előtt.

  Azt kérdezed tőlem, és ezzel aztán tényleg megleptél, hogy „Az meg miért baj ha a (KMOSZ-osok) fideszesek? Te írod pont, hogy sokszínűség a legfontosabb a diaszpórában. Akkor legyen nekik is megengedve, hogy olyanok legyenek amilyenek akarnak lenni”. Ugylátszik vagy nem olvasod a KMH-ban írt cikkeimet, vagy a Neked írt baráti leveleimet, amelyben nem tudom hányszor már elmondtam, hogy semmi bajunk azzal, hogy a KMOSZ teli van Fideszesekkel. Isten áldja őket. Ennél már csak az lenne meglepőbb ha csak Gyurcsányistákkal lennének teli ! (Táncolj Feri…) Nagyon sokszor elmondtam már, hogy nem azzal a bajunk, hogy Fideszes a KMOSZ, hanem azzal, hogy kirekeszt mindenki mást a kanadai magyar közéletből aki nem a Fidesz vagy a Jobbik zenéjét fújja e tájon. Mondjak egy példát ? Olvasd el levelüket az erdélyi Új Magyar Szó főszerkesztőjéhez. Ha a KMDC alapítóját, a KMH főszerkesztőjét megszólaltatja az erdélyi Új Magyar Szó, akkor feljelentik a főszerkesztőt. Most már érted, vagy rajzoljam le Néked? 🙂

  Zoli ! Nagyon jól tudod – hisz több tucat alkalommal személyesen is elmondtuk Neked, és úgytünt hogy megértettél bennünket – hogy nem az a bajunk a KMOSZ-al hogy Fideszes, hanem az, hogy a KMOSZ, mint egy országos érdekképviselet, csak a Fidesz hangját engedi megszólalni a kanadai közéletben. Ez a különbség köztük és köztünk. Mi megtűrjük őket, megengedjük hogy itt a KMH oldalain is előadják véleményeiket. Mi hasznosnak tartanánk, ha nem egyoldalú módon, hanem a civilizált párbeszéd keretében, állnánk ki a kanadai magyarság elé, és megadnánk a kanadai magyarok nagy többségének azt a lehetőséget, hogy ne csak egy márkát, ne csak egy hazai bort kostolgassanak, hanem, többfélét. Mi azt szeretnénk ha honfitársainknak lehetőséget nyujtanának ahhoz, hogy szabadon tudjanak választani az egymással versengő nézetek közt. Ennek az utóbbi lehetőségnek mond nemet immáron majd öt éve a KMOSZ.

  Kedves Zoltán. Azt írod, hogy szálljunk már le a KMOSZ-ról és adjunk nekik egy lehetőséget hogy bemutassák mennyire rendesek, hasznosak. Idézlek: „Egyenlőre úgy látom, hogy állandóan védekeznek és ez elveszi az energiájukat attól, amire létrejöttek. Híszem azt, hogy gyorsan túllesznek mindezen”. Tudod, hány lehetőséget adtunk nekik erre, Zoli ? Tavaly Te is részt vettél egyik ilyen kísérletünkben, amely lehetőséget adott volna nekik, hogy országos színten mutassák be tudnak e egyszerre rágózni is és sétálni, alkalmassak é arra a szerepre amelyre vállalkoztak. Nem támadtuk hanem kezet nyújtottunk nekik. Elutasították ezt a felkérést. Ezzel nem bennünket hanem a kanadai magyarságot hagyták cserben.

