Hoppá van! Az alaptörvény nem létezik!

2015 február 25 12:12 du.21 hozzászólás

Az alaptörvény elfogadása során a parlament eljárási szabálytalanságokat követett el – véli Sólyom László volt köztársasági elnök. Kolláth György ügyvéd szerint ez felveti az új alkotmány közjogi érvénytelenségét. Az egyházügyi törvényt ugyanis ilyen hibák miatt semmisítette meg az Alkotmánybíróság.

Tavaly április 18-án fogadta el az országgyűlés Magyarország új alaptörvényét. Az alkotmányozási folyamatot is sokan bírálták, így törvényszerű volt, hogy az elfogadása után is sokan támadták az alaptörvényt.
Az alaptörvény január elsejei hatálybalépése után nem sokkal Sólyom László fogalmazott meg kritikákat a HVG-ben. A volt köztársasági elnök szerint az alaptörvény elfogadása körül is anomáliák vannak, például a zárószavazás előtti érdemi módosítás szégyene is megesett vele.

Kolláth György ügyvéd szerint az 1994 óta érvényben lévő Házszabály alapján érvénytelenítette az Alkotmánybíróság az egyházügyi törvényt is. A képviselők ugyanis durván és tudatosan megsértették a törvényalkotás Házszabályban rögzített rendjét, amikor érdemben változtattak a törvényen, amikor már nem lehetett volna – mondja. Az alaptörvény esetében is ez történt.

„Az elfogadás napján, április 18-án, csak egy képviselő, egy frakcióvezető tizenöt módosító indítványt nyomott be, amikor már nem tehette volna meg, magyarul semmibe vették a törvényalkotás rendjét, azokat a szabályokat, amik az Országgyűlésre vonatkoznak” – fogalmazott Kolláth György. Szerinte ezért alkotmánysértő az alaptörvény elfogadási módja. Úgy kell tekinteni rá, mintha nem létezne, és érdemi vizsgálat nélkül kell semmisnek tekinteni.
„Szörnyű is ez a helyzet, mert ez azt jelenti – rossz humorral –, hogy Magyarországon januárban életbe lépett valami, ami halva született: Szörnyű” – mondta.

Kolláth György szerint ezt minél előbb korrigálni kell, ugyanis ha valami közjogilag érvénytelen, akkor az nem létezik, így a rá épülő törvények sem és ennek következtében összedől a jogállami rendszer.

Ja, hogy ezt 2012.01.22-én deklarálták? Attól még igaz most is. Ráadásul a jogállami rendszer ma valóban nem létezik.

21 hozzászólás

 • Georgina Bojana

  Kedves István,
  ez a „téma”, a fityeszt nem érdekli. A stadionok állnak enélkül is, hozzájuk folyik a lé, a csókosokhoz.
  Akik pedig bármit is „ágálnak”, azoknak kuss a neve és kipenderítik. A pozíciójából sőt, az egész Alkotmánybíróságot is levált(hat)ják. Minden gond nélkül.
  Sőt, mást is mondok: az egész katyvaszt, majd ráfogják a „nyuszira”, mármint a húsvétira, hogy Ő tehet mindenről. 😮
  *
  Bármennyire is a húsunkba vág, nem akarjuk tudomásul venni, de most (még) ők a királyok. A kérdésem: meddig?!
  G.B.

 • Tojnak ezek a törvényalkotás rendjére.
  Ha Kolláth Györgynek igaza van – és nagy valószínűség szerint úgy is van -, sem fog változni semmi.
  Mert tudjuk jól, hogy ennek a kormánynak mindent lehet, mindenre felhatalmazást kaptak maguk szerint.
  És egyébként is – még akkor is ha és-sel nem kezdünk mondatot – az 1. pont alapján nekik mindig igazuk van. 2 pont. Ha véletlenül nem így lenne, akkor automatikusan életbe lép az 1. pont.

 • Kár, hogy Sólyom László volt köztársasági elnök megválasztása során is „a parlament eljárási szabálytalanságokat követett el”.

  Az alaptörvény természetesen létezik, csak érvénytelen. Épp ezért még nagyobb baj, hogy hatályos – amennyiben a puccsisták az állam hatalmi eszközeivel kényszerítik ki alkalmazását, vagyis nevében működik az állam.

