Éljen november hetedike!

2015 november 8 6:59 de.35 hozzászólás

De legalább emléke és tanulsága éljen. Nem, nem az érdekel, hogy a mai hivatalos álláspont mi, hiszen a marha – kivéve, ha magyartarka – nem szokta dicsérni mészárosát.
Pedig egy mészáros nagyon ügyes ember, hiszen van közöttük, aki a gáztűzhely szerelésétől néhány év alatt el tudott jutni oda, hogy az ország harmincvalahány plusz egyedik leggazdagabbja legyen. A plusz egy meg maga a Vezér, kinek az ominózus Mészáros az egyik zacskóhordozója. Mármint ő az, aki Orbán pénzes-zacskóját hordozza természetesen, mert a zacskó, mely a Vezért hordozza, az ország kissé lesoványodott lábai között lengedezik, bánatosan…

Az évfordulón fő és alsenkik próbálják a Nagy Októberi Szocialista Forradalom jelentőségét eltagadni. Pedig ez az első – de nem az utolsó – kísérlet volt arra, hogy a társadalmak sokezer éves szerkezetét megváltoztassák, hogy az közeledjen ahhoz a felettébb kívánatos állapothoz, melyben az embert képességei és munkája minősíti. Hogy ez nem tetszett azoknak, akiknek kezéből kicsavarták a libacombot, az természetes, hiszen a társadalmi berendezkedés a társadalom felső részének oly kellemes volt, erre nem előjönnek a koszos-büdös tömegek, és részt követelnek maguknak munkájuk hasznából?
Felháborító!

A sors úgy hozta, hogy ez a kísérlet félig-meddig dugába dőlt, azt a fejlődési modellt követte, melyet az egykori pártiskola hallgatója vázolt fel hajdan: a szocializmus győzött a Föld egyhatodán, de hamarosan a Föld egyhetedén, sőt egynyolcadán is diadalt arat!
De azért ne legyünk elégedetlenek, hiszen Kína még mindig egymilliárd háromszázhetvenhárom millió lakossal rendelkezik, és építgeti a maga sajátosan szocialista társadalmát.
A kínaiak gazdaságilag is eléggé tisztességes módon növekednek, évi hat-hét százalékkal, merthogy momentán ott éppen recesszió van.
Itt a huszonhárom millió szírtől csináljuk össze a lábunk szárát, jóllehet azok zöme nem is akar errefelé jönni.

Kína, ha begorombulna, és útnak indítaná Tajvant, éppen ennyien lennének, de arrafelé nincs egyéni ötletelés, ha indulni kell, hát indulna mindenki. De Kína sok kici kínait is útnak indíthatna felvilágosító munkát végezni, aztán Orbán építhetné ellenül a Magyarországi Nagy Kerítést, amelyik még a zűrből is látható, mert ha a kerítés nem is, de a hülyeség errefelé égig ér.

Mindenesetre a kommunisztikus elgondolások vonzerejét elég rendesen aláásta a sztálinizmus és a bolsevizmus, mely a kommunizmus parlagfüve, mindenhol megél, és ahol megél, ott ki is virágzik. Veteményezheti egy társadalom, de egy ember is.

A magyar népköltészet ezt már régen megjövendölte: Orbán Viki, Orbán Viki, leszel te még bolseviki…
A bolsevikok hivatásos népmegváltók, akik úgy gondolják, hogy képesek megmondani, mi a jó neked és képtelenek kivárni, míg erre – demokratikus úton – magadtól rájössz.
Ha nem azt akarod, amit ők, akkor annyi neked, vagy boldog leszel, vagy megboldogult – tied a döntés.

Sztálinizmus esetén mindegy, ott az a lényeg, hogy mindenki rettegjen. Szilárd meggyőződésem, hogy Lenin eleinte demokratikus szocializmust akart, de a néplélek tanulmányozását Magyarországon végezte. Amikor harcostársai úgy tudták, hogy Razlívban van, akkor esténként Rakocán ült a kunyhó előtt, elszomorodott ábrázattal töprengett, majd egyik este felállt, legyintett egyet és hazaballagott – innentől kezdve lett bolsevik.
Festmény is készült erről, a képen Buharin döngeti Krupszkáját, a kép címe: Lenin Razlívban…

Sztálin és követői rengeteg kárt okoztak az igazságosabb társadalmat akarók ügyének, csakúgy, mint mai követőik, akik ha ezt meghallanák, vértolulásos arccal kérnék ki maguknak, jóllehet az ő példájukon lehetne tanítani egy eszme kártékonyságba fordulásának modelljét.