  Kedves Zoltán, hadd éljek egy példával. Szerinted ha a Kanadai Liberális Párt megnyeri a következő választásokat, a Konzervatív Pártnak mi lenne a dolga – az, hogy a következő választásig kussoljon, fogja be a száját, és várja ki szépen amíg a Liberálisok megtanulják hogyan kell masnit kötni a cipőpertlijükükre ? Ugye ezt Te se gondoltad komolyan ? Nagyon jól tudod, miről akartunk a kamaráid előtt beszélni a KMOSZ-al. Nem arról, hogy ki tud jobban sarat dobálni a másikra, ki tudja jobban feltépni a másik sebeit – hanem arról, hogy mit gondolunk a hazai és a kanadai magyar közélet kihívásairól, és milyen megoldásokat javasolunk arra. Majd ha Feszty Dániel és egyivású társai az eszükkel és nem a csípőjükkel kezdenek el gondolkozni, és hajlandóak lesznek megadni a kanadai magyaroknak azt a lehetőséget, hogy szabadon mérlegelhessék a sorskérdéseinkkel kapcsolatos megoldásokat, akkor leülünk velük egy kis borozóban brattyizni. Mindaddíg amig erre képtelenk, fenn áll a záróra. Elegünk van a Putyin féle kleptokrácia kanadai népszerűsítőiből. Mi a pluralista, és nem az „illiberális” állam hívei vagyunk. Mi nem a magyar kleptokráciában hanem a magyar demokráciában szeretnénk gyönyörködni.

  És most hadd éljek én is egy két kérdéssel, javaslattal. Mit szólnál ahhoz az ötlethez, ha nem főleg Szabó Stefánia, Ódor Bálint, Pótapáti Árpád, Papp Lajos, Szakály Sándor és az Orbán kormány e tájra két hetente ellátogató, ajándékokat szóró személyiségeit szerepeltetnéd műsoraidban, hanem elmozdulnál, egy nagyobb lendülettel, a médiaegyensúly irányába, abban az irányban amelyre már tavaly nyáron is egyértelmű hajlandóságot mutattál ? De jó lenne látni a torontói magyar TV-ben egy interjút Kertész Ákossal ! Itt él már 3 éve köztünk. Én is nagyon szívessen fellépnék műsorodban. Itt élek már 1956 óta, utálom a komcsikat, hívő református, és lelkes magyar hazafi vagyok. Bár mit kérdezhetnél – nálam nincsenek tabu témák. Sajnálom, hogy tavaly nem jött össze egy ilyen interjú amikor Montreálba jártál, és csak Koltay Gáborra, az egykori Kádár rendszer propagandistájára, a Jobbik és a Fidesz szekértolójára jutott csak időd. Állok rendelkezésedre. Tudnál élőben a Skypon keresztül beszélgetni a demokratikus ellenzék magyarországi vezetőivel is, pl Kerék-Bárczy Szabolcsal, Magyar Bálinttal, aki már két kötetet írt az Orbán-féle kleptokráciáról, vagy Debreczeni Józseffel, aki részletesen leírja hogyan működik az Orbán-féle rablógazdaság, vagy akár Ferenczy Krisztinával, aki bemutatja, hogyan működik a Felcsúti maffia. Bajnait személyes jó haverodnak tartod, diákod volt a gimiben, Gordinak hívod, miért nem szerepelteted ? Örömmel elbeszélgetne Veled. Semmibe se kerülne. Mint olvashattad, mi örömmel látjuk, hogy épül a torontói új Magyar Ház. Uccu neki, korszerűsítsük már a tartalmát annak is. Benne vagy ?

  Zoli. Ellentétben a hírekkel, mi nem nem hátráltatni, bomlasztani akarjuk a kanadai magyar közösségi életet, hanem frissíteni, támogatni, erősebbé, vonzóbbá tenni. Mi egy tragédiának tartjuk azt, hogy a kanadai magyarságnak csak 1-2 százaléka jár el a közzösségi helyszineinkre. és azok is főleg a csigatészta, hurka vásárok alkalmával. Azt szeretnénk ha ezt a számot ugrásszerűen megnövelhetnénk, érdekes, sokszínű programokkal, melyek nem csak az idős vitézeink számára, hanem elsősorban a szabadgondolkodású fiataljaink, eszeseink számára lennének vonzóak. Nagyon sok javaslatunk van erre, ha szóhoz engednének bennünket. Nem sárbadöngetőkre hanem hídépítőkre van szükségünk. Bene vagy ?