  De abban egyetértek Sólyom Lászlóval és Kolláth Györggyel, hogy a Magyar Köztársaság Alkotmánya ma is érvényes, és jog szerint hatályos, csak nem alkalmazzák a hatóságok. Ezek ugyanis nem a Magyar Köztársaság hatóságai. Aki e hatóságokkal választás, törvényhozás, rendelkezés vagy ítélkezés ügyében együttműködik, az tettleg elismeri e hatóságokat, és ezzel elárulja a Magyar Köztársaságot.

 • Sokadszor írom le, hogy miről lehet felismerni a hazaárulót.
  Két dolgot biztosan nem tesz:
  1. Nem beszél a Magyarország nevű állam közjogi érvénytelenségéről.
  2. Nem beszél arról, hogy „minden hatalom a népé”!!!

 • búvózugi: ez egy csöppet zavaros…
  a) Az a magyar állampolgár, aki Magyarország függetlenségének, területi épségének vagy alkotmányos rendjének megsértése céljából külföldi kormánnyal vagy külföldi szervezettel kapcsolatot vesz fel vagy tart fenn, bűntett miatt öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
  hát, ugyebár ez valahogy nem stimmel.
  b) 1. § Magyarország: népköztársaság. 2. § (1) A Magyar Népköztársaság a munkások és dolgozó parasztok állama. (2) A Magyar Népköztársaságban minden hatalom a dolgozó népé. A város és falu dolgozói választott és a népnek felelős küldöttek útján gyakorolják hatalmukat.
  Na, ugyibár, itt már el is lehet akadni, mert akik ma a parlamentben képviselnek, ennek a közlében sem járnak.

  Talán egy csöppet fordíthatna a lovon, de legalábbis másképpen üljön fel rá. Ez így ugyanis vérkomcsi szofisztikának hat, és az már régóta nem komilfo. 🙂

 • búvózugi
  2015 február 26
  6:28 de.
  „1. Nem beszél a Magyarország nevű állam közjogi érvénytelenségéről.
  2. Nem beszél arról, hogy “minden hatalom a népé”!!!”

  Idezstezsvír, megemlíthetted vóna a barna bűrkabáttyát is.
  Mer amit idevísté, az kébé ugyanennyire írvínyes..
  BTW, hogyér megy most a haza?

 • búvózugi
  2015 február 26
  6:28 de.
  Jót röhögtem rajtad, kis pajtás!
  Ezek szerint aki nem beszél róla, az a hazaáruló!
  Legalább leírni tudnád, amit gondolsz, mert így csak röhejes vagy.

 • Don Ovuz: jó neveltje a kegyes Sömjén atyának, aki azt találta mondani: aki Orbánt támadja, az egyetért a kormány programjával! Mondjuk, Tömjén papa von Haus aus idióta.

 • De, búvózuginak igaza van.

  1. „Nem beszél a Magyarország nevű állam közjogi érvénytelenségéről”
  Aki a rendszerről, a választásokról, egyes rendelkezésekről, törvényekről, pártharcokról úgy beszél nyilvánosan, hogy nem említi „a Magyarország nevű állam közjogi érvénytelenségét”, az bizony elárulja a Magyar Köztársaságot, mert jog szerint érvényesnek feltételezi a NER-t. Ide tartozik sok politikus, köztisztviselő, köztük azok az alkotménybírák is, akik nem álltak föl helyükről, mikor az Alkotmányt kidobták az ablakon.

  2. „Nem beszél arról, hogy “minden hatalom a népé””
  Ez valóban kacagtató. Ugyanis nem csak az a kérdés, hogy kik alkotják a népet, hanem az is, hogy ki képviselheti, milyen megbízás alapján, és hogyan. Ez lenne a lényeg, ha köztársaság lenne. A köztársaság neve szerint a köz társasága, vagyis a népé. A „Népköztársaság” a nép szó hozzáadásával nem csak nevében, tartalmában is megrontotta.
  Mégis a lényegről szól ez az észrevétel is, mert a köztársaság ellentéte a néptől független hatalom. A jelenlegi láthatóan arra törekszik, hogy fenntartsa és növelje függetlenségét. Ezért hamisítja a híreket, zárja el az információ csapjait, működteti a papagájkórust, fenyegeti ügyészséggel, adóhatósággal, de még utcai harcosokkal is a tiltakozókat, vegzálja a civil szervezeteket, kényszeríti hivatásrendekbe az elvben független és szabad polgárokat. Erről is beszélnie kell annak, aki a rendszerről nyilvánosan mond véleményt.