Ennek dacára – vagy éppen ezért – mégsem lehet leírni a szocializmust, vagy nevezzük bárhogy majd azt az eszmét, mely egy igazságos társadalomra törekszik.
Az emberek okosabbja mindig vágyott egy emberséges társadalomra, melyben képességeit kibontakoztathatja, ahol a gyerekéből bármi is lehet, és ahol ebben támogatja a társadalom, ahol a legszegényebbnek is lehet emberi méltósága és ugyanannyi joga, mint a gazdagnak.
Lehet, ez ma utópiának tűnik, de a történelem azt bizonyítja, hogy időről időre felbukkant ez a követelés, egyre nagyobb körben, és aki azt hiszi, hogy elmúlik majd, mint a büdösség, az nagyon téved.

A kapitalista társadalmak ugyanis semmit nem tesznek a társadalmi feszültségek enyhítéséért, mióta a szocialista világrendszer összeomlott, még annyit se, mint amikor volt bizonyos verseny közöttük. Mióta győztesnek érzik magukat, azóta elpofátlanodtak, a legnagyobbtól a legkisebbig. Megszűnt az ellensúly, ahol kisebb volt a gazdagság, nagyobb a létbiztonság, a társadalmi mobilitás. A világ ma nagyban olyan, mint Magyarország kicsiben. Vannak persze gazdagabb társadalmak, de ha azt nézzük, hogy a világ népességének kilencven százaléka szegényebb nálunk, magyaroknál, akkor a helyzet meglehetősen elkeserítő.

Ha a kuktafazékra nem szerelnének biztonsági szelepet, akkor felrobbanna, akár halált is okozhatna.
Márpedig a mi kuktánkon nincs biztonsági szelep, és ahogy elnézegetem, a világ kuktáján sincs, viszont tüzelnek alá, szorgalmasan, majd a baljós jelek megjelenésekor nem a fűtést csökkentik, hanem a fazekat letakarják egy vizes ronggyal, és büszkén állnak népük elé: megtaláltuk a kerítés… – a megoldást, megszűnt a gond.
Pedig dehogy szűnt meg, súlyosabb, mint valaha, és nem a népiesen csak migráncsnak nevezett menekültekre gondolok, hanem a környezeti problémákra, a megállíthatatlan népességnövekedésre, Afrikára, Dél-Amerikára és lassan Magyarországra is.

A tanulságokat először egyéni szinten kellene levonni, abból lesz a kollektív élettapasztalat, aztán el lehet kezdeni forradalmárkodni.

Persze itt a forradalmár momentán hiánycikk, a toi-toi forradalmárokat leszámítva, de hát ők a saját forradalmukat vívják, őket nem érdekli sem az ország, sem a társadalom állapota – ez a Dagobert bácsik forradalmi maffiája.
Megérdemeljük őket, mert ha egy országban a többség lelkesedik egy miniatűr szélkakasért, aki kommunistaként indult, liberális elvekkel jutott be a politikai térbe, ahol aztán ezt a bőrét is levedlette és visszanyúlt példáért egy olyan társadalomhoz, melyben ősei jobb esetben teknővájók lehettek, az az ország olyan ostoba, hogy eléggé közel van a pusztuláshoz.

Szóval, tanulmányozzuk a múltat, ne keverjük össze Marx kommunizmusának eljövetelét, melyet a beláthatatlan történelmi jövőbe helyez Lenin bolsevizmusával, de azt se Sztálin ázsiai despotizmusával, és egyiket se Kádár országával – viszont gondoljuk meg, kinek a kezébe adunk hatalmat.
Aztán jön majd egyszer egy forradalmár, aki meg tudja fogalmazni korának problémáit és élére tud állni a tömegnek, mely addigra már tudja, merre szeretne tartani.

Azt mondják sokan, hogy 1917 egyszerű puccs volt.
Ez olyan jópofán hangzik, csak az a baj vele, hogy nem igaz.
A puccs egy társadalmi rend ugyanazon osztályán belüli érdekcsoportjainak fegyveres leszámolása egymással.
1917 novemberében nem puccs zajlott, hanem forradalom, a társadalmi osztályok harcoltak egymással, és mindkét oldalról bekapcsolódtak ebbe a harcba a nemzetközi erők is.
A globalizált világban sem fog ez várhatóan másként menni, illúzióink ne legyenek.
Se a jövő, se az emberek hirtelen megvilágosodása tekintetében.
Majd szépen, lassan, apránként – és egyszer majd eljön az a pont, amikor a társadalom kuktája felrobban.
Lehet, egy országban, lehet földrészekre kiterjedően, ki tudja ezt ma?