 • Göllner András: íme, egy valódi entellektüell szóhasználat Fesztyék gondolatainak képződési helyére: csípő…
  Szerintem adod Te még alább is 😀

 • Göllner András

  Ille Pista.

  Látom észre vetted, hogy semmit sem szeretek csalánnal verni 🙂 Elérkezett a vacsora ideje Montreálban. (Remélem nem az utolsó). Most már csak azt kell eldöntenem mit egyek. Benézek Hamvas Bélához, biztos lessz valami ötlete, csak nehogy megint egy sárga abroszhoz és agy diófa árnyékához ragaszkodjék. A Pindaros már elő van készítve, de sajnos nincs nálam egy csepp hegymagasi olaszrizling sem….Látod, ez baj.

 • Kedves András,

  Az általad leírtak megválaszolására rengeteg idő kellene, de sajnos nekem most nincs annyi időm, hogy érdemben válaszoljak minden gondolatodra, így kérlek elégedj meg pár részre való reagálásra.

  Elöljáratban pár gondolat arról, hogy én miként gondolkodom helyi kérdésekről.

  Már többször elmondtam, hogy független értelmiségi vagyok, tahát nagyon kevéssé befolyásolnak azok a hangok, melyek igy vagy úgy igyekeznek beterelni egy akolba. Csordaszellemet meghagyom a gyengéknek, akiknek szükségük van arra, hogy irányítsák őket, hogy legyen mit szajkózniuk. Ugyanakkor meghallgatom mindenki véleményét, végig gondolom azt, leszűröm a tanulságot magamnak. Semmi esetre sem akarok senkit meggyőzni a magam igazáról, pláne nem legyőzni a másikat, persze tudom, hogy támaszkodó tipusúak számára mennyire fontos a másik legyőzése, mert ezzel kaphatnak visszaigazolást önmaguk számára, hogy ők képviselik a “jót”.

  Mint tanár, optimista vagyok és mint matematikus realista. Szeretem megérteni az embereket és különösen megérteni cselekedeteik mozgatórugóit.

  Nem szeretem az általánosításokat. Szerintem nincs olyan, hogy jobboldali vagy baloldali ember. Ez ugyanolyan kirekesztő mint a “magukfajták” és a “magunkfajták” Morvai Krisztina féle osztályozása. Mint ahogy az nem igaz, hogy a KMOSz globálisan ilyen vagy olyan. Több KMOSz vezetőségi tagot ismerek, akiket kimondottan tisztelek és becsülök. Éppen ezért az a kijelentés, hogy a KMOSz a FIDESZ szőcsöve számomra nem bizonyított. By the way, tudomásom szerint a nagykövet nem tagja a FIDESZnek. Mellesleg több FIDESZ tagot ismerek, akik jó barátaim, így a FIDESZ globális megbélyegzése sem helyénvaló.

  Szeretném kérdezni, hogy ennek a mondatnak mi az értelme?
  “Mi nem állítottuk azt, hogy Orbán Viktor rokona és kanadai nagykövete, aki közismerten nem egy karier diplomata hanem a Fidesz egyik leglojálisabb harcosa, kizárólag a KMOSZ-al jázszik össze. (Nem is használtuk a nekünk tulajdonított kifejezést) ”
  Mit állítasz azzal, hogy nem állítottad ezeket?