 • És ez zavarja az „ellenzéki” pártokat?

 • István!
  Az én véleményem szerint most az egyszer Tömjén igazat szólt. Nem szó szerint kell érteni a szövegét, a Jezsuiták jól forgatják a szavakat.:)
  Addig, míg Orbán ellen harcolunk, vagyis mindig szövegelünk egy-egy intézkedése ellen semmit nem érünk el, erősítjük, mert belemegyünk a játszmáiba, ha úgy tetszik hatás-ellenhatás törvénye.A problémákat mindenki tudja. Egy más alternatívát kell felállítani az emberek elé, ez lenne az ellenzék dolga. Nem csak szlogeneket kell puffogtatni, ” Lesz még magyar köztársaság”, ” nyugatos értékrend”, a hogyan a lényeg. Mit tenne, ha….
  Volt Teréz anyának egy jó mondása:
  „Nem harcolhatunk valami ellen. Annak semmi értelme. Valamiért kell harcolni.”

 • Ez a legutóbbi oktrojált alkotmányozás 25 éve az egyfolytában megalapozatlan időszakban keletkezett, és ezért ab ovo úgy lehet tekinteni, mint ami érvénytelen rendszerben jött létre. Tehát csak látszatjog gyakorlás következtében konstruálódott, azaz magától értetően semmis.

  Noha belátható, hogy csak a megalapozott jogrendiségből következik ki helytállóan a megalapozott alkotmányosság és a megalapozott alkotmányosságból a megalapozott hatalomgyakorlás. Fordított sorrendben és szerződéses, megállapodásos viszonyok nélkül, a joggal való visszaélő áljogállamiság történik és ennek isszuk a levét 25 éve. –

  Miért is érvénytelen a közjogi helyzet 25 éve?

  Azért mert a történelmi tények alapján bizonyítható az, hogy a korábbi rendszer korifeusai és akik akkor mint ellenzéki szűk körök egymással egyezkedtek, úgy vezették be a jogrendet, hogy abba a magyar társadalom nem egyezett bele. Nem adta a hozzájárulását. – És emiatt azóta is egy a joggal visszaélő torz rendszer, áljogállam regnál egyfolytában. – Mivel hogy, 25 éve nincs is megalapozva a jogállamiság. Merthogy nincs Közmegegyezés, nem egyeztünk bele a jogrend alkalmazásába sem. Így nem is vagyunk igazolható jogviszonyokban. És nincs értékelhető jogalkotói jogalap. Vagyis illetéktelenül, joggal visszaélően történtek a felhatalmazások is. Így törvényen kívülre kerültek a politikai szereplők 25 éve folytatólagosan.

  – Merthogy az van, hogy amikor meg sem egyeznek a társadalmi alanyok a jogalkalmazás kereteiben, garanciáiban, – és/de mégis a jog eszközével kényszerítik egymást kötelezettségek teljesítésére, – abszolút jogellenesen, – akkor nem kétséges az sem, hogy a joggal, mint eszközzel való visszaélés történik 89-90 óta egyvégtében.

  Belátható, hogy a demokrácia és a diktatórikus joggal visszaélő jogrend alkalmazása összeegyeztethetetlen!

  Tehát nem maradt más értelmes és jogszerű lehetőségünk, minthogy kimondjuk a 25 éves rendszer közjogi érvénytelenségét, és egyúttal a tényszerű jogállamot megalapozó Közmegegyezésre, társadalmi szerződés kötésre hívjuk fel embertársainkat.

  Lásd bővebben: https://www.facebook.com/events/307310152808180/

 • Sok hozzászóló jól látja:ezt az orbanista bandát erőszakkal kell a földbe döngölni,minden más megoldás SIKERTELEN!