De ne ringassa magát senki abban a hitben, hogy ez a robbanás elmarad.
Elég szomorú, hogy az emberiség nem tanul a múltból.

35 hozzászólás

 • Jó ez a festmény. A zászlók is, meg Lenin is keményen szembe feszülnek az uralkodó széljárásnak 🙂

 • Új országot épít a nemzet
  A gépben feszít az erő

 • “A tanulságokat először egyéni szinten kellene levonni, abból lesz a kollektív élettapasztalat, aztán el lehet kezdeni forradalmárkodni.”
  Egy szép napon egy okos ember kijelentette, hogyha magadba körülnézel, akkor megismered a világot. Vagy fordítva !

  Értsük már meg végre, hol béke lakozik, ott él a szeretet ! A szeretet imád osztozni velünk ha megengedjük. A béke és a viszály ellentétesek ! Ahol az egyik lakik ott a másiknak nincs helye ! Ahol az egyik megjelenik – a másik eltünik ! Tessék választani ! Hát nem egyszerű ?

  A bennünk élő szellem mindig egyetértésre, szeretetre sarkall – viszont az egonk pedig mindig arra hajhász, hogy megosztjon és szétvállasztjon bennünket. A felelet erre csak az lehet, hogy a csalóka, alattomos ego nem kiván senkinek jót ! SENKINEK ! Viszont az életbe maradása attól függ, hogy elhitesse velünk azt a hazugságot, hogy mi mentesek vagyunk az ő gonosz szándékaitól. Egy jó háziúrnak mindig azt sugallja, tanácsolja, hogy ha a haragját, dühét kifelé, másokra irányozza akkor ő, mint egyén, védve lesz – sőt minél több haragot, irigységet, ellenkezést, gúnyt, kapzsiságot, hatalomvágyat/birtoklást, önző szempontokat, csalást, őszintelenséget, basáskodást, szívtelenséget stb., stb.,.. fektet be a külvilágba, ez oltalmat és nagyobb és több biztonságot fog hozni neki. Végeredmény az, hogy az ego, a mai zavarban/káoszban szenvedő világ napi terepszemléje után, jó nagyot röhög a markába !

 • „Éljen november hetetike” ?

  Jól hangzott kezdetben a kommunista eszme de nép bolonditás lett belőle és a végeredmény kb 80-100 millió hulla. Ezeket a „nép nevében” követték el a lenini/sztalini koncentrációs táborokban, a magyar rákosista AVO/AVH pincéiben, Mao Ce-tung „nagy ugrása” során és után, Pol Pot népirtásában, stb. A cél szentesiti az eszközöket?

  ps: Most olvasom Isac Deutcher „Szalin” c. művét. Ajánlom minden érdeklődőnek.

 • kisferi

  Az általad kapásból felsorolt, per-sacc kb. h i v a t k o z á s o k – nak semmi k o n k r é t (statisztikai) alapja nincs. A kommunista eszmékre – ha a marxizmusra gondolsz – legalább annyi se…

 • Pityi Palkó !

  Az óhajok és vágyak sajnos nem történelmi kategóriák.
  Néhány napja mutatta a tévé, miképp törte össze szuper Ferrariját egy magyar milliárdos a Váci úton. A bemondó szerint 400-millió forintot ért.
  – Magyarországon jelenleg 400-ezer gyermek szabályosan éhezik…

 • Remek írás, úgy tartalmában, mint stílusában – utóbbi még szórakoztató is.

  A puccsal kapcsolatban, azért mégis eszembe jutott pl. a Pinocet tábornokféle puccs Dr Salvador Allende chilei köztársasági elnök ellen. Vajh valóban, mindkettő a társadalom ugyanazon osztályának más-más érdekcsoportját képviselte volna ? Azt hiszem, az erre vonatkozó mondatodat nem ártana revidiálnod… Ott allendéék részéről egy csendes – fegyvertelen – baloldali forradalom volt kialakulóban, melyet a helyi burzsoázia és „külföldi” (erősen érdekelt) képviselői nem tűrtek el, hát elnököstűl lebombáztatták az elnöki palotát. Ezt több-tízezres elfogott, majd halott-szám követte…stb. Nevezhetjük egy puccsal végrehajtott ellenforradalomnak…

 • kisferi
  sorold fel a 100 millió hullát.
  Hogy jött ez össze szellemi vezéreidnek , a magyar újnyilasoknak ?
  Akiknek a véleményét ide fröcsögöd ?