  A Kanadában lévő diplomaták Magyarországot képviselik. Én Magyarország barátja vagyok, így kötelességemnek érzem a diplomaták támogatását egészen addig, míg meg nem győződtem arról, hogy tevékenységükkel olyat tesznek, amit nem tudok elfogadni, mint azt tapasztaltam az előző nagykövet esetében. Én eddig azt látom, hogy a jelenlegi nagykövet megtartotta az igéretét és többek közt egyenlő távolságot tart a helyi magyar szervezetektől.
  Azt írod, nem válaszolt a Carta levelére. Ha jól tudom Christofer már találkozott is vele, tehát ezt is lehet egyfajta válaszként felfogni a levélre.
  Hivatkozol valamiféle “nagykaliberű” rendezvénye, és e kapcsán összejátszásról beszélsz. Nos, én nem törekszem összejátszásra senkivel, viszont normális, kölcsönös tiszteletre épülő kapcsolatra törekszem mindenkivel. Ha az a nagy rendezvény Quebec-ben lesz, akkor a mi TV-nk nem tud résztvenni azon, mert a TV nem részesül semmilyen anyagi támogatásban, így az utazás és szállás költségeket nem tudjuk felvállalni.

  Nem szeretem az erős, megbélyegző szavakat, mint pl. kommunista, hazaáruló, náci, fasiszta, stb.
  Nem feltétlen náci az, aki látott már nácit és nem feltétlen demokrata valaki, mert olvasott Bibót. Ugyakkor hiszem amit Bibó mondott:”… demokratának lenni annyi mint nem félni…”
  Igy azt gondolom, ha valakik nem vállalják fel a nyílvános párbeszédet, azoknak szembe kell nézni azzal, hogy kritikát kapnak. Egy közösségen belül, azok akik csak kinyílatkoztatnak, de nem engedik, hogy mások is elmondhassák véleményüket vagy reagálhassanak az általuk elmondattakra azokat én nem tekintem demokratáknak.

  Tudom, hogy az emberek hiúk és nagyon szeretik ha nekik van igazuk.
  Az igazság mindig szubjektiv. Sokan azt hiszik, egy dolog attól lesz igaz, mert azt sokan szajkózzák. Erre tipikus példa Bajnai Gordi libázása. Olyan sokszor elmagyaráztam a Dühöngő tagjainak, hogy mi hogyan volt, mégis pejorativan poénkodtak ezen a rádióban. Természetesen mindez őket mínősíti. Ha valaki nem akar meghallani valamit, az ezt nem is fogja megérteni. Talán a bírósági itéletek ezzel kapcsolatban adhatnak támpontot, persze ezek a helyreigazítások kimaradtak a Dühöngőből.

  KMOSz kapcsán úgy gondolom, hogy jó lenne tudni pár dolgot, azért, hogy lehessen nekik segíteni a talpraállásban.
  Igy pl. az alapításkor 2012 őszén még 65 szervezeti tagjuk volt. Mai állapot szerint 27 szervezeti taguk van. Mi volt az oka, hogy a tagszervezeti tagjaiknak közel 60%-a eltünt alig két és fél alatt? Kérdés még az is, hogy a megmaradt 27 szervezetük összesen hány magyart reprezentál? Kértem a KMOSz vezetőjét, hogy adja meg a TV-nek ezeket az információkat. Egyenlőre szóra sem méltatott, nem is válaszolt. Én türelmes vagyok.
  Kértem a KMOSz-t, hogy tájékoztassák a kanadai magyarokat a TV-ben az idei évre vonatkozó tervükről, elképzelésükről, örömükről, bánatukról. Az alelnökük udvarias válasza szerint még várnom kell erre. Én türelmes vagyok.
  Nagyon szeretném, ha KMOSz kijönne az önmaga által választott karanténból, és kész lenne a közösségi felelősségérzetüket átérezve résztvenni egy kiegyezési folyamatban. Ugyanakkor a KMH és Carta sokkal nagyobb türelemmel és toleranciával viselkedhetne irányukban. Mert a KMOSz nem náci vagy fasiszta szervezet, mint az többször olvasható volt a KMH oldalain különféle kontextusban. Semmi értelme ennek a címkézésnek. Mint, ahogy annak sem, hogy a KMOSZ a FIDESZ kanadai szócsöve. Maga a KMOSz biztosan nem az. Mégegyszer mondom és szeretném kihangsúlyozni, hogy a KMOSZ tagjai között sok tisztességes, kulturált a helyi magyarságért sokat tevő, kíváló ember van. Igy az általánosító jelzők nagyon sértőek rájuk nézve.
  Általában is igaz, hogy itt lenne az ideje, hogy megszünjenek a feljelentgetések, a másikra mutogatások és a saját eredmények túllihegése. A hatalomhoz való dörgölődés is csak ideig óráig működik.
  Itt az ideje, hogy mindenki a kanadai magyarság érdekében együtt dolgozzon azon, hogy bűszkék lehessünk itt Kanadában a magyarságunkra.