 • Sólyom László védi a gazembereket. Eljárási hiba?
  Alkotmányellenes puccs!

  MIÉRT ÉRVÉNYTELEN AZ ALAPTÖRVÉNY ALKOTMÁNYKÉNT?

  Alaptörvény záró és vegyes rendelkezések 2:

  Ezt az Alaptörvényt az Országgyűlés az 1949. évi XX. törvény 19. § (3) bekezdés a) pontja és 24. § (3) bekezdése alapján fogadja el.

  1949. évi XX. törvény: A Magyar Köztársaság Alkotmánya

  Alkotmány 19.§: (3) E jogkörében az Országgyűlés
  a) megalkotja a Magyar Köztársaság Alkotmányát

  Mit volt joga megalkotni? A Magyar Köztársaság Alkotmányát.
  Ehelyett mit alkotott meg? Magyarország Alaptörvényét. Volt ehhez joga? NEM!

  MIÉRT ALKOTMÁNYELLENES AZ ALAPTÖRVÉNY ALAPTÖRVÉNYKÉNT?

  Mert az érvénytelensége miatt nem helyezi hatályon kívül az Alkotmányt, mint alkotmányt!

  Alkotmány 77. § (1): „Az Alkotmány a Magyar Köztársaság alaptörvénye.”

  Ezért nem helyezi hatályon kívül az Alkotmányt, mint alaptörvényt!

  ————————————————————————————————————–

  MIÉRT ÉRVÉNYTELEN A MAGYARORSZÁG NEVŰ ÁLLAM?

  Mert érvénytelen alaptörvénnyel hozták létre! Ráadásul nem jogfolytonos, tehát ÚJ államként, amihez a nemzetközi jog alapján csak népnek van joga. Tehát KÉTSZERESEN is érvénytelen!

  Ezt erősítette meg két volt alkotmánybíró is: Vörös Imre és Bragyova András!

 • Magyarországon most az Egységfront Egyesület által indított Alkotmányos Ellenállás mozgalom követ el mindent, hogy a nép felismerje a fent vázolt árulást.

  Április 16.-án (az Igazság Napján) 8.30-kor lesz Orosházi Ferenc tárgyalása, ahol ő, mint a Magyar Köztársaság állampolgára elutasította a bíróság illetékességét, mivel az a Magyarország nevű állam bíróságaként nevezte meg magát. A Magyarország nevű állam jogilag nem létezik (az előző bejegyzésemben leírtakból kifolyólag), ezért a bírósága sem létezik a magyar állam joga szerint.

  A bíróságnak most azt kell bizonyítania, hogy illetékes bíróság, ehhez viszont be kell bizonyítania azt, hogy a Magyarország nevű állam jogilag létező állam, ami viszont nem lehetséges. Legfeljebb hazudni lehet ilyet.

  Az igazság napját az Interneten élő közvetítésben lehet követni! A tehetitek, kövessétek az eseményeket, és tudassátok a kanadai magyarokkal az orbitális árulást, amit az országgyűlés 2011-ben a magyar nemzet ellen elkövetett!

  Itt van az online közvetítés: https://www.youtube.com/embed/avwzQEylRj8?showinfo=0

 • Az Alaptörvénytelen esetek honlapon nemcsak az Alaptörvény illegitimim cvoltát, hanem azokat az eseteket is boncolgatom, ahol a „törvénytisztelő” képviselőink a saját törvényeiket sem tartják be.
  http://tennikell.ucoz.com/

 • 25 éve véget ért az un. szoci, és azóta egyértelműen bizonyíthatóan nem is jött létre a tényleges magyar jogállam. Mivelhogy meg sem egyezett a magyar társadalom a jogszármaztatásban, joggyakorlásban. És így nincs meg a jogalap.
  Ez történelmi tény. Vagyis előröl kell kezdeni a jogállam megalapozását. – Mindez magától is értetődő.

 • István Bendével egyetértek!

 • Istvan Bende,

  Aprilis 16.-án nem lehet tárgyalás, a Bíróságok szombaton nem dolgoznak.HMMM??????

 • Nancyke

  2015 április 16.