 • Például egy elborult agyú senkitől olyan véleményt olvastam minap a NET-en , hogy a kommunizmus egyedül Magyarországon kb. egymillió hullát követelt.
  MEg még volt a cseheknél is majdnem ugyanannyi ’68 – ban.
  Ezeknek a náciknak teljesen kezd elmenni az eszük.

 • Dubois!
  Akit a történelmi tényeket nem ismeri, ill. zavarnak az ilyenek ir mint Ön.

  Fenntartom: A kommunista mozgalom (klf országokban) az „isten adta nép” nevében kb 80-100 millió embert pusztitott el. Nem sorolom a forrásokat, mert kevés itt a hely, de enélkül Ön is tudja, hogy igazam van, ebben biztos vagyok. Jobb lenne szembe nézni a kommunista mozgalom kisiklásával.

  Kommunista voltam (az igaziak közül) és ezért leirtam a fentieket, a felismerésem és az igazam tudatában.

  Ps: Az eszme szép volt (ezért hóditotta meg az elnyomott társadalmi rétegeket de a megvalósitás során már 1919-20-ban(!) félre siklott és úgy is maradt. A kommunista arisztokrácia felváltotta a korábbi úri arisztokráciát.

 • kisferi: nem talált. Nem a kommunista mozgalmak, hanem a személyi kultusz szedte számolatlanul áldozatait, ráadásul nem a nép nevében, hanem a párt nevében – ami, természetesen nem volt más, mint a diktátor akaratának megtestesítője.
  Úgy vélem, maga, ha kommunista volt, elég keveset tanulhatott az önképzőkörökben, az pedig, hogy az „igaziak” közül volt, ráadásul csak ront a helyzetén. Tudja, az igazi kommunisták ilyesmit be se fogadtak volna az agyukba. De mit szólna a renegát elnevezéshez?
  Ez a 1919-20-as kritikája azért megérne egy misét. Kifejtené bővebben, hogy’ is működött ’19-ben a kommunista arisztokrácia?

 • Dubois: na, ezt Orbán kategorikusan – és rendkívül vastag bőrrel a pofáján, szégyentelenül hazudva – cáfolta, mivel szerinte ma Magyarországon egyetlen gyerek se éhezik, mert az állam gondoskodásának köszönhetően napi 4x kapnak enni (ide passzol Európa második propagandaminiszterének a hablatya, mi szerint a Nemzeti Minimum már csak azért sem vitatéma, mivel a gyermekéhezést a kormány már megoldotta).
  Na, akkor felhívnám a figyelmét Nemzetünk Gyámolának, hogy a napi 4x étkezés csak az Óvodákban van, az általános iskolában nincs. Azon felül, még ha kap is enni a gyerek – mondjuk, naponta háromszor – utána OTTHON nincs mit ennie 17 órán keresztül!
  Mit mond erre a nagyeszű Lázár, ráerősítve Orbán cinizmusára? Tessék elmenni dolgozni, és akkor lesz miből enni adni a gyereknek! Édes jó Istenem, mit vétettünk, hogy ezt az országot ilyen barmok uralják? Hova a Lázár édes anyukájának a nemiszervébe menjenek el dolgozni? Gondolja ez az államilag kinövelt orbánc, hogy ha tudnának hová, nem mennének dolgozni, mint hogy hallgassák az éhes gyerek sírását?
  Tehát Orbán cáfolja, hogy 400 ezer éhező gyerek, mi több, szerinte egy sincs. Hát, ez sem jött be, csak hazugságai sorát gyarapítja, ugyanis egy UNESCO-felmérés szerint ha nem is 400ezer, de 50ezer gyerek azért akad (amikor egy is sok!), aki konkrétan éhezik. De hát a Kárpát-medence Géniusza az ilyesmit csak gonosz libsibolsikomcsi ármánynak tartja, ráadásul tuti, hogy Soros finanszírozta a felmérést.
  Éppen most fut egy körkérdés: mi lenne, ha a T.Ház is olyan kaja zabálására kényszerülne, mint amit a gyerekek kapnak az iskolai menzán?