  Ebben a Kanadai Magyar Televizió bárkivel partner lesz.

 • Maros Zoltán: nem tisztem beleszólni a kettőtök vitájába, habár sok mindennel nem értek egyet írásoddal kapcsolatban.
  Egyet viszont bizton állítok: sem a kanadai, sem a más országokba frissen akkreditált diplomaták nem Magyarországot, hanem annak kormányát – de facto a Fideszt – képviselik.
  Pártkatonák, és ez nem jelenti szükségszerűen azt, hogy párttagnak kell lenniük.
  Orbánhoz és pártjához való lojalitásuk volt kinevezésük feltétele.
  Elképzelhető, hogy nem volt módodban követni az orbáni ámokfutás külügyet érintő szegmensét, de mi, itt, Magyarországon, nem kellett, hogy vezércikket olvassunk róla.

 • Göllner András

  Maros Zoltán

  Azt hiszem a fenti vitát ITT, e helyszínen, lezárhatjuk. A rétestésztagyúrást egy másik konyhában szokás csinálni. De mivel udvarias fiú vagyok, hát röviden és közérthető módon reagálnék az érveléseidre.

  Van egy nagyon jó népies közmondásunk: addíg jár a korsó a kútra míg eltörik. Az az edény amellyel a Fidesz itatja és eteti a magyarokat, már réges régen eltörött. Nézz körül és nyisd ki a szemeidet. A legutolsó hazai választás alkalmával, a szavazásra jogosultak 73 százaléka nem óhajtott ebből az edényből fogyasztani. Te még bízol ebben az edényben, mi már nem. A Te számodra nem bizonyított hogy a KMOSZ a Fidesz szócsöve – a mi számunkre ez már évek óta köztudott. Majd ha szóhoz hagyják juttatni azokat is akik nem csak a Fidesz és a Jobbik köcsögéből akarnak fogyasztani és nem csak a Fidesz nótáját fújják, akkor egyet fogunk Veled érteni.

  A csordaszellemet, amit jogosan megvetsz, mi nem a gyengék hanem a birkák tulajdonságaként kezeljük. Mi kifejezetten szeretjük a gyengéket. Krisztussal együtt, mi azt gondoljuk, hogy övék a jövő. Mi ő értük, a gyengékért, az elesettekért, az átvertekért, a kicselezettekért harcolunk. Számunkra nem Simicska Alajos észhez térítése a fontos, hanem azoknak az embereknek a megmentése akiket az Orbán-Simicska páros évek óta fosztogat. Mi nem tűrjük, hogy Orbánék a magyar népet palinak, vagy akár Kaya Ibrahimnak nézzék.

  Zoli ! Minket nem érdekel, hogy mekkora a KMOSZ. Tudjuk mi is, hogy Feszty Dani eltúlozza saját szerszáma méretét, de kit érdekel ez ? Minket nem az érdekel, mint Téged, hogy mekkora a KMOSZ, hogy immáron a felére zsugorodott, hanem az, hogy hogyan mozgatja Dani a szerszámát ! Érted a különbséget, vagy rajzoljam le ? Mi megtaláltuk az elveszett fejsze nyelét. Ellentétben a KMOSZal, mi kicsik vagyunk, de keményen kitartunk, lendületesen mozgunk, és valamit bizonyára jól csinálunk, mert eddig egyetlen partnerünket sem veszítettük el. És ez némi megnyugtató hatással van reánk.