 • Ez a kisferi kb. annyira volt kommunista mint amennyire szocialisták a nemzetiszocialisták.

 • A cikkhez :
  Az kétségtelen hogy mivel megszűnt a ” kétpólusú világ” -ne feledjük a volt Szovjetúnió ma a legnagyobb ,legféktelenebb imperialista ország- nincs semmi ami féken tartaná a tőkét.
  Nincs baj a kapitalizmussal , amíg van ellenpont.
  Jin és Jang. Amint a régi kínai bölcsesség mondja : Fény és sötétség egymás nélkül mit sem ér.

  A kommunista eszmék természetesen nem tűnnek el. Viszont sem most és főleg 100-150 évvel ezelőtt még nem érett meg az emberek gondolkodása az ilyesmire.
  Véleményem szerint kb. 300-500 év kell mire megvalósulhat , csakhogy addigra az Emberiség ki fogja irtani önmagát valamilyen furmányos, nyakatekert módon.
  Tehát az egész marad utópia.

 • Dubois, Geyza!

  Kár erőlködni.
  A tényekkel (és a széllel szemben lehet…), csak nem érdemes-:)

  ps: Attól függetlenül, h. valaki ostobán azt állitja, hogy délben nem a Nap világit és melegit, az még igaz. A Nap világit és melegit délben és a kommunista rezsimek „gyárilag” gyilkos eszmék voltak. Az eredmény: kb 100 millió hulla worldwide (a sátáni nácizmus kb 10 millió áldozatával szemben)

 • bocs, tévedtem. kisferi nem járt önképzőkörbe, olyasmi a komenistáknál nem volt. Ez, mondjuk, meg is látszik rajta. De úgy néz ki, szemináriumra se járt, ami azért, lássuk be, erősen megkérdőjelezi igazi komenista mivoltát 😀
  Az, hogy a számokkal is bajban van, már meg sem lep.
  A ’19-20as komenista arisztokrácia működésének bemutatásával meg még mindig adós 🙂

 • Kisferi:
  Kár itt erölködnöd:
  Már nullának vagy nézve.
  Valszeg azért mert az is vagy.

 • Ferike!!

  Az európai, ázsiai és afrikai földrészen vívott harcokban közel hetven nemzet vett részt, és ezek hatásaként több mint 73 millióan vesztették életüket, beleértve a megölt civileket és az elesett katonákat is. A II. VH-ról beszélek.

 • Ha tetszik, ha nem, a kommunizmus áldozatait valóban 100 milliónak számítják a világban.
  Ez nem földrészek háborúinak eredménye, hanem gyilkosságok következménye.

 • név szerint?

 • A fentiekhez: Hegedüs Zsuzsa, Orbán főtanácsadója sietve behazudja a nagy nyilvánosságba, hogy tévedés, nincs gyermekéhezés, a tanulmány 2008-as adatokon alapszik.
  Hegedüs Zsuzsával nem csak az a baj, hogy Mercedesszel és kedvenc kutyáival jár jótékonykodni, hanem az is, hogy nem tudja, hol van Tarnabod – ahol azért egy cseppet, ha körülnézne, személyesen is meggyőződhetne arról, hogy van – valamint az is baj, hogy nem olvas. A tanulmány ugyanis 2012/13-ban született adatokra támaszkodik.
  Azon felül, ha nincs gyermekéhezés, akkor miért is fordítanak annak megszüntetésére 97milliárd forintot?
  Balog páter szerint a szülők felelőssége is, hogy a gyerek ne éhezzen, a gyerekvállalás előtt a szülőnek át kell gondolni, hogyan tudja majd felnevelni a gyereket. Az a hülye magyar meg csak fogy, csak fogy…mert hát, átgondolták.

 • kisferi „(a sátáni nácizmus kb 10 millió áldozatával szemben)”

  A világ 73-78 millió halottat tart számon. Szűken ennyien haltak meg a II. világégésben. Ez csak a halottak száma.
  Az anyagi vesztességek pedig felbecsülhetetlenek.
  Kár szépíteni.

 • Figyelő maga aztán csak tudja !
  Maga MINDENT tud onnan a konyhájának a fazekai meg a főzőkanala mellől.

 • Géjza, ha nem tudná van egy névsor publikálva, az akasztott emberekről, név, származás és foglalkozás feltüntetve.

 • Kimaradt, hogy ez csak magyar vonatkozásban.

 • Kizsferi!!
  Asztatüzenija kántorunk, hogy tebenned annyi a zértelem, minda vöröshagymábaja proletár öntudat..

 • Tudom Figyelő.
  Mind az egymillió felakasztott jómagyaremberről akiket a Rákosi felakasztatott.
  ( Már megint óvatoskodnom kő a kávémmal , nehogy magamra boritsam )

 • kis feri! kis figyelő!

  Ne hivatkozzunk mán arra, hogy itt nincs hely a hivatkozásra… A KMH-n mindenre van. Figyelőné őnagysága nagyon is tudja…

  Méltóztassanak csak ezeket – a „100-milliós kimutatásokat” – legalább címmel és szerzővel elénk tárni. Ez viszont szabály.

 • A cím témájába vág a . f r i s s . h í r, hogy
  Dr Krausz Tamás történész professzort
  (a Magyar Megszálló Erők a Szovjetunióban c. mű szerzőjét)
  most a legújabb, L e n i n . c. kötetéért részesítették magas
  . k i t ü n t e t é s b e n
  . L o n d o n b a n.
  ˙

  .
  A könyv állítólag nemcsak angolul és más nyelveken, de magyarul is megjelent…

 • Tény és való, hogy „november 7-e” történelmileg – a számtalan feltétel hiánya miatt – nem volt időszerű. Egy feudális rendszer mellett egyszerűen átugrani a kapitalizmust, mint fejlődési fokot, lehetetlen próbálkozás. Lenin a roham megindítására tett javaslatában is csupán a néptömegek háború miatti elkeseredésére hivatkozott. Bár ez pillanatnyilag csak, mint egy zendülésre mozgósító erő vált be, mert egy marxista forradalom kritériumainak korántsem tett eleget… Ehhez képest, a folyamatos külföldi intervenció és gazdasági blokád(!), stb. mellett is, a SzU teljesítményei világrengető gazdasági, szociális, tudományos és katonai eredményeket mutathattak fel a világnak…

 • Figyelő! 5,31 és 5,32

  Biztosan a valóban ártatlan Sallai és Fürst, Margit-kőrúti Fegyházban történt statáriális kivégzésére gondol…

 • Dongolo ! Szerintem meg,
  Figyelő a ’19-45-ös ellenforradalom horthysta báró Prónay szervezett[ld.még: MOVE] fehérkesztyűs és kócsagtollas bandái által fölakasztott, vagy az élve földbe taposott sokezer áldozatára gondol.
  Vagy, ha mégse pont ezekre, hát az 1941-ben Kamenyec-Podolszkba hurcolt és – az ő kedvenc kifejezésével élve – kinyírt 20˙000 emberre. – Ja! Hogy ezeket nem akasztották, hanem lőtték…?
  Hm – az persze mingyá’ más…

 • Előre bocsátva, hogy egyetlen elvesztett emberéletért is kár, meggyőződésem, hogy ezt a százmilliós (nagyságrendű) számot a jobboldali propaganda agyalta ki, és terjeszti ma is, mégpedig többek közt az általuk kirobbantott két imperialista világháború iszonyatos ember és felmérhetetlen anyagi veszteségeit ellensúlyozandó, valamint a közvéleményt félrevezetendő…
  Arról már nem is beszélve, hogy az ezzel vádolt forradalmi rendszerek éppen az első világháborút követően, közvetlenül amiatt, az általuk kiváltott a forradalmakat katalizáló népharagban robbantak és épültek ki, a háborús veszteségek és a nyomor történelmi következményeiként, de semmi esetre sem okozóiként.

 • Abban még a háborús ellenségek is egy követ fújtak, hogy Szovjet-Oroszországot – nemcsak fizikailag – a legszélsőségesebb propaganda eszközökkel a földbe kell döngölni.
  Még szó sem volt II. Világháborúról, a belépésünkről pláne, hogy nem, de Horthyék például az orosz katonák brutalitásáról már e l ő r e rémmeséket terjesztettek, amelyek még ma is élnek a magyar néplélekben… Csak az a kérdés, honnan tudhatták előre, ezek a horthysta urak, hogy majd egyszer jönnek „az oroszok”, meg pláne, hogy majd onnan még hazáig is kergetnek bennünket…?

 • A kép apropóján:
  ˙

  „Alatta sokezer
  ember vonul,
  Lobogók erdeje,
  karok fűszálai…”

  (V.Majakovszkíj: Beszélgetés Lenin elvtárssal [Gábor A. ford])