  Azt írod, hogy nincs jobb-oldali és baloldali ember. No ez egy érdekes felvetés. De ne törjük rajta hosszan a fejünket. Az tény, hogy vannak jobboldal is baloldali pártok, és ezek nézeteit össze lehet hasonlítani, bár politikusaink gyakran el ködösítik azokat. Teljesen igazad van. Olykor nem csak butaság, hanem káros az általánosítás. De ennek a felismerésével sem fogunk messzire menni. Mao az igazságosságot az erőben, egy puskacsövön keresztűl szemlélte. Orbán is az izmosítás hive, mint ahogy ezt már oly régen kifejtette a Vigadóban – “Nekünk nem lélekben hanem testben kell megerősödnünk. Izmossabbá kell válnunk” mondotta anno. Vele ellentétben, mi szellemi testépítők vagyunk Zoli. Számunkra nem azt kell eldöntni hogy kinek adjunk igazat,– a jobb oldalnak, vagy a bal oldalnak – hanem azt, hogy ki szolgálja jobban az igazságosság, az alkotmányosság, a jogállamiság, az emberi méltóság tiszteletben tartásának követelményeit. Mi olyan emberek vagyunk akiket ezek az utóbbi kérdések érdekelnek. Mi azt mondjuk, hogy van amikor ezeket az értékeket egy jobb-oldali párt szolgálja jól, és van amikor egy bal-oldali. Mi nem tudjuk azt mondani mint Orbán, hogy a bal oldal mindíg csak ráront a magyarra. Nagy Imre a magyarokért vállalta a kötelet. Minket nem az érdekel, hogy jobb vagy bal kézzel eszik az ember, hanem az, hogy hogyan. Érted ?

  Azt mondod, hogy nem szeretsz olyan féle megbélyegző szavakat, mint náci, fasiszta, nyilas, kommunista, vagy hazaáruló. Zoli, nekünk nem a szavakkal a bajunk. Az általad felsorolt szavak nem azért szerepelnek a szótárban mert csúnyák, hanem azért mert mind egy bizonyos emberi vagy közösségi magatartást ábrázolnak. A kommunista szót, pédául nem mi találtuk ki hanem a kommunisták, a náci kifejezést maguk a nácik vezették be a köztudatba, és szépnek tartják. A nyilas szót pedig Szállasi Ferenc találta ki, akinek utolsó testőre, a drága Detre Gyuszi Bácsi, itt bajtároskodik és tiszteleg a montreáli katolikus templom aulájában. (Már senkinek sem árt, csak nekünk). Tehát ismétlem, nem a szavakkal a gond hanem azzal amikor a náci, a nyilas, vagy a fasiszta, demokratának vallja magát, amikor Sztálin azt állítja, hogy számára a legfőbb érték az ember, s közben 60 milliót a Gulágra küld elrohadni. Ha a 21-ik század elején, egy közösségi vezető Kanadában a magyar anti-Szemitizmus szellemi atyjára esküszik fel (Prohászka Ottokárra) akkor azt szóvá tesszük, és tettük. Ha Feszty Dániel, és Bede Fazekas Zsolt, a Jobbikos Papp Lajost, a MIÉP-es fajgyűlölőt, Csurka Istvánt, vagy Raffay Ernőt szerepelteti kanadában, vagy olyanokat akik a német megszállás előtti első echte Magyar pogromot idegenrendészeti megoldádsnak ábrázolják, akkor azt mondjuk rájuk hogy fasisztákat, nácikat, fajgyűlölőket dédelgetnek. Ezt a bírálatot nem fogjuk visszavonni mert az böki a füledet. A demokráciának, a jogállamiságnak, az igazságosságnak, az atlanti szövetséghez tartozásnak játékszabályai vannak. Aki ezekkel a játékszabályokkal visszaél, azokra odacsapunk. Várd meg türelmesen a következő tavaszi felvonást.

  Azt mondod hogy Te “Magyarország barátja vagy, így kötelességednek érzed a Magyar diplomatákat támogatni” Mi is Magyarország barátjai vagyunk, de ez után nem hajtjuk állomra a fejünket. Mi a jelenlegi magyar kormányt, sokakkal együtt, hazánk tönkretevőjének, a magyar emberek fosztogatójaként látunk. Mi azokat az embereket, akiket a kormány azért küld ide, hogy ennek a fosztogatásnak nemzetközi támogatást toborozzon, azokat nem támogatjuk, nem simogatjuk, és nem mondjuk nekik azt, hogy csak így tovább gyerekek. Ellentétben Veled, mi nem bratyizunk hanem harcban állunk Orbán diplomatáival !! Ezt a kűzdelmet megpróbáljuk tisztességes módon végezni, és erre bizonyítékként szolgál Orbán nagykövetéhez intézett levelünk is. Kedves Zoli. A lényeg a következő: Orbán mafia-állama nem a mi államunk. Orbánnal, vagy Szíjjártó Péterrel ellentétben, bennünket nem vonz hanem taszít Putyin kleptokráciája. Ha a maffia államot szolgáló valamelyik kedves magyar diplomatának a szolgálat megfekszi a gyomrát, akkor lépjen ki, mint ahogy kiléptek nagyon sokan már a sorból. Ne sajnáltassák magukat, hanem egyenesítsék ki a gerincüket. Mond Zoli ! Szerinted még hányszor kell Magyarországot elvéreztetni a vesztesek oldalán ? Szerinted még meddig kell szép türelmessen, a világ civilizált tájaival szemben meneteltetni népünket csupán azért mert ezeknek az erőltetett meneteknek az éllén mindíg egy olyan ember áll aki egy keresztet, egy három-színű zászlót lebegtet, hazafinak vallja magát, miközben tisztjei főleg azzal vannak elfoglalva, hogy kilopják a menetelők zsebéböl a zsetont ?

  Tudod Kedves Zoli – vannak halak akik arra szakosították magukat, hogy kizárólag az árral egy irányban úsznak. De vannak olyanok, pl a lazac, amely az árral szemben kűzd az újjászületésért. Mi az utóbbiak közé tartozunk. Neked is el kell döntened hol állsz. Tudom: a part szélén állni, és filmeket forgatni a kűzdelemről egy nemes szakma. (Váratlanul fejeztem be mondatomat ?) A part széléről közvetíteni nem is biztos, hogy egy kényelmesebb tevékenység mint odabenn a kűzdőtéren ízzadni. Néha, a lazacokat filmező filmforgatót is megharapja a medve, tehát ne gondolj itt semmiféle övön alúli ütésre. Szeretjük mi azokat is akik a partszélén állnak, forgatnak, kibicelnek. Mi nem azt kérjük Tőled, hogy gyere be úszni, hanem azt, hogy szánj legalább egyforma időt azoknak a csodálatos halaknak a bemutatására, melyek az árral szemben úsznak, és ezt nem azért csinálják mert ellenszenvesek, hanem azért mert fajtájuk, közösségük újjászületéséért harcolnak. Mi Magyarország, és a kanadai magyarság újjászületéséért harcolunk az árral szemben úszunk és ezt a tevékenységünket nem fogjuk fel adni. Ismétlem: A Császárt nem dícsérni, hanem temetni jöttünk.

 • Ám legyen Téma lezárva!

 • Göllner András

  Maros Zoltán:

  Örülök, hogy sikerült tisztességes hangnemben, civilizált módon beszélgetnünk. További jó munkát.

 • Megneztem a kmosz es a magyar kronika honlapokat. Kerem szépem, HOL VAN A FELHABORODAS es leveliras Orban Viktornak EZ miatt?????

  http://magyarinfo.blog.hu/2015/02/17/feljelentettuk_putyint_a_kommunizmus_buneinek_tagadasa_miatt